středa 18. května 2011

Lidická hrušeň kvete

11. června 2011 od 10 hodin se v Lidicích uskuteční pietní shromáždění k 69. výročí vypálení obce. Ještě předtím, už tuto sobotu 21. května ve 14:00, vás zve Občanské sdružení Lidice, o.p.s. Memento Lidice a Oáza, dům pro seniory k setkání u lidického potoka pod korunou památné hrušně.Viz i Šamanův report z roku 2008: Kvete hruška v širé pláni

Zlomenina z 10. června 1942 stále patrná
Paměť zůstane zachována

11 komentářů:

Anonymní řekl(a)...

http://www.sudeten.de/cms/st/

informace řekl(a)...

Pan anonymní má jistě velmi vyvinutý takt a smysl pro vhodnost. Jinak by sem pod vzpomínku na Lidice odkaz na ty pány nedával.
Názorný příklad jak si on a jeho spolustraníci představují cestu ke smíření.
Děkuji, je to poučné.

drak řekl(a)...

informaci:

Osobně nejsem zrovna milovníkem oficiálností, výročí a vzpomínání, ale na druhé straně je mi jasné, že by se na některé události a příčiny jejich vzniku určitě nemělo zapomínat, protože jinak bychom mohli být svědky toho, jak se to vše bude opakovat. Proto v některých případech beru ty oficiálnosti na milost a k nim patří i ty Lidice.

Věcně vzato, s mnohými Němci jsem byl či dodnes jsem v nějakém kontaktu či obchodním vztahu a upřímně řečeno mi ani nenapadne, považovat je za viníky toho, co se tu dělo před válkou, za ní a po ní. Nicméně objeví-li se přede mnou někdo, kdo se snaží o nějakou velkou změnu úhlu pohledu na ony události před válkou, válku a po ní a neobjektivně přehlíží to, co se ze strany Německa a Němců dělo a naopak pak zveličuje tu nespravedlnost toho, co se jim stalo po válce a otravuje vzduch s dekrety a jejich zrušením, tak ho prostě bez zaváhání pošli do míst, kde již záda ztratila své jméno a přestanu se s ním bavit, protože to stejně postrádá jakýkoliv smysl. Domnívám se, že kdyby se v CDU konečně našel někdo dostatečně charakterní a statečný, poslal by bez ohledu na ztrátu hlasů představitele SL kam patří, tedy do háje, a možná, že by byl tak nejpozději do 10 let od nich klid nadobro. Jenže to je scifi, protože do politiky se derou tak akorát úlisní padouši a ne slušní a charakterní lidé. Takže kolem toho budeme cyklit snad do skonání světa, nebo dokud nepomřou aspoň ti nejzaťatější.

informace řekl(a)...

Draku,
když se na ty vedoucí organizací "paměti" a "usmíření" a nevím čeho podíváte, tak uidíte, že mají tučná místa europoslanců nebo poslanců, takže proč by nekřičeli, když jim to zabezpečí komfortní existenci, ne? Jim ve skutečnosti na těch minulých "křivdách" záleží asi tak jako koze ne loňské trávě.
To je na tom ten největší podvod, vyvolávat dojetí, vyčítky svědomí nad věcmi, které jsou jim v podstatě "volný".
Ať se stydí, včetně toho natvrdlýho Anonýma.

Šaman řekl(a)...

Vymazán Otčenáš od Anonymního, jakožto spam.
Snad se to Plechovka naučí!
\ :-)

Anonymní řekl(a)...

Otčenáš vymazán jako spam. Otče náš, odpusť jim, neboť nevědí co činí. Stydíte se za našeho pána Ježíše Krista, který za nás zemřel na kříži? Odvracíte se od Boha, který vás jediný nezklame, když vás zklame všechno pomíjející? Jste zklamáni, protože nemůžete mít věci po kterých toužíte ? Nezoufejte. Chléb váš vezdejší dá vám Bůh, který živí lidi i ptactvo. Máte věci po kterých jste toužili a ty věci nesplňují vaše očekávání, proto toužíte po nových věcech? Proste Boha, aby vás neuvedl v pokušení, ale zbavil od zlého. Nenávidíte své nepřátele? Stydíte se za lásku a odpuštění? Proste Boha, aby vám odpustil vaše viny a naučil vás odpouštět vašim viníkům. Odvraťte se od zlého, od nenávisti a pomíjivých věcí. Obraťte se k Bohu a naleznete jedinou pravdu v životě.

STK řekl(a)...

Anonyme,
tohle už jsem četl mockrát. Nikoho tím neobrátíte na pravou víru, jenom tím opakováním zabíráte místo jiným myšlenkám.

