čtvrtek 10. června 2010

Deir Jásín – temná skvrna ve válce na nezávislost Izraele

Otevřená válka za nezávislost Izraele nastala den po tom, co Valné shromáždění OSN dvoutřetinovou většinou schválilo plán na rozdělení britského protektorátu nad Palestinou na dva státy - židovský a arabský. Skutečně, tato válka nevypukla 15. května 1948, tedy den po vyhlášení samostatnosti Izraele, vypukla už 30. listopadu 1947!

29. listopadu 1947 probíhalo v OSN v přímém rozhlasovém vysílání hlasování, kde každý zástupce jednotlivého státu měl říci pouze „pro“ či „proti“. Arabští diplomaté však této příležitosti zneužili k tomu, aby ke svému „proti“ přidali okamžitě výhrůžku – pokud to schválíte, my to nepřijmeme a celou Palestinu získáme v boji!
A skutečně hned 30. listopadu Arabové vypálili židovské obchodní centrum v Jeruzalémě a zaútočili i na židovské osady. Temnou skvrnou v briské historii je, že těmto zločinům jejich protektorští vojáci jen trpně přihlíželi – tedy v případě arabských útoků. V okamžiku, kdy se rozhodli Židé bránit, začali zasahovat – proti Židům! Dokonce znemožnili příjezd pětičlenné komisi při OSN, která měla nezávislost obou států fakticky připravit.

Britové dále vyhlásili blokádu pobřeží zejména před „ilegálními přistěhovalci“ a také bedlivě sledovali dodržování zbrojního embarga. Tedy embarga vůči Izraeli který právně neexistoval. Zatímco na východních hranicích toleroval ozbrojené arabské vpády. Uvádí se, že „Arabská osvobozovací armáda" měla asi 7500 mužů. Zatímco židovská armáda Hagana byla stále ilegální a nemohla otevřeně získávat zbraně, okolní arabské státy se předháněly v poskytování jak zbraní, tak vycvičených a vyzbrojenýcvh vojáků. V této situaci Britové zabavovali všechny židovské zbraně, které se jim dostaly do rukou.

Britské jednotky se dokonce tvářily nevšímavě, když Arabové obklíčili Jeruzalém se sto tisíci Židy, přerušili do něj zásobování potravinami i vodou. Navíc neumožnili zásobování Jeruzaléma ani bezpečnou železnicí – tu si zcela vyhradili pro odsun svých vojsk, který měl skončit 15. května 1948. Jeruzalém byl zásobován ostřelovanou silnicí židovskými dobrovolníky v amatérsky opancéřovaných autobusech, přičemž mnozí z nich padli. Teprve „znovuotevření“ paralelní antické klikaté cesty, která byla mimo dostřel arabských obyvatel území, umožnilo Židům v Jeruzalémě přežít.

Napjatá situace (neustálé teroristické arabské přepady a výhrůžky arabských států) vedly k tomu, že OSN se v březnu 1948 znovu zabývalo situací v Palestině. Jedině Sovětský svaz zůstal na svém stanovisku, USA důrazně doporučovaly zavést poručenskou správu OSN. Poroučení však už měli Židé dost.

V této době Arabové vyzývali své soukmenovce na budoucím židovském území, aby ho opustili – a nepřekáželi tak arabským armádám, až budou válcovat Židy od Jordánu až po Středozemní moře. Také neustále probíhající boje vyvolávaly masový útěk arabského obyvatelstva. Židé ho – stejně jako zahraniční Arabové - považovali za výhodný. Dokonce odsun arabského obyvatelstva jako celku požadovaly i skupiny, označované jako „pravicové“. Mělo k tomu napomoci i rozněcování strachu u arabského obyvatelstva. V rámci této kampaně došlo i k masakru v Deir Jásín, malé arabské vesnici poblíž Jeruzaléma. Ačkoliv sami její obyvatelé patřili spíše ke „slušným Arabům“, dokonce odmítali pobyt arabských teroristů na svém území – anebo možná právě proto – došlo na vesnici v noci 8. dubna 1948.

Útoku se účastnily teroristické bojůvky z různých organizací. Různé zdroje uvádějí tyto kombinace: Ecel a Stern, Irgun a Stern, Irgun a LEHI (či Lechi). Avšak všichni se shodují, že nezasahovala polooficiální Hagana, ale „partyzáni“ či „teroristé“.

Cituji ze stránek Petra Holase:

„Dne 8. dubna na vesnici zaútočili, té se podařilo ubránit a teroristé byli obklíčeni příchozími arabskými jednotkami. V nastalém chaosu způsobili otřesné krveprolití, zabili 96 obyvatel a 120 jich zajali. Tento čin byl odmítnut Haganou i Židovskou agenturou a Ben Gurion se za něj oficiálně omluvil králi Abdulláhovi.“

Jiné, zejména antisemitské weby, jako kopie wiki – Metapedie (například její téměř neofašistická slovenská verze) – jsou daleko šťavnatější. Jinak počty obětí masakru udávají různé zdroje různě - Encyclopædia Britannica tvrdí, že při útoku bylo zabito všech 254 obyvatel vesnice. V tom se s nimi překrývají převážně židovské zdoje (200 - 250), zatímco Arabové uvádějí přibližně 110 obětí. Na čem se všichni shodují je, že to byl nevyprovokovaný útok na nevinnou vesnici, při které byli brutálně pozabíjeni děti i starci, muži i ženy...

Hned 13. dubna 1948 se Arabové krvavě pomstili. Tehdy jela do univerzitní nemocnice Hadasa zásobovací kolona, jako každý týden. Území nemocnice se nachází ve Východním Jeruzalémě, na stejném hřebenu, jako nedaleká hora Oliv a patří do uznaného území Izraele, i když všude kolem se rozléhá oblast "Západního břehu". Bylo asi 9:30, když kolona padla do léčky. Výbuch, který zničil silnici, zablokoval výpravu na místě. Ze všech stran se sbíhali místní Arabové, aby si vystřelili. Krom osobní akce nižších důstojníků neudělalo britské velitelství Jeruzaléma nic, než že dalo výstrahu Haganě, že kdyby se snažila osvobodit konvoj sama, spustí na ni Britové palbu! Až po šesti hodinách padl rozkaz k "energickému zásahu" britských jednotek. Celou tu doby mohlo široké okolí - Židé, Arabové i Britové - sledovat hrůznou agónii hořící kolony. Až o půlnoci byl konec. Bylo zavražděno sedmdesát šest mužů, žen i dětí, lékaři, profesoři, vědci, výzkumníci, zdravotní sestry a jejich příbuzní, lidé, kteří se sjeli z celého světa, aby pomohli vybudovat špičkové zdravotní středisko. Oko za oko, zub za zub...

Velkou vinu na tehdejších událostech, možná tu největší, měly britské jednotky, které v té době již neměly jinou starost než jak by odjely a předaly co nejvíce vojenských pevností do rukou Arabů - bez toho, aby se staraly o bezpečnost jak židovských tak arabských civilistů.

Masakr v Deir Jásín zůstává temnou skvrnou ve válce za nezávislost Izraele. Zatímco dnešní antisemité tvrdí, že "holokaust je hojně využívaný jako politická zbraň a zdroj příjmů" a je zneužit k "znemožňování objektivní diskuse o národním socialismu", tak sami tragédie Deir Jásín zneužívají k dnešní podpoře Palestinců v jejich "osvobozeneckém boji"...

Psáno v Praze dne 10. června 2010

Více informací z oblasti z období let 1948 -1973: http://holas.xf.cz/Izrael_1948-1973.htm
Popis masakru na neofašistickém webu: http://sk.metapedia.org/wiki/Masaker_v_Deir_Jas%C3%ADne

112 komentářů:

Anonymní řekl(a)...

Teď nevím, kdo to napsal, nějaký Brit s lítostí napsal dílo "Forsake Promis" , "Nedodržený slib", kde líčí, že kdyby Britové nebránili židovskému přistěhovalectví, mohlo se zachránit 2 000 000 Židů! Místo toho Britové spolu s SS-many bojovali proti Židům.
kopretina

Větší vlastenec řekl(a)...

Antisemitští Angličani, lidumilní Češi


No bať, milá Kopretino. Angličani, to jsou vyhlášení antisemiti. Jejich nenávist např. vůči Disraelimu je pověstná.

To my Češi jsme jinší kabrňáci. O principiálním postoji Žižky a národních spisovatelů i politiků dvou minulých století jsem již několikrát psal, takže teď jen toto :

"...Přístup československých úřadů k židovským uprchlíkům se pak ukázal především během tzv. křišťálové noci. Ministerstvo vnitra okamžitě nařídilo všem podřízeným úřadům, aby přes demarkační čáru nebyli pouštěni Židé, kteří neměli na zmenšeném území Československa domovské právo. Na mnoha místech byli židovští uprchlíci, ať již byli násilím na demarkační čáru vyhnáni nebo uprchli sami, československými úřady skutečně vraceni. Protože německé orgány je opět zpravidla nepouštěly zpátky, putovaly skupiny Židů mezi českými a německými pohraničníky. 12. listopadu byla např. na demarkační čáru u Terezína dopravena pětičlenná rodina Josefa Meztgera pocházející původně z Eberfeldu u Kolína nad Rýnem. Metzger se vykázal pro celou rodinou osvědčením o československém občanství a domovským právem ve zmenšeném státním území. Přesto byla celá rodina poslána zpátky - stačilo, že jeho 13letá dcera neměla řádný cestovní pas. Po několika hodinách byli však Metzgerovi z německé strany opět vráceni na československé území a teprve na nařízení ministerstva vnitra vpuštěni do země. Ve stejný den např. německé orgány s nasazenými bajonety vyhnaly 14 Židů z Karlových varů na silnici směrem na československé území, kde je našli českoslovenští pohraničníci, kteří jim povolili dojet autobusem do Plzně. Jedna Židovka byla nalezena omdlelá v příkopu u silnice a musela být dopravena do nemocnice v Plzni. Na nařízení zemského úřadu však byli tito uprchlíci obratem vráceni zpět...."
(http://www.holocaust.cz/cz2/resources/texts/druha_republika_uprchlici)


Hezké dobré ráno přeji, milá Kopretinko.

Anonymní řekl(a)...

I já Vám přeji dobré poledne. Jen dodávám, že britský antisemitismus nezná mezí a to bez ironie. Britové nemohou Židům, protože je "vyhnali" z Palestiny a tím oslabili vliv Britů na Blízkém východě a proto VB přijámá všelikajé bojkoty izraelských zboží přijímá protiizraelské rezoluce. VB by se měla stydět a to bez ironie.
kopretina

Větší vlastenec řekl(a)...

No vždyť o tom pořád píšu, milá anonymní Kopretino.

Protižidovský postoj Velké Británie *) se v plné nahotě odhalil např. v době tzv. Suezské krize, kdy angličtí plutokrati opět zatáhli jednu malou zemi do války s velkým sousedem (jako v r.1939 Polsko).

Málem se nám (nám Čechům i nám všem pokrokovým, levicově založeným lidem celého světa) podařilo této příležitosti využít, a otázku Izrale konečně vyřešit.
No, tak snad příště ...


Přeji Vám hezké probuzení, milá Kopretino.

----------------------------------------------------------

*) My staří, co umíme azbuku i rusky, zkratku "VB" vnímáme jako "Veřejná bezpečnost".

Anonymní řekl(a)...

http://www.crossrhythms.co.uk/articles/life/The_Forsaken_Promise/28830/p1/
The Forsaken Promise
Hugh Kitson is a film and documentary maker from England, he makes films about Israel; one such film is called The Forsaken Promise which looks at Great Britain's role in the establishment of the State of Israel.
actually not available

Anonymní řekl(a)...

Vy to vlastneče mylíte ironicky, ale máte pravdu, VB s Francií zatáhly Izrael zbytečně do války, aby měli na koho svést případné neúspěchy, A pro anonymního, není divu, že film The Forsaken Promise není k dispozici, protože velmi kritizuje VB během WW2. Nechápu zaujetí Britů pro Araby a slepou nenávist k Židům.
kopretina

Anonymní řekl(a)...

BRITAIN'S JEW-HATE REACHES FEVER-PITCH
http://proisraelbaybloggers.blogspot.com/2010/06/britains-jew-hate-reaches-fever-pitch.html

Větší vlastenec řekl(a)...

Milá Kopretino, jak všichni vědí, já jsem prostý a upřímný člověk. Ironie je mi tudíž cizí, jako všechny podobné buržoasní úchylky a "metody".
Jen ti největší z nás, Lenin a Stalin, mohli používat ironii v boji za lepší budoucnost, bez nebezpečí sklouznutí do bahna buržoasně-dekadentního planého polemismu.

Každopádně Angličané přesně věděli, k čemu povede masové přistěhovalectví sionistů do Sionu - k růstu vlastenectví místních Arabů, k terorismu, k příklonu arabského světa k nejsilnější otevřeně antisemitské mocnosti té doby.
Tudíž, ve svém součtu, k oslabení pozic Británie na Blízkém a Středním Východě.

Což se všechno plně potvrdilo.

*******************************************************

Mimochodem, milá Kopretino, vzpomeňte si prosím na české vlastence v období tzv.2.republiky, na jejich adresné volání po odstranění pravých viníků odtržení Sudet, tedy sionistů (Židů), z veřejného života.

Až se konečně probudíte, možná zjistíte JISTOU MALOU podobnost postoje českých vlastenců s postojem např. britských vlastenců.


Hezké ráno ještě jednou.

Anonymní řekl(a)...

