čtvrtek 20. ledna 2011

ZASLÁNO: Ruský živel v Českých zemích aneb co bude dál?

(Autor: drak)
My, co žijeme zde v Čechách, zejména ve větších městech, například v Praze, Ostravě, Brně, Teplicích, Karlových Varech a mnohde jinde, jsme prostě od počátku devadesátých let nemohli nezaznamenat, že se sem valí doslova lavina lidí z Ruska a zemí bývalého SSSR, zejména Ukrajiny. Důvody, jež jsou příčinou toho masového exodu z oněch zemí, jsou celkem nasnadě, každý kdo během posledních 25 let navštívil SSSR, nebo pak státy, které vznikly po jeho rozpadu, musí zaznamenat bez zvláštního talentu už jen pouhým okem, že to tam pro normální lidi prostě „není k žití“. Světlou výjimkou jsou pobaltské země, ale ty už jsou v EU.

Já tady u nás, vidím-li někoho jako je například Jiří Paroubek, jak se málem přes mrtvoly snaží stát premiérem, tak už vážně pomýšlím na emigraci, natož pak, kdybych měl tu smůlu a narodil se někde na na Ukrajině nebo v Rusku, to už bych se na ten útěk dal a mazal hlava nehlava, zastavil bych se nejdřív tak v Praze, a raději možná ještě o kus dál, možná u Atlantiku, možná až za ním, pro jistotu  :-) Zkrátka a dobře jejich motivace je pro mne snadno pochopitelná. Ruský a ukrajinský a další živly se nám sem tedy valí po vlnách, které připomínají tsunami. Tato tsunami jsou dvojího druhu, prvým jsou turisté, to se ještě dá vydržet, ti aspoň odjedou. Pak tu máme ty, kteří tu chtějí zakotvit na déle, nebo natrvalo, těch je několik druhů, jsou to: uprchlíci, kapitálová skupina, mafiáni a agenti.
Těm běžným normálním lidičkám, co berou nohy na ramena a v hojných počtech se snaží tu zůstat a zakotvit, těm říkám uprchlíci. Ti jsou zajímaví v podstatě jen množstvím, chcete-li masovostí toho jevu a často naprostou zoufalostí jejich životních příběhů a situací. Když se s něčím takovým setkáte z větší blízkosti, může to být skutečně „silný zážitek“, když se dozvíte, co jsou schopni provést lidé jeden druhému. Koncem devadesátých let, jsme při pokusu vyměnit byt za větší, v jednom bytě, kam jsem se šli podívat, narazili na paní v důchodovém věku. Té v Moskvě nějací podvodníci slíbili, že ona její moskevský byt může vyměnit za pražský. Podepsala jakousi smlouvu, vyinkasovala pár tisíc v dolarech (ceny bytů a nemovitostí v Moskvě jsou astronomické a tomu odpovídá i „drsnost“ metod, jak se k nim někteří padouši dostávají) a vyrazila do pražského bytu, kde se zjistilo, že jí tam předplatili měsíc nájmu u někoho, komu byt opravdu patřil a ona tedy o ten moskevský přišla a pražský už svého majitele měl, ale jiného, než ona. S pár tisíci dolarů v kapse byla de facto na ulici. Ona ještě dopadla dobře, spoustu lidí v Moskvě, kvůli získání jejich bytu mučili tak dlouho, dokud nepodepsali převod, a mnohé z nich po tom podpisu zabili stejně, aby nešli podat trestní oznámení. Nějakou dobu tady ta paní pobývala v Bělé pod Bězdězem, v uprchlickém zařízení a jak to nakonec skončilo nevím, pravděpodobně nedostala azyl a tudíž pak asi musela odjet zpět.
Pak je tu ještě podle velikosti i další, mnohem menší vlna, ta už má zájmy ryze ekonomické. Jejím cílem je zpravidla část kapitálu nabytého více, či méně pochybným způsobem, umístit někam do ekonomiky naší, tedy zakotvit ho v nějakém bezpečnějším a stabilnějším prostředí, nežli je to ruské či ukrajinské. Tuto skupinu sám pro sebe nazývám kapitálovou. Ono ale Rusku a zemích bývalého SSSR, se dá k velkým penězům přijít způsoby buď hodně ošklivými, nebo méně ošklivými, rozhodně to vyžaduje silné lokty a ještě silnější žaludek. Přijít tam k penězům nějak slušně, to skoro není možné, toto bychom zejména měli mít na paměti, když se rozhoduje o tom, zda si je sem pustíme, nebo ne. Rozhodně by se ten původ těch peněz měl zkoumat podrobněji. Cílem kapitálové skupiny, je vymanit se z vlivu všelijakých parazitů počínaje úřednickými a konče mafiánskými, kteří je nemilosrdně vysávají v jejich domácím prostředí.
Za tuto kapitálovou skupinu se často vydává organizovaný zločin, jenž měl původně v úmyslu najít nová teritoria a ovládnout je. Dnes už se dá jen konstatovat, že se mu to podařilo a to mnohem lépe, než by kdo čekal. To je ta skupina mafiánů. Jestliže se těmto ruským mafiánům nepodařilo někde uchytit, tak jen proto, že jim to znemožnili mafiáni z jiných zemí, třeba ti albánští, kosovští, čečenští a mnozí další, nebojte, rozličných „dárečků“ pomalu z celé planety, tady máme nepřeberné množství, pomalu by se s tou havětí dalo zatápět.
Pak se nám tu krom mafiánů za tu kapitálovou skupinu vydávají ještě i lidé, kteří mají nadstandardní vazby na ruské tajné služby a vládní struktury. Těm říkám agenti. Ti jsou tu především proto, aby nám tu vyráběli a udržovali jakousi pátou kolonu poskytováním prostředků na vedení předvolebních kampaní levicových stran a jimi vedených mediálních válek. Příkladem takové úspěšné vedené a vyhrané mediální války nám může posloužit, například dění kolem radaru v Brdech, kdy zdroje a způsob vedení této mediální války rozhodně překonaly zdroje a způsoby vynaložené státem. Agenti nám tedy prostřednictvím ovlivňování veřejného mínění destabilizují naši vnitřní politiku s cílem narušit naše vazby na NATO a EU. Tím pak ale budeme bezbrannější vůči imperiálním choutkám Ruska, které poslední dobou nabývají na síle a intenzitě. Tato je navíc účinně podporována neschopností americké administrativy a politiků EU klást tomu nějaký účinný odpor.
Zkusíme se tedy zamyslet nad tím, čím jsou pro nás ty živly z Ruska a Ukrajiny na jedné straně prospěšné a čím zlým nám to naopak hrozí. U těch turistů, co přijedou, utratí nějaký ten peníz a odjedou, kromě těch peněz máme z jejich pobytu zde i užitek z  toho, že tito lidé přijedou někam, kde ekonomika, stát, společnost, hotely, pohostinství a služby, prostě život v okolí rozumně fungují, kupodivu ve srovnání s Ruskem mnohem lépe a za levnější peníz. Když tito lidé odjedou nazpátek, lze očekávat, že jejich obzory se tím cestováním a zážitky rozšířily a že by tedy logicky mohli začít vyvíjet tlak na své politiky, aby i u nich se začalo dít cosi, co způsobí, že i u nich to začne být také k žití, jako tam, kam jezdí jakožto turisté. Zkrátka že budou čím dál tím víc vyvíjet tlak na zlepšení poměrů u nich. Na tom z našeho úhlu pohledu nelze prodělat. Negativem naopak může být, že mnozí z nich zatouží po tom zde zůstat a stanou se uprchlíky. Negativem také trošku je, že kudyma ty hordy chodí, tudyma hlučí a trousí odpadky, tak jak jim zrovna odpadnou od ruky, prý ale utrácejí štědře, tak snad z těch inkasovaných spotřebních daní a DPH zbude i na úklid, aniž by to bylo prodělečné. Já osobně bych spíš uvítal akceschopnou policii, podobnou německé, tam ve snu někoho nenapadne hlučet, nebo trousit bordel :-)
Trošku přeskočím pořadí, ale nejméně problémovou se mi jeví být ona kapitálová skupina ovšem jen a pouze za předpokladu, že se při svém podnikání udrží v nějakých normálních mezích a nebudou se nám tu snažit destabilizovat a následně ovládnout určitá odvětví ekonomických činností. Značným negativem této skupiny je její umění získávat peníze více, či méně ošklivými způsoby už v mateřských zemích a její značný korupční potenciál. Ti z nich tedy, kteří sem přijdou a chtějí si normálně žít, budiž, toho bych se nebál, ale z těch, co se nám tady u nás snaží zavést podobné poměry, jak v získávání peněz, tak včetně nerozpakování se korumpovat, tak z těch už strach jde a měli bychom se jich zbavit pokud možno co nejrychleji.
Od mafiánů a agentů nemůžeme čekat nic dobrého, to je snad jasné. Ty jsme tady ani neměli nechat usadit, ale když už se stalo, tak bychom je měli expres popadnout za zadnice a vypakovat směrem do jejich mateřských zemí. K tomu by ale bylo zapotřebí, aby české orgány převážně záměrně nečinné v trestním řízení, se slitovaly s daňovými poplatníky, a staly se převážně činnými. To je ale  cosi z  říše sci-fi.
Co se těch uprchlíků týče, tady se nedá říci úplně jednoznačně, zda převažují jen pozitiva, nebo jen negativa. Když se podíváme na průřez, těch lidí, co se nám zde snaží usadit, tak tam najdeme rozličné profesionální i sociální skupiny lidí, a při troše uvažování je jasné, že mnozí z nich mohu být i dost prospěšní. Když se zamyslíme nad přistěhovalectvím obecně, je jasné, že ze zemí kde je hůř se budou lidé snažit odcházet a usazovat se tam, kde je lépe. Cílová země, kterou jsem se stali by si ale měla vytvořit jakousi smysluplnou imigrační politiku, která zajistí, že množství přijímaných uprchlíků bude takové, že je majoritní společnost bude schopna přijmout a asimilovat. Prostě Rusů, Ukrajinců a dalších můžeme přijmout jen tolik, kolik z nich budeme stíhat „předělávat“ na Čechy, jakmile nám oni z Čech začnou vyrábět jakousi kopii Ruska či Ukrajiny, bude z toho obrovský průšvih, protože přijdeme o domov. Naše imigrační politika by tedy měla udržet množství uprchlíků v přijatelných mezích, a také by pokud možno měla ovlivňovat kvalitu těch přijímaných uprchlíků směrem k něčemu slušnému. Náš stát ale nejen splnil, ale i předčil očekávání do něj vložená, naprosto a totálně v této otázce selhal, jako ostatně již tisíckrát před tím i potom.

