středa 5. května 2010

Slavné májové dny 2: Pátý květen

Když jsme byli dětmi, zdobili jsme vždy na konci dubna okna školy vystřiženými papírovými kytičkami. A praporky. Krásnými trojbarevnými československými a ještě hežčejšími červenými (říkalo se rudými, ale byly červené) s libým souzvukem zlaté hvězdy, srpu a kladiva. A číslicemi 1, 5, 9. Dnes budu psát o té druhé číslici.

5. května 1945 vypuklo Pražské povstání. Druhého května padl Berlín, Hitler byl mrtev od 30. dubna. Bojovat již bylo zbytečno, ostatně: "Němci ani neměli při vědomí blížícího se konce války zvláštní zájem o boj". Tvrdí někteří dnešní historici. Válka končila. Ale nevědělo se, kdy skončí. A jak. Škoda, že si dnešní historické knihy nemohli přečíst lidi tenkrát. (Ale už věděli, jak dopadla několik týdnů dobývaná Budapešť, už věděli, jak dopadla několik týdnů nedobývaná Varšava.) Rusové připravovali Pražskou operaci, osvobození Prahy plánovali na 12.5. Ve Velichovkách plánoval zase Schörner, že se v České kotlině udrží alespoň tři neděle, aby se všichni nacističtí hodnostáři mohli uchýlit z Berlína do Alpské pevnosti. Měl k tomu 900.000 mužů, tři tankové armády a tisíc letadel. V samotné Praze přitom bylo asi 35.000 nacistických vojáků, členů Hitlerjugend a ozbrojených německých civilistů.

Lidi nevěděli přesně co bude, ale už měli války plný zuby. Na venkově se někde již od 2.5. spontáně vyhlašovaly Národní výbory a odzbrojovali Němci. Pražáci 1. května kolovali v podvečerní "procházce" po Václaváku. Přestávaly se brát německé marky. V Plzni stáli Američani. Nikdo netušil, že přijít nesmějí. V pátek 4.5. začali obchodníci a řemeslníci přemalovávat německé nápisy na firmách. Navečer už tramvajáci sundávali německá označení ze stanic i tramvají. Taková tramvaj za hodinu přejela celou Prahu a každej hned věděl, kolik uhodilo. Večer padly první výstřely, byli první mrtví. V sobotu 5.5. zahájil rozhlasové vysílání hlasatel Zdeněk Mančal: "Je sechs hodin" a pak už mluvil jen česky. Srandista. V 11:25 vyzval pouliční rozhlas Pražany k povstání. Hlavní jiskrou se stalo zoufalé volání pražského rozhlasu o pomoc v 12:33. Už to prasklo.

Na budově rozhlasu zavlála opět československá vlajka. A sovětská. A americká. A britská. (Ty jsme pak ale do školních oken nelepili, ani jsme je o slavných májových dnech nevyvěšovali...) Ve 14:00 se sešla Česká národní rada. Dlouho trvalo, než se její členové dohodli na prvních prohlášeních. Před osmou hodinou večerní vyzvala ČNR v rozhlasovém vysílání obyvatelstvo ke generální stávce. Prohlásila se zástupcem československé vlády v čele s Edvardem Benešem. Vojenské velení Prahy oznámilo, že všechny československé jednotky v Praze se stávají součástí spojeneckých armád. Oficielně se tak zařadili již bojující čeští policisté, četníci, vládní vojsko, předváleční vojáci ve svých památečních uniformách i civilisté s páskou Revolučních gard. To už bylo po bombardování budovy Rozhlasu na Vinohradské třídě a přesunu vysílacího studia do podzemního bunkru. Ve 23:03 se ozvala výzva k stavění barikád. Povstání začalo.

I tehdy se našli mudrcové, kteří prohlašovali, že je to zbytečné, že se mělo počkat na Amíky, na Rudou armádu, na Marťany. Tři tisíce politických vězňů z Pankráce na nic nečekalo a hned pátého vzalo nohy na ramena. Kdyby pěkně zůstali v celách, možná by po nich německá letadla nestřílela. Třeba by je jen nacisti popravili...

Nebyl jsem ještě na světě, datum 5.5. 1945 je přesto pro naši rodinu dost důležité. Táta ten den slavíval svoje narozeniny, i když byl ročník jednadvacet. K vratům gusenské pobočky mauthausenského koncentráku přijely tehdy americké tanky* a vojáci z nich vězňům řekli: "Můžete jít domů." Jenže domů bylo ještě za frontou. Tak dostal táta a pár jeho kamarádů poukazy (s razítkem!) od amerického velitelství na ubytování a stravování do blízkého hotýlku. Pan hoteliér lomil rukama: "Mein Gott, kam vás uložím, všude plno." No ale něco se našlo ve vlastním. Befél byl befél. A razítko mělo svou váhu. Rakušani byli moc milí a lítostiví. Po válce. ("Ach ti Němci! Ti vám ale ublížili...") Táta si vzpomínal, jak po nich nenávistně plivali, když je v lednu přivezli z Osvětimi... Ale byl zticha.

"A tak jsem po třech letech poprvé zase spal v posteli", řekl v jedné z těch několika málo vět, které o svém pobytu v lágrech kdy řekl. Měl čtyřicet dva kilo, za sebou selekce, vysilující otrockou práci, pochody smrti a všechny ty lahůdky, co pro ně Němci přichystali, ale v tom okamžiku si uvědomil, že byl celou tu dobu - bez postele.

To manželčin táta se osvobodil sám už na Prvního máje. Rudolf Rezek byl taková zabejčilá povaha. Když je na konci války transportovali z polských lágrů, dostala se jejich skupina do Prahy. Strčili je na Hagibor. Jeden jeho starší kamarád - říkali mu "Otče" nebo "Otecko" - od samého začátku věznění pořád naříkal, že se nedožije konce války, že tam umře. Byl to už starý pán. Ruda to nechtěl poslouchat. Slíbil mu, že se o něj postará, ať se nebojí. Končila válka, ale právě proto se čekalo, že je Němci nakonec stejně postřílejí. Oni ti esesáci vůbec nevypadali nějak zvlášť mírumilovně a sametově a historicky korektně. Vězni se nechtěli nechat jen tak pozabíjet a připravovali vzpouru. Kamarádi usoudili, že tu by Otecko nepřežil. A tak pomohli zorganizovat útěk. Ruda byl elektrikář a údržbář, vyfasoval žebřík a chodil po táboře se žebříkem. Vyměňovat žárovky a tak všelijak různě. Když si na Rudu a jeho žebřík Němci zvykli, nechal ho stát jednou večer u zdi a i s Oteckem k ránu přelezli. Němci na ně trochu stříleli, ale netrefili. Vyběhli za nimi, aby je chytili, ale proti klukovi ze Žižkova, který měl prolezlý každý kout na Židovských pecích i v okolí neměli šanci.

Ruda doprovázel Otecka k němu domů na Pankrác, bydleli u autobusového nádraží. Když je uviděla Oteckova manželka, zalomila rukama: včera posílala balík s potravinami! To nebylo jednoduchý na konci války sehnat jídlo. Ruda si řekl, že ho Němcům nenechá. Druhý den šel na žižkovskou poštu někde na Prokopově náměstí, kde měl být ten balík pro Hagibor. Bez kenkarty, bez ničeho, právě uprchlej vězeň. Akorát měl pracovní knížku, kterou našel v opuštěném bytě doma v Nuslích. Na poště mu řekli, že balík už poslali dál, ať se zeptá tam. Ruda vyšel z pošty a venku si ještě zapisoval její adresu a číslo, aby se na příští poště líp domluvil. Nevšiml si, že v přízemí je nějaký esesácký štáb. Najednou zaregistroval dva vojáky na hlídce, kteří na něho civěli. "Jenom nesmím začít utíkat," říkal si a snažil se nenápadně vypařit. Otočil se a sunul si to za roh z kopce dolů. Najednou ucítil mezi lopatkami ústí pušky. "A jéje, tak to je konec," pomyslel si. Vojáci ho odtáhli do suterénu pošty, už se loučil se životem, vypadalo to zle. Esesáci se ho ptali, co si to tam zapisoval. Ruda dělal, že neumí německy. Někde sehnali tlumočníka. Ruda blekotal, že pomáhá jedné starší paní a že šel pro balíček, co poslala do Hagiboru... Tlumočník se ho důrazně zeptal: "Ale vy nejste z Hagiboru, že?" "Neé." Ještě něco za Rudu říkal, ten průkaz nějak ukecal, Němci Rudovi nakonec zasalutovali a s omluvou ho propustili. Ten člověk mu zachránil život. Balík s jídlem ne, to už ani Ruda štěstí nezkoušel.

Jídlo a postel, takové dvě obyčejné věci. Když nejsou, je válka nebo něco stejně hnusnýho.

Ta historka má smutné pokračování. 5. května, když vyhlásil rozhlas výzvu ke stavění barikád, běžel Ruda stavět jednu z těch asi 1600 hrází proti esesáckým tankům. Od severu se blížila tanková divize SS REICH, od východu tanková divize SS WIKING a od jihu SS skupina WALLENSTEIN. Vůbec se netvářily, že by chtěly mírumilovně přejít na západ do amerického zajetí. Kdyby chtěly, klidně se mohly Praze vyhnout. Ale Schörner holt nečetl dnešní historiky a počítal ještě s týdny válčení. Pátého května Ruda pomáhal převracet tramvaje u pankrácké vozovny, trhal dlažbu a nosil kostky. A potom ještě Na Paloučku. Jeden ze stotisíce stavitelů barikád. Starý Otecko se ženou zalezli zatím do sklepa. Měli smůlu, že bydleli na Pankráci, kterou navštívily nevinné šestnáctileté Hitlerovy děti se samopaly. U nich ve sklepě nestřílely. Jen se rozhlídly a spěchaly dál. (Na sousední Zelené lišce ukrývaní takové štěstí neměli...) Všichni si ale prožili chvíle hrůzy. Manželce Otecka to pak dali sežrat: Kdyby jim Němci kontrolovali papíry! Tak by na uprchlého vězně přišli! Pak by je všechny postříleli na místě! Staří dobří známí, dlouholetí sousedé... Ta paní Povstání nepřežila. Vyskočila z okna svého bytu.

(Dodatek 2001, po upřesnění pamětníkem: Oni ti esesáčci tenkrát do toho sklepa nenastoupili. Vyřádili se na Zelené lišce. Sousedi měli Oteckově manželce za zlé něco jiného - byla zdravotní sestra a pracovala v nemocnici. Německé. Esesácké... Z okna vyskočila kvůli tomuhle.)

Hned po válce si komunisté nemohli nechat patentovat Pražské povstání jen pro sebe. Alespoň rozhazovali lži o údajné snaze Američanů nechat Prahu vykrvácet. Proč stáli 80 km od Prahy ("2 hodiny jízdy") a nezasáhli? A nepomohli? Nikdo neznal pravdu: Sovětské velení tvrdě trvalo na předběžných demarkačních liniích. Stalin si nehodlal nechat vyrvat slibnou poválečnou kořist. Když jsme se to dověděli, bylo už všechno jinak. Nejdřív se likvidovaly vzpomínky na ruské/vlasovské obránce Prahy (i samotní Vlasovci), pak na vojenské velitele československé armády, předsedu ČNR dr. Alberta Pražáka a nakonec zavřeli i komunistu Smrkovského, kterému se nepodařilo zajistit tvrdou stranickou linii v ČNR. Z Povstání se stala zase jenom bolševická báchorka. Načež v roce 1990 nebyli ani pořádně uctěni padlí Pražané. Když je zastřelili fašisti, tak to museli být komunisti, ne?

Ne! Ty pomníčky v parcích a na nárožích domů připomínají osudy normálních lidí, kteří si už nechtěli nechat srát na hlavu. Byli to tramvajáci, železničáři, spojaři, telefonistky, úředníci, dělníci, studenti, profesoři, vojáci, policajti, zdravotní sestry, maminy z domácnosti. Lidi. Komunisti i ne-komunisti. Hrdinové i ti, kteří měli prostě smůlu. 2000 Pražanů, kteří byli za revoluce zabiti nebo zraněni. Vzpomeňte na ně, až budou zbylí pamětníci 5. května v 12:33 u budovy Rozhlasu na Vinohradské třídě klást věnce k pomníčku padlých. Vzpomeňte všech třiceti tisíc aktivních bojovníků z Prahy a blízkého okolí, kteří způsobili, že jsme se po válce nemuseli stydět. Ano, v Praze bojovalo jen třicet tisíc občanů. Ale tak je to vždycky...

Básník pravil: "Vzduch byl jak nabit elektřinou, ach ještě doušek toho vzduchu!" V letošní jarní Praze ten vzduch zase cítím. Jestliže nás přijmou do NATO, velice se sníží pravděpodobnost, že by naše děti musely někdy pořádat nějaké další Květny, Srpny či Listopady. Jestli nás tam vezmou, tak je to i díky lidem z Pražského povstání.

Neměli bychom jim udělat ostudu.

Psáno v Praze na Lužinách dne 5. května 1998, poprvé vyšlo jako příloha internetového deníku Neviditelný pes © - Týden od 11. do 18. května 1998
****************************************************
Použitá literatura:
Ota Holub: Smrt na prahu vítězství, vydal Magnet, Praha 1975
Miloslav Disman: Hovoří Praha, 2. upravené vydání, Svoboda, Praha 1985

* Dodatek 2010: Šlo o tanky 1. čety Troops D od 41. průzkumné roty 3. americké armády, kterou vedl Stuff Sergeant Al Kosiek

Hle, co jsem dnes vygooglil: KZ Mauthausen-GUSEN Info-Page. Odtud je převzato i foto. Nehovoří se zde o tancích - podle obrázku šlo asi o pásové transportéry. Díky Kosiekovi a jeho 23 maníkům nebyl táta zavalen v tunelu, ve kterém pracoval a narozeniny tak mohu slavit já i mé děti...

149 komentářů:

Harpyje řekl(a)...

Všechna významná data mezi 1.9.39. a 8.5.45. jsou důkazem selhání nejen lidskosti, ale i Boží moci,
a proto žádným důvodem k oslavám, nebo projevům radosti. In Auschwitz ist Gott gestorben, nebo kde byl? To jsou otázky, které zaměstnávají i ateistickými vlastenčíky a vlastenci neoblíbeného papeže: http://de.wikipedia.org/wiki/Wo_war_Gott%3F

A.S.Pergill řekl(a)...

My prostě máme obtížně sdělitelnou zkušenost s tím, jak se chovali Němci na samém konci války, když už bylo stoprocentně jasné, že je prohraná a další oběti (na všech stranách) jsou naprosto nesmyslné.

Šaman řekl(a)...

Aktualita: V pátek 7.5.2010 proběhne na Pražačce akce Barikáda 2010
http://www.pragueout.cz/mesto/articles/barikada-2010

O Pražačce a dalších nacistických válečných zločinech v Pražském povstání viz na stránkách Ústavu pro výzkum totalitních režimů
http://www.ustrcr.cz/cs/perzekuce-za-nacisticke-okupace

Harpyje řekl(a)...

?

Harpyje řekl(a)...

Ten otazník se týká Aspergilla

Šaman řekl(a)...

Harpyji: Boha bych do toho netahal. Ne, že by v tom byl nevinně. Vždyť přece - stvořil lidi!

"Všechna významná data mezi 1.9.39. a 8.5.45."... Před těmito daty bylo ještě jedno z mnoha jiných významných dat - podzim 1938. Kdy Hitler podepsal společně s našimi "demokratickými spojenci" Mnichovský pakt a zabral české pohraničí (a Petržalku).

Harpyje řekl(a)...

Na této úrovni ne, sorry, Šamane.

Šaman řekl(a)...

Co vadí, Harpyje, jaký level je na obtíž? Že Bůh stvořil lidi, anebo data mimo schválený termín války?
Nebo že jsem zmínil Mnichov?

Harpyje řekl(a)...

Bůh stvořil člověka, a dal mu dar svobodné vůle.

Šaman řekl(a)...

Amen

informace řekl(a)...

Nechme stranou halasné a nic neříkající fráze "v Auschwitzu zemřel Bůh". V Auschwitzu zemřela lidskost na straně německých nacistických věznitelů a mučitelů, kteří se podle svého obrazu snažili degradovat a přetvořit i vězně ve zvířata. V prvních poválečných letech Primo levi, italský Žid, který měl to štěstí, že přežil jak koncentrák v Auschwitzu tak deportaci do koncentráku Monowitz a dostal se domů, píše své vzpomínky "Se questo è un uomo" (Jestli toto je člověk). Je to psáno beze zloby, spíš jako pokus vysvětlit nepochopitelnou realitu nacizmu. Napsal i stejnojmennou báseń, kterou se pokusím přeložit, a ta nám řekne víc než všeobecné mlžící fráze.
Voi che vivete sicuri
Nelle vostre tiepide case,
voi che trovate tornando a sera
Il cibo caldo e visi amici:
Considerate se questo è un uomo
Che lavora nel fango
Che non conosce pace
Che lotta per mezzo pane
Che muore per un sì o per un no.
Considerate se questa è una donna,
Senza capelli e senza nome
Senza più forza di ricordare
Vuoti gli occhi e freddo il grembo
Come una rana d'inverno.
Meditate che questo è stato:
Vi comando queste parole.
Scolpitele nel vostro cuore
Stando in casa andando per via,
Coricandovi alzandovi;
Ripetetele ai vostri figli.

(Primo Levi, Se questo è un uomo, 1947)

Vy, kteří žijete ve vašich teplých domech, vy, kteří při návratu najdete teplé jídlo a přátelské obličeje, zvažte, jestli je člověk ten, co pracuje v bahně, nezná pokoje, bojuje za půlku chleba, umírá kvůli jednomu ano nebo ne.
Uvažte, jestli toto je žena, bez vlasů a beze jména, bez síly vzpomínat, oči prázdné a klín studený jako žába v zimě.
Zamyslete se, to všechno se stalo, posílám vám tato slova, zapečeťte je ve svém srdci, ať jste doma nebo na ulici, lehaje a vstávaje, opakujte je vašim dětem.

