úterý 12. ledna 2016

Jáchymka otevřená dokořán


Jáchymova ulice v Praze je nenápadnou spojkou mezi třídou Pařížskou a Maiselovou ulicí. V letech 1895-1896 tu byla vystavěna budova, která dostala číslo orientační 3. V roce 1920 zde byla zřízena obecní škola. Židovská obecní škola. Když byli v červenci 1939 vyloučeni Židé z německých středních škol, byla rozšířena o čtyři třídy měšťanky. Když byli v srpnu 1940 vyloučeni židovští žáci ze všech českých škol, i z těch základních, mohli se ti pražští uchýlit sem. V červenci 1942 však byla škola v Jáchymce uzavřena. Společně se všemi židovskými školami na území Protektorátu. Zároveň byl vydán zákaz i soukromého vyučování židovských dětí.


Většina dětí a učitelů byla během války zavražděna, přežili jen nemnozí. Podobný osud potkal i zaměstnance Židovského ústředního muzea, jež zde sídlilo až do roku 1945. Mělo to být muzeum "zaniklého národa", avšak židovský národ nezanikl. V tomto domě dnes sídlí spousta českých židovských organizací, včetně České unie židovské mládeže, například. Ale i další. Můžete se s nimi tuhle středu a čtvrtek seznámit, a to na už třetím ročníku "Dnů otevřené Jáchymky", a prohlédnout si přitom i nově rekonstruovanou budovu.

Začíná se tedy ve středu 13. ledna 2016 v 16.00, kdy za účasti zástupců Terezínské iniciativy proběhne tisková konference k 20. výročí vydání Terezínské pamětní knihy. Půl hodiny nato začíná moderovaná diskuze s pamětníky a spoluautory této knihy, vlastně dvojknihy, ve které jsou stručně zachyceny osudy lidí, které nacistický režim označil za Židy a poté poslal do transportů. Na těch 2.200 stran se vlastně vešla jen jména lidí. Jména, datum narození a datum úmrtí a v kterém koncentráku se tak stalo. Vyprávět po válce mohla jen hrstka přeživších. (Z 60.382 protektorátních židovských vězňů, kteří byli odesláni na "Východ", se jich osvobození dožilo jen 3.097)

O této knize (jež poprvé vyšla péčí autorského kolektivu pod vedením manželů Margity a Miroslava Kárných v nakladatelství Melantrich v listopadu 1995) napsal Arnošt Lustig tato slova:

"Kniha jmen. Nic nemůže být v této chvíli víc. Jména, ke kterým si můžeme přimýšlet silou fantazie tváře, oči, ústa, hrdla, těla, ruce, nadání. To, čím každý byl, čím mohl být. Čím je svět už nenapravitelně chudší. Jména, která končí touto knihou, protože mrtvá už nezačínají nový život. Jména, těhotná jinými jmény, těch, kteří už se nikdy nenarodí. Je to nádherná, mrazivá, důležitá kniha. Mám před sebou oba svazky, dílo oddaných, vytrvalých a pilných, inspirovaných. Dívám se na jména svých bližních i neznámých, a chvěju se a pláču."

V 18.00 představí pan Alfons Adam svůj projekt "Zapomenutá místa nacistické nucené práce v České Republice" Půjde o putovní výstavu, jejímž podkladem  je publikace "Die Arbeiterfrage soll mit Hilfe von KZ-Häftlingen gelöst werden. Zwangsarbeit in KZ-Außenlagern auf dem Gebiet der heutigen Tschechischen Republik", jež březnu 2013 vydal pan Adam (takto německý historik Institutu Terezínské iniciativy) u německého nakladatelství Metropol. (Český překlad knihy by měl vyjít u nakladatelství GplusG.)

Copyright © 2016, Dílna Becalel
Po celou středu, už od deseti hodin, se pak můžete seznámit s ukázkami tvorby ze sociální dílny Becalel, koupit si nějaký její výrobek, či si sami něco vyrobit. (Dílna Becalel se specializuje především na ruční výrobu ozdobných i užitných výrobků ze skla, keramiky a porcelánu.)

Dílna Becalel je přístupná ve stejné době (až do šesti do večera) i ve čtvrtek 14. ledna. Abyste si mohli dodělat své vlastnoruční suvenýry, pokud jste to nestihli předešlý den.


A už od deváté hodiny čtvrteční si můžete prohlédnout vzdělávací dílny pro žáky. Hlavní zatížení však Jáchymka zažije až ve čtvrtek od 14:00, kdy začíná Odpoledne otevřených dveří, ve kterém budete moci navštívit většinu organizací, jež v Jáchymce sídlí.

Seznámíte se s Lauderovými školami v Praze.

V knihovně Institutu Terezínské iniciativy si budete moci prohlédnout zmiňované Pamětní knihy. Dále zde bude připravena malá výstavka knih, které si bude možno zapůjčiti.

V kancelářích Institutu Terezínské iniciativy si můžete vyzkoušet interaktivní program na zpracování archivních dokumentů a podívat se do databází obětí.

Budou vám otevřeny dveře Nadace Židovské obce v Praze, informačního střediska Židovské obce v Praze a knihovny Židovské obce v Praze.

V prostorách české pobočky neziskové, nevládní a nepolitické organizace Židovský národní fond (Keren Kayement Leisrael, KKL) proběhne prezentace dalšího vydání knihy izraelského národního hrdiny Avigdora Kahalaniho Tanky které zachránily Izrael. Ano, KKL hlavně sází lesy, avšak stromy mají, krom ekologických klimatických a rekreačních funkcí ještě další přednost:

Tanky jimi neprojdou!

Psáno v Praze na Lužinách dne 12. ledna 2016


(PS: V rámci této akce budu v Jáchymově ulici č. 3 prodávat ve čtvrtek 14. ledna od 14:00 do 18:00 i svou knížku Mír v Izraeli.)