Poté, co dlouhodobě sleduji a narážím na životní projevy těchto uprchlíků, kapitálových skupin, mafiánů a agentů, tak množství těch usedlých i jejich kapitálu se rapidně zvyšuje. V posledních 10 letech by řekl, že nebývale. V devadesátých letech jsem nepotkával takové množství hlučných pitomců, kteří metro Hůrka překřtili na „Ňjurka“ a podobné „dárečky“. V devadesátých letech jsem ještě nenarážel na ožralé imbecily z Ruska, co stříkají pitomosti sprejem na chodníky.
Koho by to zajímalo, píše se tam „С днём рождения, Димка!“, tedy imbecil ruského původu neznámého jména přeje k narozeninám jinému imbecilovi jménem Dmitrij k narozeninám. To se přeci dá odbýt i jinak ne? Musí to ausgerechnet vědět celá ulice? Je-li někdo idiot, tak evidentně musí. Jenže idiotů máme nadbytek i z vlastních zdrojů. Tohle ale zdaleka ještě není to nejhorší z jejich životních projevů, nicméně i u těch obyčejných uprchlíků už dnes reálně a velmi často narážíme na to, že jeden ze třiceti je „boss“ a pracuje na něj dalších zhruba třicet kmánů. Metody, které využívají k obživě, mají k práci daleko, jsou kriminální, od drobné až po tu hrubší. Zaznamenali jste například zprávy, že v Praze a jinde, v době před Vánoci bylo vidět v skupiny Rusů a Ukrajinců, možná i jiných národů, kde boss si chodil v dlouhém kabátě a klobouku a gorily v teplákových soupravách posílal na mladá děvčata, starší lidi a nechával je obírat o pár stovek až tisícovek? Bylo těch případů docela dost, zajímavé je, že média raději mlčela, ale sem tam něco probublalo. Zaznamenali jste například kolik jenom bylo případů, kdy si někdo k Vánocům objednal mobil, zaplatil dobírku a doma vybalil  z krabice šutr? To je také import z Ruska a bývalého SSSR. Nemluvím už o tom, jak tito uprchlíci přes den pracují na stavbě a večer pak „vymáhají pohledávky“, „odklízejí smetí“ atd. atp. Kolik z prostituce na našem trhu je ruského či ukrajinského původu a v ruských či ukrajinských rukách? Nevím tuhle oblast nesleduji a neznám, ale asi hodně, ne-li rovnou všechno. Zkrátka ti mafiáni si z těch uprchlíků dělají poskoky a při zoufalosti jejich postavení se nelze divit, že nakonec ty poskoky dělají. Mafiáni si do určité míry dokonce podřídili i naše Cikány. Nebývalý přírůstek počtu případů hospodářské kriminality za několik posledních let nebyl způsoben jenom krizí a zoufalstvím lidí, co se potřebovali nějak dostat k penězům. To bylo způsobeno mimo jiné pravděpodobně hlavně tím, že se ti mafiáni tady usedlí musí nějak živit a přeci nelze očekávat, že se panstvo bude živit prací. Jak jistě víte práce a vydělávání peněz nejsou totožné věci, to jsou dvě naprosto odlišné činnosti, mafiáni rozhodně preferují to vydělávání, práce jim smrdí.
Teoreticky vzato by stát neměl brát imigraci na lehkou váhu, měl sestavit meziresortní komisi, ta by měla především na jedné straně stanovit jakési množstevní kvóty jak pro turisty, tak i pro pro ony uprchlíky, ze zemí tzv „Divokého Východu“. Měla by zřídit i nějaké webové portály, kam by si mohli lidé z oněch zemí podávat žádosti o povolení k pobytu a pracovní povolení a podle věku, profesí a dalších kritérií bychom si pak mohli vybírat ty, kteří by nám mohli být přínosem a vyzývat je k dalšímu postupu, tedy předložení dokladů, podstoupení psychotestů, atd. atp., prostě rozhodně omezit celkové množství a zajistit kvalitu těch, co se sem nakonec dostanou. Také bychom se měli zamyslet nad tím, jak maximálně znepříjemnit život agentům, mafiánům a jejich poskokům, pakliže se je odsud nepodaří rovnou vypudit, což by bylo velmi, ale velmi žádoucí. Upřímně řečeno, svých zmetků máme nadbytek, nepotřebujeme ještě importovat houfy dalších.
Nejhorší na tom všem ale je, že stádium rozkladu našeho státu je již tak pokročilé, že náš stát nejenom že s tím ruským a ukrajinským živlem vůbec nic smysluplného nedělá, ale dokonce jsou v médiích slyšet namáhavou prací vysílení konsulární úředníci z ruských konzulárních oddělení, spolu s nimi i někteří politici a úředníci z MZV, kteří vyslovují názor, že by se měla zrušit vízová povinnost pro ruské turisty! Sním či bdím? Zbláznili se snad oni, nebo jsem se zbláznil já? Nebo už ti ruští agenti tady byli úspěšní, že už je to tady celé jejich, spolu s námi všemi, a Česko se to jmenuje už jenom ze setrvačnosti, aby ta změna směrem k ruské provincii nebyla tak patrná a opticky náhlá? Slovy „Hymana Kaplana z Kyjevu“ zbývá dodat už jenom jediné: „Poděšení je na naší straně.“ To poděšení je opravdu veliké a opravdu upřímné.
Aby ten závěr nebyl tak pesimistický, všechno zlé bývá obvykle k něčemu dobré, kdybychom tu neměli ten živel ruský či ukrajinský, se kterým jsme přeci jen o něco vzájemně „kompatibilnější“, měli bychom tu při příslovečné neschopnosti našeho státu bránit se padouchům, s největší pravděpodobností živel muslimský (v hospodách mu úsměvně přezdívají „vozembouchové“), což by bylo pravděpodobně z dlouhodobého hlediska o dost horší. Svým způsobem, při vší té bídě a mizérii, máme ještě kliku. Když sleduji na D1 auta s německými SPZ, kterak směřují na jih od Německa k Rakousku, nebo naopak, a která jsou plná ošátkovaných hlav, dalo by se říci, že oboje to tak nějak silně připomíná Čapkovu Válku s mloky, ale ty šátky působí přeci jenom o něco depresivněji.

59 komentářů:

informace řekl(a)...

Draku,
jen vysvětlení. Jak se tam do ČR dostala taká záplava Rusů, když existují přesné směrnice o povolení k dlouhodobému pobytu? (zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců). Kromě dlouhodobého pobyto existuje stálý pobyt. Povolení k stálému pobytu je také vydáno úřady až po splnění jistých podmínek, jak je uvedeno v témž zákone.
Takže buď přistěhovalcům české úřady povolení poskytly, anebo jsou tam ilegálně.
nechápu tedy, proč se jich tam tolik nabralo.

drak řekl(a)...

Informaci:

To je různé, někteří se třeba přihlásí na nějakou "snadnou" vysokou školu, to je poměrně oblíbený a rozšířený zvyk u těch mladších, protože se tak vyhýbají placení sociálního a zdravotního pojištění. Přitom ale na školu kašlou a rovnou si vyřizují živnostenské listy, případně zakládají firmy. Na nějakou dobu to jde.

Někteří se na turistická víza střídají na turnusy po 90 dnech zde, 90 dnech doma a ti jsou tu de facto "načerno". Ale to je trošku "divoké" a poslední dobou je tato praxe spíš na ústupu. Ty ostatní možnosti jsou tak snadné a dostupné...

K trvalému pobytu se dostávají hůř, tam je spousta kritérií, a nejsnadnější cesta vede přes sňatek, ty ostatní už jsou horší a nesnadnější, zákon je naštěstí dost přísný, kdyby nebyl, už bychom se jich asi ani neměli šanci zbavit.

K dlouhodobému pobytu se dá dostat buď tím, že si tady založí firmu, či nechají vydat živnostenský list, případně jim v tom ještě pomůže nějaká jejich agentura, kterých není zrovna málo a které se na to specialisují. Částečně v tom hraje roli i obcházení zákonů, včetně korupce, naše cizinecká policie je tím dost proslulá a pověstná. Jedna Ukrajinka například nahlásila policistu, který pracoval na cizinecké policii v Brně, a vymáhal na ní úplatek za prodloužení dlouhodobého pobytu. Byla takřka okamžitě vyhoštěna jeho kolegy a když měla jít svědčit k soudu, dostala se sem na vízum, ale to mělo tak krátké časové okénko, že to pomalu nešlo stihnout. To jen pro ilustraci. Myslím, že ti grázli na cizinecké policii si až tak moc nezadají s těmi ruskými. Nikdo s nimi ani nevyrazí dveře, když je na při něčem hodně divném načapají, tak daleko to zašlo. Ten případ s tou Ukrajinkou byl i v televizi a nikdo už se pomalu ani nestydí dělat z lidí blbce a lhát, že to pozná i malé dítě, že to tak není, a nic se jim nestane. Od soudu odejdou s pokutou pár desítek tisíc korun, to si vydělá na 5 úplatcích a zákazem činnosti ve státních službách na pár let, vždyť je to hrůza. Překrucují slovíčkařením znění zákona, naprosto proti jeho smyslu, a nic se jim nestane. Ty ruské padouchy můžeme aspoň teoreticky poslat zpátky do Ruska, s těmi našimi ani netuším co by se dalo dělat. Určitě by to ale chtělo změnit zákony tak, že praskne-li na policajta úplatek, tak by měl schytat rovnou několik let natvrdo, jinak se to nezlepší ani omylem.

stk řekl(a)...

