pondělí 13. února 2012

Dlouhé stíny Mnichova


Jan Kuklík
(Pokračuji v reportování konference "Odsun Němců z Československa - 65 let poté" kterou dne 29. listopadu 2011 uspořádala v Ústí nad Labem Univerzita J.E. Purkyně společně se skupinou Evropských Konzervativců a Reformistů Evropského parlamentu. Dalším přednášejícím ve třetím panelu konference "Právní důsledky odsunu německé menšiny z ČSR" byl Prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. z Právnické fakulty UK, kde např. vede Ústav právních dějin. Jeho přednáška nesla název Odsun Němců jako faktor čs.-německých jednání v letech 1956-1974. Jan Kuklík nás seznámil s některými zajímavostmi, které vyšly najevo po nedávném objevení archivních materiálů z doby minulého režimu, které se týkají uváděné problematiky.)

Komunisté si nechtěli pod sebou řezat větev, ale občas to učinili. V socialistickém bloku bylo možné současně zastávat různé postoje k Mnichovu. Slovně se zpochybňovala platnost Mnichovské dohody jakožto výsledku "zrady domácí buržoazie", ale zároveň se prakticky akceptovala. Až v polovině 50. let to našemu tehdejšímu vedení došlo.

V roce 1956 rozjelo čs. ministerstvo financí ve spolupráci s ministerstvem zahraničních věcí Akci N (jako "Německo"). Začaly se hledat nové argumenty pro podepsání mírové smlouvy: Nejvyšší stranické orgány vydaly všem základním organizacím doporučení k "opatrnému vyjadřování" ohledně Mnichova. Bylo definováno základní československé stanovisko, které stavělo na základních postojích prezidenta Edvarda Beneše, což vlastně trvá dodnes. (Jedná se např. o pohled na občanství sudetských Němců.) Právní kontext byl změněn po roce 1948; až po roce 1956 začali zjišťovat naši komunisté, jaké možnosti pro československé nároky dávají samy západoněmecké zákony. Různé restituce, odškodnění, odstranění válečných břemen i ztrátu majetku po konci války platil odsunutým Němcům německý stát. V poválečné době splatilo Německo Československu reparace pouze ve výši 3 %. Přitom škody utrpěné v souvislosti s Mnichovem nebyly součástí reparačních nároků! Po roce 1948 se o dalším splácení přestalo vyjednávat.

Jan Kuklík, Václav Houžvička, René Petráš
Akce N v roce 1956 určitě nevznikla nějak "sama od sebe", předpokládá se iniciativa Sovětského svazu, který se chystal na jednání o mírové smlouvě mezi Německem a SSSR (jehož další kolo začalo v lednu 1959 v souvislosti s druhou Berlínskou krizí - pozn. JK). V té době se začala považovat reparace za "vyřešenou záležitost, která se nebude otevírat". Místo placení válečných škod a náhrad se začalo preferovat odškodnění konkrétních osob. Zvláštní druhy nároků plus některé pohledávky obchodní, finanční a zbožové byly řešeny formou odškodnění ještě před rokem 1973. Roku 1997 byla po dlouhých jednáních přijata dohoda, podle které začala vyplácet Federaci židovských obcí určité příspěvky Claims Conference. Řešila se i odškodnění za nucené práce pro IG Farben a prostřednictvím Červeného kříže i pro oběti pseudolékařských pokusů.

Jiné státy východního bloku byly při vyjednávání s Německem už v dřívější době mnohem úspěšnější, například Maďarsko. Československo nejdříve svůj postup s Maďarskem koordinovalo, ale v roce 1958 předsednictvo ÚV KSČ z "ideologických důvodů" tuto spolupráci ukončilo. Maďarsko Německu předložilo soupis svých nároků tedy samo. Proti samostatným československým nárokům pak vystoupily sudetoněmecké organizace. Při soupisu československých pohledávek naše orgány vůbec nebyly schopny zjistit, jak velký majetek byl vlastně konfiskován. Přesněji: co bylo Německem zabráno státu a co občanům. (Nepochybně vinou hromadného znárodnění po r. 1948, kdy došlo i k ničení firemních archivů. JK) Až v letech 1956-57 se na těchto soupisech začalo pracovat.

V roce 1973 (v době navazování diplomatických styků s SRN - JK) proběhlo jednání o odškodnění, které Německo odrazilo poukázáním na to, že vznese své požadavky na poválečné škody. Hlavním bodem však bylo jednání o neplatnosti Mnichovské smlouvy od samého počátku (ex tunc). Britská diplomacie vedla v roce 1968 jednání, na jejichž konci mělo být toto posouzení Mnichova, ale po srpnu 1968 své vyjádření odložili Britové do šuplíku. 

Ohledně posuzování Mnichovské dohody nejde dnes o to, že by byly zpochybněny naše hranice, to už je zasmluvněno jinak. Po sjednání česko-německé deklarace (1997) nepřipadá v úvahu ani náhrada škod, které Československo vinou Mnichova utrpělo. Nicméně, z české strany jde o schovávaný protiargument. (Připravený pro případ uplatňování dalších sudetoněmeckých požadavků. Tento protiargument například už použilo Polsko. JK)

Požadavky na nápravu válečných škod jsou Pandořinou skříňkou. Dnešní "nevyřčený kompromis" mezi Českou republikou a Německem je lepší než pokusy o její  otevírání.

*****
(Příště nás čeká už poslední panel "Sine ira et studio? Bez hněvu, avšak zaujatě?", který otevřela přednáška doc. PhDr. et. Mgr. Zdeňka Radvanovského CSc. "Němci v českých dějinách a studium jejich odkazu na Univerzitě J.E.Purkyně v Ústí nad Labem.)

Viz i předcházející části zprávy z konference Odsun Němců z Československa – 65 let poté, kterou uspořádala v Ústí nad Labem Univerzita J.E. Purkyně společně se skupinou Evropských Konzervativců a Reformistů Evropského parlamentu dne 29. listopadu 2011:

Eva Hahnová: Čtyři odsuny Němců z Evropy.
Martin D. Brown: Etnické čistky? Od kdy?
Piotr M. Majewski: Kdy Poláci pochopili Čechy.
Václav Houžvička: Co dělí a co sjednocuje střední Evropu.
Diskuse k první části konference: Poválečná vysídlení, přesídlení, vyhnání, deportace, repatriace a německá koncepce.
René Petráš: Zneužití menšinových práv jako důvod jejich zániku
Jaroslav Kuba: Důsledky dekretů prezidenta E. Beneše pro právní systém ČR

Další fotografie z konference viz ve fotogalerii.

69 komentářů:

Jakub S. řekl(a)...

Nesmírně zajímavé a objevné! Nemám teď čas na psaní litanií, tak jenom velký dík.
(Ne)platnost tzv. Mnichovské dohody - věčný a vděčný zdroj čehokoliv, jakéhokoliv šikovně iniciovaného (no- nabuzeného) resentimentu, pochybností, výsměchu, nenávisti, ohrazování, potřeby změny spojenectví atd. atd. - celá právnická a politologická a historická knihovna. Ovšem co nutno znát, je: Mnichovské dny od Edy Beneše. Pak leckteří ohniví stoupenci toho-onoho názoru/řešení budou zaraženi, překvapeni, no - mnohdy až zhnuseni a šokováni. podklady, fakta. Potom úvahy, rozbory, diskuse. Až pak závěry. Ale to je, co se prostého folku týká, vyloučeno...
No vidíte a zas pět minut pryč.

informace řekl(a)...