Tak jsem jen letnmo prohlédla Váš okzaz.který vlastně potvrzují, co říkám.
Británie líčí Izrael co by "aparteidní, teroristický stát, horší než aparteid v JAR, darebácký stát"... žádá bojkot izraelského zboží atd. Je to hrůza!
kopretina

Anonymní řekl(a)...

Jenže Britové NEMĚLI žádné právo zakazovat Židům návrat na Sion. Svatá země patří Židům a kór v době ohrožení před nacisty,kdy tisícům Židům hrozila smrt, tak VB Židy vracela do Evropy. To byl ohavný zločin. Britové jsou spoluzodpovědní za holocaust. A postoj českých fašistů mě nepřekvapuje. Židé to vždycky budou mít těžké. Dříve antisemité (kromě Britů, kteří jsou také antisemité) řvali "Židé táhněte do Palestiny" a teď různá naci sebranka řve "Židé táhněte z Palestiny"! Pro Krista, kde ti Židé mají žít? Já jsem rozhodně sionistka, poporuji návrat všech Židů na Sion (tedy mají-li o to zájem), podporuji Izrael, podporuji židovský národ.
kopretina

Anonymní řekl(a)...

You must read This:
http://www.city-journal.org/html/17_4_anti-semitism.html
Britain’s Anti-Semitic Turn
Melanie Phillips
A new manifestation of the oldest hatred demonizes the Jewish state.

Anonymní řekl(a)...

Už jste stihli odsoudit Izrael?
http://www.rozhlas.cz/komentare/portal/_zprava/743203
kopretina

Větší vlastenec řekl(a)...

Přesně tak, milá Kopretino.

Zatímco Angličani svým chováním v době těsně před 2.sv.válkou a na jejím počátku jen potvrdili svou pověst "vyhlášených" antisemitů, my jsme se vůči Židům chovali striktně utilitárně.
Viz např. stránky 6 až 9 http://www1.yadvashem.org/about_holocaust/studies/vol35/Miller2.pdf

A to ještě ta Rotkirchenová, ve své typicky sionistické obmyslnosti, jaksi "zapomíná", že jsme najali Nicholase Wintona, aby odvezl děti sionistů do Anglie...

Větší vlastenec řekl(a)...

A ještě, milá Kopretino, k Vašemu svatému rozhořčení na Anglii (příspěvek z 13:44):

http://www.google.cz/search?q=Jan+Neruda+%C5%BEidi&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:cs:official&client=firefox-a

Větší vlastenec řekl(a)...

Hrdost na vlast a národ

Já jsem tak hrdý, že jsem Čech !
Sice náš národ prohrál volby, ale tváří v tvář přesile cizáků a domácích zrádců si zachoval svůj typický laskavý humor :
http://www.sazka.cz/ms_2010/

Kde domov můj ?

Anonymní řekl(a)...

Hrdinství Wintona nezná mezí, ale jestli Vás milý Vlastenče zajímá, tak Britové přijali jen 669 židovských dětí, posléze zavřeli Židům vstup i do Anglie. Stejně se bohužel zachovali i Američané, kteří zamezili vstup Židů do USA. Proto je také nutné, aby Židé měli domov, aby nebyli jen odkázáni na milost nebo nemilost jiných národů. Židé mají právo si vládnout sami.
kopretina

Anonymní řekl(a)...

Tak Jan Neruda byl antisemita o tom žádná, on obviňoval Židy z "němčení",a proto je neměl rád. Jinak já si naopak myslím, že český národ vyhrál. Vyhrál rozum, pragmatické uvažování, nad levicovým lhaním, rozhazování peněz,dávání dávek nemakačenkům...
kopretina

Větší vlastenec řekl(a)...

No tak vidíte, milá Anonymní Kopretino !

I tak starý chlap jako já se ještě může poučit. Opravdu, do této chvíle jsem si myslel, že českými vlastenci zaplacený Angličan Winton přestal odvážet děti sionistů do Anglie jen a jen proto, že mu (nám) to znemožnili hitlerovští fašisté.

A oni to byli přímo ti odporní angličtí antisemitští plutokrati.
Fuj jim !

Však taky tzv. Spravedlivých mezi národy je 118 Čechů a Moravanů, a jen 13 Britů.

*******************************************************

A ti "čeští" německojazyční sionisti, kteří se z fašistických koncentráků jako zázrakem vrátili do osvobozené ČSR (a jež jsme v letech 1945 až 1946 humánně odsunuli do Německa), nám můžou líbat ruce jako ostatní humánně odsunutí Němci.

Vždyť, jak správně píše Velký Šaman i další největší vlastenci a vlastenky, po válce jsme mohli všechny Němce (včetně německojazyčných sionistů) konečně vyřešit, mimo jiné i za jejich chování vůči sionistům.


Přeji další hezký den všem vlastencům v naší jazykově vyčištěné vlasti !

Anonymní řekl(a)...

Co se týká dětí,je pravdou, že nacisté skutečně uzavřeli hranice, ale proč lord Winton odešel zachraňovat židovské děti tak pozdě (r.1939) a ne třeba r. 1937. VB nechtěla mít ve zemi mnoho Židů, stejně tak nechtěla mít Židy ve Svaté zemi, ale o tom jsem psala.
Jinak jsem hrdá na 118 spravedlivých Čechů a Moravanů. Český národ má své hrdiny, ušlechtilé lidi, kteří jsou schopni se postavit za svou věc. A proč je spravedlivých Britů jen 13? O tom tady s Vámi debatuji celou dobu. Britové zabraňovali vstoupit Židům do své země, vědomě je nechali umírat v plynovým komorám. Britové to zřejmě schvalovali, kdyby ne, tak by neomezovali vstup Židům do území Země Izraelské. Víte o tom milý Vlastenče, že poté, co Britové osvobodili koncentrační tábor Bergen-Belsen, kde nalezli na zemi 13 000 mrtvých Židů, které obrovský buldozer shraboval do jámy, tak těm samé lidi, které nelezli v Belsenu, tak je zavírali do koncentračních táborů na Kypru?
kopretina

Anonymní řekl(a)...

Jinak máte samozřejmě pravdu, odsun se týkal VŠECH německojazyčných lidé (včetně německy mluvících Židů). Jenže naši nacisté nebudou spokojeni. Všechny Židy se z Čech vykopat nepodařilo, jak psal pan Šaman, tak zůstal i přes svůj židovský původ v Čechách, stejně tak Jan Kraus, který moderoval pořad "Uvolněte se prosím" zůstal v ČR... Jinak se divím, že moderátor Jakub Železný, který má také židovské předky dokáže pracovat v ČT, která vysílá tak ohavnou protiizraelskou propagandu. Je třeba odstranit bolševické osobnosti z vedení ČT.
kopretina

Větší vlastenec řekl(a)...

Pořád ještě Anonymní, jinak milá Kopretino,
jen pár poznámek :

1) Sionističtí předkové Velkého Šamana (i Šaman obvyklé velikosti po oslovení "pane" sáhne po oštěpu či sekeromlatu) se při sčítáních lidu (1921 a 1930) dozajista přihlásili k českému jazyku. Kdyby se přihlásili k jazyku německému, musel by velký český vlastenec Šaman do naší vlasti imigrovat, neboť by jeho rodina živořila mezi ostatními neschopnými a zlodějskými (kradli Němcům slepice z chlívků) Sudeťáky v Německu.
Což by nebylo nic jednoduchého, neboť my Češi nemáme imigranty příliš v lásce.

2) Naši nacisté (národní socialisté) byli po 2.sv.válce spokojeni. Důkazem je jich účast v Národní frontě.

3) Ad "Jakub Železný, který má také židovské předky" : Jako byste neznala názory, že nejen Lenin, Stalin, Hitler, Heydrich a Eichmann, ale i Mao a Pol Pot byli Židi.
Prostě – židovský původ pana Železného nic nepraví o jeho IQ resp. morálně-volních vlastnostech.

4) Vaše obvinění anglických plutokratů, a implicite amerických imperialistů i francouzských žabožroutů ("Britové zabraňovali vstoupit Židům do své země, vědomě je nechali umírat v plynovým komorám.") je závažné.
Pisatel těchto řádků, nikoli nejmenší vlastenec český, by se rád seznámil s podrobnostmi, aby mohl ještě lépe poukazovat na velikost našeho počtem malého národa & nízkost tzv. kulturních evropských národů.
Takže dotaz, milá Kopretino : Jak dlouho před létem 1944 (to jest před rozšířením tzv. zprávy uprchlých sionistů Vrby a Wetzlera) věděli mizerní Angličani o existenci tzv. plynových komor v koncentračních táborech ?

5) Pisatel těchto řádků je přesvědčen, že v případě porážky mizerných anglických plutokratů (= obsazení Anglie německými fašisty) by anglických „Spravedlivých“ bylo ještě méně než 13.

6) Nicholas George Winton není lord, ale pouhý sir (neboť r.2002 obdržel od britské feudálky MBE).
A proč nepřišel do naší vlasti zachraňovat děti sionistů již v roce 1937 ? Tak to vážně netuším.

Přeji Vám hezký večer.

Anonymní řekl(a)...

Nemáte pravdu, Vlastenče, žádný z těchto lidí:že nejen Lenin, Stalin, Hitler, Heydrich a Eichmann, ale i Mao a Pol Pot byli nebyli Židé,alefanatičtí antisemité. Jinak jsem četla, že Britové již od rozluštění kódu Enigma (1941) věděli, že nacisté Židy pronásledují a nezakročili. Jinak souhlasím, židovský původ skutečně nic neznamená, ale přesto by měl být J.Železný objektivnější. To je jako kdyby spoluprcoval s Adolfem Eichnamannem. Jinak současných Američanů si velmi vážím. Američané dominují v oblasti vědy, kultury, sportu, umění. USA jsou přítelem svobodného světa. A to myslím BEZ ironie.
kopretina

Pedro řekl(a)...

Leninův původ:
- 50 % Rus (otec Rus)
- 25 % Žid (děd z matčiny strany byl židovského původu, ale přestoupil na pravoslaví)
- 12,5 % Švéd (babička z matčiny strany měla matku Švédku)
- 12,5 % Němec (babička z matčiny strany měla otce Němce)
Kromě těchto národností tam byla příměs ugro-finské a mongolské krve.

Anonymní řekl(a)...

No tak to je Lenin skutečný bastard, míšenec všech národností.
kopretina

Pedro řekl(a)...

Pamatuji si, že někdy na přelomu 50. a 60. let vysílala československá televize film (zda byl anglický, americký, francouzský už si neúamatuji), jak se loď plná židovských uprchlíků z Německa snaží veplout do jakéhokoliv přístavu na západní polokouli, kde by mohla svůj "náklad vyložit. Zřejmě to kapitám zkoušel v Karibiku, pak v USA, všude jim byl zakázáno veplout do přístavu. Končí to tak, že kapitán dobrovolně potápí svou loď na dohled od pevniny (opravdu už si nepamatuji kde), aby úřady na pevnině byly nuceny tyto lidi v záchranných člunech přijmout. Možná někdo bude o tomto filmu vědět víc. Ostatně něco podobného se stalo i u pobřeží Palestiny (tedy tehdejší Palestiny pod britskou správou).

Pedro řekl(a)...

Kopretino, to nebyl bastard kvůli svému původu (ostatně kdo z nás ví, kolik třeba v sobě máme příměsi švédské krve po 30-leté válce). To byl bastard kvůli tomu co dělal.

Větší vlastenec řekl(a)...

Kdyby se s.Pedro lépe učil, věděl by :
1) že Lenin byl největší člověk, který kdy žil
2) něco o příběhu lodi St.Louis a jejích pasažérů (např. http://en.wikipedia.org/wiki/MS_St._Louis)

***Socialismus musí zvítězit !***

Pedro řekl(a)...

K té tolik diskutované čistotě krvi: 28.7.1941 padl u ukrajinské obce Sokolivka nadporučík tankových vojsk Wehrmachtu Hieronymus Clary-Aldringen (nar. 1917). Tento německý důstojník byl synem Alfonse Clary-Aldringena, který hostil roku 1938 lorda Runcimana na teplickém zámku před jeho jednáním na Červeném hrádku u Chomutova při jeho cestě po českém pohraničí (Lieber Lord, mach´ uns frei von der Tschechoslowakei). Tento Hieronymus byl prapraprapravnukem ruského maršála Michaila Illarionoviče Kutuzova. Jak je to možné? Dcera Kutuzova Jelizaveta Michajlovna se provdala za Fjodora Ivanoviče Tizengauzena (byl to pravoslavně pokřtěný Němec - Ferdinand von Tiesenhausen - padl u Slavkova jako "flígeladjutant" Alexandra I -Tolstému posloužil jako vzor pro knížete Bolkonského). Dcera Jelizavety Darja (Dolly) Fjodorovna Ficquelmont - to je Puškinova Taťána v Evženu Oněginovi. Kutuzovova pravnučka Jelizaveta-Alexandra roz. Ficquelmont se provdala za Edmunda Clary – Aldringen - pradědečka Hieronyma. Hieronymus padl přibližně tam, kudy jeho prapra ...děd Kutuzov hnal od Moskvy Napoleona. Ironie osudu.. Pikantní na tom je, že v žilách Kutuzovovy manželky Jakatěriny Iljičny, roz Bibikovové kolovala i tatarská krev. Takže v žilách nadporučíka Wehrmachtu Clary -Aldringena kolovala i ruská a tatarská krev. Ještě jedna zajímavost - manželka Kutuzova byla rozená Bibikova. Leninovi vydával ve Švýcarsku před revolucí 1917 vízum do Ruska jeden z rodu Bibikovů, jeho dcera pak se provdala za Hugo Haase – svět je malý. P.S. Jeden z rodu Tiesenhausenů padl do britského zajetí jako kapitán německé ponorky, potopené za WWII ve Středozemním moři.

