pondělí 14. června 2010

Vzácní a nevzácní hosté

V sobotu 12. června 2010 se v Lidicích sešlo asi tři tisíce lidí. Ředitel Památníku Lidice Milouš Červencl pozval na řečniště Přemysla Sobotku, předsedu Senátu parlamentu České republiky, Gejzu Evermoda Šidlovského z Královské kanonie premonstrátů na Strahově a předsedkyni Českého svazu bojovníků za svobodu Andělu Dvořákovou.

Zatímco jedni hodnostáři hovořili , další hodnostáři je poslouchali. Předseda vlády Jan Fischer, místopředseda sněmovny Vojtěch Filip, místopředseda vlády a ministr obrany Martin Barták, ministryně spravedlnosti Daniela Kovářová, ministryně zdravotnictví Dana Jurásková, první náměstkyně ministryně školsví Eva Bartoňová, náměstek ministra kultury František Mikeš, kancléř prezidenta republiky Jiří Weigel, senátor Jiří Dientsbier, poslankyně Miloslava Vostrá, zástupce náčelníka generálního štábu generál Josef Bečvář, zástupce vojenské kanceláře prezidenta republiky Zdeněk Ševčík.


Dále naslouchali i hodnostáři cizozemští: Velvyslanci Běloruska, Dánska, Chorvatska, Izraele, Německa, Norska, Polska, Rakouska, Ruska a Vietnamu, velvyslankyně Rumunska a Velké Británie. Z jiných velvyslanectví dorazili zástupci Arménie, Brazílie, Egypta, Francie, Indonézie, Japonska, Nizozemí, Slovenska, Spojených států amerických...

Byli rovněž přítomni zástupci mnoha různých organizací: Z Německa přijela např. Brémská iniciativa, berlínská Arbeitskreis, z Německa a Česka Kruh přátel německo-českého porozumění, ze Slovenska se zúčastnilo Muzeum Slovenského národního povstání v Banské Bystrici. Dorazili Češi z Volyně i z Prahy. Nechyběli primátor Kladna Dan Jiránek, starostové a delegace vypálených obcí Drnovice, Luká, Miřetice, Prlov, Ploština, delegace z obcí Bernartice, Jaroměř, Opočno, zástupci Památníku Terezín a  Muzea romské kultury v Brně. Přišel, pochopitelně, starosta obce Lidice Tomáš Skála, dorazili také zástupci okolních měst a vesnic.

Zatímco většina hodnostářů, vzácných hostů a normálních lidí naslouchala projevům, komunističtí účastníci se šklebili. Zejména, když slyšeli slova Přemysla Sobotky o jáchymovských uranových lágrech, "místě komunistické zrůdnosti a brutality". Nebo o "fanaticích, pochodujících ulicemi pod rudými prapory se srpem a kladivem, kteří pálí vlajky zemí s vysokou demokratickou kulturou, kterou by oni sami nebyli nikdy nikomu schopni zaručit". Zrovna tak se ksichtili při řeči premonstrátora Šidlovského, který vyzýval posluchače, aby "bránili každé totalitě, každému zlu, ať je bílé, černé, hnědé, rudé".

Tedy tentokrát se komunisté pietního aktu zúčastnili – vždyť v "oficiální státní delegaci" zde měli ústavního hodnostáře, místopředsedu sněmovny a nevědomého ideového spolupracovníka StB Vojtěcha Falmera Filipa, stejně jako Vostrou poslankyni. V minulých letech byli z účastni na dopoledním shromáždění vykmitnuti – zejména kvůli provokacím komunistických mládežníků s rudými prapory se srpy a kladivy. Pak taky to bylo zrovna trapné v roce 2001, co se provalila ta ostuda s tím, jak dělnický prezident z Kladna(!) Antonín Zápotocký dal milost nacistickému vrahovi z Lidic. Tonda Zápotonda podepsal v roce 1953 milost pro Maxe Rostocka a další tři nacistické válečné zločince. Dostali doživotí a nebyli pověšeni - zatímco komunisté "židovského původu", kteří se prohřešili proti zájmům světového komunismu tím, že zařídili pomoc Izraeli pověšeni byli. Tak tedy tito náckové skutečně nebyli Židy...


SS-Obersturmführer, člen Sicherheitsdienstu v Praze, nositel Válečného záslužného kříže II. třídy s meči a Sudetské pamětní medaile Max Rostock, který v Lidicích jakožto zmocněnec pro "církevní záležitosti" vyloupil kostel a zabavil matriky, byl nakonec naverbován StB, která pro něj našla krycí jméno FRITZ. 4. února 1960 byl propuštěn a eskortován na hraniční přechod Rozvadov. Tam byl vyhoštěn do západního Německa - kde byl přivítán jako oběť "justičního omylu"....

Letos se komunisté k vyslechnutí projevu předsedy ÚV KSČM sešli po skončení oficiální tryzny, jež se konala u hrobu lidických mužů, před památníkem 88 zavražděných lidických dětí. Soudruh Vojtěch Filip k nim v reakci na "skandální projev" předsedy Senátu Přemysla Sobotky rozhorleně promluvil:

"Ti, kteří kolaborovali, nyní chtějí přirovnávat komunistickou stranu k fašistům a vůbec nechápou onen zásadní rozdíl, to, co se v historii dělo. Matení mysli v České republice dostoupilo vrcholu. Věřme, že ti, kteří si z politických stran udělali společnosti s ručením omezeným či akciové společnosti, které se pasou na státním rozpočtu, jsou tady vždycky jen na jedno volební období. KSČM zůstává. Zůstává právě proto, aby byla schopna bojovat proti těm, kteří si z politiky udělali kšeft. Pokusme se každý na svém místě přivést do české politiky pravdu, čest, reálné hodnocení života společnosti a řešení problémů občanů ČR. Jsme tomu povinováni ve jménu odkazu těch, kteří tady zemřeli, odkazu komunistů, kteří přežili 2. světovou válku a začali v prvním pokusu o socialismus pracovat pro sociálně spravedlivou společnost. To nás zavazuje k tomu, abychom nelehkou situaci i my zvládli – čestně, rovně, bez lží a přetvářky, abychom se uměli postavit těm, kteří za svými slovy vidí jen svůj osobní prospěch, který samozřejmě skončí včas, aby nemohli vykrást naši republiku až na dno." Filip také vyzval, aby společná práce vedla též k tomu, "že už nikdy u památníku nebudou mluvit ti, kteří nám lžou a neváží si těch, od nichž se odvíjí vůbec to, že zde mohou být".

Naštěstí jsem nebyl na místě dost blízko (jen jsem fotil zdáli a neslyšel jsem projevy, proto čerpám toliko z Haló novin), protože bych asi zase způsobil nějaké pozdvižení. Pokusím se Filipovi nafackovat alespoň dodatečně:

Před památníkem lidických dětí se letos znovu symbolicky objali nacista s komunistou - agenti StB FRITZ a FALMER.

