čtvrtek 24. října 2013

MOBY DICK: Nepoškozovat, nepoškozovat, nepoškozovat!

Protože náš deníček vyjde uprostřed voleb, pokusíme se nepoškozovat dobré jméno žádné z kandidujících partají, aniž je jakoukoli podporovat. Ale – znáte Mrtvou Kočku…

Mrtvá Kočka: "Komunistická strana Československa, její vedení i členové jsou odpovědni za způsob vlády v naší zemi v letech 1948 - 1989, a to zejména za programové ničení tradičních hodnot evropské civilizace, za vědomé porušování lidských práv a svobod, za morální a hospodářský úpadek provázený justičními zločiny a terorem proti nositelům odlišných názorů, nahrazením fungujícího tržního hospodářství direktivním řízením, destrukcí tradičních principů vlastnického práva, zneužíváním výchovy, vzdělávání, vědy a kultury k politickým a ideologickým účelům, bezohledným ničením přírody.

Komunistický režim a ti, kteří ho aktivně prosazovali
upíral občanům jakoukoliv možnost svobodného vyjádření politické vůle, nutil je skrývat své názory na situaci ve státě a společnosti a nutil je veřejně vyslovovat svůj souhlas i s tím, co považovali za lež nebo zločin, a to perzekucemi nebo hrozbou perzekucí vůči nim samotným, jejich rodinám a blízkým,
systematicky a trvale porušoval lidská práva, přičemž zvlášť závažným způsobem utlačoval některé politické, sociální a náboženské skupiny občanů,
porušoval základní zásady demokratického právního státu, mezinárodní smlouvy i své vlastní zákony a prakticky tím postavil vůli a zájmy komunistické strany a jejích představitelů nad zákon,
používal k perzekuci občanů všech mocenských nástrojů, a to zejména:
popravoval, vraždil je a žalářoval je ve věznicích a táborech nucených prací, při vyšetřování a v době žalářování vůči nim používal brutální metody včetně fyzického a psychického mučení a vystavování nelidským útrapám,
zbavoval je svévolně majetku a porušoval jejich vlastnická práva,
znemožňoval jim výkon zaměstnání, povolání nebo funkce a dosažení vyššího nebo odborného vzdělání,
zabraňoval jim svobodně vycestovat do zahraničí či vrátit se svobodně zpět,
povolával je k výkonu vojenské služby v Pomocných technických praporech a Technických praporech na neomezenou dobu,
pro dosažení svých cílů neváhal páchat zločiny, umožňoval jejich beztrestné páchání a poskytoval neoprávněné výhody těm, kteří se na zločinech a perzekucích podíleli,
spojil se s cizí mocností a od roku 1968 udržoval uvedený stav pomocí jejích okupačních vojsk.
Za tyto spáchané zločiny jsou plně spoluodpovědni ti, kteří komunistický režim prosazovali jako funkcionáři, organizátoři a podněcovatelé v politické i ideologické oblasti.
Režim založený na komunistické ideologii, který rozhodoval o řízení státu a osudech občanů v Československu od 25. února 1948 do 17. listopadu 1989, byl zločinný, nelegitimní a je zavrženíhodný.
Komunistická strana Československa byla organizací zločinnou a zavrženíhodnou obdobně jako další organizace založené na její ideologii, které ve své činnosti směřovaly k potlačování lidských práv a demokratického systému."
Moby Dick: "Nepoškozuj!"
Žena Moby Dicka: "Jen cituje zákon č. 198/1993 Sb, který u Ústavního soudu napadlo 41 nejmenovaných poslanců z nejmenovaných stran, ale který ÚS potvrdil! Krom toho KSČ, z.o., v současných volbách nekandiduje."
Mrtvá Kočka: "Jenom její exfunkcionáři, exbachaři a expolitruci. A exčlenové. V různých partajích."

V jedné nejmenované je to sichr.

************************************
Sobota 19. října

Přestavba jistého sídla stála asi 790 milionů Kč. Původní plán zněl na 127 - 153 milionů Kč. Ale znáte to: Vícenáklady. Třeba vana za 370 tisíc, konferenční stůl za 600 tisíc. A umělecká díla za 11 milionů korun. No a protože budovatel systematicky obcházel kontrolní orgány, mohl by konečný účet vyšplhat až na miliardu. Musí se totiž také opravit ulice, chodníky a fasády budov v okolí komplexu, které během stavby utrpěly jisté škody.
Avšak to vše je pouze ryk novinářských hyen, protože ve skutečnosti se jedná o deset různých stavebních projektů. A drahé je to kvůli náročným podmínkám od památkářů. Objekt sám není příliš luxusní.

