úterý 4. března 2014

Spravedlivé vztahy s hovadem

Nebezpečná radost sudetských Rusů

Od 1. do 16. srpna 1936 se konaly v Berlíně do té doby nejvelkolepější olympijské hry dosud nevídaného rozsahu . Nacistický stát do nich vrazil značné peníze. Ale nešlo o peníze pro rozvoj sportu, avšak o peníze do propagandy. Německo zde chtělo uklázat svou velkolepost a velkodušnost. V rámci této akce byly na čas pozastaveny veřejné sankce proti židům, a byly také pečlivě odstraněny veškeré protižidovské nápisy. Norimberské zákony platily teprve necelý rok, a pravděpodobně židům nějak nevadily, ani neubližovaly – podle německé propagandy, kterou přejímala i demokratická média Západu. Německo se ukázalo jako velký stát s velkým vůdcem a velkými idejemi.

Nejvelkolepější dosud zimní olympijské hry se konaly nedávno v ruském Soči, uzavřeném před okolním světem nepropustnou blokádou. Je fakt, že tak jako židům, tak moc špatně se zatím ještě homosexuálům v Rusku nevede. To spíš se ubližuje lidem s jiným míněním, je potírána svoboda shromažďování, a – stejně jako v nacistickém Německu, tak i v Putinovském Rusku panuje zglajchšaltování médií. Připomeňme v našich médiích nezmiňovanou zásadní událost v ruském mediálním prostoru:

9. prosince 2013 podepsal Vladimir Putin výnos o vytvoření Mezinárodní zpravodajské agentury "Rusko Dnes". Do této agentury byly včleněny již existující rozhlasová společnost Hlas Ruska, agentura mezinárodních informací RIA Novosti a televize Russia Today. Začleněny, tedy změněny a podřízeny jednomu řediteli. Zároveň byla tato agentura začleněna mezi "strategické firmy", to znamená, že jejího ředitele jmenuje přímo kancléř, pardon, prezident. A byl jím jmenován Dmitrij Kiseljov (shodou okolností bojovník proti homosexualismu), který vypustil tuto perlu roku:

"Cílem nové struktury je obnovení spravedlivého vztahu k Rusku coby důležité zemi, která má dobré úmysly." V čemž má napomoci zejména ona televize, tak oblíbená mezi evropskou levičáckou pakáží. Připomeňme, jakou roli mělo Goebbelsovo ministerstvo propagandy například v době "československé krize". Vypadalo to asi takto:

1. Byla napsána zpráva o brutálním zásahu české policie proti mírumilovné demonstraci.
2. Henleinovci svolali nějakou demonstraci, na které němečtí provokatéři zaútočili na české policajty a schytali nějakou ránu.
3. Ona zpráva byla poté předána zástupcům západních médií, kde byla okamžitě uveřejněna.
4. Velení české policie provedlo šetření, zpracovalo zprávu, a – ta už nikoho nezajímala. Byla už zastaralá, a henleinovci měli v ruce další v Berlíně připravenou zprávu o české brutalitě…

Faktem je, že v roce 1938 bylo Československo bráno velkou částí evropské veřejnosti jako bolševický zlotřilec, kolaborant se Stalinovým Ruskem a jeho vraždícími komisaři. Krom přesvědčování ciziny, probíhalo hlavně ideologické masírování domácího německého obyvatelstva. Zde některé titulky jednoho zářijového čísla Völkischer Beobachter:

"Strašlivá zvěrstva českých vrahů a banditů; Příšerné zločiny českých bestií v Krumlově; Organizovaný lov na lidi na Chebsku; Sudetoněmecké usedlosti a podniky oběťmi žhářství; Vojenským opaskem umlácen k smrti; Děti se učí jak házet láhve s benzinem; Zločinný stát musí být rozbit; 23 tisíc uprchlíků, svědci českého krvavého teroru; Zvířecké zločiny českých četníků, Komuna a husité, ruka v ruce; Takhle vraždí husitští ničemové; Žena a dítě rozdrceny tankem; Prchající ženy a děti pod palbou strojních pušek; Marxistické židovství; Česko-komunistické přípravy k hromadnému vyvražďování Němců v Ústí; Uštván českými krvežíznivými psy…"

