středa 17. března 2010

Západní břeh

Tolik jste toho už slyšeli o Západním břehu (míněno Jordánu), že si nemůžete myslet nic jiného, než že jde o území, které přiřklo Palestincům v roce 1947 OSN. A dnes se na něm (a na území Gazy) rozkládá stát Palestina. Je to tak, ale jenom velmi přibližně. Přesněji jde o území, které Jordánci s pomocí dalších arabských vojsk obsadili při válce Izraele o nezávislost v roce 1948. Původně tedy chtěli vyhnat Židy až k moři, ale tehdy se to nějak nezdařilo. Na tomto území avšak Palestinci žádný svůj stát nevyhlásili, protože tvrdili, že jim náleží Západní břeh - od Jordánu až ke Středozemnímu moři. Současný "Zápaní břeh" anektovali v roce 1950 Jordánci a rozšířili o něj svoje hášimovské království. A to navzdor rezoluci OSN, kterou porušili, proti čemuž nikdo neprotestoval. Nic nebránilo vyhlásit Palestincům třeba už v roce 1949 na tomto území svůj stát!

V roce 1967 při šestidenní válce toto území osvobodili Izraelci od jordánské okupace. A od té doby, od moře až k Jordánu, se rozkládá stát Izrael. Na určitých územích je zde ustanovena palestinská samospráva. (Počítá se s tím, že území Západního břehu se časem stane součástí státu Palestina. S tím, že
proběhnou nějaké výměny území - židovské osady v palestinské poušti výměnou za území izraelské pouště.) Jenže i když tento útvar už má svého prezidenta i svůj parlament, stále ještě nemá status skutečného státu. O jeho zahraniční bezpečnost se i nadále stará izraelská armáda, izraelská vláda platí samosprávě podíl na
daních, izraelský stát zajišťuje dodávky elektřiny a podobně. Když chcete jet na "území palestinské samosprávy", musíte mít izraelský pas, protože tato území jsou prostě spravována Izraelem. Tolik ve značné stručnosti k základnímu ujasnění pojmů.

Tento "Západní břeh", který si můžete najít na všech mezinárodních mapách včetně Googlu, se stal vloni součástí izraelskoamerických jednání. Izrael se zavázal, že na těchto "územích" (která zahrnují i posvátná židovská místa) nedovolí svým občanům stavět "osady". Aby se nedrolilo území a neznemožnil vznik celistvého palestinského státu. Tento závazek se však netýkal "východního Jeruzaléma".

Jeruzalém je hlavní město Izraele. I když to mezinárodní společenství odmítá akceptovat a europeistické materiály udávají jako hlavní město Tel Aviv. Jeruzalém je velkoměsto, a jako každé velkoměsto se rozšiřuje po okolní krajině, tedy po okolních kopcích A to i směrem východním, za onu hranici zastavení palby v roce 1949. Nejdále asi zasahuje sídliště, o němž jsem před čtyřmi roky napsal:

"Jestliže se někde píše o "hradbách domů", tak zde je toto přirovnání přesné. Po hřebenech se táhne nepřerušovaná řada staveb, které stojí na vysoké podezdívce. Ihned mi napadá, že se jedná o hradby nového Jeruzaléma, které znemožní případným útočníkům obejít údolí se silnicí. Řidič autobusu Boaz nám pyšně vypráví, že zatímco dnes, v květnu 2006, zde žije 27.000 lidí, v roce 2008 jich bude 35.000. On sám zde má svůj byt, kde žije se ženou a dětmi. Z oken se mu rozevírá krásný výhled až na Mrtvé moře. Sídliště se jmenuje Ma´Ale-Adumin a táhne se do vzdálenosti asi deseti kilometrů od okraje nepřerušované jeruzalémské zástavby."

O toto se dnes, prosím, ale nehádejme. Existuje i další část jeruzalémského "Západního břehu". Ještě za britského mandátu, v roce 1925, byla na sever od Olivové hory, na hoře Scopus založena Hebrejská univerzita, později vybudována i universitní nemocnice Hadasa. Toto území bylo uznáno za izraelské, zůstalo
izraelskou enklávou i za jordánské okupace, a na všech mapách se vyčleňuje z území "východního Jeruzaléma", kam třeba Olivová hora patří. A teď pozor:

Na území mezí horami Scopus a Oliv si nějací Američané zakoupili od místních Arabů (= Palestinců) pozemky, a začali zde stavět objekty. No a pak v nich třeba udělali židovské kulturní centrum, protože to byli Židi. V normálním státě si normální cizinec může koupit půdu a postavit objekt. V normální zemi si může i obyvatel hlavního města na území hlavního města na legálně zakoupené půdě postavit dům. V Izraeli mu ho však zbourají - Izraelci. Aby zabránili "okupaci Západního břehu". Přesto mezi oběma horami vzniká jakýsi pás židovského osídlení. Který může způsobit potíže, až se město rozdělí na izraelskou a palestinskou část, jak je plánováno.

Ale proč je nyní tolik křiku, i mezinárodního? Kvůli synagoze, jež byla vystavěna na území Západního břehu! Hlavně Hamás křičí, že jde o "krok k vnucenému požidovšťování jeruzalémského starého města". Mluvčí této teroristické organizace Fauzí Barhúm se zlobí: "Je to sionistická agrese proti Jeruzalému a mešitě Al Aksá na Chrámové hoře." A vyhrožuje: "Musí začít třetí intifáda na její ochranu."

K tomu opět upřesnění: Synagoga Churva na dotčeném místě stála už od roku 1700, avšak v roce 1721 byla zničena. Tehdy ji vypálili rozzlobení věřitelé, jimž obec Aškenázů, kterou do Jeruzaléma přivedl z Polska v 18. století rabín Jehuda he-Chasida, nezaplatila dluhy. Pak zde byly jen rozvaliny, neboli "churva". Než byla na stejném místě v roce 1864 postavena nová synagoga. V roce 1948, kdy se celého starého města zmocnili Arabové, byla zničena. Stejně jako ostatní synagogy. K tomu podotknutí: Po roce 1967, kdy izraelští vojáci osvobodili město z jordánské okupace, nezničili Židé žádnou mešitu. A z celé zbořené Churvy byl restaurován jediný oblouk.

Dnes je tato synagoga po několikaleté výstavbě otevřena. A to je hlavní důvod řevu palestinských teroristů, kteří vyhlásili "den protestů". Jeho výsledkem bylo 100 zraněných. Staro-nová synagoga přitom stojí uprostřed židovské čtvrti! Kde jinde by měla být postavena než tam, kde stála, než ji Arabové zničili? Křičet, že ohrožuje mešitu Al Aksá je nesmyslné a uvěřit tomu mohou jen hlupáci. Obě stavby jsou vzdáleny asi 450 metrů. No ale na jeruzalénmském panoramatu se jistě objeví.

Ale to by nesmělo být ve starém městě vůbec nic židovského. Toto území je přitom tak propletené, že se zde památky různých náboženství tísní na pár metrech čtverečních. V arabské čtvrti je arabský ruch. V arménské čtvrti je ticho a pusto arménských klášterů. Ve čtvrti křesťanské je narváno kostelů kolem Božího hrobu. Svoje krámy a restaurace zde mají i palestinští křesťané. No a v židovské čtvrti už několik tisíc let žijí Židé. Vlastně jen v letech 1948-1967 zde nežili. (Utekli před postupujícími Araby. A ti, kteří odmítli utéct, byli zavražděni.) V té době se ani nemohli modlit u Západní zdi (Zdi nářků). Chodili k hrobu krále Davida na horu Sion, které je za hradbami starého města a byla posvátné zdi z izraelského území nejblíže. Asi 700 metrů. Protože je David i muslimským prorokem, byla jeho hrobka součástí mešity. V přízemí této mešity se modlili Židé, a v prvním patře zase křesťané, protože tam je umístěno Večeřadlo, kde Ježíš Kristus naposledy pojedl...

Aby se v Jeruzalémě všichni neušlapali, je někdy potřeba různé víry a národnosti štosovat dokonce vertikálně! 450 metrů je prakticky na jiném kontinentě. A pod izraelskou správou se sem všichni nějak vejdou. Židé si ani nenárokují možnost navštěvovat Chrámovou horu, která je tedy nejposvátnějším židovským náboženským místem, neboť na místě dnešního Skalního dómu stál kdysi Chrám, jenž byl domovem Archy úmluvy. Tento okrsek je pod muslimskou náboženskou správou.

Jiný recept míru v Jeruzalémě mají Palestinci: Celé staré město patří na území Západního břehu (podívejte se na ty mezinárodní mapy), a proto zde Židé nemají co pohledávat. (A podle zkušeností z palestinského Betléma ani křesťané!) Ona je celá ta arabská politika tak trochu salámová: Východní Jeruzalém na východ od Jeruzaléma je Západní břeh. Pak celé staré město je taky Západní břeh. Západní břeh Jordánu sahá na úrovni přímořské Netanje pouhých 15 kilometrů od pobřeží! Na tato území má nezadatelný nárok palestinský lid. Nu, a až se Izrael vzdá své okupace, nebude už problém onen Západní břeh propojit až k moři.

Není divu, že izraelští "pravičáci" říkají těmto hranicím "Osvětimská linie". Není divu, že se Izrael nehodlá vzdát možnosti kontrolovat území Západního břehu. Z Gazy se stáhl úplně, ale mír mu to nepřineslo.