"Kdo mě zná, ví, že nevyznávám žádný pompézní životní styl." (Franz-Peter Tebartz-van Elst, římskokatolický "biskup luxusu", Limburg, SRN.) Kvůli F-P. T-vE. vystupují z církve tisíce katolíků. Štve je totiž, jak nakládal s jimi placenou církevní daní. (A to ještě nevědí, že církevní daň, vybíraná limburským pastejřem, mizela na neznámých účtech…)
"Tak to nebyl zámek v Buštěhradě?" (Mrtvá Kočka.)
"Nepoškozuj!" (Moby Dick.)
"Ale ten pán už není poslancem, ani nekandiduje, přece…" (Žena Moby Dicka.)

Sláva, elektřina bude příští rok levnější! Zasloužila se o to především současná vláda zemanovců. Ještěže to víme takhle brzo před volbami.
Moby Dick: "Nepodporuj!"
Mrtvá Kočka: "Však to nejsou žádní politici, ale je to vláda odborníků, ne?"
Žena Moby Dicka: "Lidi to zaplatí na daních. Půjde na to 15 miliard ze státního rozpočtu."
Moby Dick: "Nepoškozuj!"
Mrtvá Kočka: "Však je to vláda odporníků, ne?"

Bude ještě lépe. Nejmenovaný ministr vnitra zemanovské vlády, kandidující za nejmenovanou partaj, hodlá prosadit zákonné opatření, které zabrání kléru v zabrání nemovitostí a pozemků v areálu Pražského hradu, o které požádalo v srpnu Arcibiskupství pražské. Ministrova představa nejspíš je, že uplatňování nepohodlných zákonů zarazí prezidentské dekrety.
Žena Moby Dicka: "Nejmenuješ, abys nepodpořil?"
Moby Dick: "Spíše nepoškodil."

Neděle 20. října 2013
Před 100 lety se narodil Prof. Ing. RTDr. Otto Wichterle, DrSc., Dr. h. c.

Předčasné parlamentní volby probíhají kvůli tomu, že premiér podal – po skandálu kolem tajných služeb – demisi. A hle, padlý premiér a jeho partaj dnes získali 33,68 % hlasů. Oproti minulým volbám v roce 2009 ztratil tři mandáty, v šedesátičlenném parlamentu  jich bude mít 23. Ale vyhrál volby, neb se ke skandálu nějak postavil. Lucemburský premiér Jean-Claud Juncker a jeho Křesťanskosociální lidová strana (CSV) hodlají sestavit novou vládní koalici.

Po volbách by mohla být sestavena nová vláda už do Vánoc.
Žena Moby Dicka: "Letošních?"
No, v Německu se o nějaké koalici jedná teprve tři týdny. Už jsme referovali, proč se jednání CDU/CSU - Zelení nevydařilo, a jaké jsou problémy s SPD. Ale teprve teď prý bude to jednání "konkrétní":
Socialisti žádají minimální mzdu 8,5 €/ hodinu (to nepřepočítávejte). Dále zavést rovnost platů mužů a žen. A rovnost důchodů mezi exNSR a exNDR. Konzervy se bojí, že zejména v exNDR to povede ke ztrátě pracovních míst. A celoněmeckému růstu černé práce na objem až 2 miliardy €/rok.
SPD přitom odmítá podpořit takové projekty, u kterých není jisté, zda na ně budou peníze.
"Neuzavřeme koaliční dohodu, podle níž bychom dělali opak toho, co jsme slíbili ve volbách." (Sigmar Gabriel, předseda SPD, alespoň dle zpravy.ihned.cz.)
Dnešního jednání špiček německé sociální demokracie o velké koalici s CDU/CSU se přitom účastnil i předseda SPD Frank-Walter Steinmeier (alespoň dle www.novinky.cz.))
Mrtvá Kočka: "Výsledek předzeštíhlovacího stresu v Mafře."

Moby Dick: "V Economii už vědí, koho liberalizovali…"
Menažerie Moby Dicka by proto upřednostnila Sigmara před opisovačem dizertační práce…
Žena Moby Dicka: "A ty víš, kdo vede českou sociální demokracii?"
Mrtvá Kočka: "Já vím. Ale nesmím to říci, abych ji nepoškodila."

