středa 3. února 2010

Bandera, Horthy a Doležal

Tento článek je rozšířeným komentářem k textu Bohumila Doležala Bandera, Horthy, Beneš , jenž byl uveřejněn na Neviditelném psu 3.2.2010.
Prezident Klaus proti "chybným názorům" Luboše Palaty na prezidenta Beneše - nevystoupil...
----------------------------------------------------------------
Bohumil Doležal sice dokáže psát zajímavě, mnohdy však ve své publicistické činnosti volí žánr propagandy. V propagandě je dovoleno lhát, či spíše udávat nepřesné údaje v takových souvislostech, aby čtenář sám "pochopil", kde je "pravda". Podívejme se na několik triků, kterých bylo v komentovaném článku použito. Už hned první Doležalova věta je zavádějící:

"Prezident Klaus vystoupil ve středečních Lidových novinách z minulého týdne proti chybným a škodlivým názorům Luboše Palaty na prezidenta Beneše." Prezident Klaus samozřejmě nevystoupil proti nějakým "škodlivým názorům". Klaus říká: "Nemám až tak velký problém s vlastním článkem, i když bych leccos nepochybně formuloval jinak." Doležal naznačuje, že Klaus prohlašuje Palatovy názory za "chybné a škodlivé". Nic takového však Klaus nepravil. Jenom mu vadilo, že se v Palatově článku "dává vedle sebe zcela bez jakékoli hierarchizace a bez jakéhokoli odlišení jména Bandera, Pilsudski, Horthy, Hlinka, Beneš" a vysvětluje proč je to špatně. Ve své stručnosti je však Klaus – i při nutnému zjednodušení – přesný.

Ne tak Doležal. Ten podrobně popisuje Klausovu "neznalost", když vysvětluje, že Miklós Horthy nebyl "fašistický diktátor", protože Maďarsko mělo dokonce "legální opozici". Šlo prý o "konstituční monarchii s autoritativními rysy". Připomeňme, že v této "monarchii" jako regent vládl stále pevnější rukou už od roku 1920 právě Horthy! Po 17 letech takového "demokratického" vládnutí donutil parlament, aby mu odhlasoval nejvyšší pravomoci. V roce 1937 se z něj tedy stává "plnohodnotný" diktátor. Který má na rukou autentickou krev už nejméně od roku 1919, kdy masakroval slovenskou rudou "Rebubliku rad". A jeho fašismus neumenšuje ani to, že po něm v roce 1944 nastoupil ještě větší fašista.

Pro mladistvou generaci uvádím jedno upřesnění: Od těch nešťastných třicátých let se v české společnosti nacionalistickým diktátorům už tradičně říká "fašisté", aby se odlišili od německých nacistů - ačkoliv všichni víme, že polští, maďarští, ba ani slovenští fýreři nebyli Italové, jako Hitlerův vzor Mussolini. Naši rodiče a prarodiče tomu rozuměli, "protifašističtí bojovníci" vědí přesně, o čem je řeč, ale novodobí historici typu "Doležal" samozřejmě taky! Jenomže lžou – s určitým záměrem. Ten záměr je, aby po prvotním přirovnání Edvarda Beneše k diktátorům sousedních fašistických zemí, mohli našeho demokratického prezidenta přirovnat k Hitlerovi. Což se děje na jiných fórech.

Doležal také odmítá Klausovo označení Horthyho za "Hitlerova oddaného spojence". To prý nemůže být pravda, neboť "Maďaři nepodpořili německý útok na Polsko a poskytli azyl polským vojákům, kteří se uchýlili na jejich území." Upřesněme, že polští vojáci přecházeli v září 1939 na maďarské území přes společnou maďarsko-polskou hranici, která vznikla v pomnichovské době. Zabrání Těšínska (fašistickým) Polskem bylo přímo požadavkem německého Godesberského protokolu a proběhlo v časové souvislosti s naplněním Mnichovského diktátu. Mapu části (česko)slovenského území, které mělo připadnout Maďarsku, předal říšský ministr zahraničí von Ribbentrop "až" 14. října 1938 československému ministru zahraničí Chvalkovskému za jeho návštěvy v Berlíně. Spor se pak řešil podle německého návrhu při německo-italské arbitráži v ("říšské") Vídni 2. listopadu 1938. Nacista von Ribbentrop a ministr zahraničí fašistické Itálie Ciano rozhodli ve prospěch svého maďarského soudruha Horthyho: Maďarsko ve dnech 5.-10. 11. 1938 obsadilo území jižního Slovenska a Podkarpatské Rusi o rozloze téměř 12 tisíc km2, na kterém žilo skoro milion obyvatel. No a na té Podkarpatské Rusi pak polští vojáci mohli přecházet do onoho zcela nefašistického a konstitučně demokratického Maďarska...

Horthy měl tedy proč být "Hitlerovým oddaným spojencem" – když ne v polském tažení, tak při válce proti bolševickému Rusku určitě. Připomenu, že jedním z triků, které Hitler použil, aby (Doležalovými slovy) "natlačil" váhajícího maďarského spojence do války s Ruskem bylo i bombardování "maďarských" Košic 25. června 1941 německými letadly, která se vydávala za sovětské stroje... Jestliže nebyl vždy "oddaným spojencem", tak do té doby, dokud mu to vyhovovalo, byl!

Hitlerovým oddanýn spojencem byl Horthy při mnichovském parcelování ČSR v roce 1938. Tady je důležité připomenout Doležalovo prosudetské angažmá. Tento pán totiž patří mezi tzv. "stipendisty", kteří považují nárok sudeťáků na "domovinu" za oprávněný od té doby, kdy ji "ztratili" – od nešťastného roku 1918. Toto právo jim bylo – poněkud nesprávně, pravda – navráceno v roce 1938, ale definitivně je tohoto práva na vlast zbavil až zloduch Beneš po druhé světové válce. Čímž se tento válečný zločinec dopustil genocidy. Toto poškození práva by se mělo odstranit. Co bylo ukradeno, mělo by se vrátit. Nejdřív majetek, pozemky – a pak už se uvidí.

Se znalostí tohoto pozadí už nepřekvapí Doležalova obhajoba Palatova článku, ve kterém ale sám jeho autor uvádí, že banderovci zavraždili "...sto padesát tisíc Poláků, desítky tisíc Ukrajinců, stovky Čechů, tisíce Židů". Avšak podle Palaty: "Bandera, který je s tímto nelítostným »bojem o zem« spojován, nese však těžko něco víc než nepřímou odpovědnost. »Volyň« je ale stejně jako »akce Visla« pro Poláky a Ukrajince tragickým vyhrocením jejich vztahů, které oba národy překonávají podobně těžce jako Češi a Němci Mnichov."

A jsme doma. Doležal se ztotožňuje s Palatovou přirovnávací řadou "Bandera, Pilsudski, Horthy, Hlinka, Beneš". Přesně podle sudeťáckého tvrzení, že Beneš byl vlastně stejný válečný zločinec, jako tito chudáci, kteří se sami bez svého přičinění dostali "mezi mlýnské kameny". Zatímco pro nacistické a fašistické vrahy má tento "historik" vždy slova pochopení, neplatí to nikdy o tom zrůdném Beneschovi...

Co je však zvlášť nestydaté na komentovaném dílku? Jeho pointa:

"My Češi máme ohavný zvyk ohrnovat nos nad těmi, kdo ve vnitřních koloniích bolševického Ruska (v Pobaltí, na Ukrajině), sevřeni mezi dvěma mlýnskými kameny, Stalinem a Hitlerem, bojovali za svobodu svých národů – a někdy přitom jednali a rozhodovali se problematicky."

Hromadné vraždy, bestiality, převyšující nacistická zvěrstva, aktivní účast na holokaustu - to je dle tohoto pána "problematické jednání a rozhodování"?!


