neděle 13. června 2010

Vy, co jste tady doma

U hrobu lidických mučedníků zazněly v sobotu 12. června 2010 tři projevy. Promluvili Přemysl Sobotka, předseda Senátu parlamentu České republiky, Gejza Evermod Šidlovský, ředitel knihovny Strahovského kláštera a předsedkyně Českého svazu bojovníků za svobodu Anděla Dvořáková.Projev Přemysla Sobotky, předsedy Senátu parlamentu České republiky Památník Lidice, 12. června 2010

Vážení občané obce Lidice, vážení hosté, dámy a pánové,
jako politik jsem byl nejednou postaven před úkol hovořit na místech, která jsou spojena s lidskou bolestí a utrpením. Není lehké najít vhodná slova a vyhnout se v takových případech frázím a stejně tak není lehké se ubránit dojetí například v Jáchymově, když v místě komunistické zrůdnosti a brutality stojíte před bývalými politickými vězni z uranových lágrů.
Nikde však necítím takové napětí a ostych jako zde v Lidicích. Bestiální chladnokrevnost hitlerovských nacistů, s jakou se zde pokusili 10. června 1942 navždy zlikvidovat tuto obec, děsí i po letech. Zde prostě člověk nesmí mlčet a nesmí se nechat umlčet tvrzením povrchních lidí, že od té či oné lidské tragedie uplynulo již mnoho let! Jsem proto rád, že jste sem dnes přišli připomenout si památku lidických mučedníků. Děkuji vám za to.
O to více mne však trápí a zneklidňuje vysoké procento lidí, kteří nejsou ochotni se z dějin poučit a snad chtějí, abychom prošli stejnými chybami a omyly jako generace před námi. Jedni fanatici se stále klaní hákovému kříži a vybíjí své frustrace na těch, kteří se od nich odlišují, další fanatici pochodují ulicemi pod rudými prapory se srpem a kladivem a pálí vlajky zemí s vysokou demokratickou kulturou, kterou by oni sami nebyli nikdy nikomu schopni zaručit. Stále se na tomto světě derou mezi politiky, novináře a takzvané mírotvorce lidé, kteří se snaží v různých částech světa zopakovat Mnichov 1938. Svět má bohužel stále více Chamberleinů než Churchillů. Bohužel také stále platí to, co jsem zde v Lidicích již řekl před dvěma lety. Dovolte mi to zopakovat:
„Dnešní globalizovaný svět se zmenšuje a zlo, které někdo páchá zdánlivě na druhém konci naší planety, je naopak nebezpečně blízko nás. Ještě hloupější a ostudnější je to, když se někdo za trochu opojného sebestředného pocitu rebelantství a televizní publicity předvádí svým falešným bojem proti naší racionální potřebě zastavit tyto hrozby, které se staví ve jménu jinak formulovaného fanatismu do cesty lidské svobodě. A ještě ostudnější je, když se někdo takové lidi snaží využít na své cestě k moci, která má uspokojit jeho mocichtivé ego. Pozor na takové lidi, zkušenost nás naučila, že z hlouposti může vzniknout totalita."
Dámy a pánové, v červnu 1942 zde vládnoucí okupační moc chladnokrevně realizovala naplánovanou hromadnou vraždu spolu s cynicky veřejně deklarovaným cílem, že jméno Lidice bude vymazáno z mapy. Nestalo se tak, Lidice přežily a zásluhu na tom mají doslova milióny skromných, obětavých lidí z celého světa, kteří se dokázali vzepřít zlu. Byli to ti neokázalí čapkovští lidé plní tiché rozmanitosti a nikoliv pobláznění pozéři plní laciného křiklounství. Jenom ti první jsou totiž nadějí, že se lidické tragedie nebudou nikdy opakovat. To je také důvod proč se každý rok v Lidicích scházíme a připomínáme si osud Lidic, který je mementem pro současnost i budoucnost a tím je jasný signál, že totalita již nikdy nesmí vládnout a páchat zlo.
Dámy a pánové, děkuji vám za pozornost a čest památce všem obětem z Lidic.

Poté přistoupil k modlitbě Gejza Evermod Šidlovský, ředitel knihovny Strahovského kláštera, ale ještě před tím řekl pár slov:

Vy, co jste tady doma, drazí přátelé, milí hosté. Ona to není jenom modlitba. Je to i trochu jiná připomínka toho, co říkal pan předseda Sobotka. Sešli jsme se, abychom si připomněli hrůznou tragédii. A sešli jsme se proto, abychom bránili každé totalitě, každému zlu, ať bílé, černé, hnědé, rudé. Ale jak tomu zabránit, klade si člověk otázku. A v těch Lidicích existuje na to odpověď: Ta odpověď nese jméno Štemberka.
Člověk, který zde působil přes třicet let, a měl možnost odejít a zachránit si život, přesto zůstal s těmi, které měl rád, se kterými spolužil. Proč to udělal? Určitě nebyl svatý a dokonalý. Každý máme nějaké chyby a jsme jenom člověk. Avšak on měl pár vlastností, které dnešnímu světu chybí: Smysl pro čest, chuť dostát svému slibu a smysl pro povinnost.
My dneska obvykle slyšíme, že všichni máme ma něco "právo". Ne. My máme v první řadě povinnost. Jedině, když začneme u sebe a budeme tyto vlastnosti a schopnosti předávat dál - jak dostát danému slovu, mít smysl pro čest, plnit své povinnosti, a potom se teprve dožadovat práva, a hlavně mít rád jako sebe toho druhého - pak teprve můžeme zabránit tomu zlu, které na světě je. Které není mimo člověka, mimo nás. Pokud nepředěláme sebe a ty ostatní, nezbavíme se zla ani hrůz totalit.
Modleme se: Otče náš, jenž jsi na nebi... Amen. Odpočinutí věčné dej jim, Pane, a světlo věčné, ať jim svítí, ať odpočívají ve Tvém slavném pokoji. Amen.

Nakonec dostala slovo předsedkyně Českého svazu bojovníků za svobodu Anděla Dvořáková.

Sešli jsme se tu, abychom vzpomněli na ony hrůzné chvíle, od kterých v letošním roce uplynulo již 68 let. Tehdy v červnových dnech roku 1942 osud malé této malé dělnické vesničky uprostřed české kotliny otřásl světem. Ten se pak pod tíhou svědomí rozhodl, že Lidice budou žít. Po celém světě i daleko v zámoří najdete obce a města, nesoucích jejich název. Matky dokonce dávaly toto jméno svým dcerám.
Je tomu tedy 68 let a svět, ale i my, jsme se změnili. Sice stále mluvíme o demokracii a svobodě, připomínáme nutnost udržení odkazu odboje a i nadále všichni vyzýváme jména a prezentujeme názory našich prvních prezidentů, ale realita je jiná. On totiž ideál humanitní demokracie, vyznávaný oběma velikány, předpokládá občana angažovaného v otázkách veřejných, jeho odpovědnost za život svůj, ale i osud celého státu. Předpokládá svobodnou lidskou bytost, rovnost všech občanů, nezcizitelnost lidských práv.
Že tomu u nás tak stále není, dokazuje vzrůstající neonacismus. Šíří se jako lavina, a vy, naši politici, jste v prvních chvílích byli bezradní. Ukazuje se však, že to nechce nic jiného než osobní statečnost a rozhodnost. Nevymlouvat se, ale stát za dodržováním zákonů. Ráda bych jménem odbojářů z 2. světové války poděkovala těm radním, policistům a soudcům, kteří rozhodně rozhodli a nedopustí šíření tohoto neonacismu.
Již delší dobu sledujeme útlum v projevech sudetoněmeckého landsmanšafrtu. Ukolébání bylo blízko a rádo by se přijalo přesvědčení, že nastal klid zbraní. Opak je ovšem pravdou. Pouze se změnily praktiky, a ty jsou účinější než byly před tím. Hovořím o tom proto, že český Svaz bojovníků za svobodu je skutečně rozhodnut ctít historickou pravdu a je ohodlán za ni bojovat. Často za to sklízí opovržení a je napadán, někdy i dost nevybíravě. Zda se něco změní k lepšímu ukáže až čas.
Nemusím nikoho přesvědčovat, že bude záležet na postojích nové vlády, zda uzná či neuzná odkaz odboje za svůj. Dnes víc než kdy jindy bychom měli chtít, aby si čeští politici uvědomili své poslání a povinnosti. A proto žádejme po nich, aby dostáli svým slovům a slibům. Buďme sebevědomými a hrdými občany, protože na nás záleží, jak naše země bude vypadat, a jakou ji předáme našim potomkům. Žádat to po politicích je právem odbojářů. Jsou to povinni vůči občanům, především pak těm 360 tisícům českých obětí, kteří pro svobodu a demokracii položili ve 2. světové válce své životy. Konečně - položili ho také za ně, vždyť i těm, kteří za svobodu bojovali, mohou dnes vládnout.
Dovolte tedy, abych vám všem poděkovala za dnešní účast. Odbojářům, těm mrtvým pak za statečnost a odhodlání bránit svou vlast.

