pondělí 22. února 2010

Svědkové obžaloby

Po skončení naší sametové revoluce jsem považoval za přirozené, že co nejdříve vznikne morální norimberský tribunál nad zločiny komunistického režimu v Československu. To se však z různých důvodů, které zde nebudu rozebírat, nestalo. Později jsem začal psát o nutnosti takového tribunálu a registruji podobné články i u některých kolegů novinářů. Jenže fundamentální otázka je, kdo by mohl v trestním senátu či v porotě takového soudu zasedat? Kdo má u nás morální právo soudit morální zločiny?
Oslovil jsem několik lidí, kteří mají určitý morální kredit nejen u mě, ale i u většiny naší společnosti. Tito lidé však považují soud nad komunismem za nemožný, neefektivní, zbytečný nebo kontraproduktivní. Sami nechtějí soudit režim, který jim osobně ublížil, což je také jedním z dokladů jejich mravnosti.
Němečtí nacisté prohráli druhou světovou válku, soudili je vítězové z jiných národů. Náš komunismus však vyhnil díky mezinárodní situaci a své dlouhodobé neschopnosti. Nás nikdo "neosvobodil" ani "neokupoval", žádní "vítězové, kteří mají pravdu" k nám zvenčí nepřišli. Na systému komunistického otrokářství jsme se svým způsobem podíleli všichni: Někdo jako otrokář, někdo jako otrok. A otrok ve svém postavení učiní často věci, které by jako svobodný člověk nikdy neučinil, ani nemusel učinit. Minimálně občas se ohnout, sklonit a uklonit. Čest výjimkám.
Co tedy můžeme dělat? Počkat na další nezatížené generace. A zatím, než se sejde tribunál našich dětí a vnuků, zachovat svědectví pro tento budoucí soud.

Ano, můžeme být svědky obžaloby!

Přesně jak to řekl jeden bývalý člen Hitlerjugend v televizním dokumentu "Hitlerovy děti": "Ten, kdo přežil, by se měl přiznat ke své hlouposti a přiblížit tu dobu dětem a vnukům."

Také já jsem se přiznal k vlastní hlouposti, když jsem svého času napsal o svém členství v Brigádě socialistické práce. Dnes to účastenství cítím jako chybu, i když ve své době mi to až tak špatné nepřipadalo. (Když mi to konečně došlo, naši BSP jsem v létě 1989 zrušil...) Mnoho slušných lidí, které znám, bylo členy různých společenských organizací. Od (militaristického) Svazarmu (kde lepili letadýlka či pěstovali kynologii, sbírali autoveterány neb radioamatéřili), až po (esesmácký) Pionýr a (zbolševizované) odbory, na jejichž táborech vychovávali děti ve skautském duchu... Občansky se angažovali, ale právě proto byli nuceni určitým působem kolaborovat s režimem. Je nás hodně, tedy těch přes třicet let.
Například režisér Jiří Menzel. Přímo se nepodílel na žádných svinstvech, točil krásné filmy se skrytými významy, kterým jsme tak dobře rozuměli. Jen se svého času nechal zlomit k podpisu tzv. "Anticharty". Dnes se k tomu přiznává, ale zdá se, že v tom zatím nevidí žádnou chybu. Chtěl jen, aby mohl točil ty filmy. Raději on než nějaká bolševická stvůra. Ohnul se, ale stálo to za to...
Načež se ozývá vítězoslavný křik - vidíte, oni taky, oni, ty mravní opory národa, od oskarového Menzela až po protirežimní Brontosaury, kteří zpívali sovětským agentům na světovém setkání "obránců míru", celá herecká garnitura, která prošla estébáckým seriálem Major Zeman, všichni umělci, kteří "mohli", a aby "mohli", někdy učinili cosi, čím se zašpinili, i když nechtěli... (Avšak zdá se, že někteří i chtěli.)
Je nás hodně, co nemůžeme být soudci. Ale můžeme být svědci - když se ke své hlouposti přiznáme, když uznáme, kde jsme učinili chybu. A jako svědkům obžaloby nám za naše přiznání může být odpuštěn či zmírněn trest. Ještě jednu možnost mají svědkové před soudem. Nemusejí svědčit proti sobě. Ovšem, aby byl svědek hodnověrný, je vhodné, aby se nejdřív vyznal ze svých vin: "Ano, byl jsem v SSM, ano, byl jsem v KSČ, podepsal jsem to či ono, myslel jsem, že to jinak nejde, odpusťte mi, já už to víckrát neudělám..."
To mi někdy chybí, když slyším ty rozhorlené hlasy a odsuzující vyjádření některých současných demokratů. Nejdříve by měli přiznat vlastní viny. Ovšem pak by nemohli tak řvát.
Krom "kolaborantů" by měli mít možnost svědčit i přímo "komunističtí zločinci". Někdo se dříve účastnil na instalaci zločinného režimu, ale snažil se svoje pochybení napravit - za všechny jmenuji spisovatele a dramatika, nejdřívě zaníceného mládežníka, kovaného komunistu a spolupachatele, později obrodníka a chartistu Pavla Kohouta. Ten svědectví už vydal v několika svých knížkách. Ke své hlouposti se veřejně přiznal a lituje jí. Ale zase spousta jeho bývalých soudruhů o svém bývalém členství a spoluúčastenství na zločinném komunismu v padesátých letech raději mlčí - právě kvůli tomu, že vidí, jak samozvaní prokurátoři to nechávají "Pavkovi" sežrat. Ale pozor - i prokurátor může být odsouzen, pokud byl kdysi zločincem nebo kolaborantem.