Nedělejte už to, prosím!

drak řekl(a)...

informaci:

Pravdou skutečně je, že jen málokde se najde tolika lumpáren a vad charakteru na jedné hromadě, jako v politice a bohulibých organisacích. Z práce a nadšení pro charitu už jsem byl opravdu vyléčen a totálně zbaven jakýchkoliv iluzí. Nicméně jsem za to těm padouchům, co mi otevřeli oči dodnes vděčný, je to pořád lepší, než chodit po světě jako naiva.

drak řekl(a)...

STK:

Na určitý druh lidí a příspěvků funguje nejlépe nesmlouvavý Plechovka.

Šaman řekl(a)...

Otčenáš se každoročně opakuje při Lidické tryzně. Modlí se ho tam skoro všichni Dobře to vím, protože jsem přítomen skoro každý rok. Ta tryzna v Lidicích bude letos v sobotu 11. června 2011 od 10 hodin. Pár kilometrů od Prahy.(Letos nemohu, takže se podívám alespoň k hrušce.) Do Lidic na tryznu se můžete, anonymní, také přijet pomodlit. Tam se to navýsost hodí.

Sem ne. Tady je to exhibice.

Větší vlastenec řekl(a)...

Ó Velký Šamane, veřejné drmolení křesťanských textů je nejen exhibice, ale, a to především, provokace. To ví každý roduvěrný Čech, ateista (agnostik) do morku kostí.

Ach, Nesmrtelný Lenine, jak je mi vždy trapně, když vidím ty směšné a zběsilé papežence nebo luterány spínat ruce někde na veřejnosti, mimo ty jejich temné „svatostánky“, dějiště pedofilních orgií ! A v Lidicích dvojnásob !
Ach, jak hluboko klesla naše vlast, že nikdo nebyl zadržen za veřejné odříkání tzv.otčenáše během tryzny za padlé lidické bojovníky za svobodu ! Jak je možné, že neprotestovaly lidické ženy, když zazněla provokační výzva zločinného papežence „odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům“ ?!?
Cožpak je možno odpustit našim viníkům ? Ne, není, a lidické ženy to vědí velice dobře !
Počtěte, jak vřele vlastenecky a zdravě třídně nenávistně reagovaly na odporný čin zrádného lidického rodáka :
Prohlášení Společnosti pro obnovu Lidic k emigraci mjr.Josefa Horáka
Společnost pro obnovu Lidic a Místní národní výbor Lidice prohlašují, že bývalý mjr. Josef Horák, za války příslušník Britského královského letectva nemá s touto společností a s MNV nic společného a nemá práva mluviti za hranicemi za Lidice.
Po osvobození nenašel cestu a neměl zájem o potřeby lidických, v národním výboru Lidic byl zcela pasivní, takže z něho musel býti pro neúčast a neschopnost vyloučen. S poslancem Firtem brzdil vzkříšení Lidic tím, že uměle udržoval uvolňování finančních prostředků, aby vzbudil nespokojenost mezi lidickými ženami a ve veřejnosti. Tímto jednáním sledoval nekalý prospěch národně socialistické strany na Kladensku.
Svoji rozkladnou a rozvratnou činnost dovršil tím, že ilegálním způsobem odešel do Anglie za svou anglickou manželkou, nic nedbaje toho, že se tím dopouští zběhnutí a že porušuje vojenskou přísahu, kterou učinil své vlasti.
Společnost pro obnovu Lidic a lidické ženy odsuzují s rozhořčením jednání i útěk mjr. Josefa Horáka jako odstrašující případ povýšence, který ztratil styk a vztahy k lidu, z něhož vzešel, a spojil se s kapitalistickými reakcionáři, jichž okázalým způsobem života se dal oslniti.
Jeho jednání a zvláště jeho poslední čin nemůže býti charakterizován jinak, než jako zrada na svaté památce Lidic a na národu.
*)

Prostě : My žádné viny neneseme, my viníkům nikdy neodpouštíme. Tato prostá pravda platí v Lidicích více než kde jinde. Ano, zde, v místě posledního boje stovek vlastenců, prostě nesmějí zaznít křesťanské provokace.
Nevím jak Vy, Ó Velký Šamane, ale já, slyšet TAM něco o našich vinách či o odpouštění, to bych snad vraždil. A přitom jsem vlastenec jen větší než malý, takže proti Vám jsem pouhým vlastencem-trpaslíkem.

Zabraňme snahám o revizi výsledků 2.světové války ! Zabraňme návratu Němců, kapitalismu a demokracie !***Volte ČSSD a KSČM !

--------------------------------------------------------------------------------------------------
*) Viz „Společnost pro obnovu Lidic, Zápisy ze schůze správního výboru 25.5.1948“