neděle 29. května 2011

ZASLÁNO: Kocourovo Poučení z krizového vývoje

Několik poznámek / vzpomínek Starého Tlustého Kocoura

Ano Šamane, tak to opravdu bylo. Vzpomněl jsem na své mládí, kdy jsem nebyl ani starý, ani tlustý (a možná ani kocour). Pamatuji si to jako by to bylo včera: prověrky, udavačství, strach. Strach z toho, že tě zradí kamarád, kolega, soused. I manželé se udávali! Většinou se udávalo z osobních, nikoliv politických důvodů - někdo chtěl něčí místo nebo byt, tak ho prostě nabonzoval ve stranické buňce, uličním nebo celozávodním výboru KSČ a velmi často mu to vyšlo - protože v našem Ústavu, kde jsem nastoupil, to si pamatuji naprosto přesně, 21. srpna 1970, byli v "kontrarevoluci" aspoň trochu omočeni myslím téměř všichni.
Právě tehdy, v mých 23 letech, jsem začal rozlišovat lidi úplně jinak než dosud a ten klíč k rozlišování lidí jsem nemusel změnit dodnes. Od těch dob si taky zřetelně uvědomuji, že svoboda je věc nedělitelná a začíná právem říkat, co si myslím - ovšem nepokračuje právem dělat, co sám chci. Moje svoboda nesmí narušit svobodu někoho jiného.
S tou svobodou je to „krapánek složitější“, ale ty dvě věty jsou asi základem. Tehdy jsem zjistil pro mě zvláštní věc: slušní lidé se nerozdělovali podél stejné linie jako straníci a nestraníci. Dělení na slušné, trochu neslušné a grázly (tam nelze tam stanovit ostrou hranici, je to paleta lidských kvalit od téměř černé přes nespočet barev až k téměř bílé) prochází, jak se teď rádo říká, napříč jinými děleními: Věřící a bezvěrci, gayové a "hetéráci", Češi a Slováci, kluci a holky a podobně. Byla to pro mne nová věc, do té doby jsem měl nalinkováno - komunista je vždy kariérista a podrazák, gay jde v kariéře přes postel výše postaveného gaye, židi drží při sobě, vzájemně se podporují a žid nemůže být skutečným komunistou, holky jenom čekají na příležitost dobře a pokud možno trvale pronajmout svou škvíru pokud jsou mladé a hezké a desítky podobných nesmyslů.
Dalo by se říct, že se mi částečně zhroutil svět, nebo aspoň principy, podle nichž bych se mohl nějak orientovat. Některé z těch jednoduchých pouček se ukázaly jako částečně pravdivé, jiné jako nesmyslné. Většinou jsem si musel říct, ano, ale: jak kdy, jak kdo a jak komu.
* * *
Stalo se, že nejmocnější komunista v Ústavu, předseda celozávodní organizace KSČ, který o sobě občas prohlašoval, že je „majitel strany“ se ukázal být člověkem, který zachránil před perzekucemi (ztráta zaměstnání byla tou nejméně bolestivou) členy KAN-u a K 231, lidi, kteří podepsali petici 2 000 slov, lidi, kteří se někdy někde prokazatelně vyjádřili proti „bratrské pomoci“. Při prověrkách jejich „prohřešky“ bagatelizoval, dělal udání nedůvěryhodnými atd. Když už nebylo vybytí – v prověrkové komisi s ním seděli další soudruzi, většinou tupá stranická hovada, která si brousila zuby na lepší funkci v Ústavu nebo ustrašenci, kteří ani nevěděli, mají-li tomu, kdo byl přizvám před jejich „boží soud“ odpovědět na pozdrav „Dobrý den!“ stejně nebo obligátním „Čest práci!“. Přemýšlení nad tímto „zásadním problémem“ jim často zabralo tolik času, že neodpověděli vůbec – tak navrhnul „tvrdý“ stranický trest pro straníky a jiný krutý pro nestraníky. Napřílkad za členství v KAN a několik článků v novinách v roce 1968 doporučil jednoho korepetitora nepustit na zahraniční zájezd. Na jeden zahraniční zájezd. Zůstal ovšem korepetitorem a jeho krásná žena zůstala ve sboru – bez jakýchkoliv dalších perzekucí. Ta na onen zájezd mimochodem jela.