Jaká bude budoucnost Západního břehu? Jsou prakticky tři možnosti, a žádná není Palestincům příliš nakloněna:

1) Bude pokračovat daný stav. Tedy částečná kontrola Izraele.
2) Izraelští Arabové bez izraelského pasu (Palestinci) budou z tohoto území vyhnáni, stejně nespravedlivě a stejně nutně, jako kdysi z českého pohraničí čeští Němci. Pamatujete na Hitlera, který volal: "Po předání tohoto území už nebudu mít žádné územní požadavky!"? Tak Palestinci volají: "Po předání tohoto území budeme mít další požadavky!" Zaplacení škod. Návrat milionů potomků utečenců z roku 1948. A pak svobodné volby s arabskou většinou...
3) Zvítězí entá intifáda a území se stane plně palestinským. Avšak pod správou hášimovského království, které dodnes Západní břeh považuje za svůj. (Viz přiložená fota z map z Petry i z jordánsko-izraelského přechodu.) Myslíte si, že Izrael před předáním území vyzbrojí své Palestince tanky a letadly? Stačilo, že jejich policii dal automatické pušky a pistole! Nebo si myslíte, že bude Izrael bránit území palestinského státu před arabskou agresí??? Tedy - pokud bude existovat...

Smutný to Palestinci mít budou. Ale mohou si za to sami. Churva je jen symbol. Po zničení synagogy by chtěli opakovat zničení židovského národa. Z tohoto pohledu pak zní úplně samozřejmě jedna logická otázka:

A proč by se vlastně měl Izrael ze Západního břehu vůbec stahovat?

Psáno v Praze dne 17. března 2010
 ***********************************************************
 
Odkazy:
Zpráva o otevření synagogy Churva
O hoře Scopus, Olivové hoře a východním předměstí viz v mém článku z roku 2006
Mír v poušti
Ještě jednou totéž z roku 2008: Mír Judské pouště
Viz i popis procházky po Jeruzalémě
O Davidově hrobce zde: Mír krále Davida

76 komentářů:

informace řekl(a)...

http://eretz.cz/images/stories/photo/Hana%20Mayer/Jeruzalem.jpg
Jeruzalém - posvátné místo tří monoteistických náboženství a místo neřešitelného mezinárodního konfliktu.

informace řekl(a)...

Nevím, jestli jste to už četli: nový raketový útok proti Izraeli z pásu Ghazy.
http://www.faz.net/s/RubFC06D389EE76479E9E76425072B196C3/Doc~E591D9E7A86884497BB80E388DE090B1D~ATpl~Ecommon~Scontent.html

Kresinka řekl(a)...

Jak se můžete domluvit s někým, kdo chce jen a jen vaši smrt ?Ještě jsem nikde nečetla vyjádžení jakéhokoli Palestince - pojďme se domluvit, tady to bude naše, tady vaše. Nikdy. A tak oceňuji tu neskutečnou trpělivost Izraelců

Anonymní řekl(a)...

Palestinci - (nebyl to Hamas - skoro to vypada na dilo Mossadskeho agenta )´uctili´ návštěvu Ashtonové v Gaze vystřelením rakety, která zabila jednoho Izraelce ???(NP) - Gaza rocket kills Thai worker in Israel apartheid - ten Thai "guest" worker mel/ma soudem zakazano se stat obcanem Israele - a kdyz zplodi potomka s vyvolenou rasou - tak dite bude poslano po 12 letech do vyhnanstvi .. Israeli aircraft bombed six targets in the Gaza Strip, including smuggling tunnels at the Egyptian border and a weapons manufacturing facility, the Israeli military said, in retaliation for a rocket attack from Gaza early Thursday that killed a Thai worker in an Israeli farming village just over the border. There were no immediate reports of injuries from the air strikes.

Anonymní řekl(a)...

uplne jine mapy a jine dejiny - toho Israele a Palestiny - zacneme koncem 1800 stoleti (to jsou moderni dejiny)- http://ifamericansknew.org/history/ref-nakba.html - cisla nelzou.
P.S. - jsem agnostic - anti-rasista a antisemitism je rasism - kritizovani soucasneho rezimu - apartheid jak ho nazval US president Carter - neni antsemitism - ale boj proti rasismu. Dekuji za publikovani meho nazoru - JiriJanecek@hotmail.com

Anonymní řekl(a)...

http://news.bbc.co.uk/2/hi/8524723.stm - 22 unora 2010 - But Israel's government now wants Noah Mae to leave. Here it's illegal for migrant workers to have children. (je nezakone pro imigranty (jednoho z nich zabila raketa teroristy z Gazy) - mit deti!!)

Hundreds of families face expulsion from Israel this summer. More than 1,000 children, including Noah Mae, expect to be deported at the end of their school year - vice nez 1000 deti cekaji na deportaci (vyhnanstvi) - nazor?

Anonymní řekl(a)...

"nikde nečetla vyjádžení jakéhokoli Palestince" - prostudujte si OSLO PEACE PROCESS - takove kratke obdobi renesance na strednim vychode - jak pro Israel - tak pro Palestince - ale extremni nabozenska pravice - "Jerusalem je nas" - ten nedame - zavrazdila v 1995 Rabina - a tahle skupina je ted u moci - en.wikipedia.org/wiki/Yitzhak_Rabin - a
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f2/Bill_Clinton%2C_Yitzhak_Rabin%2C_Yasser_Arafat_at_the_White_House_1993-09-13.jpg/300px-Bill_Clinton%2C_Yitzhak_Rabin%2C_Yasser_Arafat_at_the_White_House_1993-09-13.jpg

Harpyje řekl(a)...

Psychopate Janečku! http://www.jpost.com/Israel/Article.aspx?id=171038 10 Gazan hospitals used by Hamas in Cast Lead. 100 mosques for military purposes. Police incorporated into Hamas military wing...

Pedro řekl(a)...

Zaplať pámbu, že tady v hospůdce se dá Janečkům (Emanuelům T.T., Finrodům A.R.) ještě oponovat. Na Neviditelném psu už na to každý rezignoval. Harpyje, držím palce!

Pedro řekl(a)...

Oprava: Emanuelům T.K.

Harpyje řekl(a)...

Pochybuji, že mi budete držet palce, když Vám řeknu, že ve většině případů s Finrodem plně souhlasím. :-)))

Pedro řekl(a)...

K tématu islámu: Na polském internetu (www.onet.pl) był v únoru uveřejněn příspěvek o poměrně čerstvé zkušenosti jednoho Poláka, který nějaký čas pracoval na kontraktu v zemi velkého Muhammara - v Libyi. To co píše, naprosto koresponduje se zkušenostmi, které už dříve učinili moji příbuzní - lékaři - kdysi pracující na kontraktu v této zemi (možná si někdo vzpomene, jak jsem na NP popisoval, jak onen hrdinný Libyjec udeřil vší silou pěstí z auta do břicha těhotnou Evropanku, čekající uprostřed vícepruhové vozovky na zeleném pásu, až bude moci přejít přes jízdní pruhy v opačném směru. To tehdy nenarozené dítě dnes studuje v Praze na vysoké škole - Alláhu akbar!). Článek naprosto vystihuje většinovou arabskou mentalitu (ale i perskou atd. - islám je rozšířen od Bosny až po Indonésii). Tak ten článek se jmenuje Arabskie reminiscencje a je možné si ho kliknout (odkaz stále funguje, právě jsem si to ověřil) pod adresou:
czteryswiatastrony.blog.onet.pl/Arabskie-remiscencje,2,ID401173221,n Pokud by byl zájem (ne každý natolik rozumí polštině - dnes u mladé generace se většinou bohužel dá totéž říci už i o slovenštině) mohu článek přeložit a Šaman by ho zde mohl uveřejnit. Originální text je na blogu, tedy s autorskými právy by snad problém nebyl - příp. mohu autora v Polsku kontaktovat a požádat ho o svolení. Případnou odpověď od Šamana očekávám zde v diskusi.

Pedro řekl(a)...

Vážená Kelainó, už jsem Vám to jednou psal - v některých věcech se shodneme, v jiných se neshodneme. Poprvé přímo reagujete na mé oslovení, dříve jste tak nikdy neučinila, i když jste několikrát měla příležitost. Už jsem to na NP uváděl - z manželčiny strany mám příbuzné v bývalé NSR (Giessen/Lahn) i NDR (Halle), má první studentská láska (S. Němka - její otec padl u Stalingradu) žije dnes v Mnichově - tedy nejsem žádný Němcožrout. Se způsobem, jakým bylo po válce naloženo se sudetskými - tedy přesněji českými - Němci naprosto nesouhlasím, ale historie SN nezačíná 8. května 1945, ale ani 28. října 1918. Bohužel ...

Anonymní řekl(a)...

Janečku,vy že jste "antisrasista"? Vždyť vy běsníte proti Židům, kdykoliv k tomu máte možnost.Nikdy jste neodsoudil Míchaelu, která hlásala eliminaci Israele pomocí jaderných bomb, nikdy jste neodsoudil "so". Israel NENÍ aparteid, ale demokratická země, zajeďte si do Israele a pak mektejte. Vaše vylhané stránky jsou na úrovni zvědavce nebo národního odporu. Kdybyste byl antirasista, tak byste odsoudil muslimský aparteid,útlak křesťanů, vyhnání Židů. Muslimové zbourali synagogy a to vám nevadí, Židé žádné synagogy nezbourali... Kdo je rasista.
kopretina

N.N.Nemo řekl(a)...

Ad Janeček to Nový antisemitismus:
US president Carter je ten pravej! Hlupák a proarabský levicový a aktivista:

16.06.2009 17:26
Gaza - Bývalý americký prezident James Carter se dnes v pásmu Gazy sešel s vysokými představiteli radikálního islamistického hnutí Hamas, které tuto část palestinského území ovládá. Carter se podle předem vydaného prohlášení chce při schůzce zasazovat o mírové řešení konfliktu s Izraelem. Má jednat mimo jiné s vůdcem Hamasu Ismáílem Haníjou.
Carter během návštěvy pásma Gazy odsoudil "svévolné" ničení palestinských infrastruktur za lednové ofenzivy Izraele. "Musím zadržovat slzy, když vidím úmyslné ničení rozpoutané proti vašemu národu,"
Carter navštívil Gazu jako neoficiální, ale významný představitel právě v době, kdy česká Poslanecká sněmovna projednává případ schůzky dvou českých poslanců s představiteli Hamasu během nedávné návštěvy poslanecké delegace EU v oblasti. Jde o Jana Kavana a Vladimíra Laštůvku; vedle nich se schůzky s radikály zúčastnila i poslankyně europarlamentu za Itálii Luisa Morgantiniová. K politice EU patří nesetkávat se s islamistickými radikály.
http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/exprezident-carter-jednal-v-gaze-s-hamasem/383020&id_seznam=11928

Není rozdíl mezi antisemity a "antisionisty" či "kritiky izraelského apartheidu, rasismu", či dokonce "odpůrci izraelské genocidy". Vznikla nová antisemitská liga: náckové, levičáci (včetně české ČSSD), zelení Khmérové a antiglobalizační skupiny!!!