Jediný, kdo nemůže být odsouzen, je svědek!!!

Nakonec mohl být svědkem i Lubomír Štrougal. Rozkošné bylo jeho vyjádření, jak se mu nevyplatilo šlapat na prsty "mocným"... Komunistický hodnostář, premiér, ministr vnitra, tedy i šéf StB, kdo už mohl být mocnější? Ať už se dopustil jakýchkoli nepravostí, v případě, že by chtěl spolupracovat na ozřejmění zločinů komunismu, měl by i tento hlavoun bývalého režimu být v kauzách, ve kterých by byl ochoten svědčit proti svým bývalým soudruhům, osvobozen.
Mimochodem, Antona Malotha, vraha z terezínské Malé pevnosti, usvědčil jeho kolega esesák! Vězni žádné důkazy nemohli mít, a krom toho, jistě byli podjatí... Kdo jiný může přesvědčivě svědčit proti zločincům, než jejich kolegové???

Takže, kolaboranti, odbojníci, komunisti, pionýři, esesmáci, béespáci, svazarmovci, sousedé. Vítejte v Klubu svědků obžaloby!
*****************************************************
Psáno v Praze dne 30. ledna 2002, poprvé uveřejněno na Neviditelném psu 31. ledna 2002, podruhé 29. února 2008
U toho druhého vydání je v archivu uchována i
neregistrovaná diskuse.

32 komentářů:

guerrier řekl(a)...

Komunismus vyhnil? Anich bych neřekl, spíše se přetransformoval do nové "demokratické" podoby. Při pohledu na dnešní politickou scénu mám pocit že politiku dělají jen s odpuštěním svině. Ty samé co zde byly před rokem 89.

žibřid řekl(a)...

To je dneska smutný čtení... když si uvědomím, z čeho všeho by mi mělo bejt blbě, tak se pak nedivím, že pořád raději skouzávám k různým "Mirkům Dušínům", kteří mi mají navodit pocit, že tu byli na jedné straně zlí Straníci a na druhé straně dobří nestraníci.

informace řekl(a)...

Víte, jsou to problémy, které se dají těžko paušálně řešit. Po pádu komunizmu, jak mi napsal jednou Šaman, když jsem se ho ptala, jak to bylo s disidenty a s komunisty, „bylo najednou vidět, že "odboj" nemá lidi, kteří by zaplnili infrastrukturu. I samotná Charta a HOS byly postiženy - protože jejich špičky odešly do vládních funkcí.”

Četla jsem, že se tenkrát prováděly “lustrace”, nevím kde všude, ale zase jsem četla, že se často komunisté lustrovali blahovolně mezi sebou.

Byla to nesnadná situace, už proto, že komunizmus byl přivlečen zvenčí, navenek se nedopustil zločinů, jako německý nacizmus a tak “dekomunistizace” nemohla probíhat jako denacifikace. Denacifikace byla spojená se zahraničními procesy, s reparacemi za lidské oběti a škody a tak část proběhla hlavně tímto způsobem. Simon Wiesenthal v jednom ze svých posledních pohovorů řekl, že denacifikace Rakouska a Německa byla jen částečná, protože se nemohly narušit struktury státu, aby nenastal úplný zmatek. Čekalo se tedy, že výměna proběhne přírodní cestou, příchodem nových generací. Kromě toho byla tenkrát studená válka a západ využíval ex-nacistů v protisovětské funkci. http://www.ultimathule.it/node/238

Tím nechci říci, že komunizmus v Čs. Republice je srovnatelný s nacizmem. Ale problémy vyčištění společnosti jsou podobné.
Když jsem v druhé polovině osmdesátých let byla v Česku, udivil mne ten rozšířený pocit únavy, nespokojenosti, to reptání a kritika, kterou dělali všichni, i komunističtí funkcionáři. Tenkrát neměli nějakou naději, že se celý system zhroutí a tím větší byla jejich otrávenost. a řekla bych beznadějnost. Tím víc mne teď udivuje, že má komunistická strana tolik voličů a že jejich “pevné jádro” vzrostlo.

Vždyť od komunistického režimu nemohou nic očekávat, hlavně když pomyslíme, že režim takový, jakým byl před 89, se už nemůže vrátit a nejsou ani realistické vyhlídky, že by tu mohli vytvořit obdobu ruské kagebácké oligarchie. A to hlavně proto, že se změnila ekonomická struktura, nemají tady třeba přírodní energetické zdroje, ze kterých by mohli těžit a kolem nichž by se mohli mocensky zakotvit.
Nevím, to jsou moje názory, jak to vidím zvenčí.