"Požadavky na nápravu válečných škod jsou Pandořinou skříňkou. Dnešní "nevyřčený kompromis" mezi Českou republikou a Německem je lepší než pokusy o její otevírání." píše na závěr svého shrnutí přednášky Šaman.
Otázkou je, jak to bude dlouho trvat, než nastane chvíle, kdy se ta skříňka otevře. Jako na příklad v případě řecké finanční krize. Včera večer byl tento problém nanesen se značným důrazem řeckými novináři v televizní debatě na téma řeckého státního dluhu, jíž se zúčastnili novináři akreditovaní v Itálii (mezi jinými řečtí a němečtí), přední ekonomové a italští politici. Řekové zdůraznili, že Německo přestalo platit válečné reparace koncem sedmdesátých let a dosud nevrátilo zlatý poklad, který koncem války odvlekli nacisté do Německa.
Jak je to vlastně s placením válečných reparací státům a náhrad privátním osobám, které utrpěly škody? Na webu jsem našla stránky, kde se hovoří o postoji, který privileguje, z politických důvodů, Izrael a židovské vězně. Nekomentuji, nemám k tomu podklady. Poodobně ani italské nároky na úhradu škod nebyly vyrovnány.
Je zjevné, že ani zaplacením zbývajících reparací by se řecká krize nevyřešila. Ale otevírá to do široka dveře diskuzi o diktátu Německa ostatním partnerům pokud jde o kontrolu státních rozpočtů, o jejich aspiraci na hegemonní postavení v Evropě.
Pokud jde o samu krizi, na Presseurope je souhrn článků na toto téma pod titulem LA DESCENTE AUX ENFERS (Sestup do pekel).
Sestoupí tam skutečně Řecko?
Spíš než Merkozy, EBC nebo MMF o tom rozhodne boj mezi pěti hedge fundy: York Capital Management, Marathon Asset Management, Och Ziff, GreyLock, Vega Asset Management a finančními ústavy Goldman Sachs a Aig, které pojistily rizikoinvestic do řeckých dluhopisů tak zvanými Credit Default Swaps (Cds) a v případě řeckého krachu by musely fundům vyplatit pěkné peníze. A pravděpodobně zkrachovat. Jak píše anglický deník The Independent.
Ale mezi tím politici, neschopní do krize fakticky účinně zasáhnout, se drásají a rvou mezi sebou o záležitosti jiného řádu.
Groteskní a zároveň nebezpečné.

Jakub S. řekl(a)...

Ano. Na nejtěžší, nejzávažnější, nejrelevantnější rovině se problémy politické vždy propojí s ekonomickými, a naopak (jak kdy). A už to jede, zase, zase.
A vždy to skončí strašným třeskem. Nikdy nikdo nenechá spící duchy spát.
Tyto zpaměti citované věty jsou závěrem úderné, křicící básně jednoho US beatnického básníka. Miluju je bezbřeze všecky, na rozdíl od jejich živ. stylu. Myslím William Carlos Williams, Hudba pouště.
A s tím řeckým pokladem je to ostuda, neprominutelná. Němci to vědí od války. U ostbloku se vymlouvali na komunismus atd. Nač u jiných zemí? Vytanulo mi, jak jsme na kolejích či U čápa 63-4 debatovali, esli to NSR někdy začne vracet; mysleli jsme, že v EHS je to už povraceno, či vyřešeno! Cha. NDR to vyřešila jednoduše. Oni na NS stát nenavazují a šlus ende damit. Svi*ě bolševický. Omluva prasátkům.

informace řekl(a)...

Pri vší dobré vůli se smát nemůžu. Po tom, co vychází stále ještě najevo o tom nesmírném cynickém hovadu.

Schumacher řekl(a)...

Někdo ty stíny potřebuje, proto vyvolává duchy ze záhrobí. Tímhle způsobem bychom se mohli propadnout o tisíciletí a řešit komu co teď máme zaplatit za něco co kdysi kdosi komusi. Mnochov je uzavřená kapitola a brzy vymřou i jeho pamětníci. Založeno ad acta. S Německem to máme smluvně vyřízeno. Teď jde prakticky o to, abychom se solidárně nepodíleli, přímo nebo nepřímo na placení nějakých cizích reparačních nároků vůči Německu. Německo kdysi prohrálo válku a to je jen jeho problém. Němci měli "smůlu". Kdyby Německo vyhrálo, užili by si své vítězství bez ohledu na ty, na kterých nyní drze dožadují odškodnění. Na těch, kteří kdyby Německo vyhrálo, by se nedožili dnešních dnů a těch, kteří by se ani nenarodili. S ními by se o své vétězství nepodělili. Jak jinak, s poraženými určenými k otroctví případně k vyfouknutí komínem. Nevidím důvod proč by porážku se všemi důsledky neměli přijmout stejně samozřejmě jako by se všemi důsledky přijali vítězství.

Co se týče odpovědnosti velmocí za neudržení meziválečného Německa na uzdě může momo jiné Velká Británie, která dovolila prolomení Versailleských dohod a znovuvyzbrojení Německa. Která poté milostivě umožnila našim dobrovolníkům prolévat krev na její straně a nechat si platit za všechno, za každý náboj. Pokud jde o vztah velmocí k Československu a nyní k České republice, vždy byl motivován čistě jejich zájmy. Od počátku rozbití Rakousko-Uherska jako nepřátelské mocnosti, přes Teheránská a Jaltská jednání, v roce 1948, 1968. I v roce 1989 a poté je jejich politika ve vzathu k nám vedena čistě jejich zájmy. Péče o "lidská práva", "demokracii", "svobodu", "práva menšin", "životní prostředí", a vůbec péče o všeobecné blaho je je motivována jen jedním. Jejich konkrétními zájmy,zájmy těch, které reprezentují, zájmy reálně vládnoucích a jejich voličů, které korumpují za jejich ale i za naše peníze. Protože jestliže s eněkdo domnívá, že nám dávají něco zadarmo, tak se krutě mýlí. Nic není zadarmo a úroky z takového "dobrodiní" bývají vysoké. Neexistuje "Evropa", "evropská kultura", "evropský národ", "evropský lid". Jsou jen do toho balené zájmy.

To, že krach Řecka není jako krach Řecka kdykoli před tím, a kolikrát Řecko krachovalo, že, jen proto, že hrozí, že někdo při tom přijde o šílené prachy, které do toho spekulativně nalil. O výnos by se nedělil, leč ve ztrátě se dožaduje solidarity. Ne pro Řecko, ale pro sebe. Řecko je jen rukojmí. A my jsme hlupáci jestliže na to skáčeme. Ano, jako bych slyšel ono obvyklé "Nedozírné následky". Řecko zkrachuje, Goldman Sachs a další spekulanti přijdou o prachy. No a? Měli bychom je s jejich hrozbami a požadavky poslat do řiti.

Větší vlastenec řekl(a)...

Pravdoláskaři = Mnichované našich dnů
aneb
Co s Halíkem a spol. - kulku nebo komoru ?

My opravdoví čeští vlastenci posuzujeme tzv.Mnichov ze dvou stran :
1) Jako zradu tzv.západních mocností na bezbranném Československu
2) Jako další z pečlivě promyšlených kroků geniálního stratéga E.Beneše k národnímu socialismu

O tom si však můžeme poklábosit někdy jindy. Teď, v tuto chvíli, musíme vyřešit aktuální otázku : Co se zrádcem Halíkem, co s ostatními signatáři velezrádné petice tzv.osobností ?

