sobota 20. října 2012

Výlet do Poličky

(Čáslav a Heřmanův Městec)
Podzim je tu, klasická výletová sezona skončila. Mám konečně čas uspořádat stovky fotografií i vzpomínky na dva květnové dny, které jsme strávili na autobusovém zájezdu na Chrudimsku s kamarádkami a kamarády z organizace Hidden Child.

Bylo devátého května, ale nebyl svátek. Vyrazili jsme chvilku po osmé ráno od stanice metra Strašnická. Stará kolínská silnice nás zavedla do Čáslavi, kde jsme přistáli chvilku před devátou u chodníku kousek od místní synagogy. Ta se nachází na okružní Masarykově ulici, blok od gotických hradeb, které dodnes částečně obkružují místní staré město. Synagoga sama není tak stará, byla postavena architektem Willhelmem Stiastným roku 1899 v pseudorománském "maurském" slohu. (Pan architekt měl se stavbami synagog bohaté zkušenosti, které zúročil i r. 1903 při projektu Jeruzalémské synagogy v Praze.) Od samého začátku zde byly vedeny modlitby v češtině.


Synagoga protrpěla osud jiných českých synagog: Měla kapacitu 250 lidí, čili se do ní začátkem 20. století mohli vejít akorát všichni místní židé. Ještě na konci první republiky zde žilo 103 židů, kteří pak šli do transportů. Okno s rozetou ve tvaru Davidovy hvězdy uprostřed maurského oblouku nad průčelím bylo zazděno, aby neprovokovalo, čtyři věžičky s menšími hvězdičkami na rozích vstupního portálu byly strženy a zničeny. Budova prázdná nezůstala. Nejdříve se zde nacházely vojenské sklady, po válce až do roku 1960 se sem ukládaly detergenty, mýdla a mycí pasty na ruce, výrobky firmy Kosmos Čáslav. Což stavbu svým způsobem konzervovalo. R. 1970 zde byla otevřena městská galerie, okno v průčelí bylo při té příležitosti ozdobeno znakem Čáslavi. Po sametové revoluci se majitelem stavby stala pražská židovská obec. Do oken se vrátily Davidovy hvězdy díky renovaci v roce 2008, na níž přispěly i město a dřevozpracující závod Čáslav společnosti LESS. Fasáda již zlatě září, ještě se dokončují vnitřní úpravy, po nichž bude objekt sloužit kulturním účelům. Například zde budou probíhat koncerty hudební školy čáslavské diakonie…

Synagogou nás provázel místní občan Karel Langšágl, který velice zajímavě vyprávěl po celou dobu naší prohlídky. Protože jsem také fotil, něco mi uniklo, ale dvě perličky jsem ještě zachytil: Projekt obnovy synagogy zpracovával bratranec Miloše Formana. V roce 2008 byl dům zvenčí už zcela opraven, chyběly jenom rohové věžičky s Davidovými hvězdami, zničené za války. Projektanti vytvořili proto pomocí počítačového programu jejich co nejvěrnější náhrady. Když vtom se objevila jakási paní s "nějakými starými fotkami", kde ty věžičky byly zachyceny. V poslední chvíli na pravém místě. Takže se projekt musel předělávat. A dnes (tedy v květnu 2012) už střechu synagogy opět zdobí. 

Čáslav jsme po shlédnutí synagogy hned neopustili. Pan Karel nás ještě trochu provedl po Starém městě. Pěšmo, je velké jen tak, jak středověká města bývala. Kolem novorománského Dusíkova divadla (1869) a zbytků gotických hradeb jsme dorazili na náměstí Jana Žižky z Trocnova. Tomu dominuje kostel sv. Petra a Pavla (1270-1350) s věží z r. 1400 (kde byla před 2. světovou válkou nalezena lebka Jana Žižky), barokní radnice, mariánský sloup z r. 1746, klasicistní kašna z konce 18. stol., pomník Jana Žižky z r. 1881 podle Myslbekova návrhu, veřejné záchodky a dnes i lunapark. Prošli jsme se ulicí Jana Karafiáta kolem novorománského evangelického kostela (1864-1869) až ke sboru církve čs. husitské (1925) na Komenského náměstí. Nenapravitelní turisté ještě sešli pod další hradby k Podměstskému rybníku, který chránil starou Čáslav od západu. Ale už se blížila jedenáctá a věrný autobus firmy Frank Bus podupával.

I vyrazili jsme dále. Ve směru dávné Trstenické stezky z Prahy na Moravu jsme během půlhodinky překonali jedny z nejmenších hor – Železné – a dorazili do jednoho z menších českých měst – Heřmanova Městce (5.000 obyvatel). Město malé, avšak starobylé. Nejdříve tu vznikla ulicová osada Mrdice (Mrtice) na zmíněné královské cestě. Ta byla od r. 1280 přebudovávána šlechticem Heřmanem na městys (městec). Tuto práci řídil  zkušený lokátor Gottfried, který do rozšiřované obce přivedl prvních deset židovských rodin. Historický drb: Protože Heřman měl jedenáct synů, museli se někteří z nich, chudáci, stát loupeživými rytíři.