Už nikdy víckrát nepište "my, Češi", nevážený pane Doležale!


Psáno v Praze dne 3.2.2010 do vlastního blogu, aby bylo umožněno diskutujícím použít adekvátních výrazových prostředků.

******************************************************************************************************

Zmiňované články:
Luboš Palata: Každý národ má Banderu. Češi Beneše
Klaus: Není možné mlčet
Bohumil Doležal: Bandera, Horthy, Beneš (Vybral jsem link na Neviditelného psa, kde pod článkem zatím ještě běží neregistrovaná diskuse, na Doležalově blogu není žádná...)

76 komentářů:

Větší vlastenec řekl(a)...

No jo, jednou to přijít muselo. Teď to schytám z obou stran.
Tak do toho, ať je rychle hotovo :

Zaprvé odkaz na roli, jež je B.Doležalovi vlastní : http://en.wikipedia.org/wiki/Devil's_advocate
(Kontrolní otázka : Kdo řekl "Pokrytče, nejprve vyjmi ze svého oka trám, a pak teprve prohlédneš, abys mohl vyjmout třísku z oka svého bratra." ?)

Zadruhé moje vlastní předvčerejší reakce na text našeho prezidenta :

Beneš je VÍTĚZ !
Přátelé a soudruzi, vážení bezpartijní ! Prezident Klaus má naprostou pravdu : Nelze srovnávat Beneše s Banderou, protože nelze srovnávat vítěze s poraženým.
Neboť E.Benešovi se povedlo všechno to, co se nepovedlo Banderovi : 1) vyhnal z naší vlasti menšiny (zatímco na Ukrajině Rusové zůstali); 2) přivedl naši vlast pod ochranná křídla Velké země-Sovětského svazu (zatímco Ukrajina zůstala součástí SSSR); 3) žil a nakonec dožil na svobodě, v plně svobodné, naší Stranou vedené vlasti (zatímco Bandera byl vězněn národními socialisty, a byl popraven v protilidovém kapitalistickém státě)

Proto Banderovy sochy a pamětní desky zmizí z ukrajinských měst, brzy po osvobození od buržoasních nacionalistů, brzy po návratu k těsnému spojenectví s Ruskou federací. Proto v naší vlasti zůstanou sochy E.Beneše i po osvobození od kapitalismu a demokracie, proto v Ústavě ČMSDR (Česko-Moravské sociálně-demokratické republiky) zůstane ona slavná věta.

Edvard Beneš se zasloužil o socialistický stát ! *** Volte ČSSD a KSČM !Přeji hezký večer všem českým vlastencům.

Anonymní řekl(a)...

Ale ten Palatův článek je, hlavně, o tom, že ti všichni, které vyjmenoval (Bandera, Hlinka, Beneš, Horthy, Pilsudski), se těší dobré pověsti doma a už nikoliv u svých sousedů, kteří mají zase své klaďasy, při vyslovení jejichž jména ti sousedé nadskakují rozhořčeně na židlích. A vo tom toje.

Šaman řekl(a)...

Při vší úctě k názorům komentátorů musím ještě připomenout, že meziválečné Československo bylo pod svými vůdci oázou demokracie ve střední Evropě, neprobíhaly zde žádné pogromy na menšiny, i když se sudeťáci a naše mediální šestá kolona snaží všem vnutit své pohádky o bestialitě Čechů...

A VO TOM toje!

Anonymní řekl(a)...

"Tady je důležité připomenout Doležalovo prosudetské angažmá. Tento pán totiž patří mezi tzv. "stipendisty", kteří považují nárok sudeťáků na "domovinu" za oprávněný od té doby, kdy ji "ztratili" – od nešťastného roku 1918. Toto právo jim bylo – poněkud nesprávně, pravda – navráceno v roce 1938, ale definitivně je tohoto práva na vlast zbavil až zloduch Beneš po druhé světové válce. Čímž se tento válečný zločinec dopustil genocidy. Toto poškození práva by se mělo odstranit. Co bylo ukradeno, mělo by se vrátit. Nejdřív majetek, pozemky – a pak už se uvidí."
To je, eufemisticky řečeno, velmi nepřesná interpretace toho, co se snaží říkat Bohumil Doležal, a za co si vysloužil nenávistná přízviska v psích diskusích. Docela mě mrzí, že to čtu od vás.
Čeští a moravští Němci tuhle zemi považovali po staletí za svůj domov. Právem.
To, že se v 19. století zrodil nacionalismus a že převládl nad konceptem společného politického národa, hovořícího dvěma rovnocennými jazyky a spojeného zemským patriotismem, nebyla zdaleka jen jejich vina.
První republika zdědila vyhrocený etnický antagonismus a neuměla si s ním poradit, navíc okázalá česká vítězosláva příliš nepřispívala k jeho překonání. Nebýt této zátěže z minulosti, heslo Heim ins Reich by u německy mluvících obyvatel nikdy nemělo šanci.
Ale stalo se, bohužel. I vinou těchto lidí byla republika rozbita a její občané byli vystaveni nacistickému řádění.
Přesto vytržení českých Němců z jejich domovů a zejména zlé činy, které to provázely, nepatří k věcem, kterými se český národ může chlubit. O tom všem, i o skutečnosti, že to mezi námi Čechy zdaleka nemáme vyříkané, píše Bohumil Doležal a já s ním ve velké většině jeho článků musím souhlasit.
Nevím, jestli má pravdu ve věci faktů týkajících se Horthyho anebo Bandery. Ale dá se s ním /i s Palatou/ souhlasit v tom, že Beneš je, stejně jako ti dva, postava vnímaná jinak vlastním národem a jinak okolním světem.
jepice

Anonymní řekl(a)...

Většímu vlastenci
Na nejvýznamější, doma uctívanou, v sousedních zemích proklínanou historickou osobnost 20. století, pan Palata ve svém článku ale zapomněl. V Putinově Rusku se těší hromadný vrah Stalin oblibě nesrovnatelně větší, než je nekritická úcta českých vlastenčíků vůči kontroverzní osobě prezidenta Beneše.
Hezký večer byste měl přát českým vlastenčíkům.
Harpyje

Anonymní řekl(a)...

Ono jde také o tom KTEŘÍ sousedé vyskakují.Myslím,že Bandera,Hlinka,Horthy a částečně i Pilsudský asi nebudou moc přijatelní pro mocnosti,které zvitězily ve II.světové válce a jejich spojence,což se o Benešovi nedá říct. A o tom je to především.

Anonymní řekl(a)...

ad jepice
Velmi se mi líbí,jak cudně zamlčujete úlohu sudetských Němců při rozbití 1.republiky a v období Protektorátu.Též by bylo hezké kdybyste srdceryvně vylíčil jak byli sudetští Němci násilím nuceni přijmout občanství Velkoněmecké říše a jak se tomu zuby nehty bránili s poukazem na to,že jsou občané ČR.

S.T.K. řekl(a)...

Celá záležitost mi připadá poněkud stará a vyčpělá.

Navíc, málokdo má právo říkat "my Češi". Když se podívám do vlastního hnízda jenom dvě generace zpátky: Polák od Mazur si vzal Moravačku, Polák z Wroclawi zase Němku z Drážďan. Tak vznikli moji rodiče a následně pak i já. Mám já snad právo o sobě prohlásit, že jsem Čech?
Táta přežil koncentrák a přesto se dokázal normálně bavit s neodsunutými Němci (starci, vdovy a děti), kteří žili v padesátých letech kolem naší dřevěnice na horách, kde přebýváme v létě. Když jsem se tehdy táty ptal, jak to, že si s nimi klidně povídá, když ho Němci málem zabili. tak mi řekl: "Tak zrovna tihle Němci mi nikdy nic špatného neudělali."
Děda, Polák, kterého jeho vlastní vyhnali až do Moravské Ostravy, protože si vzal Moravačku, na svůj národ taky nezanevřel - a že je tehdy hnali z nově nabytého Slezska téměř bez majetku a pod pendreky!