Křesťanská svatba v Gíze (předměstí Káhiry, Egypt) se otřásla vražednou palbou, vedenou ze dvou motocyklů na svatebčany před koptským kostelem. Na místě byl zabit jeden muž a osmiletá holčička. Třetí oběť, matka nevěsty, zemřela po převozu do nemocnice. Dalších 12 lidí bylo zraněno. K útoku se nikdo nepřihlásil. Ale panuje neodůvodněné přesvědčení, že to byli nějací musulmani. Ale určitě ne místní!
Koptský kněz Thomas Daúd, který byl v době střelby v kostele, je o tom přesvědčen: "Muslimové a křesťané jsou u nás jednotní." Kostel byl prý pro všechny muslimy ve čtvrti dosud nedotknutelný, jednalo se o nepřekročitelnou "červenou čáru"…
Žena Moby Dicka: "Další překročená nepřekročitelnost."
Moby Dick: "Možná byla překročena i proto, že egyptští policajti od července kostely nehlídají."
Mrtvá Kočka: "Ty, co dosud neshořely."

Státní prezident Mlhoš Zeman přibyl na státní návštěvu Ukrajiny. Zúčastnil se pietního aktu položení věnce u hrobu padlých čs. vojáků a na radnici v Kyjevě slavnostně zahájil panelovou výstavu věnovanou podílu čs. branné moci na osvobození Kyjeva a měl možnost pohovořit s přítomnými veterány. V podvečer se setkal na našem velvyslanectví s krajany. Kteří jistě přijdou k volbám na naše zastupitelství.
Společně s panem prezidentem přiletěla dvě letadla, narvaná českými podnikateli.
Moby Dick: "Nepodporuj!"
Žena Moby Dicka: "Pan prezident přece není nikde žádný předseda, leda čestný, je nestranný a nadstranický."
Mrtvá Kočka: "A nepodporuje ani nejmenovanou stranu, co se jmenuje po něm.."

Martin, zastupující Kuba, vedoucí ODS, prohlásil na Primě, že si dovede představit vládní koalici své strany s presumptivně vítěznou ČSSD. Nikdo neví, proč to řekl.
Bohuslav Sobotka, předseda ČSSD/sobotkovců, prohlásil, že si nedovede představit povolební koalici ČSSD s ODS.
Mrtvá Kočka: "Určitě by to nebyla »velká« koalice."
Moby Dick: "Nepoškozuj!"
Žena Moby Dicka:"Ódéesku poškodil leda ten kuba. Voliči ČSSD budou stejně volit ČSSD. Skalním voličům ODS tím oblibu své strany nezvedne. Nerozhodní voliči po takovém prohlášení nebudou volit ODS!"

"Jediná realistická možnost vytvořit koalici je se sociální demokracií. Nikoliv s hnutím ANO. To mě nezajímá." (Karel Schwarzenberg, předseda TOP 09 pro zítřejší Týden.)
"Opakujeme, že odmítáme vzkazy od neúspěšných pravicových stran, které mají za cíl poškodit volební výsledek sociální demokracie. Platí usnesení, že sociální demokracie nevytvoří vládní koalici se stranami, které svou asociální politikou poškodily občany České republiky." (Bohuslav Sobotka, předseda ČSSD/sobotkovci prohlásil již dříve, že si nedovede představit povolební koalici ČSSD ani s TOP 09.)
Moby Dick: "Nepoškozuj!"
Žena Moby Dicka: "Sobotka pojmenoval poškozovače ČSSD. Naše Kočka to není."

Koalici s ČSSD si dovede představit jen Miroslav Kalousek (místo předsedy TOP 09). Ale až (bude-li někdy) sociální demokracie opravdovou sociální demokracií. "Ale v současnosti sociální demokracie soutěží s komunistickou stranou, která z obou stran bude komunističtější, a dohromady jim dělá lídra Miloš Zeman. Takže je to velmi těžko představitelné."

"My jsme konzervativní strana. Vědomě. Nikoliv pravice. Stojíme na zásadách, které vycházejí z křesťansko-židovských hodnot." (Karel Schwarzenberg, na místě předsedy TOP 09 koalici s ČSSD vylučuje.)

Tak se, hoši z Topky, domluvte! Takhle to vypadá, že konzervativní strana s křesťansko-židovskými základy by chtěla vládnout společně s komunistickou stranou v čele s diktátorem Zemanem…

Žena Moby Dicka: "Mrtvá Kočka za to poškozování fakt nemůže…"
Mrtvá Kočka: "Sebepoškozování."

Nicméně – presumptivně vítězná ČSSD se bude musit s někým dalším dohodnout. Nejspíš bude potřeba naše obvyklá trojkoalice, což ale bude obtížné, když nikdo s nikým nechce jít do spolku.
Žena Moby Dicka: "On už se po volbách někdo najde."
Mrtvá Kočka: "Ale ANO!"