Ilustrace:
http://farm4.static.flickr.com/3123/2380017395_992eeab229_o.jpg
http://verdisannicola.blog.kataweb.it/files/photos/uncategorized/image3_1.gif
http://www.pibua.net/wp-content/uploads/2007/03/olocausto.jpg

Harpyje řekl(a)...

To je o zlu a dobru, Šamane. To jsou etické kategorie, které neznají výjimky, jako národnost, nebo kontext doby.
Dobrou noc, a uštěpačné poznámky ("Amen"), si nechte od cesty.

informace řekl(a)...

Ano, Bůh stvořil člověka k obrazu svému. A někteří na to zapomněli a zneužili svobodné vůle k nelidským činům.
A květnové povstání bylo snad násilím? Cožpak tento národ nemá právo se bránit, národ obětovaný v Mnichovu za evropský "mír", obsazený vojenskými hordami, utlačovaný, vražděný? ten nemá právo na svobodnou vůli?

Pedro řekl(a)...

Sorry, ale co je na "Amen" uštěpačné?

STK řekl(a)...

Spravedlnost, etické kategorie, vyšší princip mravní, též politická příslušnost, národnost, pohlaví, věk ...

To všechno je smrti lhostejné. Smrt je mechanická záležitost. Prostě rychle letící kousek olova setrvačností pokračuje ve své trajektorii i když mu v cestě stojí křehké lidské tělo. Podle toho, kterým orgánem těla pronikne je to pak smrt rychlá, pomalá nebo neuskutečněná.

Ideologií a vznešnými slovy si pak Smrt obalí ti, které minula. A mrtví jsou prostě - mrtví.
Ti neuvažují v žádné kategorii.

Pedro řekl(a)...

cs.wikisource.org/wiki/Chladn%C3%BD_v%C3%ADtr_noci%E2%80%A6

Větší vlastenec řekl(a)...

Ni boha, ni svobodné vůle

Vážená paní Harpyje,
obávám se, že ztrácíte kontakt s duší našeho národa.
Neboť vytahovat na nás pokrokové, (většinou) levicově založené Čechy Boha a svobodnou vůli, je, řekněme, poněkud kontraproduktivní.

My prostě nevěříme v boha (ani Boha). Pouze někteří z nás věří v "nějakou nejvyšší bytost"; potom ovšem automaticky předpokládají, že tato bytost věří v ně. *)
Nevěříme příliš ani ve (svou) svobodnou vůli. Například jsme si jisti, že volby v r.1946 za nás dlouho předtím rozhodly výsledky Jaltské konference.
Jinak řečeno – "vyšší princip mravní" ateistického národa je určován příslušnými vyhláškami a nařízeními vlády. O nejnovějších trendech kolektivního i individuálního rozlišování mezi dobrem a zlem pravidelně informuje Věstník ministerstva vnitra.

Budete-li mít na paměti tyto postuláty, pochopíte např. posuny v českém vnímání našich "demokratických spojenců" :
Když nám přiřknou oblasti s 70% až 90% podílem německého resp.maďarského obyvatelstva, jsou docela fajn.
Když nám je zase vezmou, jsou to pěkné svině.


***********************************

A posledním výsledkem tohoto velkého úsilí demokratického bylo zřízení vlády oligarchické, kde několik set rodin, zvítězivších jak nad národem tak nad králem, v neobratných rukou svých spojovalo moc, kterou nedovedlo uchrániti ani před odvetou absolutismu. Lidu byla zlá volba mezi králi pronásledovateli a mezi stavy lakotnými. Slova pozbyla smyslu svého: jako svoboda - náboženská i svoboda politická pozbyla přívrženců svých.
Nastává doba, kdy národové právě tak jako jednotlivci po životě příliš přeplněném, v srdci svém tužbami vyčerpaném necítí více sílu dále žíti, to jest pokračovati v boji, a bez hrůzy přijímají klid hrobový.
Ve chvíli, kdy končí toto smutné vypravování, tak trudné v obratech svých a tak žalostné v závěrcích svých, historik sám naplněn jest hořkostí života, jež zmocnila se českého národa. Jaká mučennická to historie! co nadějí sklamaných a záměrů zmařených! K čemu tolik úsilí a tolik krve? Co času třeba, než idee počaté v hrůze a zplozené v slzách vzrostly a působily užitečným vlivem, a ony samy záhy stávají se opět překážkou pokroku a přehradou budoucnosti!
Ernest Denis : Konec samostatnosti české (http://texty.citanka.cz/denis/ksc5-3.html)Lex autem subintravit ut abundaret delictum ubi autem abundavit delictum superabundavit gratia


----------------------------------------------------

*) http://zpravy.idnes.cz/domaci.asp?r=domaci&c=A060314_204031_domaci_zra

Pedro řekl(a)...

ut sicut regnavit peccatum in morte ita et gratia regnet per iustitiam in vitam aeternam per Iesum Christum Dominum nostrum

Větší vlastenec řekl(a)...

Vlastenec pouze větší má dotaz na jednoho z největší vlastenců českých

Velký Šaman napsal m.j. :
"...Od severu se blížila tanková divize SS REICH, od východu tanková divize SS WIKING a od jihu SS skupina WALLENSTEIN. Vůbec se netvářily, že by chtěly mírumilovně přejít na západ do amerického zajetí. Kdyby chtěly, klidně se mohly Praze vyhnout. Ale Schörner holt nečetl dnešní historiky a počítal ještě s týdny válčení. ..."


Jak známo, maršál Schörner ve dnech 17. až 19.dubna 1945 prokázal realistický odhad situace (více třeba zde http://wapedia.mobi/de/Schlacht_um_die_Seelower_H%C3%B6hen ). Takže uspíšil vítězství Rudé armády v této důležité fázi berlínské operace, a zachránil alespoň část svých vojáků.
V květnu, už jako nový velitel armády (Oberbefehlshaber des Heeres, OBdH) se snažil o převedení co největšího počtu svých mužů na západ. Dnešní historiky pravděpodobně nečetl, ale v (dobových) mapách se asi vyznal.

Můj dotaz tedy vypadá takto : Kudy měl ze středních a východních Čech přejít na levý břeh Vltavy, když ne v Praze ?


Děkuji Velkému Šamanovi předem za odpověď, a všem přeji hezký den.

Větší vlastenec řekl(a)...

Drahý soudruhu Pedro,
já to tvrdím pořád : Styk s Němci-papeženci je našinci-ateistovi prostě nebezpečný.
Takže poučení pro příště : Dárečky přijmout a odevzdat na příslušných místech, Němčoury vyhnat jen takovým způsobem, aby přinesli dárečky i příště.

Qui cum iustitiam Dei cognovissent non intellexerunt quoniam qui talia agunt digni sunt morte non solum ea faciunt sed et consentiunt facientibus.

Čest práci a nazdar!

Pedro řekl(a)...

Bič po dědečkovi je již uložen, v létě čekáme návštěvu Friedricha a Irmgard. Budou vítáni chlebem a solí.
Propter quod inexcusabilis es o homo omnis qui iudicas in quo enim iudicas alterum te ipsum condemnas eadem enim agis qui iudicas

Šaman řekl(a)...

Harpyji: Zaprvé - Amen jsem nemínil uštěpačně.
Pak: On ale ten KONTEXT je strašně důležitý. Bez toho KONTEXTU by muselo být umlácení, ukopání a rozšlapání na kaši 500 bachařů v Gusenu (Mauthausen), kde bylo předtím umučeno statisíce heftlinků bráno jako neuvěřitelná zvířeckost vězňů, která ZPĚTNĚ ospravedlňuje jejich zavření.
Ptal jsem se táty na ty věci. Tedy vyřizování si účtů s vrahy, ostřelovači, esesáky, gestapáky po válce. O Gusenu neřekl ani slovo. Řekl jen "Já bych to dělat nemohl." Pak se zamyslel a dodal: "Ale jsem rád, že se našli lidi, kteří to dělali..."
Evidentně nemyslel střílení civilistů a házení kočárků do Labe. Ale až po tom, co jsem si včera vygooglil to o Gusenu vím, že musel být u toho, když si vězni vyřizovali účty s kápy. Táta přežil Aušvic i Mauthausen. Jeho dva bráchové Dachau ne. Ani další desítky tetiček, strejdů, bratranců, sestřenic, neteří... nepřežilo německé koncentráky.

Nebýt německého vraždění a mučení na Zelené lišce a Masarykově nádraží a v Lahovicích a na Pražačce a hnaní českých civilů před německými tanky.... nebylo by po květnové revoluci zabíjení německých esesáků, gestapáků, vojáků, civilů. (Mnozí z těch civilů byli ozbrojeni...) Mluvil jsem s člověkem, který asistoval při upálení esesáka (pověsili ho hlavou dolů z kandelábru a zapálili pod ním koš s pucvolí). Ten upálený nebohý Němec chvíli předtím střílel v mateřské škole do dětí ze samopalu!!!

Kde je tu nějaké "zlo" a "dobro" ve formě "etických kategorií"? Kde jsou jakékoli kategorie? Tady může být jen pochopení a pokání na obou stranách - a odpuštění a smíření pozůstalých...

Howgh.

Šaman řekl(a)...

Vv
Kudy měl ze středních a východních Čech Shcörner přejít na levý břeh Vltavy, když ne v Praze ?
-------------------------------------
Kudy z válečné nudy?
Prosím - já nejsem Velký šaman, jen Šaman. Velcí jsou jiní....

Od severu se blížila tanková divize SS REICH, od východu tanková divize SS WIKING a od jihu SS skupina WALLENSTEIN.

Takže SS WIKING vůbec nemusela ze Sedlčanska blížit na sever, mohli se otočit k jihu na Linec a Mnichov přes České Budějovice,

SS REICH na Frakfurt přes Mělník, Štětí, Litoměřice. SS WIKING buď horem či dolem. Mimochodem horem už nějaká kolona z Velichovek jela, když ji odpoledne 8.5. pod Terezínem rozprášila ruská tanková formace spěchající k Praze - Rudá armáda neměla čas střílet, jen projela....

Jenže to by halt nebyl splněn rozkaz "celé hnízdo musí hořet"...

Nu a esesáci nemuseli bojovat vůbec, vždyť už 7. května byla v Remeši podepsána první kapitulace! Nemuseli 8.5. zapalovat Staroměstskou radnici a vraždit po Praze! Ofiš kapitulace pak byla podepsána 8.5. v Berlíně, v platnost vstoupila o půlnoci. Proč ještě 9.5. kolem poledne útočili od Radotína na Zlíchov? Američani byli na opačné straně!

A nakonec - mohli se klidně vzdát! JENŽE TO ONI "NEMOHLI", PROTOŽE BY JE ZAJALI RUSOVÉ - KE KTERÝM SE V RUSKU CHOVALI JAKO... JAKO ESESÁCI, ŽE. "Zastavovali bolševismus" vražděním, mučením a loupením...

Takhle - oni se Němci přes Vltavu brodit nemuseli, ani vzdávat se nemuseli, stačilo, kdyby k nám vůbec nelezli, kapišto?

Větší vlastenec řekl(a)...

Jojo.
Ale bacha při tom aktu třídní a národní spravedlnosti :
Sanguinem enim animarum vestrarum requiram; de manu cunctarum bestiarum et de manu hominis, de manu viri et fratris eius requiram animam hominis.
Quicumque effuderit humanum sanguinem fundetur sanguis illius ad imaginem quippe Dei factus est homo.

Ale kruci, já jsem to špatně přečetl - jako "bič je připraven, já je osolím".
Tak to tedy, soudruhu Pedro ... NÁŠ chléb a sůl NĚMCŮM ? No to snad ne ?!?
Dárečky ze Západu jsou a budou fajn, ale poklonkovat kvůli mamonu a pozlátku našim dědičným nepřátelům ?!?!?

Pedro řekl(a)...

Friedrich a Irmgard jsou osties, tedy přátelé, na rozdíl od proradných westies. To snad dá rozum, že na osties nebudu brát bič, ale budu je vítat chlebem a solí. Co je na tom nejasného?

Pedro řekl(a)...

Unicuique suum!

http://www.latinvulgate.com/verse.aspx?t=0&b=1&c=9

Větší vlastenec řekl(a)...

Ach jo.
Drahý soudruhu Pedro, co to vidí mé staré oko ? Vy, takový osvědčený soudruh, schopný prokádrovat pomýlenou emigrantku Harpyji na dvě doby, a neví !
Neví, proč brát bič na Němce. (Tedy, není nutno brát zrovna echt bič, samozřejmě. Je možno použít jiných argumentů, např. novomódní baseballovou pálku nebo osvědčenou nagajku. Či prostou hůl, naši českou, nejlépe habrovou hůl. Takovou, s níž druhdy mlátil Sudeťáky můj s.dědeček.)

Cožpak jsem to už před časem nenapsal ? Od toho ošklivého dne, kdy první stát dělníků a rolníků na území Německa, Německá demokratická republika, byl pohlcen a zničen Německou spolkovou republikou (a to bez většího odporu ozbrojených sil NDR), přestalo platit gottwaldovské "Není Němec jako Němec".

Takže Němce-papežence nutno bít, po převzetí jejich dárečků, a to i v případě, že jsou např.protestanti.

POZOR !
Existují Němci, které bít nemusíme, i když k nám nalezou (krátkodobě). Jsou to Němci-soudruzi.
Prostě - pro nás pokrokové, levicově založené lidi je hlavní hledisko TŘÍDNÍ, teprve pak národnostní :
http://www.komsomol.cz/clanky/563_snezka.html

Takže : Jestli Friedrich a Irmgard jsou členové komunistické strany, tak ne bič, leč soudružské objetí. A dárečky brát jedině typu "tričko s Che Guevarou", a německým soudruhům hned recipročně např. fotografii př.Předsedy.
Jasné ?

POHOV !

Pedro řekl(a)...

Sapienti pauca!

Větší vlastenec řekl(a)...

Ó Velký a skromný Šamane, už jsem pochopil.
Děkuji. Člověk se stále učí.

Takže jednotky německých ozbrojených sil dostaly rozkaz "to hnízdo" (= Prahu) zapálit ? Tak to ano.
Tedy, ten Schörner byl ale vůl. Rozkáže zapálit velké město, a pak přes něj projet celé armádě.
Bodejť by Němci neprojeli celou druhou světovou, s takovou "geniální" generalitou...

I jinak vše chápu. Němci k nám lézt nemuseli, mohli odmítnout rozkazy velení (i Vůdce), a nechat se obklíčit někde mimo území Protektorátu.
A členové SS vůbec už nemuseli bojovat o průchod povstavší Prahou (a vůbec celými povstavšími Čechami). Když byla podepsána kapitulace, mohli přece všichni spáchat sebevraždu, a bylo by.

****************************************

Musím na sebe prozradit, Ó Velký Šamane, že teprve nyní (ano, právě teď, při přemítání nad Vašimi jasnými a údernými argumenty), jsem plně pochopil prostou pravdu :
Sovětský svaz nás chránil před americkými leteckými agresory již v roce 1945 (viz http://www.ceskenarodnilisty.cz/clanky/Bombardovani-Prahy-na-jare-1945.html ).

Ano, kdyby nebylo Sovětského svazu, kdyby nebylo s.Stalina, tak by naše hlavní město bylo angloamerickými leteckými piráty zničeno jako Drážďany. Se stejným nesmírně cynickým "vysvětlením" : pokračující válečná výroba, důležitý komunikační uzel, shromaždiště velkého počtu ozbrojenců.

A s takovými zločinci jsme pořád spojeni, v krvavém paktu NATO !
Do jakých bažin nás to zatáhli pravičáci-národní zrádci ?!?
Dost bylo Havla, Topolánka, Schwarzenberga a dalších popíračů opravněnosti odsunu !


Volte svobodu a opravdovou demokracii !***Volte ČSSD a KSČM !

Pedro řekl(a)...

Haec habui, quae dixi

informace řekl(a)...

Welcome!
http://dottorjeff.files.wordpress.com/2009/12/zombieland-poster-usa_mid.jpg

STK řekl(a)...

Zpráva z netu pro Informaci:

Italské opery stávkují. Nechtějí se privatizovat. (No bodejť by chtěly!)
http://www.operaplus.cz/2010/05/v-la-scale-v-rade-dalsich-opernich-domu.html

Větší vlastenec řekl(a)...

Možná je to dobře, drahý soudruhu Pedro.
Neboť, jak všeobecně dobře známo, saepe sibi et aliis garulla lingua nocet.

Pax tecum !

informace řekl(a)...

STK,
zpráva v Opera PLUS je podrobná a přesná.
V italských divadlech vře protest už od poloviny dubna, odbory operních pracovníků vyhlásily permanentní stávku, dokud dekret ministra Bondiho nebude stažen nebo předělán.
V Palermu chtějí na protest pořádat koncerty 7. a 8. května venku, na schodičti divadla a na náměstí, ale podle předpovědí meteo má pršet. Alespoň dnes, jestli včera na Sicilii pršelo a zda se koncert konal, nemůžu nikde najít.
K jednomu příspěvku pod článkem v Opera PLUS: je sice pravda, že financování ze státního rozpočtu a místního jde stále z kapes státu. Ale města a regiony mají svou finanční autonomii a tak, aby mohly čelit větším vydáním, zvýší místní daně a občan to bude platit nejen dvakrát jako doposud - na státních daních a místních - ale i víc.
Takže ten protest nemá u občanů velký ohlas.

Anonymní řekl(a)...

Et tibi maxime!

Anonymní řekl(a)...

Pedro,23,42
Semel in anno licet insanire

Anonymní řekl(a)...

Pedro, 0,00
Unus homo nobis cunctando restituit rem,
Noenum rumores ponebat ante salutem:
Ergo plusque magisque viri nunc gloria claret.

Pedro řekl(a)...

