čtvrtek 4. února 2010

Šťastní Němci

Němci mají takové štěstí, že prohráli válku, a vůbec si ho neváží. My takové štěstí nemáme, nás nikdo neosvobodil, u nás komunismus prostě vyhnil. Žádní Američané, ani Britové u nás nevedli procesy s komunistickými zločinci. Kromě komunistické minulosti se musíme vyrovnávat i s poválečnou dobou. Lež o statisících fiktivních obětech uráží zejména stovky skutečných nevinných lidí, kteří byli zavražděni a tisícovky těch, kteří podlehli zdravotním potížím při pobytu v internačních táborech či pochodech smrti.
(Z archivu ŠD – září 1998)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Letošní rok je plný velkých výročí. Nedávno jsme vzpomenuli třicátého výročí sovětské okupace, před námi leží šedesáté výročí Mnichova, které znamenalo německou okupaci značné části našeho území. Pak byla válka, kterou Němci prohráli. Německo bylo rozděleno do čtyř okupačních zón a pravé německé štěstí začalo.

Začalo Norimberským tribunálem, který zbavil Němce největších nacistických zločinců. Pokračovalo denacifikací, která by bez asistence cizích armád nebyla možná. Nejdřív byla šťastná západní část Německa. Hlavně Američani měli vliv na politické uspořádání, neboť pomohli Němcům založit základy demokracie. Stejně důležitá byla hospodářská pomoc. Svoboda osobní, svoboda hospodářská a německá píle zvelebila zdevastovanou zemi. Když pukly okovy sovětské moci, přišlo štěstí i na východ Německa. Němci ze západu pomáhají Němcům z východu debolševizovat, bez jejich soudců, prokurátorů a vyšetřovatelů a celého systému by sotva komunistické špičky stanuly před soudem.

Němci mají takové štěstí a vůbec si ho neváží - to už je osud každého štěstí. My takové štěstí nemáme, nás nikdo neosvobodil, u nás komunismus prostě vyhnil. Žádní Američané, ani Britové u nás nevedli procesy s komunistickými zločinci. U nás je situace "složitá". U nás mnohdy soudí ti samí soudci, kteří soudili v době reálného socialismu. A tak se stává, že poškozené rehabilituje a majetek jim vrací stejný soudce, který je před dávnými lety zavíral a okrádal!

Podněty Úřadu pro vyšetřování zločinů komunismu soudy odkládají, neprojednávají, a když nakonec odsoudí, tak ke zcela směšným trestům. Že někdo mučil, vydíral, terorizoval? Vždyť přece dnes je starý, od té doby žil řádným občanským životem, v kolektivu byl oblíben a má rád zviřátka. Dosud žijící nacističtí zločinci přece také od války žijí spořádaným životem! Pan Malloth byl nakonec stejně příkladným občanem v těch ošklivých válečných letech, jako byl příkladným občanem i pan Grebeníček senior!

Po válce plivali lidi v Evropě na Němce ne proto, že by byli gestapáci nebo esesáci, ale proto, že to byli Němci. Lidi v Německu nechtěli vidět ty filmy z koncentráků, na které je nutili dívat se Britové. Nechtěli o tom mluvit, protože tím se prý nic nenapraví. Bývalým esesákům se povedla dokonalá demagogie. Všichni jsme se na těch hrůzách nějak podíleli, i ten německý dělník, který jen vyráběl žárovky. Ty žárovky pak svítily v tanku, který srovnával se zemí ukrajinské dědiny nebo na strážní věži v Dachau. Říkali vrazi. Nemá prý tedy smysl o tom mluvit a německá veřejnost to ani nechtěla slyšet. Kdo by o sobě chtěl slyšet, že je zločinec!

Stejně jako v poválečném Německu bývalí nacisté, stejně tak mluví naši dnešní komunisté. Mohou to hlásat veřejně, protože u nás žádná okupační moc nerozpustila Komunistickou stranu jako zločineckou organizaci. Němcům zprvu v tomto pomohla poválečná okupace. Ale později se začali s nacistickým dědictvím vyrovnávat sami a vyrovnávají se už v několikáté generaci, pokaždé znovu a pokaždé těžce. My jsme se se svou komunistickou minulostí vyrovnávat vlastně ani nezačali!