Víme, o koho se jedná - řadu podpisů těch takzvaných „osobností“ známe z jiných protistátních, protičeských a protisocialistických petic.
Jsou to prostě pravdoláskaři, eurohujeři, multikulti nadšenci; prostě havlisti. Ano - měli jsme TAKOVOU RADOST, že vrchní petent Havel je konečně pryč ...
A hle - jiní velezrádci ho „zdárně“ zastupují.
HNUS.

Co tedy s nimi ? Víme, že to jsou Češi resp.Moravané jen podle svých rodných listů; ve skutečnosti jsou to nám lidem jen vzdáleně podobní tvorové. Takže je budeme likvidovat stejně humánně a plánovaně, stejně oprávněně a chladnokrevně, jako jsme před lety konečně řešili otázku (Sudetských) Němců, Cikánů, německojazyčných Židů, buržujů a inteligentů.

Proto se ptám zdejších odborníků na konečná řešení, ptám se vlastenců, ochotných střílet zrádce národní jednoty do všech velkých kloubů :
Zastřelit velezrádce, nebo je poslat do příslušné komory (přechodové, plynové) ?

Předem děkuji všem opravdovým českým vlastencům za jejich laskavé a podnětné odpovědi.

Míru zdar !

Větší vlastenec řekl(a)...

Správně jste to napsal, vážený Jakube S.; správně a vlastenecky.
Jak jste o tom už před válkou na kolejích hovořil s okresním hejtmanem, prašiví Němci prostě reparace neplatí.
Proto jsme tak chudí, ve srovnání se všemi všivými státy, v nichž žijí Němci - to jest prakticky s CELOU Euroamerikou.

Ano - my můžeme první házet kamením, my Slovani. První a taky poslední.
Neboť my jsme ZCELA A NAPROSTO bez viny. My jsme NIKDY NIKOHO neokradli, neuvěznili bez soudu, nezavraždili. My Slovani jsme NIKDY ŽÁDNÝ národ nešikanovali, nestěhovali, nelikvidovali.

Ach, kdyby byly všechny rasy tak skvělé jako ta naše Slovanská, tak by byl ráj na Zemi.
Tak by bylo skoro zbytečné dělat VŘSR.

Čest a Nazdar !

Harpyje řekl(a)...

Nezoufejte, Vlastenče. Pokud jste včera pozorně četl vlastenecký článek Vlka st., tak určitě víte, že "Ani tuhle válku Němci nevyhrají".
Na co si tedy špinit ruce s takovými vlastizrádnými individui?
Ani přechodové komory, ani jiná násilná řešení! Jsme přece holubičí národ, a s odsuny máme přece dobré zkušenosti, jak napsal geniální Adam B. Bartoš.
Odsunout tuhle vlastizrádnou pakáž do Evropy, ať je už konečně pořádek a klid!

Jakub S. řekl(a)...

Jaksi nevím, ke komu se vztahuje to "nesmírně cynické atd." - ?
Ano, již před válkou jsem o tom hovořil s p a n e m okresním hejtmanem. Ráčil vyjádřit potěšení, že sdílím jeho názor.

informace řekl(a)...

Jakube,
"nesmírně cynické hovaso s vztahuje k odkazu STK, "Jak klopí Italové". On ten sketa Schettino vyházel pasažéry ze šalupy, ať prý si ke břehu doplavou. Lidi to nafilmovali a teď to má k dispozici vyšetřující soudce. Doufejme, že si to náležitě odsedí.
Uplavat 300 metrů by nebyl problém, ale byla tma a voda byla ledová.

informace řekl(a)...

HOVADO!

Větší vlastenec řekl(a)...

Hlavně pryč s nimi, pryč z naší země.
Nebo pod naší zeminu; ono je to prašť jako zmáčkni spoušť.
A možná že poprava v naší vlasti by byla humánnějším řešením jejich otázky. Jistě, po svém odsunu ti zrádci havlo-krystlíkovského ražení dostanou od svých euroamerických pánů jidášské €, ale vlast jim to nenahradí. A až vystřízliví, až se rozhlédnou kolem sebe na neutěšenou německou (potažmo euroamerickou) realitu, až uvidí tu vší multikulti hrůzu ...
Prostě dopadnou jako "žertéř" P.Buksa či Miroslava Šternová.

Všude špatně, doma dobře.

Harpyje řekl(a)...

Dotyčné neznám, ale pokud se provinili nějakým protistátním zločinem, pryč s nimi!

Větší vlastenec řekl(a)...

Ti dva spáchali řadu různých zločinů; nejhanebnějším bylo nedovolené opuštění republiky.
A takto dopadli, po vystřízlivění ze „svobody“, po děsivém probuzení do multikulti reality té „slavné“ Euroameriky :
Pavel Buksa - zastřelil se.
Miroslava Šternová - požila letální dávku barbiturátů.

Opustíš-li mne, nezahynu.

Kopretina řekl(a)...

Mnichov, trauma Mnichova sdílíme my Češi spolu s Izraelci...Nás zasáhla Mnichovská konference a během olympiády v Mnichově palestinští lotři zabili 11 izraelských sportovců, velká Golda jednala jako úctyhodná dáma, nejprve nařídila bombardovat pozice OOP, ale pravá odplata měla teprve přijít, nařídila Mossadu, aby vypracoval seznam palestinských teroristů, na které měla dosáhnout ruka spravedlnosti...

Schumacher řekl(a)...

Z hlavního proudu evropské integrace ? Jen jestli se do textu petice nevloudila chyba. Tou by se vše vysvětlilo.
Ze závěrů parlamentní vyšetřovací komise, která byla ustavena aby objasnila to co se nepovedlo čtyřem policejním týmům, posíleným o ministrem vnitra o nadstrážmistra Chromého, totiž vyplývá zhruba toto
: Telegrafista Bohumil Švankmajer, kterému Zdeněk Svěrák diktoval koncept petice pro pátera Halika, byl silně nedoslýchavý, my odborníci říkáme, že trpěl vetchosluchostí. Na tom by nebylo nic až tak zarážejícího, protože dlouholetý klapot telegrafního aparátu na sluchovém aparátu telegrafisty udělá své. Proto také Švankmajer k posílení svého vetchého sluchu používal elektrické naslouchátko. Z Číny. Jak jinak než v kulturně a ekonomicky průmyslové... Evropě. Aha, vyspělé. Jenže právě když mu Zdeněk Svěrák začal diktovat text petice, Švankmajerovi nešťasnou shodou okolností v naslouchátku došly vietnamské baterky. Proto se musel spolehnout na odezírání. To je třeba vysvětlit. Potíž je v tom, že Švankmajer, který si zkazil zrak čtením telegrafní pásky v chabém osvětlení úsporné žárovky, kromě vetchosluchosti trpěl i vetchozrakostí. Jak říkáme my odborníci. Mínus dvacet šest na pravém a plus třicet dva dioptrií na levém oku hovoří za vše. V důsledku toho nerozpoznával dobře některé retné souhlásky, například písmeno "b". Ale i některé další, včetně samohlásek. Tak došlo k nezamýšlenému zkomolení textu, který po doručení všichni uvedení signatáři, jak je u nás zvykem, podepsali. Původní text totiž zněl "... z hlavního proudu evropské buzerace".
Tím se vše vysvětluje.

Kopretina řekl(a)...