Žena Moby Dicka: "»Jsem bývalý člen KSČ, bývalý pracovník podniku zahraničního obchodu. Jsem takový ten prospěchář starého režimu, který do strany vlezl, aby mohl cestovat do zahraničí.« Říkal ten pán o sobě v Hospodských novinách v září 2011."
Moby Dick: "Nepoškozuj!"
Mrtvá Kočka: "Necituje předsedu nejmenované strany, ale majitele Agrofertu."
Andrej Babiš: "Kdo platí, ten rozhoduje!"

Platíme my, voliči!
Pondělí 21. října 2013

"Společnost se dostala do morální krize, která působí zpochybnění demokracie v očích mnoha občanů. Obhajobu demokracie považuji za prvořadý úkol, protože její ztráta by otevřela cestu k nesvobodě… Proto vyzývám všechny k odpovědné a rozmyšlené volbě a upozorňuji ty, kteří k volbám nechtějí jít, že se vzdávají své svobodné vůle a nechají o sobě rozhodnout jiné." (Ze Stanoviska předsedy České biskupské konference k volbám 2013 kardinála Dominika Duky.)
Pan kardinál nekandiduje, ani v žádné straně není, tak snad nepodporujeme.
Hlas lidu: "A co papeženci? Rozebírají si majetky, a ještě dostanou prachy."
Nejmenovaný ministr vnitra zemanovské vlády: "Zákonné opatření na ně!"

Ano, to se stalo někdy o víkendu, kdy nejmenovaný zemanovec z vlády zemanovců prohlásil, že katolická církev by neměla schlamstnout nemovitosti na Pražském hradě, o které si v srpnu požádala v souladu se zákonem, jenž se nelíbí soudruhovi ministrovi vnitra. Dneska to veřejně žehlil premiér Jiří Rusnok, který pravil, že jde o "nedorozumění". Jde o objekty, o kterých se Duka domluvil už s Klausem, a církevníci poslali nepřesný a zbytečný dopis. Žádné degrety se přijímat nebudou, problém bude mít čas řešit až příští vláda, vzešlá z voleb. Věc nespěchá, takhle už to je tisíc let…

Mrtvá Kočka: "Zdá se, že ministerští kandidáti dost dlabou na premiéra – který není kandidát!"

Věc měla ještě nečekanou dohru na vlnách Radiožurnálu Českého rozhlasu, kam byl kardinál Duka pozván, aby o tématu pohovořil. A on pravil: "Ale vím, že ono zákonné opatření chce vlastně potvrdit rozhodnutí soudruha Klementa Gottwalda. Já už dva roky upozorňuji, že v této zemi nás někteří lidé chtějí připravit o všechnu svobodu a demokracii, kterou jsme si vytrpěli a vybojovali. Pokud přijme naše společnost toto opatření, budu vědět, že nežiji v demokratickém státě, protože neplatí ani právní řád, ani žádné zásady a vracíme se pod rudé prapory se srpem a kladivem!"
Načež ho moderátorka napomenula: "Je doba těsně před volbami a podle pravidel Českého rozhlasu nesmíme vysílat jakékoli návody, koho volit či nevolit, ani naznačovat." A na námitky kardinála, že nenavádí odpálila, že je ale už na tenkém ledě. Po Dukově poznámce o cenzuře byl hovor předčasně ukončen.
Moby Dick: "Ach, jak cimrmanovské!"
Žena Moby Dicka: "Ach, jak hloupé! Rudými prapory se srpy a kladivy mává přece KSČ (bez »M«), a ta letos do voleb nejde, i když je stále registrovanou politickou stranou!!"
Mrtvá Kočka: "Ach jak předposrané!!!"

Moby Dick: "Proč se tak zlobíš, Kočko? Vždyť nemusíš ČRo poslouchat!"
Mrtvá Kočka: "Ale platit ano!"

Závěrečná poznámka k šéfům ČRo: Proč si v této "přepjaté předvolební době" vůbec někoho zvete do diskuse, když nesmí mluvit, o čem chce, vy volové?!

"Je to absurdní." (Reakce Jana Pohůnka, zpravodajce, obviněného v kauze (ex)Nagyová, k rozšíření žaloby na se.) Honzík navíc čelí obvinění z plýtvání státními penězi, neb prý Vojenské zpravodajství za sledování Nečasovy (ex)manželky platilo soukromé detektivní kanceláři, kterou si najalo!!!
"Už viem, čo také je »absurdné«! (I major Terazky chápe.)

