úterý 26. ledna 2016

Proč bychom měli podporovat Izrael

Tedy ne proč "my", ale proč by ho měli podporovat křesťané. Na to ve svém "desateru" odpovídá autor 42 knih, novinář, komentátor a vedoucí několika mezinárodních neziskových organizací v USA a Nizozemsku, křesťanský sionista Mike Evans. Ale protože případné Boží plány i politika probíhají v reálném světě, je ona knížka jen napůl náboženským spiskem, další půlkou je pak politickou žurnalistikou. I proto, že její autor, "jednička na žebříčku autorů New York Times", se mnohokrát setkával s americkými prezidenty a izraelskými premiéry.

Tak tady je těch deset základních důvodů, náboženských důvodů s politickým obsahem:


1. Protože Bůh říká, že požehná těm, kdo žehnají Izraeli, a prokleje ty, kdo Izraeli zlořečí

Mike Evans zde mj. zmiňuje rozhovor, který vedl v září roku 1980 s bývalým šéfem Mosadu Isserem Harelem. Ten na otázku. "Myslíte si, že terorismus přijde do Ameriky, a pokud ano, tak kam a proč?" odvětil:

"Obávám se, že k vám do Ameriky přijde. Amerika má sílu, ale nikoli vůli bojovat s terorismem. Teroristé mají vůli, ale nikoli sílu bojovat s Amerikou – ovšem to se časem může změnit." A změnilo. A útok nebyl veden na Empire State Building (v roce 1980 nejvyšší budovu v N.Y. a symbol americké moci), ale na WTC, v roce 2001 aktuálně nejvyšší new-yorskou budovu...

Zde jsem nucen přičinit komentář: Nevím, jestli byla prokleta Evropa za své zlořečení Izraeli, ale vypadá to, že ano. Ale hlavně – zatímco USA měly sílu ale neměly vůli, pak, ačkoliv Evropa konečně našla svou vůli, pak postrádá sílu! A už tady se ukazuje, proč máme podporovat Izrael "my" – nejen křesťané, ale i my Američané a my Evropané!

2. Protože Izrael – a zejména Jeruzalém – je srdcem a duší židovského lidu a Bůh si ho vyvolil za své hlavní pozemské město

V roce 1980 potvrdil Kneset sjednocený Jeruzalém jako  hlavní město státu Izrael. Většina států tento fakt dodnes neuznala, dokonce i USA stáhly svoje diplomatické zastoupení z Jeruzaléma do Tel-Avivu. USA a Evropa toto nejstarší hlavní město neuznají hlavně kvůli povolnosti arabským státům – a jejich ropě.

Je citován první dlouholetý starosta Jeruzaléma Teddy Kolek: "Jeruzalém, toto nádherné zlaté město, je srdcem a duší židovského lidu. Člověk nemůže žít bez srdce a duše. Chcete-li jedno pouhé slovo, které by symbolizovalo celou židovskou historii, pak to slovo je Jeruzalém."

Evans připomíná, že pokud by starý Jeruzalém měl v rámci "Západního břehu" připadnout pod správu Palestinců, pak by se pod ni dostalo nejen nejposvátnější židovské místo – Západní zeď – ale i nejsvětější křesťanské památky – Olivová hora, Getsemanská zahrada, Via Dolorosa i samotný Chrám Božího hrobu. Připomíná, jak po roce 1948 (kdy byl starý Jeruzalém okupován Araby), trpěly židovské památky, Židovská čtvrť byla kompletně zničena. Viděl jsem a potvrzuji: Za izraelské vlády zůstávají stát mešity v celém Izraeli, v Jeruzalémě, ba i v samotné Židovské čtvrti. A jak se mají křesťané v Betlémě, jenž je pod plnou palestinskou samosprávou, si nechte vyprávět od některého z těch křesťanů, kteří byli odtud vyštípáni.