Ad 3:00. Bať, bať, to je moje řeč, příteli Richarde. Omnia tempus habent

Anonymní řekl(a)...

Ad Pedro, 9,38
Certamen latinorum excitat contendentes in lingua latina claudicantis.

Informace řekl(a)...

Koukám, že Věrozvěst tu raději předvádí svou zručnost ve vyhledávání citátů, než aby mi pomohl v rozpracování náročného tématu o zápachu v ruské klasické literatuře.
Taky mu vyhledávač nic užitečného nedává?

barbucha řekl(a)...

"I jinak vše chápu. Němci k nám lézt nemuseli, mohli odmítnout rozkazy velení (i Vůdce), a nechat se obklíčit někde mimo území Protektorátu."

Příteli V. vlastenče, s dovolením se vmísím: Já jsem pochopila Šamanovu poznámku tak, že k nám Němci nemuseli lézt ne jako nebozí vojáčci (samozřejmě již povinni poslouchat rozkazy), ale jako voliči Vůdce - ergo kdyby nedopřáli Vůdci tu moc, daleko dříve před válkou, této by nebylo (možná)...Ale s jeho programem rozpínavosti národ nadšeně souhlasil...
To máte jako s bratrskými vojsky v ´68 - nikdo nelitoval ty Ivany, kteří, poslušni Brežněvova rozkazu, nás přišli spasit před tmářskou kontrarevolucí. Většina pamětníků je od té doby prostě nějak nemusí...

informace řekl(a)...

Správně jste to pochopila. Kdyby byli Němci seděli na prdeli a nikam nelezli, tak by přes ni nedostali.
Elementární, Watsone.

žibřid řekl(a)...

Nebozí a hodní Němci (příslušníci všech možných ozbrojených sil, ale i civilové kteří se jen nastěhovali), otcové rodin, monumenti ducha a lidskosti k nám bezpochyby lezli proto, aby tu pomáhali starým babičkám přes křižovatku?

Hodný příslušník Wehrmachtu je protimluv, nezdá se vám? Já jsem přesvědčen, že sem lézt neměli. Je na nich, jak by si to zařídili. Přišli, vraždili, byli zavražděni.

Ohledně Drážďan také nemám pochyby, stejně jako ohledně Hirošimy. Jakékoli prostředky, které by zkrátily válku, byly vhodné. Jakýkoli počet mrtvých na straně agresora nwebo jeho poslušných pomáhačů je ospravedlnitelný, zachránil-li by byť jediný život oběti.
Mimochodem z tohoto hlediska schvaluji americké nálety na Kralupy, Škodovku apod.

barbucha řekl(a)...

Mně všechny podobné úvahy o "nevinných" obětech války (z řad zmíněného agresora) trošku připomínají marxistickou dialektiku. Nic pro mě - já vidím jen černou NEBO bílou, útočníka NEBO napadeného.

Pedro řekl(a)...

Vlka, který za sebou bezstarostně zanechává příliš mnoho stop, lovci nakonec dostihnou. A to i bez pomoci hejkalů, vodníků a podobných pohádkových stvoření.

Да здравствует волк, да здравствует заяц! Да здравствует праздник Победы 9-ое мая!

STK řekl(a)...

2 Informace, poněkud OT: (ostatní snad prominou)

Pokud bylo i u nás vícezdrojové financování, nebylo to sice nějak valné, muselo se šetřit, ale nebyly ve financování větší výkyvy.
Nyní je náš ústav majetkem města, financuje se podle dobrých nebo nedobrých vztahů mometálně vládnoucí strany a ředitele a jde to od "od rantlu k rantlu". Zajímavé je, že pravičáci nám docela přáli (ono každé kamenné divadlo je prodělečné, otázkou je jenom kolik - a jaký je jeho věhlas u publika a kritiky), nedávno nastoupivši oranžovci nás seškrtali pod mez únosnosti, protože potřebují peníze na financování lidovější zábavy než je divadlo, přesněji řečeno na nový fotbalový stadion. Takže opereta je zlikvidovaná, "lidové kousky" v opeře (Nabucco a spol.) rovněž a budeme prý provozovat větší umění - a - světe div se - velký muzikál. Protože tuším (vím) jak je muzikál drahý, naprosto nechápu, kde se na to vezmou peníze. Inu: "Teatro mundi!"

informace řekl(a)...

Ať žije ruský zajíc, potomek zajíce sovětského!

Zajíc sovětský
je největší, nejlepší, nejtěžší, nejrychlejší a nejušlechtěnější zajíc na světě a umí nejrychleji kličkovat.

Se svou váhou okolo 60 kg a délkou přes 1 m ukazuje podstatu sovětského chovatelství - více, dále, rychleji. Vyšlechtěn byl složitým křížením drevokocúra, prasopsa a zajíce v Černobylské oblasti
Jeden exemplář zakoupila i ČSSD pro svou volební kampaň
http://images1.wikia.nocookie.net/__cb20070416081306/necyklopedie/images/a/ac/Szaj%C3%ADc.jpg

informace řekl(a)...

STK,

noviny píšou, i ty levicového zaměření jako il Riformista, že situace zadlužení t.zv. nadací lyrických divadel je neudržitelná. Ze 14 nadací je jich 10 zadlužených, 4 natolik, že mají správního komisaře. Z finančních příspěvků státu a místních správ jde na platy 70%. A jen 5-10% financí pochází ze soukromého sektoru.
Jestli tento dekret něco vyřeší, nevím.

STK řekl(a)...

2 Informace:
Tady je to jinak. Tzv. Národní divadla dostanou od provozovatele (magistrát města) určitou sumu na rok, zbytek (cca stejně jako v Itálii) je krytý sponzoringem a výnosem ze vstupenek. Za vstupenku se tady platí asi 20-35% procent její skutečné ceny - jinak by byla zcela neprodejná. Právě to ale umožňuje divadlům uvádět i jiné tituly, než jen ty nejziskovější.
Jsou tu i soukromá divadla, které jsou z cca 80-90 ti % soběstačná - tedy bez státního nebo městského financování. Ty musí hrát jen "provařené", divácky naprosto úspěšné tituly. Takže hrají většinou to samé a aby snížily náklady, hrají v jednoduchých dekoracích s minimálním obslužným personálem, malými sbory a orchestry (případně fungují na half-playback) a jednu inscenaci musí udržet na repertoáru velmi dlouho, aby se zaplatily náklady na dekorace, kostýmy, notové materiály a nastudování. Neposouvají proto po umělecké stránce divadlo jako takové nikam, žijí z přítomnosti a ekonomickému výsledku je podřízeno vše. Není jich tu ale moc. Je to dost trudné řemeslo a vydělat se na tom nedá. Je to tak akorát k přežití.

Obojí typ divadla vychází z minulosti: To první je pozůstatkem dvorního divadla panovníka, který vše platil, najímal špičkové umělce a poroučel si, co se bude hrát a kdo to bude hrát. (Známé jednoduché role pro oblíbené pánovy konkubíny.)
Nákladné dekorace, kostýmy, obrovské sbory a ti nejkvalitnější autoři a interpreti bývávali zvykem.
Druhý typ je potomkem lidového divadla, potulných komediantů, kteří s minimální výbavou a jen s populárními texty obráželi města. Dva dni tady, týden zase tam. Divadlo na sudech se mu také říkávalo. Umělci byli relativně svobodní - a obvykle nesmírně chudí.

Kdo se pokouší udělat mezityp, neuspěje - nebo musí udělat muzikál. Ale ten je drahý, jak na počáteční investice, provoz, tak i co do výše vstupného, což zase omezuje množství publika. A jeho hlavní boom už asi (aspoň v Evropě) minul.

(O experimentálních scénách a ochotnických souborech se nezmiňuji, to totiž není profese, to je dost drahá záliba.)

Tady u nás v Česku je, pokud vím, nejhustší divadelní síť na světě. Od jednoho profesionálního divadla k druhému je to cca 100 km. To ssebou nese jednak problémy s financováním, návštěvností ale také s průměrnou kvalitou kumštýřů. Prostě nedostatek špičkových umělců vede k průměru v celém divadle. Což zase nese nivalizaci jejich platů - a vede opěk k průměrnosti. To, že podobné problémy jsou i v Itálii mě překvapilo. Jezdili jsme tam druhdy po divadelních stagionách a zájem publika např. o operu a batet byl obrovský, přesto, že vstupenky stály značnou, pro Čecha nepředstavitelnou sumu. Ale proto, že se v nějakém menším městě hrálo divadlo jen 3 měsíce v roce způsobovalo, že bylo vždy plno. La Scala a divadla v Římě, Milánu atd. ten zájem saturovat nestačila. Na jihu jsem na stálé divadlo se souborem tehdy nenarazil.

Zdá se, že se situace v Italsku mezitím změnila. No, nebyl jsem tam už cca 11 let, takže nevím.

STK řekl(a)...

A ještě dodatek, vážená Informace:

http://aktualne.centrum.cz/kultura/clanek.phtml?id=667748

V Praze se to také začíná vařit. Nevím, na čí straně je pravda, ale diskuze pod článkem ukazuje ten náš "český národ" v opravdu skvělém světle. To se mi vždycky zvedne žaludek nad tou snůškou lidské blbosti a nenávisti.

;-(

informace řekl(a)...

STK,
Nyní začali sbírat podpisy pod peticí, která žádá stáhnutí dekretu. Může se podepsat on line. Zatím sbrali, jak vidím, 409 podpisů.
http://www.firmiamo.it/decreto-legge--riforma-enti-lirici-d--italia-del-ministro-sandr

Větší vlastenec řekl(a)...

Čeští vlastenci podporují Českou filharmonii !

Vážení největší vlastenci čeští, vážené největší české vlastenky, jak sami vidíte, tak ještě před květnovým vítězstvím proletariátu musíme svést boj o národní charakter našich předních institucí.
Je jasné, koho podpořit v současném sporu o Českou filharmonii. Vždyť se stačí podívat na ta jména : Riedlbauch versus Darjanin. Vladimír Darjanin !
Nám starším to stačí; my prostě víme, co jsou ti Němci zač, my víme, jak krásní jsou naši starší ruští bratři.

Prosím, nedejte se zmýlit zdánlivě pokrokovou minulostí pana Riedlbaucha. Ano, během Listopadového puče 1989 na oko bojoval proti zrádným „umělcům“ Národního divadla, ale nedostál své Stranické povinnosti, nepovolal na ochranu naší Zlaté kapličky před pravičáky SNB ani Lidové milice.
A později ze Strany vystoupil.

A kdyby by to pořád ještě někomu nebylo jasné, tak snad stačí připomenout případ ředitele Galerie Rudolfinum.
Kdo požadoval odchod Petra Nedomy ? Vladimír Darjanin.
Kdo naopak prosadil setrvání zlopověstného pana Nedomy. Zrádce Strany Riedlbauch.

No teď už je to jasné každému vlastenci, že ?


Řeknu vám (tedy vlastně napíšu), vážení vlastenci a vážené vlastenky, jeden z největších zločinů končícího protilidového režimu je právě deformace mysli našich mladých. A právě zaprodanec velkokapitálu Nedoma se tomto deformování podílel nemalou měrou.
Viděl jsem skoro všechny výstavy v Galerii Rudolfinum (v rámci svých služebních povinností, samozřejmě !), a bylo to děsné. Brrrrrrr ! Fuj tajfl !

Za celou dobu své existence, tedy od r.1994, galerie uvedla jen dvě výstavy, které bychom mohli doporučit naší mládeži : Agitace ke štěstí (http://www.galerierudolfinum.cz/index.php?site=vystavy%2Fvystavy-archiv&id=50) a Československý socialistický realismus 1948 – 1958 (http://www.galerierudolfinum.cz/index.php?site=vystavy%2Fvystavy-archiv&id=4).
Ano, POUZE DVĚ !

Ten zbytek – jedinými dvěma slovy Entartete kunst.
Jako by nestačila jediná výstava, ukazující lidu ohavné výstřelky buržoasního paumění !
Jako bychom neměli naše skvělé, vpravdě lidové umělce !
Neví snad pan Nedoma, že u nás tvoří takoví výtvarní umělci světového formátu, jako Kristián Kodet, Vladimír Zubov, Karel Gott ??
No jistě, že to ví. Ale nedbá. Nechce podpořit umělce lidu blízké, nechce podpořit růst vzdělanosti našeho lidu. Pan Nedoma podporuje "umění" lidu nesrozumitelné; za naše, za dělnické peníze podporuje všelijaké západní (i domácí odrodilé) zvrhlíky.

Po našem vítězství pan Nedoma půjde tam kam patří. Půjde i pan Riedlbauch. A pod vedením ředitele České filharmonie V.Darjanina se konečně Galerie Rudolfinum změní ze semeniště úpadku na českou národní instituci, podporující pokrok a krásu.


Haló noviny do každé rodiny !***Volte ČSSD a KSČM !

Harpyje řekl(a)...

Vlastenci 6. května 2010 4:25
Já přesto doufám, že vlastenectví založené na mýtech, polopravdách a lžích, a selektivní vnímání morálních imperativů nejsou reprezentativní pro duši českého národa
(i když se to tento dojem při čtení některých diskusí na internetu přímo vtírá).
Správně to vyjádřil jeden čtenář v reakci na poslední článek Vlka st. na Psu: "Kdo seje vítr, sklízí bouři zde překladáte lidem jako společenský zákon a popíráte svobodné a humanistické rozhodnutí člověka a podáváte to jako společenskou zákonitost a tím jakési alibi pro zmetky a zločince části českého národa. Bohudíky existují ještě principy morálky jako kategorický imperativ, s tím ale asi budete hárat. Neboť ten nemá ve vašem krájně pozitivistickém a zynickém pojětí světa žádné místo."
(http://neviditelnypes.lidovky.cz/diskuse.asp?iddiskuse=A100506_225101_p_spolecnost_wag&vlakno=40365787#40365787)

informace řekl(a)...

K S. Netze, NP, 7. 5. 2010, 12.12
"U videa se jedná nejspíš o nějaký sudetoněmecký fake, asi jako ono slavné přistání na Měsíci, nafilmované v Hollywoodu. :-)))"
O fake se pravděpodobně jedná, i když vzhledem k předvolební situaci nemusí být nutně sudetoněmecký. Jen se divím, že si to zastánci "lidských práv" při diskuzi neuvědomují.

Větší vlastenec řekl(a)...

Vážená paní Harpyje,

jen krátce : "principy morálky jako kategorický imperativ" - z pěti slov jsou čtyři cizí. NAPROSTO cizí.
My roduvěrní Češi víme, že větu "Zde stojím a nemohu jinak !" je schopen říci jen Němec, intelektuál a církevní tmář v jedné osobě.
Pamatujeme si, že mistr Jan Hus, sociální reformátor a předchůdce socialismu, byl Němci, intelektuály a církevními tmáři za svou tvrdohlavost upálen.

Proto se držíme a držet budeme osvědčené praxe, praxe, která nám zachovala nejen holé životy, ale i docela přijatelnou životní úroveň v obou dosavadních socialistických obdobích.

Zopakuji část svého staršího příspěvku :
"Vyšší princip mravní" ateistického národa je určován příslušnými vyhláškami a nařízeními vlády. O nejnovějších trendech kolektivního i individuálního rozlišování mezi dobrem a zlem pravidelně informuje Věstník ministerstva vnitra.

************************************************

Že ono video "masakru Němců" je podvod, ví každý roduvěrný Čech. My prostě nemasakrujeme, naši starší ruští bratři jakbysmet.
Prostě – jde o (sudeto)německou provokaci, mající za cíl v současných volbách poškodit obě naše bratrské Strany, zbrzdit povolební plánovaně bouřlivý rozvoj tradičně tuhého přátelství mezi naším a ruským lidem.
Proto každý opravdový, to jest internacionální vlastenec český tuto provokaci bytostně odmítá.9.květen a 21.srpen – slavné dny osvobození a bratrské pomoci !***Volte ČSSD a KSČM !

informace řekl(a)...

Že ono video "masakru Němců" je podvod, je víc než pravděpodobné. Vyvolává to otázku: cui prodest? A tady není dost dobře jasné, komu prospívá a komu škodí. Když to rozebereme v souvislosti se současnou situací, nabízí se víc interpretací.
Nikde v jiných zemích jsem se nesetkala s takovou nepřetržitou propagační činností o vinách jednoho národa vůči druhému jako sudetsko-německou v ČR. A případy vraždění civilního obyvatelstva a vyhnání tam byly na konci války také. Na oběti se slavnostně vzpomíná, ale nejsou předmětem politické propagandy. Proč to není tak i v případě květnových událostí v 45. roce v Československu?
A pak vyvstává i otázka: mají snad morální principy a kategorický imperativ stanovenou dobu použití jako zboží v supermarketu? S tím rozdílem, že princip nezabiješ! platí jen počínaje od počátku května a před tím ne? A že platí jen pro určité etnické skupiny - tedy Čechy - a pro ostatní ne?
Může mi na to někdo odpovědět?

Pedro řekl(a)...

Pro mne je stejně odpudivým zjevem turecký voják, párající bajonetem břicho těhotné arménské ženě a napichující vyrvané dítě na ten bajonet (viz WWI a genocida Arménů), člen oddílu Irgun vraždící Araby v Dejr Jásinu, ordner střílející ze zálohy do zad českého finance, příslušník NKVD střílející na kraji popravčí jámy do týla polského důstojníka (před zmobilizováním profesora na univerzitě), SS-man vhazující do plynové komory plechovky s Zyklonem B, člen Rabovací Gardy (a nebyli u toho jen příslušnící těchto gard) shazující do Labe kočárek s německým miminkem a za ním jeho matku, polpotovec ubíjející lopatou khmerskou ženu, Hut sekající mačetou na kusy Tutsie, člen bosenskosrbské milice vraždící Muslimy v Srebrenici nebo arabské milice černochy v Darfúru, Sámir Kantar *) rozbíjející pažbou pušky hlavu židovskému děvčátku, Škipetar vraždící Srby, kteří zůstali v Kosovu ….. Mohu snad částečně chápat (nebo se alespoň pokusit chápat) pohnutky některých z nich, ale nemohu je schvalovat.