"Jde o vyjádření osobního názoru, neznamená to, že se jedná postoj České národní banky." (Mojmír Hampl, viceguvernér ČNB, pro Hospodské noviny o svém podpisu pod Manifestem evropské solidarity.)
"Manifest" podepsalo 18 evropských ekonomů. Požadují rozdělit eurozónu. Z ní by vystoupily – "severní" ekonomicky silné státy. "Jižní" státy by si ponechaly euro, které by pak devalvovalo. Podle signatářů je to jediná cesta, jak zabránit, aby sever sloužil jako peněženka jihu, a zároveň jak jihu snížit nezaměstnanost a nakopnout růst. Vypustil by se tak tlak, který "ohrožuje samotné základy EU a společného trhu".
"Byť je to z technického hlediska dost možná řešení, tak euro je politický projekt a jeho řešení je v rukou politiků." (Nejmenujeme exministra tupých škrtů, abychom nepoškodili jeho partaj, kterou vede, i když není její předseda.)
Mrtvá Kočka: "Objasněno, proč jde euro do kopru."
Žena Moby Dicka: "Nejen v ekonomice preferuji techniky před politiky."

Evropská centrální banka: "Vystoupení z eurozóny není bez současného vystoupení z EU proveditelné."
Mrtvá Kočka: "Takže počkáme, až se celá EU dostane do situace Kypru…"
Žena Moby Dicka: "Ehm, EU – pokud jde o její  váhu ve světě – už na tom vůči USA nebo BRICS v postavení Kypru je.."
Mrtvá Kočka: "V postavení kopru…."

Ze sportu: Dvé ze čtyř českých horolezců zastiženo silným sněžením při pokusu o prvovýstup stěny na sedmitisícovku Baruntse (Nepál), které je uvěznilo v druhém postupovém táboře. Po zlepšení počasí nalezl záchranný vrtulník v táboře jen stany, roztrhané vichrem. Vrtulník byl placen z pojistky pohřešovaných horolezců.

Polovina podnikatelů kategorie > $50 milionů si stěžuje na státní regulaci. Nevěří slibům o "zlepšování podnikatelského prostředí" – o žádné podpoře ze strany státu se nedá mluvit. Ta existuje, ale jenom směrem ke státním podnikům.
Moby Dick: "Nepoškozuj!"
Žena Moby Dicka: "Mluvím o Rusku."
Mrtvá Kočka: "Vidíš? Poškozuješ nejméně tři naše kandidující strany!"

O možné koalici s CDU/CSU rozhodnou němečtí sociální demokradé ve vnitrostranickém referendu. Aby byly jeho výsledky závazné, bude potřeba, aby se ho zúčastnilo alespoň 20 % členů SPD.
Žena Moby Dicka: "To u nás nehrozí."
Mrtvá Kočka: "Protože tu CDU/CSU těžko vyhraje?"

FSB se nejpíš inspirovala u NSU: Hodlá kontrolovat internet. Ale protože to je ruská tajná služba, bude to podle zákona. Od 1.7. příštího roku jim to má umožnit bazmek, který do svých sítí na své náklady povinně zasunou provideři.

Úterý 22. října 2013

Také ČSSD/zemanovci chtějí vyjmout objekty Pražského hradu z církevních restitucí (které nejsou restituce). Premiér zemanovské vlády v demisi Jiří Rusnok by měl podle nich přehodnotit svůj nepřátelský postoj k návrhu nejmenovaného ministra vnitra, zemanovce/socialisty.

Poprvé po sametovce odmítla Konfederace politických vězňů poslat prezidentovi návrhy na státní vyznamenání. Vadí jim, že se Mlhoš "otevřeně nepostavil komunismu". A dnes se paktuje s nejmenovanou stranou.
Mrtvá Kočka: "Tak on se postavil. Neotevřeně."
"My, protikomunističtí odbojáři, jsme to prostě nepřenesli přes srdce." (Leo Žídek, místopředseda konfederace.)

Národní divadlo se stalo cílem útoku teroristů z Geenpeace, kteří na něj vyvěsili dva čtyřicetimetrové transparenty s portréty nejmenovaných politiků, kteří chtějí prolomit limity hnědého uhlí, a s nápisem "Vyvlastnit a zbourat?".

V Turecku se rozběhl on-line Halal Sex Shop. Prodávají tam i kondomy, které jsou ale naprosto v souladu s islámem.
Mrtvá Kočka: "Tak buďto jsou děravé…"
Moby Dick: "…anebo prodávané pod legendou »ochrana střelných zbraní před vlhkem«."

Facebook dovolil nahrávat na se drastická videa.
Mrtvá Kočka: "Což asi měsíc zakazoval."
Moby Dick: "A jak je to s implicitně, explicitně, no prostě, se sexem?"
Mrtvá Kočka: "Nahrávat ho můžeš. Ale jenom drastický!!!"