Pedro řekl(a)...

Vřelé díky příteli Richardovi - hned si příběh lodi St. Louis vyhledám. Vzpomínka na ten film je velmi stará a mlhavá.

informace řekl(a)...

http://cs.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Palatucci

Vážení, ono se to pěkně kritizuje, jak byli lidi za války zbabělí a nepomáhali Židům, když se sedí pohodlně rozvalení na židli před počítačem a nic nám nehrozí.
Jenomže, vážení, bohužel, musím tu Vaši vlnu rozhořčení přerušit. Nebyli všichni zbabělí, jak byste možná byli Vy na jejich místě. Giovanni Palatucci, komisař fašistické policie, přes rasové zákony zachránil před odsunem do koncentráků tisíce Židů a skončil pro to v Dachau a zemřel.(odkaz nahoře) Já sama znám případy, kdy na Slovensku nebo v Budapešti lidi schovávali celé židovské rodiny, vyprávěly mi to přímo ty zainteresované. A znám i lidi v Česku, že Židům pomáhali.
Když člověk čte tu Vaši roztomilou konverzaci, tak by se musel nakonec stydět za svůj původ. Vy nejste dětti české matky, ale snad nějaké vlčice? A nemyslím tu římskou.
A Kopretina by si měla trochu prohlédnout na Wikipedii historii II sv. války.

informace řekl(a)...

A kdyby Vám, vážení, nestačil Palatucci, tak tady máte další případy, jak Italové pomáhali Židům před odvlečením do koncentráků. Někteří za to zaplatili životem.
http://www.binario21.org/giusti/giusti.htm

Hlavně, že jste si příjemně podrbali, že?

Pedro řekl(a)...

Tak v tom filmu kapitán nakonec tu loď dobrovolně potápí u pobřeží (ta vzpomínka je opravdu mlhavá, viděl jsem ten film před půl stoletím, to přítel Richard byl ještě na houbách). Takže příběh lodi MS St. Louis a jejího kapitána Schrödera byl scénáristou zřejmě spojen s příběhem lodi se židovskými uprchlíky, potopené dobrovolně u pobřeží britské Palestiny. BTW: Už ví přítel Richard, kdo to byli Kuba Kubikula a Kubula?

Anonymní řekl(a)...

Pedro, Ano, samo sebou, že Lenin byl vrah, skoro stejný jako Stalin. Jinak tu smutnou událost znám. I proto je nutné, aby existovala země, která Židy bude přijímat. Izrael je garance záchrany Židů kdekoliv na světě.
kopretina

Anonymní řekl(a)...

A paní Informace, to jste mě ŠPATNĚ pochopila, nekritizuji Čechy, jsem také Češka a vím, že to bylo riskantní, ano, byli lidé co pomáhali (Walenberg, Schindler, Perlasco...). Však také v Izraeli v jeruzalémském památníku holocaustu je alej spravedlivých mezi národy. Já kritizuji především odsouzeníhodné chování Britů a amerických politiků.
kopretina

Anonymní řekl(a)...

Paní Informace, jsem hrdá na to, že jsem Češka a vím, že se našli stateční lidé, co Židům za WW2 pomáhali (např. Walenberg, Perlasco, Schindler, Sendlerová), však také Izrael uděluje titul "Spravedlivý mezi národy". Já mluvím o chování státu ne chování lidí. Chtěla bych v budoucnu napsat článek o Raulu Walenbergovi, nemusíte se rozohňovat, špatně jste to pochopila, psala jsem o chování Britů, kteří nedovolili pronásledovaným Židům vstup do Palestiny, nechali je umírat v plynových komorách. Ano, má babička žila za WW2 a bohužel rodina mé babičky Židům nepomáhala, ale Židů a Izraele si váží. Ještě jednou píši, neodsuzuji chování řadových Čechů, Italů... Vím, že i v Berlíně i někteří Němci Židům pomáhali, říkalo se jim "ponorky". Jinak však je pravdou, že ostatní země nechtěly Židy přijímat.
kopretina

informace řekl(a)...

Nepletu se, vážená, i když bych moc chtěla, ale čtu Váš 11. června 2010 18:04 a tam se člověk moc plíst nemůže. Nemluvě o "příspěvcích" Vašeho kumpána. Sorry, s Vámi není žádná civilizovaná konverzace možná.

informace řekl(a)...

Dodatek,
můj strýc taky pomáhal Židům při útěku.

Anonymní řekl(a)...

Co jsem napsala špatně? V čem je špatná diskuse? Kde jsem napsala něco pohrdlivého. Čtěte ještě jednou, celá má diskuze s Vlastencem je založena na chování Britů vůči Židům. Ráda s Vámi diskutuji, jestli se Vás něco dotklo, tak se omlouvám.
kopretina

Anonymní řekl(a)...

Celá má diskuze s Vlastencem byla založena na opovrženíhodném chování Britů, s tím snad souhlasíte, nebo ne?
kopretina

Větší vlastenec řekl(a)...

Rádio Jerevan odpovídá :
Ano, soudruh Pedro má naprostou pravdu, děd Kutuzov hnal od Moskvy Napoleona kolem ukrajinské obce Sokolivka.
Jen upřesňujeme, že nešlo o Napoleona, ale o Hitlera, nehnal jej děd Kutuzov, ale báťuška Stalin, a nešlo o Vlasteneckou, nýbrž o Velkou vlasteneckou válku.

Šaman řekl(a)...

Ohledně Jana Nerudy: Ještě k tomu napíšu něco extra. Teď jen toto: Kuriózní je, větší Vlastenče, že moudra o Nerudově antisemitismu jste vyhledal na neonacistických plátcích typu Zvědavec...
Budu muset do této hospody asi vpustit něco toho proslulého nerudovského antisemitismu 19. století.
Jinak, kdybyste hledal skutečné antisemity v době holokaustu, neměl byste zapomenout na
militantní katolický antisemitismus Jakuba Demla, který za doby okupace byl nenávistný doslova smrtelně.

Anonymní řekl(a)...

Paní Informace, napíši ještě jednou, aby vše uvedla na pravou míru. Jsem Češka a jsem na to hrdá. Jistě mnoho Čechů Židům pomáhalo, také je mnoho Čechů v Izraeli zaznamenáni jako Spravedliví mezi národy. Stejně tak Johnson psal, že nejbezpečnější pro Židy byly fašistické státy (Itálie, Španělsko), protože na ty si Hitler netroufl a proto tyto země musely Židy chránit. Také je hrdinka Polka Irena Sendlerová, která zachránila kolem tisícovky dětí. To nikdy nikde nezpochybňuji. Vše, čím pohrdal, je chování Britů, kteří zabraňovali Židům vstup do Palestiny a tím odsoudili tisíce Židů na smrt. To jsou fakta. Jestli jsem napsala něco nejasného tak se omlouvám. Nechci nikoho urazit, hnusí se mi jen chování Britů, které bylo úděsné a i po válce Britové pomáhali Arabům, na to dal odkaz Šaman.
kopretina

Pedro řekl(a)...

To přítel Richard: Že řeka Berezina je na Bílé Rusi, je mi známo. To, že Hieronymus Clary-Aldringen padl přibližně tam, kudy jeho předek hnal z Rusi Napoleona, jsem myslel obrazně, račte dovolit. Ono totiž těch Sokolivek je na Ukrajině 16, jedna pak je na Bílé Rusi. Možná to byla zrovna ta běloruská. Kdo by chtěl vědět, kde ten nadporučík přesně padl, musel by si zjistit (zřejmě u nějaké německé instituce zabývající se historií německé armády), u které jednotky Hieronymus sloužil, kde se tato jednotka 28.7.1941 pohybovala a pak by tady mohl dělat moudrého. Otec Hieronyma - Alfons Clary-Aldringen - ve své knížce Geschichten eines alten Österreichers tu Sokolivku nijak neupřesňuje. A jak je to s odpovědí na můj dotaz, kdo to byl Kuba Kubikula a Kubula?

Anonymní řekl(a)...

Pedro, zkoušela jsem podle Vaši instrukce dělat přehlásky a nějak mi to nejde.
kopretina

informace řekl(a)...

Ono ani s tou rimpatriací to nebylo tak jednoduché. Situace byla velice složitá. Měla byste se pozastavit i nad chováním Američanů, když už odsuzuje politiky a státy.
http://www.lager.it/ebrei_1945_51.html

Šaman řekl(a)...

Kopretino, vím, že to myslíte dobře, ale věta "pan Šaman, zůstal i přes svůj židovský původ v Čechách" je kravininum.
Pan Šaman má zejména český původ. Tedy jednoho českého dědečka a dvě české babičky. Protože se pan Šaman narodil v Liberci až po válce, nemusel ze svého domova utíkat ani před Němci, ani před Čechy. Zatím. Ano - i přes svůj český původ a český mateřský jazyk zůstane pan Šaman v Čechách.

Pedro řekl(a)...

Stejným způsobem, jako se píše ň nedo ď, se dělají i tyto "přehlásky". Nejdříve se zmáčkne klávesa s takovou (modrou) ležatou dvojtečkou, která bývá v prostřední řadě kláves zcela vpravo (na své bývalé klávesnici jsem ji měl ale v horní řadě - až za klávesou s háčkem a čárkou). Pokud nemáte modré značení "českých" znaků, tak to černé - anglické - značení té klávesy je svislé lomítko a obrácené lomítko (skloněné doleva, namísto doprava). Sven Rehulka to svého času okamžitě vyzkoušel - pamatuji si na jeho nadšené Gedele z Gödölö.

Větší vlastenec řekl(a)...

Milá neoblomně Anonymní Kopretino,

opět s Vámi naprosto souhlasím.
Britové se chovají opovrženíhodně minimálně od roku 1066 (např. ve středu v hluboké noci jsem potkal partičku anglických mladíků na stag party, na posvátné půdě Žižkova - jedním slovem HNUS).

Níže si mohou všichni čeští vlastenci přečíst (pomocí Google překladače, samozřejmě) ohavnou oslavu odporných vražd filipínských bojovníků za svobodu, spáchaných americkými okupanty.
Prostě - vrána k vráně sedá, imperialista imperialistu si hledá.

Něco takového jsme my Slovani NIKDY nedělali ANI NÁHODOU, protože to jde proti naší slovanské povaze.

*******************************************************

The White Man's Burden
(The United States and The Philippine Islands)

Take up the White man's burden --
Send forth the best ye breed --
Go bind your sons to exile
To serve your captives' need;
To wait in heavy harness
On fluttered folk and wild --
Your new-caught, sullen peoples,
Half devil and half child.

Take up the White Man's burden --
In patience to abide,
To veil the threat of terror
And check the show of pride;
By open speech and simple,
An hundred times mad plain.
To seek another's profit,
And work another's gain.

Take up the White Man's burden --
The savage wars of peace --
Fill full the mouth of Famine
And bid the sickness cease;
And when your goal is nearest
The end for others sought,
Watch Sloth and heathen Folly
Bring all your hope to nought.

Take up the White Man's burden --
No tawdry rule of kings,
But toil of serf and sweeper --
The tale of common things.
The ports ye shall not enter,
The roads ye shall not tread,
Go make them with your living,
And mark them with your dead!

Take up the White man's burden --
And reap his old reward:
The blame of those ye better,
The hate of those ye guard --
The cry of hosts ye humour
(Ah, slowly!) toward the light: --
"Why brought ye us from bondage,
"Our loved Egyptian night?"

Take up the White Man's burden --
Ye dare not stoop to less --
Nor call too loud on freedom
To cloak your weariness;
By all ye cry or whisper,
By all ye leave or do,
The silent, sullen peoples
Shall weigh your Gods and you.

Take up the White Man's burden --
Have done with childish days --
The lightly proffered laurel,
The easy, ungrudged praise.
Comes now, to search your manhood
Through all the thankless years,
Cold-edged with dear-bought wisdom,
The judgment of your peers!

Anonymní řekl(a)...

Pedro psal, o lodi s židovskými uprchlíky, která plula na moři a žádný stát tyto židovské uprchlíky nechtěli přijímat. A to, že i USA nechtěli přijímat Židy, za to mohl prezident F.D.Roosvelt. Roosvelt byl pro maximální omezení vstupu židovských uprchlíků.A co se týká založení státu Izrael, tak Roosvelt byl proti založení státu Izrael, sliboval, že podpoří Araby, naštěstí pro Židy, Rooslvelt umřel, k moci se dostal H.S.Truman, který byl sionista a vznik Izraele podpořil. USA i VB vedli ostudnou politiku, ale u Britů to považuji ještě horší, protože zabraňovali Židům vstup do jejich pravlasti, jejich domova, země zaslíbená pro židovský národ.
kopretina

informace řekl(a)...

Pokud jde o bezpečnost fašistických států pro Židy, jako Itálie, to platilo do 8.září 1943 r., kdy Itálie uzavřela příměří se spojeneckými vojsky a stala se tak od Říma na sever eldorádem pro německou Wehrmacht a SS, kteří začali sbírat Židy a odvlékat je do koncentráků, vraždit italské odzbrojené vojáky (jen na řeckých ostrovech jich zabili 9.000 a vraždit civilní obyvatelstvo jako represálie za útoky partyzánů. Nebo je odvlékali do Německa na práci.
Přečtěte si o II. sv. válce ve Wikipedii.

