neděle 15. května 2011

Dekrety - vyhaslé uhlíky v popelu dějin

Stále znova je vyvolávána diskuse o tzv. Benešových dekretech. Pochybuje se, že je s nimi možné skutečné smíření s Němci. Benešovy dekrety prý stále nejsou zcela "vyhaslé". Mnozí o tom zde už kvalifikovaně diskutovali, to podstatné však ještě nebylo řečeno:

Když se mluví o "zrušení dekretů", míní se tím ty, které se nějak týkaly českých Němců. A z nich zase zejména ty, podle nichž se konfiskoval majetek. Je asi nutno zdůraznit: Jednalo se o jednorázová opatření. "Podle nich se již nerozhoduje o státním občanství, majetek se nekonfiskuje, nebo se nepostihuje drancování. Nic na tom nezměnily ani mezinárodní smlouvy podle čl. 10 Ústavy, ani Listina základních práv a svobod. Listina se nevztahuje na platnost těchto aktů učiněných v r. 1944 nebo v r. 1945, nezpochybňuje je, právě tak jako se nevztahuje na platnost např. 1. pozemkové reformy, nebo na konfiskace po Bílé hoře..." (Citováno z příspěvku našeho ústavního experta univerzitního profesora Václava Pavlíčka, který přednesl v září 1998 na konferenci k výročí Mnichova.) To je tedy ono "právní vyhasnutí".

Každý zákon může být zrušen, i jednotlivé "degrety", jak se už stalo v mnoha případech. Je však třeba si uvědomit, že tím samozřejmě vzniknou restituční nároky těch, kterým byl majetek odejmut. Zrušení "degretů" nemůže zařídit vláda, musí projít parlamentem. Zde pak potřebuje získat většinu. To znamená, že některá politická strana musí mít toto zrušení ve svém programu a získat dostatečnou podporu u voličů. I s těmi restitucemi. Zcela mylná je představa Rudolfa Kučery, ředitele Institutu politických věd FSV UK přednesená na zmiňované konferenci, že by se zrušením degretů "majetkově v českých zemích nepohnul ani lístek na stromě...". Viděli jsme, jak dovedli představitelé sudetoněmeckého landsmanšaftu zneužít upřímné Havlovy omluvy, je mi jasné, co by následovalo po zrušení vyvlastňovacích degretů.

Třeba na to časem dojde. Možná až budou nahrazeny naše válečné hospodářské ztráty, odhadované přes sto miliard Kč,- v předválečné paritě. Svoje ztráty z vyvlastněných majetků si odsunutí Němci vypočítali také na řádově sto miliard korun. To však už řešila např. Pařížská reparační dohoda, která majetek bývalých čs. občanů zahrnula do válečných německých reparací.

I spolkový sněm zrušil nakonec rozsudky proti odpíračům služby v nacistickém wehrmachtu. V roce 1998! Zatímco vdova po policejním generálovi (či esesáckém válečném zločinci a masovém vrahovi) Heydrichovi pobírala penzi, zběhové, kteří zradili vlast (Hitlerovu říši), na to nárok neměli. Ani vězňové německých koncentráků, vraždění prací. Je však třeba rozdmychávat vyhaslé uhlíky v popelu historie, otvírat znovu tuto Pandořinu skříňku? Požadovat restituce za vagony brýlí, protéz, vlasů, chlupů z ohanbí a lidskou kůži na stínítku???

Jediným oprávněným důvodem k zrušení některých "degretů" by bylo, kdyby i nadále škodily českým občanům německé národnosti či "německého původu" ještě dnes. Ale ono to tak není. Škodí krávy na ouřadech a bolševické reflexy v soudnictví. Stejně tak, jako se nedostalo spravedlnosti českým emigrantům, českým Židům či českým združstevnělým rolníkům, nedostává se někdy spravedlnosti ani současným českým Němcům. Často ne kvůli zákonu a často proti zákonu!

Po únorovém puči nedodržovali komunisté ani svou vlastní ústavu, která zaručovala soukromé vlastnictví drobných a středních podniků do 50 zaměstnanců a soukromé vlastnictví půdy do 50 ha. Likvidovali všechny soukromníky jako nepřátelskou třídu. Pokud byl snad soukromník Němec, byly proti němu zneužity i "degrety". Připomínám případ libereckého Němce Dreithalera, který protestoval proti "degretům", že mu na základě nich byl sebrán dům. Nakonec až ústavní soud jeho žalobu vyvrátil, "degrety" potvrdil jako součást našeho právního řádu, konstatoval jejich špatný výklad a ten žalovaný kus baráku nařídil českému občanu panu Dreithalerovi vrátit.

Na základě existence dekretu prezidenta republiky...

(Poprvé vyšlo na Neviditelném psu dne 17. května 2000)

PS: Podruhé vyšlo na tomto blogu ve středu 11. května 2011 v 21:23. Nezbadatelným úsudkem však ihned poté spadl bloger komplet. Zmizely úterní a středeční příspěvek, včetně komentářů. Nešlo vkládat komentáře.
Po obnovení provozu byl navrácen příspěvek ze středy, nikoli tento čtvrteční, což mělo čistě technický charakter. (Bit jsi a v bit se obrátíš...)
Vracím tedy text opět do provozu, bohužel bez už proběhnuvších komentářů.
\ :-) Šaman

63 komentářů:

Kopretina řekl(a)...

Václav Vlk starší by nám vysvětlil jak to bylo!!! Pan Vlk je na německou otázku expert. Harpyji častoval jako nositelku nacistických idejí, mě zase kvůli tomu, že jsem schvalovala uvěznění Mošeho Kacava za nacifeministku...
Jinak je ostuda, že potomci nacistických a bolševických vrahů dostávají penze, to souhlasím naprosto.
Jinak Wehrmacht nacistický, těžko říci. Členství ve Wehrmachtu bylo povinné, ne každý Wehrmachťák se dopouštěl válečných zločinů. Wehrmacht dobyl území, to byla jeho chyba, ale vraždění Židů bylo plno v režii SS. Před očima se mi vybavují fotky z masakru v Babyj Jaru... Strašlivé strašlivé místo...
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/47568/Baby-Yar
http://en.wikipedia.org/wiki/Babi_Yar
http://www.youtube.com/watch?v=wWcp0NAHYU0

A.S. Pergill řekl(a)...

Ona je zde jedna (záměrná?) nepřesnost:
Dekrety presidenta republiky byly vydávány ve stavu ústavní nouze (dané rozvratem z nacistické okupace a právě prvorepubliková ústava s takovou havarijní situací počítala). Nicméně jejich platnost podle ústavy musela být následně potvrzena novým parlamentem, což se také stalo. Takže tímto procesem získaly stejnou váhu v právním řádu, jako kdyby je odhlasoval parlament rovnou. Mezi "dekrety" a standardními zákony prošlými parlamentem není tedy z právního hlediska prakticky žádný rozdíl (parlament mohl dekrety nepotvrdit, modifikovat atd. a neudělal to).

Pedro řekl(a)...

Šamane, použiji poněkud modifikovaný citát nám všem štamgastům známého klasika: (jaké je genderově korektní přechýlení do feminima od slova klasik?) - Těšte se na grafomanskou lavinu od našeho plodného grafomana!

Harpyje řekl(a)...

Běžte už, s odpuštěním, do prdele, s tímto tématem!
Dzp.

Pedro řekl(a)...

Jawohl, Günther, Dzp!

Harpyje řekl(a)...

Dottore Raffaele Bendandi se vlastně tak vůbec moc nezmýlil. Místo v Římě se třásla země ve Španělsku. http://www.lidovky.cz/spanelsko-zasahlo-zemetreseni-10-mrtvych-ffx-/ln_zahranici.asp?c=A110511_211342_ln_zahranici_kim

Větší vlastenec řekl(a)...

Dekrety – živý oheň současnosti

O čem a proč diskutovat ? Copak, pro Leninovy rány, není vše jasné ?!
Zde ( http://www.psp.cz/docs/laws/dek/na1995.html ) Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 8.března roku 1995, kterým SE ZAMÍTÁ návrh skupiny nepřátel naší vlasti a našeho národa na zrušení Dekretu prezidenta republiky č. 108/1945 Sb., o konfiskaci nepřátelského majetku a Fondech národní obnovy.
Ano, náš Ústavní soud takto vlastenecky rozhodl v době, kdy v naší vlasti již pět let bezuzdně řádil kapitalismus a demokracie. Marxudík za národní hrdost a vlastenecké cítění Ústavních soudců !

Proč vlastně plývat slovy ? Každý český vlastenec, každá česká vlastenka ví, že Dekrety presidenta republiky jsou platné VĚČNĚ. Na věky věkův musejí být zachovány všechny tři pilíře naší státní a národní existence : Humánní odsun, humánní znárodnění, spojenectví se Sovětským svazem resp.Ruskou federací.
Nikdy nesmíme připustit návrat Němců, Maďarů a německojazyčných sionistů, nikdy se nesmíme smířit s porušením Dekretů v oblasti národního majetku.