Šestnáctiletý mladík z Rubiata (Brazílie) byl údajně "závislý na masturbaci". Než s ním matka stačila zajít k lékaři, zemřel na předávkování (42 čárek).
Žena Moby Dicka: "To je den, to je den! Co to čteš za noviny?"
Moby Dick: "Zdarmý tisk z metra, když ráno nebyly Hospodky ve schránce."

Středa 23. října 2013

"Vyslovujeme hluboké pobouření nad mírou manipulace voličů před předčasnými volbami. Ještě nikdy nebyly tak manipulativním způsobem zneužívány volební průzkumy. Všechny relevantní průzkumy říkají, že Zemanovci se do sněmovny dostanou. Kdo nechce návrat starých pořádků, ať volí Zemanovce."
Moby Dick: "To není podpora. To je oficiální dokument, rozeslaný médiím z ministerstva dopravy, řízeného kandidátem nejmenované strany." Jde o názor ministra dopravy Zdeňka Žáka, zemědělství Miroslava Tomana, práce Františka Koníčka, místního rozvoje Františka Lukla a vnitra Martina Peciny.
"V pořádku to není, a pokud se to děje, je to pochybení nějakých jednotlivců a je třeba se tím zabývat."(Jiří Rusnok, premiér zemanovské vlády, to pokládá za pochybení subalterního úředníka, který zneužil služební mail pro předvolební propagaci.)
Mrtvá Kočka: "Ty jsi, Jiříku, taky premiér na baterky, žejo?"

"Vrchní ředitel byl asi přehnaně iniciativní, nikdo z nás mu takový pokyn nedal. Ale v zásadě napsal, co jsme ráno sdělili médiím. Že se nám nelíbí, že nedostáváme prostor. Sešli jsme se ve vládě proto, abychom s touto zemí něco udělali, a teď to vypadá, že se nám zase může stát, že se do Parlamentu díky této mediální manipulaci Zemanovci nedostanou." (Martin Pecina, dříve ČSSD, dříve ODS, ropák roku 2004. Za obsahem mailu stojí i František Lukoil. Pardon, Lukl.)
"Lukoil taky." (Mrtvá Kočka.)

"Sešli jste se ve vládě díky masturbaci prezidenta Mlhoše s ústavou, Pecino!" (Žena Moby Dicka.)
"V textu tiskového vyjádření bylo jasně uvedeno, že se jedná o prohlášení pěti ministrů vlády k aktuálnímu problému v zemi. S ohledem na to, že šlo o prohlášení ministrů, nemůže se jednat o zneužití úřadu." (Subalterní úředník a nezávislý ministr Zdeněk Žák.)

Volové, to vám nedochází, že takové chucpe si nesmíte dovolit zaslat ani ze soukromého mailu???
Žena Moby Dicka: "Soudruzi nejspíš truchlí po státních médiích, cenzuře a tiskových pokynech vedoucí Strany."
Mrtvá Kočka: "Vlády."
Moby Dick: "Ale já zemanovcům prostor vždy dával!
Mrtvá Kočka: "Pět stop pod zem."
Moby Dick: "Kam taky patří!
Poslední odstavce nejsou poškozováním jmenované strany.
Žena Moby Dicka: "Ale vlády."
Mrtvá Kočka: "Která patří na hnojiště dějin."

Ovšem v souvislosti s pondělním řízením debaty na Radiožurnálu jde o znepokojivé signály.
Žena Moby Dicka: "Však nová vláda ČSSD už takové signály zažene."
Mrtvá Kočka: "Myslíš, až bude exestébák Filip předsedou Sněmovny???"

Obvodní soud pro Prahu 1 neshledal exředitele civilní rozvědky Karla Randáka, jenž působí ve správní radě protikorupčního fondu nejmenovaného kandidáta nejmenované volební strany, a rovněž exzaměstnankyni úřadu vlády Lenku Pikorovou vinnými ze zločinu zveřejnění odměn exvrchní ředitelky úřadu expremiéra Petra Nečase Jany exNagyové (nyní Nečasové). Skutek se stal, ale není trestným činem.
Mrtvá Kočka: "Trestným činem je naopak nezákonné tajení příjmů nejvyšších státních úředníků a jejich vrchních ředitelek."

Jeho královská Výsost princ William Arthur Philip Louis, vévoda z Cambridge, hrabě ze Strathearnu, baron z Carrickfergusu s chotí nechali pokřtít své prvorozené princátko, jež dovršilo věk tří měsíců, jmény George Alexander Louis. Křtící arcibiskup z Canterbury Justin Welby k tomu použil vodu, dovezenou pro tuto příležitost z řeky Jordán. Pravděpodobně byla nabrána při výtoku z moře Galilejského, a ne z toho originálního biblického místa poblíž Jericha, protože tam už se ta tekutina jen těžko dá nazvat "vodou".