Nemám pro tyhle "národnostní problémy" moc velké pochopení. Možná spíš žádné pochopení. Lidi jsou slušní nebo neslušní a to bez ohledu na to, na které straně hranic se narodili.
A s politikou je to taky tak. Pamatuji si některé dnešní zaryté pravičáky, jak chodili k večeru ze stranických schůzí. Pamatuji dokonce i přesvědčené komunisty (nebo možná jenom "přesvědčivé"), jak se tvářili vyplašeně, když jsem je viděl vycházet z kostela na okraji města.
"Víte, pochopte to, to já musím, kvůli tchýni..." - byla to jedna z nejlepších výmluv, které jsem si kdy vyslechl. (Ale já se tenkrát toho člověka opravdu na nic neptal! Řekl jsem mu jenom "Dobrý večer!")
Takže ode mě se při diskuzi na národnostní téma nějakých neslušností nedočkáte. Tomuhle prostě nerozumím.
---
Ale na druhou stranu - docela se mi v tomhle doupěti začíná líbit. Rezervujte, prosím, tu židličku támhle v rohu u kamen pro Starého Tlustého Kocoura, ano?

Anonymní řekl(a)...

Velmi se mi líbí pán /paní/, co mi po přečtení mé věty, že i vinou českých Němců byla rozbita 1. republika, vyčítá, že cudně zamlčuju jejich úlohu při rozbití 1.republiky.:)

Anonymní řekl(a)...

Šamane! Při vším respektu! Že v meziválečném Československu nedocházelo k pogromům na menšiny, má být důkazem demokratického charakteru první republiky?! Takovou argumentací znehodnocujete charaktekteristické prvky demokracie a nahráváte demagogům.
Harpyje

Šaman řekl(a)...

Oproti okolním státům zde nebyly pogromy. Jinak v republice bylo například německé školství základní i střední i univerzita,, německé rádio, němečtí poslanci, německé divadlo...

To, co Němci nechtěli dát Čechům tam, kde byli Češi menšina. Ale furt to fungovalo, přes brajgly na konci 19. století, i přes brajgly na začátku republiky - až tak od 37. to šlo do kélu. Táta - Liberečák - říkal, že si lidé ve vnitrozemí, kteří třeba vyjeli jednou za rok na hory, vůbec neuvědomili, jak moc se to zhoršilo za jediný rok!
No a když pak naše Němci vyhnali z Liberce, tak jim (někteří) Pražáci říkali - republiku jsme ztratili kvůli vám, protože jste se nedokázali s Němci domluvit.
Jenže to už se Němci nechtěli domluvit, ale sežrat nás. Ještě někteří žrouti existují tam na druhé straně - a ovšem i u nás. Já nejsem Němcožrout a přeju jim tu jejich velkou zemi.

Jsou to teď - po tom, co se stalo za 2. světové - šťastní Němci! A můžou k nám jezdit na návštěvu, jako my k nim... A jsme spojenci a v Liberci velel našim chemikům německý důstojník...
Dobrou noc.

informace řekl(a)...

Vracíte se, Šamane, znovu k dnešnímu Doležalovu článku. Myslím, že je všem dost jasná autorova snaha pošpinit a znevážit postavu prezidenta Beneše. Nechápu proč redakce stále pravidelně uvěřejňuje jeho články, které mají vysloveně "protičeský charakter", jak bylo jednou oceněno redakcí jedno neutrální vystoupení na diskuzi Harpyje a byl jí proto odmítnut další přístup do diskuze. Doležal může soustavně své protičeské řeči vést a rozdmychávat spory, sugerovat mladším generacím, že se mají stydět za chování svých otců, mít pocit viny za vyhnání sudetskýh Němců. Není mi jaksi jasné proč. Jako mi není jasné, proč se na diskuzích stále omílají stejná historická témata, aniž by k nim byl dodán nějaký nový vědecký přínos. Má to snad být nějaký osvědčený prostředek k zvýšení návštěvnosti na diskuzních stránkách?
Svět je v neustálém rychlém procesu přeměn ale Češi se stále obírají kolem dokola stejnými otázkami. Vypořádat se s minulostí neznamená opakovat do nekonečna tytéž důvody pro nebo proti. Ať si autor přečte nějaké historické práce nebo ať najde nějaké nové dokumenty,aby mohl říci něco nového, takhle to není podnět k opravdové diskuzi.
Říkám, že svět je v neustálém pohybu. Dnes ráno Nezavisimaja gazeta uveřejnila článek o nové ruské válečné doktrině, kterou vypracoval Sovet bezpečnosti a kterou má schválit prezident Medvedev. Četl ji někdo? Je to mnohem důležitější zpráva než celé to cancání pana Doležala.
Podle tohoto dokumentu si RF vyhražuje právo použít preventivně jaderné zbraně, bude-li ohrožena její bezpečnost. Odůvodňuje se to tím, že ve světě stále roste jaderné, chemické, bakteriologické zbrojení, vzrůstá mezinárodní terorizmus, zostřuje se boj o energetické zdroje. RF si tedy vyhražuje právo prevetivního útoku buď nukleárního nebo konvenčního v případě, že se bude cítit ohrožena nebo budou ohroženi její spojenci. A to před podepsáním smlouvy s USA o omezení jaderného zbrojení.
http://www.ng.ru/nvo/2010-02-03/2_doktrina.html
Další zajímavá zpráva a podávají ji i ruské noviny se týká třídenní návštěvy italského premiéra v Izraeli. Nebudu se o ní šířit, jen bych poukázala na to, že Berlusconi schválil zásah Izraele v Gaze s odůvodněním, že Izrael se má právo bránit, když některý stát, který vyvíjí atomovou zbraň, veřejně prohlašuje, že izraelský stát musí zmizet z mapy Evropy.
Stalo se mnoho jiných věcí, ale nejsem zpravodaj, abych tu o nich psala, jen se vrátím k původní otázce: k čemu je to omílání pana Doležala užitečné?

Nerevar řekl(a)...

Pilsudski byl ovšem známý homofob, to se neodpouští ani v Čechách, kde je jinak možné oslavovat obyčejné vrahy coby hrdinné komunistobijce, že ...

Větší vlastenec řekl(a)...

Rázně husitsky a leninsky !


Zde se postupuje zcela bezohledně, ať jde o dítě či ženu, ať je člověk rudý nebo modrý, všechno je jedno. Jsi prostě němec a jako takový jsi míň než pes.
(E. Beneš, 12.5.1945)

Problém odstranění němců z českých zemí začali u nás řešit již husité. Byli jsme jejich odkazu dlouho nevěrni, avšak nyní dovedeme jejich dílo do konce a já vás ujišťuji, že se tak stane zcela po husitsku.
(Z.Nejedlý, 5.6.1945)

Celý národ se přesvědčil, že reakční sobecká politika soukromokapitalistického kořistnictví, ať velkoagrárních, finančních či průmyslových magnátů uvrhla nás do krisí, přivedla nás k Mnichovu, k národní katastrofě a do poroby.
(A.Zápotocký, 2.1.1946)A na závěr, milí čtenáři, jeden tip na výlet :
Jak tak v letních hicech vandruju po těch našich česko-polských horách, s ruksakem na hřbetě, tak občas domašíruju do tohoto tichého koutu naší drahé vlasti : http://www.baernwald.de/index.html

Vřele doporučuji všem českým vlastencům i vlastenkám.

Větší vlastenec řekl(a)...

Pro váženou Harpyji :

Teprve teď jsem objevil http://neviditelnypes.lidovky.cz/diskuse.asp?iddiskuse=A100129_171902_p_spolecnost_wag&vlakno=38273132 .