Izrael: Nový antisemitismus na světě, Zbyněk Petráček, (c) Institut Terezínské iniciativy 13. 1. 2004
http://www.holocaust.cz/cz2/resources/ros_chodes/2004/01/izrael

Starý antisemitismus, který byl zplozen a odchován v Evropě, měl jako obraz nepřítele žida jako člověka bez domova, nezakořeněného, kosmopolitu. Nový antisemitismus sice toto pojetí přejal v tom smyslu, že židy má za všudypřítomné (a přece neuchopitelné). Ale obrací se kromě toho, a vlastně hlavně, proti židům, kteří své místo nalezli a v tomto místě jsou silní. Obrací se proti státu Izrael.
Thomas Schmid, Frankfurter Allgemeine Zeitung 27. února 2004
http://bohumildolezal.lidovky.cz/texty/rs395.html

Analytický nestranný pohled na problematiku:
Nový antisemitismus jde na věc oklikou - tváří se jako legitimní politická pozice, když za nepravosti kritizuje politiku státu Izraele, popřípadě vliv proizraelské lobby v USA. Ve skutečnosti je tato kritika zástupnou fasádou pro ventilování starých protižidovských předsudků.
V mezinárodní situaci přelomu šedesátých a sedmdesátých let se utvořil silný protiizraelský svazek mezi hnutím nezúčastněných, radikální antiimperialistickou levicí (tzv. tiers-mondisme) a sovětským blokem. O tuto alianci bylo opřeno odsouzení sionismu jako "formy rasismu" Valným shromážděním OSN roku 1975. Také na antirasistické konferenci OSN v Durbanu v září 2001 byl některými delegáty Izrael označen za "rasistický stát". Ve zvláštním převrácení se tak z lidu, který byl kvůli holocaustu nejviditelnější obětí moderního rasismu, stal jeho nejviditelnější nositel a hlavní obžalovaný. Teze starého, reakčního a rasového antisemitismu o Židech jako strůjcích zla byla oblečena do nového hávu pokrokářské a antirasistické ideologie.
Avšak: Zdánlivě logické rovnítko mezi antisionismem a kritikou Izraele na straně jedné a antisemitismem na straně druhé je mylné. To samozřejmě nevylučuje jejich příležitostné spojování a překrývání.
Lidové noviny, 28. 02. 2004, Pavel Barša
http://www.darius.cz/usa/usa15.html

NNN: Janeček není kritikem Izraele, u něj se nejedná o příležitostné spojování a překrývání, ale o plánované maskování.

informace řekl(a)...

Izraelská letadla dnes v noci napadla jako odpověď na včerejší raketu 6 cílů na územi Ghazy,jedním z nich je tunel do Egypta, kterým se přepravuje podloudně zboží. Byly zraněny dvě osoby.

Harpyje řekl(a)...

Vymyšlená nařčení Janečkova idola, blba Jimmyho Cartera a obvinění obsažené v Goldstonově reportu vyvrací tento článek z včerejší JPost: http://www.jpost.com/Israel/Article.aspx?id=171038

Pedro řekl(a)...

Takže jako už po několikáté - na můj příspěvek se bryskně ozývá v konfrontačním tónu Kelainó. Když ji tedy přímo oslovím, odpovědí je mi mlčení. Jistý pan profesorissimus by řekl, že je to signifikantní, Abychom si rozuměli - s tím co píší Finrod (Ten pseudonym si vybral schválně? Norové si moc dobře pamatují na jiného Finroda) i p. Krystlík z 90 % souhlasím. Např. svého času jsem si z internetu stáhl moc zajímavý článek od p. Krystlíka "Vliv protektorátu na české mysli". Toto originální znění už nejde nikde najít, velmi "učesanou" verzi je možno najít na adrese www.cs-magazin.com/2006-09/view.php?article=articles/cs060940.htm . Ale po dočtení článků od obou autorů si vždy připadám jako na konci onoho vtipu o akademiku Pavlovovi a bleše - po utržení poslední nohy blecha náhle ohluchne. Z naprosté většiny pravdivá (někdy neznámá, velmi zajímavá) fakta, nad závěrem ale člověk nevěřícně kroutí hlavou.

žibřid řekl(a)...

Ad Informace:
Něco takového jsem čekal, díky za Vaše neúnavné informování ze zahraničních zdrojů! Už sem na Vaše příspěvky chodím místo novin :-)

Ad Pedro:
Finrod Felagund je taková jedna poziťůra z Pána prstenu. Žádnou senzaci za tím nehledejte.

Větší vlastenec řekl(a)...

Finrod Felagund se v odporném protilidovém "díle" Pán prstenů nevyskytuje.

Ale to je jedno. Zrádce všeho českého lidu A.Ruščák si tento nick vybral právě pro "povýšenost" F.Felagunda nad prosté pracující.

Prostě Nomen omen.

Po našem vítězství zatočíme s tyrany a zrádci všemi, se všemi aristokraty a pravičáky, kteří chtějí prodat naši vlast Sudeťákům, kteří chtějí zavléct naši vlast do EU otroctví.
K tomu nám dopomáhej Nesmrtelný Lenin !

žibřid řekl(a)...

Ano, jak správně podotkl bdělý Vlastenec, Finrod Felagund se v Pánovi prstenů nevyskytuje. Vyskytuje se totiž v Silmarillionu, což je i není totéž, podle toho, za jakou stranu dialektického napětí kopete. Dialektice zdar, díky ní zatočíme s každým názorem, který není ten NÁŠ.

Harpyje řekl(a)...

Větší vlastenec sdílí ten jediný a správný názor na vlastizrádnou osobu FF s Vlkem st., který holobrádka Finroda už několikrát vykázal do patřičných hranic. To by ještě scházelo, aby si takoví nezralí mladíci, navíc studenti politologie, dovolovali pochybovat o nezvratných důkazech, kterými tito dva vlastenci brání čest našeho národa!

Anonymní řekl(a)...

nase krestanske zionistky na jejich foru na NP - velmi primitivni ale v Israeli tyhle extremni biblicti fanatici drzi Netjenahu u vesla - na NP se extremy libaji - komousska CENZURA a biblicky fanatism a totalitarni mysleni. Tihle "BuSharonovsti" extrtemisti zabili Oslo mirovy proces "Vychodni Jerusalem je nas" - ten nedame - zavrazdila v 1995 Rabina - a tahle skupina je ted u moci - en.wikipedia.org/wiki/Yitzhak_Rabin - tojsou dnesni zionisticti krestansti fanatici: Janečka smazali:
Autor: H. Lukešová Datum: 13.03.2010 11:17
To se dalo čekat, za hnusně nenávistné výšplechy... Janeček na zvědavci bude zuřit a proklínat NP. Cha, cha, cha.
Soudruh Janeček:
Autor: H. Lukešová Datum: 13.03.2010 10:31
Zase plivnul do židovského národa a Israele. Ačkoliv článek je o Koránu, tak poslal ohavný příspěvek proti Židům.Židé přinesli Blízkému východu pokrok vědecké poznání. Za to, že není na BV mír nejsou vinni Židé, ale Arabové.Právě kvůli soudruhům Janečkům byly možné všechny pogromy.
reagovatRe: Soudruh Janeček:
Autor: H. Lukešová Datum: 13.03.2010 10:41
A kdybych chtěla být jedovatá, tak bych napsala, co přinesli muslimové Evropě? Fanatismus a násilí, ale já vím, že nejsou všichni muslimové stejní a na rozdíl od Janečka necítím nenávist k muslimům, jako Janeček k Židům.
Re: Soudruh Janeček:
Autor: H. Lukešová Datum: 13.03.2010 13:55
Proč je Janeček cenzurován? Protože je rasista a redakce si vymezuje právo mazat nevhodné příspěvky, asi tak.

ovsem je hezke nadavat - ale predem si zasychrujeme ze Administrator/Cenzor toho druheho nepripusti k diskuzi - jeden fuhrer, jedna strana, jeden nazor - kdo nejde s nama ...

Dekuji za publikovani meho nazoru - JiriJanecek@hotmail.com

Harpyje řekl(a)...

Vaše "názory", Janečku, jsou skutečně tak nebezpečné a převratné, že neexistuje jiná možnost sebeobrany než "cenzura". Smiřte se konečně s tím, že jste obětí spiknutí busharonistů.

Anonymní řekl(a)...

Co říkám špatně pane Janečku? Napsala jsem pravdu.
kopretina

Anonymní řekl(a)...

Víte Janečku, Vaše názory jsou skutečně odporné, nic víc. Vidíte za vším zlo Židů. Co říkáte tomu, že v Afgánistánu uřezali dívce ucho a obličej? Proč to nekritizujete? Proč haníte Židy a Israel.A zatím, co jsem napsala, stojím.
kopretina

Anonymní řekl(a)...

Co je na mých komentářích primitivního? Vy skutečně posíláte odkazy plné zášti a nenávisti.

Anonymní řekl(a)...

Pro hrdého bojovníka za mír Janečka
Harpyje našla link- http://zpravy.idnes.cz/nos-i-usi-mi-urizl-manzel-pry-jsem-zostudila-jeho-rodinu-rika-afghanka-1ed-/zahranicni.asp?c=A100319_100841_zahranicni_aha

V Afgánistánu uřízli ubohé dívce nos a uši

To je také spiknutí busharonistánů. Židé jsou vždycky zlí, to znamená, že je musíme všechny do jednoho vymlátit, do posledního kolene a pak bude na světě mír, že Janečku? Pryč s Židy, jen ubližují hodným, dokonalým, ušlechtilým, božským palestinským Arabům.