V roce 1623 zničil požár původní Židovskou uličku, a její obyvatelé byli přestěhováni dále od centra, kde měli víc prostoru. To už městečko patřilo hrabatům Šporkům, kteří drželi nad židy ochrannou ruku (neboť ti byli vítaným zdrojem hraběcích příjmů, neb platili panstvu za ochranu jistý roční poplatek, pochopitelně). Z každého židovského rodu mohl jeden jeho příslušník šít boty a další pálit kořalku. Roku 1760 byla postavena barokní synagoga, jež sloužila rozsáhlé obci. R. 1848 bylo ze 3.000 obyvatel městečka celkem 840 židů. Možná jim už byla barokní synagoga malá, protože si ji nechali přestavět komplet od základů. Stavbu v novorománském slohu vyvedl v roce 1870 známý architekt František Schmoranz starší ze Slatiňan. Po zrušení ghett nastal odliv mladé krve do větších měst, r. 1900 zde zůstalo již jen 240 lidí židovské víry.

Za celou historickou dobu společného česko-židovského soužití nejsou známy žádné nepokoje nebo vády, nejsou zprávy o žádných pogromech či násilnostech. Ani antisemitská propaganda rozpoutaná v souvislosti s hilsneriádou město nezasáhla. Velkou zásluhu na tom měli majitelé panství, zejména čtyři generace Šporků, po nichž vládu nad městem převzal rod Kinských (1828). Po okupaci r. 1939 obyvatelé města ještě uschovali desky s Desaterem z průčelí synagogy, transportům ale zabránit nedovedli. V roce 1942 bylo 62 místních obyvatel, na které dopadla krutost Norimberských "zákonů", transportováno do Terezína, a někteří z nich pak ještě dál a výš. Z německých koncentráků se domů vrátily jen tři paní… Náboženská obec fakticky zanikla.

Ze synagogy se stal za války sklad. V roce 1948 koupila synagogu a vedle stojící školu Českobratrská církev evangelická. Ve škole byla zřízena modlitebna, a v synagoze, nu, zůstal sklad pro různé neevangelické organizace. Roku 1960 prodali komunisté prostřednictvím Artie tři tóry, pocházející z místní synagogy za velký peníz do Westminsterské synagogy (nikoli opatství). Mají se dobře, dvě slouží náboženským obcím v USA, jedna až v daleké Tasmánii. Oba objekty úspěšně chátraly, až dochátraly k roku 1986, kdy je vykoupilo město, které je chtělo strhnout a na cenném pozemku zřídit něco užitečného, třeba parkoviště nebo nové moderní baráky. Jako se začátkem 80. let 20. století přihodilo většině domků bývalého židovského města. Naštěstí šel bolševik od válu. Naštěstí se také ještě předtím našel zarputilý nadšenec, pan Ladislav Mareš. Ve městě vznikla Společnost ochránců židovské kultury a díky společnému úsilí s novým vedením města se podařilo synagogu, školu, přilehlý dvojdomek i nedaleký židovský hřbitov r. 1991 zapsat do seznamu kulturních památek. To samo o sobě by nestačilo, kdyby v letech 1992-2001 neproběhly nákladné rekonstrukce. (A musím říci, že výsledek je skvostný. A to jak zvenčí, tak zejména vevnitř.)

To vše nám v kulturním stánku, kterým dnes bývalý dům Boží je, vyprávěla paní Marie Hrstková. Tedy v přízemí. Abychom se dostali do horní části synagogy, dřívějšího odděleného místa pro ženy, museli jsme nejdříve vejít do sousední školy, odkud vede ve výši prvního patra průchod. Dnes je v bývalé škole zřízena Gallery Cyrany, kterou jsme si při té příležitosti také prohlédli. A při vstupu do každé její místnosti jsme vyluzovali zvuky nadšení. Galerie je zcela naplněna stovkami obrazů a plastik, které po 50 let shromažďoval pardubický sběratel Josef Horák se svou ženou Emou. Krátce po skončení rekonstrukce uměnímilovní manželé svou sbírku věnovali městu Heřmanovu. Galerie nese dávné rodové jméno dárců a je zřízena k uctění památky jejich předčasně zesnulého syna Ivo Horáka.

Josef Horák se přátelil s mnoha místními umělci a sbírka začala jejich díly. Zakoupenými, darovanými či poctivě odslouženými. Jednu plastiku dokonce pan Josef vyhrál v sázce – když ji bez jediného položení na zem odnesl z ateliéru až k sobě domů. Nezachycený tvůrce šel celou cestu s sebou, aby kontroloval dodržení této podmínky sázky. Ještěže je Heřmanův Městec poměrně malý! Karel Jan Sigmund, Zdeněk Sigmund, Willy Horný, Lubomír Mecl, Jan Hlína tak dali základ snad největší české soukromé sbírce. Následovali umělci, kteří byli s východními Čechami spojeni volněji. A to byla ta díla a jejich autoři, kteří způsobili, že jsem se vždy až zapotácel: Vojtěch Sedláček, František Jiroudek, Alois Fišárek, Vincenc Beneš, Antonín Hudeček, Gustav Porš, Jaroslav Panuška… Národní a zasloužilí umělci, akademici. Já vím, český realismus konce 19. a začátku 20. století se dnes už moc nenosí. Tak co vám říkají třeba jména jako Václav Špála, Otto Gutfreund, Ota Janeček, František Kupka, Bohumil Kubišta, Jindřich Štýrský, Olbram Zoubek, Vladimírové Komárek a Preclík, Josefové Šíma, Čapek a Váchal, Janové Zrzavý a Kotík? To už jsou evropské, ba světové klády. A jsou přehledně uspořádány vedle současných, ne tolik známých, umělců, jejichž díla jsou mezi díla Mistrů vložena oprávněně. Tři patra skutečně vybrané sbírky, za níž by měli povinně zajíždět studenti uměleckých škol.

