úterý 4. prosince 2012

Jak zapřáhnout prezidentské koně


"Koně se zapřahají před vůz hlavou ve směru jízdy." Prý existoval starý vojenský předpis, který to takto definoval. Tím jsme se na dávné vojně utěšovali, když jsme četli nové hloupé vojenské předpisy. Musím na to myslet vždy, když čtu nějaký nový zákon, a hlavně, když pak vidím, jak ho kdo vysvětluje. Pro vojenské předpisy, které objasňují samozřejmosti, jež mohou být nejasné jen naprostému tupci existuje ospravedlnění – byly totiž tvořeny tak, aby jim opravdu i naprostí tupci rozuměli. Naše nové zákony jsou však, mám pocit, často tvořeny právníky a pro právníky, a to tak, aby jim nerozuměli ani zákonodárci. Ale to neplatí pro současný zákon o volbě prezidenta republiky.
Narychlo vyrobená Ústava ČR z konce roku 1992 upravovala volbu prezidenta velice nelogicky. Prezident totiž nemusel být zvolen, ani když zůstal ve třetím kole jako jediný kandidát, i tak se požadovala nadpoloviční většina hlasů přítomných poslanců a senátorů. Potom nastupovala další volba, teoreticky až do nekonečna. Kdyby zákon připravili programátoři, udělali by to tak, aby jim program vygeneroval nějaký výsledek. (Tedy programátoři, nikoli firmy, které parazitují na jejich práci.) Přitom nebylo co vymýšlet: Prezidentské volby v jiných zemích úspěšně produkují prezidenty už desítky let. Nevím, proč jsme fungující model nepřevzali. Jenom se vždy po umatlaných prezidentských volbách říkalo, že by se tento nešťastný způsob měl změnit, ale nikdy se tak nestalo. Nakonec byl místo drobné technické úpravy Ústavy (stačilo vypustit slůvko "nadpoloviční", a bylo jasno už po třech kolech, když nám nestačila kola dvě) vyslyšen "hlas lidu" a základní zákon země byl převorán. A lid si tak bude volit prezidenta sám. Možná.

Při letošní změně Ústavy se kůň zapřáhl za vůz. Nu dobrá, tak zde máme nový vůz a nové koně a nový předpis, jak zapřahat:

"Zjistí-li Ministerstvo vnitra, že druhý kontrolní vzorek vykazuje chybovost u 3 % nebo více než 3 % občanů podepsaných na petici, odečte od celkového počtu občanů podepsaných na petici počet občanů, který procentuálně odpovídá chybovosti v obou kontrolních vzorcích."

Ve slově "obou" v šestém odstavci paragrafu 25 zákona nevidím nejasnost. Jenže úředník řekne, že není řečeno, zda má obě chybovosti sčítat či zprůměrovat. V "obou" znamená v jednom "i" v druhém vzorku. To "i" čte jako "a", a to češtinské "a" pak vyloží jako matematické "plus". Raději obě chybovosti sečte a trvá na tom, že mu "zákon umožnuje takový výklad". Načež se ozve mediální ryk o zpanchartělosti zákona. Ale je to opravdu vina zákona?

Kdyby nebyl ten fiktivní vojenský předpis psán pro tupce, ale bylo tam jen uvedeno "koně se zapřahují před vůz", pak by takový úředník jistě zapřáhl koně hlavou proti směru jízdy, protože "výklad zákona" mu to umožňuje. Koňák by to neudělal, a to ani učeň na koňáka. Stejně tak by měl úředník, který přes třicet let administruje volební zákony, myslet hlavou, i když není kůň. Normální statistik by to zprůměroval. A normální úředník, když by mu bylo poukázáno na matematickou hloupost jeho sčítání (kandidáti by mohli získat i záporné hlasy), by svůj postoj změnil. Což se nestalo: ministerstvo vnitra zatvrzele trvá na tupém výkladu svého úředníka. Nemyslím si, že by Václav Henych a jeho ministr Jan Kubice byli tupci. Otázka je, jestli spíše nejsou "naschválníčci".

Komentátor HN Jindřich Šídlo odpověděl předminulý pátek v pořadu ČT24 po zoufalé tiskovce ministerstva vnitra na otázku, zda nejde o pokus obnovit volbu prezidenta Parlamentem, že to by ale musel nejdřív někdo navrhnout. A dodal: "Jsem zvědav, kdo se ujme téhle role směšného kašpara." A vida, ujal se. Poslanec ODS Boris Šťastný, který se svým návrhem běží na vládu dříve, než se vyjádří Nejvyšší správní soud. Takže nemusí jít o obvyklou tupost a neobvyklou šaškárnu.

Do minulé středy se k Nejvyššímu správnímu soudu odvolali nejen tři kandidáti, které odsunuli z prezidentských voleb patlalové na Ministerstvu vnitra, ale i pět dalších exotů, kteří se ani neobtěžovali sehnáním 50.000 podpisů. Předseda volebního senátu NSS Vojtěch Šimíček k tomu řekl: "Přezkoumáváme rozhodnutí ministerstva vnitra a je to trošku jiné řízení než u klasických volebních stížností. Je velmi obtížné jakkoli předvídat, co všechno budeme dělat a k jakým závěrům dospějeme." Sedmičlenný senát musí rozhodnout do 13. prosince, přičemž hodlá rozhodovat průběžně. Stěžovatelé se pak ještě mohou obrátit na Ústavní soud. To ale už bude jiná pohádka. A je "velmi obtížné jakkoli předvídat", jak dopadne.

Pro ty čtenáře, kteří jsou dychtivi zodpovědět otázku z nadpisu, uvádím citaci ze skutečného předpisu: "Nejprve se se sepnou křížovky a pak opratě vzadu a potom se zapnou držáky na oj a pak postraňky."

Státním úředníkům a poslancům připomenu hlavní bod postupu: "Před zapřaháním koní do vozu se musí kočí přesvědčit, že je vůz v pořádku a zabrzděný."

