středa 22. února 2012

Svobodná vůle lidu


V neděli 22. února 1948 proběhl památný Sjezd závodních rad. K výročí dočasného vítězství dělnické třídy budu nejdříve citovat z ohořelého výtisku zvláštní přílohy Zpravodaje OV KSČ Praha-5 a Informací ONV Praha-5: "Únor 1948 v Praze 5 ve vzpomínkách přímých účastníků" (zpracovala komise regionálních dějin OV KSČ v Praze 5, vyšlo v roce 1988):"Celou noc se sjíždějí do Prahy delegáti a Průmyslový palác ožívá. Každý závod volí delegáty podle počtu členů ROH, na 350 členů je jeden delegát. Přes značné úsilí pravice sjezd zmařit, se jí to nedaří. Naopak. Naprostá většina sociálních demokratů v závodních výborech sjezd podporuje a připojuje své podpisy a razítka pro rezoluce, většina prostých členů opozičních stran se řadí do jednotné fronty s dělníky. Tak je politicky ještě před vlastním zasedáním sjezd probojován. Pražská stranická organizace pracuje celou noc. Ráno je vše již připraveno."

(Takže samotný průběh sněmu je již jen pouhou formalitou. Případní potížisté byli předem "zpracováni". Pozn - Š)

"V 8.45 je sál již plně obsazen. Je 20 stupňů pod nulou. V sále je zima a a tak se sedí v kabátech. V 9.05 sál tiše hučí, jako by zde nebylo téměř 9.000 lidí – na 8.000 delegátů a 1.000 hostů. /Z Prahy se účastnilo 1.776 delegátů./

Bouře vítá Klementa Gottwalda a on hovoří, jasně a rozhodně: "…vyzývám vás, abyste jako předvoj národa byli příkladem jednoty a svornosti, abyste všemožně upevňovali jednotu ROH a všeho lidu – dělníků, rolníků, živnostníků a inteligence. Jednota dělnické třídy, jednota pracujícího lidu, jednota národa – to je první a hlavní záruka vítězství."

Hlavní referát má soudruh Zápotocký. Na důkaz vůle a odhodlání dělnické třídy a všeho pracujícího lidu sjezd vyhlašuje na 24. února jednohodinovou manifestační stávku a přípravu k všeobecné stávce, pokud by akce narazily na odpor.

Přednesená rezoluce požaduje další znárodňování, znárodnění zahraničního obchodu a zejména tiskáren, žádá uzákonění národního pojištění a zabezpečení důchodů, přijetí ústavy a zajištění všech ústavních práv, žádá úpravu platů státních a veřejných zaměstnanců, vyjadřuje důvěru SNB. Rezoluci přijímá 7.904 delegátů, jen 10 je proti."

Několik řečníků sice upozornilo, že další zestátňování "je v přímém rozporu s dřívějšími politickými proklamacemi, že znárodňování skončilo". Zápotocký na to reagoval: "Soukromí podnikatelé vehnali situaci do slepé uličky. Nemá-li se vydat všanc všechno, co se učinilo od revoluce, musí být vyřaděn soukromý úsek až do velikosti živnostenských podniků." (Míněno do 50 zaměstnanců.) Několik delegátů v obavách o (své) střední firmy požádalo sjezd, aby zajistil záruky všem živnostem. Tyto obavy byly posléze vyvráceny Ústavou 9. května, která "zaručovala" soukromé vlastnictví drobných a středních podniků do 50 zaměstnanců (§ 158) a soukromé vlastnictví půdy do výměry 50 hektarů. Víme, jak to dopadlo…

V sovětské Pravdě ten den sovětské vedení jasně podpořilo kroky KSČ, jako "důležité součásti v boji s mezinárodní reakcí".

Ze sjezdu závodních rad jel Klement Gottwald rovnou na ustavující sjezd Svazu československo-sovětského přátelství. Toto divadýlko se odehrávalo ve Zlaté kapličce, a jako datum založení posloužily oslavy vzniku Rudé armády. V Praze byl, zejména kvůli té oslavenkyni, rovněž Stalinův náměstek zahraničí V. A. Zorin, který Gottwalda ujišťoval o Stalinově podpoře. Předsedou SČSP se stal ministr sociální péče Zdeněk Nejedlý (KSČ).

Od pátku 20. února od 18:30 platí pohotovost SNB, kterou nařídil ministr vnitra Nosek po odstoupení "12 zrádných ministrů". Příslušníci SNB střeží všechny důležité objekty a závody v hlavním městě. Mosty, tunely, nádraží, pošty, telefonní centrálu a ministerstva. "Paralyzují činnost reakce." Do Berouna, Kolína, Českého Brodu, Brandýsa a Benešova přijíždějí vybrané pohotovostní oddíly SNB. Praha je prakticky obklíčena. Komunistické vojsko obydluje kasárna v Ruzyni a ve Vršovicích. Hlídá hlavní velitelství SNB v Bubenči. Akční výbory v tiskárnách od neděle 22.2. znemožňují tisk a distribuci nekomunistických novin. Československý rozhlas je obsazen 17. února! Ten den rozhodlo ÚV KSČ i o vzniku Lidových milicí, které byly vyzbrojovány od 18. února. Jejich štáb vzniká 19. února: Velitelem je Josef Pavel (náměstek ministra vnitra v 50. letech, ministr vnitra s lidskou tváří v roce 1968), jeho zástupcem se stane Josef Smrkovký (další miláček lidu v roce 1968), politrukem František Kriegel (hrdina pátého odboje, který jako jediný nepodepsal v srpnu 1968 Moskevské protokoly).

Kromě silové (vojska ministerstva vnitra, LM) a mediální fronty (Československý i městský rozhlas, filmové týdeníky, noviny) zaútočili komunisté i na každého váhavého jednotlivce osobně vytvářením "akčních výborů" - v krajích (v pražském již 21. února), v podnicích, institucích i v místech bydliště.