Zde zmíním jednu politickou skutečnost, na niž Evans upozorňuje v celé knížce: Palestinci, jejich arabští podporovatelé a muslimští vůdci jsou vedeni antisemitismem, takže přes všechny řeči, mířené směrem na Západ, nikdy nepřistoupí nejen na sjednocení Jeruzaléma, ale ani na právo židovského lidu mít vlastní stát. Zde ocituji jednu úsměvnou ukázku z toho, jak vypadá arabská protiizraelská propaganda:

Egyptská státní informační služba vydala publikaci, nazvanou "Jeruzalém, arabské město", ve které se ve svém dezinformačním opojení dopustila kiksu, který znám z dětství pouze jako vtip: "Jeruzalém byl v roce 90 před Kristem dobyt křesťanskými Araby..."

3. Protože když podporujeme Izrael, připravujeme se na příchod našeho Pána

I v této zdánlivě pouze nábožensky prorocké kapitole, ve které se uvádí, jak "Amerika zpochybňovala Boha všemohoucího a jeho prorocký plán" tím, že prezident Bill Clinton vložil pero do ruky Jásiru Arafatovi, aby ten podepsal realizační dohodu z Osla, se dovídáme zajímavé "světské" informace. (Mike Evans byl v Camp Davidu v roce 2000 u toho.) Arafat nepodepsal – protože chtěl všechno, celé sídlo Chrámu.

Arafat byl tehdy u Západu velmi oblíben. Světoví státníci po něm chtěli jediné: Aby se zřekl terorismu. A on to v Ženevě už roku 1988 udělal. "On to udělal… a nejen tam, ale před svou smrtí ještě tisíckrát, obvykle poté, co bomboví teroristé na jeho příkaz a s jeho finanční podporou povraždili nějaké Židy."

4. Protože ve slově Božím je pravda

Krátká kapitolka konstatuje základní zázraky: Existenci židovského lidu. Znovuzrození Izraele. Obnovení hebrejštiny. Návrat židovského lidu do vlasti. Znovusjednocení Jeruzaléma. A má, samozřejmě, i praktický návod:

"Buď Izrael podporujete, nebo stojíte proti němu. Až tak jednoduché to je."

5. Protože spása je ze Židů

Další krátká kapitolka, tentokrát zcela v duchu náboženském. Připomínají se zde samozřejmosti, které křesťané téměř dva tisíce let nechtěli vidět: Skoro všichni bibličtí protoci byli Židé. Také všichni apoštolové. Ježíšovi rodiče, i on sám... Na dávnou antisemitskou výtku, že "Židé nám ukřižovali Ježíška" připomíná Evans slova Janova evangelia, ze kterého vyplývá, že – Kristus dal svůj život dobrovolně...

6. Protože Bůh nesnáší antisemitismus

V této kapitole je jádro celé knihy: "Izrael je hrází mezi Amerikou a antisemitskými národy... Izrael je jediná síla, která krotí islámský terorismus ze Západu. Židé umírají, aby křesťané mohli žít."

Teroristé mají USA za "velkého satana", a Izrael za "malého satana". Autor z toho uvozuje, že nechovají zášť k Americe kvůli Izraeli – ale že nenávidí Izrael kvůli podpoře ze strany USA.

Recenzent zde upozorňuje, že Židé brání nejen USA, ale i Evropu. Přitom často platí, že teroristé milují EU kvůli jejímu antisemitismu. Možná právě proto je na tom Evropa tak špatně – že už ji totiž nesnáší sám Bůh...

7. Protože Bůh říká, že máme potěšit Izrael

Potěšení má být nejen morální, ale i finanční. Autor proto v roce 1986 v Holandsku koupil a obnovil hodinářství paní Corrie ten Boom, jež v době druhé světové války spolu s otcem a dalšími členy rodiny skrývala ve svém domě Židy, kteří tak unikli náckům. Za což byla i s celou rodinou uvězněna. Svůj čin vykonala jako správná věřící křesťanka.

8. Protože Bůh říká, že jeho dary ani povolání Izraele nebyly vzaty zpět

Bůh přislíbil Židům jejich zemi celou, neměla by se tedy rozdělovat. A už vůbec by se neměla její část dávat totalitnímu režimu, "OOP, nejznámější teroristické organizaci na světě, a jejím vůdcům. Ta část Svaté země, kterou ovládají se stala základnou pro téměř 10.000 teroristických útoků na nevinné Židy".  Toto je silný sionistický princip, který nepřipouští vznik "státu OOP" (ani následnických organizací, jako je Hamás).