*) nakonec propuštěn s dalšími 4 teroristy z izraelského vězení na svobodu výměnou za dva mrtvé izraelské vojáky, původně zajaté libanonským Hizballáhem

Harpyje řekl(a)...

Ještě k tomu maníkovi, "který asistoval při upálení esesáka (pověsili ho hlavou dolů z kandelábru a zapálili pod ním koš s pucvolí)".
Prvním popudem duševně zdravého člověka, který je svědkem masakrování nevinných, je asi viníka na místě zastřelit. Za mírových podmínek si občan, pokud je dostatečně chladnokrevný, uvědomí, že je nutné pachatele předat justici. Pověsit ho za nohy a zapálit, může ale nezávisle na okolnostech jen sadistický úchyl.
Tak to dopadá, když se výkonu "spravedlnosti" chopí lůza. Lůza už od dob starého Říma dychtí po krvavé podívané. Jsem přesvědčená, že spektákl s hořícím esesákem přilákal spoustu vděčných, dychtivých čumilů.
A pokud podobné incidenty vrhají své stíny na ony májové milníky, tak na nich není nic slavného.

Harpyje řekl(a)...

Myslím, Pedro, že hnus zůstává hnusem, ať se ho dopouští kdokoli. A co se nicku Informace týká, ("Nikde v jiných zemích jsem se nesetkala s takovou nepřetržitou propagační činností o vinách jednoho národa vůči druhému jako sudetsko-německou v ČR."), tak prosím Vás, alespoň jednou nahlédněte do Haaretzu, abyste pochopila, co je sebemrskačství (Amira Haas).

informace řekl(a)...

Ano, také se otřásám hnusem při pomyšlení na podobnou scénu.
Ale máme proto vyhlásit 9. květen za den národní hanby?
Pokud jde o mé "nikdy jsem se nesetkala", mám na mysli systematické vraždění italského obyvatelstva v severním Chorvatsku chorvatskými partyzány. O foibách jste někdy četla? A o nynějším urovnání italsko-chorvatských vztahů?

Pedro řekl(a)...

Pro toho, komu je neznámé jméno Amira Haas, ať se podívá na Zvědavci na heslo: http://www.zvedavec.org/autori/723-amira-hass/?phpsessid=0002722a5i02t5qng9f1914q06

Harpyje řekl(a)...

Váš odkaz ne Zvědavce je velmi výmluvný. Děkuji.

Harpyje řekl(a)...

Sorry, spletla jsem zajíce s nenávistí.

Pedro řekl(a)...

Prosím snažně Harpyji, aby si uštěpačné poznámky ("Váš odkaz na Zvědavce je velmi výmluvný") nechala od cesty. Na Zvědavce mě to odeslalo po zadání hesla Amira Haas. Na obsah tohoto plátku, či snad "výtvoru geniálního mozku", nebo jak ten hnus vlastně nazvat mám zřejmě totožný názor jako Vy. Ovšem kolik si myslíte, že čtenářů NP či návštěvníků této hospůdky si čte (zřejmě v anglické verzi) v Haaretzu, na který se odvoláváte?

Pedro řekl(a)...

P.S. Ale pro učinění si představy o tématickém zaměření a pracovních metodách Amiry Haas je přečtení si onoho výše uvedeného hesla na Zvědavci docela užitečné (a vyvolávající určité reminiscence). שָׁלוֹם

Pedro řekl(a)...

Ich bin ein Hase, kein Wolf. Und ich hasse nicht, das stimmt.

informace řekl(a)...

Amira Haas publikuje každý týden t. zv. "deník" v italském týdeníku Internazionale.

informace řekl(a)...

А Вы, Педро, кто-то в роде русского зайца?
http://images1.wikia.nocookie.net/__cb20070416081306/necyklopedie/images/a/ac/Szaj%C3%ADc.jpg

Pedro řekl(a)...

Лучше быть хитрым заяцом чем глупым волком!

Pedro řekl(a)...

To Informace: Io non sono un neghittoso coniglio, ma un astuto et agile maschio di lepre!

informace řekl(a)...

Опять должна исправлять Ваши ошибки! По.русски правильно "зайцем".
E anche in italiano, "ed agile". E che cosa vuole dire con il "neghittoso"?
Proč nepíšete, jak Vám zobák narost?

Pedro řekl(a)...

Když já z ruštiny maturoval už před půl stoletím, takže se patřičné znalosti už silně vykouřily z hlavy. Neghittoso je dle mého Dizionario italiano-ceco liknavý, váhavý, nedbalý, loudavý - oni králíci takoví nejsou? A nekopíruji sem pasáže z Vulgaty a pod., až takové ambice předvádět se zase nemám.

Pedro řekl(a)...

A navíc - nesedím u počítače a nebavím se skládáním cizokrajných větiček. Makám na padesátistránkovém překladu s termínem na příští týden a jen chvílemi - abych z toho nezcvokl, se mrknu do hospůdky a případně narychlo sešmoulím nějakou větičku. Ale polepším se!

Větší vlastenec řekl(a)...

Angličtina je jazyk imperialismu !


Vážená paní Harpyje,

dnes se v plné nahotě ukázal rozdíl mezi mnou, pouhým aktivistou Strany, a starým, zasloužilým, mnohými boji s reakcí otužilým pracovníkem kádrového a personálního oddělení.

Ano, zatímco já jsem pouze manuálně pracoval na stavbách socialismu, soudruh Pedro procházel mnohými náročnými školeními. Ach, jak mu závidím ! (Mne školili jen na bezpečnost práce.)

Nuže, v momentě, kde selhal můj jinak spolehlivý třídní instinkt, dlouholetou praxí vytrénované reakce kádrového pracovníka zafungovaly bezchybně.
Takže se prostě MUSÍM připojit k s.Pedrovi (sebekritiku provedu na nejbližší schůzi naší Stranické buňky) : Kolik si myslíte, že čtenářů NP či návštěvníků této hospůdky si čte (zřejmě v anglické verzi) v Haaretzu, na který se odvoláváte ?

Ano, my jsme vesměs starší lidé, prošedší ve zdrcující většině naštěstí jen kvalitním socialistickým školstvím. Angličtina je pro nás jazyk imperialismu, nesrozumitelný, nelibozvučný, tvrdý jazyk nepřátel, okupantů z jara 1945, sprostá řeč zabijáků z holyvůdských krváků, Vietnamu a Afghánistánu.
Jazyk po zuby ozbrojených žoldáků US army, které do naší vlasti chtěli pozvat (jak příznačné !) ti národní zrádci, jež prohlašují humánní vysídlení za vyhnání, humánní vystřílení za masakr.

Ano, přátelé a soudruzi vlastenci, přiznávám (bez mučení ! PROSÍM !!), že jsem též v minulosti dával na zdejší vlastenecký web ...
Krucityrkl !! Už zase ! Hovado !! To si říkáš Větší vlastenec ?!?

Prosím za prominutí, vážení největší vlastenci a vlastenky. Už se to nebude opakovat.
Takže - na zdejší vlasteneckou pavoučí síť jsem v minulosti dával odkaz na pavoučí stránky v angličtině. Proč ? Prostě mi nějak nedošla hloupost mé činnosti. Prosím o co nejpřísnější Stranický trest, vážení přátelé a soudruzi.

********************************************

Nuže, vážená paní Harpyje, pokud chcete, aby s Vámi vlastenci čeští vedli dialog, dávejte prosím odkazy jen na pavoučí stránky v češtině či ruštině. A klidně i na Zvědavce, nenajdete-li odpovídající informace na stránkách Haló novin.
Děkuji Vám předem, a přeji hezký zbytek konce týdne.


Tak jako Oleg Koševoj
chci mít srdce ocelové,
srdce, jež nastupuje v boj.
Na lásku k míru přísahám.
A kdyby třeba Trumanové
tu lidskou lásku chtěli zranit,
pak proti nim já zdvihnu zbraň.
(Ivo Štuka, 1952)

***Volte ČSSD a KSČM !***

Harpyje řekl(a)...

Hlavy vzhůru, věrní Češi! Po vítězném boji.
Sovětská Rus zvítězila, věrně při nás stojí.
Budeme-li stále svorní, dokážem tou ctností,
že Slované vládnout budou, věčně v budoucnosti.

Jenom strašou vinou zrádců ruka v okov zpjata,
hynula slovanská síla, mřela vůle svatá.
Mučeni v temných žalářích, hynuli jsme hlady,
pangermánská drzá zvůle roztáhla se všady.

Od Němců slovanské země, vlast svou vyčistíme,
všeck zrádce, zaprodance, rázně vyřídíme.
Už dědové boje vedli se zrádci a vrahy
vyženm i my vetřelce ze slovanské Prahy.

Hlavy vzhůru, věrní Češi, po vítězném boji
rudá hvězda zvítězila, nad Evropou stojí.
Dokud v žilách krev nám proudí, srdce v těle bije,
ať Sovětská Rus nás chrání, s námi věčně žije!

Harpyje řekl(a)...

Na úsvitu nové doby
a v rozhodnou hodinu
dorazili jste Germány
s odvážností hrdinů.

Životy jste za vlast kladli
mládež šla hrdinně vpřed
z celé Prahy vyřezala
kde jaký germánský vřed.

Rudá armáda Vám přišla
velmi rychla na pomoc
společně jste pak zlomili
germánskou brutální moc.

Poražená mrcha stále
v křečích sebou zmítala
nevzdala se, řvala vzteky
a o pomstu volala.

Pedro řekl(a)...

Přítel Richard maturoval 20 let po mě, takže zajisté využije svých mnohem čerstvějších znalostí ruského jazyka a ještě mnohokrát nám zde zprostředkuje bojové zkušenosti sovětských soudruhů. Já se navíc kajícně doznávám - nikdy jsem nebyl v rodné straně. Když se mě soudružka H. z kádrového oddělení naší továrny dotazovala, zda jsem přemýšlel o tom, vstoupit do rodné strany, několikrát jsem jí odpověděl neurčitým způsobem - rovnou odmítnout jsem se neodvážil. Pak jsem se ji vyhýbal, jak jsem mohl - doslova jsem chodil kanály. A když to nepomohlo a jednou mě dostihla s kategorickým dotazem, zda už jsem se rozmyslel, trapně jsem se vymluvil, že jsem se ještě nevyrovnal s náboženskou otázkou. Tím jsem si ovšem vůbec nepomohl - dotazy ustaly, ale na parťáka už jsem se nikdy nevyšvihl. Jak jsem byl zpozdilý - po vstupu do rodné strany jsem mohl aspirovat na vedoucí funkce, vystudovat VUML a dnes jsem mohl pomáhat soudruhu J.P. v jeho boji za vítězství ČSSD. Ale jak praví klasik - kdo jednou stál, již stojí opodál. A to je ponaučení pro naši mládež - je třeba aktivně se zapojit do boje za vítězství sociálismu v naší vlasti. Volte ČSSD - záruku lepšího života našeho pracujícího lidu!

Větší vlastenec řekl(a)...

Ach ! To je přece krása !

Prostá a přitom jasná slova básníkova zvučí, ba hymnicky znějí nad celou českou kotlinou !
Od Němců slovanské země, vlast svou vyčistíme !
A po husitsku !
A po stalinsku !
A po hubě dostanou, zrádci, zaprodanci a samozvanci, Havel a Švarcembek !

Ano, vážená paní Harpyje, to je ono, tak nádo ! Očeň, očeň pravilno !

A já k tomu přidám ilustraci, odkaz na pavoučí stránky s velkým dílem velkého Muchy :
http://epopej.cz/
http://www.mkrumlov.cz/slovanska-epopej-obrazy-394.html


Kdykoliv střílíš, soudruhu,
přibij si v duchu do kruhu
tvář žoldnéřů, tvář sprostých vrahů,
kteří své zločiny přenášet chtějí do Číny,
pokořit chtěli by Moskvu i Prahu.
(Jaromír Nohavica, 1952)

***Volte ČSSD a KSČM !***

Větší vlastenec řekl(a)...

Bonnské krédo

Hitlerismu dávno jsme se zřekli,
Adolf je jen hrůzný sen a krach -
zvrhlý byl a fanaticky vzteklý,
zločinec a nepříčetný vrah.

Kdepak on a lidskost ! Neznal cit,
krutosti i drzosti měl za tři;
z jeho zvěrstvy nechceme nic mít!
Co uloupil, to nám ovšem patří!!

***************************************

Tečka

Za zbrojením velkou tečku,
ani kanón, ani kvér!!

Až na jednu vyjímečku -
a tou jsme my - N S R !

(Rostislav Dostál: 10x10 na revanš, 1963)


***Volte ČSSD a KSČM !***

Harpyje řekl(a)...

Myslím, že tato báseň Vás obzvláště potěší, Vlastenče:

PROSBA VŠECH VĚRNÝCH ČECHŮ

Ochraňuj nám, mocná Rusi, naši milovanou zem
dejž, ať pomocí tvou čelí, proti nepřátelům všem.

Opatruj nám, mocná Rusi, útrapy zničený lid,
dopřej naší drahé vlasti pokoje a míru, klid.

Ztrestej zrádce, zaprodance, zachraň rodné řeči zvuk,
staletí, kde sídlil děda, tam nechť dále sídlí vnuk.

Děkujem Ti, mocná Rusi, že dočkali jsme se chvil,
aby se náš národ k tobě, do ochrany uchýlil.

V budoucnosti, prosíme tě, neopouštěj nikdy nás,
abychom se nedostali zas barbarům napospas.

Větší vlastenec řekl(a)...

ANO ! ANO ! ANO !

To je přece N Á D H E R N Á báseň !

Shrnuje všechny naše národní touhy na jednu hr... tedy do jediného mocného gesta basníkova. Ano, kdo jiný ochrání naši těžce zkoušenou vlast před Němci a Američany než velký národ Ruský ?!?
No nikdo, to dá rozum.

Prostě, vážená paní Harpyje, teď jste potěšila nejen mne, ale celé Doupě, celé naše hejno.
Jen tak dál.


Tehdy bude v Čechách dobře, až kozák ve Vltavě svůj tank omyje !***Volte ČSSD a KSČM !

Větší vlastenec řekl(a)...

Nad svazky marxismu-leninismu


V mém pokoji už léta není k hnutí,
co je tu brožur, knížeček a knih.
Jsou na stole.
Jsou po židlích.
Jsou na zemi.
Číst.
Stále číst!
Jsme všichni zahrnuti
úžasnou vědou knížek stalinských
jak slavný pianista růžemi.

Půl noci zápolím s jedinou bílou stránkou.
A o sto stránek vpředu srdce sní.
Já,
nýtek v dějinách,
učím se jejich zákon
nazpátek od sovětské ústavy.
...

Marx-leninismu prosté, šedé svazky!
Celý pestrý svět z nich slyším hřmít.
Dějiny třídních bojů
jsou dějinami lásky
k životu, který nelze vyhubit.
...

Hladili jste ty knihy?
Cítili jste,
jak v jejich pleti cuká rudá krev?
Na mne z nich vyhlíží za každým listem
příhoda,
statečná jak Čapajev.

Já si je někdy tisknu silně k srdci.
A jako kdybych zase na barikádě stál
a v květnové,
válečné revoluci
rudoarmějce šťastně objímal.

(Jiří Fried, 1952)


***Volte ČSSD a KSČM !***

informace řekl(a)...

Esplosione di follia

Harpyje řekl(a)...

Jiří Fried, jak zjišťuji, obcoval s příručkou marxismu leninismu. To se nedá přetrumfnout. :-))) Dobrou noc všem.

Pedro řekl(a)...

Consenso!

Větší vlastenec řekl(a)...

Vážená paní Harpyje,

ano. Ne, nemůže být většího uspokojení, než pocit zvládnutí základních pouček vědy věd, marxismu-leninismu-stalinismu. *)
Nemůže být většího naplnění lásky a touhy, než objetí jednoho ze základních (nebo i pokročilých) svazků M-L-S.
Ano, to překonat nelze.

Nad lásku k člověku láska k soudruhu,
nad lásku k soudruhu láska k Sovětskému svazu.
Nad hvězdu betlémskou rudé hvězdy na Kremelských věžích.
Pod nimi leží Lenin.
Pod nimi leží těžiště Galaxie.


Z východu světlo, z Východu svoboda !***Volte ČSSD a KSČM !

------------------------------------------------
*) Kdo zvládne víc než kus té vědy,
myšlenek hory, moře slov a srdce žár ?
Já, než vydechnu naposledy,
uchopit chci jen stránek pár.

zpověď starého komunisty řekl(a)...

miluji život pevně rozkročený,
tak jako Lenin stával, po dělnicku v nás,
v němž nesou darem údernické směny
soudruzi zemi své a předhánějí čas,

miluji život soudružství a lásky,
očima podávaný, v dlaních těžkaný,
v němž rozhodnutí rostou na závazky
a lidé První máje zdobí nadplány,

miluji život voňavý jak hlína,
zdvižená bagrem k slunci jako čerstvý květ,
miluji život z mírového klína,
jímž v mičurinském květu rozkvete náš svět,

miluji život, co lešení zdvíhá
na stavbách strojíren a lidských domovů,
miluji život, který jako kniha
čeká, až vpisem v něj svá slova doslovu,

doslovu gottwaldovské pětiletky,
do které neseme svá srdce poctivá,
jak jsme šli v lesích na boj do výzvědky
— nožem dnes srpy jsou a puškou kladiva —

socialismus - cudná kurva? řekl(a)...

