středa 9. března 2011

ZASLÁNO: Několik poznámek k neklidu v arabských a islámských státech


Autorka: informace


Poslední události v zemích severni Afriky a na Středním východě značně rozvířily mezinárodní politickou situaci. A samozřejmě vedou k hledání příčin. Na jedné straně se poukazuje na touhu mladých po svobodě, po demokratickém řízení společnosti, na druhé se hovoří o zdražení potravin a o hladu jako o jednom z hlavních důvodů, proč se bouří masy obyvatelstva proti starému politickému establishmentu. K podstatnému zdražení obilí a zemědělských produktů došlo na světovém trhu následkem neúrodného léta, hlavně v Rusku, které zastavilo export již při požárech minulého roku a samo dováží. Ale problém zdražení cen a hladu v těchto zemích má hlubší systematické kořeny. Tyto země jsou, pokud jde o zemědělské produkty, nesoběstačné a potravinová nouze je endemickým faktorem.
Hlavním problémem těchto zemí je malá rozloha obdělávatelné půdy a nedostatek vody. Proto jsou ve větší nebo menší míře závislé na dovozu. Podívejme se výběrově na některé místní situace a na pokusy o způsob řešení.

Na webových stránkách a v tištěných novinách se hovoří již delší dobu o arabském, čínském, jihokorejském, indickém neokolonialismu. V čem spočívá? Země s nedostatečnou rozlohou zemědělské obdělávatelné půdy a s nedostatečnými zdroji vody skupují nebo pronajímají na dlouhou lhůtu půdu v jiných zemích a kontinentech, hlavně v Africe, ale i na Sibiři, v Austrálii, aby tak čelily potravinovému deficitu. Tak na př. Čína pronajala nebo nakoupila 80.000 ha půdy od Ruska, 40.000 ha v Austrálii, 70.000 ha v Laosu.
Tento neokolonialismus ve formě Land Grabbing, jak upozorňují experti, má nepříznivý dopad na hospodářství zemí, většinou chudých jako africké, protože na jedné straně nevede ani k zvýšení pracovních a výdělečných možností místního obyvatelstva (některé země jako Čína dováží na nové pozemky své dělníky), na druhé nepřispívá ani k zvýšení množství produktů pro místní obyvatelstvo. Vypěstované produkty jsou vyváženy do pronajímajících zemí.
Problémem arabských států je nejen nedostatek půdy ale hlavně vody. Tak například v Sýrii je pěstování obilí, bavlníku, cukrové řepy možné jen za cenu umělého zavlažování, při čemž se podzemní vrstvy vody pomalu ale jistě vyčerpávají a k jejich přírodní obnově je zapotřebí dlouhé doby. Na zavlažování se spotřebuje 7,5 miliard kubických metrů vody, což činí 45-50 procent celkové spotřeby. V oblasti Středního východu a severní Afriky, jak vyplývá ze statistik, žije 6,3 % světového obyvatelstva, ale to má k dispozici jen 1,4 % sladké obnovitelné vody. V tomto regionu se nachází 12 států, kde množství sladké vody, připadající na obyvatele, je 250 kubických metrů ročně. Dvě třetiny pitné vody pak patří jen čtyřem zemím: Iránu, Íráku, Sýrii a Turecku.
Právě tento nedostatek sladké vody se arabské a islámské státy snaží řešit stěhováním zemědělství do jiných krajin, kde je dostatek vody a úrodné půdy.
Podívejme se blíže na arabské státy na Středním východě a na severu Afriky.

Saudská Arábie, která má nedostatek zemědělské půdy a sladké vody, koupila tisíce hektarů v chudé Etiopii k pěstování rýže a obilí, další si pronajala v Zambii a Tanzánii. V Etiopii je ze 74 milionů obdělávatelné půdy jen 12 milionů obděláváno místními obyvateli, zbytek je prodáván nebo pronajímán. Jistá část těchto pozemků, jak poukazují experti z FAO, je pak využita k pěstování rostlin jako yatropha pro výrobu biopaliv. Etiopie (dříve Habeš) je jedním z nejchudších států světa, podle žebříčku ISU je na 155. místě ve světě. Asi 40 procent obyvatelstva (celkem asi 76 milionů) má k dispozici 1,25 dolarů denně. V této chudé Etiopii bohatí arabští šejkové zakoupili půdu, na které ve velkých sklenících pěstují zeleninu jako květák, celer, salát, hrášek a rajčata anebo růže a orchideje. Chudým Etiopcům, co tam pracují platí 0,75 euro.
Jaro na pouštním políčku bez zavlažování

Saudská Arábie počítá, že v r. 2015 skončí s místním pěstováním obilnin a přenese ho hlavně do Afriky. Na hranicích se Súdanem má k dispozici 385.000 ha, na kterých už pěstuje rýži, obilí, zeleninu a květiny ve sklenících. V Awasse, 300 km na jih od Addis Abeby, společnost Saudi Investment staví na 500.000 ha moderní zařízení pro zpracování zeleniny, kterou bude produkovat na “Střední východ”.

Zůstává záhadou, proč Etiopie, bohatá na ůrodnou půdu a vodu, trpí endemicky nedostatkem potravin, proč nedokáže rozvinout nějaké produktivnější využití půdy. Sami Etiopci obdělávají malá políčka, která sotva stačí obživit rodinu. Bydlí v chatrčích (tukulech) splácaných z hlíny a slámy, a to celé početné rodiny společně s dobytkem.
K podobnému řešení jako Saudská Arábie a emiráty došel i Egypt: pěstovat obilí v úrodných afrických státech a snížit tak výdaje za dovoz. Podle výpočtů expertů se v Egyptě spotřebuje ročně 14 milionů tun obilí, z čehož je vyprodukováno místně jen 60 %. Egypt počítá s tím, že zvýší výrobu na 70 % v 2017 r. a to využitím půdy v Súdánu, kde zakoupil 420.000 ha. Další koupí nebo pronajme v Ugandě, Ruandě a Etiopii. Tam chce také využít vodních zdrojů, které jsou v Egyptě - přesto, že tam teče Nil - již nyní nedostatečné.. Dnes z Nilu pochází 55 miliard kubických metrů vody, ale při stálém růstu obyvatelstva se potřeba zvýší na 86 miliard.
Pastva v poušti
Podívejme se krátce na Libyji, kde 80 % rozlohy země tvoří Sahara. Obdělávaná půda zabírá jen 1,2 procenta země. Na okrajových částech pouště se pěstují rostliny, vhodné pro výrobu celulózy nebo rohoží a provazů, datlové palmy. Na zavlažovaných pozemcích se pěstuje obilí, olivy, ovoce, vinná réva. Na zavlažování Libyje využívá zásob podzemní neobnovitelné vody z vnitrozemí, která je potrubím pumpována směrem k pobřeží. Zemědělství má malou váhu v celkovém hospodářském rámci - většina obyvatelstva žije v městech - celkem 86 procent. Takže valnou část potravin je Libyje nucena dovážet.
To je tedy nový kolonialismus praktikovaný rozvojovými zeměmi vůči zaostalým státům Afriky - využívání jejich půdy a vodních zdrojů. Pokud jde o Čínu, ta má zájem hlavně na energetických zdrojích a na nerostném bohatství. Když vypukly nepokoje v Libyji, Čína byla první, co tam poslala válečnou loď na ochranu svých 35.000 pracovníků. Ale dělníky neodvezla, jen je přemístila dočasně do vedlejších poklidných států, aby tam přečkali a mohli se pak rychle vrátit na svá místa.
Arabský neokolonialismus se pak vyjadřuje i zneužíváním, vykořisťováním cizích pracovních sil - imigrantů pocházejících z chudých zemí Asie. Imigranti pracují za málo a bydlí v barácích na okraji pouště. Je vůči nim provozována soustavná diskriminační politika, která má zabránit jejich smíšení s místním obyvatelstvem. Naopak, v arabských emirátech jsou místní obyvatelé školeni a připravováni k vedoucím funkcím ve společnosti, imigrantům je prakticky znemožněno nějak se podílet nebo dokonce uplatnit ve veřejném životě. Multikulturalismus je zde řešen velmi přímočaře - my jsme elita společnosti a emigranti jsou pracovní silou, která nemá do našich věcí co mluvit.
Zamlžená budoucnost

Výrazem této neokoloniální mentality jsou i megalomanské stavby jako umělý ostrov ve formě palmy nebo futuristické mrakodrapy v Dubaji, kde luxus a pohodlí jsou jakousi výkladní skříní tohoto okázalého blahobytného a v podstatě parazitního způsobu života, který hledá svou náplň v pohodlí a rozkoši.
Jen na okraj. Mezinárodní finanční krize zasáhla i Dubaj. Společnost Dubai World, která staví umělý ostrov, s pasivem 69 miliard dolarů, musela žádat věřitele o prodloužení lhůty k placení dluhu včetně islámského bondu ve výši 3,52 miliard.
Ve světle těchto informací bychom se měli vážně zamyslet nad budouností Evropy, kam se v těchto dnech hrnou proudy uprchlíků ze severní Afriky. Je skutečně náš humanitární multikulturalismus únosný?

Nemluvě o dalších věcech.

Zasláno 8. března 2011
(Přiloženy Šamanovy fotografie z Jordánska, duben 2008) 

Zdroje: 

Videa staveb v Dubaji:
http://www.youtube.com/watch?v=iY0Uuyf8Xhw                                          


120 komentářů:

drak řekl(a)...

Odpověď je celkem prostá a jasná: "Náš humanitární multikulturalismus není únosný už dávno.". Jeho halasní zastánci si hloupě lžou do kapsy a ignorujíc fakta si to bojí přiznat, čímž ale reálně hrozí, že se ten problém naprosto zbytečně ještě více vystupňuje a vyostří. Bohužel, nutno ale na druhé straně dodat, že v rámci civilisovaného přístupu k věci žádná rychlá, snadná, efektivní a levná řešení neexistují. Je ale důležité začít s hledáním a uskutečňováním řešení těchto palčivých problémů už dále zbytečně neotálet. Neporadíme-li si my s tímto problémem, poradí si on s námi a to takovým způsobem, že se to nikomu z nás zamlouvat nebude. Stačí se podívat na to, jak dopadli Cikáni, Srbové a další příslušníci nealbánských etnik v Kosovu. Stručně řečeno, už to mají za sebou a žádné problémy už je netíží.

STK. řekl(a)...

Je skutečně náš humanitární multikulturalismus únosný?
Pokud je to otázka nikoliv jen řečnická musím rozšířit téma o udržitelnosti současného demografického rozvoje a o tom, co člověk potřebuje, aby měl pocit spokojeného života.

Začnu od konce: Docela málo. Záleží na tom, co místní "veřejné mínění" považuje za potřebné vlastnit, do jaké míry má být člověk vzdělán, aby nebyl považován za hloupého a podobně. Jistě uznáte páni štamgasti, že tyto záležitosti jsou v různých zemích různé. Jiné hranice má nastavené australský domorodec aboriginec, jiné obyčejný farmář v USA a jiné obyvatel ze sídliště na Fifejdách nebo petrolejový magnát v Dubaji. Je myslím pravda, že veškerý pokrok lidstva byl dán tím, že někdo chtěl mít: větší úlovky - lepší úrodu - pevnější hrad - rychlejší auto - silnější zbraně. (Ty zbraně ve všech dobách, protože umožňovaly uhájit získané hmotné statky.)
K těm hranicím - pocit spokojenosti se nedá vyjádřit v konvertibilní měně.
Podstatné ale je, že by neměl být úplný. Stále bychom měli toužit po něčem lepším. Bohužel je tam slůvko "stále". Takže i ten petrolejový šejk, majitel mrakodrapu v Dubaji má pocit, že by měl chtít ještě něco víc. Tedy hranice spokojenosti je pohyblivá a stále se posouvá.
"O rybáři a zlaté rybce" je krásná pochádka, kterou neopakovatelně načetl Jan Werich. A je v ní všechno, co je potřeba vědět. Chceš-li příliš mnoho, nemáš obvykle nakonec nic. Druhým klasickým bonmotem je věta: "Rubáš nemá kapsy." A tedy to, co tedy necháte svým potomkům, nemusí být nadále rozvíjeno a zvelebováno, nýbrž může být, a to dost často, rozházeno a prohýřeno.

Podobné je to se vzděláním. Někomu stačí, že umí ulovit klokana a najít v poušti vodu. Dalšímu stačí, že umí dobře řídit traktor,ví, kdy a co zasít a jak to se ziskem prodat. Jiný potřebuje několikanásobný dokorát věd, aby měl pocit, že toho ví celkem dost. Problém je v tom, že kandidát věd bezpečně zahyne hladem a žízní v australské poušti a farmář zase nebude vědět, jak se obsluhuje hvězdářský dalekohled a co v něm vlastně vidí, zatím co aboroginec nedokáže nastartovat ani ten traktor. Takže jakkoliv vysoké vzdělání se hodí vždy jen k něčemu. Někdo má těch oborů více - ale nikdo neumí všechno. Dalším faktem je, že potřeba vlastnit je v různém období života různě velká. Jiná je, pokud zakládáte rodinu, jiná je, když už pomalu vidíte břehy řeky zapomění.

STK řekl(a)...