Psáno dne 14. června 2010

PS: Doufejme, že příští rok už žádný člen KSČM nebude ústavním činitelem!

Viz i Šamanovo doupě z června 2001 Lidice žalují dvakrát.

51 komentářů:

Harpyje řekl(a)...

Já bych to asi hnala bejkovcem, kdybych mohla.
A všechny ty Nemy, Rebamy a podobné, bych ráda odkázala na http://www3.halonoviny.cz/articles/view/203203 Máte všichni tak krátkou paměť?
A co Vy, Šamane, co si myslíte o výroku soudruha Filipa, který "ocenil vystoupení Anděly Dvořákové, předsedkyně Českého svazu bojovníků za svobodu"? Není to příznačné?
Jinak díky za to, že dáváte prostor na vyjádření názorů i těm, s kterými nesouhlasíte, thumbs up!

Anonymní řekl(a)...

Když jsme u komunismu, tak jsem se dívala na dokument o Stalinovi a jeho divokém antisemitismu. Jednak se snažil utajit rozsah vraždění Židů jednotkami SS-Einzatgrupen, které povraždili 1,5 milionů Židů. Když začaly zprávy o nacistických zločinech vyplavávat nahoru, tak dovolil vznik Židovského antifašistického výboru, jeho předseda byl vynikající divadelník Solomon Michoels, který navštívil USA r. 1943, kdy se rozžehly krematoria. Solomon Michoels vedl divadlo v Moskvě, kam chodili navštevovat Židé i Rusové. Po válce, když vznikl stát Izrael, tak sovětští Židé jásali, Stalin to bral jako velezradu, podporu sionistického darebáckého státu, většina židovských básníků a umělců kolem stovky bylo ve věznici Ljublanka zastřeleno. Členové rodiny zastřelených židovských umělců byly posláni na Sibiř do gulagů na 10 let. Sovětské noviny pravda psaly nenávistnou propagandu. Stalin se rozhodl zhruba 0,5 sovětských Židů odvléct do gulagů. Jen Stalinova smrt zabránila deportaci Židů do vyhlazovacích táborů. Pan Šaman by měl uvážit podporu Anděly Dvořákové.Bolševici a nacisti jsou špína bez ohledu na národnost.
kopretina

informace řekl(a)...

Kopretino,
v Itálii se v posledních létech dost diskutovalo, alespoň na stránkách novin, o Stalinově postoji k Židům po vyjití překladu knihy Louise Rapoporta: "La guerra di Stalin contro gli ebrei" (2002 , Rizzoli. EAN 978881787137). Kromě toho vyšly, pokud vím, ještě asi dvě další knihy, jedna o Birobidžanu od Alessandra Vitale, La regione ebraica in Russia (Casagrande, Lugano) a mnoho článků a recenzí. V podstatě se tam střetávají dvě téze - byl Stalin antisemita a jeho politika vůči Židům byla diktovaná jeho postojem, anebo Stalin jen využíval a zneužíval Židů pro své cíle celkové represe, aniž by měl proti nim nějaké rasové předsudky. První tézi zastává ve svém článku bývalý velvyslanec v SSSR, historik a publicista Sergio Romano, který tvrdí, že jen smrt zabránila Stalinovi uskutečnit "konečné řešení" židovské otázky. Druhou tézi, že si Stalin uvědomil, že nemůže vyhranit svou antisemitskou a antisionistickou politiku, aniž by tak narušil bázi své moci "la (pseudo) legittimazione ideologica internazionalista del sistema comunista" a tak od masové internace Židů upustil, rozvádí ve své recenzi kmet italské rusistiky, Vittorio Strada.
http://archiviostorico.corriere.it/2008/settembre/29/STALIN_GLI_EBREI_DELL_URSS_co_9_080929023.shtml
http://www.spazioforum.net/forum/index.php?showtopic=17975
Velice zajímavý článek o stalinských represích a o maniakální obsesi Stalina židovským problémem je L'OSSESSIONE ANTISEMITA DI STALIN PARALLELA ALLA FOLLIA DI HITLER od Ferruccio Gattuso. Příliš dlouhý a podrobný, než abych se pokusila o nějaký výtah.
http://www.storiain.net/arret/num93/artic1.asp

Větší vlastenec řekl(a)...

KSČ(M) není NSDAP !!! (1.část)


Vážení největší vlastenci a vlastenky, někdo to říci už musí : Velký Šaman trpí (snad) lehčí formou schizofrenie. Což lze velmi snadno vyčíst z jeho článků zde na Doupěti.

Prostě, na jedné straně Velký Šaman zcela správně oslavuje hlavní výdobytky naší národně-sociální revoluce – humánní odsun Němců a humánní znárodnění majetku velkoburžoasie, zcela správně poukazuje na největší nebezpečí pro naši vlast – agresivní Německo, ale na straně druhé – zcela si protiřečí.

Ano, místo aby Velký Šaman pochválil Stranu za Košický vládní program, za vydláždění cesty vedoucí k pevnému spojenectví naší vlasti se Sovětským svazem, místo aby pochválil KSČ za desítky let obrany naší vlasti před (sudeto)německými revanšisty, tak na Stranu ZCELA NEPOCHOPITELNĚ útočí.

Nevidí snad Velký Šaman, neslyší, nečte, co dělá pravice ? Pravice, která naši vlast prodala již v roce 1938 Němcům, jen aby si o chvíli déle zachovala své majetky, svá privilegia, své mrzké životy ?

Neví, co DĚSIVĚ SKANDÁLNÍHO řekl o odsunu a znárodnění Havel, Schwarzenberg, Topolánek ?
NECHCE TĚM ZRÁDCŮM NÁRODA NAFACKOVAT ?!?!?

No, asi nechce. Místo toho chce inzultovat představitele Strany, naší Strany, jež dokončila očistu práci husitů a národních obrozenců, jež dokončila očistu naší vlasti od Němců a jiných cizorodých elementů. Strany, jež jako Chodové stála na stráži, hlídala naše pohraničí před návratem revanšistů, před návratem zlých a krutých Němců a jejich slouhů.

Proč Šaman neprotestuje proti pravici, jež se nestydí dělat z našich hranic korzo, jež dovolila zaplavit naši vlast drogami, pornografií, tzv. zábavním průmyslem oslavujícím násilí ?

Proč Šaman neprotestuje proti rozprodávání naší vlasti Němcům a jejich západoevropským slouhům ?

*************************************************

Velký Šaman si nevšímá Havla, člena kolaborantské famílie, "důstojného" přítele Němců, ale útočí na pres.Zápotockého, skvělého komunistu, jenž ve fašistických žalářích a koncentračních táborech léta strádal smrtelnou nudou.