A varování: "Přetěžování vozu nad jeho nosnost a tažnou sílu koní není dovoleno!" Koně by se totiž mohli splašit a utrhnout z otěží.

(Uvedené citace o zapřahání převzaty z knihy Jaromíra Duška a kol. Chov koní.)

Úvodní foto přejato z webu stáje Kateřina.

35 komentářů:

informace řekl(a)...

Předesílám, že nejsem "leguleio", tím míň konstitucionalista, a tak jdu na problém se selkým rozumem jako Šaman.
Ale hned u Šamanovy alegorie s koni a vozem nacházím jakési logické nesrovnalosti. Opravte mne, jestli se mýlím. Říká na př., tedy znění zákona je pro něj jednoznačné. Nejde mi to dohromady s předešlým řádkem, kde zas tvrdí: Za vůz by mělo znamenat, že zákonodárci vypracovali zákon nejasný, nejednoznačný?

Je tedy, podle Šamanovy alegorie znění zákona jednoznačné, takže neotvírá cestu více interpretacím, anebo ne?
Já bych položila otázku poněkud odlišným způsobem: je-li znění zákona vypracovaného zákonodárci jednoznačné, jsou tedy hloupí úředníci. Není-li jednoznačné (chybí tam slovo průměr, průměrný) tak úředníci aplikují jednu ze dvou možných interpretací. Máme kritizovat zákonodárský sbor anebo úředníky ministerstva?

Abych problém ještě víc zamotala, uvedu vám tu, jak o problémech formulace zákona a jeho interpretace uvažuje filozofie práva. Uvedu tu jen ve zkratce některé myšlenky z bakalářské práce "Interpretazione: due concezioni e un non sequitur", autor Hernan Bouvier, univerzita Janov. (Dvě pojetí nterpretazione a non sequitur*)
Podotýkám, že filozofové práva neodpovídají na problém jednoznačně, že existuje několik škol, i když autor se zaměřuje prakticky jen na dvě.
První koncepce zastává názor, že právo je částečně nebo úplně stanoveno zákonem a interpretazione je nutná jen v omezených případech, když jazyk zákona není zcela jasný.
Druhá zase tvrdí, že nemá smysl hovořit o existenci práva jako faktu daném již před jeho intepretací, jinými slovy právo není vyčerpáno jen formulací zákonodárce.

*Non sequitur, termín převzatý z formální logiky = in logica si indica un errore di ragionamento = the argument is fallacious because there is a disconnection between the premise and the conclusion. Úvaha je mylně postavená, chybí spojení mezi premisou a závěrem.)


informace řekl(a)...

Oprava.
Smazala se mi část prvního odstavce. Zní takhle:
Ale hned u Šamanovy alegorie s koni a vozem nacházím jakési logické nesrovnalosti. Opravte mne, jestli se mýlím. Říká na př."Ve slově "obou" v šestém odstavci paragrafu 25 zákona nevidím nejasnost.", tedy znění zákona je pro něj jednoznačné. Nejde mi to dohromady s předešlým řádkem, kde zas tvrdí: "Při letošní změně Ústavy se kůň zapřáhl za vůz." Za vůz by mělo znamenat, že zákonodárci vypracovali zákon nejasný, nejednoznačný?

Jakub S. řekl(a)...

x Leguleio - no to je tak pěkný šťavnatý pohrdáním nabitý termínek, že nemoha odolati dovolím si podati výklad: označení asi nesolidního, nejasného, pokoutního, prostě netransparentního právníčka, advokáta, co dělá kdovíco a pro kdovíkoho.
x Že dlouholetý úředník, Šamane, by měl myslet hlavou - to je dost smělá hypotéza, tedy máš odvahu něco takového postulovat... Všecka čest stranou!
x Totéž platí o další smělé hypotéze, že ten úředník není kůň.
x Ano, je tam: ...in der Fahrtrichtung. Fahrt jest jízda. Víte, co jest to jízda, pánové? Jízda jest pohyb na koňském hřbetě, pánové, ano. Víte, co jest to kůň?
A teď si dočtu I. A presto!

StK řekl(a)...

K tomu, co je psáno výše se snad nedá nic rozumného podotknout. Jenom snad, že ač nepatřím mezi tvůrce ani obdivovatele alternativních teorií mě to, že je to na objednávku, napadlo hned po vysvětlování pana Václava Henycha v TV. Pan Henych mi zrovna nepřipadal jako člověk obdařený jiskřivou inteligencí, ale výsledek předčil očekávání. A protože nevěřím, že by státní úředník mohl opravdu být takový blb, soudím (a už jsem to kdesi psal), že to musí být pokus o shození přímé volby presidenta pod stůl s tím, že "to prostě nejde". Taky mě napadlo, že pár desítek najatých lidí, obcházející podpisové archy nežádoucích kandidátů a podpisujících se jako Švejk nebo Cimerman, případně Karel IV. (se správným rokem narození) by vlastně při takovém počítání chybovosti dokázali vybraného kandidáta bezpečně "odstavit".
===
Jenže jak z toho ven? Jediná možnost je se při podpisování legitimovat, ale to by určitě začal řvát Úřad na ochranu osobních údajů - podle mě ten nejzbytečnější úřad na světě, který se v dnešní internetové, mobilové a platebně-kartové době době se snaží o věc naprosto ztracenou - o ochranu osobních dat před obchodníky s databázemi potenciálních zákazníků.
To se Úřadu zoufale nedaří, zato se mu daří komplikovat všechny možné ostatní úkony. V nemocnici vám vám např. neřeknou, jak se daří vaší nemocné kolegyni - ochrana osobních dat. Ale pustí vás za ní na pokoj, kde se jí zeptáte přímo, nebo když po operaci ještě spí, řekne vám to ochotně nepoučená sestřička na oddělení. Čili - šaškárna jako vždy.
===
Pozn.: K poslanci Borisi Šť. se nemohu objektivně vyjadřovat. Je mi totiž už od pohledu (v TV) tak "sympatický", že mívám utkvělou představu, jak "Borju" přetahuji teleskopickým obuškem přes jeho samolibý obličej.
Vím, je to hrozné, mít takové představy - a nikdy to pochopitelně neudělám, ale ta živá, brutální představa mi umožňuje po vyslechnutí názorů toho "člena" ODS jít klidně spát a nemít přitom silně zvýšený krevní tlak, což prý škodí zdraví. [;>))

Jakub S. řekl(a)...