Režim jistě měl zájem co nejvíc lidí “namočit”, zapojit je, “kompromitovat” je spoluprácí, i když vynucenou a nechtěnou.
Ale myslím, že u komunistů už nejde ani o světonázor, o nějaký ideal budoucí “spravedlivé” společnosti, ale jen o udržení a posílení pozic v politickém systému. Je na voličích, aby je smetli ze scény.

Nakonec bych tu přidala kousek pohovoru Pavla Kohouta, otištěného v LN, kde mluví o své minulosti zapáleného komunisty.
“To je absolutně normální záležitost po každém velkém dějinném zvratu – že generace, která v tom jela, není schopna to soudit. Ti, kdo soudí paní Fukovou, patrně potom velice úspěšně kolaborovali s normalizací. A přijde jim hrozné, že někdo nekolaboroval. Je to taková štafeta poznání, které přichází ob generaci.
…A pořád mi nosí k podpisu mé staré knížky. Já jim tam píšu „S omluvou“. Za některé věci se tam totiž skutečně omlouvám. Tohle je ale součást mé biografie, kterou nemůžu tajit. Jsem to já. Někteří lidé mi dodnes nemohou přijít na jméno. To taky chápu. Buďto je ten systém tak strašně přejel, že to nemůžou odpustit nikomu, kdo s tím měl něco společného, anebo jsou zatrpklí a zapšklí. Protože to neodpustí sobě.”
http://www.lidovky.cz/i-z-blbcu-jeste-muze-neco-byt-d1y-/ln_noviny.asp?c=A080816_000063_ln_noviny_sko&klic=227064&mes=080816_0

žibřid řekl(a)...

Myslím, že Listopadové heslo "nejsme jako oni" bylo chybné, byli jsme úplně stejní a měli jsme být stejní i v razanci smetení komunismu a komunistů ze scény. Byla to humanita falešná, spíše to byla zbabělost a opatrnost (komunisté měli zbraně a vyhrožovali jejich použitím). Ale to už nepředěláme. Teď tu žijeme s jejich dětmi, které měly narozdíl od ostatních peníze potřebné do privatizace. Voliči KSČ jsou ale podle mého odjinud, totiž z venkova, a nevede je přesvědčení, ale prostá hloupost, závist, nenávist. Takových bude vždycky dost a nebudou rozlišovat mezi komunisty a třeba sládkovci. Koneckonců na venkově měl komunismus velkou oporu, lidé tam měli vyšší relativní životní úroveň než teď.
Co se tejče Pavla Kohouta, tak ho ctí, jak se choval po svém "obrácení", i že nešel po Listopadu do politiky. Ale on si klade za vinu jen své angažmá básnické. Nikde, v žádném rozhovoru s ním, v žádné jeho knize jsem nečetl, že by si uvědomoval, že na základě jeho čistek bylo vyhozeno množství vysokoškoláků ze studií.

informace řekl(a)...

Žibřidovi
Komunisti ještě po 89 vyhrožovali, že použijí zbraně? Řekněte mi o tom něco víc.

N.N.Nemo řekl(a)...

Demonstrace říjen 1988 byla rozháněna pomocí obrněných transportérů - tedy s hlavněmi zakrytými. Také se používaly speciály s plastikovými radlicemi.
Srpen 1989 - upravovaly se střechy kolem Václaváku, pověst nebo bolševikem záměrně šířená fáma hovořila o přípravě palebných postavení pro ostřelovače.
Listopad 89 - přijely desetitisíce ozbrojených milicionářů.
Zvažovaly se předem připravené vojenské akce se zapojením tankových pluků.
Akce Vlna se plánovala jako průlet nadzvukových stíhaček nízko nad demonstrací na Letné.
Bolševik nevyhrožoval, bolševik plánoval, připravoval se, pak ale zalezl, protože nechtěl být pověšený na provaze jako v Budapešti 1956.
Bolševik taky nebyl jeden, jinej bolševik byl neostalinista Štěpán, jinej byl starogottwaldovec Adamec. Jinej byl militarista Vacek - ale nakonec se nedělo nic, protože vedoucí politici KSČ byli neschopní čehokoli, ani špatného, ani dobrého, ani ničeho.

informace řekl(a)...

Našla jsem na netu zajímavý pohovor generála Jaruzelského s novinářem Andrea Tarquini z la Repubblica z 8.listopadu min. r. Jaruzelski vypráví o dnech, kdy padla berlínská zeď, o nátlaku Gorbačova na Husáka, Honeckera a Živkova, kteří chtěli za každou cenu držet pozice, protože doufali, ža perestrojka zkrachuje.
Hovoří o dlouhém vyjednávání s Kohlem o zárukách pro německo-polskou hranici a o obtížných jednáních o znovusjednocení Německa. Tchatcher a Mitterand byli proti a tajně jednali s Jaruzelským, aby se postavil proti.
http://www.dirittiglobali.it/articolo.php?id_news=16079
(la Repubblica, domenica 8 novembre 2009)

Čeští pohlaváři zřejmě připravovali do poslední chvíle potlačení manifestací a vzdali to, až když už neviděli jiné východisko. Ví se něco bližšího o jejich vnitřních vyjednáváních?