Je skutečně náš humanitární multikulturalismus únosný? 2. část
A dále: Celým článkem se proplétá "úrodnost země", kde ta nebo ona populace žije. Jsou to třeba pouště bez vody, zato s ropnými ložisky pod zemí. Arabský svět je bohatý proto, že zatím má naftu. Takž si dokáže zařídit i potraviny způsobem, který Šaman opopisuje v článku. Na afrických polích. Ale ropa jednou dojde. Chvili se bude ropa pracně dobývat z ropných písků (a bude několikrát dražší), pak nastane využívání methanu z oceánů (a bohaté se stanou úplně jiné státy, pokud se nenechají okrást velmnocemi (což se asi nechají, neboť nebude síly, která by je udržela nezávislými). Mezitím začne opět fungovat jaderná energetika a snad se povede rozhýbat i ta jaderná fúze.
To vše je moc pěkné - ale až začne docházet ropa, nastanou teprve ty správné "šachy". Bývalí boháči se začnou stávat menšími boháči a následně chudáky. Jiní zbohatnou. Ti ze zchudlých zemí se následně pokusí ekonomicky emigrovat někam, kde se uživí - k nám třeba. Ovšem s jejich znalostmi "pomocníků naftařů" tady pro ně moc práce není. Přestože budou z počátku docela skromní, jít budou chtít. Takž si to jídlo odhlasují - protože jich bude hodně a místní populaci prostě přečíslí. Také možná mešitu a minaret odhlasují. To je jeden v faktů, o kterém zastánci absolutní demokracie (padni komu padni) hodně neradi slyší.

A tak dále a tak podobně. Nenapsal jsem tu vůbec nic nového, všichni víte, že to tak je. Jenom někteří si to nechtějí přiznat a omíláním různých podivných manter se pokoušeji situaci zamlžit. Myslím, že není třeba ani tak bujná fantazie, jakou má A.S.Pergill, aby si člověk představil už poměrně blízkou budoucnost. Naše potomky tady nečeká nic veselého. Zpackaná důchodová reforma bude asi to nejmenší, co je bude trápit. Učme se lovit a hledat vodu, řídit traktor - naučme se přežít - hlavně ti mladší.

Na řešení vysoce etických otázek bude čas potom.

Šaman řekl(a)...

STK, případně další. Neplatí "Takž si dokáže zařídit i potraviny způsobem, který Šaman opopisuje v článku." protože to nepopisuje Šaman, avšak "informace". Ta jest autorkou tohoto ZASLÁNO, jakž uvedeno v podtitulku!
Rovněž jí přísluší i obrázek italských novin...
Šaman jen přidal vlastní fotky z Jordánska, ke kterým má též nezadatelné publikační právo...
To jen pro upřesnění.
\ :-)

A.S.Pergill řekl(a)...

Ono je třeba se na to podívat z trochu širšího pohledu:

Ty země, jejichž obyvatelé se dnes bouří, údajně hladem, patřily ještě v raném středověku k významným producentům potravin (především obilí). Celá staletí před tím byly "obilnicí" římského impéria. Zlom přišel až poté, co byla tamní populace vybita a nahrazena muslimy, kteří prostě nedokážou nic jiného než plundrovat (tedy likvidovat samou podstatu zdrojů). Na vině je jednoznačně islám, jehož ideologie přímo zakazuje "myslet na zadní kolečka" (respektive kdo na ně myslí, je ihned brán jako ideologicky nespolehlivý a podezřelý). Ve všech těchto zemích (ale i v dalších, včetně např. Jemenu) existovala zařízení na záchyt sezónních dešťů a jejich následné využívání pro závlahy (jejich zplundrované trosky na mnoha místech existují a jsou archeologicky prozkoumány nebo alespoň popsány cestovateli). Podél celého pobřeží Rudého moře existovala geniální zařízení, která bez jakýchkoli pohyblivých součástek a jen ze sluneční energie vytvářela sladkou vodu z mořské. Ještě v 19. století část z nich fungovala (stovky let bez jakékoli údržby) a byla zdrojem vody pro maličké oázy na pobřeží. Samotná Arábie, kolébka islámu, byla zplundrována také: Ještě za prvních chalífů byla na většině území lesostep plná zvěře (tam, kde je dnes holý písek a pár extrémofilů).
Čili pokud se nevyřeší zásadní zdroj současných problémů, do té doby je asi ten čínský postup jediný správný a je třeba ho napodobit.

Další takovou věcí je, že ti "hladoví uprchlíci" jsou v naprosté většině mladí muži vojenského věku. Tak rozhodně nevypadá demografická struktura obyvatelstva prchajícího před hladomorem nebo jinou pohromou. Tohle spíš připomíná věkovou strukturu invazního vojska. I z tohoto důvodu bych se rozpakoval je sem vůbec přijmout, a pokud ano, tak jen do táborů obklopených ostnatým drátem a kulometnými palposty.

informace řekl(a)...

Řeknu Vám, Pergille,
že jsem ten článek napsala zčásti na podnět Vašeho příspěvku, kde prognostikujete zničení evropského zemědělství v případě dobytí Evropy musulmány. Vzhledem k tomu, že vím, že islámské státy se pokoušejí o dosažení soběstačnosti v zemědělské produkci různými cestami, podívala jsem se trochu po internetu, abych našla podrobnější údaje. Pak jsem našla tolik materiálu, že byl pro příspěvek až nadbytečný, a tak jsem se rozhodla soustředit všechno do článku.
Pokud jde o zničení ze strany musulmánů starých zavodňovacích zřízení, které činily z těchto částí světa úrodné a bohaté kraje, dávám Vám za pravdu. Stačí se podívat do knížky dějepisu a najdeme tam, že jižní část Arabského poloostrova byla Římany nazývána Arabia felix, pro svou úrodnou půdu, pro své zavlažovací hydraulické stavby, svá kvetoucí města, pro bohatství jak zemědělských produktů tak vzácného koření, perel, slonové kosti a zlata. Dnes je jižní Jemen nejchudším mezi arabskými státy, 40 procent obyvatelstva žije pod hranicí chudoby, polovina jsou analfabeti a 35 procent nezaměstnaných. A to přesto, že mají také ropná naleziště. A zároveň je kolébkou dnešního terorizmu.
Pokud jde o římské provincie v severní Africe, byly to bohaté země a jejich bohatství pocházelo právě ze zemědělství. Byly považovány tehdy za obilnici říše římské. Podle některých odhadů produkovaly milion tun obilí ročně, z čehož čtvrtina byla vyvážena. Vyvážely také olivový olej, fíky, ovoce, víno a fazole.
Jenže myslím, Pergille, že za nežádoucích okolností, kdyby se muslimové stali dominantní silou v Evropě, by zemědělství nezničili, ale naopak využili by ho pro své potřeby. Což by nevylučovalo, spíš naopak, že by Evropani neumírali hladem. Víte, ta situace v emirátech a S.A., kde zacházejí s cizí nájemnou pracovní silou jako s polootroky, je velice příkladná a výstražná pro budoucnost.
Štěstím a zároveň neštěstím těchto států je právě nález a využívání ropných zdrojů. Započalo to někdy před osmdesáti léty a za celou tu dobu tyto státy nedokázaly nějak rozumně tuto nečekanou manu z nebe využít k podstatné reorganizaci svého hospodážství tak, aby se závislost jejich příjmů na prodeji ropy snížila..

Harpyje řekl(a)...

Další perla z Aspergillova pera!
"... tamní (severoafrická) populace byla vybita a nahrazena muslimy ..."
Jak vysvětíte, Aspegille, že 70% obyvatel Maroka a 20 - 30% obyvatel Alžírska jsou Berberové, když byli vybiti, a nahrazeni muslimy, jak tvrdíte? :-)))

drak řekl(a)...

Informaci a Pergillovi:

Ono když už jsme u té vody a potažmo tedy positivního či zhoubného vlivu rozličných usurpátorů na krajinu, tak například Balkán býval kdysi poměrně hustě zalesněn, ale protože se tam schovávali lidé, kteří přepadali turecké konvoje, byl celý Balkán Turky odlesněn, aby se neměli kam schovat. Následky toho počínání ta krajina nese dodnes, nadbytek vody tam rozhodně není.

Saddám Husajn, v touze uškodit Šíitům, nechal odvodnit a zlikvidovat rozsáhlé mokřady na jihu Iráku, ze stejného důvodu jako Turci odlesnili Balkán, i on to udělal proto, aby se mu tam neschovávali protivníci, viz:

http://www.enviweb.cz/clanek/priroda/83066/v-iraku-odsoudili-byvaleho-baasistu-na-smrt-za-vysuseni-mokradu

Smrt několika padouchů ty neblahé následky pro krajinu na jihu Iráku bohužel nenapraví. Je otázkou, zda to vůbec ještě nějak napravit půjde.

informace řekl(a)...

Máte pravdu, Harpyje,
Arabové Berbery v seeverní Africe nevybili, i když jich hodně padlo při hájení své nezávislosti. Berberské kmeny se bránily houževně arabské invazi, je známá postava Káhiny, královny berberského kmene Ğerawa, která vedla barbarské kmeny při první islámské invazi. Po druhé invazi v 10.stol. následuje 300 let bojů, a revolt ze strany berberů, ze strany musulmánů zas násilí, vraždění, razií a loupeží. Takže v 16.stol. je Berbersko jen pouhým geografickým pojmem, obyvatelé jsou zatlačeni do okrajových zon, poislámštěni, ztrácí jakýkoliv vliv. S vyjímkou Maroka a Alžírska.
Římskou Afriku „Africa romana“ studuje už řadu let Centro Studi Interdisciplinari Province Romane na univerzitě v Sassari a vydalo o tom řadu publikací.
hp://www.uniss.it/php/proiettoreTesti.php?cat=261&xml=/xml/testi/testi6602.xml&item=1
Kromě toho jsem našla zajímavý článek o Berberech od arch. Luciana Bertoli, který pracoval na restaurováni alžírské casbah.
hp://www.cigv.it/ilviaggio/casbah.html
.

informace řekl(a)...

Hlásím, že mi plechovka sežrala odpověď Harpyji o Berberech. (A myslím, že dokonce dvakrát.)

informace řekl(a)...

Přečtěte si, Draku,
co odhlasoval Euparlament o cikánech.

h://www.europarl.europa.eu/oeil/file.jsp?id=5884532

drak řekl(a)...

informaci:

Stručně řečeno, zase to vypadá na to, že z toho všeho bude zase jen životadárný tok financí pro spousty příživníků, kteří se tváří, že ví jak tuto otázku vyřešit. Samozřejmě že vědí houby a je dost dobře možné, že jí ani není možné uspokojivě vyřešit, alespoň dosavadní praxe a výsledky tomu nasvědčují.

Kdosi sepsal na papír zbožná přání, kdosi pro ně hlasoval, další se na tom napakují a problém nám stejně zůstane na krku a nevyřešen.Takhle je to už dloho a ještě dlouho to tak zůstane. Takový už je koloběh života.

Jestli se ale jednou dostanou k moci "vozembouchové" tak ti to nepochybně vyřeší, Kosovu už předvedli jak.

Šaman řekl(a)...

Anonymnímu:
Tohle my tady známe. Pár odstavců před citovanou modlitbou je v Matoušovi uvededeno: "Ale ty když bys se modliti chtěl, vejdi do pokojíka svého, a zavra dveře své, modliž se Otci svému, jenž jest v skrytě, a Otec tvůj, kterýž vidí v skrytě, odplatí tobě zjevně."

Tedy zavři za sebou dveře, aniž zapínej počítače svého, aniž spamuj na blozích modlitbou posvátnou. Dostiť máme na svém trápení.

Příště bude odstraněno jako spam.

Harpyje řekl(a)...

Další pitomost, kterou zde naprosto sebevědomě hlásáte, Aspergille, je ta, o "zplundrovaných troskách" zavlažovacích systémů v Jemenu.
Zřejmě máte na mysli trosky přehrady u Maribu z doby sabejské. Tato přehrada, která několikrát praskla pod náporem silných dešťů, ztratila svůj význam už v 5. století našeho letopočtu, t.j. dávno před zrodem islámu. V osmdesátých letech minulého století byla v Maribu díky finanční pomocí Abu Dhabi vybudována nová přehrada. http://img.fotocommunity.com/photos/12850059.jpg
Jemen byl nazýván z toho důvodu šťastnou Arábií, protože ve vnitrozemí díky hornaté topografii pravidelně prší, na rozdíl od pouštních, nebo kamenitých oblastí. Vzhledem ke klimatickým a topografickým podmínkám se způsob zavodňování a zemědělství v Jemenu ale moc nezměnil od dob královny ze Sáby. Základem starověkého bájného bohatství Šťastné Arábie nebyly perly, slonovina a zlato, nýbrž vedle zemědělství především obchod s kadidlem a myrrhou.
Jeden z problémů současného jemenského zemědělství je mimo jiné, že lukrativní pěstování qatu vytlačuje kulturu jiných zemědělských plodin. To ale taky nemá s islámem nic společného, jedná se pouze o lokální obyčej.

Šaman řekl(a)...

Informace informace vrácena - jednou.
\ :-)

informace řekl(a)...