Tato sbírka přitom svoje místo hledala nějaký čas. Možní obdarovaní se často zalekli nákladů na její údržbu, pojištění a ochranu, neměli příhodné výstavní prostory, nebo se jim do nich nechtělo investovat. Naštěstí se na pravém místě a v pravém čase sešli jak donátoři tak možní obdarovaní. V Městci zrovna starostoval čerstvý exministr obrany Miloslav Výborný (tehdy poslanec za KDU-ČSL), jenž příležitost uchopil a nepustil. Zastupitelstvo města jednomyslným rozhodnutím velkorysý a zavazující dar přijalo. Zcela v duchu tradic dávných Kinských, Šporků i šlechtice Heřmana…

Vydržel bych v galerii hodiny, ale čekal nás další společný program. Nejprve nás autobus zavezl do restaurace místního hotelu Marina, kde jsme nevalně, avšak levně naplnili své žaludky. A pak jsme se vrátili kousek za synagogu k místnímu židovskému hřbitovu. Opět jsem zíral. Nejdříve nad tím, jak je hezky udržovaný, a pak nad tím, jak velice je starobylý (od poloviny 15. st.) a rozlehlý (4000 m čtverečních). Za čerstvě obílenou zdí se nachází přes tisíc náhrobků v jednadvaceti dlouhých řadách. Nejstarší, dnes už nedochovaný, náhrobní kámen, sem byl zasazen někdy roku 1430. Ty nejstarší kameny ovšem časem zvětraly, původní hřbitov byl poničen, a obnoven a rozšířen až za Šporků r. 1667. Z nejstarších kamenů se stala navážka, jediný starší "čitelný" kámen pochází z r. 1647. V jižním rohu se ještě nachází tumba z r. 1844 a velké hrobky z poloviny 19. stol. V severní části je pak vztyčena černá deska se jmény lidí, kteří zahynuli během šoa. Na jejím spodku jsou pak připsána tři jména přeživších, nyní již rovněž mrtvých žen. Ve hřbitovním domku se nachazí malá expozice, která návštěvníky uvádí do základů judaismu.

Synagoga a bývalá škola dnes patří městu, hřbitov spadá duchovně pod přeloučského rabína, zatímco majetkově přináleží pražské židovské náboženské obci, která také spolufinancovala jeho obnovu. Nebylo by to možné bez nadšení už výše jmenovaného pana Mareše (který už, Bohu žel, asi před 5 lety zemřel). Každoročně se sem vracejí studenti ze střední kamenické školy v Hořicích, aby zdarma restaurovali starobylé kameny. Další brigádníci stříhají trávník a klučí plevelné šeříky. Ty se sem dostaly zpoza zdi, která odděluje hřbitov od silnice. Tam je vysadili dobří lidé začátkem války, aby ho skryli před slídivýma očima okupantské moci…

Opět jsme nastoupili do autobusu, ale s Heřmanovým Městcem jsme se ještě nevypořádali. Čekala nás návštěva místního barokního zámku (1740) s novogotickou věží, za nímž se skrývá nádherný krajinářský park. Jeli jsme tam zase kolem barokních a empírových domů přes náměstí s  barokním kostel sv. Bartoloměje (1756-1761). Městec je vůbec památkově přeplněn. Až tak, že zde r. 1989 vznikla památková zóna. Před zámkem jsem si ještě prohlédl barokní polygonální kašnu, ale samotný zámek ne. On totiž dnes slouží – zcela v místních tradicích mariánských nemocnic a dětské opatrovny – už od roku 1952 jako domov důchodců, konkrétně pražských důchodců. Takže jsme prošli jenom jeho dvorem se slunícími se klienty a klenutými průchody vešli na začátek anglického parku. Trochu jsem se v něm proběhl, a tak se mi podařilo objevit i malý lůmek, který před časem sloužil jako letní kino. Film se zde promítal na kamenné zdi, diváci seděli v půlkruzích na stupních, jejichž zbytky jsou dodnes patrny. Park je udržován, tedy rozpadající se stromy jsou káceny, nové vysazovány, lávky opravovány, potok čistěn a průhledy zprůhledňovány. Takže jsem odchod dalších účastníků zájezdu k autobusu zpozoroval včas.

Další patnáctikilometrový skok nás přivedl do Slatiňan, konkrétně k dalšímu parku, na jehož kraji je jiný zámeček, ale o tom až příště. Snad se dočkáte i slibované Poličky.

Zde odkazy na další fotky:
Ze starobylé Čáslavi,
a nečekaně famózního Heřmanova Městce.


25 komentářů:

Jakub S. řekl(a)...

Šabat šalom (zpětně). To je ale krásné a sugestivní čtení před spaním, dík moc!
x To není drb - ono tehdá často z existenčních důvodů nic jiného nezbývalo...
x Heřmanův Městec - podívejme! Nutno zajet. - Jedno z nejmenších atd. - no třeba v Čechách, ale na Moravě bych hned vyjmenoval pár třítisícových měst.
x Čáslav je krásné, přitažlivé město s atmosférou a lebkou a vůbec; jenom - dovolte slovo kunsthistorika, a snad to nebude číst žádný čáslavák: divadlo ani synagoga nejsou nic moc, neurážejí ani nenadchnou. No jak (od nás) třeba divadýlko v Luhačovicích.
x Tip na tu galerii mě i po půlnoci nadchl. To sou lidi. NENÍ všecko špatné, ani prismatem voleb! Nepropadejme pesimismu! - Ale čemu teda propadat, že... a jak být optimistou? No snad po těch včerejších volbách někde, že. Ale ano. Leč to je jiná pohádka, promiň šamane.

