úterý 10. srpna 2010

Naplnit a přeplnit

Hráz na Černé Nise
Povodí Labe příliš spoléhá na boží přízeň

Povodně na Liberecku řádily až pod Libercem. V rozbombardované Chrastavě neškodila ani tak Nisa, jako říčka Jeřice. Velké škody nadělala už tradičně Smědá pod strmými severními svahy Jizerek. Tentokrát krom obvyklého Bílého Potoka či Višňové zakrojila i ve Frýdlantu, kde se rovněž činil potok Řasnice. Tolik z povodí Nisy v libereckém okrese.

V regionu, už za rozvodím, za linií Ještědského hřbetu a Lužických hor, konkrétně v Kunraticích u Cvikova a níže v Lindavě, běsnil a zabíjel potůček Svitavka. Svitavka se vlévá do Ploučnice, která poznamenala Českou Lípu. Ploučnice pak míří do Labe v Děčíně. Severněji končí v Labi i Kamenice v Hřensku, kde bylo již ponělikáté velké ouvej. (Povodí Labe zmiňuji jen k dalším upřesnění.)

Ptačí Kupy a Holubník nad černou vodou

Mohlo být i hůře.

Ředitel Povodí Labe Jaroslav Jaroušek k tomu pravil (citace z pondělního Metra): "Pokud by v cestě nestála přehrada Josefův Důl, voda by zaplavila celou oblast." Pondělní Hospodářské noviny to interpretovaly takto: "Nebýt soustavy přehrad v Jizerských horách, tak by nejspíš voda zaplavila i Liberec a Jablonec nad Nisou. Přehrada Josefův důl tam zadržela 1,7 milionů krychlových metrů vody."

K tomu upřesnění: Josefodolské přehradě, nádrži na pitnou vodu, se také někdy říká Kamenická. A to proto, že leží na Kamenici. Tahle Kamenice teče přes Tanvald, kde se setkává s Desnou. Černou Desnou umravňuje přehrada Souš. Obě přehrady jsou sypané, jako byla i ta na Bílé Desné, která se ještě před plným napuštěním v r. 1916 protrhla. Tehdejší katastrofa si vyžádala 62 mrtvých. 33 domů bylo zničeno, 69 těžce poškozeno.  Přes 300 lidí zůstalo bez přístřeší. Dnes je kousek nad protrženou hrází, kterou si už vzal zpátky les, vodní stupeň, který svádí vodu do stoletého kilometrového tunelu, který propojuje údolí Bílé a Černé Desné dodnes. A tak Souš chrání i údolí Bílé Desné. Desná je tedy umravněna, stejně jako Kamenice. Ale to není ta hřenská, přesněji Chřibská Kamenice! Tahle jizerská Kamenice se po průtoku hlubokým kamenitým údolím vlévá u Spálova nad Železným Brodem do Jizery. No a Jizera pak u Káraného do Labe.

Myslím, že tohle ředitel Povodí Labe ví. Povodně na Liberecku a Jablonecku byly v povodí Nisy, tedy v rozvodí Baltu, Josefodolská přehrada je v rozvodí Severního moře a ochránila Tanvald a Železný Brod, tedy "oblast", nikoli Liberecko a Jablonecko! Liberec a Jablonec ochránila ona zmiňovaná "soustava přehrad", která byla stavěna začátkem 20. století. Avšak Josefodolská přehrada v této "soustavě" není. Pouze drobně a zprostředkovaně. Z této přehrady v povodí Labe (Kamenice) je už tradičně dvouapůlkilometrovým tunelem pod rozmořím vedena do povodí Nisy surová pitná voda. Nejdříve zamíří do úpravny vody v Bedřichově, jež se nalézá v údolí Bílé Nisy (která teče do Jablonce). Upravená pitná voda teče dalším tunelem (4 km) pod Harcovským hřebenem přímo do Liberce. Ale předpokládám, že průtok v tomto tunelu se ani při povodních nezvýšil a Liberci nehrozilo zaplavení vodou pitnou!

Liberecko brání ony staleté přehrady, které byly vystaveny  po katastrofální povodni v roce 1897. V Jizerských horách obvykle prší. Prší silně a často, takže je této geomorfologické oblasti - hlavně místními - přezdíváno "nočník republiky". (Liberecká pranostika zní takto: Pokud je Ještěd dobře vidět, bude pršet. Pokud vidět není, už prší...) Teď se hovoří o "tisícileté vodě", přitom průtoky se sledují až někdy od roku 1912. To dešťové srážky se měřily dříve. Pršelo tehdy v tom roce 1897 celý červenec a srpen, nejvíce vody ale spadlo 29. července u lesního zámečku Šámalka na Nové Louce nad Bedřichovem: Spadlo zde 345 mm vody za den, přičemž za jednu hodinu to bylo 200 mm. (Při nynější katastrofické záplavě šlo "jen" o 190 mm - za den.) Tento středoevropský rekord nebyl dodnes překonán. Zatím. Údolí Nisy a Smědé tehdy zaplavila povodeň, která si vyžádala 120 lidských životů. Proto bylo založeno Vodní družstvo k regulování říčních toků  a ke stavbě přehrad v povodí Zhořelecké Nisy, které na začátku 20. století vystavělo v Jizerkách ty krásné kamenné (i sypané) přehrady. (Nešlo tehdy o "betonovou lobby", spíše o "kamenickou" a "zemní" lobby.) Spočítalo se, že ve spádové oblasti asi 70 km2 zadrží celkem až šest a půl milionu krychlových metrů vody. Ty přehrady tam stojí dodnes. Peníze daly obce, místním továrníkům byly předepsány vodní daně, přispěl i (rakouskouherský) stát a sousední Prusko. Náklady na výstavbu měly být nižší, než další předpokládané škody. Hlavním konstruktérem se stal přehradář Prof. Ing. Dr. Otto Intze z Cách.

Nejprve (1903) byla postavena liberecká přehrada na Harcovském potoce. Krom Protržené přehrady a již zmiňované Souše ("Darré")  stojí dodnes i další vodní díla. (Josefův Důl, dostavený nově r. 1982 teď vynechejme.) Jablonecká přehrada - tedy Vodní dílo Mšeno - stojí v miniaturním rozvodí několika km2, ale je napájena vodou z Bílé (Lužické) Nisy. Když chtěli tehdejší stavitelé stavět, rozmysleli si zaplavit údolí s továrnami a domy, a postavili přehradu prakticky na louce. Voda z řeky je sem svedena - jak jinak - tunelem nad jezem. Jablonecká přehrada je vlastně permanentně zatopený polder! Na západě Jizerek stojí malá přehrada Fojtka, která sbírá vodu, valící se do oldřichovského údolí stejnojmenným potokem. Fojtka pak teče do Jeřice. Do Jeřice se z druhé strany vlévá i voda z úplně nejmenší (5,2 ha) přehrádky Mlýnice.

To se nepodemele

Intze umřel, stavbu dokončil Ing. Emanuel von Scheure. Ale plánovaná přehrada na samotné Jeřici nebyla postavena. A proto Chrastavu zničila "tisíciletá" voda. Není už čas to chybějící vodní dílo konečně dostavět? "Podemletí" přehrady bych se nebál, jen se někdy podívejte, jak vypadá takový přepad!

Ale moment: Proč povodeň nezničila Liberec, konkrétně jeho čtvrť Kateřinky a ještě níže položenou Stráž nad Nisou, kudy se rozvodněná Černá Nisa prohání každoročně? Kateřinky zjevně zachránila nejkrásnější ze všech těch přehrad, horská vodní nádrž Bedřichov (neplést si s minipřehrádkou na Bílé Nise v Bedřichově, tahle je uprostřed Jizerek a leží na Nise Černé!) Ještěže máme ty přehrady a jejich hodného ředitele!
Zatopená obrana

Je tu však okolo té záchrany něco podivného. Zatímco informační tabule u přehradní hráze sděluje, že mezi "stálým nadržením" a maximální hladinou je rozdíl téměř 10 metrů, obrázek ukazuje, že při "stálé" hladině by měl být odkryt "předsyp" a také by měly být vidět paty šoupátkových věží. Což tedy už několik desítek let není - jak je patrno i z dalších fotek, učiněných na konci superhorkého letního období dne 20. července 2010.

Jako malý kluk jsem se s mámou chodil koupat a slunit a užívat si neděle až na severní břeh přehrady, mezi oba přítoky. Po kilometrové pouti, která vede od hráze rašeliništní stezkou, jsme přebrodili potůček a byli na místě. To bylo před padesáti lety. Už nejmíň třicet let se to místo přebrodit nedá, je zde náramná hloubka. Musíte ještě pár set metrů proti proudu. Proč? Inu, protože voda je - zřejmě z energetických důvodů - našponována asi dva metry pod maximum. Krom místní Francisovy turbiny (20 kW) je totiž pár kilometrů dál a o něco níže umístěna na vyrovnávací nádrži Rudolfov Peltonova turbina s výkonem 883 kW. Voda je tam vedena zatrubněným kanálem po vrstevnici, až v posledním úseku spadá po stráni do hloubky 173 m. (Tato Rudolfovská přehrádka je osazena ještě dvěma Francisovými turbinami s instalovaným výkonem 50 kW.) Peltonka je tedy špičková turbína pro výrobu špičkové energie. Akorátže se objem ochranného nadržení poněkud smrskne. Přehrada na Černé Nise má mít trvale zadrženo 0,04 milionů kubíků. Za výšky vodní hladiny 764,86 m n. m. Při celkovém nadržení pak až téměř dva miliony! Na úrovni 774,76 m n.m. To je těch deset metrů rozdílu. Už dlouhodobě (viz stopy hladiny na hrázi) je však nadržena nejméně 8 až 9 metrů nad normál!!! Možnáže už dohání a předhání i těch 10 metrů pro "ovladatelný objem prostoru"...

Kde je ten předsyp?
"Přehrada na Černé Nise zadržela téměř 2 miliony krychlových metrů vody a zachránila tak Liberec, Stráž nad Nisou a Chrastavu", mohl prohlásit ředitel povodí Labe, ale neprohlásil, protože tato nádrž nebyla štont cokoli zadržet. A není štont zadržet cokoli desítky let! Jaroušek hovoří (dle citátů v tisku) o Josefově Dole, který ale k ochraně měst Liberce a Jablonce nepřispěl ani kapkou! (Krom kapajících kohoutků...)

A proč tedy nebyly zničeny Kateřinky a Stráž nad Nisou? Povodí Labe (!) je v tom nevinně. Šlo jen o štěstí a přízeň Boží.  Anebo je povodeň i ve Stráži - ale s ohledem na ubohou Chrastavu se o ní nepíše...

Psáno v Praze dne 10. srpna 2010
Naplnit a přeplnit

97 komentářů:

A.S.Pergill řekl(a)...

EU po nás požaduje procento "energie z obnovitelných zdrojů", a nějací utopení občané, navíc "Tschechische untermenschen", že ano, Harpyje, a vytopené domy (kdesi na divokém východě; nemají stavět ze sušeného jačího trusu a bláta - musíme jim na to zpřísnit EUronormy) ji absolutně netangují. A tohle jsou důsledky.

Šaman řekl(a)...

Fotky se po kliknutí zvětší - doporučuji otevřít po kliku pravým tlačítkem myši v novém okně. Při dalším kliknutí se fotka ještě zvětší.

informace řekl(a)...

http://www.repubblica.it/esteri/2010/08/10/foto/la_russia_brucia_putin_guida_l_aereo_dei_soccorsi-6204836/1/
http://www.corriere.it/esteri/10_agosto_10/russia-incendi-vittime_899794c6-a467-11df-81a0-00144f02aabe.shtml
http://www.lidovky.cz/putin-hasil-pozary-u-moskvy-hasici-v-boji-s-ohnem-vitezi-p28-/ln_zahranici.asp?c=A100810_175617_ln_zahranici_tsh
Vidím, že zpráva o tom, jak Putin za půl hodiny uhasil dva požáry, oblétla svět.
Proč tedy nepošlou celou bývalou KGB nyní FSB na hašení požárů? Soudě podle výkonnosti jejich plukovníka, by byly už dávno všechny požáry zdolané.

Michal řekl(a)...

Pěkný článek Šamane, to víš o prachy jde až na prvním místě a proto se koupala v roce 2002 i Praha víc než musela. Orlík a Lipno měli taky plné, protože to jsou nemalé finanční prostředky.
Vodní elektrárny jsou schopny najet do 90 až 180 sekund (dle řešení) od požadavku na dodávku až k sfázování a připojení na síť! U plynových je to 5 minut a uhlí cca hodina.

Harpyje řekl(a)...