Jak je možné, že si Velký Šaman neuvědomí pravý důvod omilostnění fašisty Maxe Rostocka ? Jaká mezera ve vzdělání, jaké divné zákruty mysli znemožňují Velkému Šamanovi pochopit požadavky důvody našeho druhého dělnického presidenta ? Což Velký Šaman neví, jaká byla v roce 1953 doba ?
Já mu tedy napovím - Maxe Rostock byl pro naši vlast cennější jako spolupracovník Státní bezpečnosti, jako náš rezident v boji proti revanšistům a zbytkům buržoasie, než jako oběšenec.
A ještě něco – zrádce Slánský byl spravedlivě potrestán za zradu dělnické třídy a vlasti, ne za nějakou "pomoc Izraeli". Slánský připravoval zrušení Benešových dekretů, návrat Němců a buržoasie, návrat okupace a vykořisťování; proto jej rozdrtila tvrdá pěst dělnické třídy.

A proč jsme u jmen spravedlivě potrestaných členů Protistátního spikleneckého centra Rudolfa Slánského uváděli poznámku "židovského původu" ?
Nu prostě proto, abychom tak dali za pravdu všemu našemu lidu, jež vždy v sionistech (Židech a židech) viděl prvek cizorodý, nepřátele stejné nebo horší Němců. To přece není těžké pochopit, no ne ?

Větší vlastenec řekl(a)...

KSČ(M) není NSDAP !!! (2.část)


Velký Šaman by si měl konečně uvědomit, že doba je zlá a temná, že sudetoněmecký landsmanšaft se nezměnil (jak správně zdůraznila ve svém lidickém projevu s.Dvořáková), že buržoasie je připravena spáchat druhý Mnichov.
Že pouze naše Strana, v úzké spolupráci s obrozenou ČSSD, je schopna zaručit obnovení obranyschopnosti naší vlasti proti německé a americké agresi. Že pouze naše dvě bratrské Strany jsou schopny zaručit věčnou platnost dekretů pres.Beneše, zejména těch nejdůležitějších, nařizujících potrestání Sudeťáků a Maďarů a znárodnění majetku velkoburžoasie.

Velký Šaman by si měl konečně uvědomit, že v tzv. Jáchymově si odpykávali spravedlivý trest sprostí zločinci, nepřátelé naší vlasti : Zaprvé němečtí fašisti, zadruhé domácí zrádci, příslušníci poražené buržoasie a dalších vykořisťovatelských tříd, kteří se nechtěli smířit s humánním znárodněním svého majetku.

*************************************************

Ó Velký Šamane, až se vláda věcí lidu zpět navrátí, až se na Hrad vrátí dělnický prezident a do naší vlasti slavná Sovětská (dnes tedy Ruská) armáda, tak definitivně skončí současné trpké období, období, kdy v Praze nerušeně narušuje náš národní život kancelář sudetoněmeckého landsmanšaftu, kdy naše podniky a sdělovací prostředky jsou ovládány německým velkokapitálem.

Pak uvedeme v život stále platné dekrety pres.Beneše, vyženeme z naší země Němce, Američany, Holanďany, sionisty a ostatní nečeskou a neslovanskou sebranku, spravedlivě potrestáme všechny ty havly a švarcemberky.
Obnovíme ostrahu hranic, dáme všemu lidu práci a vzdělání.
A sice na stráži, leč vesele se budeme smát nenávistnému řevu Němců a buržoustů, na vlnách štvavých vysílaček linoucímu se zpoza Šumavy.

A tančit, tančit se bude všude !Věřím i já Leninu, že po přejití vichřic hněvu, hříchy cizími na hlavy naše uvedeného, vláda věcí tvých k tobě se zase navrátí, ó lide český !***Volte ČSSD a KSČM !

Harpyje řekl(a)...

Ve čtvrtek 10. 6. 2010 si připomínáme 68. výročí vyhlazení Lidic fašistickými katany. Svaz mladých komunistů Československa se nebude účastnit pietního aktu v sobotu 12. 6., nebude dělat publikum buržoazním činitelům, kteří boj proti komunistickému hnutí staví vysoko nad boj proti fašismu. Pochod do Lidic a pietní akt uspořádá samostatně v odlišném termínu.

Větší vlastenec řekl(a)...

Vážená paní Harpyje,

tak je to správně, tak se musí bojovat za vlast a národ, za naši půdu a naši krev !

Ptejme se, proč pravice zničila ochranu našich tisíciletých hranic s agresivním Německem.

Ptejme se, proč pravice zrušila povinnou základní vojenskou službu, proč zničila systém branné výchovy obyvatelstva.

Ptejme se, proč pravice přikázala stavět metro jen pár metrů pod povrchem země, metro, jež na rozdíl od původního, sovětského, nedokáže ochránit lid před útoky zbraní hromadného ničení.

A hned si odpovězme : Pravice, to jest ze své podstaty zrádná buržoasie, chce naši vlast prodat Němcům. Tedy ten zbyteček, který ještě Němcům a jiným nepřátelům zatím nepatří.
Co s námi všemi Němci potom udělají, to je jasné - stačí se podívat na osud Lidic.

Proto musíme podporovat ještě masivnější vstup našich ruských bratří, nejen do Karlových Varů a do center všech našich větších měst, ale do VŠECH měst a vesnic !
Podporujme stavbu nových ruských hotelů, kasin a domů sociálních služeb něvěst (lidově "nevěstinců")!

Jedině tak zabráníme rozchvácení naší vlasti velkoněmeckým a sionistickým velkokapitálem, zabráníme výstavbě nových luxusních domů a vil vykořisťovatelů a managerů, zabráníme výstavbě otrokáren, v nichž by za mrzký peníz byli vykořisťováni naši námezdní pracující !


Za každou cenu zabraňme přeměně naší vlasti ve druhé Německo !***Volte ČSSD a KSČM !

informace řekl(a)...

Všechy ty Vaše úvahy, předřečníku, mají jen malinký háček. A totiž, že RF není SSSR a V.Putin není Stalin nebo Brežněv. On sice V.P. touží po obnovení slávy a moci velkého imperia, ale má hlavně na mysli své hospodářské zájmy. A už tam není socializmus a V.P., jak píšou noviny a co sám zainteresovaný nepopírá, je nejbohatším mužem v Evropě. A potom, kašle na nějaké pidistáty, jeho snahou je zavést preferenční kolej jednání s Německem. Takže, kde máte tu záruku, že třeba nevyhandluje nějakou výhodnou obchodní partii za Sudeťáky? Já bych se tak do široka nerozkračovala s tím kozáckým koněm, ať si zatím pije z řeky Moskvy nebo z Dněpru.

Harpyje řekl(a)...