StK řekl(a)...

I po těchto volbách se bude muset žít zcela normálně. Povídání o emigraci považuji za plané řeči. Zatím. "Pravice" (budu to slůvko psát v úvozovkách asi ještě dlouho) dostala, - dámy prominou - na prdel naprosto zaslouženě, z mého pohledu za naprostou nestabilitu názoru, ústupky kdekomu a kdečemuca populismus, který nechal hodně "svobodomyslných" voličů doma s myšlenkou, že je vlastně jedno, kdo bude zvolen - oni se nakonec stejně domluví na nějaké "koalici" a rozdělí si pašalíky bez ohledu na stranickou příslušnost. Já jsem volit byl a volil jsem "etrémistku", která se nebojí nazývat věci pravými jmény. Navíc je o ní známo, že co řekne, to taky udělá - nebo se o to aspoň vážně pokusí.
Ale tyto dny mám pocit, že by bylo nanejvýš vhodné se utáhnout do tzv. vnitřního exilu. Kolem je krásná podzimní příroda,> a žádní politici, žádní žvanilové. Takže bafnu foťáky a vyrazím směrem na severozápad. I tam jsou zanedbané kostelíky a hřbitovy. Využiji aspoň pár posledních dnů. V Poličce jsem byl, ale kostelíky jsem nefotil - nebyly "dost zanedbané". Navíc se nesoustředím na jednu víru ale na všechny, které u nás byly.
(Kromě islámu - tam nic starého a zanedbaného nenalézám. On ovšem mimo sebe sama ano a bude se to snažit zlikvidovat. Podobnost* mezi islámem a komunismem se mi zdá být čím dál tím větší.)

Pro Šamana: Nejvíc se mi líbily fotky židovského hřbitova a kolotoče na náměstí. Pieta nemusí být pochmurná.

*/ primitivní, agresívní a masový, se dvěma různými ideologiemi - navenek a dovnitř

kapitán Nemo řekl(a)...

Jak být optimistou? Já třeba doufám že se KSČSSD zvládne znemožnit aniž by napáchala nenapravitelné škody.

Jenže to, co se nazývá pravicí také není žádné terno, souhlasím s STK že dostala po zásluze.

A "nové projekty" také děs a hrůza. Počínaje Čtyřkoalicí, která se rozhádala dřív než mohla cokoliv předvést, přes Zelené, díky jejichž demagogii a jisté soudružce z ČSSD nesmyslně připlácíme na elektřinu, až po účelové projekty VV a TOP (sockarty mohla být zajímavá myšlenka pro některé účelově vázané dávky ale vylezl z toho "fijalovej hnus").

Co dál? nezbývá než hledat a při další volbě odstavit:
- ty co nás dovedli tam kde jsme
- ty co nám předvedli jak jim jde jen o koryta
- ty co předvedli svoji ignoranci a neschopnost
- nejrůznějši EU- a jiné hujery
- účelové slepence kterým půjde jen o koryta

a doufat že zbude něco, čemu bude mít cenu dát naději

StK řekl(a)...

Obávám se kapitáne, že pak zbude jen pár lidí, kteří budou mít vlastnosti podobné Spasiteli. Budete asi muset trošku slevit... [;>))

jiný Honza řekl(a)...

Podle wikipedie:
Nejmenší města v Česku
Rabštejn nad Střelou, 23 obyvatel (2011) (pouze historický statut, nyní součást jiného města)
Přebuz, 74 (nejmenší samostatné město v Česku)
Loučná pod Klínovcem, 90
Boží Dar, 188
Rejštejn, 241
ALe to jen tak na okraj

Sudetoněmecký henleinovec řekl(a)...

A hele!
Že by další (sudeto)německý agent? Že by na mne takto moji nadřízení tlačili?
No tak dobře, kolego a soukmenovče jiný Honzo, pokračuji v tématu:
Zmíněná nejmenší „česká“ města měla před nedávnem ŘÁDOVĚ víc obyvatel. Samozřejmě - byli to samí fašisti, a jako takoví byli humánně odsunuti; někteří z české země, jiní pod českou zeminu.
(Česká wikipedie tuto SLAVNOU část historie oněch měst cudně zamlčuje; případný zájemce si proto musí kliknout na německou verzi.)

Co řekl tehdy prezident všech Čecháčků o hrozícím hospodářském úpadku, ve svém nejdůležitějším projevu za celou svoji kariéru?
Nesmíme však zapomenouti, že provedením dekretů o odsunu německého obyvatelstva se nám položí další veliké problémy. Především odejde tím z republiky nejméně asi 800.000 pracovních sil. Tím dosavadní hospodářská síla a kapacita republiky bude velmi oslabena a stát tím bude ochuzen. Bude to znamenat pro nás veliké oběti, musíme si toho být vědomi, ale tyto oběti náš stát v zájmu budoucího klidu a míru musí přinést.

No tak jste prostě měli od r.1945 do r.1989 klid, mír a socialismus; na rozdíl od ubohých Evropanů, nepřetržitě drcených svými německými menšinami.