Přehrada v Ma'ribu kolapsovala v r. 575,a byla postavená nová až v r. 1986.
Dost dlouho jim to trvalo, než se k něčemu podobnému rozhoupali v Jemenu, není-liž pravda?
V Arabia felix kvetl obchod s kadidlem a myrrhou, máte pravdu, taky jsem to našla, jen jsem si nemohla zaboha vzpomenout, jak se řekne česky "incenso".

informace řekl(a)...

Šamane, a co když třeba ten modlící se hlas pochází z Vatikánu?
A Vy byste ho hodil do spamu? Vyčkejme trpělivě, co nám chce říct.

drak řekl(a)...

informaci:

Vhodných míst k motlidbám je celkem dost, jsou to například kostely, příroda nebo domácnost. Modlit se v hospodě je poněkud podivné.

stk řekl(a)...

Jojo,
pochopitelně jsem věděl, že to psala Informace, ale stejně jsem napsal "Šaman",neb jsem si byl vědom, že jsme "na Šamanově". Oběma se omlouvám, nic jsem tím nemyslel a "nikomu práva jsem ukrátiti nechtěl". Jenom ten zkrat v mé hlavě...

Pozn.: Čím dál častěji nemám chuť číst jakékoliv výstupy z EU. Je mi líto, ale EU (i OSN) se mi začínají jevit jako partička naprosto impotentních, leč velmi dobře placených žvanilů.

Větší vlastenec řekl(a)...

Nepokoje v Libyi – další z důsledků dočasného ústupu socialismu

Vážení vlastenci, vážené vlastenky, přátelé, soudruzi a soukmenovci !
Řada z vás správně připomíná neblahé události v Jugoslávii - události, jež vedly k rozpadu státu jižních Slovanů, ke vzniku Kosova, ke vstupu tzv.nástupnických států bývalé SFRJ do Evropy.
Připomeňme si nyní prapůvod těchto tragických událostí : Rozpad Jugoslávie a ČSSR, zničení prvního státu dělníků a rolníků na tzv. německém území, rozpad RVHP a Varšavské smlouvy jsou důsledkem dočasného oslabení a později dočasného rozpadu SSSR.

I současné protistátní kontrarevoluční vystoupení agentů a provokatérů ve Velké Libyjské arabské socialistické džamahíriji je důsledkem dočasného triumfu imperialismu a sionismu, dočasného úspěchu USA a EU. Stačí si vzpomenout : do roku 1990 zaútočili američtí imperialisté třikrát na VLASD letecky (1981, 1986, leden 1989), ale nikdy nemohli ani pomyslet na okupaci Libye (a na loupež libyjských ropných polí).
Nebo tedy pomyslet snad mohli, ale ihned si vzpomenuli na nepřemožitelnou Sovětskou armádu, a snažili se takové myšlenky zaplašit.

Jenže dnes ? Hanba mluvit, strašno psát. Sovětský svaz stále ještě není obnoven ani z poloviny, naše vlast (a s ní většina ostatních bývalých zemí míru a pokroku) se sama zoufale brání přímé okupaci žoldáckých armád USA a EU, jiné pokrokové muslimské státy jsou již drceny okovanými botami hrdlořezů z US Army, Bundeswehru i dalších evropských nekoloniálních armád.
Příznačné jsou reakce politiků a státníků – kdo vyzývá k pomoci protilidovým živlům, chuligánům a agentům ? Například Havel, ten malý slouha velkoněmectví, Havel, jemuž za výzvu k pomoci Sovětskému svazu (pomoci k zániku) zuřivě tleskaly obě komory amerického Kongresu. K útoku na vlastenecké libyjské síly vyzývají samozřejmě jestřábi z USA i jejich mopslíci z EU. Ano, kapitalističtí podnikatelští upíři si brousí zuby na nerostné bohatství libyjského lidu i na chutné maso ubohých libyjských dětí. HNUS !
A kdo vyzývá k rozumu, k poskytnutí dostatku času plk.Kaddáfímu ke zvládnutí situace ? Například prezidenti Medveděv a Klaus.

Jak tedy nejlépe pomoci trpícímu libyjskému lidu ? Jednoduše – pomožme nejdříve SOBĚ. Zbavme se cizáckých agentů a jejich slouhů, zvolme si do čela opravdové vlastence, obnovme slávu vlasti a slavnou Lidovou armádu, vstupme do obnovené Varšavské smlouvy a RVHP. Imperialisté budou okamžitě takhle maličcí, a lid Česka i Libye bude opět svobodný. A pak se bude tančit všude !


Buduj vlast, posílíš mír !***Volte ČSSD a KSČM !

Větší vlastenec řekl(a)...

Do Brusele !
Z mého výše uvedeného příspěvku vypadlo důležité písmenko :
Račte si prosím, vážení vlastenci a vážené vlastenky, doplniti "o" :
"...dalších evropských neOkoloniálních armád..."

Děkuji předem za opravu; za chybu se omlouvám. Sebekritiku přednesu na nejbližším aktivu Strany.

Harpyje řekl(a)...

Přehrada v Maribu nebyla znovu vybudovaná ze dvou důvodů.
Marib ztratil svůj význam jako etapa na Kadidlové stezce když zboží začalo být přepravované přes Rudé moře, místo pozemní cestou karavanami přes Saudskou Arábii. Druhým důvodem bylo postupné opuštění města po jeho dobytí Himjarity http://www.citadellehumanitaire.ch/fotos%20grand/marib_anciennes_ruines.jpg
V důsledku úpadku tradičních obchodních středisek na Kadidlové cestě stoupl význam zemědělství v jemenském pohoří, kde zavlažovaná terasová políčka vypadají a jsou obděláváná dnes zrovna tak jako v předislámské době. Že takové zemědělství není schopno uživit rostoucí populaci je nabíledni. Jemen je i navzdory výskytu ropy odkázaný na zahraniční pomoc. Od konce 50 tých let do dneška patří Jemen k předním zemím české zahraniční rozvojové spolupráce.

"Ravishing" Rick Rude řekl(a)...

Vlastenče, vítejte zpátky na stráži socialismu, míru a pokroku!

drak řekl(a)...

Z prosakujících zpráv je evidentní, že Žabožrouti mají co se sběru informací týče a navazování kontaktů s odbojem proti Kaddáfímu v oné oblasti před ostatními obrovský náskok a jako by se při tom i stíhali bavit případnými britskými přehmaty a uťápnutími vedle. Zatím se zdá, že hra je rozehrána na obě strany zhruba stejně. Tím, že NATO odkládá zásah čekajíce na to, až jak dopadne rezoluce OSN, je celkem jasné, že vzhledem k rozložení sil v radě bezpečnosti OSN NATO o zásah žádat nebude, to samozřejmě poskytuje Kaddáfímu čas na uspořádání si záležitostí po jeho. Kdyby to náhodou nevyšlo, Žabožrouti mezitím pro každý případ jednají s druhou stranou. I kdyby nakonec došlo na onu bezletovou zónu, což zvýhodní povstalce, tak i ta se dá „zařídit“ různě rasantně, případně až tak, že to Kaddáfího de facto vyřídí. Upřímně vzato, jsem rád, že nejsem na místě ani jedné z nich.

informace řekl(a)...

Draku,
právě proto, že modlit se v hospodě je poněkud podivné, měl byste se zamyslet, proč se tu ten zbožný pán, třeba z Vatikánu, modlí.
Nedělejte ze sebe obvyklého "gnorri"!

informace řekl(a)...

Harpyje,
zřejmě jste o Jemenu informována líp a možná víc zblízka než já. Moje znalosti jsou jen z tisku.

informace řekl(a)...

Sarkozy by chtěl bombardovat na třech místech: vojenské letiště v Sirte, letiště v Sebhe, na jihu Libyje a Bab al-Azyzia, velení Kaddáfiho v Tripolisu.
Italský ministr zahraničí prohlásil, že se Itálie bombardování nezúčastní.

A.S.Pergill řekl(a)...

Harpyje,
do islámské invaze byl sever Afriky (zhruba po rozvodí na hřebenu Atlasu) osídlen křesťanským obyvatelstvem, které tvořili latinizovaní Germáni (zcivilizovaní potomci mj. kmene Vandalů, jehož jméno stovky let před tím zdruhovělo pro označení barbarského chování), případně tu a tam říznutí Řeky a Féničany. Po staletích pod vládou Říma byli civilizovaní asi stejně, jako třeba jejich současníci na území nynější Francie. V Egyptě pak ještě žili částečně helenizovaní a částečně romanizovaní potomci Egypťanů.
Tato populace byla s výjimkou Egypta prakticky stoprocentně vybita při arabských nájezdech ve jménu islámu. Zachránili se jen Koptové na jihu Egypta, kteří jsou přímými potomky starých Egypťanů (jejich jazyk a písmo využil Champolion při luštění hieroglyfů).
Berbeři žili na jih od Atlasu, udrželi si nezávislost až do zmíněných arabských nájezdů (Arabové se uměli pohybovat v pustině podobně jako oni, proto je nakonec porazili a násilně islamizovali). Berbeři ovšem byli kočovní pastevci podobně jako Arabové, takže jejich vztah k civilizaci byl a je přibližně stejný a islám jim v podstatě uzavřel cestu k nějakému civilizačnímu vzestupu. Dokázali vytvořit polonezávislé státy, které se živily pirátstvím, a to celá staletí (nějakou dobu byli také více či méně vázáni na Turecko). Už Cervantes byl v 16. století držen v zajetí alžírských pirátů, podobný osud "dopřál" Defoe zhruba o sto let později svému nejslavnějšímu hrdinovi, Robinsonovi (je to fikce, ale berberští piráti byli v jeho době stejným faktem jako bouře a ztroskotání lodí), s berberskými piráty se na své první a poslední plavbě střetla i Bounty (1787). Až USA v 19. století po únosu dvou svých občanek poslaly k berberskému pobřeží válečné lodě, které jim to tam rozstřílely na padrť a následně američtí diplomaté přislíbili opakování podobné akce, kdykoli se bude nějaký incident s únosem opakovat. (Evropští diplomaté se do té doby zmohli vždy jen na prostestní nóty a vykupování unesených; EU má prostě staleté tradice poseroutkovství.)
Důležité je, že šlo o populaci zaměřenou na drancování zdrojů (a okolí), neschopnou cokoli vytvořit a islám tohle fixoval.

drak řekl(a)...

informaci:

Sarkózyho chápu, asi využil tradičních vazeb a už se dohodl s druhou stranou, ale je otázkou, co na to zbytek Evropy a NATa.

Anonymní řekl(a)...

Po přečtení článků pána říkajícího si Šaman si odnáším pouze dojem demagoga a manipulanta. Mám své osobní zkušenosti s pobytem v Africe, jejich rasismem a leností a muslimy považuji za větší nebezpečí než Kaddáfí kdy vůbec může být. Je mi celkem jedno, co s nimi bude, pokud se to nebude týkat nás. Doporučuji se domluvit s kýmkoliv, kdo jim zarazí příchod do EU. goliast@seznam.cz

informace řekl(a)...

Draku,
američtí vojenští experti ochlazují francouzské a britské vášně, jak zakročit proti Kaddáfimu. Prý má tak silnou protileteckou obranu, že by z toho opravdu mohla vypuknout světová válka. Sami Američané si nejsou jisti v předpovědích, jak to v Libyji skončí.
hp://online.wsj.com/article/SB10001424052748703726904576193101752771590.html?mod=googlenews_wsj
Kromě toho vře celý Perský záliv, v Saudské Arábii byl na dnešek šiitskou opozicí vyhlášen den hněvu, vaří se to v Jemenu, Maroku, v arabských emirátech. A tam americká politika skutečně riskuje, pokud jde o její pozice na Středním východě.
hp://it.peacereporter.net/articolo/27347/Il+Golfo+e+la+rivolta
Italský časopis pro geopolitiku Limes vydává dnes o situaci celý třídílný svazek Il grande tsunami.
hp://temi.repubblica.it/limes/il-grande-tsunami/21182
Takže si ho koupím, ale dělat z něj nějaký vejcuc, na to by mi asi nestačily síly a čas.
Jak je vidět, nejde jen o hladové protesty, ale hlavně politické a náboženské.
Tady jsem našla na stránkách Limes mapku Libye, kde je označeno jak položení sil, tak i složení obyvatelstva - Arabové, Berbeři, Tuaregové a jiné kmeny.
hp://temi.repubblica.it/UserFiles/limes/Image/carte4/111Libia800.jpg

informace řekl(a)...

Už mi to zas plechovka smazala. Kopnu do toho, jestli to neuděláte Vy, Šamane. Kdo má takhle psát?

informace řekl(a)...