Zachyceno v sobotu 12. června v Lidicích
(Na fotografii zde nahoře je zachycen evangelický pastor, dříve biskup brémský, dr. Ernst Uhl. A dole - ty poznáte...)
Další svědectví o lidickém faráři Josefu Štemberkovi.

53 komentářů:

Větší vlastenec řekl(a)...

NEJSME JAKO ONI !!! (1.část)


Vážení největší vlastenci a vlastenky, přátelé a soudruzi !

Moje dnešní Živá slova budou temnější než jindy, neboť doba je temná, a úsvit ještě daleko.
Před několika dny jsme se opět přesvědčili, že i náš národ, výjimečný mezi všemi s výjimkou velkého národa ruského, může tragicky prohrát. Ano, porážka našeho lidu ve volbách zařadila rok 2010 na konec tragických letopočtů 1278, 1434, 1620, 1775, 1920, 1938.

Tedy - doufám, že na konec, že toto byla úplně poslední porážka. Doufám, že lid, zhněten hladem, brzy zvítězí. Ale musíme se připravit i na vývoj opačný, na pád do ještě hlubší temnoty, na strádání ještě větší.
Vzpomeňme na tři sta let kruté rakouské poroby, vzpomeňme na dlouhé utrpení našeho lidu za tzv.1.republiky, jež následovalo po prohraném boji o Lidový dům v roce 1920.
Vzpomeňme i na utrpení našeho národa pod německou okupací, na nucené zapojení každého práceschopného Čecha do pracovní činnosti, na vražedné útoky anglo-amerických leteckých pirátů.

To všechno se může opakovat, můžeme opět upadnout do německého područí. A to velmi rychle a snadno, v důsledku naší volební porážky.

Ano, česká pravice, jež se dostala k moci vinou dlouhodobé hysterické kampaně, vedené německým velkokapitálem vlastněnými sdělovacími prostředky, je ZE SVÉ PRAVICOVÉ PODSTATY protilidová a protinárodní.
Máme přece v živé (BOLESTNĚ živé) paměti děsivé výroky Havla, Schwarzenberga a Topolánka o "vyhnání" Němců, o "loupeži" majetku buržoasie.
Prostě - pravičáci, ve neukojitelné lačnosti po mrzkém mamonu, se nezastaví před ničím; ani před další zradou, před dalším předáním celé naší vlasti Němcům a imperialistům.

*******************************************************

Co bychom proti tomu mohli dělat, teď, v situaci, kdy i v dříve bratrském a soudružském Slovensku vítězí reakce ? Tedy v situaci, kdy bratrská Armáda Ruské federace se ještě plně nevrátila ani na Ukrajinu, a již ji od naší vlasti odděluje další reakcí uchvácený stát ?
Pak bychom se prostě museli smířit s nevyhnutelným, pak bychom byli nuceni opakovat osvědčený postup, jež nám vždy přinesl vítězství. Ano, PASIVNÍ REZISTENCE se vždy vyplatila nám i našim osvoboditelům, kteří tak měli koho osvobozovat.

Větší vlastenec řekl(a)...

NEJSME JAKO ONI !!! (2.část)


Každopádně, ať se v příštích letech a staletích stane cokoli, ať už navždy zvítězí socialismus nebo naopak se prohloubí náš úpadek až na úroveň Západní Evropy, na jedno nesmíme NIKDY zapomenout.

Nesmíme nikdy zapomenout, kdo jsme, a čím jsme : My jsme Češi, my jsme Slované.
Díky tomu jsme ÚPLNĚ JINÍ než agresivní Němci a Anglosasové a jiné podobné (pro)národy.
Díky tomu jsme mnohem, až nesrovnatelně lepší.
Zatímco Němci jsou od přírody zlí, krutí a zákeřní, my jsme dobří, hodní a přímí. My jsme národ Zábojův, Slavojův a Bivojův, národ Žižkův a Frištenského, národ Fučíkův a Paroubkův.
NA TO NEZAPOMÍNEJME !!!

Pokud opět upadneme pod nadvládu Německa nebo Západu nebo sionistů, agresoři a okupanti (a možná i jejich domácí přisluhovači) se nás budou snažit přesvědčovat, že výše uvedená pravda pravdou není, že se od Němců, Anglosasů atd.) příliš nelišíme. Že máme podobné klady a nectnosti; prostě, že nejsme lepší než oni, agresoři.
TO MUSÍME CO NEJROZHODNĚJI (i když potichu) ODMÍTNOUT !
MY PROSTĚ NEJSME JAKO ONI !!
NE A NE A NE !!!

Přátelé a soudruzi, vlastenci a vlastenci, vždyť je to tak prosté : Kdybychom byli přinuceni k celonárodnímu provedení reprízy Zimbardova experimentu, tak bychom v roli vězňů trpěli, to ano; to dovedeme. Ale v roli dozorců bychom se NIKDY nechovali jako sprostě, jako se chovali agresivní Neslované.
My ne. NE A NE A NE !!!!

A kdyby nám někdo chtěl namluvit, že nejsme výjimeční, že bychom ve stejné historické či osobní situaci chovali stejně jako Němci, tak tomu hnusnému lháři a provokatérovi stačí předvést naše tisícileté dějiny.
A hned bude jasno : My jsme opravdu ÚPLNĚ JINÍ než Němci !

My bychom se ve stejné situaci (osobní i historické) chovali ÚPLNĚ JINAK, než zlí Němci !
My bychom nikdy neusilovali o uchvácení cizího území !
My bychom nikdy neprováděli loupeživé vpády na cizí území !
My bychom nikdy nebrali do otroctví celé sousední kmeny, nezpustošili přitom obrovská území jen kvůli zisku !
My bychom nikdy nesváděli naše porážky, způsobené našimi přílišnými ambicemi, na někoho jiného !
My bychom nikdy nevolili (natožpak opakovaně !) nějakou totalitní partaj !
My bychom nikdy nikoho nevylučovali z národního života !
My bychom nikdy nikomu neloupili majetek !
My bychom nikdy nikoho nehnali do sběrných táborů !
My bychom nikdy neprováděli etnickou nebo jazykovou čistku !
My bychom nikdy nikoho nepronásledovali z politických, národnostních nebo náboženských důvodů !
My bychom nikdy neprováděli justiční vraždy svých politických odpůrců !
My bychom nikdy nikoho nemučili !
My bychom nikdy nevraždili děti !


My prostě nemáme v oku svém ni smítko, takže můžeme znovu a znovu házet kameny jako první. My prostě jsme bez viny, proto nikdy neodpustíme našim viníkům.

K tomu nám dopomáhej Nesmrtelný Lenin.
Kámen !

Harpyje řekl(a)...

Je mi naprosto nepochopitelné, jak je možné, aby si v dnešní demokratické České republice takové osoby, jako je soudružka Anděla Dvořáková i nadále uzurpovaly právo mluvit jménem všech obětí nacismu, aby si padělatelé dějin protinacistického odboje (http://cs.wikipedia.org/wiki/Svaz_protifa%C5%A1istick%C3%BDch_bojovn%C3%ADk%C5%AF) osobovaly právo na "historickou pravdu" (" český Svaz bojovníků za svobodu je skutečně rozhodnut ctít historickou pravdu) a aby následkyně organizace, v jejímž čele působil léta hromadný vrah (http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%BD_svaz_bojovn%C3%ADk%C5%AF_za_svobodu , http://cs.wikipedia.org/wiki/Karol_Paz%C3%BAr) měla nějaké požadavky vůči demokraticky zvoleným politikům ("Dnes víc než kdy jindy bychom měli chtít, aby si čeští politici uvědomili své poslání a povinnosti.")

Harpyje řekl(a)...

"osobovali", pardon. :-)))

Šaman řekl(a)...

Harpyji: Dovolte, abych vám připomněl, že Český svaz bojovníků za svobodu je dnes, po dvaceti letech po zrušení čs. svazu protifašisických bojovníků, mnohem méně komunistický, než je sudetoněmecký landsmanšaft nacistický.
Prosím zahraniční přispěvatele z Německa, kteří snad mohou mít nějaký vliv na německou politiku jako voliči a jako němečtí občané, aby více bojovali proti německým revanšistickým tendencím SL a kritiku našeho bolševismu více ponechali na našich vlastních vlastencích nikoli nejmenších.

Harpyje řekl(a)...