Dvanáctiletý kluk zastřelil v Nevadě (USA) svého učitele matematiky, zranil dva své spolužáky, načež spáchal sebevraždu. Asi měl špatné známky. Nespravedlivě. Protože náboje v zásobníku spočítat uměl.

Čtvrtek 24. října 2013

Státní prezident Mlhoš Zeman s manželkou Ivanou Zemanovou zahájil dvoudenní návštěvu Ústeckého kraje. Raději ani nebudeme naznačovat, co tam naznačoval.

Agentura Muška na Zdi čuje, že bude odvolán Martin Roman z čela dozorčí rady ČEZ.
Žena Moby Dicka: "Nehodí se prý, aby v čele firmy, kterou ovládá stát, stála postava bez politické podpory."
Mrtvá Kočka: "Když je tu tolik politických postav bez koryta!"

Anděla Merkel se zlobí, že ji odposlouchává tajná americká tajná služba NSA. Takové praktiky "pokládá za nepřijatelné". Barak Obava chlácholí a tvrdí, že "americké aktivity byly v podání tisku zkresleny". Franta Hollande s Obavou vyjadřuje "hluboký nesouhlas" a zlobí se. Jirka Rusnok se zlobí. Podle něj je "je naprosto nepřípustné, aby cizí tajné služby monitorovaly telefonní provoz představitelů suverénních zemí".
Žena Moby Dicka: "No, tak »představitelů«…"
Mrtvá Kočka: "No, tak »suverénních zemí«…"

Toto zlobení večer dominovalo v jednání dalšího přelomového summýše EU, který měl jednat o důležitějších věcech.
Mrtvá Kočka: "Třeba o kopru."

Summýš přelomově rozhodl: Franta s Andělou pojedou za Barakem, aby si to vyříkali. Jirku s sebou neberou.
Žena Moby Dicka: "Neměli by se tak přeceňovat."
Mrtvá Kočka: "NSA totiž sleduje všechny telefonáty."

Příštích prezidentských voleb se zúčastní osoba, populárnější než prezident. Mistr světa v boxu Vitalij Kličko v nich hodlá porazit Viktora Janukoviče (Ukrajina). Zatím je prvním borcem, který ohlásil svůj vstup do prezidentského ringu.

28 německých elektráren s celkovou kapacitou 7 Gigawatt podalo žádost o uzavření. Elektřiny je moc, zlevňuje, a krom toho platí každý rok jiná regulace. Kšeft s investicemi, plánovanými na desítky let dopředu, se takhle nedá udržet.
Moby Dick: "Už si Němci postavili nová vedení pro přenos famfrníkové elektřiny ze Severního moře do jižního Německa?"
Žena Moby Dicka: "Ne, proč, vždyť si to přenesou přes naše vedení."
Moby Dick: "Už někdo Němcům řekl, že chystáme dvoumiliardovou investici, abychom je mohli odstřihnout od naší přenosové soustavy?"
Mrtvá Kočka: "Asi ne. Ale ono jim to jednou dojde."
Moby Dick: "Přece – ale pozdě."

Třináctiletý kluk s Kalašnikovem v ruce zastřelen dvěma pomocníky šerifa, kteří hlídkovali v ulicích kalifornského města Santa Rosa (USA). Podezřelý zezadu nevypadal jako dítě. Policisté ho dvakrát požádali, aby odhodil zbraň. Jak se kluk otočil, hlavní maně zamířil na policisty, jejž na něj zahájili úspěšnou odvetnou palbu. Teprve při nasazování pout smrtelně raněnému se ukázalo, že byl ozbrojen samopalem na airsoft.
Žena Moby Dicka: "Já se stejně divím, že u nás může kdokoli chodit po ulici otevřeně se střelnou zbraní, kterou nelze pohledem rozeznat od pravé."
Mrtvá Kočka: "A co ty víš, co nosej? Třeba jsou pravé?"
Žena Moby Dicka: "No tak ta chrastavského atentátníka byla zrovna plastová."

Pátek 25. října 2013
Ve 14:00 začínají předčasné volby do Sněmovny parlamentu ČR. Co jsme napsali, to jsme napsali, teď je to na voličích.
Žena Moby Dicka: "Jenže průměrné IQ je 100."
Mrtvá Kočka: "A my jsme tady."