Tak znova, se změnou:
Draku,
američtí vojenští experti ochlazují francouzské a britské vášně, jak zakročit proti Kaddáfimu. Prý má tak silnou protileteckou obranu, že by z toho opravdu mohla vypuknout světová válka. Sami Američané si nejsou jisti v předpovědích, jak to v Libyji skončí.
online.wsj.com/article/SB10001424052748703726904576193101752771590.html?mod=googlenews_wsj
Kromě toho vře celý Perský záliv, v Saudské Arábii byl na dnešek šiitskou opozicí vyhlášen den hněvu, vaří se to v Jemenu, Maroku, v arabských emirátech. A tam americká politika skutečně riskuje, pokud jde o její pozice na Středním východě.
it.peacereporter.net/articolo/27347/Il+Golfo+e+la+rivolta
Italský časopis pro geopolitiku Limes vydává dnes o situaci celý třídílný svazek Il grande tsunami.
temi.repubblica.it/limes/il-grande-tsunami/21182
Takže si ho koupím, ale dělat z něj nějaký vejcuc, na to by mi asi nestačily síly a čas.
Jak je vidět, nejde jen o hladové protesty, ale hlavně politické a náboženské.
Tady jsem našla na stránkách Limes mapku Libye, kde je označeno jak položení sil, tak i složení obyvatelstva - Arabové, Berbeři, Tuaregové a jiné kmeny.
temi.repubblica.it/UserFiles/limes/Image/carte4/111Libia800.jpg
Před každý odkaz si doplňte hátétépé//:

A.S.Pergill řekl(a)...

Harpyje,
zemědělství založené na kátu (khatu, quatu) je nesmysl. To je v podstatě nevyšlechtěný místní strom (na rozdíl od našich ovocných stromů), jehož listy se (bez nějakých dalších úprav) používají jako lehce euforizující droga. Navíc se užívá prakticky jen tam, takže nepřipadá v úvahu ani jeho pěstování na vývoz výměnou za potraviny.

informace řekl(a)...

Jestli je to tenhle qat
háp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/56/Catha_edulis.jpg
tak jde o drogu a v Jemenu to prý žvýkají celý den až z toho mají nafouklé tváře.

A.S.Pergill řekl(a)...

Harpyje,
původními obyvateli severoafrického pobřeži byla směs romanizovaných Germánů a potomků Féničanů s Řeky a římskými osadníky, pouze v Egyptě převládali částečně helenizovaní a částečně romanizovaní potomci Egypťanů. S výjimkou malé části těch Egypťanů v nedostupných oblastech na jihu Egypta (z níž vznikli Koptové, jediní autentičtí dědicové egyptské civilizace) byli prakticky všichni tito civilizované lidé vybiti a nahraženi přivandrovalými Araby. Berbeři do té doby kočovali na severním okraji Sahary a do civilizovaných končin nepáchli, protože s tamními obyvateli byli ve stavu permanentní války.

A.S.Pergill řekl(a)...

Harpyje,
Berbeři se k severoafrickému pobřeži dostali až poté, co je přivandrovalí Arabové (kočovníci z pustin, ovládající stejný způsob boje) porazili a násilně islamizovali. Jejich vzájemné vztahy ale jsou takové, že se ještě v polovině minulého století v některých oblastech zabíjeli na potkání. Berbeři potom z některých oblastí pobřeží Araby vytlačili. Vytvořili tam státy, v některých obdobích zcela nezávislé, v jiných poplatné buď arabským vládcům nebo později Turecku. Jejich ekonomika byla založena na pirátství, přepadali obchodní lodě a drancovali pobřeží civilizovanějších zemí. Když se jim (tentokrát v tureckých službách) např. podařilo přepadnout Vieste, tak usekali hlavy všem místním obyvatelům a krev proudila od "kamene trpkosti", který je v horní části města, až do přístavu.
Evropa se vzmohla na občasné obranné akce a na vykupování zajatců, doprovázené protesty diplomatů (dnešní postoje EU ke zločincům a teroristům mají hluboké kořeny). Pirátství ukončily až USA v 19. století, kdy po přepadení a únosu amerických občanek neposlali peníze, ale válečné lodi, které rozstřílely několik pirátských pevností a měst pod nimi. Současně američtí diplomaté ujistili místní vládce, že akce se bude opakovat, kdykoli nějakého američana zase unesou. Což zafungovalo a pirátství se zredukovalo na snesitelnou míru (část pirátů se rekvalifikovala na pašeráky).

A.S.Pergill řekl(a)...

to informace,
ano, je to Catha edulis. V podstatě mírně euforizující droga. Musí se hodně dlouho žvýkat, aby se z ní začaly uvolňovat účinné látky. Neměla by být jinak (až na tu zátěž na dutinu ústní) problematičtější než třeba káva nebo čaj. Nicméně občas dělají policajti Jemencům s kátem potíže, ačkoli není na seznamu zakázaných drog.

A.S.Pergill řekl(a)...

Informace,
k těm událostem celkově:
Jsem docela na vážkách, jestli to celé není čistě zinscenované, aby se do Evropy dostal včas proud radikalizovaných "uprchlíků" a zabránil nějakým obranných reakcím. Evropané začínají přicházet na to, co je islám zač a začínají se přes odpor zavedených politických stran radikalizovat. Strany s antiislámským programem v řadě zemí získaly významné počty hlasů a mainstreamoví politici minimálně musejí přebírat část jejich agendy.
Na druhé straně je jasné, že v těch zemích existuje jediná organizovaná opoziční síla, a to jsou radikální islamisté. Už na to přišel i jinak hodně levicově cáklý Kotrba z Britských listů (viz jeho včerejší článek, analyzující situaci v Egyptě). Budeme moc rádi, pokud alespoň někde převezme žezlo od "krvavého diktátora" ještě krvavější vojenská junta, protože vojáci jsou v zásadě pragmatičtí a poručníkování nějakých ideologických nebo náboženských extrémistů moc rádi nemají.

informace řekl(a)...

Pergille,
o té zvláštní koincidenci událostí v celém islamském světě se dělají dohady už dost dlouho. Nejdřív se mluvilo o zájmu Ameriky na vystřídání starého vedení v Egyptě a Tunisku. Pak se ale vzpoura přenesla do Libye a teď to vypadá dost vážně i v Perském zálivu, takže ta hypotéza padá. Kdo by zase v arabském světě měl takové organizační podzemní síly, aby to dal do pohybu? A to s cílem poslat desetitisíce musulmánů do Evropy?
To se mi zdá taky moc fantastické.
Nepokoje se projevily i v Iránu a v Číně, kde je ale rychle potlačili.
Na hranicích mezi Tunisem a Libyjí je namáčkáno přes sto tisíc dělníků z Azie, kteří v Libyji pracovali, bez peněz a bez jídla, při útěku je Libyjci o všechno okradli a teď se nemohou vrátit domů. Je to pravá tragdie pro ty chudáky. Ti ale do Evropy nemíří. Jen mladí Tunisani, kteří by teď měli doma budovat demokracii.

informace řekl(a)...

Pergille,
v oblasti dnešních států severní Afriky se vystřídalo tolik národů, že je těžké mluvit o původním obyvatelstvu. V mladší době kamenné vzniká v okolí Gafsy první civilizace, která se zabývá lovem a používá kamenných nástrojů. Kolem III. tisíciletí p.n.l. se tam na okraj Sahary stěhují kmeny, které poušť vytlačila na sever. Ty se mísí s tam usazeným obyvatelstvem a vytvářejí berberskou skupinu.
V r. 814 p.n.l. začínají kolonizovat dnešní Tunisko Féničané a zakládají Karthago. Po punských válkách se tam usazují Římané (Africa romana) a tepv v r. 439 vtrhnou do Maghrebu Genserikovi Vandalové.
Za celou tu dobu se tam smichalo několik kultur, mimo jiné řecká, egyptská, etruská, křesťanská a po vpádu Arabů začíná islamizace.
Tady máme v kostce příklad, k čemu vede míchání národů, kultur a náboženství, t.zv. multikulturalizmus. Něco podobného je i na Sicilii, kudy prošly všechnu možné národy a výsledek toho není zrovna povzbuzující.

informace řekl(a)...

Co píší dnes noviny o dnu hněvu v Saudské Arábii? Kolem trůnu byla rychle vzztyčena ochranná zeď - 10 tisíc členů Národní grady, zvlášť vycvičených pro potlačování pouličních nepokojů, kteří budou posláni případně na pomoc i do Bahreinu, jestliže to bude zapotřebí. Před desíti dny král Abdullah ohlásil program investic 36 miliard dolarů pro welfare, určených hlavně pro mladé.
V zemi je oficielně 20 procent nezaměstnaných, hlavně mezi mladými, a v dohledu nejsou žádná jiná místa než dělníků u ropných polí. U těch ale pracuje devět milionů imigrantů z jižní Azie, v postavení málo placených a diskriminovaných polootroků. Porodnost je vysoká, počítá se s tím, že během deseti let přírůstek obyvatelstva dosáhne 20-30 milionů.
Hlavní opoziční skupiny jsou dvě: šiitská menšina, která žije ve východní části země, v oblasti ropných polí, a kterou prý manipuluje Irán a malá skupina liberalizátorů, kteří protestují proti monarchickému nedemokratickému zřízení, kde neexistují politické strany a volené státní orgány.

Harpyje řekl(a)...

Buďte tak laskav, Aspergille, a ušetřte mě dalších "poučování" o věcech, o kterých nic nevíte. Vaše fabulace o původních obyvatelích severní Afriky ("... směs romanizovaných Germánů a potomků Féničanů s Řeky a římskými osadníky ...") je tak nanejvýš k smíchu, a další z důkazů jak myslíte přímo hlavou.
Totéž platí o Vašem poučování o qatu. Pěstování qatu v Jemenu má velmi negativní sociální a ekonomický dopad. Je zodpovědné za to, že tato chudá zem musí importovat převážnou většinu potravin. 90% spotřeby vody v Jemenu připadá na zemědělství , a polovina z toho připadá na qat.
Qat se nežvýká pouze v Jemenu, nýbrž taky v Etiopii, Somalii, Kenii, Ugandě až po jižní Afriku. Exportuje se mimo jiné do Holandska a Británie, kde je konzum této drogy na rozdíl od jiných evropských zemí legální. Británie slouží pak dál jako propusť pro pašeráctví do Spojených států, kde je tato droga též ilegální.
Takže si dejte pohov, a když budete mít nějaké protiargumenty, tak prosím, ne ty z říše fantazie!

informace - incazzata řekl(a)...

Zas mi plechovka sežrala příspěvek o dnu hněvu v Saudské Arábii. Víc ho sem dávat nebudu a uvažuju o tom, zda to má smysl sem vůbec psát. Nakonec mě to stojí čas, abych něco našla a napsala a pak příspěvek jednoduše zmizí. neznámo proč. Žádný odkaz tam tentokrát nebyl.

drak řekl(a)...

Informaci, Pergillovi a dalším:

Pokud je mi známo, tak v Libyi je za ta léta, co s nimi čile a vesele obchodovali všichni zbrojaři světa, shromážděn poměrně obstojný arsenál. Co se protivzdušné obrany týče, tak jsou tam velice kvalitní a účinné výrobky ruského a francouzského původu a to v hojném počtu. I kdyby ze strany NATa někdo dokázal ty francouzské nějak účinně vyřadit, pořád tam jsou ty ruské a pořád je jich víc než dost. Zkrátka a dobře, ta akce proti Libyi by musela být velmi dobře připravena a zabezpečena, což by bylo nepochybně velice nákladné a také by se to těžko mohlo odehrát v řádu dnů či týdnů. Za situace, kdy celý blízký východ připomíná sud prachu částečně před výbuchem částečně už během něj, celkem chápu, že si nikdo nechce zbytečně pálit prsty. Také bych nechtěl. Z onoho všeobecného konsensu ale vyčnívají Francouzi a nelze vyloučit, alespoň u mne to budí to podezření, že se o cosi pokusili na vlastní pěst, ono se to ale poněkud vymklo a začalo si to žít vlastním životem a nikdo si s tím pořádně neví rady. Jeví-li přílišnou ochotu k zásahu i Britové, je možné, že jsou v tom namočeni rovněž.

drak řekl(a)...

Co se Jemenu týče, obávám se, že tamní vývoj směřuje k íránskému modelu. Aspoň se mi to tak jeví z toho, co říká kolega mého bratra, který odtamtud pochází a který se již předloni v létě odtamtud vrátil z dovolené se slovy, že přišel o vlast i rodinu. Když se tam totiž vypravil na dovolenou, byl doma ve vesnici obtěžován radikálními islamisty a byl na něj vyvíjen silný nátlak v tom smyslu, aby zarostl vousem a začal několikrát denně mlátit hlavou o zem. To se mu nechtělo, chtěl přimět rodinu k odjezdu, ale ti už jaksi "propadli kouzlu islámu" natolik silně, že odjel sám. Tady změnil adresu, aby nebyl snadno k nalezení. S Jemenem přerušil jakékoliv další kontakty. Přibývají odtamtud zprávy o únosech lidí, turistů, případně těch, co jsou tam pracovně. Vláda a policie postupně ztrácejí půdu pod nohama a zdá se, že nestane-li se zázrak, tak nakonec převládne a na dlouho zvítězí íránský model.

Harpyje řekl(a)...

Jestli je nějaká varianta vývoje v Jemenu krajně nepravděpodobná, tak je to ona iránská.
Dalko pravděpodobnější je podobný vývoj jako v Somálsku, ale teprve potom, co se odtrhne jih. V severním Jemenu možná dojde navíc k rozpadu na jednu šiitskou a na jednu sunitskou část.
V tom všem, tak jako v protestech v Bahrainu a Saudské Arábii věí špinavé prsty Iránu, který neutuchá v destabilizaci celého středního a blízkého východu.

Větší vlastenec řekl(a)...