Viděl jsem
inteligencí
Bezmezně zkorumpovanou
pomáhající vytvářet vědu plechovým držkám
poklopce mrtvých zaplácnuté národními pohřby
Mrtvoly živých galvanisovaných u příležitosti
Velkých Výročí
Dehtující silnice svými mozky
Pro parní válce s křečovými žilami
A beztvarým nákladem těch kteří se vezou
Slyšel jsem ptáky svítání
Na hrdle monstrprocesů
Jako poslední krůpěj
Viděl jsem iluminovaný pot v podpaží dělníka
Narychlo vyzdobeném na střílny pro tajemníky
Viděl jsem jak z těla proletariátu jsou rvány bifteky
Pocukrované jsou mu pak předkládány
v závodních kuchyních Kde na plakátech se ukazuje socialismus
jako cudná kurva
A zatím proletariát zbytněl do pracujících A zatím pracující zhubli do proletariátu A to všechno se posralo jako jeden lid

Zpěv mládežníků řekl(a)...

Něta, buta, Natašo
A Russíja charašo!
Juma juma jumajdá
Eto rodina majá!

Stalinovi řekl(a)...

Песня о Сталине

Много песен поет наш Советский Народ,
Над полями, лесами густыми.
В каждой песне звучит, в каждой песне живет
Всенародное Сталина имя.

Припев:
Это имя мы носим повсюду с собой,
С ним открыты все шипи, все дали.
Мы на подвиг любой все пойдем за тобой,
Наше знамя побед, наш Сталин!
Наше знамя побед, наш Сталин!

I ješčo řekl(a)...

Kalinka, kalinka, kalinka moja!
V sadu jagoda malinka, malinka moja!

Ach! Pod sosnoju, pod zelenoju,
Spať položite vy menja.
Aj ljuli, ljuli, aj ljuli,
Spať položite vy menja.

Kalinka, kalinka, kalinka moja!
V sadu jagoda malinka, malinka moja!

Ach! Sosjenuška ty zelenaja,
Ne šumi že nado mnoj!
Aj ljuli, ljuli, aj ljuli,
Ne šumi že nado mnoj!

Kalinka, kalinka, kalinka moja!
V sadu jagoda malinka, malinka moja!

Ach! Krasavica, duša děvica,
Poljubi že ty menja!
Aj ljuli, ljuli, aj ljuli,
Poljubi že ty menja!

Kalinka, kalinka, kalinka moja!
V sadu jagoda malinka, malinka moja!

Kaťuša řekl(a)...

Rascvetali jabloni i gruši,
Poplyli tumany nad rekoj;
Vychodila na bereg Katjuša,
Na vysokij bereg, na krutoj.

Vychodila, pesnju zavodila
Pro stepnogo sizogo orla,
Pro togo, kotorogo ljubila,
Pro togo, č'i pis'ma beregla.

Oj, ty pesnja, pesenka devič'ja,
Ty leti za jasnym solncem vsled,
I bojcu na dal'nem pogranič'e
Ot Katjuši peredaj privet.

Pust' on vspomnit devušku prostuju,
Pust' uslyšit, kak ona poët,
Pust' on zemlju berežët rodnuju,
A ljubov' Katjuša sberežët.

Rascvetali jabloni i gruši,
Poplyli tumany nad rekoj;
Vychodila na bereg Katjuša,
Na vysokij bereg, na krutoj.

Většímu vlastenci a jeho věrnému zbrojnoši Harpyji řekl(a)...

Don Quijot bojující

Když o podzim se řízl sad
až skoro do zlata
já zaslech Rozinantu ržát
a vidět Quijota

jak Kastilií kostnatou

dál táhne za svým snem

Nechť s mlýny se zas jiní rvou

my na frontu teď jdem

A Panza plný veselí

na mezku chichtá se

Můj pán se probral z blouznění

jde střílet povstalce

Když o podzim se řízl sad

až skoro do zlata

Don Quijot řídil z barikád

mitrailleus ratata

poslední slova řekl(a)...

"Představoval jsem si všechno jinak. Ale nutno smířit se se skutečností a viděti věci, jak skutečně jsou... Celá má minulost je jen hloupý a směšný sen. Nyní bude načase bdíti... Mé bláznovství mi odpusťte. Bylo tuším nicméně zábavné. Tomu, kdo mnoho bavil, odpustí se mnoho."

I na koněc spojom vse vmestě řekl(a)...

http://www.youtube.com/watch?v=0tw3g88JtWA

A ty zapisalsja dobrovol'cem? řekl(a)...

http://www.youtube.com/watch?v=JO5-hM6xKt4&feature=related

Anonymní řekl(a)...

Dárek z Moskvy Většímu vlastenci - Stalinovo proroctví
http://video.mail.ru/mail/radik_sv/339/366.html

A.S.Pergill řekl(a)...

To Pedro a Harpyje:

V románu R. Merle "Malevil" je zajímavá scéna (spousty peripetií před a po vynechávám): Komunita, která přežila jadernou válku, odrazí útok lupičské bandy, o níž je jí známo, že podobnou, ale méně početnou, komunitu vyvraždila od kojenců po starce. Následně zaskočí lupiče vracející se na základnu (znají zkratky i terénem po jaderném výbuchu a mají koně) a vystřílejí je. Při prohlídce mrtvých jeden z mladších členů skupiny hlásí veliteli akce, že vůdce lupičů dosud žije, má bolesti a chce vodu. Velitel mu odpoví: "To je jednoduché, zavolej sanitku, za pár minut přijedou a odvezou ho do nemocnice." Mladík pochopí, vezme pušku a za chvilku se od místa, kde ležel vůdce lupičů, ozve výstřel.

Etika je prostě záležitost vysoce relativní a silně závislá na okolnostech objektivních, ale i subjektivních. Etické zásady typu Desatera jsou naproto bezcenné, protože jimi lze na výkladové úrovni zdůvodnit či obhájit prakticky vše. "Srážku dvou etik" nelze řešit kompromisem, ale jen násilím.

Pokud se podíváme na vaše příklady:

- Genocida Arménů, genocida v Darfúru, genocida v Kosovu, genocidní aktivity nacistů, KGB, pol-potovců apod. - tady existuje jen vina s maximem přitěžujících okolností. Maximálně lze diskutovat o individuální vině na úrovni jednotlivých účastníků a o vině na úrovni šiřitelů a organizátorů propagandy, která je zpracovala (byť oni sami nevraždili)

- Irgun a jeho akce byl odvetou za genocidní aktivity muslimů; IMHO nezanedbatelný podíl viny nesou britové, kteří muslimskou a židovskou komunitu v Paslestině cíleně štvali proti sobě (až do nezvládnutí situace)

- "Kočárek v Labi" předcházela šestiletá brutální okupace a nedokonaná genocida, navíc incident byl bezprostřední reakcí na výbuch se spoustou obětí a velkými materiálními škodami, zorganizovaný s vysokou pravděpodobností Němci

- Oběťmi "masakru ve Srebrenici" byli příslušníci polovojenských muslimských milicí, které systematicky vyvražďovaly srbské vsi, všetně malých dětí, žen i starců. V podstatě každá oběť tohoto masakru byla mnohonásobný vrah. Navíc Haagský tribunál svou neschopností odsoudit řádně usvědčené vrahy z řad muslimů názorně ukázal, že co si lidé neudělají sami, to prostě nebude. V zásadě o tom je i "masakrování" Němců / nacistů po osvobození: Kdo z nacistických zločinců tohle přežil, tak s největší pravděpodobností vyvázl nadobro

- Hutuové versus Tutsiové: Kočovní Tutsiové staletí zemi v podstatě okupovali a rolnické Hutuy vykořisťovali a utlačovali. Ve vládě měli Hutuové (80 % populace) nejprve nulové, posléze symbolické zastoupení. Vládu se zastoupením 50:50 už Tutsiové nepřekousli a svrhli. Odpovědí právě na tohle byl známý masakr. Ve Rwandě vládly v podstatě velice podobné poměry, jako u nás v době avarské okupace, takže události v ní nám mohou přiblížit, jak to asi vypadalo za povstání Slovanů proti Avarům (ale naštěstí pro nás tehdy nebylo žádné "mezinárodní společenství", které by se do toho pletlo)

Můžete si zcela jistě zavázat oči jako socha Justice, ale potom vaše aktivity nutně musejí být pochybné a z hlediska uklidnění situace spíše kontraproduktivní (kdyby Haagský tribunál řádně konal, nedošlo by ke genocidě Srbů v Kosovu)

Speciálně pro Harpyji: Toho SS vraždícího ve školce (+ mnoho dalších podobných) jednoduše nebylo komu vydat. Mohli ho buď pustit nebo "samoděl" zlikvidovat. Zvolili to druhé a IMHO správně. Na území Prahy prostě neexistovala státní moc, která by se o něj řádně postarala. Zbytky nacistického státu by ho leda vyznamenaly, československý stát neměl v rukou ani policii, ani věznice ani justici. A sověti by s ním naložili prakticky stejně jako ti povstalci.

Musíte se prostě smířit s tím, že "lúza" dokáže zločince potrestat mnohem kvalitněji a rychleji než předražený a zkorumpovaný justiční aparát.

Harpyje řekl(a)...

Lůza, Aspergile, netrestá. Lůza se mstí.
Účelem trestu je ochrana společnosti, kdežto msta uspokojuje pouze subjektivní potřebu odplaty křivdy křivdou. Je smutnou pravdou, že právě v dobách anarchie se lůza cítí být povolaná být soudcem a žalobcem v jedné osobě. Že tak automaticky dochází k dalším křivdám, nemusím snad zdůrazňovat.
Lůza, není nestranná, protože je manipulovatelná.
Důkazem toho je například Vámi vzpomenutý případ "kočárku v Labi", tedy ústeckého masakru na Němcích, který je jednoznačně dílem československých tajných služeb.
Lůza je nadnárodní.
Vysvětlit se dá všechno. Vůdcův antisemitismus a z něho pocházející holocaust se taky dá vysvětlit tím, že AH měl během svých vídeňských let pocit, že mu bylo ze stran Židů křivděno. Čelní představitelé NS režimu vzešli z lůzy, kterou zde tak velebíte pro její efektivní schopnost trestu.
Nakonec se, prosím, podívejte na toto video: http://www.youtube.com/watch?v=O1kglhluz1U
Palestinská lůza na něm lynčuje dva israelské vojáky. Patří do kánonu českého nacionalisty i přesvědčení, že česká lůza přesahuje svou kvalitou všechny ostatní? :-)))

Větší vlastenec řekl(a)...

15 pražských bodů


Všem p.t. Vysoce váženým největším českým vlastencům a vlastenkám !

Konečně jsme si vyjasnili zásadní otázky. Vyjasnili jsme si, a to S KONEČNOU PLATNOSTÍ :

1) Češi jsou dobří, protože jsou Češi

2) Rusové jsou tak dobří, že jsou naším vzorem

3) Němci jsou špatní

4) Němci by zůstali okupanty naší vlasti, i kdyby na našem dědičném území žili 1000 let, a ne jen 700, i kdyby sem vnesli ještě víc západní "kultury", našemu lidu zcela cizí

5) Němci by zůstali vetřelci na našem dědičném území, i kdyby žili pouze na místech, kde se před jejich příchodem rozkládaly panenské lesy resp. strměly neobývané horské svahy (jejich chyba, že si dovedli vydobýt živobytí tam, kde my ne)

6) Z bodů 1), 3) až 5) vyplývá, že tzv.právo na sebeurčení národů se Němců netýkalo

7) Z bodu 6) vyplývá, že buržoasní ČSR naprosto selhala, protože její orgány měly co nejdříve po roce 1918 humánně vysídlit do německých zemí všechny okupanty naší vlasti, a neučinily to

8) Z bodů 1) až 7) vyplývá VĚČNÁ PLATNOST všech dekretů prezidenta republiky (tzv. Benešových dekretů), především těch, které pojednávají o potrestání Němců, (i Maďarů), zrádců, kolaborantů, a o znárodnění majetku české velkoburžoasie

9) Zabíjení Čechů Němci je špatné, zabíjení Němců Čechy (a Rusy) je dobré

10) Z bodů 8) a 9) vyplývá VĚČNÁ PLATNOST Zákona č.115/1946 Sb.

11) Kdo popírá věčnou platnost dekretů prezidenta republiky a/nebo Zákona č.115/1946 Sb., je nepřítel a/nebo zrádce naší vlasti a našeho národa

12) Z bodů 2), 3) a 11) vyplývá, že členství naší vlasti v NATO a EU je nejen chybou, ale i zradou, a musí být co nejdříve zrušeno

13) Z bodů 2) a 9) vyplývá, že naši ruští bratři mají nárok na vlastní samosprávu Karlových Varů a přilehlého okolí, jakož i na právní ochranu občanů RF mimo ruská samosprávná území

14) Ze všech výše uvedených bodů vyplývá, že po konečném vítězství opravdových českých vlastenců nad Němci a zrádnou českou buržoasií bude nutno zřídit Státní úřad na ochranu národní paměti. SÚNONP bude dbát na nezkreslený výklad dějin, a dávat příslušným orgánům podněty k zahájení trestního stíhání všech osob, jež budou popírat jakýkoli z výše uvedených bodů

15) Pokud v budoucnu dojde ke včlenění České republiky do jednotného státu všech Slovanů, budou všechny výše uvedené body součástí včleňovací smlouvy (pokud nebude stanoveno jinak)


V Praze dne 9.května 2010Volte obnovení tradičního svazku českého a ruského národa, naší jediné záštity proti sudetoněmeckým revanšistům a americkým imperialistům !***Volte ČSSD a KSČM !

A.S.Pergill řekl(a)...

To Harpyje:

Sama uvádíte: "Odplata křivdy křivdou".

Jinými slovy, sama přiznáváte, že zde existuje nějaký řetězec příčina - následek. Můžete jistě plakat nad tím, že ten následek nenásledoval po formálním jednání pár otalárovaných veličin, nicméně historie nás jednoznačně učí, že ty otalárované veličiny jsou náchylné k chybám a zločinům přinejmenším stejně, jako ta lúza. Konec konců, o tom bylo celé "soudnictví", které nám tu provozovali Němci po dobu protektorátu, o tom bylo i "soudnictví", provozované následně komunisty. Je mi líto, ale chytit vraha pod krkem a na místě ho zmasakrovat, třeba pověšením nad hořící hromadu "pucvólu", je daleko efektivnější, než se složitě domáhat nějakého pofidérního odsouzení (a kdo by měl vlastně soudit, když ten SS postupoval v intencích nacistického "práva". Tady platí prostě ta nejstarší právní zásada (platná od pravěku), že právo má ten, kdo má větší klacek.

A, mimochodem, je vám doufám jasné, že celý slavný Norimberský proces byl z právního hlediska jen a jen svévolí, naprosto stejnou jako ten "kočárek v Labi" nebo upálený SSák? Minimálně z toho hlediska, že si ad hoc vymýšlel zákony, které v době páchání příslušných činů jednoduše neexistovaly (prostě byl porušen základní princip civilizovaného soudnictví, že je možné někoho soudit pouze za to, co bylo v době a v místě spáchání trestné). Osobně se domnívám, že z hlediska společenské nebezpečnosti byl Norimberský proces větší průšvih než zlynčování pár nacistických gaunerů. (Čímž neříkám, že veličiny nacististického státu měly vyváznout: naopak, mělo jich jít pod drn mnohem - o několik řádů - víc, ale nemělo to mít formu soudního procesu.)

Větší vlastenec řekl(a)...

Drahý příteli a soudruhu Pergille,
děkuji Ti za Tvá tak nějak lidsky a soudružsky proteplená slova.

Ano, humánní likvidace Němců a jiných podobných nepřátel není nic, za co bychom se měli stydět. Naopak, Němci by nám měli líbat ruce (VŠICHNI Němci), že jsme je po našem vítězství konečně nevyřešili všechny.
Máš pravdu i s tím "slavným" Norinberským procesem. Kdyby bylo po našem, to jest kdyby hrdinná Rudá armáda osvobodila celou Evropu, proces nad zbylými fašisty by probíhal úplně jinak.

Jak všeobecně dobře známo, jen nechutné obstrukce západních "demokratů" zabránily vynesení spravedlivých rozsudků smrti nad všemi obžalovanými. To jest rozsudků, jež požadoval soudruh Roman Andrejevič Ruděnko, dejž mu Lenin věčnou slávu.

***********************************************

Někteří změkčilí buržoasní "humanisti" pořád mektají cosi podivného o jakémsi "právu na spravedlivý soudní proces" atd.
Ale my dva víme, příteli a soudruhu Pergille, i celý náš lid to ví, že je to prostě blbost.

Lumpové často uniknou spravedlnosti, protože si najmou dobré advokáty, protože někdo vznese pochybnosti o jejich vině, či dokonce nějaký jiný lump dokazuje, že zločin provedl někdo úplně jiný (sic !) než sprostý obžalovaný.
Okamžité provedení lidového rozsudku těmto excesům spolehlivě zabrání.

Prostě, drahý příteli a soudruhu Pergille, po našem konečném vítězství Tě rádi ustanovíme přísedícím jednoho z mnohých Revolučních tribunálů, resp. Trojek. Ty nebudeš mít potíže s vynášením spravedlivých rozsudků, Ty ne. (A kdybys přece jen zaváhal, kdybys netřídně a nečesky prosazoval nějaké průtahy v přelíčení, tak Tvůj problém rychle a efektivně vyřeší jiný Revoluční tribunál.)

Na shledanou v lepších časech, časech bez Němců a zrádné buržoasie.


Socialistická justice – ostrý nástroj dělnické třídy !***Volte ČSSD a KSČM !

A.S.Pergill řekl(a)...

Vážený Větší vlastenče: "Spravedlivý soudní proces" v mezinárodních vztazích jednoduše není technicky možný. Proto se také státy nesoudí, ale maximálně se domlouvají na arbitrážích.

Větší vlastenec řekl(a)...

Přesně tak, drahý příteli a soudruhu Pergille !

V podmínkách rozděleného světa a třídní společnosti prostě není možno zajistit opravdu řádné procesy nad zločinci.
To je možné jen ve spravedlivém společenském zřízení.

Proto, jak správně uvádí např. Velký Šaman, byl odsun Nemců aktem zcela neobvyklé, a přitom typicky české humanity. Vždyť jsme měli plné právo je humánně vystřílet (umlátit, upálit, nechat pomřít hlady atd. apod.) všechny.