Šaman řekl(a)...

Jiří Janeček poskytl na diskusi Lidovek
http://www.lidovky.cz/diskuse.asp?iddiskuse=A071030_140958_ln_praha_glu
ke článku "Praha neonacistům zatrhla další pochod" informace o Zvědavci, které překopíroval z Wiki:
-------------
Jiri Janecek USA IP: 71.121.147.xxx Datum: 31.10.2007 00:47
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zv%C4%9Bdavec
Obsah Zvědavce obvykle kritizuje USA a Izrael (zejména co se týče vedení konfliktů na Blízkém Východě). Způsob kritiky bývá některými oponenty Zvědavce označován za antisemitský n;1]. Zvědavec se zabývá častou otázkou svobody slova, zastával se např. Ernsta Zündela a Davida Irvinga, trestně stíhaných za popírání holocaustu. Rovněž zveřejňuje různé konspirační teorie, zejména o snaze sledování lidí pomocí RFID čipů a kamer (tzv. čipová totalita).
Z pravicově-konzervativních pozic Zvědavec odsuzuje pozitivní diskriminaci, registrované partnerství či tzv. politickou korektnost.
reagovat

Re: jak je to s tim zvedavec.org:
Autor: Jiri Janecek USA IP: 71.121.147.xxx Datum: 31.10.2007 00:49

Web publikuje překlady článků a politických analýz z angličtiny, např. britského levicového novináře Roberta Fiska, izraelského mírového aktivisty Uri Avneryho, australského žurnalisty Johna Pilgera či amerického lingvisty židovského původu Noama Chomského."
----------------
Janečkovo vlastní hodnocení: "Urcite bych se seznamil s tim to nam vladni a Neffounsky tisk zakazuje a CENZURUJE - tomu se rika SVOBODA SLOVA - zaklad ustavy USA - jiz 200 let."

Janeček neuvedl další na Wikipedii uvedené informace. Třeba o panu šéfredaktorovi: "Vladimír Stwora je zakladatelem, šéfredaktorem a vlastníkem[9] webzinu Zvědavec. Emigroval a od roku 1986 žije v kanadském Torontu, kde také přijal své současné křestní jméno Walter.[10][11]
Kromě Zvědavce[12] publikuje i na několika dalších webech.[13] Ve svých článcích se vyjadřuje zejména proti nadměrné státní kontrole (totalitě) zejména ze strany USA a proti sionismu.

A teď názvy některých těch odkazů:
1. ↑ Člověk v tísni, Zpráva o stavu rasismu, xenofobie a antisemitismu v České republice v roce 2006
5. ↑ D. Cassidy: Holocaust a jeho čtyřmilionová varianta
6. ↑ Šimon Klein: Web Zvědavec - Popírání existence plynových komor a otevřený antisemitismus
7. ↑ Šimon Klein: Web Zvědavec – Propagace neonacismu je pravidlem
13. ↑ Autor: Vladimír Stwora, profil autora a seznam (převážně politických) článků na slovenském ezoterickém portálu vedomie.sk
Vladimír Stwora, antisionistický úvod a seznam článků na českém ezoterickém portálu osud.cz
15. ↑ Za popírání holocaustu dostal publicista Stwora podmínku, ct24.cz, 13. 9. 2009
16. ↑ Zvedavec: David Rothscum: Z Wikipedie je mi špatně (doplněno komentářem Vladimíra Stwory)

Děkuji za přečtení informace.

Šaman řekl(a)...

K Jiřímu Janečkovi: Určitě bych se seznámil, co nám Janeček zatajuje:

V dokumentu z odkazu wiki
1. ↑Zpráva o stavu rasismu, xenofobie a antisemitismu v České republice v roce 2006 je v příloze "
ANTISEMITISMUS" uveřejněn drobný přehled nezakrytě a prokazatelně antisemitských článků na webu pana Waltera Stwory (s linky):
16. dubna 2006 publikoval webzine www.zvedavec.org článek, který obviňuje Židy z holocaustu proti Palestincům.
Zdroj: www.zvedavec.org
15. června 2006 byl na webzinu Zvědavec uveřejněn další článek popírající holocaust.
Zdroj: http://www.zvedavec.org/clanky_1640.htm
Na webzinu Zvědavec byl publikován článek pravicového extremisty Richarda Krále, ve kterém přirovnává izraelskou politiku ke genocidě.
Zdroj: http://www.zvedavec.org/pohledy_1655.htm 16. června 2006 byl na webzinu Zvědavec publikován článek, který sionisty nazývá “rakovinou tohoto světa”
Zdroj: http://www.zvedavec.org/clanky_1672.htm

Šaman řekl(a)...

Ad 200 let svobody slova: V rámci náckovského pohledu na svobodu slova na mne jistý Erik Sedláček, (který byl svolavatelem právě toho pochodu našich neo-nacistů, který diskutovaný článek v Lidovkách popisuje), podal trestní oznámení pro pomluvu, jíž jsem se prý provinil publikováním svého článku na NP:
Náckové národa Švejkova, 26. září 2007
http://neviditelnypes.lidovky.cz/samanovo-doupe-nackove-naroda-svejkova-d97-/p_doupe.asp?c=A070925_220545_p_doupe_wag
Pomluvil jsem ho prý ve třech věcech:
1. Označil jsem ho pojmem "nácek"
2. Napsal jsem, že je "překladatelem hnědých výkalů"
3. Napsal jsem, že je "svolavatelem pochodu nacistů".
Na kriminální policii v Praze 5 jsem k tomu podal vysvětlení:
Výpisem z internetových zdrojů jsem doložil Sedláčkovo spojení se serverem Zvedavec.org, kde publikuje překlady odpíračů holocaustu. Zvedavec.org je pravidelně zmiňován ve výročních zprávách organizací, monitorujících nesnášenlivost atd. jakožto antisemitský web. Výraz "hnědé výkaly" pak bylo užit jako expresivní vyjádření mého názoru na kvalitu těchto textů.
Problémem by prý mohlo být, že on není "svolavatelem", jíž je jistá organizace, a označení pochodu za "nacistický". S odkazem na materiály Ministerstva vnitra jsem doložil nepochybné spojení Erika Sedláčka na Národní odpor, kteroužto organizaci samo MV označuje jako "neonacistická". Erik Sedláček byl předkladatelem žádosti o průvod pražskou židovskou čtvrtí, a jako takový vystupoval i v médiích.
A nakonec: Je mi jasné, že Erik Sedláček není členem NSDAP. Protože však neonacisté vycházejí ze stejných ideových zdrojů a mají stejné cíle, není pro mne rozdíl mezi "nacisty" a "neonacisty". Výraz "nácek", který jsem v rámci žánru (fejeton) užil, je velmi dobře srozumitelný a myslím, že dobře vystihuje podstatu zaměření pana Erika Sedláčka.
Vyšetřovatel po nějakém čase trestní oznámení odložil. Než jsem o Erikovi S. napsal, že je "nácek", bedlivě jsem si to rozmyslel. Sebral jsem si o něm sdostatek informací, abych mohl své označení kdykoli doložit. Takže jsem mohl vyšetřovateli předložit prameny, které jsem k článku použil. Podle mne není označení "nácek Erik Sedláček" pomluva - ale urážka. Jenže za urážku by mne musil žalovat, a to stojí peníze. Kdežto trestní oznámení je zdarma! Ano, možná, že kdybych napsal "neonacista E.S.", byl by onen tvor dokonce polichocen. Proto mu budu i nadále urážlivě říkat "nácek"...
(O E.Sedláčkovi a jeho "názoru" - "holocaust nebyl, ale bude" více i ŠD http://neviditelnypes.lidovky.cz/samanovo-doupe-posilat-publicisty-do-vezeni-je-nestastne-pmh-/p_doupe.asp?c=A081002_175301_p_doupe_wag
Erik se tehdy odvolal a vyšší soud ho ponechal na svobodě.)

Takže, pane Jiří Janečku ze svobodné USA, jestli zde chcete diskutovat, musíte se v rámci svobody slova smířit s tím, že Vás za Vaši příchylnost k žumpě "Zvědavec" budu označovat za "kamaráda a obhájce nácků".

Anonymní řekl(a)...

Pane Samane - dekuji ze jste si se mnou dal tolik prace - ale na Zvedavce jsem opravdu reference nedaval - jednou jsem dal odkaz na Britske Listy a to "svobodny Neff neda" - Goldstonova zprava - hlavne pro to ze jsem jinde v demokratickem CR tento odkaz nevidel. A toto se opakuje a opakuje. Nevim proc sem tahate nejakeho Sedlacka - dal jsem Vam k diskuzi podneti k Vasemu clanku - ktery zakladni fakta zamlcel - cili je to propaganda. uplne jine mapy a jine dejiny - toho Israele a Palestiny - zacneme koncem 1800 stoleti (to jsou moderni dejiny)- http://ifamericansknew.org/history/ref-nakba.html - cisla nelzou.
P.S. - jsem agnostic - anti-rasista a antisemitism je rasism - kritizovani soucasneho rezimu - apartheid jak ho nazval US president Carter - neni antsemitism - ale boj proti rasismu. Dekuji za publikovani meho nazoru - JiriJanecek@hotmail.com

Anonymní řekl(a)...

jinak trochu k memu zivotu - take vychazim z mladi ctenim Masaryka, Capka - a silneho anti-nacismu a anti-komunismu. S tim rozdelovanim kdo je katolik a zid jsem se poprve setkal ve Vidni - kdy pri emigraci Katolicka Charita poslala me, manzelku, a syna Davida (3 mesice) naproti k "zidum". Beru kazdeho cloveka positivne - nez ze prokaze opak - ale opravdu to posledni se ptam odkud je a ktereho boha vyznava. Rassimus je tak odporny a s odpustenim blby - ze to nesnasim. Hezky priklad jse videl vcera na NP: - Palestinci - (nebyl to Hamas - hlasi se k utoku Fatah prolezly Mossadem )´uctili´ návštěvu Ashtonové v Gaze vystřelením rakety, která zabila jednoho Izraelce ???(NP) - byl to ve skutecnosti nadenik z Thajska - to same po 911 - Neff - tohle byli urcite Palestinci - a tyhle lzi a propanda to je spise pattern nez vyjimka. A k vasemu reseni - okupace/apartheid neni answer - bylo Oslo - kteremu jem opravdu fandil ... bohuzel za poslednich dest let se situace horsi a horsi. A i kdyz se zda z Murochovych mediji (AIPAC) ze se nic nemeni - studenti diky BuSharonosticke politice - hlavne invazi do Iraku - protestuji - proti blokade Gazy -- ten samy principl - idealy ameriky.

