čtvrtek 18. února 2010

Jak provádět očistu

Národní výbory jsou povinny dbát všestranně zájmů lidu a přihlížet k iniciativě vycházející z lidu i od orgánů representujících lid. Oprávněnými mluvčími vůle československého lidu jsou nyní pro národní výbory akční výbory NF, v nichž je tento lid soustředěn.
(RUDÉ PRÁVO, ve čvrtek 11. III. 1948, stránka 5)
************************************************************************
Pokyny o spolupráci akčních výborů NF s národními výbory

Národní výbory jsou povinny dbát politické vůle lidu

Oprávněnými mluvčími lidu jsou akční výbory NF

Ministr vnitra vydal výnos o spolupráci národních výborů s akčními výbory NF. K tomu se úředně připomíná: Národní výbory jsou povinny dbát všestranně zájmů lidu a přihlížet k iniciativě vycházející z lidu i od orgánů representujících lid. Oprávněnými mluvčími vůle československého lidu jsou nyní pro národní výbory akční výbory NF, v nichž je tento lid soustředěn. NV jsou povinny dbát politické vůle lidu, kterou jim akční výbory NF tlumočí, spolupracovat s nimi ve stálém těsném styku, podporovat a všemožně umožňovat práci akčních výborů, dbát jejich podnětů a návrhů a učinit tyto bez prodlení předmětem jednání a rozhodování.
Jakožto orgány, které vykonávají politickou, kontrolní a iniciativní funkci i ve veřejné správě, náleží akčním výborům NF zejména: 1. Podávat nadřízeným orgánům návrhy na odvolání členů NV nebo jejich složek z funkce. 2. Podávat nadřízeným orgánům návrhy na doplnění národních výborů, které se staly neúplnými. 3. Podávat návrhy a vyjádření při opatřeních k zajištění správy u NV, jestliže nastaly okolnosti, které znemožňují výkon působnosti NV, nebo některé jeho složky.
NV mají však povinnost přihlížeti i jinak k návrhům, podnětům, vyjádřením i připomínkách akčních výborů NF, ať jde o věci povahy organisační, nebo o opatření věcného rázu, spadající do působnosti NV. NV si má vyžádat vyjádření akčního výboru zvláště v případech, kdy zamýšlené opatření NV má politický dosah anebo charakter.
Na spolupráci NV a AV závisí chod veřejné správy
Akční výbory NF umožní, aby byl mobilisován lid a jeho složky k provádění důležitých úkonů veřejné správy, budou nápomocny NV, a budou dbát, aby práce NV byla prováděna v těsném kontaktu s nejširšími vrstvami lidu...
____________________________________________________

Náměstek předsedy vlády Ant. Zápotocký:

Jak provádět očistu

Ve svém středečním rozhlasovém projevu uvedl náměstek předsedy vlády Zápotocký zásady, kterých je nutno dbát při provádění očisty. Předně je třeba oprostit se od jakýchkoli osobních zájmů, záchvatů mstivosti a sadismu. Nebudeme nikdy váhat odstraňovat ty, kteří zradili, zvláště když je nebezpečí. Nikdy však nemůžeme váhat dát příležitost k nápravě a odčinění škod těm, kteří k tomu projeví dobrou vůli. To platí obzvláště při očistě, prováděné v naší výrobě. V úřadech máme nadbytek sil, proto je zde možno provádět očistu hlouběji a bez nebezpečí. Ve výrobě nám však zdatné technické síly chybějí. Nemůžeme jimi plýtvat.
Nezbavujte se proto odborníků jen proto, že byli členy té neb oné politické strany. Ostraňujte je jen tenkrát, když máte prokázáno, že svou funkci odpovědně nevykonávali, že výrobu sabotovali a poškozovali.
Stejné to bude při znárodňování. My budeme a musíme znárodňovat. Zmenšovat možnosti kapitalistického vykořisťování. To však neznamená, že chceme zničit dosavadní majitele továrních podniků*. Mezi nimi je mnoho odborníků, kteří dobře řídili a organisovali výrobu. Neváhejte je proto ve výrobě použít, když k tomu projeví dobrou vůli a když svým dosavadním jednáním dokázali, že je možno s nimi počítat i v nově organisované a znárodněné výrobě.
Nedotýkejte se malého řemeslného podnikání!*
Znovu a znovu mějte na paměti: cílem naší nově budované společnosti není ničit lidi.* Cílem je lidi získávat, převychovávat a udělat z nich řádné a užitečné členy a pracovníky pro zájem národa a celku.