Sjezd závodních rad byl jen mediální šlehačkou, dodnes připomínanou bolševiky jako "vyjádření vůle pracujícího lidu". Podobně ho ale připomínají i někteří historici, jimž dokázali naletět i mnozí současní demokratičtí politici, když mluví o "ústavnosti" komunistického převratu, jenž prý proběhl dle "tehdejších zákonů".

V pondělí 23. února jsou zatýkáni poslanci demokratických stran, obsazovány jejich sekretariáty, redakce jejich novin. Probíhá zatýkání v justici, bezpečnosti a armádě. Začínají výslechy, začíná mučení. Doba nesvobody začíná podle současných zákonů až od 25. února 1948.

Kdy prezident Edvard Beneš přijímá demisi a doplňuje vládu podle Gottwaldových požadavků. Pokud by nepřijal, hrozil Gottwald přesunutím statisícové demonstrace na Hradčany. Armáda pod vedením Ludvíka Svobody se "nehodlala vměšovat" do vnitrácké akce. Více než 6000 ozbrojených členů Lidových milicí čeká na rozkaz k pochodu. Mimochodem: Dobové prameny uvádějí, že esenbáci neměly vyfasovány náboje. Milicionáři ano. A stříleli! (Stejně jako v srpnu 1969.)

Lid konečně může naplno projevit svou vůli. Alespoň dočasně…
**********************************

Použitá literatura:
Ohořelý výtisk zvláštní přílohy "Zpravodaje OV KSČ Praha-5 a Informací ONV Praha-5": "Únor 1948 v Praze 5 ve vzpomínkách přímých účastníků", zpracovala komise regionálních dějin OV KSČ v Praze 5, vyšlo v roce 1988

Viz i Šamanův článek Vítězný Únor stále nesmrdí
Velice podnětná je i stránka, kterou založil Komunistický svaz mladých k 60. výročí dočasného vítězství pracujícího lidu, z něhož jsem převzal i plakát do textu. 
Zájemce o průběh tehdejšího komunistického ozbrojeného puče odkazuji na web Totalita.

52 komentářů:

Kopretina řekl(a)...

Dnes zemřel předseda sdružení politických vězňů Stanislav Stránky...
http://www.rozhlas.cz/zpravy/spolecnost/_zprava/zemrel-predseda-sdruzeni-politickych-veznu-stanislav-stransky--1022375

Jakub S. řekl(a)...

Parádní shrnutí, nadšen! Nezklamal jsem se ve vás. A to před dvěma lety - to samé. (Taky se mi ovšem vybavilo, jak jsem - očekávaje bezútěšně drtivé vítězství parobka Velikého - poprvé od 68 vážně pomýšlel na emigraci.)
Jenom DŮLEŽITÝ DODATEK, který vám chybí: ty právě ustavené lidové milice (ze začátku s malým, že to jako je v tom smyslu slov) byly bleskově vyzbrojeny a r m á d n í m i p u š k a m i . Z armádních skladů. Na přímý rozkaz arm.gen. L. Svobody, dávno už poslušného agenta CCCP. Říkám to zoufale celý život: otevřít arm. sklady civilistům a ve velkém je vyzbrojit, kvůli provedení vnitropolitického převratu, je nejčistší a nejjasnější VLASTIZRADA. Ke zdi a kulku.
Ale né! V 68 národní hrdina! Přiměl všecky kromě FK ke kapitulaci. Co měl udělat, no? Neměl pistoli?

Kopretina řekl(a)...

Oprava...Stanislav Stránský...

informace řekl(a)...

Můj příspěvek zas skončil pod jiným článek.
Dodala bych, vybrali jsme si skutečně hnusné století k narození. Dvě světové války, čtyřicet let totalitarizmu.
Budou na tom naši vnukové líp?

Kopretina řekl(a)...

Doufám, že ano. Doufám, že v Evropě bude mír, že nás nepřepadne nějaká neevropská mocnost, která nás bude chtít buď zabit a nebo zotročit. Informace, Roman Joch měl článek, jak EU rapidně snížila prostředky na obranu, v ČR dokonce kolem 0,8%, kolem 1-2% Německo. I Obama provedl škrty v armádě, ale USA bude mít stále prostředky se ubránit, ale EU ne. Jedině Izrael má prostředky se ubránit, možná, že dojde k válce na Blízkém východě, ale co budeme dělat my v Evropě, to nevím...

drak řekl(a)...

Jakubovi S:

Ano, Šaman umí shrnovat víc než dobře, Vy také, když na to přijde. Jen málokdo, z těch koho znám, dovede vyjádřit tak hodně tak málo slovy, jako Vy a jako Šaman. Mimochodem, nejsem už zrovna nejmladší, takže emigrace by pro mne nebyla ničím snadným, ale pro případ, že by volby vyhrál Paroubek, už jsem začínal intensivně googlit a koketovat s několika velvyslanectvími v Praze a zjišťovat, jaké jsou možnosti pro ne zrovna nejmladší osobu s rodinou někam dojet a +/- skoro od nuly začít existovat někde jinde. No a nic moc, ale možné by to nějak bylo a pořád lepší, než tu být s Paroubkem :-)

informaci:

Nevím, zda jsem si to století vybrali dobře nebo ne, nemám k tomu dostatek údajů. Ti, kdo mi dobře znají říkají, že jsem se měl narodit buď o 100 až 200 let dříve, nebo to mé narození naopak tak o 100 až 200 let odložit. Zda se budou vnuci mít lépe nežli my, nebo ne, to v mnohém závisí na tom, jak se k řešení některých palčivých problémů dneška postavíme my, tedy spíš to, co o něčem rozhodují, ale jak to na to tak hledím, tak ty naše vnuky spíš čeká pěkný průšvih a nelze vyloučit, že možná, že my dnes jsme na tom tak dobře, jak naši vnuci nikdy ani nebudou mít šanci.

Šaman řekl(a)...

