neděle 19. února 2012

Hlavní město česko-německých vztahů

Zdeněk Radvanovský
(Další část reportu z konference "Odsun Němců z Československa – 65 let poté" kterou dne 29. listopadu 2011 uspořádala v Ústí nad Labem Univerzita J.E. Purkyně společně se skupinou Evropských Konzervativců a Reformistů Evropského parlamentu. Dnes budu referovat o posledním panelu "Sine ira et studio? Bez hněvu, avšak zaujatě?". Tento panel otevřela přednáška doc. PhDr. et. Mgr. Zdeňka Radvanovského CSc., prorektora pro vnější vztahy UJEP, jež se nazývala "Němci v českých dějinách a studium jejich odkazu na Univerzitě J.E.Purkyně v Ústí nad Labem".

Zdeněk Radvanovský
Zdeněk Radvanovský označil Ústí nad Labem za "hlavní město česko-německých vztahů", které by mělo pomoci místo intolerance zavést do těchto vztahů toleranci.

Období odsunu německého obyvatelstva zůstává v české historii velkou černou děrou. Ta je zaplňována díky studentům, kteří prolézají archivy, studují fondy s materiály z táborů pro německé obyvatelstvo. Existují dokumenty, popisující vylidňování měst a obcí a persekuci německého obyvatelstva. Česko-německé soužití se dá nejlépe popsat na konkrétních osobních osudech, například na příběhu sociálně demokratického starosty města (do voleb 1938) Leopolda Pölzla.

Výsledky výzkumů zveřejňuje Zdeněk Radvanovský ve sbornících "Historie okupovaného pohraničí (1938-1945)", kterých už vyšlo nejméně dvanáct. Kolektivní práce "»Sudety« pod hákovým křížem" se věnovala válečné historii té části našeho pohraničí, která se po Mnichovské dohodě stala Říšskou župou Sudety (proto "Sudety" v uvozovkách v názvu knihy).  Na prozkoumání zůstává ještě spousty materiálu. Jen Muzeum města Ústí nad Labem schraňuje 30.000 svazků, archviv města pak dalších 35.000 svazků, převážně německých.

V roce 2006 vznikla ve spolupráci Muzea města Ústí nad Labem, Univerzity Jana Evangelisty Purkyně a Společnosti pro dějiny Němců v Čechách vědecká a kulturně-vzdělávací společnost Collegium Bohemicum, o.p.s. To by se mělo zaměřovat na kulturní dědictví, které v českých zemích spoluvytvářeli německy mluvící obyvatelé. Mělo by zde probíhat vzdělávání, semináře, diskuse a setkávání zájemců z řad odborné i laické veřejnosti z České republiky, Německa, Rakouska a dalších zemí. Hlavním úkolem Collegia Bohemica je příprava první stálé expozice dějin a kultury německy mluvících obyvatel českých zemí. Od roku 2010 pokračují pravidelné konference Česko-německého diskusního fóra v jeho režii. Na jeho půdě probíhají i další konference česko-německého charakteru.

K tématu existují nejen zaprášené spisy. Například teprve po roce 1990 vytáhl Josef Holub svoje čtyřicet let staré zápisky. Knížka Červený Nepomuk vypráví o těžkém období roku 1938 pohledem desetiletých dětí. UJEP by se měla podílet na dalším vydávání vzpomínkové literatury.

Panel uzavřel svou přednáškou "Odsun Němců jako závažný předpoklad demokratické a mírové Evropy" prof. PhDr. Miloslav Bednář, CSc., rovněž z hostitelské UJEP. Ale o tom až příště.
*****
Viz i předcházející části zprávy z konference Odsun Němců z Československa – 65 let poté, kterou uspořádala v Ústí nad Labem Univerzita J.E. Purkyně společně se skupinou Evropských Konzervativců a Reformistů Evropského parlamentu dne 29. listopadu 2011:

Eva Hahnová: Čtyři odsuny Němců z Evropy.
Martin D. Brown: Etnické čistky? Od kdy?
Piotr M. Majewski: Kdy Poláci pochopili Čechy.
Václav Houžvička: Co dělí a co sjednocuje střední Evropu.
Diskuse k první části konference: Poválečná vysídlení, přesídlení, vyhnání, deportace, repatriace a německá koncepce.
René Petráš: Zneužití menšinových práv jako důvod jejich zániku
Jaroslav Kuba: Důsledky dekretů prezidenta E. Beneše pro právní systém ČR
Jan Kuklík: Dlouhé stíny Mnichova
Diskuse po třetím panelu: Nebýt zajatci minulosti

Další fotografie z konference viz ve fotogalerii.

11 komentářů:

Větší vlastenec řekl(a)...