Samolibost patří k nejodpornějším, nejsmutnějším a nejnebezpečnějším vlastnostem. Kdekoliv, ale především u politiků. V mém kraji ódéesáci úděsně projeli volby. Jeden z hlavních důvodů: jejich neustále samolibě se tvářící ulízaný všude se ukazující a na všecky okolo se vrchnostensky usmívající předák - blahobytný padesátiletý obtloustlý frajer s rezavoblonďatou bradkou. A představte si, že oni to nepochopili, je pořád v jejich čele a teď ho navrhli dokonce na ministra!! Kdo chce kam... Přesmutné je, že by to měla být nejsolidnější strana na pravici.

informace řekl(a)...

Jakube,
leguleio by míněn jen žertovně, advokáty nepohrdám. Naopak, v Itálii je vždycky užitečné nějakého znát.

drak řekl(a)...

Jak to bylo doopravdy v onom okachlíkovaném tarantuláriu na Letné při tom sčítání podpisů, to se možná nedozvíme vůbec, nebo jen náhodou a částečně, třeba následkem nějakého záměrného úniku informací, až někdo bude potřebovat nějak vyvést z rovnováhy třeba zrovna Henycha. Dá se o tom jen spekulovat, možná, že ta naprosto zcestná a nelogická interpretace zákona, která mimochodem prokazuje velice hlubokou neznalost látky ze základní školy, opravdu byla jen následkem projevené tuposti a ignorance úředníků a lenosti to po nich přečíst u jejich nadřízených a pak už, když se to dostalo ven a následně to "ruplo" v médiích, došlo na "držení tváře" a tiché doufání, že to napraví správní soud. Zkrátka nelze opravdu vyloučit, že jedna banda tupounů to zmrvila, protože neumí myslet a počítat, druhá to pak jen podepsala a poslala do světa, protože byla líná to po nich přečíst. Nelze ani vyloučit záměr těch co to počítali s úmyslem poškodit ty, co to podepisují a nečtou, případně tu opravdu může jít i o "vyšší hru", se záměrem znemožnit přímou volbu presidenta a vrátit se k té poslanecké. Tarantulárium na Letné je totiž plné dílem tupounů, kteří by se jinde neuživili a dílem výstavních lenochů, co jsou zvyklí chodit si do práce pro výplatu a benefity, ale odvykli si odvádět za to smysluplnou činnost v přiměřeném množství. S o to větší rasancí se pak řežou mezi sebou, případně společnými silami řežou do nadřízených, případně šíří blbou náladu. Být mladší, tak bych na tu kombinaci blbosti a lenory nevěřil a viděl v tom jen úmysl. Za tu dobu, co jsem na světě, už jsem ale stihl tvrdě narazit na takové blbce a na tak vlivných místech, že dnes už mi v tomto ohledu překvapí jen máloco a toto by do toho zapadalo jako reálně možná věc.

ÚOOÚ, to je opravdu dost zbytečný úřad. Lehkost, s jakou se dostávají někteří zmetci k neveřejným telefonním číslům je až zarážející. Ono to ale není tak úplně zbytečností onoho úřadu, jako spíš určitou ztrnulostí a nečinností zákonodárců, policie a justice. Stav věcí ohledně neochrany soukromí je takový, že:

* Kterýkoliv špatně placený brigádník u telefonního operátora, si stahuje databáze telefonních čísel a šmelí s nimi, jak to jen jde. Protože se to jedno číslo dá zpeněžit za haléře za kus, musí jich ten hajzlík stáhnout hodně, aby měl aspoň na pivo. Následně se na vás v okamžik, kdy nevíte kam dřív skočit, vrhne ještě telemarketing...

* Kdokoliv, kdo není líný, si může někam umístit plechovku s modemem, který vygeneruje telefonní číslo a zkusí vytočením ověřit, zda existuje. Zazvoní to 2-3 x a než k tomu dojdete, modem zavěsí a volá jinam, bezva věc, autora bych zardousil a regulátora, co mu to nezakáže, tak toho ještě brutálněji a pomaleji.

* Telemarketing je jako metoda prodeje dost pokleslý a otravný už z podstaty věci, protože je dost nepopulární, dá se tím špatně uživit. Tento ekonomický tlak vede k tomu, že to pako, co ten telefonní automat obsluhuje, volá na několik telefonních čísel najednou, třeba na 10 a jakmile to první z tech deseti zvedne, na ostatní ta piksla zvonit přestane, co si o tom myslí těch zbylých několik, co se sápalo po telefonu zbytečně, to se slušnými slovy nedá popsat.

Je smutné, že je někdo ochoten podnikat tak pokleslým a ubohým způsobem a ještě smutnější je, že regulátoři na to kašlou a dávají tomu volný průběh.

EK prohled dírkou řekl(a)...

Je to šaškárna od začátku. Jsem přesvědčen, že pokud by byl navržen "V kráječ" nebo přímo "Klaus Fuks" tak bude zvolen. Minus iqoši spolu s absolventy FF by je určitě, i když každý z jiného důvodu, provolil na hrad.
S pozdravem: studujte vnější balistiku a nebudete větrem překvapeni! V 5.10 ZULU

Honza ze Žižkova řekl(a)...