Větší vlastenec řekl(a)...

No já se hluboce omlouvám, velevážený soudruhu Pedro.

Nějakým myšlénkovým zkratem jsem došel ke špatnému závěru, že onen Pedro, jež dnes ve 21.45 napsal m.j. "padl u ukrajinské obce Sokolivka" jste Vy.

Ještě jednou se omlouvám.

Větší vlastenec řekl(a)...

Ó Velký Šamane, dovolím se drze hájiti.

Nehledal jsem "moudra" o Nerudově antisemitismu, hledal jsem samotný text jeho známé úvahy.
A také zmínky o antisemitských textech dalších velkých českých vlastenců a vlastenek, tedy o textech, jež nám NEantisemitské plátky občas cudně zamlčují.

A také jsem chtěl ukázat milé Kopretině onen DIAMETRÁLNÍ rozdíl mezi hnusnými antisemitskými Angličany a typicky krásnými českými filosemity.

Takže tak.

Pedro řekl(a)...

No proto, kujebáku jeden! (Pro nezasvěcené, to není nadávka!!!)

informace řekl(a)...

Ad 12. června 2010 0:05
se la smetesse di "divertirci" con le Sue battute insulse, Le saremmo tutti molto grati.
Bischero!

Pedro řekl(a)...

Vero! Sono d´accordo!

S.T.K. řekl(a)...

Kdo je to Kujebák:

Obyvatelé Vysokého Mýta připravili za dávných dob pro pohoštění císaře Františka Josefa II. vyhlášené pstruhy. Jenže císař na poslední chvíli cestu do Mýta o jeden den posunul, lidé mylně usoudili, že už nepřijede a pstruhy snědli sami. Pro císaře tak na druhý den zůstaly pouze zbytky. Panovníkovi sice chutnaly, ale jeden z radních si neodpustil poznámku, že ta včerejší porce byla mnohem chutnější. Císař údajně nedal na sobě nic znát, ale měšťana se zeptal, jak se jmenuje. "Kujeba," odpověděl mu muž. "Tak to jste mi všichni pěkní Kujebáci," odvětil císař.

Jinak se ovšem slovo "kujebák" používá stejně, jako ostravské "bordelař", člověk nepořádný.

Tolik strejda Google.

Šaman řekl(a)...

Vlastenče, on ten Nerudův text (nikoliv "fejeton", jak píšou na Zvědavci - protože mám kompletní fejetony J. Nerudy náhodou zrovna z roku 1869 z jedněch novin, co měly několik názvů během jediného roku - Naše listy, Národní listy, předtím Národní noviny...a tam to není) tak ten textík byl v roce 1869 vyvolán nejspíše konkrétním znechucením pana spisovatele, po kterém chtěl židovský lichvář aby splatil půjčku + "nekřesťanské" úroky. Ony ty lichvářské úroky 19. století byly slabým vodvarem dnešních legálních úvěrových firem, mimochodem.
Nerudův text po desítkách let vytáhli novodobí antisemité, naposledy jsem ho našel ve spisku, který roku 2002 vydal ve druhém vydání Dr.Goebbels press...

Skutečně, proč si nevezmete na paškál katolické básníky z let druhé republiky a okupace? Protože byli antikomunisti a katolíci?

Prosím tedy něco kladného podobně jako o Nerudovi napište o dobrém básníku Jakubu Demlovi, jenž byl současníkem norimberských zákonů a židovských transportů, ano? A Jana Nerudu nechte spát společně s českými králi, ochraniteli Židů - do té doby, než měli vracet půjčky...

infformace řekl(a)...

Bischero zas znamená Ty troubo!

Pedro řekl(a)...

Vado dormire. Ciào.

Větší vlastenec řekl(a)...

Zdvořilý dotaz, soudruhu Pedro :

Jestli jsi tedy nenapsal onen příspěvek z včerejších 21.45, jsou zde dva Pedrové ?
Nebo zde spíš působí zlý Němec Alzheimer ?


Děkuji Ti předem a soudružsky za odpověď.

Pedro řekl(a)...

Nikolivěk, příteli Richarde. Na NP jsme se vyskytovali dva Pedrové, zde jsem zatím sám. Předpokládal jsem, když napíši p ř i b l i ž n ě, že tím dávám najevo, že vím, že to není zcela přesně ta cesta, kudy Napoleon utíkal z Ruska. Jinak otec Hieronyma píše ve své knize o nějaké blíže nespecifikované Sokolivce, pravděpodobně to byla jedna z těch 16 ukrajinských, úder Wehrmachtu šel přes Ukrajinu - ovšem zcela vyloučeno není ani to, že to mohla být ta běloruská. Nebo že bychom se obrátili na Bundeswehr, zda by to nemohli spolehlivě dohledat v archivu? Přeji dobrou noc.

Větší vlastenec řekl(a)...

Ach, Velký Šamane, opravdu soukmenovci na Zvědavci napsali, že Nerudův text "Pro strach židovský" je fejeton ?
Prosím, račte je omluvit; většinou jsou to prostí lidé, dělníci, čeští vlastenci; nemají školy jako nějací pos..ní intelektuálové. Viděli jméno Jan Neruda, viděli nedlouhý text - a zcela správně jim v mysli naskočily školní znalosti o Nerudovi-fejetonistovi.

Od toho přece je škola, aby nás naučila triviu. A zamlčela výjimky a nepříjemné věci. O humánním odsunu německojazyčných Židů z naší země jsme se přece taky neučili; a nebýt TOHO MIZERNÉHO PŘEVRATU, tak by o něm náš národ nevěděl dodnes. Ani o Němcích, jež jsme humánně odsunuli POD naši zem.
Prostě - v podmínkách rozvinutého (i nerozvinutého) socialismu se s Němci, buržoasií, sionisty a jinými imperialisty bojuje daleko lépe než v tomhle úpadkovém režimu.

*******************************************************

Ad básníci atd. 2.republiky : píši o nich jako o jiných českých tvůrcích, bojujících proti národním nepřátelům - Němcům a Židům.
Taktéž o principálním, i když v té době obvyklém, postoji českých feudálů vůči sionistům jsem již psal.

I o židovských úrocích a potažmo o židění vůbec jsem se již zmínil. Takže bych se nyní měl zmínit o NAPROSTO JINÉ kultuře Muslimské, jež VÝSLOVNĚ ZAPOVÍDÁ úroky z půjček.
Inu, z toho taky plyne na první pohled patrný rozdíl mezi nelidským světem ovládaným sionisty, tedy světem bídy a utrpení všeho lidu, a světem Islámu, kde zní radostný smích miliónů a miliónů dětí, kde lid nehladoví, protože dobrotiví vládcové se o něj starají.
Prostě - podobnost se světem socialismu NENÍ čistě náhodná. Proto je našemu lidu svět Islámu mnohem bližší než svět lichvářů, bankéřů, uhlobaronů, velkopodnikatelů a jiných sionistů.

Mimochodem - znechucení Boženy Němcové nad "českými" Židy vyplývalo z jejich nechutných útoků (resp. z útoků jimi podnícených a financovaných) vůči naší jedinečné památce, jednomu za základních děl nejen naší, ale i světové literatury, proti Rukopisům.


Záboj a Slavoj - vzory naší mladé generace !***Socialismus musí zvítězit !

Větší vlastenec řekl(a)...

Ano, chápu, drahý soudruhu Pedro.
Naprosto chápu.
Za Tvůj drobný omyl může ten zatrachtilý Němec.
Proto :

Pryč s Němci-papeženci !

Pedro řekl(a)...

No comment. Chci se jenom znovu zeptat - už příteli Richardovi něco říkají jména Kuba Kubikula a Kubula?

Pedro řekl(a)...

Jinak musím bohužel konstatovat, že se naše diskuse vzdálila od tématu článku, ke kterému byla založena - tedy ohavného zločinu zběsilé sionistické soldatesky na nevinném obyvatelstvu arabské vesnice Deir Jásin. Pojďměž tedy případně pokračovat na diskusi ke článku o každodenním ukájení na předsedovi vlády. Přítel guerrier již tam tak hřejivými slovy ocenil Tvoji nelehkou úlohu při pozvedání hrdého praporu marx-leninismu. Čest práci!

informace řekl(a)...

Reálný antisemitizmus a salonní debaty
V posledních dnech nacházíme často v mediích otázku, nakolik útok izraelských jednotek na flotilu ong připělo k zvýšení antisemitských nálad ve světě. K případným námitkám na nepřesnost výrazu antisemitizmus odkazuji na Wikipedii, heslo antisemitizmus. Tam se také můžeme dočíst, že v posledních letech vznikl vedle starého "klasického antisemitizmu" t.zv. nový antisemitizmus, zaměřený na kritiku politiky státu Izraele nebo proti samé existenci tohoto státu, a kteý zároveň staví na starých protižidovských předsudcích. Tento nový antisemitizmus je propagován islámem, krajní levicí a i krajní pravicí. (Zajímavé splynutí názorů, že?) http://www.danielpipes.org/288/the-new-anti-semitism
Manifestace proti vojenskému zadržení flotily proběhly v Anglii, Francii, Německu. http://it.euronews.net/2010/06/05/in-migliaia-in-piazza-contro-il-blocco-imposto-da-israele-a-gaza/ Italská policie a vojenské oddíly střežily v minulých dnech náměstí velkých měst, aby zabránily případným projevům nenávisti proti Izraeli a hlavně proti italskému židovskému obyvatelstvu.
http://www.osservatorioantisemitismo.it/Scheda_del_documento.asp?docid=4412&idmacro=1&n_macro=2&idtipo=60&idfiglio=279&situazione=si
Tento incident prakticky vynesl na povrch antisemitské tendence, které jsou zakořeněny v některých kruzích veřejného mínění a které se projevovaly již před tím. Tak na příklad v Římě na Globálním foru proti antisemitizmu André Oboler, koordinátor Comitato per la lotta all'antisemitismo online (Výboru boje proti antisemitizmu on line) upozorňuje na tuto novou metodu šíření antisemitských a antizraelských postojů prostřednictím různých blogů a pod., která je mnohem zákeřnější a účinnější nežli ty klasické. Je obtížné proti této propagandě bojovat vysvětlováním a vyvracením bludů a je často obtížné tyto sajty zatemnit. Dokonce níkterým poslancům, členům komise pro zákroky proti antisemitizmu bylo na těchto sajtech vyhrožováno smrtí. http://www.loccidentale.it/articolo/l'antisemitismo+sul+web+cresce+e+ora+minaccia+pure+i+parlamentari.0091386
Příslušníci tohoto nového tažení udržují kontakty prostřednictvím facebooku nebo twitteru, koordinují tak činnost.
Tak již před výpravou humanitární flotily v Itálii asi tak padesát různých asociací, většinou levicových vyhlásila bojkot zboží izraelskému ovoci, s odůvodněním, že firma Arexco vyváží produkty izraelských kolonů v Palestině. http://blog.panorama.it/italia/2010/05/26/boicottare-i-prodotti-made-in-israele-la-politica-stia-fuori-dai-supermercati/ Mezi asociacemi, které se pod bojkot podepsaly, nacházíme názvy jako Rete Eco (Ebrei contro l’Occupazione), Donne in nero, Fiom - Cgil, Pax Christi Italia.
To je takový sofistikovanější moderní antisemitizmus, motivovaný humanitánimi pohnutkami. Kromě toho se vyskytují v Evropě i případy projevu starého brutálního antisemitizmu, napadení osob židovského původu, ničení věcí a symbolů, hanlivé nápisy. Uvádí to italský sajt Osservatore antisemitismo (Pozorovatel antisemitizmu)
http://www.osservatorioantisemitismo.it/tipologie.asp?idtipo=59&idmacro=2&n_macro=3&pagina=Episodi&documento=Episodi
Tam se dozvíme, na příklad, že za poslední tři léta se v ČR vyskytlo 29 podobných případů.
Chtěla bych se zeptat, co je známo o antisemitizmu online v ČR?
A pak bych se chtěla zeptat, zda by nebylo účelnější zabývat se tímto novým zjevem, místo abychom tu vedli salonní a podle mne zcela neplodné debaty o protižidovských výrocích českých spisovatelů 19. století?

informace řekl(a)...

Mně Kuba Kubikula, Kubula a Barbucha říkají, že je to jedna stejná banda. Ale to jsem věděla i před tím.
Poslyšte, Barbucho, pijete kořalku?
Poslušně hlásím, že piju jen tuzemák.

Harpyje řekl(a)...

Divím se, že jste se tak zaměřil na toho Nerudu, Vlastenče. Od Vás, pokrokového, levicově založeného člověka, kterému leží na srdci osud prostých pracujících, bych očekávala něco se sociální tématikou. Něco, co by odhalilo pravou tvář židovského kapitalistického vydřiducha, tyjícího z mozolů dělného lidu.

Oni a my

Na Landeku v Rotschilda smrkových lesích
to poháry zvoní a sní se o plesích,
tam život jak bzučení dalekých zní os,
sem táhne se Ostrava, Hrušov i Přívoz,
sem z Lipiny, z Bašky a z Místka i z Frydku,
kdo naším je vrahem, jak roj táhne skřítků,
zde dýchá se lépe, zde není svět úzký,
dvé orlů se líbe, ten z Beskyd a pruský.

Větší vlastenec řekl(a)...