Víme, že Dekrety o vyčištění naší vlasti od cizorodých živlů a Dekrety o znárodnění (skoro) celého národního hospodářství jsou jedno tělo – nelze část amputovat, jinak přijde smrt.
Víme, proč se buržoasní synek Havel omluvil Němcům za „vyhnání“ (to jest za humánní odsun) – chtěl lidu za bílého dne uloupit Lucernu.
Víme, proč Schwarzenberg, feudál rodem, buržuj majetkem a Němec řečí i chováním prohlásil humánní odsun za vyhnání a humánní znárodnění za loupež – chtěl lidu uloupit Schwarzenberský palác.
Víme, proč zrádce národa Topolánek prohlásil humánní odsun za vyhnání, humánní znárodnění za loupež, a teroristy Mašíny za hrdiny – chtěl od svých chlebodárců, Němců a buržujů, podíl z loupeže národního majetku.
Víme, co s těmito zrádci uděláme po našem opětovném vítězství : Zatočíme s nimi hezky česky humánně, po husitsku, po leninsku.

Takže jedinou větou : Vyhasnutí Dekretů by znamenalo začátek konce naší vlasti jako národně-socialistického státu.
Opravdu toto chceme ?!?

Volte plné obnovení tradičního tuhého přátelství s naší jedinou záštitou proti německým revanšistům a americkým imperialistům, s velkou a mocnou Ruskou federací !***Volte ČSSD a KSČM !

Pedro řekl(a)...

A je to tady!

stk řekl(a)...

A co jste čekal, Pedro?

Pedro řekl(a)...

Vanitas vanitatum et omnia vanitas!

Větší vlastenec řekl(a)...

Několik slov k tzv.kolektivní vině

Naši dědiční nepřátelé, buržujové a Euroameričani, nás neustále osočují z jakéhosi „uplatňování principu kolektivní viny“. To jest „zločinu“, jehož jsme se prý dopustili na Němcích, Maďarech a buržujích.
Již asi milionkrát jsme našim dědičným nepřátelům vysvětlili, že my jsme Češi, to jest, že díky své národní holubičí podstatě jsme prostě nikdy nikomu nemohli ukřivdit. Ale vše marno; agresivní Euroameričani a zákeřní buržujové pořád melou svou : „Kolektivní vina, kolektivní vina ! Chovali jste se jako Němci, ale Němci se přiznali a vy néé ! To se na vás řeknééé !“

Samozřejmě – mohli bychom se důstojně zahalit v tógu a mlčení, tedy vlastně v národní kroj a mlčení, ale to by jen nahrálo našim dědičným nepřátelům. Takže nemlčme, a opakujme čistou českou pravdu o humánním odsunu a humánním znárodnění.
Můžeme třeba použít lapidární vyjádření celonárodně sdílené pravdy, vyjádření, jež před časem zopakoval i Velký Šaman : Měli jsme právo zneškodnit všechny Němce, které jsme po osvobození ČSR Rudou armádou chytili. A to nikoli dle jakéhosi principu kolektivní viny, který Němci uplatňovali na sionisty, ale za individuální vinu jednoho každého „českého“ Němce.
Nevyužili jsme svého práva, zneškodnili jsme jich jen pár (desítek tisíc), ostatní jsme nesmírně humánně potrestali dle doplňujících odstavců Zákona o trestném činu němectví. Tedy jen odnětím občanských práv a vyhoštěním.
Puncované antifašisty jsme dokonce potrestali jen a pouze odnětím občanských práv po dobu 20 let !! Ruce by nám líbat měli, Němci prašiví. Prach pod našimi botami by měli z vděčnosti lízat, jako lízali jejich předkové prach pod botami našich otců a dědů.
A ne nás pořád obviňovat z něčeho ošklivého.

Čechové jsou národ dobrý!
Nešťastný, jenž v nouzi lká,
nechť se k Čechovi obrátí,
ten mu rychlou pomoc dá;
byť i Čecha nepřítelem,
nešetří Čech jeho vin.
Čechové jsou národ dobrý,
a Ty Čechů věrný syn!

(K.H.Mácha, 1836)

***Volte ČSSD a KSČM !***

Pedro řekl(a)...

A lavina je tady! Nu což, měl jsem našeho grafomana za chytřejšího. Když ale ta návnada byla tak lákavá.....

informace řekl(a)...

Země se třásla na Etně a na pobřeží Kalábrie. Magnitudo 2,5.

informace řekl(a)...

Ta návnada je opravdu tak lákavá.....
Šaman mu přímo nahrál do noty.
Teď nám grafoman předvede celý repertoár. Bez milosti....

Větší vlastenec řekl(a)...

Drahý příteli a soudruhu Pedro,
nepíšeš moc hezky o Velkém Šamanovi; to tedy ne.
Jistě, Velký Šaman z jakéhosi nejasného důvodu opět otevírá dávno vyřešenou a nám roduvěrným Čechům jasnou otázku, ale na druhou stranu má velké zásluhy; takže Tvůj příspěvek z 0:03 je neuctivý a zbytečně zraňující. Což jsi zapomněl, že Velký Šaman drží vysoko zdviženou pochodeň národní hrdosti ? Což jsi zapomněl, že Velký Šaman obětavě učí mladou generaci zdravé národní nenávisti ?
Nu, asi jsi zapomněl; jinak Tvoje slova vysvětlit nelze. Nezradil jsi přec, nepošpinil´s ústa ani hruď falešnou řečí ? Jsi stále tím třídně neúprosným soudruhem z kádrového, soudruhem, jež zrakem jako břitva ostrým odhaluje národní a třídní nepřátele ? Jistě jsi; stářím se sice člověk mění, ale podstata jeho osobnosti zůstává.
Takže Tě prosím, drahý příteli a soudruhu Pedro, nebuď na Velkého Šamana tak leninsky přísný. Buď k němu leninsky shovívavý, a raději řeš mé příspěvky. Řeš, a mně řež. Škoda rány, která padne vedle ! Já přece potřebuji Tvé obrovské a nenahraditelné zkušenosti z boje za šťastné zítřky ! Od koho je bude moje generace čerpat, až ta Tvoje odejde ?!

A bove maiori discit arare minor.***Volte ČSSD a KSČM !

Pedro řekl(a)...

A prosím nekrmte trolla! Stačí jenom nečíst...(a když nutkání si ho přečíst je neodolatelné, tak mu alespoň neodpovídat a nediskutovat s ním! [:-)

Větší vlastenec řekl(a)...

U brady Kalininovy, drahý příteli a soudruhu Pedro !
Velký Šaman je nejen autorem výše uvedeného článku, ale i Zakladatelem a Vůdcem tohoto vlasteneckého blogu ! Takže jaképak „Stačí jenom nečíst“ ?!
Naopak – číst, diskutovat, pokud možno 100% souhlasit !
Takže : Vzpamatuj se, seber síly do hrsti, vlož je do boje za vlast a národ !

Senum consilia, iuvenum lanceae.***Volte ČSSD a KSČM !

informace řekl(a)...

Mám tu jeden dotaz. Benešovými dekrety bylo sudetským Němcům odebráno československé státní občanství. Pokud je mi známo, rozdělením Československého státu občané nenabývali automaticky občanství České nebo Slovenské republiky. Museli optovat a jejich opce byla schvalována příslušnými úřady. To platilo alespoň pro Čechy, sídlící v cizině.
Takže zrušením dekretu o pozbytí čs. občanství, by se Němci nestali automaticky českými občany.
O co jim tedy jde? Aby byl každý případ projednáván individuelně? Chtějí se stát občany ČR, aby mohli žádat o navrácení konfiskovaného majetku?
A "nespokojili" by se snad tím navrácením majetku a na navrácení občanství by už nenaléhali? A třeba by se zmírnil i jejich žal nad utrpením násilného odsunu a "masovým vražděním" Němců v první poválečné době? A došlo by konečně ke smíření?
Anebo skutečně potomci odsunutých Němců pomýšlejí na návrat do starých vlastí v Evropě? Vždyť by tak vylidnili Německo a to by muselo hledat pracovní síly v mimoevropských zemích, na příklad v Africe nebo Turecku. Chce se stát Německo zemí multikulti "par excellence"?
O co jim vlastně jde, těm propagandistickým kazatelům křesťanské morálky z SdL a přidružených organizací?

Harpyje řekl(a)...

Ano, to je finální důkaz zvrhlosti "křesťanské morálky". Kážou ji propagandističtí kazatelé křesťanské morálky z SdL! :-))))
Komunistů, islamistů, nacistů, ateistů a dokonce i některých křesťanů(http://ww2db.com/images/person_tiso2.jpg) se netýká, což je důkazem jejich morální převahy a ideologické nadřazenosti.
Volte voly, volte krávy, jen nevolte klerikály! AEIOU, der Gerechte!

Větší vlastenec řekl(a)...