Větší vlastenec řekl(a)...

Drahý soukmenovče Janečku, z Masaryka nevycházej, s Masarykem vyběhni !
Myslím to vážně - jestli nějakým divným nedopatřením máš doma knihy toho buržoasního "myslitele", tak buď rád, že jsi je nikdy neotevřel. Raději je hned vyhoď, nebo ještě raději spal; prostě je ZNIČ !

Vždyť Masaryk, to byl sionistický přisluhovač !!!

Já, jakožto pokrokový, levicově založený člověk, bych Masarykovi snad ještě odpustil jeho boj proti většině českého národa ve věci krve našich panen v macesech.
Těžko mu však mohu prominout jeho službu Germánům, jeho zradu nejbytostnějších zájmů obrozujícího se národa na postavení našeho starého písemnictví na roveň s písemnictvím větších a početnějších národů.
Ale dejme tomu - dnes máme větší díla než Rukopisy, např. spisy soudruhů Gottwalda, Zápotockého, Husáka, a především nedostižné texty př.Paroubka.

Možná, snad, bych mu prominul i tu střelbu do dělníků; dokázali jsme ji v pravý čas velice dobře propagandisticky využít.

Co však Masarykovi ani při nejlepší vůli prominout nemohu, to je jeho podpora sionismu v Izraeli. Vždyť z VUMLu tak dobře vím, že sionismus je jedna z nejagresivnějších forem imperialismu !

Takže ještě jednou, drahý soukmenovče Janečku : Jestli máš doma nějakou (jakoukoli !) knihu TGM, tak šup s ní do smetí ! Nebo se Ti při jejím čtení stane něco krajně nepříjemného, vlhkého a velice nelibě zapáchajícího.

Alláhu akbar a Práci čest !

Anonymní řekl(a)...

Jo pane Janečku,
rozdíl mezi Britskými listy a zvědavcem není příliš veliký. A to, že označujete vznik Israele za "nakbu" je antisemitský postoj. Israel vznikl na základě přirozeného práva. Židé mají nárok na svou zemi. Kdybyste uznával právo Židů na stát, tak byste nedával trapné odkazy: "if american knew"... Všechno rasistické odkazy...
kopretina

guerrier řekl(a)...

Postoj a odůvodňování přisluhovače nácků Janečka mě vyloudil úsměv na mé zjizvené tváři. Po ránu jsem se pobavil nad tou kreaturou.

Harpyje řekl(a)...

Janeček není nácek. Je, jako jeho idol, blb Jimmy Carter, který se dal zapřáhnout do služeb hamasácké propagandy, prototypem užitečného idiota. Vyhovuje mu, prezentovat se jako oběť neffounské cenzury a "udavaček" (to jsme v jeho představách Šárka, Kopretina a já), protože je to pohodlnější než si přiznat, že za vyhazov ze Psa vděčí své vlastní blbosti. Jeho poslední příspěvky na Psu, které četla i Kopretina, než je p. Wagner vymazal, svědčí o stavu jeho mysli: byla v nich řeč o muslimských obyvatelích Mezopotámie, kolébky civilizace, které přišli zákeřní křesťaňští sionisté okrást o ropu. Musím se přiznat, že mně bylo líto, že je pan Wagner vymazal. Oživily alespoň trochu tu skomírající
diskusi na Psu. :-)))

guerrier řekl(a)...

Takto vysvětleno milá Harpyje mi nezbývá než vám dáti za pravdu. Vaše diagnóza Janáčkovo mysli je pravděpodobnější. Lidská hloupost a Janáčkovo idiocie jsouc věčným jak je nám neustále dokazováno.

Anonymní řekl(a)...

Obama vymyslel fintu, jak bez hlasování prosadit zdravotní reformu??? - zase na NP - rasisticka sebranka od Ulce po redaktora - maji tu samou mentalitu jako PRAVDA - plany/vyroky 110% a realita ??? - podivejte se okolo. Tak/proto skoncilo SSSR, Hitler (ten take vitezil do posledniho mesice), Bush - Buh me porucil - krizacke vitezstvi v Iraku - milion mrtvych a 6 milionu v exile, Saron - ktery nahnal USA na Irak za zajmy velikeho Israele - tyhle lzi z mediji Ruperta Murdocha zerete?
Prectete si toho "blbce" Masaryka - Otázka sociální s jeho kredo PRAVDA VITEZI -
Prectete si "blbce - krestana" Carter - PALESTINE PEACE NOT APARTHEID. By Jimmy Carter.
a s tim zvedavcem - co s tim mam spolecneho? kde ho cituji - kde jsem tam citovan? Neco jako pes steka na spatny strom? A Britske Listy delaji jedno positivne - prelozi do cestiny to co tam cenzura/ pani u koryta nepusti.

Anonymní řekl(a)...

Proc najednou USA neplni USraelskou zahranicni politiku? Protoze Gates - Bushuv a dnesni US ministr obrany (military industrial complex) - jak v Iraku tak v Afghanistanu (a Pakistanu) - nasi "spojenci" ve valce proti "teroru" - nebo se sankcemi proti Iranu ... tohle okupuvani muslimskych svatyn na ... to je perfektni propaganda pro jihad. A americti vojaci umiraji proc/pro koho?
Treba pripomenout proc nasi teroristi napadli 9/11 USA - americti vojaci - infidels - na pude v Saudske Arabiji ... to skoncilo ale ted maji ukazku "operation freedom" - zniceny Irak (milion mrtvych, 6 milionu ve vyhnanstvi).
Bin Ladin se nekde smeje ... jeho mulimskou propagandu dela Netjenahu ...

Anonymní řekl(a)...

Pane Janečku, Carter je prohamasácky orientovaný a není objektivní. Za své LŽI se omluvil americké židovské komunitě. O Carterovi a jeho lžích jsem napsala článek, buďte tak laskav a prostudujte si ho.
http://neviditelnypes.lidovky.cz/kniha-jimmy-carter-prepisuje-dejiny-d70-/p_zahranici.asp?c=A090701_114638_p_zahranici_wag

Co máte společného se zvědavcem? VŠECHNO. Stejná patologická nenávist k Židům a Israeli. Viďte bylo by lepší Židy do jednoho vymlátit, do posledního miminka,aby nevyrostla budoucí generace mstitelů (H.Himmler) a neubližovali hodným, ušlechtilým, inteligentním a na sto procent dokonalým palestinským Arabům. Vy si hrajete na spravedlivého, ale lžete, ve Vás není pravda.

H. Lukešová (kopretina)

Anonymní řekl(a)...

Jinak pane Janečku, na Masaryka se neodvolávejte. Masaryk byl vášnivý sionista a podporoval vznik židovského státu na území Svaté země... Vaše odkazy na komunistické články "if american knew" nejsou nic jiného než antisemitská propaganda. Označovat vznik Israele za "katastrofu" je nestoudné a urážlivé. Vznik Israele znamenal osvobození židovského národa od pogromů a vyvražďování. Doopravdy,Masaryka si neberte do úst.
H. Lukešová (kopretina)

Anonymní řekl(a)...

Jinak Masaryka si neberte do úst, pane Janečku. Masaryk byl vášnivým sionistou a podporoval vznik židovského státu na území Svaté země. Ty Vaše rasistické stránky "if american knew" nejsou nic než antisemitskou stokou, když označují vznik Israele za katastrofu, je ohavné a nestoudné. Vznik Israele znamenal osvobození židovského národa od násilí, brutalitě a vyvražďování.
H Lukešová (kopretina)

Šaman řekl(a)...

Pane Janečku,
nebylo to tolik práce. Není těžké nahlédnout do Internetu, aby si o Vás člověk udělal obrázek, Vaše výkřiky od
"Nestydaty Neff LZE, LZE, a LZE - :
Autor: Jiri Janecek - Seattle USA IP: 71.121.147.xxx Datum: 23.03.2007 17:18
Republikáni v Kongresu ve shodě s Klausem zpochybnili závěry Ala Gora -
Bylo to prave naopak - Kongres az na dva biblicke fanatiky v podstate s Gorem souhlasi - Globalni oteplovani je zpusobeno clovekem - ted je otazka jak to vyresit - vetsina americanu jiz pocitije nasledky naruseneho klimatickeho systemu ..."
po
"Re: NOVA TAKTIKA? Israel se brani - to jsi tady jeste neslysel? jako v loni v Beirutu - za kazdou katusu jeden cinzak - bombama Made in USA. Ale to je humani protoze USA plati za "zabloudile kulky" .
A ovsem zmrzacene a mrtve deti z tech cinzaku - 1000+ zabitych v Lebanonu Israelem (s podporou USA) asi 300 deti. Kolik jste tech "obrazku" videli na "zpravach" Lidovek/neokone Neffa?"

To by ani Velký vlastenec nevyjádřil lépe. Ano, americký imperialismus rukama sionistů vraždí arabské děti... Proč jste vlastně neemigroval do Ruska? Mohl jste dnes Putinovi nadávat do vrahů čečenských dětí!