Proč bych Vám to měl "mít za zlé" ? Naopak děkuji.

Mimochodem, při čtení reakcí jsem se smál ... až mi slzy tekly.

Šaman řekl(a)...

Starému Tlustému Kocourovi
Hospůdka U hřbitova je celkem útulná. Nejvíc je v ní narváno vždycky o funusech. Ale i tehdy se najde místečko u kamen.
Je zatopeno.
\ :-)

informace řekl(a)...

Nevím, jestli si vážení diskutující přečetli zprávu o nové ruské válečné doktrině, která čeká na podpis prezidenta Medvedeva.A jestli zvážili, co to znamená osobovat si právo na preventivní útok proti zemím nebo spojenectvím, které podle uvážení ruských vojenských nebo diplomatických institucí budou představovat hrozbu pro Ruskou federaci nebo její spojence. Právo na vojenský zásah i bez předběžných jednání?
Pokud jde o každotýdenní training v sebezpytování svědomí a pokání, prováděný panem Doležalem na NP, doporučila bych četbu http://www.historyguide.org/Europe/lecture11.htmljako doplněk k lekcím. Samozřejmě jsem dojata nostalgií po staré vlasti, která je smutnou průvodkyní německého turisty po Adlergebirge (mimochodem Orlických horách). Když si ale přečtu článek o druhé světové válce (v. sopra a to je jen shrnutí, na netu jsou jiné mnohem podrobnější), ptám se, nemám-li být víc dojata nebo spíš nemá-li mě pojímat hrůza nad tím, co se dočtu v těchto data bases?
A ptám se taky, proč se nezavře i tato stránka poválečných evropských dějin jako se diskrétně zavřela ta o dobách války a německém podílu na ní? Je to snad v zájmu vědeckého přístupu k těm poválečným událostem nebo třeba i v nějakém jiném zájmu? Odpovědí mne napadá několik, nevím, která z nich je ta správná. A nechci o tom začínat debatu.
Nevím ani, jestli si vážení účastníci diskuze přečetli něco o zhoršení vztahů mezi USA a Čínou po oznámení, že USA dodají nové zbraně Tajwanu a o čínských hrozbách, jestliže 0bama přijme Dalaj Lamu. Snad to pro ně není až tak moc aktuální?
Mám pořád dojem, že to sebezpytování je součástí nějaké aktuální politické linie. Aby nám pak slzy netekly pro pláč.

Anonymní řekl(a)...

Pro informaci:
Nebojte, o sebezpytování tvrdí mnozí, že to není infekční choroba. A i kdyby byla, určitě by mocně zafungovala imunita, obyvatelstvu naší republiky vlastní. Stejně jako proti mnoha podobným neduhům, kterými trpí lidé v civilizovaném světě.
jepice

informace řekl(a)...

Vážená jepice, myslím, že imunita, o které mluvíte, je vlastní všem národům a i etnickým skupinám, jako na př.sudetští Němci. Nemáme si tedy co vyčítat. To, že "Beneš je, stejně jako ti dva, postava vnímaná jinak vlastním národem a jinak okolním světem", jak píšete nahoře, je věc zcela normální. Každý národ interpretuje své dějiny z vlastního hlediska. Mají Češi přijmout názor sudetských Němců za svůj? A mají s nekritickou poslušností prohlásit svého prezidenta za zbabělce a zrádce? Vyšly zcela najevo dokumenty o Benešových jednáních se západními spojenci v době londýnského exilu? Co ho vedlo k tomu, že přijal podmínky moskevských komunistů? Jenom skrytá sympatie k Stalinovi, Gottwaldovi atd? Dřív než bych dělala předčasné závěry, snažila bych se dostat co nejvíc informací, pokud možno přímo z pramene.
Mohu Vám jen říct, že to neustálé sebezpytování je jen českou chorobou, snad výlučně českou, jak můžu vidět z cizích novin nebo ze zdejšího prostředí. Proto přede mnou vyvstávají různé dost nepříjemné otázky.

N.N.Nemo řekl(a)...

Pro VV: Doležal není v tomto procesu svatořečení advocatus diaboli, ale promotor fidei - podporovatel víry sudeťácké.

Anonymní řekl(a)...

Dámové,Pánové,genderové a ostatní ové.
Doporučuji k přečtení knihy I,II,III,od uvedeného autora. Co se týče Beneše je to síla.
http://www.atlantis-brno.cz/inshop/autori/feierabend-ladislav-karel/

guerrier řekl(a)...

Chybí mi zde Brouk Pytlík Zima. Bez tohoto nadřazeného vševěda nevím jaké stanovisko zaujmout.

informace řekl(a)...

Zbynĕk A. B. Zeman, Antonín Klimek - 1997 – History The life of Edvard Beneš, 1884-1948: Czechoslovakia in peace and war http://books.google.it/books?id=nseKzfbSEYoC&pg=PA228&lpg=PA228&dq=feierabend+bene%C5%A1&source=bl&ots=79WV53DUM0&sig=sLusTMIDbfNtaq7CAa3t2DKzSd8&hl=it&ei=fZlqS-zVJ8ndsAaX5MyGBg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=4&ved=0CBkQ6AEwAw#v=onepage&q=&f=false
Najdete tam úryvky o Benešově cestě do Moskvy v březnu 45.

Větší vlastenec řekl(a)...

Rejdy velkoněmeckého imperialismu

Přátelé a soudruzi, vážení bezpartijní !

Abych nebyl obviňován z uvádění jednostranných protičeských výpadů, dovolím si zde zopakovat první reakci na Šamanův výše annoncovaný příspěvek na NP :

Autor: strejda IP: 89.102.46.xxx Datum: 03.02.2010 21:15
Šamanovy názory používání faktů je velmi vyvážené a jistě pro soudné čtenáře akceptovatelné.

Probíhá tady pokus tvrdit, že vraždění desítek tisíc lidí s cílem je vyhubit a vyhnat je stejné jako odsun sudetských Němců, který v naprosté většině probíhal spořádaně a se souhlasem a kontrolou spojenců. Cílem je rozvrátit českou společnost a připravit ji o historickou paměť a identitu. Za tímto pokusem jsou stejné síly a ideje jako v době od konce 19.století. Zatím se to nepovedlo. Zatím.

Schumacher řekl(a)...

Porobení, ničení intelektuální elity, vraždění a příprava likvidace celého Českého národa, je zajisté logickou, oprávněnou a pochopitelnou reakcí na krutou a nelidskou diskriminaci německé národnostní menšiny jako například omezení možnosti zastávat některé funkce ve státní správě....

informace řekl(a)...

Někdo se tu pohoršuje, že se o Němcích někdo vyjádřil jako o psech? U SS Oberleutenantů a nejen u nich "tschechischer Hund" byl běžný výraz pro Čechy.
http://www.zivapamet.cz/assets/files/Bestimmungsort%20Saarland%20Tschechische%20Zwangsarbeoiter%20erinnern%20sich.pdf

Anonymní řekl(a)...

Porobení, ničení intelektuální elity, vraždění a příprava likvidace celého českého národa - to na ty lidi z Orlických hor hodíte jen těžko, pokud nepoužijete výše zmíněnou Benešovu doktrínu.
Ta měla samozřejmě své předobrazy. Ale musejí se vždycky někteří Češi opičit za každou cenu, včetně prezidenta republiky?
jepice

Anonymní řekl(a)...

No nevim jestli zrovna lidi z Orlických hor,ale je známo,že u gestapa v Protektorátu bylo sudetských Němců víc než dost (znali česky).

Větší vlastenec řekl(a)...