Řekové jsou vlastenci...
:-)))
http://zpravy.idnes.cz/nemci-si-mysli-ze-muzou-diktovat-evrope-lici-ceska-pocity-reku-p7g-/zahranicni.aspx?c=A120214_132218_zahranicni_aha

Kopretina řekl(a)...

Němci chtějí rehabilitovat ženu obviněnou z čerodějnictví...a udušenou a pak spálenou
http://zpravy.idnes.cz/nemci-chteji-rehabilitovat-carodejnici-kterou-upalili-v-17-stoleti-1cs-/zahranicni.aspx?c=A120213_092910_zahranicni_aha
Takže nejen holocaust, ale i "čarodějnické procesy"..."Čarodějnici nenecháš živou"...návod jak jednat s čarodějnicemi

Anonymní řekl(a)...

Čarodějnici nenecháž živou, to byl pokyn ze staré smlouvy. Mělo to dva důvody - šarlatánky a šarlatáni tahali z důvěřivých lidí prostředky, nadto fungovali (nejen v tomto) jako nežádoucí konkurence levitských kněží.
Později obdobné platilo pro křesťanství napříč denominacemi a dodnes je možné nadít se ohavné smrti v Saudské Arábii a možná i jinde. Neb "Stulti maxime sibi nocent" - Hloupí škodí nejvíce sobě.

Schumacher řekl(a)...

Anonymní, vyberte si nějakou identitu ať hned víme, který anonymní je který anonymní, protože tu bývá více anonymních a to i anonymní, který je protivný a je tu na něho alergično. Vaše příspěvky jsou velmi kvalitní.

Anonymní řekl(a)...

Pro Schumachera:
Nějak mi to nechce akceptovat identitu - Karel Adler a někdy jsem líný se na konec podepsat.

Kopretina řekl(a)...

Ano, je to z knihy Mojžíšovy, ale přesto nevím o tom, že by kdy Židé zabíjeli čarodějnice, tohoto verše se drželi křesťané dlouhou dobu, doufám, že se jimi křesťané jiných denominací nedrží (v mé rozhodně ne)...A teď nevím ve které zemi, možná jak říkáte v Saudské Arábii popravili čarodějnici...

Jakub S. řekl(a)...

Schettino: verba mihi absunt. Asi všem. Takový výkal kapitánem na preštižní výjimečné repre lodi. Několikeré naprosté selhání, každé by stačilo samo. Kdygby měl ještě ždibeček cti (jak passé slovo -), zastřelí se. Ale wo sind die Zeiten... Jak chce žít po propuštění? Ovšem je ve shodě s jeho ksindlovským chováním, že ho teď nenapadne ani tohle. Takže navíc nemá minimální úroveň. Nemají v Netáliji lepší lodní důstojníky?

Jakub S. řekl(a)...

Pavla M. jsem znal. Nechte ho na pokoji. Takové lidi ironizovat a užívat jich k hrátkách je bez úrovně. Opět přehnáno. Punkt. Už o tom nic. Aspoň veřejně.

Anonymní řekl(a)...

Kuklík zase lhal. "V poválečné době splatilo Německo Československu reparace pouze ve výši 3 %." Pravdou je, že ČSR měla dostat mezi 18 zeměmi v reparacích 4,57 % z celku v kategorii A a 3 % z kategorie B (suroviny a služby). Kuklík dále lživě tvrdí, že "škody utrpěné v souvislosti s Mnichovem nebyly součástí reparačních nároků." Opak je pravdou, byly. Jenže v kategorii B dostalo Československo nakonec místo 4,57 jen 4,23 % z celku a v kategorii A místo 3 jen 1,95 % z celku. Zato Kuklík zamlčel, že do reparačních nároků nebyl vůbec započten sudetoněmecký majetek!

Tomáš Krystlík

Větší vlastenec řekl(a)...

No to tedy chápu, naprosto.
Kdybych se jmenoval Karel Adler a byl tím čím jsem, to jest opravdovým českým vlastencem, také bych nechtěl akceptovat svou identitu.
To bych byl doslova a do písmene v permanentní krizi identity; vážně.

Bez legrace - už dříve jsem se divil, proč soukmenovec Karel Adler, ze zvláštního kovu ukovaný český vlastenec, si ponechává takové odporné německé jméno. Proč se nepřejmenuje - například na Vlastislava Pěnkavu. Nebo Pravdomila Sýkoru.
(Příjmení Orel resp. Sokol prostě nelze, kvůli nežádoucím politicko-historickým konotacím, Jestřáb - to byl Foglar, a jsou generálové US Army.)

Byla zde ještě možnost, že „Karel Adler“ je pouze ironické alias - prostě, že se opravdový Čech „převlékl“ za dědičného nepřítele, aby jej mohl lépe napadat a rdousit.
(Moje malost by v takovém případě volila ještě veselejší krycí jméno, cumbajšpíl dr.Helmut Trottel.)
Jenže tato možnost právě padla - přiznáním dobrého Čecha Adlera k typicky freudovskému omylu.

Naštěstí toto neblahé dědictví starých špatných časů lze snadno napravit. Ovšem radil bych zajít na příslušný úřad co nejdříve, neboť našem opětovném vítězství nad Euroamerikou, globálnem a multikulti bude na matrikách nával. Po osvobození naší vlasti Sovětskou armádou si našinci dávali houfně počešťovat německá jména; my, po osvobození od nynější okupace, půjdeme ještě blíže k našim kořenům.
Naše úřady už prostě nebudou povolovat taková neslovanská první jména, jako Edvard, Josef, Karel, Richard, Robert, Rudolf atd. apod.
A ubozí nositelé takových nechutných příjmení, jako Böhm, Bém, Vágner atd. apod. dostanou lhůtu na volbu některého z přebohaté studnice krásných příjmení slovanských.

Prostě - naše osvobozená vlast se zbaví nejen církevních „svatostánků“, nejen zbylých „památek“ na Němce a jiné Evropany (namátkou tzv.chrám tzv.sv.Víta, tzv.Karlův most, tzv.Karlštejn), ale i všech zbývajících přežitků v podobě cizích jmen a jazyků.

A pak se konečně bude tančit všude !

Větší vlastenec řekl(a)...

Drahý příteli, soudruhu, soukmenovče a bratře Schumachře, k Vašemu krásnému včerejšímu příspěvku (14.2., 18:36) :
Nepárejte se nimi zbytečně, s těmi hovady intošskými. Napište rovnou, hezky česky, že signatáři oné velezrádné petice jsou nejen velezrádci, ale též pitomci, přečasto vinou stařecké demence.
A taky je třeba napsat, že spousta z těch havlistů-vlastizrádců jsou Židi (resp. židovští míšenci), jiní zase Němci (resp. němečtí míšenci). Spousta z nich je navíc buržoasního původu.

Prostě - po našem opětovném vítězství nad Euroamerikou, globálnem a multikulti s těmi petenty uděláme totéž, co jsme dělali s jejich velezrádnými předchůdci za doby naší první samostatnosti : Krátké procesy.

Na shledanou v lepších časech.

Anonymní řekl(a)...