Zdá se, že budu muset napsat filipku zvanou "ContraDragon".
Vůbec netvrdím, že mám přehled, moje zkušenosti jsou místně velmi omezené - ale zato úplně jiné, než Drakovy. Mám ale už dlouho Rusy v Ústavu i domě.
Ale mám-li si vybrat mezi Arabem, kterého následuje několik postav v hábitech přes hlavu nebo Albáncem s prsteny na všech prstech snad kromě palce a Rusem, který jde, mírně opilý a hulákající se ženou a dětmi něco nakupovat, zdá se mi ten Rus méně rušivým elementem. A navíc se s ním domluvím. Ale to je jenom můj ryze privátní pocit. (Tady se musím ztotožnit s častým zvoláním Vlastencovým (to o slovanské vzájemnosti), kteréhož to sdělení on ihned patřičně zneužije... ;-)

A.S.Pergill řekl(a)...

STK,
myslím, že Drak to v poslední větě řekl jasně.
Jinak máte pravdu, imigranty z Ruska a zejména Ukrajiny jsme schopni vstřebat daleko snadněji než imigranty z islámských zemí. Dokonce bych šel ještě dál prohlášením, že ten ukrajinský imigrant je menší zlo než český konvertita k islámu.
Možná pro informaci a další neznalé místních poměrů bylo vhodné v článku zmínit, že část imigrace z Ruska a Ukrajiny (ale i dalších postsovětských zemí) byla repatriací potomků českých emigrantů, kteří do Ruska odcházeli zejména za nekompetentní vlády France Josefa I a kteří řadu oblastí Ruska opravdu pozvedli a přiblížili evropským standardům. (Ono se dost zapomíná na to, že předposlední a poslední car zavedli reformy, díky nimž se Rusko dost přiblížilo evropským poměrům, včetně možností pro schopné lidi, byť jen v oblastech, kde byl nějaký horlivější gubernijní úředník; naproti tomu Rakousko po celou dobu vlády FJI ekonomicky a politicky stagnovalo a schopnější lidé z něho spíš utíkali.) Možná pro ilustraci: Irkutsk po velkém požáru kolem poloviny 19. století postavil (respektive urbanistiku řídil) znovu starosta, naturalizovaný Čech, a dodnes je to na tom městě znát, dodnes má blíž k městům našeho typu než jiná města v oblasti (a v podstatě i než Moskva, což je hodně přerostlá "děrevňa".)

Harpyje řekl(a)...

V Německu žijí dvě silné menšiny, které jsou, až na světlé výjimky, naprosto resistentní vůči jakýmkoli pokusům o integraci.
Jsou to přistěhovalci muslimského náboženství, především z Turecka, a přistěhovalci ze zemí bývalého Sovětského svazu.
U Turků je integrační překážkou jejich náboženství, ale na rozdíl od mužika čte a píše Turek alespoň latinkou, ví, jak se používá splachovací záchod, a nechlastá.
Komu je ruská duše blízká, tomu možná "vadí Rusové méně", západoevropanům jsou obě mentality stejně cizí.

drak řekl(a)...

Když jsem byl na Ukrajině, skutečně jsem byl pozván a poté i opravdu byl navštívit několik původně českých vesnic, v jedné ještě byly k rozeznání zbytky pivovaru a mlýna. Nedlouho před její smrtí jsem poznal paní Bublíkovou, která vzpomínala, že by měla mít v okolí Plzně nějakou vzdálenou přízeň. Pamětníci vzpomínali na Čechy v dobrém a rádi. 2. sv. válka, a po ní pak Stalin toto soužití ukončili. Lidé se rozjeli do různých míst. Dodnes ale můžeme na Ukrajině narazit na lidi s příjmením Novák a pod, kde je evidentní, že by to mohlo být českého původu. Někteří z nich o něm vědí, zachovaly se jim rodné listy nebo mají výpisy z matrik, někteří už ne.

drak řekl(a)...

STK:

Já neříkám, že bychom měli všechnu ruskou a ukrajinskou imigraci zastavit a Rusy a Ukrajince co tu už jsou, popadnout za límec a poslat domů. Vůbec ne. Já říkám, že bychom ten náš nefungující stát měli dokopat k tomu, aby dělal to, zač je placen z našich daní, tedy chránil naše zájmy. To by mělo být v tomto případě tak, že:

Co se imigrace týče, musí jí omezit početně a zařídit, aby se sem dostávali lidé profesionálně na výši a bez kriminální minulosti a pokud možno sklonů k násilí, drogám (alkoholismu) a kriminalitě, tedy aby se prováděl předvýběr dle kritérií a pak následoval výběr podle pohovorů a psychotestů. Prostě musíme jich přijmout jen tolik, kolik jsme schopni vstřebat a zůstat Českem, je nutné brát pokud možno jenom slušné lidi. Svých gaunerů máme sami až nad hlavu. Jinak ale, projde-li někdo tímto sítem a nedělá na našem území binec, měl už by mít skoro jistotu, že mu ten pobyt automaticky prodloužen bude, aniž by ho nějaký český grázl mohl vydírat a chtít po něm úplatky. Bohužel, v řadách policie je spousta zmetků, která úplatky bere a samozřejmě, že na ty úplatky si spíš vydělá zmetek, co posílá šutry v krabici, než ten, co jenom dělá na stavbě.

Co se týče těch, co tu už jsou, tak na agenty a mafiány, je zapotřebí vyvinout takový tlak, aby raději odešli sami a dobrovolně, musí jim například reálně hrozit nepříjemně dlouhý kriminál a oni tu hrozbu musí fyzicky cítit z ovzduší. Pak půjdou sami. To je ale věcí oněch BIS, rozvědek, kontrarozvědek a orgánů převážně nečinných v trestním řízení a nefunkční justice. Prachů to pobere mraky, ale skutek s užitkem se ztratili někde po cestě. Takže by jim měli politici jasně sdělit, že buď začnou něco dělat, a mít výsledky, nebo budou seškrtání a rozpuštěni, jakožto neefektivní. Naše policie a další složky totiž nejsou tak úplně neschopné, jak by se mohlo zdát, ony se chovají jako aligátor, dřepí těsně u hladiny, pozorují cvrkot, protože jsou strnulí, nikdo si jich nevšímá a dělá si co chce, oni tedy tím pozorováním a nic neděláním mají k dispozici spoustu informací a materiálu, takže když je už náhodou někdo donutí konat, dobře vědí kam jít, koho tam vyzvednout a za co ho "zašít". Problém je donutit, je k čemukoliv jinému, než onomu pozorování. Musím říci, že mi s tím silně lezou na nervy. Stát se prostě proti těm mafiánům a agentům musí začít účinně bránit a udržet si kontrolu nad vlastním územím a zájmy.

Co se týče kapitálových skupin, mělo by stačit důsledněji zkoumat původ peněz dovážených a způsob jejich získávání zde.

U uprchlíků je to ještě jednodušší, jakmile jsou načapání při něčem, co zavání tím, že vedou "dvojí život", tedy přes den na stavbě, večer přivýdělek pracujíce pro mafii, tak nejlepší by bylo odsoudit je zde a k výkonu trestu je na základě mezinárodní smlouvy na základě mezistátní dohody s Ruskem či Ukrajinou poslat domů, toho by se totiž opravdu báli, k tomu by pak měl následovat přiměřeně dlouhý zákaz pobytu zde a ten by se při porušení měl změnit na doživotní.

drak řekl(a)...

Pergillovi:

Už je to dlouho, co jsem se zajímal o ruské dějiny, ale z toho nač si vzpomínám, tak myslím, že prvním z těch moderně myslících carů byl Petr I., mě osobně zaujal nejvíc. I ten ale ve svých pamětech povzdychával nad pitomci a zkorumpovanou verbeží, se kterou míval co do činění. Petr I ale mimo jiné podporoval imigraci řemeslně zdatných lidí do Ruska a třeba moskevský Arbat, zkomolenina německého Arbeit, jsou jedním z výsledků toho jeho úsilí. Jinak ale můj dojem ze studia ruských dějin je dost chmurný, sem tam, se tam objevila nějaká úžasná osobnost, jako třeba zmiňovaný Petr I, ale jinak bych řekl, že spíš měli smůlu. Ale abych ten pocit lépe podložil fakty, musel bych si to osvěžit a udělat si statistiku.

drak řekl(a)...

Harpyji:

Ten muslimský živel má těch nevýhod víc, jeho náboženství je vůči okolí nesnášenlivé, přezíravé a agresivní. Vzdoruje tedy integraci na základě onoho náboženského pomatení mozku. K tomu všemu navíc, se ještě strašně rychle rozmnožuje. Jeho vztah k ženám a jejich právům je odporný, viz ony vraždy pro čest rodiny a podobné libůstky. Gheta si tedy buduje záměrně a programově. Ve větším počtu má pak ohavné životní projevy, 5x denně třeba blokuje dopravu v ulicích vystrčením zadnice na okolí a mlácením hlavou o zem. Má pak tendenci nařizovat okolí, jak se má chovat, aby to pro něj nebylo urážlivé a chce zohyzdit evropská města ošklivými mešitami s minarety, děkuju pěkně.