Prez.Klaus za mír a porozumění mezi národy

Náš prezident Václav Klaus, jeden z největších českých vlastenců všech dob, se vydal do Bruselu. Ano, přímo do neslavně proslulého sídla jedněch z našich největších nepřítel, Evropanů.
Nejel se ale do Bruselu podřídit diktátu jako Hácha do Berlína, neplazil se tam po kolenou jako do Canossy. *) Náš nynější prezident je prostě hrdý Čech; skloní se jen k bratrskému polibku s představiteli našich straších bratrů a přátel nejvěrnějších, se soudruhy Putinem a Medveděvem.

V Bruselu náš třetí největší žijící vlastenec hrdě a neohroženě vmetl do bestiálních „tváří“ válečných štváčů hrdá slova o rozumu, míru, a porozumění mezi národy. **) Ano, tak se o má dělat ! Ano, tak je nutno hájit zájmy naší vlasti v cizině, proti diktátu mocných kapitalistických a demokratických států !

Sláva prezidentu Klausovi, důstojnému pokračovateli díla presidenta Beneše !***Volte ČSSD a KSČM !

--------------------------------------------------------------------------------------------------
*) http://www.tyden.cz/rubriky/nazory/periskop/benedikt-xvi-klausi-plaz-se_2.html?showTab=diskutovane
**) Bezletová zóna nad Libyí rovná se válka, řekl Klaus v Bruselu (http://www.lidovky.cz/bezletova-zona-nad-libyi-rovna-se-valka-rekl-klaus-v-bruselu-pld-/ln_zahranici.asp?c=A110311_111716_ln_zahranici_OGO)

drak řekl(a)...

Myslím, že ať už se ta situace v Jemenu vyvine jakkoliv, tak jak se lidově říká, "k žití" to tam nebude tak či onak, neb se nepochybně nebude jednat o příliš tolerantní a demokratické uspořádání. Až to propukne v plné síle, tak to opět vyvine tlak na emigraci ze země. Zkusím se ještě porozhlédnout po nějakých kvalitních zdrojích informací, ale bohužel jich není zrovna nadbytek. Saudská Arábie a Bahrain by aspoň část svých prostředků mohly nasměrovat ve prospěch opozice v Íránu a pokusit se oplatit Ahmadínovi Neřádovi stejným. Ona ta opozice v Íránu ale pokud vím, není bohužel o mnoho lepší, nežli ten Ahmadín Neřád sám s jeho okolím, takže ani do budoucna z toho nic moc dobrého a nadějného nekouká.

Větší vlastenec řekl(a)...

Prez.Klaus za mír a porozumění mezi národy

Náš prezident Václav Klaus, jeden z největších českých vlastenců všech dob, se vydal do Bruselu. Ano, přímo do neslavně proslulého sídla jedněch z našich největších nepřítel, Evropanů.
Nejel se ale do Bruselu podřídit diktátu jako Hácha do Berlína, neplazil se tam po kolenou jako do Canossy. *) Náš nynější prezident je prostě hrdý Čech; skloní se jen k bratrskému polibku s představiteli našich straších bratrů a přátel nejvěrnějších, se soudruhy Putinem a Medveděvem.

V Bruselu náš třetí největší žijící vlastenec hrdě a neohroženě vmetl do bestiálních „tváří“ válečných štváčů hrdá slova o rozumu, míru, a porozumění mezi národy. **) Ano, tak se o má dělat ! Ano, tak je nutno hájit zájmy naší vlasti v cizině, proti diktátu mocných kapitalistických a demokratických států !

Sláva prezidentu Klausovi, důstojnému pokračovateli díla presidenta Beneše !***Volte ČSSD a KSČM !

-------------------------------------------------------------------------------------------------
*) Viz vlastenecký článek „Benedikt XVI: Klausi, plaz se!“, uveřejněný dnes na webu Týden.cz. Ano, takoví prostě jsou Němci-papeženci !
**) Viz článek „Bezletová zóna nad Libyí rovná se válka, řekl Klaus v Bruselu“, který uveřejnily protilidové Lidové noviny, buržoasní plátek vlastněný velkoněmeckým velkokapitálem

drak řekl(a)...

informaci:

Je mrzuté, že si na Vás Plechovka zasedl. Budete-li potřebovat napravit následky jeho censorského snažení, tak:


* Rozhodně nevkládejte příspěvek opakovaně, nebo v mírně pozměněné podobě. Významně tím ulehčíte život Šamanovi a Plechovkovi.

* Kontaktujte Šamana mailem, s co nejpřesnějším udáním času.

* Můžete ho na to zároveň upozornit i krátkým příspěvkem v diskusi.


Bohužel spolu s námi žijí na planetě i spammerští parchanti, kteří se nerozpakují zneužívat slabin operačních systémů k zneužívání cizích zdrojů pro vlastní zábavu či prospěch. Kdyby Plechovka nekonal, měli bychom v diskusích někdy i stovky spamů za hodinu a nedalo by se to číst. Sekaje za uši tyto parchanty, vyjede Plechovka občas i po někom z nás. Jeho vzorek se ale lepší a práce zpřesňuje, takže časem by měl být přesnější a tudíž by nás měl od těch spammerských zmetků lépe rozlišovat.

informace řekl(a)...

Jednou zase promluvil, zcela nečekaně, Větší vlastenec rozumné slovo.
To, že bezletová zóna nad Libyí je prakticky vyhlášením války Libyji a zasahováním do jejích vnitřních záležitostí, je sichr. Ať to převracíte, jak chcete. NATO je vojenská obranná organizace skupiny států a nemůže zakročit autonomně bez mezinárodního mandátu. Ten jí nemůže dát EU, protože není mezinárodní organizací, ale společností evropských svrchovaných států, vázaných společnou smlouvou. Jedině Rada OSN může jednohlasně rozhodnout pro poskytnutí mandátu. Ale tam se postaví proti Rusko a Čína. Takže je tímto veškerý hovor o humanitárním zásahu proti Libyji uzavřen. Punto e basta.
Prezident Klaus jen realisticky zhodnotil situaci.
A pak, co víme vlastně o Libyji o tamním rozložení sil a o možných následcích našeho vývozu demokracie. Můžete mi vyjmenovat alespoň jeden arabský nebo muslimský stát, kde se demokracie praktikuje?

drak řekl(a)...

informaci:

Zapomněl jsem dodat, že to chce trpělivost, neb Šaman má na rozdíl od Plechovky na starost haldu jiných věcí a tudíž nereaguje na podněty v řádu minut, ale spíš hodin, když máte kliku a zpravidla spíš dnů.

informace řekl(a)...

h://www.ilfoglio.it/soloqui/8076
Dobrá, tak si to o Saudské Arábii přeložte sami a poděkujte plechovce. Il Foglio píše v úvodníku, že ozbrojovat povstalce je ukvapené, víme vůbec, kdo jsou?

informace řekl(a)...

Draku,
pokud jde o trpělivost, v Itálii se říká: La pazienza è la virtù del somaro.

Větší vlastenec řekl(a)...

Ne „Česká republika“, ale VŠÍ LID !

Prezident Václav Klaus, náš třetí největší žijící vlastenec, se ve svém plamenném odsouzení šílených euroamerických plánů na otevřenou agresi proti Velké Libyjské arabské socialistické džamahíriji dopustil malé chybičky.
Na otázku T.Šupové, té nestoudné služebnice velkoněmeckého velkokapitálu, „Jak se díváte na tu francouzsko-britskou výzvu, že by Evropská rada měla uznat libyjskou opozici?“ náš prezident odpověděl „Česká republika si myslí, že to je naprostý omyl.“

Nu ano, zde bylo přání otcem prezidentské myšlenky. Česká republika si to nemyslí, neboť je stále ještě ovládána zahraničními ideo-diversními centrálami a hrstkou agentů domácí reakce. Jak víme, pravicová vláda je ochotna za mrzký peníz a falešné úsměvy Euroameričanů odkývat agresi proti Srbku, Iráku, Íránu, Afghánistánu, a jistě i Libyi.
Prostě – proti EU, NATO, a jejich krvavým válečným dobrodružstvím je vší náš lid a jeho osvědčení obránci, ale nikoli všichni představitelé ujařmené České republiky.
Nezoufejme; po dalších volbách resp. dalším osvobození bude lépe.

Volte obnovení plné samostatnosti naší vlasti !***Volte ČSSD a KSČM !

drak řekl(a)...

Bezletová zóna je jen a pouze eufemismem, jehož pravou podstatou je v tom lepším případě „jemná varianta“, tedy hlídkování kolem vzdušného prostoru nějaké země, v tomto případě Libye a nepropuštění do tohoto prostoru letadel zvenčí a naopak z tohoto prostoru ven a zároveň znemožnění letového provozu uvnitř něho. Zajistit toto s využitím základen na italském území a z palub letadlových lodí je vzhledem k zbrojnímu arsenálu nakupenému v Libyi přinejmenším problematické. Reálně by asi bylo nutné zajistit to i přes odpor Libye tím, že by se musela zničit její protivzdušná obrana, tedy rakety použitelné proti vzdušným cílům, jejich sklady, mobilní i stacionární radary, vojenská letiště a letectvo. To by byla řekněme ta „tvrdší varianta“. Už ta jemná je ale za hranicí blokády a splňuje definici toho, čemu se říká válečné operace. A ta „tvrdší varianta“, to je opravdu už regulérní válka a nic jiného.

Našemu presidentovi Klausovi se dá vyčíst ledacos, jeho někteří odpůrci o něm říkají, že se chová jako ruský agent. Co se ale situace v Libyi týče, buď by měli Francouzi hodnověrně doložit, proč by se tam mělo zasahovat i za cenu vstupu do války, tím hodnověrným doložením rozhodně nemám na mysli onu mediální masáž, které jsem vystaven a která mi leda tak leze na nervy, nebo by měli dát pokoj a věcem tam volný průběh. Dokud někdo hodnověrně nedoloží, že má cenu se tam angažovat i za cenu vstupu do války, zejména je-li situace v celém tom regionu turbulentní, nestabilní, nepřehledná a vesměs pro nás nepříznivá, budu souhlasit s presidentem Klausem a panem Schwarzenbergem, že by Evropa, aspoň prozatím, dokud se to nevyjasní, měla zůstat stranou. Opakuji, že to, co se tam dere na směnu Kaddáfímu, může být ještě horší, než Kaddáfí sám.

To, co dnes reálně úřaduje v Kosovu, je horší než Milošević.

Šaman řekl(a)...

Právě jsem se vrátil z pátečního nákupu poté, co jsem úspěšně dokončil 2. kurz angličtiny. Zatím podlý Plechovka úřadoval velice zlovětstně, zejména zde.

4 příspěvky VV a informace a harpyje vráceny, zde, jeden do masaryka. Jeden od anonymního, který nás nabádal, abychom si přečetli v němčině (?) aktuální zprávy o dnešním japonském zemětřesení a pak uvidíme, jak jsou naše snahy o bombardování malicherné, tak ten jsem nechal ve spamu, aby pan Plechovka neměl hlad.
\ :-)

Větší vlastenec řekl(a)...

Smíme vědět, Ó Velký Šamane, co zakoupil jste sobě po úspěšném dokončení již druhého kurzu angličtiny, toho nelibozvučného a úpadkového jazyka globalizace, války a imperialismu ?
Alkohol na zapomenutí, legální drogu na povzbuzení, čokoládu či sladkosti proti depresi ?
Nebo jen pivo, kuřivo, chléb + Maggi v kostkách, tradiční poživatiny zbídačených nezaměstnaných ?

Harpyje řekl(a)...

Zažila jsem dvě zemětřesení, a mohu potvrdit, že existuje málo situací, kdy se člověk cítí stejně bezmocný. Ale něco podobného, jako to, co se odehrává v Japonsku, se vymyká lidské představivosti. Chudáci lidi.
Jaká nespravedlnost osudu! Kdyby toto zemětřesení bylo zasáhlo Japonsko tak někdy před + - 70 lety, tak by jedna kapitola nedávné historie vypadala úplně jinak. Škoda. Kismet.

A.S. Pergill řekl(a)...

Informace,
je rozdíl mezi přirozenou sukcesí obyvatelstva, jaká probíhala, probíhá a probíhati bude, a je to v zásadě normální proces, a mezi cílevedomým a systematickým vybitím obyvatel určité země za účelem jejího následného vybydlení.
Dokonce ani Římané po 3. púnské válce nenaložili s obyvatelstvem takto drsně a hromadně, jejich represe se týkaly především vládnoucích vrstev.
Příchod muslimů skutečně znamenal demografický zlom a existence Koptů jako separátního národa názorně ukazuje, že nedošlo k žádnému promíchání příchozí populace s místní, jak je u normální sukcese obyvatel obvyklé.

Šaman řekl(a)...

Jakožto chudobný nezaměstnaný jahody z Maroka, čaj z Ceylonu, mléko z jižních Čech a frgál z Valašska.

A.S. Pergill řekl(a)...