To snad není pravda!
"Podporujme stavbu... domů sociálních služeb něvěst (lidově "nevěstinců")!"
Copak jste se pomátl, Vlastenče? Prostituce je, jak by Vám mohlo být známo, v rozporu se socialistickou morálkou. Ve spravedlivém společenském řádu, který zde propagujete, není žádná žena nucena prodávat své tělo, jak tomu bývá v kapitalismu, kde prostituce bývá jediným východiskem z nouze. Prostituce je nejodpudivějším příkladem vykořisťování člověka člověkem!
Všimněte si, prosím, že v žádné formě socialistického řádu, jak národního (http://www.feminismus.cz/fulltext.shtml?x=2053260), tak i mezinárodního, prostituce neexistovala a neexistuje (viz např. Kuba, kde tento rozšířený zlořád vymýtila revoluce).

STK řekl(a)...

Promite Harpyje, že se vměšuji do vaší diskuze, ale na hřbitově prší a smuteční vrba neskýtá patřičnou ochranu mému kožichu. VV totiž má, jako obvykle, svou pravdu.

Veřejné domy pouze dávají do pořádku divoké podnikání amatérek nebo malých firmiček (pasák+5 - např.), které se vyhýbají své základní povinnosti řádného občana - platit daně.

I "Papá Hitler" (jak mu někteří naši bohatí prajzáci dosud říkají) měl rád řád a pořádek a proto organizoval ony pověstné "domy pro vojáky", kteří náhodou přežili, aby před dalším odchodem na frontu zanechali v relativním bezpečí zázemí svůj, bezesporu kvalitní genetický materiál. Takže veřejné domy, nebo, chcete-li bordely, jsou příznačné pro režimy uspořádané. Uspořádané tak, aby vyhověly jednak morálce prostých lidí, "veřejné domu" mohou přece být veřejné pouze pro soudruhy, o jejichž morálce pochybovat prostě nelze a zbytek obyvatelstva není třeba zneklidňovat informacemi o jejich existenci, jednak je lze brát jako kvalitní genetickou zásobárnu. Sexuální pracovnice přece mají ve svých vlastnostech přímo předurčenou velkou vstřícnost a značnou dávku internacionalismu (viz E55), jednak "donesený materiál" má vlastnosti těch nejlepších z nejlepších. Takže předpokládám, že po drtivém vítězství, které předpovídá VV (prosím pěkně Větší Vlastenče, nemohl bych pro úsporu času prostě psát dvojité "W"?)jejich bouřlivý rozvoj. Bude třeba rázně vymýtit takové soukromé podnikání a dát všemu "ten správná stranická Grunt, nicht Wahr?"
;-)

Harpyje řekl(a)...

http://rlv.zcache.com/cats_in_the_rain_canvas_art_adorable_black_cats_poster-p228453637202527662t51d_400.jpg
A dočkejte času, STK!

Větší vlastenec řekl(a)...

Vážená paní Harpyje,

tak tohle se mne bolestně dotklo, vážně.
Kdybyste zapochybovala o mém duševním zdraví v jiné souvislosti *), tak bych ani necekl. Ale ve své poznámce o nutnosti podpořit výstavbu ruských domů sociálních služeb nevěst jsem udělal JEDINOU chybu : místo "e" jsem napsal "ě".
Mám pro to jediné vysvětlení : Vy jste ještě nikdy nenavštívila ruský nevěstinec, že ne ?

Nuže tedy vězte, že naši starší bratři se samozřejmě nechovají jako nějací Němci nebo Anglosasové nebo Turci či podobné (pro)národy. Rusové, největší a nejlepší národ na světě, mají široké srdce; nikdy nikomu bezdůvodně neubližují. I nevěstky zaměstnávají jen z dobroty své měkké slovanské duše; zbytečně je nebijí, nepálí cigaretami ani žehličkou, ba dokonce jim zřejmě dávají dost jídla a pití. I návštěvník má v ceně vstupného stakan vodky. A 600.-Kč za 2 dcl džusu (odhadem padesátiprocentního) – to přece není přemrštěná cena za soudružskou debatu s přítomnými ruskými mistry sportu a bojových umění.

V centru Prahy je takovýchto sociálních zařízení řada; doufám, že brzo další přibudou, že časem budou v každém našem městě nad 5.000 obyvatel.

A doufám také, že brzy zmizí ten odporný sudetoněmecký hambinec (http://www.sks-praha.com/)

Každopádně – kdyby bylo na provozování domů sociálních služeb nevěst a na výrobě pornografie něco závadného, tak by se na tom naši starší bratři nepodíleli. Natož aby byli v obou oborech světovými jedničkami.


Ja drugoj takoj strany něznaju, gdě tak volno dyšet čelověk !*** Volte ČSSD a KSČM !

---------------------------------------------------

*) Např. s mojí stále ještě marnou snahou vysvětlit zdejším vlastencům, že nelze říci jen "á", že je nutno říci i "bé" atd. Prostě, že naší vlasti nehrozí zkáza jen od (sudeto)německých revanšistů, ale i od amerických imperialistů, mezinárodního sionismu a tmářského katolicismu. Že KSČ chránila naši vlast, zatímco pravice naši vlast prodává Němcům a sionistům. Atd.

informace řekl(a)...

Veřejné domy, čili nevěstince nebo lidově bordely jsou věčné a vděčné téma pro diskutéry všeho věku a politického zaměření. Vzbudilo i chrápajícího kocoura, který se teď sice vymlouvá na déšť, že by mu venku namokl kožich,a že jen proto se hned rozepsal.
Tak tedy k tomu přidám něco z historie. Když v 1935 Itálie napadne Habeš, jedním z velkých problémů pro Vrchní velení se stává jak zabezpečit zdravý pohlavní život pro hrdinné mužstvo. V Habeši sice existují tyto zdravotní instituce, ale vojáci si ztěžují, že je tam velká špína a že jsou ženy "obřezané".
Kromě toho habešské madame praktikují vysoké ceny. Na příklad na jednom takovém domě byl vyvěšen cenový lístek: "Ghiavada semblige una lira. Ghiavada gon bombonio due lire. Gulo non g’è" (zdroj: Piccolo Cinema Indipendente.
Vrchní velení vyšle tedy do Habeše výpravu milosrdných sester sexu, aby v rámci národní autarchie, pečovaly o zdraví a morálku italského královského vojska.
http://magazine.voiaganto.it/wp-galleryo/toulouse-lautrec/medical_inspection.jpg

Teď něco jiného. Proti Itálii byly v říjnu 1935 r. odhlasovány sankce, které spočívaly hlavně v embargu dovozu zbraní, munice a jiného zboží. Tyto sankce dodržovala jen Velká Británie, USA a hitlerovské Německo se postavily otevřeně na stranu Itálie a Sovětský svaz dodával nepřetržitě italskému vojsku naftu po celou dobu konfliktu.