Němci - to jsou papeženci. Anebo luteráni. Jako většina Euroameričanů, našich dědičných nepřátel.
Prostě, když roduvěrný Čech zaslechne slovo "křesťan", chlupy se mu zježí, kudla otevře v kapse, závěr samopalu SA58 sám natáhne.
Však není náhodou, vážená paní Harpyje, že křesťani úzce spolupracovali s nejzuřivějšími nepřáteli naší vlasti, s Vatikánem a s vojensko-průmyslovým komplexem USA. Však taky dostali svou odměnu, po dočasném ústupu našeho spravedlivého společenského zřízení. Euroameričtí okupanti uloupili lidu kostely a kláštery, a nebýt hrdinství několika nejodvážnějších, uloupili by všemu lidu i tzv.katedrálu tzv.Sv.Víta, a předhodili by ji jako kus krvavého masa nenasytné šelmě-církvi.
Ano, dnes lid úpí pod bičem kapitalistických otrokářů, trpí psychicky z nedostatku prvomájových pochodů centry měst, pláče nad násilným zrušením lampiónových průvodů na počest VŘSR, ale páni křesťani se producírují v české (sic !) televizi. Naše mládež vyrůstá bez náležitého vzdělání v marxismu-leninismu-stalinismu, ale páni křesťani s farizejskými úsměvy vyučují náboženství. Veřejně, klidně, beztrestně. Zatím.
Beztrestností jsou si zatím drze jisti i Němci-fašisti. Pochodují pod svými kříži, pod provokačními transparenty, dávajícími německé názvy našim tisíciletým českým městům. Pochodují pod cedulemi se jmény 3000 vesnic a městeček, které jsme humánně srovnali se zemí, jejichž zločinné obyvatele jsme humánně odsunuli (většinou) do brutálního světa kapitalismu a demokracie. (Některé Němce-zločince jsme si ponechali, dílem na práci, dílem na pohnojení naší české půdy.)
Ale to jsem odbočil; řeč není primárně o pachatelích hrdelního zločinu němectví, ale o zločinných křesťanech. A mezi nimi, jak víme, Marxužel mohou být i odrodilí Češi a Moravané. Co s nimi uděláme po opětovném osvobození naší vlasti ? Totéž co po prvním osvobození; vždyť jen před pár dny si všichni čeští vlastenci připomenuli dvě z radostných jarních výročí : dokončení Akce K a provedení Akce P.
Ano, díky humánnímu odsunu a humánní likvidaci buržoasie jsme mohli zlikvidovat i křesťany, poslední z pijavic, do té doby sajících živou krev našeho národa. A jak se nám pak krásně žilo a budovalo !

S Němci a křesťany naložíme po našem – po husitsku, po leninsku !***Volte ČSSD a KSČM !

informace řekl(a)...

Harpyje,
nedělejte, že jste nepochopila, co jsem chtěla říct.
Když se podíváme na druhou světovou válku a to z jakéhokoliv hlediska, velké nebo malé historie, musíme jednoznačně říct, že to bylo hnusné období, kdy lidé klesli tak hluboko, že se o žádné morálce nedá vůbec mluvit. Na nejvyšší úrovni státní politiky je to historie nepřirozených aleancí, nedodržených mezistátních smluv, křížení zájmů, kde se nedbá na loajalitu, kde se šlape bezohledně na zájmy spojence; psala jsem o tom podrobněji 11. května 2011 13:06, nebudu to znova opakovat. Totéž můžeme pozorovat i na válečných frontách: vojska spojence jsou dislokována na nebezpečné pozice (to je případ italských alpských oddílů u Stalingradu), aby se uchránilo vlastní vojsko od ztrát a aby mohlo výhodněji postupovat kupředu. Tady bych mohla uvést mnoho podobných situací na všech stranách: Čechoslováci u Dukly, Poláci, Maori a Indové pod Montecassinem. Někdy ta nepřirozená aleance vede k ozbrojeným střetnutím mezi vojáky "spojeneckých" armád (Italové jdou s bodáky na Němce v Kyjevě a další podobné incidenty). Již před koncem války si západní spojenci a Sov. svaz dělí "sféry vlivu" bez ohledu na zájmy a přání států a jejich občanů. K tomu přidejte politiku koncentračních a vyhlazovacích táborů, německých a ruských. Po válce mělo být zájmem všech provést radikální denacifikaci Německa. O tom, jak ve skutečnosti probíhala v západních sektorech si můžete přečíst v knize německého historika Norberta Freie: Carriere. Le élite di Hitler dopo il 1945, vyšla v italském překladu v r. 2003 (německý název neznám a nemám čas ho teď hledat). Tam se dozvíte, kolik nacistických funkcionářů zůstalo na vlastních místech nebo se na ně po krátké době zas vrátilo. V sovětském sektoru to nebylo o nic lepší.
Podívejme se na operaci Odessa, kdy bylo umožněno nacistickým pohlavárům uprchnout do jižní Ameriky s pomocí Vatikánu.
Podívejme se pak na politiku chránění stranických nebo státních zájmů v poválečných čistkách, na příklad amnistijní zákon Togliattiho, tehdejšího ministra spravedlnosti, z června 1946 r., kdy jsou prakticky omilostněni jak komunističt partyzáni tak fašisti a to s perspektivou provést v Itálii komunistický puč. (Asi to zní nelogicky, ale je to složitější situace a tak se nad ní nebudu zvlášť pozastavovat. Odkazuji na knihy Gianpaola Pansy: Il sangue dei vinti a I tre inverni della paura.) A ještě k denacifikaci a defašistizaci: na webu v archivu italského MAE najdete stránky dokumentů o tom, jak tehdejší italská vláda kličkuje, aby nemusela vydat spojenecké komisi seznam německých válečných zločinců, kteří v období mezi zářím 1943 a dubnem 1945 vraždili italské civilní obyvatelstvo. Italská vláda v 1946 r, složená z křesťanských demokratů, komunistů a socialistů (ministrem spravedlnosti je komunista Gullo, který nastoupil po Togliattim, ministrem zahraničí socialista Nenni) nechce seznam poslat z obavy, že by to mohlo vést k podobným požadavkům ze strany Jugoslávie, Albánie nebo jiných zemí na vydání italských fašistických zločinců.
To jsou všechno zářné příklady morálky, morálky bez přívlastků.
Teď se pod9vejme na malou historii, dodejme k tomu zvlčilost civilních jedinců,někdy i žen, kteří si sami dělají spravedlnost často vražděním bezbranných zajatců. Neodsuzuju je, často je to následek utrpení, které ti lidé museli přestát. Ale je to v rozporu s morálkou, bez přívlastků.
Co jiného můžeme o té době říct? Bylo to selhání lidskosti.
Vyřizování účtů, dodatečné vyčítání a často ne zcela nezainteresované, nic na tom nezmění. Jen po víc jak šedesáti letech znova otevře rány.

Kopretina řekl(a)...

Zapomněl jste na sionisty, milý Vlastenče, na sionisty.
A nesmíte zapomenout na spojenectví s mohamedány. Zelená vlajka mohamedánů spolu s rudou leniskou.Byla jsem dříve na setkání ICEJE a světe div se, přednášel tam Johannes Gerloff s dalšími německými křesťany a mluvil o nástupu mohamedánů... Johannes Gerloff žije v Izraeli a Neviditelný pes otiskl některé jeho články... Překlad zajišťoval předseda ICEJE Mojmír Kallus...Jak vy komunisti a mohamedáni naložíte s námi sionisty? No přece Konečné řešení sionistické otázky. Dzp.

informace řekl(a)...

Harpyje,
nedělejte, že jste nepochopila, co jsem chtěla říct.
Když se podíváme na druhou světovou válku a to z jakéhokoliv hlediska, velké nebo malé historie, musíme jednoznačně říct, že to bylo hnusné období, kdy lidé klesli tak hluboko, že se o žádné morálce nedá vůbec mluvit. Na nejvyšší úrovni státní politiky je to historie nepřirozených aleancí, nedodržených mezistátních smluv, křížení zájmů, kde se nedbá na loajalitu, kde se šlape bezohledně na zájmy spojence; psala jsem o tom podrobněji 11. května 2011 13:06, nebudu to znova opakovat. Totéž můžeme pozorovat i na válečných frontách: vojska spojence jsou dislokována na nebezpečné pozice (to je případ italských alpských oddílů u Stalingradu), aby se uchránilo vlastní vojsko od ztrát a aby mohlo výhodněji postupovat kupředu. Tady bych mohla uvést mnoho podobných situací na všech stranách: Čechoslováci u Dukly, Poláci, Maori a Indové pod Montecassinem. Někdy ta nepřirozená aleance vede k ozbrojeným střetnutím mezi vojáky "spojeneckých" armád (Italové jdou s bodáky na Němce v Kyjevě a další podobné incidenty). Již před koncem války si západní spojenci a Sov. svaz dělí "sféry vlivu" bez ohledu na zájmy a přání států a jejich občanů. K tomu přidejte politiku koncentračních a vyhlazovacích táborů, německých a ruských. Po válce mělo být zájmem všech provést radikální denacifikaci Německa. O tom, jak ve skutečnosti probíhala v západních sektorech si můžete přečíst v knize německého historika Norberta Freie: Carriere. Le élite di Hitler dopo il 1945, vyšla v italském překladu v r. 2003 (německý název neznám a nemám čas ho teď hledat). Tam se dozvíte, kolik nacistických funkcionářů zůstalo na vlastních místech nebo se na ně po krátké době zas vrátilo. V sovětském sektoru to nebylo o nic lepší.
Podívejme se na operaci Odessa, kdy bylo umožněno nacistickým pohlavárům uprchnout do jižní Ameriky s pomocí Vatikánu.

informace řekl(a)...