Opět Vám, Aspergille, patří dík za odhalení kalných machinací, majících za cíl poškození naší vlasti. U povodní v ČR se jedná o spiknutí germánských nadlidí, svinské EU a Vatikánu, zastupujícího nebesa.
Osobně ale vidím tuto přírodní katastrofu v daleko širší souvislosti:
povodně v ČR a v Polsku, uznání nezávislosti Kosova, genocida lužických Srbů, bombardování Bělehradu a nakonec lesní požáry v Rusku jsou podle mně neklamným důkazem spiknutí proti celému Slovanstvu! Kdo za tím spiknutím vězí, je samozřejmě lehké uhádnout, ale o tom se, jak známo, nesmí otevřeně mluvit.

Kopretina řekl(a)...

No tak za spiknutím proti slovanstvu stojí, neokonzervativnci, křesťanští sionisté, kteří chtějí ovládnout celý Blízký východ a vyzabít milé a úžasné palestinské Araby.Papeženci, ilumináti. Ilumináti jsou satanická organizace, klaní se jim všichni evropští politici, dělají rukou satanická znamení. Je velmi známé, že papeženci dělají lidské oběti.Je známo, že zde existují ještírci, kteří za pomoci satana způsobují všechno zlé. (Jistě víte, čí jsou to myšlenky). I zemětřesení v Pákistánu mají na svědomí sionisti a papeženci, kteří spolupracují se Satane. A Obamovo Yes We can znamená děkujeme Satane.

éolo řekl(a)...

Já bych tak daleko nešel, s tím spiknutím, avšak je zřejmé, že vláda, dnes tak rozumná , by měla podporovat výstavbu přehrad, kde je to jen možné. Přehrady, nejsou jen alternativním energetickým zdrojem, ale i ochranou před povodní a i věřte, nevěřte , i suchem. Hrozí obojí, stavme přehrady!

N.N.Nemo řekl(a)...

Problém je, když se postaví přehrada proti povodni a pak se využívá hlavně jako zdroj vodní energie. Článek ukazuje rozdíl: 10 metrů je 2 miliony m3 vody - která protekla údolím, i když nemusela. Ono tím údolím teče i jiná voda ze strání - ale ta přehrada se dala zavřít a mohla zastavit vodu z centrální planiny české části Jizerských hor. Pokud by byla na plánované kapacitě.

Teď, po povodni, je aktuální hladina, moment, podívejme se na
http://www.pla.cz/portal/nadrze/cz/
v 11:30 11.8.2010
773.50, tj. 1,26 m pod maximem. To je místo 2 milionů interpolací asi 300 tisíc m3 - skoro jako by tam nestála! A bude zase pršet...

Větší vlastenec řekl(a)...

Přesně tak, drazí vlastenci !

Kapitalismus je zlo, to přece všichni víme. Buržousti, kvůli svému mrzkému zisku, neváhají zapříčinit globální oteplování, a když se projeví jeho důsledky - např. dnešní povodně - tak váhají s upuštění přehrad, se zvětšením retenčního objemu nádrží.
Proč ? Aby měli pořád vodu na výrobu elektrické energie, toho obrovského zdroje bezpracných zisků.

Ale nejen nevypuštěné přehrady ohrožují náš lid ! Pisatel těchto řádků, v důsledku svého vodohospodářského vzdělání a každoročního putování po našich českých horách, si všímá zanesených, to jest NEFUNKČNÍCH retenčních nádrží na horních tocích našich řek a potoků.
Už jsem o tomto německém zločinu psal - potomci budovatelů retenčních hrází se ani nevracejí k pravidelné údržbě, ani nám na ni neposílají peníze. TO SE MUSÍ ZMĚNIT ! A rychle - přehradu lze upustit za pár dnů; odvozit (ručně !) tisíce m3 letitých nánosů trvá týdny.

Dřív, než rozvodněné Bílé Labe smete Boudu u Bílého Labe a Myslivnu, dřív, než Černohorský potok poplení Jánské Lázně, musejí Němci nastoupit s lopatami. Nebo poslat eura, abychom si na tu robotu mohli najmout Ukrajince či Poláky.
To bych prostě viděl jako prvořadý úkol naší vlády v současné situaci. Budou mít dost typicky české odvahy současní vládní představitelé, obhajující Mašíny a odsuzující humánní odsun a humánní znárodnění ? Nařídí Němcům nucené práce nebo reparace za zanedbanou údržbu ?
Nevěřím. Budeme to muset zase řešit my, po našem vítězství.

Volte důslednou ochranu naší vlasti před povodněmi a kapitalismem !***Volte ČSSD a KSČM !

Větší vlastenec řekl(a)...

Ještě k těm pojmům, vážení vlastenci, když jste tedy takoví odborníci na hydrologii souše :
Račte si najít význam pojmů "rozvodí", "povodí", a "úmoří".

Děkuji vám předem.

Harpyje řekl(a)...

Oheň a voda jsou, Vlastenče, dva destruktivní živly.
Jeden z četných talentů velkého Putina je hašení požárů (http://www.lidovky.cz/obrazem-podivejte-se-jak-putin-hasil-z-letadla-horici-rusko-p4g-/ln_zahranici.asp?c=A100811_131934_ln_zahranici_mk), což mohu jako nositelka odznaku "Mladý požárník" potvrdit!
Zamyslete se nad tím, jak je důležité, mít v čele státu osobnost, která je odhodlaná převzít iniciativu, a bojovat vlastnoručně proti rozzuřeným živlům. A navíc, prokázat tolik lidskosti a vyslechnout starosti sužovaného obyvatelstva!
Umíte si představit, že by tak jednal Kníže? Nebo prezident republiky, který se raději účastní tmářské poutě?
Uvažujte, prosím, ne jako hydrolog, ale jako pokrokový, levicově zaměřený člověk!

Větší vlastenec řekl(a)...

Vážená paní Harpyje,

velká slza hořkosti mi právě ukápla. Což přece nepoukazuji NEUSTÁLE na velikost soudruha V.V.Putina, největšího žijícího leninovce ? Na nutnost našeho opětovného přimknutí k tamtomu na Východě mocnému dubisku, naší nejlepší a tolikrát osvědčené záštitě proti Němcům a Američanům ?
Což jsem tolikrát nevolal po obnovení socialismu, pod laskavým i přísným vedením největšího českého žijícího leninovce, př.Paroubka ?
A Vy mně teď předhazujete cosi na způsob fachidiocie.

Prosím - já přece principiálně zastávám vlastenecký názor našich soudruhů dědů a otců : Je lépe pohraničí vylidnit a zničit, než v něm nechat Němce-cizozemce a fašisty.
K Trockému tedy se všemi přehradami a retenčními hrázemi ! K Trockému s pohraničními vesnicemi ! Ano, českost JE humánní likvidace tří tisíc ohavných hnízd národního nepřítele, českost JSOU těžební jámy v Severočeské hnědouhelné pánvi a uschlé lesy.
Ale také nulová nezaměstnanost, sociální jistoty, klid na práci a mír. A především - žádní cizáci, kteří nás jen poučují a "mustrují", jako v dnešní zlé době.

Mimochodem - náš prezident je SKVĚLÝM pokračovatelem díla pres.Beneše. Sice se naoko paktuje s všelijakými nepřáteli, ale naši vlast vede promyšleně a neochvějně nazpět do objetí našich starších bratrů.

Jen zůstane-li naše pohraničí české, zůstane českou i celá naše vlast!***Volte ČSSD a KSČM !

Větší vlastenec řekl(a)...

Ještě jednou k těm pojmům a dojmům :
Kdyby se pisatel těchto řádků chtěl autoritativně vyjadřovat k situaci např. v textilním průmyslu, tak by byl brzy odhalen jako blb nebo podvodník.
Neboť prostě NEZNÁ ani tu problematiku ani správné pojmy. A to přesto, že se s výrobky textilního průmyslu setkává dnes a denně.

Ano, dokonce jsem viděl Krtečka, jak si dělal montérky (v instruktážním kresleném filmu), a ani v tuto chvíli nesedím ve své prosté kanceláři nahý.
Ale vyjadřovat se k problematice textilního průmyslu pořád ještě nemohu.

Zdravím všechny amatérské odborníky na hydrologii souše (prosím, neplést se Souší).

A.S.Pergill řekl(a)...

Vážená Harpyje,

1 Jakákoli nedemokratická sociálfašistická struktura se nutně musí zbyrokratizovat (= že v ní byrokraté převezmou fakticky moc a začnou ji přizpůsobovat svým potřebám). Zablokovat tento proces může demokracie, zejména s posílenými prvky přímé demokracie. Dočasně zbrzdit nebo zastavit může tento vývoj i osvícený diktátor (problém je, že ho zpravidla vystřídá osoba o mnoho méně kompetentní).
2 V jakékoli nekontrolované byrokratické struktuře nutně musí dojít k postupnému obsazení všech významných postů nekompetentními blby, technology získávání a udržování moci(*), kteří ale mají nulové schopnosti v rozumném a koncepčním použití této moci.
3 Výsledkem budou nesmyslné aktivity pro aktivity (to jsou ty zakřivené banány a okurky, zákazy žárovek a kdoví čeho ještě, povinné opalovací krémy pro zedníky atd.), různé korupční normy a zejména chaotické nakupení nesmyslných zákazů a příkazů, vedoucí k totálním sociálnímu rozvratu.
4 Nakonec rozvrat pokročí tak daleko, že i rozumná a užitečná opatření byrokratická vrstva rozpracuje takovým způsobem, že výsledek situaci ještě dále zhorší.
5 Potom se společnost buď totálně rozsype do revoluční situace, nebo ji sežere jakýkoli konkurenční stát okolo.

Důležité je, že tyto jevy probíhají naprosto spontánně a zákonitě, není třeba v tom hledat nějaké spiknutí, asi jak nehledáme "spiknutí zrnek střelného prachu" v tom, že když jsme do soudku s nimi hodili zapálenou sirku, tak to udělalo BUM!

Co se s tím dá dělat:
Do určité fáze se to dá asi zvrátit posilováním prvků demokracie, zejména přímé (proto také EUrobyrokracie dělá vše proto, aby demokratické prvky v uspořádání EU co nejvíce potlačila, nebo alespoň rozložila - opět žádné spiknutí, byrokrat je ve své bohorovnosti hluboce přesvědčen o tom, že bude vládnout tím kvalitněji, čím méně mu do toho budou občané nebo i odborně kompetntní osoby kecat "protože problém v jeho komplexnosti nemůže pochopit ani úzce specializovaný odborník, ani neinformovaný občan", a od určité fáze vývoje, jakou EU překročila +- s Maastrichtem, se v byrokratické struktuře jiné než právě takové osoby jednoduše neudrží na mocenských postech).
Asi v jakékoli fázi vývoje to může zvrátit a rozbít osvícený autokrat (ovšem s rizikem, že se z něj vyklube nějaké monstrum na způsob Hitlera nebo Stalina -případně z jeho nástupce).
Obyčejný občan může tak maximálně tlačit na udržování demokratických standardů. V určité fázi může být produktivní proces pošťouchnout směrem k pádu (zejména pokud momentálně nehrozí zevní nepřítel, který by té krize mohl využít; např. kdyby se teď sesypala EU, bylo by to ve svých důsledcích menší zlo, než pokud tu bude strašit a zahnívat ještě nějakých deset patnáct let a celou tu dobu bude narůstat schopnost islamistů Evropu dorazit a obsadit).

(*) Typický příklad: V. Špidla

informace řekl(a)...