Harpyje řekl(a)...

Prosím o pochopení, že podobná sociální zařízení nevyhledávám. Nicméně mě velmi zaujal Váš odkaz na onen druhý hambinec, který obsahuje viditelný důkaz o spolupráci "Sudeťáků" se sionisty. Soudružka Dvořáková měla tudíž naprostou pravdu, když ve své řeči varovala před novou perfidní taktikou sudetských Němců. Není to ekelhaft, sionista se sudetskou vlajkou u hrobu nacisty Schindlera!

informace řekl(a)...

Když člověk bloudí jen tak po internetu, vždycky tam najde něco, co ho trkne. Jako třeba Hitlerův plán z 1938 r. na napadení Československa

It is my unalterable decision to smash Czechoslovakia by military action in the near future. It is the business of the political leadership to await or bring about the suitable moment from a political and military point of view.

An unavoidable development of events within Czecho-slovakia, or other political events in Europe providing a suddenly favourable opportunity which may never recur, may cause me to take early action.

It must be the purpose of these thrusts to break into the Czech fortified lines at numerous points and in a strategically favourable direction, in order to penetrate them or to take them from the rear. For success, COOPERATION WITH THE SUDETEN GERMAN FRONTIER POPULATION ...

Harpyje řekl(a)...

Jistě. Sudetská populace v celé své celistvosti. A protože tento sionista http://www.sks-praha.com/images/20080501_Mamroth.jpg je hloupý, a neví, že každý Sudeťák za to může, že je Sudeťák, tak se bratří s jejich představitelem u hrobu nacisty Schindlera.

informace řekl(a)...

Vážená,
právě jsem našla na netu zase jiný příspěvek k sudetoněmecké otázce. Je to kniha La nazione in rosso: socialismo, comunismo e questione nazionale, Rubettino, 2005, v níž je také kapitola od prof. Detlefa Brandese "Il trasferimento è come un uovo di Colombo: i comunisti cecoslovacchi e l'espulsione dei tedeschi."
Bohužel je to jen ukázková četba a tak z ní nemohu kopírovat ani tisknout.
Brandes zde vykonstruoval velmi podrobně průběhy jednání jak v Londýně tak v Moskvě o sudetoněmecké menšině v budoucím Československém státu. Nejenom tam líčí dlouholetá jednání českých komunistů v Moskvě a v Londýně, českého vnitřního odboje, české exilové vlády v Londýně, Dimitrova a Stalina, z čehož vyplývá, že šlo nakonec o rozhodnutí, které nevybrala autonomně londýnská vláda a prezident Beneš, ale šlo o rozhodnutí "kolektivní", ale uvádí tam i postoj sudetoněmeckých sociálních demokratů v londýnském exilu. V lednu 1945 r. Zimmer za sociální demokraty spolu se skupinou komunistů vydávají prohlášení, ve kterém požadují použití tvrdých měr čistky proti českým Němcům, pangermáncům, fašistům, nacionalistům. Cituji "protože většina sudetoněmeckého obyvatelstva byla nakažena jedem fašizmu a německého imperializmu, musí být také podrobena tvrdé akci čistky." Tito představitelé sudetoněmecké emigrace v Londýně schvalují odsun.
Tohle říkají Němci o své vlastní etnii. A profesor Brandes cituje bez námitek.

Gandalf řekl(a)...

"PS: Doufejme, že příští rok už žádný člen KSČM nebude ústavním činitelem!"
Bohužel, ta představa je příliš krásná na to, aby se někdy mohla uskutečnit. Jak řekl A.Einstein: "Jen dvě věci jsou nekonečné, vesmír a lidská blbost. Tím prvním si ale nejsem jist."

N.N.Nemo řekl(a)...

To Informace ad Bloudění po internetu

Třeba zde: http://natura.baf.cz/natura/1997/10/9710-1.html

N.N.Nemo řekl(a)...

Prvním bodem (!) programu říšské NSDAP z roku 1920 (!) byl požadavek na sjednocení všech Němců na základě práva na sebeurčení národů v jedno velké Německo. Hitlerův zahraničně politický plán byl podrobně popsán v jeho knihách "Mein Kampf" a "Zweites Buch". Hitler od počátku směřoval k zajištění tzv. životního prostoru pro německý stát, postavený na národnostně-rasových základech. Pro Hitlera byly hranice po 1. světové válce nepodstatné.
V rámci taktických úvah o získání "životního prostoru" bez nutnosti války v Evropě měly být národnostní skupiny použity jako nástroje k vnitřní destabilizaci určitých států.

Adolf Hitler v instrukci z 21.12. 1937 uvedl, že pokud bude Německo všestranně připraveno na válku, budou tím dány vojenské předpoklady pro útok proti Československu. Tím řešení německého územního problému v Československu bude dovedeno k vítěznému konci i v případě napadení některou velmocí. Byl vypracován plán Grun, který počítal s válkou na dvou frontách.
Sudetoneměcký boj za právo na sebeurčení se stal prostředkem nacionálně socialistické politiky. Proto byla také Henleinova žádost z listopadu 1937 vyslyšena a další postup Sudetoněmecké strany SdP byl koordinován s postupem říšské politiky.

20.2. 1938 Hitler ve svém projevu v Říšském sněmu prohlásil, že říše bude rozhodně podporovat a bránit těch 10 miliónů Němců, kterým bylo v důsledku "versailleského šíleného aktu" znemožněno spojit se.

Ve dnech 11.3. až 13.3. 1938 bylo Rakousko připojeno k Německu.

16.3. 1938 na Henleinovu výzvu opustily sudetoněmecké strany vládní koalici a sloučily se s SdP. Dosud přetrvávaly názorové rozdíly uvnitř SdP mezi skupinou v čele s Konradem Henleinem, která požadovala autonomii uvnitř Československa, a skupinou v čele s Karlem Hermannem Frankem, která prosazovala sloučení s Německem.

Hitler 21.4. 1938 si vyžádal od Keitela novou verzi plánu Grun, která vycházela ze situace po připojení Rakouska. Tuto verzi obdržel v polovině května 1938. V plánu se uvádělo, že Německo nemá v nejbližší době v úmyslu rozbít Československo vojenskou akcí, pokud si to nevynutí vývoj politických poměrů uvnitř ČSR nebo vývoj politické situace v Evropě, která by vytvořila výhodnou a snad neopakovatelnou příležitost.

24.4. 1938 Konrad Henlein na základě Hitlerovy instrukce ve svém projevu vyhlásil tzv. Karlovarský program.

Sudetoněmecká strana získala v komunálních volbách v roce 1938 celkem 92,6 procent všech německých hlasů. Hitler následně opět změnil koncept plánu Grun, jehož úvodní formulace z 30.5. 1938 zněla:
"Je mým nezměnitelným rozhodnutím rozbít v dohledné době Československo vojenskou akcí. Je záležitostí politického vedení přivodit nebo vyčkat na k tomu vojensky a politicky příhodný okamžik."