Cimrmanovský úkrok stranou: Ten korepetitor, který by v jiném divadle letěl ven jako špinavé prádlo a několik let by si za klavír sedl tak leda v baru, si tu „křivdu“ pamatoval až do roku, tuším 2006, kdy „naprášil“ na tehdejšího „majitele strany“, že byl předsedou prověrkové komise – a onen pán se tím pádem na konci své kariéry nestal ředitelem jiného podobného Ústavu v jiném městě. Přežil to v dobrém duševním zdraví a je už v důchodu. Onen korepetritor ovšem rok a něco poté, co dal své „vzpomínky“ k dispozici Blesku, zesnul na rakovinu. Připadalo mi to tak nějak případné, jako ten Lomikar... Nedokázal jsem se donutit, aby mi ho bylo líto.

Tož tak. A takový to byl komunistrický hlavoun. Mě vysekal z podpisu Dvou tisíc slov s poukazem na moji „mladickou nerozvážnost“ a na skvělý posudek, že jsem se osvědčil jako pomocník politruka na vojenské škole, kde jsem trávil základní vojenskou službu. Před prověrkami jsme museli písemně vypracovat jakési „přiznání viny“ a odevzdat před pohovorem. Já se tehdy přiznal jednak k podpisu „Dvou tisíc“, jednak k odmítání bratrské pomoci a co nejhůř – k svému „volnomyšlenkářství“. Ba ani Boha jsem zcela nepopřel, protože jsem konstatoval, že svého Boha si každý nosí ve své hlavě. Inu – co chcete od mladého frajera, který si myslí, že tu zeď hlavou prostě a jednoduše...
Bylo mi divné, že komise k těmto přiznaným vinám neměla žádných dotazů. Nakonec jsem byl rád, protože před komisí mi odvaha „tak nějak došla“.
Až po roce 1989, kdy jsem dostal své kádrové materiály do vlastních rukou jsem zjistil, že zmíněný „majitel strany“ moje přiznání ze spisu prostě vyhodil, zapečetil ho do obálky s nápisem Důvěrné, rozlepit jen v případě smrti soudruha! a nahradil ho tím hyperkladným posudkem od „mého podplukovníka“.
On ten pan podplukovník byl taky zajímavá postava. Žid, komunista a důstojník. Že to k sobě moc nepasuje? Nevěřte tomu! Jeho žena byla Židovka i podle typu, hodná bezdětná paní, která se starala o celou širokou rodinu – její muž, můj nadřízený vlastně vydělával na několik méně úspěšných členů rodiny. Tehdy to nebylo a vlastně není ani dnes příliš obvyklé, to musíte uznat. Ale jeho poučky o politice si pamatuji dodnes a jsou stále platné. Někdy je tu sepíšu, je to prakticky proroctví, které se naplnilo, naplňuje a bohužel asi naplní docela. (O lidech měl pan podplukovník obvykle dobré mínění. O lidstvu jako takovém ovšem nikoliv.)
Ale proč se o něm zmiňuji: Tenhle soudruh měl mimo jiné za úkol zajišťovat stranické schůze útvaru. Místnosti, občerstvení, zápisy z jednání. A já, vzhledem ke své civilní profesi jsem měl zase za úkol tyto schůze nahrávat na magnetofon a pásky archivovat. Tak jsem poctivě nahrával a někdy na jaře 1970 mi plukovník jednou při ranním kafi v kanceláři řekl – to už jsme si v soukromí tykali:
Podívej mladej, na těch páskách je hromadu řečí lidí, kteří by si už teď nic takového říct netroufli. Kdyby to někdo někdy slyšel, někteří z nich by přišli o práci – a jsou to živitelé rodin nebo lidi, kteří kromě své vojenské specializace vlastně nic jiného neumí.“
Co teda budeme dělat?“ zeptal jsem se.
Ty budeš dělat! Omylem všechny ty pásky smažeš a přetočíš nějakým tím vaším bigbítem. A až to budeš mít hotové, tak se mi k tomu politovánihodnému omylu písemně přiznáš, já to nahlásím a tebe za to tvrdě kázeňsky potrestám!“
Provedu soudruhu podplukovníku!“ odvětil jsem předpisově a jak jsme řekli, tak jsme i udělali. Trest jsem přežil, byl mi bohatě kompenzován jinak a mezi „furťáky“ nekomunisty jsem to měl až do konce ZVS dobré, moc dobré. Pan podplukovník asi žvanil...