Nevím, nakolik informoval český tisk o požárech v Rusku. Italská la Repubblica jim věnuje již týdny každý den celostránkový článek. Dopisovatel se pohybuje po venkově, navštěvuje malé vesnice, kde bylo obyvatelstvo ponecháno, aby si to s ohněm vypořádalo samo, zatímco hlavní síly jsou soustředěny na první linii. Z článků vychází obraz venkovského Ruska, který se mnoho neliší od dob carizmu, pokud jde o zaostalost a neefektivnost. Na venkově prostě neexistuje žádná protipožární ochrana, někde je na hašení jen jeden starý hasič v penzi, který nemá ani pomocníka, jen hrstku dobrovolníků, kteří nevědí co dělat. Často nemají ani hasící přístroj nebo mají jen starou cisternu, která nabírá vodu až 4 hodiny a pumpa nemá pořádný dostřik, takže jen omývají zdi domů, aby nechytily oheň zvenku z polí nebo z lesa.
Velkým nebezpečím jsou ruské vojenské základny nebo jaderná zařízení, odkud pak horempádem stěhují materiál pryč. Podle posledních zpráv se požár blíží ke Kolumně, kde je továrna na rakety Iskander, poslední válečná vymoženost, která má držet v šachu USA a Evropu.
Dalším nebezpečim je rozšíření ohně na oblasti, zasažené radioaktivním odpadem v 1986 r. při výbuchu atomového reaktoru v Černobylu. Je nebezpečí, že se odtud budou šířit vzduchem jaderné částice, které zůstaly v terénu. Rusové sice vyvracejí, že by v oblasti byla zvýšená radioaktivita, ale to moc neuklidňuje. Podle snímků NASA kouř z požárů dosáhl výšky 12 kilomentrů a odtud bude větry roznášen po zeměkouli.
Rozhodně publicistické exploit plukovníka Putina, který se nechává fotografovat v protipožárním letadle, nikoho na západě neuklidní, naopak se čtenáři diví, jak si může soudný a seriozní politik myslet, že to někoho přesvědčí o tom, že usilovně pracuje nad organizací protipožární obrany. Ani Rusové to batjuškovi Putinovi nežerou, západní noviny píší, že popularita Putina a Medvedeva silně klesla.
Když čtu ty reportáže z hlubin ruského venkova, mám dojem, jako by se za těch 150 let, kdy psal své satyrické povídky na př. Saltykov Ščedrin, nic nezměnilo. A to po sedmdesáti letech budování socializmu, soutěžení o prvenství v kosmických letech, v atomovém zbrojení, po letech výbojů a zápasu o nadvládu světa.
http://uk.reuters.com/news/pictures/slideshow?articleId=UKRTR2GUVI#a
http://www.rtbf.be/info/monde/politique/incendies-pres-de-moscou-des-essais-de-missiles-suspendus
http://www.elperiodico.com/es/noticias/internacional/20100811/los-esfuerzos-concentran-proteger-las-plantas-nucleares/430232.shtml

A.S.Pergill řekl(a)...

Doporučuji velice Nevrlého "Knihu o Jizerských horách", kde jsou vodní díla (ale nejen ta) v Jizerkách popsána velice podrobně. I jinak vynikající čtení, 2007 vyšlo už 4. vydání (vlastním druhé).

informace řekl(a)...

Požáry v Rusku ze satelitu.
http://tg24.sky.it/tg24/mondo/photogallery/2010/08/09/incendi_russia_vista_satellite_popup.html?p=4

Větší vlastenec řekl(a)...

Kapitalisti ustoupili nebo opět lžou ?

Vážení vlastenci, vážené vlastenky, soudruzi a soudruzi !
Zdá se, že kapitalisti čtou tento blog. Zdá se, že nějak reagují na zdejší kritiku. Jen nevím jak.

Každopádně, na webových stránkách Povodí Labe *) kdosi tvrdí, že ve středu 11.srpna 2010, 23:15 hod. je tzv. ovladatelný retenční prostor Vodního díla Bedřichov (0,233 milionu m3) zaplněn z 0,0% (slovy nula celá, nula procent).

Takže jsou dvě možnosti :
1) Chamtiví kapitalisti, po mrzkém zisku bažící, našemu národu se odcizivší osoby, tajně vypustili statisíce m3 vody, kterou si předtím nasyslovali pro výrobu elektrického proudu.
2) Prolhaní kapitalisti opět lžou, aby odvrátili pozornost od svých hanebných machinací, ohrožujících naši vlast. Ve skutečnosti je retenční prostor zaplněn. V případě dalších dešťů hrozí protržení hráze. Ničivá povodeň v Liberci pak konečně završí počeštění Reichenbergu.

*************************************************

Jak vypadá retenční hráz, jejíž zádržný prostor je celý zaplněný (zanesený bordelem za 65 let nulové údržby), můžete vidět zde :
http://www.vejnar.com/cernohorsky/
Prostě – musíme Němce donutit k odpovědnosti za jejich díla !

Lidé, bděte ! (J.Fučík)***Volte ČSSD a KSČM !

----------------------------------------------------------------------------------------------

*) http://www.pla.cz/portal/nadrze/cz/ , Objemy vody v nádržích

informace řekl(a)...

Dnešní Izvestija:
Les v Brjansku hoří a vylučuje radioaktivní částice. Při předešlé bonifikaci oblasti po výbuchu Černobylského reaktoru bylo dříví ze stromů jen zakopáno do země, a neodvezeno. Nyní je nebezpečí, že se radioaktivní cesium může dostat na povrch a být rozneseno větrem do okolních oblastí.
Ruské noviny kritizují Putina pro jeho výlet v protipožárním letadle. I provládní.
Брянский лес горит и излучает радиацию
Петр Образцов
Начавшиеся в Брянской области пожары серьезно обеспокоили экологов. Член-корреспондент РАН Алексей Яблоков заявил "ИНТЕРФАКСу", что эти пожары могут повысить радиационный фон в самой области, а также в соседних регионах страны, куда ветром будут перенесены радиоактивные частицы почвы.

informace řekl(a)...

sme.sk:

"V typickom siláckom štýle Putin vzlietol do vzduchu v cisternovom lietadle, aby hasil požiare v jednej z najhoršie postihnutých oblastí," píše vo svojom článku denník Vedomosti. Podľa autora mal najnovší výlet premiéra "zdôrazniť, že úrady majú navrch". Tvorcovia jeho PR "nedokážu vymyslieť nič iné, než ho opäť posadiť za riadenie lietadla, traktora alebo ponorky alebo nechať skoliť medveďa na Ďalekom severe alebo zachraňovať tigre na Ďalekom východe," dodáva článok v narážke na iné známe činy Putina.

Vedomosti kritizujú aj zlyhania regionálnych predstaviteľov v najhoršie postihnutých oblastiach vrátane moskovského starostu Jurija Lužkova. Ten sa namiesto riešenia krízy zotavoval zo "športového zranenia" mimo mesta.

Sarkastický komentár si neodpustil ani zvyčajne prokremeľský denník Moskovskij komsomolec, podľa ktorého ruské úrady "hrdinsky (ak veríte televíznym správam) bojujú proti lesným požiarom" po tom, ako im "hneď od začiatku umožnili dosiahnuť katastrofické rozmery". V tejto súvislosti poukazuje na rozhodnutie zmeniť zákony o lesníctve a pýta sa, či by "celý systém štátnej správy" nemal preukázať svoje schopnosti práve v mimoriadnych situáciách.

Větší vlastenec řekl(a)...

Vážená paní Harpyje,

jak vidíme v nejnovějších agenturních zprávách, s.Vladimir Vladimirovič Putin již uhasil téměř všechny požáry v pravlasti Slovanů.
Snad si někdy udělá čas i na východní Evropu. Naše vlast jeho ruku i rozum potřebuje jako sůl.

Z východu světlo, z Východu svoboda !***Volte ČSSD a KSČM !

guerrier řekl(a)...

Nádherné fotky VV. To vy sám? To je překrásná poezie.

Větší vlastenec řekl(a)...

Ale kdeže "moje" fotky, vážený válečníku.

Jen jsem si do sionisticko-imperialistického vyhledávače zadal výraz "Černohorský potok". Nemám ani potřebné fotografické vybavení, ani ambice být uměleckým fotografem. Pořizuji a ukládám tisíce snímků ročně, ovšem prakticky všechny dokumentují "moje" stavby.
Mimochodem – některé názvy těch fotografií bych nevymyslel ani pod silným vlivem návykových látek. Pan Vejnar je zřejmě BÁSNÍK.

Právě to "nejvelkolepější místo Černohorského potoka", neboli "nejfotografovanější voda v Krkonoších" je důsledkem dlouhodobého zanedbání údržby. Za daného průtoku prostě voda NESMÍ přetékat přes korunu retenční hráze !
Na běžný průtok zcela postačuje nejníže položený výtokový otvor (ty "černé díry" v hrázi). Při zvyšujícím se průtoků se postupně zaplňuje retenční prostor, stoupá hladina, voda vytéká i ostatními otvory v hrázi, a teprve po zaplnění celého retenčního prostoru přetéká přes korunu.
Pokud tedy retenční (zádržný) prostor existuje.

Zde, jak je vidět na fotografiích již z konce 70.let (ale možná i dřívějších), retenční prostor je ZCELA ZAPLNĚN splaveninami – štěrkem, bahnem (rašelinou), kamením, dřevem.
Výše na toku Černohorského potoka Němci-cizozemci a fašisti vybudovali začátkem minulého století další dvě retenční hráze – obě jsou zaneseny jako ta spodní. Čili při zvýšeném průtoku nedojde k ŽÁDNÉMU ZDRŽENÍ – všechna voda se vřítí do Jánských lázní.

Prašiví Němci ! Od roku 1945 úplně kašlou na údržbu, a my to za ně odneseme !! No ano; povodňová vlna by sebou nevzala jen staré špatné německé stavby, což by bylo vítané dokončení odněmčení, velkolepého díla našich soudruhů otců a dědů. Voda vezme i naše krásná, za socialismu postavená rekreační zařízení.

Ale pravičáci na to kašlou, Němce nenutí ani uklízet ani platit, zato NEUSTÁLE falšují údaje o průtoku resp. hladině Vodního díla Bedřichov. Neboť z veřejně dostupných údajů vyplývá, že Povodí Labe se dlouhodobě chová zodpovědně, což je samozřejmě nesmysl – pravičáci chtějí jen kořistit, bez ohledu na ohrožení obyvatelstva a přírody.
Už abychom opět zvítězili, a udělali všude náš příslovečný český pořádek.

Hory patří pracujícím !*** Volte ČSSD a KSČM !

Kopretina řekl(a)...

Vlstenče, sionismus není žádné imperialistické hnutí! Ale je to hnutí levicové. Tak Vám článek znovu otapetuji. Co řeknu, to udělám, jako udatná statečná dáma Naděžda Krupská.
V poslední době je stále častěji slyšet zuřivé invektivy na adresu Izraele z úst muslimů i jim bezvýhradně oddaných příznivců, zejména z řad mladých českých komunistů. O židovském státu prohlašují, že ,,je nositelem asociální politiky, ohrožující svět brutálním imperialismem, ovládaným bezcitnými oligarchy, kteří na Blízkém východě zaseli sémě antagonismu a zla...”

Podívejme se tedy blíž na historii židovského státu a jeho údajné pravicové protiobčanské snahy. Z podnětu Theodora Herzla a ruských Židů v čele s Chajmem Weizmannem se začalo poprvé vážně mluvit o Židovské národní domovině v Palestině na počátku 20. století. Během I. světové války vzniklo židovské dělnické hnutí, jež se postupně rozdělilo na dva proudy.

Ha-Šomer Ha´cair - Mladý strážce - měl marxisticky komunistickou orientaci a byl pro dvounárodní židovsko-arabský stát. Druhý proud, opět zastoupený ruskými Židy, reprezentovala strana Mapai (Mifleget Po´alei Erec Jisra´el - Strana práce země Izrael), založená Berlem Katznelsonem a Davidem Grünem, alias Ben Gurionem jako socialisticko-sionistická strana, prosazující ,,konstruktivní socialismus”. Mapai pak s malými přestávkami vládla Izraeli až do roku 2001, kdy byl premiérem levicové koalice „Jeden blok“ Ehud Barak.

První komuna, založená na principu společného vlastnictví majetku a společné zodpovědnosti za práci i její produktivitu vznikla v roce 1909 na břehu Jordánu a jmenovala se Deganja - Chrpa. Založili ji ruští Židé a z prvního dítěte, které se zde v roce 1915 narodilo, se později stal generál a ministr obrany židovského státu Moše Dajan.

Kolektivní socialistické družstevnictví, dotované Židovským národním fondem našlo mezi Židy v Palestině velký ohlas a začaly vznikat další kibucy a s nimi i princip multikulturalismu. V roce 1926 to byl kibuc Migdal Eder - Ederská věž, jehož zakladateli byli iráčtí Židé, kibuc Mišmar Ha-Emek - Stráž údolí zase založili židovští přistěhovalci z Polska a osadu Kfar Baruch postavili Židé z Rumunska.

A to ještě nebyla řeč o hymně sionistického hnutí, dnešní hymně Izraele zvané Hatikvah - Naděje. Její text napsal v roce 1878 maďarský Žid Naftali Herz Imber, hudbu složil moldavský přistěhovalec Samuel Cohen na motivy symfonické básně Vltava Bedřicha Smetany, který přiznal, že si tuto melodii ,,vypůjčil” ze švédské lidové písně...

Kopretina řekl(a)...

V roce 1927 vzniklo hnutí Kibuc Hameuhad - Jednotný kibuc, které si dalo do vínku marxismus a celistvost Izraele. Také sdružení Zemský kibuc, čítající kolem osmdesáti komun s takřka 42 tisíci členy, byl úzce spojený s levicovou Stranou práce země Izrael - Mapai. Ben Grün-Gurion tenkrát prohlásil prohlásil: ,,Socialismus je pro Izrael stejně důležitý jako Bible!”

