pondělí 28. března 2011

MOBY DICK: Útok na čest

V pátek 14. ledna 2011 se zde v pravidelném týdenním přehledu objevil k datu 12.1. i zápis o kauze, ve které byl podnikatel Jaromír Janata soudem osvobozen od nařčení, že by snad rozdával úplatky. Deníček MD se nachází i na Neviditelném psu, na který se nedávno rozhořčený občan J.J.  obrátil prostřednictvím svého právního zástupce

Napsal jsem toto:

„Janata rozdal před pěti lety prostřednictvím socanského lobbisty Františka Vybírala 15 milionů korun na úplatky, aby získal od vlády ČSSD státní licenci na výrobu "biolihu". Tisková oprava: nešlo o úplatky, ale půjčky. Úplatky nebyly dokázány - na každý úplatek je k dispozici řádná smlouva... Proto také soud pana podnikatele osvobodil a přiřkl mu náhradu za tři měsíce vazby ve výši 900 tisíc Kč. Janata chce dalších asi 50 melounů - za veškeré újmy.
Pan Janata není zločinec. Jen využil dvou legálních zločinů (ze kterých pak samospádem plynou zločiny další):
1. Vláda ČSSD hodlala povolit výrobu (bio)lihu pouze omezenému počtu pečlivě vybraných firem, čímž by vytvořila nezákonný kartel a zároveň si pečlivě připravila korupční prostředí, ze kterého její partaj profitovala.
2. Devastace přírody pěstováním "biopaliv" je zločin celoevropský. Zločin proti přírodě v Evropě, Jižní Americe, Africe a Asii i proti zdravému rozumu. Dále se jedná o zločin hospodářský, kdy místo toho, aby soutěžily technologie, soutěží dotace různých států, za masového a několikanásobného okrádání občanů: Na zvláštních daních, při ničení motorů aut - a samozřejmě i životního prostředí...“

A zde je ona odezva, kterou se napadený občan demokratické země brání proti nedbalosti novináře:

------------------------------------------------------

Na čest občana nelze útočit ani z nedbalosti

Internetový deník Neviditelný pes zveřejnil dne 12.1.2011 v rubrice MOBY DICK text avizovaný jako "zločinná biopaliva", ve kterém je tvrzeno, že podnikatel Jaromír Janata před pěti lety rozdal prostřednictvím socanského lobbisty 15 milionů korun na úplatky, aby získal od vlády ČSSD státní licenci na výrobu "biolihu". V další větě uvedené jako tisková oprava je uvedeno, že nešlo o úplatky, ale o půjčky s tím, že úplatky nebyly dokázány, protože na každý úplatek je k disposici řádná smlouva. Text je bezprecedentním útokem na čest a dobrou pověst bezúhonného občana Jaromíra Janaty.

Podnikatel nikdy nedal úplatek
Shora uvedená informace je zcela nepravdivá, Podnikatel Janata nikdy nerozdal peníze na úplatky, natož aby před pěti lety 15 milionů, aby získal od vlády ČSSD licenci na výrobu bioloihu. Konstrukci autora textu v MOBY DICKU zcela vyvrací fakta seřazená v prosté časové následnosti. Důkazy jsou následující.
Usnesení vlády ČR č. 782 ze dne 15. 6. 2005, kterým vláda "ruší dvoukolové výběrové řízení na rozdělení stanoveného objemu dvou milionů hektolitrů bioetanolu ročně určeného výhradně pro palivové účely v dopravě na trhu České republiky pro období od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2012". Na toto usnesení se odvolává dne 22.6.2005 ministr životního prostředí Libor Ambrozek v úředním dopise, ve kterém uchazeče o licence na výrobu bioetanolu pro palivové účely informuje o zrušení výběrového řízení.
Usnesení vlády č. 1306 ze dne 12.10.2005, v němž vláda rozhodla postupovat v otázce biopaliv tržní cestou.
Půjčka Ing. Františku Vybíralovi byla společností Bioferm - lihovar Kolín a.s. poskytnuta 15.2.2005, tedy v době, kdy v otázce vládních licencí nebylo koho a proč uplácet, neboť žádné nebyly a dodnes nejsou. Půjčka byla jištěna avalovanou směnkou, byla řádně zanesena do účetnictví společnosti, byla poskytnuta bezhotovostním převodem se souhlasem banky, byla zauditována a vše bylo učiněno tak, aby půjčka nebyla utajena statutárním orgánům společnosti, ani valné hromadě akcionářů.
V usnesení o zastavení trestního stíhání v tzv. kauze biolíh ze dne 9.7.2007 obvodní státní zástupkyně JUDr. Jana Hercegová své rozhodnuté zdůvodňuje výrokem "neboť tento skutek" (půjčka poskytnutá společností Bioferm Ing. Františku Vybíralovi, pozn. Jaromír Janata) "není trestným činem a není důvod k postoupení věci". Rozhodnutí podle zákona o státním zastupitelství v rámci přezkumu potvrdila nejvyšší státní zástupkyně Renata Vesecká. Tím se rozhodnutí o trestním stíhání a vazebním věznění podnikatele Janaty stalo nezákonnými.

