neděle 6. října 2013

Německý boj v ulicích Prahy


Nejdřív jsem myslel, že jede cirkus. Pak jsem nevěřil vlastním uším. Nový Mnichov je tady! Česká republika je opět protektorátem, tentokrát německého kapitalismu, vykřikoval někdo do amplionu. Nevěřil jsem vlastním očím. Vedlejšími komunikacemi Jihozápadního města jede krokem kolona vojenských aut s raketou Fau cvaj vepředu a s nápisem Auf nach Prag! na postranici. A sudetoněmecký znak na dveřích. A všude prapory. Rudé prapory – jen hakenkrajc chybí.

Ale ne. To není nová německá okupace. Český spíkr do amplionu volá, že jde o mírovou akci k 75. výročí Mnichova. Nechceme válku, chceme mír! A pochopil jsem i symboliku pěti alegorických vozů – raketa V2 je vezena jako ilustrace toho, jak na nás byli Němci zlí za heydrichiády v roce 1942. Křižáci v brnění, sedící na korbě dalšího náklaďáku zase zobrazují, jak na nás byli Němci zlí roku 1420 na Vítkově. A husiti jsou zase dokladem, jak jsme ty hnusné Němčoury zastavili. Jenom jsem nepochopil, proč všechna ta auta – včetně deseti osobních vagenů a dvou motorek v čele, jejichž řidiči organizovali dopravu na křižovatkách – mají německé poznávací značky???

Až mi to vysvětlili mladíci, kteří kolonu doprovázeli pěšmo na chodnících a rozdávali letáky: Tohle jsou Němci, ale ti hodní. Nechtějí válku, naopak, bojují proti tomu, že ji zase chce Německo rozpoutat.

No jo, ale proč proti tomu bojují v ulicích Prahy?

Abychom zastavili současný kapitalismus. Co bude, až 95 % vykořisťovaných, okrádaných a utlačovaných, kteří si nemohou být jisti budoucností v této době,  co bude, až začnou svůj hněv a zoufalství organizovat? Zatracenci této země budou budou muset svrhnout stávající řád. Tedy: mocí dělníků.

No jo, náckové, vždyť jsem to říkal.

My, dělníci, se musíme s okamžitou platností ujmout továren a dolů, domů a statků. My, dělníci, zajistíme škrtnutí všech dluhů a úroků. My, dělníci, prosadíme právo na sebeurčení všech národů. Již nikdy více Mnichov!
Žeby předvolební kampaň Dělnické strany? Ale ne – támhle na tom rudém praporu se vyjímá zlatě zkřížený srp a kladivo! Komouši to jsou. A podle dalších příznaků východoněmečtí komouši. Čili ta nejhorší bolševická sebranka, jaká kdy existovala. Dnes se jim nelíbí, že Německá spolková republika prý "anektovala" NDR, a chtěli by nejspíš právo na své komoušské východoněmecké sebeurčení. V té souvislosti je poněkud podivné, že zároveň kritizují rozpad Československa – vždyť přece Slováci měli právo na sebeurčení, ne?
Pokud se volá proti válce v souvislosti s Mnichovským diktátem, je to velice pomatené. Vždyť přeci přesně stejně volali mírotvorci ve Velké Británii a Francii! Jen ozbrojený odpor proti agresorovi ve spojenectví s velmocemi mohl Hitlera zastavit. Čechoslováci v říjnu 1938 nastoupili ve famózní  mobilizaci, zatímco Daladier a Chamberlain přinesli svým národům "mír". Volat po míru v souvislosti s Mnichovem je nepochopením, je podporou ustupování agresorovi.No ale nebojte, mírotvorci nechtějí válku, chtějí něco jiného, jak říká heslo, jedoucí po slovech na jednom autu za druhém:

"Třídní boj místo světové války."

Tento konvoj, konající "Cestu přes SRN a Českou republiku", znesvětil i lidickou půdu, protože je prý "protiválečnou akcí". Akcí za "boj". Jo, to už jsme zažili. A bylo spočítáno, že tento boj stál víc životů, než ony války!!!

Jestlipak budou oni mírotvorci po svém vítězství taky řvát "Sieg Heil!"?

Psáno v Praze dne 6. října 2013

PS: Němečtí ultralevičáci hodlají se svým konvojem projíždět Prahou ještě 7. a 8. října.