Co dodat? Snad jenom podotek, že hranice různých vlastností lidí se různě kříží. Nikdy proto neposuzuji člověka podle jedné jeho vlastnosti nebo nějaké „předurčenosti“. Nikdy nepodceňuji byť jen velmi malé a velmi pozvolné omezování svobody projevu. Mnozí se o to pokoušejí – a celému postupu pozvolného utahování šroubů se říká „vaření žáby“.

Pozor na ně! Oháněji se politickou hyperkorektností a multikulturalismem, gender-studiemi případně globálním oteplováním – ale jde jim o stejně jen a jen o získámí moci nad umlčeným stádem „ovčanů“.

Takže opět musím citovat nadčasová slova profesora Horáka: Lidé bděte!

(Zasláno Starým Tlustým Kocourem)

21 komentářů:

Větší vlastenec řekl(a)...

Před 18 hodinami jsem do jiné zdejší diskuze napsal, že Čech Čechovi hlavu neutrhne.
A hle, Vy tento můj (a celonárodní) tolikrát ověřený poznatek znovu potvrzujete, vážený STK.

Děkuji, a zůstávám s pozdravem Čest práci.

informace řekl(a)...

STK,
tedy poučení: ne všichni lidi jsou svině. A někdy i svině se chovají lidsky, když to odpovídá jejich zájmům.

Schumacher antisemita řekl(a)...

Ano. Lepší lidský hříšník než nelidský svatý.

jiný Honza řekl(a)...

STK, měl jste kliku na některé lidi kolem sebe!
Informace: Aneb i ve svini může být kus člověka (i když jí někdy leží v žaludku). 8-D

informace řekl(a)...

8-D
I though it was a smiley face. I used it everywhere. Now I'm banned from lots of forums.
Tell me why.

Harpyje řekl(a)...

Zajímalo by mě, jak autora tohoto článku omezují v jeho "svobodě projevu", ti kteří se údajně "ohánějí politickou hyperkorektností a multikulturalismem, gender-studiemi případně globálním oteplováním".
Tím, že mu chybí protiargumenty?
Demokracie je totiž mimo jiné i o výměně názorů a umění kompromisu.

STK řekl(a)...

Abych pravdu řekl, těch, kteří se chovali konformně bylo úplně nejvíc. O těch nepíšu, je to nuda.
A sviní bylo taky dost. O těch rovněž nepíšu, protože čím dřív se na ně zapomene, tím líp.

Větší vlastenec řekl(a)...

Co Vy můžete vědět o demokracii, vážená paní Harpyje ?
Myslím o té OPRAVDOVÉ demokracii, té naší české, slovanské, socialistické. Vždyť žijete takovou dobu mimo naši vlast, mimo území pokrokového Slovanstva. Žijete v Evropě, dokonce v Německu (!!!); vystudovala jste evropské (to jest nekvalitní) školy, ovládáte spoustu nám úplně cizích jazyků, ale nejlepší jazyk – ruštinu, jste skoro zapomněla.
Prostě - jste naprosto odtržena od našeho lidu, zdroje moudrosti a opravdové demokracie.
Proto prostě NEMŮŽETE rozumět našim potřebám, našim touhám po zachování našeho tak draze vydobytého unikulti.
Proto prostě nevíte, jak hluboce nás roduvěrné Čechy, rozené demokraty, urážejí cizí odlišné názory. Jak drtivě na nás doléhá brutální tlak multikulti. Jak zoufale bojujeme za zachování naší prastaré západoasijské kultury.