Nechutná protičeská provokace


Přátelé a soudruzi, vážení bezpartijní !
Tentokrát musím reagovat okamžitě. Někdo zde přirovnal, dnes ve 13.39, presidenta Beneše k SS Oberleutenantovi. Něčeho tak NECHUTNÉHO se nedopustil ani sudetoněmecký agent Palata, ani Oberagent Doležal.
(Nehledě na fakt, že v SS žádní Oberleutenanti ani Oberleutnanti nebyli. Odpovídající hodnost v SS se nazývala Obersturmführer.)
Uvědomme si konečně, že president Beneš byl po osvobození Československa Rudou armádou uznávaným a milovaným vůdcem všeho československého lidu. Srovnávat jej lze tedy jen s jinými Vůdci, ne s nějakými nižšími důstojníky.

Vůdcova výzva k bezohlednému jednání s němci (v tomto případě "n" není překlep !) jakéhokoli pohlaví, všeho věku a politické orientace padla tehdy na velice úrodnou půdu.
Dovedete si představit, přátelé a soudruzi, vážení bezpartijní, jak DĚSIVĚ nepopulárním by se býval pr.Beneš stal, kdyby začátkem května roku 1945 vyzval československý národ k rozlišování mezi zločinci a nevinnými, k humánnímu jednání s Němci ? Prostě, kdyby byl řekl "Nejsme jako oni" ?!?
No jistě, že dovedete.
Sklidil by tolik "vděku", jako podlý zrádce našeho národa, protičeský nositel slavného českého (křestního) jména, renegát Přemysl Pitter. Nebo jako Milada Horáková, usvědčená agentka západních ideodiversních centrál, která si dovolila kritizovat postup našich revolučních orgánů, nazývajíc jej "českým gestapismem".

Vážení dobří rodáci a soukmenovci, co z toho všeho vyplývá ? Co je dnes naším národním úkolem, co dnes máme dělat pro další vylepšení našeho dobrého jména ve světě ?
Především musíme požadovat po němcích, našich zapřísáhlých nepřátelích, aby měli na presidenta Beneše stejný názor jako my. (Na jejich Vůdce už stejný názor máme.)

Na závěr mi dovolte, abych vyjádřil své velké uspokojení nad probíhající debatou, především tou na stránkách Neviditelného Psa : Kdyby se dnes opakovala situace z roku 1945, české němce bychom opět konečně vyřešili, hned po nich zrádnou českou velkoburžoasii, a připravili bychom tak celou naši vlast na plynulý a klidný přechod ke spravedlivému společenskému systému.

Míru zdar !

informace řekl(a)...

Kdyby si byl někdo přečetl můj odkaz www.zivapamet... byl by našel, že cituji z textu a zbytečně by se nerozšiřoval.
Nakonec bych chtěla říct, že tak jako vůči poraženým Němcům po válce nebyl uplatněn princip kolektivní viny, ale byli souzeni jednotlivci-zločinci, jimž byla přičtena a dokázána konkretní provinění,ze stejného důvodu se nemůže mluvit o nějaké historické kolektivní vině českého národa, jak pokud jde o rozhodnutí o odsunu Němců tak i pokud jde o excesy a provinění jednotlivců při provádění odsunu nebo v prvních poválečných dnech. Je to dost elementární pojem reciprocity a jakákoliv svědomízpytná exercisings jsou tu nemístná a zbytečná.
Basta, tím končím diskuzi na téma, nebudu tu opakovat jako datel do nekonečna stejné řeči.
A co říkáte dokumentu ruského Sovetu bezopasnosti? Pořád myslíte, že se vás netýká?

Větší vlastenec řekl(a)...

Victorem a victo superari saepe videmus

Někdo by si mohl uvědomit, že po 60 letech nebývají vzpomínky úplně přesné, a před použitím textu uvedeného na str.78 zmíněného dokumentu jej zkontrolovat, místo křížení mylného výrazu "SS-Oberleutnant" s tenentem.
Ono je ale někomu zatěžko uznat chybu, jak předvedeno už v diskuzi o Bakchantkách.
No nic.

Někdo zato vyslovil NAPROSTOU A ÚPLNOU pravdu, ve svém tvrzení, že "...tak jako vůči poraženým Němcům po válce nebyl uplatněn princip kolektivní viny, ale byli souzeni jednotlivci-zločinci, jimž byla přičtena a dokázána konkrétní provinění,ze stejného důvodu se nemůže mluvit o nějaké historické kolektivní vině českého národa ..."
No bať. Jinak řečeno, protože všichni odsunutí Němci byli odsunuti na základě pravomocného rozsudku soudu příslušné instance, tak my Češi nemáme na jejich vyhnání žádnou vinu.
To je hezké. To se bude líbit. S tím by šlo v Česku vyhrát ve volbách. Bravo.

Rovněž "elementární pojem reciprocity" je hezké sousloví. Hovoří se o něm již v jisté nejmenované buržoasně idealistické knížce ( http://www.biblenet.cz/app/bible/Exod/chapter/21?__fsk=-52086380 ).
Takže kdyby se to někdy obrátilo, kdyby nějakou hrůznou shodou okolností zvítězil stále živý velkoněmecký imperialismus, tak, z důvodu reciprocity, bude humánně odsunuto jaké množství Čechů a Moravanů ? 2,170.598 (kusů) nebo cca 92 % z celkového počtu ? No nic, to musíme nechat na vítězích. Kdyby v průběhu odsunu došlo k nějakým excesům, tak amnestijní zákon vše vyřeší.
Zkrátka a dobře, vítěz má vždy pravdu.

Proto je skvělé, že v důsledku dějinné nevyhnutelnosti zvítězí proletariát. A dělnická třída, jak všeobecně dobře známo, všechny ty dušezpytné řeči zatrhne, jejich buržoasním autorům žílu zatne. U samého pytlíku.


Čest práci a míru zdar.

Anonymní řekl(a)...

Větší vlastenče, budoucnost jistě vaše osvětové úsilí patřičně ocení.
Jste jistě na roztrhání - ale přesto - nechtěl byste povzbudit všechny správně myslící diskutéry na těchto stránkách: http://www.outsidermedia.cz/Zdivocela-zeme-1.aspx
?
Lezou jim tam všelijaká individua a hrozí nebezpečí, že jim to tam úplně rozvrátí.
S pozdravem světu mír
jepice

Větší vlastenec řekl(a)...

Vážená jepice, přírodažel Vám nemohu vyhovět. Strana mne pověřila psaním Živých slov do Lidovek a na NP, ne na nějaká autsajdrácká média.
A vzhledem ke svému vyloučení ze Psa jsem už nyní neschopen Stranický úkol plnit na 100%.

Navíc jsem na oné stránce zahlédl jméno soukmenovce Stwory - jsem přesvědčen, že tento známý pokrokový, levicově založený člověk moji podporu naprosto nepotřebuje.
(Ale ta vilka na fotografii je vážně ROZKOŠNÁ.)

A mimo jiné, do rána musím jisté soukromokapitalistické firmě seškrtit její návrh rozpočtu ze 6 na 4 M.
Vlastně mám práce jak s.Gottwald v Únoru.

S pozdravem "Překonej sám sebe a vytrvej !" V.V.v.r.

informace řekl(a)...