Pokračování
Podívejme se pak na politiku chránění stranických nebo státních zájmů v poválečných čistkách, na příklad amnistijní zákon Togliattiho, tehdejšího ministra spravedlnosti, z června 1946 r., kdy jsou prakticky omilostněni jak komunističt partyzáni tak fašisti a to s perspektivou provést v Itálii komunistický puč. (Asi to zní nelogicky, ale je to složitější situace a tak se nad ní nebudu zvlášť pozastavovat. Odkazuji na knihy Gianpaola Pansy: Il sangue dei vinti a I tre inverni della paura.) A ještě k denacifikaci a defašistizaci: na webu v archivu italského MAE najdete stránky dokumentů o tom, jak tehdejší italská vláda kličkuje, aby nemusela vydat spojenecké komisi seznam německých válečných zločinců, kteří v období mezi zářím 1943 a dubnem 1945 vraždili italské civilní obyvatelstvo. Italská vláda v 1946 r, složená z křesťanských demokratů, komunistů a socialistů (ministrem spravedlnosti je komunista Gullo, který nastoupil po Togliattim, ministrem zahraničí socialista Nenni) nechce seznam poslat z obavy, že by to mohlo vést k podobným požadavkům ze strany Jugoslávie, Albánie nebo jiných zemí na vydání italských fašistických zločinců.
To jsou všechno zářné příklady morálky, morálky bez přívlastků.
Teď k tomu dodejte zvlčilost civilního obyvatelstva, které si samo dělá spravedlnost často vražděním bezbranných zajatců. Neodsuzuju je, často je to následek utrpení, které ti lidé museli přestát. Ale je to v rozporu s morálkou, bez přívlastků.
Co jiného můžeme o té době říct? Bylo to selhání lidskosti.
Vyřizování účtů, dodatečné vyčítání a často ne zcela nezainteresované, nic na tom nezmění. Jen po víc jak šedesáti letech znova otevře rány.

informace řekl(a)...

Tentokrát mi smazal Piksla 3 příspěvky - jeden celý a pak tentýž rozdělený na dvě části. A nebyly tam žádné odkazy!

Kopretina řekl(a)...

jsem proti vzniku "Palestinského státu". Kdysi jsem vznik "Palestinského státu" podporovala, nyní už ne. Vznik PS bude znamenat přestupeň ke zničení Izraele, což by mi vyrvalo tlukoucí srdce z těla...
http://eretz.cz/2011/05/hamas-vznik-palestinskeho-statu-je-predstupnem-ke-zniceni-izraele/
Jinak je jasné, že se palestinským Arabům NEDÁ věřit, jenom lžou, lžou a zase lžou... Jak řešit "palestinskou otázku"? Nijak. Ať to je tak, jak to je. Izrael vyznává všelidské hodnoty a palArabové mohou žít na území Judeje a Samaří, ALE nesmí terorizovat Izrael. Ne "Palestinskému státu", NE! Můj malinký skromný názor vyznává více lidí, jen já ani nikdo jiný tento postoj nevyslovuje nahlas. Vznik "Palestinského státu" nic dobrého nepřinese. Dzp.

Kopretina řekl(a)...

Bitva u Judeu a Samaří... Buď my nebo oni! Na kopcích Judee a Samaří se bojuje za svobodný Izrael, za svobodný židovský národ v Zemi Izraelské a Zemi Jeruzaléma, Zemi Sionu... Svatý národ Izraelský musí být statečný a nevěřit prolhaným palestinským Arabům. PalArabové jsou zlí...
http://eretz.cz/2011/05/poslanec-elkin-v-judeji-%E2%80%9Ebud-my-nebo-oni%E2%80%9C/

informaci řekl(a)...

Nevím, proč Vlastenci tu Piksla propouští sáhodlouhé litánie a mně to smaže. Že by měl u Piksly protekci?
Pámbu ví, kdy to Šaman vytáhne na světlo boží. Buď šel spát nebo na špacír.
Byla to odpověď Harpyji.

Šaman řekl(a)...

Je to tam, Informace.

\ :-ˇ)

Harpyje řekl(a)...

Who is who
http://img4.rajce.idnes.cz/d0401/3/3120/3120392_76939ce9c5f5eeb1312d51ced794bcce/images/019_-_who_is_who.jpg

informace řekl(a)...

Vrátím sem tedy příspěvek z 12.5., co BB.smazal.

Ještě další k paměti a zapomnění.
Včera (totiž 11.5.) se objevila v italských novinách zpráva o sebevraždě pětašedesátiletého vnuka významného fašistického pohlavára Roberta Farinacci, lékaře Pietra Moly.
Tělo bylo nalezeno na hrobu jeho dědečka, Pietro Mola se zastřelil loveckou puškou do prsou. Nenechal po sobě žádné vysvětlení, proč došel k takovému gestu, příbuzní říkají, že byl poslední dobou v depresi, když se dozvěděl, že má rakovinu. Všichni to považují za symbolické gesto, Farinacci byl zastřelen 28. dubna 1945 partyzány v severoitalském Vimercate, po krátkém procesu. Byl střelen do prsou, odmítl si nechat zavázat oči a obrátil se k plotonu čelem.
V té souvislosti noviny připomněly pohovor, který uveřejnil El Pais 1. května se synem nacisty Karla Franka jedenasedmdesátiletým Niklasem Frankem, který píše knihy a pořádá přednášky na německých univerzitách, v nichž vysvětluje, co byl nacizmus, odsuzuje jeho zločiny, varuje mladou generaci před nebezpečím opakování se historie.
"Hijo del “carnicero de Polonia”, uno de los más grandes criminales nazis, Niklas Frank lleva toda su vida expiando la culpa de su padre a través de libros y charlas para evitar que la historia se repita."
http://lamemoriaviva.wordpress.com/2011/05/03/el-peso-del-padre-nazi/
Psaní knih a přednášky mu pomáhají, jak říká, osvobodit se od tíže zodpovědnosti za skutky otce. Mladí musí být varováni, aby se historie neopakovala. "Somos 80 millones de alemanes: de esos, 10 millones son realmente demócratas; del resto sigo sin fiarme” (Je nás 80 milionů Němců, z nich je 10 milionů skutečných demokratů, ostatními si nejsem jistý.)

informace řekl(a)...

II
Jak nesou břímě paměti přímí potomci nacistických zločinců?
Bettina Goering, dcera maršála Goeringa se nechala ve třiceti letech sterilizovat, aby nepřivedla na svět potomky zločineckého plemene.
Katrin Himmler, vnučka (nebo praneteř) Heinricha Himmlera se vdala za syna izraelského občana, který přežil Auschwitz a napsala knihu Los hermanos Himmler, biografía de una familia alemana, ve které ostře odsuzuje svou rodinu.
Sestra Niklase Franka se zabila ve věku 46 let, přísahala, že nepřežije věk otce, kdy byl popraven. Druhá sestra a bratr žijí v jižní Americe. Se sestrou, která popírá holokaust, Niklas přerušil styky.
To je zase jiný projev paměti. Paměť, která pronásleduje, která nutí stále se vracet ke chvíli, kdy zločinný předek zakončil svůj život násilnou smrtí. (Nechte si přeložit googlem místa, kde N.Frank mluví o svých nočních můrách.)
Paměť nebo spíš živé svědomí zodpovědnosti za zločiny otců nebo dědů generace, která pochopila celou hloubku pádu národa, která vedla k tragedii II světové války, holokaustu, zničení samotného Německa. Paměť, která bojuje proti zapomnění lhostejných.

informace řekl(a)...

Zase jsem tam nechala stejnou chybu jak posledně: Niclas Frank je synem Hanse Franka, kata Polska.

Větší vlastenec řekl(a)...

Dekrety – živý oheň současnosti

O čem a proč diskutovat ? Copak, pro Leninovy rány, není vše jasné ?!
Zde ( http://www.psp.cz/docs/laws/dek/na1995.html ) Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 8.března roku 1995, kterým SE ZAMÍTÁ návrh skupiny nepřátel naší vlasti a našeho národa na zrušení Dekretu prezidenta republiky č. 108/1945 Sb., o konfiskaci nepřátelského majetku a Fondech národní obnovy.
Ano, náš Ústavní soud takto vlastenecky rozhodl v době, kdy v naší vlasti již pět let bezuzdně řádil kapitalismus a demokracie. Marxudík za národní hrdost a vlastenecké cítění Ústavních soudců !