Obrana proti nedbalosti
Autor textu v rubrice MOBY DICK si neověřil informace dostupné na internetových stránkách vlády ČR, v archivech tištěných i internetových médií a také v knize autora Pavla Blažka nazvané Krach temného pozadí Kubiceho aféry oceněné loni v září spisovatelskou obcí udělením čestného uznání Egona Ervína Kische. V knize jsou zveřejněny i listinné důkazy i s odkazem na internetovou adresu www.blog.jota.cz, kde se nachází další rozsáhlý soubor důkazů k otázce biopaliv a biolihové aféře rozpoutané v březnu 2006, včetně zmíněného rozhodnutí státní zástupkyně Hercegové.

Autorovi textu v rubrice MOBY DICK nelze vytknout neznalost ústavních nálezů demokratických zemí, podle nichž svoboda projevu a tisku je omezena povinností novináře nezveřejňovat vědomě nepravdivé nebo z nedbalosti neověřené zprávy informace. Není povinen nálezy znát.

Je však nutno zdůraznit, že je právem každého občana demokratické země bránit se proti nedbalosti novináře a nezákonným rozhodnutím a nesprávným úředním postupům státní moci v každé zemi, natož pak demokratické.

Vládní zločin s e nekonal
V druhé části textu rubrikxy MOBYDICK jke tvrzeno, že "pan Janata není zločinec", že "jen využil dvou legálních zločinů, ze kterých pak samospádem plynou zločiny další". Měl jím být vytvoření nezákonného kartelu v rámci přípravy korupčního prostředí, devastace přírody pěstováním biopaliv, zločin proti přírodě, zločin hospodářský, okrádání občanů, ničení motorů aut a životního prostředí.

Zde snad stačí podotknout, že otázku biopaliv nastolila Evropská unie pro členské země, tedy nikoli vláda ČR, která množnou korupční hrozbu sama eliminovala v červnu 2005 zrušením výběrového řízení na udělení licencí pro výrobu biopaliv a říjnovým rozhodnutím jít v této oblasti tržní cestou.

Další obvinění obsažená v textu MOPBY DICKA sde ve světle historických a veřejně dostupných faktů zdají být absurdní. Ve stručnosti lze připomenout, že od dvacátých les minulého století byla na československém trhu běžně dostupná pohonná směs DYNALKOL složená z lihu, benzenu a ropného benzínu. Ve třicátých létech minulého století byla podle zákona vyráběna biopaliva, přesněji biolíh, v rámci obranného systému republiky povinně. Prakticky všechny zážehové motory používaly k pohonu směs ropného benzínu a lihu.

Nutno trvat na regresIvní náhradě
Oběť nezákonného rozhodnutí a nesprávného úředního postupu orgánů státu má českou ústavou a platnými zákony zaručeno právo na odškodnění za způsobenou materiální a nemateriální újmu způsobenou orgány státu. Podnikatel Janata se tedy jen domáhá svých zákonných práv za brutální a bezdůvodný zásah do svého soukromí, rodiny a společnosti, kterou jako spoluvlastník řídí. Nečiní tedy nic nezákonného.

Podnikatel Janata navíc trvá na tom, aby stát uplatnil regresivní náhradu proti těm policistům, státním zástupcům a vazebním soudcům, kteří mu svými nezákonnými rozhodnutími a nesprávnými úředními postupy škody způsobili. Odškodnění by se proto nemělo dít na úkor daňových poplatníků.

Jaromír Janata
-----------------------------------------------

Šéfredaktor NP Ondřej Neff na okraj tohoto vyjádření poznamenal přesně, co bylo třeba, takže mi stačí doslova ocitovat:

„Z textu je zřejmé, že autor výslovně
1) napsal, že p. Janata nedal úplatek, nýbrž půjčku, že ho soud osvobodil a že tudíž zločincem není – ve shodě s textem p. Janaty
2) Vláda skutečně hodlala dát licence vybraným firmám a pod tlakem veřejnosti a zvláště pak tisku couvla a rozhodla se jít „tržní cestou“ - opakuji, vskutku hodlala, ani v tom se autor Moby Dicku nemýlí;
3) Nemýlí se ani v tom, když označuje masivní zavádění biopaliv za zločin celosvětového rozsahu. Vede skutečně k devastaci přírody, ke zdražování potravin, přidávání lihu do benzínu opravdu vede k technickým problémům. Autor Moby Dicka tedy má plné právo nazvati toto v nadsázce zločinem – ostatně celá rubrika Moby Dick je vedena v nadsázce.