Harpyje,
Catha edulis je strom, moc se toho na něm pěstovat nedá (maximálně nějaká ta závlaha, a to kdo ví, jestli je vždy a všude nutná). To, že jak uvádíte, spotřebovává polovinu zemědělských zdrojů, znamená jediné: že tam zemědělství moc nedají. Vývoz do chudé Etiopie nebo ještě chudšího Somálska asi moc výnosný nebude.
Pokud by obnovili předislámskou zavlažovací soustavu a hodně makali (asi jak Židé v Izraleli v kibucech), tak by se za jednu generaci měli docela dobře. Přírodní podmínky na to mají (rozhodně lepší, než jsou na tom území, kde byly zakládány ty kibucy). Ono je ale mnohem jednodušší ležet na kupce shnilé slámy, přežvykovat listí jak mlsná koza, šestkrát denně mlátit hlavou o zem a nadávat na "nevěřící psy".

informace řekl(a)...

Ryadh blindata, la “giornata della collera” saudita soffocata dai controlli
Den hněvu se v Riadu nekonal, už od časného rána policie zatarasila vchod na všechna náměstí a kontrolovala osobní doklady chodců.

informace řekl(a)...

Vy jste, Pergille, srandovní. Fakt je, že Arabové jsou nefachčenko a kde mají ropu, plýtvají penězi, nebo je kopí v zahraničních bankách a kde ji nemají, chcípají hladem.

drak řekl(a)...

informaci:

No vidíte, tady se zase říká, že: "Kdo si počká, ten se dočká." Je samozřejmě otázkou, jak dlouho bude čekat a čeho se dočká.

Já si myslím, že objektivně vzato je dobré umět od sebe odlišit situaci, kdy má cenu zachovat se trpělivě a počkat si, a kdy to naopak nemá cenu. Já osobně zrovna bůh ví jak trpělivý nejsem, ale píše-li mi výrobce lepdidla na zpětné zrcátko, že vyčkat 10 minut před tím, než to zrcátko zkusím zavěsit nazpátek na ten lepený závěs, klidně počkám třeba i 15 - 20, jen abych se vyvaroval toho, že mi to kvůli minutové netrpělivosti spadne na hlavu a já pak budu muset kolem toho hodinu tancovat znovu. Před chvílí jsem jedno upevníl a protože jsem byl trpělivý a pečlivý, tak drží. Vypadalo to na nějakou novou generaci lepidel, možná už ani ne akrylátových, protože to vůbec nebylo cítit po akrylátu. Zato těch upozornění, že se to nemá dostat na kůži a do očí tam bylo poměrně hodně, tak jsem dával hodně pozor. Byl-li to takto drsný až neekologický výrobek, předpokládám, že o to líp by to mělo držet.

drak řekl(a)...

informaci:

Tempa, jakými stoupají počty obyvatel v arabských zemích jsou hrozivá až děsivá. V podstatě je to časovaná bomba, které zabrání-li s v Riádu ve vstupu na náměstí a následné explozi dnes, no tak se tam vyrojí někdy jindy a ten průšvih z toho vzešlý nastane o něco později. Dnes jsem tedy zažili jenom odklad.

informace řekl(a)...

Šamane,
tak jste při nákupu přinesl domů spoustu jedů. Pamatujte si, že jahody ze skleníku nemáte nikdy kupovat a tím méně ještě dovážené z takové dálky jako Maroko. Jsou plné látek proti plísním (anticrittogramici, které Vám na zdraví nepřidají. Také koláč si upečte doma a nekupujte něco starého kolik dní. Jsou tam tuky, co oxydují.
Akorát tak ten ceylonský čaj, jestli není prošlý.
A nevyhazujte pořád toho zbožného pána z Vatikánu, chodí sem za jednou přispěvatelkou, když se dozvěděl, že se jí líbí mladí svatí muži. Vidíte, jak byla dneska hodná, ani Drakovi nevynadala.

informace řekl(a)...

anticrittogamici

informace řekl(a)...

Draku,
jednou nás utlučou čepicemi.
Chtěla jsem tu napsat něco o novém feminizmu, tedy o tom italském, ale mám obavy, že mi z toho vyjde moc ostrý pamflet.
Ono to má ale taky spojitost s celou musulmánskou otázkou. Jenže by se asi Šaman na to necítil to uveřejnit. To by bylo vhodné asi pro zdejší pravicový list.
Zatím přemýšlím.

drak řekl(a)...

informaci:

No, na pokus o utlučení čepicí klidně odpovím i nějak důrazněji a ostřeji, což o to, tady se například zpívá: "My Prahu nedáme, radši jí zbouráme." a když tak nad tím přemýšlím, něco na tom je.

Článek si proberte se Šamanem a uvidíte, k jakému závěru dojdete. Určitě mi dejte vědět až to napíšete, já si to v každém případě rád přečtu, ať už to vyjde kdekoliv.

Můj osobní názor na českou pravici je takový, že ona snad ani pořádně neexistuje, na naší politické scéně převládají buď ryzí bolševici, to je KSČM + ČSSD. A pak ti překabátění, těch je zase poměrně hodně v ODS. Opravdové a ryzí pravičáky tady snad skoro ani nejde potkat. Jestli mi někdo nějaké najde, budu rád.

informace řekl(a)...

Ne, Draku,
tím zdejší jsem měla na mysli italské noviny. Protože bych se chtěla navézt do některých starých feministickým dám, které tu teď hlásají nový ultrakatolický moralizmus, docela nepamětny své gloriozní volnomyšlenkářské a svobodomorální minulosti ze sedmdesátých let.
Pro české čtenáře by to bylo dost nesrozumitelné, anebo bych tam musela moc věcí vysvětlovat a ztratilo by to polemický říz.
Ty ženské mi lezly na nervy už v sedmdesátých letech a teď, když obrátily o sto osmdesát stupňů, jsou prostě nesnesitelné.
Exhibicionistky.

drak řekl(a)...

informaci:

Myslím, že je celkem zákonité, že tenkrát si ty dámy mohly vybírat mezi volnomyšlenkářstvím, svobodomyslností a dalším, dnes, když zub času nemislosrdně zapracoval už jim zbyl jen ten ultrakatolický moralizmus, no tak jim ho přejte, vždyť je to smrtelně nudné, odpudivé a k nevydržení. Každého tím tak akorát otráví a odeženou.

A.S.Pergill řekl(a)...

informace,
už ve středověku se vědělo, že nejbigotnější svíčkové báby se rekrutují z přestárlých rozhoďnožek. Takže nevidím důvod, proč by měl vývoj těchto dam moc překvapovat.

A.S.Pergill řekl(a)...

Informace,
k těm Arabům:
Oni jsou geneticky téměž to samé, co Židé (kteří jsou přitom velmi pracovití). Těch několik málo Arabů, co jsou křesťané nebo jiní nemuslimové, se také chovají +- jako normální lidé. Takže opravdu nezbývá než ten islám, jako zdroj rozdílu. A jestliže navíc zjistíte, že v islámu jsou přímo zabudované tendence k fatalismu a nemakačenkovství (konec konců, Mohamed sám se také prakticky nikdy za celý život poctivou prací neživil a islám prostě vyrobil k obrazu svému), tak opravdu nemusíte hledat jiný zdroj rozdílů.
Jestliže islám výslovně zakazuje ukládat peníze (v jakékoli formě) na úrok (přičemž náboženští fanatici jasně tvrdí, že stejně haram je i investování do něčeho, co ponese zisk), pak jim skutečně nezbude než ty příjmy z nafty prožrát a promrhat v nesmyslných akcích (na způsob umělých ostrovů nebo lyžařských sjezdovek v tropech).

informace řekl(a)...

Víte, vývoj těchto dam od rozhoďnožek k moralistkám by tak nepřekvapoval, kdyby to nebyly v minulosti stoupenkyně hnutí za sexuální svobodu ženy, které tuto svobodu nejen praktikovaly, ale i šířily na plné plíce do éteru. A které se nyní rozhořčují nad mravním úpadkem dívek, které podle nich nechávají zneužívat své tělo prostitucí a reklamou. Všechno to rohořčení nad mravním úpadkem mladých žen samozřejmě vypuklo jako pandemie mezi levičáčkami při posledních skandálech kolem Berlusconiho. Najednou se tyto dámy probudily z letarga a staly se horlivými kazatelkami mravnosti zcela v duchu svíčkových bab z let šedesátých.
Moc věcí na tom udivuje. Hlavně, že ženské hnutí v Itálii je aktivní jen v rámci různých levicových politických protestních hnutí a tendencí. Feministky se objevují na ulicích a náměstích v sedmdesátých letech v kontextu všeobecného protestního hnutí levice, ultralevice a studentů. A jejich požadavky rovnoprávnosti se omezují prakticky na dosažení sexuální svobody. O nějaké sociální podpory nebo úlevy pro pracující ženy nebo matky se vůbec nezajímají. A objevují se na náměstích teď, když opozice požaduje, aby Berlusconi odstoupil a odešel z politiky. Jakési podezření, že celé hnutí je ve vleku politických stran, musí vzniknout nutně.
Tyto staré aktivistky tehdy v sedmdesátých letech razily cestu k této svobodě ve jménu rovnoprávnosti s muži, kterou pak prakticky pojímaly jako oproštění ženy od její sociální a biologické funkce: volná láska bez závazků s svazků, bez pevného trvalého partnerského vztahu, bez rodiny a bez dětí. Nyní jedna z těchto kněžek feminizmu, co po čtyřicet let vychovávala mladé generace ve své rubrice Questioni di cuore (Věci srdce), přiznává v tv pohovoru, že se nikdy nevdala, protože se nechtěla vázat, i nyní v jedenaosmdesáti letech bydlí se svým přítelem ve dvou separátních bytech a nikdy nechtěla děti, protože prý jí lezou na nervy svým křikem. Kdyby ji byly italské ženy následovaly, byla by dnes Itálie vylidněná. Ale horlí proti skáze mravů, zaviněné Berlusconim, pohoršuje se nad nahými tanečnicemi v televizních programech (které mimo jiné mají holé jen ruce a nohy).
A takových případů je tu víc. Nejde ani tak o přirozený přechod od mladistvé nevázanosti k stařeckému moralizmu, pramenícímu ze závisti, nebo o konformizmus, ale o prachobyčejné pokrytectví a prospěchářské výpočty

Harpyje řekl(a)...

Vaše argumentace, Aspergille, nepřesahuje úroveň hloupých předsudků.
Ohánět se řečmi o "normálních lidech" je argument hodný žáka základní školy.

informace řekl(a)...

Pergille,
Korán neznám a nemám v úmyslu ho číst. Na světě je spousta jiných knih, co by stály za přečtení.
Pokud jde o finance šarija, něco jsem o tom četla, ale mám dojem že se arabští finančníci těmi zásadami neřídí. Jinak by Dubaj a ostatní státy nenaflákaly tolik dluhů, nestavěli by tam na dluh.
Že jejich představa o tom, jak užívat darů země, pokud tu jsou, nejde ve směru zlepšování života pracujících, nějakého sociálního zdokonalení nebo alespoň vylepšení společnosti, to je myslím, na základě různých údajů a fakt jasné.
A při tom se množí jako králíci.
Ropa jim jednou dojde, to vědí dobře a také o tom píší. Ale co budou dělat pak, o tom jsem žádné rozumné slovo nečetla.

informace řekl(a)...

Jo, vidíte, a na tu krytou sjezdovou dráhu, postavenou v Dubaji uprostřed pouště, jsem při psaní článku docela zapomněla.
h://www.anarchia.com/dettagli-gratis/Pista-da-Sci-nel-Deserto-5189.html

Anonymní řekl(a)...

Regina caeli, laetare, alleluia.
Quia quem meruisti portare, alleluia,
Resurrexit, sicut dixit, alleluia.
Ora pro nobis Deum, alleluia.
Gaude et laetare, Virgo Maria, alleluia.
Quia surrexit Dominus vere, alleluia.


Jsem rád, že jste zase tady, Harpyje.

A.S.Pergill řekl(a)...

Harpyje,
ti, co si vydělávají na živobytí poctivou prací a v rámci možností se snaži dodržovat zákony, to jsou normální lidé. A tihle lidé vytvářejí hodnoty, z nichž mj. žijí ti nenormální, co kradou, loupí, vraždí atd. nebo alespoň programově parazitují na společnosti (od systematického "živoření" na podpoře po "práci" v různých organizacích, které nevytvářejí žádné hodnoty a žijí jen ze společenských prostředků).
Ano, argumentace normálními lidmi a jejich potřebami a zájmy je u většiny zastánců různých totalitních politických směrů velice nepopulární, protože "oni nejlíp vědí" kam mají společnost vést a nemají rádi, když jim do toho někdo kecá (a zejména někdo, kdo celé to "vedení" či "směřování" financuje).

A.S. Pergill řekl(a)...

informace,
docela mě udivuje váš postoj k téhle věci. Trochu mi připomíná postoj některých Židů ve 30. letech, kdy jim taky nestálo za to přečíst si Mein Kampf. A pak se divili.
V češtině existuje velice kvalitní akademický překlad, který má navíc súry seřazené podle pořadí vzniku (což je IMHO instruktivnější než dosti chaotické kanonické řazení podle délky). Na netu najdete i další překlady (je ovšem nutno počítat s tím, že "překlady pro nevěřící", visící na islámských webech mají některé pasáže upravené - z hlediska islámu to není hřích, protože islám nepovažuje žádný překlad Koránu do jiného jazyka, ani do moderní arabštiny, za právoplatný). Do češtiny byla přeložena řada hadithů a jsou vystaveny na netu (téměř kompletní existují vystavené na webu v angličtině). Existují i kvalitní překlady oficiálních životopisů Mohameda (=takové, které jsou uznávány samotnými muslimy za "správné").
Těmito zdroji je vhodné se prokousat, minimálně aby člověk věděl, o co se jedná, a byl rezistentní vůči multikulturnímu lhaní různých dravých ptáků.

informace řekl(a)...