Inu, vážená paní Harpyje, na "toho" Nerudu jsem se zaměřil proto, že :
1) je mi tak nějak blízký
2) napsal ucelený vlastenecký antisionistický text

Antisionismus ostatních významných českých autorů je buď rozeset v celém jejich díle (např. Bezruč), nebo víceméně skryt v korespondenci (např. Němcová).
Jistě, jisté vlastenecké organizace tyto symptomatické zmínky cílevědomě vyhledávají, a uveřejňují jako pars pro toto.
Leč na webových stránkách těchto vlasteneckých organizací se často, přečasto nebojuje proti sionismu, leč přímo proti Židům. A to je (zatím) netaktické, pro naše dvě bratrské Strany neakceptovatelné.

Prostě - tváří v tvář poválečné sionistické propagandě, využívající tzv. holocaust k obhajobě agresivního sionismu, jedné z nejhorších forem imperialismu, musíme my pokrokoví, levicově založení lidé bojovat proti SIONISMU.
Takže náš nepřítel sice samozřejmě má např. typický židovský nos, ale zároveň nese znak Izraele, a netyje z potu, krve a z mozolů našich pracujících (díky národním socialistům je akutní židovské nebezpečí pro náš lid zažehnáno). Zato náš nepřítel týrá pracující mírumilovných arabských zemí (viz http://www.davno.ru/soviet-posters/mir/poster-03.html)

*******************************************************

Tak mě napadá, že onen fundamentální nedostatek ve vzdělání milé Kopretiny (neznalost Ruského jazyka) jí zabraňuje v útocích na naše starší bratry. No vida – všechno zlé je k něčemu dobré, všechno horší je k něčemu lepší.


Pryč s chamtivým imperialismem, příčinou globálního vedra a přívalových dešťů !***Socialismus musí zvítězit !

Harpyje řekl(a)...

Dílo Petra Bezruče, který je autorem úryvku, který jsem výše citovala, pro Vás, jako pokrokového ... člověka, by nemělo ztrácet na aktualitě. Antisionismus (jak známo, kritika politiky Israele, která nemá s antisemitismem nic, ale vůbec nic společného) je jedna věc, a boj za práva pracujících a proti vykořisťovatelům je věc druhá. Proto vzpomeňte jeho slov
"...Z Polské příjde žid k nám pod Beskydem,
za pět roků ves má - napřed víme -,
kdysi žebrák, nyní oře lidem,
u všech děvuch má ius noctis primae..."
a připijte kalíškem kontušovky na básníkovo dílo. http://www.wikilivres.info/wiki/Slezsk%C3%A9_p%C3%ADsn%C4%9B/Pap%C3%ADrov%C3%BD_Moj%C5%A1l

informace řekl(a)...

Harpyji,
Davar Acher - “Go back to Auschwitz”
http://moked.it/blog/2010/06/06/davar-acher-tornare-ad-auschwitz/

Podstatné rozdíly mezi antisionizmem a antisemitizmem? Nebuďme tak sofistikovaní, jsou to pořád rasisti a Židy by nejraději viděli v moři nebo pod zemí.

Větší vlastenec řekl(a)...

Vážená paní Harpyje,

Přírodažel jsem nucen konstatovati, že Vámi citovaná báseň našeho slezského barda (Papírový Mojšl) není nejlepším příkladem proletářské poezie.
Vždyť zde se u sklenky (mnoha sklenek) tvrdého alkoholu se vlastenecko-proletářský autor se sionistou-vydřiduchem v podstatě sbratřuje, podobně reflektovaným prožitkem nešťastné lásky.
Jistě, tušíme rozdílné důvody odchodu jejich družek; ta autorova šla za mamonem, jež jí nabídl nějaký Žid, Prus nebo Polák, zatímco žena Mojšlova, žijící v dostatku, pravděpodobně jen hledala něco, co jí na vykořisťování zaměřený manžel dáti nemohl.

Leč chemismus je stejný u proletáře i chamtivce, to jen příslovečná slovanská mírnost zabránila autorovi v konečném zúčtování s nevěrnicí. A mužova láska trvá, trvá minimálně tři roky, ač objekt jeho lásky je zde či není. Tohle žena nezná a nepochopí, proto je tak často překvapena sekerou (nožem, pistolí ...) v rukou svého nekňuby.

Ach, to sladké zadostiučinění vraždy !
Ach, ta nekonečná hořkost z věčného rozloučení !
A pije bard s Židem-bláznem, objímá se básník s lichvářem.

Tomu na týl lehlo jarmo kmene,
tomu žena život otrávila,
toho bolest jak bič koně žene -
vodka, bratře, sladká vodka zbyla!

*******************************************************

Autor těchto řádků se kdysi rozloučil s rodnou Stranou v slzách a neukojitelném zklamání. Pak čas oponou trh´, a Strana je lepší než před lety dvacetipěti. Leč nelituji; v ČSSD mne nikdo nenutí pozvedat číš s vodkou : "A na Stranu, soudruzi ! A na Sovětský svaz !"
Démon vzpomínek tak zůstává hluboko, alkohol neuvolní jeho pouta.

Všechno nejhorší je k něčemu nejlepší.

informace řekl(a)...

Ten "bojovník za práva Palestinců", co chtěl prorazit izraelskou námořní blokádu s humanitárním nákladem a co odpověděl “Go back to Auschwitz” na výzvu, aby loď zastavila, byl podle Vás antisionista nebo antisemita?

Harpyje řekl(a)...

Važené Informace, na téma antisionismus / antisemitismus jsme se v dobách, kdy tam ještě přispívali slavní "antisionisté", jako Juchelka, Vodník, nebo pan Janeček nadiskutovali (hádali) na Psu ad nauseam. Kopretina Vám to může potvrdit. Navíc si myslím, že takový výrok není hodný komentáře.

Harpyje řekl(a)...

Osoba tak nevalného třídniho původu, jako jsem já, nemůže samozřejmě posoudit správně kvalitu proletářské poezie, Vlastenče. Chybí mi pro to základní předpoklady. To je výsada Vás, "prostých lidí, dělníků, českých vlastenců". Jako kosmopolita a odrodilec si všímám především takových podružností jako je následující citát:
"Tak přemýšlím a je závěr blízký.
když tak pán svých vyvolených chrání,
přes svůj křivý nos a hrubé pysky,
přísahal bych, nebyl židem ani."
A protože nemohu přeskočit vlastní stín, tak jsem nucena srovnávat tento skvost proletářské poezie s jiným slavným výrokem: "Jsem přesvědčen, že kdo má Ježíše za vůdce v náboženství, nemůže být antisemitou. To mi je jasné ne proto, že Ježíš sám byl Žid a všichni apoštolové byli Židé, a protože starokřesťanství, obzvláště katolictví mnoho židovských základů mají. Ne … ale když věřím v Ježíše, nemohu být antisemitou. Jedno nebo druhé. Křesťan nebo antisemita." TGM
O podobných výrocích prezidenta Beneše mi není nic známo. Možná že proto neměl problémy s "vylikvidováním" německy mluvících sionistů.

informace řekl(a)...

Paní Harpyje,
nediskutuju o tom, zda výrok obránce práv Palestinců zasluhuje nějaký zvláštní komentář, ale o tom, jak ho tipovat, máme-li ho zařadit mezi výrazy antisemitizmu (když mluví o Osvěčimi) nebo jako antisionizmu (když hájí právo volného přístupu do pásma Gazy, blokovaného rozhodnutím izraelské vlády). Vy říkáte, že antisionizmus nemá s antisemitizmem "vůbec nic společného". A antisionizmus je podle Vás jen kritika politiky vlády Izraele.
Tudíž, z toho vyvádím logicky, že i někteří levicoví nebo propalestinští Židé jsou antisionisti, ale samozřejmě těžko mohou bý antisemity, ledaže by se obraceli proti vlastním soukmenovcům. A těch levicových Židů, co zde zastávají podobné pozice znám několik, i z medií. Nemluvě už o politické opozici uvnitř Izraele. Tu těžko můžeme nazvat antisionistickou a vůbec ne antisemitskou.
Nebudu tu rozvádět nějaké hypotézy o tom, co vede tyto evropské anebo jiné Židy k takovému postoji, mohlo by se jich formulovat víc, ale uvědomuju si, že ani izraelská fronta vůči vnějšímu nepříteli není jednotná, tím míň pak všeobecně židovská, což může dělat i potíže.
Takže bychom mohly snad tu Vaši definici antisionizmus/antisemitizmus nějak líp upravit?

Jak jsem tak přemýšlela nad kritickou orientací některých levicových Židů vůči izraelské politice, vzpomněla jem si na profašistické postoje italských Židů v letech 1919 - 1938. Našla jsem na příslušném sajtu
http://www.storiaxxisecolo.it/fascismo/fascismo18.htm www.storiaXXIsecolo.it nebo na Wikipedii http://fr.wikipedia.org/wiki/Fascisme_et_communaut%C3%A9_juive (nevím, jestli ta francouzská verze je stejně podrobná jako italská)
údaje, které mě překvapily. Věděla jsem totiž, že Židi z velké většiny nebyli proti nastolení fašizmu a že do přijetí rasových zákonů v r. 1938 prakticky s novým režimem klidně soužili. Ale nevěděla jsem, že dokonce někteří z nich byli jeho zakladateli a zúčastnili se i fašistického pochodu na Řím, kde se Mussolini zmocnil vlády. Nevěděla jsem, že někteří se stanou za fašizmu vysokými hodnostáři strany anebo významnými funkcionáři státu. Tak Aldo Finzi je jmenován členem Velké rady fašizmu a náměstkem ministerstva vnitra, Guido Jung je zvolen poslancem a je jmenován ministrem financí. Další najdete na sajtu. Do r. 1938 v armádě je jistý počet generálů nebo vysokých důstojníků.
Tím absolutně nechci říct, že by fašizmus v Itálii nastolili Židí, podle známých tézí antisemitů, podle kterých všechno zlo včetně nacizmu a bolševizmu je dílo Židů.
A nechci ani říct, že by byli tehdy italští Židé všichni svorně pro fašizmus. Byli mezi nimi i antifašisté. Židé jako značná část Italů přijali fašizmus zřejmě jako snahu o ozdravení politického života. A změnili názor hlavně až po vydání rasových zákonů. Jistě pak nejásali nad vstupem Itálie do války a nad spojenectvím s Hitlerem. Uvědomili si pozdě, jako značná část Italů, o jaký režim jde.
Kromě toho bych dodala, že přijetí fašizmu nasvědčuje tomu, jak se Židé cítili a byli integrovaní do italské společnosti. V r. 1906 a 1910 dva židovští politici zastávali funkci předsedy italské vlády.
Židovská otázka je velice složitá, v každé zemi jsou Židi chápáni a přijímáni jinak, mají jiné osudy a dělat nějaké zevšeobecňující závěry nebo soudy je nesmyslné. Totéž platí i o persekuci Židů za války.

infformace řekl(a)...

Pokud jde o prezidenta Beneše, to, že neznáte nějaké jeho výroky proti antisemitizmu nebo to, že snad nějaké takové neřekl nebo nenapsal, nesvědčí absolutně o jeho antisemitizmu. To je natolik jasné, že o tom nemusím ani mluvit. Alespoň doufám.
Máte-li na mysli tvrzení šířené v diskuzích nebo na některých stránkách webu, že nezabránil odsunu německy mluvících Židů do Německa, nebo ho snad dokonce schválil, mohu o tom jen dělat několik dohadů, protože nemám materiál. Snad mě někdo, co toho ví víc, doplní.
1)bylo to výslovně rozhodnutí pana prezidenta, jsou na to dokumenty?
2)kdo rozhodoval na místě, konkrétně, o osobách, které mají být odsunuté? Jak byl prováděn výběr?
3)o kolik osob se jedná?
Jedině na základě přesných údajů se mohou dělat závěry.Rozhodně odmítám různé nepodložené fámy o českém antisemitizmu a o antisemitizmu prezidenta Beneše.

Anonymní řekl(a)...

Vraťte se do Osvětimi, vysmívali se aktivisté izraelské -
---
V Lidofkach - Vraťte se do Osvětimi, vysmívali se prý aktivisté izraelské armádě ...
http://www.youtube.com/watch?v=pxY7Q7CvQPQ&feature=player_em
bedded
"Go back to Auschwitz"
http://www.ynet.co.il/english/articles/0,7340,L-3899131,00.h
tml
Israelske komando tak turecti kapitani v perfektni anglictine v kvalite recordniho studia (4 rano v napjatem konfiktu na mori)- a z toho ceska media udelaji clanek !!!
05.06.2010 12:22
od pani S. Netzer - aka Harpyje ... na NP (Novem Pravu)
Kazdy s IQ nad 20 se musi smat - nebo plakat - tohle neni ani propaganda .. to je vypada spise na Palestinskou fintu ukazat jak Israel pacuje? Zadna svetova media se tohodle ani nedotkonou .. jen cesti "novinari" a nasi uzitecni idioti

Anonymní řekl(a)...