Čest práci a Míru zdar !

Harpyje řekl(a)...

Vidím, Aspergille, že jste mě předběhl.

Pouze ten, kdo, jako Vy, ve Vašem prvním příspěvku, hlásá relativitu morálních zásad, může dojít k onomu perverznímu závěru, že zabíjení Čechů Němci je zločin, kdežto opačný případ výkon spravedlnosti. Nezabiješ je universální a absolutní morální příkaz, společný všem kulturním okruhům.
Pokud ho relativizujete, nebo subjektivizujete, tak dojdete nutně k závěru, že i Hitler konal dobro, protože z jeho hlediska byli Židé absolutní zlo.

informace řekl(a)...

Paní Harpyje,
již jednou jsem měla příležitost diskutovat s Vámi na NP o morálce a morálním relativizmu. Zopakuju tady část mého příspěvku:
Když se podíváme do Filozofické encyklopedie nebo slovníku (Nicola Abbagnano, 1961) najdeme pod heslem morální relativizmus, velmi dlouhý článek, který nás poučí, že pojem relativizmu morálky byl vyzdvižen již anticko řeckým filozofem Parmenidem. Ve skutečnosti pak je morální relativizmus moderní fenomén, který ...reprezentoval jistým způsobem zvrat dogmatické filozofie devatenáctého století, s níž má společné předpoklady. Nejvýraznějším projevem této relativistické tendence je definice, kterou podává O. Spengler ve svém známém a tolik diskutovaném Der Untergang des Abendlandes (1918-1922) „Každá kultura má své vlastní kriterium, jehož platnost jím počíná a končí. Neexistuje žádná univerzální morálka lidstva.“ (I, 55). Encyklopedie Sapere pak dodává, že postupnou adopcí historického přístupu k otázkám zkušeností lidstva se dochází k závěru, že lidské chování je radikálně svázáno s historico-sociálním kontextem, v němž se nachází. „Etika nemá tudíž normativní charakter, ale pouze deskriptivní, čili je jen „vědou, která se zabývá úzy a zvyklostmi“, založenou na výhradně kvantitativním kriteriích, která jsou odvozena z odkazu na jiné vědy, které se zabývají děním lidstva.“
Diskuze o reativizmu je v dnešních dnech svázána s otázkou multikulturalizmu, s problémy střetu různých kultur, náboženství a etických norem.
Dodala bych k tomu, že i spravedlnost míněná jako justiční systém se mění podle potřeb politických sociálních a morálních té které doby. A mění se i filozofické pojetí justice. To můžeme dobře sledovat od Pytágora až po pozitivizmus.
Dále můžeme pozorovat, že v jedné společnosti, v jednom státu,někdy koexistovaly dva různé kodexy, kromě celostátního působil i kodex menšin, který vyjadřoval jiné pojetí morálky, na př v jižních společnostech platil kodex rodinné cti, který vyžadoval smytí urážky krví, a byl často tolerován i státním zákonem.
Dnes zase v multikulturální společnosti je tolerován morální kodex národnostních přistěhovaleckých menšin, i když je často v přímém rozporu se státními zákony. Ve Velké Brtitánii jsou zákony šarija dokonce v některých částech státu oficielně uznávány.
Takže tvrzení, že morálka je jenom jedna a že je nezávislá na čase a na okolnostech se mi zdá poněkud neodpovídající situaci.

A.S.Pergill řekl(a)...

Harpyje,
Já bych vám to nenapsal tak hezky, jako informace, ale vezměte si jenom ono "nezabiješ". Vývoj od "nezabiješ člověka" = příslušníka vlastní komunity, protože ti ostatní lidmi nejsou (o tom je postačující svědectví ve starém Zákoně) přes nejrůznější modifikace ve smyslu "nezabiješ zbytečně / svévolně". Komunita, pro kterou by to platilo absolutně, by neměla šanci přežít.

Větší vlastenec řekl(a)...

Vlastenci čeští !

Nenechejte si namluvit, že existuje nějaká univerzální morálka ! To je pouhá buržoasní teorie !!
Kdybychom se my Češi řídili nějakou "morálkou", nějakým buržoasním "vyšším principem mravním", byli bychom dávno v prdeli !!!
Nebo přinejmenším bychom se neměli tak dobře, jak se dnes máme.
Proto tu škodlivou a směšnou "morálku" nechme větším a hloupějším národům; jmenovat je nebudu.

Raději zopakuji, už podruhé, základní postulát českého národního chování :

"Vyšší princip mravní ateistického národa je určován příslušnými vyhláškami a nařízeními vlády. O nejnovějších trendech kolektivního i individuálního rozlišování mezi dobrem a zlem pravidelně informuje Věstník ministerstva vnitra."


To si zapamatujte. S trochou snahy se těch pár slov můžete naučit nazpaměť.Pryč s tyrany a zrádci všemi !***Volte ČSSD a KSČM !

Šaman řekl(a)...

Vv ad "české vnímání našich "demokratických spojenců": Když nám přiřknou oblasti s 70% až 90% podílem německého resp.maďarského obyvatelstva, jsou docela fajn."

Těm, kteří nejsou tak kovanými vlastenci jako Vv připomínám, že se jednalo o pohraničí českého státu, integrální součást království českého po dobu tisíc let.

Ono je to tak, Vlastencové nikoli nejmenší, že halt my jsme vyhráli válku, a tak nám naše území zůstalo.

Ostatně soudím, že vracet Golany by Izrael taky neměl... I když to po němu EU chce.

Pozor: EU nechce, abychom "vraceli" svoje pohraničí Německu, ani Francie nebude muset "vracet" Alsasko-Lotrinsko, a dokonce ani Itálie nebude muset "vracet" nic Rakousku, a ani Uhersku se (zatím) nic "nevrací"...

Šaman řekl(a)...

Všem větším i menším V., kteří míchají dohromady české národní obrození, národní revoluce v roce 1918 a 1945, převraty 1948,1848 i 1968 se současnými volbami jedno konkrétní připomenutí ke 2. světové válce:
Řečnická otázka "kdo jiný ochrání naši těžce zkoušenou vlast před Němci a Američany než velký národ Ruský ?!?" byla vyslovena po zradě západních spojenců v Mnichově. Prostě - Stalina do Evropy natáhli už v roce 1938 tehdy zbabělí Britové a Francouzi.
Nu a muslimy v Kosovu a Bosně obnovil - za přihlížení bezmocné a zbabělé Evropy - srbský nacionálkomunistický režim Miloševiče...

Šaman řekl(a)...

Pergillovi ad ""lúza" dokáže zločince potrestat mnohem kvalitněji a rychleji než předražený a zkorumpovaný justiční aparát."

Problém je, že v převratných dobách se často stane, že lůza zblblá někým v pozadím zmasakruje nevinného... Anebo není jen čas na obhajobu - stačí jen ukázat!

Problematika "dvojího agenta" (agentky) popsaná třeba v Mňačkově Smrt si říká Engelchen. Partyzánská dívka, kurvící se s Němci, aby získala informace, byla zde (literatura) pouze ostříhána dohola.
Výstižně pojednáno taky ve filmu "Musíme si pomáhat".

Jsem rád, že listopad 1989 proběhl sametově. Ovšem kdyby vyjeli komunisti s tanky... V Budapešti 1956 se věšeli komunisti na kandelábry taky až potom, co sami začali střílet do lidí.

V květnu 1945 řekli zástupci ilegálního vězeňského vedení v jednom německém koncetráku, který osvobodili Američani "teď se chvilku nedívejte". A koho tenkrát nezabili, ten si žije štastně dodnes.

Prosím už žádné vraždy a protivraždy a odplaty a polejvání benzinem a zapalování...

Šaman řekl(a)...

Harpyji ad "ústeckého masakru na Němcích, který je jednoznačně dílem československých tajných služeb."
"jednoznačně" to je pouze ve zfalšovaných sudeťáckých plátcích. Jestli si toto myslí normální Němci, pak jsou prostě sudeťáci a sociolig Doležal se svými lžemi úspěšní.

Takhle: buďto jsou sociolog Doležal a další géniové propagandy, anebo jsou Němci dodnes blbí...

Výbuch v Ústí byl byl nejspíš výsledkem bordelu při skladování munice. Například v Modlíkově na Havlíčkobrodsku je dodnes památník sovětským vojákům, kteří nebyvybuchlé dělostřelecké granáty, sebrané na polích skladovali v místní kapličce tak, že je házeli na zem...

Masakr na samotném mostě vyvolala (taky) provokace z řad samotných Němců... Pokoj jejich duši. Nepokoj těm, kteří německé oběti násobí stem a naše dělí...

Šaman řekl(a)...

Na závěr sem dám celou básničku, ze které jsem citoval ve svém dnešním (aha, včerejším) příspěvku 9. květen 1945. Potřebuji smýt ty rýmované sračky, které se tu objevily. Jako informace dobrý, ale těch informací bylo nějak zu moc...
A jestli se vám něco z toho bude zdát směšné, nepatřičné, prokomunistické nebo nacionalistické - takhle to prostě BYLO - v Praze, v pětačtyřicátým. Připomínám, že v okolí Prahy a v Praze samé padlo během Českého povstání na 3000 českých vlastenců. Ne velkých, ani největších. Prostě VLASTENCŮ. Bez kterých bychom si, my volové, tady nemohli pindat.

Čest jejich památce! A teď jdu stáhnou vlajku...

JAROSLAV SEIFERT
(sbírka Přilba hlíny, 1945)

Květnové noci

Snad přece jenom jednou za život
je dopřáno nám spatřit budoucnost
a jenom jedna věrná smrt
nás hlídá.
Noc první, růžová,
vám polštář čechrala
z kamení dlažeb.
Kosi zpívali
a kaštan nesl svícny obřadně,
když už se stmívalo.
Noc druhá, zelená,
kdy padal teplý déšť
na vaše helmice, ta byla plná hvězd,
jak bývají noci májové.

Noc třetí sršela však jiskrami,
čtvrtá noc měla příchuť popela
a páchla po kouři jak rozbořený krb.

Co bylo potom, to již nevíme,
to se již tančilo a to se plakalo
a bílým sestřičkám se strašně chtělo spát,
však přece ještě šly a ještě tančily
a na nosítkách usychala krev.

Noc první byla plná nadějí,
noc druhá byla plná nadějí,
noc třetí byla plná nadějí ,
a čtvrtá noc...

To muži svírali
své granáty tak jako ňadra žen,
noc třetí byla plná nadějí,
noc čtvrtá byla ze všech nejhorší.

A kdo dal tankům křídla?
Kdo?
Noc čtvrtá byla ze všech nejdelší,
to volali, že hoří Pražský hrad.
Však časně zrána ruka obhroublá
mně padla do mých.
Jak se jmenoval
ten rudý voják, už jsem zapomněl,
však jeho ruku držím dodneška.

Noc pátá poté byla bílým dnem.

Anonymní řekl(a)...

Dovolte, Šamane,
Stalinova proroctví nejsou žádná sračka, ale historický dokument.

Větší vlastenec řekl(a)...

O vždy vítězícím národě holubičím aneb Američani jsou nepřátelé (1.část)


Ó Velký Šamane !

Nerad bych se přel o výklad české historie, o míchání jablek s hruškami či vepřovými hlavami s citróny v rypácích.
Ale k tisícileté říši Národa Českého patřila i řada území, jež nám ti svinští "spojenci" upřeli.
No ano, kdyby ti "slavní" Francouzi, Američani a jiní podobní byli co k čemu, tak ČSR sahala od Slezska (Horního) přes Rakousy po Balt. A taky kus Lucemburska by nám patřil; ne jenom pohraniční hory a hvozdy, v nichž mnohdy ani česká noha nikdy nepáchla.
(No dobře dobře, dali nám Horní Uhry. Takže jsou CELKEM fajn.)
Mimochodem – české království trvalo tisíc let JEDINĚ se započtením českých královských titulů mizerných Habsburků.

************************************************

Ovšem s Vaším tvrzením, že jsme vyhráli První světovou nezbývá než souhlasit. Bezvýhradně.
Neboť my Češi už jsme takoví : Do všech tří velkých konfliktů 20.století jsme vstoupili na straně, jež nakonec prohrála. A skončili jsme vždy na straně vítězů. Ve VŠECH TŘECH válkách.
Já drugoj takoj strany něznaju, opravdu.
Vy ano ?

Nuže, vyhráli jsme 1.sv. válku. Takže jsme byli vítězi. Takže nějaké to "právo na sebeurčení národů" jsme vůbec, ale VŮBEC nepotřebovali. Prostě jsme si zabrali, co velmoci určily k zabrání nám, svým věrným spojencům.
Němci se bouřili, tak dostali po tlamě. Protože my jsme byli vítězové, a vítěz má vždy pravdu.
Ó Velký Šamane, jak rád s Vámi souhlasím !
Ovšem s jednou výjimkou, či spíše upřesněním : Vítěz má vždy pravdu, pokud jsme to my.
Když nějakou zlou náhodou zvítězí Němec, tak pravdu NEMÁ. A jestli se Němec- momentální vítěz chce chovat jako my, tak to teda NE ! To by byl pěkný häusel, teda !

************************************************

Přírodažel, nemohu plně souhlasit s Vaším tvrzením, Ó Velký Šamane, že "řečnická otázka ´kdo jiný ochrání naši těžce zkoušenou vlast před Němci a Američany než velký národ Ruský ?!?´ byla vyslovena po zradě západních spojenců v Mnichově."
Tehdy (v r.1938) si ještě nikdo v naší vlasti neuvědomoval, že právě Američani jsou spolu s Němci našimi nejzavilejšími nepřáteli.
Tehdy dokonce málokdo uvažoval o Italech a Polácích jako o našich nepřátelích, proti kterým by nás měl Sovětský svaz chránit. Prostě – tehdy byl NEPŘÍTEL Německo, a Francie + Anglie zbabělí zrádci. A samozřejmě SSSR přítel nejvěrnější, jemuž jen podlá zrada české buržoasie v čele s Benešem zabránila přijít nám na pomoc.

(Ach, kdyby byl soudruh Stalin přišel už v roce 1938, jak bychom se dnes měli krásně ! Buržoasie bychom se byli bývali zbavili O DESET LET DŘÍV. Sionistů jakbysmet. S ochráncem sionistů Wintonem by naši ruští bratři zatočili jako s Wallenbergem. :-)))

A potměšilá inteligence, důstojníci buržoasní armády, zákeřní Sokolové, masarykovci-zrádci lidu – ti všichni by šli o deset let dřív. A žádná emigrace "poúnorová" ani "posrpnová" – bylo by nás o tolik víc ! O tolik, že bychom mohli vytvořit samostatný Čechoslovackij front při osvobozování západní Evropy od fašistů a kapitalistů !
Ano, o to všechno nás připravil nesouhlas naší zrádné buržoasie se vstupem Rudé armády na naše území v r.1938. Ach jo.)

Prostě, Ó Velký Šamane, potřeba chránit naši vlast před Američany vyvstala až po r.1941, kdy na naše krásná města, na naše skvělé zbrojní závody začaly dopadat bomby anglo-amerických leteckých pirátů.
Tato potřeba prudce zesílila, když se k hranicím naší tisícileté české země blížily tanky US Army. A po strašlivých zkušenostech našeho lidu s okupací západních Čech brutální americkou soldateskou se nutnost chránit naši vlast proti OBĚMA našim úhlavním nepřátelům přelila přímo do programu naší Strany.

A v současnosti toto úderné heslo zvedl, oprášil a přizpůsobil novým podmínkám autor těchto řádků.

Větší vlastenec řekl(a)...

O vždy vítězícím národě holubičím aneb Američani jsou nepřátelé (2.část)


Na závěr, Ó Velký Šamane, bych Vás chtěl poprosit o poučení : Již podruhé se implicitně zmiňujete o smrtelném ohrožení Prahy hitlerovskými fašisty v samém závěru války (nyní "v okolí Prahy a v Praze samé padlo během Českého povstání na 3000 českých vlastenců ... Bez kterých bychom si, my volové, tady nemohli pindat.")

Pro mne, a asi nejen pro mne, je to docela nová informace. Zatím jsem se domníval, že fašisti chtěli Prahou jen projet na cestě ke svým americkým ochráncům. Vy ale naznačujete, že hitlerovci (již bez Hitlera) chtěli Prahu zničit, a její obyvatele vyhladit. Čemuž tedy zabránilo jen Pražské (resp.České) povstání, oběti obyčejných českých vlastenců a včasný příchod Rudé armády.
Mohl byste, prosím, dát odkaz na relevantní informace o tomto nově zjištěném historickém faktu ? Děkuji Vám předem za všechny české vlastence všech velikostí a tvarů.Volte obnovení tradičního svazku českého a ruského národa, naší jediné záštity proti sudetoněmeckým revanšistům a americkým imperialistům !***Volte ČSSD a KSČM !

A.S.Pergill řekl(a)...

ad "lůza zblblá někým v pozadím zmasakruje nevinného... "
Totéž se dá říct i o justičním aparátu (Horáková, Píka a spousta dalších). Soudci nejsou nic jiného, než lúza převlečená do talárů.

informace řekl(a)...