Izraelská sionistická politika se utvářela na základě silných levicových prvků. V roce 1897 byla ve Vilniusu založena Židovská socialistická dělnická strana. O deset let později postavili ruští Židé na pobřeží Středozemního moře osadu Pahorek jara, dnešní Tel Aviv, v němž nyní žije asi tři sta tisíc Rusů. Prvním jeho starostou byl ruský Žid Meir Diesengof.

V roce 1919 byla Židy na Blízkém východě založena Komunistická strana Palestiny, dva roky poté dal ruský Žid Jicchak Tabenkin podnět ke vzniku Gedul Ha-Avoda - Dělnické legie, základu pro vytvoření Všeobecné komuny dělníků Izraelské země.

V roce 1927 bylo založeno hnutí Kibuc Arci - Má země, které bylo myšlenkově zcela marxistické, spatřující v Sovětském Rusku svět budoucnosti. Jeho již reformovaný následník - Židovské Hnutí společných kibuců - má ještě dnes na sto šedesát komun se 75 tisíci členy.

,,V kibucích pracuje každý podle svých možností a dostává stejnou finanční odměnu formou kapesného," říká hrdě David Raz z kibucu Hachotrim, do něhož se jako uprchlík ze Znojma nastěhoval před více než půl stoletím. ,,Byli jsme vlastně první a jediní na světě, který zrealizovali ideu komunismu,” směje se a přiznává, že on v tuto ideu věří stále.

,,Když někomu poslala bohatá teta z Evropy šicí stroj, používali jsme ho všichni. To samé platilo o rádiích, pračkách a jiných užitečných darech. Přepych jsme oželeli, hlavní byla vlastní střecha nad hlavou," vzpomíná Milan Maršík, další český kibucník. ,,Vše tady je podnes společné. Platy neexistují. Každý člen komuny dostává roční rozpočet. Jeho výše je určena podle toho, zda žije sám, nebo s manželkou a dětmi. Z těchto peněz, zhruba 1500 šekelů za měsíc, si musí platit snídaně, obědy i večeře, elektřinu a plyn. Voda a byt je zdarma. Z této částky si musím našetřit též na cestu do zahraničí, na auto...”

Opravdu - nesmlouvaný imperialismus. A pokud někdo hovoří o ukrajinské Židovce Goldě Meirové, dívčím jménem Goldí Mabovitzová, jako o tvrdé kapitalistické válečnici a Železné lady, je třeba podotknout, že to byla nejen významná izraelská levicová politička, premiérka Izraele, jeho velvyslankyně v SSSR, členka kibucu Merhavia a představitelka Všeobecné konfederace židovských pracujících Histadrut i strany Mapai, ale též vůdčí osobnost světové Socialistické Internacionály.

Přesto budou nedoukové jako z rukávu dál sypat vůči Izraeli jen pejorativní přídomky. Netoleratní, rasistický, fašistický, xenofóbní... Vůbec jim v tom nezabrání ani fakt, že šestimilionový židovský stát tvoří příslušníci asi sta národů a etnik, že jsou v něm svobodně přístupná nejsvětější místa tří největších monoteistických náboženství, že jsou zde běžně stavěny nejen synagogy, ale i kostely a mešity, z nichž zní pětkrát denně hlas muezzínů a že izraelští muslimové si v zemi s HDP přes 20 tisíc dolarů na obyvatele vydělají za měsíc tolik, co jejich soukmenovci v okolních zemích za půl roku.

Tolik tedy o tom, jak Židé zaseli na Blízkém východě nenáviděné ,,sémě imperialismus, nenávisti vůči islámu a antagonismus”.
To je Vlastenče, opravdu veliký imperialismus, jen co je pravda.

informace řekl(a)...

V Moskvě opozice vyhlašuje protestní manifestaci proti starostovi Moskvy Lužkovi a proti Putinovi a jeho vládě. Žádá jejich demisi. Manifestace byla starostou Lužkovem zakázána, že prý na náměstí, kde se má konat, se nachází pomník Jurije Dolgorukého, hrdinského moskevského knížete. (Co má co dělat pomník s manifestací proti neefektivnosti vlády v hašení požárů? ptá se čtenář. Zřejmě je každá výmluva dobrá.)
Na Ukrajině bušují požáry v okolí Černobylu a nejsou schopni je uhasit. Znovu se mluví o šíření radioaktivních částic.
Situace je nadále kritická kolem jaderných zařízení v Sarově, vláda tam vysílá zvláštní vlak s cisternami a hasícími pumpami.
Mezitím počet velkých požárů se zvýšil ze 100 na 107, z nichž 63 jsou jakž takž kontrolovány. Celkem od počátku léta lehlo popelem 1,1 milionů hektarů lesů.
Dnes se vrací do Itálie dvě protipožárová letadla Canadair, která italská vláda poslala Rusku na pomoc, a která uhasila požáry kolem Togliattigradu. Uvidíme, jestli budou italští piloti komentatovat své ruské zkušenosti.
Co nás bude ruská neschopnost stát? To je moc pěkná otázka, na kterou zatím nedokáže nikdo dát přesnou odpověď. Jistě velké zdražení pšenice, mouky a všech moučných výrobků, v první řadě chleba. Ceny na světovém trhu stále rostou.
Jenže je tu ještě jedna naléhavější otázka: co nás to bude stát na zdraví, jestliže se opravdu rozšíří větrem cesium, co leží v okolí Černobylu? Prý se těžko dostane třeba do Německa. A jinam? A prý cesium není nebezpečné při vdechování, jen při požívání. Já si pamatuju, že v šestaosmdesátém roce náš ministr zdravotnictví zakázal prodej listové zeleniny, protože se na ní usadily radioaktivní částice. A ten zákaz trval měsíce. A ještě asi před deseti léty bylo zakázáno sbírat houby ve východních Alpách, protože v nich našli velkou koncentraci cesia. Cesium pomalu proniká do půdy a kořeny rostlin je absorbují.

informace řekl(a)...

Poslední zpráva.
Moskevská milice rozehnala protestní manifestaci u pomníku Jurije Dolgorukého. Bylo zadrženo asi 30 manifestantů.
http://top.rbc.ru/society/12/08/2010/449518.shtml

To se dalo čekat! Putin hasí požáry a nějaká opozice chce, aby podal demisi! Kdo to jakživ viděl?

informace řekl(a)...

Putin hasí VLASTNORUČNĚ požáry!!!

informace řekl(a)...

Podle průzkumů švýcarského zdravotnického ústavu v Cantone Ticino koncentrace cesia v mléku alpských krav stále (po čtyřiadvaceti letech)převyšuje normu tolerance.
http://www.ti.ch/dss/dsp/labc/pdf/2009/11.Erbaterralatte_2008.pdf

informace řekl(a)...

Koho to zajímá, zde je italský sajt, věnovaný černobylské katastrofě a jejím následkům.
http://www.progettohumus.it/public/forum/index.php?PHPSESSID=jv75ug75pmn9pt2bl9q4kg59g5&topic=1559.0

informace řekl(a)...

Ruské církve se za Medvedeva a Putina budou modlit.
http://www.gazeta.ru/politics/2010/08/11_kz_3406657.shtml

barbucha řekl(a)...

Kopretino, nerozčilujte se, škodí to zdraví. Jsem si jistá, že Vv brzy prohlédne, a bude velebit Izrael co první SLOVANSKÝ stát Blízkého východu.

Kopretina řekl(a)...

Já se nerozčiluji, Barbucho. Jenom si soudruzi nevidí do úst. Jak můžou tvrdit, že je Izrael rejdiště imperialismu, asociální politiky, když první sionisté byli socialisti, levicově zaměření, tudíž pokrokoví.A

Větší vlastenec řekl(a)...

"Die ich rief, die Geister, werd' ich nun nicht los", napsal jistý německý pedofil před 213 lety.
Kéž bych i já mohl zavolat nějakého Mistra, by zastavil rozkacenou Kopretinu, která o koze, když já o voze ! Leč takového není; moji největší Učitelé hodují ve Věčném Kremlu, a přítele tajemníka s takovýmito prkotinami prý obtěžovat nemám.

Nuže tedy, milá Kopretino, jsem nucen Vám sdělit, že se mýlíte v zásadních věcech. Kupříkladu :
1) Socialismus je především kladný vztah k Sovětskému svazu. Proto tzv. Třetí říše NEBYLA socialistickým státem, proto jím NENÍ Izrael. Určité quasisocialistické prvky v politice obou zmíněných států na tomto faktu nic nemění.
2) Imperialista samozřejmě nepřizná, že je imperialistou. Je nutno ho odhalit, a k tomu jsou samozřejmě nejvíce oprávněni následovníci největšího člověka všech dob, autora věčně živé práce "Imperialismus – nejvyšší stadium kapitalismu" *)

Prostě, milá Kopretino, jako motto si do svého čtenářského deníčku krasopisně napište
"Eritis sicut Deus, scientes bonum et malum", a učte se, učte se, učte se. K tomu Vám dopomáhej Velký Lenin.

----------------------------------------------------------------------------------------------

*) Империализм как высшая стадия капитализма; např. : http://www.pkokprf.ru/data/37/Imperializm.htm

informace řekl(a)...

Ruský tisk uvádí komentáře zahraničních novin k situaci v Rusku. За красивым фасадом у Путина ничего нет – píše. Cituje mezi jiným italskou la Repubblica a Wall Street Journal. Ruská federace není malá zemička bez prostředků, ale velký stát, který však nedokázal ani čelit přírodním živlům.
Uvádějí i zlomyslnou poznámku novinářů z la Repubblica, kteří přirovnávají Putina s jeho manií představovat se publiku a novinářům v "hrdinských" činech k Mussolinimu, který s obnaženým hrudníkem ukazoval jaký je "macho".
Ruské vedení teď provádí čistku ve vojsku, odstraňuje ty velitele, kteří prý jsou vinní tím, že nebyly první požáry hned uhašeny.
Jeden z vysokých činitelů generálního štábu vojska si stěžuje, že s nimi zacházejí jak se skotem na porážku.
No, někdo to odskákat musí.
A jakou čistku budou provádět mezi civilními vládními a místními vedoucími osobnostmi, které se za léta nepostaraly o příslušné protipožární vybavení?napadá čtenáře.
Prý Obama v telefonickém hovoru nabídl Medvedevovi, že jim tam potřebné protipožární stroje dodá.
Teď ho to napadlo, říkám, když už shořelo půl Ruska.
Teď sbírají staré obnošené hadry pro postižené.

Harpyje řekl(a)...

Když dvaasedmdesátiletý dědek vzplane vášní k sedmnáctileté dívce, tak není pedofil, ale nesoudný, ješitný a směšný starý blázen.

Větší vlastenec řekl(a)...

No dobře dobře.
Ale, vážená paní Harpyje, nezapomínejte prosím, že to byl Němec, a svým nechutným vášním chtěl dát průchod na NAŠEM území.
Takže "pedofil" je docela mírné označení toho starého buržoasního zhýralce-cizáka.

Přeji Vám hezký den.

Anonymní řekl(a)...

Dědkovi se ve stáří zapálila prdel, vážení. To tak bývá. Co nad tím mudrovat.

Kopretina řekl(a)...

Když jsme u těch vztazích mezi staršími chlapy a malými dívkami, tak připomínám, to jistě neznáte, případ katarského mohamedánského prince (který měl přes padestát) a měl intimní poměr s 13-letou dívkou na našem území. Mohamedánská víra mu to samozřejmě dovoluje. Byl z toho veliký poprask. Sex s člověkem pod 15 let je v naši drahé zemi české trestný čin. A ministr soudruh Němec (ZA Unii Svobody, která se nedostala do parlamentu, dobře, dobře)se zasadil o vydání prince do Kataru, kde samozřejmě souzen nebyl.
Jinak Vlastenče, měl byste vědět, že se SSSR zpočátku Stát Izrael podporovali, Alexandr Gromyko řekl, že je jen dobře, aby "vznikl stát pro krutě pronásledovaný národ, který byl téměř vyhuben fašistickými katany". Když jsem četla tato slova v knize "Izrael dějiny" tak mě tato slova zahřála u srdce. Jenže, když Izraelité chtěli vlastní formu vlády, nejen být otrokem někoho, tak Sověti otočili a začali štvát proti Židům po nacisticku. Důležitá není láska k SSSR, ale forma vlády. A tu měl až do r. 1979 výrazně levicovou.

Kopretina řekl(a)...

"Die ich rief, die Geister, werd' ich nun nicht los", napsal jistý německý pedofil před 213 lety.
Kdo to řekl, který úchyl nebo pedofil. Poučte mě... O pedofilech se samozřejmě neučíme. Vím, že pedofil byl Lewis Caroll. Četla jsem, že uměl svoji pedofílii ovládat, takže o malých dětech jenom psal, nikoliv zneužíval, na rozdíl od Marka Ditru (nevím, jak se píše jeho příjmení) či Frizla.