"informace řekl(a)...
Ten "bojovník za práva Palestinců", co chtěl prorazit izraelskou námořní blokádu s humanitárním nákladem a co odpověděl “Go back to Auschwitz” na výzvu, aby loď zastavila, byl podle Vás antisionista nebo antisemita?
12. června 2010 13:11
Harpyje řekl(a)...
Važené Informace, na téma antisionismus / antisemitismus jsme se v dobách, kdy tam ještě přispívali slavní "antisionisté", jako Juchelka, Vodník, nebo pan Janeček nadiskutovali (hádali) na Psu ad nauseam. Kopretina Vám to může potvrdit. Navíc si myslím, že takový výrok není hodný komentáře.
12. června 2010 16:28 "
tak je p. Nesher, Neff, Lukesova po komusskych tradicich zcenzurovali. A to neni vse - na Juchelku - anonymini udavky (udavacky) - za Bushova rezimu v USA. Kdo krituzuje Sarona je anitsemitista, kdo krituzuje Bushe je anti-american. V zasade to je to stare totalitarni - kdo nejde s nama jde proti nam a dat cenzuru na ne.
Tyhle systemy ale konci - jako skoncil SSSR. Jsou to informace stupid.
"co odpověděl “Go back to Auschwitz” na výzvu, aby loď zastavila, byl podle Vás antisionista nebo antisemita?" ne - s(prosta) Israelska propaganda - a kdo to opakuje (mimo Israele a Lidofek tohle nikdo nesezral ..) - jak ti turecti kapitani s perfektni anglictinou s Brooklynskym prizvukem ... please!? - odpovidaji ze studia Mossadu bez zadneho hluku z pozadi??

Větší vlastenec řekl(a)...

Děsivé břímě víry a morálky (1.část)


Vážená paní Harpyje,

před chvílí roztrhl jsem roucho své, a kdybych měl po ruce nějaký popel, sypal bych si jej na hlavu. Neb, mea maxima culpa, starý rodinný, častým používáním notně poznamenaný výtisk Slezských písní půjčil jsem kdys dívence jisté, by se vzdělala před maturitou z jazyka mateřského.
Na webu mohu dnes dohledati, že ona dívenka nyní píše bakalářskou práci v Ústavu českých dějin UK, což mi dělá radost, ale knihy, jež jsem půjčil jí, její stejně nadané sestře a její mamince, ztraceny jsou nenávratně.
Pročež jsem musel hledat na webu i přesné znění básně Papírový Mojšl, neboť, jak už to tak chodí, jeden blb udělá chybu a ostatní ji rozšiřují. A celý kongres schvalovatelů s tím nic neudělá. Račte si srovnat původní text (scan té jedné stránky) s přepisem.

Takže k věci : Autor Slezských písní (ponechejme raději stranou otázku jeho identity) se potýká nejen s nepřáteli národními a třídními, nejen s nezájmem zpanštělých Pražáků a se ztrátou lásky, ale i s žernovem na krku zavěšeným, s nesnesitelným BŘEMENEM VÍRY A MORÁLKY.

Jeho víra je vírou zděděnou, v ní vyrůstal, v jejím zajetí žije. A byť rád by zlomil ty kruté okovy, odhodil přetěžký žernov, a rozběhl by se vstříc svobodě ateizmu a smrti bez naděje na vzkříšení, nedokáže to, strhávám je vzad, tažen je do bahna pokřivené měšťácké morálky, kde nelze humánně odsunout ni Židy ni Němce, kde nelze majetek buržoasie ani znárodnit ani zničit, ale kde je přípustná bída, kde jsou běžné obrovské rozdíly mezi životní úrovní lidu a vykořisťovatelů.

Prizmatem své víry vidí i žida-lichváře; pokrokový, levicově založený člověk v něm volá : "Zab buržuje !", Čech přizvukuje : "Zab nepřítele národa !", však katolík v něm oba přehluší hysterickým jekotem : "Nezabiješ ani žida !". Rozpor vpravdě pekelný.

Básník se ním vyrovnává teprve po zjištění, že i Žid-žid-vykořisťovatel je postižen jako on - ztrátou lásky. Hle, i takzvaný Vyvolený a bohatec může strádat k zešílení ! Je Pán (to "P" je zde ZATRACENĚ důležité) vůbec Žid, když nechrání své ovečky ?

A pak už nic nebrání sbratření bytostí tak odlišných, sbratření vodkou, neb ta smývá hořkost i krev, smutek i vztek, tak pij, brachu a zpívej, zpívej nebo plač, vždyť život je tak krátký a slzavé je toto údolí.

*******************************************************

Vážená paní Harpyje, musím Vás velice pochválit za správnou úvahu : na proletářskou poezii opravdu NELZE uplatňovat obvyklá hodnotící kriteria. Prostě – proletářská poezie (i próza a drama) je uměním svého druhu, nutno je hodnotit především z třídního hlediska.
Na druhou stranu - některé básně Slezských písní se vymykají kritériím proletářské poezie, a lze je tudíž hodnotit jako jakékoli jiné básně.

Větší vlastenec řekl(a)...

Děsivé břímě víry a morálky (2.část)


Co se týče vztahu pres.Beneše k sionismu obecně a "českým" Židům zvlášť : Jeho výroky v tomto směru byly vždy velmi opatrné; nalézt by je mohl snad specializovaný badatel.
Každopádně humánní vysídlení "českých" německojazyčných Židů nepředstavovalo pro pres.Beneše problém zásadnější než humánní vysídlení "českých" Němců a znárodnění majetku buržoasie.
Vždyť na konci války se mu splnily všechny sny : došlo k národně-socialistické revoluci, Slovensko zůstalo součástí ČSR, a on presidentem republiky.
To přece stálo za podpis Košického vládního programu, vypracovaného naší Stranou, no ne ?

Proč by si tedy kazil triumfální přijetí československým lidem nějakými kontroverzními výroky a apely typu : "Nejsme jako oni."
nebo "Nechovejme se vůči Němcům, Maďarům a fašistům tak, jako se oni chovali k nám, nebo ještě hůř."
nebo "Zločinci budou potrestáni, ale nevinní nesmějí trpět. Vyzývám všechny české vlastence, aby vší mocí zabránili násilí na nevinných Němcích a Maďarech."

Ruku na srdce, vážená paní Harpyje – kvůli pár tisícům humánně vyvlastněných buržuů, kvůli pár desítkám tisíc humánně zlikvidovaných a pár milionům humánně odsunutých nepřátel národa a pracujícího lidu by si JEN ÚPLNÝ BLÁZEN kazil krásné chvíle osobní satisfakce.

*******************************************************

Ještě malý, přesto OTŘESNÝ příklad katolického žernovu, znemožňujícího postiženému plně se zapojit do radostného národního bytí a bití :
V listopadu 1945 uveřejnil zrádce vlasti, sionista Schönfeld-Tigrid, ve svém štvavém plátku "Obzory" dopis tmářstvím postižené ženy z Velkého Meziříčí :

"...Prosím vás, tlumočníky strany katolické, jíž Kristus je symbolem božství a nejkrásnějšího lidství, neboť umíral umučen a přece se za své nepřátele modlil, nerozviřujte pokud možno národní nenávist, neohřívejte ji znovu a znovu.
Volám k vám jako věřící katolička – kazí se tím národní charakter. Už dítě chce vraždit, nadává své bábě, která nosí pásku jako Němka, sviní atd. (Promiňte mi ten výraz, ale byl skutečně použit kromě toho ještě horšího.)
Jiné dítě volá : ´Pojď si, Mirku, také do ní (Němky) kopnout !´...
Jiný otřásající případ se udál právě včera. Oběsila se tu ve vyšetřovací vazbě nenáviděná Němka. Její mrtvolu položili do márnice. Inu, jedinečné divadlo pro kulturního člověka v polovině dvacátého století – vyhublá mrtvola oběšené ženy. I děti se přišly podívat. A také si koply do ní a plivly si !
A co řeknete pánovi ze Žižkova, který se ve vlaku honosil, že jako zatimní velitel sběrného tábora prosil své podřízené, aby internované dovedli z práce aspoň živé, že za ně ručí. Když jednou do krve rozedráni přišli zpět a jeden si zoufale držel rozpárané břicho, aby mu střeva nevyhřezla, kopl jej a pak mu milostivě dovolil, aby si ´ty střeva držel´...."


Bijte Němce-papežence !***Socialismus musí zvítězit !

Větší vlastenec řekl(a)...

Milá Kopretino,

než opět "založíte" nějakou diskuzi na něčím "opovrženíhodném chování", třeba Britů vůči Židům, snažícím se prodrat do Brity spravované Palestiny, zauvažuje, PROSÍM, nad výrokem jistého půlŽida :
"Jak to, že vidíš třísku v oku svého bratra, ale trám ve vlastním oku nepozoruješ ?"


Ale jinak se nenechávejte znechutit hloupými poznámkami, a diskutujte nadále.

Přeji Vám hezkou neděli.

informace řekl(a)...

Obvykle nediskutuju s propagandisty, protože ti na všechny podložené námitky odpovídají ten stereotypními hesly, vypracovanými v příslušných kancelářích jejich hnutí nebo stran. Odpovídat na prvovokace je jen zbytečná námaha.
Jen bych dodala pár slov ke kritice prezidenta Beneše, jehož vinou prý došlo k nastolení řádu prosovětské lidové demokracie v Československu po válce, které de facto zařadilo obnovený československý stát do sovětské sféry vlivu. Byl tento vývoj československé politiky výrazem orientace samotného prezidenta nebo prezident podlehl nátlaku moskevských komunistů? V každém případě jednalo se o zradu a slabost prezidenta nebo dokonce o egoistické zájmy o vlastní postavení v budoucím obnoveném státě (jak se tu dokonce nadhazuje!)?
Chceme-li se vyhnout a-historickému nebo anti-historickému přístupu, který charakterizuje některé propagandistické téze, měli bychom se podívat na historickou mapu Evropy na konci WWII. A měli bychom se zeptat, jak to, že se převážná část středoevropských zemí stává po válce lidovými demokraciemi a jako takové součástí sovětské sféry vlivu a po 1948 r. součástí sovětského imperia. Středoevropské a balkánské země, které z války vycházejí buď jako
vítězné, nebo osvobozené nebo poražené? Země, natolik se mezi sebou lišící historií, tradicemi, kulturní a náboženskou orientací, stupněm ekonomického vývoje? Balkánské země jako na př.Bulharsko tradičně nábožensky a kulturně spřízněné s Ruskem a Polsko, jehož vztahy s Ruskem jsou silně konfliktuální již
od dob Litevsko-polského království, které vede boje s moskevským knížetstvím, pak s ruským imperiem, až do napadení v 1939 sovětským Ruskem společně s hitlerovským Německem?
Osm zemí, které se dostanou do sovětské sféry vlivu, z nich jen Jugoslávie obhájí svou autonomii, prodělají prakticky tentýž historický vývoj.
Jednu konstantu mají společnou, alespoň pokud jde o státy střední Evropy, byly po staletí nárazníkem mezi východem a západem, některé z nich teprve po I světové válce získaly státní samostatnost a měly tedy málo času na konstituování a konsolidaci své identity. Rekonstrukce jejich území byla vždy prováděna mocnými nad jejich hlavami, téměř vždy "proti" někomu druhému a to ať jde o Kateřinu II, Napoleona, Alexandra I, Talleyranda, Wilsona, Chamberlaina, Molotova, Churchilla nebo Stalina. Nakolik měli tito státníci nebo diplomatičtí zástupci na zřeteli zájmy států, o kterých rozhodovali?

informace řekl(a)...

Když se podíváme na jednání mezi mocnostmi během II světové války v Terranova, Teheránu, na Jaltě vychází dost jasně najevo, že z jedné strany západní velmoci nemají dost jasnou představu o poválečném uspořádání Evropy, ale zato ji má velice jasnou Stalin. Již po bitvě u Stalingradu přichází s požadavkem nakreslení poválečné mapy Evropy, při jednání pragmatický Churchill má hlavně na zřeteli zájmy britského Imperia, zatímco Roosevelt mluví vágně o restauraci
svobody, o právu malých států na samostatnou existenci.
Již za války Stalin velice schopně využije slabostí a rozkolů uvnitř jednotlivých emigrací a podaří se mu usměrnit i nepřátelsky naladěné Poláky. Tak Beneš, který se domníval, že Československo jako sociálně spravedlivý demokratický stát se stane nějakým mostem mezi východem a západem, se nechal oklamat jak
Stalinem tak moskevskou emigrací. Byl krátkozraký nebo bojácný neschopný politik? Neviděl budoucí imperiální chutě Stalina anebo doufal, že za Československo se postaví západ? Anebo nemohl za daných okolností udělat nic jiného? Stejně ako politici sedmi zemí (včetně DDR, která ale skutečně moc autonomie neměla), kteří dovedou své státy do téže situace?
O skutečných cílech, které Stalin houževnatě sledoval po léta WWII, svědčí slova Ždanova z r. 1947 na zasedání Kominformu, kde mluví o vzniku dvou táborů - amerického imperializmu, který má za cíl ovládnutí světa a zničení demokracie - a tábora, který "bojuje proti imperializmu, hájí demokracii a likviduje zbytky nacizmu". Dalším krokem v obhajování demokracie je zřejmě blokáda západního Berlína v červnu 1948 r.
O imperialistických tendencích Stalina nasvědčují i jeho plány využít italských komunistů ke státnímu převratu v Itálii v prvních poválečných letech. Ale o tom
někdy jindy.

Harpyje řekl(a)...

Auschwitzlüge, Janečku? Že mě to zrovna u Vás nepřekvapuje! :-)))
Protože takovou, podle Vašich slov primitivní náhrávku, dokáže udělat pouze ďábelský Mosad, aby se zkompromitoval. Ale nebo ještě lépe, jak velmi chytře poznamenáváte, autorem tohoto primitivního falzifikátu je Hamas, který ji předal Mossadu, aby ji zveřejnil a se tímto způsobem znemožnil. Je to velmi logická kombinace, a vůbec mě nepřekvapuje, když vezmu v potaz "poněkud" chaotický sled Vašich myšlenek. Váš souputník Vodník je už dál než Vy, ten už dokonce našel "důkaz"!
Vodník - 7. 6. 2010 / http://www.outsidermedia.cz/Thread.aspx?id=2520
Tak tohle je síla!!! IDF přiznala manipulaci se záznamem. To musí sionistům strašlivě téct do bot, když dělají takovéhle zoufalé padělky - copak si mysleli, že jim to projde? Až začínám mít podezření, že je v tom zase nějaká čertovina (jako když jsem slyšel poprvé ty "hlasy z lodi", které mluvily o 11. září)
http://rawstory.com/rs/2010/0606/idf-admits-doctoring-audio-gaza-flotilla/
Je přece nade vše jasné, že ti neozbrojení, bezbraní antisionisté na lodi Mavi Marmara, by se nikdy takového "antisemitistického" výroku nedopustili!

informace řekl(a)...