Demokracie – toť kázeň ! (Kl.Gottwald)***Volte ČSSD a KSČM !

Větší vlastenec řekl(a)...

V podstatě, když to tak sleduji, tak jste taky byl účastníkem Třetího odboje, že, vážený STK ?
Jako Velký Šaman. Jako vlastenec drak, "člověk mašínovského ražení". Jako x milionů dalších odbojářů, bořících nenáviděný socialismus předčasnými pátečními odjezdy na chaty a chalupy.

Božínku, jestli co nevidět opět nezvítězí náš tradiční český společenský systém, tak kapitalismus totálně zkrachuje - pod tíhou požadavků na přídavky k důchodu pro miliony "třetích odbojářů".

Schumacher antisemita řekl(a)...

Harpyje, například výukou historie, náboženství a poznání světa za pomoci trestního zákoníku. Lecjaké projevy jsou mi sice protivné až o přesdržku, ale jejich postih nepatří do zákona. Trestat se má za zločiny a to rázně. Trestní zákon například chrání proti hanobení přesvědčení. Tak akademicky, zaplať Někdo jestli je, by mohlo být trestáno například říci o "přesvědčeném" o globálním oteplování, že je vůl. Je to hanobení přesvědčení. Zákon nerozlišuje mezi přesvědčeními a "náboženstvími". Ochrany se tak může dovolat kdejaký magor, ze zahraničí jsou případy žaloby scientistické "církve". Prohlásit u nás o Scientistech, že jsou magoři, může vést k trestnímu postihu. A jestliže třeba internetem, tak jsou na to až tři roky kriminálu. A čistě formálně, protože nynější trestní zákoník je normou formální a znak "společenské nebezpečnosti" byl co "olševickototalitní" relikt vyškrtnut, můžete dostat flastr za hanobení, no třeba komunistického přesvědčení. Nebo Šaman půjde bručet za to, že se nevybíravě otře o přesvědčení nácků z "Dělnické strany" či podobného ksindlu. Nebo i o přesvědčení odsouzeného nacisty. Protože, a pozor, to je drobná nuance, to že projev nějakého přesvědčení je trestně postižitelný a jeho nositel zaň je třeba i trestně stíhán, neznamená to, že smí být hanoben. Toto poslední prakticky nehrozí, protože paragraf je na dvě strany kroucený a proč ne by bylo nějak zdůvodněno a hlavně politicky podepřeno. Ale tahle hůl nad námi visí. Zda dopadne, na koho dopadne a kdy dopadne, záleží v mnohých případech na politické konstelaci. Nesouhlasím s tím, zákon takový aby byl uplatňován důsledně padni komu padni. A jestliže není, pak takový zákon je špatný a nemá být. Tak já jen aby bylo "věděno" co by mohlo padat shůry kdyby se komusi zachtělo a bouřilo a hřmělo. Nerad kazím pocit ze svobody, ale to že za to co třeba tady a jinde plkáme, jsme nedostali klackem, může být tím, že si to příslušnému klackodržiči nedoneslo nebo že se to jeho zájmů až tak nedotklo.

Schumacher antisemita řekl(a)...

VV bude i pátý, šestý odboj... Třeba proti islámu, proti eu...Vlastně,nejsou dějiny lidstva samý odboj ?

Větší vlastenec řekl(a)...

Odboj proti EU, NATO, multikulti a ostatním průvodním jevům kapitalismu a demokracie přece již existuje. A stále sílí. Vždyť právě tento vlastenecký blog je jedním z center tohoto odboje. A vy jste jedním ze ZASLOUŽILÝCH odbojářů, drahý soukmenovče Schumachře.
Vás přídavky k důchodu neminou, Vás ne; ani ostatní účastníky Čtvrtého odboje. Stačí, když si po našem opětovném (a konečném) vítězství necháte potvrdit od dvou již dříve uznaných příslušníků odboje svoji činnost, a budete přijat do SPKB (Svazu protifašistických a protikapitalistických bojovníků).
A pak to bude život – hezký důchod, schůze s pohoštěním, besedy s pionýry i vojáky základní služby, večery družby s příslušníky Střední skupiny Ruských vojsk atd. apod.