Kopretina řekl(a)...

Velmi poučná slova Kajanova, to By se Vám Vlastenče, pokrokovému, levicově zaměřenému občanovi nelíbilo: "Do socdem na celém světě je nutno pro jejich zločineckou podstatu kopat neustále ! Dzp".

Kopretina řekl(a)...

Nyní se odmlčím! Jdou si pro PEPSI colu, jdu zachránit Izrael!

Větší vlastenec řekl(a)...

Docendo discimus

Milá Kopretino,
děkuji Vám za další lekce z politologie i historie Sovětského svazu, resp. mezinárodního dělnického hnutí.
Vážně jsem je potřeboval k pochopení souvislostí; ještě jednou Vám moc děkuji.

A teď mi PROSÍM vysvětlete :
1) kdo je to Kajanov (Kajan ?).
Každopádně předpokládám, že jde o osobnost přinejmenším srovnatelnou s oním německým pedofilem, resp. autorem mnou výše uvedeného výroku. *)
2) kdo si jde pro PEPSI colu, a jakým způsobem závisí záchrana resp.zničení Izraele na této koupi.

Děkuji Vám předem.


Dutroux; není zač.

---------------------------------------------------------------------------------------------

*)
כי ידע אלהים כי ביום אכלכם ממנו ונפקחו עיניכם והייתם כאלהים ידעי טוב ורע׃

Harpyje řekl(a)...

Že Lewis Carrol byl pedofil, se říká. Toto podezření vzniklo kvůli jeho fotkám mladých dětí, převážně dívek, které prý tvoří polovinu jeho dochované tvorby. Na druhé straně jsem ale četla, že ve viktoriánské době bylo běžné zobrazovat tímto způsobem děti, jako symbol nevinnosti.
V každém případě jsem ale jako dítě postavu Alenky nenáviděla, ale už nevím proč.
V dospělém věku jsem zase nebyla schopná dočíst do konce Lolitu. Autorův / vypravěčův cynismus mě odpuzoval.
Vlastenec má ale každopádně pravdu, že zhýralý autor Fausta (přišel o panictví v jarém věku 38 let), který opětovně navštěvoval naše pohraničí, dal průchod své zvrhlé vášni "na NAŠEM území"!

Větší vlastenec řekl(a)...

Hele, anonymní soudruhu nebo soudružko z lidu, Ti povím, že ten Tvůj příspěvek ze 14:10 úplně žeru.
Protože já tady ze sebe musím dělat inteligenta, aby mě jako ty zdejší zdělanci brali vážně jako.
Takže si prostě nemůžu dovolit napsat "prdel" nebo tak jako, víš.
Takže dík.

A hele vůbec, soudruhu nebo soudružko, co se teda jako z těch styků s tim pedofilem zapálilo tý Ulrice, že se potom už nigdá chudák neprovdala ? Nevíš ?

Kopretina řekl(a)...

1) Pan Kajan je K.Janyška z diskusí na Neviditelném psu, je to vlastenecký Čech. Teď dám otázku Vám. Víte, co to je kompozitivní teorie? Zajímá mě, jak Vy vzdělaný pán nám to vysvětlíte. Pan K.Janyška s kompozitivní teorií hodně operuje. Je tp volič pravicových stran, tudíž reakčních.
2) A značka PEPSI znamená "Pay everey penny to save Israel". Mohamedáni říkají, že je PEPSI limonáda sionistů, protože to znamená "Zaplať každou penci na záchranu Izraele".Mohamedáni se rozčilují, ale není nad to.takže jsem z imperialistické cocacoly přesedlala na imperialistickou PEPSIcolu. Izrael totiž zasluhuje úctu, vážím si Izraele, měli bychom být hrdí na Stát Izrael, že Židé, kteří jsou blízcí naši kultuře vytvořili kvetoucí a prosperující zemi! Žádný národ tolik netrpěl. V žádném národě není tolik úspěšných vědců, vynálezců, chemiků, fyziků... Kde jsou Médejci? Kde jsou Asyřané? Kde jsou Féničané? Kde jsou Kartaginci? Kde jsou Féničané? NIKDE. Jen Židé tady s námi jsou a obohatili lidstvo. Dějiny Židů jsou dějinami světa. Radím Izraeli, aby se vykašlal na kecy kavárenských intelektuálů. když jezdím na různá proizraelská setkání, kde se účastníme jak my křesťané, tak někteří Židé (Pavel Fried z brněnské židovské obce), tak radím Izraeli jediné. Říkám Izraeli NEDEJ SE!
Proto budu kupovat pepsi colu. Jinak moc děkuji za pravopis-Dutroux
Jinak moc Vám děkuji za hebrejský text jen tomu moc nerozumím, ale kvůli statečným Izraelcům se možná hebrejsky budu učit.Zřejmě bych měla.

Větší vlastenec řekl(a)...

Jistě, vážená paní Harpyje : Mariánské Lázně se rozkládají na území naší tisícileté vlasti.

Oni ti Němci vůbec v našich lázních nechutně řádili. Připomenu jen Bechera a jeho "slavný" šnaps, který způsobil tolik zla, Mosera, jenž na našem území rozbil tolik skla, a Webera, který v našich krásných Jizerskohorských bučinách "načerpal inspiraci" pro ďábelskou scénu v jinak ZCELA NĚMECKÉ opeře.
HNUS !

Je velká škoda, že odporná německá budova liberecké radnice stojí tak vysoko nad údolím. Povodňová vlna z kapitalisty protrženého VD Bedřichov ji proto asi nesmete.
Takže ji prostě budeme muset počeštit dynamitem, po našem dalším (a konečném) vítězství nad Němci a kapitalismem.

Pryč s tyrany a zrádci všemi !***Volte ČSSD a KSČM !

Kopretina řekl(a)...

To je pravda, je to ale hnusák ten Goethe! Goethe je také darebák, protože pokud se nemýlím , žil ve Výmaru, kde byl nacistický koncentrační tábor Buchenwald. V Buchenwaldu nebyli vězněni jen Židé, ale také komunisté. A komunistů je přece největší škoda. Goethe ten dobytek, jak představoval žít v takovém městě! Výmar je imperialistické město. Navíc Výmar ležel v NSR ("u zlých Němců" )To přece měl vědět!)))

Harpyje řekl(a)...

Jste si jistá, Kopretino, že jste na základě kajanových hlášek na Psu, pochopila o čem tato theorie je? Pokud by tomu totiž tak bylo, tak byste musela být výjimečný génius. Jako že géniové jsou vždy výjimečným jevem.

Kopretina řekl(a)...

Harpyje, samozřejmě, že jsem nepochopila kompozitivní teorii. A právě proto žádám vysvětlení od Vlastence, vzdělaného pána (soudruha).

Anonymní řekl(a)...

No, Vlastenče,
dyť vona ta Ulryka taky žádná krasavice nebyla. Mrkněte se. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/76/Ulrike_von_Levetzow.jpg
A že se nevdala? kdo by ji pak votahanou vod starýho dědka chtěl. Že jo?

Kopretina řekl(a)...

Zneužívání lidských práv
Lidská práva platí hlavně pro vrahy
http://frantisekmatejka.blog.idnes.cz/c/149306/Pristup-k-lidskym-pravum-bude-v-budoucnu-vyrazne-prehodnocen.html

Anonymní řekl(a)...

Dyť vo celý tý historii napsal nějakej Němec celej román. A taky nemravnej. Prej Géte celej pomatenej se večer svlíkne před zrcadlem do naha a pozoruje toho svýho, jak bych to tak slušně řek, ftáka, a začne s ním mluvit, jako aby prej ho nenechal ve štychu. Pak se jako vzbudí „sein Teil in der Hand, und das war steif“. Jo, snad to v němčině Šaman nechá a nesmaže to, jako že je to moc osé. Da wusste er, von wem er getraumt hatte. Jo, takže vono ani není jistý, že by se dědek na něco vůbec zmoh.
Jo, ty Němci myslej jen na samý sprosťárny.

Větší vlastenec řekl(a)...

Milá Kopretino,

toto Vám vysvětlím v cuku letu : Janyška je magor.

A teď ke složitějšímu : Slovo "socialismus" má více významů. Pokud však používáme běžný řečový režim, tak výrazem "socialismus" označujeme státní zřízení.
Například v naší vlasti jsme se těšili výhodám socialismu v letech 1945 až 1989, přesto, že oficiálně byla naše republika prohlášena za socialistickou až v r.1960, přesto, že řadu prvků rozvinutého socialismu u nás zavedl již německý fašista Heydrich. *)

Jedním ze ZÁKLADNÍCH ZNAKŮ opravdového socialismu je poměr daného státu k Sovětskému svazu. Proto nelze, opakuji NELZE, považovat za socialistický stát Třetí říši, Izrael, Dánsko, Francii, ČLR atd. (Prosím, milá Kopretino, netapetujte sem kapitoly z historie sovětsko-německých resp. sovětsko-čínských vztahů; já to všechno opravdu znám, a pro osvětlení základní teze jsou tyto efemérní příhody irelevantní.)

Goethův hlavní zločin není podpora fašismu, ba ani jeho vlažný poměr k proletariátu. Goethe se provinil zločinem němectví.
Tento zločin lze (částečně) odčinit pouze plnou a upřímnou podporou socialismu.
Můžeme jen spekulovat, zdali, narozen o cca 150 let později, by Jan Vlkochod vstoupil do Strany (Jednotné socialistické strany Německa), zdali by plně podpořil NDR, první stát dělníků a rolníků na území Německa.
Možná že by to udělal; v tom případě bychom mu mohli i částečně odpustit.

Mimochodem – občas se diskutuje (na úrovni hlavních ideologických tajemníků Strany) o současném osudu Marxe a Engelse. Tedy jestli jsou či nejsou mezi ostatními nejvýše zasloužilými soudruhy a soudružkami ve Věčném Kremlu, nebo jestli skončili ve tmě jako skončíme my ostatní (lépe řečeno, ve tmě a hnití, jako všichni nezpopelnění).
V současnosti převládá názor, že se tito velevýznamní soudruzi neradují na věčné schůzi ve Věčném Kremlu, neboť :
1) zemřeli před 7.listopadem 1917 (t.j. před VŘSR)
2) byli jiné než ruské národnosti

Problém národnosti je řešitelný (víme, že ve zlaté schůzovní a hodovní síni sedí i soudruzi Gottwald a Zápotocký), ale nelze obejít podmínku kladného postoje k SSSR (Sovětskému Rusku).
Někteří naši teoretikové ovšem právem namítají, že naše věrozvěsty nelze jen tak vykázat mezi červy a bakterie. Že tedy musí existovat něco jako předstupeň Věčného Kremlu, kde přebývají nejen Marx a Engels, ale i ostatní významní soudruzi a soudružky, nedoživší se rozbřesku pokrokového lidstva. A odkud budou, po nastolení komunismu na celém světě, vyzdviženi k hodování s Leninem a Stalinem.
Nu, nevím, a vědět nikdy nebudu (pokud se nestanu Hrdinou Ruské federace).

Pokud Vy chcete vědět více, vložte do imperialisticko-sionistického internetového vyhledávače výraz "limbus patrum".

Hezký večer přeji.

----------------------------------------------------------------------------------------------

*) http://www.mesec.cz/clanky/reinhard-heydrich-ekonomicky-manipulator/

Kopretina řekl(a)...

1)Víte, co nechápu,milý Vlastenče, proč je základním znakem socialismu považován vztah k Sovětskému svazu? proč třeba není základem socialismu poměr k Třetí říši, Izraeli či Dánsku? Důležité je snad mít levicovou pokrokovou orientace.

2) Proč považujete hlavní zločin Goetheo zločin němectví? Přece za rasu NIKDO nemůže. V čem byste se Vy praví socialisté lišili od nacistů, kteří pro změnu prohlásili zločin židovství? Zločin němectví snad nemůže být zločinem. Němec snad nemůže za to, že je Němec.

3) Jinak nechápu kompozitivní teorii. To je určitá nějaká reakční teorie.

To jsou otázky, které nechápu.

Kopretina řekl(a)...

Harpyje, co si myslíte o politice EU týkající se Slovenská a Řecka?
http://frantisekmatejka.blog.idnes.cz/c/150741/Evropska-unie-vyhrozuje-Slovensku-Cert-vezmi-Evropskou-unii.html

Harpyje řekl(a)...

Kde se,vážený Vlastenče, nachází s. Gustáv Husák, který se údajně před svým skonem oddal herezi?

Harpyje řekl(a)...