A hele Rattlik se zase ozývá...
Takže řádově víc, než 90 % škod zůstane nesplacených, ale škody vůči sudetským Němcům by měl český stát splatit v plné výši?! To zní jako dost špatný vtip. Jest se domnívat, že tzv. Benešovo dekrety nejsou v pořádku, ale dokud zůstává Mnichovská dohoda součástí německého právního řádu, není důvod k tomu, aby byly z českého právního řádu odstraněny dříve, než Německo totéž udělá s Mnichovskou dohodou. Politika má charakter (v lepším případě) koňského handlu a nic není zadarmo.
Doplnil bych, že předválečné vraždy československých vojáků, četníků, financů a dalších, spáchané příslušníky Freikorpsu zůstaly povětšinou nevyřešené a podle nějakého Hitlerovo dekretu byly omilostněné, zdá se tedy, že Německo tyto dekrety považuje za platné. Když vyšetřování německých válečných zločinců převzaly od okupačních soudů převzaly soudy německé, byla zavedená praxe nepřipouštět československé svědky a případy pak odkládat pro nedostatek důkazů. Přípustnost německých svědků při vyšetřování poválečných zločinů je pak očividně nesymetrická s touto zavedenou německou poválečnou praxí. Zdá se, že Herr Rattlik velmi dobře vidí každého mrtvého Němce a velmi dobře přehlíží všechny zabité Čechy. Jenže vzdor u někoho možná nadále panujícího přesvědčení nejsou Češi podlidé a nelze pro ně snižovat politicko-právní ochranu oproti politicko-právní ochraně Němců.
Tedy vyjádřeno jedním příslovím - jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá.

Zdeněk Žíkovecký řekl(a)...

> Z hlavního proudu evropské integrace? Jen jestli se do textu petice nevloudila chyba.

Než jsem komentář dočetl až do konce, domníval jsem se, že se jedná o nadbytečnou dvojhlásku "ou".

Větší vlastenec řekl(a)...

Ano, Anonymní soudruhu a soukmenovče : Kryslík je německý a euroamerický placený agent. A my víme, kdo jsou to Němci a vůbec všichni Euroameričani - jsou to naši DĚDIČNÍ NEPŘÁTELÉ.
Však proto naši dědiční nepřátelé investovali tolik miliard krvavých (doslova !) dolarů a € do boje proti SSSR a celému našemu slovanskému společenskému zřízení - aby nás, po dočasném ústupu socialismu, mohli beztrestně okupovat.
Gorbačov, Havel, Kryslík, a další otevírají Euroameričanům cestu do naší vlasti, cestu přes zrušená pohraniční technicko-ženijní opatření. A Euroameričani proudí do naší bezbranné vlasti jako fašisti v březnu 1939, smějí se našemu zoufalství, našim slzám, našim sevřeným bezbranným pěstím ...
Zrádce Gorbačov si užívá svého jidášského groše a pochybné slávy. Zrádce Havel dostal od svých euroamerických pánů desítky milionů, odvděčil se jim stovkami miliard z majetku všeho našeho lidu - předal okupantům naše závody a hutě, naše doly, lesy, louky a stráně ...
Prostě CELOU naši vlast předhodil zrádce Havel smečce Euroameričanů. A ti z ní dodnes rvou bohatství jak supi střeva z mršiny.
HNUS !

A nyní další euroamerický agent Kryslík řve po zrušení Dekretů presidenta republiky. Kdybychom opustili tuto naši poslední baštu, poslední vůz vozové hradby - co by následovalo po tomto děsivém sebevražedném aktu ?
Následoval by NAPROSTÝ KONEC.
Po zrušení všech Dekretů by Euroameričani a jejich domácí přisluhovači mohli ZCELA KLIDNĚ privatizovat prakticky všechno, všechen majetek lidu. Ano, dnes je díky STÁLÉ PLATNOSTI Dekretů celá ta loupež století, celý ten tzv.privatizační proces NEZÁKONNÝ. Tudíž půjde okamžitě a naprosto v pohodě zrušit, jakmile opět zvítězíme nad Euroamerikou, globálnem a multikulti.

Dekrety 12, 28, 50, 108, a především Dekrety č.100, 101, 102, a 103 byly základem našeho slovanského společenského zřízení, byly základem našeho KOLOSÁLNÍHO úspěchu hospodářského, sociálního a kulturního. Díky znárodnění zbohatl náš lid natolik, že dokáže z našetřených prostředků přežívat (ačkoli je to k nevíře !) již dvě desetiletí německého a židovského vlastnictví většiny našeho hospodářství !!!

Prostě a jednoduše : Dekrety presidenta republiky jsou podstatnou části jednoho ze tří pilířů našeho národního a státního bytí, pilíře jménem Humánní znárodnění. (Připomenu jména obou zbývajících pilířů : Humánní odsun, Těsné spojení s Velkým Ruskem).
Zrušení Dekretů by tedy znamenalo NAPROSTÉ ZHROUCENÍ naší skvoucí Stavby národní, znamenalo by krach, znamenalo by přičlenění naší vlasti k Evropě, k celé Euroamerice.
Čili splnění nejhnusnějších snů zrádce Havla a všech jemu podobných.
TO NESMÍME NIKDY PŘIPUSTIT !
Kvůli zachování věčné platnosti Dekretů proto nikdy nebudeme váhat s postavením vozové hradby, s ozbrojenou obranou naší tisícileté vlasti.

Proti nám je celá Euroamerika, ale s námi stojí nepřemožitelná Velká Rus, s námi je Nesmrtelný Lenin. Naše Západní Asie může prohrát bitvu, ale ne válku.
Jednou opět vyženeme Němce a všechny Euroameričany, obnovíme faktickou platnost stále de iure platných Dekretů, opět nastartujeme náš hospodářský zázrak, obnovíme naši slovanskou vnitrostranickou demokracii.
Kryslíka a jemu podobné zrádce a pomahače tradičně humánně vyřešíme, po husitsku, po leninsku. Zpoza našich hranic opět ozývat se bude řev odsunutých Euroameričanů, opět budou z Mnichova štvát nepřátelské vysílačky.

Ale v naší vlasti bude radostně zpívat skřivánek nad rodnými širými lány, vesele budou zpívat pionýři, dělníci, rolníci, vojáci naší i Ruské armády.

A tančit, tančit se bude všude !

Jakub S. řekl(a)...

Anonymní: prohlásit se!!!
Škodíte si sám. Leckdy bych chtěl reagovat atd. Ale takto jaksi asi většinou ne.

Větší vlastenec řekl(a)...

Vážený Jakube S., nedivte se ubohému Anonymnímu : Když je někdo opravdovým českým vlastencem, zapáleným bojovníkem proti Němcům a Euroamerice, a přitom se jmenuje Karel Adler ...
To jsou potom dost vážné problémy s identitou.

Míru zdar !

informace řekl(a)...

On pan K(r)ys(t)l[íčn]ík teď debatuje na dvou frontách, tady a na Psu. Aby samou horlivostí nezuhelnatěl.

Větší vlastenec řekl(a)...

Omyl soudruha a soukmenovce Vlka

Na Neviditelném Psu vyšel další ze série skvělých článků soudruha a soukmenovce Vlka staršího, duchem však stále mladšího a mladšího. (Napadá mne otázka, proč vlastně s.s.Vlk není jedním z kmenových autorů Doupěte - vždyť duch jeho vlasteneckých textů PŘESNĚ zapadá do česky protepleného ovzduší této hospůdky.)
Leninužel, tentokrát se neustále mládnoucí mysl s.s.Vlka staršího dopustila logického lapsu - prostě NELZE srovnávat velezrádnou petici 300 pošahaných intošů s nesmírně vlasteneckým dopisem 99 dělníků z Pragovky.