Samozřejmě, že i jako člověk s židovskými kořeny můžete podporovat tu sebranku kolem nacistického Zvědavce i intelektuálně levičáckých Britských listů. Na obludném antisemitském setkání v Teheránu byli i někteří ortodoxové, kteří nenávidí stát Izrael, který vznikl podle nich bezbožně.
Oteplovači, antiglobalisté, Zelení Khmérové, starokomunisti, neonacisti, "anti-komunisti", "antirasisti", afričtí lidožraví prezidenti - a levičáčtí Evropané a američtí pseudointelektuálové - ti všichni mají jedinou touhu, někteří snad jen podvědomou: Zničit Izrael. A spojuje je nesmírná nenávist ke všemu židovskému. Nemlich to samé vidíme i u Jana Kavana zase s jeho kořeny.

Vezměte, prosím, na vědomí, že mě a mé štamgasty svými výkřiky nepřesvědčíte - já je už přeskakuji, opakují se, jsou nudné.

Jestli si zde chcete nechat nadávat, prosím. Ale vezměte na vědomí, pokud jste to zatím nepochopil, že v této hospodě nejste vítán.

A pro Vaši informaci. Již jste správně pochopil, že Neff je neokon. Tak vezměte na vědomí, že Šaman je neokolonialista, radikál a sionista.

Anonymní řekl(a)...

http://www.worldagesarchive.com/Reference_Links/False_Testament_(Harpers).htm
False Testament: Archaeology Refutes the Bible's Claim to History. (Criticism). Author: Daniel Lazare Harper's Magazine
Issue: March, 2002 - ty bajky pana Johnsons a fakta se neshoduji ... archaeologists believe that David was not a mighty potentate whose power was felt from the Nile to the Euphrates but rather a freebooter who carved out what was at most a small duchy in the southern highlands around Jerusalem and Hebron – vypada to ze Abraham neexistoval a David (take jmeno meho syna) byl neco cemu se dnes rika warlord – loupivy rytir.
tenhle "antisemiticky" clanek z Harper je duvod proc jsme non grata - cesky cenzurovan. Take - jsem rad ze pan Saman objevil moji touhu - znicit Israel ... Sarko prosim o pomoc - jak se zbavit touhy o ktere nevim. Ja vim ze homosexualita podle "krestanu" se da lecit - ale jak? Snad prestat cist ... myslet ... a videt,

Větší vlastenec řekl(a)...

Pravda je HROZNÁ !!!

Drahý soukmenovče Janečku, máš naprostou pravdu. Nebo, lépe řečeno, nalezl jsi pravdivé informace : Abrahám nikdy neexistoval.

Jak je tedy možné, že jej znají a uctívají všechny tři hlavní monoteistická náboženství ? Inu proto, že je to (jak také jinak ?!) sionistické spiknutí.

Ano, je to tak : SIONISTI VYTVOŘILI ISLÁM !!!

Vytvořili jej po selhání jiné svojí zbraně na zničení křesťanství, manicheismu.

Zde jsou jasné, pádné a nezvratné důkazy : http://www.russia-talk.org/cd-history/Butmi/butmi.htm#IV .
Tyto důkazy vrhají jasné světlo na dosud temné události dějin, od zničení obou částí Říše římské přes Bílou Horu po dočasný rozpad Sovětského svazu.

Mimochodem, drahý soukmenovče Janečku, homosexualita se zatím spolehlivě léčit nedá (kastrace pomůže jen částečně).
Ale nic si ze své homosexuality nedělej, nevěš hlavu ani sebe. No jen si vzpomeň, kolik krásných a plavých Árijců, příslušníků SS, sdílelo Tvoji náklonnost k mužům. A nijak jim to nebránilo v jejich hrdinném boji proti sionismu.
Takže klidně dál čti, mysli, pozoruj všechny ty krásné americké hochy. Jen si při výběru partnera dej pozor na zakuklené sionisty - záměrně by Tě nakazili HIV nebo ještě něčím horším.

Alláhu akbar a Míru zdar !

informace řekl(a)...

Jenom pár slov k příspěvku anonyma z 21. března 2010 1:39
Pana Janečka blíž neznám, sorry, nesledovala jsem jeho příspěvky na Psu. Pokud jde o článek, uveřejněný v Harpers Magazin http://www.worldagesarchive.com/Reference_Links/False_Testament_(Harpers).htm, chtěla bych jen říci, že je zapotřebí ho číst ve světle celkové diskuze "Archeologické nálezy a Starý zákon", která probíhá už nějaké desítiletí a která zasahuje všechna náboženství. O archeologických nálezech a Bibli podává nejširší přehled italská Wikipedia, http://it.wikipedia.org/wiki/Archeologia_biblica.
Stručný přehled různých pozic, pokud si pamatuju a pokud jsem to mohla najít na webu je asi tento.

http://www.christianismus.it/modules.php?name=News&file=article&sid=48
http://www.christianismus.it/

The Bible and Zionism: Invented Traditions, Archaeology and Post-Colonialism in Palestine- Israel (Hardcover)
Nur Masalha (Author)
Editorial Reviews
Product Description: Does the bible justify Zionism? Since the foundation of the Israeli state in 1948, Torah and tank have become increasingly inseparable, resulting in the forced expulsion and subjugation of millions of indigenous Palestinians. Nur Masalha's new book traces Zionism's evolution from a secular settler movement in the late 19th century, to the messianic faith it has become today. He shows how the biblical language of 'chosen people' and 'promised land' has been used by many Christian and Jewish Zionists as the 'title deeds' for Israel, justifying ethnic division and violence. With Edward Said, Masalha argues that a new politics of peace can only be achieved through a single, democratic state, which replaces religious zealotry with secular equality.
About the Author
Nur Masalha is a Senior Lecturer and Director of the Holy Land Research Project at St.Mary's College, University of Surrey, UK. He is Editor of Holy Land Studies: A Multidisciplinary Journal.
http://www.amazon.com/Nur-Masalha/e/B001JP2VEI/ref=ntt_dp_epwbk_0

Zionism versus the Bible
by Thomas Williamson
http://www.mediamonitors.net/williamson4.html
pana biskupa asi znáte

http://www.christianzionism.org/Article/Wagner02.asp
Defining Christian Zionism
Donald Wagner
Rev. Dr. Donald Wagner, an ordained Presybterian minister, is associate professor of Religion and Middle Eastern Studies, and executive director of the Center for Middle Eastern Studies at North Park University. He served from 1980-89 as National Director of the Palestine Human Rights Campaign. He is the author of Anxious for Armageddon, (1995), and Dying in the Land of Promise: Palestine and Palestinian Christianity from Pentecost to 2000 (revised edition, 2003). http://en.wikipedia.org/wiki/Christian_Zionism

Dodala bych, když se pan Janeček v této učené nábožensko-archeologické diskuzi neorientuje, neměl by tu udávat jen jeden článek jako zdroj nezvratných informací.

Anonymní řekl(a)...

Tak to je ale blaf. Sionismus je v souladu s Biblí. Biblická proroctví mluví o království Israelem a Judském, rozehnání Židů do diaspory a nakonec obnovu židovského státu. Vy jste pane Janečku Bibli neměl v životě v ruce a výplody nenávistných stránek mě nezajímají. Navštivte stránky www.icej.org, www.cufi.org,www.bridgesforpeace.org a další. Vaše slepá nenávist k Židům Vás vždy prozrad. Vy si p. Janečku vybíráte vždy jen nenávistnou stoku a je zajímavé, že vyčenicháte každý článek o Israeli a píšete lživou, jedovatou, bolševickou,antisemitskou propagandu. Vy byste si hověl spíše ne zvědavci nebo britských listech ne na Psu.
H. Lukešová (kopretina)

Harpyje řekl(a)...

Archiv NP (především články autorů Lahava, Olšera, Gerloffa, Drápala...) Vás, Janečku, usvědčují ze lží a ze sympatií pro iránský režim a jím podporované organizace, které mají za cíl zničení Israele. Váš postoj byl vždy jednoznačně protiisraelský a protižidovský. Svědčí o tom nejen Vaše vlastní výroky, ale i podpora takových darebáků jako Vodník a především Juchelka. Vaše obsese neffouny a busharonisty by byly k smíchu ("par Neffounu kontroluje Prahu"), kdyby z každé Vaší druhé věty nesálal odporný rasismus, který si v ničem nezadá s rasismem Paškovým (který jste nesčetněkrát kritizoval z Vaší, ach tak nadřazené, vysoce morální pozice). S tím rozdílem, že ten Váš nemá na mušce černochy, nýbrž Židy. Například Vaše příspěvky o přistěhovalcích z Ruska mluví naprosto jasnou řečí a nenechávají nikoho na pochybách o Vašem skutečném smýšlení. Vaše (předstíraná) vysoce morální pozice, z níž údajně kritizujete politiku státu Israel, z Vás dělají stejného (ne)užitečného idiota, jakým je pokrytec a svatoušek Carter, Váš idol.

Anonymní řekl(a)...

Ahoj Harpyje, Vy jste psala, že Janeček není nacista,ale on je nacista (mezi komunisty a nacisty není velký rozdíl, všechno je to rudohnědá stoka. Janeček nemá právo kritizovat Paška, když on sám je rasista. Paška máme právo kritizovat Vy, já, Šárka a další, ne Janeček. Dívám se na mapu na glóbusu a Israel je tak malinká nudlička, že mě zhnusuje,když Vodník, Juchelka popírají právo Židů na stát ve své zemi. Nehledě na to, že už "Palestinci" jeden stát mají, je to Jordánsko. Britský mandát Palestina zahrnoval Jordánsko a Svatou zemi, r.1922 přidělili Britové Jordánsko Arabům a palestinští Arabové jsou tak nestydatí, že si vůbec dovolí požadovat po Israelitech, aby jim dali kus území Eretz Jisrael.Jak píši kvůli Janečkům, Juchelkům, Vodníkům, Skeptikům, Michaely so byl umožněn holocaust. Jsem si jistá, že kdyby tito lidé žili v nacistickém Německu stali by se z nich vášniví esesáci. To, že Janeček zpochybňuje existenci krále Davida neuráží jen Židy, ale i nás křesťany (tedy alespoň mě a mé přátele). Sice Obamova administrativa tlačí Israel do osvětimských hranic, ale zaplať Bože, že je většina Američanů na straně Israele, velmi vlivný pastor John C. Hagee poslal 19 000 emailů do Bílého domu. Hageemu nemohou přijít na jméno Janeček i Vodník. Co mě šokoje, že Vodník je ochoten jít diskutovat na Zvědavce. Raději bych si vystřelila mozek, než jít diskutovat na Zvědavce, Altermedia, Haló noviny,Osud a další nenávistné hnusy. Jak jsem psala, Janeček říká, že je spravedlivý, ale není. Je to lhář a nikdy v něm nebyla pravda.
H Lukešová (kopretina)

Anonymní řekl(a)...

