neděle 2. března 2014

ČESKÉ TEXTÁRNY 2004: Rozpad cílů

Pondělí 23. února 2004

Juchej! Vedoucí Duto Hlav nám oznámil, že na managorské poradě bylo rozhodnuto o vyplacení odměn za loňský rok. Na elektronických KECECH si máme nejdřív sami vyplnit svoje hodnocení. To se má odvíjet od našeho plnění výkonových cílů. Jenom kdybych věděl, jaké cíle jsme měli splnit?

"Najděte si to sami na intranetu, nebudu vás pořád vodit za ručičku," pravil Duto Hlav.Úterý 24. února 2004

Našel jsem si to: Pro plnění našich cílů je třeba znát kaskádu cílů u nadřízených. To na KECECH umožňuje funkcionalita "kaskádová vazba", která propojuje náš konkrétní cíl s tím cílem nadřízeného, ze kterého je cíl rozkaskádován. Tato funkcionalita spojuje vyšší a nižší cíle a určuje odkud a kam se cíl rozpadá. Je třeba rozhodnout, zda je možné převzít typ cíle svého nadřízeného, či zda je třeba cíl dále kaskádovat. Pokud jsou cíle každého zaměstnance kvalitně rozkaskádovány s korporátními cíly a všichni zaměstnanci splní své cíle na 100 %, pak společnost jako celek své cíle automaticky také splní. Jak prosté!

Jo, a ty cíle musí být především objektivní a jejich formulace jednoznačná a srozumitelná.

Středa 25. února 2004

Protože České Textárny splnily plán na 105 %, rozkaskádoval jsem si svoje odměny podle plnění cílů takto:
odměna za cíl 1 "Zefektivnění interních procesů a odstranění duplicit" ve výši 105 %
odměna za cíl 2 "Dodržení plánovaných nákladů korporace bez osobních nákladů včetně nákladů na předprodané zboží" 105 %
odměna za cíl 3 "Konvergence textů, mektů a tlachů, participace na akvizici nových technologií k realizaci plků a šplechtů, flexibilní a pružná exploatace využití kooperačních synergií k úplnému a komplexnímu poskytování širokého portfolia servisních služeb" taky 105 %.

Škodaže můžeme mít jen tři cíle.

Čvrtek 26. února 2004

KECY mi moje samohodnocení vrátily. Když se chci hodnotit na 105 procent, pak musím vyplnit kolonku "plnění ve výši 110 % a výše".

Psáno odpoledne: KECY mi moje samohodnocení vrátily. Odměny za cíl 1 jsem měl vyplnit správně takto: 99,88 % za cíl 1, 104,52 % za cíl 2 a za cíl 3 procent 100,49, jakž bylo určeno v ROZŘEĎ 19747/04 na stránce 105 vlevo dole, které jsem si prostudoval pouze nedbale.

Psáno v pozdní odpoledne: KECY mi moje samohodnocení vrátily. Průměrně mi vyšla hodnota 101,63 %, tu jsem měl násobit koeficientem 1,033155, abych se dostal na celkových skutečných 105 procent plnění.

Psáno navečer: KECY mi moje samohodnocení vrátily. Celkových 105 % plnění jsem měl ještě vynásobit koeficientem 0,96791, abych dostal 101,63 % - což je výše odměn, na kterou máme peníze! Jinak by se musilo zase všechno složitě zpětně přehodnocovat. Ještěže máme ty počítače, intranet a vysoce sofistikované programy!

Pátek 27. února 2004

Můj milý deníčku, víš proč nás mají hodnotit vedoucí?

"Hodnocení musí odpovídat výkonnosti, proto jsme tuto úpravu procesu řízení zavedli," pravil ředitel Běsný Kokot 2.1. 2004.

A proč máme předepsány plnění svých cílů na desetiny procenta? Všichni  stejně? Takže můžeme své vedoucí odbřemenit a hodnotit se sami - podle příslušného ROZŘEĎ?

"Protože tak se zabezpečí, že při vyhodnocování plnění cílů nebude žádný prostor pro zapojení subjektivního prvku,"  pravil ředitel Běsný Kokot 1.2. 2004.

Psáno odpoledne: Vedoucí Duto Hlav mne zjebal za to, že jsem si několikrát špatně vyplnil KECY. Zjebal i Ambrože, že si KECY nevyplnil vůbec. Odměny nám navrhl stejné. Ty předepsané.

Psáno navečer: Duto mi volal domů, že mu KECY naše hodnocení vrátily. Má je prý poslat až 30. února.

Sobota 28. února 2004

Žena se diví, jaktože plníme na 105 %, když jsme byli podle Hospodských novin vloni ve ztrátě. Je to prosté: Tu ztrátu jsme už předem naplánovali a plán ztrát odpovědně splnili - a přeplnili!
********************************************************

Listárna Moby Dicka

...tak tohle byl obsah mé práce jeden pošmourný listopadový týden. Občas mám pocit, že dělám někde na státní správě a ne v jedné z největších pojišťoven:

Vážený kolego,
v souladu se Směrnicí č. 32/2003 pro sestavení obchodně finančního plánu a Příkazem GŘ č. 33/2003 - Harmonogramem pro sestavení obchodně finančního plánu Vám zasílám šablonu pro rozpis pojistně technické části plánu 2004 na jednotlivé org. jednotky. Předpokládáme rozplánování pojistně - technické části pouze na org. jednotky uvedené na jednotlivých listech. Hodnoty určené k rozepsání jsou na listu ABC_k_rozpisu. V listu ABC_celkem je mimo jiné tabulka pro kontrolu rozpisu. Zároveň přikládám soubor s rozpisem plánovaného předepsaného pojistného. Prosím o zaslání doplněné šablony do pátku. Děkuji.
S pozdravem
Oddělení controllingu a reportingu

Zaslal čtenář A.B.C.D.

No co, prostě taky kaskádování. Já se jen divím, že se při tom rozpadu cílů nerozpadnou i ty firmy.

Za dopis dík,
>>:)) Moby Dick
*********************************************

MOBY DICK – nikoli velryba z Melvillova románu, pouze zaměstnanec v textárně, vystavený mobbingu a bossingu, který si vede zápisky, aby se nezbláznil.
(Další informace o vztazích na pracovišti, zkratkách a jiných reáliích firmy ČESKÉ TEXTÁRNY, a.s., viz zde)

Předcházející týdny hledejte pod štítkem Moby Dick
Portrét Mobyho vyhotovil Kryšpín.

Podněty, připomínky a výkřiky čtenářů Deníčku Moby Dicka lze posílat na schránku moby.dick@seznam.cz.
Předem dík! >>:)) Moby Dick