Pergille,
snad mi nechcete tvrdit, že kdyby Židi ve třicátých letech četli Mein Kampf, ře by byli něco na svém osudu změnili.
Pokud jde o islám, je užitečnější si přečíst knihy italské novinářky Oriany Fallaci, která již před několika léty kritizovala nesmlouvavě isslám a varovala před nebezpečím, které s sebou nese hromadná imigrace do Evropy. Přečíst si její La rabbia e l'orgoglio, nebo La forza della ragione je rozhodně poučnější než luštění Koránu.

Harpyje řekl(a)...

Vy zde, Aspergille?
Už jste se vrátil z Nového Bydžova?

Anonymní řekl(a)...

Pane Bože, prameni veškeré lásky,
Tvá prozřetelnost vedla tyto lidi,
aby se jejich životy setkaly.
Dopřej jim laskavě,
aby se stále lépe poznávali a více ctili
a navzájem se upřímně milovali.
Skrze Krista, našeho Pána

informace řekl(a)...

Vládní jednotky v Libyji postupují, zmocnily se ropného centra Ras Lanuf, bombardují další ropný terminal Bregu a začaly bombardovat město Misurata.
Ministři zahraničí Arabské ligy se shodli, že OSN by mělo vyhlásit v Libyji no fly zone.
Syn Kaddáfiho Saif al Islam Gheddafi vyhrožuje Itálii, že ji při dodávkách nafty a plynu nahradí Ruskem a a Čínou. A že po pádu jejich vlády se do Evropy poženou statisíce imigrantů. Zatím podplácejí studenty ve školách, aby za 160 dolarů šli manifestovat pro Kaddáfiho.

drak řekl(a)...

Je už něco kloudného známo o té opozici či povstalcích? Když už nás ti Žabožrouti a Britové chtějí mocí mermo zatáhnout do války, tak abychom aspoň věděli v čí prospěch a proč vlastně. Protože vytvoření bezletové zóny rozhdně znamená vstup do války a eufemismů se proto může vymyslet kolik chce, na podstatě věci to nic nemění.

informace řekl(a)...

Draku,
organizačním jádrem je třicetičlenná Libyjská národní rada, jejíž složení není zcela známo, alespoň jak píší noviny. Na stranu povstalců se přidali někteří ministři jako ministr spravedlnosti a velvyslanci Libyje, jako velvyslanec při OSN nebo v Římě. Většina z nich pochází z Kyrenaiky, s jejímiž kmeny? nebo zástupci?Gheddáfi nebyl v dobrém vztahu. Hnutí podporují i místní právníci, soudci, vlivné osoby.
To je, co jsem se dočetla.
hp://www3.lastampa.it/esteri/sezioni/articolo/lstp/392186/

drak řekl(a)...

Už si na to bohužel nevzpomínám, uběhla už spousta let a paměť není stroj, takže je možné, že se teď pouštím na půdu poměrně rozsáhlých spekulací, ale pokud si vzpomínám správně, tak událostem v Lockerbee předcházelo americké bombardování Libye v roce 1986. Cílem tohoto bombardování mimo jiné bylo dosáhnout toho, aby Kaddáfí už nebyl mezi živými. Kdosi z francouzských tajných služeb ale prý měl na věc jiný názor a tak byl Kaddáfí varován, takže stihl včas zmizet a zachránit se. Jeho snaha vrátit úder pak prý dovedla až k onomu Lockerbee.

Tenkrát zdá se, byl těm žabožroutům Kaddáfí k čemusi dobrý a teď by se ho rádi zbavili? Proč? Že by nám mohl povědět mnoho zajímavého, co by se jim nelíbilo? Proč se ho tak honem chtějí zbavit? Když je něco honem, obvykle to zavání nějakou lumpárnou. Celé je mi to nějaké divné a celé to to dost zavání. O nešťastníky v Darfúru nebo o Tibet okupovaný Čínou rozhodně nikdo takový „upřímný zájem a soucit“ najevo nedával, a dodnes nevidět žádné naléhání a spěch, tak proč zrovna teď a zrovna kvůli Libyi?

No a tak ať se tedy Libye rozpadne na kmenová území. Proč by měli ovládat jeden druhého, když si nemohou přijít na jméno?

A.S. Pergill řekl(a)...

Informace,
kdyby si Židé Mein Kampf přečetli opravdu včas (a hlavně pochopili, o co tam jde, a současně, že ta ideologie má potenciál získat masovou podporu), tak mohli nástupu nacismu zabránit. Kdyby totéž provedli "za pět minut dvanáct", tak jich alespoň podstatně víc z Německa úspěšně uteklo.
Jinak Fallaci je pochopitelně významný a cenný zdroj informací, ale na skutečně vážné pochopení problému je opravdu vhodná alespoň orientační znalost primárních zdrojů.

A.S. Pergill řekl(a)...

Harpyje,
jak tak sleduji zpravodajství, tak to byli především multikulturníci, "antifašisté" a jiná podobná sebranka, která v tom Novém Bydžově dělala takový bugr, že ji musela umravňovat policie. Takže spíš bych si myslel, jestli se odtamtud nevracíte vy, s nějakou tou boulí od pendreku.

informace řekl(a)...

Vidíte, Draku,
Pergillovi jsou všechny útoky Harpyje putna. Z toho byste si měl vzít příklad, odseknout a basta. A ne dlouho arumentovat. Ale dneska na Vás taky byla hodná, vůbec si Vás nevšimla. To bude účinek pobožného muže.
Jinak si už na celý případ Lockerbie moc nepamatuju a nemá to ani cenu hledat, kdoví, kde nějaké zprávy z té doby budou.

informace řekl(a)...

Pergille,moc pochybuju, že by mohli Židé ve třicátých letech na nacizmu neco změnit. Mohli tak akorát emigrovat.
A my tedy budeme z Evropy už teď houfně emigrovat? A kam?
Vedení EU svou humanitární politiku vůči imigraci nezmění, dokud mu celá ta bomba nevybuchne pod prdelí. S prominutím.

drak řekl(a)...

informaci:

Řekl bych to tak, že já osobně dávám přednost výměně názorů a argumentů před výměnou výpadů a a nevrlostí. Tak, jak se tu scházíme si myslím, že jsme zástupci rozličných profesí, věkových skupin, zájmů a dalšího a podaří-li se nám dodržet určitá poměrně jednoduchá pravidla netikety, neboli slušného chování na síti, můžeme se navzájem dost obohatit. Navzájem bychom samozřejmě tuto odlišnost názorů a zkušeností, sympatií a zálib měli brát na vědomí a nikomu jí zbytečně nevyčítat. Odlišný názor, nebo fakt, že znalosti druhého v oboru nejdou zrovna do hloubky a proto si možná udělal na věc nesprávný názor, se podle mého dají sdělit i slušně. Když jsem ve styku s mými zákazníky a potřebuji z nich vydolovat nějaké rozhodnutí o věci, které nerozumí, musím si najít způsob, jak jim zkráceně a výstižně naservírovat situaci a pomoci jim, abych jimi manipuloval co nejméně během jejich rozhodování, kdybych na ně byl nevrlý když z mého oboru něčemu nerozumí, tak, jako to činí někteří návštěvníci Hospůdky, asi bych už žádné zákazníky neměl.

drak řekl(a)...

Někteří buď lépe informovaní nebo lépe myslící Židé se snažili své podniky v Československu a jinde po Evropě prodat a odjet, ale byla krize a nebylo zájemců, kdo by to od nich koupil, bez prostředků se odjíždí špatně a mnozí na to doplatili prostě proto, že se jim pak už nepodařilo včas odjet.
Co se EU týče, tak se obávám, že máte pravdu, neboť když sleduji ten „výkvět“ inteligence, co tomu spolku šéfuje a jaké plodí úžasnosti, tak obrovské obavy z budoucího vývoje jsou tak ještě vhodná slova pro mé pocity, které z toho všeho mám. Emigrovat se možná dá teoreticky vzato do ještě tak do USA, Kanady či Austrálie, ale ani to není snadní, jednak to má svá omezení, rozhodně se tam nedostane snadno a rychle kdokoliv si vzpomene, myslím, že by mi asi kvůli věku poslali do háje i Australané, kteří jsou momentálně nejotevřenější. Tlačíme na dítka, aby měla pořádné schopnosti a vzdělání a mohla odsud zmizet, protože tady se to jen těžko dá označit za perspektivní místo k žití s ohledem kam to směřuje. My "staříci" už asi dožijeme tady.

drak řekl(a)...

Koptové, kteří se masově účastnili demonstrací proti Mubarakově režimu již začínají litovat svých činů. Nyní, poté co Mubarak abdikoval, je bezpečnostní situace v zemi taková poněkud nejasná a nejistá. Muslimské násilí proti nim, které bylo ze strany státních orgánů za Mubaraka poměrně silně a účinně potlačováno, teď propuká naplno, neb je beztrestné. Koptům se to pochopitelně nelíbí a začínají se ostře ozývat. No uvidíme, co jim to bude platné.

A.S.Pergill řekl(a)...

Informace,
Mein Kampf vyšel (alespoň podle Wikipedie) první díl v roce 1924 a druhý 1925. Velká hospodářská krize vypukla 1929 a Hitler se dostal k moci 1933. Takže jakýsi časový prostor tam byl, jak pro jeho zastavení na cestě k moci, tak i pro včasnou emigraci. Na druhou stranu se řada lidí snažila co nejvýhodněji prodat svůj majetek a nakonec přišla o ten i o život.

A.S.Pergill řekl(a)...

Draku,
jinými slovy už došlo na moje slova, že nástupnický režim po Mubarakovi bude horší než ten Mubarakův, o pár článků níž.

informace řekl(a)...

Poslyšte, Pergille,
Vy jste úplný nezmar. Jak se chytíte jedné myšlenky, trváte na ní jako klíště.
Podle mého němectí Židé nemuseli číst Mein Kampf, vydaný deset let před nástupem Hitlera k moci, stačila jim politika bojkotu, kterou zahájil v r. 1933 výbor Julia Streichera proti židovskému obchodu. Poté následují zákony, které postupně vylučují Židy ze všech veřejných úřadů, a zakazují jim provozovat jistá zaměstnání. Tato politika vrcholí v září 1935 r., kdy jsou vydány norimberské rasové zákony. Židi tekrát tvořili jen asi jedno procento z 55 milionů obyvatel a cítili se právem německými občany. Na druhé straně řadoví Němci nepodnikli nic významného (alespoň jsem o tom nic nenašla) na obranu svých spoluobčanů. Proč tedy neodjeli Židi včas? Měli tolik výstražných signálů i bez Mein Kampfu.
Nacisti pak začínají s fyzickým vyhlazováním Židů až po poradě ve Wannsee v r. 1942. Před tím se snaží donutit Židy k nucené emigraci, tato kampaň pak vrcholí pogromem v listopadu 1938, kdy je asi 30.000 Židů po uvěznění do lágrů nuceno oputit Německo a Rakousko. A ještě před konferencí ve Wannsee uvažují nacisti o přestěhování Židů na Madagaskar.
Zas jste mi "zastrčil jinou blechu do ucha", jak se tu lidové říká. Proč němečtí Židé neutekli včas? Vzhledem k jejich počtu bylo nemožné nějak ovlivnit nacistickou politiku.
A Korán číst nebudu.

informace řekl(a)...

Máte pravdu, Draku,
situace v Egyptu je dost nejasná a nejistá. Media se teď soustřeďují na otázku Koptů, kteří jsou ale dost důležitou skupinou pro svou ekonomickou váhu v zemi. Tak na příklad je členem Rady moudrých, kteří jednají o přechodu k novému zřízení, je Naguib Sawiris, magnát v telekomunikaci, prezident společnosti Orascom a italské Wind, původem koptský křesťan.
Velkou otázkou je Musulmánské bratrstvo, které se prý dělí na dvě křídla: umírněné a radikální. Dosáhne-li významných volebních výsledků umírněné křídlo, může dojít k islamizaci podle tureckého vzoru, v případě že dostane velký počet hlasů to radikální, z Egypta se stane nový Pakistán, píše italský l'Occidentale.

informace řekl(a)...

Zajímavý článek o situaci v Číně ve WSJ.
http://online.wsj.com/article/SB10001424052748703560404576188981829658442.html?mod=WSJEUROPE_hpp_MIDDLELSMini

drak řekl(a)...

informaci:

Obávám se, že italský l'Occidentale to vidí naprosto reálně. Jinými slovy máme na výběr mezi variantou špatnou a ještě horší. Paradoxně bych se přimlouval za tu ještě horší, neb by se všem dostalo té nechutné islámské medicíny v takovém množství a intensitě, že by na Mubaraka začali vzpomínat s dojetím a slzou v oku takřka okamžitě a hlavně bychom se možná dočkali krize, katarze a poté snahy o vývoj k lepšímu možná ještě za našeho života. Byť by se ale možná nemělo zapomínat i na druhou stránku věci, a to tu, že rizika jsou při této variantě radikální vairantě poněkud vyšší. Na druhé straně se ale obávám, že realita bude taková, že pod tlakem okolností se nejdříve zahnízdí ten turecký umírněný vzor, který postupně dovaří tu žábu až k tomu pákistánskému či íránskému vzoru, takže ono na ní stejně dojde, a naděje, že se jí vyhneme, jsou liché, jen to bude trvat o něco déle a o to těžší pak bude cesta k té krizi a katarzi a nástupu něčeho normálního. Na lidskou blbost ale asi není lepšího léku, nežli názorná ukázka toho, kam vedou nereálné touhy.