Vraťme se do roku 1936 a k olympiádě. Už během tohoto mírového soutěžení putovaly do Španělska dodávky materiálu a personálu německé letecké Legie Condor. První lodní náklad dorazil 5. srpna 1936, sedmého pak začal letecký most dopravními Junkersy Ju 52. Německé jednotky takto přepravené čítaly asi 13,5 tisíce lidí. Hitler zakázal  bombardování, zřejmě, aby to nekazilo náladu olympijských her. Tento zákaz zrušil 28. srpna, tedy osm dní po skončení olympiády. Už 13. srpna však proběhl nálet dvou upravených Ju 52, ale to šlo o ojedinělou akci, která "vyvolala ostrou reakci světové veřejnosti".

Vyvolala ostrou reakci? A co? Řeknu to slušně: A nic.

Takže 26. dubna 1937 vybombardovala německá letadla Guernicu, což byl masakr zejména civilního obyvatelstva dosud nevídaného rozsahu. (Ale jen dosud.)

A co? Picasso namaloval slavný obraz. On totiž pan Hitler podporoval boj frankistů proti zlořečenému komunismu, takže byl vlastně na správné straně v boji za Evropu.

Ani před olympiádou Hitler ale vůbec nebudoval mír: V roce 1935 znovu zavedl brannou povinnost, poté obnovil armádu. Sice tím porušil mírovou Versailleskou smlouvu, avšak Francie a Velká Británie  pouze výhružně zakvokaly. Načež roku 1936 vtáhl Wehrmacht do Porýní, které mělo zůstat demilitarizované. Francie a Velká Británie cosi kníkly. A to bylo všechno.

Ustup hovadu, hovado se nezastaví a půjde dále. Nedělej nic proti hovadu, když je slabé, až bude silné, nic nezmůžeš.

12. března 1938 vmašíroval Wehrmacht do Rakouska, nadšeně přivítán místními Němci. Evropa neudělala nic – však se jenom sjednotil německý národ!

 Ten se pak jednotil ještě jednou, v říjnu téhož roku, kdy další etničtí Němci, českoslovenští občané,  žádali připojení do Říše, čehož se jim dostalo za pilné spolupráce Francie a Anglie. Zase byl pouze sjednocen německý národ, kterému ublihovaly české bestie. 

ZOH v Soči trvala od 6. do 23. února 2014. V Soči, který je ne tak daleko od Gruzie, jejíž jednu část okupuje Rusko (za nesouhlasného mlčení Západu) od roku 2008. Zmiňme ještě samotný začátek Putinova vzestupu: Druhou čečenskou válku, kterou vyvolaly neznámí teroristé, kteří odpálili r. 1999 bomby v ruských panelácích. Dodnes se neví, kdo to byl, ale podplukovník KGB by to možná vědět mohl. Nicméně premiér Putin byl tehdy tak prozíravý, že během několika týdnů měl k dispozici takovou vojenskou sílu, která byla schopna vyvolat odvetnou genocidu.

18. února 2014 proběhl masakr v Kyjevě, na němž se podíleli neznámí odstřelovači, kteří kosili lidi na obou stranách. Nemluvím teď o chudácích policajtech, na které dopadly Molotovovy koktejly, ani o sudetském vlastenci Alfredu Stumpem z Janova, kterého 3. října 1938 ubodali poblíž dnešní Jablonecké chaty ožralí českoslovenští vojáci bajonety. V mediálním stínu událostí na Majdanu zapadla zpráva o dopisu  předsednictva Parlamentu krymské autonomie prezidentu Janukovyčovi, ve kterém "Nejvyšší rada Autonomní republiky Krym si vyhrazuje právo vyzvat obyvatele k obraně autonomie a občanského míru na poloostrově."