Asi jsou všechna media na světě blbá, že na to naletěla a otiskla to. Il Messaggero píše že na Mav Marmara byli aktivisti Hamasu, Al Kajdy a Jihadu. Další kachna Izraele, na kterou italští novináři naletěli?
La tv israeliana, citando i servizi segreti, ha aggiunto che a bordo della Marmara c'erano attivisti di Hamas, di al Qaeda e dei movimenti internazionali della Jihad. L'emittente ha fatto due nomi: Adam Sakuz e Talal Albo. Il primo è stato presentato come guardia del corpo del leader della Ong turca Ihh, Bulent Yildirim. Sakuz, secondo la televisione israeliana, mantiene contatti con al Qaeda ed è salito sulla Marmara fingendosi giornalista. Albo è un esponente di Hamas. Israele è stata «costretta» a rimettere in libertà questi ed altri passeggeri della Marmara sospettati di contatti con il terrorismo internazionale in seguito ad una richiesta perentoria ed ultimativa del governo di Ankara.
http://www.ilmessaggero.it/articolo_app.php?id=29822&sez=HOME_NELMONDO&npl=&desc_sez=

Větší vlastenec řekl(a)...

Němci a papeženci opět útočí ! (1.část)


Kdož jsi dobrý Čech, do zbraně ! Kdož jsi ateistický bojovník, na vozové hradby !
Na naši vlast opět útočí Němci a papeženci !!! Zde je důkaz : www.go-east-mission.de

Ano, zrádce vlasti a národa, bývalý Čech, spojil se v nečistém církevním, tzv. Bohem tzv. posvěceném svazku se zrádkyní prvního státu dělníků a rolníků na území Německa. A tento "vypečený" páreček se, jak jinak, dal do žoldu zahraničních ideologicko-diversních centrál.
HNUS !!!


Jim přizvukuje jiný zrádce národa, zlopověstný B.Doležal. Náš lid tomu pánovi říká "Dolelhal", pro jeho nechutnou zrádcovskou činnost, jíž se sám vyřadil z našeho národa.

JAKÁ JE ŠKODA, ŽE JSME NEVYHRÁLI VOLBY VĚTŠÍM ROZDÍLEM !

JAKÁ JE ŠKODA, ŽE ZATÍM NEMŮŽEME ZATOČIT S PÁNY DOLEŽALEM, HAVLEM, SCHWARZENBERGEM, TOPOLÁNKEM, NEČASEM !

Jednou ale zvítězíme, s tyrany a zrádci zatočíme, řádně, po husitsku, po leninsku.
Jednou zvítězíme, obnovíme spravedlivý společenský systém, obnovíme plnou suverenitu naší vlasti a její co nejužší a nejtužší spojení s velkým národem Ruským, naší jedinou záštitou proti Němcům, Američanům, sionistům a domácí reakci.

*******************************************************

Větší vlastenec řekl(a)...

Němci a papeženci opět útočí ! (2.část)Přátelé a soudruzi, vlastenci a vlastenky, někdy nám mohou být užiteční i naši zavilí nepřátelé.
Tak třeba výše zmíněný odporný německo-katolický agent Doležal uveřejnil na svých odporných webových stránkách PÁDNOU ODPOVĚĎ opravdových českých vlastenců na provokační otištění nenávistného dopisu katoličky a obránkyně našich nepřátel, na dopis, který jsem jako důkaz pokleslosti oněch "mravných" katolíků uvedl ve svém příspěvku z 1.27.

Zde uvádím přepis části článku (bez nechutných útoků na náš národ a Stranu) :

Týdeník Kulturní politika, skvělý Stranický a vlastenecký list, ve kterém působili např. soudruzi E.F.Burian a A.J.Liehm, uveřejnil záhy (po otištění provokačního dopisu v katolicko-sionistických "Obzorech") vpravdě českou a vlasteneckou reakci :

"V dvanáctém čísle Obzorů jsme se dočetli na dvou stránkách velmi mnoho poučného o tom, jak se dívá cizí, přátelský i nepřátelský tisk na náš německý problém, přesněji řečeno na současný pobyt Němců u nás i na jejich budoucí transfer. Není to radostné čtení, i když uvážíme, že jsme ve zmíněném článku četli jenom odsuzující kritiky a že bychom jistě v cizím tisku našli hlasy, které dovedly o tomto problému povědět něco příznivějšího. Proč redaktor Obzorů vybral jen hlasy svědčící proti nám – to je jeho věc.
Ale v témže čísle najdeme o deset stránek dále v rubrice ´Z dopisů redakci´ dopis ´věřící katoličky R.D. z Velkého Meziříčí´, která Obzory jakožto tlumočníky katolické prosí, aby nerozviřovaly národnostní nenávist. Píše, že je strašné, když se děje to a ono a kromě jiných případů vypisuje příhodu o jednom pánovi ze Žižkova, který se ve vlaku honosil, že jako zatímní velitel sběrného tábora prosil své podřízené, aby internované dovedli z práce zpět alespoň živé, a jednomu, kterému prý z rozpáraného břicha vylezla střeva, milostivě dovolil, aby si je držel.
Takhle se dnes tedy dělají také noviny. Na začátku čísla si stěžujeme, že cizí tisk o nás píše lži – ať už z nevědomosti nebo ze zlého úmyslu - , ale v témže čísle dáváme všem lidem, kteří umějí číst a chtějí nám škodit, do ruky zbraň, protože píšeme ve svých vlastních novinách o zvěrstvech, o nichž redakci informuje čtenářka. Není přece nic lepšího, nežli vzít Obzory, citovat z toho dopisu tolik, kolik je zapotřebí, a ejhle: celý svět si může ve všech novinách světa přečíst, co my sami píšeme o zvěrstvech, které na Němcích pášeme.
V případě čtenářky z Velkého Meziříčí měl být dopis a tvrzení v něm obsažená co nejpoctivěji ověřeny a pak – neotištěny. Neboť měly být odevzdány příslušným úřadům k zakročení a výsledek zákroku teprve měl být sdělen veřejnosti."
(http://bohumildolezal.lidovky.cz/texty/rs723.html)

*******************************************************

Ano, tady opět vidíme onen opravdu DIAMETRÁLNÍ rozdíl mezi opravdovými vlastenci-komunisty, a tmářskými katolíky-zrádci národa.


Pryč se zrádci a agenty ! Pryč s náboženskými pověrami !***Socialismus musí zvítězit !

Schumacher antisemita řekl(a)...

Povídá Roubíček Abelesovi:"Voni so takovej vzdělanej, co myslej, má ten antisemitismus nějakou budoucnost ?" "Copak vo to," povídá Abeles, "ale musel by to vzít do ruky našinec!"

Harpyje řekl(a)...

Antisemitismus židovský není žádný oxymoron. Jména osob, jako Evelyn Hecht Galinski, Alfred Grosser, Noam Chomsky, Moshe a jeho vnuk Gerard Menuhin (syn Yehudi Menuhina), Shlomo Sand ..., které mají chronické problémy se svou identitou, jsou toho důkazem.
"Mně se nic tak neekluje jako pokřtěný Žid, který se stydí za to, že se narodil jako Žid. Jo, když to udělá z přesvědčení, prosím. Ale kolik takových máte? Žid má všechno právo být hrdý na to, že je Žid. /……./ Chlap, který se stydí za to, že je Žid, je obluda, protože se stydí za svou vlastní mámu. A mimoto je s dovolením taky osel, protože se stydí za Mojžíše a Izaiáše. Žid má všechno právo být hrdý na to, že je Žid", řekl kdysi Jan Masaryk. Osobně si myslím, že tento popis se spíš hodí na tyto self hating Židy, než na pokřtěné Židy, kteří nemusí být nutně antisemité.
http://www.haaretz.com/jewish-world/news/the-jew-flu-the-strange-illness-of-jewish-anti-semitism-1.267172

Větší vlastenec řekl(a)...

No moje řeč, vlastenče a soukmenovče Schumachře, moje řeč !

Nebýt temných sionistických (čti židovských)
rejdů a piklů, nebylo by se bývalo stalo Židům nic horšího, než že bychom u nich nekupovali cukr kafe mouku, neb nám v Polné zabili modrookou holku.

Jenže naše typická árijská zdrženlivost se sionistům nehodila do krámu. Jejich zálusk na původní Izrael, na tu krásnou, na kamení NESMÍRNĚ bohatou poušť byl příliš velký.

Zorganizovali tedy tzv. holocaust, obětovali převážně chudší příslušníky svého bohatého etnika, přehnali několikanásobně počet tzv. obětí, a dnes nás všechny citově vydírají.
To všechno se můžeme dočíst na opravdu vlasteneckých, národně-socialistických webech, v opravdu vlasteneckých, národně-socialistických tiskovinách.

Což Tobě, drahý soukmenovče, připomínat nemusím, neb z nich čerpáš jako z bezedné studnice.

**************************************************

Ano, Baxa, Lenin, Stalin, Hitler, Heydrich, Kopecký, Eichmann, Pludek, Arafat a další byli zakuklení Židi. Usáma, Ahmadímežád a další JSOU zakuklení Židi.

**************************************************

Ale, do Pěruna, drahý vlastenče a soukmenovče Schumachře, teď mne napadá : Nejsi náhodou, se svým zdravě vlastenecky vypracovaným antisionismem, taky Žid ???

Harpyje řekl(a)...

Kdo se chce národně a antisionisticky vzdělávat, tomu doporučuji toto médium: http://www.outsidermedia.cz/Default.aspx
Tam se může, na rozdíl od Zvědavce, vzdělávat gratis. :-)))

Větší vlastenec řekl(a)...

No jo, vážená paní Harpyje, Vy zapomínáte na jednou podstatnou věc : Jan Masaryk nepadl daleko od stromu.
Ano, J.Masaryk šel dlouho *) ve šlépějích svého otce, známého přisluhovače sionistů (čtěte Židů).

Vždyť víme, jak se sionisti již ve dvacátých letech 20.století odměnili tomu "slavnému" TGM za jeho boj proti našemu národu, za boj proti Rukopisům a proti tzv. "pověře o rituální vraždě".

Prostě - opravdový vlastenec český VŽDY věděl, že sionista je stejným nepřítelem našeho národa a vlasti jako Němec.
Opravový vlastenec, Žižkou počínaje a našimi buditeli zdaleka nekonče, vždy bojoval proti oběma nepřátelům zároveň.

A v letech 1945 až 1948, v krásné a radostné době naší národně-socialistické revoluce, se podařilo naši krásnou vlast dočistit jak od nepřátel národních, tak třídních.

A pak se tančilo všude !

---------------------------------------------------

*) Naštěstí v rozhodujících chvílích Vítězného Února dokázal J.Masaryk překonat dědičnou zátěž, a zůstal věrný pres.Benešovi, s.Gottwaldovi a všemu našemu lidu.
Jeho bývalí pravicoví "přátelé" jej za jeho věrnost idejím socialismu zakrátko uštvali k smrti.

Větší vlastenec řekl(a)...

DOKUMENT : Jak zemřel Jan Masaryk


94. schůze ústavodárného Národního shromáždění republiky Československé,
svolané na středu dne 10. března 1948 na 14. hod.
Prohlášení předsedy vlády Klementa Gottwalda podle § 61 j. ř.

Předseda (zvoní): Zahajuji 94. schůzi ústavodárného Národního shromáždění.
Tato schůze byla svolána podle jednacího řádu a byli do ní řádně a včas pozváni všichni členové ústavodárného Národního shromáždění.

K prohlášení podle § 61 jedn. řádu přihlásil se ministr vnitra Václav Nosek. Prosím ho, aby se ujal slova. (Poslanci povstávají.)

Ministr vnitra Nosek:
Slavná sněmovno!
S hlubokým smutkem v srdci předstupuji dnes před slavnou sněmovnu, abych, plně svou povinnost jako ministr vnitra, oznámil truchlivou zprávu, že ministr zahraničních věcí dr h. c. Jan Masaryk není již mezi námi a že v oktávu 98. narozenin svého velkého otce, presidenta Osvoboditele, k zármutku celého národa Čechů a Slováků, své rodiny i všech svých slovanských bratří a přátel ukončil dobrovolně svůj život.
Život plný práce pro národ a stát i pro blaho pracujícího lidu.
Ministr Masaryk, o kterém mohu jistě prohlásit, že v našem národě neměl nepřátel, svým nedávným výrokem, že jde vždycky s lidem, vyjádřil jen to, čeho si byl pracující lid vědom a proč jej miloval.
Na základě prvních výsledků zahájeného šetření mohu již říci, že jde o dobrovolnou smrt za těchto okolností:
Ještě včera dopoledne se zúčastnil slavnostního přijetí pana polského velvyslance Olszewského u pana presidenta republiky v Sezimově Ústí. Jak známo, bylo toto přijetí velmi srdečné. Jak mně sdělil kancléř presidenta republiky dr Smutný, zdržel se ministr Masaryk ještě po ukončení přijetí v přátelské a srdečné společnosti u pana presidenta, odkud pak odjel zjevně ve spokojné náladě.
Během odpoledne i večera projevoval ministr Masaryk svůj obvyklý optimismus a osoby, které s ním přišly do styku, nepostřehly žádných známek sklíčenosti.
V důsledku zhoršující se nemoci nastala v noci u ministra Masaryka nervová krise.
Bylo zjištěno, že v posledních dnech trpěl nespavostí, a podle zanechaného množství nedopalků z cigaret lze usuzovat, že tomu tak bylo i této noci.