Uvědomme si prosím :
Velezrádní idiotští intoši požadují další integrování naší drahé vlasti do té HNUSNÉ Evropy, požadují posílení toho již dnes ŠÍLENÉHO multikulti, hystericky řvou po zesílení židoněmeckého útlaku naší vlasti a všeho našeho lidu.

Pragováci prosili naše starší ruské bratry o PRAVÝ OPAK - o obnovení našeho slovanského unikulti (i když se tomu tehdy tak neříkalo), o udržení naší vlasti v Západní Asii, o záchranu výdobytků našeho slovanského společenského zřízení.

Proto se my vlastenci ZCELA ZTOTOŽŇUJEME s výzvou tzv.Zvacího dopisu.
Proto NAPROSTO ODSUZUJEME velezrádnou petici papežence Halíka a jemu podobných nechutných individuí.

Z východu světlo, z Východu svoboda !
Na západě tma, ze Západu kapitalismus, demokracie a multikulti !Volte Volte ČSNS 2005, KSČM a Václava Klause !

Harpyje řekl(a)...

Za zveřejnění takového hnoje, by měl každý slušný žurnalista Neviditelného Psa bojkovat.

Schumacher řekl(a)...

2 Karel Adler : uvádět pravou identitu není bezpečné. Oceňuji odvahu, ale časy kdy jsme se znali pod pravými jmény a dokonce uváděli i maily, jsou pryč a nevrátí se. Protože nepřítel naslouchá a slídí a nejen naslouchá a slídí.

Větší vlastenec řekl(a)...

Je to tak, drahý příteli, soudruhu, soukmenovče a bratře Schumachře : Boj se zostřuje, k cíli ostnatých drátů jak nastláno.
Euroameričani již vidí přibližující se konec svojí nadvlády nad světem, a v kopou kolem sebe - jak chcípající kobyla.
Například pohled na dnešní Lidovky, ten ohavný protilidový plátek vlastněný velkoněmeckým velkokapitálem - to je hnus větší než jindy. Sprosté útoky na V.Klause a dokonce i V.V.Putina, plivanec německého agenta Palaty na čistém štítě geniálního novináře A.B.Bartoše ...
To je prostě ofenzíva našich dědičných nepřátel a jejich pomahačů.

A jistě někde v skrytu působí i agenti-likvidátoři; vrazi z CIA, Mossadu, BND.
Prostě máte pravdu - musíme se krýt. Naši soudruzi z Kremlu a Lubjanky naši pravou identitu samozřejmě znají, takže naše zásluhy nebudou zapomenuty - ani kdybychom se osvobození od Euroameriky nedožili.

Čest a Nazdar !

informace řekl(a)...

To je cavyků, Kopretino!
No, vykopali tam pár hrnců a teď nevědí, co s nima a tak je tam rači nechali.
Poučte se u Pergilla!

Kopretina řekl(a)...

Ano, poučím, ale těch pár hrnců dakazuje starobylost izraelské kultury, starobylost izraelitského osídlení svaté země izraelské...

Anonymní řekl(a)...

Для Патриота Побольше:
Как ваши товарищи на востоке говорят: "Хуй с тобой!"

Kopretina řekl(a)...

Ještě ke geniálnímu ABB, ABB nazval server Neviditelný pes za pravdoláskovní, ale to se pro změnu já smíchy potečkuji...Autoři Klaus, Jakl, Hájek, Hasenkopf, Semín jsou pravdoláska...Tak jest. Alespoň jsem si rozšířila znalosti...

Harpyje řekl(a)...

Opravdu?
Tak to se tedy taky potentočkuju.
Například z toho dnešního Vlkova článku ta pravda a láska jen tak čiší.

Šaman řekl(a)...

Pro nové diskutujíécí, kteří mají problém diskutovat pod svými nicky či jmény. Návod, jak se podepsat je nad každým okénkem pro komentář pod nadpisem "Přidejte svůj komentář":
Jak komentovat pod vlastním jménem / nickem:
Komentovat jako: (Vyberte profil...) -> Název/adresa URL ->
do Názvu vyplňte své jméno / nick -> Pokračovat
\ :-)

Jakub S. řekl(a)...

To otřesné označení pravdoláskovní nejenže musí být člověku na základní úrovni inteligence a etiky trapné, hloupé, hnusné - ono totiž už ani nic přesně neoznačuje. Je to už aji věcně nejasné, rozplizlé, nevýstižné. Prostě plivnutí. Člověka bez úrovně pošle s rozkoší flusanec na člověka, co ji mít může, ale nemusí... jednoduše nadávka. Jako každá charakterizuje především (ne-li výlučně) mluvčího. Howgh. Missa est.

Větší vlastenec řekl(a)...

Jistě, že z dnešního článku s.s.Vlka st. doslova ZÁŘÍ pravda a láska. Myslím OPRAVDOVÁ pravda a láska - ne ta pseudohumánní havlovská, multikulti evropská.

Ano, s.s.Vlk st. miluje svou (= naši) vlast, miluje svůj (= náš) národ.
Proto je jedním z nás, jedním z nás obránců vlasti a národa, je zasloužilým bojovníkem za návrat našeho národního socialismu.
Za něco tak krásného se prostě NEDÁ bojovat s nenávistí v srdci, vážená paní Harpyje; vážně ne.

Nazdar !

Šaman řekl(a)...

Karle, ten příslušný Hitlerův výnos vrahy z Freikorpsu nejenže omilostňoval, on je velebil, on tyto vraždy označil z chvályhodné! To je docela rozdíl oproti našemu zákonu, který umožňoval zločiny, které byly na Němcích spáchány tresrtat, pokud byly vedeny ve zločinném záměru. Netrestatelné byly činy, směřující k osvobození, např. atentát na Heydricha. Zatímco č-n. Deklarace náš zákon odsuzuje, o Hitlerových a říšských výnosech (podle kterých byl například lidický katastr začleněn do německého území), tam nebylo ani slova. Není divu, když se na Deklaraci z německé strany podíleli sudeťáci, a z české taky.

To je ten rozdíl mezi českým a německým pohledem, podle kterého nacistická zrůda vdova Heydrichová pobírala po katovi českých lidí důchod po policejním generála. Německý pohled zcela chápu u Němců, ale proč by měli Češi přejímat a podporovat německé náhledy?

Kopretina řekl(a)...

Já jsem se totiž velkého geniálního mejlem ptala, proč považuje NP za pravdoláskovní a on mi odpověděl, že NP zveřejňuje protiklausovské pomluvy...tak jsem si řekla, jó chlapče ty to nemáš v hlavě v pořádku...

Karel Adler řekl(a)...

Šamane díky za upřesnění.
Pro pana Krystlíka bych měl jeden dotaz, pokud se opět objeví zde. Totiž, měli podle jeho názoru Čechoslováci po válce právo popravit K. H. Franka nebo ne?

Větší vlastenec řekl(a)...

Ó Velký Šaman napsal už předloni, že jsme měli morální právo humánně zlikvidovat VŠECHNY (Sudetské) Němce.
Nejen tu hrstku, těch pár desítek tisíc, které jsme opravdu konečně vyřešili.
Jenže my jsme svého morálního práva nevyužili, čímž jsme NAVŽDY dokázali naši mravní převahu.
Tečka.

Otázka tedy zní : Musíme po osvobození stavět Kryslíka, Halíka, Ilnerovou a ostatní velezrádce před soud běžný, či bude stačit retribuční (+ poprava do 5 minut po vynesení spravedlivého rozsudku) ?
Nebo s nimi máme zacházet po našem, po husitsku, po leninsku (pověsit na lucernu za nohy, a vyplýtvat na každého z nich pár litrů drahocenného benzínu) ?