Nechcete už zase provést humánní odsun a humánní znárodnění, Čecháčkové?
No já vím - to je opravdu HLOUPÁ otázka..
Kdybyste nechtěli, tak nevolíte koalici ČSSD a KSČM.
Že?

Šaman řekl(a)...

Díky všem laskavým čtenářům za jejich laskavá upozornění. Přepsal jsem úvodní větu o Heřmanově Městci z
"dorazili do jednoho z nejmenších českých měst" na
"dorazili do jednoho z menších českých měst".
\ :-)

Šaman řekl(a)...

K sudeťácké poznámce o odsunu sudeťáků: Můj report informuje o nehumánních transportech českých židů (československých občanů, kteří spadali pod různé kategorie zrůdných německých zákonů), určených k vyvraždění. V souvislosti s tím byl poválečný odsun československých Němců skutečně nesmírně humánní, jakkoli odsuzujeme vystřelky. Které většinou mají na svědomí příslušníci Rudé armády. Optejme se: Proč zrovna zvířečtí Rusové ty hodné, humánní Němce, tak sveřepě nenáviděli?
A opravte si to: Po válce existovala v celé Evropě sveřepá nenávist k Němcům (nikoli k fašistům nebo nacistům), ta nenávist se týkala i Němců v USA. Protože německé válečné zločiny měli prostě na svědomí Němci, nikoli nacisti nebo fašisti. Tehdejší Němci, což nelze dnešním Němcům vyčítat.

Jenom tehdejší náckovští sudeťáci a jejich dnešní ideologičtí soudruzi nám nemohou odpustit, že nás zradili, vyhnali, okradli, vraždili a chtěli zlikvidovat jako národ (myslím český národ). A nepovedlo se jim to.
\ :-((

Jakub S. řekl(a)...

Asi tak...

Sudetoněmecký henleinovec řekl(a)...

A to se podívejme - takže humánní odsun prováděli příslušníci Rudé armády?
To je ale KOLOSÁLNÍ objev! To si PROSÍM nenechávejte pro sebe!!
Tento fakt*) vás přece zbavuje viny za oba odsuny - za tzv. divoký i tzv.humánní!!!
Prostě jako obvykle: Vy nic, vy muzikanti!

Už se těším na ty SKVĚLÉ učebnice dějepisu, které mi za pár let někdo z vaší osvobozené vlasti propašuje k nám do Evropy:
Na kapitolu o vyhnání Čechů z pohraničí.
Na kapitolu o snaze pres.Beneše zabránit vítězným mocnostem v provedení odsunu Němců, Maďarů a německojazyčných Židů.
Na srdceryvnou historku o hrdinství rotného Pazúra, jenž VLASTNÍM TĚLEM bránil příslušníkům Rudé armády v masakrování germánsky vyhlížejících dětí i jejich rodičů.
Na kapitolu o NEZMĚRNÉM úsilí pres.Beneše zachovat kapitalismus a demokracii v ČSR.
Atd. apod.

Jen si nejsem jist, jak vlastně budete HODNOTIT poválečnou dobu + tehdejší osobnosti, za těch pár let ve své znovu osvobozené vlasti. Budete poznovu Beneše hanět, jako napomáhače tyranů a zrádců všech (jako po celou dobu vaší samostatnosti)?
Nebo naopak chválit jako bojovníka proti socialismu, jak dnes v osidlech EU a jařmu NATO?
Budete dál uvádět příslušníky Rudé armády jako pachatele odsunu, nebo vás V.V.Putin postaví do latě?
A co volby v r.1946 - budete je prezentovat jako svoje vítězství či prohru?
A když jako prohru, vinu svalíte na příslušníky Rudé armády nebo US Army?
Atd. apod.
Na tyto otázky zřejmě nedokáží odpovědět ani ti nejzkušenější čecháčkovští manipulátoři historie. Neboť stačí ono pověstné „mávnutí motýlích křídel“, a váš vytoužený národní socialismus se změní v mezinárodní; či naopak.
Každopádně to uvidíme. Už brzo.

Lenin s vámi, Čecháčkové!

---------------------------------------------------------------------------------------
*) Je to fakt, že? Nebo pozoruji vznik DALŠÍHO čecháčkovského mýtu takříkajíc „v přímém přenosu"?!

Šaman řekl(a)...

Osobo sudeťácká, naučte se čísti: Nepsal jsem, že odsun prováděli Rusové, ale že odsun byl humánní a "odsuzujeme vystřelky. Které většinou mají na svědomí příslušníci Rudé armády". Ano, i Češi, také Slováci (kteří vraždili slovenské Němce)– a také němečtí "antifašisté", když už o tom píšu. Přičemž 90 % zvěrstev je vycucáno z prstu, nebo se týká vězňů z transportů nebo českých mrtvých z povstání. Tedy ti zabití, umučení, zakopaní lidi byli Češi, Židi, Poláci, a zabili je Němci. A dnes je sudeťáci (a jejich 6. kolona z Mladé fronty) počítají mezi ubité ubohé Němce. Víc Němců bylo povražděno českými sviněmi za dva mírové roky, než Čechoslováků za šest let války a během stanných práv, podle vašich počtů! Och, ti Češi jsou ale zvířečtí proruští komunisté! Padlé zpod Stalingradu také počítáte do obětí českých zvěrstev, vy statističtí odborníci, že?