žibřid řekl(a)...

Ty LM jsem viděl na vlastní oči ve dvou nebo třech autobusech v Praze u Řásnovky za budovou ministerstva průmyslu. Vacek v televizi tvrdil, že je připraven poslat na Prahu tanky (dnes kandiduje za Zemanovu stranu). Všechny demonstrace byly rozháněné silou a policie ozbrojená byla, takže byla možnost, že komunistům rupnou nervy a někoho zastřelí. Proto byly demonstrace takové opatrné, stálo se proti sobě a jen koukalo. Komunisti sami v médiích o demonstracích vůbec neinformovali, takže ani vlastně nevyhrožovali.

O postoji Tchatcherové, který je možné nazvat hanebným, už jsem slyšel. A vyjednávání s našimi komunisty začlo snad už 20. nebo 21. listopadu, hned po víkendu, ale co si komunisti říkali mezi sebou, netuším, něco z toho snad mapuje kniha Polojasno, ale tu jsem bohužel nečetl.

Kisco řekl(a)...

Mi drahy baboons!
Ja vas mam rad proto ze ste Cesi. Proto ze je dobry mit rad muj narod.
A cesky holky sou hezky a to pivo je fine.
Ale vy ste tak hloupy. Jako ty baboons cestne.

Vy ste psali ze nemcoury spatny a ted vy pisete ze komunisty spatny. To je nonsense! To je bullshit!

Vy musite udelat vyber. Bud sou spatny ty nemcoury nebo ty komunisty. NIKDY ty oba v ten samy cas.
Proto ze nemcoury dali pryc komunisty a komunisty dali pryc nemcoury.
Tak ja opakuju: Vy musite udelat vyber a nenavidet jen jeden z nich. A mit rad ten druhy.

Ten Saman pise dobre ze nemcoury spatny VSICHNI. A pak vy ste udelali dobrou vec kdyz vy dali pryc vsechny nemcoury z Cech.
Ale skoro v ten samy dech Saman pise ze NE VSICHNI nemcoury spatny!!!
Je on blazen?

Mozna vy ne budete verit ale on pise to dnes 18:29 v ty forum Unor.


Mi drahy baboons ja verim ve vas ze vy udelate spravny vyber.
Ja pisu znova ze komunisty nebyly allways spravny, ale oni vas budou ochranit pred nemcoury.
Ale Havel a Schwarzenberk reknou PROMIN nemcourum. A pak ty nemcoury vrati a Cechy budou okupovany znovu. A oni vas budou poslat vsechny do concentration camps.

Tak STOP blame komunisty kdo vas ochrani pred nemcoury.
V may ty volby budou tak volte dobre. Lepsi Unor 1948 nes March 1939.

žibřid řekl(a)...

Začínám přicházet na chuť Kiscově ironii. Není to inkarnace Většího Vlastence, vrátivší se ze hřbitova?:-)

information řekl(a)...

But, my little ape,
voni nemcouri taky vsici komunysti a tak co delat? Lepsi leto nebo podzim, nechci zima nebo jaro.
Understand?

Šaman řekl(a)...

Opičákovi Kisco:
Nekamarádit se se sudeťáky neznamená být komunistou.
Být nacistou nerovná se být demokratem.
Odsun nebyl kolektivní trest, ale prevence před opakováním Mnichova.
Odsun nám nebyl vnucen Spojenci, ale byl připraven ve spolupráci se Spojenci - což jsme byli i my.
Odsun německé menšiny byl v - kontextu doby - humanitárním gestem vůči německé menšině.

jiný Honza řekl(a)...

2 Informace
K tomu ´89: byl jsem zrovna na vojně (jako absolvent = po vysoké škole). 18. 11. velitelé sebrali všechny klíče od zbrojních skladů, zamkli televizory a sami se zašili do kanceláří. Zarazili i vycházky a opušťáky stejně jako poštu. Vylezli 20. s tím, že se chystá akce na Prahu proti protisocialistickým živlům. Jel jen někdo - hlavně bývalí trestanci (byl jsem v rámci západního okruhu kousek od hranic, takže motostřelce = pěchotu tvořili trestanci, cikáni, pologramotní východňáři a faráři). Já měl velet družstvu. Svolal jsem kluky a domluvili jsme se, že v Praze zdrhnem, navíc jsme se domluvili s řidiči, že velitele roty natlaší někam do průjezdu aby nemohl ven z mašiny a zdrhnou (včetně jeho řidiče).
Akce byla odvolána někdy kolem 23., když už bylo jasné, že by nebyla k ničemu.