23.8. 1938 Adolf Hitler ujistil Henleina a Franka o tom, že československý problém bude brzy definitivně vyřešen a dal jim instrukci, podle níž měla Sudetoněmecká strana stupňovat své požadavky na vládu Československa. Současně pověřil Henleina, aby využil svých kontaktů ve Velké Británii a dosáhl nevměšování Velké Británie do nastávajícího konfliktu.

30.8. 1938 prezident Beneš ustoupil a schválil plán reforem, který dalekosáhle splňoval požadavky Karlovarského programu SdP. Sudetoněmecká strana 2.9. 1938 tento plán odmítla s tím, že je nedostatečný.

12.9. 1938 Hitler ve svém projevu na sjezdu NSDAP požadoval právo na sebeurčení sudetských Němců, které lze zaručit jedině připojením sudetských území k Německé říši. (Tento projev byl přenášen rozhlasem, ze speciálně určené vysílačky pro poslech na českých územích.) Na Hitlerův pokyn (rozkaz vydaný v rozhlasovém přímém projevu) začala SdP provokovat národnostní incidenty, aby se demonstrovala neudržitelnost celé situace.

13.9. 1938 pražská vláda vyhlásila stanné právo v několika německých okresech. Vedení SdP přerušilo s Prahou veškerá další jednání, vypovědělo princip autonomie a vystoupilo s jediným požadavkem:
"Chceme žít jako svobodní němečtí lidé! Chceme mír a práci v naší vlasti! Chceme domů do Říše!"

N.N.Nemo řekl(a)...

"Chceme žít jako svobodní němečtí lidé! Chceme mír a práci v naší vlasti! Chceme domů do Říše!"
----------------
1945-1947 šli domů, do Říše. Dostali tam práci a okupační jednotky jim zajistily i mír.

Podle údajů dr. Pauluse Sladka z Německa, který se otázkou odsunu dlouhodobě zabýval, z celkového počtu přesídlenců z Československé republiky na "bezprostřední vyhnání" zemřelo 18889 lidí, jejichž jména jsou protokolárně známa. Zjevně násilnou smrtí zahynulo 5596 lidí. Údaje byly publikovány v Frankfurter Allgemeine Zeitung dne 4.4. 1988.
(Zjevně násilnou smrt způsobili z určité části i sovětší vojáci, kteří ještě zcela nedávno zažívali německá běsnění na svém území.)

To bylo vskutku nepřiměřené! Nesrovnatelné! Nedostatečné! Proti tomu, co Němci předtím, zejména na samotném konci války, vyváděli. Srovnatelné snad jen s obětmi tyfu, TBC, podvýživy a jiných následků pobytu v německých lágrech, na které ještě ve stejné poválečné době umíraly oběti tehdejší německé zrůdnosti. Tenkrát byli zrůdy, tenkrát se jim odpovědělo. Velkomyslně: Zíslali svůj vytoužený Mír a Práci Doma v Říši. Mnozí to pochopili a smířili se s tím i s námi. Třeba zrovna v Lidicích.

Některé dnešní české zrůdy nám to až do smrti (českého národa) neodpustí.

A teď se třeba poserte, Větší Vlastenče i s Harpyjí dohromady!

Harpyje řekl(a)...

Já bych se tedy zrovna na komunisty neodvolávala, Informace, ale proti gustu žádný dišputát. Mně tento postoj německých komunistů vůbec nepřekvapuje, protože se dodnes nezměnil. Slušní sociální demokraté ho rozhodně nesdíleli. Ovšem postoj německé levice není jednotný ani dnes. Tento článek http://www.linkezeitung.de/cms/index.php?option=com_content&task=view&id=7289&Itemid=313 je sice prošpikovaný marxistickými bláboly, ale pod poslední odstavec bych se mohla podepsat i já.

informace řekl(a)...

Ha,nikdo neodpovídá. Asi klystýr zapůsobil!

informace řekl(a)...

Harpyje,
tam jsem si ten sajt našla. A oni mi odpověděli, že jsem jejich 1.000.000 Besucher, a že můžu vyhrát AppleI Mac nebo další dvě ceny. Mám si kliknout, nebo je nějaká nastraha?

Harpyje řekl(a)...

Podle mého antiviru je ta stránka čistá.

informace řekl(a)...

Já tu nemluvím o nějakých "zrádcovských názorech" sudetoněmecké levice vůči své etnii, ale podávám tu krátkou informaci o vědecké práci, která na základě historických dokumentů, zčásti tajných, pocházejících z moskevského Ustavu pro marxizmus leninizmus, rekonstruuje pozice československých komunistů a sudetoněmecké levice během WWII.

Ještě v r. 1942 žádná ze stran nebere v úvahu odsun Němců ze Sudet. Sudetoněmecká levice se v rozhlasových vysíláních pokouší vyzývat sudetské Němce k odporu proti Hitlerovi, k sabotážím a pod. V r. 1943, kdy počet sudetoněmeckých vojáků padlých na frontě dosahuje 250 tisíc a mnoho je jich uvězněno, do vězeňského tábora jsou posláni tajní vyzvědači, aby sondovali nálady mezi sudeťáky. Na základě tohoto průzkumu pak sudetoněmecká levice v Londýně změní radikálně postoj a Zinner začne mluvit o nutnosti potrestat nejen aktivní nacisty ale i všechny, co podporovali nacizmus i pasivně.

A mluví se již o odsunu. Ve čtyřicátém čtvrtém roce se počítalo s odsunem 2 až 2,5 milionů. Měli zůstat jen antifašisté a demokraticky orientovaní Němci.
Mohlo by se říci, že sudeťáci měli ještě v 1943 r. šanci odsun odvrátit. Jak říká ruské příslovi Esli vinovat, penjaj sam na sebja!

inffformace řekl(a)...

Oprava: Zimmer

Harpyje řekl(a)...

"Mohlo by se říci, že sudeťáci měli ještě v 1943 r. šanci odsun odvrátit." Toto tvrzení je zrovna tak směšné, jako že Češi měli v roce 1946 možnost odvrátit únor 1948.

informace řekl(a)...

Je-li to směšné nebo ne, to je věc ani ne tak subjektivních názorů jako historických dokumentů. Já jen shrnuju.
Máte-li nějako protiargumenty nebo jiné dokumenty, uvěďte je.

Harpyje řekl(a)...

S historickými dokumenty mě zde doposud nikdo nekonfrontoval, a i kdyby, tak bych nebyla schopná jím čelit, protože nejsem historik / čka. Nemohu víc, než prezentovat mé názory, které jsou pouze jedny z 5 miliard subjektivních pravd, jak říká Hledající.