Šamane,
jako Češka s německým pasem jsem v takové pozici, že můžu pozorovat, srovnávat a kritizovat obě strany. Jako občanka většího celku, EU, k němuž obě země náleží, jsem povznešená nad všechny národnostní ješitnosti.
Na základě mého přesvědčení takové absurdní měřítko jako "méně komunistický, než nacistický" neuznávám. Z téhož důvodu odmítám výraz "náš bolševismus".
Když si ovšem myslíte, že SdL je "nacistický", tak Vám to vyvracet nebudu, nemohu si ale odpustit dodat, že ačkoli po válce byli někteří jeho představitelé nacisti, tak přece jenom neměli v představenstvu žádného hromadného vraha.
To, co nazýváte "revanšistické tendence SdL" se dnes odehrává ve skutečnosti na úrovni lidských práv. To pochopila už i bdělá a ostražitá soudružka Dvořáková, a proto říká: "Již delší dobu sledujeme útlum v projevech sudetoněmeckého landsmanšafrtu. Ukolébání bylo blízko a rádo by se přijalo přesvědčení, že nastal klid zbraní. Opak je ovšem pravdou. Pouze se změnily praktiky, a ty jsou účinější než byly před tím..."
Jak jasnozřivé je, naproti tomu to, co říká pan Sobotka: "O to více mne však trápí a zneklidňuje vysoké procento lidí, kteří nejsou ochotni se z dějin poučit a snad chtějí, abychom prošli stejnými chybami a omyly jako generace před námi..." Nacionalismus je totiž cesta do záhuby.
Pokud si ale myslíte, že nemám právo kecat do něčeho, co se mě netýká, tak nechoďte kolem horké kaše, a řekněte to rovnou. Já jsem ovšem, na základě toho, co jsem napsala, přesvědčená, že se mě to týká též.

informace řekl(a)...

Čekala jsem s napjetím, zda naše Celaeno vyrazí proti Siréně. A vyrazila neochvějně tato dcera Matky Země Gaia, potomek antických bohů, o níž se zmiňuje již Hesiod ve své Teogonii a Pausanias v Hellàdos Perieghésis jako matce Delfa, syna Apollona, a kterou přemohou jen bájní Argonauti.
Kam se na ni hrabe Siréna s falešným zpěvem lákajícím námořníky do záhuby nebo nějaký animistický Šaman se svými lektvary.
Dicon che già la nostra madre antica,
per la ruina de' Giganti irata
contr'a' celesti, al mondo la produsse,
d'Encèlado e di Ceo minor sorella;
mostro orribile e grande, d'ali presta
e veloce de' piè; che quante ha piume,
tanti ha sotto occhi vigilanti ...
říká o ní Publio Virgilio Marone v Eneidě.
A dodává: e tante (meraviglia a ridirlo) ha lingue e bocche per favellare ...

Anonymní řekl(a)...

> Je patoligicke jak se pan XY snazi zatloukat? Neni zajimava nahoda, ze pan XY podobnou metodiku vycita dnesnimu XYYX? Jde prece o Nemecky vynalez. A funkcni, s byvalou Nemeckou dukladnosti!! A Nemecko je za prvnim rohem!
Pravda ma vzdy dva konce, jen bych chtel vedet co na to rekne pan XY z uradu "ahnenerbe" , jsem jen zvedav, zda chytne na prvni naslapnuti.
Je s podivem jak pan XY mistrne v textech pouziva metodu vypracovanou uradem pro cistotu rasy Siedlungshauptamt der SS a odnozi Ahnenerbe. Metoda je prosta a jmenuje se zatajovani.
Nestoudne snahy zatajit minulost dovedla fasisticka masinerie k dokonalosti, cele nemecko zboznovalo Hitlera az do jeho padu. Na jare 1945 ale uz nikdo nebyl ochten prihlasit se k minulosti nebo jen pripustit straslivy nacisticky teror a uz vubec ne nest nejakou odpovednost za valku, ktera znicila vetsinu Evropy.
Denacifikace byl jeden velky podvod s trochou vybranych a potrestanych zlocincu. Samotni cynicti Nemci si pro tento proces nasli nove slovo-"Persilscheine"- premalovani na bilo. Tribunaly samotne jsou zname jako Mitlauferfabriken , tovarny na vyrobu "sympatizantu". V Cesku je vzit pojem "ja nic, ja muzikant.

Za XY dosaď podle potřeby!

Větší vlastenec řekl(a)...

Pár poznámek o nesmyslnosti srovnávání socialismu německého a českého

Ehm ehm, já bych jen, jestli tedy vážení přítomní dovolí, měl pár poznámek k věci. Jako jeden z českých vlastenců-internacionalistů nikoli nejmenších, víte ?
Takže :

1) Každý český vlastenec ví, že komunisté (chce-li někdo, tak tedy "bolševici") nás proti agresivnímu sudetoněmeckému landsmanšaftu chránili, a to VELICE SPOLEHLIVĚ, od 9.5.1945 do 29.12.1989.
Pak jsme byli nuceni ustoupit brutálnímu nátlaku, koho jiného než pravice, podporované Němci, Američany a sionisty.
Onen "skvělý" a "lidem vytoužený" prezident Havel udělal co ? Omluvil se Němcům.
OMLUVIL SE NĚMCŮM.
O.M.L.U.V.I.L...S.E...N.Ě.M.C.Ů.M !!!!!!

Nechce se vám zvracet nad svým "hrdinou", milí pravičáci a údajně vlastenci ? Opravdu ne ??


2) K hypotetické možnosti ovlivnění zfašizované politické scény Německa našimi emigranty-německými občany : I kdyby si nakrásně chtěli zrádní čeští emigranti zcela zruinovat své společenské a sociální postavení, jehož v nelidském Německu kdovíjak dosáhli, nebylo by to k ničemu.
Němci jsou prostě zlí od přírody. Z určitého úhlu pohledu za to vlastně nemohou. Tygr, žralok, tarantule, kobra, HIV virus - jsou snad zlí ? Ne, jen se chovají dle své přirozenosti. (Viz např. The Tiger, W.Blake)
Prostě : Němci nejsou Češi resp. Slované; na ně neplatí racionální argumenty, neplatí slzy a prosby. Jen kulka a bodák !
(Viz např. 15 Pražských bodů Většího vlastence)

3) Z výše uvedeného plyne například NAPROSTÁ NESMYSLNOST porovnávání národního socialismu německého a českého (včetně našeho následného socialismu internacionálního).
K tomu jen jeden historický fakt, jako pars pro toto : My Češi jsme během naší národně-socialistické revoluce zúčtovali jen s pár stovkami německojazyčných sionistů, zatímco Němci, během svého národního vzestupu, se statisíci.
A z českojazyčných sionistů jsme pověsili jen pár, a to ne kvůli jejich rasovému původu či politickým názorům, ale za jejich konkrétní zločiny proti Straně, lidu, a celé naší vlasti (viz např. NEJSME JAKO ONI !!!, 2.část)


Volte návrat socialismu a pevného spojení naší vlasti s Ruskou federací, naši jedinou záštitu proti sudetoněmeckému revanšismu a americkému imperialismu !***Volte ČSSD a KSČM !

Harpyje řekl(a)...

Já jsem, Informace, Harpyje pralesní, Harpia harpyja. :-)))

informace řekl(a)...

Dodatek k mému z 09.40, pro ty, co nerozumějí italsky.
illam Terra parens ira inritata deorum
extremam, ut perhibent, Coeo Enceladoque sororem
progenuit pedibus celerem et pernicibus alis, IV,180
monstrum horrendum, ingens, cui quot sunt corpore plumae,
tot uigiles oculi subter (mirabile dictu),
tot linguae, totidem ora sonant, tot subrigit auris.

N.N.Nemo řekl(a)...

Šaman zjevně vynechal z proslovů to nejpodstatnější, co řekl ten duchovní. Proto za něj doplňuji:

Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé,
přijď království tvé,
buď vůle tvá
jako v nebi, tak i na zemi.

Chléb náš vezdejší dejž nám dnes
a odpusť nám naše viny,
jakož i my odpouštíme našim viníkům
a neuveď nás v pokušení,
ale chraň nás od zlého.

Neboť tvé je království i moc i sláva navěky.
Amen.

informace řekl(a)...

Harpyji,
Takže Vy nejste tato Harpyje? http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f9/Harpij.jpg
a nebojujete proti Siréně? http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/54/Arnold_B%C3%B6cklin_001.jpg

Tak promiňte, I've mistaken.

Harpyje řekl(a)...

http://www.tem.nhl.nl/~ribot/jpg19/haha_eth.jpg, prosím.

N.N.Nemo řekl(a)...

To Harpyje ad "Je mi naprosto nepochopitelné, jak je možné, aby si v dnešní demokratické České republice takové osoby, jako je soudružka Anděla Dvořáková i nadále uzurpovaly právo mluvit jménem všech obětí nacismu..."