A tančit, tančit se bude všude !

STK řekl(a)...

Vlastimile, prosím pěkně, co je to ten "odboj"? Boj, to bych možná věděl, ale odboj?

žibřid řekl(a)...

No, STK, odboj bude prostě opak příboje, ne?

STK řekl(a)...

To Harpyje:
To si vážně myslíte, že budu obhajovat svůj názor před Vámi? ;-))

stk řekl(a)...

A co výboj? Vojenský, politický, umělecký...
Nebo náboj - kola, do zbraně. emoční, sexuální?
Jsem tu a tam z Vlastence "akýsi zmätený".

Větší vlastenec řekl(a)...

Chrmmm, vážený STK. Když starý, tlustý a líny kocour Garfield dovede používat ten imperialisticko-sionistický vynález, mohl byste taky :
http://www.google.cz/search?sourceid=navclient&ie=UTF-8&rlz=1T4GGLG_enCZ305CZ305&q=T%c5%99et%c3%ad+odboj

http://scienceforums.com/uploads/1282315123/gallery_472_89_55157.jpg

Hezký večer přeji. (A opakuji : Na důchodové přídavky za účast ve Třetím odboji se netěšte. Brzy nad multikulti zvítězíme, a může začít Čtvrtý odboj. Chachachachacha.)

P.S.: Správně je "voľajaký zmätený".

stk řekl(a)...

Dvojitá omluva V.V.!

Já tušil, co to ten odboj je, jenom jsem to chtěl mít potvrzeno přímo od Vás, který o odbojích už tak dlouho a tak zasvěceně píšete... Dumb show!
A druhé pardon - já sice žil pár let na Slovensku, ale v okolí Liptova a Spiše a spíše mezi samými Čechy jak poleno. (Slováci toho času sloužili nejčastěji v okolí Plzně.) Takže omluvte prosím mou zprzněnou slovenštinu.

Větší vlastenec řekl(a)...

Omluvím : Nic se nestalo. Děkuji.

* * * * *

K mému "zasvěcenému" psaní o bojích a odbojích :
Moji předci byli aktivními účastníky odboje proti Rakousku-Uhersku, masarykovské ČSR, a nakonec fašismu.
Všechny tři brutální režimy uvrhávaly mé soudruhy předky do temných žalářů. Po osvobození (naší vlasti od fašistů a kapitalistů) byli mí předci (ti z nich, kteří se dožili) po zásluze vyznamenáváni.
Ti z nich, kteří se dožili mých dětských let, vyprávěli mi o těch dávných zlých dobách, knihy mi nosili, na místa bitev armád i proletariátu vodili. O těch, jež se nedožili, alespoň čítával jsem si v oněch knihách.
Snad právě to ve mně vzbudilo zájem o historii. Byly doby, kdy dovedl jsem vyjmenovati maršály Stalinovi i Napoleonovi; ne, neučil jsem se ta jména nazpaměť, prostě jsem si je zapamatoval. Znal jsem zbraně nové (díky s.otci, vyššímu důstojníkovi ČSLA), a víceméně teoreticky i starší, což přišlo mi vhod, když jsem je později dostal do rukou, rozebíral, čistil a konzervoval, a též z některých střílel.
Během svého budování brněnských továren jsem se svými slovenskými soudruhy podřízenými rozprávěl slovensky. (Dokud jsem nezjistil, že jejich rodnou řečí je mně nesrozumitelná rusínština.)
A tak vůbec.

Dobrou noc.

Anonymní řekl(a)...

Jakub S.
Bože, to je radost, rozkoš, potěšeníčko, zase číst s. Vlastence... A teď du na festivalu na Zvětšeninu, podívat se po čtvrté či páté na tu esenci prázdného iluzorního života v zahnívající poslední fázi kapitalismu. Čest, souzi! Nedejme, ne abysme dali!!

Větší vlastenec řekl(a)...