V tom předpisu údajně bylo, že koně se zapřahají k oji a to hlavou ve směru jízdy.
Ono, je-li tomu vůz uzpůsoben, může být kůň i za ním. Někde jsem viděl obrázky, kdy koně byli vepředu i vzadu. Ovšem takové vozy musí zapřahat kočové specialisti, začátečník by to popletl.

Honza ze Žižkova řekl(a)...

Ověřování podpisů šlo zařídit jednoduše. Ke dni D-x se přihlásí kandidáti, ministerstvo připraví podpisové archy a archy se budou podepisovat na Czechpointech. S ověřením.
Někde to takhle podobně snad maj.

Jakub S. řekl(a)...

A proč absolventi FF, EK? Kolik jich znáte? Jaký máte statisticky relevantní vzorek k vyhodnocení? Já jich znám tak tři stovky, z toho dobrých deset velmi dobře a celoživotně. A zadruhé: nějak nechápu podstatu, prosím o vysvětlení. Tí intelygenti, kúrňa... k lopatě s nima, co?
Nebo vám křivdím - ?

Jakub S. řekl(a)...

Ovšomž i ti vzadu MUSÍ být hlavou ve směru jízdy, že... Jinak by to s vozem + nákladem v okamžiku zvolání Vijé! dopadlo... no dopadl by - :-)

StK řekl(a)...

Ne Jakube. To asi není útok. To je jenom chinin - koncentrovaná hořkost. Já ji raději polykám - je to ostaně lék, ne?

drak řekl(a)...

Je smutnou realitou, že už z dob před listopadem 1989 tu existovalo určité pohrdání ze strany dělného lidu vůči lidem vzdělaným, zejména pak těm vzdělaným v humanitních oborech. Projevovalo se to kupříkladu takovým tím hospodským pořváváním: "Já su havíř! Kdo je víc?", atd, atp. Pak se to projevovalo takovým tím přesvědčením, že něco opravdu užitečného a použitelného produkují jen a pouze dělníci a rolníci, ti ostatní, že jsou vlastně jen jakýmisi trpěnými parasity. Dílem se to opíralo o marxistické učení o dějinné roli proletariátu, ono je vždycky poměrně snadné někoho zblbnout mazáním medu kolem huby. Chce-li být někdo vzdělaným chce to aspoň trochu talentu a hodně práce, na to aby skončil ve fabrice, na to zase až takové úsilí vynakládat nemusí. Že je to primitivismus, který neobstojí před pár správně položenými otázkami a vyslovenými argumenty, to mnohým nositelům těchto hloupých názorů nedochází, protože sami spíš jen bezmyšlenkovitě přebírají určité stereotypy ze svého okolí aniž by o nich uvažovali. No a někteří studenti humanitních oborů, kteří toho o přírodních vědách na jedné straně moc neví, ale o to ochotněji se přivazují ke stromům napadeným kůrovcem, tak ti takovým samozřejmě jen přilévají vody na mlýn.

Jakub S. řekl(a)...

Dík. Samozřejmě pitomců a pitomek, namyšlených snobů, nabíhajících si kdoví nač pyšných "intelektuálek" či hospodských spatra na ostatní hledících "studentů" znám sám kvanta. Kdo chce psa bít - tuhle hůl si vždycky moc snadno našel a najde. Generalizace je vždy účinná. K přesvědčení sebe sama aji druhých. Hergot to jsem to pěkně napsal.
MMCh s klukama z přírody (společná vojna, koleje, akce) jsme všici byli nejlepší kamoši. Teda v Brně. V matičce nevím... A děda byl mineralog a já jsem léta byl zacílený na botaniku či broučky či něco takového. Takže -

Moby Dick řekl(a)...

Možnáže důležitější než členství v KSČ před 40 lety je dnešní postoj kandidátů k dnešním komunistům. Kandidáti na prezidenta Miloš Zeman (Zemanovci) a Jiří Dienstbier (ČSSD) dorazili v pátek (jeden po druhém) na zasedání výkonného výboru KSČM, aby získali podporu této strany. Nějak jsme si nevšimli, že by oblézali jiné partaje. Prostě strana estébáků, surových bachařů a kolaborantských politruků je jejich srdci nejbližší.
>>:((

Moby Dick řekl(a)...

Jakou avioniku má kompletní čínský J-15 (obšlehnuté súčko 33)?

EK povzdech řekl(a)...

Ano Jakube, je to hořké poznání skutečnosti vyjádřené Gausovou křivkou. Jinak, práce "lopatou" není ponižující a kdo ji tak vidí je nadutec. Není však nad TECHNIKU, technické vzdělání jde jen někde nahradit a jen s obtíží. Nic ve zlém. Ať žije VUT !!
ZULU 13:48

Jakub S. řekl(a)...

Před čtyryceti lety aji dnes - ano. No ono to souvisí, že.
Je to hnusné, odporné, sebevražedné, neuvěřitelné chování. A jejich chucpe už bleskově vyrostla do nebes: viz ten politruk ČSLA, například. Bože. A to vše kvůli blbému chování blbů ze sprostého lidu, nechápajících, že nevolit je to nejhorší. Takže volili. Idioti.
A právě začalo hustě důkladně sněžit. Takže du na oběd.

drak řekl(a)...

EK:

Každé malé dítě ví, že když potřebujeme postavit barák, tak jdeme za zedníkem a když někoho bolí břicho, že se jde za doktorem, když někoho bolí zub, jde za zubařem, ne za kovářem a když se potřebuje něco naučit, tak že jde za učitelem a když je mu těžko na duši, tak že zajde za psychologem či psychiatrem, to prostě podle toho, co je zrovna zapotřebí. Všichni se navzájem potřebujeme a jestli si někdo myslí, že ten či onen je zapotřebí víc, nebo míň tak je jen nadutý blb a idiot a to naprosto bez ohledu na to, kolik řemesel ovládá, nebo jakého dosáhl vzdělání a kolikrát za to byl, nebo nebyl otitulován. K tomu v podstatě není moc co vymyslet navíc, nebo dodat.

drak řekl(a)...