Jakube, taky jsem si myslel, že LM byly vyzbrojeny puškami ze skladů ČSLA. Přijížděly do závodů po náklaďácích. Byly to vojenské pušky, ale hlavně ze skladů vojsk ministerstva vnitra! Tedy od Noska, ne od Svobody.
Praha byla obklíčena vnitráky, ne "řadovou" armádou. Ta byla - neutrální. Tím zradila - pasivitou. Ostatně ale Beneš nechtěl vyvolat občanskou válku. A ani nemohl. Svoboda byl řízen Gottwaldem, a ten mu říkal - nedělej nic.

drak řekl(a)...

Kopretině:

Ignorance a idiocie, s jakou se většina evropských zemí již celá léta staví k vojenským otázkám, je vskutku děsivá. To vynikne zejména pak v kontextu vojenské závislosti Evropy na USA, kdy USA pod tlakem jejich vnitřních problémů a následných rozpočtových škrtů nám nebudou schopny účinně pomoci a v Evropě díky dotacím, socialismu a dalším kravinám prostě nebude ani dostatečně nazbrojeno ani dostatečně zvládnuto a nacvičeno.

Jakub S. řekl(a)...

Och! Máte u mě kafe!
A už vynírají aji polvězni z padesátých, no co mají dělat. Já jsem ještě poznal šedesát legionářů a sedm mornarů z Kotoru. A pár lidí s vytetovaným číslem a la dobytek na předloktí. A postupuje to holt. Ptát se, oceňovat je, zapisovat, nahrávat - a nejvíc by je ovšem potěšilo, kdyby zažili zadostiučinění a odstavení zločinců od vesla. A aplikaci trestnosti názvu a ideologie. Teď jsem viděl The Soviet Story - ještě mnohem horší, než jsem dosud věděl a tušil. Bezzubá č e s k á c e s t a vypořádání se s čímkoliv. Takže sorry za opakování, ale.... ZATRACENÝ SAMET!

Šaman řekl(a)...

Drakovi:

Kdybych se narodil před sto lety
v tomhle městě
u Larischů na zahradě trhal bych květy
své nevěstě

Moje nevěsta by byla dcera ševcova
z domu Kamińskich odněkud ze Lvova
kochał bym ją i pieśćił
chyba lat dwieśćie

Bydleli bychom na Sachsenbergu
v domě u žida Kohna
nejhezčí ze všech těšínských šperků
byla by ona

Mluvila by polsky a trochu česky
pár slov německy a smála by se hezky
jednou za sto let zázrak se koná
zázrak se koná

Kdybych se narodil před sto lety
byl bych vazačem knih
u Prohazků dělal bych od pěti do pěti
a sedm zlatek za to bral bych

Měl bych krásnou ženu a tři děti
zdraví bych měl a bylo by mi kolem třiceti
celý dlouhý život před sebou
celé krásné dvacáté století

Kdybych se narodil před sto lety
v jinačí době
u Larischů na zahradě trhal bych květy
má lásko tobě

Tramvaj by jezdila přes řeku nahoru
slunce by zvedalo hraniční závoru
a z oken voněl by
sváteční oběd

Večer by zněla od Mojzese
melodie dávnověká
bylo by léto tisíc devět set deset
za domem by tekla řeka

Vidím to jako dnes šťastného sebe
ženu a děti a těšínské nebe
ještě že člověk nikdy neví
co ho čeká

(Jaromír Nohavica, Těšínská)

V Těšíně ještě žijí lidé, kteří se pamatují, jak Poláci v roce 1938 věšeli Čechy na stromy kolem Olše. Polský prezident Lech Kaczynský označil pomnichovskou polskou okupaci českého pohraničí ve své řeči dne 1. 9. 2009 za "hřích"…

KRÁSNÉ DVACÁTÉ STOLETÍ

Jakub S. řekl(a)...

Panenko čenstochovská, kdy pudu spat? Teď eště tohle překvápko- věšeli? To jsem netušil. Civili, nějaké gardy, armáda - ? Těšínsko bylo vždy významné knížectví s hradem, odkud pocházela třeba Václavova choť Viola Těšínská, žádný pouhý přívěsek jihu či severu, a nelze prohlásit, že "patří" Polákům či Čechům. Ano, Jaryne: dvacáté století. A za Těšínskou ti klidně odpouštím jakési vynucené formální cosi, jako můj ostravský brácha a jeho rodina.

STK řekl(a)...

Teď mám špatný pocit, že tady jitří i Šaman.
Ano, tu a tam se v létě po půlnoci rozlehne Ocelovým srdcem republiky opilecké zavolání "Ostrawica - granica!" A já nevím, co bych si o tom volajícím měl myslet.
Od dětství mě vychovávala polská babička, děda, Slezan, mě učil písmenka, německá slovíčka a nevěřit příliš v pánaboha, bydlím vlastně na Moravě a do Slezska musím přes most přes Ostravici. Mám příbuzné v Polsku, české školy, doufám, že mluvím i píšu správně česky, ale nevšimnu si, když na mě někdo spustí polsky nebo slovensky, že je to cizí jazyk. Nohavicova písnička má pro mě přesně takovou náladu, s jakou ji Jarek Nohavica psal. (Vím to na 100% - ptal jsem se ho). Nostalgickou, smířlivou. On totiž v tom Těšíně i pár let bydlel.
Ano, věšeli a pendreky vyháněli "Nepoláky" na jih. Ale není už k sakru pomalu čas se o tom přestat bavit?
To budeme pořád ti nesnesitelní šťouralové, kteří si budou vyčítat i jablka, která spadla na sousedovu zahradu? A že mu hlasitě kdákají kury?
Náš zájem si pořád foukat na bolístky, o kterých už osobně víme velký prd je možná jedním z důvodů, proč nás s takovou rozkoší provokují Sudeťáci. Ne ti naši, ty znám, ale ti "piškuntálové odjinud". Prostě takový Tom Krystlík tady napíše pár neprokazatelných slov a celá místní komunita se hned naježí a hrrr na Krystlíka - místo toho, aby ho nechala planě žvanit o tom co "bylo-nebylo", "kdo za to může" a jakou omluvu či jiné zadostiučinění kdo komu dluží. Podobné debaty nazval Fedor Gál v ČT24 E-Póvlem. Jen tak si anonymně ulevit, protože mi někdo v sámošce přejel nohu vozíkem - a byl o hlavu větší než já a netroufnul jsem si ani pípnout. Beztak to byl revanšista, žid, Róm nebo gay! Nebo zkurw...Polák. Maďar, Rus.

