neděle 9. března 2014

ČESKÉ TEXTÁRNY 2004: Ve spárech etiky lidožroutů

Pondělí 8. března 2004

Duto Hlav přišel z prc. porady managorů poněkud otřesen. Sdělil nám, že je pověřen naší novou pomocnou mluvčí Krasoprávou Cintálovou, aby nám blahopřál k Mezinárodnímu dni žen.?

No, prý by nebylo etické diskriminovat přitom muže. Mohli bychom si stěžovat na harasment.

Ambrož pravil, že by si na harasment ze strany žen nestěžoval, kdyby šlo o harasment a ne takovou... (nebylo by etické, abych napsal, jakou).

Úterý 9. března 2004

Hlavní tisková mluvčí, tedy managorka Divize komunikace společnosti L.Živá, v rámci výchovy k etice, rozeslala všem zbývajícím zaměstnancům Českých Textáren mail, kde si povzdechla:

"Pojmy jako morálka, etika jednání, právo a spravedlnost dnes fakticky ztrácejí svůj obsah a platnost, jsou přehlížené a považované za téměř opovrženíhodné. Místo toho je vyzdvihována jakási fiktivní svoboda, nezávislost a individualita jedince. Víte velmi dobře, že jsme ani v hektické porevoluční době k této chybě nikdy neklesli!"

Středa 10. března 2004

Morální apel zvedly i odbory. Soudruž... tedy paní Lenka Pilná na nás v závodním rozhlase naléhala:

"Neúměrné a nesprávné přehánění atributů demokratické společnosti vede ke znevažování, relativizaci a někdy až k přímému odmítání morálky, etiky a vedoucí role managorů. Spolu se zdůrazňováním svobody osobnosti ustupuje do pozadí význam vztahu jedince ke společnosti a k našim chlebodárcům."

Ona je u nás Pilná ještě zaměstnaná? Aha, ona jo.

Čtvrtek 11. března 2004

Kokotova asistentka Bystrá Koza napsala do podnikových Zpráv fejeton pod názvem "Slova všem":

"Selhání individuality zaměstnance a jeho odpovědnosti vůči Českým Textárnám se zvyklo připisovat na vrub naší společnosti, což v praxi znamená rozmělnění a ztrátu osobnosti i její odpovědnosti, v důsledku čehož pak dochází k nemravnému zavírání dveří i v týdnech Otevřených dveří. Proto vbrzku fyzicky odstraníme všechny dveře z našich kanceláří a úřadoven, aby se již ve jménu falešné svobody nedaly svévolně zavírat."

Pátek 12. března 2004

K tématu etiky se připojilo i oddělení Zúčtování se zaměstnanci a to mailem s nezaměnitelným tlapopisem Mladé Dogy:

"Nesprávně pojatý rozvoj osobní svobody a její přehnaný výklad vede ve svých důsledcích k nerespektování zájmů druhých a k narušování organizovaného chodu lidské společnosti. V prostředí Českých Textáren musí být zajištěno vzájemné soužití, právo, morálka, pořádek a pracovní kázeň. To se neobejde bez nutnosti soustavného dodržování všech těchto etických hodnot. Proto budou postupně všichni zaměstnanci vybaveni nesejmutelným obojkem s vodítkem, za který budou přivazováni ku svým pracovním stolům."

A tohle není harasment? (Já to Ambrožovo slovo přece jen napíšu.) Taková jebárna???
********************************************************

Listárna Moby Dicka

Nejen ČT propagují etiku. Zde kousek z úvodu k Etickému kodexu jisté nejmenované KB, který mi poslal neznámý čtenář:

"Vzhledem k tomu, že nelze v Etickém kodexu podchytit úplné spektrum lidského jednání a chování, jakož i nelze adekvátně předvídat všechny situace, kterou mohou potenciálně nastat, uvítá KB připomínky a náměty svých zaměstnanců pro zdokonalování a doplňování Etického kodexu. Tyto připomínky náměty předávejte odboru Compliance.
KB vyjadřuje svůj zájem na tom, aby zaměstnanci aktivně předcházeli porušení etických principů uvedených v Etickém kodexu a upozorňovali na jejich porušení. KB zaručuje všem zaměstnancům, že nebudou přijata žádná odvetná opatření vůči těm, kteří upozorní na oprávněný etický problém či nahlásí důvodné podezření z porušení Etického kodexu. Veškerá hlášení zaměstnanci oznamují odboru Compliance neprodleně poté, co se o nich dozví.
Zjevně neopodstatněné nahlášení podezření z porušení Etického kodexu může však vyústit v disciplinární postih zaměstnance, který takové nahlášení učinil.
Je třeba mít na paměti, že nedodržení zásad uvedených v Etickém kodexu může vyústit:
a) v disciplinární opatření či postih a to včetně možnosti rozvázání pracovního poměru;
b) v některých případech v občanskoprávní nebo trestněprávní postih zaměstnance."

Nu což. Udávat se nemá, ale nahlásit se to musí. Avšak když šlápnete na kuří oko tomu nepravému, pak vám zaručujeme, že vás vyrazíme.

Za dokument dík,
>>:)) Moby Dick
*********************************************

MOBY DICK – nikoli velryba z Melvillova románu, pouze zaměstnanec v textárně, vystavený mobbingu a bossingu, který si vede zápisky, aby se nezbláznil.
(Další informace o vztazích na pracovišti, zkratkách a jiných reáliích firmy ČESKÉ TEXTÁRNY, a.s., viz zde)

Předcházející týdny hledejte pod štítkem Moby Dick
Portrét Mobyho vyhotovil Kryšpín.

Podněty, připomínky a výkřiky čtenářů Deníčku Moby Dicka lze posílat na schránku moby.dick@seznam.cz.
Předem dík! >>:)) Moby Dick