Moby Dickovi:

Jsem docela rád, že nejsem placen za to, abych to věděl, protože si myslím, že s naprostou jistotou to nemůže tvrdit nikdo. V Asii z toho určitě mají vrásky v Japonsku, na Tchaj-wanu a v Jižní Korei. V USA, Austrálii (pakliže jim vůbec dochází oč jde) a Rusku asi také, byť tam každý z jiných důvodů a částečně asi i těchže. Chci říct, že Číňané se tím určitě chlubit nebudou a otevírá se tu tedy široké pole pro tajné služby a hlavně spekulace.

Ve hře je čínská bolševická lehkost zacházení s cizím duševním vlastnictvím: "Co je tvoje, to je aj moje a co je moje, do toho ti fakt nic není.". Situaci trochu ulehčuje ten nanometrický problém, ale ta záležitost tu už je několik let. Je tedy možné, a možná i pravděpodobné, že zpočátku tam byly nějaké, ruské originály, sice pravěké, ale použitelné, nebo jejich čínské kopie, případně i částečně nějaké vlastní čínské odvozeniny. Číňané jsou jak je známo mistři světa v dodávce čehokoliv, v jakémkoliv termínu a množství, ale vždy maximálně tak na 90% a "Next one would be much better...".

Na druhé straně se dlouhodobě nedá přehlédnout určité ochladnutí vztahů vůči Izraeli z americké strany, asi následkem čím dál tím horšího stavu americké ekonomiky hroutící se pod socialistickými experimenty současné administrativy, nebo i ekonomických vlivů z BV, případně kombinací všeho možného. Evropská averze vůči Izraeli a vstřícnost vůči všem možným vozembouchům se také nedá přehlédnout a na straně Izraele to může vyvolávat snahy poohlédnout se po potenciálních spojencích někde jinde. Čína by mohla být jedním z nich, protože ona je expandujícím islámem ohrožena také, ne tak moc jako Izrael, ale dá se rozhodně říci, že zájmy Číny a Izraele se v mnoha ohledech blíží, či shodují, takže, pakliže Čína nějakou izraelskou avioniku ještě nemá, tak rozhodně nelze vyloučit, že následkem nedostatečné podpory Izraele ze strany USA a Evropy, se Čína pořádných zbraní s pomocí izraelských odborníků a technologií nakonec dočká. V každém případě se nedá přehlédnout, že jak Čína tak Indie zbrojí jak o život a ono o něj nepochybně jde, jen si to naši evropští ignoranti a poserové odmítají uvědomit a následně na to pak nějak smysluplně reagovat.

Moby Dick řekl(a)...

V Evropě jak o život zbrojí jedině Poláci, a ti opravdu vědí, proč. Uvnitř jejich teritoria se totiž nachází ruskými vojsky a zbraněmi přecpaný Kaliningrad.

drak řekl(a)...

Moby Dickovi:

Poláci jsou v tomto ohledu světlou výjimkou, obávám se, že dosti ojedinělou. Řekl bych, že Finové ještě také vědí svoje a zachovávají si přeměřenou hladinu opatrnosti a ostražitosti a hlavně se dost usilovně snaží nebýt bezbranní.

StK řekl(a)...

Co dodat?

drak řekl(a)...

Není k tomu co dodat, tohle patří k normálním běžným každodenním znalostem dětí předškolního věku, nejpozději pak 1. stupně základní školy, jestli tomu někdo nerozumí, nebo to z nějakého důvodu nechce pochopit, no tak to je pak opravdu těžký případ.

Zdeněk Žíkovecký řekl(a)...

Ten dělá to a ten zas tohle, ale bez některých profesí bychom se docela dobře obešli. Zbavit se hygieniků telefonních sluchátek a ostatních cestujících Archy B sice nakonec nebyl tak dobrý nápad jak se původně zdálo, ale potřebujeme opravdu také drogové dealery, soukromé exekutory, sběrače nehlídaných kovů, lobisty, multilevelmarketingáře, provozovatele heren, externí náhončí bank a telekomuničních operátorů, astrology, homeopaty a takdál? A především jsou tu profese, které bychom sice potřebovali, kdyby se ovšem nezvrhly podobně jako ti románoví požárníci, kteří místo hašení požárů měli v popisu práce pálení knih.

drak řekl(a)...

ZŽ:

O tom, že máme vzhledem k hospodářské situaci přebujelý, překomplikovaný a hlavně škodlivý, zbytečný a vzpupný úřednický aparát, tak o tom není sporu. Máme ho a jen tak se ho nezbavíme, to je ta první jistota. Táhne nás ekonomicky ke dnu, to je ta druhá jistota. Mnohem horší je, že dnes už nikdo neví co s tím, respektive tuší, ale nikdo si hlavně reálně netroufá do toho "říznout", ona je to už totiž značná voličská a odborová nepříjemná síla. Nehledě k tomu, že naši rudí a oranžoví populisté by kvůli každému prdu, který se uděje, nejraději zřídili několik parlamentních či jiných komisí, podkomisí pakomisí, nebo ještě lépe, to mají ještě raději, rovnou chtějí a navrhují zřídit nějaký další zbytečný ouřad, místo toho, aby jen donutili ty, co už tu jsou, dělat to, co dělat mají. Je o tom krásný článek na dnešním NP, "Kterak je dnes výhodné býti blbcem". Je to pošetilé a odtržené od reality, od té ekonomické určitě, ale bohužel, zrovna na tohle reaguje velice vstřícně a positivně značná část voličstva. Škoda, že blbost nenadnáší, kdyby ano, aspoň by se ti blbouni vznesli, vítr by je kamsi odvál a byl by od nich klid. Ty nadějné případy by třeba zmoudřely hladem a při troše štěstí se zase dostali zpátky nohama na zem.