Co se ruského živlu týče, tak musíte trošku dát pozor na to, zda je to opravdu Rus, nebo nějaký za něj se vydávající Asiat, Tatar např. a pod, někteří to tak rádi dělají, těší je dělat ostudu na cizí účet. Rus zpravidla chlastá, to je pravda, ale už ví co je to splachovací záchod a umí ho použít, není-li zrovna pod parou. Tatar, či jiný Asiat, ale už zpravidla ne. Latinku umí Rus zpravidla také, z povinné výuky jednoho z evropských jazyků, tedy typicky angličtiny či němčiny a někde dokonce si mohou vybírat ještě mezi francouzštinou a španělštinou. Je-li asimilace ruského živlu prováděna správně, tedy tak, že se jich přijímá jen množství, kdy se netvoří ruská gheta (u nás Karlovy Vary například), tak již v druhé generaci je vůbec nemusíte rozeznat od původních obyvatel. Opravdu to stačí jen uchopit za ten správný konec. Něco podobného u těch "vozembouchů" nehrozí ani omylem, ti si to prostě programově přišli přetvořit k obrazu svému a když se jim rázně nevysvětlí, že tudy cesta nevede, tak to také dokončí, vzhledem k jejich porodnosti, připomínající spíš laboratorní hlodavce než lidi, asi i dost rychle.

Harpyje řekl(a)...

"Co se ruského živlu týče, tak musíte trošku dát pozor na to, zda je to opravdu Rus, nebo nějaký za něj se vydávající Asiat".
Vy si opravdu myslíte, že Rusové jsou Evropani?
Muslimská civilizace je civilizace úpadková, neschopná převálcovat civilizaci západní. Reálné nebezpečí hrozí od jiného "živlu".
Vitálního, mladého, dravého, přičinlivého a učenlivého čínského draka.

guerrier řekl(a)...

Souhlasím s Harpyjí, azbuk nebo turek, obojí je nám vskutku cizí. Integrace do společnosti nehrozí od obou. To že azbuci vypadají "evropštěji" vás možná mate draku.

drak řekl(a)...

Harpyji:

Rusko je cosi, co bych nazval čímsi mezi západem Asie a východem Evropy. Vazby na původní evropskou kulturu tam rozhodně jsou. Víte kolik jenom bylo uzavřenou pokrevních svazků mezi ruskou a evropskou šlechtou a mezi carskou rodinou a evropskými královskými rody, zejména pak německými? Pravda, na politické úrovni to tam uvázlo kdesi na mentální úrovni Bismarcka, Metternicha, to ještě za cara a později to pak bylo dokořeněno dojemným porozuměním mezi Hitlerem a Stalinem. Prostě je to někde úplně jinde, ale nebojte, evropské kořeny to má a patří to do ní, jen je to vývojově někde poněkud jinde. Technicky je to s mírným zpožděním zhruba v dnešní době, společensky je to kdesi mezi reminiscencemi na bývalou slávu, teď se jen neví, jestli tu carskou, nebo tu stalinskou, tak se to plácá někde mezi. Nicméně ten stát má jakési imperiální choutky a uzavírání smluv s USA, faktické blokování protijaderných aktivit Iránu a podpora páté kolony na rozličných územích, včetně té naší o tom dávají zřetelně znát. Rozhodně by se to nemělo podceňovat.

Muslimy bych rozhodně nepodceňoval, situace kdy někoho v londýnském veřejném bazénu někoho nutí, aby si buď oblékl plavky na muslimský způsob, nebo aby tam nelezl, už přestávají být jenom úsměvné. Zejména, když těm roztahovačným a panovačným lidem někdo důrazně nevysvětlí, že městský bazén patří všem, chtějí-li mít svůj, ať si ho postaví za svoje peníze a tam pak, ať si rozhodují o svém vlastním majetku, tak, jak se jim zlíbí. Pakliže to nepochopí, měli by frčet do země původu, a to expres. Jestli jim tam hrozí, že jim tam někdo usekne končetiny, nebo palici, by mělo být jedno, oni se tady nechovají jak mají, a to by mělo být podstatným pro nás. Bohužel k mému překvapení není.

Úspěšné manévrování čínské administrativy postupně mezi taháním technologií, včetně těch vojenských, nejdříve z Ruska a pak z USA svědčí o tom, že Číňan, který je postupně získal, je chytrý jako čert a kdo je tam za pitomce není třeba dodávat. Obama teď ještě řekl, že uznává čínský nárok na Tibet, no to už je vrchol a začátek konce zároveň. Číňan už chodí a skupuje ve velkém evropské dluhopisy. Opravdu z toho jde strach.

Nám ale, zatím může být úplně jedno, si to tu nejdříve zaberou muslimové a pak jim následně nakope zadnice čínský drak, nebo zda jim nejdříve nakope zadnice ten samý čínský drak u nich doma a pak si dojde sem, pro ten zbytek. Budeme-li se nadále chovat jako banda pitomců, co ignoruje rizika kolem sebe, zřetelná a zřejmá, tak je celkem jasné, že nedopadneme dobře. Jakým způsobem konkrétně to nedopadnutí dobře proběhne, nám už bych pak řekl, že může být celkem jedno.

pertinax řekl(a)...

Přestože se snad na všech evropských školách vyučuje zeměpis, je většina obyvatel Evropy přesvědčena, že Asie začíná na východní hranici jejich státu. (Já osobně si myslím, že Rusové jsou Evropani i když Evropa končí Jablůnkovským průsmykem.)
Sestra Asie přijela na hromadnou návštěvu k sestře Evropě již jednou, a začal "středověk". Jestli to byla proti "starověku" změna k lepšímu posuďte sami.
Všechna adjektiva, použitá Harpyjí při popisu čínského draka, jsou správná. Jen aby k nim ten drak nepřidal německou nebo japonskou mentalitu nedávné doby.

drak řekl(a)...

guerrierovi:

Jednoduchá odpověď: Vidíte to příliš zjednodušeně.

Složitější odpověď: Lidé technicky zaměření a techniky znalí říkají, že geniální je až teprve výrobek, ze kterého už se nedá nic ubrat, protože už by přestal fungovat. Vy Jste se s tím Vaším zjednodušením už za tu úroveň nefunkčnosti dostal.

guerrier řekl(a)...

drakovi:

S azbuky mám velmi bohaté zkušenosti a věřte mi že vím co říkám. Složité odpovědi jsou sice krásné ale ono to tak nefunguje. V jednoduchosti je krása draku a stejně účinné je to i s řešením. Třeba k tomu také jednou dojdete.

Harpyje řekl(a)...

Podle Vlastence je Rusko západní Asií, a ta začíná na Balkáně a v Řecku. Východní Evropa není Byzanc, východní Evropa je katolická.
Argumentovat ve prospěch "evropskosti" Rusů zrovna šlechtou je absolutní nesmysl, protože šlechta je tradičně kosmopolitní.
Pokud se muslimové dožadují stále nových a nových výsad, tak je pouze na nás, a na námi volených zastupitelech, jestli jim je udělíme, nebo ne. (SŘLI, jak by řekl Dzp. Janyška)
Pertinaxovy obavy z opakováné "návštěvy sestry Asie" jsou sice oprávněné, ale neměl by zapomenout, proč byla zbudovaná Velká čínská zeď. Nemyslím, že by Číňané byli "divoši", jak před několika dny napsal na diskusi Dzp. Janyška. :-)))

Větší vlastenec řekl(a)...

Rusko NENÍ západní Asií !

Vážená paní Harpyje, PROSÍM !!!
Nic takového jsem nikdy nenapsal ani neřekl; vždyť země našich starších bratří, pravlast všech Slovanů, se rozkládá přes celou Asii. A Moskva je střed nejen světa, ale i celé galaxie ! (Možná i vesmíru, ale na potvrzení se ještě pracuje.)

Na území Západní Asie se rozkládají (přitom donedávna kvetly) národní státy Západních Slovanů; tedy i NAŠE VLAST.

Vy jste si zřejmě špatně vyložila moje konstatovaní holé skutečnosti „Ruská federace – záruka našeho návratu mezi nejvyspělejší národy Západní Asie !“, že ano ?

Pokusím se tedy o vysvětlení : Náš národ celou svoji existenci bojuje o zachování naší národní svébytnosti. Skoro 1500 let bojujeme proti snahám o germanizaci, evangelizaci, evropeizaci. A přes dílčí porážky jsme vždy vítězili. I dnes, 21 rok po dočasném ústupu našeho typicky slovanského společenského systému, dokážeme odrážet snahy o naše totální zotročení, o zavlečení naší vlasti do Evropy, o připoutání k agresivním americkým imperialistům.
Ano, podařilo se nám odrazit vpád amerických žoldáků s jejich jadernou radarovou základnou, daří se nám odrážet pokusy o vnucení €. I naše hygienické a stravovací návyky, naše chování za volantem i na ulicích nás JEDNOZNAČNĚ řadí do Západní Asie.
Jenže naši nepřátelé národní se jako obvykle spojili s našimi nepřáteli třídními. Těžko, přetěžko se žije našinci v naší zemi. Všude hlad a bída, všude zástupy bohatých cizáků, dupajících vyleštěnými botami na naše již nyní rozbité chodníky, ptajících se našinců na cestu cizími jazyky. A tak dále a tak podobně; každý roduvěrný Čech či Moravan vyprávět by mohl dlouho o každodenních ústrcích a poníženích, jichž snášeti mu bylo od cizáků a domácích vykořisťovatelů.
Naštěstí nás zachraňují naši starší bratři : Jejich vzhled, řeč, oděv, chování – to vše nás vrací alespoň psychicky do krásných dob, kdy nás proti Evropě chránila Sovětská armáda, kdy RVHP nepředepisovalo zakřivení banánů, kdy drzé nacifeministky neměly proti nám mužům žádnou šanci.
Ano, k velkému Rusku se obracíme s prosbami o dodávky obilí, zemního plynu a ropy, a když je nejhůře, tak i o vyslání vojsk. A všeho se nám dostává včas a v dostatečné míře.