Harpyje řekl(a)...

Šamanova odpověď nicku Kisco je vrcholem cynismu a demagogie("humanitární gesto vůči německé menšině"). Takové odpovědi je schopen pouze někdo, kdo je zaslepený nenávistí. Není to nic, čím by se člověk mohl chlubit.

informace řekl(a)...

Myslela jsem, že je už diskuze pod témto článkem skončená, ale vidím další příspěvky a tak dodám asi toto.

Vloni v listopadu při příležitosti oslav pádu berlínské zdi se v novinách objevila spousta zajímavého materiálu: pohovor s Jaruzelským, pohovor s Gorbačovem, vzpomínky Kohla a další. Vyšel z toho obraz, zčásti dost známý, podle nějž situace v těch letech byla velice napjatá – Gorbačov se setkával s ostrou opozicí v polytbyru, která se snažila spojit s oponenty Gorbacova ze zemí vých. bloku a tak ho odstranit. Jedním z nebezpečí bylo, že vypukne nějaký ozbrojený konflikt, na př. vojenský zásah do východního Německa, před pádem zdi, do kterého by byla zatažena i NATO.

Gorbačov v těch letech vyvíjí horečnou činnost, objíždí hlavní města „socialistického tábora“, snaží se získat pro perestrojku i ty, co jsou proti, hledá spojence. Ze vzpomínek Kohla se dozvídáme, že byli oba ve styku a vyjednávali - zatím s dlouhou perspektivou asi 10 let - sjednocení Německa. V 87r. Gorbačov prý získává na svou stranu STASI, která mu má pomoci ostranit Honeckera. V srpnu 1991 Kohl zasahuje, když je Gorbačov na několik dní vězněn radikálními odpůrci perestrojky z Výboru pro mimořádné události. Znovusjednocení Německa v říjnu 1990 r. je jenom přirozeným východiskem těch událostí. Krátce řečeno, Gorbačov přijímá návrh Kohla, protože situace ve východním Německu po pádu zdi je pro něj neudržitelná.

Nebudu tu komentovat výsledky a dnešní bilance sjednocení, bylo by to mimo téma, ale četla jsem v jedné reportáži z 89r., že tehdy po pádu zdi utíkalo do západního Německa až 10-15.000 lidí denně.Můžeme klidně říct, že tehdy Gorbačov, nucený okolnostmi a snahou udržet se u kormidla, prakticky udělal čáru přes Jaltskou dohodu. Umíte si představit, co by se asi bylo dělo, kdyby v ČSSR byla v Sudetech německá menšina? Byla by také hromadně utekla do západního Německa a tak vyřešila spontánně problém odsunu? Anebo by byla žádala územní připojení k DBR?

žibřid řekl(a)...

Těžko říct, kam by se vyvinulo soužití Čechů a Němců v jednom státě za dobu trvání komunismu. Spíše je pravděpodobné relativní počeštění sudetských Němců a hlavně mixování v tavícím kotlíku českého ďolíku, asi by byla hranice dost setřená.

Harpyje řekl(a)...

Nelze srovnávat situaci v roce 1938 s rokem 1989, tak jako nelze srovnávat sjednocení Německa s hypotetickým případem existence nějaké německé menšiny v tehdejším Československu. Německo roku 1938 byla diktatura, kdežto tatáž země v roce 1989 byla demokracie, zakotvená v evropských a atlantických strukturách. Není snad protichůdnějších politiků, než Adolf Hitler a Helmut Kohl. :-)))) Německé sjednocení bylo logickým vyústěním snah obou nepřirozeně od sebe oddělených částí Německa. (http://en.wikipedia.org/wiki/Exclusive_mandat). Představa, že nějaká početná německá menšina v Československu "by ... žádala územní připojení k DBR", je skutečně dobrodružná a podobná úvaha patří do ráje scifi z výše jmenovaných důvodů.

Harpyje řekl(a)...

Představy o Sudeťácích, kteří svými revanšistickými požadavky ohrožují naši českou vlast, patří do babiččiny krabičky.

informace řekl(a)...

Harpyji,
můj závěr byl samozřejmě zcela hypotetický a, jestli jste nepochopila, ironicky žertovný. Ukolem historika není hledat alternativní možnosti vývoje událostí a tak to nedělám, i když nejsem historik z profese. Z mého příspěvku pak nijak nevyplývá srovnávání H. Kohla s A. Hitlerem nebo Německa v 1938 a 1989 r. Nechápu jaksi příčinu Vaší podrážděné reakce.