StK řekl(a)...

Zdeňku Ž. a Draku (D).:
Krásně jste shrnuli látku a postavili problém, teď můžeme jít do hloubky věci...* [;>)

Pravda je, že kdyby nebylo blbů různé ráže, hromada dalších "profesí" by zas a znova nevznikala.
Pár příkladů: Kdyby nebylo blbů, kteří si neuvědomí, že zadarmo jim nikdo nic nepůjčí a ani si nepřečtou smlouvu o půjčce, nebylo by potřeba oněch náhončích (ne)bank, ani exekutorů by tolik nebylo třeba atd. Zepter by musel sbalit krám.
Nebýt chtivých důchodců, kteří si neuvědomí, že je jen tak nebude nikdo vozit na výlety s obědem za 50.- Kč a kteří podepíší jakýkoliv papír, když se na ně udělá trošku "bububu", nebo nejsou schopni si spočítat roční úrok, když týdenní je "jenom 5%" a když pak na ně dojde "spřátelený exekutor" (tedy k spřátelený s vyděrači), tak se dojemně rozpláčí a volají, ne ale na Pánoboha, do čeho to duši dal, ale na Novu, ať je z toho "někdo" vyseká.
Astrologové, homeopati a jiní léčitelé by taky neexistovali, nebýt masy lidí mdlejšího uvažování. Neuživili by se. Kdyby nebylo vychcánků, kteří si myslí, že laptop za 1500.- není kradený, ani by se snad ty počítače tak nekradly. Dtto auta, mobily přípqadně "originální" francouzské parfémy.

Jenže: člověk je v principu jen oblečená a mluvící opice a systém lovu "pracka v láhvi" pořád funguje. Takže celá ta plejáda příživníků a podvodníků žije z chtivosti blbů. A protože IQ je rozloženo jako hodně jiných věcí v přírodě podle křivky pana Gausse, je tu docela široký segment "lidu", předurčený k okrádání. A pokoušet se to "moderovat" pomocí zákonů, které sepisuje směs lidí z různých bodů Gaussovy křivky (a větší bere!), kteří si říkají zákonodárci je marné. Ti chytřejší si nechají těmi méně chytrými schválit jakoukoliv "sviňárničku" - třeba dotovanou solární eklektřinu. Takže odklonili peníze, které hloupý stát vybírá od lidí do svých kapes.

Nevím, k čemu těm příjemcům tolik peněz vlastně je - to přece nelze za život spotřebovat ani na sebevětší přepych. Takže mám pocit, že je to jenom další uplatnění principu "pracky v láhvi", tentokrát na mnohem vyšším levelu. To, že sebevětší majetek neochrání člověka před rakovinou konečníku nebo působením setrvačných sil při nárazu auta do jiného si neuvědomují a hromadí a hromadí. Jen několik z nich, bohatců si uvědomuje, že mohou být užiteční světu tím, že své ůnakrvavené peníze použijí na vybudování něčeho užitečného - pro všechny. Nebo pro budoucnost.

Poznámka: Vymlouval jsem předloni jednomu spolucestujícímu ve vlaku, který stál před Prahou, protože někdo prý ukradl signalizační kabely myšlenku, že by přísným dohledem nad sběrnami bylo možno zabránit kradení traverz, kanálových mříží kolejnic nebo kabelů. Mínil, že kdyby se vykupovalo jen od zaregistrovaných podnikatelů... Vysvětlil jsem mu, že vzápětí po vydánín takového zákona se bystře zaregistruje několik set podnikatelů v libovolném oboru, kteří budou šrot vykupovat bez toho, že by je zajímalo, odkud je a pak ho budou oficiálně dodávat oficiálním sběrnám. Sběrači/vykrádači dostanou míň o rozdíl cen, který zůstane překupníkům za nehty, takže nakonec budou muset krást o to víc.

Pakliže jste usoudili, že nemám žádného slitování s hlupáky, usoudili jste správně. Jsem totiž zlý starý kocour!
Každý svého štěstí strojvůdcem!

Zdeněk Žíkovecký řekl(a)...

Dohled nad sběrnami a zástavárnami by sice nezabránil všem krádežím, ale myslím že pokles kriminality by byl velmi podstatný, pokud by se tam přiměřeně často dělaly kontroly, zda tam není kradené zboží a pokud se něco podezřelého najde, tak jestli je v knihách záznam o tom, kdo to přinesl a že se legitimoval. A dejte jim před vchod průmyslovou kameru, aby se pak dalo ověřit, jestli tam v udané době opravdu ten člověk byl a nejednalo se o kradenou legitimaci.
Podle staroslovanského práva se prováděl půhon: když se u někoho našlo kradené zboží, tak buď musel říci od koho to koupil, nebo byl za krádež odpovědný sám. Dnes by byla kontrola zástaváren o to jednudušší, že většina hodnotnějších výrobků má výrobní číslo; to se sice třeba dá s větší či menší šikovností změnit, ale kontrola by odhalila buď duplicitu nebo výrobek nikdy nevyrobený nebo již sešrotovaný. Někdo by se sice osypal při představě, že Velký Bratr má někde v databázi údaje o tom kolik bicyklů a kuchyňských spotřebičů kdo vlastní, ale já bych považoval takovéto "narušení soukromí" za zanedbatelné ve srovnání s tím, jakou škodu působí zloději.

Jakub S. řekl(a)...