Proč vlastně plývat slovy ? Každý český vlastenec, každá česká vlastenka ví, že Dekrety presidenta republiky jsou platné VĚČNĚ. Na věky věkův musejí být zachovány všechny tři pilíře naší státní a národní existence : Humánní odsun, humánní znárodnění, spojenectví se Sovětským svazem resp.Ruskou federací.
Nikdy nesmíme připustit návrat Němců, Maďarů a německojazyčných sionistů, nikdy se nesmíme smířit s porušením Dekretů v oblasti národního majetku.

Víme, že Dekrety o vyčištění naší vlasti od cizorodých živlů a Dekrety o znárodnění (skoro) celého národního hospodářství jsou jedno tělo – nelze část amputovat, jinak přijde smrt.
Víme, proč se buržoasní synek Havel omluvil Němcům za „vyhnání“ (to jest za humánní odsun) – chtěl lidu za bílého dne uloupit Lucernu.
Víme, proč Schwarzenberg, feudál rodem, buržuj majetkem a Němec řečí i chováním prohlásil humánní odsun za vyhnání a humánní znárodnění za loupež – chtěl lidu uloupit Schwarzenberský palác.
Víme, proč zrádce národa Topolánek prohlásil humánní odsun za vyhnání, humánní znárodnění za loupež, a teroristy Mašíny za hrdiny – chtěl od svých chlebodárců, Němců a buržujů, podíl z loupeže národního majetku.
Víme, co s těmito zrádci uděláme po našem opětovném vítězství : Zatočíme s nimi hezky česky humánně, po husitsku, po leninsku.

Takže jedinou větou : Vyhasnutí Dekretů by znamenalo začátek konce naší vlasti jako národně-socialistického státu.
OPRAVDU TO CHCEME ?!?

Volte plné obnovení tradičního tuhého přátelství s naší jedinou záštitou proti německým revanšistům a americkým imperialistům, s velkou a mocnou Ruskou federací !***Volte ČSSD a KSČM !

A.S.Pergill řekl(a)...

K těm dekretům:
1. Je třeba konstatovat, že možnost presidenta vydávat dekrety s váhou zákona byla v prvorepublikové ústavě zakotvena jako pojistka pro případ, kdy by byl natolik rozvrácen ústavní pořádek země, že by nemohly fungovat zákonodárné orgány. To se po německé agresi také stalo, takže Beneš vydáváním dekretů zaskakoval za parlament, jehož většina členů byla buď Němci povražděna, nebo se ještě nevrátila z koncentráků.
Po vzniku nového parlamentu všechny dekrety prošly normálním legislativním procesem, v němž mohly být nepotvrzeny, což by jejich platnost automaticky zrušilo. Tímto procesem prošly úspěšně, a tím mají stejnou platnost jako jakékoli jiné zákony, které vydal Parlament ČSR. Takže "zrušení dekretů" by musel být stejný proses jako zrušení kteréhokoli jiného zákona.
2. Vysídlení Němců nebylo provedeno jako akt "kolektivní viny", jak se to snaží odpůrci tohoto aktu namluvit veřejnosti. Bylo provedeno z toho důvodu, že Němci v období mezi světovými válkami prokázali, že nejsou schopni žít s jinými národy v jednom státě, jako rovný s rovným. To se ukazuje i na osudu Lužických Srbů, kteří propásli příležitost své území od německých agresorů vyčistit a zorganizovat buď vlastní stát, nebo se připojit k Polsku či Československu. V současné době jsou systematicky likvidováni jako národ, je jim odepírán přístup k vyššímu vzdělání v mateřském jazyce, na jejich území existuje povinná dvojjazyčnost (jakou známe z dob německé okupace i my). Je zajímavé, že na Turky, kteří jsou v Evropě naprosto cizorodý prvek, si Němci netroufají a běžně existují tureckojazyčné enklávy, v nichž žijí němečtí občané hovořící výlučně turecky.

Větší vlastenec řekl(a)...

DNES SLAVÍME 90.VÝROČÍ ZALOŽENÍ KSČ !


Ivan Skála : STRANĚ
(1.část)

Nelze tě slavit jen slovem,
nic neřekne prostinký verš,
ty pravdou svou zvučíš jak kovem
a slova si zakazuješ.

V tvém horoucím srdci se chvějí
sny tisíců, všechen náš žár.
Ty odléváš v tavírně dějin
lidského štěstí tvar.

Jak do kokil do našich srdcí
odléváš budoucnost všech.
V tvém jasu se zablýští rudy
a horoucní továren dech.

Nelze tě slaviti slovem,
nic neřekne prostinký verš.
Ty pravdou svou zvučíš jak kovem
a nově žít přikazuješ.

Šum obilí tryská ti z dlaní,
mas vůle ční z tebe jak zeď.
Já zpívat chci činů tvých granit,
tvou pravdou chci slavit tě teď.

*

Když život náš zazdili do cel,
tvá vůle v nás plála, tvůj sen…
Tys zářila tvrdě jak ocel
ve zbroji své leninské.

Jak med tekla demokracie
z úst vládních řečníků v lid.
Páchla a tížila šíje,
zrak chtěla nám zalepit.

My pili jsme hněv svůj jak vodu,
my hryzli jsme dětí svých stesk…
A vývěsní štít velkoobchodů
dál nad námi mastně se lesk‘.

My nouzovek hořkou šli cestou,
však neodhodili zbroj.
My cestu jsme volili čestnou:
tvrdší a lítější boj!

Tys vedla nás na zákop prvý,
tys velela: Na bodák! Pal!
My prapor zbarvený krví
výš zvedli, vpřed běželi dál.

A stokráte sraženi na zem,
stokráte vstali jsme zas.
Dnělo se Sovětským svazem
v Evropě celé i v nás.

Jak budoucnost světa se zdvíháš,
jak mládí epochy pníš.
Na tobě je úkolu tíha,
že nový svět uskutečníš.

*

Ty prapor zvedla jsi pro lid,
pro hladových dětí vzdech,
vždy vlastní krev ochotna prolít
na ztučnělých bulvárech.

Za mléko dětí ses rvala,
za práci, za dělníků zem.
Své kádry jsi útokem hnala
v zápas s oportunismem.

Když pačesy levičáků
ti spadaly do čela pak,
ty střáslas je s jasné své hlavy
a jasněji zaplál tvůj zrak.

Tys vedla nás, učila boji,
v němž stát tolik, co zraditi je.
V tvém ohni lid kalil zbroj svoji,
v očích jas Leninie.

Ty – ruce své do krve zdrané –
¬jsi hlídala dějiny.
Zněl hlas tvůj nad uraganem:
Ruce pryč od Číny!

Když pod botou nacistů
celá Evropa začla se chvět,
ty budovala jsi, smělá,
lidové fronty zeď.

Na hranicích stály již tanky,
lid zrazený chtěl se bít.
A z Hradu a ze Živnobanky
znělo: Jen rozvahu! Klid!

Tys kázala svobodu bránit
a útoku postavit hráz.
Tys věděla: sáhnem-li k zbrani,
že s námi je Sovětský Svaz.

Tys neznala frází, slov sladkých,
tys dovedla zahřímat,
až buržujům stáhly se zadky
a malodušný chvěl se Hrad.

A když pak buržoasie
pod zisků svých praporem
jak dobytče sehnula šíje
a zradou svou špinila zem,

tys proti zradě šla čelem,
tys nepřestávala hřmít.
A pod tvým slovem pak zbrojným
se do boje šikoval lid.

*

Tys učila zítřek nás kovat
a každý tvůj rodný syn
tvým horoucím úsměvem ovát
z illegá1ních tiskovin

vyhazoval ve jménu tvém mosty
a ještě v smrti mu z úst
jediný výkřik zněl prostý:
Ať žije komunismus!

A partyzány se zalesnily
na pokyn tvůj hory i vsi.
Tys byla vším, proč jsme kdy žili,
a celičkou budoucností.

Tys rodila hrdiny smělé
a věrní synové tví
šli v zápas za Sovětským svazem
a došli s ním k vítězství.

Větší vlastenec řekl(a)...

Ivan Skála : STRANĚ
(2.část)

Ty s čela jsi prsty pak svými
prach setřela minula
a s rukávy vyhrnutými
u ponků jsi stanula.

Dnes noví, zářiví lidé
tě zlatí svým úsměvem.
Po hřídeli roztáčí hřídel tvá,
závody rozkvetlá zem.

Šum obilí tryská ti z prstů,
lid svobodný dává se v let…
Já musím ti hrdost svou všechnu
do očí vyzpívat hned.

Já dějiny národa svého
list po listu do rukou bral,
až do dneška – gottwaldovského.
Ten nejzářivěji v nich plá!