Něco k "takové osobě", a proč si "uzurpuje právo mluvit jménem obětí nacizmu":

Anděla Dvořáková se narodila 30.5.1927 v Sudovicích, okres Příbram. Maminka byla ředitelkou gymnázia, tatínek poslancem za Československou stranu národně sociální a šéfredaktorem Melantrichu. V roce 1939 byl otec vzat jako rukojmí do vyšetřovací vazby. Byl sice po čase propuštěn, ale za svou ilegální práci v odbojové skupině V BOJ, byl po prozrazení zajat a převezen do káznice Waldheim. Maminka prožila válku ve vyšetřovací vazbě. Sestra Anděla Dvořáková byla vyloučena z gymnázia, musela se skrývat a pak pod cizím jménem za podpory ilegální organizace vystudovala Učitelský ústav. Otec byl ubit k smrti 26. března 1943.
Po válce se provdala za úspěšného obchodníka a podnikatele. Pracovala v jeho rodinné firmě. Po roce 1948 museli oba z firmy odejít. Pracovali v ČKD – ve slévárně.
Do ČSBS vstoupila již v roce 1946, kde prošla všemi funkcemi – byla předsedkyní ZO ČSBS, předsedkyní OV ČSBS Beroun. Od roku 1998 byla místopředsedkyní ÚV a statutární zástupkyní předsedy ÚV, pověřená řízením ekonomického úseku Svazu.
Kromě funkcí v ČSBS byla od roku 1947 funkcionářkou tělovýchovné organizace Spartaku Hořovice, předsedkyní oddílu ledního hokeje a předsedkyní Okresního svazu ledního hokeje Beroun a vedoucí Zimního stadionu Hořovice až do roku 2000. Kromě těchto funkcí byla od roku 1968 předsedkyní rehabilitační komise za ČSBS a také přísedící Okresního soudu v Berouně. Ze všech funkcí vzhledem ke zvolení předsedkyní ČSBS odstoupila.
Je držitelkou mnoha vyznamenání. V roce 1997 dostala od ministra obrany nejvyšší vojenské vyznamenání, které lze civilovi udělit. Nejvíce si pak váží čestné medaile Jana Masaryka, udělené za její statečnost a práci.
-
Tatínek předsedkyně ČSBS Anděly Dvořákové Josef Sobotka byl poslancem za Československou stranu národně sociální a šéfredaktorem Melantrichu. Je tedy samozřejmé, že patřil mezi první rukojmí, kteří šli do koncentračních táborů bez soudu. Byl zatčen v roce 1939. Po čase byl sice propuštěn, ale záhy byl opět zatčen. Tentokráte byla důvodem účast v odboji – v odbojové skupině V BOJ. Nacisty byl ubit 26. března 1943 ve věznici Waldheim. Zbylo po něm pár drobných předmětů, které však tvoří nezapomenutelnou vzpomínku na tatínka – úmrtní list, důkaz preciznosti nacistů, kapesník s vězeňským číslem, fotografie Andělčiny kmotry Fráni Zeminové, fotografie maminky s malou Andělou a nejcennější jediná zachráněná fotografie tatínka. Stojí před jejich rodným domem. Pár drobností, ale dávají sílu na celý život.
-
Na dotaz ohledně členství v komunistické straně dala Anděla Dvořáková otevřenou odpověď: "Ano, byla jsem členkou KSČ. Tak jako většina našich politiků," uvedla s tím, že nikdy své členství nezamlčovala.
Jiná otázka čtenáře směřovala k její funkci přísedící u soudu v Berouně v době totality.
"V roce 1968 jsem se stala členkou rehabilitační komise za ČSPB, jelikož jsem v té době byla předsedkyní OV, mohu zodpovědně říci, že jsme v celé řadě případů nespravedlivě odsouzeným pomohli a na základě této téměř roční práce jsem byla požádána, abych se stala přísedící Okresního soudu v Berouně."

N.N.Nemo řekl(a)...

To Harpyje k "osobě Eriky Steinbachové". K té se vloni vyjádřil ministr zahraničí Polska Radek Sikorski takto:
"Paní Steinbachová přišla do naší země s Hitlerem a s ním také odešla. Nebyla vysídlená, protože její otec utekl před vítězným tažením Rudé armády a polského vojska." Podle jeho názoru by taková osoba neměla mluvit za odsunuté Němce.
http://www.rozhlas.cz/zpravy/zahranici/_zprava/551163

My si ponecháme svoji Andělu Dvořákovou, a vy si nechte svoji Eriku Steinbachovou. Pak ale neříkejte, že jste Evropanka, ale přiznejte se k tomu, že jste sudeťačka. Fandíte totiž svým, tedy potomkům okupantů, a nenávidíte naše lidi - potomky umučených nacisty!

Harpyje řekl(a)...

Já ten text, který citujete znám. A? Mně pouze utvrzuje v přesvědčení, že platí to, co napsal Vv. ohledně HI viru, který se neumí chovat jinak, než podle své přirozenosti. Totéž platí i pro bolševika. Přečtěte si, prosím http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%BD_svaz_bojovn%C3%ADk%C5%AF_za_svobodu a pak snad pochopíte, co mám na mysli.

informace řekl(a)...

Já bych jen chtěla vědět, jestli na financování činnosti SL a jiných přidružených evangelizačních misí se nečerpá z fondů EU, a tak i z mé kapsy. Jestli si to cáluje bavorská vláda za svého rozpočtu, tak si jen zazpívám se Švejkem:
Když jsem šel do Prahy pro jelita,
potkal jsem na cestě tajtrlíka.
Nebyl to tajtrlík, byl to profous,
kdybych byl neutek, byl by mě kous.

žibřid řekl(a)...

Vlastenče, ač "my Češi" máme na hrbu také řádku zločinů, tak Vaše srovnání "Nejsme jako oni" není na místě. Každý zločinec je popotahován kvůli svým zločinům, které spáchal, nikoli kvůli tomu, že by mohl spáchat jiné - a zrovna tak soudci by sice teoreticky mohli páchat zločiny zločincovy, avšak spáchali jiné. Takže skutečně "my Češi" jako "oni Němci" nejsme.

Harpyje řekl(a)...

Pokud Vám nevadí, Nemo, že tato bojovnice proti fašismu byla členkou zločinné organizace, která zavírala účastníky západního odboje do bolševických vězení a koncentráků, tak si ji s pánembohem "nechte". Zbytek Vašeho příspěvku je tak hloupý, že na něj nehodlám odpovídat.

informace řekl(a)...

Před měsíci jsem náhodou našla sajt jedné z těch kulturně osvětových organizací, co si kladou za cíl evangelizaci východních barbarských národů. A na sajtu jsem našla dlouhý seznam historiků, kteří se prý na této činnosti podílejí a hojnou vědeckou produkci. Poslední příspěvky byly asi tak z r. 2004, mezi nimi byl i předvolební program italské Severní ligy někdy tak z konce devadesátých let. Uklidnila mě tehdy jen zpráva, že činnost je financována bavorskou vládou. Když jsem se dnes na sajt vrátila, abych tam načerpala nové poznatky, tak si představte, oni ty stránky smazali! Zřejmě jim došlo, že to volá pánu bohu do oken.
Ptám se znovu: kdo tuhle evangelizační činnost platí? Jestliže EU, tak si to v Česku platíte sami z vlastní kapsy na daních!
Kdyby to bylo něco jako podpora v nezaměstnanosi, tak by ji Němci mohli vydávat potřebnějším lidem a ne flákačům a hlásným troubám, kterým se nechce makat a tak jen rozeštvávají lidi, za zástěrkou usmiřování národů.

N.N.Nemo řekl(a)...

To Harpyje ad "členka zločinné organizace, která zavírala účastníky západního odboje do bolševických vězení a koncentráků"
Na jedné z fotek z Lidic jsem poznal Jiřího Dientsbiera, před rokem 1968 člena KSČ a dopisovatele Rudého Práva z USA. Aby někoho Strana vyslala na takovou lukrativní pozici, to už musel být skutečně kovaný soudruh! Pan Dienstbier jako ministr zahraničí Československa ale stříhal s panem Genscherem jako ministrem zahraničí Německa v roce 1990 dráty, takže je to hodný člen zločinné KSČ. Kdežto Anděla Dvořáková, která v roce 1968 pomáhala rehabilitovat odbojáře, které po roce 1948 ¨kovaní komunisti zavírali, tak ta je nepřijatelná - protože jí vadí revašisti, opakující Henleinovy požadavky.
Ono to je tak, že do roku 1945 byla většina dospělých Němců nacisti a podporovateli Hitlera a do roku 1990 bylo hodně Čechů a Slováků komunisty, a hodně jich do roku 1956 milovalo Stalina. Jenže kdo už tak asi mohl připravit atentát na Hitlera, než nacisti, že. A u nás komunismus svrhli komunisti - ti bývalí v Chartě77.
Vy máte akorát to štěstí, že západní Německo okupovali Američani a NSDAP byla zakázána. A my máme tu smůlu, že zde máme KSČ stále jako parlamentní stranu.

informace řekl(a)...

http://d.imagehost.org/0140/Araba-Fenice-Tribale.gif

Větší vlastenec řekl(a)...