Autor zde cituje svůj článek "Kde vládne násilí?, který vyšel r. 1997 ve Wall Street Journal. Evans tehdy informoval únosech o vraždách, kterých se dopouštěly palestinské bezpečnostní složky na arabských prodejcích pozemků do židovských rukou. Arafatova vláda k takovým činům vyzývala všechny Palestince.

Clintonova admonistrativa tyto vraždy "odsoudila" – až po dvou týdnech mlčení. A média se k tomu přidala s váháním. Jaké by byly novinové titulky, kdyby se něčeho podobného dopustil Izrael? A jaké drobnosti typu otevření nového tunelu se vyčítají Izraeli, mnohem více, než Palestincům vraždy? Mike Evans zde ostře odsuzuje tento "dvojí metr".

9. Protože Bůh všemohoucí Izrael zachoval

Faraonovi se nepovedlo povraždit všechny Židy, rádci Hamanovi krále Achašveroše se nepovedlo povraždit všechny Židy, ani Hitlerovi se to nepovedlo. Všichni špatně skončili. Během druhé světové bylo pět momentů, ve kterých mohli Spojenci prohrát. Avšak nestalo se tak – "díky nadpozemskému zásahu Božímu". Ani nepřátelé Izraele žádnou válku proti Židům nevyhráli. (Tady recenzent připomíná úsloví: "Pomoz si, a Pán Bůh ti pomůže...")

Izraeli je třeba pomáhat. Protože kdo nepomáhá, ten připravuje další holocaust!

10. Protože Bůh říká, že povolá přímluvce

Evans dává největší sílu společným modlitbám. K tomu jenom poznamenám: Těch modliteb se účastní i přední američtí senátoři. Ti pak prosadí finanční a vojenskou pomoc Státu Izrael…

Závěr knihy tvoří asi čtvrtinu celého textu, hlavně proto, že je v něm přetištěn dopis, jenž Evans, jakožto "zástupce 50 milionů amerických evangelíků" zaslal izraelskému premiérovi Jicchakovi Rabinovi. Stalo se tak po 13. září 1993, kdy byly podepsány smouvy z Osla – z čehož měl Evans "zlomené srdce":

"Pokud nemá být za základ vašeho práva na tuto zemi považována Bible, pak můžete lidu Izraele rovnou říct, ať si balí kufry".

Evans necituje pouze Bibli, ale i prohlášení Jásira Arafata, který už 19. září 1993 slíbil na islámské konferenci ministrům zahraničí arabských států, že tato mírová dohoda, je jen "prvním krokem": "Je to základ pro přechodné řešení a široký prostor pro konečné řešení, které bude spočívat v ukončení okupace a totálním odsunu (Židů) z naší země, z našich svatých míst a z našeho svatého Jeruzaléma..." Tři miliony palestinských uprchlíků, jež žijí mimo Izrael se mají vrátit domů.

(Upozorňuji na "konečné řešení" jak si je představují třeba íránští politici: Vrátí se všichni, i s potomky v 5. generaci, a potom bude na území Izraele uspořádáno referendum, jež demokraticky rozhodne vyhnat Židy do moře.)

Trefné je závěrečné Evansovo varování k vyjednávání s Palestinci:

"Pane premiére, nezapomínejte, že když tancujete s gorilou, tak o tom, kdy tanec skončí, rozhoduje gorila."

Vzpomněl jsem si na ně při debatách politiků o tom, kdy skončí přistěhovalecká vlna...

Kniha je vhledem do u nás málo známého postoje amerických evangelických kruhů a křesťanských sionistů. Čte se asi lépe těm, kteří se orientují v Bibli, avšak měli by si ji přečíst i bezvěrci.

Aby věděli, proč máme podporovat Izrael!

Psáno v Praze na Lužinách dne 26. ledna 2016, v předvečer Dne památky holocaustu
***

Mike Evans: Proč by křesťané měli podporovat Izrael
Vydal Stanislav Juhaňák – Triton 2015
Překlad Miroslava Polová
Obálka Renata Brtnická
144 stran, 11 × 16,5 cm, brožované
Doporučená cena 129 Kč