Jen si představte, vážená paní Harpyje, co by se bylo bývalo stalo, kdyby místo s.Brežněva vládl v r.1968 zrádce Gorbačov. Ano, podlehli bychom o dvacet let dříve. O 20 let dříve by přes naše hranice proudili Němci a Američani, o 20 let dříve by u nás řádila Evropa. Jinými slovy, dnes by náš národ již neexistoval. Místo nás hrdých roduvěrných Čechů by našem území žil utlačený národ, zdálky nerozeznatelný od svých evropských okupantů.
Děsná představa, že ?

„Starý kapitalistický svět zachvívá se ve svých základech. Ohromná hospodářská a zemědělská krise vzniká v důsledku zločinnosti a neschopnosti tohoto řádu. Zachvacuje všechny kapitalistické državy a vrhá v zoufalství miliony pracujících. Ohromná vlna nespokojenosti vykořisťovaných a pracujících se zdvíhá a roste. A na východě ? Rodí se nový svět - socialistický. Ne zoufalství a beznadějnost, ale ohromné nadšení, ohromná víra v lepší budoucnost zachvacuje zde pracující masy.“ (A.Zápotocký, 7.listopadu 1945)

***Volte ČSSD a KSČM !***

STK. řekl(a)...

Vidíte, pane Vlastimile, já se zase dočetl, že ve středu naší Galaxie je masívní černá díra.

Znamená to snad, že matička Moskva je velká, černá DÍRA?!

Větší vlastenec řekl(a)...

Stráž na Rudém náměstí

Rudé hvězdy nad Kremlem planou, tichá Něva odráží jejich zář. Po Rudém náměstí přechází milicionář; zlá zima zalézá mu za nehty. Strážím před Mausoleem závidí – ach, v tom teple moci stát, jež z žuly rudě sálá ! Dole Lenin spí tiše, usmívá se. Tělo odpočívá, dílo pokračuje. Myšlenky šlehají jako protuberance, daleko od planety, hluboko do kosmu. Žula se jimi ohřívá, zatvrzelá srdce jihnou, nepevné mysli se zakalují.
Ach, tam tak stát, shodil by palčáky i dlouhý plášť ! Však nyní je mu jíti dál; míří k sochám tyranobijců, válenky vržou na čerstvém sněhu. U vysoké zdi sníh již roztává - ani Kaaba tak nehřeje, v nejprudším slunci, jak Mausoleum za zimních nocí !
Milicionář se vrací ke GUMu, o životě a Straně přemýšlí. Nad ním hvězdné nebe, mravní zákon v něm. Milicionář hledí ke Kremlu, o Vladimírech Iljiči a Vladimiroviči přemítá. Jen kousek od sebe spí, jejich myšlenky ruku v ruce jdou. Celé lidstvo sem hledí, na toto náměstí.

Milicionář zaklání hlavu, levačkou drží si ušanku. Hvězdy se mihotají. „Jsou tam také lidé, tam na těch vzdálených světech ? Jestli ano, jak žijí ? I u nich byla Říjnová revoluce ?“
Usmívá se milicionář vlastní otázce. Lidé – možná. Kosmos je veliký, převeliký. Ale Říjnová revoluce je jen jedna jediná. Jen jednou Matka Příroda poslala svého Syna, aby zvěstoval všem myslícím bytostem Naději a Lásku. Jen jednou a víckrát ne.
Mráz zalézá za nehty. Milicionář si mne ruce, o budoucnosti a komunismu přemýšlí. Jednou bude dobře; i ten nejposlednější americký černoch jednou dosyta se nají. Jednou utichne zoufalý pláč hladových dětí, jednou skončí trýzeň uražených a ponížených. Ruka Vladimira Vladimiroviče zhojí bolest zmučeného lidu Západu, jeho pěst zdrtí mučitele západních pracujících. Pak přijde čas setí a čas sklizně, čas lásky a čas plození. A další generace již možná bude žít v komunismu.
Milicionář stojí uprostřed Rudého náměstí. Před ním rudá stavba, nevelká a přitom nejdůležitější v celém vesmíru. Nad ním hvězdy Kremelské i přírodní, v jeho levé náprsní kapse legitimace Strany. Kosmos je velký, ale jednou jej ruští lidé celý přeplují. Od hvězdy ke hvězdě, od planety ku planetě budou ruští lidé šířit zvěst o VŘSR a Věčně Živém Leninovi. Po celém vesmíru počnou myslící bytosti lámat své okovy, shazovat svá jařma.

V příštích tisíciletích, až z pyramid zbude jen písek a zaváté vzpomínky, na Rudém náměstí budou ve frontě k Leninovi stát nejrůznější bytosti ze všech koutů vesmíru. V příštích tisíciletích, až ruskými bohatýry osvobozené lidstvo již nebude spoutáno trýznivými pouty náboženství, ve frontě k Leninovi družit se budou lidé s mimozemšťany. Na pořádek na Rudém náměstí dohlížet budou milicionáři s rudou hvězdou na ušance – prapotomci strážce dnešní noci.
Mírové armády SSSG (Svazu sovětských socialistických galaxií) porazí černé šiky Temných pánů. Horoucími srdci zmnožená leninská energie zažene od naší planety asteroidy i černé díry. A bude Zlatorudý věk, a bude se tančit všude !

A kdyby snad vesmír jednou skončil, v plamenech či Velkém zhroucení, Mausoleum přetrvá. Neboť Láska je mocnější než smrt a zmar, a její jméno je Lenin.

Proletáři všech planet, spojte se !

Harpyje řekl(a)...

:-)))
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:The_Whisper_of_the_Muse,_by_Julia_Margaret_Cameron.jpg

РОССИЯ, ВПЕРЕД! řekl(a)...

Тело Ленина пора выносить из мавзолея
http://er.ru/text.shtml?18/0804,100022
Наша национальная идея - всегда и везде быть первыми
Единая Россия

Anonymní řekl(a)...

Musím se smát, úvahy zda rusové jsou evropané, proč řešíte, takové hlouposti? Každý rus vám řekne, že Rusko není v Evropě. Proč řešíte jestli patří do naší kultury? Rusko si chce podrobit Evropu, ale nikdy nechce poevropštět. rusové, kteří chtějí evropské Rusko, jsou v očích svých spoluobčanů špatní lidé "psí lidé". Kultura naše a jejich je velmi odlišná, to vidí jen člověk, který je v denním kontaktu s jejich rodinami, nikoliv obchodně, ale osobně. Rusové nechtějí od nás převzít naše zvyky, ale chtějí nám vnutit své vidění světa. Zeptejte se rusa zda je lepší Motorola než Nokie, samozřejmě je lepší Nokia, Nokia je Finsko a Finsko je ruská kolonie, vždy, tak bylo a zase bude. Komu vadí, že zde rusové ovládají z velké části zločin, tak ať se pta, proč jim to dovolujem. Příklad: v Praze vedle restaurace U Vejvodů je striptýzový klub, kdo jej vlastní? Vlastní jej gruzínka s ruským pasem, a kdo ji pomáhá bývalý vysoký důstojník StB později pracoval u PČR a dnes je v důchodu a paní majitelce pomáhá je to totiž její manžel. Takto prorůstá zločin do státní struktury. Rusové se velmi diví, že mi naříkáme nad korupcí, říkají "u vás není korupce u vás je bezpečno", no jiný kraj jiný mrav.
Ovšem nelze jim upřít pracovitost, snahu něco mít, třeba za jakoukoliv cenu.

A.S.Pergill řekl(a)...

Harpyje,
na území dnešního Ruska došlo k oddělení Germánů a Slovanů, kteří do té doby byli jeden lid, emigrující z Indie (předkové Románů se od nich oddělili dřív). Později se část Germánů do Ruska vrátila (jmenovitě známe klan Rurikovců, který sjednotil pod svou vládou Kyjevskou Rus). Takže jsou možná germánštější než některé jiné slovanské národy.
A pokud se týká toho chlastu: Jedna moje známá se ve Francii seznámila s dcerou bílých emigrantů, generačně +- asi jako Informace, a dost se skamarádily. A ta jí líčila, jak ji matka, dost fanatická pravoslavná křesťanka, vodila každý den ráno na mši, kde bylo přijímání pod obojí, i pro děti. A bylo toho tolik, že byla následně každý den ve škole "veselá" z toho, jak se všechno nádherně motá. K jejímu štěstí jí maminka umřela asi v jejích deseti letech a tatínek, který se před tím nedokázal prosadit, tyhle náboženské akce zarazil. A jsem přesvědčen, že pokud člověk absolvuje takovéto bohoslužby každodenně (nebo alespoň často a pravidelně) po celou dobu mládí, tak z něj nemůže nebýt notorik. To byl také, pravděpodobně, jeden z důvodů, proč bolševici proti pravoslaví bojovali (mimo ideologii a politiku). Nicméně to nezvládali; byl jsem v SSSR v roce 1978 a kostely jsem viděl plné mladých, včetně komsomolců v krojích - a bylo to v době tuhé brežněvovské diktatury.

A.S.Pergill řekl(a)...