Jak se včlenit ve vlastenecké hejno


Vážená paní Harpyje,

při vší úctě - takhle to opravdu nejde. Nevím, co Vás víc poznamenalo, zdali desetiletí života na prohnilém Západě či nepochopitelná víra v "cosi člověka nekonečně přesahujícího", ale duchu našeho národa jste se prostě vzdálila. Vážně.

Příslušníci úpadkové euroamerické civilizace, křesťani – to ať uznávají svoje viny, ti ať se omlouvají.
My Češi, my Slovani, prostě my lidé pokrokoví a ateističtí, se nikomu omlouvat nebudeme. Nemáme k tomu ani vnitřní potřebu (nenosíme na krku ten prokletý žernov tmářské víry a morálky), nemáme k tomu objektivní důvod.
Cožpak jsme někdy někomu ublížili ?!?!?

*************************************************

Paní Harpyje, pokud ve Vás zbyl alespoň zbytek ducha národního, musíte uznat, že zavražděné lidické děti si bronzové sochy zaslouží, ale námi českými vlastenci humánně zlikvidovaní fašisté stejného (nebo i nižšího) věku si zaslouží jen zapomenutí.

Musíte uznat, že památka Lidic, Ležáků, Javoříčka si zaslouží každoroční připomenutí a odsouzení německého fašizmu, ale oněch cca 3.000 fašistických obcí a městeček, po nichž mnohdy zůstaly jen téměř neviditelné hrbolky v plevelem zarostlé krásné české krajině – ty si zaslouží jen zapomnění.

Až tohle uznáte, až se přihlásíte k opravdovému českému vlastenectví (viz příklad s.Dvořákové), tak Vás v zde Doupěti nebudou "vítat" zlověstné žluté pablesky světla odraženého od našich vyceněných tesáků, leč příjemné domácí teplo vycházející z našich tělíček, a vůbec milé hemžení celého našeho hejna.
To Vám přece stojí za překonání sama sebe, no ne ?


Bijte Němce-papežence !***Volte ČSSD a KSČM !

informace řekl(a)...

Já to pořád říkám, že Češi potřebujou tu pastýřskou misi, která jim osvětlí rozum a přivede je na správnou cestu smíření, jako prase drbání.
Ale na za mé peníze, prosím.

Anonymní řekl(a)...

Važené dámy, vážení pánové
Všichni myslitelé zabývájíci se problémy jednoho z mnoha živočišných druhů této Země, druhu který sám sobě dal honosné jméno Homo Sapiens, po čase došli k následujícímu názoru : Život člověka naučí, že vše na této Zemi přináši zklamání. Zklamání ale není způsobeno nějakou zlou mocí, která druhu Homo Sapiens nic nepřeje a vše mu kazí. Zklámání je způsobeno tím, že člověk si sice může vše přát, ale nemůže vše mít. A čím větši je rozdíl mezí tím chtít a mít, tim je větši zklamání. A i když něco člověk dostane tak je to krátkodobé, netrvá to na věky věků, člověk to ztratí a ztráta způsobí zklamání. A to co dostane se ukáže dřive nebo později jako neodpovídající přání, a člověka to přestane uspokojovat a tím mu způsobí opět zklamání.

Ale zklamáni je pouze a pouze pocit. A pocity jsou u různých lidí různé, stejně jak jsou různé reakce na tyto pocity. Protože se člověk a jeho okolí neustále mění, mění se i pocity, mění se i reakce jak jednotlivců tak i různých skupin jednotlivců. A protože pocity a reakce se neustále mění, je jaksi vzpomínání na minulé pocity a reakce vlastně úplnou hloupostí. Henry Ford, zakladatel Ford Motor Company, prohlásil : History is bunk ( spravně bunkum což česky prázdná řeč). Člověk musí žít v přitomnosti, a ne neustále vyhodnocovat minulosti za účelem najít pravidla pro budoucnost. V tom případě vlastné přitomnost vůbec nežije. V Černých Baronech říka major Haluška : Čo bo to bolo, těrazky som majorom.

Otče náš,
jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá, jako v nebi,
tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení,
ale zbav nás od zlého.
Amen.

Mnoho Lásky a Moudra přeje Všem Hledající.

barbucha řekl(a)...

Vážený vlastenče - k těm zlikvidovaným fašistům "nižšího věku" (než byly zavražděné lidické děti) počítáte i nedonošené plody?
To byste měl...jinak ty české vrahouny těžko trumfnete: "...Po lidické tragédii se matkám narodilo 7 dětí, naživu zůstaly jen dvě. Jeden chlapec se narodil v koncentračním táboře, ale po porodu byl ihned usmrcen..." (http://www.lidice-memorial.cz/MChild_history_cz.aspx)

Co se soch a památníků týče - samozřejmě, že českým obětem se věnují v Čechách, na tom snad není nic divného...a nakonec se tu najde i dost spravedlivých, kteří, nelitujíce námahy, denně stavějí virtuální pomníček i těm nevinným německým filantropům, Marx s nimi.

Větší vlastenec řekl(a)...

No tak podívají se, oni strašidlo barbuší.

Já, jako nikoli nejmenší český vlastenec-internacionalista, samozřejmě na nějakého fašistu sem nebo tam nehledím.
Kam bych se dostal, kdybych hleděl ? Do pekla ! Do pekla tzv. reflektované viny, do děsivého koloběhu provinění, pokání a odpouštění.
To by bylo nečeské a netřídní !

Proto je nutno na humánně zlikvidované fašisty zapommenout, proto je nutno připomínat naše krajany, nelidsky zavražděné německými fašisty.

*************************************************

Po našem konečném vítězství se postaráme o uvedení na pravou míru i v případě tzv. obětí stalinismu, ve skutečnosti zrádců lidu, Strany a vlasti.
Podlí nepřátelé si nezasluhují vzpomínky ni hrobu !

Tohle prostě odstraníme : http://i.idnes.cz/08/032/gal/ADB21a6f0_Detsky_hrbitov_2.jpg
A pak se bude tančit všude !


Zpívám zpěv míru !***Volte ČSSD a KSČM !

Větší vlastenec řekl(a)...

Vlastenci a vlastenky, přátelé, soudruzi a soukmenovci !

Dobrý rodák a soukmenovec Hledající nikoli náhodou připomenul slova odporného kapitalisty, leč hledajícího a jasnozřivě nalézajícího Henryho Forda.
Ano, H.Ford posloužil, ač jistě nechtěně, národním socialistům (fašistům) německým. A posloužil i nám, národním a internacionálním socialistům českým a slovanským.

Jeho snaha nalézt a správně pojmenovat největší světový problém *) nezůstala nepovšimnuta v českých zemích, byla lačně uchopena opravdovými českými vlastenci, od věků bojujícími s třemi úhlavními nepřáteli našeho národa : s Němci, s papeženci a se sionisty.

*************************************************

Jak víme, v letech první republiky byl náš odvěký boj proti sionismu poněkud opomenut, v důsledku určité národní euforie z vítězství nad ostatními dvěma nepřáteli.
Ovšem v momentu národní porážky Němci-papeženci se naši otcové a dědové vrátili k naší slavné minulosti, a adresně pojmenovali jedny z hlavních viníků "Mnichova" : sionisty.

Během naší národně-socialistické revoluce (květen 1945 až Únor 1948) jsme děkovali Velkému Leninovi za zázračnou pomoc - němečtí fašisté nás téměř stoprocentně zbavili nutnosti humánně vysídlit sionisty.
Takže jsme do transportů zařadili jen těch pár stovek přeživších německojazyčných sionistů, jež velice podezřelou shodou okolností přežili holocaust.

Docela by mne zajímaly jejich osudy. Neví někdo, jak s "českými" německojazyčnými sionisty naložili humánně odsunutí bestiální Sudeťáci a vůbec Němci ?


Slovan jsem a Slovan budu !***Volte ČSSD a KSČM !

---------------------------------------------------

*)http://www.jrbooksonline.com/Intl_Jew_full_version/ijtoc_.htm

barbucha řekl(a)...

Naše krajany...nu, každý připomíná to své, viďte.