A.S. Pergill řekl(a)...

Vážená informace,
přehled i s daty jsem uvedl právě proto, že Hitler devět let před tím, než se dostal k moci, zcela jednoznačně presentoval své antižidovské záměry (porada ve Wannsee jen reflektovala zhoršující se situaci na frontách).
Devět let měli Židé v Německu na to, aby přesvědčili svoje německé spoluobčany o neexistenci "protiněmeckého židovského spiknutí", s nímž získávali politické body nacisté. Až na pár výjimek neudělali na tomto poli nic. Už v závěru tohoto období, kdy bylo jasné, že demokracie v Německu končí (akorát nějakou dobu nebylo jisté, jestli jí dá ránu z milosti Hitler nebo Thälmann), mohli začít utíkat.
"Výstražné signály" o kterých se zmiňujete, už byly ve skutečnosti počátkem genocidních aktivit. To už bylo pro většinu z nich pozdě teprve začínat organizovat útěk.

Poučení: Teď je (ještě) ta správná doba vysvětlovat spoluobčanům podstatu islámu. Na to je asi lepší prostředek ten Korán samotný, případně další oficiální islámské dokumenty, než spisy známých odpůrců islámu. Ty totiž islamofašistická a multikulturalistická propaganda vydává za vyšinuté osoby. Maximálně mohou tyto osobnosti posloužit k přitažení zájmu běžného občana k tomuto problému.
My bychom měli být schopni o nich říct v konfrontaci s multikulturalistickou a islamofašistickou propagandou naprosto jednoznačně a konkrétně: "Mají pravdu a multikulturlisté lžou, sami muslimové o sobě uvádějí to tam a tam."
Pokud tohoto nebudeme schopni a nebudeme schopni ani rozumné propagandistické ofenzívy, tak běžný Pepa Novák podpoří odpor proti islamizaci až tehdy, když se sám dostane do nějakého konfliktu s muslimy (Pepové Novákové např. v Teplicích a dalších oblastech s vyšší koncentrací muslimů už začínají chápat, ale je jich málo).
Pokud k procesu pochopení situace a z nich plynoucích rizik běžnými přislušníky populace dojde včas, může být zachována demokracie. Pokud tento proces nastane pozdě, tak obrana před islamizací opravdu skončí v rukou antidemokratických radikálů, nicméně sebedrsnější vláda, kterou jsou tato hnutí s to nastolit, je čajíček proti islámskému režimu (a jakákoli snaha takovouto vládu podkopávat z demokratických pozic by vedla k nastolení režimu ještě horšího a správně by byla chápána většinou zmiňovaných Pepů Nováků jako zrada).

A.S. Pergill řekl(a)...

To drak:
Myslím, že bychom měli podpořit Kopty, třeba až do vytvoření separátního islám free státu (když bylo možné udělat totéž pro muslimy v Kosovu, tak proč ne pro nemuslimy). Nevidím důvod, proč takový požadavek nepodpořit i jadernou hrozbou, nebo "humanitárním bombardováním", jako v případě Srbska.

informace řekl(a)...

Pergille,
jsem dost skeptická, pokud jde o nějaký pozitivní účinek vysvětlování podstaty islámu multikulturalistickým a levicovým skopovým hlavám. Na všechno Vám odpoví jen naučeným heslem. A kvůli těm bych měla číst Korán?
Ačkoliv teď po vystoupení Camerona a Merkelové poněkud ztichli. A kromě toho teď jsou zde zaměstnáni jiným - proces proti Berlusconimu, hájení ústavy a boj za veřejnou školu. A i ty tisíce imigrantů na Lampeduse je nějak znervozňují.
Ba i papež jaksi znejistěl ve své obraně na právo exilu emigrantům.

Harpyje řekl(a)...

Nevím, jestli se vůbec česká média zmiňovala o krveprolití v Itamaru (židovské sídliště na Západním břehu Jordánu), kde palestinský vrah vtrhl do domu israelské rodiny, a povraždil spící rodiče a tři děti, z nichž tomu nejmladšímu byly zrovna 3 měsíce. Zde http://www.pi-news.net/2011/03/blutbad-in-itamar-bilder-des-grauens/#more-181091 jsou fotografie zavražděných dětí. Jen pro otrlé! A zde
http://resources1.news.com.au/images/2011/03/13/1226020/517509-palestinian-israel-gaza-conflict-settlers.jpg "A Palestinian man offers sweets to Hamas policemen in the streets of the southern Gaza Strip town of Rafah to celebrate an attack which killed five Israeli settlers at the Itamar settlement near the West Bank city of Nablus."
Zdraví Samir Kuntar!

Schumacher antisemita řekl(a)...

Sice jsem četl Korán tak jako lecos jiného, ale pro praktické závěry nepokládám za nezbytně nutné ho číst a do hloubky studovat tohle učení stejně jako jiná učení. Sice zajímavé, ale ne nezbytně nutné. Proč ? Pro praktický život a z něho vyplývající praktickou polititku je podstatné jak se prakticky projevují stoupenci takových učení. Jestliže se projevují pro nás nepřijatelně, je pro nás nepřijatelné jejich učení a víra. Protože strom poznáme podle ovoce. Je-li ovoce dobré, je strom dobrý. Je-li špatné, je špatný i strom. Abychom posoudili zda je to pro nás dobré či špatné, nepotřebujeme vidět dovnitř stejně jako nepotřebujeme nutně vidět dovnitř mnoha věcí a součástí světa, které nás obklopují a které používáme. Zda jsou pro nás užitečné nebo škodlivé poznáváme prodle toho jak se projevují. Jako pračka, automobil, počítač, dravá šelma či kousavá havěť. Když mě v noci probudí komár pištící kol uší a hledající kede by si sosnul, nestuduji komáří život a nefilosofuji o jeho smyslu, ale sáhnu po biolitu. Stejně tak jestliže hrozí, že nějaký člověk mě okrade, oloupí nebo jinak ublíží, nefilozofuji o tom, že měl špatné dětství, špatné vrozené dispozice, rodiče alkoholiky, sám je psychicky nemocný a závislý na drogách, nebo je prostě obecně zhovadilý, ale pragmaticky si hledím toho abych se před ním ochránil. To že je třeba i chudák, že sám trpí, není důvodem že bych měl trpět i já. Tohle platí všeobecně i individuálně.

Schumacher antisemita řekl(a)...

V kostce : Islám je pro mě nepřijatelný proto, protože zvyky a projev jeho stoupenců jsou pro mě obtěžují a ohrožují. Proč jsou takoví jací jsou je zbytečné zkoumat. Tím že je budu zkoumat, je nezměním a sobě nepomůžu. Jedině tím vyplýtvám čas na něco pro mě užitečnějšího a příjemnějšího. Kromě toho, už jen tím, že bych je zkoumal, vystavil bych se nebezpečí nákazy. To přiměřeně platí i na jiné kuptury, učení, ideologie. Neznamená to ignoranci ke všemu a obecný nezájem, ale mít schopnost vytvořit si "firewall" své integrity. Jestliže bych se jako oběť měl vcítit do agresora, tak jen potud pokud by mi to přineslo strategickou výhodu k jeho poražení.

Harpyje řekl(a)...

Zrovna jsem, Kopretino zjistila, že totéž je i na http://eretz.cz/2011/03/arabsti-teroriste-vyvrazdili-zidovskou-rodinu-vcetne-batolete/

informace řekl(a)...

Jako odpověď na palestinský atentát v Itamaru, kde byla zavražděna celá izraelská rodina, Netanyahu rozhodl, že v okupovaných územích budou postaveny stovky nových sídlišť.
http://it.euronews.net/2011/03/13/il-governo-israeliano-dice-si-a-nuove-colonie/

A.S. Pergill řekl(a)...

Informace,
nejsou všichni občané levičácké a multikulturalistické skopové hlavy. Někteří jsou opravdu jen dezorientováni masívní propagandou a právě ty je třeba získat. V tom případě je znalost nepřátelské propagandy a jejich slabin velice malou obětí, protože pokud teď nezastavíme islamisty více méně nenásilně, na základě masového odporu obyvatel v rámci demokratických pravidel, tak s nimi budeme muset bojovat v občanské válce (takže alternativou k tomu studiu Koránu je dobrý střelecký výcvik).

A.S. Pergill řekl(a)...

Schumachere,
máte stoprocentní pravdu.
Problém je, že takto se odhalíte coby "zarputilý xenofob a nácek", odsuzující něco, co vlastně nezná. Navíc o většině těch odporností, které muslimové provádějí vám budou jak jejich agitátoři, tak i někteří multikulturalisté, tvrdit, že se jedná o chování, které s islámem nemá naprosto nic společného, a že se něčeho takového u "našich civilizovaných" muslimů opravdu, ale opravdu nemusíme bát. A, bohužel, opět na to někteří neinformovaní Pepové Novákové slyší, už proto, že takovéto chlácholení po nich nevyžaduje žádnou akci, nebo dokonce riziko.
Tady je právě nutné mít argumenty na vyvracení těchto propagandistických lží a znevěrohodnění jejich hlasatelů. Pepové Novákové musejí pochopit, že je s islamisty nečeká naprosto nic dobrého, a že stojí za to se proti nim angažovat.

A.S. Pergill řekl(a)...

Harpyje,
pokud muslimy nevykopeme z Evropy tak přesně tohle čeká, když ne naše děti, tak vnuky nebo maximálně pravnuky.

Harpyje řekl(a)...

To se ale divím, že nás doposud ještě všechny nevyhladili, když je jich v Evropě 50 M.

informace řekl(a)...

Můžete mi někdo říct, kolik těch musulmánů v Evropě vlastně je? Čísla se v různých statistikách natolik liší, že si člověk nedokáže udělat přesný obraz. Podle the German Central Institute Islam Archive jich bylo v r. 2007 kolem 53 milionů (7.2%, excluding Turkey) vyjímaje Turky. V EU pak kolem 16 milionů (3.2%).
http://en.wikipedia.org/wiki/Islam_in_Europe
Podle EUMC zase v Evropě v r. 2006 jich bylo 35 milionů, z toho 13 milionů v EU (3,22% celkového počtu obyvatel).
http://fra.europa.eu/fraWebsite/material/pub/muslim/EUMC-highlights-EN.pdf
Kromě toho EUMC (L’Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e di xenofobia), které monitoruje jevy rasizmu a xenofobie píše, že jsou diskriminováni v práci, ve veřejném životě, nuceni žít v ghetech v podřadných obydlích, že se jim nedostává patřičného vzdělání, jsou zesměšňování v různých vinětách. Podle observatoře ENAR Shadow report se dokonce bojí pogromů.
Chudáci, člověk by nad nimi zaplakal. Proč jsou na ně Evropani tak zlí?

žibřid řekl(a)...

Moje zkušenosti s muslimy převažují negativní: vyčůraní podfukáři, zloději, šovinisté. Jednou byl ten člověk milý, to byl spolužák na VŠ, takový "Mireček" z básníků, taky černoch.
Každopádně nechápu levičácké opojení muslimy, když jsou to takoví šovinisti, genderově zcela nekorektní - co na nich tedy tyhle skupiny vidí?

Anonymní řekl(a)...

žibřide,
velmi účinně rozvracejí demokracii a nastolují totalitu. Někteří levičáci mohou mít představu, že za ně udělají špinavou práci, jako za bolševiky menševici a eseři. Takovouhle představu měli před nimi mnozí a dopadli všichni blbě.

informace řekl(a)...

Saudská Arábie poslala své vojenské oddíly do Bahreinu, aby pomohly potlačit již týden trvající nepokoje.
http://au.news.yahoo.com/thewest/a/-/world/9009519/saudi-sends-troops-bahrain-shiites-call-it-war/
Pěkně se to vaří i tam. Dochází ke srážkám s policijí, šiiti se bouří proti sunitům.

Schumacher antisemita řekl(a)...

Pergille : Já jsem rád že jsem. Je mi jedno jestli xenofob a nácek nebo třeba Tádžmahál. To jsou cizí názory. Říkám si společně s Feynmannem, proč bych si dělal starosti s cizmi názory. Ať si je dělají jejich nositelé :-)))

drak řekl(a)...

Schumacherovi:

S cizími názory jsem si nedělal až tak mnoho starostí ani před tím, než jsem si přečetl onu krásnou Feynmanovu knihu. Konstatuji fakt, že po jejím přečtení mi takové prkotiny trápí ještě méně. Občas se ale o cizí názory zajímat musíte, třeba o názor bankéře, od kterého si potřebujete půjčit, tam vám ten jeho názor na věc může způsobit určité starosti, bude-li negativní. Takže tady stojí a tu práci, aby byl ten cizí názor příznivý.