Milá Kopretino, názory vševěda Matějky mě nezajímají.

Kopretina řekl(a)...

To je možné, milá harpyje, že se pan Matějka v mnohých ohledech mýlí, ale s jeho vztahem k Izraeli se ztotožňuji na sto procent. Ten, kdo mě zná, ví, že má hlavní priorita k posuzování člověka, patří právě vztah k Izraeli. Proto také volím pravicové strany, jednak je volím ve vztahu k ekonomicky, jsem pro snížení daní, minimální zásahy státu do ekonomiky, ale také POZITIVNÍ vztah k Izraeli a to pravicové strany mají. Nedokázala bych volit žádnou stranu, pokud by měl negativní vztah k Izraeli. Přece si nevyrvu srdce z těla.

Kopretina řekl(a)...

Omlouvám se milá Harpyje (píšete se s velkým písmenem).

Kopretina řekl(a)...

Evropa se oddala islámu-Břetislav Olšer

Může za to program EUROMED (Euro-Mediterranean Partnership), nazývaný "barcelonským procesem", jenž počítá s přistěhováním až 80 milionů muslimů do zemí sedmadvacítky do roku 2050? Předběžný odhad těchto migrantů má vyrovnat demografický úbytek v celé Evropě. Zrada její křesťanské tradice? Vypočítavost Barrosových
socialistů? Kam vítr, tam plášť, vlastně čádor a nikáb...?

Usnesení tzv. barcelonského procesu podepsaly kromě členů EU i Maroko, Alžírsko, Tunisko, Egypt, Jordánsko, Palestinská správa, Sýrie, Libanon nebo Turecko a další. Podepsal též Izrael, zřejmě v naivní víře, ale spíš pragmaticky, že když EU nedbá na jeho bránu proti islámu, že mu alespoň tak uleví od "mírumilovných" muslimů.

Jedni tleskají, jiní zuří, hodně se též mezi našinci mluví o tom, že Evropa už dávno není křesťanská, takže jakápak tradice. Nicméně obyčejně se národy semkly, když se cítily v úzkých, a své tradice oživily. Evropská unie, přes varování Václava Klause, už zřejmě vzdala také boj o svoji neislámskou existenci. Přiznám se, že nejsem xenofob, ale v teplickém lázeňském parku v Čechách mi šel mráz po zádech. Moje blízkovýchodní paranoia. Bylo horké léto, přesto se lavičky černaly od čádorů až na paty a obdélníkových nikábů, závojů nezakrývajících pouze oči, prostě dlouhých hábitů lázeňských pacientek - četných muslimek, které využívaly polední siestu k tomu, aby svým pánům a vládcům umožnily klid pro třetí modlitbu k Alláhovi.

Za vše může dlouhodobý úbytek evropského obyvatelstva. Známe to, bohužel, tedy spíš Alláhužel, i z Česka, kde vzrustající populační křivku drží děti imigrantů. Cizinců nyní v ČR žije přes 410 000 a legálně jich u nás pracuje necelých tři sta tisíc. Jak říkal blahé paměti předseda ČSÚ Jan Fischer ve statistikách, až 90 procent celkového přírůstku obyvatel ČR v prvním pololetí 2010 šlo na konto migrace, když ze zahraničí se přistěhovalo o skoro 51,4 tisíce lidí více, než se vystěhovalo. Počet obyvatel České republiky stoupl meziročně o 65 tisíc na nynějších 10,446 miliónu, což výrazně ovlivnila přistěhovalci ze zahraničí.

Kopretina řekl(a)...

Porodnice zkrátka praskaly ve švech a za loňských prvních devět měsíců se u nás narodilo 91 300 dětí, tedy o 4900 více než za stejné loňské období. Už potřetí se u nás víc dětí narodilo, než kolik umřelo lidí. Podle EU je jednou z možných cest na udržení současného důchodového systému řízená imigrace, která by do Evropy měla přivést hlavně desítky milionů muslimů. Což tak kdyby stát motivoval původní bělošské rodičky, aby měly víc dětí. Třeba neškrtáním porodného, mateřské, zlepšením podmínek pro mladá manželství atp? Až jich budou v Evropě stamiliony…?

To ovšem předpokládá, že všichni přistěhovalci budou pracovat a platit daně. Iluze. Máme příklad Francie či Velké Británie, které už mají na svých územích celkem asi deset milionů muslimů. A očekávaný ekonomický přínos se stal velkým problémem, Imigranti nejenže nic Evropě skoto nepřispívají, snad jen Turci v SRN, ale naopak zvyšují během recese její nezaměstnanost.

Starý kontinent však není vstřícný jen povolováním přistěhovalectví vyznavačů islámu. Nemalé finanční sumy pro muslimské země jsou snad ještě významnější. Zabývají se tím dárcovské konference, např. v Paříži; Palestinci zde během ní získali od západních zemí příslib darů ve výši až 7,4 miliardy dolarů, jež by měly být použity na realizaci snu palestinské samosprávy o Palestinském státu. Nejvíce peněz věnovala, kdo jiný, Evropská unie - 650 miliónů dolarů. Následují Spojené státy s 555 miliony dolarů a Saúdská Arábie s 500 miliony dolarů. Konference v Paříži se účastnili zástupci 68 států a 20 světových organizací.

Kopretina řekl(a)...

EU se asi škrábe za ušima nad svým přemrštěným sobeckým lidumilství a čím dál víc se zamýšlí nad obřími donorskými částkami, které už byly věnovány na rozvoj i modernizaci Afriky a výsledky žádné. Jde o 12 miliard eur pro subsaharskou Afriku v roce 2004 a přes 5,3 miliard eur pro střední Afriku, co v letech 2005 až 2006 zmizely v "černé díře". Může za to politika diktátorských režimů, který myslí pouze na svoji kapsu a nikoli na pokrytecky deklarované národní zájmy.


Třetí nevětší muslimskou zemí v EU je Německo, které si muslimy doslova hýčká. Na 120 tisíc muslimů z třímilionové islámské komunity v SRN tak bude mít největší mešitu v v německém Kolíně nad Rýnem. Už brzy nebudou turisté obdivovat jen kolínskou katedrálu, ale i minarety, které v Ehrenfeldu postaví Turecko-islámské unie (Ditib). Projekt bude stát kolem 20 miliónů eur (497 mil. Kč) a zaplatí ho příspěvky 800 sdružení patřících k Ditib. Rozhodnutí podpořili němečtí sociální demokraté, zelení, liberálové a levice. Kolínský starosta Fritz Schramm projekt obhajoval tvrzením, že velkoměsto jako Kolín potřebuje centrální mešitu: “Nehodí se, aby se muslimové modlili v halách starých fabrik a na zadních dvorech“. Kupole moderní stavby má dosahovat 35 metrů a po stranách vyrostou dva 55 metrů vysoké minarety.

en v EU je momentálně průměrná porodnost bělošských maminek 1,3 dítěte na rodinu. Podle průzkumu by to však muselo být minimálně 2,11, pod toto číslo lze ošekávat vymření národa. Žádná kultura na světě nepřežila, pokud neměla porodnost nad 1,9 dítěte na rodinu. Za vším ale nehledeje rodičku, nýbrž islámskou imigraci, jež od roku 1990 tvoří asi 90 procent veškerého evropského přistěhovalectví. Zatím to nejvíc pociťuje Francie. Za necelých čtyřicet roků by měla být Francie islámskou zemí… Stejný osud čeká i Velkou Británii, kde už je přes tisíc mešit, některé přestavěné z kostelů, v Nizozemsku bude mít islám většinu už za patnáct roků a ještě dřív bude ruskou armádu tvořit z téměř poloviny muslimové.

Kopretina řekl(a)...

Jen Německo prý vydrží s přechodem na islám až do roku 2050. Za 20 roků má být v Evropě také zásluhou programu EUROMED počet muslimů více než 104 miliony. Rovněž ohledy na „nové seveřany” jsou zřejmě přehnané. Podle statistik se ve Skandinávii výrazně zvýšila kriminalita. Zatímco v USA je spácháno kolem čtyř tisíc trestných činů na sto tisíc obyvatel, v Norsku, Švédsku a Dánsku je to více než dvakrát tolik. Evropské perspektivy nejsou růžové ani v jiných zemích. V roce 2050 bude v Rakousku podle demografů každý pátý školák muslim, protože tamní muslimky rodí v průměru pět děti, zatímco katoličky jen dvě.

V Izrael jsem se setkal též s názorem, řekl mi ho slovenský Žid, znalý ještě poměrů ve své původní zemi, že Izrael je v obklíčení Arabů, což pro představu Čechů lze nahradit paralelou, že kolem Česka jsou hypoteticky země, podobné cikánským ghettům jako jsou Chánov, Janov, bývalý vsetínský "pavlačák" či chomutovské nebo ostravské romské čtvrti se vším všudy, jak je známe, tedy s nepřízpůsobivostí, nepořádkem a zlodějnou jejích obyvatel. Česko však má proti Izraeli velkou výhodu; cikání nevěří v Alláha a nepáchají sebevražedné atentáty.

Libyjský vůdce Muhamar Kadáfi v roce 2008 prohlásil:

“Proč umírat za islám? Nepotřebujeme už teroristy ani sebevražedné atentátníky. Přes 50 milonů muslimů v Evropě ji sami změní za pár desítek roků na islámský kontinent…”

Je to jako v pohádce O Smolíčkovi pacholíčkovi. Neposlouchal svého kamaráda jelena, pustil k sobě Jezinky falešnice a bylo zle. Únos a zlé vyhlídky. Naštěstí byl zlatorohý kopytník poblíž a vše dobře dopadlo. Také neustále slyšíme kolem sebe, blíž a blíž, hlasy muslimských Jezinek. Prý pusťte nás do civilizované Evropy, jen si odpočineme od strádání ve své vlastní zemi… A my je pouštíme, ještě jim vyhovíme ve všem, co si vymyslí, tiskneme jim korány…

Ve Francii se doporučuje učitelům, aby v osnovách vynechali autory urážející muslimskou víru, včetně Voltaira a Diderota, a podobný osud čeká Darwina. V mnoha třídách se raději neučí o holocaustu, neboť to uráží muslimské city. Součástí britského právního systému se nedávno staly muslimské soudy, pracující podle práva šária. Ve Francii najdete čtvrti, kam se nedoporučuje vstup ženám bez šátků na hlavách. Nedávno mladí muslimové v Bruselu ubili skoro k smrti chlapíka, který pil na ulici o ramadánu…

Kopretina řekl(a)...

Nastala už doba učit se od Churchilla a připomenout si jeho slova z roku 1942: „Nikdy neustupujte, nikdy, nikdy, nikdy, nikdy, v maličkostech ani velkých věcech, o kus ani o kousek, ledaže byste ustoupili cti a dobrému mravu. Nikdy neustupujte před nátlakem, nikdy se nepoddejte zdánlivě zdrcující převaze nepřítele.“

“V Izraeli je několik tisíc mešit a minaretů, kolik je synagog v Pásmu Gazy, v Iráku nebo Íránu a Afghánistánu…? To je jasná odpověď, v čem a jaký je rozdíl mezi judaismem, křesťanstvím a islámem…” řekl mi lakonicky Peter Bachrach v Haifě.

“Když se omylem ocitne izraelský voják v Ramalláhu, je zlynčován a pověšen na pouliční svítilnu, to samé se může stát každému Židovi. Podáte Palestinci ruku na usmířenou, plivne vám do tváře, protože mu připadáte jako slaboch a zbabělec. Je tedy islám mírumilovné náboženství…?” ptá se kamarád Tomi Shved v Tel Avivu.

Smolíček pacholíček si nedal říct a Jezinky už mají v jeho sedničce nejen tři prstíčky, ale celou dlaň a ruku… Kdepak se zlaté parohy asi pasou? Ve čtvrtém muslimském ráji...?

“Multikulturalismus je zdvořilé ustupování roztahovačnému hostu, který vás postupně vytěsňuje z vašeho příbytku,” řekl zavražděný nizozemský režisér Theo van Gogh a měl zatraceně pravdu.

A tak už máme, co jsme Lisabonskou smlouvou chtěli. A jednou s láskou vzpomeneme na mnohé Romy, co jsou sice bordeláři, ale naši; kam se hrabou na panovačné muslimy a jejich petrodolary za naši submisivnost...

Kopretina řekl(a)...

EVROPA, KTEROU ZNÁME, KTEROU MILUJEME, HODNOTY DEMOKRACIE, SVOBODY, ROVNOSTI, LÁSKY, POKROKU VĚDY, KŘESŤANSTVÍ,JSOU MRTVÁ. EVROPA SE PROPADNE DO TEMNÉHO VĚKU, KTERÝ BUDE DĚSIVĚJŠÍ, HORŠÍ.
MOŽNÁ MĚ BUDETE MÍT ZA ALARMISTKU, MOŽNÁ SI BUDETE MYSLET, ŽE SE OPAKUJI, TO JE PRAVDA, ALE NOMOHU SI POMOCI. ZABILI JSME EVROPSKÉ HODNOTY.