[*Šamanova poznámka: Míněno "zatím". Protože je chtěli zničit - a zničili.]
____________________________________________________

Lidová strana v okrese Louny přestává existovat

Strana čs. socialistů v okrese Ústí se rozchází

Okresní akční výbor čs. strany socialistické v Ústí n. Labem se po pečlivém uvážení - jak píše ve svém prohlášení - jednomyslně rozhodl rozpustit všechny místní i závodní politické organisace čs. strany socialistické v okrese.
Zároveň doporučují členové tohoto akčního výboru všem členům, aby vstoupili do KSČ, v přesvědčení, že tím prokáží skutečnému socialismu nejplatnější služby.
Organisace nár. soc. strany se rozešly také v okresech Vítkov, Odry, Dobříš, Kaplice, v obcích Zdechovice, Žírec, Jetřichovice, Vlásenice, Meziříčí u Tábora, Josefův Důl, Rudolice atd.

Celé organisace do KSČ
Do KSČ se hlásí celé býv. organisace nár. soc. strany v obcích: Rychnov u Bystřice p. Host., Dubí Hora, Selibov, Skupá, Nové Dvory u Přibyslavi, Zdechovice, Ježkovice (zde také strana lidová i s předsedou MNV), Svinná (i lidová organisace), Huntířov, Kuks, Bernartice, Kijev a j.
Organisace strany lidové přestaly existovat na celém okrese Louny a v mnoha obcích, zejména v táborském kraji.
________________________________________________

Pro NP přepsal Šaman dne 6. února 2008
Šamanovy poznámky: Ten výtisk 60 let starého komunistického deníku jsem si připravil k tehdejšímu osmičkovému výročí, abych upozornil, že řeči o "demokratickém převzetí vlády" komunisty v roce 1948 jsou lež. Pouhé tři články z jediné stránky tehdejšího RP ukazují, že:
a) Komunistické ministerstvo vnitra řídilo nezákonně vzniklé (až dodatečně posvěcené) akční výbory, které byly vyhlášeny za jediné "oprávněné mluvčí vůle československého lidu".
b) Tyto akční výbory řídily "očistu" všech politických organizací, ale i všech společenských organizací v obcích, okresech, krajích i státě, ve vědě, kultuře i školství.
c) Pod tímto tlakem se lidé z jiných organizací přihrbili a vlezli do "partaje" a stali se otroky - "projevili dobrou vůli k nápravě". Zejména, pokud už viděli, že komunisté "nikdy nezaváhají odstraňovat ty, kteří zradili..." Komunistům velmi napomohla zkušenost lidí z předcházející nacistickou totalitou.

O Akčních výborech NF viz i na Wikipedii a www.totalita.cz.

18 komentářů:

Kisco řekl(a)...

No to je spravne!
Ocistit od zradcu. Podle zajmu lidu. Podle initiativi lidu.

To ste ucili na nemcourech. A dobre naucili.

Dal sem do Google "ocista od nemcu pohranici". Dobry. Ctete taky.

A ted v Cesku taky dobry proto ze nemcouri pryc zidi pryc. Tak staci dat pryc jen ty sluhy nemcouru.
Vyhnat kapitalisti a bude zas dobre jako driv.

Anonymní řekl(a)...

a KISCO je agent provokatér ve službách.....................(každý podle své potřeby)

Anonymní řekl(a)...

Opravte předložku s nebo z podle správného pádu: například "z předcházející nacistické totality", nebo "s předcházející nacistickou totalitou".

Šaman řekl(a)...

Pro informaci, jepici

Samozřejmě, že i landsmanšaft je strukturován, Není úplně jednolitý. Krom staronacistického Witikobundu jsou v něm i sociální demokraté a křesťané. Ale vně drží jednu lajnu.

Když se ptali hodného sudeťáka pátera Otteho, antifašisty, proč neokřikne ty největší řvouny, reagoval na to - z našeho hlediska - překvapivě:

"DO VLASTNÍHO HNÍZDA SE NESERE."

guerrier řekl(a)...

Copak je to "to Kisco" zač? Při setkání s ním by mu patrně hrozila amputace dolní čelisti. Takovéhle rasistické špíny patří na hnůj.

informace řekl(a)...

Ale kdepak, je to jen nepovedene prestrojeni inspektora Clouseau jako mafiana z filmu The pink panther. Videli jste to? Je to figurka moc spasovna, s temi vycpanymi tvaremi, kostkovanym nebo pruhovanym sakem, s nafouklym brichem. Kisco se snazi, ale kam se hrabe na herce jako Peter Sellers!

Karla Kolumna řekl(a)...

Jistě, Witikobund je spolek na samém kraji politického spektra. Organizaci založili bývalí členi Henleinovy SdP, je sledována Verfassungsschutzem, její význam je ale minimální. Počet jeho členů se pohybuje kolem 1000. Řadový Němec by se zase mohl pozastavovat nad tím, že v ČR sedí v parlamentu členové nesrovnatelně vlivnější extremistické zločinecké organizace, zvané KSČM.

jiný Honza řekl(a)...