Také u nás se "každej" nějak podílel na komunistické moci. Jeden tím, že chodil k zmanipulovaným volbám, druhý, že je manipuloval. Jeden tím, že věšel vlaječky, druhý tím, že vyvěšování vyžadoval. Někdo tím, že donášel, jiný tím, že ho k tomu přiměl mučením. Také o tom nechceme slyšet, že by se dála svinstva, vždyť každej jsme se nějak ušpinili, raději o tom nemluvme. A čím větší svině, tím víc hlásá, že má svědomí čisté. Ty největší estébácké kurvy se dokonce dožadují křesťanského odpuštění, aniž by se omluvily!
Nás nikdo neosvobodil, ale přišel čas, abychom sami veřejně odsoudili zločiny československého a českého komunismu. Ano, každý z nás se nějak na tom otrokářském režimu podílel: Někdo jako otrok a někdo jako otrokář! Nikdo nám v tom nepomůže, do toho musíme jít sami.

Někdo by nám přece jen mohl pomoci: Šťastní Němci. (A Rakušani, neboť Rakousko bylo přímou součástí Třetí říše.) A to tím, že nebudou opakovat teutonskou lež svých sudetských spoluobčanů o statisícových obětech vyhnání, která je srovnatelná s proslulou Osvětimskou lží. Že nebudou vymáhat zrušení našich zákonů, že se sami postaví proti starým henleinovským hlasům o právu na vlast a sebeurčení. Tyto odporné lži a nenasytné nároky nás totiž vedou na českou barikádu, na které se nejlíp mává národním praporem právě komunistům.

Kromě komunistické minulosti se musíme vyrovnávat i s poválečnou dobou. Lež o statisících fiktivních obětech uráží zejména stovky skutečných nevinných lidí, kteří byli zavražděni a tisícovky těch, kteří podlehli zdravotním potížím při pobytu v internačních táborech či pochodech smrti. Srovnává popravu esesáka se smrtí dítěte v kočárku. A žene nás to do stejné obranné reakce, jako Němce po válce: Nemáme se čím chlubit, ale je zbytečné o tom mluvit.

Češi se neprovinili, ani Němci. Vždy to byli konkrétní lidé. A některé známe jménem: Malloth, Grebeníček...

Psáno v Praze dne 16. září 1998

Poprvé vyšlo jako příloha internetového deníku Neviditelný pes © - Týden od 14. do 21. září 1998,
podruhé v příloze NP Šamanovo doupě 22. května 2002
----------------------------------------------------------------------

(Poznámka pro internetové archeology: Na zmíněném odkazu jsou aktivní odkazy na rubriky na liště vlevo nahoře – takže si můžete číst, čím žil Neviditelný pes v roce 2002. Třeba Internetem do škol, anebo co nového se děje na Slovensku. Taky tu zůstaly zachovány tehdejší Šamanovy články v jeho doupěti. Akorát komentáře nebyly do archivu přeneseny. Na jeden z nich si pamatuji – „šťastný“ odsunutý český Němec poznamenal, že to štěstí v Německu nebylo po válce zprvu až tak jasné...)

13 komentářů:

Větší vlastenec řekl(a)...

.
Svá k svému aneb Peroutkova cena národní zrádkyni


Přátelé a soudruzi, vážení bezpartijní !

Zatímco náš lid se pokouší usnout ve svých nuzných a špatně vytopených příbytcích, naši nepřátelé nespí. Naši nepřátelé, pravičáci a NĚMCI, se nevzdávají, nepřestávají hledat cesty ke zmaření našeho blížícího se květnového vítězství nad kapitalismem a demokracií.
Jeden z důkazů naleznete přímo na webových stránkách Lidových novin : "Peroutkovu cenu dostali Šustrová, Kosatík a Macháček".

Připomeňme se, komu slouží Petruška Šustrová (cituji ze skvělého díla s. PhDr. J. Groušla, CSc., NĚMECKO - MY A NATO, vydaného v srpnu 2009 Historicko-dokumentační komisí Klubu českého pohraničí, pro vnitřní potřebu vlasteneckých organizací) :

NEDOVOLIT VMĚŠOVÁNÍ
Vedení spolků odsunutých Němců provokuje vměšováním do vnitřních záležitostí Polska, ČR a dalších zemí. Kancléřka Merkelová sama nabádá k aktivizaci nevládních organizací v zemích na východ od Německa. Tyto nevládní organizace, posuzováno z celkového kontextu myšlenek, akcí a souvislostí maní více pomáhat ve vztazích s Německem obecně vzato to není nic špatného. Ale některé konkrétní případy ukazují něco jiného.
Například jde o obsah textu "Smíření - 95" : "Navrhujeme proto neprodleně zahájit jednání mezi českou vládou a politickou reprezentací sudetských Němců". ... .
Všimněme si signatářů. Z České republiky to jsou například : Jan Sokol, Petr Pitthart, Václav Malý, PETRUŠKA ŠUSTROVÁ, David Binár, Rudolf Kučera, Dana Němcová, S. Machonin, Petr Příhoda a další. Cílem bylo uznat vedení spolků odsunutých Němců za samostatný mezinárodně politicko-právní subjekt pro jednání s vládou ČR. To je také smyslem tzv. výzvy vedení protičeských revanšistických spolků ve SRN. ... Cílem je "dialog" s vládou ČR o revanšistických "požadavcích".
... K.Schwarzenberg pro německy tisk v roce 2007 prohlásil, že to co se stalo v ČSR "v roce 1945, bylo přirozeně vyhnáním". ... Toto nadbíhání revanšistům zevnitř vlády ČR je to poslední, co tato republika potřebuje. Nikdo z vlády ČR, ani premiér Topolánek, se od takových výroků svého ministra zahraniční nedistancoval. To ukazuje na mnohé souvislosti a vazby. (str.16)