Větší vlastenec řekl(a)...

Ó Lado !
Jestli tahle Kopretina bude alespoň z poloviny tak plodná matka jako autorka (a tapetářka), tak Muslimové se svými plány na přečíslení nás Slovanů zcela pohoří.

Kopretina řekl(a)...

Jo Vlastenče, Vy také tapatujete. A autorem nejsem já, ale Břetislav Olšer, kapacita z Neviditelného psa.

Harpyje řekl(a)...

Článek "kapacity" z NP, Olšera je, Kopretino promiňte, trapná a ubohá agitka, namířená v prvé řadě proti EU, psaná v duchu českého "pravičáctví", nedůsledného paskvilu, který sice s opravdovým konzervatismem nemá moc společného, ale hrozně rád užívá argumenty jako "zrada křesťanské tradice".
Autor v ní překrucuje fakta, jiná zamlčuje a některá si dokonce přibásnil.
Stavbu kolínské mešity prý podpořili "němečtí sociální demokraté, zelení, liberálové a levice". Ale hned v následující větě autor záměrně zamlčuje, že kolínský starosta, který tuto stavbu obhajuje, je členem konzervativní CDU.
Že "se ve Francii doporučuje učitelům, aby v osnovách vynechali autory urážející muslimskou víru, včetně Voltaira a Diderota" je hloupá lež, kterou si autor zřejmě vycucal z prstu.
Taktéž zůstává dlužen vysvětlení, jak, a na jakém základě ona organizace jménem EUROMED hodlá "vyrovnat demografický úbytek v celé Evropě" přistěhováním 80 M (!) muslimů do Evropy.
Takových příkladů by se v tomto článku dalo nalézt bezpočet. Nikde ani jeden odkaz na zdroje z kterých autor čerpá.

Kopretina řekl(a)...

No doufám, že to nebude takové, jak Břetislav Olšer píše. Nechtěla bych se dožít situace, kterou pan Olšer popisuje.Pan Olšer píše, že procestoval :Česku, Izraeli, na Blízkém východu (Sýrie, Libanon, Gaza, Jordánsko), JAR, Kanadě, Španělsku, Ukrajině, Černobylu, Litvě, Srbsku, Bosně a Hercegovině, Chorvatsku, Thajsku a Vietnamu, což jsou místa, která sám osobně navštívil... Tak by měl mít určité vědomosti...

Kopretina řekl(a)...

A je to tady. Soudruh Sečánský u článku Gity Zbavitelové opět vyrukoval s mapičkami Svaté země. Údajně vlastnili palestinští Arabové půdu. Já říkám že ne. Půdu vlastnili jednak osmanští Turci, syrští a egyptští šejkové... Konečně nám levicový pokrokově zaměřený soudruh Sečánský vyrukoval s mapičkami. Je zajímavé, že se soudruzi odvolávají na OSN, přitom odmítají uznat základní rezoluci OSN 191/1947, která rozdělovala Svatou zemi na stát židovský a arabský... Odmítají uznat tuto rezoluci, kterou podpořily i pokrokové levicově zaměřené státy s nejdůležitějším státem SSSR. Rezoluci podpořili: Mezi státy, které souhlasily se vznikem státu Izrael, patřily Austrálie, Belgie, Bolívie, Brazílie, Bělorusko, Kanada, Kostarika, Československo, Dánsko, Dominikánská republika, Ekvádor, Francie, Guatemala, Haiti, Island, Libérie, Lucembursko, Nizozemsko, Nový Zéland, Nikaragua, Norsko, Panama, Paraguay, Peru, Filipíny,Polsko, Švédsko, JAR, Ukrajina, USA, SSSR. Uruguay, Venezuela. Thajsko . Tudíž státy jak reakční tak pokrokové... Konečně! Těšila jsem se na mapičky.

Harpyje řekl(a)...

Nepochybuji o tom, že ví, co píše. A doufám, že jsme zajedno, že to, co čítá, jsou fakta, a ne dojmy z cest. To je totiž úplně jiný druh žurnalismu.

Kopretina řekl(a)...

Já také doufám. Od něho mám knihy "A Bůh osiřel", "Přežili 6 válek", "Černá krev" . Všechny knihy se týkají Blízkého východu. Zajímá se zejména o osudy československých Židů (ať už přeživších holocaust) tak těmi co bojovali v britské armádě, létali v RAF či ve Svobodově armádě. Víte o tom, že ve Svobodově armádě bojovalo až 50% Židů? To mě také překvapilo. A posléze se tito lidé vystěhovali do Izraele a vybojovali svůj stát proti obrovské přesile Arabů. Myslím si, že by měl pan Ošer psát hlavně o Izraeli a palestinských Arabech, tomu rozumí nejlépe.

Kopretina řekl(a)...

Milá Harpyje, mrkněte, opět soudruh Sečánský vyrukoval s mapičkami, které mají popírat právo Izraele na existenci. Proti antisemitismu se těžko bojuje, protože antisemitismus je víra a proti víře se nedá bojovat. Soudruh Sečánský je přesvědčený antisemita. Antisemitismus je víra Satanova. Já jsem naopak přesvědčená sionistka, stojím na straně Izraele,Božího lidu, lidu, se kterým Hospodin uzavřel Abrahamovu víru. A druhak z kulturního hldiska, Židé jsou nám blízcí, jsou vědci, fyzici, chemici, literáti... Mezi nejúspěčnější Američané patří občané židovského původu. Ať noviny píší, co chtějí,ať rádio hlásá, co chce, ať televize píše, co chce. Já vím, že mám pravdu... Tedy doufám.

Šaman řekl(a)...

Goethe miloval Ulriku, a Ulrika milovala tohoto zamilovaného básníka. Sňatku však nepřáli rodiče - Ulriky, pochopitelně. Ulrika měla G. ráda (prý, když byli spolu, oba jen "zářili". Johannovi bylo 72, když se s dívkou seznámil. O dva roky později požádal o ruku paní máť. S Ulrikou vždy dlouho mluvil, nejspíš věc konzultoval i sní, čili předpokládám, že se sňatkem souhlasila. Už jí bylo 19, nejvyšší čas na vdavky... Nu - nepovedlo se. Za devět let JWG umřel - na anchlazení. Kdyby se o něj starala pečlivá ruka milované manželky, mohl se dožít ještě yvššího věku.

JWG dokázal být zamilovaný jako mladý Werther, i jako "stařec nad hrobem" (jeho věk byl v té době "požehnaný"). Všechny řeči o chlípném dědkovi pramenily vždy z toho, že muži na Johanna žárlili. Tenkrát v Mariánkách -a vlastně až dodnes.


usuzuji z toho, že se pak už nikdy nevdala. A přitom si spolu ještě mohli užít.

Šaman řekl(a)...

Co se týče Břetislava Olšera, je lepší číst rovnou jeho články na jeho blogu - a případně k nim i tam diskutovat (tedy nevyháním, jen konstatuji, že lepší je diskutovat k tématu pod předmětným článkem):
http://olser.blog.idnes.cz/

Šaman řekl(a)...

Ohledně vlastnictví pozemnků v Palestině, kříží se tam pojem "vlastnictví půdy" mezi kulturou zemědělskou a nomádskou - podobný problém jako byl s Indiány v USA.
Ale v Palestině to bylo takto:
1) Ač se o tom nemluví, žili nějací Židé na území Palestiny vždy i během doby diaspory a měli nějaké pozemky...
2)Pozemky, které byly obdělané či obdělatelné a které vlastnili Arabové či Turci, si evropští a američtí Židé kupovali od Arabů či Turků(už od 19. století). A pak na nich třeba pěstovali vinnou révu (Baron Rotschild např. na Karmelu nebo hoře Tabor.)
3)Neúrodné pozemky, které nikdo neobhospodařoval močály, poušť) patřily státu - a ty si Židé kupovali od státu. V 19. století od tureckého státu, ve dvacátém od Velké Británie. Po vzniku státu Izrael neobdělané pozemky - podle pravidel, platných v té době už stovky let - zůstaly majetkem státu - tedy Státu Izrael. A to na území Izraele, jenž zahrnuje i území s palestinskou samosprávou. Nomádi (beduíni) mají dnes stejnou smůlu, jako měli Indiáni...
4)Abych byl komplexní, území Golan Izrael po vítězné 6denní válce anektoval rozhodnutím Knesetu - a o jeho případném vrácení bude muset rozhodnout opět demokraticky zvolený parlament. Jenž případnou dohodu se Sýrií musí nejdřív ratifikovat. Čili nestačí jen nějaké mezinárodní dohody či norskoamerické iniciativy či osobní sliby izraelských levicových politiků. Anebo prohraná válka, pochopitelně.
5) O čem se už vůbec nemluví, je vyhnání Židů z arabských zemí, kde došlo i ke krádeži jejich majetků, včetně půdy....

Šaman řekl(a)...

Ad Náplavka: Děkuji Vv za poskytnutí obrázku, který ukazuje, že jsem skutečně hloupý neodborník, co se tejče náplavek.
Ohledně zvýšené hladiny vody více příště.

Kopretina řekl(a)...

Velmi dobré jsou stránky člověka píšícího pod nickem Jigal, než ho antisemiti kvůli jeho izraelskému jménu vyštípali.
http://jigalamir2.webpark.cz/

Šaman řekl(a)...

Co se přítoků a odtoků a odpovědného vypouštění týče, dávám jako extra článek, aby mohla probíhat další diskuse přímo k tématu "Vodní dílo Bedřichov".

Šaman řekl(a)...

Pokud máte něco k tématu, prosím přenést diskusi na dnešní
http://samanovodoupe.blogspot.com/2010/08/k-diskusim-ke-clanku-naplnit-preplnit.html

Harpyje řekl(a)...

Takový bullshit, jaký píše pan Olšer je lepší vůbec nečíst.
Co se Ulrike von Levetzow týká, tak dozajista nešlo o vzájemnou lásku, které ztroskotala na tom, že ji "rodiče nepřáli", neboť podle jejich vlastních slov “keine Liebschaft war es nicht” a z toho důvodu neměla Ulrike „gar keine Lust zu heiraten“.
Učit se, učit se, učit se!
A nenahrávat takovým blbům, jako je mistr Sečánský.

Kopretina řekl(a)...

Mně přijde,že soudruh Sečánský nikdy nechodil do školy a ani nestudoval.Jinak by věděl, že se informace musejí ověřit, zejména, jsou-li z internetu. Žádná kniha nedokázala pravdivost Sečánského slov. Odvolává se na to, že v knihách mapičky nejsou, ale proč by tam byli, autoři popsali dějiny... Jak píši, doporučuji ke studiu o tématu Izraele a Palestiny:
Paul Johnson-Dějiny židovského národa
Martin Gilbert- Izrael dějiny
Paul Gilbert-Židé ve 20. století
Michael L Brown-Máme ruce od krve
Ludwig Schneider-Sto krát o Izraeli
a internetové zdroje- http://www.science.co.il/arab-israeli-conflict.asp
http://jigalamir2.webpark.cz/ - možná člověka odpuzuje název, pojmenovat stránky po Jigalu Amirovi, doživotně odsouzeného vraha Jicchaka Rabina, to je pravda, ale informace jsou tak naprosto pravdivé. Články vytvořil nick píšící pod jménem Jigal. Než ho boleslavové a Vodníci vyštípali pryč. A Jigalovy stránky vyvracejí veškeré lži.

Kopretina řekl(a)...

pardon Martin Gilbert (ne Paul Gilbert)

Větší vlastenec řekl(a)...

Vážená paní Harpyje,

velice Vám děkuji za Váš skvělý a podnětný dotaz (ze 13.srpna, 20:08).
Ano, jak správně tušíte, s.Husák se neúčastní Věčné schůze ve Věčném Kremlu. Rozplynul se ve tmě a nicotě, jako kdejaký obyčejný člověk. Ne však z důvodu, který naznačujete.*)

Soudruh Husák ztratil právo na vstup do Věčného Kremlu již v listopadu 1989, neboť neleninsky ustoupil reakci. Armáda byla připravena, my v Milicích jsme byli připraveni, ale rozkaz ke zneškodnění agentů a zbytků domácí buržoasie nepřišel. Byla to druhá Mnichovská zrada.
Kdyby se byl tehdy s.Husák zachoval principiálně, rozdrtili bychom kontrarevoluci za pár dní; a shromážděné pučisty na Letné jediným mocným úderem letectva, tanků a raketometů. Jak už jsem před časem psal, my prostí obránci vlasti jsme čekali v bočních ulicích na prchající německé a americké agenty, abychom je zčechizovali. Jenže místo radostného hluku proudových motorů bitevních letounů a pásů mocných tanků, místo jásavého vytí přilétajících střel-Kaťuší jsme slyšeli jen protistátní a protisocialistická hesla, vytí všelijakých "zpěváčků" atd.
Zněl zněl zrady zvon. A my jsme ho tak milovali.