To nejlepší, co jsem v nich našel,
já v tobě nalézám dnes.
Já poznal, že dějiny naše
ty teprve naplňuješ.

Ty lidu dala jsi život,
tys práci dala a jas,
ty buduješ armádu míru
z dělníků, z každého z nás.

Tys učila do rukou vládu
dělnickou třídu brát,
tys bděla, když spikli se zrádci
k pokusu o převrat.

Tři roky ses u ponků bila
a k úrodě nutila zem,
tři roky po zrnu, cos sila,
dupali s úsměškem.

Buržoa sabotáž snoval,
čím hůře, říkal, tím líp…
Ale tvůj prst ukazoval
a lid náš ti skládal svůj slib.

Ten lid, který tři roky tvořil,
v němž úsvit zítřků se rdí,
železnou pěstí jim zbořil
větrných zámků zdi.

V železnou řeku se slila
hruď s hrudí za tebou
a jako smršť vybuchla síla,
kterou se dějiny dmou,

A tento lid vedla má strana,
ne, nebyl rok dvacátý,
ve výhni dějin už vykována
byla zbraň odplaty.

Ne, ani na chvíli neztich‘
hlas tvořící dějiny.
Dělníci drželi v pěstích
budoucnost otčiny.

A těm, co vsadili všechno
na zradu, těm bez vlasti
zbylo jen jediné: zdechnout
v dějinné propasti.

*

Tak vyvřel jak kovová láva
den tvého vítězství.
Tvá síla, tvá moudrost, tvá sláva
hrdostí ve mně se chví.

S tebou nepřemožitelni
my novou si stavíme zem.
A v zemi té první dnes dělník
i prvním je občanem.

Dnes radostná ústa tvoje
zní svištěním řemenic,
na pokyn tvůj vydají sloje
lesklého uhle víc,

v tvém rytmu se zvedají jezy,
v tvém rytmu se buchary dmou…
Sladký dech obilných mezí
ti vane na uvítanou.

A člověk za člověkem zvedá
své vůle, své radosti štít.
Tys naši epochu celou
dovedla prolidštit.

Měj hlavu mou, ruce mé obě,
já, odpusť, tak málo ti dal.
Když padali soudruzi,
k tobě já teprv se prodíral.

Do učení když jsi mne vzala,
z tvých dlaní jsem hluboko pil.
Dnes Internacionála
jak prudká krev bije z mých žil.

Svou pravdou mi do krve vrůstáš
a zbraní svou činíš mne hned,
ty tisíce radostných lidí
v proud strháváš hrdinných let.

Dnes nebudem pálit ti svíce
a popsky se zaklínat ctí.
My práce dáme ti více,
všem lidem víc radosti.

Je zlatisté každé teď ráno,
my se vším se radostněj‘ rvem,
pod kroky všech dělníků světa
už začíná duněti zem.

Na gottwaldské dvacetiletí,
na tebe hrdi jsme teď.
Tak jako nás uč naše děti,
jak nás i je k vítězství veď.

informace řekl(a)...

A celou tuhle dlouho litánii Piksla Vlastenci pustí. Pořád říkám, že Piksla je komunista.

informace řekl(a)...

A stejně to jako rytmus Skálovi pokulhává. To by tam nebylo něco podařenějšího?

Harpyje řekl(a)...

Velmi zajímavé, co píšete o té v naší době probíhající genocidě Lužických Srbů, Aspergille. Je vidět, že máte přehled o světovém dění.
A svět přihlíží, a nikdo nezakročí! Jaká trgédie!

A.S. Pergill řekl(a)...

Harpyje,
svět v klidu přihlížel i na vyhlazování Židů v koncentrácích, dokud mu to nebylo omláceno o čumák vojáky, co ty koncentráky osvobozovali.
Svět taky zcela v klidu přihlíží i na řadu genocid v mnoha oblastech. Namátkou Tibet, Kongo, Jižní Súdán, Kosovo ...

Větší vlastenec řekl(a)...

Na genocidu Lužických Srbů pokrokové lidstvo nezapomíná, vážená paní Harpyje.
Zde je důkaz : http://www.ceskenarodnilisty.cz/luzickosrbska_problematika

A že mlčí Euroamerika ? Vás to snad překvapuje ? Cožpak nevíte, že vrána vráně oči nevyklove ? My Slovani jsme pro Euroameričany jen obtížná havěť; prý jim „zabíráme jejich životní prostor“, navíc prý páchneme (ve skutečnosti voníme nezkaženou přírodou - lesy a stájemi).
Ve skutečnosti jsme pro podlé a zaostalé Euroameričany skutečnou hrozbou; naši dědiční nepřátelé si uvědomují naši převahu kulturní (obejdeme se bez zdraví škodlivých deodorantů), mravní (obejdeme se bez církevního vydírání), a především politickou. Vždyť v celé Euroamerice zatím vznikla jen hrstka socialistických států : Kuba, Nikaragua, Venezuela, imperialismem zardoušená Grenada a Chile. A jinak jen neúspěšné pokusy : Pařížská Komuna, povstání Spartakovců. A jinak nic, pustina kapitalismu a demokracie, peklo křesťanství a sionismu.
Zato my Slovani, my jsme založili socialismus všude kam jsme přišli. S výjimkou poevropštěných Poláků, té skvrny Slovanstva, jsme se vypořádali s křesťanstvím. Ale s buržuji, feudály, intelektuály jsme všude zatočili po leninsku (my Češi i po husitsku).
Prostě – my Slovani JSME jiní. Naše vrozená pokrokovost nám umožňuje nést v srdci naši pravlast, Velké Rusko.
Ano : Všude, kam kdy páchla naše slovanská noha, je a vždy bude Západní Asie. To degenerované Euroameričany děsí, proto nás nenávidí, proto proti nám štvou své válečné psy-Germány.

Ještě prostěji : Genocida Lužických Srbů je předobrazem našeho budoucího osudu v kapitalistické a demokratické Euroamerice.
Ano, soudruh a soukmenovec Pergill správně přirovnává osud Slovanů v EU k osudu vězňů hitlerovských koncentráků.
Proto, vážená paní Harpyje, musíme co nejdříve vstoupit do EU po našem – jako osvoboditelé. Asi Vám nemusím líčit, jak se budeme muset vypořádat se zrádnými emigranty, které během osvobozování Euroameriky zadržíme. (Stejně jako SSSR se zrádci sovětské vlasti, polapenými v roce 1945 v ČSR.)
Takže Vám snad nemusím opakovat, že návrat mezi nás, návrat do Západní Asie, je ve Vašem osobním zájmu.

Přeji Vám hezký den.

Harpyje řekl(a)...

Musím Vám odporovat, Vlastenče. Zapomíná. Autor článku "Přežijí Lužičtí Srbové rok 2100?", uvědomělý Slovan, jako s.a s. Aspergill, se obává toho nejhoršího.
Katolická církev nemá pro samé usmiřování se sudetskými Němci a Německem vůbec čas na podporu Lužických Srbů, a určité "české" politické kruhy (každý si může domyslet, o koho jde, že ano) přenechaly volné pole německým germanizátorům, kteří začali útok proti tomuto zkoušenému národu. O německém, česky psaném tisku, není snad vůbec zapotřebí se zmiňovat.

Větší vlastenec řekl(a)...

Ale papeženci jsou přece krvaví tmáři ! A čeští námezdní pisálci v německém (euroamerickém) žoldu jsou Poturčenci horší Turka ! Co tyto k převýchově určené osoby mají společného s pokrokovým lidstvem ?!
Prostě, vážená paní Harpyje – já musím trvat na svém výše uvedeném prohlášení : Na genocidu Lužických Srbů pokrokové lidstvo nezapomíná. Nezapomíná na ni naše Strana, nezapomíná ani s.V.V.Putin.
Zkrátka : Čím dříve vstoupíme do EU ne jako otroci, ale jako osvoboditelé, tím více Lužických Srbů přežije.

Čest práci a Míru zdar !

Harpyje řekl(a)...

Jste příliš velký optimista, Vlastenče. Podle autora článku se snažila zabránit genocidě jen hrstka statečných vlastenců, jmenovitě Miloš Zeman, bývalý předseda vlády, 3 poslanci z levé části politického spektra, a český alternativní tisk, např. Křesťanský sociál a Slovanská vzájemnost. Pomohly i levicové Haló noviny. Co to je, proti přesile německých germanizátorů?
Vámi navrhované řešení (vystoupit z EU) rovněž genocidě nezabrání. V zájmu přežití lužickosrbského národa je nutné, aby se celá EU rozpadla. Viz Petr Hájek: Unie se rozpadne. Evropská i americká. S pomocí Boží a navzdory Havlům a dalším neomarxistům.

Větší vlastenec řekl(a)...