Na shledanou v lepších časech.

Harpyje řekl(a)...

Ten člověk je blázen. A zlý blázen. Nechápu ale, jak je to možné, že seriózním žurnalistům a bloggerům nevadí publikovat vedle takového, s odpuštěním, hovada.
A totéž platí o NP.

Kopretina řekl(a)...

Jó to také nevím...Server První zprávy má jinak dobré novináře a NP také, publikují zde přece Stejskal, Zbavitelová, Drápal, Gerloff, Mareš...to, že na Psu publikují i špatní lidé je pravda, ale dobrých novinářů je zde také dost...

stk řekl(a)...

.."Ty", pokud "Tam" jsi,
dej, ať mu někdo ukradne klávesnici a v obchodě ať takovou aspoň týden nemají!! [;>)))

Jakub S. řekl(a)...

- neukradne.
A ona ze skromnosti nenapíše, že tam dnes má něco moc záslužného sama. H, neznáš heslo mistra C. - nepochválím-li se sám - atd.?

Kopretina řekl(a)...

To víte, Jakube, jsem moc ráda, když mi někdo článek ocení, když už se teda chci vytahovat, jsem na své články publikované na Psu hrdá,myslím si, že jsou pravdivé, faktické a objektivní v moři protiizraelské nenávisti a propagandy, někdo se Izraele a Židů zastat musí a je mi jedno, co si o mě VV myslí, že jsem úplně hloupá a věčně mě ponižuje, ale to je jedno , já vím, co jsem na co mám a na co nemám, mám ráda uznání, ale když není, tak není. Důležité je Židům pomoci, jak jen to jde. Alespoň zde, když ne jinde...Eli Cohen před popravou napsal, že doufá, že si na něj někdo vzpomene, dlužila jsem to Elimu, tento velký muž zasluhuje památky a ne všichni Češi ho znají, tak doufám, že si někdo jeho jméno zapamatuje...

Tomáš Krystlík řekl(a)...

Odpověď Karlu Adlerovi k jeho dotazu 15:58. Soud s K. H. Frankem a jeho poprava byly protiprávní, protože Frank mikdy nebyl zbaven imunity poslance předválečného cs-Národního shromáždění. Též dost věcí dávaných mu za vinu jako nařízení exekuce v Lidicích a věci z Grundplanung O.A. byly evidentně české výmysly.

Tomáš Krystlík řekl(a)...

Když to vezmeme podle cs-tersního zákona tak by si zasloužil hned po válce popravit Edvard Beneš, který svým 5. plánem z poloviny září 1938 spáchal vlastizradz - nabídl bez souhlasu parlamentu značné části cs-území Německu a Maďarsku.

Schumacher řekl(a)...

Karle, to je mi otázka. Měli právo, neměli právo... V reálném neakademickém světě nejde o formální "právo" posvěcené odkudsi shora, přinejmenším nějakými filosofy, ale o reálnou moc založenou na originární vůli a síle suveréna. V tomhle případě s K.H. Frankem naložili tak jako by s ním naložil každý, kdo by trpěl jeho zločiny a dostal by ho do své moci. Jistěže "civilizovaně", po náležitém soudním procesu. Dát najevo, že nejsme jako oni...Ne, že by ten proces byl principiálně důležitý, ale než ho pověsili, tak mu to navíc nechali vyžrat. Žádný stanný proces, nebo rovnou picnout. Napřed povařit ve vlastní šťávě, konfrontovat se zločiny, nechat mu poznat důsledek porážky jeho "Říše", že všechno to co učinil bylo nejen marné a zbytečné, ale univerzálně nenáviděné, odsouzené a teprve pak oprátku, jako sprostému zločinci. Ždáná "čestná smrt" zastřelením. Protože sice v bílých rukavičkách, byl to sprostý zločinec, zločinec v pravém slova smyslu. Právo neprávo, kdo s čím zachází, tím schází. Kdyby Říše vyhrála, dostal by metál, možná, že by se nakonec stal i Vůdcem. Jenže prohrála a on s vědomím, že vše co učinil bylo marné, skončil na šibenici. Kdyby to bylo jinak, pak to tady neměl kdo psát. Nebylo by ani tohle tady.

Schumacher řekl(a)...

Ano, ne, že bych se tomu věnoval do hloubky, ale domnívám se, že odstoupení části území bez souhlasu Parlamentu bylo protiústavní a bylo velezradou. Jestli o tom víte víc, rozeberte, rád bych věděl, jestli mám pravdu nebo ne. Sice bych to mohl prostudovat, ale jestli se tím zabýval už někdo jiný, byla by to zbytečná práce. Nikde jsem o tom neobjevil státoprávní rozbor, jako by tohle téma bylo tabu.

Tomáš Krystlík řekl(a)...

Podle 5. plánu, s kterým poslal Beneš tajně ministra Nečase do Paříže, by Československo odstoupilo Německu území – písemné instrukce Beneše Nečasovi hovořily o 4 až 6 tisících km2 – s podmínkou, že Německo přijme dohromady 1,5 až 2 miliony čs. Němců. Podle Benešových představ se měla odstoupit města, oblasti kolem nich a území ležící za nimi ke stávající státní hranici: Opava, Krnov, Bruntál, Rýmařov, Frývaldov (Jeseník), Králíky, Broumov, Tanvald, Jablonec nad Nisou, Česká Lípa, Děčín, Ústí nad Labem, Kadaň, Doupovské hory, Vejprty, Karlovy Vary, Mariánské Lázně, Tachov, Kaplice, Nová Bystřice, Mikulov, na Slovensku ve prospěch Maďarska Košice, větší část levého břehu Dunaje u Bratislavy, území u Nových Zámků, na Podkarpatské Rusi Mukačevo a Užhorod. Jelikož v odstupovaném území in spe tolik Němců nežilo, vyplývá z toho, že zbytek by se donutil k vystěhování z území neodstupovaných. Beneš si představoval, když s ním bude Francie souhlasit, že s Velkou Británií jeho plán Německu vnutí. Poté i přívrženci Čechů ve francouzské vládě usoudili, že se Beneš a československá vláda s odstoupením pohraničí smiřují.

informace řekl(a)...

Začíná to být únavné pořád vyvracet prapodivná tvrzení tohoto diskutéra. Vědomě štvavá, kdo ví za jakým účelem.
Myslím, že všichni znají události z 1938 r., které předcházely mnichovské dohodě. Znají předcházející mnohostranná jednání a tedy i okolnosti a naléhání, za jakých postupoval prezident Beneš.
Jestli to pan K. neví a píše tu své výklady z neznalosti faktů, tak bych mu poradila, aby si přečetl na př. XIII. kap. knihy W.L. Shirera, The Rise and Fall of the Third Reich.
Anebo jednoduše angl. verzi Wikipedie German occupation of Czechoslovakia.
Snad mu to pomůže k vyjasnění myšlenek. Jestliže ale záměrně překrucuje fakty, tak ať s tím jde někam jinam.

Šaman řekl(a)...

K 5. plánu viz loňskou diskusi na Neviditelném psu:
http://m.neviditelnypes.lidovky.cz/spolecnost/clanek.A110427_235104_p_spolecnost_wag.iln

Karel Adler řekl(a)...