Ano: odvolání na raně středověké - najen slovanské - právo púhonné v tomto směru by rázem a zásadně a krystalicky jasně tuhle hnusnou nebezpečnou vrcholně nemorální věc vyřešilo.
A ohledně dozoru nad sběrnama myslím, že zastávám názor ZŽ. A: prokázání přijetí kradené věci by provozovatele neprodleně ZBAVILO ŽIVNOSŤÁKU. A utru, basta, šlus. No - ? Může mi někdo vysvětlit, v čem je problém, že to tak není už dáávno?
Stalo se: sběrna přijala jako barevný kov BUSTU JIŘÍHO MAHENA z Centrálky. Cigáni, jako v Terezíně před Malou pevností tehdy. JAK TO, že ta svině provozuje sběrnu dodnes? A ta s bronzem či mědí z T.?
MMCh můj drahý Mahen měl předevčírem 130 let od narození. Jezdil jsem za paní Karlou, přežila ho o 52(!) let, jezdím za jeho synovcem. Myslíte, že si některé noviny aspoň pár řádečky kurzívou vzpomněly? Jako za komančů. No nic. Du se dívat na život ve vesmíru...

StK řekl(a)...

Nevěřím Zdeňku Ž.,
že by zloději a zastavárníci* nenašli způsob, jak z toho ven. Šedá zóna má obrovský mozkový potenciál. Vezměte třeba ochrany DVD nebo Blue Ray disků. Na ty se ochrana vyvíjela 3/4 roku a byla prohlášena za neprolomitelnou. Crackovací program byl k dispozici ke stažení 22. den po tom, co se objevil první zakódovaný BR disk v prodeji. Podobné to bylo u DVD i CDA. Navíc u CDA není třeba nic lámat - stačí mít přehrávač s digitálním S-PDIF (AES-EBU) výstupem a věc dostanu ven bez sebemenší ztráty kvality - jen CD TEXT chybí. Ten mohu vrátit zpět ručně opsáním displeje - a nelámal jsem přitom žádnou ochranu.
Záleží na poctivosti spotřebitele a jeho ochotě respektovat "autorská práva" toho nebo onoho výrobku a na míře nenažranosti jeho producenta - distributora. Zoufalé a marné pokusy ochránit "autorská práva" se stávají nepotřebnými v okamžiku, kdy má produkt přiměřenou cenu a práce s kopírováním se prostě nevyplatí. To by ovšem nesměli být majitelé práv tak nenažraní - pokud do toho trochu vidíte, víte o čem tu píšu. Ne autoři, ne interpreti nebo studio vydělává, ale vydavatelství a velkoobchodní síť. Ovšem krádež kopie krádež samozřejmě je, i když nikomu nic nechybí. A zase: reakce "držitelů práv" bývají hysterické, neúměrné a exemplární, odpovídající nenažranosti majitelů práv. Ty neuvěřitelné výpočty "ušlého zisku"! (Někdy se divím, že nežádali za zkopírování filmu Avatar smrt toho študáka, který jej zkopíroval první. Jojo, o prachy jde až v prví řadě.)
Ale k věci: s přítomností Velkého Bratra čili VB nám už asi nezbude než se smířit. Do Ústavu to mám 1 400 m pěšky a za tu dobu projdu pod 26 kamerami, z nichž 9 je k dispozici na internetu, zbytek jede patrně na záznam. Možná je jich víc, některé kamery jsou dobře maskované. Takže co? Mám chodit kanálem? Nebo nosit burku? To, že mě nepoznají je dáno jen rozlišením kamer. A to se velmi rychle zlepšuje, máme už dokonce redukci dat: rozpoznávací algoritmy, po identifikaci bude stačit vložit mé rodné číslo a přidat místo, den, hodinu, minutu a vteřinu a jsem dokonale zadokumentován v několika Byte.
Takže to, že někde bude evidováno výrobní číslo mého laptopu mě osobně nijak neruší. Že někde je zaznamenáno kdy a komu jsem volal mobilem, v případě SMS i co jsem mu psal - nejsem rád, ale co s tím nadělám? Až bude ještě levnější diskový prostor, bude se nahrávat i vlastní hovor - oni to naši zákonodárci už nějak zdůvodní, uvidíte. Mohl bych tak leda vypnout a odložit mobil. Pokud zaplatím cokoliv kartou, tak "se ví" kde a kdy jsem byl, co jsem kupoval a kolik ještě mám na účtu u své banky. Atd. Zda dochází ke spojování těchto střípků už v současnosti nebo bude až v brzké budoucnosti nevím, ale začíná se to celé nápadně podobat filmu Minority Report. Pokoušet se proti tomu bojovat je stejné, jako bojovat proti používání automobilů nebo elektřiny. Když něco existuje, bude se to samozřejmě používat. Bojovat proti tomu se nápadně podobá boji Dona Quijota s větrnými mlýny.
K zastavárnám: neexistuje nepodplatitelný kontrolor. Jsou jen kontroloři, kteří se dají podplatit snadno a pak ti, kteří svou cenu znají.Takže jsou drazí. A zase: zvýšené náklady (např. na podplacení kontrolora) si zastavárník* přirazí k ceně, pro zloděje zbude méně a ten bude muset víc krást aby měl na automaty nebo drogy. Ještě jsem neslyšel o zloději, který by z výsledků svého snažení třeba sponzoroval dětský domov.
Internet je zatím(!!!) relativně svobodný, ale průnik osobních informací je už dnes obrovský. Kontextová reklama například. Od doby, kdy jsem hledal ke své zrcadlovce nejvhodnější objektiv se mi zobrazuje reklama na objektivy. Ženě. která je připojená přes WiFi na stejný router jako já ovšem nikoliv - ta má denně nabídky na prášky. Na PRACÍ prášky podotýkám.


*/ čti "překupníci kradeného zboží"

StK řekl(a)...