Naše vystoupení z EU je přece jen prvním krokem, vážená paní Harpyje. Tím dalším je likvidace domácích zrádců, především celého hadího doupěte tzv.Pravdy a Lásky.
A pak, jak jsem napsal výše, pak vstoupíme opět do EU; ale již v naší přirozené slovanské roli. Ano, my, dnešní otroci pánů z EU (a vůbec celé Euroameriky) se vrátíme jako osvoboditelé a nositelé kultury.
S pomocí Nesmrtelného Lenina osvobodíme nejen bratry Lužické Srby, ale celý utlačený euroamerický proletariát. A nezabrání nám v tom ani všichni čerti s Trockým v čele.

Ach, kéž by to bylo v květnu ! Kéž by naše znavené vojáky vítaly rozjásané davy osvobozených euroamerických pracujících s květy šeříků v rukou !

Harpyje řekl(a)...

To je Váš Generalplan West, Vlastenče?
Má něco do sebe, ale ta posloupnost je naprosto chybná. Prvním krokem totiž musí být likvidace nevětraného mravního a duševního pelechu P & L, páté to kolony eurohujerů, Bilderbergu a sionistického velkokapitálu. Teprve potom můžete uvažovat o vystoupení z eurosojuzu. Ale třeba se splní prognóza konzervativního katolíka Hájka, a Unie se předtím rozpadne. Evropská i Americká. S pomocí Boží a navzdory Havlům a dalším neomarxistům, a naše vlast získá opět suverenitu, pozbytou vnuceným podpisem Lisabonské smlouvy.

Větší vlastenec řekl(a)...

Obávám se, že se mýlíte, vážená paní Harpyje.
My přece nejdříve musíme zvítězit (nejlépe ve volbách, ale není to bezpodmínečně nutné), následně se musíme zbavit okovů EU a NATO, a teprve potom začít s likvidací P&L a dalších protistátních spikleneckých center (ODS, církve, Sudetoněmecké kanceláře atd. apod.).
Proč v tomto pořadí ?
Žádný český vlastenec přece nepochybuje o agresivní povaze Euroameriky. Nikdo z nás nepochybuje, že Euroameričani se pokusí zastavit humánní znárodňování a humánní zneškodňování našeho vnitřního nepřítele. Pokud na nás EU a NATO vojensky zaútočí po našem vystoupení z oněch krvelačných tmářských paktů, pod záminkou obrany tzv.lidských práv (ve skutečnosti kvůli zachování kapitalismu a demokracie, multikulti a P&L), bude okamžitě vší pokrokové lidstvo vědět o co jde - o zahraniční agresi. Jako v Iráku, Afghánistánu, Jugoslávii, Grenadě atd. apod. Pak nás pokrokové lidstvo proti imperialistické agresi podpoří.
Prostě – nejdřív obnovení svrchovanosti, pak Klausovy dekrety, a nakonec likvidace dědičného národního a třídního nepřítele.

A pak už se bude tančit všude !

Harpyje řekl(a)...

I Vy filuto jeden!
Marsch durch die Institutionen!
Za tuto inspiraci se Vám, doufám, dostane řádné stranické důtky od Vašich spolustraníků, a to právem!
Že se nestydíte! Nechat se inspirovat neomarxisty!

informace řekl(a)...

Italský výraz vhodný pro situaci je "parlarsi addosso".

Pedro řekl(a)...

Úplná symfonie vzájemného porozumění a duševního souznění. Dokonalejší jsem viděl už jenom v diskusi pod článkem "Němci ztrácejí důvěru v církev. Je v zajetí dogmat, říká Günter Grass" na Lidovkách z 12. března 2010.

Větší vlastenec řekl(a)...

U brady Kalininovy ! No toto ?! Vy mne můžete poučit v přemnoha oblastech, vážená paní Harpyje, ale v M-L-S a v dialektice ? V praktické politice Strany ?
Asi ne, viďte ? Na to jste příliš dlouho žila naprosto odloučena od vlasti a lidu; příliš mnoho času jste strávila v Euroamerice, v kapitalismu a demokracii. Takže prosím : Neobviňujte mne z úchylkářství, levičáctví a pod. Jistě, jsem nedokonalý přítel, jako jsem byl nedokonalý soudruh (vždyť jen Lenin a Stalin jsou dokonalí). Například nedokážu být leninsky nesmlouvavý; ano, asi bych povolil i cigaretu vykouřit buržoustovi či Němci, než bych dal pokyn k provedení spravedlivého rozsudku.

Ale ! Pokud mnou navržený postup osvobozování naší vlasti od Euroameriky vzdáleně připomíná návrhy levičáka Dutschkeho na osvobození euroamerického proletariátu, není to vinou nějaké mé úchylky. Je to jen náhodná shoda.
Vzpomeňte si – museli jsme v roce 1946 dělat revoluci, abychom zvítězili ? Ne, samozřejmě; využili jsme stávajících institucí, využili jsme zdánlivě silných stránek kapitalismu a demokracie k jejich porážce. Jinak řečeno, metody boje se mění podle měnících se podmínek; opak může tvrdit jen dogmatik.
Co se však nemění : Vždy musíme (my, ne vy) jít leninskou cestou, vždy musíme být leninsky zásadoví. Při rozhodování o dalším postupu, o každém dalším kroku se vždy musíme ptát : Posílí to naši moc ? Pokud je odpověď ANO, pak tento postup přesně odpovídá leninským zásadám.

REKAPITULACE : Máme vlasteneckého prezidenta, jenž nás neochvějně vede zpět k našim starším bratřím. Máme dvě leninské Strany a rozhádanou neschopnou pravici. Máme naše starší ruské bratry, kteří nebudou váhat nám přijít na pomoc, pokud je o to požádáme. Pravice má rozhádané a váhavé spojence, Euroameričany.

KONTROLNÍ OTÁZKA : Myslíte, že pohodlní a zbabělí Euroameričani si budou nasazovat plynové masky a kopat zákopy kvůli zachování kapitalismu a demokracie v nějaké malé vzdálené zemi, zemi, jejíž obyvatelstvo si přeje mír a národní socialismus ?

informace řekl(a)...

Petr Krejčí má na svém blogu na Lidovkách čtyři nádherné články o Sardinii. Myslím, že ani Sardinci všechny ty věci, o kterých píše, neviděli. Přečtěte si, doporučuju. Krásné fotky Sardinie na jaře.
http://petrkrejci.bigbloger.lidovky.cz/r/17097/Nezarazene.html

Anonymní řekl(a)...

Vy jste mi tedy pěkný lhář! Dekrety nejsou v žádném případě vyhaslé, protože podle nich cz-soudy posuzují nároky cz-šlechty na zabavené nemovitosti. Další Vaší lží je tvrzení, že majetek sd-Němců byl započten do reparací. Nebyl! Dekrety lze zrušit ex tunc nebo ex nunc. Že jste o tom nic neslyšel, když v textu blábolíte něco o vracení majetku?
Tomáš Krystlík, krystlik@seznam.cz

informace řekl(a)...

A jéje, pan Krystlík!
Když už mluvíte o reparacích, můžete mi říct, jak je Německo s placením reparací za II. světovou válku?
Za první světovou skončilo s placením v říjnu r. 2010. Dzo.

Pedro řekl(a)...

Zle matičko, zle, sedmilhář a sráč do vlastního hnízda je zde!

Větší vlastenec řekl(a)...

Protistátní spiklenecké centrum rozdrtíme !

Jak každý opravdový český vlastenec ví, pan Krystlík je placený agent euroamerických ideově-diversních centrál. Agent Krystlík je členem protistátního spikleneckého centra Pravda&Láska, toho nevětraného pelechu plného intelektuálů, narkomanů, křesťanů, homosexuálů, Němců, sionistů, potomků cizácké šlechty a domácí buržoasie a jiných podobných zvrácených individuí.

Pěkná cháska se to sešla, aby se porvala o kosti a eura milostivě jim předhozená Němci a Američany !
Krystlíci, havlové, švarcemberci, trautenbergové, hokynář Bočan, páter Halík; papeženci, zednáři, bankéři, samozvanci a zaprodanci, darmošlapové a darmožrouti !
Chamtiví živnostníci, brutální kulaci, nelidští fabrikanti, krvaví uhlobaroni, strašidla ze Spessartu, upíři z Bilderbergu !
Jaká to skvostná přehlídka oblud ! Jaké to hemžení, když pevná ruka lidu odklopí plochý balvan, zakrývající zapařené semeniště buržoasně-feudálního hmyzu !
Jaké to pištění, když ocelová pěst bezpečnostních orgánů vytáhne na světlo euroamerické krysy z jejich pozlacených děr !
Jaký to vřískot, když revoluce, ta nezastavitelná lokomotiva dějin, rozdrtí práchnivé doupě multikulti příšer !
Jaký puch se zvedne ze zahnívajících močálů kapitalismu a demokracie, zelenočerně se rozkládajících na západ od našich hranic, až do nich vhodíme poslední zbytky poražené reakce !