Větší vlastenec řekl(a)...

Vážená paní Harpyje,

radím Vám dobře : Najměte si právníka, a konfrontaci odmítněte. Neměla byste šanci - oběti by Vás bezpečně poznaly. A ocelové čelisti právnho aparátu by nad Vámi udělaly CVAK.

Uvědomte si prosím, že moskevský Ústav pro marxismus-leninismus vydává JEN A POUZE zcela jasné, 100x nezávisle ověřené a třídní pravdě podobné dokumenty. Prostě - Roma locuta, causa finita.

Je pravda, že Velký Šaman tuhle psal o rozhodnutí humánně odsunout Němce, jež pres.Beneš učinil již v r.1942, právě na základě vyvraždění Lidic (V.Š. psal i vlivu zpráv o holocaustu na toto rozhodnutí, ale nějak mi neodpověděl na dotaz, kde pres.Beneš vzal takové informace již v r.1942).

Je pravda, že se v poslední době objevily novinové zprávy o prvních plánech pres.Beneše na odsun Němců z ČSR - již z r.1938.

Ale to jsou jen plané řeči. Samozřejmě platí rozhodnutí Moskvy.Moskva - tretij Rim, i četvjortovo něbudět !***Volte ČSSD a KSČM !

informace řekl(a)...

To je nějakého strachu, vždyť jde jen o devadesátistránkový článek. Pravda plný odkazů na dokumenty nejen ruské, ale i z aglických, německých a českých archivů. Nepovedou Vás proto ani na policii, ani k soudu, tím míň na nějaká jiná místa, jak se znepokojuje Váš přítel.
Jedině na základě dobových dokumentů, autentických, ověřených můžeme vást nějakou rozumnou řeč a ne nepravděpodobé vymyšlené bláboly.
Nakonec co dělá profesor Brandes? Doplňuje mezeru o postoji jak české tak sudetoněmecké levice v anglickém exilu, ukazuje, že v podstatě jednaly vždy ve shodě a že rozhodnutí o odsunu přichází přímo z Moskvy po Stalingradské bitvě, nebo k jejímu konci.
V Moskvě se rozhodovalo a parcelovalo, jako při tajné dohodě Stalina s Churchillem v Moskvě, kdy si ti dva rozdělí Rumunsko 90% Rusku, Řecko 90% Velké Británii, Maďarsko na půl, 75% Bulharska a Jugoslávie Rusku. (L. Naghy, Democrazie popolari 1945-1968)
Dohody a rozhodutí, jako vždy, nad hlavami národů.

Větší vlastenec řekl(a)...

Drahý, předrahý příteli a soudruhu N.N.Nemo,

jsem tak rád, že jsi se konečně přestal inžinýrovat, že jsi se vysral na servítky, a použil jsi živý a drsný, leč teplý a obratný jazyk našeho lidu.

Velké české vlastence bys svým jazykem potěšil, radoval by se z něho s.Kopecký i př.Jandák; i vší náš lid se rád potěší jeho dotekem, k Tobě se rád přidruží.

*************************************************

A nejen forma - i OBSAH Tvého příspěvku těší každého Čecha, každou Češku. Ano, oko za oko, zub za zub, krev za krev, tisíc osad za osadu - to je zdravý český přítup !

Jestli tohle kritizují zasraní pravičáci, buržuj Havel z kolaborantské famílie, velectěný pan kníže Schwarzenberg (má nejhlubší poklona, pane velkomožný, po kolenou lezu, prach ve Vašich stopách poníženě lížu a seru přitom blahem), zrádný hajzl Topolánek, který se může posrat radostí při vzpomínce na nevinnou českou krev, prolitou agenty Západu, zbabělými vrahy Mašíny - TAK AŤ SE JDOU VYSRAT, PRAVIČÁCI - ZRÁDCI NÁRODA !!!
Nakopeme je do jejich čistě umytých a navoněných prdelí, jen jak obnovíme spravedlivý společenský systém, jen jak se nám podaří, za pomoci velkého národa Ruského, vyváznozt z agresivního NATO a kapitalistického EU.

*************************************************

Ale jedno´s kurva posral, drahý soudruhu N.N.Nemo. Tvrdit o MNĚ, že jsem ve spojení s německým xindlem (jiném spojení než putinovském), to bys už mohl tvrdit například, že s.Filip zrdadil vlast, nebo že př.Paroubek je pravičák.
Tak příště použij svou makovici i jinak než k nošení placaté čepice a pití piva.

Čest práci a Míru zdar !


Řekněme jasné NE pokusům o revizi výsledků 2.světové války ! Československo musí zůstat jednotné a Německo rozdělené, Sovětský svaz musí zůstat garantem světového míru a stability !***Volte ČSSD a KSČM !

Zde sedící řekl(a)...

Nemo,
snad jste to včera s tím klystýrem nepřehnal. Vždyť von ten W.teď vo těch svých enònech bude mluvit celej tejden. "Páni, to sem se zase jednou vysral. Eště štěstí, že sem se při tom neposral. Jo, takový pěkný vysrání doktora z domu vyhání!"
Prostě, kudy chodí, tudy sere.
Co, kdybyste mu dal ňákej borůvkovej džúz, aby se uklidnil?

Větší vlastenec řekl(a)...

Helejte, voni Zde na míse sedící, koukají srát a nekecat.
A ne aby zase čmárali po zdech prstem namočeným do svýho hovna, jasný, Zde sedící ?!?

Zde sedící řekl(a)...

Hele, voni posrandíro,
moc mě neserou, nebo jim vrazím jednu pěstí do břicha. A jak se votočíš, kopnu tě do prdele a uvidíš, jak se budeš štrekovat a srát bez přestání, až ti tvoje tentočky potečou z bot na chodník.
Hovniváre!

Větší vlastenec řekl(a)...

Já bych řek, že voni, Zde na míse sedící, sou ňáká žencká nebo rostřesenej dědek.
Každopádně sou posranej pravičák.
Tak mě neserou, páč já sem příslušník dělnický třídy.


Lidové milice - na reakci palice !***Volte ČSSD a KSČM !

Zde sedící řekl(a)...

Ty si můžeš celou tu svou dělnickou třídu strčit do prdele, jestli se ti tam vejde. Celou vší třídu. Uvidíme, jak se budeš pak škrábat v řiti.

N.N.Nemo řekl(a)...

Tak on se nám vv skutečně posral!

N.N.Nemo řekl(a)...