Draku,
To Rusko má smůlu v tom, že je to obrovská země, prakticky bez jakéhokoli vnitřního členění. Jakési přirozené hranice tvoří toky řek, ale ty větší jsou hodně daleko od sebe a jsou také překonatelné (naopak sloužily vždy jako jedna z cest pro vojska centrální moci). Pokrok a pokrokové jevy se prakticky vždy uplatňují v menších státních celcích, kde snadněji vykrystalizují krize, které si nějaké novátorské řešení vynutí. Tak velký celek má naopak dost sil, aby nejhorší krizi ustál pufrovacím efektem odlehlejších částí (přesně tohle do značné míry charakterizuje i islámský svět). A naopak, pokud už někdo začně řešit problémy, tak to musí být naprosto výjimečně silná (v dobrém i zlém) osobnost a musí žít dost dlouho, aby se změny prosadily až na periferii. Pokud nežije dost dlouho, tak se vše částečně nebo zcela vrátí zpět. Když Ivan Hrozný dával Rusko do cajku coby absolutisticky sjednocený stát, tak tekly ne potoky, ale přímo řeky krve. A ani Petr I nedokázal reformy prosadit až do periferie Ruska. Podařilo se mu jakžtakž zcivilizovat nové hlavní město, ale na zcivilizování Moskvy musel rezignovat, on spíš Rusko přebral, a to pozitivní a schopné vytáhl do Petrohradu a okolí. Navíc byla většina reforem "šita horkou jehlou" a pro běžný lid se projevovala spíše utrpením.

informace řekl(a)...

Pergille,
Petrovy reformy zaplatil lid krví a životy. Petr je prosazoval jako absolutistický monarcha tvrdým bezohledným způsobem vůči všem vrstvám obyvatelstva. Mužiky nahnal na stavbu Petrohradu do smrdutých nezdravých bažin a kolik jich tam složilo kosti, není nikde napsáno. Jen před revolucí intelektuálové mluvili o Petrově městě postaveném na kostech chudáků. Nahnal tam také všechny zedníky a kameníky a po celém Rusku zakázal stavět nové domy.
Bojarům uřezal brady a zakázal jim nosit kaftany, museli se oblékat do uniforem po evropsku, synové se musili povinně učit v Evropě.
Nechal mučit a zabít stovky šlechticů, kteří se při jeho cestě po Evrope pokusili o státní převrat. A vystavil jako memento jejich mrtvoly ne veřejných místech.
Nechal popravit jediného vlastního syna Alekseje, protože se postavil proti němu na stranu církve.
Vedl 21 let válku se Švédy, v 1719 Rusové devastovali okolí Stokholmu. Ale dosáhl svého - přístupu k Baltskému moři. Válčil s Turky a s Peršany.
Reformoval církev, zavedl azbuku, otevřel dveře sekularizaci kultury. Sám se přejmenoval z cara na imperátora.
Snažil se všemožně reformami podpořit v Rusku industrializaci. Postavil loďstvo.
Poevropštil tak Rusko? Jen vrstvu šlechty. Ostatní vrstvy zůstaly jeho reformami nedotčeny. Západní historici nazývají petrovské a postpetrovské Rusko jako Imperium paláců a zemljanek. Ale udělal z něj stát, se kterým musela Evropa počítat. Za jakou cenu, o tom ruská historiografie nerada mluví.

Harpyje řekl(a)...

Ještě jednou nazpět k té "západní Asii", když dovolíte, Vlastenče.
Samozřejmě že uznávám Váš nárok básníka na "dichterische Freiheit", ale situovat Kreml do blízkosti Něvy je přece jenom trochu přehnané, nemyslíte?
Vzhledem k tomuto Vašemu velkorysému chápání geografických fakt se Vám nepodařilo mě přesvědčit, že Rusko je středem všehomíra, nýbrž že patří do Asie.

Schumacher antisemita řekl(a)...

Tak jsme vyprali držďky machometánům, východu, západu. A jak jsme na tom my ? Odkud přicházíme a kam směřujeme ? A kdo jsme my ?

A.S.Pergill řekl(a)...

Informace,
to vše vím, i s mnoha pikantními podrobnostmi, jako např. že provinilcům naraženým na kůl v zimě byl půjčován kožich, aby měli delší čas si popravu "vychutnat". Nicméně to, co bylo v Rusku před Petrem, bylo rovněž vysoce brutální, akorát to bylo rozptýlené a zapadlé na periferii, takže na to nebylo tolik vidět. Například bylo společensky uznávanou normou chování, že když statkáři někde na cestě venku začaly omrzat ruce, tak rozpáral některého z doprovázejících nevolníků a ohřál si je v jeho břiše (podobné věci se děly do poloviny 19. století).
Z tohoto pohledu je třeba vnímat ty hrůzy, které popisujete.

informace řekl(a)...

Harpyje,
podle Vás Vlastipis s přílišnou básnickou licencí přemístil Kreml k Něvě, anebo řekla bych spíš Něvu ke Kremlu. Nemohu s Vaším přízemně zeměpisným úsudkem souhlasit.
Představte si, jak by ta věta vyzněla, kdyby se autor přidržel geografické reality.
"Rudé hvězdy nad Kremlem planou, tichá řeka Moskva odráží jejich zář. Po Rudém náměstí přechází milicionář." Dojem noční tišiny, halící město, řeku a milicionáře na stráži, vyvolávaný po lexikální stránce volbou semanticky odpovídajících slov, by byl zcela eliminován opakováním rachotivého -R-a -Ř-. nemluvě už o shluku souhlásek -SKV-. Byl by zcela narušen eufonický účinek obrazu. Zatímco měkká palatální -Ť- a -Ň- v mentálním prostoru čtenáře dojem noční tišiny posilují po zvukové, a chceme-li, i po dynamické stránce, střídáním s -R- a -Ř- v harmonickém sledu.
Proč říkám, že Vlastipěv přemisťuje Něvu pod Kreml a ne opačně? Touto kondenzační symetrizací historického a zeměpisného prostoru dosahuje symbolického obrazu úzce intimního spojení prastaré matičky Moskvy, k níž se pnou srdce všech Rusů, s imperiální mocí Petrohradu, jíž počátek položil Petr Veliký podnícením všeho lidu ruské země k heroickému činu na cestě národních dějin, předurčené k dosažení a překonání Evropy.
Tato paralela symbolického sjednocení různých fází ruské historie, jež vyjadřuje axiologickou strukturu ruského mentálního prostoru, je po dynamické, zvukové a situační stránce umocněna v konejšivý obraz bratrského prostého ruského člověka a jeho myšlenek, když střeží tělo velkého vůdce světového proletariátu.

informace řekl(a)...

Pergille,
vím, že na kůl narážel Vlad Ţepeş, dokonce jsem četla v knize o historii tohoto vojevody, že se naráželo na kůl i v Rakouské říši ještě za Marie Terezie, ale ty podrobnosti o Rusku neznám. Což neznamená, že neexistovaly.

Harpyje řekl(a)...

Tož když je to tak, tak Vám, Informace, nemohu odporovat. Připadala bych si jako nemocný, který napadá odbornou diagnózu lékaře.
Až na toto fórum najdou jednoho dne cestu astrofyzici, neurochirurgové, architekti, stavební technici, nebo zdravotní sestry, tak už nebude o čem diskutovat.

"Ravishing" Rick Rude řekl(a)...

Umí!
VV i jazykozpytka.

informace řekl(a)...

Harpyje,
nic ve zlém. Vlastihled se vždycky bránil, abych jeho textíky analyzovala, dostal by prý trému. A tak jste mi poskytla příležitost podívat se zblízka alespoň na počáteční věty. K jeho planetárním fantaziím jsem nedošla.

Větší vlastenec řekl(a)...

Vážená paní Harpyje,
pro Vaši informaci : Obě města Leninova, Moskva a Leningrad, jsou propojena tisícerými pouty. Mimo jiné i vodní cestou. Viz Волго-Балтийский водный путь, nebo též Великие стройки коммунизма.

Vše plyne, podstatné však zůstává. Vstoupit mohu tisíckrát do stejné řeky, pod Kremlem i Zimním dvorcem, do řeky, jejíž vody vždy v sobě ponesou zář polární i svit kremelských hvězd.

Přeji Vám hezkou neděli.

A.S.Pergill řekl(a)...

Informace,
v ruštině se používá slovo "kreml" s malým a velkým písmenem asi ve stejném významu, jako v češtině Hrad a hrad.

informace řekl(a)...

Pergille,
to že kreml je opevněná středověká část města, vím.
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f6/Rostov19.jpg
Rovněž tak vím, že moskevský Kreml je vlastní jméno a je často používáno jako synonym vlády, státní moci. Také vím, že v Sankt Peterburgu, Petrohradu, Leningradu žádný kreml neexistuje. Ledaže byste měl na mysli pevnost Schlüsselburg, založenou v 13.stol. knížetem Jurijem novgorodským pod jménem Orechovec, která padla v 1612 r. do rukou Švédů, kteří ji rozšířili a přejmenovali na Nienschantz. Po devadesáti letech se pevnost za vlády Petra I znovu vrátila do ruských rukou, přejmenována na Schlüsselburg a používána jako vězení pro politické vězně. Po revoluci v 1917 pak přeměněna na museum revoluce. Takže, jak můžete posoudit o nějaký středověký kreml se nejedná.
Nechápu tedy, co svou připomínkou míníte.

A.S.Pergill řekl(a)...

Po poradě s panem Googlem bych typoval opevněný objekt, v němž je nyní centrální vojenské muzeum. Ten by se mohl zrcadlit v hladině řeky. Nicméně z podrobnějšího rozboru textu od VV plyne, že si opravdu nejspíš spletl Něvu s řekou Moskvou.

informace řekl(a)...

Pergille,
jste skutečně osoba hubatá a nedelikátní. Cožpak Vás moje interpretace nepřesvědčila? Po stránce poetiky a stylistiky "non fa una piega" (padne jako ulitá).