Stejně by mě zajímalo, kolikpak těch památníků "našich krajanů" by vzniklo, kdybychom (čirou náhodou) nestáli na straně vítězných mocností...málokdy se, pokud se nepletu, stavějí poraženým.
No, však politická korektnost brzy zavane svěžím vánkem třeba i do pohřebnictví...a pak se teprve bude tančit všude!

Větší vlastenec řekl(a)...

Jen v rychlosti, oni strašidlo barbuší.

Kdyby alespoň něco málo znali o naší novodobé historii, věděli by, že my jsme vždy vstoupili do světového konfliktu jako součást strany, jež nakonec prohrála, ale vždy jsme z války vyšli jako jedni z vítězů.

To nedokáže ŽÁDNÝ JINÝ NÁROD.

Takže nemusejí spekulovat "coby kdyby". Našinec se prostě neztratí.


Kde domov můj ?***Volte ČSSD a KSČM !

informace řekl(a)...

Ad 14. června 2010 15:56

Marně nekdo ždímá mozkové závity v odstředivce. Už z nich nevyjde ani kapka.
Jenom suchý šelest jak ze staré obehrané desky.

informace řekl(a)...

Izraelská vláda je ochotná omezit blokádu Gazy?
http://www.n-tv.de/politik/Israel-beendet-Gaza-Blockade-article920293.html

informace řekl(a)...

Zatím co se tu přete o českých proviněních proti sudetským Němcům, listovala jsem po webu a našla jsem tuto zprávu.
Polish War Crimes:
ISRAEL REFUSES TO HAND OVER WAR CRIMINAL TO POLAND
WARSAW (AP)--Israel has refused to extradite to Poland a Jewish man accused of atrocities against German prisoners after World War II, the Justice Ministry said Monday.
Solomon Morel, who commanded a camp for German prisoners in southern Poland, allegedly tortured inmates and was considered responsible for at least 1,538 deaths, according to the ministry.
Poland requested Morel's extradition in April on charges of beating and torturing prisoners and creating inhuman conditions at the Swietochlowice camp, which he commanded from February to November 1945.
Israel refused the request last month, saying the statute of limitations had run out on the case. A spokeswoman for the Polish Justice Ministry, Barbara Makosa-Stepkowska, said the charges against Morel failed to meet the definition of genocide under Israeli law. She said Israel's decision ends the case in Poland, which lacks the power to appeal.
Morel could only be arrested if he left Israel, Makosa-Stepkowska said. The investigation into Morel, begun in 1992, was the only one in Poland against a Jew accused of retaliating against the Germans after their defeat. Polish investigators said "extremely bad conditions" at the camp, including hunger, overcrowding and epidemic diseases, led to an unspecified number of deaths. Morel, who lost his parents and two brothers during the war, moved to Israel in 1994.
Já se nedivím. Co z lidí udělá válka a koncentrák. A nedivím se ani Izraeli.

barbucha řekl(a)...

Zvláštní, že ještě stihnul utéct...Nicméně se nedivím ani Morelovi, ani Izraeli, a dnešní mnohobarevné korektní nazírání dějů (s vyloučením černé a bílé) mi může být ukradené, jakož i všemožní soudruzi s jejich dialektikou.
Možná je to infantilní - ale kdo si, sakrapráce, začal?!

Harpyje řekl(a)...

Škoda, že nečtete Zvědavce, Informace. Jinak byste byla už dávno s případem sionisty Morela obeznámená.

informace řekl(a)...

Nečtu Zvědavce, a jak jsem viděla, je to už stará zpráva. Ale dneska jsem si přečetla pár sajtů o různých mezietnických nesvárech v Evropě a řekla jsem si, že z toho bordelu nikdy nemůže vyjít nějaká jednotná státní komunita. Nebudu to rozebírat, ale snad tu není jeden stát, který by neměl staré účty se sousedy. Teď se rozpadá i Belgie, tak máúcta. A když si vzpomenu, že za poslední války padlo asi 50 milionů lidí, co po sobě zanechalo asi 150 milionů truchlících pozůstalých, tak se ptám, může se někdy dojít k nějakému smíření? Našla jsem i dokumenty v archivu Vatikánu o řádění mladých SS v Čechách v posledních dnech války, hrůzné podrobnosti. Takže se divíte, že pak to někteří Češi Němcům nandali? Já se nedivím, jako se nedivím Židovi, který si schladil žáhu na Němcích ve sběrném táboru.
A teď nashledanou, začíná Itálie- Paraguay.

Harpyje řekl(a)...

Doufám, že vlastníte vuvuzelu.

Rebamus řekl(a)...

To Harpyje:
Když jsem nastupovali základní vojenskou službu, tak jsme vyplňovali standardní dotazník, ve kterém byly (vzhledem k našemu datu narození) směšné dotazy na členství ve Vlajce, Hlinkově straně, Hlinkových gardách apod. I zeptal jsem se slovenského kolegy, vyplňujícího stejný dotazník: "A ty jsi byl v Hlinkově straně?" A on odvětil "No čo, veď tam boli všetci slušní Slováci!" A důstojníka, co šel zrovna kolem, málem jeblo, neboť to byl útvarový politruk. Nevím proč, ale trochu mi toho nešťastného pána (soudruha) připomínáte.
Snad ještě na doplnění: KSČ prošly cca tři miliony Čechů. Přitom se jednalo o jakýsi "pozitivní výběr" těch, kteří byli schopni a ochotni se politicky angažovat (jiná cesta v podstatě nebyla, konec konců, na většinu disidentů vylezlo něco ošklivého s STB, takže kdo se angažoval a v KSČ nebyl, tak byl smočen mnohdy podstatně víc). Navíc členství v KSČ bylo nutnou podmínkou pro řadu odborných profesí. Naprostá většina zbytku národa byli lidé apolitičtí nebo neschopní (nebo oboje).
A ještě jednu věc: Kdyby v roce 1989 nevystoupili proti staré garnituře sami řadoví komunisté, takže ÚV zůstal jako ten jakešovský kůl v plotě, tak by nejspíš došlo přinejmenším k pokusu nepokoje utopit v krvi, a přinejmenším k nějaké "rumunské variantě". Vážně se o tom uvažovalo a většinový postoj ZO KSČ byl jedním z faktorů, proč to bylo zavrženo.

žibřid řekl(a)...

Rebamusei,
a co z toho plyne za poučení? Něco v tom smyslu, že všichni slušní Češi byli v KSČ?

barbucha řekl(a)...

žibřide, nepoznáte snad slušného člověka na první pohled? :-)

Větší vlastenec řekl(a)...

Drahý, drahý příteli a soudruhu Rebamusi, Tebe jsem tady postrádal !

Ano, opravdový český vlastenec, který se nestydí za členství ve Straně (taky proč by se styděl, že ?), za spolupráci nebo příslušnost k SNB resp. StB - ten mi zde chyběl.
Neboť zdejší vlastenci, drahý příteli a soudruhu Rebamusi, se z nějakého nepochopitelného důvodu stydí za členství v KSČ, SČSP, SSM, Pionýrské organizaci atd.
Chápeš to ? Já tedy ne.

Chápal jsem strach, ten ano. Vždyť běsnění vítězné pravice v dobách po prohraném listopadu 1989 - tomu se mohl postavit málokdo. Ubozí soudruzi Kapek a Šalgovič, utýraní k smrti pravicovou stokou - to je skvrna na našem národě, skvrna velká jako krev, jež zůstala po Mašínech a jiných podobných agentech sudetoněmeckého revanšismu a amerického imperialismu.

Naštěstí čas oponou trh´, a přišel s.Putin, a přišel př.Paroubek, a změněn svět. Už se nikdo nemusí bát, už se nikdo nemusí stydět ani za členství ve Straně, ani za účast v boji s Němci a buržoasií, za spolupráci se soudruhy ze Státní bezpečnosti.Prostě - máš naprostou pravdu, drahý příteli a soudruhu Rebamusi : Kdo chtěl udělat něco pro vlast, kdo chtěl přispět k posílení míru a spolupráce mezi národy, vstoupil do Strany.
A Strana dala všemu našemu lidu blahobyt a jistoty, Strana stála pevně na stráži proti sudetoněmeckým revanšistům a jejich imperialisticko-sionistickým ochráncům.

Ach, to byly krásné doby ! Šli jsme ve šlépějích husitů, jako Chodové jsme střežili naši tisíciletou hranici, jako Jánošík a Babinský jsme bohatým brali a chudým dávali.

Kdo nebyl v KSČ ? Především osoby líné, neschopné, hloupé; Strana si pečlivě vybírala kandidáty členství.
Pak nepřátelé našeho národa a naší vlasti - buržousti, feudálové, kněžouři, prostě příslušníci poražených vykořisťovatelských tříd. Ach, jak zoufale si všichni přáli porážku naší vlasti ! Jak zavile si přáli návrat amerických okupantů ! Jak rádi by uvítali zabijáky Bundeswehru a žoldáky US army, v naději na návrat kapitalismu a demokracie !