Harpyje zůstala nad věcí. Akorát podělala to, že citovala Hledajícího:
"Nemohu víc, než prezentovat mé názory, které jsou pouze jedny z 5 miliard subjektivních pravd, jak říká Hledající."
Hledající totiž nic nehledá, on rozesí...lá svoje moudra po netu, ve kterých zpochybňuje jak holocaust tak 11.9. To není hledání objektivní pravdy náhledem subjektivní pravdy, to je osvětimská lež.
Pravda je, že v bolševickém ČSPFB byli bolševici i vrazi, což je vyčítáno všem Čechům, ale že sudetoněmecký landsmanšaft založili esesáci a vrazi, že nacističtí vrazi z Osvětimi, Ploštiny a Lidic byli dlouho váženými členy německé společnosti, to se Němcům předhazovat nemá.
Němci dnes nejsou nacisti a hrdlořezové. My dnes nejsme komunisti a hrdlořezové. Tak toho vv a Harpyje nechte!

Zde sedící řekl(a)...

Sere jako hovnomet na poli. Aspoň je k něčemu užitečnej. Co si tu má furt jen srát do huby!

Větší vlastenec řekl(a)...

Tak to se mi líbí !
Konečně, konečně se vyklubalo naše české lidové ledví, prodralo se světlo nánosem těch evropských vzdělaneckých sraček.

Už jsem si začínal myslet, vážení vlastenci a vlastenky, že se za svoje češství stydíte, vážně.
Že jste se poevropštili, za těch dvacet let poroby, že chce zapřít naše lidové kořeny.
Že jste přestali mluvit, jak vám naše české huby narostly, že jste si začali čistit boty, používat deodoranty, říkat "Dobrý den" a "Děkuji" a "Prosím".
Že snad, ó hrůzo, chcete jezdit autem jako ti posraní Němci.

*************************************************

A vida - stačilo ťuknout (ještě jednou díky, drahý soudruhu Nemo), evropanský nátěr se odloupl, a Čech se objevil v celé své kráse.

Sláva a hurá !

*************************************************

Takže zbývá co, vážení vlastenci a vlastenky ?

Zbývá veřejné odsouzení zrádné pravice, Havla, Topolánka (i Nečase, jenž se zatím nezřekl ani Topolánka, ani odporné teze o možnosti zachovat soukromé vlastnictví výrobních prostředků), Schwarzenberga a všech ostatních pravičáků.

Odsuďme je jasně a jednoznačně, jako jsou jasná a jednoznačná jejich děsivá slova o "vyhnání" Němců a dalších nepřátel, šílená slova o "loupeži" majektu buržoasie.

Zbývá omluva Straně, za neuvážená slova části našeho lidu o jakémsi "úpadku", ve skutečnosti obrovském a všestranném rozvoji naší vlasti po roce 1945.

Zbývá poděkování Straně, za statečnou a důslednou obranu naší vlasti proti Němcům, Američanům a sionistům, za obranu dekretů pres.Beneše, a za hrdinský boj proti NATO a EU.

A samozřejmě - volební podpora skutečných vlastenců proti zrádné pravici.


Pryč s tyrany a zrádci všemi !***Volte ČSSD a KSČM !

Zde sedící řekl(a)...

Hele, ňák ti haraší v lebedi, dé si majzla, než ti vysadím buchec rovnó na karfiól a kókej rači vařit bleskovku do Rajchu.

Harpyje řekl(a)...

Nechtěla jsem, ale teď skutečně musím blahopřát diskutérům NNNemo a Zdesedícímu k vysoké úrovni jejich příspěvků, kterými obohacují tuto diskusi. Thumbs up!

Zde sedící řekl(a)...

Kuš, žblabuňko a di si rači zchladit glóbus!

Harpyje řekl(a)...

"Ah, you are from Vulgaria!"
http://www.youtube.com/watch?v=aycspt0yE8o
:-)))

Zde sedící řekl(a)...

Moc tu na mně ne énglišuj, bažbluňko, nebo ti srovnám sandály, že tě vlastní fotr nepozná.

Šaman řekl(a)...

Pánové Nemo a Větší vlastenec, a rovněž Zde sedící se vyzývají, aby se krotili ve výrazivu – jsou tu dámy!

Větší vlastenec řekl(a)...

Omyl, Velký Šamane. Při vší povinné úctě, samozřejmě.

Vlastně DVA omyly.

Zaprvé NEJSME ŽÁDNÍ PÁNOVÉ - ani moje nikoli nejmenší maličkost, ani N.N.Nemo, ani tzv. Zde sedící.
My jsme opravdoví Češi, dobří rodáci. My jsme prostě přátelé a soudruzi.

Zadruhé zde nejsou žádné dámy. Jsou zde dobré Češky, to jest přítelkyně a soudružky, a pak solitérní paní Harpyje. Čili...
Až se mi kroutí prsty...
Ale napsat to musím...
No tak do toho, Vlastenče...
Jenže je to STRAŠNĚ těžké, napsat něco takového o ženě...
Navíc je pro ni pořád ještě možnost nápravy...
Nebo už není ? Nevím. Váhám.

Prostě - paní Harpyje mohla též být dobrou přítelkyní nebo soudružkou.
Leč není, neb po letech strávených (protrpěných !) v nejhorším státě světa + cestováním po trochu lepších, přesto však pořád velice špatných zemích celé planety se odrodila.

Ne, nejsem leninsky nesmlouvavý, vím to, takže se nesnažím stoupat ve Straně ani v české společnosti. Prostě nejsem ten správný leninovec, a proto se zdráhám napsat, co opravdoví leninovci napsat mohou, a také zde píší : že paní Harpyje je dnes již Sudeťačkou.
Ach jo.

*************************************************

Každopádně, Ó Velký Šamane, Vy jste (ať už chcete či nechcete) správcem toho vlasteneckého webu, Vy určujete jeho ráz, resp. národní svéráz.
My ostatní pouze jdeme za Vůdcem a praporem, což TAK konvenuje naší národní povaze, že z toho ... máme druhé Vánoce.

Takže čekáme, čekáme jak na smilování Džeržinského, na Vaše jasné odsouzení zrádných pravičáků, za jejich fundamentální zpochybňování všech tří pilířů našeho poválečného národního bytí : humánního odsunu, humánního znárodnění, a těsného přátelství se Sovětským svazem.
Tak se nedejte prosit, prosím, a postavte se jasně za dekrety pres.Beneše, proti sudetoněmeckému landsmanšaftu a jeho americko-sionistickým chlebodárcům.


Buduj vlast - posílíš mír !***Volte ČSSD a KSČM!

Zde sedící řekl(a)...

Dalo se hovno v tanec a eště si boky podepřelo, píše ten třeskhuba.
Zavři tu svou klapajznu než ti na ni daj zámek,ty vyhnilej mozku!

Harpyje řekl(a)...

Zajímavý článek o koprolálii je k nalezení na
http://media.www.jhunewsletter.com/media/storage/paper932/news/2005/10/28/Science/Scientists.Explore.Basis.Of.Swearing-2242890.shtml