Šamane, díky. Tohle jsou ty pravé perly. Mít o něco míň let, asi bych se bavil tím, že bych jimi přelepoval volební plakáty jistých politických stran. Aby si lidi připomněli...
A díky i za tu včerejší básničku z druhé strany. Já to chtěl právě proto, aby bylo vidět, že obě strany jsou úplně stejné v tom, co preferovaly a jak dávaly na odiv svůj vztah k masám, k obyčejnému dělníkovi... Komedie pro blbé (ale že jich bylo...)

jiný Honza řekl(a)...

Nechte Kiska žít - každé forum má mít svého kašpárka. 8-)
Což neznamená, že bych ho občas s chutí nelištil, až by vzal druhou o zem.

N.N.Nemo řekl(a)...

Ad akční výbory a sudeťáci
Je ovšem smutná pravda, že poválečné prověrkové komise, malé a velké dekrety, zbavování občanských práv kolaborantů či jenom lidí, kteří z toho byli obviněni, a k tomu patří i komise, které rozhodovaly o osudu třeba německých antifašistů nebo německých židů - to vše vedlo k tomu, že byla připravena půda ke vzniku těch bolševických Akčních komisí Národní fronty.
Nebylo to neobvyklé, že byl někdo "vyakčeněn". A byla tady fůra lidí, kteří měli s prověřováním těch druhých bohaté zkušenosti.
Na Akční výbory pak navazpvaly v r. 1969 a 1970 prověrkové komise. Možná i prověrkové občanské komise 1990 - ale ty byly sakra slabé.
No a samotné Akční výbory byly zákonem zrušené až někdy v roce 2001!

N.N.Nemo řekl(a)...

To Karla Kolumna
Je ovšem smutná pravda, že právě Witiko má v Landsmannschaftu velký vliv. Sami se chlubili, že i když je jich jen asi desetina, že se jim podařilo do společného programu prosadit většinu svých návrhů.
A navíc - tisíc není málo. To nemá ani některá politická strana.

Karla Kolumna řekl(a)...

Na spolkovou politiku nemá tento spolek ani ten nejmenší vliv, a to je rozhodující. Kdybyste se zeptal průměrného Němce, jestli ví co je Witikobund, tak by určitě víc než 90% tázaných odpovědělo, že neví. Takoví exoti skutečně nikoho nezajímají. Umlčet je nelze, tak co chcete dělat? Scientology se konec konců také snaží prosadit svůj vliv.

informace řekl(a)...

Kdo je Kisco? Je to jedno ze zjeveni neogotickeho Melmoth the Wanderer. Zitra se zjevi zase v jine podobe, nechci moc hadat, ale podle toho, jake bude zitra tema, treba se vrati znova V.v.

Šaman řekl(a)...

Zítra vám předhodí čerstvé maso Moby Dick. Já si beru na sobotu volno...
\ :-)

Kisco řekl(a)...

Mi drahy baboons!
Ja sem hodil a glance na tu diskusi a vidim ze je to dobry.
Na baboons je to dobry.

Ja rikam tomu guerrier POZOR! Ja jsem CECH a ne nejakej nemcour. Zabit Cecha je crime to je murder. Jen zabit Cecha-quisling s nemcourama neni crime jako neni crime zabit nemcoura. Teda ted mozna je proto ze vy baboons vlezli do EU a NATO. A to sou nemcoursky spolky.
Az vy budete jit z tech spolku pryc tak zase bude dobry zas udelate ten amnesty-zakon ze zabijet nemcoury je dobry.

A ted ja polozim otazku: Kdo je sluha nemcouru? Kdo jim omluvil kdo rek ze odsun je vyhnani?
Havel a Schwarzenberg.
Kdo nikdy to nerek a nikdy ne rekne?
Komunisti.
Komunisti nemaj porad pravdu ale narod a Cesko braneji dobre. Kapitalisti chtej Cesko prodat nemcourum.

Vy muzete cist o tom co je to ocista naroda a vlasti a jak se ma dobre delat a kdo to zajisti: http://www.praguecoldwar.cz/1947_Zapotocky_Po-staru.htm#odkaz40

Lucky Luke řekl(a)...

Sam si pavian, you red ass! NACO neni nemecky spolek!

Kisco řekl(a)...

To Lucky Luke:

You poor little baboon.
Ty neznas ani pismena neither history.
Ten spolek jmenuje se North Atlantic Treaty Organisation.
Tak ze NATO.

A kazdy cesky patriot vi ze NATO bylo postaveno pro remilitarization nemecka. Teda Zapadniho nemecka. E.g. http://dlib.eastview.com/browse/doc/20201683?enc=deu

Jak sem rek komunisti nemaj porad pravdu ale narod a Cesko braneji dobre.
Z Google: http://www.klub-pohranici.cz/zlinsky.htm

Cesky kapitalisti chtej Cesko prodat nemcourum.
A rika to i zradce Naroda a Vlasti a sluha nemcouru Dolezal: http://bohumildolezal.lidovky.cz/texty/rs1247.html

Lucky Luke řekl(a)...

NAckOve GO HOME jsou okupanti a valecni zlocinci - stydte se