**********************

Ano, jen ti první (generální) tajemníci Strany, kteří nezradili, mohou zasednout do rudých křesel zlatého sálu mezi Hrdiny Sovětského svazu a ostatní nesmrtelné, mohou se zaposlouchat do nesrovnatelných projevů soudruhů Lenina a Stalina.

Kdybychom se tehdy vzmužili k obraně, bylo by dnes vše jiné. Pokrokové síly v Sovětském svazu by nás nenechaly na pospas hrdlořezům z Bundeswehru a po zuby ozbrojeným žoldákům US Army. Komunistická strana SSSR by prostě nepřihlížela nečinně, jak naši vlast obsazují Němci, Evropani a Američani. Zrádce Gorbačov, jenž by samozřejmě masakrování československého obyvatelstva nepřáteli sledoval s ledovým klidem, by byl odhalen, svržen a zavržen. Nové vedení KSSS by vydalo příslušné rozkazy, do té doby nečinné jednotky našich osvoboditelů ze Střední skupiny sovětských vojsk by započaly plnit své internacionální poslání.
Rudoarmějci by opět přijeli včas, jak legendární vojska z dávných kronik. Nejen na Staroměstské náměstí, ale i do ostatních socialistických zemí, v té děsné době postupně obsazovaných nepřáteli socialismu a Slovanstva.
Dnes bychom žili v klidu a míru Světové socialistické soustavy, v dostatku a jistotách rozvinuté socialistické společnosti. Netrápila by nás krize a nezaměstnanost, nemuseli bychom platit u lékaře a za vzdělání.
Já bych využíval svého Stranického vzdělání; nemusel bych se v potu tváře pachtit po stavbách, nemusel bych se ponižovat před všelijakými soukromokapitalisty. Velký Šaman by pracoval ve svém ústavu, jezdil by do Bulharska, kupoval by si brambory, cibuli a mrkev v prodejnách Ovoce a zelenina, o.p., chodil by na houby, vedl by řeči u piva.
Kopretina by pracovala v redakci regionálního deníku, ostře by tepala nešvary všedního dne – liknavé řemeslníky, nepravidelnou dodávku čerstvého ovoce a zeleniny, předražené houby na tržištích, díry ve vozovkách atd.
A Němci a kapitalisti ? Ti by za našimi hranicemi, bděle střeženými našimi a Sovětskými vojsky, mohli jen bezmocně skřípat zubními protézami.

Vlastně, vzhledem k okolnostem je konečné vyvanutí pro s.Husáka spíš odměnou. Škoda, že neexistuje žádné Stranické peklo.


Socialismus – budoucnost ldstva !***Volte ČSSD a KSČM !

----------------------------------------------------------------------------------

*) Mimochodem, já prostě nevěřím, že by takový pokrokový člověk mohl podlehnout vydírání černoprdelníků, byť na smrtelné posteli. Přes onu tragickou chybu s.Husák zůstal leninistou. A kovaný leninista má trochu jinou morálku, trochu jiné zakotvení ve své víře v materialismus, než nějaký Voltaire.
Po smrti s.Husáka se tvrdilo, že právě jeho údajný "návrat" k papežencům byl důvodem k přítomnosti Jána Čarnogurského na jeho pohřbu. Leč skutečnost je jiná. Opravdu stojí za to přečíst si slova slovenského vlastence :
http://www.e15.cz/nazory/rozhovory/jan-carnogursky-uz-stojim-mimo-politiku-a-jsem-tak-svobodnejsi

Kopretina řekl(a)...

Když jsme u černoprdelníků, milý Vlastenče, tak mě napadla otázka, co říkáte hříchu velkého Josifa Visarionoviče Stalina, ten navštěvoval kněžský seminář, není to hřích? A vůbec, co si myslíte o Stalinovi? Byl to velký člověk a nebo gauner. A co říkáte tomu, že se Nikita Chrusčov postavil proti Stalinovi a zahájil proces destalinizace. Tomu nerozumím,kdo byl pravý levicový pokrokově zaměřený člověk Stalin nebo Chrusčov?

Větší vlastenec řekl(a)...

SperkatKronštadt !
Milá Kopretino, zaprvé já NEJSEM u černoprdelníků, ne a ne a ne !
Zadruhé - není hříchem poznat ideologii i praxi největšího nepřítele.
Zatřetí mám na mysli slova nepřítomného STK o Higginsovi a jeho Líze. Víte, proč se prof.Higginsovi podařilo z prosté květinářky udělat dámu ? Protože : a) ji mohl cepovat 24 hodin denně; b) Líza D. se CHTĚLA zvednout ze společenského dna.

Mám možnost Vás cíleně a důsledně převychovávat ?
Ne.
Máte Vy zájem dát se k nám ?
Nevím, pochybuji.

Takže Vás s Vašim dotazy odkážu na zdroje opravdového poznání. Tištěné publikace (zdaleka není všechno důležité na internetu, stále ještě kontrolovaném imperialisty a sionisty) pro začátek samostudia najdete zde :
http://www.kscm.cz/article.asp?thema=3865&category=
http://www.nakladatelstvi-futura.cz/eshop/index.php
http://www.klub-pohranici.cz/publikace.htm
http://www.masarykovaakademie.cz/index.php?option=com_content&task=blogsection&id=8&Itemid=39

A za pár let se přihlaste s poučenějšími dotazy.

Ad discendum quod opus est nulla mihi aetas sera videri potest.***Volte ČSSD a KSČM !

Anonymní řekl(a)...

Nekafrej tu furt, souhu, vo ňákejch imperialistech a sionistech, pámbu ví, co je to za hajzly.
Nalep nám sem ňákýho Stalina, ať se poučíme a né furt ty latinský páprdy.
Čestík.

Anonymní řekl(a)...

Máte pravdu paní Harpyje,
ostatně jako vždy.
Dyť von ten dědek se taky vystrojil na maškarní bál a tam to s ním seklo, že si rozflák kebuli. No, byla to vostuda. Takže von rači pak napsal tu elégii, jako aby to zamaskoval a nenápadně vodešel. Vod tý doby ty různý páprdové si taky dělaj chutě. Jako že, když Géte, tak proč né já?

Harpyje řekl(a)...

Nějak mi to, Vlastenče, nesouhlasí. Když už ve Vašich představách existuje předpeklí, tak musí i logicky existovat místo věčného zatracení.
Nemohu pochopit, proč soudruzi, kteří zradili Stranu, z toho mají vyváznout tak lacino, vydáni pouze na pospas červům a baktériím, "ve tmě a hnití, jako všichni nezpopelnění", místo aby úpěli a pykali na Věčnosti. Sám Veliký Stalin, PBUH, byl sice dobrotivý, milosrdný a soucitný, ale na druhé straně spravedlivý a nesmiřitelný soudce (viz 99 jmen soudruha Stalina).
A když existuje předpeklí, tak musí i nutně existovat místo očisty, kde zesnulí soudruzi projdou ohněm sebekritiky, než vstoupí do Věčného Kremlu. A pokud je tedy pravda, že s. Gustáv Husák zůstal věrný své víře až do posledního nadechnutí, a přihlédneme-li k jeho zásluhám o Stranu, tak si myslím, že už dávno hoduje ve Věčném Kremlu po boku ostatních významných soudruhů, které obsluhují mladí pionýři a pionýrky ve slušivých stejnokrojích.
Ale to je, prosím, jen skromný a laický názor prosté věřící.

žibřid řekl(a)...

Co my víme, z čeho se Gustáv Hnusák zpovídal. Třena právě z toho, že v Listopadu nebyl dostatečně stranicky rozhodný:-)
Mimochodem na venkově nebyl problém chodit do kostela a zároveň mít stranickou knížku.

Kopretina řekl(a)...

Nevím, jak to chodilo, žibřide, ale ty děti, které měly v posudku to, že jsou věřící jakékoliv víry, tak nemohly jít na střední školu. Komunisté si odporovali, na jednu stranu prosazovali dělnický lid, řemesla, ale na druhé straně dělnickými profesemi trestali, tím, že zabraňovali dětem studia na SŠ i VŠ a museli dělat dělnické práce,není to divné? Dokáže mi to někdo vysvětlit?

žibřid řekl(a)...

Kopretino, zkušenosti mám až z druhé půlky 80.let:
pokud křesťané odbyli svou víru pouhým chozením do kostela, tak perzekvováni nebyli (ve městě jim maximálně občas policajti před kostelem kontrolovali občanky, na venkově ani to ne). V posudku to sice napsané pravděpodobně měli, ale že by jenom kvůli tomu nemohli studovat, tak s tím jsem se nesatkal. Trestána byla až aktivnější část věřících. Scházení bylo za komunistů zakázáno, pokud vím, tak na to existoval nějaký paragraf a policajti mohli teoreticky rozehnat kažou sešlost, kde byli více jak dva lidé.

Dělníci za komunistů nijak protěžovaní nebyli, to už spíš zemědělci (všiměte si, že na venkově každý dokázal "dětem postavit barák").

Anonymní řekl(a)...

Protžená, od Honzy
Traduje se, že přehrady na Bílé a Černé Desné byly stavěny současně, ale u té na Bílé se, z neznámých důvodů (patrně aby předběhli tu druhou) používala nekvalitní tchnologie. To se zřejně vědělo už před jejím ukončením a honem se začala stavět ona spojovací štola, dnes už asi nepřístupná, ale jako klucii jsme ji ještě mohli částečně prolézt.

Štola nepomohla a tak došlo k protržení přehrady na Bílé Desné. Skrze původní otvor velký jako díra po tužce se pak hnaly vody, které nakonec prorazily i hráz a dole v Tamvaldu vyhodily na břeh ohromné balvany, jeden z nich je vidět dodnes.

Honza

Druhá přehrada drží dodnes.

Šaman řekl(a)...

Žibřidovi ad: "V posudku to sice napsané pravděpodobně měli, ale že by jenom kvůli tomu nemohli studovat, tak s tím jsem se nesatkal."

V 80. letech asi ne, ale v 50.- ano. Existuje posudek, kde se psalo "Jeho rodiče chodí do kostela a on se přesto s nimi baví."

Byl někdy také rozdíl třeba v jediném roce - co ještě 1969 prošlo, 1970 už ne. Také šlo o to, na jakou školu člověk šel. Techniky byly v 70. letech otevřené pro každého. Takže v r. 1969 nebyl pro mne problém nastoupit na ČVUT.

Já měl na vojně v posudku (1975) "Neprověřen OO VB Liberec" - patrně proto, že můj táta dělal celý život dělníka v továrně svého strýčka - a tak jsem se jako absik nemohl stát (naštěstí!) důstojníkem.

Tátu, když měl jet v roce 1961 jako technik do Japonska někdo udal, že je Kovanic... (To jméno mělo v Liberci černou známku.) Táta pak stejně jel, nikoho lepšího na počítací stroje Nisa neměli.....

Máti měla v posudku (kolem 1960), že ve tříletém manželství s tátou - po kterém se s ním rozvedla - "načichla maloburžoasní morálkou"...
\ :-/

Šaman řekl(a)...

Honzovi: Přehrada protržená byla, dle Nevrlého,takto:
Nasypaný materiál byl dusán a hutněn po příliš vysokých vrstvách a rozbor ukázal, že návodní hráz nebyla opatřena, přestože to projektant navrhoval, jílovým těsněním, které yb bránilo průsaku. Vina projektanta pak byla zásadní: odtokovou štolu, která dodnes leží pod věží, předepsal uložit na pevné betonové rošty a piloty. Když během roku málo zhutněná hráz sedla o dvacet centimetů, nemohla výpusť klesat s ní a doslova hráz rozřízla.

Anonymní řekl(a)...

AHOJ CHTĚL BYCH SE OPTAT,NEMÁ NÁHODOU NĚKDO FOTKY Z VÝSTAVBY VODNÍHO DÍLA JOSEFŮV DŮL?V ROCE 1980 AŽ 1985 JSEM TAM PRACOVAL JAKO ŘIDIČ BAGRU LANOVÉHO RY 1,PAN INŽENÝR TO SICE FOTIL,ALE KDE JE MU KONEC,A KDE JE KONEC FOTKÁM,TAK MARNĚ SHÁNÍM ASPOŇ NĚCO DÍK,FANDA:-)