Pokud jse o diskuzi na alternativním Psu o pomníku v Novém Boru, které se, jak jsem viděla, účastníte, chtěla bych dodat, že mrtví mají právo na klid a pietu a to ze strany všech, hlavně pozůstalých. Připomněla bych tu v této souvislosti případ italské vesnice Pedescala, kde bylo zavražděno ustupujícími německými vojáky 64 osob, po většině starců a dětí, prý jako represálie za zabití 6 německých vojáků partyzány. Dalších 18 jich bylo zavražděno v Settecà a vesnice byla spálena. To vše mezi 30. dubnem a 2.květnem 1945 r., poté co mezi partyzánským velením a německým byla podepsána dohoda o vzájemném neútočení. Historikům se doposud nepodařilo zjistit, jak v německém vojenském archivu tak v americkém, zda ti němečtí vojáci byli opravdu zavražděni. Celý případ byl předčasně archivován italským vojenským soudem, pravděpodobně z důvodů nenarušování dobrých vztahů se současným Německem, jak dodávají historici.

Italští mrtví mají sice hrob, ale jejich vrazi zemřeli doma klidně, aniž by byli potrestáni. Není to příklad důstojné piety a křesťanského odpuštění a smíření?

Šaman řekl(a)...

Pro informaci Ad "skončená diskuse"
To je právě v týhle hospůdce tak zařízený, že si můžete vlevo nahoře na jídelním lístku přečíst, kterej guláš je ještě na dně kotlíku k mání...

informace řekl(a)...

Ještě bych dodala odkazy na práce historiků o tomto případu.
http://www.centrostudiluccini.it/pubblicazioni/libri/annale3/CAP_5.pdf
http://www.istrevi.it/doc/recensioni1.pdf

Kisco řekl(a)...

Kdo je to shaman?
Shaman je chytry. On je chytresi nes obviousni lidi. On umi manipulate lidi. A on umi contact se spirits.

Tak ja polozim otazku tomu Samanovi:
Jaky je difference mezi sudetakem a nemcourem?

Ja ted dam a hint, O.K.? : Anonymni rekl v discussion Bavori v Cechach:
Sudetaci kradli slepice nemcourum a nemcouri davali slepice do chlivku.
To znamena ze nemcouri sou TY SAMY SWINE jako sudetaci. Proto ze dat slepice do chlivku je torturing a abusing. Slepice ma byt v KURNIKU a ne v chlivku. (Ja pamatuju ty slova proto ze ja narodil ve vesnici.)
See http://www.peta.org/feat/chickmonth/

Ale seriously: Saman rekl ze Odsun nemecke mensiny byl v - kontextu doby - humanitarnim gestem vuci nemecke mensine.
A to je PRAVDA! Proto ze my sme mohli vsechny nemcoury ZABIT! Udelali sme na to zakon. My sme humanists!

Ja dam jinou otazku: Proc Odsun nemecke mensiny byl v - kontextu doby - humanitarnim gestem vuci nemecke mensine ALE proc v roce 1938 Odsun CESKE mensiny ze Sudetenland NEBYL v - kontextu doby - humanitarnim gestem vuci CESKE mensine?

Ta odpoved je simple: Cesi sou lidi. Nemcouri sou nemcouri.

For example: Saman rekl ze v Liberci bylo za valky 6.000 ceska mensina. Je stli to je pravda tak Cechu bylo v Reichenberg za valky vic nez za Republiky.
Kolik nemcouru bylo v Liberci po odsunu?

Nemcouri sou nemcouri. Saman a komunisti a taky Informace rikaj PRAVDU: Kydby byli sudetaci v Cesku po 1989 particularly 1993 in the time of the dissolution of Czechoslovakia tak to by bylo horror. To bylo valka. Nemcouri by prisli na pomoc sudetakum a Rusove by chranili nas.
A dneska je to samy. Nemcouri davaj penize Dolezalovi a Havlovi a Schwarzenbergovi. Ty traitors rikaji Sorry nemcourum. Ty traitors rikaji ne odsun ale vyhnani.
Schwarzenberg neni traitor on je nemcour a aristocrat.

A ted HORROR!!!!
Vy cetli co Topolanek rekl dnes?
Zradili jsme svobodu a poslouzili tyranii, kdyz jsme po valce zatocili nejprve s pravy Nemcu, pak s pravy kapitalistu a nakonec se vsemi nasimi individualnimi svobodami, které se pridcily nove nastupujícimi kolektivismu.


Tak vidite vy baboons.

Kdo vas ochrani pred nemcouri?
KOMUNISTI.
Kapitalisty a democrats vas prodaj nemcourum za par euro.
A vy budete zabity v concentration camps.

Tak vy us vite koho volit vy baboons?

informace řekl(a)...

Proč nemohu cítit dojetí a rozhořčení nad osudem sudetských Němců, zabitých v květnu čtyřicátého pátého roku.

