čtvrtek 23. února 2012

Pochody bez konce


(Autor: Bohumil Pick)

»"Masový hrob obětí pochodu smrti" je nonsens. Když byli tehdy lidé hnáni z místa A do místa B a cestou zabíjeni, nemohl vzniknout masový hrob. To za prvé. Za druhé není jasné, proč by je zabíjeli cestou - mohli Häftlingy vyhnat z KZ řekněme 20 km daleko a tam je všechny do jednoho pobít. Když chtěli zachovat jejich pracovní sílu pro říši v místě B, tak by je zase cestou nezabíjeli. A proč některé "pochody smrti" směřovaly vstříc Rudé armádě?… Když měly být Häftlingové pro říši zachováni, tak proč je stráže SS střílely? A dokonce zcela zbytečně pro výstrahu… Až to logicky vysvětlíte, tak se se mnou bavte!… Ve Vaší website jsem našel tvrzení, že Auschwitz I-III osvobodila Rudá armáda. To je ale nepravda. Týden předtím odevzdaly SS správu všech třech táborů výboru z Häftlingů a vyzvaly vězně, že kdo chce, ať jde s nimi na západ.« To napsal pan  česko-německý spisovatel a žurnalista Tomáš Krystlík v komentářích k minulým článkům, kde jsem referoval o konferenci "Odsun Němců z Československa – 65 let poté", která se  29. listopadu 2011 konala v městském muzeu v Ústí nad Labem. Nikterak nehodlám "logicky vysvětlovat" činnost vrahů SS, aniž bych se snad chtěl "bavit" s autorem tak obludných názorů. Pro čtenáře jsem pro dnešek připravil jeden z příspěvků z jiné konference. Své svědectví o pochodech smrti na ní předložil pan Bohumil Pick:
***************************************************„Města národů se zřítila“ – a tou krajinou, tak přesně popsanou skoro přede dvěma tisíciletími ve Zjevení Janově, jsme se dnem i nocí potáceli. V dubnu 1945 jsem přežil dva pochody smrti.

Nebesky modrá obloha dne 14. února slibovala především nálety. Ten den zasáhly nejen německá města, ale i Prahu. Při houkání sirén jsme vyjížděli z Buchenwaldu v dobytčích vagonech. V každém z nich „jen“ po 75 místo po 100 vězních, aby u dveří měli místo dva esesáci s vlčákem. Z rozbombardovaného nádraží v Gothě jsme příští ráno dojeli do historického Ohrdrufu, který byl před tisíci lety sídlem franských biskupů, nyní však střediskem oblasti zrůdného běsnění pod jménem Truppenübungsplatz S III.

Muži a ženy tu pracovali za nelidských podmínek v muniční továrně v Crawinkelu a ohrdrufský starosta, který protestoval proti týrání vězňů, se sám stal obětí gestapáckého teroru: spolu s manželkou spáchal sebevraždu. Během dvou dnů jsme viděli všechno – především hory lidských koster potažených temně hnědou scvrklou kůží; žádné krematorium, ale ubité vězně přímo v táboře polili benzínem a spálili. Náš buchenwaldský transport čekal zatím jiný osud. Na rozdíl od francouzských kamarádů byly dvě desítky českých politických vězňů dne 16. února na nedalekém prastarém hradě odvšiveny a umyty a přes Crawinkel odvezeny nekrytým nákladním autem na mýtinu přímo v Durynském lese k pěti obrovským vojenským stanům obehnaným ostnatým drátem. Měli jsme dostavět tento tábor i s nacpáním slamníků na palandách. Ještě týž den jsme se tak stali částí stovek spoluvězňů robotujících na stavbě hal ve skalách Jonášova údolí. Pracovalo se nepřetržitě ve třech směnách. Co tu mělo být? Podzemní továrna nebo skrýš zlatého pokladu? Nejen zprávy, ale i plány se měnily tak, jak se měnila fronta.

Tak jsme živořili pod vládou „zelených“, kriminálních zločinců, ve stanovém táboře u vesničky Espenfeld, která leží na severním svahu zalesněného hřebene Ebanotte nad Arnstadtem, přes 500 metrů nad mořem. Nálety na Jonášovo údolí i noční bombardování měst bylo stále častější. Poplach se už ani nevyhlašoval. Před kulomety letadel nám zbýval jen úkryt ve skalách a štolách. Ve slunečné Bílé sobotě však válka v Jonášově údolí skončila. Sirény neznamenaly poplach, ale nástup všech komand a lágrů, poněvadž Spojenci nečekaně prolomili frontu u Suhlu na jižní straně Durynského lesa.

A tak jsme opustili jedno ze 60 buchenwaldských „aussenkommand“ v celé S III. Jen v Jonášově údolí nás otročilo asi 18 000 a povražděno bylo 5000 lidí. Běsnící esesáci ze středu Německa už neměli kam ustoupit. A tak řádili. Zastřelili starostu v Gräfenhainu, který chtěl vydat obec bez boje. Ve Friedrichsrodě vyhodili do povětří lázeňský dům i s lidmi, kteří vyvěsili bílý prapor. A po třech dnech tohoto běsnění jsme i my byli vyhnáni na pochod smrti.

Už 31. března se celá arnstadtská oblast začala vyklízet a my jsme v noci na 3. dubna procházeli nejprve horskými lesy a potom přes Stadtilm – omylem nebo změnou situace jsme byli hnáni do kopce směrem na Ilmenbau a hned nato zpět do údolí. První z nás padali vyčerpáním. Esesáci je na místě postříleli a odkopli do příkopu. Byla to největší hrůza v mém životě. Měsíce ve věznicích a koncentračních táborech proti tomu nebyly nic. Zoufalý pochod bez přestávky, bez jídla.

Další den a další noc přes Barchfeld, Kranichfeld, Tannrodu a nakonec ve tmě na louku u Lázní Berka. Teprve tam jsme směli padnout únavou. Esesáci obklíčili jeteliště a při sebemenším pohybu vězně prostor postřelovali. Ostatně k přestávce pochodu nutila i neprůjezdnost silnice. Opačným směrem se z Výmaru stěhovaly archivy a nacističtí pohlaváři utíkali. Dne 5. dubna pokračoval náš bolestný pochod přes Lengenfeld a Výmar do Buchenwaldu.

Což se dají všechny tyto hrůzy stručně popsat? Jen fakta: velitelem tábora v Espenfeldu byl esesácký Oberscharfürer Richard Scholten. Z více než 5 000 vězňů, kteří byli takto hnáni z oblasti S III, se vrátilo jen 3000 lidí. Náš pochod byl dlouhý více než 80 km.

Náš dubnový návrat do Buchenwaldu nebyl cestou k osvobození, kterého se část vězňů tohoto koncentračního tábora dočkala dne 11. dubna 1945. Někteří z vězňů byli znovu donuceni k dalšímu pochodu smrti. I tentokrát jsem byl spolu s mnoha kamarády z českého 36. bloku dne 10. dubna hnán do Výmaru. Stejně jako v posledních dnech nad táborem kroužila nízko nad námi americká letadla a ta nám ještě tuto noc pomohla. Esesáci chtěli vězně dopravit na jih a na východ do oblastí, které dosud ovládali. Ve Výmaru jsme nocovali u nádraží a ještě v noci jsme byli nacpáni po 100 lidech do dobytčích vagonů. Podle dokumentu, který jsme v čele s pplk.(později generálem) Josefem Ejemem dne 17. dubna z Gery prostřednictvím americké vojenské vlády v Německu odeslali československé vládě, čítal náš transport 4700 osob, z toho asi 1300 Čechů. Vlak nás však odvezl jen ke kilometru 13,8 v Grosschwabhausenu. Tam americký letec naši lokomotivu prostřílel. Vlak jsme opustili. Útěk v otevřené krajině však nebyl možný. Fasovali jsme poslední zásobu chleba, margarinu a řepné marmelády. Nekázeň a zmatek způsobily, že leckdo dostal jen trochu marmelády a žádný chleba. Lesní cesta nás po více než osmi kilometrech dovedla do Jeny. Sotva jsme přešli starobylý most, vylétl do povětří.

Američané bombardovali Zeissovy optické závody. V lesních zákopech byla nacistická domobrana. Za Jenou jsme uviděli několik zajatých amerických vojáků. V noci několik našich spoluvězňů uprchlo. Esesáci je dostihli a postříleli. Teprve deset kilometrů za Jenou v Rodigastu jsme měli krátký odpočinek. Další cesta dne 12. dubna vedla přes Bürgel a dálnici do Eisenbergu – nových 15 kilometrů. Tam už si však esesáci nevěděli rady a my jsme využili jejich dlouhých porad k důkladnému odpočinku. Věděli jsme, že fronta je blízko a moc nacistů u konce. Prošli jsme ještě Mlýnským údolím k Bílé Elstře. Za soumraku se však již bojovalo na okolních návrších a esesáci utekli. Vězňové se porůznu rozprchli. Naše asi dvousetčlenná česká skupina přespala při silnici u hřbitova u Köstritzu.

Byli jsme přesvědčeni, že ráno uvítáme spojenecké vojáky, ale jejich tanky mířily směrem na Saskou Kamenici. Obecní starosta jako místní vojenský velitel přivolal německé polní četníky a vyjednávání vedlo ke slibu, že nám opatří jídlo v Lázních Köstritz, kde byl zajatecký tábor jugoslávských a francouzských vojáků. Šlo jim však zřejmě o to, aby nás vyvedli z lázní, kde se léčili němečtí vojáci zranění v Africe. Zajatecký tábor jsme viděli jen z dálky.

Četníci zavolali posilu a násilím nás hnali směrem na blízkou Geru. V této etapě pochodu jsme měli být povražděni. Když jsme však došli k Langenbergu, uviděli jsme úžasně rychlý útok amerických tanků od řeky na dálniční most. Nacisté vyhodili do povětří jen jeden pás předmostí. Američané měli cestu na Kamenici volnou. Jen pár esesáků a hlavně mladých příslušníků domobrany se pokusilo kulometnou palbou o odpor. Nám, kteří jsme se rozprchli, létaly střely nad hlavou a sypalo se na nás sklo z rozbitých oken městečka. Ukryly nás břehy potůčku v zahradách. Ještě téhož dne 13. dubna vjely do Langenbergu americké tanky a odrazily poslední marný nacistický útok.

Tak skončil můj druhý pochod smrti. Stručný záznam nevystihuje prožité hrůzy, nerozvádí jednotlivé události. Ještě nebyl konec. Až do konce května jsme žili v Geře-Tinzi v karanténě. Tyfus zabil jednoho z nás. Návrat domů nám umožnilo až jednání, po němž nás do Prahy odvez náklaďák uhlíře Hofmana z Vokovic. Silnice byly stále plné vojáků, uprchlíků, vězňů. Lidé se vraceli z východu na západ i opačně. Němci opouštěli naši zemi a utíkali do své říše. Jen v Geře s 80 000 obyvateli bylo tehdy 11 000 válečných zajatců, politických vězňů a zavlečených zahraničních dělníků a dělnic.

(Příspěvek Bohumila Picka byl vybrán ze sborníku Pochody smrti - přežili svou smrt II z konference Českého svazu bojovníků za svobodu, 2005, sestavila Šárka Helmichová, zvýraznění textu JK)

108 komentářů:

Kopretina řekl(a)...

Autentický film, natočený americkými vojáky po osvobození Buchenwaldu, američtí vojáci přinutili obyvatele Výmaru navštívit tento tábor, aby viděli, co se dělo jejich jménem...
http://www.youtube.com/watch?v=NjISYrEqQo4&feature=related
To je pro různé Krystlíky a další, kteří zlehčují a nebo bagatelizují zločiny nacismu...Tož tak...

Kopretina řekl(a)...

The Buchenwald Camp Trial: Between April and August, 1947, 31 defendants were found guilty. Of these 22 were sentenced to death; 9 to imprisonment. (Pouze 31 vrahů bylo odsouzeno k trestu smrti, 9 k doživotnímu vězení, co to? Za zabití "jen" 58000 lidí)
Procesy v Dachau...
http://en.wikipedia.org/wiki/Dachau_Trials
A z osvětimských vrahů bylo souzeno jenom 20 esesmanů z 8000!. Nyní k norimberským procesům, Krystlík mluví o dalších norimberských procesů, z nichž mnozí z odsouzených bylo v rámci velké amnestie propuštěno na svobodu.
Například norimberský proces s lékaři
http://en.wikipedia.org/wiki/Doctors%27_Trial
propuštěni z vězení v 50.letech a nebo zproštěni obžaloby...

Kopretina řekl(a)...

31 obiněných, 22 popraveno, 9 odsouzeno na doživotí...co to je?
To aby mě někdo neobvinil z neznalosti nebo z falšování historie, z českého šovinismu

Tomáš Krystlík řekl(a)...

Kopretino, nikdo nezpochybňuje ani nezlehčuje zločiny německého nacionálního socialismu! Jen si přeji, aby vyšly najevo pokud možno všechny stránky historických dějů. V KZ Dachau bylo v poválečném procesu odsouzeno k trestu smrti 426lidí a z toho 268 popraveno. Vezmeme-li v úvahu, že v říši bylo za války 2100 až 2200 KZs, tak při průměrně jen 5 popravených na KZ překročíte 10 000 popravených.

Kopretina řekl(a)...

A o krutostech by mohl svědčit (jako, že svědčil) Arnošt Lustig, vězněn v Terezině, v Osvětimi a zmíněném Buchenwaldu...
A když zde byla mnohokrát zmínka o Heydrichovi...
Tak je třeba připomenout, že největší akce holocaustu se nazývala "Operace Reinhard", zemřelo při ní 1 650 000 Židů...Na počest hlavního aktéra Šoa
http://www.reinhard.mysteria.cz/http://www.reinhard.mysteria.cz/

Tomáš Krystlík řekl(a)...

Pane Kovanic, ukázka z pera pana Picka je docela věrohodná s jedinou výjimkou: "Jen v Jonášově údolí nás otročilo asi 18 000 a povražděno bylo 5000 lidí." Uznáte, že tyto počty pan Pick nemohl zjistit.

Tomáš Krystlík řekl(a)...

Promiňte, pane Kovanici, že jsem použil při oslovení z nepozornosti nominativ a ne vokativ.

Šaman řekl(a)...

Tomáš Krystlík řekl(a)... "Kopretino, nikdo nezpochybňuje ani nezlehčuje zločiny německého nacionálního socialismu!" Ale zpochybňuje a popírá, někdo ano:
"Ony transporty smrti a Vámi doporučená četba k tomu: Chybějí důvody pro jejich konání. Podle mne jsou pouze dva: uchování pracovní síly vězňů pro říši byť na jiném místě a obava členů stráží SS z narukování na frontu, když nebudou mít vězně, které budou muset hlídat. Oba důvody popírají svévolné zabíjení vězňů během transportu."

Tomáš Krystlík řekl(a)...

Vy jste, pane Kovanici, zřejmě jste jen formální alfabet! Nechápete česky psaný text. Tvrdil jsem, že jsou dva důvody pro tzv. pochody smrti: (1) mít koho střežit a (2) uchovat pracovní sílu vězňů na jiném místě. Že buď Váš intelekt to není s to pochopit, nebo spíše Vaše vnímání a hodnocení ovlivňuje osvětimský syndrom, za to já nemohu.

Anonymní řekl(a)...

Tedy, jedna věc se na Krystlíkovi uznat musí - má opravdu dobrý žaludek. Normálnímu člověku by se z toho, co tu předkládá, totiž jaksi musel obrátit.

Harpyje řekl(a)...

23. února 2012 16:48
Vědecká metoda zvaná Pi mal Daumen.
Jste směšný.

Kopretina řekl(a)...

TO: 23. února 2012 16:48
Co to je osvětimský syndrom? Jak se projevuje...?
Víte milý pane, Vy rozněcujete nenávist mezi Čechy a Němci a obviňovat Šamana, z "osvětimského syndromu", hezké...No jaký byste měl Vy syndrom, kdyby Vám hodní borci nacisti povraždili rodinu...Zaastávám myšlenky antinacismu a antikomunismu a relativizovat zločiny nacismu, že to bolševici dělali také, nebýt Hitlera, nebyl by Stalin! Kdyby Hitler nerozpoutal válku, nenapadl SSSR, Stalin by nevstoupil do války a východoevropské země by se nedostaly pod vliv stalinského bolševismu...Do války by vstoupili Američané a Evropu by osvobodili Američané, Britové a Kanaďané...

informace řekl(a)...

st das ein Mensch?
Ihr, die ihr gesichert lebet
In behaglicher Wohnung;
Ihr, die ihr abends beim Heimkehren
Warme Speise findet und vertraute Gesichter:
Denket, ob dies ein Mann sei,
Der schuftet in Schlamm,
Der Frieden nicht kennt,
Der kämpft um ein halbes Brot,
Der stirbt auf ein Ja oder Nein.
Denket, ob dies eine Frau sei,
Die kein Haar mehr hat und keinen Namen,
Die zum Erinnern keine Kraft mehr hat,
Leer die Augen und kalt ihr Schoß
Wie im Winter die Kröte.
Denket, daß solches gewesen.
Es sollen sein diese Worte in eurem Herzen.
Ihr sollt über sie sinnen, wenn ihr sitzet
In einem Hause, wenn ihr geht auf euren Wegen,
Wenn ihr euch niederlegt and wenn ihr aufsteht;
Ihr sollt sie einschärfen euern Kindern.
Oder eure Wohnstatt soll zerbrechen,
Krankheit soll euch niederringen,
Eure Kinder sollen das Antlitz von euch wenden.
Primo Levi, italský žid, který přežil Auschwitz: Se questo è un uomo, 1947

Kopretina řekl(a)...

Přikládám dějový snímek z Bratrstva neohrožených "Proč bojujeme"
http://www.youtube.com/watch?v=1PNjQi1Pmkc

Kopretina řekl(a)...

Tento kousek dílu zachycuje, proč bylo třeba rozdrtit nacismu, jaký je smysl vítězství, Churchill poznamenal"Jestliže neuspějeme, celý svět, včetně Ameriky se propadne do temného věku, jež zvrácená věda učiní děsivějším, snad i horším"...
Snímek je dějový, ale zachycuje děsivou realitu...

Schumacher řekl(a)...

Kopretino, Německo prohrálo válku napadením Sovětského svazu. Tam narazilo na silného protivníka a utrpělo zásadní ztráty. Američané by Evropu neosvobodili. Na to neměli kapacitu. Předtsvte si, že celá válečná síla Německa by se soustředila na západní frontě, při neexistenci východní. Evropa by byla německá a Německo by získalo blízkovýchodní ropné zdroje. Byl by uzavřen mír vnucený Britanii, pro kterou měl Hitler zvláštní slabost spojenou s obdivěm a respektem. Mezi tím by byl vyhuben zbytek Židů a a pokračováno v zotročování a selekci Čechů a Poláků. Nevím, jak by dopadli "spojenečtí" Slováci. Předpokládám, že po Hitlerově smrti by se nacismus postupně deradikalizoval, ale ještě by zahubil spoustu lidí. Jenže dopadlo to tak jak muselo dopadnout, protože cílem bylo dobytí a obsazení "životního prostoru" na východě. Tak Hitler "pozval" Stalina do Evropy. Jenže tím to nezačalo, je třeba jít dál proti proudu času a zkoumat co pozvalo Hitlera k moci, čím to bylo vyvoláno, čím bylo vyvoláno to před tím, včetně První světové války, událostí v Rusku, první,druhé a třetí Internacionály a tak dál. Každý jev má konkrétní příčiny, které jsou projevem předešlých příčin. A tak dál. I nynější události mají konkrétní příčiny a jsou příčinou událostí budoucích. To se sestává z takového počtu proměnných, že čím větší časové rozpětí a čím větší prostor, tím nižší možnost předpovědi variant a jejich pravděpodobnosti. Pozoruji, že řídící zásahy bruselského centra vedené stabilizující snahou, vyvolávají oslabení rovnovážných sil a to vyvolává další zásahy a tak dále. Vleklá hospodářská krize povede k zásadním společenským a politickým změnám a k dalšímu oslabení hospodářské produkce a konkurenceschopnosti. Vládnoucí politické starny nebudou mít za co nakupovat hlasy voličských mas. To povede k nárůstu radikalismu, nabídce zboží "rychlého a jednoduchého řešení". VYpadá to tak, že před více než dvaceti lety jsme v naději, že nás zalevno odveze do ráje, přesedli do lodi, která již začala nabírat vodu.

Kopretina řekl(a)...

Máte pravdu Schumachere a teď něco pro Krystlíka...
manželka Elsa doví, že jsou v táboře zabíjeni lidé - a to ženy i děti, proběhne mezi ní a Rudolfem tento rozhovor: (zkráceně)
Nic podobného mě ani nenapadlo! Jednoduše nemohu neuposlechnout rozkaz. Pochop to přece, to je pro mne fyzicky nemožné!" "Kdyby ti teda dali rozkaz," řekla s hrozivým klidem, "zastřelit malého Franze (jejich syn), tak bys to udělal!" Civěl jsem na ni jako omráčený. "To je přece nesmysl! Takový rozkaz nikdy nedostanu!" "A pročpak ne?" řekla s divokým smíchem. "Vždyť ti rozkázali, abys zabíjel malé židovské děti! A proč ne tvoje děti? Proč ne Franze?" "Protože by mně reichsführer nikdy takový rozkaz nedal! Nikdy! Je to..." Chtěl jsem říct: nesmysl, ale slova mi nečekaně uvízla v hrdle. S hrůzou jsem si vzpomněl, že richsführer dal rozkaz zastřelit svého vlastního synovce. Sklopil jsem sice oči, ale pozdě. "Moc jistý si nejsi!" odsekla Esla s hrozivým pohrdáním. "Kde je ta tvoje jistota? A kdyby tireichführer řekl, abys Franze zabil, tak bys ho zabil." .... "Udělal bys to!" řekla vášnivě, "udělal bys to!" Co se odehrálo potom, nevím. Mohu opřisáhnout, že jsem chtěl říct: "Samozřejmě, že ne," přísahám, že jsem k tomu byl pevně a jasně odhodlán, ale místo toho mi pojednou vyschla slova v hrdle a já odpověděl: "Samozřejmě."
A soudní přelíčení...
Odpověděl mi: "Mám tomu rozumět tak, že kdyby se to znovu opakovalo, vy byste to už neudělal?" Rychle jsem odpověděl: "Dělal bych to, kdybych k tomu dostal rozkaz." Dlouho na mě hleděl, růžová pleť mu náhle zrudla a pln pobouření se zeptal" "Jednal byste proti svému svědomí!" Postavil jsem se do pozoru a díval se přímo před sebe: "Promiňte, zřejmě nechápete moje stanovisko. Nemám právo zabývat se tím, co si myslím. Mou povinností je poslouchat." Vykřikl_ "Ale ne tak strašné rozkazy..! Jak jste mohl....! To je obludné... Ty děti. Ty ženy... Je vůbec možné, že jste nic necítil?" "To se dá těžko vysvětlit. Zpočátku jsem měl nepříjemný pocit, ale ten se postupně docela ztratil. Myslím, že bylo nutné. Jinak bych nemohl pokračovat. Pochopte mě, bral jsem Židy jenom jako jednotky, ale nikdy ne jako lidské bytosti. Soustředil jsem se na technickou stránku svého úkolu."
Bylo jasné, že soud nepřikládá mým poznámkám žádnou váhu, ale že se snaží to, co jsem říkal, použít proti mně. Během procesu vykřikl prokurátor: "Zabil jste tři a půl milionu lidí!" Požádal jsem o slovo a opravil ho: "Promiňte, zabil jsem jich jenom dva a půl milionu." V sále se okamžitě ozval hluk a prokurátor křičel, že bych se měl stydět za svůj cynismus. Ale já jsem neudělal nic jiného, než že jsem upřesnil nesprávné číslo.
"Byl jste tam tedy proto," vykřikl prokurátor vítězně, "aby bylo co nejvíc plynu na vyhlazení pokud možno co největšího množství lidí." "Byl to rozkaz."

informace řekl(a)...

Pro T. Krystlíka:
Sàzijiti, vócca di lupu,
màmmit’è pputtàna
e ppàtit’è ccurnùtu!
Sicilská zaklínací formule.

Harpyje řekl(a)...

Osvětimský syndrom? Pan Krystlík je impertinentní žvanil, který mluví o věcech, kterým vůbec nerozumí.
Viz:
20 Tomáš Krystlík | E-mail | 6. srpna 2008 v 17:01 | Reagovat
Löfflerovi
Lžičaři,
kdybys nelhal! Osvětimský komplex máš, bohužel, například tím, že máš vše zaevidováno, co kdo napsal, abys to mohl ve vhodný čas udat. To je eo ipso osvětimský komplex. To Ti říkám já, filosemita.
Körbel: Byl v době únorového puče v Praze, komunisty znova schválen pro roli vyslance v Bělehradě, kam posléze odjel.
Pravda zvítězí na prezidentské standartě je k smíchu.
Heil!
Tomáš
http://hedvicek.unas.cz/podezrela-osoba2.htm

informace řekl(a)...

Jéžíš Marjá,
teď jsem se mrkla na ten blog. Vždyť ten člověk je psychopat!
Bavit se sním znamená jen tu jeho nemoc podporovat!

Šaman řekl(a)...

Pro ty, kdo umějí chápat psané slovo ještě přidám další dva důvody pro tzv. pochody smrti:

Třetí: Odsunout co nejvíc vězňů z dosahu postupujících armád, aby nebyli osvobozeni.

Čtvrtý: Vyvraždit co nejvíc lidí, kterým se dosud podařilo přežít.

Oba tyto body jsou mnohonásobně svědecky zdokumentovány.

informace řekl(a)...

Dobře, Šamane,
teď jste mu odpověděl. Myslíte, že jste ho snad přesvědčil nebo umlčel?
Na to je zapotřebí jiného zákroku.
Upozorňuji znova § 261a zákona č. 140/1961 Sb., trestního zákoníku ČR:

Tomáš Krystlík řekl(a)...

Ad 22:08: To je právě projev Vašeho chorého mozku. K Vašemu bodu 3. Proč by to dělali, co by z toho měli? Když připustím Váš důvod, tak ten se dá nejsnadněji naplnit zabitím na místě. Čili jste hlupák. O Vašem bodu 4 platí totéž. Čili jste hlupák na druhou.

Než začnete s Vašimi kvaziargumenty je třeba zapojit intelekt, pane Kovanici!

Kopretina řekl(a)...

Také ještě před osvobození Mauthausenu, kde zemřelo 100 000 lidí, tak hodní borci nacisti ještě snažili nahnat nějaké lidi do tunelůů a vyhodit do vzduchu...Mauthausen osvobodili Američani 7.5.1945, den na to hrdý dobytek Wilhelm Keitel podepsal hrdě kapitulaci, promenáduje si v nádherné vyžehlené uniformě, ve vyleštěných holinkách, zatímco v Mauthausenu se ještě umírá...

A teď něco z Dachau...
http://www.youtube.com/watch?v=PH98iTYLrv4&feature=related
Autentické záběry které natočili spojenečtí kameramani...zlehčovat nacismus, fuj tedy! Každý zlehčovat nacismu by měl nějaké ty filmy shlédnout...

Šaman řekl(a)...

Well, tak myslím, že by na ukázku už stačilo. Zvláštní živočišný druh s vědeckým jménem PhDr., Ing. Tomáš Krystlík (též Thomas Krystlik) se zde již dosti vyřádil. Má svůj blog, otrlí masochisté ho mohou následovat tam. Anebo na jiné diskuse. Nic nového již neplodí, jen opakuje svoje umanuté fantazie. Již jsme s ním ztratili zbytečně mnoho času a zbytečně mnoho nenávisti sem nastlal. Metu podlahu.

Na všeobecnou žádost štamgastů, zejména našich německých přátel, budiž vyhozen z hospody.

Howgh!

Kopretina řekl(a)...

Tedy jak o nás domácích Češích mluví Krystlíkovci...Hezky po nacisticku, střílet méněcennou svoloč...

Re:Alena Hechtová, Jaroslav, 20.8.2011 23:31:49
David Werner, další zrůda z Hedvíčkovy sekty: ".. Postrilet je! Pamatuji se jak za totality Cesi rvali jak stare kurvy. Cumaky prilepene na vykladni skrine TUZEXu." "Vetsina (domacich) cechu jsou svine." "Cesi jsou ze 70 % zmrdi." "Cesi jsou hovada! Uz se tesim jak budou za pristi totality opet brecet jako stare kurvy a skemrat o darky ze zapadu. Nasrat a rozmazat. Cesi = scum of Europe" "Cesi jsou nemyslici dobytek." "Studoval jsem v curychu a mam Dr. sc. nat. z chemie. Nenavidim cechy!" http://hedvicek.unas.cz/2.htm
reagovat
zde na diskusi
http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/Medaile-pro-Masiny-na-pul-p-dele-vysmal-se-Cesku-tajemny-American-205799/diskuse?parent=929326

Šaman řekl(a)...

Prosím pana doktora inženýra Thomase Kristlika nechat odpočívat v pokoji a nekopat do něj. Již mu nechci dávat možnost zde odpovědět.

informace řekl(a)...

Sorry, STK,
při tom bordelu, co tu nadělal Krystlík, mi Vaše odpověď unikla. Omlouvám se. Napíšu až zítra.
Dobrou.

s.t.k. řekl(a)...

Takže vymeteno. Trochu mě leká fakt, že vždy tak potentní Vlastimil se téhle demagogické grotesky (nebo spíš burlesky) nezúčastnil. Že by se bál nepřichází v úvahu - a tenhle způsob boje přece bravurně ovládá, ne?
Dobrou, mám dost. Musel jsem dnes pracovat a práce sice osvobozuje, ale taky unavuje.

Jakub S. řekl(a)...

I, díík za toho Prima Leviho! Kde víc, a v originále?
Hani, možná nejen já jsem nepochopil, z čeho to je, ten tak působivý hovor vypravěče - stráže KZ(?) s jeho ženou a pak ten soud - ?

Jakub S. řekl(a)...

A neúčastnil jsem se v podstatě ani já, jen párkrát a marginálně či jen stručné stanovisko či přípodotek. N e b o ť mě zaujalo, a nemohl jsem tomu dva dny věřit, že nikoho z vás celou tu dobu a na všech těch šavlovačkách nenapadlo na to jeho do omrzení memorované "to a to se přece logicky nemohlo stát" opáčit něco zcela jiného, zásadního, než jste pastovali, oponovali atp. Ale ráno, dnes jsem šlapal kilometry na chatu a pak hodiny odhazoval metráky sněhu z příchodu a střechy kůlny a vůbec. A už je zase zítra.

informace řekl(a)...

Pro našeho hodného Jakuba před spaním

Se questo è un uomo
Voi che vivete sicuri
Nelle vostre tiepide case
voi che trovate tornando a sera
Il cibo caldo e visi amici:
Considerate se questo è un uomo
Che lavora nel fango
Che non conosce pace
Che lotta per mezzo pane
Che muore per un sì o per un no.
Considerate se questa è una donna
Senza capelli e senza nome
Senza più forza di ricordare
Vuoti gli occhi e freddo il grembo
Come una rana d'inverno.
Meditate che questo è stato
Vi comando queste parole.
Scolpitele nel vostro cuore
Stando in casa andando per via
Coricandovi alzandovi
Ripetetele ai vostri figli.
O vi si sfaccia la casa
La malattia vi impedisca
I vostri nati torcano il viso da voi.

Dobrou, Jakube.

informace řekl(a)...

Jakube,
já jsem s ním ze zásady nepolemizovala. Vím dobře ze sedmdesátých let, že s maniaky, psychopaty a štváči se nemluví.
Je to pod lidskou důstojnost.
Jen jsem mu hrozila zákonem a poslala nepřeložitelnou hroznou sicilskou nadávku, za kterou Siciliáni rovnou střílí.

Jakub S. řekl(a)...

No toto! Obratem. Sara possibile? Ráno si to budu říkat při snídani.
VčerA SI V MALÉ ZDEJŠÍ HOSPŮDCE S ITALSKÝM KUCHAŘEM požádali o dovolení přisednout dva Taliáni 60-70 (stůl je velký), očividně ze severu a poctivě rukama či drobným obchodem se ži vící. Stačilo nahodit oblíbené téma Berlusconi, Liga, I. jsou dva světy - a bylo vystaráno.Aji tady jich tak deset-patnáct je, dokonce asi tři tu jsou přiženění, třeba deset let. Všichni se už stadyma nechtějí hnout.

informace řekl(a)...

Psst, Jakube, nikomu to neříkejte, zvlášť těm Talináném u vás ne. Ono je to dost srozumitelné i ve spisovné řeči.

Nacpi se až praskneš, vlčí držko,
z matky kurvy
a z otce paroháče!

To je hrozná urážka pro l'onore della famiglia.

drak řekl(a)...

S Krystlíkem a jemu podobnými, by se asi mělo naložit v závislosti na pohnutkách, ze kterých konají tak, jak konají, tedy že šíří lež a nenávist mezi lidmi. Pramení-li jejich odporné chování z blbosti či nemoci, zasluhovali by bezbolestně a humánně utratit, nebo aspoň zavřít nadosmrti na uzavřené oddělení psychiatrické kliniky, pakliže to dělají pro peníze, zasloužili by utratit tak, aby to bylo dlouhé a bolestivé, tedy velmi nehumánně, nejlépe tak, jak naznačoval Schumacher, poslat v čase nazpátek, někam do koncentráku a do skupiny určené k likvidaci udřením k smrti, či poléváním vodou v mrazech. Víc k tomu asi těžko něco dodat.

Harpyje řekl(a)...

Názor autentického humanisty. :-/

OT, ale zajímavé:
Evropský institut odkazu šoa a v něm zastoupené české organizace - Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Federace židovských obcí v ČR, Terezínská iniciativa a Židovské muzeum v Praze - vyjadřují své pobouření nad protižidovskými výroky, které Adam B. Bartoš šíří prostřednictvím svého blogu. http://vera-tydlitatova.eblog.cz/evropsky-institut-odkazu-soa-spolecne-prohlaseni-k-nekterym-projevum-antisemitismu-v-cr-dokument
a Death to all juice http://vera-tydlitatova.eblog.cz/ach-ten-englistin-d :-))))

Anonymní řekl(a)...

Konečně se někdo pana Krystlíka zastal.

informace řekl(a)...

Páni,
tady se jede furt dál v historickým smejčení a v boji proti hlasitě kurvujícím paboukům, kterejm se to nezdá.
Jo, úklid musí bejt, i kdyby na pívo nebylo.
Přečtěte si vážení štamgasti, jak se dělá generální úklid a jakejm nebezpečím se při tom vystavujete.
http://precek.blog.denik.cz/c/115087/Muj-boj.html
A to eště na Psu recenzujou čtrnáct let starou knížku vo Havlovi.

Schumacher řekl(a)...

Draku, ale spravedlivě,kdo chce kam pomozme mu tam. Přesně do světa a do poměrů které obhajují, podle pravidla kdo s čím zachází, tím schází. Zatvrzelé komunisty vysadit do Sovětského svazu v roce 1937. Aby si užili toho k čemu se hlásí.

Schumacher řekl(a)...

Šamane, pátý důvod: neponěchat svědky.

informace řekl(a)...

Na pabouky a vostatní vobtížnej hmyz je nejlepší DDT. Na vostatní, za pabouky přestrojený, je lepší past s votráveným sejrem.
Jinak je vyhodíte dveřma a nalezou zpátky voknem.

Kopretina řekl(a)...

Smrt všem štávám... Ono je to na jednu stranu vtipné, ale na druhou stranu děsivé, z některých mohamedánů jde skutku strach...A Bartošovi jsou mohamedáni milejší než-li Židé..."Mladá pravice"? To není pravice, to je lžipravice! Žádný skutečně pravicově orientovaný člověk by takové hnusné názory nezastával, ano nezastával...Antisemitismus je doménou muslimů a levice, zejména levice, 90% všeho antisemitismu pochází od muslimů a levičáků, solidarita "s palestinským lidem", "aparteid" "palestinský holocaust", "zeď aparteidu"...a další takové hnusné lži...Dobytci...A podobné názory zastává Bartoš se Semínem, jsou totiž ve skutečnosti levičáci...

informace řekl(a)...

Tisková agentura AGI uveřejnila zprávu, že Putin v předvolební propagandě využívá sexuálních narážek. Jdu se tedy podívat na video, kde se mladá dívenka svěřuje stydlivě gynekologovi, že to bude poprvé. A má-li se spolehnout. Gynekolog ji ujišťuje, že její volba je správná, že s ním je to na beton. A při tom se mrkne na fotografii Putina.
http://www.youtube.com/watch?v=MbIzj21X0tU&feature=related
Nejdřív jsem myslela, že agentura naletěla na nějakou kachnu, ale pak komentáře pod videem mě přesvědčily, že je to pravda:
"ебаный бред... где смысл ? на помойку всех во главе с ПУТИНЫМ...."
"Братья россияне, гоните нахуй этого Путина, нахуй!!!"
"Фу, какая пошлятина! Неужели это может кого-то побудить голосовать за Путина?? Скорее наоборот."

Kopretina řekl(a)...

Jakube, ten působivý rozhovor je z knihy Roberta Merleho, Smrt je mým řemeslem...Žalobce vyslýchá Rudolfa Langa (což není nikdo jiný než Rudolf Hoess), dílo zachycuje zvrhlé myšlení tohoto muže a všech esesmanů v Osvětimi a jiných vyhlazovacích táborech...Milující otcové a masoví vrazi...

mM řekl(a)...
Tento komentář byl odstraněn autorem.
Kopretina řekl(a)...

Takže pán je popírač holocaustu? Dílo detailně popisuje zločiny ne vyhlazovacích táborech a více se s Vámi o tom bavit nehodlám...S nacibolševikem a islamistou se bavit nebudu...

Větší vlastenec řekl(a)...

Němec je Němec je Němec

Nevím, o čem tady diskutujete, drazí vlastenci a milá vlastenko.
Stačí přece napsat, že Krystlík pracuje v německém žoldu. Jako například Lidovky. Nebo V.Havel, neblahé paměti.
A Němci - to jsou naši dědiční nepřátelé. Kdysi nás zatáhli do Evropy, později do Třetí říše, nyní do Euroameriky, EU a NATO.
Prostě - Němci se nikdy nezmění.
Tuto prostou pravdu jsme sáli s mateřským mlékem, potvrzovali jsme si ji po celé své životy, předáváme ji svým dětem a vnukům. Nejdříve ve svobodné, Němců- a Židůprosté (téměř) ČSSR, a nyní v okupovaném, o Slovensko oloupeném, kapitalistickém a demokratickém Česku.
Takže ještě jednou : Němci se nikdy, nikdy nezmění.
Stejně jako Židi.
Dokud jejich otázku konečně nevyřešíme, zůstanou hrozbou pro celé Slovanstvo, pro celý náš slovanský společenský systém - socialismus.

Myslete na chorál, malověrní !

Moby Dick řekl(a)...

K Anonymní řekl(a)... Konečně se někdo pana Krystlíka zastal.
24. ÚNORA 2012 10:23

Krystlíku, nemyslete si, že když se nepodepíšete, že nejste jasnej. Nemáte sem přístup ani v převleku.

Větší vlastenec řekl(a)...

Ještě vyhoďte ty hanebné emigranty, drahý vlastenče Velrybo.
Dle mého názoru nezáleží na místě jejich zločinného pobytu - ať už žijí za jidášský groš v Německu, USA nebo Austrálii, jsou to zrádci Vlasti a národa. Jako Krystlík.
Bylo by už načase dát jim najevo, že o jejich "pravdy" nestojíme.

Čest a Nazdar !

Kopretina řekl(a)...

Napsat sem, aby nikdo nebral Roberta Merleho vážně, to potřebuje silný žaludek...systematické popírání nacistických zvěrstev...Všichni jsme poznatelní, podle jazyka, způsobu slovního vyjadřování...

Moby Dick řekl(a)...

Podivuhodné pane vlastenče nikoli nejmenší, že jste se k onomu Thomasovi K. absolutně nevyjadřoval. Že jste nenašel na jeho výrocích nic, co by bylo hodno Vaší sžíravé ironie, pálící jak žíravina. Možná jste jen bezmocně sledoval, jak Vám bere témata. Nu nic, Krystlík je vyhozen dveřmi, oknem i komínem, máte tu zase prostor.

Takhle: Šaman Krystlika varoval včas. Včas varoval všechny. Od okamžiku, kdy se čtenost dostala na 300 chápeme více důvody Ondřeje Neffa k registraci. Ta mu nepomohla. Zařídil se tedy na své hyena.cz, že tam nemá možnost diskuse žádné. Kdyby to mělo nastat zde, tak Šaman zavře krám - protože by to nemělo smysl.

Myslím, že je zde místa dost i pro poněkud nekorektní vyjádření i za hranou zákona. Ale ani zde to místo není nekonečné. Pamatujte na to!

>>://

Větší vlastenec řekl(a)...

Hlavinka Vám to asi nepobere, milá Kopretino, ale R.Merle byl levičák jako Brno.
Přečtěte si např. http://fr.wikipedia.org/wiki/Robert_Merle

Hezký večer přeji.

Větší vlastenec řekl(a)...

Nevyjadřoval, neboť mám průs ..švih.
Díky všem zdejším vlastencům.
Co se stalo ? Vedoucí přítel si přečetl moje příspěvky do diskuzí. Následně si přečetl diskuze i články daleko dozadu - a pěkně mi umyl hlavu.
Že tady už DÁVNO nemám co dělat. Že tady nemám ztrácet čas. Neboť, jak řekl Nejvyšší soudruh, soudruh Lenin : Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní.
A vy jste zde všichni zdraví jako řepy. Vy prostě NEPOTŘEBUJETE soudružské a přátelské slovo - vystačíte si sami.
Prostě - budu muset na jiný blog. Někam, kde působí nepřátelé Vlasti a socialismu.

Čest a Nazdar !

stk řekl(a)...

Kopretinko, rozdělování lidí na levičáky a pravičáky je stejné, jako kdybyste striktně dělila lidi na blondýny a brunety - a nic mezi tím. Tohle dělení je jedna s floskulí, které tady lítají jak vlaštovky.

s.t.k. řekl(a)...

Proboha! ...Z floskulí!... Překlep na hranici debility.

Kopretina řekl(a)...

STK, ať mě Harpyje nebo VV neobviňuje z kecání, mám načteno hodně "článků" od našich levicových žurnalistů (Tereza Spencerová, Daniel Veselý, Jan Čulík, Václav Hořejší...nebudu vypisovat celý seznam), takže o tom něco vím, na levičáky já mám čich, stejně jako Kobylka Lajda, ta ví, co jsou levičáci za hnusnou nenávistnou antisemitskou svoloč...Tak mě prosím nekamenujte...

Harpyje řekl(a)...

Tohle už tedy opravdu přestávám chápat.
Vlastenec se provinil tím, že zde nějakou dobu nebyl, a proto se nevyjádřil ke Krystlíkovým příspěvkům?!

Kopretina řekl(a)...

A ještě STK, neexistuje žádná střední cesta, buď jsme nalevo a nebo napravo, buď jsme s Židy a Izraelem nebo muslimy, nejde stát mimo dobro a zlo, nejde sloužit dobru a zároveň zlu, musíme si vybrat stranu, nelze být s Churchillem a nebo s Hitlerem...Jinak to nejde...U mě je vše jasné...

STK řekl(a)...

Ano, Kopretinko.
Černobílé vidění je právě to, co mě na Vás nejvíc děsí. Když se takových sejde víc, je to velmi smutná podívaná. V životě jen zřídka narazíte na binární řešení ano/ne. I když některé případy jsou jasné - buď je ten granát atrapa nebo není. Nebo komunistické heslo: "Kdo nejde s námi, jde proti nám!"

Kopretina řekl(a)...

Jistě, asi nejde všude prosazovat binární řešení, ale co se týká Izraele a Arabů, tam je vše jasné, buď jste s Židy a Izraelem nebo muslimy, v této otázce není střední cesta...Věřte tomu...Já píši hlavně o arabsko-izraelském konfliktu...

Větší vlastenec řekl(a)...

Ale to tady přece všichni vědí, milá Tabulo raso, o čem píšete, pořád. A pořád. A pořád.
Snad nikdo zde nepochybuje, že máte "načteno" mraky článků, čert ví jakých. A že prostě MUSÍTE "načtené" informace dělit na nahoře/dole, jinak byste v tom měla NAPROSTÝ hokej.
A to je právě to, co na Vás mám rád. Ano, já, český vlastenec snad nikoli nejmenší, já, pokrokový, levicově založený člověk.
Protože zásada "Kdo nejde s námi, jde proti nám" je ZÁKLADNÍ zásadou našeho pokrokového slovanského zřízení. Takové zásadové, nekomplikované, rozhodné lidi jsme vždy potřebovali, vždy potřebovat budeme.
Vlevo/vpravo. Jako Mengele na rampě (resp. A.S.Pergill v budoucnu, snad brzkém) :Život/smrt. Střední cesty není.

Mimochodem, milá Tabulo raso : Oceňuji, NESMÍRNĚ oceňuji, že Váš vztah k buzerantům je NAPROSTO stejný jako náš. Ano, pokrokoví, levicově založení, to jest zdraví lidé nepodléhají západním dekadencím typu homosexualita apod.
Proto jsme nechutné úchyly vždy zásadově potírali. Naši íránští spolubojovníci je rovnou věší; hned vedle úchylných izraelských špiónů.
A hitlerovští fašisti buzeranty zavírali do stejných lágrů jako Cikány a Židy.

A ještě, milá Tabulo raso - až opět zvítězíme, až se opět zbavíme euroamerické nadvlády, tak zatočíme se VŠEMI úchyly. Nejen tedy s homosexuály, ale i heterosexuály, kteří praktikují tzv.anální styk.
Předpokládám, že Vám už bylo 18, takže se můžete podívat na anglickou wikipedii, na příslušný odporný článek o odporných praktikách oněch heterosexuálních úchylů.
Anebo raději ne. Poznání takových zvěrstev ze Sodomy by mohlo otřást Vaší křehkou psychikou stejně silně, jako poznání levicovosti Vašich oblíbených postav (Merle, Ježíš).

Dobrou noc přeji.

Kopretina řekl(a)...

I Vám přeji krásnou sladkou noc, do mého věku Vám nic není, ale velmi Vám oceňuji, že mi chcete dát lekci sexuální výchovy, mně nezkažené duši, jinak na terciálním stupni vzdělávání raději ne, ale nechtěl byste si přivydělat jako učitel sexuální výchovy na základních a středních školách, seznamovat žáky a studenty v oblastech sexu, aby děti věděly, co mají dělat, jak předcházet kapavce, syfilidě a AIDS, to byste možná zvládl. Klidně vyprávějte, přehánějte, jistě jako zkušený pán máte co říci, no nebo raději ne, zde nejdou porno stránky, nebo Šamana dostaneme do vývrtky...Sladkou noc, dobrý muži, příteli Vlastenče. :-)

STK řekl(a)...

Srdečný pozdrav pro znovunazeného Vlastimila V.!
U Merleho si nejsem tak jist, že ve spektru spisovatelů patří zrovna na tu stranu, kam ho stavíte - "Muži pod ochranou" jako oslava levicovosti moc nevyznívají - ale mohu se mýlit. Možná byl víc zelený než červený. (Všimněte si, že smícháním zelené a červené barvy vzniká hnědá. Symptomatický fakt!
Že "Ježíš byl komouš" jsem už slyšel mnohokrát. Nevím, nikdy jsem s ním o tom nemluvil. [;>)))
Pokud ano, silně předběhl dobu...

Větší vlastenec řekl(a)...

Opravdu můžete ?!?

s.t.k. řekl(a)...

Na tom přece není nic divného, to může každý!

Anonymní řekl(a)...

Za irak afganistan a lybii neodsoudili nikoho.

Větší vlastenec řekl(a)...

Kdyby jen za Irák, drahý anonymní vlastenče, za akce CIA v Afghánistánu, za mezinárodní agresi proti libyjskému lidu !
Ale nikdo nebyl odsouzen ani za agresi proti Vietnamu, proti lidové Koreji, proti Grenadě atd. apod.
Ani za největší masové vraždy všech dob - za Hirošimu a Nagasaki - nebyl nikdo ani postaven před soud ...

Takže není divu, že doposud žádný žoldák US Army nebyl odsouzen za známé řádění v západních Čechách v r.1945.

Ach, kéž bychom některého z nich ještě zastihli naživu, až osvobodíme pracující lid Ameriky od imperialismu a demokracie ! Kéž bychom ještě stihli postavit před Lidový soud alespoň jednoho záštiplného starce, kdysi arogantního žoldáka, jenž násilím zabránil našim otcům a dědům ve vykonání spravedlivého rozsudku nad německými fašisty a jejich rodinami !

Zabraňme snahám o revizi výsledků 2.světové války ! Německo musí zůstat rozdělené a Československo jednotné !

Větší vlastenec řekl(a)...

Božínečku, Vy jste ale žertéř, vážený STK !
Vážně je s Vámi sranda k pos ...mání.
Ano, už jenom kvůli Vašim žertům hravým i dravým se mi bude těžko z Doupěte odcházeti.
Nu, co nadělám; rozkaz je rozkaz. Dura necessitas, jak říkáme my zedníci.

Nicméně, vážený STK, jsem nucen Vám připomenout, že ne všichni čtenáři Vašich příspěvků mají Vaše kvalitní socialistické české vzdělání. Někteří dokonce absolvovali pouze kapitalistické, to jest BLBÉ školy. Tito nebožáci by mohli být Vašimi žerty zmateni.
Takže si dovolím Vaše třeskuté fóry uvést na pravou, byť suchopárnou míru :

1) Tzv. Ježíš byl (pokud tedy vůbec byl, pokud nejde jen o legendu) opravdu silně levicově založený. K našemu pojetí boje za práva lidu (= komunismu) se přiblížil několikrát (viz např. tzv.nasycení zástupů, vypráskání židovských spekulantů z Chrámu). Více v tzv.Bibli*).
2) Ne každý levicově založený člověk musí nutně být „komouš“.
3) Smícháním červené a zelené vzniká žlutá

Mimochodem, R.Merla nestavím na stranu spektra. Takové divné věci prostě nedělám.
Laskavě si přečtěte **) závěr rozhovoru s pětadevadesátiletým spisovatelem.

Na závěr otázečku, vážený STK : O čem tak obvykle mluvíte s Ježíšem ?
Děkuji Vám předem za odpověď, a zůstávám s pozdravem Míru zdar !

----------------------------------------------------------------------
*) Ano, mám na mysli onu děsivou knihu našich dědičných nepřátel křesťanů, knihu, jejíž stránkami jsme my ateisti a agnostici ochotni si kdykoli vytřít řiť.
**) Pro Vaši informaci : Rozhovor je veden v jazyce Žabožroutska. Čili země, kterou jste tak skvěle poznal během svých cest rychlíkem do Španělska.

Větší vlastenec řekl(a)...

Eh kletě !
Chybička se vloudila. Má být "jejímiž stránkami".

Z chybu se omlouvám všem vlastencům a vlastenkám.

Anonymní řekl(a)...

Zdravím pana profesora P.S.
Pierre R.

informace řekl(a)...

Levičáků bylo, je a bude. Periodická tabulka prvků je proti tomu hadr.
A každej si myslí, že ta pravá pravda je zrovna ta jeho.

STK řekl(a)...

Vlastimile Vlětší,
jako obvykle jste mě přesvědčil (čti umluvil). Jen třikrát si dovolím oponovat:

- Jediným pozitivním výsledkem toho všeho shonu (1968 ve Francii) bylo sexuální osvobození. Nakonec holky spaly s klukama bez pocitu viny. pravil Merle.
Tož věk se už na Robertovi M. podepsal. Co naplat, ti, které netikne nebo nesežere rak, skončí právě tak. Nakonec je dožene ten Němec, co jim předtím jenom schovával věci.

- S Ježíšem zásadně nehovořím, asi bychom si nerozuměli. Moje poznámka se týkala omylnosti lidské. Dovolte citovat mou základní životní pravdu, tzv. Osgoodovu větu: "NIKDO NENÍ DOKONALÝ!" s Kocourovým dodatkem "Ani já nejsem!"

- ad smísení zelené a rudé: Proveďte laboratorní pokus. Vodovky postačí.

Nakonec mi dovolte vyjádřit vážné pochyby o smysluplnosti Vašeho avizovaného odchodu z Hospůdky. Klidně si vezměte klobouk z věšáku a držte ho pořád v ruce. To stačí. Po vašem odchodu by někdo jiný musel začít hrát vaši roli. A kdo?

Větší vlastenec řekl(a)...

Pro Vaši informaci, vážený STK :

* Letitého spisovatele nedohnal "ten" Němec. Duševně stále svěží autor pouze připomíná vlastní, i v ČSSR slavný, román “Derrière la vitre“.
A taky tzv. sexuální revoluci.
Ale tím se prosím neznepokojujte.

* Ach, takže s Ježíšem raději nehovoříte ? No se mi ulevilo. Už jsem si myslel, že míváte záchvaty schizofrenie i v náboženské oblasti; nejen tedy v politice (viz např. Váš názor na vlastizrádce Havla).

* Až dostanu do rukou vodovky a do vlastnictví čas, budu matlat barvy jednu přes druhou. Do té doby se musím spolehnout na práci jistého zarputilého Skotáka.

* Klobouk samozřejmě nenosím. To ponechávám buržoustům a intelikentům. Nosím placatou čepici; a když je velký mráz, tak čapku-ušanku.

* Odchod z Doupěte mohu jen odkládat. Mám jiné povinnosti, než přesvědčovat přesvědčené.
A vy zde jste přesvědčenými zastánci národního socialismu; i když si to někteří z vás zatím neuvědomují. S výjimkou těch zbývajících zrádných emigrantů samozřejmě; ale těch se Ó Velký Šaman též snadno zbaví. Pak zde budete, KONEČNĚ, jen mezi svými.
A co se týče mých případných návrhů optimálních způsobů konečného vyřešení otázky všech nepřátel Země České - v Doupěti jsou mnohem větší odborníci. Ano, zdejší vlastenci zvládnou všechny potřebné role, až přijde čas : A.S.Pergill bude stát na rampě, pěstěným prstíkem bude ukazovat vpravo/vlevo, a vlastenci typu váženého draka poženou vyselektované do příslušných komor.
Vy byste mohl celou scénu, celý tábor, ozvučit nějakými veselými pochodovými písněmi, a třeba áriemi z národních oper.

Čest a Nazdar !

Jakub S. řekl(a)...

POZOR, ATTENTION, ACHTUNG! Už jenom dnes můžete na www.dafilms.com shlédnout unikátní hodinový film Arnošt Lustig - DEVĚT ŽIVOTŮ. Legálně, zadarmo. Od zítřka tedy dál taky, jenže - už ne grátis, panstvo. Ověžřil jsem si, začalo to fobře. Tak jsem to zhasl, du do kavárny a pak se natěšený na to dám. Viděl jsem AL na besedě v Němec- é Slovanském domě na příkopech v květnu 67. Byl tam aji třeba s. Mňačko, oba vzápětí svou zemi zradili emigrací. Tož tak.

Jakub S. řekl(a)...

- na P ř í k o p e c h , Graben, rozumí se, že.

STK řekl(a)...

Ano pane.
Mám už pár roků tu knížku doma. Ne za sklem, jen tak volně v polici. Dokonce (možná mi to nebudete věřit) jsem ji i četl. Ale zrovna o téhle nebyla řeč - pokud si dokážete vzpomenout. K ostatním by to bylo podobné - nehodlám se před Vámi nějak obhajovat. Nejste na to pro mě dost silná autorita. Opět totéž - potřebujete vyhrát. O.K., vyhráváte.

Ale abych to zkrátil: z mé strany finito. Věta A vy zde jste přesvědčenými zastánci národního socialismu; i když si to někteří z vás zatím neuvědomují. už tak nějak překračuje hranici mého smyslu pro humor. I hranici dobrého vkusu.

Větší vlastenec řekl(a)...

Jakubovi S. :
Lustig a Mňačko, ti kosmopoliti, měli nějakou SVOU zemi ??
Jedině tak Izrael; možná.

Mimochodem - Mňačko se ze "země zaslíbené" dosti rychle vracel do toho "děsného" Československa. A pak raději žil mezi fašisty, než mezi "svými". O něčem to svědčí, že ?

Světu mír !

Anonymní řekl(a)...

To není humor, vážený STK, to je POTĚŠITELNÝ FAKT.
Na národním socialismu přece není nic špatného, zvlášť když se propojí se socialismy jiných národů v mezinárodní socialismus.
Národní socialismus jsme Marxužel nemohli vybudovat ihned po osvobození od Rakouska, právě vinou přítomnosti obrovských menšin; po osvobození ČSR Sovětskou armádou jsme zbylé menšiny humánně odsunuli, výrobní prostředky humánně znárodnili, a konečně jsme vykročili na vysněnou cestu.

Nyní národní socialismus BYTOSTNĚ postrádáme. Přečtěte si SVOJE VLASTNÍ příspěvky okem nestranným. No já vím, že je to téměř nemožné, ale jde to.

Musím padat, takže : Čest a Nazdar !

Jakub S. řekl(a)...

Sunt certi denique fines. Jsou určité konečné meze. Čili: vocamcáď až pocamcáď.

Anonymní řekl(a)...

K tvrzení "Nyní národní socialismus BYTOSTNĚ postrádáme" (9:53). Zajímavé, jakým bludům Češi věří. Češi vynalezli nacionální socialismus na konci 19. století. Pak se ustavila DSNAP v Sudetech, pak její pendat ve Vídni, aby nakonec vznikla NSDAP v Mnichově. Všechny strany dnes v ČR jsou nacionálně socialistické, včetně komunistické.

Jakub S. řekl(a)...

Ne, Češi národní socialismus nevynalezli. A: v ustálených, dávno jako celek chápaných souslovích, názvech, termínech se změní přečasto i původní význam jednotlivých složek. Mluvím o sousloví národní/nacionální socialismus.
A velmi často se zaměňuje sociální a socialistický, pozor.

Větší vlastenec řekl(a)...

Pro Lenina !
Ten "Anonymní" ze 14:53 je samozřejmě moje malost.

Čest !

Jakub S. řekl(a)...

Samozřejmě.

Anonymní řekl(a)...

Jakubovi S.: Nemáte pravdu. Nacionální socialismus byl ryze českým vynálezem. Nacionální a národní jsou homonyma. Nacionální socialismus je přesvědčení, že socialismus se dá nejlépe rozvíjet na národní bázi.

Jakub S. řekl(a)...

No tak věřte, že máte pravdu, mně je to jedno. Ostatním případně obšírněji popíšu soukromě, jak to s tím propojením nacionalismu a socialismu koncem 19. století bylo...

Tomáš Krystlík řekl(a)...

Jejda, Jakube S.! Nebyl byste tak laskav a nepopsal byste to mně! Mne to též zajímá! krystlik@seznam.cz

informace řekl(a)...

A ejhle, náš paan Zucchettino je tady zase. Pozor, abyste s tou tykví neskončil v troubě, pečená s medem je docela jedlá.

Větší vlastenec řekl(a)...

Devět životů A.Lustiga ?
I jiný „český“ Žid jich tolik měl.
Doporučuji k přečtení knihu "The Nine Lives of Otto Katz" (autor Jonathan Miles).
Zasmějete se řadě nepřesností, poučíte se o pravé podstatě kosmopolitů.

* * * * *

V této souvislosti mne napadlo : Všimli jste si, drazí vlastenci, jak příznačně rozdílný postoj mají k jednotlivým našim dědičným nepřátelům určité osoby ?
Se slovním spojením "Němec - náš dědičný nepřítel" všichni souhlasí. Ale zkuste napsat jinou historickou pravdu "Žid - náš dědičný nepřítel", a rázem jsou všude vidět vyceněné zuby a pěna u h... úst.
No nic.

Čest a Nazdar !

informace řekl(a)...

Páni
z těch žvástů na českém webu by člověk docela zblbnul. A přečtěte si články a komentáře na Psu! To je pro lidi, co nemají nic na práci.
Jdu raději dřív vyplnit dotazník ke sčítání obyvatelstva. Abych si nakonec nepopletla vlastní osobní údaje.

Šaman řekl(a)...

Ke Krystlíkovině: "Češi vynalezli nacionální socialismus na konci 19. století. Pak se ustavila DSNAP v Sudetech..."
To je přesně sudeťácky nepřesné. Češi nejdříve vynalezli "národní obrození", a jejich národovectví/nacionalismus byl především obranného charakteru. Ať už 1948, tak za punktací. Svůj "národní socialismus", který v žádném případě není totožný s nacismem (jak se nepřátelé pana president dr. Edvarda Beneše snaží neustále podsouvat) Češi nevynalezli, založili stranu toho jména.

Nacismus vynalezli sudetští Němci chvíli po tom, co se poprvé pokusili rozbít naši vznikající státnost v letech 1918, 1919. Krystlíci se o to z nějakého důvodu snaží dodnes

Zase jsem nemazal, no. On zde stačí jeden takovej vlastenec! Budu se muset polepšit.

\ :-)

Jakubovi: Neházejte perly svini.

Šaman řekl(a)...

Omluva za překlep: 1848, ne 1948. Ta století tak běří… a ty národové si v nich tak uchovávají svůj charakter…

Šaman řekl(a)...

K Vlastencovině: »"Němec - náš dědičný nepřítel" všichni souhlasí. Ale zkuste napsat jinou historickou pravdu "Žid - náš dědičný nepřítel", a rázem jsou všude vidět vyceněné zuby a pěna u h... úst.«

"Historická pravda" je, že se národové a pronárodové něměly nikdy vzájemně rádi. Prosím soudruhy vlastence, aby si uvědomili, že dnes již (asi tak od r. 1918) není Žid náš dědičný nepřítel, ale dědičným nepřítelem není ani Němec. Do role dědičného nepřítele se pasuje ten, kdo vyzvedává nepřátelství minulosti, aby ji mohl použít v budoucnosti. Dnes to je snad pouze pátý bavorský kmen, který si říká "sudetští Němci", tedy přesněji příjemci státních dotací pro národnostní menšiny a ublížené chudáky, ještě přesněji: Pro ty, kteří se prohlásili za jejich vůdce a mluvčí.

Větší vlastenec řekl(a)...

K typicky humorné Velké Šamanovině :

Vůdcové našich dědičných nepřátel (Merkelová, Sarkozy a další) se za jejich vůdce a mluvčí neprohlásili. Byli zvoleni ve volbách, jako např. Hitler, v nesvobodných buržoasních volbách.
Což snad dostatečně osvětluje povahu oněch tzv.velkých evropských národů.

Mimochodem : Pro oficiální místa Rakouska-Uherska byl dědičným nepřítelem roduvěrný Slovan. Pro Rakušany a Uhry je jím dodnes. Takže implicitní tvrzení "Žid měl v Rakousku-Uhersku horší postavení než v ČSR" je vážně VELMI vlastenecké.
Ledaže - ledaže by zde někdo (účelově ?) zapomínal na velkého českého vlastence dr.Baxu, a všechny ostatní bojovníky za vlast a národ.
Možná zde někdo zapomíná (??), jak hystericky plivali Němci, Židi a jejich přisluhovači na naše Rukopisy.
Takže jen stručné připomenutí :
„Ta pakáž německá závidí nám tu drahou starou památku a rádi by nás o ni připravili.“ (B.Němcová)
"Ty Masarykovy vývody nejsou téměř ke čtení; člověku jde hlava kolem. On chce, aby byl Rukopis falešný, a už říká, že je a teprve hledá důvody!" (Jan Neruda)

Naše pravda vítězí !

Větší vlastenec řekl(a)...

Jen pro upřesnění : Národní socialismus je národní socialismus.
Neplést proto náš nársoc s hitlerovským fašismem.

Čest a Nazdar !

informace řekl(a)...

Můj příspěvek zas skončil někde jinde. Pod článkem Německé vyrovnání.

Jalub S. řekl(a)...

ČRo Brno, Ostrava atd. 19.30 - mluví Lustig, ode dneška až do pátku!!

Větší vlastenec řekl(a)...

Mluví Jiřina Švorcová, kdykoli : http://www.youtube.com/watch?v=AKkJ1Csgf_A

Anonymní řekl(a)...

Picka si vážím o několik řádů více než Lustiga a s tichou úctou lituji, že jsem ho málo četl.

Jakub S. řekl(a)...

J.R.Picka, satiricka? No četlo se to často s požitkem, mělo to říz a vtip a stručnost. A nebylo to dycky o imprálistech apod. No dyť byl taky zajordánský Slovan. Ale srovnávat tak nesourodé, ve všem různé lidi - a o pět řádů - no tedy. Jestli to měla být jízlivost, aspoň u mne nevyšla, sorry.

Anonymní řekl(a)...

kaju se, mírně jsem to pro sichr přehnal, ve skutečnosti je rozdíl jen půl řádu.

Větší vlastenec řekl(a)...

Odhadl bych, že příspěvek Anonymního vlastence trefil svůj cíl.
Neboť bývalý vězeň Bohumil Pick, autor jednoho ze svědectví ve sborníku „Přežili svou smrt“ (http://www.zasvobodu.cz/clanek.php?c=141), dozajista nezradil svou vlast.
Na rozdíl od A.Lustiga.

Ovšem „zajordánský Slovan“ - to je skvělé. Okamžitě adoptuji; děkuji. Máte na to copyright ?
Ten výraz je skoro stejně tak dobrý jako „Hnědočech“.

Dobré ráno přeji.

Jakub S. řekl(a)...

Aha vlastně, Bohumil Pick. No jo, tak tós is was anders.
To se v mé rodině běžně říká od nepaměti, tedy od 19. století. Mí dědečci měli své stolní společnosti u Lustiga či na dnešní České (a babičky u Sedláčka či Tomana) a jiný stůl patřil zajordánským mariášníkům. Občas někdo na chvíli přešel ke kolegům a opačně. Taktéž to fungovalo v deutschsprachig kavárnách města. MMCh tehdy byli v mém zemském hlavním městě zajordánští Slované aji Transjordandeutsche. Většinou ale na jazyku nijak netrvali, tós wá´´ne nébnsache, verstanden, heršoft´n? Navždy zaniklý ztracený zmizelý svět mého rodného štatlu. Není, nebude, nikdy nebyl. Viz začátek a konec Legendy Emöke.

Větší vlastenec řekl(a)...

No, jak Vás tak čtu a poznávám, "vážený" Jakube S., tak si znovu uvědomuji naši největší chybu : NEDŮSLEDNOST.
Neprovedli jsme důsledně očistu naší vlasti, a pykáme za to. Ale naše rmutná současnost a (nevyhnutelně) krvavá budoucnost nás snad poučí. Ano, po našem opětovném vítězství nad Euroamerikou, multikulti a globálnem již snad KONEČNĚ budeme důslední - tentokrát se po husitsku a po leninsku vyrovnáme se VŠEMI dědičnými nepřáteli.
Snad si již nenecháme v našem národním kožiše blechy typu Havla, Schwarzenberga, Slánského atd. Snad již, po těch zkušenostech, nenecháme na svatém území naší Vlasti osoby ochotné a schopné němčit.

Světu mír !

Anonymní řekl(a)...

Pro pana Většího vlastence nabízím další inspiraci pro adoptování (copyright je zřejmě propadlý, měli ho pánové Vlastimil Rada a Jaroslav Žák - viz jejich kniha Bohatýrská trilogie):

"Scény nepopsatelné krásy a mravní síly se odehrávaly na historickém místě před radnicí, na témž místě, kde Zbyněk z Kozodoj byl před staletími pasován na rytíře a kde nedávno, krátce před světovou válkou, byla upálena poslední čarodějnice. Majitelé obou syrečkáren, pánové Rosenduft a Blumenthal, z nichž jeden byl jmenován velitelem a druhý generálním inspektorem oddělení pro plynovou válku, podali si ruce před vlhkýma očima tisíců, potlačivše v sobě nejen staletou konkurenční zášť, nýbrž i známou slovanskou nesvornost".

"Ryčné "u boj! U boj!" zahřímalo kolem stolu, doprovázeno frenetickým potleskem; zaharašily dřevěné poháry a již tu kmet vedle kmeta, muž vedle muže povstali, stařešinové v čele: Triburůžek Storoh šedobradý, junák širokoplecí Zbůj Skočdokaše s kníry převislými, Drslav Hastrdle, kdysi bakalář, nyní vladyka škol obecných a měšťanských, Střezivoj Jimram, písmák a knihkupec, Dimír Budivoj, kastelán hradu silnohlasý, bývalý mendík a nyní školník Přech Dynibír, Božej Volejbal, sportiéř přeudatný i Brankoslav Glagól, fanda staroslávistický, Spas Huspenina, lech biřiců zeměpánových, Česlav Rosenduft, zdatná haluz Slovanů palestinských, Setěch Praskota, Přemek Jasoň, Chval Skalata, Dovtip Zdravohryz a jiní a jiní, všichni podle věku a hodnostní třídy přicházeli k velikému Chrastěji, Šumichrástu to Malbohánovi, vznešenému předsedovi svému, který tu stál velebně vzpřímen, …. "

Oba výňatky pocházejí z knihy Dobrodružství šesti trampů (nové pověsti české), která je součástí Bohatýrské trilogie. Když autoři psali mezi oběma světovými válkami tuto knihu, nikdo netušil, co to bude šoa…. Viz též http://ld.johanesville.net/zak-04-bohatyrska-trilogie-2-z-tajnosti-zizkovskeho-podsveti

Větší vlastenec řekl(a)...

A co já s tím jako ?
Třeskutý humor zestárlých leč stále nedospělých absolventů středních škol - to raději adoptuji v pražské ZOO nějakého švába.

Navíc nejsem žádný "pan", takže si koukejte ... protřít zrak.

Dobré ráno.

Anonymní řekl(a)...

Ano pane soudruhu (nebo snad soudruhu pane?), už mlčím.

Kopretina řekl(a)...

Bezvadný článek na Psu má pan Frýbort o levicovém antisemitismu, levicové zášti proti Izraeli, píši to zde dokola a mnozí to nesou nelibě...