A ještě krátce ze strany 6 téhož skvělého díla; text, který nám budiž ponaučením pro náš boj na zbývající týdny do našeho vítězství :

MOC LIDU BYLA V ÚNORU 1948 UPEVNĚNA
Síly lidové demokracie byly silnější, než prozápadně orientovaná pravice. ... Pravicoví ministři ve vládě podali demisi. Těch 12 ministrů se domnívalo, že vyvolají vládní krizi. Že prezident ČSR jmenuje novou vládu bez vlivu komunistů na hlavní ministerstva. TO SE NESTALO.
Prezident ČSR Dr. E. Beneš jmenoval novou vládu, ale takovou, kterou navrhl Klement Gottwald. Pokojná cesta řešení vnitřních problémů v ČSR byla ukázkou dobré a promyšlené politiky a taktiky KSČ. Zvláště pak Klementa Gottwalda. Boj o ČSR skončil přesvědčivou p o r á ž k o u pravice a stoupenců kapitalismu a prozápadní strategické orientace. Československé zkušenosti potvrdily význam dobře připravené levicové strany a její prokazatelné a velké masové podpory.

(Více zde : http://slovanvyborcr.hostuju.cz/Nemecko.pdf )Bijte Němce-papežence ! *** Volte ČSSD a KSČM !

Anonymní řekl(a)...

kdo chce kam...........běžte tam, ano TAM!!

ať žije VvV (velký vlodimirovč vlastenkov)

informace řekl(a)...

V italštině je přísloví La lingua batte dove il dente duole, našla jsem anglický překlad "The tongue ever turns to the aching tooth", jak by se to řeklo nejvýstižněji česky, mě právě nenapadá. Snad by byl vhodný i ten anglický překlad "Jazyk se stále vrací k bolavému zubu", jenže mám dojem, že bych měla nahradit jednotné číslo množným - "k bolavým zubům". České politické myšlení nebo mínění má těch bolavých zubů několik a ty mají zřejmě stejný kořen. Obavy z německého revanšizmu, nerozřešené problémy s bývalým komunizmem, obavy (strach?)jak ze západu tak z východu. Na jedné straně nedůvěra k EU a evropské integraci, kterou vyjadřují hesla "Ven z EU, dokud je čas" nebo "Přimkněme se k mocnému ruskému dubisku!" na druhé strach z imperialistických choutek dnešního Ruska, které již několik let řinčí zbraněmi (a tu bych chtěla znovu připomenout nově vypracovanou válečnou doktrinu, kterou si RF osobuje právo na preventivní vojenský zákrok buď jaderný nebo konvenční proti státům nebo aliancím, bude-li se cítit ohroženo).
Chtěla bych dodat, že to není jen český problém, staré nacionalizmy, které komunizmus držel násilně pod pokličkou, ale nevyřešil, se znovu probudily a stávají se znepokojující otázkou pro celou EU. Probouzejí se regionální nebo národní separatizmy, jak v nové EU tak ve staré (to si už Československo vyřešilo a to dost brilatně, podíváme-li se na bývalou Jugoslávii) a dělají budoucnost dost mlhavou.
Komunizmus vyhnil jako státní systém, ale zůstal v myšlení lidí. Jak se v minulosti mnozí dívali nekriticky na západ, tak teď zklamaně odvracejí oči od kapitalistického ekonomického zřízení ke starým dobrým časům, kdy se o ně stát "otcovsky" staral. To se pak projevuje v nekritické důvěře ke stranám, které slibují sociální jistotu, ale ve skutečnosti v zakuklené podobě k návratu do starých dobrých časů míří.
Co dodat? tady je každá dobrá rada drahá. Jednou mi jeden přítel moudře odpověděl jiným příslovím: "Siamo tutti sulle ginocchia di Giove" - "všichni jsme na klíně Dya (Zeva)". Ćili nikdo neví, jak se budou věci vyvíjet dál. Jak stabilizovat politický život, jak zamezit chameleonství parlamentních přeběhlíků, jak vytvořit modernější veřejné mínění a voličstvo, to není zrovna snadné. Na stabilizaci by stačil volební zákon, na přeměnu voličů je zapotřebí asi čas.
Skončila bych optimističtějším příslovím: "Non fasciarti la testa anzitempo e datti da fare". "Nezavazuj si hlavu, dokud ti ji nerozbili a reaguj".

informace řekl(a)...