Kolem 6. hod. ranní nastalo u ministra Masaryka vyvrcholení dostavením se prudké ranní deprese, která se stupňovala až do náhlého pominutí smyslů. Mezi zanechanými věcmi, kterými se obíral této poslední noci, jsou i telegramy bývalých přátel z Anglie a Ameriky, obsahující výtky a zklamání nad jeho mužným a vlasteneckým postojem ve dnech vládní krise.

To vše společně vedlo k tomu, že v nekontrolovatelném duševním stavu dnes kolem 6. hod. ranní se odebral z ložnice do sousední koupelny, z jejíhož okna vyskočil na nádvoří Černínského paláce, kde asi za půl hodiny byl nalezen již mrtev.
Další šetření jakož i soudní pitva se provádí.

Slavná sněmovno! Dámy a pánové!
S ministrem Janem Masarykem odchází z našeho politického a řekl bych lidského života osobnost, se kterou jsou spjaty dějiny našich národů, jejich dvou zápasů za svobodu i za novou, lepší a spravedlivější společnost. V Janu Masarykovi ztrácí celé lidstvo velikého bojovníka za spolupráci mírumilovných národů a Československá republika svého stálého, všeobecně uznávaného a oblíbeného představitele naší zahraniční politiky.
Jan Masaryk patřil vždy celému našemu lidu, měl ho rád a lid měl rád jeho. Právě proto v nedávných dnech se postavil tak bez váhání a bez výhrad za hlas a vůli naší lidové demokracie. Stal se proto předmětem záštiplných útoků na západě. Byl zahraniční reakcí bezohledně napadán a štván za to, že zůstal věren svému národu, své vlasti, svému lidu.

Tím bolestněji pociťujeme jeho ztrátu a zachováme mu čestnou a věčnou památku.
Odešel dobrý člověk a hluboce se klaním jeho památce.


(http://psp.cz/eknih/1946uns/stenprot/094schuz/s094001.htm)

Harpyje řekl(a)...

Saudi Arabia gives Israel clear skies to attack Iranian nuclear sites
http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/middle_east/article7148555.ece

Pedro řekl(a)...

Poslechnou, příteli Richarde, když čtu jejich fundované příspěvky a dám si to dohromady s "obuvníkovým" vtipem - nejsou voni taky mojžíšský víry? Podle příjmení to sice nevypadá, ale na to stačí jenom maminka (jak to vidím u své sestřenice a bratrance - jejich babička přežila Auschwitz I, prababička se z Auschwitz II - Birkenau už nevrátila - svého času jsem to tady už uváděl). שָׁלוֹם

Harpyje řekl(a)...

To je skutečně nechutné!
I kdyby byl, tak co ja Vám do toho? Ten "shalom" si nechte od cesty.

pedrito řekl(a)...

Caapak je nechutné, Harpyje? Říct Richardovi, že je Žid? Ale, ale, přátelé Izraele! Bejt Židem je tedy vostuda a hamba?

Pedro řekl(a)...

No to je zajímavé, proč se Kelainó tak rozčilujete? Když tady přítel Richard o příslušnících židovského národa píše tak, jak píše, tak je to jenom legrace, že? Ale když se ho zeptám já, jestli tedy náhodou ve smyslu toho, co píše (ráčejí si to přečíst!!) taky k tomuto národu nepatří, tak je to nechutné. Vážená Kelainó, já mám nejbližší příbuzné Židy a nikdy bych si z nich legraci nedělal, avšak některé "legrácky" už se mi na tomto fóru zajídají. Shalom!!!

Harpyje řekl(a)...

Vaši nejbližší příbuzní nikoho nezajímají, a jestli někdo ze zdejších diskutérů "k tomuto národu patří, nebo ne", je pro diskusi naprosto nepodstatné. Když se Vám "některé "legrácky" ... na tomto fóru zajídají", tak ho opusťte. Nikdo Vás zde nedrží. שָׁלוֹם

Pedro řekl(a)...

Ano, když jsem přistoupil na hru Vv a napsal jsem, že na sudetoněmecké příbuzné své manželky beru bič, tak bylo všechno v pořádku. Jenom "informace" se nad tím nesmyslem poněkud pozastavila. Když napíši, že se mi zde nelíbí některé legrácky, tak mě zrovna Vy nebudete odtud vykazovat. Myslím že zrovna Vy správcem tohoto fóra nejste. Nebo že bych si měl raději než zde číst některé příspěvky v diskusi na lidovkách - viz diskuse k dnešnímu článku Fico bude sestavovat vládu. Radičová s ním ale jednat nechce? To bych zřejmě o moc nepřišel.

informace řekl(a)...

Všechny stromy nerostou do nebe. Pýcha předchází pád.Všechna sláva polní tráva.Ikarus si spálil křídla. Člověk by chtěl být gigantem a je hovno. Nevěřit náhodě a fackovat se ráno i večer s připomenutím, že opatrnosti nikdy nezbývá, a co je moc, je příliš moc, že škodí.
Došlo i na Kartágo a z Ninive zůstaly zříceniny, ale hlavu vzhůru.
Říš Rakouská nezahyne, sláva vlasti, císaři!

STK řekl(a)...

Jak tak vidím, průtrž mračen nepomohla. Dusno je pořád. Jdu se raději natáhnout na nějaký mramorový náhrobek ve stínu smuteční vrby. Tak zatím...

Anonymní řekl(a)...

http://www.huffingtonpost.com/sharmine-narwani/israel-vs-turkey-which-se_b_595583.html

Israel - ted pod vladou rasistickych biblickych fanatiku co zavrazdili Rabina skodi USA. Jeho posledni nadeji byl Oslo proces - ten skoncil saronovym do Vychodniho Jerusalema. Israel se mohl stat co je ted Turecko - mostem/obchodnikem mezi zapadem a vychodem - to byl take sen Zionistu. Ted je to paranoidni stat nebezpecny celemu svetu. - A ty lzi-fakta od Lukesove? ctete IFamericansKnew.org.
Israel as a Strategic Liability to USA
"Two days after the flotilla tragedy, veteran foreign policy expert Anthony Cordesman wrote in an article for the Center For Strategic and International Studies (CSIS) entitled "Israel as a Strategic Liability:"

"America's ties to Israel are not based primarily on U.S. strategic interests. At the best of times, an Israeli government that pursues the path to peace provides some intelligence, some minor advances in military technology, and a potential source of stabilizing military power ....
A USA si to zacina uvedomovat - je hnuti se zdole (moc bezmocnych) pro bojkot Israelskeho aparthiedu.

Harpyje řekl(a)...

Jako vždy, jste to "hnuti se zdole (moc bezmocnych) pro bojkot Israelskeho aparthiedu", Janečku, moc hezky popsal.

Anonymní řekl(a)...

Podstatne zpravy se do cenzurovanych ceskych mediji nedostanou ...
The United Nations Security Council speaking with one voice against Israel ----
Israel's imprudent commando raid on an aid flotilla headed for the besieged Gaza has generated an international wave of righteous anger which promises to shake up West Asia's oppressive political order.

Pre-dawn images of gun-toting commandos slithering from helicopters on the deck of the Turkish humanitarian aid ship, Mavi Marmara, and the bloodbath that followed on May 31 have left the world aghast. Within hours of the incident, the United Nations Security Council convened in New York and what happened thereafter was truly extraordinary. In a presidential statement, the UNSC condemned the Israeli raid. It also instructed Tel Aviv to free immediately 480 pro-Palestinian activists who were detained following the incident and release the ships. It called upon Israel to lift the three-year-old blockade imposed on Gaza — a narrow stamp-sized coastal strip on the Mediterranean, one of the most densely populated regions in the world.

“It is clearer than ever that Israel's restrictions on access to Gaza must be lifted in line with Security Council Resolution 1860,” said Mark Lyall Grant, British ambassador to the United Nations. Passed in January 2009, resolution 1860 called for unimpeded humanitarian assistance to Gaza.
http://beta.thehindu.com/opinion/lead/article452262.ece

Anonymní řekl(a)...

"hnuti se zdola (moc bezmocnych) pro bojkot Israelskeho aparthiedu" sorry - tady je to popsane lepe:
http://www.huffingtonpost.com/sharmine-narwani/israel-vs-turkey-which-se_b_595583.html

Harpyje řekl(a)...

Věřte tomu, nebo ne, Janečku, ale na rozdíl od Vás, který neovládáte ani vlastní mateřštinu, zde, na tomto fóru nejsme odkázaní "na ceska cenzurovana media", a teprve ne na Vaše "necenzurované" bludy. Dobrou noc.

Větší vlastenec řekl(a)...

Vážená paní Harpyje,

s lítostí musím konstatovati, že Vám pravděpodobně opravdu chybějí základní předpoklady pro posuzování nejen proletářské poezie, ale i třídní pravdy a marxistické dialektiky.

Prostě, my prostí lidé, dělníci, čeští vlastenci, neboli my lidé pokrokoví, levicově založení, plně chápeme, že s.Pedro může z diskuze vylučovat Vás, ale Vy jeho nikoli.

Prostě - Vy, jako "kosmopolita a odrodilec", nejste, nebyla jste a těžko kdy budete kádrovačkou.

Zato s.Pedro - to je kádrovák jaksepatří.
Až opět zvítězíme, s.Pedro a ostatní přátelé a soudruzi kádrováci budou opět prosívat všechny zájemce o zaměstnání, o výjezd do kapitalistické ciziny, o přidělení bytu atd.
Budou všechny prosívat sítem čím dál tím jemnějším, až projdou jen ti nejlepší.

A nevylučuji, že jedno ze sít se bude opět jmenovat "Potvrzení o árijském původu".

Přeji Vám hezký den.

Pedro řekl(a)...

Soudruhu Richarde Š. (a teď to vůbec nemyslím ironicky - v rodné straně jsem nebyl a VŠP ani VÚML jako Vy jsem nestudoval), já Kelainó z diskuse nevylučoval (vždyť s ní v 98 % problémů souhlasím, jak už jsem jí dvakrát napsal). Vyprošuji si ale, aby mne z diskuse začala vylučovat ona. Tím považuji záležitost za uzavřenou a už se k ní nebudu vyjadřovat. Myslím, že bychom se měli věnovat důležitějším věcem - když se dva hádají, třetí se směje - viz o tři a více příspěvků výše.

Šaman řekl(a)...

Vážení komentující, toto fórum nemá "správce", je jaksi "samosprávné". Avšak nevylučuji, že se může stát, že bude nějaký "anonymní" vyloučen. I na jejich konto řekl v sobotu bv Lidicích předseda Senátu Přemysl Sobotka:
»O to více mne však trápí a zneklidňuje vysoké procento lidí, kteří nejsou ochotni se z dějin poučit a snad chtějí, abychom prošli stejnými chybami a omyly jako generace před námi. Jedni fanatici se stále klaní hákovému kříži a vybíjí své frustrace na těch, kteří se od nich odlišují, další fanatici pochodují ulicemi pod rudými prapory se srpem a kladivem a pálí vlajky zemí s vysokou demokratickou kulturou, kterou by oni sami nebyli nikdy nikomu schopni zaručit. Stále se na tomto světě derou mezi politiky, novináře a takzvané mírotvorce lidé, kteří se snaží v různých částech světa zopakovat Mnichov 1938. Svět má bohužel stále více Chamberleinů než Churchillů. Bohužel také stále platí to, co jsem zde v Lidicích již řekl před dvěma lety. Dovolte mi to zopakovat:
„Dnešní globalizovaný svět se zmenšuje a zlo, které někdo páchá zdánlivě na druhém konci naší planety, je naopak nebezpečně blízko nás. Ještě hloupější a ostudnější je to, když se někdo za trochu opojného sebestředného pocitu rebelantství a televizní publicity předvádí svým falešným bojem proti naší racionální potřebě zastavit tyto hrozby, které se staví ve jménu jinak formulovaného fanatismu do cesty lidské svobodě. A ještě ostudnější je, když se někdo takové lidi snaží využít na své cestě k moci, která má uspokojit jeho mocichtivé ego. Pozor na takové lidi, zkušenost nás naučila, že z hlouposti může vzniknout totalita."«
Prosím, přesuňte se s diskusemi výše na tento dnešní článek (Vy, co jste tady doma).

Schumacher antisemita řekl(a)...

Nelíbí originál židovská anekdota ? Co se týče antisemitismu, je tu všeobecné mínění, že antisionistou aniž je nařčen z antisemitismu může být jen Žid. Kterýkoli jiný antisionista i krïtik Izraele musí být nutně i antisemitou. Kdo je antisemitou, chce vyhubit všechny Židy, a současně v dialektické jednotě schvaluje i popírá holocaust. A proto všechny nežidovské kritiky Izraele je třeba zavřít do kriminálu...
Povídá starý Kohn mladému: "Poslouchej, synu, chceš-li být dobrým obchodníkem, tak se musíš naučit třena věcem. Především musíš umět anglicky, potom mlčet a za třetí lhát!"