V tom ohledu asi nejsem Čech a říkám tu jasně a nahlas - běžte s tím do prd... ...háje!
Váš STK.

informace řekl(a)...

STK,
říkáte, "Ale není už k sakru pomalu čas se o tom přestat bavit?" Někdy si také řeknu: proč se mám pořád rejt v minulosti, vyhrabávat staré věci, jitřit staré rány, hádat se s lidmi, kteří mají jiné názory, po kterých mi vůbec nic není, když je tu tolik nových dnešních otázek, problémů, docela aktuálních, které se mě týkají zblízka, jako kolik budu platit daní tento rok, zvýší se ceny potravin, protože spekulace na chicagské burze začíná podstatně zasahovat i do tohoto sektoru? Kolik milionů lidí umře následkem spekulací hlady?
Jenomže, pak si, STK, vzpomenu, že do problémů nynější doby nás nikdo nespustil padákem, ale dostali jsme se sem spontánním (nebo nuceným, jak chcete) vývojem událostí.
A abych to vzala víc zblízka: proč po desetiletích zkušeností s totalitním režimem pořád v ČR tolik lidí volí komunisty? A když se posunu o takových necelých sedmdesátých let dozadu, vznikne mi otázka, proč naši otcové a matky dali KSČ při prvních poválečných svobodných volbách 38% hlasů? A usnadnili tak cestu komunistů k moci? A usnadnili ji nějak podstatně, anebo byl osud Československa rozhodnut už předem při dohodě na Jaltě a jinde o demarkační čáře, kam mají dojít západní a sovětské armády?
Kdo mi dá odpověď na tyto otázky? Nějaký pseudohistorik, jehož jméno nevyslovím, abych tu zas nevyvolala jeho ducha, nějaká školní učebnice dějepisu z padesátých nebo sedmdesátých let, nějaký stručný přehled světových dějin, kde situaci v Československu bude věnována maximálně asi tak stránka anebo třeba i deset?
Vzpomeňte si, STK, co jste četl a napsal o knížce Milana Petráka. Manipulace davu, manipulace vědomí lidí. Manipulace, která je tím snažší, čím míň toho lidi skutečně vědí. A jak můžeme něco vědět, když nám tu různé, vědomě deformované, výplody historických revizionistů vykládají jen to, co se jejich objednavatelům hodí do krámu?
Při loňských oslavách 150 výročí sjednocení Itálie bylo častokrát řečeno: "Un popolo senza storia è come un albero senza radici" (Národ bez historie je jako strom bez kořenů) a ještě "Un popolo senza memoria non é un popolo" (Národ bez paměti není národem).
Jenom hesla, řeknete? A co dělá z etnického seskupení lidí národ? Co jim dává vědomí, že všichni dohromady jsou něčím jiným než náhodně seskupenými lidmi? Společné území, společné ekonomické zájmy? Anebo společný jazyk, společná kultura, společné zkušenosti z historie? A společná budoucnost?
Taky se někdy pozastavuji nad tím, že nás Šaman bezlítostně honí po strmých srázech událostí minulého století. A začínám reptat. Ale pak si řeknu: chci vědět, co se skutečně stalo a proč jsem tam, kde jsme? Chci se to dozvědět z nějakého manipulačního textu nebo demagogického projevu anebo z porovnání znalostí a informací ve svobodné diskuzi, z výsledků trpělivé mravenčí práce historiků?
A tak si řeknu nechci být manipulovanou a manipulovatelnou součástí davu. Chci vědět.
A tak jsem tady.

Schumacher řekl(a)...

STK, problém je v tom, že zatím co Krysík nás sice prudí, ale víme odkud vane vítr, je mnoho jiných, kteří mu jsou ochotni naslouchat. Naslouchají takovým krysíkům a podle toho dělají politiku nebo budou dělat politiku. Podle dějin v Krysíkově podání. Krysíkových dějin. Kdyby říše vyhrála válku, žádné Krysíkovy dějiny by nebyly. Protože by možná ani nedostal příležitost aby se narodil. Nic by nevěděl o historii a dostalo by se mu jen tolik vzdělání, kolik by bylo nezbytné pro otrockou práci pro potřeby Říše.

Zdeněk Žíkovecký řekl(a)...

> jsem se měl narodit buď o 100 až 200 let dříve, nebo to mé narození naopak tak o 100 až 200 let odložit.

Sedí tři pánové v baru, něco vypito a jeden říká: Já bych chtěl žít před sto lety - fiakr, pohoda, majetek majetkem, jistota jistotou.
Druhý: Já bych chtěl žít za sto let. Všechno na knoflíky, automatizovaný, vše se nám vyplní.
A co vy, pane kolego?
Třetí říká: Víte, pánové, já bych rád žil nyní - ale copak mě nechaj?

Schumacher řekl(a)...

K tématu : "Únor 1948" začal daleko před tím. Byl reakcí na něco a jeho kořeny je mimo jiné nutno hledat i v reálných poměrech První republiky, která nebyla ideální, třebaže nyní idealizovaná.

Zdeněk Žíkovecký řekl(a)...

> Nevím, zda jsem si to století vybrali dobře nebo ne, nemám k tomu dostatek údajů. Ti, kdo mi dobře znají říkají, že jsem se měl narodit buď o 100 až 200 let dříve

http://en.wikipedia.org/wiki/1812
Luddité ničí textilní továrny a svádějí bitvy s britskou armádou.
Napoleon válčí v Rusku. Kromě toho Francouzi válčí také ve Španělsku.
US vyhlašují válku UK.
Tekumseh se stále snaží zastavit další invaze okupantů a squaterů.

Takže snad raději ten 1912. To do záčatku světové války zbývají ještě celé dva roky. Tak si to tam hezky užijte, jenom nejezděte na výlet Titanikem ani se Scottem na výpravu k Jižnímu pólu. V Praze můžete požádat o autogram Lenina.
Gicifte nglobsc.