Chvalte mne, chvalte, vážený Jakube S., a budete můj člověk.
:-)))
Ale kdeže; ni chválu, ni zisk, ni slávu nehledám : Sloužím vlasti !
Čtěte raději texty klasiků M-L-S, texty vzlétající k výšinám i nořící se v hlubinu bezednou; já sloužím vlasti na svém nízkém postu, tož povrchně musím jen tvořit, do národa role dědičně jen jemně svůj pluh vnořit, předradličku správně seřídit i ruchadlo, by nerušilo zážitek čtenáře prostého vší dekadence a zbytečného buržoasního "vzdělání".
Ne, nestěžuji si. Naopak - Stranu i Vlast chválím hlasem nejsilnějším; vždyť bez uzdy kůň bez užitku běží, bez plánů vztyčit lze chýš, však ne chrám či tvrz, bez Stranického úkolu tvůrce svůj talent promrhává, bez Vlasti života běh krutě se zvrhává.

Nyní přiznám se k lenosti ducha i k herezi : Ačkoli zdaleka nemám naše Klasiky útěšné i burcující přečtené a zažité, začetl jsem se do knihy této úděsné a rozvratné : http://www.amazon.com/Blood-Meridian-Evening-Redness-West/dp/0679728759#_

Jest to čerstvý dar Danajský, jímž obdařil mne i oblažil jistý zrádný emigrant, nepochybně ve snaze mou kůru mozkovou ještě více zbrázdit a zešedivět. Neb jazyk ten knižní je až běda, je těžší než perlík, těžší než moje oblíbené ocelové ruční dusadlo, věty přes šest řádků dlouhé brání se uchopení jak úhoři, postavy bez uvozovek spolu hovoří, nože, kule a šípy do těl se noří, hrdina není hrdinou, potácí se od čerta k ďáblu a zase zpět, padouši se smějí a vítězí, zvířata i lidé hynou v poušti i moři běd, a poznenáhlu se rodí se ve zděšené mysli čtenářově černá myšlénka : Jen krize je a kolize, peripetie bez konce. A ano - nakonec místo katarze jen hrůza nepopsatelná, hrůza odrážející se od vypoulených očí oněmělých očitých svědků na řádky té kleté knihy, čtenář lapá slova a dech, maně a marně snaží se z rukou svých odrolit zaschlou krev.
Jedním slovem : Amerika.

Mimochodem : „Zvětšenina“ je hezký protikapitalistický film, leč poněkud bezvýchodný. Na konci tušíme, že resignovavší, do předstírané hry klaunů/běsů/konformistů zatažený hrdina nepůjde na barikády ani na brigádu do Sovětského svazu; kdepak. Vrátí se do svého luxusního apartmá, dál bude modelky fotit a svádět, dál se bude s davem sobě podobných svíjet na koncertech dekadentních západních kapel.
Prostě – náš divák odchází z kina naplněn pocitem typické kapitalistické prázdnoty, nikoli však soucitem s netrpícím „hrdinou“ či s trpícím anglickým lidem. Natožpak naplněn zdravou třídní nenávistí vůči kapitalistům a demokratům.
Zkrátka a špatně – formalistická hříčka „Zvětšenina“ ani neoslabuje naše třídní nepřátele, ani neposiluje rostoucí odpor světového proletariátu vůči imperialismu a Euroamerice. „Zvětšenina“ možná vzbuzuje jisté emoce u diváků, ale nikdy nepodnítí takovou reakci vládnoucích vrstev kapitalistických a demokratických zemí, jakou předvedl běsnící G.Andreotti po shlédnutí prostého sociálního dramatu „Umberto D.“ : Se è vero che il male si può combattere anche mettendone a nudo gli aspetti più crudi, è pur vero che se nel mondo si sarà indotti - erroneamente - a ritenere che quella di Umberto D. è l'Italia della metà del XX secolo, De Sica avrà reso un pessimo servizio alla sua patria, che è anche la patria di Don Bosco, del Forlanini e di una progredita legislazione sociale.

Dobré ráno přeji.