Ono se nepíše, proč třeba se ty "výstřelky" děly. Za povstání třeba upálili chudáka Němce, který bezprostředně předtím střílel na děti ve školce. A těch zamlčených zvěrstev, když osvobození vězni koncentráků ušlapali doslova na kaši nebohé dozorce!!! Oni ti Němci zabíjeli za stanného práva v květnu 1945, ale československé stanné právo v červnu 1945 už bylo nezákonné.

A oni ti chudáčci malí nacističtí ještě po válce provokovali. Házeli kameny do českých oken, vyřvávali protičeská hesla, uráželi vojáky čs. armády do ksichtu, a pak se divili "zvířecí krutosti Čechů".

Provokovali stejně, jako pan Švehla. Prosím pana sudeťáka, aby s tím přestal. Dříve než zezvířečtím taky.

Jo a ten odsun: přečtěte si nějaké materiály. Byl z ČSR i Polska prováděn samozřejmě místními bezpečnostními a vojenskými složkami. Avšak byl proveden rozhodnutím vítězných mocností proto, aby již více tyto menšiny nemohly vyvolávat válku. Tak jako ji vyvoláváte vy, vy…

BTW: Podle pánů sudeťáků a jejich soudruha pana Hitlera byla i Polička 10. října 1938 zabrána Německem jako dědičné německé území. Ačkoliv se ve městě do té doby pouze asi 2,5 % obyvatel hlásilo k německé národnosti. Díky zarputilosti poliřčských radních byla z Říše vyčleněna po šesti týdnech.

Kopretina řekl(a)...

Napsal jste to bezvadně Šamane, v Dachau bezprostředně po osvobození, když američtí vojáci nalezli hromady mrtvol, tisíce mrtvých všude po táboře, odhady činí "jen" 31 000 namístě zastřelili všechny ubohé a nevinné esesmany. A osoba henleinovská tyto esesmany omlouvá, vždyť oni byli vražděni "jenom" Židé, pak jenom hnusné zločinecké slovanské národy Poláci, Rusové a Češi, takže si zasluhují zemřít, většina současných Němců nejsou jako zdejší osoba sudeťácká, nelžou a uznávají zodpovědnost za nacistické válečné zločiny. J.Gauck měl pronesl nádhernou a důstojnou omluvu, holocaust vraždění Židů napsal W.Churchill "Skutečně nejhorší zločin v celých dějinách, který byl kdy spáchán". Tuto vinu nelze odpárat, Němci jsou za holocaust zodpovědni, tedy tehdejší, dnešní Němci s těmi hnusnými nacistickými sviněmi, esesmany, s různými Eichmanny, Heydrichy, Himmlery, Mengelemy, Hoessy, Lieblenhenshely nemají nic společného. Většinu Němců se postupně podařilo denacifikovat a převychovat, ne však zdejší osobu henleinovskou...

Jakub S. řekl(a)...

President Gauck v Lidicích - tak, nelze ani komentovat, chování lidických žen mluví za vše. Ovšem tím vznikl závazek akce v opačném gardu, děvče. A nenásilná, pomalá a důsledná denacifikace / demilitarizace Třetí říše a Nipponu je a zůstane jednou z největších, obrovských zásluh Spojených států.

Sudetoněmecký henleinovec řekl(a)...

K příspěvku Ó Velkého Šamana (ze 21:25):
To je opravdu pravdě podobná historka: V celé Praze zuří těžké boje na barikádách, ovšem ve školce probíhá běžný program. Konečně - kam jinam by matky své děti daly, že, když právě bojují na barikádách?
Takže: Pokud se nedivíme pražskému lidu, že upálil fašistu-vraha dětí z oné oázy míru uprostřed bojujícího města, tak se nedivme onomu fašistovi. Vždyť, jak známe z úst nejpovolanějších, tehdy se i čtyřleté děti účastnily Povstání.

Mimochodem: Jak to, že jsme ty „zarputilé poličské radní“ rovnou nepostavili k nejbližší zdi!?

Jo a ten odsun: Přečtěte si po sobě svou spisbu, PROSÍM. Z Vašich dvou po sobě následujících vět (kdo vlastně provedl odsun) se začínám měnit ve vlkodlaka.
A hlavně si KONEČNĚ UŽ JEDNOU DO ZADELE přečtěte NEJDŮLEŽITĚJŠÍ projev pres.Beneše.
Z něj zjistíte buď kdo opravdu rozhodl o odsunu a proč; nebo že váš předrahý president byl prachsprostý lhář.

Míru zdar!

Sudetoněmecký henleinovec řekl(a)...

K příspěvku „puncovaného intoše“ (ze 23:48):
1) Místo keců konečně v Lidicích postavte kostel. Rádi vám na něj přispějeme. Ale na Rudý koutek nebo „krásnější“ fotbalový stadion vám nedáme nic.
2) Zapomněl jste? Západní Německo & Japonsko američtí imperialisti zmilitarizovali jak sviňu.
3) Kdo dekomunizuje Západní Asii včetně Česka? A kdy? Chcete vůbec být dekomunizováni?

Míru zdar!

Sudetoněmecký henleinovec řekl(a)...

K příspěvku velectěné předřečnice (ze 23:25):
Kdybychom neměli nic společného s Mengelemy, tak vám nebereme rum a pomazánkové máslo, tak nepožadujeme zrušení znárodňovacích Dekretů presidenta republiky.
To tedy za prvé.
Zadruhé: Neomlouvám své soukmenovce. Jen TRVÁM na svém stanovisku: Postřílení válečných zajatců je válečný zločin.
Tečka.

drak řekl(a)...