Dobrá, vážený V.v., trváte-li tak na mých chybách, řeknu Vám, že jde o dva překlepy: Lydus, který si stěžuje dost květnatými výrazy na nemravné chování otce Pistoclera (mělo být otci a kromě toho, uznám, celá věta je dost špatnš zkonstruovaná), u Oberleutnanta jsem napsala o jedno e navíc. Rovněž i Vaše "milostné hrátky" jsou značným eufemizmem pokud jde o Lydův popis Pistoclových milostných "effusioni", jestli dovolíte. Měla jsem oba texty před očima, než jsem o nich psala. Těch překlepů mám víc, nejsem moc pozorná a tady na blogu nechci psát pod příspěvkem opravy. Jestli to postačí jako vysvětlení.
Pokud jde o odsun Němců, nebyl proveden na základě jednostranného svévolného rozhodnutí československých státních institucí, ale na základě mezinárodního usnesení vítězných mocností. V onom usnesení nebylo stanoveno, že každý jeddnotlivý případ má být preventivně prošetřen soudem, který by měl na základě důkazů o vině jednotlivce rozhodnout o jeho odsunu. Po formální právní stránce československá vláda jednala v rámci onoho usnesení.
Chtěla bych se zeptat, zdali pro "odsun" šesti milionů Židů komínem krematoria do vzduchu měli Němci také nějaké mezinárodní povolení nebo glejt. Ale nezeptám se, nechci vyprovokovat další nelogické reakce.
Dobrá, Postupimská dohoda byla zase jednostranným rozhodnutím vítězných mocností, které se neopíralo o mezinárodní právo, a to proto, že neexistoval podobný precedens jako II světová válka s masovým plánovaným vyhlazováním civilního obyvatelstva. Aplikovalo se právo vítěze nad poraženým. Ale i kdyby byla tehdy mezinárodní organizace národů vypracovala narychlo nějaké odpovídající právní normy, myslíte, že by byly v té době odlišné od těch, které de facto přijaly souhlasně a aplikovaly vítězné mocnosti? A bylo by to zárukou proti budoucímu možnému revanšizmu?
Nepleťme tu dohromady právní stránku s morální nebo nábožensko morální. Mluví se tu o národní hanbě o národním studu. Chtěla bych upozornit, že stud je pocit čistě individuální, komunita se nemůže stydět ad unisono jako jeden člověk, jedna duše. Komunita je společnost jedinců, z nichž každý má svůj způsob jak chápat věci a jak reagovat po psychologické a morální stránce. Mluvit o morálním studu kolektivity znamená odvolávat se na pouhou abstrakci. Naproti tomu strach může a často bývá kolektivní, v tom smyslu, že se snadno rozíří po celé komunitě. ale i tehdy psychologická reakce jedinců je různá.
Mám-li se stydět za chování některých jedinců v první poválečné době, ze stejných důvodů bych se měla stydět i za chování jednotlivých zločinců i v době mírové. Jaký je zde rozdíl? Časový? Rakušané by se měli jako národ stydět za Fritzla, nebo já bych se měla stydět za to, že žárlivý manžel zabil milence manželky. Nemohla jsem zabránit jednání lidí, kteří špatně zacházeli s Něěmci nebo je vraždili a nemohu zabránit ani současnému zločinu. Nemohu jim zabránit a proč tedy bych se za ně já jako individuum měla stydět? Mohu je napravit, nebo evangelicky nastavit tvář, aby mne do ní uhodil někdo, koho ani neznám? A ten druhý bude jednat podle přikázání, když mě bude fackovat?
Raději skončím.

Větší vlastenec řekl(a)...

Eh kletě.
Pozdě jsem si uvědomil, že ctěný Šaman by si moje slova o médiích mohl vyložit ve zlém.

Takže : Není vyloučeno, že moje působení na těchto stránkách bude Stranou uznáno jako náhradní plnění SÚ (Stranického úkolu), jehož původní zadání plnit nemohu z důvodu svého vyloučení.

Neboť zdejší dočasná absence kvantity diskutujích je vyvážena jejich kvalitou.
Takže v jistém slova smyslu došlo ke změně kvality v kvantitu.
Uff !

STK řekl(a)...

2 VV: Ze svého bezpečného sloupku na plotě sleduji váš lítý boj s Informací. (To víte, starý tlustý kocour a ještě k tomu nečistokrevný.) Jen stěží sleduji ten blýskavý gejzír argumentů s občasnými vpády intelektuální fackovačky.
Prozraťe mi, prosím, hlavní tajemství - až ten zápas Titánů o Beneše a Národ vyhrajete / prohrajete - co se na světě (viditelně) změní?

Větší vlastenec řekl(a)...

Ale jaký můj "lítý boj", kocoure ? To občasné mrzuté zavrčení ?

Či uši kocouří chytily od hvězdné klenby odražený dávných bitev ryk, černých Pegasů ržání ?
Ba, kdys meče zvonily, drsné skřeky havraní líný rvaly klid nad internetovou plání.
Leč nuda s únavou mne zmohly, vyprchal srdce žár, v rameni bezmasém staré svaly ztuhly.
Nechť tedy zní lingua loquax, odiosa, procax, parit omne molestum.
Je konec války dnům, přestal jsem se zbytečnostmi zlobit.
Mon ame est un tombeau que, mauvais cénobite,
Depuis l´éternité je parcours et j´habite;
Rien n´embellit les murs de ce cloitre odieux.

Nechť se vítěz myrtou ovije.

informace řekl(a)...

Sunt tria, quae timeo, quoniam ipsa timenda sunt. / Dens canis, pes et equi, tandemque lingua dolosi.

Anonymní řekl(a)...

Ô camarade fainéant ! quand saurais-tu donc faire
Du spectacle vivant de ta triste misère
Le travail de tes mains et l’amour de tes yeux ?

Nepropadej buržoazní dekadenci, soudruhu, a vzchop se!

éphémère

Michal řekl(a)...

Šamane,
moc pěkný článek. Kdysi jsem četl knihu Miloše Zemana, kde se o Doležalovi vyjádřil jako o komunistickém posluhovači co si hraje na politologa. A má podle mě úplnou pravdu. Co je ten člověk schopen napsat!
Holt se nám ta "třídní" ideologie z leva i prava začíná opět spojovat do jednotné Fronty lidu, jak by řekl Doležal.
Bohužel je před volbami a bojím se, že příliš málo lidí prozře a pochopí kam to může vést. Mám na mysli Paroubka a jeho skvadru kádrů.

Anonymní řekl(a)...

"Kdysi jsem četl knihu Miloše Zemana, kde se o Doležalovi vyjádřil jako o komunistickém posluhovači co si hraje na politologa."
Přesnou citaci, prosím. Miloš Zeman napsal různé bláboly, ale tenhle mi i na něj přijde dost neuvěřitelný.
jepice

N.N.Nemo řekl(a)...

Z jiného Milošova blábolu, který jsem poskytl do debaty na Nev. psu:
"Některé komentátory jsem označoval jako póvl nebo hnůj, přičemž se zde musím omluvit hnoji, který je koneckonců výživnou látkou. Nadávky ovšem nejsou argumentem, a já jsem proto povinen svá stanoviska blíže vysvětlit. Pokusím se proto uvést několik konkrétních případů.
(Jako první případ je uveden tento:) Naším nejčastěji citovaným "politologem" je jistý Bohumil Doležal. Tento člověk byl místopředsedou Liberárně demokratické strany, která totálně zkrachovala, tedy zanikla. Místopředseda bezesporu nese za tento zánik spoluodpovědnost, a měl by tedy chodit kanály, případně se věnovat profesi, v níž by mohl být úspěšnější. Ne tak Bohumil Doležal. Ten rozdává rady napravo i nalevo, co máme v politice dělat, aniž něco pozitivního dokázal sám. Kdykoli proto vidím na televizní obrazovce tohoto zapšklého mužíka, vzpomenu si na krásný výrok básníka Oldřicha Mikuláška: "Rád budu chodit bos, když nechám botu v řiti blbce".
Miloš Zeman, Jak jsem se mýlil v politice, 2. vydání 2005, str. 212-213
Systém na NP to zkousnul! Dokonce zkousnul i tohle:
"RosPerot jr IP: 88.116.97.xxx Datum: 05.02.2010 12:33
Mene ten Dolezal taky hodne sere, kdyz pise o Klausovi, o sudetech a o nasem historickem srabismu. A uz jsem mu to napsal. Ale jsem pro nej hovno. On je velkej baron. Zajimalo by mne, jestli je zenaty a jestli ma treba deti. Zenske vetsinou dokazou takoveto povahy rychle nakopat do zadku."
Vypadá to, že na rozloučenou s nekorektními komentátory vypnuli dohledoví páni z Mafrie kontrolu, aby si ještě naposledy mohli sprosťáci zařádit, a tím se ukojit. Anebo se nechat zdokumentovat.