Jakubovi S.:
Jistě, tohle ale říká selský rozum - dáš-li do sběru bustu nebo zvon, asi to nebude odpad a majitel sběrného dvora by měl místo místo zaplacení na tebe zavolat policii.
JENŽE: Neexistuje zákon na to, že se nesmí vykupovat busty nebo zvony (nebo kolejnice, kanálové mříže, měděné okapy atd.) Nikde to není taxativně vyjmenováno. Taky není přesně stanoveno, jak vypadá busta nebo zvon. A co není zakázáno, je dovoleno. Takové "pravičácké" heslo že jo...
Právníci nám to pak vysvětlí.
To je přesně důvod, proč já právníky bytostně nesnáším (i když je občas potřebuji). Právníci, advokáti ani soudci se nesnaží o nějakou spravedlnost, ale o to, vyložit (a podle potřeby pokřivit - pokud to ještě vůbec jde) zákony ve prospěch toho, koho zastupují. A za to berou peníze.
Proto se tihle lidé jmenují PRÁVNÍCI, o spravedlnost, nestrannou spravedlnost tu přece vůbec nejde.

Šaman řekl(a)...

Před 20 lety mi říkal zaměstnanec sběrny, že nesmí požadovat po prodavači šrotu občanku. A majitel sběrny mu vysloveně rozkázal, že musí vykupovat i zjevně kradené věci.
Tak tam přišel školník, který sháněl ukradené části drátěného plotu kolem hřiště, a musel si ten ukradený plot, když ho chtěl, vykoupit za 20 korun!
Ten sběrník mi tehdy říkal: "To jsou lidi, kteří mají 20 tisíc za měsíc (v době, kdy průměr byl ještě kolem sedmi), sedí v hospodě a připíjejí na zdraví Havlovi a Klausovi."

\ :-((

Jakub S. řekl(a)...

- a proto taky osoba mně blízká, ač chtěla od prvního járu gymplu dělat práva, chtěla taky už od počátku jít nikoliv do advokacie, nýbrž k PČR. Což se podařilo. A její kamarádi - spolužáci dělají všude mimo advokacii.
Ale já pro pár advokátů překládám či překládal jsem, resp. objasňoval jim některé finesy um. děl či jazykového vyjadřování, a pokud jste s nima v takovém řekněme mimoslužebním styku - je to sakra interesantní sebranka...

drak řekl(a)...

Co se týče autorských práv, tak já sám je ctím, nejsem totiž závislák na každé kravině která vyjde a tak když mi ta věc stojí za to, buď si počkám až se dostane do trafiky za rozumnou cenu, nebo si jí koupím za tu nerozumnou, ale to je velmi vyjímečné. Většinou to nechávám zcela bez povšimnutí, protože za pozornost toho zase tak moc nestojí. Co se držitelů autorských práv týče, o ty se ani trochu nebojím, co se jich týče, mám spíš obavy, aby mi při intensitě a zároveň úspěšnosti jejich lobbingu, vůbec zbyly ještě nějaké občanské svobody a peníze, se kterými bych směl nakládat dle mého uvážení a nemusel je všechny hned poté jak je dostanu, odevzdat na zelenou energii a mě poskytovaná autorská práva k čemusi, oč jsem třeba nikoho ani nežádal... Pravdu má v tomto ohledu především StK, je zapotřebí aby vlastníci práv nebyli tak nenažraní a nabízeli ta díla za rozumné a přijatelné ceny, to je nezbytné především, ale přes všecny první vlaštovky, je to pořád spíš sci-fi.

Co se týče sběren a sběračů tak to je problém, ale jen do té míry, do jaké s tím ve skutečnosti nikdo nechce nic dělat. Jediný, kdo by s tím opravdu něco dělat chtěl, jsou ti okrádaní. Všichni ostatní na to v tom lepším případě kašlou, v tom horším z toho žijí. Tento problém by mohl být poměrně snadno vyřešen tak, že by se sešli zástupci vlády, zákonodárců, vlastníků sběren a případně i nějakých občanských iniciativ a dohodli by si nějaká přiměřeně vyvážená pravidla hry, taková aby ta záležitost mohla probíhat natolik slušně, aby legalisace krádeží byla výjimkou a nikoliv pravidlem, jak je tomu dosud. Podle mého názoru, by mělo jít o koncesovanou živnost, provozovanou netrestanými jak majiteli a jednateli, tak i zaměstnanci. Sběrna by musela být dobře oplocena a vchod do ní by hlídalo několik kamer, napojených na místní oddělení policie. Bez předložení a opsání údajů z občanského průkazu a bez pořízení fotografií pořízených na dokumentační fotoaparát, který ty fotky ihned po pořízení zapíše na nepřepisovatelný disk, by nebylo možné výkup uskutečnit, když ano, poprvé pokuta, podruhé velká pokuta, potřetí odebrání koncese a zákaz podnikatelské činnosti aspoň na 10 let, samozřejmě bez ohledu na uplatnění případných jiných záležitostí za přechovávání kradených věcí, případně spoluúčast na krádeži. Vždyť ta poškozování signalisačních zařízení, to už hraniční s obecným ohrožením. Nějaký kretén ukradne kabel, nebo kus mědi, za který dostane pár šupů, které nacpe do automatů nebo prolije hrdlem a kvůli tomu ohrozí třeba i stovky lidí na zdraví a životech? A nic se s tím dlohodobě nedělá? Tohle opravdu není normální, ale nepochybuji o tom, že až to někdo opravdu bude chtít vyřešit, že to udělá, zatím je vidět, že nechce a když někdo nechce, tak je to mnohem horší, než když jen nemůže.

Když si lékaři v Chorvatsku začali osvojovat zde rozšířenou a běžnou praxi, že začali přijímat provize za předepsané léky, tak padly na jejich hlavy poměrně drsné až drakonické tresty, dlouhý pobyt za mřížemi a ztráta lékařských licencí. Ostatní si to nepochybně rozmyslí a bude po problému dřív, než stihl zdevastovat zdravotnický rozpočet tak, jako u nás. U nás se to v dohledné době nakonec vyřeší také, zdravotnický rozpočet se nakonec zhroutí pod tíhou všech těch vyžírek a chmatáků, pro které nebude dost peněz, ti, co budou mít kliku přežijí, ti co ne, pomřou a bude také svatý klid a pokoj...