Kopretině a Šamanovi:

Podle mého názoru nemluvíte s bytostí racionálně myslící a chovající se, ale s vyšinutým tvorem, kterého tím povzbuzujete k dalšímu zamořování kyberprostoru zrůdnými myšlenkami a texty.

Jakubovi S.:

Od presidenta Gaucka je hezké, že umožnil lidickým ženám a spolu s nimi některým dalším lidem, kteří tenkrát žili a kteří si celou tu dobu po válce až dodnes si v sobě nesli tu potřebu, aby se jim nějaký vysoký německý činitel omluvil za to, co se tenkrát dělo. Jenže každá věc má svůj rub i líc a ta jeho omluva na druhou stranu otevírá Pandořinu skřínku pro mnohé sudeťáky a nepokořené nácky, kteří dodnes otravují atmosféru šířením lží a vydupáváním si omluv za odsuny německých menšin a případné excesy, ke kterým během nich došlo. Doufám, že toto také zvážil, než se pro tento jeho krok rozhodl. Mě osobně to často připadá, že němečtí činitelé se tváří a konají, jakoby tito vzpupní náckové a sudeťáci vůbec neexistovali, zatímco oni tu reálně jsou a otravují atmosféru, co to jenom jde. Tato úřední pštrosí taktika bohužel nese své neblahé ovoce. Kdyby pan president ráčil buď rovnou jedním dechem, nebo třeba i s odstupem krátké doby vykázat tyto jedince do patřičných mezí, případně jim i pohrozit nějakou tvrdší interpretací denacifikační legislativy vůči nim, určitě by jim tak nerostl hřebínek a nepoštěkávali by tak aspoň tak nahlas a tak svobodně, jako nyní, kdy jim v tom prakticky nic nebrání a ještě se jim dostává nadbytek mediálního prostoru v naší veřejnoprávní televizi. Obávám se, že v té podobě v jaké se to odehrálo a zaznělo, to ve výsledku může nadělat víc škody, než užitku.

Jakub S. řekl(a)...

Na freilich, jistě i to je možné: Každá akce se ihned do budoucna rozvírá ve vějíř možných buboucností, a na další rovině hned zase, a tak dál.
Tvrdší interpretace... - ale ne. Zůstaňte na zemi, prosím. Nemožné právně, psychologicky, politicky. Dnes.
Vzpurných nácků je dnes pár promile... A v naší TV v poslední době se mi nezdá být (to je blbá vazba v Č, co? Ponechám) příliš velký prostor pro tyhle. Čemuž su einerseits rád... nicméně z osobního studijního hlediska, zájmu, profese bych byl rád (dtto) opaku. Vót relativita. No dyť je to židovsko-zápaďácko-buržoazní vynález, co chcete -

drak řekl(a)...

Jakubovi S.:

Naprosto by postačilo, se od něčeho takového veřejně a nahlas distancovat a prohlásit to za něco, co současné českoněmecké vztahy zbytečně poškozuje a zatěžuje. Tohle mi na německé straně chybí. Když si zrovna Krystlíkové, Posseltové a jiné stvůry otevírají papule, chybí mi to hodně.

"Naší" TV, těmi muřími nohami vyjadřuji, že si myslím, že je naše jen podle názvu, ale ve skutečnosti je to cosi cizorodého a proti našim zájmům působícího. "Naší" TV tedy sleduji málokdy a útržkovitě, protože jednak nemám kdy a v neposlední řadě bych jen nerad zblbnul buď do ruda, nebo do zelena, nebo eurounijně, tedy do rudozelena, nebo úplně do všeho a ze všeho najednou. Když si vezmu, jak neobjektivní fakta se tam uvádějí kupříkladu ohledně Izraele a jak debilizujícím způsobem se to děje, děsím se. Co se Izraele a BV týče, tak to je aspoň oblast světa a zpráv, kde jsem schopen si aspoň z části ověřit, jak moc se to liší od skutečného stavu, tak jak teprve musejí lhát případně oblbovat a humbukovat u věcí, kde se to tak snadno ověřit nedá? Ono například postačí, když se nález pár kostí v Dobroníně vyřve v té nejsledovanější době, takovou to blběnkou s očima vyvalenýma navrch hlavy a hubou plnou patosu, pro kterou válka začala 8.5 1945 a excesy vůči chudáčkům Němcům. O tom, co předcházelo, se taktně pomlčí, tudíž jakoby se to ani nestalo. Pořady a lidé, kteří se k tomu staví objektivněji, se dostanou ke slovu až někdy po 21:30, tedy v době, kdy se na to skoro nikdo nedívá, aspoň ne tolika lidí, jako na tu patetickou blběnku s očima vyvalenýma navrch hlavy.

Sudetoněmecký henleinovec řekl(a)...

K tomu nálezu v Dobroníně:
Po kostech svých humánně odsunutých předků fašisti dlouho cíleně pátrali. Umožnila jim (nám!) to kapitulace ČSSR před EU a NATO.
A opravdu nemuseli podnikat rozsáhlé pátrání - místní obyvatelé dobře věděli, že Budínka je špatné místo.
Co ale místním dlouho jaksi unikalo: Drobná informace, že fašisti do Dobronína nevtrhli až po Mnichovu. Že tam žili pár set let.