22. února je ukrajinským parlamentem sesazen prezident Janukovyč, který mizí na pět dní z obzoru. Ve stejný den se z Moskvy na Krym vrací Vladimir Konstantinov, předseda parlamentu Krymské autonomní republiky. Pokud by měla padnout demokraticky zvolená ukrajinská vláda, bude se krymský lid řídit toliko rozhodnutím vlastního parlamentu (tak ho zřejmě zaúkolovali v Moskvě): "Budeme mít jedinou možnost – a to vypovědět platnost rozhodnutí prezidia ÚV KSSS z roku 1954." (Kterým byl Krym vyčleněn z území RSFSR a převeden pod Ukrajinskou sovětskou socialistickou republiku.) Ještě probíhají ZOH, ale už bez části ukrajinských sportovců, kteří spěchají domů za svými ohroženými rodinami a svou ohroženou zemí. Olympští bafuňáři jim zakázali nosit černou pásku na znamení smutku za mrtvé – byla by to "politika"!!! Minutu ticha už držet mohli.

Komsomolskaja pravda hlásí: "Až obsadí Ukrajinu, banderovci zaútočí na Rusko."

23.2. končí ZOH a Financial Times citují nejmenovaného ruského vysoce postaveného diplomata: "Nedovolíme Evropské unii a Spojeným státům, aby nám odvedli Ukrajinu. Všechny postsovětské státy jsou jedna rodina." Ano, známá Putinova doktrína, která má ale pokračování: Všichni Rusové kdekoli na světě jsou pod postsovětskou ochranou a Ruská federace si vyhrazuje, jak toho použije...
"Musíme obnovit svou říši a navrátit Německu všechna kdy ztracená území." (Hitlerova deklarovaná politika od 30. let minulého století.)

Probíhají mnohé telefonáty, ve kterých jak prezident Putin tak ministr zahraničí Lavrov uklidňují poděšeně kvokající západní politiky, ale zároveň dávají otevřeně najevo, že jim do Ukrajiny nemají co kecat. Lavrov žádá OBSE, aby "rozhodně odsoudila růst nacionalistických a neofašistických nálad na západě Ukrajiny, a také pokusy nacionalistů zakázat ruský jazyk".

Ve středu 26. 2 ve 14:00 vydává Putin rozkaz k vyhlášení poplachu vojsk Západního vojenského okruhu, 2. armády Centrálního vojenského okruhu, velení protivzdušné a kosmické obrany, výsadkových vojsk, bombardovacího a dopravního letectva. V noci pak neznámí, ale zjevně profesionální ozbrojenci obsazují jak krymský parlament, tak letiště. Tak začala ruská intervence, tři dny po skončení ZOH. (To ostatní je jen eskalace, která končí zabráním celého poloostrova. A poplašeným kvokáním západního světa.)

Tentýž den prohlašuje Alexej Puškov, předseda zahraničního výboru Státní dumy: "Krym má právo na uspořádání referenda o sebeurčení svého statusu. Toto referendum je mnohem legitimnější způsob změny statusu Krymu, než živelný Majdan."

Totéž si  myslí ještě 4. března Aston: Volby na Ukrajině však být musí "a na Krymu patrně referendum: je nějaký rozumný důvod, proč by tam nemělo být?"

Je rozumný důvod: Bylo by to potvrzení ruské agrese. To referendum by dopadlo stejně, jako kdyby ho někdo chtěl pořádat v roce 1938 po anšlusu v Rakousku, anebo ve stejném roce v českém pohraničí. (Anebo v roce 2014 v Katalánsku!)

Už od začátku roku mi bylo na zvracení, když jsem začal číst pravidelně Hlas Ruska. Ty jeho články byly jasnou propagandou, namířenou do Ruska. Průměrný Rus tak ví, že:
Ukrajinu jednoduše okupují západní politici všech barev,
Polsko, Slovensko, Maďarsko a Rumunsko jsou připraveny anektovat západní území Ukrajiny,
za podobné geopolitické situace v r. 1939 vstoupily maďarské ozbrojené síly na území Zakarpatska,
k břehům Ukrajiny míří americké válečné lodě,
USA se připravují k tankovým bitvám v Evropě...