Přednostové 28 euzemí přijali zvláštní prohlášení, v kterém vyslovili "znepokojení v souvislosti s akcemi USA" a zároveň vyzvali k překonání tohoto problému do konce roku. Tím končil další zbytečný eusummýš. Protože tohle jste si mohli – obtelefonovat!
Žena Moby Dicka: "A do Ameriky jste nemuseli posílat žádnou nótu…"
Mrtvá Kočka: "…protože prezident Obava by to už věděl."

Írán oznámil, že skončil s obohacováním uranu na 20 %. Což byl jeden z fundamentálních požadavků mezinárodních přihlížečů íránskému jadernému programu, aby mohly být ukončeny sankce. Západní experti teď dumají, co za tím stojí.
Žena Moby Dicka: "To je důkazem mírumilovnosti nového íránského prezidenta Rouháního."
Mrtvá Kočka: "To je leda důkazem, že už toho uranu mají dostatek."

Důkazem mírumilovnosti Íránu je i dar, který dostal během své nedávné (21.10.) přátelské a pracovní návštěvy Íránu vrchní velitel ruského vojenského letectva Viktor Bondarev od kolegy velitele aerokosmických sil íránského Sboru strážců islámské revoluce. Amir Ali Hajizadeh mu věnoval daroval bezpilotní létající přístroj čistě íránské výroby.
Mrtvá Kočka: "Čistou kopii amerického přístroje ScanEagle."

Poslyšte, to, že velitel ruského letectva je na návštěvě Íránu je dost děsivé už samo o sobě. Ale mnohem děsivější je, že íránské rakety mají v prackách fundamentalistické náboženské milice!
Mrtvá Kočka: "Nejděsivější je, že to jsou pracky, řízené z Moskvy."
Až poletí íránské rakety na Evropu (a možnáže i od Jeruzaléma) tak v tom budou Rusáci jakože nevinně.

Dva rektoři českých vysokých škol nedostali pozvánku na oslavy státního svátku 28. října na Pražském hradě.
Rektor Jihočeské univerzity Libor Grubhoffer podpořil Martina C. Putnu proti Mlhošovi, jenž nechtěl aktivně se projevující buznu jmenovat profesorem.
Rektor Masarykovy Univerzity Mikuláš Bek se zase provinil tím, že odmítl Mlhoše při jeho spanilé jízdě po jižní Moravě vpustit mezi studenty pod touto průhlednou záminkou: "Současný prezident je čestným předsedou jedné z volebních stran, jež je po něm dokonce pojmenována, a jeho tvář na nás shlíží z volebních billboardů této strany. Jeho vystoupení na půdě univerzity v době volební kampaně by bylo jasným narušením principu politické neutrality univerzity vůči soutěži demokratických stran o přízeň voličů, studentů a zaměstnanců univerzity."

Tímto Bek nakrkl Mlhoše, ba co více, "urazil hlavu státu".
Žena Moby Dicka: "Ještěže to už není trestné!"
Mrtvá Kočka: "Zatím."

Stejně hlavu státu urazil Grubhoffer, jenž se už dříve nedostavil na protest proti šaškárně s Putnovým (ne)jmenováním na Hrad, ačkoli dostal pozvánku: "Je logické, že prezident nepozve člověka, který už jednou odmítl jeho pozvání." (Státní prezident Mlhoš Zeman.)

Hm, tak teď pozvánku na Hrad odmítl rektor Univerzity Karlovy Václav Hampl, předseda České konference rektorů: "V uplynulých 23 letech byli vždy zváni rektoři všech veřejných a státních vysokých škol a porušení této tradice považuje za velmi nešťastné." (Václav Hájek, mluvčí UK). Připojují se k němu kolegové, takže nakonec jich nepřijde 23 z 26.
Moby Dick: "Takže ani na jejich univerzity příště pozvánka nedorazí?" Žena Moby Dicka: "Pokud nebudou vyměněni rektoři." Mrtvá Kočka: "Nebo prezident." Žena Moby Dicka: "Ten, co je tak urážlivý?"
Mrtvá Kočka: "Ten, co je tak mstivý."
**********************************

Podněty, připomínky, upřesnění, protesty a jiné výkřiky čtenářů Deníčku Moby Dicka lze posílat na schránku moby.dick@seznam.cz .
Pokud projevíte potřebu deníček komentovat, a jste registrovaní na Lidovky.cz, můžete tak učinit zde na Neviditelném psu.

Předem dík! >>:)) Moby Dick
**********************************************
Hlavní zdroje provozu:

Neviditelný pes
Šamanovo doupě
Lidovky.cz
Zpravy.idnes.cz
Novinky.cz
iHned.cz
Wikipedie
Eretz.cz
Klub přátel českého rozhlasového vysílání z Číny
Hlas Ruska
Pražský hrad
Zprávy.E15.cz