Jakub S. řekl(a)...

Správný pohled na věc. Vono - to maj složitý, nevyberou si. To je různý. Hlavně si musej říct - je to dobrý pro našince? Není to dobrý pro našince?

informace řekl(a)...

V tomto případě bych připomenula znění § 261a zákona č. 140/1961 Sb., trestního zákoníku ČR:
Kdo veřejně popírá, zpochybňuje, schvaluje nebo se snaží ospravedlnit nacistické nebo komunistické genocidium nebo jiné zločiny nacistů nebo komunistů proti lidskosti, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta.

Schumacher řekl(a)...

Informace, jak vidno tak metody výuky historie mohou být různé. Například trestním zákoníkem. Protože před bolševiky a nacisty se všude zásluhou moudrých vlád rozprostíral mír a blahobyt.

Tomáš Krystlík řekl(a)...

Pane Kovanici, píšete-li o únoru 48 měl byste čtenářům předávat relevantntější fakta! V přípisu z 0:37 tvrdíte nepravdu. Beneš mohl povolat jemu věrné armádní jednotky, aby potlačily vnitrácké a miliční. Neudělal to.

Valerijan Zorin hned po příletu do Prahy 19. 2. pospíchal z letiště navštívit Jana Masaryka a snažil se ho ovlivnit, aby se nepřidal k demitovavším ministrům. Odvaha a rozhodnost nebyly Masarykovou silnou stránkou, takže zůstal ležet v posteli a prohlásil se za nemocného. Týž den večer navštívil Zorin Majera za stejným účelem. Majer mu to slíbil, takticky spoléhaje, že jeho slib zvrátí předsednictvo ČSSD, ale to mu nevyhovělo. František Tymeš a Václav Majer nakonec přece jen podali demisi, protože Gottwald si je přál ve vládě nahradit svými lidmi. Majer pod silnými výhrůžkami, pravděpodobně bil zbit. Nastala kýžená situace, kdy odstoupila nadpoloviční část vlády, tudíž celá československá vláda měla za povinnost odstoupit. Benešovou povinností bylo celou vládu rozpustit, nedoplňovat ji a pověřit Gottwalda nebo reprezentanta jiné vládní strany koaličními jednáními a sestavením nové vlády, nebo rovnou vypsat nové volby. Beneš musel vědět, že doplněním stávající vlády o většinu odstoupivších ministrů porušuje ústavu.

Podle všech dostupných dokumentů patří tradované Gottwaldovo vyhrožování Rudou armádou připravenou vtrhnout do Československa do říše mýtů, protože pohotovost sovětských vojsk vyhlášena nebyla, natož aby byla přisouvána v plné zbroji k československé hranici. Gottwald Benešovi pravděpodobně nehrozil ani občanskou válkou. Benešův vztah ke Gottwaldovi zůstal až do jeho smrti přátelský, Benešova kancléře Smutného převzal do svých služeb Gottwald.

stk řekl(a)...

To všechno je sice svatá pravda Schumachere - ale zabránit ovčanům, aby nenaslouchali všelikým pábitelům nelze.
V předběžném průzkumu má KSČM v Kotlince přes 15% preferencí. To mě děsí, ne žvaniví Krysíkové. A dokonce mě víc děsí celková morální rozbředloust nejen naší EU, ale euroatlantického spoklečenstva vůbec. Budeme bezbranným, tučným červem pro jednoduchý, dravý islám.

stk řekl(a)...

Zdeněk Ž.:Anekdotu "...copak mě nechaj!?" mám na rozhlasovém Silvestyru 1968 nebo 69. Jak je vidět, platí i dneska. Viz včerejší debata nad osudem lidstva na ČT24.

Kopretina řekl(a)...

Že budeme terčem pro dravý islám. STK, poděkujte politikům EU, který škrtají výdaje na obranu, my Evropané nejsme bojeschopní, kdyby nás jakákoliv neevropská mocnost přepadla, prohrajeme, budeme buď zabiti a nebo zotročeni a můžeme si za to sami. Každý je svého štěstí strůjce, nechceme-li se bránit, tak ať zahyneme, no a preference pro KSČM je ostuda našeho národa, na to se nic jiného říci nedá, rudý mor zasáhl a posílí vliv v naši zemi, to je tedy kombinace, komunisté a islamisté, v Evropském parlamentu mají tzv. Palestinci největší podporu mezi levičáky, socany a komouši (jinak pro ostatní, mám ve wordu a v příspěvcích nastavený pravopis, pravopisnou chybu mi vždy podtrhne a slovo "Palestinec" my rovněž vždy podtrhne, říkám to pořád, nic jako "Palestinec" neexistuje, jsou to Arabové žijící ve Svaté zemi)...Socani s komouši a islamisté jedno jest...Strana Die Linke (Levice, jestli to píši pravopismě nesprávně, tak se omlouvám za svou neznalost), jsou s "Palestinci" velicí bratři...Píše to na svém blogu Dennis Prager, drtivé nepřátelství k Izraeli pochází od levičáků a muslimů, tak to je...Nikdy bych se nepřidala k levičákům, nikdy...Tož tak...

H řekl(a)...

Ono se dá těžko dělat úspory, a přitom zvyšovat náklady na obranu.
Tohle strašení "dravým islámem" už nese příznaky paranoie.
To si představujete tak, že Irán provede invazi do zemí EU?

Harpyje řekl(a)...

Harpyje

stk řekl(a)...

Paranoia?
Může být, H. Nebo nedostatek optimismu, podložený špatnými zkušenostmi. Nebudu tady dokola opakovat, jak si mnozí mysleli, že koncentráky jsou jen na 14 dní a pak se půjde domů. Nebo že komunisté po 1948 nechají na pokoji drobné podnikatele a malorolníky. Nebo že po 89-tém budou lidé na sebe hodní.
Vidím kolem samé lži, podvody, vymývání mozků a ovčany, nadané buď bezbřehou naivitou nebo totálním nezájmem o dění kolem nich.
Vzhledem k našim dětem bych byl radši, kdyby to vše byla jenom moje paranoia.