KRITIKY IZRAELE BYLO DOST, ŘÍKÁ AMERICKÝ KONGRES (Republikáni i demokrati). Obama jde proti vůli Američanů.
http://aktualne.centrum.cz/zahranici/amerika/clanek.phtml?id=663496
H Lukešová (kopretina)

Harpyje řekl(a)...

Nazdar Kopretino! Tato individua se po zavedení registrace na Psu už nevyskytují, ale na Lidovkách jsem našla jednu nadějnou reinkarnaci So. Jmenuje se (nebo si říká) Vaňátková Smutná. Sice se ještě o "zionistech" nic nenapsala, ale myslím, že je to jen otázka času. Konspirační theorie jakéhokoli druhu jsou jejím koníčkem, a neúnavně na ně poukazuje.

Anonymní řekl(a)...

No a ještě nesmíme zapomínát na kocoura a boleslava 1 (joza...). Ten se také vypařil jako pára na hrnci. Protože vědí, že kdyby se museli podepsat, nebo alespoň uvést adresu, tak by mohli být za své zločinné výlevy kriminalizováni.Jinak sionisti (Židé nebo křesťanšstí sionisté) mohou za všechno, jak jste psala, loupeživí křesťanští sionisté rozvrátili muslimskou Mezopotámii... Jinak boleslav byl také vášnivý bojovník za mír a bojovník za práva "palestinského lidu". Janeček vyčítá NP, že zavedl registranci, ale na Britských listech (na které se Janeček rád odvolává) zrušili diskusi rovnou a na zvědavci jsou prožidovské a proisraelské názory cenzurovány. Jinak jsem četla, že Israel byl mezi prvními zeměmi, které šly zachraňovat haitské občany. Na rozdíl od EU, USA a Israele neposkytly muslimské země žádnou pomoc. Paní Aly/ová psala, že v arabských zemí mít černou pleť je velké neštěstí. Pro Araby jsou Haiťané jen "negři", proto neposkytly ani ťuk. O tom Britské listy nenapíší, jak Israelci pomáhají, ale na domnělé "zločiny okupace" o tom píší jak kolovrátek.
H Lukešová (kopretina)

STK řekl(a)...

K Šamanovi:
Ajaj! Zdá se, že v téhle hospůdce není ustanoven vyhazovač. Takže s vytrvalými prudiči si budou muset poradit štamgasti sami?

(Tím pochopitelně jakkoliv nenapadám odlišné názory. Jen otravné pábitele s falešnými argumenty.)

P.S.: Janečky znám dva. Jeden šéfuje ČTV, tím druhým je Pračlověk Janeček... To mi docela stačí.

informace řekl(a)...

pro pana Janečka:Další četba, která by Vám mohla být užitečná k osvětlení problému autenticity faktů vyprávěných ve Starém zákonu
Donald J. Wiseman, "Archaeological Confirmation of the Old Testament," Carl F.H. Henry, ed., Revelation and the Bible. Contemporary Evangelical Thought. Grand Rapids: Baker, 1958 / London: The Tyndale Press, 1959. pp.301-316.
http://www.biblicalstudies.org.uk/ipaper/rev_henry_19.html
Je to stanovisko jednoho z největších britských archeologů, který se léta zabýval vykopávkami v této oblasti a který potvrzuje autenticitu vyprávění ve SZ. Na sajtu najdete i části textu knihy.

Něco o apokryfech:
http://camcris.altervista.org/apocrifi.html

Text Kongregace italských biskupů
http://www.bibbiaedu.it/bibbia_edu/bibbia_cei_2008___introduzione_generale/00022326_Introduzione_all_AT.html

Studujte, studujte, studujte, abychom se za Vás nemuseli stydět, když budete ty Vaše povídačky psát někde jinde.

informace řekl(a)...

STK,
my pana Janečka nevyhodímem my mu klidně a demokraticky dokážeme, že o celé věci nic neví a že musí studovat, než začne zase mluvit.
A věcí ke studování je tu fůra, takže než to přečte, krásně se mu udělají mozoly na části těla, na které sedí.

Anonymní řekl(a)...

Milá Informace, pan Janeček není schopný regulérního studia,je "odkojen" nenávistnou stránkou "if american knew", která se příliš od propagandy JULIA STREICHERA neliší. Označovat vznik Israele za "katastrof" jak tyhle SHIT stránky označují, je nestydaté a ohavné. Vznik Israele znamenal osvobození židovského národa z ghet, pogromů a vyvražďování. Fénix povstal z popela. Pokaždé, když si přečtete Janečkův komentář, je zde plno zloby, jedu a nenávisti. Janeček ze sebe dělá "antirasistu" (psala jsem to Harpyji) přitom není schopný odsoudit např. Michaelu, která volala po zničení Israele jadernými zbraněmi nebo so (s ní Janeček souhlasí), která označuje Israel jako "rakovinný vřed, který se musí odstranit. Janeček si stěžuje na cenzuru, ale jeho "názory" jsou na hranici trestného činu za podněcování ke genocidě a hanobení rasy, národa a přesvědčení. Také si Janeček notoval s boleslavem, oba jsou hrdí bojovníci za práva "palestinského lidu". Janečkem je třeba pohrdat.
H Lukešová (kopretina)

Pedro řekl(a)...

To kopretina (11:09): Sice se mi Šaman neozval, zda by měl zájem o překlad celého článku, ale připojuji alespoň úryvky z článku na jednom polském blogu. Jsou to zkušenosti Poláka, který nedávno pracoval na kontrakt na naftových polích v Libyi. Tady to je: Pokud se týká lidí, tak mě hodně rychle přešla zvědavost na jiné kultury. První otázka na dílně, kam jsem był přidělen jako do základny pro výjezdy, od nově poznaných arabských kolegů - zda jsou v Polsku mešity a jestli hodně utlačujeme muslimy. Na štěstí jsem byl poučen kolegy, jak vyváznout z takových a podobných situací, kterých budu mít hodně a hodně. Protože jsem člověk, který poslouchá starší a zkušenější, tak jsem si vždycky nějak poradil. Jiní kolegové, typičtí Poláci, kteří všechno vědí a jsou ve světě nejchytřejší, ve zmatku po dvou týdnech ujížděli do Polska. Já jim klidně odpovídal, že ano, máme mešity, v Polsku nikdo muslimům nečiní příkoří a jejich náboženství respektujeme. Kámoši, kteří tvrdili, že nevědí, že je to nezajímá, už měli prohráno. Mě jeden ze starších kamarádů řekl, že když už jsem był u přijímání a do šesté třídy chodil na náboženství, tak pro mě bude lepší, když budu tvářit jako katolík. Možná vydržím déle než 2 týdny. Útoky byly z počátku téměř neustálé. Proč nečtu korán? Proč jsem nebyl v mešitě? Proč nevěřím v Alláha? Zda pohrdám jejich náboženstvím? Technické věci, záležitosti spojené s prací je vůbec nezajímaly. Počítalo se jenom náboženství a obyčeje. Jak to, že dovolujete ženám pracovat mezi muži? Proč jim dovolujete oblékat se jako sharmooty (děvky)? Jaký jsi to chlap, že dovoluješ svojí ženě vysvléci se na pláži až do bikin? A když už je děvka (jako všechny Evropanky) - kolik bere za jeden fuck? A takto mile se rozmlouvalo s tolerantními kolegy. Snažil jsem se nikdy se nedat vyprovokovat. Dělal jsem ze sebe katolíka. Na dotěrné nabídky, abych si četl v koránu, protože tam je jediná pravda a odpověď na všechny otátky lidstva (odněkud ho do dílny přinesli dokonce i v polštině), jsem jim neochvějně odpovídal, že jsem był pokřtěn a že nesmím změnit víru svých předků. Pro nejdotěrnější jsem měl poslední argument, že kdybych jen uvažoval o změně náboženství, to by mě můj otec zabil. JENOM tomuto argumentu rozuměli a vzbuzoval určitý chápavý respekt...

Pedro řekl(a)...

Další úryvek:
Neznám větší rasisty než jsou Arabové. Pro ně každý s černou kůží je něco horšího dokonce než žena. Na polích, kde bylo mnoho černých příchozích z Čadu, Somálska, Nigeru, jednali s nimi jako s otroky. My všichni jsme společně s Araby bydleli v komfortních podmínkách, uprostřed zeleně, v přívěsech s klimatizací, měli jsme 3 jídla denně, zajištěnou lékařskou péči. Oni namačkáni jako zvířata ve stanech nebo boudách stlučených z beden, mimo tábor, v poušti, kde byl prach, smrad a největší bída. Bez proudu, bez tekoucí vody. Pamatuji si situaci, kdy jeden onemocněl. Chlapík dostal silnou horečku a viditelně slábl. Nejednou se stávaly podobné situace, ať už to byl Arab nebo nějaký bílý, v nouzových situacích bylo uvedeno do provozu specielně k tomu účelu určené letadlo nebo autobus, dokonce i v době písečné bouře. Pro tohoto Somálce se nikomu nechtělo. Chlápek do rána umřel, dokonce se ani neobtěžovali, aby bylo jeho tělo převezeno rodině i když v táboře byla márnice, jeho krajanům nařídili zakopat ho někde v poušti....

Anonymní řekl(a)...