Vážený lide Internetu,
Italský Popolo dell’Internet právě dosáhl úspěchu nad náhubkovým zákonem Decreto Romani, týkajícím se TV a internetu, který byl vypracován na základě směrnice EU 2007/65/CE. V návrhu zákona byly zrušeny všechny klauzule na omezení svobodného užívání internetu. Po stávkách televizních a filmových pracovníků i internetový lid se spojil a viribus unitis zainteresoval politiky v parlamentu. Směrnici EU zatím aplikovaly jen tři státy Belgie, Rumunsko a Slovensko. Jiné státy Dánsko, Francie, Lucembursko, UK, Rakousko, Německo, Irsko, Malta, Holandsko už podobné zákony vypracovaly nezávisle na směrnici. Jak je na tom ČR?

N.N.Nemo řekl(a)...

Vždy ve střehu! Jestli není, tak bude. Jak Jyrka pravil - musíme se teď více věnovat internetu. Televizi už umravnil, v novinách zabuldozeroval, no a možná nynější Psí náhubek je nasazován taky kvůli jeho mylému úsměvu.

informace řekl(a)...

Páni, tak je to tady, dostala jsem taky na NP ban.
"Redakce Neviditelného psa zakázala z vaší IP adresy diskutovat, protože z ní chodily texty nepřijatelného znění. Byly urážlivé, vulgární, obsahovaly neplacenou reklamu nebo měly rasistický obsah."
Přísahám, že jsem v životě nic takového nepsala. jen jsem informovala, pod cizím nickem, o směrnici EU na regulaci TV a internetu.
Páni, to je neuvěřitelné!

Šaman řekl(a)...

No, komentáře k mému článku Bandera, Horthy a Doležal, uveřejněném dnes na Psu, jsou tedy hodně výživné, sprosťárnama se to tam hemží - ale "hovno" asi už není vulgární nebo urážlivé.
Na Vašich příspěvcích je nejspíš "nepřijatelný" (proto Vás redakce zakázala) - samotný Váš nick!

To je nebezpečné: INFORMACE

N.N.Nemo řekl(a)...

Ale třeba je to jen proto, že píšete sem, Informace. Harpyji z hafana vylili, Největšího z Vlastenců taky. Ani nepočkali na konečné řešení, tedy registraci. Mně teda ještě nevylili.
Anebo je to obráceně - protože nemůžete špinit národní rasovou a ideovou čistotu Chcípáka, tak jste se narvali k Šamanovi do blogu - jako já. Jestli je to tak, bude tady po psím funuse narváno.
A pak uvidíme, jak se zachová Šaman. Neff byl v minulým století taky jinej, když měl deset komentářů pod článkem.

STK řekl(a)...

Hospodský jménem Šaman
se zachová přesně tak, jak ho donutíme se zachovat. Asi nebude volat obecního strážníka ani vyhazovat štamgasty po jednom. Až už toho bude moc, prostě tu zhasne a zavře krám.

Zatím to tu jde, většina z nás si zatím oklepává sníh z bot a představuje se navzájem - i když někteří se už znají.

Dovolil bych si z koutečka u kamen podotknout: Ignorujme blby, agresívní sprosťáky a řvouny do tmy tím, že na ně nebudeme NIJAK reagovat. Ani nepřímo.
Nic nemůže grafomana znechutit víc, než když má vtíravý pocit, že ty svoje plky vidí na displeji jenom on sám. ;-)

STK řekl(a)...

Pro "zabanovanou" Informaci: Není se čemu divit. Mluvit o provaze v domě oběšencově... Tsss, tssss. ;-)

informace řekl(a)...

Víte, tady o tom všechy noviny nadšeně píšou, jak se Internetovému lidu podařilo ten návrh zákona zredukovat, tak jsem se chtěla s těmi diskutujícími na NP podělit o radost a vybídnout je, aby sledovali náš příklad, až na ně taky dojde. Ale redakci se to zřejmě nelíbilo. Jo, jiná zem, jiný mrav.

STK řekl(a)...

Nemáte tam, milá Informace, překlep?
Nemělo tam být "Jiná země, jiný brav."?

informace řekl(a)...

Pokud jde o novináře na NP, snad tam jde opravdu o překlep, ale italští drželi internautům palce.