Mimo jiné, to, že jsem možná paranoidní ještě neznamená, že po nás nejdou. [;>)

Kopretina řekl(a)...

Přijde na to, první na raně je Izrael, posléze přijdeme na ránu my, neříkám, že všichni muslimové, ale islamisté, ti chtějí vládu šarije všude, ve Svaté zemi, celé Asii a v Evropě, Írán má potenciál nejen po vojenské stránce, ale může posílat i sebevražedné atentátníky všude, zejména využívá k tomu organizaci Hizballáh, která je mimo jiné zodpovědná za útok na židovské centrum v Argentině roku 1994, takže nikde se před islamisty neschováme, nikde se před islamisty neschováme. Ono by stačilo alespoň maličko ubrat ze sociálního systému a převést peníze na obranu...Tož tak...

STK řekl(a)...

Pro Informaci:
Nic proti tomu co píšete, člověk musí mít vícezdrojové informace, musí vědět, nakolik jsou informace, které dostává, validní. A sám musí zvážit, kde asi tak leží skutečnost a co z ní vyplývá. Úmyslně se vyhýbám slovu pravda, protože tu vidí každý v něčem jiném, pravda je realita, nazíraná z určitého subjektivního úhlu. Protože ve slově pravda jako bych slyšel slovo spravedlnost a to je rovněž nesmírně subjektivní pojem. Petrák ve své knížce neříká vlastně nic nového, jenom shrnuje, co každý člověk, který o postavení jednotlivce ve společnosti přemýšlel déle než 1/2 hodiny ví, nebo aspoň zřetelně tuší. A je velmi dobré o tom chvíli dumat, protože jen z minulosti nám vyjdou premisy k řešení současnosti nebo dokonce budoucnosti. Budoucnost to není jen parketa futurologů. Dopředu je se třeba dívat každý den. Když to zkarikuji, je třeba uvážit, co se pravděpodobně stane s nakyslým mlékem, když ho dám převařit a nebude-li lépe jej nechat na kyšku.
To, o čem jsem psal byl fakt, že je nesmyslné probírat kolovrátkovým způsobem pořád vinu či nevinu, kdo komu co dluží a potřebu se omlouvat nebo neomlouvat za to či ono. A kdo si tehdy začal. Tohle jsou ty nesmyslné řeči. A když přijde takový pan Krys(tl)ík, měl by být odkázán na realističtější, lépe prokázané prameny a pokud pokračuje v samomluvě, vykázat jej ven. Protože tohle "kolovrátkování" nic neřeší, nic nového nepřináší. Jen hněv a pocity křivdy. Připomíná mi hru zvanou mlýnek. Když nikdo neudělá zásadní chybu, je to hra nekonečná.
Když je někdo (jako já) "pouliční směsí" národností a má příbuzné na všech možných stranách, je ve výhradním přidělování sympatií a antipatií opatrnější. A rovněž tak je opatrnější při představách "zářné budoucnosti". Už jsem to psal Harpyji: raději budu umírat s tím, že jsem byl celý život paranoik, než s tím, že mé potomky čeká budoucnost zcela "nezářná".

Malá poznámka k vítězství komunistů: Když selhal pokus o převrat v roce 1968 (teď už vím, že selhat musel) stal jsem se v "předpovídání budoucnosti" spíše skeptikem. Jsem spíše stoupencem "Murphyho zákoníku", který praví, že "může-li se něco pokazit, pokazí se to. Když se to pokazit nemůže, tak se to pokazí taky." Neskuhrám že tomu tak je, jenom s tím počítám. Takže mě vždycky velmi příjemně překvapí, že jsem se zmýlil. Mám pak dobrou náladu i několik dní, zmýlil-li jsem se opravdu důkladně. To není žádný pesimismus. Myslím, že to tu někdo nazval PPO - principem předběžné opatrnosti.
Z toho vyplývá, že nemohu být nikdy zklamán - vím přece, že to špatně dopadne... [;>)


P.S.: Proč naši rodiče volili komunisty? Děda a táta je nevolili, máma a teta je volily jako protiváhu okupačních let. Komunisti se prezentovali jako zástupci vítězů - nikdo jiný tu nebyl. Jejich volba je mrzela záhy: z naší "středostavovské" rodiny jsme se finančně velmi rychle dostali do "mírné chudoby" umělecké, která ovšem byla povinna předstírat, že chudá není. Bylo to někdy až legrační. Aby byly o vánocích mandarinky, táta musel pokaždé prodat jeden bibliofilský výtisk knihy ze své knihovny. Nádherné publikace - třeba o řeckém sochařství. Mezi hlubotiskovými ilustracemi na těžkém křídovém papíře byl vždycky tenký "pavučinový papír", aby se stránky náhodou neslepily. A koupil se i jeden ananas (pokud se vůbec dal náhodou sehnat) a ten pak provokativně stál na stole v hale až do doby, než se začal kazit. Pak se musel rychle okrájet a sníst. Naštěstí nikdy nikomu nic nebylo. Nicméně od té doby mám docela zažité heslo "Chudoba cti netratí!" [;>)))

Tomáš Krystlík řekl(a)...

Hm, "dravý islám". Ano, tak to platilo do událostí v Tunisu, Libyi, Egyptě, v Sýrii. Události v jednom z emirátů, tuším v Bahrajnu vyvolal Írán. Společný jmenovatel nepokojů je nespokojenost se životní úrovní a s tím, že prakticky vše, co používají, pochází od nevěřících psů. Takže militantní islám je na příkrém sestupu v revoltujících zemích,nemá co nabídnout, protože vyspělé výrobky jsou vyrobeny nevěřícími psy, evropští militantní islamisté bez přísunu radikálů pomalu vyhynou.

Jakub S. řekl(a)...

Írán ovšemže neprovede invazi, nemusí, proboha. Ani žádná jiná I země. Rozhodne se to vagínami. Znáte snad, co znamená hlasování vagínami?
Pane K, občas mě najednou přejde hrůza z vaší kombinace znamostí mnoha fakt, fabulační schopnosti a n a i v i t y . Tomu ovšem nemůžete oponovat. Opravdu naivní lidé to o sobě netuší.