Nu, naštěstí pro všechny Čecháčky se blíží další jejich vítězství nad Euroamerikou, multikulti a globalizací. Takže z Dobronína a všech jiných podobných míst brzy zmizí kříže a památníky; zmizí i zrádci čecháčkovského národa, za mrzká € kolaborující s Euroameričany. Možná, že se staronovým vítězům budou hodit jámy po vykopaných kostech fašistů - na uložení těl nových humánně odsouvaných.
A pak už zase budete mít pár desítek let klid na práci, a na legraci po práci.

Čest a Nazdar!

informace řekl(a)...

BLBČE!

Sudetoněmecký henleinovec řekl(a)...

Komu jste vlastně ukradli zámek v Heřmanově Městci?
Kinským?
A kdy - hned po "osvobození" nebo až později?

(Je příznačné, že žádná osoba české národnosti takové provokační otázky neklade - nejspíš ani sama sobě.)

Šaman řekl(a)...

Paviáne Švehlo, kde berete v sobě tu drzost, že ausgerechnet k článku, kde zmiňuju vyvraždění židů máte starost o své zámky, na které mimochodem předkové těch židů nekřesťansky platili výpalné???

Šaman řekl(a)...

Ostatním: Původní Kinský, Ferdinand Bonaventura, (1834 – 1904), který tak zvelebil Heřmanův Městec i okolí, zemřel bezdětek. Za války zámek vlastnila vdova po Oldřichovi Ferdinandovi Kinském, jenž byl československý občan německé národnosti, významný představitel Sudetoněmecké strany. Po zabrání Sudet Německu se 20. listopadu 1938 stal "na základě smlouvy s Německem" německým občanem. Ne žeby chtěl. Bylo mu to vnuceno. Zemřel 19. prosince 1938 ve Vídni. Jeho vdova Mathilde, taktéž československá občanka německé národnosti, která se také shodou okolností nerada stala německou občankou, vycestovala na německý pas 2. února 1940 i se synem Františkem Oldřichem do Argentiny, kde žil v Buenos Aires až do své smrti. Nějakým neznámým způsobem zůstal malý chlapeček (*1936), synáček německého nacisty a jeho německé manželky československým občanem (?????????????????????). Podle vychcaného chlapečka.

Na základě toho prý pro něj neplatí poválečný čs. zákon o zabrání majetku Němcům. Domáhal se majetku, který měl vlastnit v době druhé světové války. Tvrdil, že ho zdědil po svém pradědovi Ferdinandu Bonaventurovi Kinském (bezdětkovi?), který zemřel v roce 1904, a prastrýci Karlu Kinském, který zemřel roku 1919. Tento způsob dědictví byl ale v Československu zrušen už v roce 1924. Ústavní soud České republiky v listopadu 2005 rozhodl, že majetky zabavené před 25. únorem 1948 nelze podobným způsobem vymáhat. František Oldřich tím ztratil možnost se soudit v desítkách žalob o tento majetek.

Načež městský soud v Praze 26. ledna 2007 rozhodl, že František Oldřich Kinský má také české občanství (???????). Nejspíš proto, že ho chce.Důsledky tohoto rozhodnutí na vymáhání majetku jsou nejasné.

Zámek po dojezdu Mathildy využíval Wehrmacht jako svoji štábní budovu, zdejší zámecký park tehdy posloužil jako polní letiště. Po osvobození v květnu 1945 objekt obsadila Rudá armáda a po druhé světové válce se zde krátce nacházelo letní sídlo ministerstva zahraničních věcí ČSR. Od té doby je zde starobinec.

Evropský soud pro lidská práva vyhověl stížnosti Františka Oldřicha Kinského, jenž označil za nespravedlivé své procesy u soudů v Česku. Štrasburský soud v rozsudku uvedl, že při projednávání restitučních kauz byl Kinský zkrácen ve svém právu na spravedlivý proces.
Soud uložil České republice vyplatit 10 000 eur (asi čtvrt milionu korun) za způsobenou újmu a dalších 3 380 eur (84 tisíc korun) na úhradu výloh. Rozsudek je nepravomocný, odvolání je možné podat do tří měsíců.
Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/frantisek-oldrich-kinsky-si-u-evropsky-soud-pro-lidska-prava-stezoval-na-nespravedlivy-proces-v-cr-iqr-/domaci.aspx?c=A120209_114343_domaci_zep

Buďte drzí jako sudeťák, vymáhejte třikrát propadlý majetek (jednou dle zákonů z 1. republiky, podruhé podle Benešova dekretu a potřetí podle českého Ústavního soudu), slibte advokátům třetinu z vysouzených 40 miliard, a soudcům a úředníkům na ministerstvu vnitra taky něco, a třeba se dočkáte alespoň milionů.

Tak co, nemá nakonec - bohužel - Klaus pravdu? Bohužel, ale není to vina Klause. Že je EU hodně německá, a že je Evropa (nikoli samo Německo) dost sudeťácká! Což poněkud vysvětluje EUropský antisemitismus.

Anonymní řekl(a)...

Je jich jen několik (Krystlík, Hajhitlavec, Dolleschall, ...) i když toho zmáknou dost. A to jsou téměř všichni Heim ins Reich - přesně jak chtěli, za hranicemi. Jak by asi situace vypadala, kdyby pořád byli uvnitř hranic?
Třeba: Když už se trhá Slovensko, tak udělejme rovnou i ...