Pro Krystlíka:
Teď tedy, kdo byl odpovědný za zničení Lidic, pokud ne K.H. Frank? Nicméně budiž, řekněme, že k tomu došlo na přímý Hitlerův rozkaz. V tom případě nám ale nadále zbývá odpovědnost za rozkazy pro německé branné síly střílet po civilním obyvatelstvu Prahy v květnu 1945 a za rozsudky trestů smrti během činnosti K.H. Franka ve funkci protektora. Tedy řečeno s J.R.R. Tolkienem - "Kecáš, skřete!"
Pravdu máte jen a pouze v tom, že trest za velezradu by si zasloužil rovněž Eduard Beneš, protože změnu hranic mohla schválit jen ústavní (tuším třípětinová) většina v parlamentu a pro jakékoli schválení Mnichovské smlouvy tedy neměl prezident sám oprávnění.
Ano, byl v Československu politik, který by býval mohl být dostatečnou protiváhou Beneše a snad i komunistů (byť to je sporné), tím byl Ladislav Rašín, zavražděný v Německu pár dní před obsazením místa jeho věznění americkou armádou. Jen není jisté na 100 %, že v jeho smrti neměl prsty někdo z bolševických agentů, Rašínův antikomunismus byl obecně známý.
Byl to v prvé řadě německý nacionalismus, co v této zemi zničilo možnost pokojného soužití dvou národů Čechů a Němců. Konec konců, tak třetina obyvatel tu má německé příjmení (v Rakousku možná taky třetina příjmení české).

Šaman řekl(a)...

Tzv. 4. plán schválila čs. vláda 5. září. Plán vycházel vstříc Henleinovým Karlovarským požadavkům z 24.4.1939. Podle některých historiků Beneš věděl od špionáže, že Henlein svoje požadavky navrhl tak, aby nebyly přijatelné, a aby sudeťáci mohli poukazovat na nesmiřitelnost čs. vlády. Takové dostal instrukce od Hitlera. Po jejich přijetí byli sudeťáci nemile překvapeni.
To nebylo Henleinovi ani Hitlerovi vhod. [K.H. Frank tehdy zděšeně vykřikl: "Můj bože, oni nám dali vše!"] Následovaly proto provokace, které vyvrcholily 12. září večer.
Více viz na
http://neviditelnypes.lidovky.cz/samanovo-doupe-jdou-body-za-bodem-jak-vlna-za-vlnou-fwq-/p_doupe.asp?c=A080421_214038_p_doupe_wag

Šaman řekl(a)...

Myšlenka předání části čs. území Německu - i se všemi Němci, ožila ještě v Obraně národa v době 2. republiky , kdy generálové vytyčili "hajitelné hranice" ˇpoválečného Československa.

A ještě jednou při moskevských jednáních, kdy Beneš odmítl Molotovem podanou tužku, se kterou si měl zatrhnout německé území, které by po válce mělo připadnout Československu. Naopak opakoval tu myšlenku s možným odstoupením našeho území (po vyhrané válce) - s myšlenkou na snesitelné poválečné vztahy mezi Čechy a Němci!!! Věřil, že po válce si budou oba národy přátelsky rozumět - každý na svém území!!!

Viz i http://samanovodoupe.blogspot.com/2010/02/nedocenena-humanita-edvarda-benese.html

Šaman řekl(a)...

Titulky v oficiálním deníku NSDAP Völkischer Beobachter, Mnichov 18. a 20. 9. 1938

Strašlivá zvěrstva českých vrahů a banditů - Tento zločinný stát musí být rozbit - Vrahové bez masek - Sudetoněmecké usedlosti a podniky oběťmi žhářství - Další čtyři oběti české nenávisti - Češi tajně zakopávají mrtvoly - Vojenským opaskem umlácen k smrti - Příšerné zločiny českých bestií v Krumlově - Organizovaný lov na lidi na Chebsku - Děti se učí jak házet láhve s benzínem - Zvířecké zločiny českých četníků - Když přijde Hitler, každá česká učitelka odpraví dvě německé ženy a děti - 23000 uprchíků, svědci českého krvavého teroru.

Titulky v oficiálním deníku NSDAP Völkischer Beobachter, Mnichov 20. 9. 1938

Marxistické židovství - Komuna a husité, ruka v ruce - Krveprolití v Československu vyžaduje nový vývoj - Strašná obžaloba českého vražedného systému - Takhle vraždí husitští ničemové - Žena v pokročilém těhotenství zbita a pak odvlečena - Německá krev žaluje - Kojící matky zbity - Takto byl Hermann Schlosser zákeřně odpraven - Žena a dítě rozdrceny tankem - Odpraveni jako prašiví psi - Lesní požár má zničit celou vesnici, prchající ženy a děti pod palbou strojních pušek - Česko-komunistické přípravy k hromadnému vyvražďování Němců v Ústí - Uštván českými krvežíznivými psy - Vražda jakýmkoliv způsobem - Krev umučených žaluje

(To vše v době, kdy Freikorps vraždí české četníky, příslušíky SOS a terorizuje Čechy v pohraničí.)

z deníku J. Goebbelse 18.9.1938: Náš tisk velmi silně přidává. Pracuje mistrně. O tom lze říci jen slova chvály."

Sudetoněmecký landsmanšaft se nepřerodil. Vstali noví sudetoněmečtí publicisté. Tvor Krystlík je jeden z nich.

Tomáš Krystlík řekl(a)...

Tvrzení v diskusních příspěvcích po 19:59 se dají celkem jednoduše uvést na pravou míru, leč nemám k tomu chuť, protože je to pracné a navíc je to příslovečné házení perel.

Šaman řekl(a)...

Sudetoněmecká obrana K.H. Franka v tom smyslu, že měl "poslaneckou imunitu, které nebyl nikdy zbaven" je absolutně vycucaná z prstu. Po zářijovém puči, který byl dirigován z Berlína, a jehož roznětkou byl štvavý Hitlerův projev, vysílaný říšským rozhlasem 12. září, byl na Franka (a Henleina a další sudetoněmecké předáky) VYDÁN ZATYKAČ! Takže těžko mohli mít imunitu!!!

Krystlíkovy "argumenty" jsou opisované z materiálů Sutetoněmeckého landsmanšaftu, který je částečně opisuje ještě od Goebbelse, a částečně jsou tvořeny nově starými nácky a jejich potomky. Oni to nevědí, oni to tak nevidí, oni se považují za "dobré Němce". Z Hitlerem je spojuje fanatická nenávist k Dr. Edvardu Benešovi.

Šaman řekl(a)...

Ještě k předání čs území: Myšlenka předání části čs. území Německu - i se všemi Němci, ožila ještě v Obraně národa v době 2. republiky , kdy generálové vytyčili "hajitelné hranice" poválečného Československa.

A ještě jednou při moskevských jednáních, kdy Beneš odmítl Molotovem podanou tužku, se kterou si měl zatrhnout německé území, které by po válce mělo připadnout Československu. Naopak opakoval tu myšlenku s možným odstoupením našeho území (po vyhrané válce) - s myšlenkou na snesitelné poválečné vztahy mezi Čechy a Němci!!! Věřil, že po válce si budou oba národy přátelsky rozumět - každý na svém území!!!

Viz i http://samanovodoupe.blogspot.com/2010/02/nedocenena-humanita-edvarda-benese.html

Karel Adler řekl(a)...

No Herr Rattlik, teda voni sou hlava pane vachmajstr. Co slovo, to perla. Jen drobný problém - některé halt nejsou pravé, ale jen skleněná bižuterie...