Ale my, drahý příteli a soudruhu Rebamusi, my jsme vytrvali. V nejtěžších chvílích nám opět pomohli naši starší slovanští bratři. Přišli včas, jak legendární vojska z dávných kronik.
Zvítězili !
Stáhli se od našich hranic Sudeťáci a vrahové z Vólstrýtu, zalezli do děr havlové a jiná svoloč.

Na toto vítězství vzpomínáme, a tato vzpomínka nám pomáhá přežít už dvacet trpkých let, dvacet let s výjimkou těch pár roků, kdy naše dvě bratrské Strany měly ten krapet moci, jež nám imperialisté "milostivě" ponechali.

*************************************************

Ano, roky 1945 a 1968 nám dávají naději na návrat spravedlivého společenského systému, na humánní vysídlení cizorodých živlů a humánní znárodnění majetku buržoasie.
A na potrestání národních zrádců, především Havla, Schwarzenberga, Topolánka. Prostě osob, jež se nazvaly humánní odsun "vyhnáním" a humánní znárodnění "loupeží".
Osob, jež plivly na čest členů Strany, na památku lidických mučedníků.


Bratrská internacionální pomoc z 21.8.1968 zachránila naši vlast před vpádem sudetoněmeckých revanšistů a žoldáků US army !***Volte ČSSD a KSČM !

Rebamus řekl(a)...

Žibřide,
Prostě platí to, co kdysi řekl O Henry, když se vrátil z vězení a kdosi se ho ironicky zeptal, s jakými se tam setkal lidmi:
"Je to jako všude jinde, setkal jsem se tam s řadou slušných lidí i pěkných lumpů," zazněla pohotově odpověď.
A tak je to i s tou KSČ. Není třeba ji nějak démonizovat.

Větší vlastenec řekl(a)...

Drahý příteli a soudruhu Rebamusi,
Ty ses ve Straně osobně setkal s nějakými "pěknými lumpy" ?

Můžeš, prosím, zde uvést jejich jména ? Nejen mne, ale i ostatní vlastence to bude velice zajímat. Je přece nutno vědět, kdo je odpovědný za selhání Strany na konci roku roku 1989, kdo nevydal rozkaz k rozdrcení protistátního puče.

Jistě, hlavní zrádce je znám - Gorbačov; budiž to jméno navěky prokleto. Ale v naší Straně přece od dob Slánského nebyli otevření zrádci, alespoň ne na vysokých místech.

Soudruh Jakeš nebyl zlý, byl jen jako kůl v plotě, tváří v tvář nastupujíci kontrarevoluci. Zradili tedy nějací soudruzi z politbyra ?

Nenechej se prosit, drahý příteli a soudruhu Rebamusi, a piš !

informace řekl(a)...

Myslím, že by to bylo zajímavé téma k diskuzi "Osudy a cesty komunistických stran po rozpadu SSSR". Ale asi značně náročné, cítí se někdo k tomu něco napsat? Alespoň nějaké porovnání bývalé KSČ s dnešní komunistickou stranou ČR by tu mohl někdo dát dohromady. Co zůstalo na př. ze staré ideologie, nakolik se pragmaticky přizpůsobila novým podmínkám, jakého složení a původu je její členstvo. Kdo byli ti skalní komunisti, co ve straně zůstali? A kam přešli ti vedoucí nebo řadoví členové po 89?
Myslím, že udělat nějaký rozbor by bylo moudřejší než tu mluvit jen tak dokola.

Šaman řekl(a)...

Rebamusovi k "na většinu disidentů vylezlo něco ošklivého s STB" - třeba to, že byli pronásledováni, nebo, že byli kandidáty spolupráce. Tak tedy: Disidenti byli "kandidáti spolupráce", protože disidenty komunistická StB pronásledovala zejména. Kandidáty solupráce nemusel být členové KSČ, protože ti už - spolupracovali. Být "kandidátem spolupráce" bylo jako překážka pro vykonávání státních funkcí v rvní verzi lustračního zákona. U soudu pak byli estébáci jako svědci - ten s námi spolupracoval, ten ne... Tato kategorie byla v zákoně zrušena...
Zůstala tam kategorie funkcionáři KSČ do okresní úrovně - protože tito okresní funkcionáři byli ti poslední, kteří se ještě jasně podíleli na pyramidě totalitní moci.
Jinak ano, KSČ během času prošlo spousta lidí, spousta budoucích disidentů, kteří si svoje minulé chyby a sviňárny odpracovali...
Nicméně kdo vstoupil do partaje po roce 1969 nemohl učinit jinak, než z čirého kariérismu. Člen KSČ měl prostě "konkurenční výhodu", a je otázkou, jestli jeho rozhodnutí "raději to budu dělat já než nějaká svině" skutečně vždy prospělo celku...

žibřid řekl(a)...

Rebamusi,
to má být shrnutí všech vražd, násilností, krádeží a lží, které straníci napáchali? Výsledek je, že pachatele není třeba démonizovat?

Šaman řekl(a)...

Informaci k osudům KS po rozpadu SSSR:
Ve většině postkomunistických zemí došlo k jejich přeměně na strany typu sociální demokracie. V Německu se vynořili Leví, kteří jsou členstvem i ideologií echtovní komunisti.
V ČR zůstali po 1989 ti praví komunisti v KSČM. Odešli ti, kteří v partaji dříve být "museli" a kariéristé.
Skluteční ideoví zastánci marxismu-leninismu, Gotwaldovi pohrobci, nakonec převálcovali obrodné snahy předsedy Jiřího Svobody, který chtěl "zbytkovou KSČ" zdemokratizovat a přiblížit mrtvým ideálům 60. let.
Dřívější komunistická hlásná trouba Rudé Právo se změnila v socdemácké Právo. Jako stranický tisk působí skutečně extremistické Haló noviny. Kdyby Větší Vlastenec vyčerpal svoje fráze, zde může najít zcela původní neotřelou demagogii z 50. let.
V KSČM zůstalo mnoho bývalých členů KSČ, ale je tu i mladá blbá levicová mládež.
Vychcaní kariéristi většinou po 89. partaj opustili, založili si firmy a/nebo vstoupili do jiných partají. Adamcův syn (ministerského předsedy) se jako správce konkursu napakoval na krachu banky Bohemia, Johanesův syn (ministra zahraničí)lobbuje pro ČEZ - svezl na své jachtě i Urbana z ČSSD, Adamcův poradce Marián Čálfa, komunista od 18 let, ministr pro legislativu a předseda Legislativní rady vlády ČSSR se stal prvním i druhým porevolučním premiérem (podruhé za VPN)a poradcem a osobním přítelem prezidenta Havla.
Podnikají i současní komunisté, Filip zaměstnává ve své právnické firmě své dva bývalé řídící důstojníky, Ransdorf za státní peníze domlouval ve Vietnamu prodej škodováckých lokomotiv přes vlastní firmu.
Hodně bývalých komunistů je rozprostřeno po celém současném politickém stranickém spektru, většina těch pravých bolševiků nalezla do ČSSD, šedá eminence Šlouf byl přes lustrační zákon (předseda OV KSČ) šéfporadcem premiéra Miloše Zemana. (Nebyl "jmenován", jen "působil".) Rozdíl mezi bývalými komunisty v nekomunistických stranách a (bývalými) komunisty v ČSSD je ten, že v socdem nemuseli nic měnit na své rétorice a chování. Zatímco ti v nekom. stranách jsou "bývalí", ti v socdem komunisty prakticky zůstali.
Oproti jiným postkomunistickým zemím tak u nás vznikla na komunistické ideologii, tedy přesněji na základě normalizačního socialismu 70. let, druhá komunistická strana, která se jmenuje ČSSD. Původně se formálně obnovila činnost předúnorové strany, které komunisti mimozákonným způsobem "vrátili" Lidový dům už v roce 1990 (dnešní zdroj peněz partaje, která by bez něj neměla šanci, skutečně šlo o soudružskou pomoc ze strany na chvíli osvícených komunistů), ale později byli skuteční socdemáci (Battěk) vyštípáni a strany se zmocnili nenažraní úplatkáři, ohánějící se levicovým populismem. Postoje voličů těchto dvou partají (podobně jako volební program) se shodují v 80%.
Paroubek chtěl nadbíháním komunistům posílit svou moc, ukázalo se, že ji oslabil. Teď by se měla sociální demokracie rozhodnout, jestli se konečně stane skutečnou sociální demokracií evropského střihu. Tedy takovou socdem, jak jsme si malovali před 40 lety, protože dnes se reálná "evropská socdem" někdy zase obrací ke komunistické ideologii...

informace řekl(a)...