Větší vlastenec řekl(a)...

Něva pod Kremlem, Moskva pod Zimním palácem

Tak ještě jednou, speciálně pro Vás, drahý soudruhu a soukmenovče Pergille : Волго-Балтийский водный путь. Nebo ještě lépe : http://www.centrmag.ru/catalog/01_031008.jpg. A úplně nejlépe : http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/2/23/USSR_Great_Constructions.jpg
Ano, nejen myšlenky a činy Věčně Živého Lenina a všeho ruského lidu, ale i vody spojují obě nesmrtelná města.

* * * * *

Kdysi dávno, konkrétně v červenci roku 1975, moskevští hostitelé pozvali naši grupu na plavbu po začátku této velkolepé vodní cesty. Naše loď vyplula z přístavu na severovýchodě Moskvy, a nesla nás dlouho širokým kanálem, než jsme se vydali zpět. Mnoho let tomu nazad, ale pamatuji si každý okamžik této nezapomenutelné cesty. Slunce zářilo, na travnatých březích se opalovaly tisíce krásných ruských lidí. Motor temně bručel, loď se mírně houpala, vlnky pleskaly o její bílé boky. K tomu se přidal bručivý hlas našeho s.průvodce, a přes krásu okolí a soudružek se mi podařilo zmizet do říše Morfeovy. Byl jsem mlád a plný sil, ale každodenní (i –noční) schůze a oslavy mi dávaly zabrat. Leč za pár chvil mnou nešetrně lomcovaly ruce mých soudruhů : „Nespi, vole ! Máš jít tlumočit, vedoucí tomu zase nerozumí.“
I tlumočil jsem slova průvodcova, a spolu se svými soudruhy jsem přitom nad nimi žasl. Žasl jsem nad neuvěřitelnými výkony sovětských lidí, nad jejich pracovním hrdinstvím.
Jak se dnes může každý lehce přesvědčit (internet se dá snadno využít proti svým imperialisticko-sionistickým vynálezcům), sovětští lidé vybudovali kolosální průplavy za zlomek času, který hloupí Američané potřebovali k vybudování Panamského průplavu resp. hloupí Francouzi na postavení Suezského kanálu.
Ano, takový je sovětský lid ! Taková je síla nesmrtelných myšlenek nesmrtelného Lenina ! Správně s.s.Pergill vyzdvihuje nás Slovany nad všechny ostatní národy mira – my JSME nejlepší a nejmoudřejší, my humánně vítězíme nad bestiálními nepřáteli, my jsme vybudovali socialistické státy a jednou vybudujeme komunismus, my přineseme svobodu a pokrok celému světu i kosmu.

Tehdy na lodi jsem doslova oněměl, když jsem se dozvěděl, že bychom mohli doplout až do Leningradu, do města, v němž před lety studoval můj s.otec. Ach, jaká to cesta ! Jaká to zem ! U nás jen sníme o průplavu Dunaj-Odra-Labe, a v Sovětském svazu je dávno hotovo dílo mnohem větší ! Ano, toto je země, kde zítra již znamená včera.
V předvečer našeho odjezdu z Moskvy procházel jsem se po pravém břehu řeky. Na nebi svítily miliony hvězd, však jejich záře bledla v marném boji se září rudých hvězd na špicích kremelských věží. Vlny na říční hladině rozostřovaly jejich odraz; mně cosi divného rozostřovalo zrak. Ach, poslední večer !
Blížili se nějací lidé, moje osobní průvodkyně se trošku uvolnila z mé náruče. Pohlédla mi vážně do očí, a pak, s tváří obrácenou směrem na Kreml, měkkým a lahodným hlasem začala čitať stichy. Slovům rozuměl jsem jen zčásti, jejím slzám však zcela. A pak už loučení.

Kde je ta děvočka, kde je mé mládí ? Kde její slzy jsou ? Vše je pryč, jen vzpomínky zůstávají. Však věčně budou plynout vody ruských řek, i kdyby velký ruský lid obrátil jejich toky. Věčně budou plát hvězdy Kremlu, věčně lidé budou se klanět Velkému Leninovi. A tak to má být, neboť člověk je smrtelný, Strana je živá !

To nejdražší, co člověk má, je život. Je mu dán jen jednou a proto jej musí prožít tak, aby se nemusel stydět za marná léta, aby se nemusel hanbit za hloupou a malichernou minulost, aby ve smrti mohl říci: celý svůj život a všechnu svou sílu jsem dal tomu nejkrásnějšímu na světě: boji za osvobození lidstva. (N.A.Ostrovskij, Jak se kalila ocel)

***Volte ČSSD a KSČM !***

informace řekl(a)...

Pergille,
odvolávám nařčení v předešlém příspěvku. Vaše konstatování, že se v Něvě odráží Schlüsselburgská pevnost, mě upozornila na další historické souvislosti. A to mezi Kremlem, sídlem nové socialistické moci a historií Leningradu, nejen města Petrova ale i místa revoluce, která nejen osvobodila všechen ruský lid z jařma carizmu a zničila staré zatchlé smrduté žaláře, ale otevřela dokořán dveře revoluci světové a ve snech ruského proletarátu i revoluci kosmické. Tudíž koncepci prostoru a času v textu odpovídají příslušné stylistické posuvy. Na místo principu časové a prostorové opozice autor volí postup všeobjímající a všeobsahující syntézy, symbolizující unikátní, jedinečný jev světových dějin - VSŘR. Od postavy malého prostého ruského člověka se sen světového proletariátu pne do nedohledných dálek kosmických prostorů a nekonečného štěstí lidstva a obyvatelů všech planet. Ve stopách nejlepších tradic "sorely" se autorovi podařilo najít časovými a prostorovými posuvy logicky a básnicky ucelené vyjádření nového pojetí světa.
Tomu pak odpovídá, jak jsem již psala, i práce nad slovním materiálem - opozicí slabik nebo morfémů tvrdého rachotivého znění a ztišujících, uklidňujících palatál vytváří paralelní linie lineárního a ne-lineárního rytmického uspořádání textu. Tomu odpovídá i pravidelné rytmické střídání krátkých přízvučných a dlouhých nepřízvučných slabik a i nenáhodný výskyt rýmu zář - milicionář. Pojetí ústředního tématu je tedy signalizováno použitím rytmické prozy na počátku textu.
Tyto úvodní věty rytmizované prozy uvádí čtenáře do amosféry snu a současně i reálného bytí.
Dodala bych nakonec, že recepce textu, a to jakéhokoliv, se u čtenářů liší v souvislosti s jejich návyky četby, zkušeností a samozřejmě i s jejich ideovým zaměřením. Analytik vědec exaktních disciplin se dívá především na oficiální všeobecně známá fakta, analytik textu hledá logiku uspořádání výrazových prostředků při realizaci autorovy myšlenky

"Ravishing" Rick Rude řekl(a)...

Paní analytiku textu, a jak byste to rozebrala po stránce literární? Majakovskij/Nezval? rř/ťň
Pasáž s osobní průvodkyní bych tipnul na Fráňu Šrámka, Stříbrný vítr.

stk řekl(a)...

A dodatečný dotaz nevzdělance: Indukce, parafráze nebo citace?

"Ravishing" Rick Rude řekl(a)...

Neříká se tomu políbení múzou, vdech neboli inspirace?

drak řekl(a)...

Kvůli Majakovskému jsem se kdysi dostal do sporu s učitelkou literatury na gymplu. Ona jakožto bolševik z přesvědčení věřila, oficiální verzi, tedy že spáchal sebevraždu, k čemuž jsem dodal: "Ano, jistě, stejně jako kdysi Jan Masaryk.". Získal jsem si tím zavilou "přítelkyni" až do konce mého pobytu na škole. Být to na ní, letěl bych, ředitel měl naštěstí rozum.

informace řekl(a)...

Vážení diskutující,
vím, že na mně chcete, abych vám ukázala na zdroje, ze kterých Vlastirád čerpá (mám dojem, že chcete říci opisuje) a o jakou formu zpracování se jedná (indukce, parafráze nebo citace?)
Než vám na to odpovím, přečtěte si, prosím, tento úryvek ze článku Dve tváre mystifikácie od Martina Boszoráda, uveřejněného v literární revue Zrkadlenie - Zrcadlení

"Výnamnou formou koexistencie reality a fikcie je bez pochyb aj mystifikácia (z gréckeho mystés —znaIý tajomstva a latinského tacere
— ... uvàdza, že mystifikàcia može existovať v ròznych podobách. Počnúc rozmanitými formami nepriznaného autorstva (pseudonym.. anonym, allonym, gynonym), ...končiac pri literárných podvrhoch.
V istom zmysle je priznakovou črtou mystifikačného postupu aspekt hry. Chàpať mystifikciu a hru ako záIežitosti .. ktorých podstata je identickà, by však bolo viac ako nepresné. Dòvodom je fakt, že hra nemá ambíciu nahràdzať realitu, vydàvať sa za ňu.. pričom mnou sledovaný jav pràve s tìmto pracuje. ZákÌadním a zàroveň najvýraznejším prejavom uvedeného aspektu je v tomto prípade hra autora s recipientom literárneho textu čitatel’om. Zàmerné prekrúcanie reaIity a pohràvanie sa s ňou vytvàra novou dimenziu Iiteràrneho diela. Vzniká akýsi herný priestor spojený hlavne s dešifrovaném napsaného, z čohož vyplývá. že mystifikácia podobne ako hra vyžaduje aktívnu ùčasť recipienta.