Jaké světlo se rozzáří nad naší vlastí, až se zbavíme posledních zbytků včerejšího světa a bývalých lidí ! A duha se rozklene nad celou Západní Asií, až obnoví se svaz svobodných slovanských národů, až zaskví se v plné kráse budova RVHP ! Myriády hvězd osvětlí svět míru a socialismu, až slavit se bude celou noc obnovení Varšavské smlouvy !

A tančit, tančit se bude všude !

informace řekl(a)...

Co se děsíte, Pedro?
Pan Krystlík nám na dobrou noc bude vyprávět pěknou pohádku o tom, co nebylo. Jak se měli Češi dobře za Protektorátu, že si je Němci drželi "jak v bavlnce", hýčkali si je, dávali jim vysoké příděly potravin, tuků, tabáku a cigaret a alkoholu (he!), platili jim vysoké přesčasy, dělníci měli závodní rekreaci v zrekvírovaných luxusních hotelech a letoviscích (sic!). A měli je tak rádi, že je nechtěli na konci války ani zlikvidovat, ba ani vysídlit někam na Sibiř, ale chtěli si je poněmčit, aby je měli pořád při sobě coby drahé bratrance!
Pan Krystlík je velký fabulátor, jeho nevyčerpatelná fantazie zahalí minulost do bájných vzdušných vonných závojů, takže hned rozežene ty nepěknosti, co Vám o těch zlatých časech vyprávěli rodiče nebo dokonce nestoudně tvrdí lživí historici. Že prý se na lístky nedalo vyžít, že prý statisíce Čechů bylo nasazeno na nucené práce v Říši podle ročníkových akcí, že tam dostávali k jídlu jednou denně Eintopf z brambor.
Pan Krystlík Vám trpělivě vysvětlí, jak byli Češi nevděční za tu bratraneckou péči, že dokonce byli rádi, že se na konci války svých ohleduplných a milujících bratranců zbavili a ke všemu je ještě okradli a vyhnali.
Nakonec budete, Pedro, slzet, Vaše nitro zjihne a usnete jako neviňátko. A v noci se Vám bude zdát očistný sen , jak byly konečně ty prokleté dekrety zrušeny!

Větší vlastenec řekl(a)...

Takže ještě jednou, už asi posté :
Dekrety presidenta republiky jsou sice takzvaně vyhaslé, ale za jejich zachování jsme všichni ochotní položit život.
Proč ?
Protože všichni víme, že na Dekrety stojí dva ze tří pilířů naší národní a státní existence – humánní odsun a humánní znárodnění. Všichni víme, že i pilíř třetí, naše pevné spojenectví se Sovětským svazem resp. Ruskou federací, je neoddělitelně spojen s vyčištěním naší vlasti od cizorodých živlů (Němců, Maďarů, sionistů, křesťanů, buržoustů a feudálů).
To znamená, že zrušení Dekretů presidenta republiky, které po nás požadují naši dědiční nepřátelé Euroameričani, by znamenalo návrat Němců a buržoasie, návrat výrobních prostředků do rukou soukromokapitalistů a katedrál do pracek papeženců.
Jinými slovy : Zrušení Dekretů by znamenalo konec naší vlasti jako národně socialistického státu, to jest státu, za jehož zřízení padlo 360 000 československých vlastenců a vlastenec, státu, který jsme znovu a znovu volili od roku 1946.
Prostě : Zrušení Dekretů by znamenalo odtržení naší vlasti od Slovanstva a vytržení ze Západní Asie, znamenalo by naše zavlečení do Evropy.
A co je to Evropa, co je to Euroamerika – to taky všichni víme : Multikulti, kapitalismus, demokracie, terorismus. Krize, nezaměstnanost, války, zločinnost. HNUS !

Proto nepřipusťme zrušení a ni jediného z „vyhaslých“ Dekretů presidenta republiky ! Kdyby nás Euroamerika napadla, přijde nám na pomoc nepřemožitelná Armáda Ruské federace !

Edvard Beneš se zasloužil o socialistický stát.***Volte ČSSD a KSČM !

Větší vlastenec řekl(a)...

Eh kletě ...

Račte si opraviti, vážení vlastenci a vážené vlastenky :
1) "...všichni víme, že na Dekretech stojí dva ze tří pilířů naší národní a státní existence ..."
2) "... socialistického státu, to jest státu, za jehož zřízení padlo 360 000 československých vlastenců a vlastenek ..."

Za chybičky se omlouvám.

informace řekl(a)...

Jestliže teď přítel Paroubek přestoupí k národním socialistům, bude se ještě víc angažovat při obraně prezidenta Beneše. Nezapomínejte na to, Vlastenče!

Šaman řekl(a)...

Panu Krystlíkovi: Je třeba pozorně číst, co jsem napsal a co jsem citoval:

"Podle nich (dektretů prezidenta republiky)se již nerozhoduje o státním občanství, majetek se nekonfiskuje, nebo se nepostihuje drancování. Nic na tom nezměnily ani mezinárodní smlouvy podle čl. 10 Ústavy, ani Listina základních práv a svobod. Listina se nevztahuje na platnost těchto aktů učiněných v r. 1944 nebo v r. 1945, nezpochybňuje je, právě tak jako se nevztahuje na platnost např. 1. pozemkové reformy, nebo na konfiskace po Bílé hoře..." (Citováno z příspěvku našeho ústavního experta univerzitního profesora Václava Pavlíčka, který přednesl v září 1998 na konferenci k výročí Mnichova.) To je tedy ono "právní vyhasnutí".

Takže - nové případy se podle degratů nesoudí, staré samozřejmě ano. Tedy měly by. (Když má někdo tu snahu domoci se "práva".) Pokud nejsou soudci tupí anebo podplacení, kdy dokonce prolamují restituční zákon a vlastním výkladem zákonů vracejí Sudeťákům a někdy i rodinám konfidentů majetky. V čemž jim dopomáhal trouba Jan Ruml, ministr vnitra, který ze své pravomoci rozhazoval sudetským němcům české státní občanství...

\ :-/

Větší vlastenec řekl(a)...

Komunisté bojovali za vlast, demokrati ji zrazují !

Je to tak, Ó Velký Šamane !
O odporných německých přisluhovačích se často zmiňuje i soudružka Anděla Dvořáková, zasloužilá členka Svazu protifašistických bojovníků, dlouholetá bojovnice za lepší život všeho našeho lidu, v dnešních zoufalých podmínkách předsedkyně tzv.Českého svazu bojovníků za svobodu : „...Těžko totiž najdeme ve světě pokornější lokaje, než jsme my. To se týká především regionálních politiků, na jejichž chování veřejnost nevidí a kteří si dělají, co se jim zlíbí, aniž berou ohled na zájmy státu nebo občanů. Státnost a zájmy občanů ať jdou k čertu, hlavně, když to nese peníze. Od Sudeťáků." *)

Ve svém procítěném i úderném projevu s.Dvořáková nastavuje zrcadlo i našim tzv.europoslancům: „Evropský parlament pak přijímá některá nesmyslná rozhodnutí, která však silně ovlivňují náš život.... Přitom by stačilo, samozřejmě, kdyby naši zástupci v Bruselu za tu dobu, měli bojovat za naše zájmy a obhajovat je, za ně skutečně bojovali. Je jich tam dost, o kterých jsme za tu dobu vůbec neslyšeli. ... Právě takováto zkušenost vyvolává obavy o budoucnost národa. A vyplývající samozřejmě i zrušení Benešových dekretů.“
S.Dvořáková poukazuje na zločiny Havla, Schwarzenberga a spol. : „Často se o to přičinili i dříve politici některými neuváženými omluvami sudetským Němcům.“

Ano, i ostatními názory s.Dvořákové musíme my opravdoví vlastenci souhlasit : Josef Mašín starší byl hrdina, ale jeho synové – hanba mluvit. Loupili, vraždili, ilegálně opustili naši republiku.

Prostě - s.Dvořáková se za své členství ve Straně a za boj proti fašismu a kapitalismu stydět rozhodně nemusí. My taky ne; my jsme naši vlast dlouho hájili proti Němcům a ostatním Euroameričanům. A jednou ji opět osvobodíme, s pomocí našich starších bratří a Nesmrtelného Lenina.
Stydět se musejí Mašíni a jiní teroristi, ničící a zrazující naši svobodnou vlast. Třeba Vámi zmíněný Jan Ruml, potomek zrádce, sám zrádce ještě horší.**) Po osvobození naší vlasti tvrdá pěst lidu opět nesmlouvavě dopadne na všechny rumly, havly, švarcenberky a jiné podobné německé a euroamerické lokaje. A pak se bude tančit všude !


Bratrská internacionální pomoc ze dne 21.8.1968 zachránila naši vlast před euroamerickou okupací !***Volte ČSSD a KSČM !

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
*) Viz CELÝ A DEMOKRATICKOU CENZUROU NEZKRESLENÝ projev s.Dvořákové k 91.výročí osvobození Československa zpod nadvlády krvavého Rakouska : http://pohranicnik.bloguje.cz/819748-text-projevu-predsedkyne-csbs-a-dvorakove.php
**) http://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Ruml