K doplnění informací o válečné situaci v prvních dnech května 1945 a o pražském povstání přečtěte si článek
The Liberation of Western Czechoslovakia 1945
by Bryan J. Dickerson

http://www.militaryhistoryonline.com/wwii/articles/liberation1945.aspx
Hlavně stránky, kde mluví o: osvobození Plzně, návrh Einsenhowera postupovat dál k Praze, odmítnutý gen. Antonovem, němečtí vojáci střílejí do českého obyvatelstva, které vítá americké vojáky v Plzni.
Několik úryvků:
In a cable sent through the U.S. Military Mission in Moscow to General Alexei Antonov of the Soviet High Command on 30 April, Eisenhower had raised the possibility of his forces advancing up to a line that ran south-easterly from Karlovy Vary through Plzen to Ceska Budejovice. Then, two days later, Montgomery's forces finally captured Lübeck on the Baltic, and pushed on to a line that ran from Wismar through Schwerin to Doemitz. His forces arrived in all three places scant hours before the Soviet forces. On 4 May, Eisenhower decided to send Patton into Czechoslovakia. He sent a cable to Antonov informing the Soviets of this, along with the possibility of an advance all the way to the east bank of the Vltava River. Such a move naturally would include liberating at least part of Prague, because the river ran through the middle of the city.
The Soviet High Command was greatly alarmed that Eisenhower was considering an advance to the east bank of the Vltava River. Antonov replied to Eisenhower's cable of 4 May the very next day after it was received. In his reply, Antonov requested that Eisenhower not advance beyond the Karlovy Vary - Plzen - Ceske Budejovice. He also reminded him that the Soviets had halted their drive on Lübeck a couple days prior at Eisenhower's request.[34]

Since the previous day, reports of the uprising in Prague and calls for American assistance against the Germans were being received by American forces. Many of the American soldiers could hear the radio broadcasts from Prague. Czech partisans from Prague made their way to forward units of both the 4th and 16th Armored Divisions to request immediate help against the Germans. These requests were passed on went all the way up the chain of command through Third Army and Twelfth Army Group to Eisenhower's own Supreme Headquarters Allied Expeditionary Force (SHAEF) itself. "At 0415 hours 6 May 1945, Prague asked again for American support by planes and tanks during this day," read one of several messages from the Czech Military Mission to Eisenhower. "The population holds down firmly, but support necessary, we appeal for it." Hearing the radio broadcasts coming from Prague, the Czechoslovak government in London sent also urgent appeals to Eisenhower through its Military Mission.[51]

Despite the repeated calls for help from Prague and the lack of German resistance to American forces, Eisenhower did not permit Third Army to continue its drive on Prague and the rescue of the embattled citizens of the city. Instead he informed the Soviet High Command of their requests and of his intentions to abide by the Karlovy Vary - Plzen - Ceska Budejovice halt line.[52]

Units of the 16th Armored Division were also halted short of Prague. "We were 17 miles from Prague on the 6th [of May] and they turned us around and brought us back," Sgt. Jack Gallagher of the 5th Tank Battalion later recalled. Pvt. Ed Krusheski recalled that his unit of the 69th Armored Infantry Battalion was within eleven miles of the city before being recalled. The 69th Armored Infantry's commander, Lt. Col. George B. Pickett, later wrote that his reconnaissance platoon got half way to Prague before being recalled.[50]

Šaman řekl(a)...

"Sračkami" jsem samozřejmě nemínil Kaťušu. Ta mi nesmrdí. Stejně jako mi nesmrdí velký národ ruský, francouzský, německý... A - kupodivu - nesmrdí mi ani národ český.
Někdy je však lepší domluva přímo s lidma...

informace řekl(a)...

Ha, Šamane,
tady Vás mám. Ruský národ Vám nesmrdí, ale doposud jste mi neřekl, komu smrděl v klasické ruské literatuře. A já se s tím tak namáhám, abych to našla, a Vy to pořád zlomyslně zatajujete.

Harpyje řekl(a)...

Mícháte, vážené Informace, pojmy morálka a právo. Tyto pojmy se nekryjí. Proto můžete dojít k absurdnímu tvrzení, že morálka podléhá okolnostem.
Koexistence kodexů menšin, nebo dvou rozdílných právních systémů má s morálkou společné pouze to, že jsou přijatelné jen potud, dokud neodporují obecným morálním zásadám a platným zákonům.
Tutéž chybu dělá Aspergill, v jehož představách je navíc ale člověk člověku vlkem, platí právo silnějšího a starozákonní zásada "oko za oko". Podobné názory se mi nechce komentovat.

informace řekl(a)...

Nepletu dohromady právo a morálku, jak tvrdíte. Právo a morálka jsou spolu ale těsně svázány, v tom smyslu, že právní soudní systém nemůže fungovat jen proto, že zakazuje a trestá, ale musí najít oporu i ve veřejné morálce. Říkám ale, že morálka je těsně svázána s historicko-sociálním kontextem, že neexistuje sama o sobě a není neměnná. Zákony jsou tvořeny zákonodárci tak, aby odpovídaly potřebám společnosti, i těm moráním na jedné straně, na druhé zase zákony na utvážení nebo přetváření morálky působí.

Trestní zákoník neodpovídá často zločinům, které se vyskytnou ve společnosti. Můžeme to vidět na případu kanibalizmu v Petrohradě. České noviny o tom zřejmě nepsaly, ale slovenské ano..
http://krimi.cas.sk/clanok/163076/nechutne-ruski-ludozruti-zjedli-svoju-kamaratku-dostali-20-rokov.html
Dva mladíci utopili kamarádku, rozřezali ji na kusy a část masa uvařili s bramborami. Případem se zabýval soud počátkem května a odsoudil dva mladíky k celkem mírnému trestu 19 a 18 let. Oba byli odsouzeni pro vraždu a krádež podle zákonů (с п."ж" ч.2 ст.105 УК РФ a пп."а" и "в" ч.2 ст.158 УК РФ). Kanibalizmus, zohavení mrtvoly a její zašantročení, tedy nebyly ruským soudcem vzaty v úvahu, pravděpodobně proto že nejsou zákonem předvídány. Italský zákon alespoň stanoví trest na zohavení mrtvoly a její skrytí.
Případ kanibalizmu se vyskytl i v německém Rotenburgu. http://de.wikipedia.org/wiki/Armin_Meiwes
I zde soudci konstatovali, že zločin kanibalizmu se nenachází v zákoníku. http://www.lorenzopaolini.it/Sito%20Forum%20nuovo/Sito%20Forum%20nuovo/articoli%20Forum/cannibal.pdf Německý parlament to bude muset vzít v úvahu, protože prý tam existuje asi 800 kanibalů.
Dobrá, v západní společnosti je kanibalizmus považován za zločin v rámci veřejné morálky, i když nejsou zákony, které by ho explicitně zakazovaly.
Ale co říci o kanibalizmu u jiných národů jako na př. v Melanesii? Tam jde o náboženské rituály, z našeho hlediska ho můžeme odsoudit, ale můžeme ho nějak odstranit, zakročit prostřednictvím mezinárodního soudu?

Zde se, vážená, dostáváme k velice choulostivé otázce univerzálních lidských práv, která by měla být základem nejen práva ale i vyjádřením společného jmenovatele univerzálně platných a všemi sdílených morálních principů. Kanibalizmus je jen příklad "eclatante" té situace, kdy se střetávají různé civilizace, různé ideologie a různé víry, a kdy řešení jsou nesmírně obtížná.
Přece tam nemůžeme násilně zavádět křesťanskou morálku!

Harpyje řekl(a)...

Nezlobte se Informace, ale Vámi citované přiklady nemají s morálkou nic, a s právem společné jen to, že spadají do kompetence soudních psychiatrů.

Harpyje řekl(a)...

Stanovisko pana Doležala k ústeckému masakru neznám, tak ho můžu těžko citovat. Co píší "zfalšované sudeťácké plátky" je mi zrovna tak málo známo jako jestli jsou Němci blbí.
Podle Vás si tedy ti ústečtí Němci mohli za svůj masakr sami, protože "on the Elbe bridge, a German, Georg Schörghuber, shouted something provocative and was thrown into the river by the crowd, and shot by soldiers when he was trying to swim out. (Wikipedia)", zatímco vojáci s tyčemi už byli postovaní u Labe před výbuchem, aby mohli včas zasáhnout. Spontaneitu "lidového hněvu" také dokazuje svědky doložená přítomnost tyčemi ozbrojených jedinců před ústeckým nádražím, kteří tam už čekali na navracející se německé dělníky před načasovaným výbuchem.
Historici sami přiznávají, že přímé důkazy chybí, ale indicie mluví ve prospěch teorie že to byla česká práce s cílem ovlivnit rozhodnutí mocností na Postupimské konferenci k odsunu Němců. Ve prospěch této theorie mluví např. vyjádření ge. Svobody, citované v http://www.usti-nad-labem.cz/dejiny/1945-95/ul-8-9.htm, nebo že detailně také o explozi hovořil druhý den po výbuchu Bedřich Pokorný z ministerstva vnitra, byť podrobnosti v tu dobu nemohl znát.
Sčítání mrtvol, Šamane, přenechte historikům, protože Vaše srovnávání připomíná zoufalé snahy Jiřího Janečka, srovnáváním počtu mrtvol dokázat, na čí straně je právo. A v tomto případě právo rozhodně není na straně pachatelů.

informace řekl(a)...

Jistě Vám nemusím říkat, že předmětem soudní psychopatologie je zkoumání nejen permanentní psychické neschopnosti ale i dočasných změn v psychickém stavu při páchání zločinu. Nechápu tedy proč můj příklad nemůže být považován za platný, pokud jde o problém vztahu mezi morálkou spravedlností, justičním systémem a politicko-sociálně-kulturním kontextem?
http://www.psychiatryonline.it/ital/docufor2.htm
The Italian on Line Psychiatric Magazine

Větší vlastenec řekl(a)...

Vážení největší vlastenci a vlastenky,

slyším z různých stran (i Stran) výtky, že prý píši příliš složitě, vzhledem k Vaší schopnosti pochopit psaný text.

Tak to tedy zkusím jednodušeji :

Morálka je přítěž. Mlýnský kámen na krku.
My, malý národ mezi obry, si takovou přítěž prostě nemůžeme dovolit.
Takže jsme si dokázali vypěstovat morálku vysoce pružnou : Morální je to, co nám přinese prospěch.
Tečka.

Čest práci a Míru zdar !

informace řekl(a)...

A nepozměnili náhodou SL a jeho čeští zastánci křesťanskou modlibu Pater Noster (Otče náš), tak aby jim líp vyhovovala tím, že po "a odpusť nám naše viny ..." dodali "zatímco my rozmáčkneme nepřátele pod tíhou jejich vin jako bídné červy"?
Vypadá to tak.

informace řekl(a)...

Pokud jde o komunistickou morálku, importovanou po válce se vším všudy ze Sov. svazu, byla skutečně vysoce pružná.
O té liberál-demokratické by se mohlo diskutovat, ale rozhodně není navázáním na tu komunistickou.

STK řekl(a)...

2 VV:

Problém "gumové morálky" je horší o blbost lidskou. *)

Lze jednat s amorálním subjektem, počítat s jeho skrytými vlastnostmi a dosáhnout, s předběžným překódováním vstupních paramerů, použitelného výstupu.

S amorálním blbem jednat lze rovněž, ovšem bez záruky jakéhokoliv výsledku.
----
*) Neschopnost logické úvahy v byť i jen nepatrně rozšířeném rozsahu problému.

informace řekl(a)...

Já bych jen dodala, že už mám této pseudodiskuze o českých vinách tak akorát dost. Když namítnu něco, co podepřu důkazy a rozumného, buď mi na to neodpoví nebo odpoví "non in tono". Zřejmě nejde o diskuzi, o výměnu názorů, zvážení důvodů protivníka, ale jen o propagaci určitých idejí. Abych tady nepřímo dávala prostor podobné propagandě, tím že budu odpovídat, na to nemám chuť. Diskutujte si tedy, vážení zastánci nesmytelných a neodpustitelných čekých vin, sami mezi sebou.

Větší vlastenec řekl(a)...

Vážený STK,

v podstatě s Vámi souhlasím.

Leč dovolím si podotknouti, že s "amorálním blbem" přece není nutno "jednat". Stačí jej VYUŽÍT.
A to jde, jak známe z historie i z vlastní žité zkušenosti, docela snadno.

Na shledanou v lepších časech.


NEVOLÍŠ, ZAPLATÍŠ : 68.427 Kč za syfilis ! 28.května ZASTAVME TOP09 & ODS ! *** Volte ČSSD a KSČM !

Harpyje řekl(a)...

Poslední známé případy kanibalismu na Nové Guineji datují z dob druhé světové války. Papuánci podporovali Spojence ze všech sil (Kokoda trail), a pořádali hony na japonské vojáky a občas si též na některém smlsli. Takže nevidím žádný politicko - sociálně - kulturní kontext kanibalismu v 21.století.

Větší vlastenec řekl(a)...

No já nevím, vážená paní Harpyje.

Nezapomněla jste na známého čechožrouta Doležala ?

Harpyje řekl(a)...

Un point pour vous! :-)))

i. řekl(a)...

A jeho portrét
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/77/Saturno_devorando_a_sus_hijos.jpg

A.S.Pergill řekl(a)...

Morálka je soubor zvyklostí a toho, co je danou komunitou a v daném čase považováno za "správné". Platí, že morální chování je právně nevynutitelné (pokud není etická norma současně i normou právní).
Právo částečně vychází z morálky, částečně z potřeb společnosti, navíc je rigidnější, než morálka (zákonodárný proces trvá déle a je podřízen různým politickým a jiným vlivům). V zásadě mohou existovet nemorální nebo amorální zákony (protože prosazují nemorální společenský zájem, protože právo zaostalo za vývojem morálky apod.). Ještě větší průšvih je, když se ve společnosti vyskytuje více dílčích komunit s různou morálkou a jedna každá se snaží tu svou prosadit do právních norem (viz u nás např. věřící versus ateisté). Potom opravdu má právo ten, kdo má více politické moci ve společnosti (čili má větší klacek). A, pochopitelně, velký klacek je nutností k prosazení i těch právních norem (právo bez klacku je bezcenné).

Větší vlastenec řekl(a)...

Jen poznámku k dokreslení pravé podoby B.Doležala :

Pan Doležal se nijak netají svými sympatiemi ke tmářskému katolicismu a k vysokému kléru, včetně pánů prelátů cizího původu.
Což se ostatně dá očekávat od zuřivého zastánce sudetoněmeckého landsmašaftu a "zasloužilého" člena páté kolony v naší vlasti, neustále ohrožované akutním nebezpečím německého a amerického vpádu.

Přečtěme si nyní článek ze stránek bratra J.Šolera *), velkého vlastence českého, pojednávající o motivech a konkrétním působení katolické církve, té údajné "zvěstovatelky lásky a míru" :

Vatikánský holocaust
Senzační odhalení nejstrašnějšího náboženského masakru 20. století

Avro Manhattan píše o budování chorvatského státu za 2.sv. války :
"...Výsledkem bylo monstrum založené na ozbrojené moci a dvojí totalitě: totalitě bezohledných fašistů a na totalitě katolicismu - nejkrvežíznivějším hybridu, jaké dosud vytvořila současná společnost.
K čemu vede takový výtvor vatikánské diplomacie a jeho mimořádný význam je v tom, že máme uplatnění všech principů katolické církve, nerušené opozicí a beze strachu před světovým veřejným míněním. A unikátnost Nezávislého katolického státu Chorvátsko spočívá přesně v tom: poskytuje nám miniaturní model toho, co by katolická církev, když dostane moc, chtěla vidět na Západě, a ovšem vlastně všude. ..."


Víc slov netřeba.

------------------------------------------------

*) RNDr. Jiří Šoler CSc., významný vědecký pracovník a bývalý poslanec Parlamentu České republiky, byl pronásledován havlovskými "demokraty" a CIA pro svůj statečný boj za osvobození naší vlasti od tyranů a zrádců všech.
Velký vlastenec český J.Šoler poukazuje zcela neohroženě na kolaboraci rodiny Havlů s hitlerovskými fašisty, na fašizující propagandistické kampaně typu TV seriálu "Noví profesionálové z CI5" apod.
Více zde : http://jirisoler.tripod.com/vatikan1.html

A.S.Pergill řekl(a)...

Možná ještě něco, speciálně pro Harpyji:

V určitých sociálních situacích není zcela košer ani právní zásada "v pochybnostech ve prospěch obviněného". Té se eventuálně dá dovolávat i v případě některých obětí poválečné odplaty.
Uvedu příklad:
Před několika lety v Holandsku skupina muslimů přepadla mladý pár. Část přepadatelů se casnovala s mladíkem, část se jala znásilňovat jeho partnerku. Přivolaná policistka - muslimka - mladíka zastřelila, údajně proto, že jí případal jako jeden z útočníků. S výjimkou soudu, který ji osvobodil, tomu v Holandsku (ale v podstatě ani nikde jinde na světě) nikdo nevěří - jako muslimce jí muselo být naprosto jasné, o co jde: je to implicitníé chování její komunity, dané Koránem.
Kdyby ji soud poslal na pár let do krimu a doživotně jí zakázal nosit zbraň (což by +- odpovídalo zabití z nedbalosti), tak by se vyslal jednoznačně pozitivní signál jak k majoritě (stát vás bude bránit) tak k minoritě (vše, co je psáno v Koránu, dělat nesmíte). Takto byl vyslán signál přesně opačný, muslimové znásilňují nemuslimky jako na běžícím páse (1) a Holanďané vědí, že se nesmějí bránit. Takže příští holandskou vládu bude nejspíš sestavovat Wilders, pokud ho europrasata nebo muslimopodprasata nezavraždí (jako P. Fortuyna nebo T. van Gogha). A to Wildersův "nacistický a fašistický" program spočívá v podstatě jen v tom, donutit muslimy, aby dodržovali obecně platné zákony (tedy náprava v rámci systému). Pokud se to nepovede, tak přijdou newildersové a spousta lidí jim v zoufalství hodí hlasovací lístek, nebo podpoří jejich puč, pokud bude demokratické převzetí moci po volebním vítězství nějak zablokované. A newildersové nebudou opravovat systém, ti ho zbourají a udělají nový, svůj (patrně s nějakou verzí programu "zplynovat a protáhnout komínem"). Případně to "bouchne" jako u nás v roce 1945 a uvidíme v TV zpravodajství instruktivní záběry lynčovaných muslimů.
Takže nakonec dopad na celou muslimskou komunitu může být daleko tvrdší, než kdyby soud potrestal, i přes pofidérní pochyby, jednu bezcennou vražedkyni.