Nicméně je třeba konstatovat, že autor nenapsal nic v rozporu se skutečností.“

Plný text článku Ondřeje Neffa je zde

Moby Dick si nikdy nevymýšlí. Pouze komentuje skutečnosti, jak jsou zobrazeny v médiích. Může se splést, pokud to zjistí, omluví se. Ovšem napadený odstavec, uvedený na začátku, byl pouze mobím zpracováním rozsáhlejšího zdrojového článku z Hospodářských novin, kde se mj. uvádělo:

»...dívat se na devětapadesátiletého Janatu jen jako na oběť české policie také nejde: dnes už pomalu zapadající skandál sahající k ČSSD totiž stále vyvolává dost pochybností...

15 milionů nebyl podle aktérů kauzy úplatek, ale obyčejná půjčka. Ostatně policii to doložili řádnou smlouvou. Jenže detektivové měli jiné poznatky. "Směnka měla zároveň sloužit k tomu, aby přikryla tuto částku v účetnictví firmy," stálo tehdy v důvěrných policejních zprávách.

Peníze také nepřišly lobbistovi Vybíralovi, ale skončily na účtu jeho dcery. Vybíral se navíc později skutečně choval tak, jako by "půjčku" svým lidem rozdal. Když vyšel z vazby, zvonil u domu další obviněné, ministerské úřednice Ludmily Schwarzové a chtěl peníze zpátky. Schwarzová na něj hned zavolala policii.«

Původní nekomentovaný dokument občana J.J. byl zveřejněn v sobotu na Neviditelném psu. Zde je tento text pouze součástí artiklu, který jsem vyrobil hlavně pro své štamgasty. A také proto, abych obhájil svou čest novináře, na níž se většinou útočí pouze z vypočítavosti.

Za napínání vaší pozornosti dík

>>:)) Moby Dick

4 komentáře:

drak řekl(a)...

On už pěkně dlouho koluje mezi lidem takový fousatý vtip. Abych zbytečně nenudil, zkrátím ho:

"... A z čeho si to tak pěkně pořád žijete? Převážně z nedostatku důkazů..."

V případech nedostatku důkazů sice nehodlám nikoho posílat za mříže, ale také tvrdím, že kdyby se choval standardně a normálně, tak jako spousta jiných, nikdo by ho nevyšetřoval kvůli podezření z toho či onoho a nepsal o něm do novin. Nemám z toho všeho pocit, že by ČSSD či Janatovi bylo jakkoliv ublíženo, nebo jim bylo učiněno nějaké příkoří. Spíš se mi začíná odkudsi z hloubi mysli vynořovat jakési staré bulharské rčení o vši, co se vypásla v ústraní na zadnici a teď už dostává roupy a drzost a začíná se drát na výsluní do čela. Taky si myslím cosi o nehoráznosti a chucpe no a zároveň o vidláctví a pitomosti zároveň, protože mi připadne imbecilní chlubit se nedostatkem důkazů a zbytečně to rozmazávat, chytřejší by bylo odfrknout si a zbytečně na sebe neupozorňovat. Toho člověka si z mnoha dobrých důvodů musím zapamatovat.

žibřid řekl(a)...

No, já bych tomu rozuměl tak, že vláda 15.6.2005 z nějakého důvodu zrušila netržní dvoukolový výběr, za který v polovině února dostala úplatek ve formě půjčky.

Schumacher antisemita řekl(a)...

Ano, vysvětlení pana Janaty odkazující na usnesení je logické. Jen by mohl doplnit jaká byla splatnost půjčky a účetně doložit zda byla splacena.
Drakem připomenutý vtip mě velmi potěšil.

drak řekl(a)...

Tady se novináři zachovali dobře, neboť pálili do vlády a do Janaty tak dlouho a tak silně, až z toho padoušského spiknutí nakonec sešlo. Pak je samozřejmě otázkou, co naše policie je nebo není schopna (spíš ochotna) zjistit a spolu s ní pak státní zastupitelství a soudy. Že to za moc nestojí, to už tady za ty 2 desetiletí od sametu víme. Nicméně mi skutečně z Janatovy strany připadá jako arogantní a pitomé zároveň, lézt s tím do médií a zbytečně to rozviřovat. Mohl zůstat skoro zapomenutý, teď se mi na blacklistu posunul významně výš.