čtvrtek 4. června 2015

Rizika práce v kanceláři


Zakopnutí, uklouznutí, podvrtnutí, probodnutí, procvaknutí, přiskřípnutí. Že mě raději maminka nedala na horníka!
................
(Jména osob, jakož i názvy podniků a institucí zde uvedených, jsou pouhou literární fikcí. Je to jako obvykle celý vymyšlený. Kromě předpisů BOZP.)

Pondělí 30. května 2005

Že jsem si kdy stěžoval na nezájem ze strany vedení! Odpoledne přišel vedoucí Duto Hlav se zvlášť výživnými dokumenty. Jestli prý chceme hrát roli nejen v evropském kontextu, ale třeba i v Turecku, musíme se naučit ctít zejména bezpečnost práce. Dostal jsem celý týden na to, abych se prokousal všemi novými vyhláškami.Úterý 31. května

Započal jsem se studiem bezpečnostních předpisů. Jsou velmi zajímavé. Ani jsem nevěděl, jaká na mě číhají nebezpečí – a jak se jim bránit. Jen heslovitě:

"Podvrtnutí nohy a uklouznutí nohy při chůzi nebo prac. činnostech po mokrých nebo znečištěných (kluzkých) podlahách. Nosit vhodnou obuv. Při zhoršených klimatických podmínkách – očištit obuv před vstupem do budovy. Udržování, čištění a úklid podlah se mají vhodně organizovat (v čase, technologický postup).

Zakopnutí a pád osoby, podvrtnutí nohy. Odstraňovat překážky o které lze zakopnout – kabely k PC, tašky, aktovky, apod. Použít náběhové klíny nebo bezpečnostní značení.

Zakopnutí a pád osoby na rovině, podvrtnutí nohy, zachycení o různé překážky a vystupující části z podlahy. Zajistit rovný a tvrdý povrch podlach a komunikací bez nerovností a výmolů, (shrnuté koberce, poškozené lino, apod..)."
(Podlacha je zvlášť tvrdá!)

V Českých Textárnách jsme těmto nebezpečím zabránili tím, že se ke všem cedulím u vstupu do budovy přidala ještě jedna: "Upozornění na možnost uklouznutí."

Středa 1. června 2005

Bezpečnostně organizační samostudium pokračuje. Co mě ještě ohrožuje?

"Kuchyňky, kuchyňské kouty. Onemocnění. Dodržovat pořádek, čistotu a hygienické zásady při používání. Úrazy popálením nebo opařením, pořezáním při přípravě teplých nápojů nebo jídel. Dodržovat návody k obsluze instalovaných el. spotřebičů. Zvýšená opatrnost a pozornost.

Okna, dveře. Samovolné zavření, přiskřípnutí části těla, přiražení osoby. Otevřená okna a dveře zajišťovat zarážkami, háčky, táhly apod.)"

Již více nevkročím do kuchyňky. A to druhé nebezpečí mi vlastně nehrozí. Okna se neotvírají - máme klimatizaci. A dveře? V rámci "kultury otevřených dveří" byly odstraněny. Já porád proč – a ono šlo o naši bezpečnost, aby nás nepřiskříply...

Čvrtek 2. června 2005

Žil jsem v nebezpečném světě – a dodneška jsem o tom nevěděl!

"Kancelářská technika, sešívačky. Prošití prstu. Sponky, připínáčky. Bodnutí, probodnutí dlaně. Skartovací stroje. Úrazy při zachycení části ošacení v řezném prostoru. Věnovat pozornost riziku vtažení volných částí oděvu (kravaty, rukávu...) do řezného prostoru."

Již více nevkročím do kanclu. Že mě raději maminka nedala na horníka!

Pátek 3. června 2005

Ale vkročil jsem. Už jsem patřičně vzdělán. Vím, kolik kilojoulů smím maximálně spotřebovat během pracovní směny – po odečtení energetických výdajů na vlastní spotřebu. Vím, že při pohledu na monitor musím nejméně šestkrát za minutu mrknout (průměrně). A taky vím, kolikrát za hodinu smím ohnout drobné svaly prstů při klofání na klávesnici, abych nepřekročil příslušné směrnice Evropského společenství (průměrně).

Jenže to bych musel psát asi tak dvakrát pomaleji. Aha – tak proto vykazujeme jako dalšího textárníka brigádnici Kruto Hlavovou! Ona nepíše vůbec, takže průměrně namáháme svoje drobné svaly přesně dle Evropy.

Jenom škoda, že neexistuje směrnice, kolik směrnic denně se smí snést na naši hlavu (průměrně)...
*****************************************************************

Portrét Mobyho vyhotovil Kryšpín.
Archiv deníčku od dubna 2000 do konce roku 2002
Leden 2003
Únor 2003
Kdo je kdo v Českých Textárnách - verze z dubna 2003
Anebo si kupte knížku "MOBY DICK: Deníček," v níž jsou sebrány denní poznámky z Českých Textáren od dubna 2000 do dubna 2003. Ale kde ji prodávají, nevím. Stojí 199,- Kč.

Avšak můžete si knížku objednat přímo u nakladatele na konvoj@konvoj.cz , pak ještě doplatíte za poštovné.

Žádné komentáře: