úterý 21. února 2012

Šlo o bezpečnost Evropy

Šaman v Ústí
(Report z konference "Odsun Němců z Československa – 65 let poté" kterou dne 29. listopadu 2011 uspořádala v Ústí nad Labem Univerzita J.E. Purkyně společně se skupinou Evropských Konzervativců a Reformistů Evropského parlamentu definitivně končí. Zveřejňuji střípky z následující debaty. Skutečně jenom střípky, protože v diskusi se mluví rychleji než při přednášení příspěvků, mluví mnozí a dokonce chce mluvit i člověk, který to zapisuje a zároveň fotografuje. Takže má strašně nečitelný těsnopis.)Václav Houžvička mj. poznamenal, že média se dnes nebojí informovat, ale nepracují s fakty. V případě pomníku zabitých Němců v Novém Boruse například v našem tisku vůbec neobjevila expertíza Vojenského historického ústavu, která uváděla kauzu na správnou míru. Vyhrabávat 65 let po válce kosti a dramatizovat tehdejší příběhy dnešníma očima nepovažuje za produktivní z hlediska dnešních vztahů.

Přítomného nezaznamenaného zástupce českého ministerstva zahraničí jsem se zeptal, jestli minule zmiňovaná provokace hesenského sociálního ministerstva našla nějakou diplomatickou odezvu z naší strany. Dověděl jsem se, že česká vláda považuje za svého partnera v zahraniční politice spolkovou vládu. (Zvláštní je, že náš premiér je partnerem zemských ministerských předsedů, rovněž i naši ministři mají za partnery zemské ministry – jediná výjimka, které se držíme posledních 22 let, je nereagence našeho ministerstva zahraničních věcí na různé provokace na zemské úrovni. Ano, zemské vlády nemají ministry zahraničí, bohužel ale šťouchají do našich záležitostí.)
Byl jsem také ubezpečen, že německé ministerstvo zahraničních věcí v žádném případě neprotestovalo, když Česká televize vysílala v rámci České sody pořad Alles gute! (ve kterém nás Milan Šteindler a David Vávra učili dosti nekorektním způsobem němčinu). Žádná protestní nóta nepřišla, to by si demokratický stát, kterým Německo je, nedovolil už k ohledu na svobodu slova. Podobné zprávy jsou pouze fámou.
(Dramaturg pořadu Milan Tesař se se svým výrokem o "drsné reakci ze strany publicistů, státní správy  i německého vyslanectví" tedy dopustil nejspíš pomluvy.)

Eva Hahnová uvedla, že právě ona zmiňovaná hesenská brožura Alfreda de Zayas byla kritizována v německém tisku. "Vzdělávací" akce hesenského ministerstva vyvolala vlnu odporu a byla pak přerušena na nátlak německé veřejnosti.

Piotr M. Majewski
Piotr M. Majewski hovořil o živých polských hlasech, které jsou slyšet v Německu, a podivoval se, proč německá veřejnost neslyší žádné české hlasy?  V Německu probíhají různé diskuse, ve kterých jsou sudetoněmecké organizace kritizovány, ale chybí v nich vnější pohled. Němcům v těchto diskusích chybí Češi! Po 20 letech už vzdávají, že by je někdy mohli uslyšet.

Na tuto otázku odpovídalo více lidí, podařilo se mi zapsat až osobní zkušenost Miloslava Bednáře. Svého času napsal do německých novin dopis čtenáře na obranu Edvarda Beneše, který zde byl bez jakéhokoli náznaku "objektivity" urážen. Krátký dopis prošel redakcí až po projeveném zájmu ze strany velvyslanectví. (Nevím jestli českého nebo německého.) Zde zmíním svou osobní zkušenost s českými novinami Mladá fronta Dnes, kde jsem skončil s kariérou "spolupracovníka listu" poté, co jsem příslušnému redaktorovi přinesl vyvážený článek o sudetských Němcích. (Pan redaktor odvětil, že "zítra to v  novinách bude" – a nebylo. Už nikdy nic.) Později, už jen jako čtenář, jsem redakci poslal dopis, aby uvedla na pravou míru některá tvrzení o českém pohraničí, která byla uvedena na první stránce tehdejšího Víkendu. Dostal jsem odpověď, že autorka příspěvku je prý "externí spolupracovnicí", čímž se redakce vyhýbala odpovědnosti, které jí plynou z tiskového zákona (uveřejnit tiskovou opravu při omylu nebo lži). Tak jsme zrušili předplatné těchto novin. A toto je i odpověď na Majewského otázku, proč nejsou Češi slyšet v Německu. Oni nejsou slyšet ani v Česku. A když už nějaký český historik nechá svou knihu přeložit do němčiny – není o její vydání v Německu zájem! (Tyto mé odpovědi jsem v Ústí nevyslovil, nechtěl jsem vpadat do diskuse odborníků a zdržovat ji, naopak, chtěl jsem se něco dovědět sám. Zveřejňuji je alespoň zde.)

Dověděl jsem se o existenci jisté české spisovatelky Sidonie Dědinové, která žije v Německu, kde vydala mj. "reportážní" či "dokumentární" román "Edvard Beneš – likvidátor". Už název jejího úspěšného (mezi sudetoněmeckými čtenáři) "románu" naznačuje její postoje. Způsob psaní je pak "citový" – kde nejsou dokumenty, "domyslí" si autorka jednání, výroky i myšlenky! Prý je to "útvar uznávaný literární vědou a mezi čtenáři oblíbený..."

Jiří Nenutil
Nejzajímavější bylo vystoupení PhDr. Jiřího Nenutila z filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni, který na Tachovsku vede výzkum zaměřený na exhumaci obětí druhé světové války. (V sále byly umístěno i několik panelů z výstavy Nezapomenutí mrtví, viz i fotogalerii.) Evropa je mrtvými prosycena, ambicí vědy je, aby ty kosti dokázala zařadit. Mrtvé lidské tělo je pietní, neutrální věc. Na Tachovsku dokumentují vědci jednotlivé válečné hroby, ať už na hřbitovech, nebo roztroušené v krajině – ostatky vojáků, zajatců a vězňů různých národností – nebo i masový hrob obětí pochodu smrti do nacistického koncentračního tábora ve Flossenbürgu. Tým ověřuje metodiku výzkumu, která u nás zatím chybí. Proto v něm jsou – krom filozofů – i archeologové, antropologové, historici a právníci. Jde o objektivní výzkum, který krom ohledávání a výzkumu bude mít za úkol i konečné uložení těl do hrobů. Jde o jedno z témat budoucího česko-německého soužití.

Zde poznamenávám, že mám důvěru v mladou generaci, která snad politické bitvy svede na dokumentární, historickou a hlavně objektivní úroveň.

Miloslav Bednář upozornil na vývoj v protektorátu a postoj českého odboje, který reflektoval s britským názorem z r. 1939: Poválečné soužití Čechů a Němců je nemožné.

Jan Kuklík
Václav Houžvička řekl, že Edvard Beneš předvídal, že nastanou problémy s bezpečností nového státu, zejména ze strany Německa, a dovozoval, že Československo si odsun může dovolit jen tehdy, když bude zakotven v mezinárodním právu.

Eva Hahnová pravila, že odsun je součástí "německé otázky". Problém česko-německého soužití byl už "za starého Rakouska". V roce 1918 se (bývalí rakouští) Němci pokusili o odtržení od nového čs. státu, v další době se však svou spoluprací zasloužili o jeho demokratický charakter. Po roce 1945 se Rakousko a Německo etablovaly jako demokratické státy. Přesto stále zůstává "německá otázka", kdy Německo hledá své východní hranice. Češi k této otázce neměli příležitost – jich se nikdo neptal.

Jan Kuklík poukázal na to, že s hledáním svých hranic mělo problémy hlavně Polsko. Polské hranice dělaly potíže i Velké Británii – ta se totiž za ně zaručila, tedy i za východní hranice Polska. Po zabrání východní části Polska Sověty měli Britové s uznáním nových hranic problémy. Problém posunutí západních hranic se vyřešil tak, že Němci na tomto území byli prohlášeni za "Volksdeutche" (tedy Němce, kteří žili v Evropě mimo stát s německou majoritou).

Miloslav Bednář zmínil, že odsun Němců požadoval po Benešovi odboj, ale Beneš o tom nerozhodoval. O tom nerozhodovalo Československo, Německo, ale Spojenci, kteří odsun považovali za prevenci proti rozpoutání další války. Fakt je, že Churchill se ptal Beneše na jeho názor na odsun, ale ne proto, že by to záleželo na československém postoji, ale že tolik slušnosti zase v sobě Churchill měl. A zde došlo k "významné koincidenci" (Beneš britský návrh podpořil). Co se týče Rakouska, to přišlo s tezí, že se stalo "první obětí Německa". Dnešní špatné vztahy s Rakouskem jsou reminiscencí na české "zločiny" minulosti. Temelín je zde pouze zástupný problém. "Rozbili jsme jim" císařství…

Ještě se mnohé říkalo, co jsem již nestihl zaznamenat. Až poslední krátké zhodnocení odsunu zaznělo z úst pana Bimana: "Šlo o bezpečnost Evropy."
-------------------------

Diskuse byla poměrně dlouhá, něco kolem hodiny. A to proto, že jsme si odpustili všechny přestávky na kávu. Mělo se skončit v 18:00, a skončilo se – v 17:55. Takže jsem pohodlně stihl  v 18:13 rychlík do Prahy. Další hodinu jsme ještě v něm s jedním z kolegů pokračovali v diskusi. Příště bychom se mohli bavit třeba – o vyhnání Čechů z pohraničí.
*****

Viz i předcházející části zprávy z konference Odsun Němců z Československa – 65 let poté, kterou uspořádala v Ústí nad Labem Univerzita J.E. Purkyně společně se skupinou Evropských Konzervativců a Reformistů Evropského parlamentu dne 29. listopadu 2011:

Eva Hahnová: Čtyři odsuny Němců z Evropy.
Martin D. Brown: Etnické čistky? Od kdy?
Piotr M. Majewski: Kdy Poláci pochopili Čechy.
Václav Houžvička: Co dělí a co sjednocuje střední Evropu.
Diskuse k první části konference: Poválečná vysídlení, přesídlení, vyhnání, deportace, repatriace a německá koncepce.
René Petráš: Zneužití menšinových práv jako důvod jejich zániku
Jaroslav Kuba: Důsledky dekretů prezidenta E. Beneše pro právní systém ČR
Jan Kuklík: Dlouhé stíny Mnichova
Diskuse po třetím panelu: Nebýt zajatci minulosti
Zdeněk Radvanovský: Hlavní město česko-německých vztahů
Miloslav Bednář: Německé vyrovnání s nacistickou minulostí není postačující

Další fotografie z konference viz ve fotogalerii.

125 komentářů:

Jakub S. řekl(a)...

Všechna čest stranou. Moje úcta a púocit mindráku před jediným člověkem, co současně zapisuje / mluví / fotografuje / a vůbec. Eště že je šaman. Aha, vlastně tak nemusím mít komplex. Jsa prostý mudl.

Schumacher řekl(a)...

Až tohle vyřešíme, pustíme se do toho kdo může za konec poslední doby ledové, za vyhubení mamutů a budeme rokovat o obnově původní tundry a pásma kleče...
Svědí mě záda a asi bude dražší benzín.

Šaman řekl(a)...

Schumachere, tady jde o to, že mamuti nechtějí zpátky "svoje území". Mamuty taky nepodporuje spolkový prezident, kancléřka a další hodnostáři…
\ :-)

Jakub S. řekl(a)...

VLTAVA 21.30 - viz u článečku níže!!!

Jakub S. řekl(a)...

Ty noviny: je to smutné, bezmezně. Kam až to dopracovala zbabělost a servilita našich šéfů redakcí.
Ony totiž, to snad může každý vědět, kromě Práva (!) všecky patří něm. tisk. magnátům. Oni ovšemže nemluví průběžně do obsahu! Nicméně naši šr jsou p ř e d p o s r a n í .
Kouzelné slovíčko. Japa by bylo germánsky, englicky, italsky - ? Uspokojí mě někdo? (Nemyslím dámy, bože uchovej!)
Anebo p ř e c e - ? Přece mají jasné ústní instrukce, varování, co by kdyby - ?
KDO TO MÁ LUŠTIT?! ŠAMANE!

Schumacher řekl(a)...

Šamane, leckdo může chtít lecos. Třeba to co tihle. Problém není v těch, kteří chtějí, ale v těch, kteří neumějí říci ne. Lhostejné jestli jde o tyhle nebo podomního prodavače předražených hrnců. Například Poláci dali najevo, že na tohle téma se nebudou bavit. Řekli své ne. Problém je na naší straně, že neumíme říci ne a že někteří z nás, kteří se cítí být vyvoleni k historické roli, protože nic užitečného pořádně neumějí, říkají ano. Pro mě je druhá světová válka uzavřenou kapitolou a já říkám své NE. Toto není téma o kterém jsem ochotný se bavit a natož komukoli pootevírat dveře, a v dobrém úmyslu dláždícím cestu do pekla nahrávat rozličnýcm rozesíračům a relativizítorům čehokoli, byv poučen pohádkou O Smoličkovi. Nakonec abychom se omluvili za zamordování Říšského protektora, sbalili uzlíčky a vydali se směrem k Dněpru.

Šaman řekl(a)...

Jakube, já už to neluštím a nezdržuju se psaním do tištěných médií. Podle mě je to postojem šéfů třeba názorové stránky či komentářů. No a v MfD je nějaký Komárek, který k výročí republiky dokáže napsat, že jsme v tom osmnáctým neměli Němcům tu jejich zem brát. A připouští, že bez toho "jejich" území by samostatná republika nemohla vzniknout. Takže vlastně - škoda, že vznikla!

Schumachere, bohužel u nás existuje šestá fronta publicistů, která pracuje pro zájmy sudeťáků. Někteří vědomě, většina nevědomě, z přátelství k bodrým Němcům, mnozí z hlouposti. Jednomu takovému studentovi, říkal jeden kolega - proč nenapíšete pravdu, o tom, co jste na těch Sudetoněmeckých dnech slyšel? Odpověď: Už by mě tam příště nepozvali. Tomu se už nejmíň dvacet let u nás říká "stipendisti".

Napíšete nějakou nepohodlnou pravdu, nepozvou vás na Dny, nepozvou vás na konferenci, nebudete na rautu, nedostanete grant, kariéra zničená…

Bohužel, situace je taková, že o sudeťácích uveřejní u nás pravdu z novin snad jenom - ty hrozné bolševické Haló.

A nejhorší je, že člověk musí stát na barikádě,a kdykoli připustí vlastní selhání, tenkrát v tom pětaštyrycátým, tak ho s tím už furt bombardujou. Takže člověk aby se bál připustit reálný český zločiny. (Připomínám, že většinou to byly ruský zločiny, které ale reagovaly na německé zločiny…) Snad ti kluci a holky z Plzně, když lezou do hrobů vězňů a vojáků , a dávají na hromady ty německé a ruské a italské a české a židovské a jánevímjaké ostatky, a dokážou je brát "neutrálně", ti snad dokážou popsat, jak to lovení mamutů tenkrát ve čtvrtohorách probíhalo - objektivně.

Pravdivě, se smutkem, avšak bez hněvu.

informace řekl(a)...

Můžeme jen doufat, že železná košile šetření, co propagují německé finanční kruhy jako léčbu proti finanční krizi a obranu proti spekulaci, bude platit i pro německé státní výdaje a že v tomto rámci budou omezeny i prostředky, dávané k dispozici různým krajanským organizacím. Kde nejsou peníze, tam není ani činost. Zadarmo ani kuře nehrabe!
Já jsem jen mohla pozorovat, jak se během dvou roků smrskla činnost toho Ústavu pro studium práv etnických skupin, který podporovala finančně (jak sami psali) bavorská vláda).

drak řekl(a)...

No, nedostatek financí nemám rád, blbě se v tom žije, ale v některých specifických případech, tom sudeťáckém kupříkladu, není nad něj.

informace řekl(a)...

Ve včerejším článku "Německo nevěří, že se Řecko zachrání. Bankrot hrozí dál" v Lidovkách se píše o kritickém postoji německých vládních a finančích kruhů k poskytnutí další půjčky Řecku.
Podle italského il Fatto quotidiano je půjčka darem Merkelové Sarkozymu do jeho volební kampaně. Tato podpora naopak vyvolává silný nesouhlas nejen v její koalici, ale v samé vládě. Její ministr financí Wolfgang Schauble nevěří, že by se mohlo Řecko vyhnout defaultu, protože narovnání jeho ekonomie vyžaduje dlouhou dobu a nevyřeší se během několika měsíců. Přišel také v minulých dnech s návrhem, aby se řecké volby, které se mají konat na jaře tohoto roku, odložily a aby zůstala v úřadu současná úřednická vláda. Zároveň tvrdí, že řecký řízený default by pro eurozonu nebyl žádnou katastrofou. Německo by stál, jak vypočítali ekonomové 38 miliard euro, což je víc jak kapitalizace Thyssen-Krupp, Commerzbank a Adidas dohromady, na hlavu by to přišlo 475 euro, tedy na jednotlivého německého daňového poplatníka mnohem víc. Schauble hovoří o pojistném fondu pro německé banky, který zřídilo prozřetelně Německo, aby tak zabránilo krachu bank v případě defaultu. Ale v každém případě by si Německo muselo půjčit. Podle Spd zase by se měla v Řecku zřídit nějaká obdoba “Treuhandu“, který řídil privatizaci ve východním Německu po sloučení obou států.
U Francie je situace mnohem horší, protože franzouzské banky investovaly do řeckého dluhu mnohem víc a Francie nemá tak pevné finační zázemí jako Německo. V každém případě by to vedlo ke krachu Sarkozyho ve volbách, protože ten do parnerství s Merkelovou vložil svou politickou budoucnost. Ale ani po další půjčce Řecku není jeho znovupotvrzení voliči jako prezidenta vůbec jisté. Úsilí dvojice zabránit řeckému defaultu připomíná snahu jednookého pomoci slepému najít díru, kudy by se dostal do dějin. Do jejich propadliště se politik může dostat i bez pomoci Merkelové, komentuje list.
Na druhé straně vychází na evropskou scénu liberistická skupina David Cameron (GB), Mark Rutte (Holandsko) a Mario Monti (Itálie), se svým “piano per la crescita in Europa”, (plánem na růst Evropy), s návrhem liberalizace a větší integrace vnitřního trhu Unie. Italské noviny píší, že život dua Merkel Sarkozy nemá vyhlídky na dlouhé trvání a že současně s rigoristickou politikou německých finančních trhů se musí brát v úvahu fakt, že jenom omezování výdajů a šetření eurozonu z krize ven nedostane. Je zapotřebí udělat taková opatření, která by dala ekonomii do pohybu. Není tedy jisté, zda osm priorit, co navrhují Cameron a další, dokáže dát evropské ekonomii potřebný sprint, ale v každém případě je to krok kupředu, pokud se jedná o řízení evropských záležitostí, o kterých dosud rozhodovala samozvaná dvojice bez porady s ostatními.

informace řekl(a)...

OK, Schumachere,
chtěla jsem to jenom upřesnit, protože ty dva pojmy někteří pletou dohromady.
Nakonec, není to dávno, co jsem se ptala štamgastů, jestli mi mohou poradit, pokud se týká celkového počtu mrtvých za WWII.
O morální zodpovědnosti se tu může hovořit jen z jedné strany.
Pokud se týká dekretů mají zakotvení v dohodě vítěznýh mocností.

informace řekl(a)...

Pardon, to patří pod "Německé vyrovnání".

Jakub S. řekl(a)...

Ústav pro studium práv etn. skupin - to by mě moc zajímalo! Jaký ale, kde? V SRN, spolkový, ano?
Poslyšte: kdo má zájem (a odvahu) vidět půldruhahodinový otřesný dok. film o šokující (pro někoho) souběžnosti NS a CCCP, který dal dohromady jeden vášnivý a vynikající Litevec a který mi zaslal kamarád z emigrace, nějak vám ho jednotlivě doručím. Na koho mám kontakt. V angl. verzi, ale hodně se tam mluví rusky. Jmenuje se The Soviet Story. tedy za tím prvním slovem je ještě anglický překlad slova "svaz". No možná, plavete-li na i-netu líp než já, si to dokážete - většinou jste mladší - najít aji jinde a jinak, nevím. Ale já píšu okamžitě, co jsem zcela fascinován vše odvrhl a hleděl a hleděl.

informace řekl(a)...

Jakube,
link na ten Ústav.
http://www.intereg.org/cms/
Otevřela jsem ho předevčírem náhodou, klepla jsem vedle, a tak jsem viděla jejich zpravodajství.
Přede dvěma roky měli na stránkách dlouhý seznam členů a přispěvatelů. Ten letos zmizel. Byli tam totiž historici, i italští a ti brzy pochopili, že to nestojí za to tam být.

Anonymní řekl(a)...

Vážené dámy, vážení pánové
Dle internetové stránky CIA – The World Factbook https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/gm.html , to je stoprocentně ne-komunistické, ne-levicové stránky má BRD 81305856 obyvatel. Z toho je Němců 91.5%, Turků 2.4%, jiných 6.1% (Řekové, Italové, Poláci, Rusové, Srbo-Chorváti, Španělé). Věkové rozložení je
0 – 14 let 13.3%, z toho mužú 5569390, žen 5282245
15 – 64 let 66.1%, z toho mužů 27227847, žen 26617915
65 a více let 20.6%, z toho mužů 7217163, žen 9557634
To je 79.4% obyvatel BRD 2. Světovou Válku (dále WWII) nezažilo, narodilo se po WWII, dokonce desítky let po WWII. O WWII ví pouze z vyprávění. Poměr mužů a žen je do 65 let stejný, z těch 65-ti a více letých je většina žen. Všechna čísla jsou odhady z července 2012.

Dle internetové stránky World War II casualties http://en.wikipedia.org/wiki/World_War_II_casualties zahynulo ve WWII z 69500000 obyvatel nacionálně-socialistické 3. Říše pod vedení Hitlera a spol okolo 5530000 vojáků, a okolo 1100000 až 3150000 civilistů. Počet civilistů nelze přeně zjistit. Po bombardování, ve dne US Air Force a v noci British Royal Air Force, mnoho civilních obětí nešlo vůbec zpočítat a identifikovat.

Prvními obětmi v nacionálně-socialistické 3. Říši byli némečtí komunisté / sociálni-demokraté / levicoví intelektuálové / stoupenci židovské víry / atd. A přesto New York Times prohlásil v lednu 1939 kancléře Adolfa Hitlera Mužem Roku 1938. A to již bylo známo jak Adolf Hitler a spol zachází od roku ledna 1933 se svými odpůrci.

Spojenečtí pozorovatelé po WWII nejprve mysleli, že mnoho německých měst nelze znovu postavit, hlavně Berlin. Na youtub je velmi mnoho dokumentárních snímků, které ukazují účinek náletů. Ale Němci to dokázali, hlavně německé ženy, protože němečtí mužové buďto v WWII padli, anebo byli v tehdejšim SSSR v zajetí, z kterého se nikdy nevrátili.

Obyvatelé BRD zaplatili několik miliard DM jako odškodné. USA koncerny, které vlastnily v WWII akcie firem jako IG Farben / Krupp-Thyssen a tedy byli taktéž zodpovědni za utrpení milionů v WWII, nezaplatily do dnešního dne nic.

IMHO obyvatelé BRD byli dostatečně za WWI potrestáni. A protože se opět postavili na svoje vlastní nohy, stali se opět hospodářskou velmocí, obyvatelé ostatních států jim to závidí, a hlavně takových malých států jako nynější ČR.

Dřívějši koloniální velmoci Španělsko / Francie / Holandsko / Velká Britanie pozabíjeli ve svých koloniích miliony domorodých obyvatel. A nazývali to přinášením kultůry barbarům. A to nikomu nevadí, byli to pouze a pouze barbaři, že ano? A v WWI se italská vojska na obsazených územích nechovala zrovna humánně. Ale to Informace velmi ráda zapomíná.

Doufám že mám právo vyjádřit svůj názor, získaný od roku 1968 mimo území nyní se nazývajíci ČR.Tento názor je o mnoho objektivnějši, než nenávistné tirády Informace / Velkého Vlastence / Aspergyl / STK / Draka / a jiných uveřejňovaných na Šamanově doupěti.

Mnoho Lásky a Moudra přeje Hledající

informace řekl(a)...

Vážený Moudro? hledající,
ty moje jsou také jen informace, přejaté z tisku, z historických pramenů, dokumentů. Zřejmě se mé zdroje od Vašich liší. Proto Vám dávám na vědomí, ža tu nevedu nenávistné tirády, ale jednoduše informuji. Pokud jde o chování italských vojsk na obsazených územích, nemám žádnou obtíž přiznat, že často bylo nehumánní. Mohu Vám, chcete-li, k tomu dodat i materiál na webu. Italský. Ani Italové nemají potíž přiznat, že válka, co vedli, byla nespravedlivá, i když, a to musíte uznat zvěrstev jako Němci se nedopouštěli. Na rozdíl od Němců, italské obyvatelstvo a i italské politické osobnosti nebyly zfanatizované do té míry, aby se posílali na obranu proti tankům nezletilé děti.
Při vyhlášení příměří v 1943 r. bylo uděláno mnoho chyb, na což pak doplatili hlavně vojáci na řeckých ostrovech. Cmq jsem k Vaší dispozici pro další informace.

Kopretina řekl(a)...

Hledající, když už tedy, tak pište lidé židovského původu...Nacistům nešlo o to, zničit židovskou víru, ale židovskou rasu...Víte, kdo byl
Terezie Benedikta od Kříže?
pokřtěná Židovka, pod jménem Edith Stein a byla zavražděna se stovkami dalších pokřtěných Židů
http://cs.wikipedia.org/wiki/Terezie_Benedikta_od_K%C5%99%C3%AD%C5%BEe
Vaše pohrdání Židy z vás kape jako z kabátu vodníka...

informace řekl(a)...

No jo, Kopretino,
když von prej hledá Lásku! Co si asi pod tím slovem představuje?

Kopretina řekl(a)...

Ano, každého i Vás obviňuje z nenávisti, Vy ale žádnou nenávist nehlásáte...Co on si představuje pod pojmem láska? On zastává myšlenky levicového sebemrskačství...Za všechno může může kolonialismus no a Izrael. Hledajícího znám, je to člověk plný nenávisti a dávám Vám za pravdu, italští fašisté se dopouštěli zločinů, ale rozsahu nacistických válečných zločinů se to nedá srovnávat, plynové komory, filmové záběry, které zachycují, jak hromady mrtvol jsou shrabovány do obrovské jámy...Pro Hledajícího se láska týká jenom určitých lidí...

informace řekl(a)...

Ani to ne, Kopretino,
dělá mu dobře, když si může občas do někoho zarejt. Jinak je mu všechno jedno. Jen vlastní sebeláska ne.
Myslí si asi, že tu dělá bůhví jaký dojem. Nebožák!
Už mu víc nedopovídám.

Kopretina řekl(a)...

A stejnou nesmiřitelnou nenávist jakou k Vám cítí Hledající, ke mně cítí Větší vlastenec, ne-li horší, slíbila jsem Jakubovi, že na něho nebudu reagovat, stejně, jakkoliv zareaguji, tak mě poníží, převrátí co jsem řekla a dá mi do úst, co jsem neřekla a snaží se ze mě udělat totálního blba, ale on mě žádné právo soudit nemá...

Větší vlastenec řekl(a)...

Kdo se omluví první ?

Po celou dobu existence tohoto vlasteneckého doupěte zde hájím určité zásadní teze. Teze, jež zastávám a hájím dlouhá desetiletí.
Nesklízel jsem úspěch - někteří vlastenci mně dávali různá nelichotivá jména, doporučovali mi mlčení i odchod (z Doupěte, do Lidové Koreje atd.).
A najednou ...
Najednou se naši vlastenci probudili.
A zjistili, s ústy otevřenými, že jsem měl vždycky pravdu. Zjistili, že :

* Němci jsou našimi dědičnými nepřáteli
* Němci jsou a vždy budou agresoři, uzurpátoři, fašisti
* Evropská unie je německo-francouzsko spolek pro utlačování a vykořisťování menších národů, zejména slovanských
* Humánní odsun a humánní znárodnění jsou závažné předpoklady mírové koexistence dvou rozdílných společenských systémů, čili bezpečnosti Evropy a Západní Asie
* Úchyl je úchyl, i kdyby se politicky korektní Euroameričani a jiní blbci na hlavu stavěli
* Křesťan, muslim, žid je nepřítelem naší ateistické slovanské civilizace
* Určité národnosti a národy jsou a vždy budou na nižší úrovni
* Určité národnosti a národy představují otázku, kterou je nutno konečně vyřešit

Takže očekávám vaše omluvy, drazí vlastenci.

Kdo bude první ?

informace řekl(a)...

Já jsem Vám, VV.
nikdy nenadávala. Je těžké nadávat někomu, kdo s Vámi nemluví. A taky jsem nikdy nenavrhovala Váš odchod z doupěte. Naopak jsem někdy výslovně ocenila Vaše výroky.
Sice s Vámi ve většině věcí nesouhlasím, ale mám za to, že Vaše zákroky jsou potřebné.
Takže se Vám neomlouvám.

Kopretina řekl(a)...

Milý Vlastenče, dříve jste se ke mně choval slušně a bylo to v pohodě, ale v poslední době jste šel po mně jako hyena po mršině, v současnosti se mě snažíte ponížit, dehonestovat a tím mě znechutit a vyhnat z Šamanova doupěte, cokoliv řeknu převrátíte a snažíte se mě zničit, jste posedlý mou osobou, to musí být nějaká úchylka, takovému chování se říká STALKING- http://cs.wikipedia.org/wiki/Stalking
Takže já čekám na Vaši omluvu, jste-li gentleman, tak byste se měl omluvit Vy mně. Já jsem oběť Vaši šikany, Vaši nenávisti, Vaši obsesi mou osobou...Čest...

Tomáš Krystlík řekl(a)...

Omylem jsem to napsal pod předchozí blogspot:

rlyrvaSeriál Alles Gute byl zcela primitivní. Strašlivý slovanský akcent bych jim prominul, ale ne chyby jako das Milch.

Do diskusí v Německu jsou Češi zváni. Sám jsem byl v rozmezí jednoho roku pozván několikrát do Německa přednášet. Čili zase kecy. Vlastníci cz-novin a redaktoři žijí ve strachu ze syndromu Českého deníku, který určuje jejich chování.

Paní Dědinová použila ve zmíněné knize místopřísežná prohlášení vyhnaných. Chcete-li kritizovat, musíte se nejdříve vypořádat s výpověďmi Sudetoněmců pod přísahou.

"Masový hrob obětí pochodu smrti" je nonsens. Když byli tehdy lidé hnáni z místa A do místa B a cestou zabíjeni, nemohl vzniknout masový hrob. To za prvé. Za druhé není jasné, proč by je zabíjeli cestou - mohli Häftlingy vyhnat z KZ řekněme 20 km daleko a tam je všechny do jednoho pobít. Když chtěli zachovat jejich pracovní sílu pro říši v místě B, tak by je zase cestou nezabíjeli. A proč některé "pochody smrti" směřovaly vstříc Rudé armádě?

Houžvička lže - odsun není zakotven v mezinárodním právu, to by výsledkem postupimské konference musela být smlouva a ne pouze protokol.

Hahnová lže - Německo od sjednocení "nehledá své hranice".

Kuklík lže, když tvrdí, že Němci z nových pl-území byli prohlášeni za Volksdeutche. Nemohli, protože před válkou patřilo toto územi říši, tedy byli to Němci (Deutscher ist, wer die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt). Jiná věc byla otázka Němců z Těšínska a z koridoru, z území před válkou polských.

Bednář lže. Před Benešovým odjezdem do Košic přes Moskvu jej vyzvaly vlády GB a USA, aby s odsunem počkal na rozhodnutí mírové konference. Beneš jednal tedy proti vůli GB a USA.

drak řekl(a)...

Vymáhání omluv? To zavání morálním a jiným vyvyšováním se nad jiné a jejich vydíráním, nebo manipulací, nebo vším dohromady. Na to se dá použít jen ta samá, nebo ještě lépe jadrnější odpověď, nežli ta, jakou poskytli kdysi Napoleonovi gardisté u Waterloo, když je vyzvali, aby se vzdali. Určité věci ze mě nedostane nikdo, a to ani kdyby mi to mělo stát krk.

Zdeněk Žíkovecký řekl(a)...

> to musí být nějaká úchylka, takovému chování se říká STALKING- http://cs.wikipedia.org/wiki/Stalking

Podívejte se raději na

http://cs.wikipedia.org/wiki/Troll_%28internet%29

informace řekl(a)...

Jo, peníze docházejí a tak pasažéři se cpou, aby přesedli na jiné plavidlo.
To už tu jiný blog není? Tady vstup živočichům není povolen.
A chleba tu taky nemáme. Nač pak živit parasity? a ke všemu ještě cizí?

Kopretina řekl(a)...

Pane Žíkovecký, to je asi přesnější, na slovní útoky reaguji nepřiměřeně emocionálně a přesně bylo pro mě vždy těžké nechat slovní útoky bez odezvy, takže se vše obrátilo proti mně. Tak jest...

Já mám své názory, svůj postoj, svou víru, ze které neustoupím ani o píď a je mi úplně jedno, co si o mně kdo myslí, buď se mnou souhlasí a nebo ne, ale nikdo mě nemá právo ponižovat, nesouhlas má každý právo dát slušným způsobem, ne bezpáteřným urážením a ponižováním...Tož tak...

Zdeněk Žíkovecký řekl(a)...

> Do diskusí v Německu jsou Češi zváni. Sám jsem byl v rozmezí jednoho roku pozván několikrát do Německa přednášet.

A jak vaše pozvání souvisí s tím, jestli jsou tam zváni také nějací Češi? :-)

Karel Adler řekl(a)...

Všichni lžou, jen Rattlik mluví pravdu. Kdyby se nejednalo o v podstatě tragické záležitosti, bylo by to až směšné. Každý údaj o zločinech Němců, ať už říšských nebo českých je označován buď za českou lež nebo, když už ho nelze tak lehce okecat, jen za důsledek válečné činnosti. V tom případě, Herr Krystlik, je vyexpedování českých Němců "nach Heim ins Reich", když už tam tolik chtěli, bylo rovněž důsledkem německé válečné i před-válečné činnosti, konec konců, byli to čeští Němci, kdo odmítali svědčit proti Freikorpsu (možná z důvodu oprávněné obavy o vlastní kejhák), takže se jim předválečné chování ať už vlastní, nebo jejich předků (děti z Lidic taky neměly ani stín viny na tom, že Československo, aby bylo životaschopné, nemohlo dopustit oddělení příhraničních oblastí roku 1918).
Ono někdy, jak se do lesa volá, tak bude hajnej nasr.nej...

Karel Adler řekl(a)...

Chybí tam - vrátilo jako bumerang.

Harpyje řekl(a)...

Ale Vlastenče, nevytahujte se, že jste "jediný". Možná zde, na tomto doupěti, ale i o tom pochybuji. Jinak je Vás velká síla. Podívejte se například na vlastenecký blog "historika" prof. PhDr. Miloslav Bednáře, CSc. http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/miloslav-bednar.php. Vaše srdce bude plesat!
Stranický kolega tohoto vlasteneckého vědce, Miloslav Machač, člen Republikového výboru Svobodných, dnes napsal:
"Úsilí Německa o ovládnutí Evropy je nepřehlédnutelné. Ve srovnání s obdobím, kdy Evropa byla sjednocena pod fašistickým Německem, je však dnešní situace horší ... Pokud se chceme agresorovi ubránit, musí být jiná než v minulosti i naše obrana proti němu."

Harpyje řekl(a)...

Úžasný je rovněž link na na onen nevětraný pelech sudeťáckých revanšistů a českých vlastizrádců, zvaný INTEREG. Mezi své členy čítá údajně takové vyvrhely jako knížete Schwarzenberga, nebo Petra Pittharta. To je jasný důkaz nepřátelského postoje Institutu vůči našemu holubičímu národu.
Institut je tak významný, že o něm neexistují skoro vůbec žádne údaje na internetu, ale to bude asi proto, aby nevyšly najevo jeho nekalé cíle. Takový menší Bilderberg v sudetoněmecké režii.
Třeba nám znalkyně německého jazyka, Informace, poskytne nějaké další.

Tomáš Krystlík řekl(a)...

K přípisu z 15:21, Pane Adlere, jste-li přesvědčen, že nemám pravdu, dodejte, prosím, protiargumenty, které to vyvrátí. Nedodáte-li, platí to, co jsem napsal.

Šaman řekl(a)...

Tvoru Krystlíkovi jsem odpověděl pod jeho komentáři k minulém článku. Nehodlám ho pronásledovat po celé hospodě.

http://samanovodoupe.blogspot.com/2012/02/nemecke-vyrovnani-s-nacistickou.html

Kvůli zachování své duchovní integrity ho nejspíš časem vyhodím z hospody. Nebo mu rozbiju držku. Nebo na něj podám trestní oznámení pro rozněcování nenávisti. Protože ve mě tu nenávist vzbuzuje svými odpornými lžemi, kterými mě tahá za živý nerv. Uvidíme, rozbít držku by mohlo být kontraproduktivní. Avšak uspokojující!
\ :-))

Schumacher řekl(a)...

Harpyje, Machač má pravdu. Protože válka která je proti nám vedena má jinou formu, jinou taktiku a jiné způsoby jež válka která proti nám byla vedena kdysi. Proto ta snaha o demontáž národních států, o jejch rozpuštění do regionů v přestavě, že malí podlehnou a rozpustí se, zatím co velcí a silní toto přečkají bez úhony. Je jasné, že tomuto ohrožení je nutno čelit jiným způsobem než kdysi.

Schumacher řekl(a)...

Proč tak zhurta, Šamane, mohli bychom ho pozvat na chlebíčky.

Šaman řekl(a)...

Přece jen odvedle překopíruju odkaz na pochody smrti:

http://www.zasvobodu.cz/clanek.php?c=386

To jsou ty argumenty, které ale sudeťáci odmítají s poukazem na to, že to jsou "lži".

Asi mu tu držku rozbiju. Anebo ho vykmitnu z hospody. Sprosťáka -anonymního jsem vyhodil ne proto, že byl "sprostý", ale že vzbuzoval v komentátorech nenávist, a odpovídali mu s nenávistí. Teď se zde místo toho deprivanta objevil Krystlík - se stejným efektem, jako to jeho kolega dokázal udělat se sexuálními urážkami a koproláliemi.

Však i náš důvěrně známý Krystlík sem pro označení českého dokumentárního seriálu z dob vlády Heydricha přivlekl výraz "sračkovitost".

Es kommt der tag, zúčtujem spolu!

\ :-)

Harpyje řekl(a)...

Subjektivní pravdě se, Schuhmachere, říká názor.

STK řekl(a)...

No a každá pravda je subjektivní, protože záleží na úhlu pohledu. Objektivní pravda je ta ve kterou věří nejvíce lidí? Nebo ten silnější?
Nebo ta, která se dá dokázat určitým matematickým aparátem?
A co když použijeme jiný matematický aparát?
===
Řeknu vám jednou kocouří pravdu: Pravdu má pochopitelně vždycky velký pes - ale jen do doby, než se kocour vyšplhá na dost vysoký strom. [;>))

Harpyje řekl(a)...

Úžasný postřeh, vážený STK.
Aristoteles by nad Vámi zaplakal.

informace řekl(a)...

Aristoteles je, Harpyje,
zelinář na rohu, co Vám prodává brambory?
A proč by mšl nad STK plakat? Nestačíte mu Vy, když přijdete do krámu?

Tomáš Krystlík řekl(a)...

K přípisu ze 16:16. Žádné protiargumenty vůči tomu, co uvádím, nemáte, pane Kovanici, proto se vlivem emocí z Vás stává hulvát.

Měl jste vysvětlit, proč chtěly stráže SS zastřelit vězně, mezi nimi i Vašeho pana otce, když očekávaly každou chvíli nákladní vozy, které je měly i s vězni odvézt.

Zvládáte-li alespoň trochu logiky, pokuste se to vysvětlit.

Máte stejný problém jako ostatní v diskusi - chybějí Vám protiargumenty. Vy ale jste v horší situaci, protože píšete blogspoty. Budete zažívat čím dál více ostudy, nemaje ve věcné diskusi žádné pořádné argumenty v ruce. Zvučná jména podle Vás skvělých historiků a jejich názory nepomohou - lze je krok za krokem vyvrátit, dokázat, že minulost dezinterpretují.

informace řekl(a)...

Poslyšte, pane Krystlík!
Nejste tu vítaným hostem. Račte tedy se svými nestoudnými provokacemi přejít na jiný blog.

Kopretina řekl(a)...

Slovy pana nejsem český šovinista, necítím nenávist k Němcům,ani ke většině lidem ne, nemám ráda "Palestince" to ano, ale zpátky k tématu, to co předvádíte, Krystlíku, to je vyloženě protičeská nenávist, zlehčujete nacistické válečné zločiny, snažíte se odbočit řeč jinak, když někdo kritizuje nacismus...Vy byste byl schopný odbočit i kdyby někdo zmínil Babij Jar, to jistě nevíte, co se stalo v Babij Jar, co spáchali nacisti...

Kopretina řekl(a)...

Slovy pana nejsem český šovinista, necítím nenávist k Němcům,ani ke většině lidem ne, nemám ráda "Palestince" to ano, ale zpátky k tématu, to co předvádíte, Krystlíku, to je vyloženě protičeská nenávist, zlehčujete nacistické válečné zločiny, snažíte se odbočit řeč jinak, když někdo kritizuje nacismus...Vy byste byl schopný odbočit i kdyby někdo zmínil Babij Jar, to jistě nevíte, co se stalo v Babij Jar, co spáchali nacisti...

Kopretina řekl(a)...

Ježíši! Příspěvek se mi zkopíroval dvakrát...omyl...

informace řekl(a)...

Kdybych ty řeči nečetla vlastníma očima, tak bych tomu nevěřila. Jako osobě, která se dívá na zdejší poměry zvenku, se mi Krystlík jeví jako profesionální štváč, který soustavně rozdmychává nenávist mezi etniky. Svými lžemi tu staví do špatného světla právě Německo, německou veřejnost jako nesnášenlivou, revanšistickou. Připomíná mi to štvaní proti západnímu Německu za dob komunizmu, jen s opačným znaménkem. Takového člověka bychom měli z diskuze vyloučit. Naší snahou je poznat minulost a ne poslouchat deformované zprávy o tom, co se dělo, nebo snášet posměch nad obětmi druhé světové války.

Tomáš krystlík řekl(a)...

Mýlíte se. Šoa nacionálně socialistickému Německu nikdo neodpáře a strašné zločiny taktéž ne. Od 50. let, kdy se mladá d-generace začala ptát svých rodičů a prarodičů, proč nezamezili nástupu a zločinům d-NS, se Němci omlouvají a platí na všechny strany. Po roce 1948 probíhaly v ČSR zločiny bolševické, které nikdo nepotrestal (až na výjimky) - možnost k tomu byla. To Němci v trestání zločinů národnícho socialismu byli o hodně úspěšnější. Dodnes mají dokonce možnost trestat za závažné zločiny holocaustu a d-NS, protože nemají pro vraždu promlčecí lhůtu. Viz Demjanjuk. Existuje možnost, že ještě žijící zločinci, Češi z RG budou ve SRN zatčeni a postaveni za svá zvěrstva před německé soudy. To se sice stalo naposledy v padesátých letech, ale tato možnost stále existuje.

Kopretina řekl(a)...

Přijde na to. I ve vládě Konráda Adenauera byli někteří bývalí nacisté, například Hans Globke, nacista, který vydal hnusné "Norimberské rasové zákony na ochranu čistoty německé čistoty a krve..."
http://en.wikipedia.org/wiki/Hans_Globke
Působil ve vládě Adaneuera
Otmar Freiherr von Verschuer
http://en.wikipedia.org/wiki/Otmar_Freiherr_von_Verschuer
A takových bylo více, tak, jak v české společnosti po listopadu bylo hodně (a dodnes je), hodně bolševiků, tak i v německé poválečné historii bylo hodně nacistů, co se dalo dělat? Mladých Němců bylo málo, i v naši české společnosti, takže vládu drželi starší lidé s nacistickou nebo komunistickou minulostí. Němci nejsou o nic lepším, nebo horším národem než my. Důležitá je cesta k smíření, smíření mezi Čechy a Němci, a především mezi Němci a Židy (Němci zaplatili Židům určité odškodnění, což je dobře)...

STK řekl(a)...

Ano, milá a moudrá Harpyje, Aristoteles by zaplakal - možná i nad Vaším, opravdu jen lehounce atrofovaným smyslem pro humor. Ale bez obav, vysvětlovat Vám to nebudu, toho Vás i ostatní ušetřím. Je ale výborné, že víte, kdo to Aristoteles byl a že jste nám to tady tak zřetelně naznačila.
Víte taky, kdo to byl Narcis? A Eulálie Čubíková?

(A co Aristofanes? A Archimedes? Zkuste ta jména také zapojit do debaty. Ať si rozšíříme obzory... [;>))

STK řekl(a)...

Opravdu zajímavá debata běží na ČT1.

STK řekl(a)...

OPRAVA: ČT 24

STK řekl(a)...

"...vzdělaný se vyznačuje tím, že v každé oblasti vyžaduje jen tolik přesnosti, kolik povaha předmětu připouští."
(Aristotelés)

Karel Adler řekl(a)...

Pro Krysáka:
Jaksi jste se opomněl zmínit o tom, že ta vaše velespravedlivá německá justice záměrně netrestala nacistické zločince, byť se na ně našlo důkazního materiálu dost. Pokud by vám činilo problém si vzpomenout, o které ksindly se jedná, tak jsou to třeba tihle vaši kammeraden - Ernst Gerke Walter Hauck, Quido Magwitz, Herbert Mende,Wolfgang Wolfram von Wolmar, jistě by nebyl problém najít i další jména.
Osobně se domnívám, že jedním z hlavních důvodů druhé světové války byla chyba, jíž se vítězné dohodové mocnosti dopustily, když válečné zločiny z první světové války nebyly patřičně potrestané. Měli viset všichni, kdo rozhodli o napadení neutrální Belgie (včetně císaře Viléma), kapitáni ponorek, kteří potopili nemocniční lodě (to by se kromě Němců týkalo nejméně jednoho Francouze, možná i více), ti kdo rozhodli o použití jedovatých plynů v zákopech a určitě by se našlo dost dalších.
Na druhou stranu se sluší připodotknout, že v takovém případě by zřejmě došlo k válce o pár let později, totiž proti Džugašvillimu-Stalinovi a možná by to znamenalo i víc mrtvých, to je nicméně jen dohad.

Kopretina řekl(a)...

S esesmany, gestapáky se mělo jednat jednoduše, zastřelit na místě za zločiny proti lidskosti, jako Američané v Dachau, viděli vyhublé mrtvoly, chudáky kostlivce a hrdé SSmany, tak je postříleli. Byl jsi v SS? Byl jsi v Gestapu? Postavit ke zdi a nebo oběsit, bohužel v době studené války ani Američané a Britové neměli zájem stíhat a potrestat válečné zločiny. Američané si některé nacisty dovezli do Ameriky, lidi, kteří dělali na lidech pokusy v přetlakových komorách, stvůry, slovy se nedá popsat. Americký spolek s Ďáblem, operace Spínátko
http://kpufo.obrik.liten.cz/portal/rservice.php?akce=tisk&cisloclanku=2006052701
http://cs.wikipedia.org/wiki/Operace_Paperclip
a anglicky...
http://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Paperclip
Holt politika...

informace řekl(a)...

Když jsem hledala projev K. Gottwalda, kde říká, že se komunisti jezdí do Moskvy učit jak zakroutit krky těm, do nejde s nimi, našla jsem na stránce tento citát A.Einsteina:
“Člověk, který má radost z toho, jak pochoduje v zástupu a šiku při vyhrávání hudby, je hodný opovržení: Dostal omylem svůj velký mozek, mícha by mu celkem stačila.”
Bída je, že čs. komunisti neměli ani míchu, chyběla jim páteř.
Servo di Stalin sifilitico e alcolizzato!

Jakub S. řekl(a)...

Oslněn, neznal jsem - a váš komentář dtto! Ježíši to jsou dokonalé perly. Dávám do svého obrovského citátníku. Grazie mille. Andra bene? Tak due mille. E basta!

A.S. Pergill řekl(a)...

To Tomáš Krystlík
Němci nebyli po válce potrestáni prakticky nijak. Kdo na samém konci války nechytl kulku od partyzánů nebo povstalců, ten vyvázl zpravidla buď zcela beztrestně nebo jen s bagatelním trestem. Těch pár pověšených prominentů to absolutně nevytrhlo, zločinců, kteří si zasloužili pověsit, byly mezi Němci miliony.

Tomáš Krystlík řekl(a)...

Pergillovi, 7:36: Zločinců zasluhujících potrestání bylo mezi Němci podle Vás miliony. Mezi Čechy za 41 let bolševismu takoví nebyli? Srovnejme: V Německu popravili tisíce nacistů a a další desetitisíce pozavírali. Co se stalo v ČR?

Schumacher řekl(a)...

STK, znamenám si. Vzdělaný....
To je přesné. Ověřeno praxí.Dodávám, že nejen vzdělaný, ale současně rozumný. Nebo stačí, že jen rozumný.

Anonymní řekl(a)...

Jestlipak krystlík nevidí takový drobounký rozdílek, že totiž "zločinci ČSR" nerozpoutali světovou válku a nepovraždili tisíce Němců?
Osobně mám pocit, že jako vedlejšák musí nutně prodávat pojištění, protože nemá problém tvrdit, že ten bílý čtvreček je černé kolečko a tu velkou světlou kouli drží na obloze moudrost říšské orlice.

Kopretina řekl(a)...

Ano, jenom v SS bylo mezi 1-2 miliony lidí, další statisíce působilo v Gestapu...a poprava 12 válečných zločinců v Norimberku? Co to je? Nebo souzeno 20 osvětimských vrahů z 8000 tisíc? Nenechte se vysmát...

Jakub S. řekl(a)...

Sním či bdím? V SRN byly po válce za zločiny NS popraveny tisíce lidí? Ale - !

Karel Adler řekl(a)...

Pro Krysáka:
Ještě jste se nijak nevyjádřil ke konkrétním zločincům, (řekněme k šéfovi pražského gestapa, jménem Ernst Gerke), ke kterým od roku 1945 přišlo pro německé soudy dostatek důkazů pro obvinění z vraždy a přesto soud nad nimi neproběhl. Je zajímavé k úvaze, že stíhání v Německu byla zastavená obvykle z následujících důvodů:

•čin nebyl německými vyšetřovateli kvalifikován jako vražda, ale jako zabití, usmrcení z nedbalosti, neposkytnutí pomoci a podobné trestné činy, které již byly promlčeny

•čeští svědci nebyli shledáni věrohodnými

•nedostatek důkazů

•obviněný pouze plnil rozkaz vyšší instance, který nemohl odmítnout

•stíhání bylo zastaveno s odkazem na to, že obviněný jednal nebo se domníval, že jedná, v rámci za války platných právních předpisů.

V této souvislosti není bez zajímavosti, že ze stejných důvodů bylo mnohokrát zastaveno stíhání komunistických zločinců v Česku. Jde tedy zjevně o inspiraci přístupem německé rádobyspravedlnosti a o to, že konec konců nacisté (nacionální socialisté) a komunisté (internacionální socialisté) jsou víceméně stejná svoloč a např. jejich voliči jsou ze stejných povahově charakteristicky narušených lidí. Ve východní části Německa se mnoho bývalých nacistů stalo horlivými komunisty a v době před vypuknutím války se sovětským Ruskem vycházely články s fotografiemi společných sovětsko-nacistických vojenských přehlídek ve zničeném Polsku a text pod fotografiemi hovořil o "nových kamarádech".
Ještě zůstáváte dlužen vyjádření k legitimitě Sonderbehandlung, které potvrzoval například vámi hájený K.H. Frank, který si konopnou kravatu zasloužil už je za tohle.

Anonymní řekl(a)...

No metoda pana Krystlíka je takováto: Bezesporu má z historie spoustu a spoustu věcí nastudovanou a ví o nich mnoho podrobností (jiná otázka ovšem je, jak je interpretuje). A druhou stranu v diskusi se snaží nachytat právě na nějaké podrobnosti. A pokud ta druhá strana tu podrobnost nezná, zaútočí. Snaží se té druhé straně vsugerovat její méněcennost a pocit, že on přece ví všechno (metoda vyzkoušená policiemi totalitních států, ať už jde o ČEKu, KGB, Geheime Staatspolizei či STB). Ne diskuse, ale "převálcování", umlčení (kvazi)protivníka. Pro české historiky je to "mrtvý muž", ti ho právě vzhledem k jeho metodám ignorují.

Schumacher řekl(a)...

Vidím to tak, že Krysíka odchytit, provést mu blokádu aby nemohl nic vyžvanit o bidoucnosti a přitom aby si všechno pamatoval a vysadit ho do Protektorátu v době heydrichiády aby si prakticky pěkně užil co hlásá. Napřed by si ho podalo gestapo a pak by s ním byl krátký-zastřelení, nebo delší-koncentrák s poznámkou návrat nežádoucí, nepříjemný konec. Před smrtí by mu byl ukázán seznam na kterém je zařazen do soupisu "řezníků a šmelinářů".

Tomáš Krystlík řekl(a)...

K 10:50: Oni cs-bolševici nikoho nezabili?

K 11:33: V Norimberku se konalo několik desítek dalších skupinových procesů, nejen s čelnými představiteli NS-moci. Prakticky v každém městě zasedaly senáty odsuzující NS-zločince k trestu smrti nebo k vězení, do roku 1949 pod vojenskou okupační správou. Když nic nevíte, držte zobák!

Ad 12:36: Dva gestapáci z cz-zemí byli soudem zproštěni viny. Inu, to se stává www.fronta.cz/dotaz/povalecne-osudy-prislusniku-gestapa. Na druhou stranu Demjanjuka zprostil viny izraelský soud, US-, pl-, ua-, by-soudy jej nesoudily vůbec, až německý, který jej odsoudil.

Ad 13:10: Nikoliv, nevyužívám "neznalosti podrobností k útoku." Pan Kovanic zde tvrdil nepravdu o osvobození Auschwitzu I-III Rudou armádou - tábory byly týden předtím předány do správy vězňům. Otce pana Kovanice chtěly stráže SS zastřelit, ale po příjezdu nákladních vozů si to rozmyslely. Dětinské.

Ad 13:13: Bláboly blbečka. Argumenty byste neměl?

EK podotek řekl(a)...

Proticeska paranoia techto takypublicistu, Cechu puvodem, jako je Premysl Janyr a Tomas Krystlik, zacina prerustat v paranoicke vyzyvani k likvidaci ceskeho naroda podle nacistickeho planu.

clanek Nenavist od P. Janyra, ktery Blisty uverejnily 25. 5. 2009, anebo clanek Tomase Krystlika Ceske historicke lzi (27.5.2009).
- Podle rasove nauky patri Romove k nadrazene arijske rase, zatimco Cesi a Slovane jsou rasou menecennou

- V lednu 1942 dospivaji nacisticti pohlavari na konferenci ve Wannsee ke konecnemu reseni zidovske otazky. V pripade rasove hodnotnych Cikanu vsak Himmler vaha az do prosince, nez vyda rovnez rozkaz k deportacim cikanskych misencu, romskych cikanu a prislusniku balkanskych cikanskych kmenu nenemecke krve.

- Cesi ovsem Himmlerovu vahavost nesdili. Podminky v ceskych koncentracnich taborech Lety a Kunstatu u Hodonina patri k vubec nejotresnejsim dokladum lidske nizkosti, surovosti a nenavistnosti, podle shodnych svedectvi prezivsich podstatne horsim nez v Osvetimi, kam byli v kvetnu 1943 deportovani. V mire brutality se jim vyrovnaji snad jedine ceske povalecne koncentraky pro Nemce.

Takze misto obvykle Osvetimske lzi, ze neexistovaly vyhlazovaci koncentraky, tady mame tvrzeni, ze ceske tabory pro „Cikany a potulne osoby prace se stitici“ byly daleko horsi nez Osvetim. Takoveto tvrzeni uz diagnostikuje bud dusevni poruchu, anebo nezvladnutelnou hysterickou nenavist. Samotny skutek pak necham bez komentare, at se pravnici zaobiraji posouzenim, zda to je anebo neni trestny cin. Nechutna sprostota to je urcite. I kdyz pravda je, ze za Lety bychom se meli Romum verejne omluvit.

Skutecnou perlickou pak je autoruv vylet do „historie“ kdyz tvrdi: „Pripomenme, ze na Sudety nema ceska spolecnost o nic vetsi moralni ani historicky narok, nez spolecnost romska – obe sem prisly zaroven…. .

Z clanku pana Krystlika uz jen strucne:

-... nicmene dodnes chybi podle nejnovejsich vypoctu 444 tisic osob z rad cs. Nemcu. Zemrely nebo zmizely beze stopy (mezi kvetnem 1945 a koncem dosunu) Bez plynovych komor docilili tedy Cesi vyssiho prumerneho mesicniho smrticiho vykonu nez nacionalne socialisticky teror vuci nim.

Autorovi vubec nevadi, ze toto tvrzeni o 444 000 zmizelych bylo oficielne odmitnuto i Spolkovou republikou.

Perlickou pak je toto tvrzeni:

Z odstoupenych uzemi Nemecku (Sudety) nebyli Cesi vyhaneni. To je dalsi cesky blud. Okupace ceskych zemi prinesla velke socialni vyhody, vzestup zivotni urovne, rozmach ceske kultury a modernizaci ceskeho prumyslu. Cesky domaci odboj byl smesny…. .

Tyto blaboly by bylo mozno zaradit mezi vyplody osob s dusevnim postizenim. (ostatne bylo by zajimave, kdyby se k jejich osobnostnimu profilu vyjadrili psychiatri)

Problem je vsak v tom, ze kdyz si prectete stranky Sudeten.de, Sudeten-by.de a pak si pujdete popovidat se sudetskymi Nemci, zjistite zvlaste u starsi generace, ze to, co vykladaji panove Krystlik a Janyr, je presne to same, co vam zacnou mnozi povidat po parkrat zvolanem „Zum Wohl“ a „Prosit„.

AŽ SEM OPSANO

Tomáš Krystlík řekl(a)...

Ad 14:30: SRN se k počtu obětí Sudetoněmců následkem vyhnání nevyjadřuje, tedy ani neodmítá určitý počet. Vyčíslení je úkolem historiků. Češi byli vyháněni pouze z Těšínska a ze Slovenska. Ze Sudet, z území připadlých Maďarsku a z Podkarapatské Rusi nikoliv.

Karel Adler řekl(a)...

Takže Kryso, dva gestapáci nebyli zproštěni viny, ale vůbec nebyl proti nim zahájen soudní proces, protože se je zkur.ená německá justice rohodla chránit. Nadto se jedná o podstatně větší počet jedinců, tohle byl jen příklad toho, že Němci si své zločince spíše hýčkali, než že by je trestali. Co se Demjanjuka týká, tam šlo o to, že v Izraeli i jinde se právníkům podařilo úspěšně zpochybnit totožnost dotyčného, že je skutečně oním známým "Ivanem Hrozným", dozorcem z koncentračního tábora. Několika Němcům, mimo jiné i Mengelemu se podařilo skrývat se pod falešnou identitou, patrně by mohlo jít třeba o Horsta Böhmeho nebo Wilhelma Schultzeho. O tom ale řeč není. Jde o to, že důkazy posbírané československými orgány činnými v trestím řízení byly německým soudním systémem záměrně a systematicky ignorovány. Tudíž nevidím důvodu, proč by nemohly být ignorovány i požadavky z německé strany.

Šaman řekl(a)...

K oblíbenému tvrzení sudetoněmeckých aktivistů, že "Z odstoupenych uzemi Nemecku (Sudety) nebyli Cesi vyhaneni." dvě svědectví:

"Můj otec žil od roku 1924 v Šatově, tam také založil v roce 1929 rodinu. Otec byl zedníkem v místní šamotce, matka se starala o rodinu. Chodila jsem do Sokola a do české školy. V Šatově byli Češi v menšině - většina Němců se postupně stala členy Henleinovy strany, protože ti, kteří do ní nevstoupili, byli označováni za zrádce.

V roce 1938 už docházelo k štvanicím proti Čechům, k ničení českého majetku, přepadávání českých stráží. Nadávky byly na denním pořádku. V noci nás party Němců budily, prohledávaly domky, vyhrožovaly nám, vytloukaly okna a vůbec ničily naše obydlí. Proto jsme se rozhodli utéci do vnitrozemí. Otec byl mobilizován, tak matka utekla s námi dvěma dětmi a se sousedkou s jejím dítětem za deště v noci. Měli jsme s sebou jen malý kufřík. Museli jsme opustit náš nový domek a vše ostatní nechat na místě, nábytek i malé hospodářství. Po válce jsme se vrátili do našeho domku, který byl sice neudržovaný, ale ne devastovaný, jako byly jiné domy opuštěné Čechy."

Marie K., tehdy Šatov

********************************

"Jsem bývalý příslušník Finanční stráže. Byl jsem na státních hranicích, když převzal veškerou moc v Německu Hitler. Od tohoto okamžiku začaly v pohraničí první změny v chování německých občanů k Čechům. Henlein zakázal jakýkoli styk s českým obyvatelstvem. Již od nástupu Hitlera byli čeští obyvatelé napadáni Němci. K vyvrcholení násilí došlo v září, kdy bylo na státních hranicích zákeřně zavražděno více než 110 příslušníků Finanční stráže, četníků a členů SOS.

Denně byla přepadána značnou přesilou oddělení finanční stráže, četnické a železniční stanice, pošty a spořitelny, kde německá organizace složená ze sudetských Němců, takzvaný freikorps, vykrádal zmíněné objekty a terorizoval naše lidi. Uvedu případ, kterého jsem byl přímým svědkem.

Dne 22. září při čerpání pohonných hmot byli zákeřně zavražděni příslušníci FS Kozel a Teichman, smrtelně zraněn Bernard.

Ještě Varnsdorf 22. září 1938. Ráno obdržel ředitel pobočky Státní banky telefonát, aby odeslal okamžitě hotovost ve výši 20.000.000 Kč. Pro částku byl z Prahy vyslán zvláštní vůz. Telefonický hovor odposlouchala německá úřednice, která okamžitě zpravila hejtmana (německé národnosti) a ten za spolupráce freikorpsu částku,určenou pro převoz do Prahy ukradl a převezl do Německa. Tyto peníze již nikdy ČSR zpět neobdržela.

Šluknov 22. září 1938. Za pomoci mužů SS a SA byl odříznut od ČSR celý Šluknovský výběžek. Bylo zajato 432 mužů, kteří byli odvezeni do Jeny, Magdeburku, Drážďan. Tam byli podrobeni brutálnímu výslechu. Jejich majetek byl rozkraden."

Jaroslav M., tehdy Šluknovsko

Šaman řekl(a)...

Ještě jedno svědectví z Liberce, odkud musely odejít r. 1938 i rodiny mého dědy a jeho dvou bratrů. (Z 13 lidí se po válce mohlo vrátit jen 5. Z toho dětinského důvodu, že ostatní během války péčí příbuzných kamarádů pana Krystlíka tak nějak zahynuli.)

"Narodila jsem se v roce 1920 v Liberci, kde jsem s rodiči bydlela až do roku 1938. Liberec bylo bohaté horské město s většinou německých občanů. Můj otec tam měl malý krámek s galanterií. Až do roku 1936 jsme žili s Němci celkem dobře. Až když přišel do Liberce Henlein, začali Němci vystrkovat růžky. Bylo mi tehdy 17 let a chodila jsem do rodinky. Kamarádky, kterým dříve nevadilo, že jsem Češka, odmítaly se mnou mluvit, byla jsem jen "böhmische Sau". Bála jsem se jít večer ze školy sama domů, a tak maminka na mě čekala, protože chlapci mi někdy nějakou šoupli.

Pak před naším krámkem stáli dva henleinovci, aby si soukmenovci náhodou nešli něco koupit, a tak se stalo, že jsme o obchod přišli.

Ještě předtím, než byl Liberec obsazen wehrmachtem, jsme s maminkou jen s nejnutnějšími věcmi utíkaly do Prahy s tím, že tatínek přijede za námi a pokusí se přivézt ještě nějaké věci. Když pak bylo vyhlášeno optování, tzn. že se hlásíme k české národnosti, maminka odjela zpět do Liberce, aby optovala pro Česko-Slovenskou republiku, a já zůstala v Praze u tety. Tam jsem chtěla studovat učitelský ústav, abych si dokončila vzdělání. Chyběl mi však 1 rok. Zůstala jsem v Praze sama, bez peněz a odkázaná na to, co mi kdo dá.

Měla jsem starost o rodiče a to jsem ještě nevěděla, že sedm let domov neuvidím. Tatínek byl zavřený v Budyšíně, ale ne na dlouho, zato bratr byl čtyři roky zavřený v Berlíně. Při jednom velkém náletu utekl a schovával se v Praze. Vrátil se s podlomeným zdravím.

Když jsem se v roce 1942 chtěla vdát, Němci mi nepovolili sňatek s Čechem, který rovněž pocházel ze Sudet. Podle Němců jsem byla německá příslušnice, protože náš rod žil v Sudetech po 5 generací.

Delší čas trvalo, než jsem získala potvrzení, že jsem Češka. Ještě před svatbou jsem se vydala se snoubencem do Mnichova Hradiště na protektorátní hranici. Na druhé straně stálo také plno lidí, mezi nimi moji rodiče a osmdesátiletá babička. K sobě jsme nemohli, a tak jsme na sebe jenom křičeli. Povoleno bylo asi 20 minut, pak byl konec návštěv a rozehnali nás. S pláčem jsme se vraceli zpět.

Když jsem se v roce 1945 poprvé vracela domů do Liberce, byli naproti nám na sportovním hřišti Němci připraveni k odsunu. Ale večer, to byl horor. Házeli nám kameny do oken s křikem "Kde domov můj" a "Wir kommen wieder". Asi si už nepamatovali, jak dříve volali "Heim ins Reich!"."

Vlasta M., tehdy Liberec

Šaman řekl(a)...

Ke Krystlíkovu "Otce pana Kovanice chtěly stráže SS zastřelit, ale po příjezdu nákladních vozů si to rozmyslely. Dětinské." viz dnešní článek "Pochody bez konce."

Tomáš Krystlík řekl(a)...

Takže, pane Kovanici, proč stráže SS Vašeho pana otce za pokus o útěk nezastřelily pro výstrahu ostatním?

Kecy jakoby vyhnaných jsem už někde četl. Německé úřady, Wehrmacht ani Gestapo je z obsazených území nevyháněly. 41 osob bylo německými úřady v odstoupených územích požádáno, aby se vystěhovalo do vnitrozemí - jedne starosta KSČ, ostatní byli železničáři i s rodinami za poškození drážního kabelu.

Je tam jedna vyslovená lež: Přes 110zavražděných příslušníků finanční stráže státu. Oficiální zpráva československého ministerstva vnitra hovoří o 27 obětech za prvních 9 měsíců roku 1938 - 16 Čechů a 11 Němců.

Anonymní řekl(a)...

Plný počet, zahrnuje i mrtvé při srážkách s Poláky a Maďary, je 171 mrtvých příslušníků jednotek SOS. Krystlík zas kecá.

Tomáš Krystlík řekl(a)...

Ministerstvo vnitra ČSR tedy podle Vás kecá. Hm. Další možností je, že si vymýšlejí čeští historici. Asi jste nepostřehl, že mrtví se vztahovali na období od 1. 1. 38 do 30. 9. 38. Šarvátky s německými bojůvkami tedy byly, ale to je také vše. Když mi chcete oponovat, tak Stráž obrany státu byla něco jiného než stráž finanční.

Čeští historici vyčíslili všechny ztráty od 1. 1. 38 do konce existence cs-státu 15. 3. 39 plus oběti bojů na Podkarpatské Rusi i po tomto datu kolem 430. V tomto počtu jsou civilisté, vojáci příslušníci SOS a finanční stráže. Většina vojáků spáchala sebevraždu, nebo spadla s letadlem, nebo byla přejeta atd.

Kopretina řekl(a)...

Krystlíku, všichni kecají, jenom Vy máte pravdu, děláte Němcům velikou ostudu,nemám co bych dodala. Píšete česky a přitom cítíte takovou nenávist k Čechům...

Kopretina řekl(a)...

Na článku "Pochody bez konce" jsem dala odkaz, který zachycuje útržek z seriálu Bratrstvo neohrožených, v díle "Proč bojujeme"...

Šaman řekl(a)...

AD Krystlíkovo "Kecy jakoby vyhnaných jsem už někde četl. Německé úřady, Wehrmacht ani Gestapo je z obsazených území nevyháněly. 41 osob bylo německými úřady v odstoupených územích požádáno, aby se vystěhovalo do vnitrozemí - jedne starosta KSČ, ostatní byli železničáři i s rodinami za poškození drážního kabelu."

Z různých zdrojů se toto číslo pohybuje někde mezi 150–250 tisíci osobami, přičemž je nutno mít na zřeteli skutečnost, že nucený odchod Čechů do vnitrozemí nebyl jen nárazovou záležitostí v říjnu 1938, ale odehrával se i v pozdějším období.

V těch číslech je i 13 Kovaniců. Kteří utekli. A rodina strejčka Vobořila, která byla s rodinami mnoha dalších Liberečáků posazena na vagon a odsunuta do Turnova, aniž by chtěli utíkat.

700.000 Čechů v zabraném území zůstalo zejména proto, že na poslední okamžik se přišlo s 5. pásmem, kde podle sčítání z roku 1910 (!) byla většina "obcující německým jazykem", ale fakticky zde r. 1938 byla převaha českého obyvatelstva. Např. Český Dub měl dle sčítání r. 1921 2364 osob, hlásících se k české nártodnosti - z celkem 3429 obyvatel. Byl okupován až 10. října 1938, Češi odtud neprchali, protože netušili, že zde bude "5. pásmo". Pak se z něj stal "Aicha", načež, až do 9.5. 1945 "Bömisch Aicha".
V 5. pásmu měly proběhnout podle Mnichovské dohody plebiscity, to se nikdy nestalo. 5. pásmo bylo větší než všechna 4 předcházející pásma dohromady! Už tehdy Hitler porušil Mnichovskou dohodu. Toto území, vč. 5. pásma, si dodnes sudeťáci nárokují jako "německý prostor", "německé území, s nímž nesmí být nakládáno bez jeho souhlasu".

Šaman řekl(a)...

AD Krystlíkovo ..."mrtví se vztahovali na období od 1. 1. 38 do 30. 9. 38. Šarvátky s německými bojůvkami tedy byly, ale to je také vše. Když mi chcete oponovat, tak Stráž obrany státu byla něco jiného než stráž finanční." A to je snad oběť, která se nepočítá?

Čeké oběti r. 1938 - především vůbec se nekončilo 30. září a vůbec to nebylo vztahováno pouze na oblast Čech. Bylo dost sebevražd, ale pořád ještě pokračovaly útoku sudetoněmeckého Freikorpsu (tyto "bojůvky" čítaly na 34 000 - 40 000 ozbrojených československých občanů německé národnosti, neboli velezrádců)

OBĚTI Z ŘAD ČS. ARMÁDY, FINANČNÍ STRÁŽE, ČETNICTVA A STÁTNÍ POLICIE po 30.9.1938:
--------------------
1.10.
- voj. v zál. Karel Beneš (I. prapor pěšího pluku 21) padl v boji s henleinovci na Rennerovkách (Rennerbauden)
- voj. v zál. Jan Boháč (p. pl. 1) padl v boji s henleinovci v Českém Krumlově
- voj. v zál. František Staněk (p. pl. 1) zastřelen v boji s henleinovci u Českého Krumlova
- voj. v zál. Josef Hampl (p. pl. 5) spáchal sebevraždu v důsledku kapitulace
- voj. v zál. Rudolf Schütze (němec, cykl. rota SPO 3) postřelen henleinovci v Načkovicích (zemřel 17. 10. v nem. Mladá Boleslav)
- dozorce FS František Karásek (OFS Plesná) zemřel v Aši, po zranění henleinovci u Plesné 30. 9.1938 1.10.
---------------
2.10.
- ppor. v zál. František Holešovský (p. pl. 25) spáchal sebevraždu v Trpíně v důsledku kapitulace
- voj. v zál. Jan Koška (2. rota, p. pl. 10) spáchal sebevraždu v Břeclavi v důsledku kapitulace
- voj. v zál. Josef Roček (p. pl. 5) zákeřně zastřelen ve stráži čs. svobodníkem něm. národnosti v Praze
- voj. v zál. František Rehwald (Němec-antifašista) (p. pl. 5) spáchal sebevraždu v důsledku kapitulace v Korkyni u Slap
- dozorce FS Josef Navrátil (OFS Bartošovice v Orlických horách) podlehl v nem. Rychnov nad Kněžnou zranění z Vrchní Orlice z 25. 9.
---------------------
3.10.
- čet. pěch. Arnošt Hrad (12. rota, IV. prap., hr. pl. 6) zemřel v 23:20 v nemocnici v Červené Vodě, spáchal sebevraždu v pěchotním srubu K-S-14 v důsledku kapitulace

- ppor. v zál. Alfons Korec (pol. pekárna 6, sbor. prov. sklad 6) spáchal sebevraždu v Heleníně v důsledku kapitulace

- voj. v zál. František Podlaha (p. pl. 1) zastřelen u Lomu u Českého Krumlova

- des. asp. Bohumil Vávra (10. rota, p. pl. 29) spáchal sebevraždu v důsledku kapitulace
-----------------------
4.10. žádné oběti nejsou známy
--------------------------------
5.10.
- des. v zál. Josef Boubek (děl. pl. 11) zákeřně zastřelen opilým vojákem v Arány pusta, obec Figa
- voj. pěch. Martin Macht (p. pl. 1) zabit henleinovci granátem v Cetvinách
---------------------------
6.10. žádné oběti nejsou známy
--------------------------------
7.10.
- por. pěch. Jan Diba (p. pl. 25) spáchal sebevraždu v důsledku kapitulace v Lučenci
(pokračování)

Šaman řekl(a)...

8.10.
U okresního úřadu Mikulov zabránila německá armáda s ordnery v odjezdu třem autobusům s četami SOS, které se odtud přesunovaly do vnitrozemí. Jednotliví příslušníci SOS byli vytahování z vozidel, tlučeni pažbami pušek a kopáni, odvlékáni do budovy okresního úřadu a zde po týrání vyslýcháni vojáky a gestapem. Po ověření osobních údajů byli propuštěni. Zraněni byli František Brhel (velitel čety), Jan Tindeisek, Alois Marušák, Karel Kosina, Jan Otáhal, Alois Páral, Karel Schoman, Luis Nissel a Bedřich Mährischel, poslední dva příslušníci SOS-Němci, byli zajati. Zranění byli léčeni v Brněnské nemocnici až do 16. 10. 1938. Byla to odveta za úspěšnou činnost německých antifašistů z Republikanische Wehr (též Rote Wehr- RW) při zajišťování klidu ve městě v září 1938.
------
V Českém Rudolci západně od Dačic napadla a odzbrojila jednotka SS družstvo SOS, které opouštělo svá postavení a odcházelo do vnitrozemí. Těžce zraněn a zajat byl strážmistr četnictva Josef Zukal.
------
- pozdě večer - u silnice z Nové Vsi k Hyršovu (jižně od Kdyně) byla hlídka SOS štábního strážmistra Slípky a desátníka v záloze Vojtěcha Reta na nové demarkační linii 400 m za obcí napadena palbou ordnerů. Desátník Ret byl zraněn do nohy, zajat a odvlečen z našeho území na samotu Na spáleném k výslechu a mučení. Další hlídka SOS, vyslaná k pátrání po zmizelém kolegovi, byla rovněž napadena střelbou, zastřelen byl štábní strážmistr Jaroslav Louda. Hlídka se musela stáhnout do Nové Vsi. Vojtěch Ret je v chalupě Na spáleném surově ubit. Jeho zohavená mrtvola byla 9. 10. ve 13:00 hod. na demarkační čáře u Nové Vsi předána čs. orgánům za přítomnosti člena britské vojenské pozorovací mise (dohlížela nad předáváním čs. území dle lhůt a řešila sporné případy). Desátník v záloze Vojtěch Ret byl 11.10. pohřben ve Kdyni, štábní strážmistr Louda v Klatovech.
--------
- des. v zál. Vojtěch Ret (voj. posila SOS) zraněn, zajat, mučen a ubit henleinovci u Nové Vsi
- št. strážmistr čet. Jaroslav Louda (čet. stan. Kdyně) zastřelen henleinovci při přepadu hlídky SOS u Nové Vsi
---------------
(pokračování)

Šaman řekl(a)...

9.10.
Na mostě spojujícím město Ústí nad Labem se Střekovem se zabarikádovala tlupa SFK. Došlo k prudké přestřelce se sedmičlenným družstvem SOS, při které nacisté zranili tři strážmistry státní policie Václava Píšu, Jana Hávu a Františka Oudu. Strážník Stanislav Pohner ukořistěnou kulometnou pistolí Bergmann zastřelil ordnera Maxe Höhneho, zbytek nepřátel u barikády utrpěl zranění nebo upadl do zajetí. Most přešel do českých rukou. Krátce nato jednotky SOS odešly z města na nové pozice.

- v 19:15 přepadl SFK v Lichkově západně od Králík družstvo SOS praporčíka Kuby, ostřeloval jednotlivé jeho hlídky a postupně celé družstvo zajal a internoval v sále hostince u Rosenbergů. Kolem 21:00 hod. několik desítek henleinovců doprovázených příslušníky SS a SA přepadlo zbytek dalšího družstva SOS praporčíka Františka Talacka (velitel + 3 záložníci) u strážního domku a hradla železniční tratě blízko vesnice. Po prudké přestřelce a těžkému zranění vojína v záloze Jana Koblížka vyšel praporčík Talacko útočníkům vstříc a byl s celou osádku hradla zajat. Freikorps touto zbytečnou akcí pouze demonstroval svou převahu danou odchodem čs. armády a ostatních složek z hranic.

Sudetoněmecký FreiKorps byl tento den oficiálně rozpuštěn.
--------------
10.10.
- v 0:15 velká skupina horthyovců překročila státní hranici, prošla řídkým zajištěním SOS a zaútočila na železniční most a nádraží v Boržavě na jižní hranici s Maďarskem na Podkarpatské Rusi. Silnou palbou napadla přijíždějící osobní vlak, zabit byl průvodčí vlaku Hošek, ve vlaku byli zajati četnický strážmistr Jaroslav Šubčík a nadporučík čs. armády. Skupina pod ochranou tmy zmizela v kopcích nad Beregovem. Do pronásledování skupiny se vydal pohotovostní oddíl s příslušníky beregovské četnické pátrací stanice, přitom byl u Velkého Mužijeva zraněn a na místě dobit strážmistr Ondřej Rigan. Teroristé zmizeli u Černého Močálu. Jejich akce měla krýt přechod početných maďarských jednotek v prostoru Beregova a Šalanek.

Ty prošly zajištěním SOS v síle asi 500 mužů na území republiky v noci z 10. na 11. října a skryly se v hustých listnatých lesích před Šalankami. Po jejich zjištění vojenské jednotky III. praporu pěšího pluku 45, II. praporu pěšího pluku 36 a smíšeného přezvědného oddílu hraniční oblasti 42 počaly obkličovat celý lesní masív u Šalanek. Průzkum lesů prováděly posílené hlídky SOS a odrážely pokusy teroristů proniknout zpět za hranici. V Mukačevu bylo dne 11. 10. 1938 vyhlášené stanné právo.
-------------------------------
- voj. Maxmilián Langer (4. rota PÚV 1) spáchal sebevraždu v důsledku kapitulace v Dobroticích (Strakonice)
- voj. v zál. Antonín Melichar (voj. posila SOS) zastřelen Němci v zabraném území u Rudoltic
- strážmistr čet. Ondřej Rigan zraněn a ubit Maďary u Velkého Mužijeva na Podkarpatské Rusi
------------------------
Podle stránky Mobilizovaná armáda v opevnění
http://pda.ropiky.net/tema.php?id=1203762834

Každá oběť má svůj osud, a své jméno.

A.S. Pergill řekl(a)...

To EK:
V Letech byli uvězněni recidivisté bagatelních úmyslných trestných činů. Tj. každý odsouzený prošel a byl shledán vinným ve vícero na sobě nezávislých soudních procesech. Nebyli to jen Romové. V případě odsouzených s rodinami tam byla umístěna celá rodina, která by se bez živitele propadla do kriminogenního prostředí.
Režim tam byl něco mezi současnou první nápravně výchovnou skupinou a vojnou v 80. letech. Pravidelnou práci, kterou odsouzení zvládali, lze chápat jako součást sociální terapie (podobné postupy se v peniologii používají dodnes).
Do toho přišel Hitler. IMHO by bylo bývalo nejlépe tábor někdy hned na začátku okupace rozpustit, nicméně "po bitvě každý generálem". On v podstatě nikdo nepočítal s bestialitou zrůd jménem Němci, zejména prvorepubliční vojáci a důstojníci měli naprosto naivní představy (proto je také počátek odboje přehlídkou masakrů naprosto naivních odbojářů - některé skupiny si např. pořizovaly jmenné seznamy svých příslušníků).
Dá se předpokládat názor vedení tábora, že v něm odsouzení budou "méně na očích" a nějak tu okupaci přežijí. Okamžikem vyhlášení "protektorátu" ovšem o ničem české vedení nerozhodovalo. Lze prokázat, že vedení tábora opakovaně žádalo o bazální sanitární potřeby a upozorňovalo na ohrožení životů vězňů i personálu. Zase lze vytknout Čechům z personálu (kteří tam zůstali na základě nebezpečné právní fikce, že protektorát je legálním pokračováním ČSR), že nepodali rezignaci. Ovšem opět je nutno podotknout, že podobné chyby se dopouštěly desetitisíce lidí na nejrůznějších vedoucích postech v době husákovské normalizace pod heslem "já třeba něco málo zmohu, ale kdybych to vzdal, nahradil by mě naprostý gauner". Závěr celého toho nešťastného tábora byl zcela v rukou Němců a dost pochybuji o tom, že by někdo porovnával (po vzoru TK) Ausswitz s Lety, protože ti vězni, co přežili transport, šli v naprosté většině rovnou do plynu.

Šaman řekl(a)...

Jasný Krystlík odešel, zůstal nám proteplený ASP s výroky na úrovni Osvětimské lži.

"Do toho přišel Hitler. IMHO by bylo bývalo nejlépe tábor někdy hned na začátku okupace rozpustit..."

Lež. Tábor Lety byl zřízen nařízením ministra vnitra protektorátní vlády Josefa Ježka ze dne 15. července 1940, které bylo vydáno na základě vládního nařízení č. 72 o kárných pracovních táborech ze dne 2. března 1939 (vydaného ještě za 2. republiky!)

"V Letech byli uvězněni recidivisté bagatelních úmyslných trestných činů."
Velice silná nepřesnost, zahrnující několik období, na úrovni lži. To mohlo být možná na samotném počátku. Od srpna 1942 tam proběhly deportace Cikánů, které nařídil protektorátní ministr vnitra Richard Bienert. Nejdříve tedy proběhl soupis českých a moravských Cikánů (na základě soupisu potulných cikánů, provedeného již mezi 1. červencem 1928 a 15. srpnem 1929).

"Pravidelnou práci, kterou odsouzení zvládali, lze chápat jako součást sociální terapie."

Zvrácená lež na úrovni Osvětimské lži. Cikáni pracovali nejen na polích, ale i na místní silnici na Orlík. A v lomu. Ten lom, mnohem menší než v Mauthausenu, tam ještě je, na druhé straně silnice než byl tábor. Ale dnes je zavalen skládkou.

"Okamžikem vyhlášení "protektorátu" ovšem o ničem české vedení nerozhodovalo."

Lež. Velitel Janeček byl skutečná stvůra. Dozorce Luňáček stvůra. (Však po válce dostal důtku.) Situace v táboře se zlepšila po odvolání Janečka. Ze 30 dětí, co se v táboře narodily, nepřežilo žádné. Podle ulhaných Cikánů je dozorci topili v latrínách.

Nejvíce lidí zemřelo na tyfus. Je tam ještě pořád rybník, ve kterém se vězni mohli "umývat".

Janeček byl odvolán někdy na konci 1942, ale to už byli Cikáni lifrováni do Aušvicu. Tam už jen čekali na zplynování. Ti, kteří přežili, vzpomínají na to, že Lety byly pro ně horší než Aušvic. Ale, to je, pochopitelně subjektivní názor.

Stručně viz http://cs.wikipedia.org/wiki/Lety_%28t%C3%A1bor%29

Není to korektní zdroj, ale datumy sedí. A na okraji Let je dnes památník. I ten rybník. I ten lom. A ta silnice taky…

Po sametovce dostaly přeživší od českého státu jakési odškodnění. (Ještě dříve, než přišlo odškodnění německé.) Nějak se však o něm nemluvilo moc. Bylo to jen "mezi námi" - mezi Čechy a našimi Romy.

Anonymní řekl(a)...
Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.
Anonymní řekl(a)...
Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.
Harpyje řekl(a)...

Ten Krystlík je nezmar, jako ten Boušek z Libně. Vosumnáctkrát za večer ho vyhodili od Exnerů, a vždycky se jim tam vrátil, že tam zapomněl fajfku

informace řekl(a)...

No jo, von ten Krystlík myslí, že je lepší čůrat vsedě. Že si tak nepokropí baškory a záchodovou desku.

Kopretina řekl(a)...

Šamane, ten Krystlík by měl dostat definitivní ban, jako Anonymní důvěrný, nejsem pro banování, ale někdy se to jinak nedá, názory Krystlíka jsou stíhatelné...

STK řekl(a)...

To je tak Kopretinko:
Blog, který bude jen souhlasit s oficiální doktrínou je vlastně nesmysl. Nepřináší nic nového - tedy pokud se nezabývá nějakými odbornými tématy. Jakmile se začne zabývat společenskými záležitostmi a tedy i politikou, má dvě možnosti: Být konformní a zbytečný nebo jít poněkud za hranu - a pokusit se mezi svými čtenáři něco málo ujasnit a vydiskutovat. Když se diskutuje, jsou často některé názory za hranou oficiálních, povolených. Jenže - jakýkoliv pokrok ve společnosti byl vždy generován těmi, kteří byli mimo oficiální souhrn povolených myšlenek, názorů. Nebýt těchto nekonformních, neexistovaly by žádné společenské změny, pokrok. A teď to čtěte pozorně, Kopretinko: Stávající společnost, vláda se brání jiným, neoficiálním názorům i když tvrdí opak a jejich mluvčí stíhá. Totéž platí i na síti sítí. Snaha dostat vše pod kontrolu je stará jak svět. Myslím, že donašeči byli i v pravěku. Rozhodně pak ve starověku, středověku i novověky a dnes. Poskytnout útulek takovým "revolucionářům" je riziko, které tady podstupuje Šaman. Když už jsou zde prezentované názory opravdu mimo běžnou zákonnost (i když já jako tzv. volnomyšlenkář se domnívám, že za myšlenku nebo názor by se nikdy člověk trestat neměl) tak si musí pan Jan Kovanic chránit svou vlastní osobu. Protože "umožňuje prezentaci nedovolených myšlenek a idejí". Tak to je v reálu a nikoho z těch, kteří jsou toho času u moci nenapadá, že jsou u moci právě proto, že jejich předchůdci tyto myšlenkové normy překračovali, až způsobili změnu. Jenže pokud bude Šaman cenzurovat tak, aby v žádném případě nenarazil u věrchušky, nikdo tu nebude psát nic zajímavého, bude se tu plkat o minulosti a bog zanikne. Naopak nechá-li tady volně vykřikovat pány Krystlíky a jiné, může se brzy dostat do potíží. A tady máte praktický příklad spojitosti od + k - : Ani naprostá volnost v názorech, ani naprostá konformita není myslitelná. A to se nezmiňuji o lidech, kteří mají nutkavou představu, že se musí vyjádřit (nejlépe mnoha slovy a citacami z jiných zdrojů) i k tématům, o nichž nemají ani páru. Mají tzv. "slovní průjem". Slov je mnoho, informační hodnota řídká. Pak existují Narcisové, kteří ostatním dávají pocítit, jak jsou proti nim ubozí a pak ti, kteří se snaží jen o flameware, pohádat se, a pokud hádku nevyvolají, považují den za ztracený.
Takže promiňte staříkovi, že Vás poučuje, ale říkat, že existuje jenom "buď - nebo" není zrovna moudré. A ještě hloupější je se takto binárně chovat.

Kopretina řekl(a)...

No jo, nechám se poučit, asi to doopravdy není rozumné...Já jen, co se týče Izraele, jsem citlivá, nemám ráda antisemity...

A.S. Pergill řekl(a)...

Lety:
- Původně tábor pro pachatele bagatelních trestných činů. Bez jakéhokoli rasismu, protože tam byli i ne-Romové.
- Později zneužit Němci jako koncentrák (spíše ve smyslu shromažďovacího, ne likvidačního tábora), kam byli přidáváni vězni podle rasového klíče. V roce 1942 v protektorátu Češi o ničem nerozhodovali.
- Tyfová epidemie tam vypukla, protože Němci přes opakované žádosti českého vedení zastavili dodávku bazálních sanitačních prostředků (mýdla, karbolky). Typoval bych, že mezi chovanci mohli být tyfoví bacilonosiči (kteří se projevili v momentě, kdy nebylo možné provádět řádný úklid).
- Velitel tábora a jeho podřízení zjevně situaci nezvládali (protože na ni nebyli nijak odborně vyškoleni), z toho mohly plynout jejich konflikty s vězni.
- To mytí v rybníce mohlo být projevem snahy o zabránění šíření epidemie (znal jsem jednoho vedoucího pionýrského tábora, co nutil děti si čistit zuby v řece, když v táboře vypukla dysenterie).
- Mortalita malých dětí (včetně novorozeňat) na tyfus musela být v tehdejších podmínkách stoprocentní. Nebyly antibiotika, nebyly nitrožilní infuze a i s nimi je prognóza u tak malých dětí velice vážná.
- Ukládání nebožtíků do latriny mohlo být pokusem o nějaký "morový hrob". Matce nevysvětlíte, že to děcko je už mrtvé, když je ještě teplé a při manipulaci s ním se jakoby hýbe. Zemřela nám kolegyně přímo na pracovišti, asi dvě hodiny jsme ji resuscitovali, opravdu vypadala, že se hýbe, přitom pozdější pitva prokázala, že musela být ihned mrtvá - měla prakticky půlku mozku roztrhanou rozsáhlým krvácením. Takže mám na toto téma autentický zážitek, včetně toho, že jsme beznadějnost situace nerozpoznali, přestože jsme u toho byli prakticky samí lékaři a studenti posledního ročníku medicíny.

Proč podobné nesmysly šíří Němci a jejich placení pohůnci, to mohu snadno vysvětlit:
1. Čím více špíny se nakydá na ostatní národy, tím budou Němci relativně "čistší".
2. Čím více zjevných nesmyslů a lží bude oficiálně šířeno, tím méně budou lidé věřit i tomu, co z toho je pravda (takže jakési obejití trestnosti hlásání "osvětimské lži").

Proč tuto propagandu podporují a šíří příslušníci národa postiženého holokaustem, to opravdu nepochopím.

A, mimochodem, kousek od mojí chaty je lom. Žádné vyhublé postavy v pruhovaných mundůrech tam nevidím, jen dělníky, kteří těží kámen. Zkratka: v Mauthausenu byl lom, kde se likvidovali vězni => každý lom je zařízení na likvidaci vězňů, je prostě nesmysl.

informace řekl(a)...

STK,
říkáte: "jakýkoliv pokrok ve společnosti byl vždy generován těmi, kteří byli mimo oficiální souhrn povolených myšlenek, názorů. Nebýt těchto nekonformních, neexistovaly by žádné společenské změny, pokrok."
Myslíte tedy, že jakýkoliv nesouhlas s "oficielně povolenými" názory je přínosem ke společenské změně ve smyslu pokroku? Nemůže někdy ten nesouhlas vést naopak k myšlenkám a snahám po návratu ne-pokroku minulosti? Nemůže, na příklad, apologie chování nacistů na Protektorátu vést k narušování, zpochybňování demokracie, k zavádění falešných představ o podstatě této odrůdy totalitarizmu, k podpoře narůstání nějakých nových pro-totalitárních nálad? U společnosti, která vyšla celkem nedávno z poslední varianty totalitarizmu, která teprv hledá jistou rovnováhu mezi ideou absolutní, ničím neomezené, svobody a pojmem svobody relativní ve smyslu respektování práv druhých a zájmů kolektivity, se mohou některé "názory" snadno stát prostředkem k propagaci myšlenky nesvobody jako ideálního stavu společnosti. Když k tomu přidáte ještě jistou dávku drzosti a hulvátství, které se neštítí urážek a posměchu, myslím, že tu o nějakém projevu svobodomyslnosti nemůžeme mluvit a také těžko můžeme hájit právo na její vyjádření. Když Vám někdo podobný přijde do hospody, dá nohy na stůl a začne nadávat a urážet, budete ho hájit, že je to jeho právo?
Píšete dál: "Jenže pokud bude Šaman cenzurovat ... nikdo tu nebude psát nic zajímavého, bude se tu plkat o minulosti a bog zanikne." Myslíte si tedy, že tu bez cenzury lidé říkají něco zajímavého a pustě neplkají? Chtěla bych tu uvést případ včerejší diskuze na Psu pod článkem Roberta Němce: "Václav Havel – případ pro Orwella", který čerpá z knihy Johna Keana: Václav Havel: A Political Tragedy in Six Acts, vydané v r. 1999 a v češtině téhož roku pod titulem "Václav Havel: Politická tragédie v šesti dějstvích".
Ponechám stranou fakt, že z knihy, která líčí Havlovu osobnost mnohostranně, si český autor vybral pasáže týkající se Havlova osobního života, s cílem zpochybnit mýtus, vytvořený kolem jeho postavy a nechal docela stranou Havlovy myšlenky a názory, vyložené v jeho spisech. Pozastavím se jen nad diskuzí pod článkem, nad reakcemi čtenářů. Myslím, že je těžko najít něco tak ubohého, co tam přispěvatelé vyplodili. Buď nic nevědí a hovoří ne-li všeobecně, tak docela naprázdno, i když v podstatě Havla hájí, anebo tam vycházejí s názory jako jakýsi pan E. Seibert (Datum: 24.02.2012 13:11).
Zároveň na webu jsou dvě zajímavé a fundované recenze ještě z r. 1999, kdy kniha vyšla. Jednu najdete v Britských listech (někdo tu zas řekne, že B.L. jsou hnůj, sic!) v článku Apologeti, radujte se! přetištěném z Central Europe Review, kde Kieran Williams, politolog na School of Slavonic and East European Studies, University College London, sice poukazuje na řadu nedostatků a nesrovnalostí v knize ale popisuje tam zároveň české politické a intelektuální prostředí doby Havlovy činnosti.
Druhá "Attempts to Escape the Logic of Capitalism" filozofa Slavoje Žížka, byla publikována v London Review of Book http://www.lrb.co.uk/v21/n21/slavoj-zizek/attempts-to-escape-the-logic-of-capitalism
Žížek se soustřeďuje hlavně na myšlenky Havla z jeho článku „Moc bezmocných“ a ukazuje, že se jedná v podstatě o hledání třetí cesty, které ztroskotalo jak v Jugoslávii, tak v československém pokusu z r. 1968, a nenašlo nějaké opodstanění ani v teorizování západní levice.
Nebudu ty recenze komentovat, není tu pro to místo. Ale dodám, že mne udivilo, že nikdo k článku ve Psu nenašel cestu k Havlovým spisům, k jeho myšlenkám, které se mohou zdát třeba utopické, jako Žížkovi, ale právě ty jsou to, co činí z Havla významnou osobnost jak českou tak evropskou. A ne jen jeho pití nebo nevěra ženě.
Nestala se česká diskuze jakousi vyprahlou krajinou, kde se pěstují hlavně drby? Anebo se šíří různé bludy?

STK řekl(a)...

Každý názor, který je mimo povolenou oblast názorů je správný. Nic takového netvrdím, Informace. (Vyhýbám se slovu "pokrokový", protože je zprofanované jak málo co.) Dokonce ani v okamžiku, kdy je takový názor vysloven nevíme, zda je správný. Jeho správnost nebo nesprávnost ukáže až budoucnost. Ale chtěl jsem říct hlavně to, že když se budou názory pohybovat jen v rozmezí vykolíkovaného hřiště (Kdopak je vykolíkoval? Filozofové nebo vládnoucí třída?), nic nového nevznikne. A když nevzniká nic nového, opakováním starého vzorce dochází k drobným chybám, které se hromadí a končí to rozkladem systému. Toto je vlastně popis stárnutí organismu. Přesněji popsat by to dokázal Pergill - při replikaci buněčných informací dochází k hromadění chyb, což vede k rakovině nebo jiné degeneraci. Narozením nového jedince se značná část chyb odstraní. Proto příroda preferuje cyklus zrození - pohlavní rozmnožení - smrt. Ono to prostě tak funguje nejlépe. Pokud dochází mk množení bezpohlavnímu, musí se jedna část dělící se buňky obětovat a nechat si všechny ty DNA chyby v sobě - a zemřít.

Lidská společnost má rovněž určité "samoopravné mechanizmy", ale stejně jak ty buněčné nejsou všemocné. Takže se čas od času strhne nějaká ta revoluce - revolta nebo převrat a společnost se zbaví většiny starých chyb - ať už jsou to systémové chyby nebo chybní jedinci. A vzápětí se pomalinku začínají sbírat chyby nové.

K Havlovi nemůžu říct nic podstatného. Některé jeho hry jsou jasnovidné, některým ne zcela rozumím. Kdysi, když promlouval v neděli po obědě z Lán, vždycky jsem při jeho bručivém hlasu usnul - i když mluvil zajímavě.
Pomlouvat kohokoliv mocného je oblíbená zábava trpaslíků - ovšem na druhé straně málokterý velikán je natolik bezchybný, aby se "dal hned tesat do kamene". Takže pro mě ty plky a pomluvy osobnost vlastně zlidšťují. Nesmí jich ale být příliš. Nedokonalosti zlidšťují nejen osobnost, ale třeba i nějaký myšlenkový směr, zřízení.
Vycházím z poslední věty skvělého filmu "Někdo to má rád horké" - "NIKDO NENÍ DOKONALÝ!"

informace řekl(a)...

STK,
také nerada používám slova pokrok, pokud jde o společnost, její organizaci a morální hodnoty, kterými se společnost inspiruje a uvádí v praxi. Myslím, že "nejpokrokovější teorie lidského myšlení", m-l, aplikovaná po desetiletí s víc než pochybnými výsledky, nás z tohoto bludu docela vyvedla. Dnes, všobecně, když se mluví o pokroku, tak je to více méně ve vztahu k technologii. Já jsem jen citovala doslova Vaše věty.
Pokud se týká dopadu lidského teoretického myšlení o společnosti, jejím uspořádání, jejím fungování, je to věc dost problematická. A to proto, že je nesnadné odvodit lidské konání, často spontánní, nekontrolované, často diktované okolnostmi, od myšlenek jednotlivých osob nebo směrů, někdy jednoduše hodnotících minulost nebo současný stav a dost zřídka propozitivních. Myšlenky obvykle nezasahují masu,ale jsou vnímány dost omezenou menšinou, politiků, sociálních blouznivců nebo politických inženýrů, kteří je pak rozpracovávájí do akčních programů dlouhého nebo krátkého výhledu.
V případě našeho nevítaného návštěvníka pak nejde o nějakého myslitele ale jednoduše o člověka který si upravuje fakta, pozitivně zjištěná a historiky ověřená historická fakta do nějaké zdeformované interpretace minulosti. Což není také tak docela neškodné, jak jsem se již zmínila, protože to vede k deviaci názorů u lidí, kteří o minulosti nejsou informováni anebo jsou líní porovnávat tvrzení tohoto pána s fakty.
Říkáte, že "opakováním starého vzorce dochází k drobným chybám, které se hromadí a končí to rozkladem systému". Já bych k tomu dodala pro upřesnění, mechanickým, automatickým opakováním. Protože systém má v sobě potenciální možnost se opravovat a regenerovat. Revolucí, jak je už dost jasné z dějin, dochází k převratu systému, jeho zničení. A jeho obnova na nových mocenských principech nevede k jeho zlepšení, naopak, často pro utvrzení své mocenské pozice nová vládnoucí vrstva neváhá přistupovat k totalitárním formám potlačování opozice, občanských svobod a práv.
A ještě dodatek, jistě Vás bude zajímat konstatace slovinského filozofa Žížka o tom, že jak ukázala dějinná praxe, žádná třetí cesta vývoje společnosti neexistuje, protože neexistuje ani ta druhá, alternativní - cesta k socializmu. Převládl globální kapitalizmus.
A tak, dodávám já, je logické snažit se ho upravovat, reformovat tam, kde je v rozporu s principy demokracie. A ne šplechtat něco o téměř ideálních poměrech za Protektorátu.
Pokud jde o Havla, neměla jsem v úmyslu tu začínat diskuzi o jeho postavě a významu. Uvedla jsem to jako příklad "změlčení" diskuze na různých debatních internetových stránkách.

STK řekl(a)...

Bylo by krásné Informace, kdyby se podařilo "opravovat" chod společnosti do rovnovážného stavu. Jenže podle mé laické představy ta masa lidiček, každý se svými prioritami, očekáváním a mírou svých schopností je velmi vratká. Stačí pár takových jako je třeba Hugo Chaves, Vláďa Putin nebo i Krystlík či jiný pomatenec a ta věc - mám o tom jasnou optickou představu, že se jedná o příšerně přetížený motocykl (jak je občas vidět na fotkách z Indie) se nezvladatelně rozkolísá a ... A revoluce!
Tak to ve světě běhá už dlouho, když rozostříte optiku a díváte se na to "zprůměrovaným pohledem".
Ale o tohle mi nešlo, jde o to, že když lidé typu Krystlík (nebo Zelení, Rudí či bůhvíjací) nebudou mít možnost říct své slovo, společnost o nich začne mluvit jako o potlačovaných "autoritách", spasitelích, kteří by mohli přinést pozitivní změnu kdyby měli možnost se vyslovit. Mám pro ně termín "pábitelé", kteréžto slovo jsem sprostě ukradl Hrabalovi. Vábí své posluchače do krajin, které zkonstruovali ve svém mozku a jen tam dobře fungují. Jak se zachovají mimo "laboratoř" nikdo neví. Proto jsem odešel z blogu, kde měli navrch ultraliberální "myslitelé". Tato teorie je stejně zcestná, jako komunismus. Marně jsem je upozorňoval, že zdaleka ne všichni reální lidé se budou chovat rozumně, tržně a s myšlenkou, že jak si usteleš... Stejná situace, jako bych ve stranické buňce komunistů vysvětloval opak.
Právě proto, aby se odstranil "odér zakázanosti" by se takoví pábitelé měli nechat mluvit.
Kdybych byl ideologem, bojobval bych s tzv. "popírači holokaustu" ne tím, že bych je umlčoval a zavíral do vězení. Naopak bych je pozval do TV pořadu a posadil proti několika historikům, pamětníkům a dokumentaristům, kteří by k jeho řečem promítali např. filmové snímky z KL. A pamětníci (pár jich ještě žije) by o tom, co tam zažili, vyprávěli. Museli by to ale být kovaní diskutéři, kteří by se pábitelovými řečmi nenechali "vytočit". Oni ti pábitelé tuhle schopnost mají hypertrofovanou - schopnost "vytočit" protivníka, až řekne: "s vámi nemá cenu diskutovat!" - no a pábitel si zapíše zase jednu výhru. I tu máme takové, že?

informace řekl(a)...

Nevím, STK,
přiznám se, že revoluce není mým oblíbeným tématem. Nicméně si myslím, že nestačí pár štváčů nebo pomatenců, aby rozpoutali revoluci. Ani masa nespokojených.
Kasuistika revolucí je různá. Kdy se vlastně nespokojenost, rebelie, povstání změní v revoluci, která s sebou nese změnu vlády a režimu? Za prvé režim, proti kterému vybuchne protest a povstání, i třeba ozbrojené, musí být natolik bezmocný, neschopný povstání potlačit, že povstalci přemůžou policejní nebo vojenské síly. Za druhé povstání musí mít vedení, které by situaci nějak koordinovalo, řídilo. Pak je zapotřebí vzít v úvahu, že v dnešním globalizovaném světě, do situace zasáhne nějaká vnější síla, která buď pomůže vládní straně anebo zas povstancům. Podívejme se na př. na změnu režimu v Libyji. Těch dovážených "revolucí", bylo, hlavně v posledním století, spousta. Anebo pokusů o zvrat státu využitím místních skupin "nespokojených". Tím bylo, podle mého názoru, alespoň v Itálii, hnutí v osmašedesátém a následujících sedmdesátých letech. Nebudu Vám tu popisovat situaci, ale byla skutečně vážná. Vládní síly to ustály a pak Itálie je členem NATO.
Že by jednotliví profesionální štváčové mohli tak rozbouřit veřejnost, že by se za nimi vydala, to si ani zdaleka nemyslím. Proč by za nimi měl někdo jít? Slibují něco? Nějaké zlepšení materiálního postavení lidí, nějakou větší svobodu?
Vladimir sem také nějakou revoluci nemůže dovážet, sám se tváří jako paladin demokracie a stability. Nějaké podzemní ovládnutí,kondicionování českých vládních špiček pomocí vydírání, to bych nevyloučila. Ale na druhé straně nebude provokovat EU, i když ta je to vojensky nekonzistentní, ale zase jako obchodní partner je prozatím pro Rusko nepostradatelná.
A už mi víc o revolucích nemluvte!

Šaman řekl(a)...

STK pravil: "když lidé typu Krystlík (nebo Zelení, Rudí či bůhvíjací) nebudou mít možnost říct své slovo,"

Ale oni ho mají, mají ho dlouho a v oficielních médiích. Krys. má svůj blog, uveřejňuje knížky v Německu i u nás. Ale nechtěl jsem ho nechat řvát tady.

V Česku existuje cenzura tichem k válečnému období. (To my jsme neměli slovo, než přišel Internet! )Cenzura tedy našeho pohledu, zatímco sudetoněmecký pohled se stal nejdřív evropským pohledem (do r. 1989), a posléze českým pohledem (disidenti, období po 1989 už téměř oficielně).

Ono diskutovat do blba s blbem je ztrátou času. Času máme málo, a já začal psát knížku středněprouděfantastickou o Liberci 20. století. Takže ke Krysovi jsem měl čerstvě vyrešeršované odkazy. Které v knize nebudu moci použít plně. Z jedné knížky bude odstavec, nebo zmínka v jedné větě…

\ :-) Dobrou

Jakub S. řekl(a)...

Radostr číst diskusi/úvahy/závěry stk a I. Jenom, prosím: Myslím, že můj zbožňovaný dr. Hrabal by byl v rozpacích nad aplikací označení pábitel na tyhle lidi. Podle mě to je nedorozumění, cítím, že to nepasuje.

STK řekl(a)...

Vím Jakube, že to není původní význam toho slova. Ale hledal jsem nějaký novotvar pro lidi, kteří "vábí ostatní na své, často šílené vize" a na sítku mi zůstalo tohle slovíčko. Ale netrvám si na něm - navrhněte lepší! Pak ho kulisákovi Hrabalovi zase vrátím. Je jeho, já si ho jen "půjčil". Takový jsem já, matinko... Ne, ne, to je úplně jiná komedie! [;>)

informace řekl(a)...

Šaman tu vždycky nakousne téma čeaké emigrace, jednou mi dal dokonce nějaké informace, ale přesto o tom nemám jasné představy. Téma se znova vrátilo s invazí Krys-a na blog.
Neměla jsem příležitost, až na pár vyjímek po devětaodmdesátém, se s nimi dostat do styku. Částečně pro nedostatek času, částečně proto, že jsem je nepovažovala za nějaký rozhodující jev, pokud se týkalo vývoje mezinárodní politiky.
Teď se dozvídám, že podporují činnost SdL, tedy ti v Německu.
Zároveň mě udivilo, jako i italské veřejné mínění, že se po devětaosmdesátém nijak významně neuplatnili v čs. politickém životě.
Zřejmě mezi českými Čechy a emigranty byl nějaký nesouhlas nebo rozkol. Proč tomu tak bylo, to si dovedu představit, ale nemám pro to žádné spolehlivé informace. U případu Kundery vyšla při diskuzi na povrch dokonce nenávist.
Pokud se mne týká, emigranti, a byly to asi nějaké špičky, co jsem poznala na různých konferencích o pádu socializmu, na mne působili dost divně. Chovali se jako nějací posvátní "žreci", co uchovávali za studené války národní svatý grál. Nedalo se s nimi jaksi dost dobře ani mluvit.
Teď zas čtu, že se v Německu dostali do vleku Sdl. Co teda ti "žreci" chránili?
Uvědomuju si, že to není vhodné téma k diskuzi, nevím, kolik je tu na blogu emigrantů. Rozhodně je nechci nějak kritizovat. Jen bych chtěla nějaké "lumi". Skutečně nevím, kolik vln emigrace bylo po 68 r., jak se mezi sebou liší (i to bylo nějak nadhozeno v dikuzi), jaké životní nesnáze prožili, jak se to odrazilo v jejich vztazích k Česku.
Krys-k je dost divný fenomén.

Větší vlastenec řekl(a)...

Jen připomenu známý fakt :
V Únoru 1948 nešlo o velkou bitvu; bylo to jen odražení posledního zoufalého odporu zbytku dědičných nepřátel.
Poslední velké bitva dlouhé války mezi námi a našimi nepřáteli proběhla v červenci 1947. A my jsme drtivě zvítězili - CELÁ naše vláda JEDNOMYSLNĚ odmítla pokus o opětné zatažení vlasti do evropského prostoru. Vlastně tehdy již EUROAMERICKÉHO.
Ano, odmítnutí naší účasti na tzv.Marshallově plánu zmařilo poslední naděje zrádných proevropských sil, a dokončilo velkolepý plán pres.Beneše na nastolení národního socialismu.

Prostě - již v Červenci 1947 jsme zúročili naše volební vítězství, naše vítězství ve 2.sv.válce, naše oběti z Lidic a koncentračních táborů.

Míru zdar !

Jakub S. řekl(a)...

Lumi - řekl bych úsudky, závěry po rozebrání něčeho a promyšlení tématu, ano?
Téma Emigrace a emigranti/exulanti - strašně široké, vábivé, nebezpečně, zrádně. jakmile začneme, rozjedeme se a nezastavíme - každý podle svých zkušeností, obohacených od 2000 šokem z těch výkalů na NP a jiných fórech i-netu - asi z polosenilní a neúspěšné emigr. vrstvy. Ti jim teda udělali službu.
Asi o tom něco napíšu. Jenom k tomu (ne)vstupu do naší politiky po 89: ale přece nová socdem byla přímo založena osobnostmi z emigrace! Jenže je pak vyšplouchli zdejší šikovní (pro)lidoví hošani, jeden se nestačil divit.
Taky nepochopím, že tolik lidí zvenku je dotčeno, když je označíte za e. - oni jsou e x u l a n t i ! Opravdu nechápu, a nikdo z mého okolí. A to pracuju celý život se slovy, významy, definicemi. Vy patříte k nim? A co Sylvie?

Anonymní řekl(a)...

Lidé, kteří bydlí mimo ČR a považují se za Čechy, jsou dnes emigranti. Exulanti utekli před panujícím režimem, Když pominul, pominuly i jejich důvody pobytu v cizině a vrátili se domů.

Jakub S. řekl(a)...

No... kolik promile se jich vrátilo?

informace řekl(a)...

Už vidím, že jsem šlápla, kam jsem neměla. Když se nemůžete ani shodnout na semantice slova "emigrant", musí to být sakra zamotané téma. Emigrato v it. je člověk, který odešel ze země za prací nebo z politických důvodů. Nemá žádný vedlejší, druhotný, pejorativní význam. V češtině zřejmě na slovu zůstal hanlivý nátěr z dob realsocializmu - zrádce vlasti, který uprchl do kapitalistické ciziny. Měla jsem si to uvědomit, když jsem četla Vlastencova oslovení Harpyje jako zrádné emigrantky.
Takže bych měla používat, abych se vyhnula nedorozumění - opisnou formu "člověk, který za dob socializmu přešel ilegálně hranice a usídlil se permanentně v cizině, odkud se víc nevrátil, i když měl později možnost"? Myslím, že se takhle nedomluvíme.
O Komenském se hovoří s úctou jako o exulantovi. Ale zároveň "exulant" je používáno i pro vlnu emigrace po osmačtyřicátém a to pořád v pejorativním smyslu.
Ani po desítiletích se ta situace v českém vědomí neurovnala.
Na Psa jsem se dostala náhodou v 2008r., když vypukla aféra s Kunderou. Psaly o tom zdejší noviny, a tak ze zvědavosti jsem se chtěla podívat, co tomu říkají česká media a na Psu byla tenkrát nejfrektovanější diskuze. Vlezla jsem tam ze zvědavosti a pak jsem tam uvízla. A odtud jsem se dostala sem. Jaká přehlídka lidské ubohosti se tam konala před desíti - dvanáci lety, jak píše Jakub, to jsem na štěstí neviděla. V 2008 r. jsem si myslela, že to praní špinavého prádla je věc dočasná jako následek otištění dokumentu o udání, a že až vzrušení ochladne, začne normální diskuze. Ale vidím, že jsem se spletla. Velký úklid se dělá pořád.
A když se vyčerpají "dočasně" stará témata, začne se pro změnu prát prádlo včerejší. Jako na příklad Havel.
Hlavní mou hybnou pákou, jak už pozorovali moji učitelé na škole a jak mi říkají všichni i dnes, je zvědavost.
Ale říká se také: kdo je zvědavý, ten se moc dozví. Třeba bych se měla spíš starat o své a o zdejší domácí trable, než strkat nos tam, kde se moc nevyznám a kde se jen zbytečně motám.
A neptejte se mě, jesli jsem emigrant, exulant nebo Češka trvle usedlá v cizině. A jestli se cítím víc srdcem v Itálii nebo v Česku. Já jsem já a cítím se jako já. A srdce mám umístěno v hrudníku na levé straně, jako všichni.

Jakub S. řekl(a)...

No dyť píšu, že já to taky nechopím (náš rodinný novotvar, nezhoubný)! A nikdo kolem mne, a většina nás tady... Zcela zhruba: exulant cítím jako slovo se ctihodným přídechem dob Kamenského, Růžového paloučku... Jako by nezáleželo na podstatě!

Větší vlastenec řekl(a)...

Čestní exulanti a hanební emigranti

Exulant byl Komenský, Gottwald, Beneš. A další vlastenci.
Kdyby se s.Zápotockému podařilo přejít hranice do SSSR, byl by též exulantem.
Všichni vlastenci, kteří byli donuceni opustit vlast po dočasném vítězství Euroameriky nad naším národem a naších slovanským společenským systémem, jsou též exulanti. Jejich návrat bude slavný.

Ale emigranti - to je verbež. Což ví každý opravdový český vlastenec. Emigranti jsou Mašíni, Barešové, Tigrid, Peroutka, Pachman, Schwarzenberg, a jim podobní. Je mi stydno, když pomyslím na všechny ty hanebné emigranty, jež jsem poznal ještě před jejich zradou.

Samozřejmě - člověk se může zmýlit, jak správně píše vážený STK. Byli i tací emigranti, kteří si na tom "slavném" Západě uvědomili svůj děsivý omyl. Někteří se vrátili, jiní si upravili vztah s vlastí - na ně jsme potom už nepohlíželi jako na zločince.
Ale co s těmi zarytými ? Vidíme přímo zde, jací jsou to tvorové, jak se nám v Euroamerice vzdálili ještě více. Dnes jsou na úrovni Němců (Harpyje), Australanů (guerrier), Američanů (RRR, Šárka - shodou okolností oba lékaři).
Co mají tyto osoby společného s naším slovanským pokrokovým ateistickým socialistickým národem ? Už skoro nic, a stále víc se nám vzdalují. Již jim není pomoci, již patří do jiného světa, světa nám vzdáleného, cizího, nebezpečného.

Poučení : V dějinném mezidobí (po našem opětovném vítězství nad Euroamerikou, multikulti a globálnem, před naším osvobozením Euroameriky) musíme STŮJ CO STŮJ zabránit všem pokusům o emigraci. Našim občanům bude lépe v našich pracovně-převýchovných táborech (nebo i hromadných hrobech) než v té šílené Euroamerice.

Na shledanou v lepších časech.

Větší vlastenec řekl(a)...

Do Brusele, zas chyba !

Má být : "...nad naším národem a naším slovanským společenským systémem ..."

Za chybu se omlouvám všem vlastencům a vlastenkám.

informace řekl(a)...

Páni, tohle je reakce pravého leninovce! Až mi z ní nabíhá husí kůže.
Příště už víc o emigrantech psát nebudu, slibuju a přísahám!!!

Jakub S. řekl(a)...

Ale budete, doufám - !

A.S. Pergill řekl(a)...

Informace,
ten problém s těmi českými emigranty spočívá v tom, že oni jsou (vyjma e. z dob velmi dřevních, kdy nyní žijí jejich pravnukové) opravdu spíš exulanti. A jejich problém je, že příslušníci každé vlny se v exilu setkávali s příslušníky předchozí, které pomáhali vyhánět, a v následující vlně zase byla část těch, kteří vyháněli je. Proto jsou jednotlivé vlny českých exulantů vzájemně na kordy (zatímco exily jiných národů vzájemně spolupracují). A nenávist vůči těm, co je vyháněli, jde až tak daleko, že jsou ochotni se spojit i s těmi nacisty.

Harpyje řekl(a)...

Obdivuji Vás, jak máte ve všem jasno, Aspergille.
Předpokládám, že jste zastával stejný názor na české exulanty už před válkou, když jste o nich rozmlouvali s okresním hejtmanem.

informace řekl(a)...

Pergille,
slibovala jem, že o emigrantech nebudu víc psát.
A tak tedy jen dodám, že některým se přeze všechnu problematickou činnost za bolševického režimu podařilo na západě spadnout na všechny čtyři jako kočky a pak zase i po devětaosmdesátém v ČR.

Harpyje řekl(a)...

Jiří Pelikán?

Jakub S. řekl(a)...

Třeba. Otřesná osoba. S hroší kůží. Jenom, že po 89 už u nás nepůsobil.
Ale ASP má s tím popisem vzájemných averzí dost pravdu. Tys asi byla mimo tyhle tahanice a vzájemné plivání a útoky, ke svému štěstí. Já ale o tom vím taky od pár lidí zvenku. Zavilost někdy slabý výraz, víš?

Větší vlastenec řekl(a)...

Marie Pujmannová : Emigranti

Být špion, zběh, a vrah a zrazoval svůj stát,
s vervolfy hranic jednom chumlu stát,
v Babicích republice do zad vrážet nůž,
jenž podal agent: Na holomku, služ –
hanební emigranti.

Studení jak psí čenich vlast vroucnou neviděli,
jen střep a krám a strouhy, které bláto dělí,
na tváři hrdinské jen počítali pihy
a na půl žerdi stahovali prapor plihlý –
hanební emigranti.

Ale jen zadul vítr únorový
od strážných hor až po dukelské rovy,
kde krasnoarmějci a naší slavní dřímou sen,
aby lid k vládě byl probuzen –
páni, co na lid policii,
obchodníčkové čilí,
v teple se schovali, za storu skryli líc,
zmatené školáky poslali do ulic
a foukli, svíčkové báby.
Hanební emigranti.

"Svobodná Evropo", tvůj vykřičený hlas
v procesí syčáků a byvších primadon,
zas "chránit kulturu", zas "bolševictví hráz",
ty "Nová Evropo", známe tvůj starý hlas,
ba věru pravý uhodilas tón
a šťastně poutní místo vybralas,
kdekdo má v Čechách chuť vydat se opět znova
na svatováclavskou pouť do Mnichova –
hanební emigranti.

Jak emigrantský páv po peru pero ztrácí
přeletěl by tak rád v rakouskou federaci,
uprchlý generál dal by zas Sudety
křižákům s lebkami pro říšské lafety,
kdys atlantický val, dnes atlantický pakt
být špion, zběh a vrah a prodávat svůj stát –
hanební emigranti.

Nevědí co jsou, kdo dá přístřeší
posluhující emigrantské veteši,
chvíli je dobrá, pak ji zahodí
v rozmaru politické náhody.
Nevědí, či jsou, toho, kdo dá víc,
zda vrah z Koreje, vrah od Lidic,
ani co za to budou chtít,
únos, nebo zavraždit –
hanební emigranti.

Válka je jejích naděje.
Ať si ji nikdo nepřeje.
Zpozdilí lidé minulí,
jak mouchy byste zhynuli.
Bez lásky těžko bojovat,
jen ten, kdo má zemi k smrti rád,
se v život zase obrátí, ne v polomy a vývraty.
Jsme mír, my národ semknutý,
ne jak klepáte, od knuty,
však protože svou rodnou zem
vpijeme živým kořenem.

Dým továren, to je náš dech,
naše krev tepá v pražských zdech,
my z šumavského temene
hraničním hvozdem kveteme.
Protože v zemi Fučíka
jen sběr a chamraď utíká
však stát a dělník jedno jsou
jak láska k míru s Nebojsou.
A to je naše čest.

informace řekl(a)...

Byla to celkem vzata tragedie, jak individuální tak národní.
Někteří měli široká ramena, dobré konexe a tak se uplatnili, a někdy až moc dobře.
Jiní zase živořili, dělali podřadné práce (v poměru ke svému vzdělání a kvalifikaci), ani psát domů rodině nemohli, policie dopisy zabavovala a tak je někdy posílali i přes jiné státy. A valná část jich toužila se dostat do Ameriky, země zaslíbené. Jak se jim vedlo tam, nevím.
Ten krém české emigrace v Itálii na mne tedy neudělal dobrý dojem.
O Pelikánovi jsem četla v jeho životopise na webu, že po 89.r. byl poradcem prezidenta Havla.
Ale už se do toho nechci znova motat

Harpyje řekl(a)...

O Pelikánovi mi, Jakube, vykládal otec, Olomoučák. Musela to být protřelá svině, jinak taková individua nelze nazvat.
Jeho "späte Reue" mi připadá účelová, a pokud skutečně působil jako poradce VH, tak se musím ptát, jak byl naivní.

Jakub S. řekl(a)...

Byla.
Byl... snad.

Kopretina řekl(a)...

No s těmi emigranty. Mezi emigranty jsou jednak slušní lidé, kteří odešli z politických důvodů např. Vy Harpyje, nebo Šárka a další. Ale do emigrace odešla hnusná nenávistná komunistická svoloč Janeček, Juchelka, Kastelán, ojjj, kocour...všichni nenávidí USA respektive "sionistickou vládu USA" a Izrael, Juchelka mluvil o vyhnání Izraelců a přemístění na pustý ostrov, co mi to připomíná, Janeček ten tepal do Izraele, Bože můj, nebyl schopný odsoudit Hamas anii Hizballáh a nesmím zapomenout na nick boleslav 1, ten nenávidí Židy a Izrael vášnivě, měl ženu Židovku a 2 děti, podle Halachy židovské, židovství se dědí přes matku, s takovou nenávistí jsem se nesetkala. Mnozí z těchto rudochů žijí v jakýschsi getech,zneuznaní, neúspěšní, psal mi o nich Čechoameričan Jaroslav. Statečně boleslavovi oponovala Charly, rovněž žijící v USA. No a nesmím zapomenout na Clair, působící a překládající protižidovské články do Outsidermedia a USA není jedinou zemí. Do Kanady přivadroval Stwora, zná každý, nemusím rozebírat. Komunismu se nevyhlo ani Německo, nicky Rys a legendární Hledající, Vodník, ten přivandroval do Holandska, rovněž patologický antisemita...Hodně toho pamatuji za těch 6 let, co chodím na Psa, tyto jména jsem si vybavila jenom v téhle čtvrthodince, kdybych si zavzpomínala hlouběji, vzpomněla bych si více....Skutečně čeští emigranti z druhé vlny, velcí to komunisti nenávidí země, které je přijala a i emigranty, kteří odešli z politických důvodů. Např. Janeček nazýval Šárku BushSaronistku (přitom jasně říkala, že Bushe nevolila a že je nezávislá, není ani demokratka ani republikánka)...Tož tak...

Kopretina řekl(a)...

A ještě, komunismus se nevyhl ani v Austrálii, psal zde jakýsi pán píšící modře s nickem např. "Adamovi", "Šárce" a tak, pak hulvát a sprosťák Danda, nazývajícího toho modráka "Jan Vocas" no a slušní, čestní lidé Sven Australan, píšící mimojiné pod svým jménem na Psa, nebudu jeho jméno zveřejňovat a possum...A u Američanů jsem zapomněla na Paška, také hulvát nenávidějící černochy...Bože toto utíká, těch 6 let, Bože můj, kdoví jak uběhne dalších 6 let...

Jakub S. řekl(a)...

Je to tak, a už je zítra a deme po postýlky, ale šupem - jsme-li už zdraví - tož brou!