Komentátoři píšou o zvěrství čs. armády, RG a české lůzy, která vraždila bezbranné lidi jenom proto, že byli Němci. Jistě to bylo hanebné odsouzeníhodné chování zabíjet bezbranné civilisty několik dní po oficiálním skončení války. Ale co říct o řádění neměcké Wehrmacht a SS v italských Apenninách a předalpí pár dní před oficiálním skončením války (8. 5. 1945) přes to, že mezi německým velením a spojenci a partyzánským zastupitelstvem byla va Švýcarsku uzavřena dohoda „operace Sunrise“ o pokojném a nenásilném stažení německých oddílů z Itálie do západního Německa. A několik hodin před oficiálním prohlášením separátní kapitulace německých vojsk, uzavřené 2.května v Casertě, čili v průběhu jednání s anglo-americkým vedením.
Jeden z těchto případů se odehrál v severoitalské vesničce Pedescala, a tady dávám překlad krátkého popisu toho, co se stalo.
„Vesnice Pedescala byla obklíčena vojskem, jeden tank vjel do uliček a střílel do domů, zatímco vojáci započali masakr. Vesnice byla zapálena, vojáci vytahovali obyvatele z domů, nebyli ušetřeni ani ti, co se uchýlili do kostela, někteří vesničané byli spáleni plamenomety, jiní byli zabiti sekerami nebo pažbou pušek. Těla 27 mužů, zabitých u portálu církve byla polita benzinem a splálena. Po skončení masakru „z vrahů se stali lupiči“, kteří rabovali v domech, ušetřených ohněm, odnášeli „všechno, co našli, zlato, peníze, prádlo, šatstvo, jídlo“. Teprv 2.května po dvou dnech řádění oddíly se z malé vesničky stáhly, na ulicích po sobě nechaly napůl spálené mrtvoly pětapadesáti mužů a devíti žen.
Dva dny před tím podobný masakr němečtí vojáci provedli v nedaleké obci Forni, kde zabili devatenáct mužů a mrtvoly spálili.“

Odkazy:
Crimini e memorie di guerra. Violenze contro le popolazioni e politiche del ricordo, (a cura di L. Baldissara e P. Pezzino), Napoli, L'ancora del Mediterraneo, 2004 – historické dokumenty o německém násilí proti italskému civilnímu obyvatelstvu.
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/301476.pdf zpráva parlamentní komise o příčinách archivace.
http://www.lucavalente.it/modules.php?name=News&file=article&sid=78 recenze dokumentárního filmu, který natočil režisér A. Prandstaller za spolupráce historiků a který včera vysílal "The History Channel", Sky.

PTAM SE: mám odsoudit Čechy a nemám si všímat toho, co dělali Němci, poražení, stahující se po separátní kapitulaci ze země, která proti nim ani neválčila? Kde tu vidíte rozdíl mezi českým a německým zvěrstvem? Ten, že německé bylo spácháno tisíc kilometrů na jih?
Mám říci, že Češi jsou vinni, protože byli civilisté nebo nebyli v řádném vojenském odíílu, zatímco Němci byli stále vojsko, i když už složilo zbraně?
Nebo je tu snad nějaký národnostní rozdíl, podle něhož němečtí mrtví mají větší cenu než italští?
Zvěrstva se páchala na všech stranách, proč jenom ta česká jsou víc ohavná a zvěrská?

VYSVĚTLETE MI TO!

informace řekl(a)...

Kiscovi
Nepřekrucujte to, co říkám.
Píšete: Cesi sou lidi. Nemcouri sou nemcouri.
Stejně bych mohlala odpovědět já Vám, Němci jsou oběti, Češi, Italové, Rusové, Poláci a jiní jsou jatečný dobytek?

N.N.Nemo řekl(a)...

Upalovaní nebozí Němci v Praze 9.5.1945 deset minut předtím byli záškodníci, kteří po kapitulaci i prohře stříleli ze střech do dětí.

žibřid řekl(a)...

ještě pro Informaci:
V příspěvku nahoře jsem zmínil omylem jiné jméno toho vojáka ze Zemanovy strany. Zde cituji z dnešního NP: "Plukovník Ing. Zdeněk Zbytek, v roce 1989 velitel tankové divize ve Slaném, se stal po projevu 1. prosince 1989 na sjezdu JZD pro veřejnost symbolem té části armádního velení, která byla ochotná s vojskem zakročit proti politickým změnám, ke kterým tehdy docházelo." (K.Hvížďala: Zeman, Zbytek a druhá republika)

Harpyje řekl(a)...

Pro nick Informace: Myslím, vážené Informace, že o zločinech německých ozbrojených jednotek během 2. světové války (Wehrmacht, Waffen SS) dnes už žádný, hnědou ideologií nezaslepený člověk nepochybuje, a nepopírá je (http://en.wikipedia.org/wiki/War_crimes_of_the_Wehrmacht). Proč tedy to, co je zločinem na jedné straně, nemá být zločinem na straně druhé? Jenom proto, že ti druzí "začali" a že jejich zločiny byly neúměrně větší? Ani dnes, ani v roce 1945 jsme se nenacházeli v době starozákonní, kdy platilo "oko za oko", a "jak Ty mně, tak já Tobě". Když odsuzuji ty, kteří popírají holocaust, tak musím ze stejného důvodu odsoudit ty, kteří popírají, nebo relativizují zločiny, jichž se dopustili Češi na bezbraných německých civilistech. Zde nejde o srovnávání počtu, kolik jich bylo na té, nebo ne oné straně, zde jde o princip.
Nick Kisco je typický sofista, :-))), ale dělá svou věc dobře.