Díky, Šamane,
udělala jsem si o tom trochu přehled.
Já si tedy pamatuju, když jsem byla v osmdesátých letech na delší dobu v Československu, že tehdy na režim nadávali všichni, a to i komunističtí funkcionáři, asi tak ti středního postavení. Dokonce v soukromých hovorech projevovali zájem o možnost přesídlit na západ.
Na počátku devadesátých let mi zase přátelé říkali, že ze strany zůstalo jen pár nostalgiků co se scházejí jen tak mezi sebou a tristně vzpomínají na staré časy.
Proto se divím, kde mezi tím zas nabrali novou sílu. Tenkrát to vypadalo, že jsou všichni na útěku od strany jak od prašivé kočky. Tak oni se reorganizovali v soc. dem.
Z dálky to není možné dobře sledovat, a když přijedu na pár dní do Prahy, tak mi toho napovídají neskladně tolik, že z toho mám ještě větší zmatek.
Ještě jednou dík.

STK řekl(a)...

Šaman napsal:
"...Nicméně kdo vstoupil do partaje po roce 1969 nemohl učinit jinak, než z čirého kariérismu. Člen KSČ měl prostě "konkurenční výhodu", a je otázkou, jestli jeho rozhodnutí "raději to budu dělat já než nějaká svině" skutečně vždy prospělo celku..."

Tady nemohu souhlasit. Je-li snaha nepoškodit své ditě a umožnit mu studium na VŠ kariérismem, pak má Šamam pravdu. Jinak má pravdu jen většinovou, nikoliv absolutní. (A taky je pravda, že mnozí, kteří říkali "musel jsem" lhali.) Někteří ale nelhali.
Ale i mezi komunisty (myslím tím registrované, nikoliv skalní) se slušní lidé našli. I když kategorie "slušnost" je taky poněkud rozostřená a bezbřehá.

Budu se asi opakovat, ale napsat bych to měl: Přesto, že komunisté donutili mého tátu v roce 1943 provést sabotáž na rozvodně pro Frýdek (vzkázali mu, že mu zastřelí sestru, když to neudělá) a táta se za to pochopitelně dostal do koncentráku (měl tehdy 20 let) který přežil jen náhodou, jsem v jedné životní etapě usoudil, že musím sehnat byt, jinak se mi rozpadne čerstvě založená rodina. Peněz jsem tehdy neměl, patřičné známosti taky ne. Z široké rodiny nebyl nikdy nikdo v žádné partaji. Tak jsem dumal, jestli by se to nedalo zachránit vstupem do strany. Že bych měl tu "konkurenční výhodu". A šel jsem se poradit s naší personalistkou (kádrovačkou), která byla jednak velmi vlivná členka KSČ (její muž byl velké zvíře krajského formátu), jednak hodně chytrá "baba". Ředitel se jí bál.
Když jsem vykoktal, co mám na mysli, vyskočila od stolu, zamkla dveře kanceláře zevnitř, vyvěsila oba telefony a asi tak dvacet minut na mě mluvila. Pak odemkla, obě sluchátka dala zpátky do vidlic a propustila mě domů. Už nikdy jsem na vstup do stranu ani nepomyslel. Za těch cca 1200" jsem z toho nápadu byl naprosto a doživotně vyléčen. Když po letech umřela, bylo mi to moc líto. Byla to skutečně "čestná komunistka". Hodně lidem pomohla z politických "průserů". A pak že takoví nebyli. Byli. Já je znal.

P.S.: Ten byt mi nakonec sehnala další komunistka, velmi dobrá herečka, ale celým naším ústavem nenáviděná poslankyně Národního shromáždění. Jak se to dozvěděla nevím, jen se mě jednou na zkoušce zeptala, jestli opravdu potřebuji byt. Za tři dny mi volali z bytového odboru, ať se dostavím. Už na chodbě jsem si všimnul, že na pořadníku se cosi aměnilo. Moje jméno na pořadníku se posunulo z místa 257. (nárok asi tak kolem roku 2000) na místo 2. - nárok ihned. A mohl jsem si vybrat ze tří bytů!

(Pro ty, kteří se nade mnou znechucují: Jinak se tehdy byt sehnat nedal. Leda se upsat na 10 let do šachty nebo nějakou podobnou "fintou". A "barák" stál v té době 300 000.- až 800 000.- Kčs, při mém tehdejším příjmu 2 400.- měsíčně hrubého. Spočítejte si to sami.)

Opravdu nemám tu odvahu (drzost) odsoudit každého, kdo se někdy zůčastnil nějakých politických hrátek. Pravda nebývá ani moc pěkná, ani spravedlivá. A v "nové době" je často i relativní. Přesto je to pravda.

Tož tak, Šamane.

neston řekl(a)...

"Je mi naprosto nepochopitelné, jak je možné, aby si v dnešní demokratické České republice takové osoby, jako je soudružka Anděla Dvořáková i nadále uzurpovaly právo mluvit jménem všech obětí nacismu..."


Mluví za mně. Mluvila i za mojí maminku, dokud žila. Mluví stále za moji sestru, neboť se dodnes nepotvrdilo, že zemřela ačkoliv se narodila zdravá, ale byla mamince esesáky ukradena.
Mluví za mého, dnes již nežijícího strýce, který bojoval proti Hitlerovi u 311 bombardovací perutě, protože přísahal, že bude bránit svoji vlast a republiku za všech podmínek i s nasazením vlastního života.

Anděla Dvořáková mluví tedy za celou mojí rodinu i mrtvé z mé rodiny a jsme jí za to vděční.

Kdo si s ní chce vyměnit místo a hájit lépe zájmy pozůstalých po našich hrdinech?

Že by Harpye? ta asi ne, není odbojář a navíc sedí na více židlích, takže chápu, že nemůže pochopit.

Když jsme se konečně dočkali, uznání odbojářů bojujících v zahraničí za naší republiku, tak společně s rehabilitací sebou nová doba přinesla parazity, jejichž krédem je všelijak omlouvat
všechno, čeho se Němci ve válce tak nelidsky dopouštěli. V tom "salónnějším" pojetí stačí dnes už jen diskreditovat někoho, kdo se nebojí podepsat se pod vlastní proslov, za nímž si stojí a není sama, kdo za jejími slovy stojí.

Jsou na světě osoby, které nelze jen tak nahradit, dehonestovat, ani umlčet. Jsou vzácní a je třeba je proti všem nechápavým bránit.

Jistě existuje nminimálně ještě jeden další člověk, který chápe. Autor upozornění na proslovy v Lidicích. Díky Šamane

Harpyje řekl(a)...

Soudružka Dvořáková skutečně "není sama, kdo za jejími slovy stojí". Soudruh Filip také ocenil její vystoupení, ale zato nemilosrdně zkritizoval "skandální" projev předsedy Senátu Přemysla Sobotky. http://www3.halonoviny.cz/articles/view/203203.
Osobně si neumím představit, že se ti účastníci západního odboje, kteří byli perzekuovaní bolševickým režimem cítí být reprezentováni touto ženštinou. Režimem, který je zavíral do vězení a lagrů a některé z nich nechal popravit.

N.N.Nemo řekl(a)...

To osoba Harpyje ad osoba Dvořáková:
Opakuji to: V roce 1968 byla členkou rehabilitační komise za ČSPB a v celé řadě případů nespravedlivě odsouzeným pomohla.
Dosud nezodpovědný dotaz: Proč nevadí komunista Dienstbier? Protože měl v roce 1989 přátelský poměr k Německu?
Zatímco se Dvořáková starala o pozůstalé po obětech nacismu a pomáhala odbojářům, kteří byli perzekováni jak nacisty tak komunisty, Dientsbier si vyvaloval šunky v Americe a psal pro Rudé právo o tamním úpadku! No ale chartisti svoje komunistické účinkování v 50. letech, kdy komunisti zavírali protinacistické odbojáře svým bojem proti normalizaci jaksi odčinili.
Komunisti jako Dienstbier, Pithart, Rychetský... šli vždy vpředu s rozevlátým praporem - a komunisti jako Dvořáková pak za nimi sbírali přeživší raněné, ošetřovali je - a rehabilitovali.
No a ti hodní chartisté ve vládě společně s hodnými komunisty nechali scípnout lidický růžový sad a málem i vzpomínky na to, že i za války u nás existoval nějaký odboj, že jsme nebyli jenom osvobozeni, ale že jsme vyhráli. A že to nebylo kurva zadarmo!
Ale podle komunistů typu Pithart to bylo špatně. Bývalí komunisti, dnešní kolaboranti se sudeťáckými revanšisty prostě Čechům s německým pasem nevadí...