Jedině etnicky vyčištěné národní území zaručuje mírový život národů

Tady to máme černé na bílém, vykreslené ovšem v těch nejhorších (to jest reálných) barvách : Odsun Němců jako závažný předpoklad demokratické a mírové Evropy

Ano, prof.PhDr.Bednář, CSc., netloukl na obruče, nýbrž na poplach : Kdyby velmoci nerozhodly o provedení humánního odsunu Němců za situace, kdy už byl z větší části proveden, tak by s námi bylo zle.
Ne hned - Sovětský svaz byl mocnou mírovou hrází. Ale po dočasném rozpadu SSSR a dočasném odchodu ruských bohatýrů se situace změnila doslova dramaticky - naše výspa Západní Asie je opět obklopena německými vlky. Na zrádné Polsko se spolehnout nemůžeme - Poláci po nás pořád chtějí části našeho tisíciletého území, ačkoli nám obrovské části našeho území doposud dluží. A než k nám dojedou ruské tanky, přes Malorusko a Slovensko, přes Polsko ...
Takže - kdybychom u nás Němce-fašisty nechali, tak :
1) nevybudovali bychom náš vytoužený socialismus
2) po dočasném ústupu socialismu by nás "naši" Němci zmasakrovali, podobně jako Chorvati a Bosňáci masakrovali naše srbské bratrance po rozpadu SFRJ

Prostě : Jedině etnicky vyčištěné národní území zaručuje mírový život národů.
Pamatujme si tuto prostou pravdu, připravujme se na dokončení humánního odsunu. Ano, na našem národním území stále ještě žije několik tzv.menšin - několik potenciálních agresorů.
Nemusíme je jmenovat; stačí je humánně odsunout, co nejdříve po našem opětovném vítězství nad Euroamerikou, multikulti a globálnem.

Míru zdar !

informace řekl(a)...

Ano, je to velice prospěšná, ne-li nutná činnost, aby se události vysvětlily na základě dokumentů a zamezilo se politické spekulaci a demgogickým výlevům.
Ještě jednou bych chtěla poděkovat Pedrovi za publikace. To na nás zanevřel, že se víc neozývá?

Šaman řekl(a)...

Informace, Pedro zanevřel, ne na Vás osobně, ale na opakující se kafemlejnek v hospodských debatách. Nu ale - co byste chtěli od hospodských debat?
\ :-)

Šaman řekl(a)...

Děkuji VV za to, že komentoval ještě neuveřejněný příspěvek prof. PhDr.Bednáře, CSc., jen na základě jeho názvu. (Z VV bude dobrý cenzor!) Ale ten příspěvek přece jen sepíšu.
Je ale fakt, že více bych ocenil komentáře ke zveřejněnému příspěvku.
\ :-)

informace řekl(a)...

Doufám, Šamane,
že nezanevřel právě na mne, ale jsem toho mínění, že jeho rozvážných zákroků do kafemlejnku by tu bylo doopravdy zapotřebí.
Co chcete, hospoda je hospoda a nakonec každý vykládá své mínění pořád dokola. Chtělo by to snad trochu větší vstřícnost.

Schumacher řekl(a)...

Ne, že bych vám chtěl rušit příjemné pondělní odpoledne,ale dovoluji si připomenout, jak my marxisti dobře víme, že politika je koncentrovaná ekonomika. Čili to kdo komu kde a jak bude vládout se neřeší neřeší tlacháním. Je to jako v hospodě, kecej si co chceš, ale když si poručíš, musíš zaplatit. Na bubínek, paličky, flétničky a fangličky dochází vždycky když docházejí prachy. Krom toho tradičně připomínám že "Dnešní Němci nejsou hloupí, oni si své Sudety zpátky zase koupí." Budou-li chtít. To platí univerzálně.

Anonymní řekl(a)...

Kmet : Ten větší vlastenec je klientem v Bohnicích? Absolutně jsem netušil, že tam je používána internetová terapie. Jen mi nejde do hlavy jak takový těžký případ, stabilně omezováný svěrací kazajkou, ovládá počítač? Zrakem?

Zdeněk Žíkovecký řekl(a)...

> oni si své Sudety zpátky zase koupí

Ale nekoupí, my jim ještě zaplatíme aby si je vzali. Ale vzhledem k tomu, že si je stejně dlouho neužijou, než to všechno zaberou muslimové, tak na tom zas tolik nesejde.

Jakub S. řekl(a)...

Z delší perspektivy to vidím zhruba stejně. Vanitas vanitatis.

Větší vlastenec řekl(a)...

Proč budu lepším cenzorem než Velký Šaman ? Protože, na rozdíl od něj, čtu posuzované texty.
Je to tak, jak se může každý přesvědčit - kdyby si Ó Velký Šaman dal tu DĚSNOU práci s přečtením 233 slov mého příspěvku, zjistil by :
1) můj text obsahuje HTML odkaz na „ten“ článek prof.PhDr.Bednáře, CSc.
2) můj text z onoho článku CELE VYCHÁZÍ
Tudíž, při svém IQ, by si mohl snadno odvodit, že jsem článek neposuzoval „jen na základě jeho názvu“.
Jenže Ó Velký Šaman si můj příspěvek nepřečetl; místo toho na něj plivl.

Takže ještě jednou : Z Velkého Šamana moc dobrý cenzor nebude.
Což ovšem neznamená, že v obnoveném ÚTI nebude mým nadřízeným. Neboť je díky Straně inženýr, a moje malost, rovněž díky Straně, je pouhým prostým pracujícím.

Na shledanou v lepších časech !

Schumacher řekl(a)...

VV, řemeslo, když člověk není levej, má zlaté dno, zvlášť úměrně tomu jak přibývá kreativních, komunikativních a levých úplně na všechno. Samý managor, ale když jde o řemeslo tak musí nastoupit řemeslník z Ukrajiny. Někteří jsou excelentní. Každý titul není zlatý, třebaže se třpytí. Užitečná práce je vážená. A bude váženější. Jestli ji někdo zas nezneváží tím, že jí bude fanglemi vzdávat čest na každém rohu. To práce nemá ráda. Její vážnost je neokázalá, všední. Taková obyčejná.