Anonymní řekl(a)...

Zkrachovalý místopředseda LDS, zapšklý mužík, chuť nechat botu v inkriminované řiti, to všechno mě u Miloše Zemana nemůže překvapit, naopak se od něj takové výroky na adresu Bohumila Doležala dají očekávat. Ale komunistický posluhovač? Takhle ožralý snad milovník becherovky nebyl nikdy.
jepice

Anonymní řekl(a)...

Polemika s polemikou pana Doležala o polemice prezidenta Klause s článkem pana Palaty je zbytečná jako kolíček na prádlo a zároveň zdrojem naprosto zbytečných nedorozumění.
Pro Vv: nevyřešili, nýbrž s největší pravděpodobností opět "vylikvidovali".
Harpyje

Větší vlastenec řekl(a)...

Ehm, vážená, já se tedy přiznám : Kolíčky na prádlo používám (v létě, na jejich původní účel).
A, jak patrno z textu, napsal jsem "konečně vyřešili" ve smyslu "Endlösung".

Prostě : Některé osoby (nechci se jmenovat) používají nedorozumění jako důležitý prvek komunikace.

Mimochodem, dal jsem si tu práci, a všech 44 stránek svěžího dílka s.PhDr.J.Groušla,CSc. "NĚMECKO - MY A NATO" jsem z PDF převedl na word.
Pokud byste měla zájem, pošlu.

Přeji Vám hezkou neděli.

Anonymní řekl(a)...

No tak jako struma, neboli vole, jak praví Germán. To máte jedno. Bude mi ctí a radostí poučit se od soudruha s tolika akademickými tituly, zvláště když vím, že Historická a dokumentační komise Národní rady Klubu českého pohraničí jeho publikace doporučuje pro vnitřní potřebu vlasteneckých organizací.
Harpyje

Větší vlastenec řekl(a)...

Vážená, bude mi ctí a potěšením zaslati Vám onen vlastenecký text.
Ale nyní se musím podělit i ostatními vlastenci českými o poučení, musím jim sdělit VAROVÁNÍ :

Lidé, bděte !
Česká pravice chce zaprodat naši vlast němcům a američanům ! Globalistům a jiným bezuzdným vykořisťovatelům !!

VŠEM VLASTENCŮM ČESKÝM !

Naše vlast je ohrožena ! Sudetoněmecký landsmanšaft ve spojení s agresivními USA a vražedným spolkem NATO nás chce opět okupovat, přičlenit k Říši !!
Pomáhají jim zrádci národní věci ! Například Havel, Ondřej Liška, Schwarzenberg a Trautenberk.
A samozřejmě, zlopověstný B.Doležal !!!
Jediná naše naděje v tomto nekonečném smrtelném zápase je zvolení levicových stran ! Naše levice ví, co dělat, abychom přežili, abychom se zbavili kapitalistů a jiných zrádných přisluhovačů němců a NATO !

Více zde : http://www.ksl.wz.cz/

A pro vyspělejší vlastence seznam literatury : http://www.ksl.wz.cz/publikace_zr.htm
Doporučuji zejména vzpomínky dlouholetého příslušníka SNB na hrdinné bitvy našich bezpečnostních sil s banderovci, a dále nesmírně podnětnou úvahu s PhDr.P.Macháčka ODKUD, KUDY A KAM KRÁČÍ LIDSTVO, o potřebě znovu pečlivě promyslet otázku charakteru a mechanismů rychle se blížícího celosvětového socialismu.

Čest práci a Míru zdar !

STK řekl(a)...

Mňouknutí z rožku od kamen:

Konečně zase něco, co si pamatuji jako kotě. Ale chybí mi tam ona zásadní věta.
Ta věta zní: "Proletáři všech zemí, spojte se!"

Copak levice neví, co dělá pravice?!

Anonymní řekl(a)...

Tento spolek má i své periodikum zvané "Křesťanský sociál", které též vřele doporučuji. Jen ten název mě poněkud mate. Nezdá se mi, že by měli hodně společného s křesťanskodemokratickou ideologií. :-/
Harpyje

Anonymní řekl(a)...

Dodatek a zdůvodnění, na které jsem zapomněla: Benedikt XVI, jak jsem se na stránkách těchto "křesťanských sociálů" dočetla, je stejně jako pan Doležal, v žoldu SdL.
Harpyje

Větší vlastenec řekl(a)...

Vážená, není se čemu divit.
Benedikt XVI. je přece němec !

Jen by mne zajímalo, jestli žold toho němce-papežence je vyšší než žold B.Doležala, strašlivého zrádce naší národní věci.

Každopádně každému opravdovému českému vlastenci vřele doporučuji četbu internetových stránek Křesťanskosociálních listů ( http://www.ksl.wz.cz/ )
Až se člověk otřese hrůzou při pomyšlení, jaký konec by čekal naši vlast, kdyby po dočasném ústupu socialismu u nás stále žila sudetoněmecká menšina.
Už bychom asi byli všichni vyhubeni, jako Polabští Slovani.

Takže nepřestávejme děkovat soudruhovi Gottwaldovi, nepřestávejme děkovat pres.Benešovi za humánní odsun němců, za navázání nerozborného spojenectví se Sovětským svazem, za podporu Vítězného Února.

Už aby bylo po volbách, už aby v parlamentu seděli jen levicoví poslanci, opravdoví vlastenci-internacionalisté ! Už aby nám vládla Vláda národní záchrany ! Pak konečně budeme moci umlčet všechny ty doležaly, havly a jiné sudetoněmecké přisluhovače !

Edvard Beneš se zasloužil o socialistický stát ! *** Volte ČSSD a KSČM !

Anonymní řekl(a)...

Vzhledem k funkci, kterou Ratzinger zastává, bude jeho žold přece jenom o nějaký ten jidášský groš přesahovat výplatu více méně bezvýznamného agenta SdL Doležala.
Jinak není zapotřebí zacházet tak daleko do minulosti, jako s Vašimi Polabskými Slovany. Copak jste ještě neslyšel o genocidě lužických Srbů?! Here and now?
Harpyje

Větší vlastenec řekl(a)...

Máte naprostou pravdu, vážená.
Na pokračující genocidu lužických Srbů jsem zapomněl jako na smrt.

Nevím, jak jsem mohl minout jen pár dní starý (11.1.2010), velmi burcující článek v Haló novinách, napsaný českým vlastencem-internacionalistou, Bohužel však praktikujícím katolíkem s.F.Truxou : http://www.halonoviny.cz/index.php?id=90243 .
Zvlášť když s.Truxa téměř stejný text uveřejnil již na jaře roku 2004, v týdeníku Republika (viz http://www.republikani.com/noviny/409.pdf ).

Ach jo. Nějak tu ochranu naší vlasti před němci a kapitalisty flákám. Budu muset Stranu požádat o udělení (mírnějšího) Stranického trestu.

Ale zatím pokračujme dál.
Prostě – jakmile se němcům nechají volné ruce, okamžitě jimi začnou škrtit nás Slovany.
Naše jediná spása : Pokroková levicová vláda + přimknutí se k tamtomu na Východě mocnému dubisku.

Bratrská internacionální pomoc ze dne 21.8.1968 zachránila naši vlast před hrůzami kapitalismu a demokracie ! *** Volte ČSSD a KSČM !

Anonymní řekl(a)...

