úterý 2. dubna 2013

Sůl nad zlato


Jakákoliv hloupost může být v Evropě odůvodněna "úsporami"

V neděli přešla Evropa jednotně na letní čas, mnohé jiné státy na něj přecházejí různě dle své potřeby. S ohledem na útlum českého těžkého průmyslu a rozvoj klouzavé pracovní doby přestal mít tento přechod u nás smysl. EU kdysi zavedla letní čas v rámci opatření ke zmírnění ropné krize. ČSSR to postihlo roku 1979 po novoročním blackoutu. V roce 1996 jsme přešli na systém EU, kdy se čas nepřesouvá v poslední víkend v září, ale v říjnu.Wikipedie k tomu uvádí: »Podle měření zaměstnanců Pražské energetiky je úspora elektrické energie pouze v období okolo rovnodennosti v rozsahu jednoho procenta, v letních měsících nemá letní čas na spotřebu elektrické energie v podstatě žádný vliv, protože přirozené osvětlení je i tak dost dlouhé a prodloužení letního času do října znamenalo v porovnání s předchozími roky ztrátu, protože ztráty za říjen se vyrovnají úsporám za září.«

Tedy – nic se neuspoří, všechny ty opičárny s přechodem jsou zbytečné, a všechny náklady marně vynaložené! Ale už se to jednou zavedlo, pokračujme v tom dál.

Rovněž údajně kvůli úsporám elektrické energie byly Evropskou komisí zakázány žárovky. Ministerstvo průmyslu a obchodu si v roce 2008 spočítalo:

»Celková spotřeba elektrické energie na osvětlování domácností v České republice je přibližně 39,08 GWh/rok (podle počtu domácností, jejich vybavení světelnými zdroji a jejich denního využití). Pokud by se pomocí uvedených aktivit podařilo snížit počet klasických žárovek na polovinu (z 8 na 4 na domácnost) a adekvátně zvýšit vybavenost energeticky úspornými zdroji světla (z 3 na 6 úsporných zářivek a z 1 na 2 LED zdrojů), celkově se bude jednat o úsporu 7,94 GWh elektrické energie v ČR / rok, respektive 0,2% spotřeby elektrické energie v domácnostech. Z toho 5,8 GWh bude dosaženo díky stávajícím (zejména evropským opatřením) a 2,1 GWh ročně je možné uspořit dodatečnými národními aktivitami.«

Tak tohle si spočítalo ministerstvo, přesto jsme přistoupili na debilní rozkaz EU, abychom si ničili oči. A za to jsme získali co? Já budu slušný: Nic!

Úplné zrušení tradičních žárovek by snížilo spotřebu domácností o pouhá čtyři promile! (Ministerští odborníci patrně počítali už s tím, že svítivky, kterým vadí vypínání a mají nižší spotřebu, nebude nikdo zbytečně vypínat. Tedy ne ve stejné situaci, ve které by vypnul žárovky.) Všechny náklady na pořízení drahých šetřivek s řídkým světlem byly vyhozeny. Zároveň byly způsobeny nesmírné škody na životním prostředí, do kterého se uvolňuje rtuť – protože z těchto tvarových nízkotlakých rtuťových výbojek se do sběrných dvorů dostane pouhá třetina, ostatní končí ve smíšeném odpadu.

Evropská komise má za uplynulé desetiletí k dispozici minimálně tři nezávislé studie, které dokazují, že dotace na pěstování "bioetanolu" ve svém důsledku ničí životní prostředí a zdražuje potraviny. Avšak nic se měnit nebude, protože zrušení těchto podpor by "rozvrátilo dotační politiku EU".

Evropská komise naporučila zavedení energetických štítků, které se objevují na nejnesmyslnějších produktech. Vloni na pneumatikách a letos na budovách. Náklady jsou jasné, úspory nikoliv.

Důvody různých nařízení ze strany nedemokraticky vytvořené Evropské komise jsou pro obyč občana nepochopitelné. Šaman v nich vidí tajný záměr: Abychom si zvykli na to, že jakákoliv hloupost může být odůvodněna "úsporami", a z toho důvodu také nařízena, a to pod hrozbou značných finančních sankcí. Co přijde příště? Cokoliv.

Během velikonoc jsme se zase dívali na pohádku "Byl jednou jeden král" aneb "Sůl nad zlato". Jak tam král Werich zakázal sůl, aby dokázal, že není potřeba. Jako ten hloupý filmový král se dneska chová EU. Poddanní "Já krále" to v pohádce řešili emigrací. Jak pravil jeden z nich druhému:

"Dneska nám zakázal sůl, zítra nám bude stříhat hlavy."

Dneska se na všechno plácnou energetické štítky – a zítra se ty "neúsporné" spotřebiče zakážou. Včera evropští tyrani zakázali žárovky, dneska nás (a hospodářská zvířata) buzerují nesmyslným "letním časem", zítra zbourají "neúsporné" domy.

Je čas změnit Evropskou unii, aby více respektovala potřeby svých individuálních občanů než klany úředníků. A jestli nejde změnit, je čas z ní emigrovat. Než nám začne stříhat hlavy.

Sůl je nad zlato, nad všechno zlato světa je láska, to ano, babičko, ale nade vše je osobní svoboda člověka, která je v rámci lidské společnosti distribuována demokracií, nikoli totalitou.

Psáno v Praze dne 27. března 2013

Viz i související Šamanovy články k tématu:
Zrada změny času
Spěme dál!
75 W
Falešný pláč Zelených Khmérů
Zelená kontrarevoluce