Okrem komunikativnej trojčIenky autor — text — príjemca je podstatnou zàležitost'ou aj recepční kòd. Umeleckà výpoved je vždy výpoved’ou kòdovanou, Mystifikačná stratégia je legitimnou internou častou recepného kòdu. Mystifikàcia vlastne neruší vazbu medzi realitou a fikciou,. ale skor vytvára neexistujúce referenční vàzby, ktoré predkladà ako existujìce, rovnocenné s tou primàrnou... Čaro mystifikàcie však spočíva pràve v tom, že realita a fikcia mohu tvoriť natolko homogénny organizmus, že k odhaleniu ani nedòjde. To je samozrejme aj prvotnà ambícia mystifikàcie."
http://www.slovacivosvete.sk/data/files158.pdf (str. 52 a další)

Dobrá, vážení, máte před sebou jasný příklad mystifikace. Máme hledat její zdroje? anebo ji přijmout jako hru s námi čtenáři? Nikdo přece neobviňuje Vv z falsikikace, tak proč to hledat. Já osobně tu nacházím celou řadu motivů a stylém sorely: zrcadlení se Kremlu ve vodách řeky, zářící kremelské hvězdy, milicionář, přešlapující v mrazu, rozmýšlení prostého ruského člověka o revoluci, o Leninovi při pohledu na hvězdy atd. Ve kterých dílech se nacházejí? Podle mého je to právě literatura sorely se jejími klišé a "upraveným" zobrazením světa tou realitou, se kterou si Vv. pohrává. Připadá mi tedy zbytečné se za tím pachtit. Mám dojem, že bych tím tu mystifikační hru s námi recipienty jen pokazila.

informace řekl(a)...

Dodatek:
omlouvám se za chyby, vzniklé při převodu z formátu Pdf na Word. Všechny se mi nepodařilo opravit.
Také moje "mystifikace".

stk řekl(a)...

V každém případě se dá říct, že Větší Vlastimil četl knihy rád a hodně...

informace řekl(a)...

STK,
chtěla jsem jen říct, že si z nás vĚTšÍ vLASTImiL dělá soustavně srandu, v každém slova smyslu.
A že je moc rád, když tu jeho "mystifikaci" nepoznáme a nerozluštíme.
Je to něco jako hra v bludišti s křivými zrcadly.
Kde je ten obraz rovný, a je nebo není?

stk řekl(a)...

Úplně Vážný Větší Vlastenec znamená, že Vlastimil je v depresi. Nebývá to často, ale vždy mu pak pošlu něco skákajícího a srandovního. Proto i zdánlivá urážka od VV je O.K. - on si totiž chlapec dělá strandu (a to tu nejtvrdší) sám ze sebe. Takže si (doufám že vzájemně) rozumíme od prvopočátku Hospůdky.

Lidový intelektuál, pravý levičák, internacionální nacionalista, ryze český Evropan, hluboce věřící ateista, nadnárodní lokálpatriot. To všechno a mnohem více je VVV.

informace řekl(a)...

Možná, že máte pravdu, STK.
Já jsem taky nechtěla říct, že opisuje z cizích knih, aby bylo jasno. Prostě volně zachází se stavebním materiálem jako motivy, témata, literární klišé za účelem mystifikace - a to literární - čtenářů. Doufám, že se mi to podařilo vysvětlit.

"Ravishing" Rick Rude řekl(a)...

Ďakujem za vysvetlenie a za tie nové dimenzie.

informace řekl(a)...

Chudáku, Dušičkové strašidlo, snažte se nějak ten dimenzní šok překonat. Ukažte, že jste pravý wrestler a ne jen "anabolická nádhera" (cit.).

Pedro řekl(a)...

To Informace: Půjčil jsem si z olbřímí knihovny onoho příbuzného (historik, Kelainó se svého času o něm vyjádřila s takovým despektem) 3 díly pamětí Ladislava Karla Feierabenda). Tak se budu snažit dohledat onen výrok o modrých či rudých Němcích. Jinak ve "zvířetníku" vyšli v lednu od našeho mladého nadějného studenta v Maastrichtu Limburčané a Frísové (hatétépé://naszviretnik.net/2010/09/03/zvedave-historicno-evropsti-zapadli-vlastenci/

informace řekl(a)...

Myslím, že se budete, Pedro, marně namáhat. Podle mého názoru něco podobného prezident B. nevyslovil, vždyť to není ani česky, jak jsem se snažila ukázat.
Váš příbuzný bude jistě znát italského historika, který se zabývá dějinami střední Evropy, Francesca Leoncini z Benátek. Ten vydal v 1976 knihu
I Sudeti e l'autodeterminazione 1918 - 1919 (Aspetti internazionali),Ceseo - Liviana, Padova 1973.
Kniha byla znovu vydána v r. 2005 jako La questione del Sudeti (1918 - 1938), ristampa della Libreria Editrice Cafoscarina, Venezia 2005, v novém vydání je prý spousta ndostatků.
Leoncini má mnoho kontaktů v ČR, jak se můžete přesvědčit v jeho biografii.
http://www.zam.it/biografia_Francesco_Leoncini
Váš příbuzný pravěpodobně ten kontakt už má.
Ostatní historici, co znám, se zabývají dějinami Ruska.

Větší vlastenec řekl(a)...

Drahý příteli a soudruhu Pedro,
při vší úctě - nechápu, proč chceš ztrácet zbývající čas a síly četbou jakýchsi knih zrádce Feierabenda. Jak všeobecně dobře známo (přinejmenším nám opravdovým českým vlastencům je všeobecně známo), L.Feierabend byl nepřítel lidu, zrádce národa, vlasti a pres.Beneše, zrádný emigrant.
Což mimo jiné znamená, že všechno, NAPROSTO VŠECHNO, co řekl či napsal tento všestranný nepřítel a mnohonásobný zrádce, má NULOVOU hodnotu.

Jestli chceš po pátrat po zdroji nějaké podobné lži, tak zjisti původ nechvalně známého falešného „výroku“, J.Masaryka o sobě jako o „Stalinově pacholku“. Není přece možné, aby věrný následovník pres.Beneše takto znevážil naši dějinnou cestu zpět k tamtomu na Východě mocnému dubisku.

Přeji Ti mnoho úspěchů v Tvé záslužné práci.

Pedro řekl(a)...

Snažím se najít původ tohoto výroku třeba kvůli tomuto příspěvku:
Větší vlastenec řekl(a)...
Vlastenci a vlastenky, soudruzi a soudružky, soukmenovci a soukmenovkyně !

Je všeobecně dobře známo, že soudruh a soukmenovec A.S.Pergill je jedním z největších českých vlastenců, že vše co dělá, dělá ve prospěch naší vlasti a našeho národa.
Proto si laskavě nechte od cesty všechny "chytré" připomínky drobných chybiček s.s.Pergilla (např. příspěvek od příspěvku se měnící informace o době, kdy "vešla ve známost pravá povaha nacistických koncentráků").

To je opravdu vedlejší. Už z toho prostého důvodu, že koncentráky se týkaly především sionistů, většinou němčících zrádců našeho národa. Tudíž osob, které bychom stejně museli humánně vylikvidovat během humánního odsunu Němců. *)

Podstatné pro ocenění téměř neocenitelného přínosu s.s.Pergilla pro naši národní věc je jeho leninsky jasné vidění neoddiskutovatelného faktu : NĚMECTVÍ JE ZLOČIN. **)

Ano, jestli se někdo veřejně hlásí ke členství ve zločinecké bandě (neboli k německému jazyku), tak my prostě už nemusíme pátrat po jeho konkrétních činech. My prostě VÍME, že je vinen zločinem němectví, jedním z nejhorších zločinů vůbec. ***)


Zde se postupuje zcela bezohledně, ať jde o dítě či ženu, ať je člověk rudý nebo modrý, všechno je jedno. Jsi prostě Němec a jako takový jsi míň než pes. (E.Beneš, 1945)

Psovi psí smrt ! (M.Pujmanová, 1952)

---------------------------------------------

*) POZOR ! Německojazyčné sionisty považujeme právem :
1) za Němce, pokud se jedná o dokončení očisty naší vlasti od německého živlu a vrácení majetku buržoasie lidu;
2) za příslušníky státotvorného československého národa, pokud se jedná o počet NAŠICH obětí fašistické okupace a vůbec celé 2.světové války

**) "Jestliže si někdo do dokladů nechal napsat, že je Němec, tak se s ním prostě zacházelo jako s Němcem. To jsme jim měli měřit lebky, jako nacističtí ´vědci´?" (A.S.Pergill, 2010)

***) Větší už jen zločin sionismu; stejně jako zločinu němectví se jej drze a bezostyšně dopouštějí i starci a kojenci.
21. ČERVENCE 2010 22:55

Pedro řekl(a)...

Ten starý příspěvek uvádím jenom pro orientaci nově příchozích do hospůdky.

Větší vlastenec řekl(a)...

Drahý, předrahý příteli a soudruhu Pedro,
proč Ti neděkuji Ti z celého svého srdce za opakování mého vlastního příspěvku do diskuze ?
Protože zde přece nechceme žádný kult osobnosti, no ne ?
Důležitá je vlast, lid, a jeho Strana (-y), ne nějaký jednotlivec (pokud nejde o předsedu Strany, samozřejmě).
Kromě toho jsi měl zopakovat spíše "mých" 15 pražských bodů, aby nově příchozí věděli, do čeho jdou :
http://samanovodoupe.blogspot.com/2010/05/slavne-majove-dny-2-paty-kveten.html?showComment=1273406765472#c5516988794535338985

Takže prosím, př.s.Pedro - rozvzpomeň se na staré dobré časy, proveď sebekritiku, a příště se polepši.
A hlavně zkus vypátrat onoho pravicového pomlouvače našeho pokrokového ministra J.Masaryka.

Čest práci a Míru zdar !

Pedro řekl(a)...

Děkuji soudruhu Richardovi za zaúkolování. ;-)