Taková nedbalost by měla být trestána nejméně důtkou s výstrahou! Vaší povinností je být politicky bdělý a zanedbání této povinnosti je flagrantní provinění, které není možné odbýt pouhým napomenutím. Viz: povinnosti a práva člena strany na http://tucnak.fsv.cuni.cz/~kabele/archiv/2004_Revolution/semin%E1%F8/Dokumenty/KOmunisticke%20stanovy54+zanesen%E9%20%FApravy%2076.doc

Větší vlastenec řekl(a)...

Pro Leninovy rány, snad nebude hned tak zle !
Důtka s výstrahou ... vždyť to bych měl v kádrových materiálech nadosmrti. Kádrový materiál - to není nějaký Trestní rejstřík; z něho se nevymaže nikdy nic.

A teď vážně : V naší Straně dáváme důtky opravdu jen výjimečně. V drtivé většině případů stačí provinilcovi provést řádnou sebekritiku.
Zde doporučené nástroje : http://pohodd.ru/index.php?cat=12

Demokracie - toť kázeň !

Anonymní řekl(a)...

Ruským jazykem sice, jak dobře víte, nevládnu, ale obrázky mluví samy za sebe. Jedná se snad o nějakou typicky ruskou variantu http://www.welt.de/multimedia/archive/1218719821000/00632/Dolly2_DW_Vermischt_632770g.jpg? Netušila jsem, že Vy soudruzi, přátelé a soukmenovci, si v něčem podobném libujete. Vždyť je to projev buržoazní dekadence! Fuj!

Větší vlastenec řekl(a)...

Ach ne. To ne.
Takové buržoasní úchylky, no fuj, opravdu.
My pokrokoví, levicově založení lidé tohle prostě nechápeme. Když je třeba, tak prostě ženu potrestáme (i v tom se s Muslimy skvěle shodneme), ale nějaké ty bičíky, latex, obojky, vodítka, pouta atd. prostě NE.

Na oněch fotografiích jsou NAGAJKY. Tradiční nástroj našich starších bratří.

(Vidíte, vážená, jaká je škoda, že neovládáte nejdokonalejší a zároveň nejpokrokovější jazyk v mire ? K čemu Vám je znalost šesti úplně cizích řečí včetně arabštiny, když si nemůžete přečíst novosti ze života ruských kozáků ?)

No prostě, my prostí členové Strany používáme tyto osvědčené nástroje k provádění veřejné sebekritiky. Ruku na srdce – pořád lepší běžná sebekritika (10 ran) než důtka zapsaná do kádrových materiálů. Ty červené (modré, zelené ...) pruhy ze zad časem zmizí.
Kádrové materiály nikdy.

Mimochodem – většina soudruhů opravdu neprováděla a neprovádí sebekritiku kvůli nějakým libým pocitům.


Učit se od mas, pochopit smysl jejich akcí, pečlivě studovat praktickou zkušenost z boje mas ! (V.I.Lenin)

Anonymní řekl(a)...

Tož tak. Už se zase těm, s odpuštěním ha*zlům, podařilo zničit diskusi na článku od p. Fištejna. Teď mají opět svůj vnitřní Reichsparteitag, a na příštím článku o tomto tématu budou zase naříkat a obviňovat "cenzuru".

Větší vlastenec řekl(a)...

No bať.
V diskuzi pod úvodníkem se zase obránci (nejen) internetové svobody přou, zda je lepší volit balbínovce nebo "stranu pirátů".

Chichichi.

To se nám to povládne, když ti hlupáčci rozdají své hlásky popletencům a recesistům.
Jochochochachachabuhehechlemst ! (Samou radostí si mnu své žilnaté a zjizvené proletářské ruce.)

Anonymní řekl(a)...

Mněte si. Jemně. Ruce. Tu jednu (s ptákem) znám. Levá, předpokládám. Nedělala dojem, že by byla zjizvená, nebo častým používáním opotřebovaná.
Brrrrrrrrrrrr!

Větší vlastenec řekl(a)...

Jo.
Tak tedy všichni vědí, že jsem Vám poslal fotku s ptákem v ruce.
No fajn.


Ano, byla to levá (pravou se mi fotí lépe). Starý Canon nezabral ostře ani ty jizvy, jež by mohly být vidět.
Například následky ...

Raději ne.

Raději jednu veselou básničku, kterou mě učil dědeček : http://www.ceskaliteratura.cz/texty/neruda.htm


Hezký večer přeji.

Anonymní řekl(a)...

Vám též. Co se s tou sýkorkou posléze stalo?

Větší vlastenec řekl(a)...

Ach, sýkorka ...
L´oiseau qui voudrait s´enfuir
L´oiseau seul et affolé
L´oiseau qui voudrait vivre

Co s barevným vrabcem v hrsti ?

Pustil jsem ji; odletěla.

informace řekl(a)...

Hommage a Jacques Prevert
celé znění Pour paintre un oiseau na:
http://mortain.free.fr/Culture/Prevert/prevert8.htm

Větší vlastenec řekl(a)...

Kdyby to někoho zajímalo *), tak verše pocházejí z básně "Chanson de l'oiseleur" (Ptáčníkova píseň).
Čtyři Prévertovy básně s ptačími motivy (z "Paroles") zde : http://www.mespetitsbonheurs.com/prevert-poemes-oiseaux-portrait-oiseleur-souci/


Rien la de symbolique : simple fait biologique. Et si légere pour nous est la matiere oiseau, qu´elle semble, a contre-feu du jour, portée jusqu´a l´incandescence.

-------------------------------------------------

*) Koho by něco takového, pro Leninovy rány, mohlo zajímat ??

Harpyje řekl(a)...

To je skutečně úryvek z "Chanson de l'oiseleur ". Koho to zajímá? Mně, například.
"Et si légere pour nous est la matiere oiseaux, qu´ elle semble, a contre - feu du jour, portée jusqu a l´incendescence... "n´est -ce pas Monsieur Š., Vy zloduchu?!

informace řekl(a)...

Koho by to, pro všechny rány, mohlo zajímat?
Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur

http://www.flickr.com/photos/harfang2/2515611667/in/set-72157602336086204/

informace řekl(a)...

...un homme vicieux et dangereux ...

Větší vlastenec řekl(a)...

L´Hommage a Sacher-Masoch

"Zloduchu" ?
Juchuchu ejchuchu,
pookřál jsem duchu.
Pookřál i na duši,
že jsem dostal za uši.
Až dostanu přes záda,
to bude fakt paráda !
Až dostanu bičíkem,
poděkuju se vzlykem.
Poděkuju domině
(ona je v tom nevinně !),
poděkuju s úsměvem :
Pořádně mě bičem vem !

Harpyje řekl(a)...

Máte skutečně jedinečný talent. V tom se Vám málokdo vyrovná. Není divu, s takovými předky. Nerada bych ale zneužívala tento blog. OK?
Je ne dirais pas qu´il soit vicieux :-))), pas plus que dangereux.

informace řekl(a)...

Ma, un paio di calci nel deretano non risolverebbe il problema, Patriota?

Harpyje řekl(a)...

Dodatek k Vašemu přání: "Pořádně mě bičem vem !"
Slibuji Vám, že nebudu otálet. Máte se na co těšit!

Větší vlastenec řekl(a)...

Uch och, vážená, už se STRAŠNĚ těším.

Ale jinak : ad "s takovými předky" - Vy jste četla něco od pratetičky ( http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=654 )? Já tedy ne.

A co se zneužívání tohoto blogu týče - již se stalo.
Factum infectum fieri nequit

Takže, s Vaším dovolením, opustím toto "vlákno". Neboť já opravdu, ale opravdu nemusím mít poslední slovo.

informace řekl(a)...

Tato operace byla systémem vyhodnocena jako neplatná.
???

N.N.Nemo řekl(a)...

TATO operace byla systémem vyhodnocena jako platná.
Heč!!!

Capitan Uncino řekl(a)...

Questo non è capitan Nemo,
quest' è uno scemo!