Pedro,
já vím a díky za úryvek.Arabové jsou proti-černošsky naladění, ještě více než Pašek, který nazýval Obamu "černoušatým hovadem", mně vadí Obama z politických důvodů, NE rasocých. Jen by mě zajímalo, kde jsou feministky,aby bojovaly za práva muslimských žen. Kde je AI, aby kritizovala rasismus v muslimských státech. Feministky mektají o nerovnoprávnosti žen na západě, při tom na západě mají ženy téměř rovné postavení s muži,zatímco v některých muslimských státech nemohou ženy ani vyjít samy na ulicích. A když jsou muslimové v Evropě, tak muslimští muži pečlivě hlídají. zda-li jsou jejich ženy dostatečně zahaleny v burkinách. Jak píšete, vyjít v bikinách pro muslimskou ženu neexistuje. Není zde žádná reciprocita. Zatímco v Evropě a Severní Americe mají muslimové rovná práva, stavějí se mešity,v muslimských zemích nemohou křesťané stavět nové kostely ani nemohou mít dokonce zvon nebo označení kříže. Kam svět spěje?
H Lukešová (kopretina)

Šaman řekl(a)...

STKocourovi: Vyhazovač není. Ustanoven nebude. Až bude nejhůř, vyhodím sám. A dám vědět, že jsem vyhodil.
Zatím se tu díky jednomu hovadu a jeho hovadským cintům rozeběhla zajímavá debata, v níž jsem se dověděl některé mně dosud neznámé informace. A to je věc, proč jsem tuto hospodu otevřel...
Už vím! Kdykoli bude diskuse skomírat a štamgasti pospávat, postačí, když zvolám:

Na! Chytej!! Israel!!!

Anonymní řekl(a)...

Šamane, Janeček půjde plakat na zvědavce. Je zajímavé,že každý článek o Židech a Israeli působí na Janečka jako červený hadr pro býky. Zde platí nabídnete-li palestinským Arabům prs, snědí Vám ruku. Jakýkoliv ústupek Israele pal.Arabové považují za slabost Israele a pal.Arabové nechtějí ustoupit v ničem. Pal.Arabové a levičáci trvají na tom, aby se pal.uprchlíci mohli vrátit do Israele, to je NESTYDATÝ požadavek. Levičáci a muslimové si představují, že jeden stát bude čistě arabský, kam nesmí noha Žida ani vstoupit a druhý stát bude žido-arabský, kde by Arabové časem kvůli větší porodnosti získali většinu a Židy potřetí a natrvalo vyhnali do diaspory a vyhubili... Z toho by se Židé NIKDY nedostali. Israel je tak malá nudlička a arabské země jsou tak rozsáhlé, že chtít po Israeli,aby dále a dále jen ustupoval je nestydatost, CHUCPE.
H Lukešová (kopretina)

guerrier řekl(a)...

Tak tak Šamane, toto téma nikdy nezklame a přiláká i ludry kvůli kterým je debata po té tak zajímavá. Kopretino, nediskriminujte nás prosím. Jestliže chcete arabům nabízet prsy tak my ostatní chceme také.

Anonymní řekl(a)...

Zpletla jsem se, myslela jsem PRST, ne prs.
H Lukešová (kopretina)

informace řekl(a)...

Poslyšte, Šamane, já se namáhám, aby tu někdo napsal něco poetického o jaru a Vy budete vykřikovat: Nááá Izrael!???
To taky není pěkné, abyste věděl.

Pedro řekl(a)...

Ještě jeden úryvek z toho polského blogu: Mnohokrát jsem viděl, jak se po prodání svých výpěstků vracel vesničan ze súku do své vesnice. On se syny v kabině, zcela zahalené ženy na korbě, často spolu s ovcemi. Protože takový je víceméně jejich statut. Dokonce i ve velkých libyjských městech Arabové, kteří předstírají že jsou civilizovaní a kulturní, dovolují milostivě svým ženám, aby šly 5 metrů za nimi...
Užiteční idioti libovolného pohlaví, takoví co se pouze ze sobě pochopitelných důvodů nazývají tolerantními a otevřenými cizím kulturám, tvrdí, že tyto nešťastné ženy to tak chtějí samy a jsou v tomto bahně šťastné. Ano, jsou. Jako prase na jatkách nebo jako terorista na Guantanámu. Chodil jsem ráno na poštu zavolat domů, alespoň chvíli pohovořit se svými synky. Kvalita telekomunikačního spojení byla v jejich zemi taková, že když se od rána zkoušelo spojit se s Polskem, tak se to někdy před polednem podařilo, ale často bylo potřeba zkoušet to ještě odpoledne, i když se šance na spojení odpoledne blížila nule. A tam stály ty černé pytle na odpadky s blýskajícíma se očima a čekaly na autobus, který je kamsi odvážel. A tam, když jsem procházel kolem těchto nešťastných děvčat, jsem často slyšel prosebné: "habibi, take me away from here, please"... Lítost nad těmito děvčaty, lítost nad jejich prokletým osudem, v němž nemají ŽÁDNOU šanci na důstojný život, na nějakou volbu. Život jim naprogramovali chlapi od narození až po smrt, a jim zbylo jenom se obalit těmi hadry a nepřivolávat na sebe hněv svého současného majitele. Proto když jsem zjistil, že autobus pro ně přijíždí v 10 hodin, tak jsem na poštu chodil čtvrthodinku po desáté…

Šaman řekl(a)...

Milá informace - "tady" na Západním břehu, už pomalu končí sezona jahod, těžko se něco o jaru dá napsat.
Zejména když česká média porážejí "antisemitu" Mirka Topolánka na podpal - a klipově clickové obecenstvo jim to žere. Právě jsem dal článek, u kterého asi JJ řvát bude...
Prosím o přečtení a nezávislé zhodnocení z jiného politického prostoru.

Anonymní řekl(a)...

Pan Topolánek rozhodně NENÍ antisemita, mnohokráte vyjádřil podporu Israeli. Ano, Topolánek je tlučhuba a hulvát, ale je to slušný a upřímný člověk. Filip s Paroubkem, rudé chátry KSČSSD by měli pomlčet.
H Lukešová (kopretina)

Šaman řekl(a)...

Pedrovi: Sorry, já myslel, že jsem se ozval, ale potvora nějaká sežrala. A já si pak nevšim, že není uveřejněno... Ono se tu totiž taky diskutuje už asi pod šesti články najednou - a i když se objevují poslední komentáře, asi to nestačí. z 10 jsem zvedl na 15, pak na 21, teď tedy zvednu ještě trochu...
Takže opožděně děkuji za citace z článku a překlad. Ve vašem dialogu s STK polština nevadila, ale pro přesný význam těch informací z článku bylo lepší, že jste přeložil.
Ještě jednou děkuju.
\ :-)

Šaman řekl(a)...

Milá kopretino,
lépe se nám budete hledat v přehledech posledních komentářů vlevo nahoře, když budete přispívat rovnou pod svým nickem/jménem:
Jak komentovat pod vlastním jménem / nickem:
Komentovat jako: (Vyberte profil...) -> Název/adresa URL ->
do Názvu vyplňte své jméno / nick -> Pokračovat

\ :-)

Pedro řekl(a)...

Šamanovi: Nie ma za co, proszę Pana! Teď mám dost napilno s překlady, snad koncem týdne bych ten polský článek přeložil celý a poslal. Zajímavé čtení. Svého času se do mne na NP navezla temnomraká Kelainó, že moje znalosti jsou jen z netu. Konkrétně v případě Libye mohu potvrdit, že ten Polák si vůbec nevymýšlí. Měl jsem v Libyi na kontraktu dvoje příbuzenstvo -zažili tam i Reaganovo bombardování. Jejich vypravování o něm i celkově o Libyi bylo moc zajímavé: Kdyby neříkali víceméně totéž, co je v tom článku, nedovolil bych si ten materiál dát na internet, protože bych jeho obsah považoval za hrubé přehánění. Bohužel, ten člověk vůbec nepřehání.

Šaman řekl(a)...

Pedrovi: Kontakt na hospodského je uveden v profilu přispěvatele.

Pedro řekl(a)...

jj Díky. Ozvu se.

Anonymní řekl(a)...

Mohu mít prostý dotaz? Proč se pro označení Judeje a Samaří,samotného srdce historické Jisroele, používá newspeakový název "Západní břeh" ? Tuto slovní berličku zavedl Kaddáfí,nechť navěky proklet,když prosazoval v OSN ideu "Palestinského národa".A to na radu jiného arcilotra,Castra.Ten jej přesvědčil,že pokud nechce zůstat terroristou,musí bojovat za "právo na sebeurčení".A pro to potřebuje "národ" a území.Tedy,hurá,Palastinský národ a Západní břeh. "Pásko Gazy" je tatáž nálepka,o tom ale jindy. Ne tento názor není korektní a ani být nemá...

N.N.Nemo řekl(a)...

Území britského protektorátu Palestina bylo rozděleno resolucí OSN, schválenou dvoutřetinovou většinou (všechny arabské státy proti) v roce 1947.
http://www.moderni-dejiny.cz/clanek-rezoluce-osn-o-rozdeleni-palestiny-29-11-1947-181/

3. Samostatné státy arabský a židovský a zvláštní mezinárodní režim města Jeruzaléma, stanovené v části III tohoto plánu, vzniknou v Palestině dva měsíce po skončení evakuace ozbrojených sil mandátní mocnosti, v každém případě však nejpozději 1. října 1948. Hranice mezi arabským a židovským státem a městem Jeruzalémem budou stanoveny podle popisu obsaženého dále v částech II a III.

Arabský stát zatím nevznikl. Arabové tedy nesplnili v roce 1948 resoluci OSN. Po obsazení Jordánskem se to území začalo nazývat Západní břeh.

Harpyje řekl(a)...

The name "West Bank" was apparently first used by Jordanians and has become the most common name used in English and some of the other Germanic languages. Autorství tohoto jména tudíž nepatří Ghaddafimu, natož Castrovi. :-)))