Tomáš Krystlík řekl(a)...

Zajisté, je mi to známo. Nerozumíte tomu. Dříve, tj. před nepokoji v Libyi a Egyptě, chtěl militantní islám dobýt Evropu vyšší natalitou. Jenže nyní jim většina lidí v dané zemi chce se mít lépe, mít vyšší životní úroveň při vědomí, že všechno technologicky vyspělejší pochází od nevěřících. Pokud touha po lepším životě v islámské zemi vytrvá, je militantní islám odrovnán.

STK řekl(a)...

Ba ne, to jsou všechno jen problematické předpoklady. "Pokud zájem o lepší život přetrvá", "pokud se budou chtít mít lépe". Hluboce podceněno. 7 mrtvých Iráčanů a dva Američané při protestech způsobených spálením 4 výtisků Koránu.
Co je na tom racionálního? Je to stejně iracionální, jako byl komunismus, jako je EU, jako je multikulturalismus, zelená ideologie, klimatický alarmimus a nakonec i Krystlíkovo "učení".
To vše je čistá demagogie a přesto má své posluchače a své následovníky. Někteří "věří" jen na oko a celého hnutí používají jen pro vlastní obohacení, někteří věří, protože si nejsou schopni ověřit lživost páteřních argumentů a někteří věří prostě jen proto, protože chtějí patřit do té "správné party".
===
Na to, aby se jedinec stal nevěřícím a tedy ideologicky neovladatelným je třeba mít dostatek validních informací, kombinačních schopností a hodně vnitřní síly. Bez tlupy se žije daleko hůř, než s tlupou. Ne nadarmo byl v dávných dobách nejhorší trest vyobcování. Z tlupy, osady, církve, strany.
===
Mít svůj vlastní názor je v dnešní době poměrně dost velký přepych.

STK

stk řekl(a)...

A ještě poznámku: Islám je primitivní ideologicky, nikoliv technologicky. Irák bude mít do několika málo let atomvé zbraně. Kdo ho zastaví, aby si nepokusil dobýt kus země - třebaIsrael. A nepůjde ani tak o vlastní vítězství ve válce jako o ukázku síly. Pokud se USA zaleknou (EU je předpo...á už dnes) a nechá Izrael shořet v atomovém ohni, nebude už islám k zastavení. Prohraje až po svém vítězství. Vize technologicky vyspělého islámu je v Neffově "Měsíci mého života." Přečtěte si, kdo to nezná.

Kopretina řekl(a)...

Jenže s Izraelem by shořeli i všemi milovaní Palestinci, Jordánci, Libanonci, Syřané. Ale to je muslimům jedno, co na tom, že zemře co já vím 10 milionů muslimů, když je muslimů více než miliarda...Když v Izraeli zemře 7 milionů lidí (i s Araby a drúzy), tak se Izrael stane měsíční krajinou.

s.t.k. řekl(a)...

AP: Irák možná taky, ale Irán určitě. Pardon...

Harpyje řekl(a)...

"Islám je primitivní ideologicky, nikoliv technologicky".
Proboha!
Islám je asi zrovna tak "ideologicky primitivní" jako křesťanství, zoroastrismus, nebo mormonství, neboť se jedná o náboženství, a v žádném z nich nenajdete, ani kdybyste se sebevíc snažil, ani návod na zavázání tkaniček od bot. Ale na rozdíl od křesťanství nebo judaismu je islám naopak velmi zpátečnický, protože neumožňuje kritické myšlení, a vysvětluje zaostalost, panující ve většině arabských a nearabských muslimských zemí.
Schopnost vyrobit atomovou bombu nemá s islámem nic společného. Irán je země s bohatou tradicí, Iránci nejsou Arabové, ale i iránská inteligence je omezená úzká vrstva uprostřed 80 M polo-, nebo negramotných obyvatel, kteří jsou pilířem tamního režimu.

Anonymní řekl(a)...

Podívejme se

Harpyje řekl(a)...

Zřejmě i ta bestialita má v Iránu tradici.
Velmi doporučuji: fotografie různých druhů poprav v Iránu v roce 1912
http://www.tyden.cz/rubriky/media/stolety-kuryr/zazdeny-a-vystreleny-z-dela-sokujici-popravy-v-iranu_226210.html

Kopretina řekl(a)...

Nejenom v Íránu, kruté tradice mají význam v mnoha muslimských státech...
http://neviditelnypes.lidovky.cz/svet-vitejte-ve-stredoveku-dfz-/p_zahranici.asp?c=A100322_224253_p_zahranici_wag
Budou tyto kruté tradice prosazovány i v Evropě?

Harpyje řekl(a)...

Proboha, Kopretino, už přestaňte!
Ten Váš kafemlejnek o "dravém islámu" implikující otázku "Budou tyto kruté tradice prosazovány i v Evropě?" začíná už být trapný. Kdybyste aspoň měla nějaký jiný argument, než ten hloupoučký článek od pana Stejskala.
Místo "dravého islámu" považuji za daleko větší nebezpečí dravého Putina, s jeho operovaným ksiftem, připomínajícího šikmookého Asiata, a jeho sliby ruské armádě o zbrojení a odpovědí na americký štít.

Harpyje řekl(a)...

Here's how one artist envisions Vlad will look like in 2024 when he's 71 years old.http://img.blogs.pravda.com.ua/images/doc/2/7/27f8b-alive0022.gif
Prdlajs, v roce 2024 bude vypadat jako jeho kamarád Silvio Berlusconi.

STK řekl(a)...