Harpyje řekl(a)...

Nicku Kisco: http://files.tradoria.de/409056356384bf10a7f11c46b977cbad/images/40702552_933604.jpg

informace řekl(a)...

Vážená paní Harpyje,
neospravedlňuji a neomlouvám vraždy, spáchané na německých civilistech po skončení války. Nechci se tu znovu citovat, ale myslím, že z mého příspěvku to vyplývá celkem jasně.
Jsem daleka toho ospravedlňovat uplatňování zákona oko za oko, zub za zub. Jednoduše říkám, že zločiny byly páchány všude, na všech stranách a není na nás, abychom usuzovali o tom, které byly strašnější a odsouzeníhodnější.

Proto se mi zdá při nejmenším nevhodné ne-li nemilosrdné vůči památce mrtvých pořád jimi fechtovat v jakémsi morálním souboji o čistotu svědomí. Říkám zároveň, že mrtví mají právo na klid a pietní vzpomínku a nemají se stávat předmětem politických nebo jiných zájmů nebo záminkou pro formulace programů - třeba politických - stran nebo skupin.
To je zneužívání paměti utrpení jak těch jmenovitých lidí tak i těch ostatních obětí války.
Myslím, že na tu pietní vzpomínku a klidný odpočinek mají tím větší nárok, když zvážíme, že od té doby uplynulo víc jak šedesát let.

Mohu pochopit, že pro některé pozůstalé tato vzpomínka je stále palčivou, ale rozdmycháváním citů nesmiřitelnosti nebo dokonce odvety - a někdy msta může nabýt formy persekučního připomínání viny provinilci - nedojdou klidu ani oni sami a nenechají klidně odpočívat ani své milované.

Ptám se: proč se pořád dává na pořad diskuze právě tato otázka, proč se neustálým opakováním zvětšuje a zvýznamňuje české provinění na sudetských Němcích? Celá věc pomalu nabývá obludných rozměrů masové genocidy.

I jinde se děly hrozné věci a v měřítku mnohem větším, kdybychom měli podle toho poměřovat naše reakce, museli bychom nad sudetskými Němci mávnout rukou. Ale nikdo nad nimi rukou nemává, jsme si vědomi - po tolikerém opakování - že utrpěli často nevinní lidé a ze srdce toho litujeme.
Co můžeme udělat víc? Pro oplakávání všech nevinných obětí války by nám nestačily slzy. Mám plakat nad německými obětmi českých jednotlivců, buď hrdlořezů nebo maniaků pomsty, a mám zapomenout na desítky milionů jiných stejně nevinných obětí?

Pokud jde o nicka Kisco, myslím, že svým ironicko-satirickým přístupem vyhraňuje otázku na alternativu Němci nebo komunisté, což se mi zdá dost klamná interpretace problému.
Češi mají dost sil a vědomí své důstojnosti, aby rozhodovali o své budoucnosti nezávisle od strašáků minulosti.

informace řekl(a)...

Dedicato agli innamorati


Guardo il cielo e non vedo altro colore
solo grigio piombo che mi spegne il sole,
l’unica certezza è gli occhi che io ho di te.
Due fotografie è tutto ciò che mi rimane,
sul mio letto il vento le fa volare,
la distanza che ci divide fa male anche a me.

Se non vai via, l’amore è qui.
Sei un viaggio che non ha né meta né destinazione
sei la terra di mezzo dove ho lasciato il mio cuore
Sono solo anch’io, come vivi tu, cerco come te…
L’amore.

Quel che so di te è soltanto il tuo nome,
la tua voce suona in questa canzone.
Musica e parole emozioni che scrivo di noi.

Se non vai via, l’amore è qui.
Sei un viaggio che non ha né meta né destinazione
sei la terra di mezzo dove ho lasciato il mio cuore
Sono solo anch’io, come vivi tu, cerco come te…
L’amore.

Cambia il cielo i tuoi occhi no,
come vetro è l’amore che sei

Anonymní řekl(a)...

Ti možní soudci už skoro vymřeli. Jak jsem se dozvěděl. ing. Pavel Velický, který byl odsouzen na dlouhá léta do uranových dolů před více, než rokem zemřel. Jistě pochopíte, že v současné situaci, kdy vládne překabátěná nomenklatura, se žádný z těch opravdu nezatížených nebude angažovat, dávno si vybudovali svoji existenci ve svobodném světě a nemají zapotřebí, se v tomto kolaborantském českém prostředí vystavovat útokům. To si musí vyřídit mladá česká generace sama. Poznal to i Pavel Tigrid.

Marty řekl(a)...

Na co narážíte s odkazem na Pavla Tigrida? To by mě zajímalo - zrovna Tigrid vnímal náš "národní" osud s velikým nadhledem a porozuměním - viz. jeho Kapesní průvodce... Že by zrovna jeho překvapily již mnohokrát v historii osvědčené "kvality" našeho národa?