(1) Ono nejde jen o to znásilnění, byť je to zážitek sebe více traumatizující, jako o to, že žena znásilněná muslimem už podle šaríje nesmí být partnerkou nemuslima (dokonce i v případě, kdy muslim znásilní manželku nějakého nemuslima), a v podstatě jí hrozí za následný styk s nemuslimem ukamenování a jejímu partnerovi zavraždění jiným způsobem.

Šaman řekl(a)...

Harpyji k Ústí: Takže z "jednoznačného díla československých tajných služeb" je po pouhém ozvání se bez citování jiných pramenů náhle "indicie mluvící ve prospěch teorie že to byla česká práce s cílem ovlivnit rozhodnutí mocností na Postupimské konferenci k odsunu Němců".

Uvědomte si, že svým předcházejícím příspěvkem jste vlastně obvinila Čechy z toho, že výbuchem v Krásném Březně záměrně zabili 14 mužů a 12 žen, z toho šest vojáků, kteří sklad střežili. V okolí bylo zraněno na 200 osob, zbořeno několik desítek domů. Hmotná škoda se odhadovala na několik desítek milionů korun. Tedy ty lidské oběti byly skutečné české oběti výbuchu... Podobné bude asi číslo i u německých obětí - nikoli 2.000, jak uvádějí sudeťáci a sudeťáky placení čeští pseudohistorikové. Sudeťáci jsou navíc takoví chucpe, že tragické události v Ústí se dovolují srovnávat s Lidicemi!!!

Co se odsunu Němců týče, rozhodli o něm sami Němci právě vyvražděním Lidic, po 10. červnu 1942, kdy se tímto svým zločinem CHLUBILI. Teprve pak došlo k uznání čs. vlády v exilu a k pozvolnému odklánění západních spojenců od Mnichovské smlouvy. A už tehdy, v roce 1942, začala zejména Velká Británie připravovat poválečný transfer německé menšiny z Československa....

K tragickým událostem v Ústí viz popis českého pamětníka:
http://www.zasvobodu.cz/clanek.php?c=225

informace řekl(a)...

recent cases of cannibalism
http://www.guardian.co.uk/world/2003/jan/09/congo.jamesastill
http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/7527729.stm
http://www.religionnewsblog.com/15559/ugandan-minister-condemns-cannibalism-witchcraft
Rithy Panh e Christine Chaumeau, S21 - La macchina di morte dei Khmer Rossi,

Větší vlastenec řekl(a)...

Ústí nad Labem, Kursk, Katyň


Vážená paní Harpyje,

přece jenom - opravdu nelze věřit všemu.
Popravy Němců v Ústí nad Labem byly mnohokrát nepřáteli naší vlasti označeny za "masakr", dokonce za jakousi "provokaci české strany".
Až se člověk otřese hnusem nad takovým sudetoněmeckým chucpe. BRRRR !

Tyto pomluvy samozřejmě byly vždy přesvědčivě vyvráceny v mnohých článcích mnoha českých vlastenců. (Tedy - jako by to bylo potřeba, že. Copak my někoho masakrujeme ? To jen Němci a sionisti a papuánci a ... a tak vůbec. Prostě pronárody. My ne.)

Navíc : Vzpomeňte si, prosím, na případ tzv.Katyňského masakru, prý spáchaného sovětskými lidmi. Kolikrát se tato obludná Goebbelsova lež dostala na stránky tisku a později obrazovky, kolikrát už byla vyvrácena ?
Jistě, Gorbačov prohlásil, že to udělali sovětští lidé, jenže to máme věřit takovému zrádci a zaprodanci ?!?

Až budou odtajněny všechny archivy, tak poznáme, proč se k tomu šílenému tvrzení dnes stále ještě hlásí s.V.V.Putin.
Zde je pravděpodobné vysvětlení – jako obvykle, v zájmu světového míru ZATÍM ruská strana bere vinu na sebe : Как сливали Курск ( http://www.youtube.com/watch?v=hVl8r4rnHac )

Prostě – každý ví, že Kursk potopili Američani, že v Katyni vraždili fašisti. Že na ústeckém mostě sudeťáci našince dlouho drze provokovali.


Přeji Vám hezký večer.

STK řekl(a)...

2 VV, k problému "amorálních blbů":

Ano, pravda je na Vaší straně. Děkuji za doplnění - s fenoménem UI (nikoliv Umělá Inteligence, nýbrž Užiteční Idioti) jsem sice počítat měl, ale vycházel jsem z funkce elementu - "jeden blb český (1Bč)". Po zprůměrování je Bč mnohem odhadnutelnější, pravda.

(Zpráva z TV: 1 Bč = 300 Kč? Nebo jen 30 Kč?)

K pozdravu: Dožijem?
-------
Poznámka pod čarou: ČLOVĚK ČLOVĚKU ČLOVĚKEM, BLB BLBU... ...BLBEM?

Šaman řekl(a)...

Teď už lépe chápu Jiřího Ortena, který si za okupace zapsal: "Řve, řve německý rozhlas. Chtěl bych vykřiknout něco tak něžného, že by ho to umlčelo."

Mně se křičet nic něžného nechce, když tu jisté osoby opakovaně naznačují, že Češi záměrně zabili teroristickým útokem svých tajných služeb 26 vlastních lidí a na 200 jich zranili, prý aby měli záminku k masakru a následnému odsunu Němců. To je skutečně srovnatelné s tím, co některé osoby totéž tvrdí o Lidicích.

A protože to, co bych tu křičel, není něžné, raději zmlknu. Poslední má polemika s Vv k jeho 15 bodům se odehrává výše na dnešním mém článku, který už sám komentovat nebudu.

S ohledem na své duševní zdraví se s tímto tvorem už nadále odmítám bavit.

STK řekl(a)...

Vážený Šamane,
zdá se, že by bylo velmi vhodné číst Vlastencovy příspěvky trošku pomaleji. Vidle jsou strašná zbraň...

Větší vlastenec řekl(a)...

Vše se v dobré obrací, svoboda, spravedlnost se nám navrací ! (1.část)


Vážený STK,

pokud jsem Vám dobře porozuměl, tak Vy v podstatě považujete naše voliče za osoby rozumu mdlého. Za osoby, jež se nechají zlákat k volbě proti svým vlastním zájmům výměnou za zrušení 30 Kč poplatku.
(300 Kč/hod. prý platil jakýsi podnikatel jakýmsi mládežníkům, za údajnou podporu př.Předsedy na jedné z předvolebních veřejných diskuzí.)

Nuže tedy, pokud jsem Vám opravdu dobře porozuměl, tak jsem nucen prohlásit, že jste celé problematice dobře neporozuměl. Neboť naši voliči sami přiznávají (v soukromých a důvěrných rozhovorech), že se jim nedaří zas tak špatně. Někteří dokonce připouštějí, že se jim daří lépe, než se jim dařilo (resp.jejich rodičům) před 20 a více lety.
Kapitalismus však přesto všichni odmítají (jinak by nebyli našimi voliči, že). Je v tom rozpor, logický lapsus ?

Inu, není. Nejde přece o to, jak se mám. Pokud tedy mám dost potravy, bydliště, oděv. Jde o to, jak se mám v porovnání s ostatními. A tady právě kapitalismus a demokracie selhávají na celé čáře.
Kdybychom předložili našim voličům dilema typu "zrušit či zachovat 30 Kč poplatek + televizi Nova", volili by ZACHOVÁNÍ poplatku a svého oblíbeného kanálu. Takže se na to vykašleme předem, a získáme rozhodující většinu voličů slibem zkrouhnutí zbohatlíků.

A teď pozor !
Náš volič velice dobře chápe, že zbohatlík NENÍ např. př.Gross se svými 100 M, ani př.Paroubek (přesto, že na jeho příjem nikdo z nás nemá). Náš volič ví, že vedoucí přátelé se tak hezky zajistili díky svým funkcím. A to, co náš lid nikdy neodpustí pravicovým politikům resp. podnikatelům, velmi snadno odpustí přátelům prostého lidu. Náš lid dokonce šibalsky pomrkává : "Ten náš Jirka, ten to umí, co ? Ten je za vodou, šibal jeden !"

Prostě – náš prostý lid ví, že zbohatlík, nepřítel, kterému po našem vítězství zakroutíme pytlíkem, je sprostý podnikatel, uhlobaron, fabrikant, chamtivý živnostník. A taky ten chamtivý doktor, ten nafoukaný inženýrek v kvádru, co dělá u nějaké cizí firmy, ten vědátor, co si nedokáže posekat zahradu, ale prej něco někdy vymyslel.
Všem těmhle zbohatlíkům zvedneme daně a mandle; náš lid to ví, a těší se na to.

Co proti tomu může postavit pravice ? Šanci pro odpovědnou politiku ? Takový smajlík neexistuje, aby s ním mohl řádně vyjádřit svoje pobavení.

Větší vlastenec řekl(a)...

Vše se v dobré obrací, svoboda, spravedlnost se nám navrací ! (2.část)


Takže tak, vážený STK. Ale nevěšte hlavu. Nebudeme zavírat jen za názor. Ani hranice hned nezavřeme. Ani to divadlo. Jen se leccos změní. K dobrému. Třeba těch živnostníků je moc; dvě řeznictví (holičství, hospody ...) v jedné ulici – to je nesmysl. Jen to mate lid, a nahrává spekulantům. Jak k tomu lid přijde, když nejsou všude stejné ceny stejného druhu zboží ? S tím je nutno skoncovat. A taky s nezaměstnaností. Ta trochu vzroste, až zkrachují všichni ti chamtiví živnostníci. Ale my opět zřídíme naše tradiční podniky, železárny, strojírny, doly.
A budeme potřebovat spoustu lidí do Celní služby. A na ochranu naší státní hranice. Zvlášť když ještě výš stoupne ohrožení naší vlasti ze strany Německa. A Německo nás dneska zase obkličuje ze všech stran. Ano, co víc může vypovídat o charakteru prašivých Němců než likvidace prvního státu dělníků a rolníků na území Německa ? Budeme potřebovat spoustu mladých mužů do Pohraniční stráže; ty dráty se samy nenatáhnou a závory nenamontují. A do naší armády, konečně zase po letech intervencí a vraždění kdesi v Tramtárii určené pouze k obraně naší vlasti proti Němcům a jejich americkým pomahačům. Takže nezaměstnanost prudce poklesne. Takže další volby vyhrajeme ještě větším rozdílem, a ještě více zesílí hrozba ze strany kapitalistických zemí, především ze strany našeho dědičného nepřítele, který nic nezapomněl a nic nového se nenaučil, nepřítele, jež bude zpoza Šumavy a Krušných hor stále drzeji vystrkovat hlavy a hlavně, nepřítele, jež bude opět posílat špiony a diversanty a naopak dychtivě přijímat naše emigranty, aby je zneužil, aby je přeškolil na diversanty a špiony a poslal je přes hranice naší tisícileté vlasti škodit a rozhazovat amerického brouka a protistátní letáky a zapalovat stohy a vraždit poctivé funkcionáře Strany a provokovat příslušníky Suchoputnych sil Rossijskoj federacii.

Čímž vše skončí. Tedy vše zlé.

Protože naši starší bratři, přes svoji vyhlášenou mírumilovnost, německé a americké provokace dlouho nestrpí.
Takže spěte klidně, vážený STK. Všechno dobře dopadne.

************************************************

Spěte klidně, všichni vlastenci a všechny vlastenky. Nad celou naší zemí je noc, na Západě válejí se husté mlhy, nad ghetty leží temné stíny. Leč v dáli nad Uralem svítá. A nad Rudým náměstím, nad Mauzoleem, svítí malá hvězdička. To v Kremlu, na prostém stole v prosté pracovně, stoji malá lampička, v ní jasným světlem svítí prostá žárovka, Iljičova lampička.
Tam soudruh Putin bdí, na celou zemi myslí. Na rolníka z celiny, na horníka z Donbasu, na strojníka na parníku, plavícím se v dálných mořích. Vladimir Vladimirovič na mapu světa hledí – myslí na černošské dítě, jež v Harlemu hladem pláče, myslí na ropou pokryté americké ptáče.
Myslí na přátele z Čech, na nás myslí. Ne, nedá nám On zahynouti, nám ni budoucím. Ochraňuj nás, soudruhu, ochraňuj od zlého Němce. A odpusť nám naše viny, zradu socialismu, vyhnání Sovětské armády ! A plyn a ropu vezdejší dej nám dnes i zítra.
A chléb, ať veselá jsou jitra !

************************************************

Jděte v pokoji, schůze skončila !

Harpyje řekl(a)...

Pokud jsou pro Vás, Šamane, agent KGB, organizátor brněnského pochodu smrti a svině Bedřich Pokorný, nebo v tehdejší době ještě kryptokomunista generál Svoboda jen Češi, bez jakéhokoli jiného přívlastku, tak nad Vámi lámu hůl. Vaše "vlastenectví" už nese, jako u Vlka st., chorobné příznaky, protože jste v zájmu obrany "cti národa" schopen obětovat i pravdu a hájit bolševika.
Píšete: "Uvědomte si, že svým předcházejícím příspěvkem jste vlastně obvinila Čechy z toho, že výbuchem v Krásném Březně záměrně zabili 14 mužů a 12 žen..." Já jsem neobvinila Čechy, ale bolševiky. Myslíte, že bolševikům záleželo na lidských životech? Ty milióny Stalinových obětí Vám jako důkaz toho, jak si bolševik vážil lidských životů, nestačí? Myslíte, že Váš odkaz na mínění nějakého pana Říhy a jeho báchorky o werwolfech dokazují opak?

Šaman řekl(a)...

Harpyji ad báchorky:
Nebylo to "mínění", ale svědectví. Werwolfowé nebyli "báchorkou", ale skutečností, zapsanou v policejních protokolech. Předložím, co o tom píččše česká Wiki:
"V lednu 1945 se v „hlavním městě“ werwolfu" v Ústí nad Labem konala schůzka vybraných hodnostářů Sudetské župy, která se zabývala působením této organizace v českém pohraničí. Dne 31. ledna 1945 obdržel státní tajemník úřadu říšského protektora K. H. Frank instrukce k akci „W“ s rozpisem kurzů, které se měly konat ve škole Sudetské župy SA v Doksech. V Sudetech byla postupně vytvářena další výcviková centra a budovány tajné sklady, přičemž hlavním skladem zbraní a třaskavin se stal zámek v Krásném Březně. Organizace se vytvářela od března roku 1945 a vstupovali do ní většinou mladí lidé z řad Hitlerjugend a Svazu německých dívek. Činnost werwolfu začala již při osvobozování Československa, kdy němečtí záškodníci prováděli útoky nejen na vojáky Rudé armády, ale jsou zaznamenány i akce proti Američanům v západních Čechách."
Po ukončení bojů druhé světové války docházelo ke střetům s československou armádou, která obsazovala pohraničí. Menší vojenské jednotky byly napadány střelbou ze zálohy, docházelo k teroristickým pumovým útokům. Příslušníci werwolfu prováděli útoky proti českým civilistům, kteří byli před válkou vyhnáni a vraceli se zpět do svých domovů, mnohdy docházelo k ničení jejich majetku, nezastavili se ani před vražděním německých antifašistů. Ještě roku 1946 došlo k vraždám několika československých policistů. Československo se tak stalo paradoxně zemí, kde teroristická a záškodnická činnost werwolfu po ukončení války byla ze všech zemí nejvyšší.
V červenci 1945 došlo k výbuchu skladiště válečného materiálu v Krásném Březně, který se nacházel několik metrů od bývalého výcvikového střediska werwolfu. Obrovský výbuch, jehož příčina nikdy nebyla uspokojivě vysvětlena a doložena, nejenže zabil na místě desítky lidí, ale zničil i velké zásoby strategicky důležitého materiálu. O tomto incidentu informovala i tajná vysílačka werwolfů, která vysílala až do konce léta 1945. Bezprostředně po výbuchu následoval masakr německých civilistů ze strany příslušníků čs. ozbrojených složek.
Více viz http://cs.wikipedia.org/wiki/Werwolf

Je to asi tak stejným "důkazem", že za výbuchem v Krásném Březně stáli ve skutečnosti werwolfové. Ovšem víme, že právě werwolfové byli ve skutečnosti agenty čs. tajných služeb, kteří schválně rozněcovali nenávist všího lidu vůči Němcům a sloužili tak NKVD jako záminka k vyvražďování mladé německé generace...... Tedy někteří z nás to vědí, neb na to ukazují všechny indicie. Stejně tak existuje obskurní tvrzení, že Edvard Beneš schválně vyprovokoval 2WW, aby se zbavil českých Němců.
Střízlivější sudeťácký hlod: Beneš naschvál vyprovokoval atentátem na Heydricha Němce k vypálení Lidic, aby mohl atd... Zloduch Benesch!

Tož tak...

STK řekl(a)...

Vlastenče! Větší Vlastenče!

Co jsem to od Vás četl?! CA jsme prý vyhnali. Božínku, jak něco takového můžete napsat! Že Vám klávesnice neklekla!

Sovětská armáda přece odešla proto, že jí už zde nebylo třeba!
Tak, jako učíme malé dítě, aby se varovalo horkých kamen tím, že je necháme, aby se "tak trochu" spálilo, tak i CA poodešla z české kotlinky jen proto, abychom si na vlastní pěst vyzkoušeli, zač je toho loket. A až se ucho utrhne, CA tu bude coby dup.
---
No nevadí, nebudu Vaše ideové zaváhání dále rozpatlávat. Od nepřítele by se to také nehodilo, že? Tedy já prohlašuji, že jsem nic takového od Vás nečetl, nečtu a číst nebudu!

(Co si o tom incidentu pomyslí Věčně Bdící Cenzor ovšem netuším. Udávat určitě nebude. Je to hodný a chápavý člověk. Ale hlásit to bude muset.)

(DŮVĚŘUJ, ALE PROVĚŘUJ! Za domácí úkol zjistíte, kdo a kdy to řekl a jak to vlastně myslel!)