USA, které teď nemají v Evropě jediný tank!!!

Ty zprávy jsou obměnou ruského protičeskoslovenského štvaní v roce 1968. Také tehdy u nás byly americké tanky (z barandovského fundusu, když tu Američani ve Štěchovicích natáčeli Most u Remagenu), také tehdy nás chtělo obsadit NATO a jednotky Bundeswehru již vnikaly přes hranice. Tyto zprávy byly určeny i tehdy dovnitř Ruska, kde udělaly svou službu (a dodnes jim Rusové věří!), a na nějaké vnější pozorovatele vysloveně dlabaly. Ostudné je, že tuto současnou protizápadní propagandu vysloveně ignorovala naše média (jednou z mála čestných výjimek byl Neviditelný pes). Děsil jsem se jich a prognózoval invazi na Ukrajinu.

Ale snad bude Putinovi stačit Krym, a svět si (zase) oddechne. Sudetští Rusové dostanou co chtějí, a mír zůstane zachován. Do té doby, než se bude chtít do vlasti navrátit Podněstří. Pokud to Rusákům projde, řekněte mi, co bude NATO dělat, až napadnou Pobaltí??? (Které zatím napadají pouze energetickou zbraní, s čímž ale vlastně začali na Ukrajině taky.)

Výhledy jsou prachmizerné, s jadernou velmocí Ruskem nelze rozumně válčit, ale od Ruska bude rozumné válčit s námi. Už se tak děje nějakou dobu: nejdříve odporem proti radaru v Brdech. Rusové tehdy vyhrožovali, že na nás namíří svoje rakety z Kaliningradu. Už toto vyhrožování bylo agresí! A víte co? Radar v Brdech není, a ty ruské rakety na nás namířeny jsou.

Ale teď Obama uvalí embargo. A Rusové mu nedopraví astronauty na ISS.

Evropa přestane odebírat ruskou ropu. Veškerou produkci RF je schopna a ochotna odebírat lidová Čína, která už k tomu buduje produktovody!

Změna může nastat jenom v samotném Rusku, ale to je, jako bychom řekli, že německý národ si neměl dát do čela Hitlera. Zatímco obecně se výdaje na zbrojení snižují, v Rusku a Číně se zvyšují. Ekonomičtí experti krčí rameny: Tohle přece nemůže Rusko ufinancovat! Třetí říše taky nemohla. Před ekonomickým krachem ji zachránila válka. Ve které loupila v cizích zemích. Investovali tak, jako když si lupič půjčí peníze na pistoli, a pak vykradne banku.

Ve stejné pozici je Rusko dnes.

A víte co? Dali jsme Ukrajině garance, aby nechala zničit svoje jaderné zbraně! Bohužel teď to vypadá, že finální možností by mohla být jaderná válka. Anebo nás Rusko sežere zasyrova.

Moje žena by řekla: "Nesežere. Udáví se!"

Psáno v Praze na Lužinách dne 4. března 2014

PS: Putin odvolal vojenskovelitelské cvičení na západě Ruska. Invaze do Československa v r. 1968 začala potom, co skončilo vojenskovelitelské cvičení.

1 komentář:

Šaman řekl(a)...

Nemám přístup ke kometářům na Psu, odmítl jsem se registrovat za těch podmínek, jaké byly nastaveny. Tak alespoň zde:

Pan J. Kraus na závěr svého nesouhlasného kometáře píše:
"Už jsem kvůli té Ukrajině znectil pana Hvížďalu, pana Doležala, pana Fištejna, oni to jistě nečetli, a teď tohle. Nemám z toho dobrý pocit. Ale to jsou ty okolnosti, kterými nás osud provádí, abychom se mohli tříbit a růst. Dokud neteče krev jako tam na východě, je to dobré. Zdravím pana Kovanice."

Zdravím pana Krause a děkuji, že mě zařadil do tak kvalitní společnosti.
\ :-)