Ano, ano, Harpyje, chybička se vloudila, pardon!
Ne Islám, ale Irán. S AI je třeba komunikovat přesně. Zaměníte v programu čárku a středník a Saturn 5 vám spadne rovnou do móře... (To se opravdu stalo! Drahý omyl! Pro zajímavost - tu slečnu, která svou nepozorností při opisování pgm do počítače způsobila NASA onu mnohamiliónovou škodu neupálili, nezastřelili na úsvitu a dokonce ani nedostala padáka.) [;>))

Takže raději zpráva z tisku:
Němečtí vojáci se museli předčasně stáhnout ze základny v afghánském Talokanu. Na jejich stanoviště zaútočilo zhruba 300 demonstrantů, kterým se nelíbilo, že západní vojáci - Američané ze základny Bagrám - spálili svaté písmo muslimů, korán.
Poznámka: Stává se i v "nemuslimských zemích", že dav vezme situaci do svých rukou a jindy normální lidé se promění v divou, nezvladatelnou smečku. V zemích muslimských je to ale naprostým pravidlem.

Heslo na závěr: Zabíjejte Američany, vyzval kvůli pálení koránu Tálibán.
Nicméně věřím Harpyji, že muslimové jsou ve své naprosté většině mírumilovní lidé, například zcela zapadající mezi německé starousedlíky v JZ Německu. Všechno ostatní je hnusná protimuslimská propaganda!

Kopretina řekl(a)...

Harpyje, v moha oblastech muslimských zemí jsou kruté a nelidské tradice prosazovány. Jistě, ve velkých městech jsou tradice uvolněnější, v Káhiře se lidé chovají jinak než v nějaké zapadlé obci. Např. v Pákistánu je ročně zabito 5000 žen ze cti,v Egyptě a Iráku jsou křesťané vystaveni systematickému násilí. Nebezpečí ze strany islámu nemůžeme podceňovat, tím neříkám, že jsou všichni muslimové špatní, mnozí z nich jsou jistě slušní lidé, ale bagatelizovat islámský extrémismus, kruté tradice není správné, nenávistná kázání, to je lehkovážné...

Harpyje řekl(a)...

Děkuji, vážená Kopretino a vážený STK, přesvědčili jste mně.
Krutý islám si už brzo podmaní Evropu, protože je primitivní ideologicky, nikoliv technologicky
Není nad pádné argumenty.

Kopretina řekl(a)...

Harpyje, já neříkám, že je islám primitivní ideologicky, je to náboženství, vychází z Koránu, buď se dá interpretovat konzervativně a nebo liberálně. Přece lidi vyřvávající "Smrt Izraeli, smrt všem Židům" jsou nebezpeční a zvrácení lidé...Nemusíte ironizovat, já s Vámi nejsem v žádném sporu, nehádám se s Vámi, jen píši, že se nebezpečí některých muslimů nesmí bagatelizovat, toť vše...Považujete Hizballáh nebo Hamás za mírumilovné organizace?

Harpyje řekl(a)...

Prosím Vás, Kopretino, neklaďte mi tak primitivní otázky.
Dzp.

Kopretina řekl(a)...

To píši proto, že vím, že někteří muslimové jsou hnusná svoloč..."Smrt VŠEM Židům", musíte si vybrat, buď jste na straně Židů a Izraele a nebo na straně muslimů...Nelze stát mimo dobro a zlo, to se nedá a nemůžete sloužit dvěma pánům, Bohu nebo Ďáblovi (myšleno tím, že nemůže aloužit dobru a nebo zlu...), nemůžete být na straně Izraele a nebo muslimů, to nejde...Musíte si vybrat, pro STK neexistuje žádná střední cesta, to ne nesmyl, buď vpravo, nebo vlevo, buď Izrael a nebo muslimové, jinak to nejde...Stejně tak jsme nemohli být s Churchillem a nebo Hitlerem...

Harpyje řekl(a)...

Já si, mladá dámo, nemusím vybírat, neboť v mém věku mám už ucelený světonázor, který se neopírá výlučně o četbu Neviditelného Psa!
Zapište si to laskavě za uši, tak jako i fakt, že i "někteří" křesťané, jako i "někteří" židé, jsou "hnusná svoloč".

STK řekl(a)...

Inu, nepřesvědčili jsme Vás Harpyje, ale s tím se asi nedá nic dělat. V některých ohledech patříte mezi tzv. "skalní věřící".
P.S.: Ty argumenty byly na obou stranách asi tak stejné. Protistrana je prostě nebere na vědomí... [;>)
===
Co se týče Vlastimila Většího: Nemyslím, že by se něčím "provinil". Jen jsem se podivil, kdeže byl, když tu řádil "intelektuál" Tomáš Krystlík, druhý nechytřejší člověk v Hospůdce a třetí na světě. Já čekal na "souboj Titánů" - a Vlastenec nikde. Přece to nebylo ze zbabělosti, že ne?!

Kopretina řekl(a)...

Ale já se s Vámi nehádám, Harpyje, jistěže i mezi křesťany nebo Židy se najdou špatní lidi, jen píši, za čímž si stojím, že v otázce palestinsko-izraelského konfliktu nelze být na obou stranách, v této oblasti si neexistuje střední cesta, všude jinde asi ano, to má STK pravdu, že nelze svět vidět bipolárně, ale v izralsko-palestinském konfliktu nelze stát mimo...Vy mi máte za zlé radikalismus v této otázce, jenže v této otázce radikální jsem. Stojím při Izraeli a je mi jedno, kdo (jestli některé televize, některé noviny, některý rozhlas, někteří lidi) pomlouvají, špiní, urážejí ho. Můj smysl života je sionismus a Stát Izrael, sionismus je vznešená a ušlechtilá idea pana Theodora Herzla a před tím jste mi poradila námět článku o jak bych to řekla, protosionistovi Josephu Nasim...Vy mi máte za zlé můj radikalismus, že izraelsko-arabský konflikt drtím jako buldozer, jsem si toho vědoma, ale jak jsem psala mnohokrát, nemůžu jinak, doopravdy nemůžu jinak,má hebrejská duše ve mě sílí čím dál víc a víc, no Vodníkem řečeno urážlivě a opovržlivě, heretikem, schizmatikem, bezvěrcem judaizujícím evangelikálem,šábes deklem,píšící a placena izraelským velvyslanectvím, placená agentka Mossadu píšící židovskou propagandu, tak mě označili v době neregistrovaných diskusí nick "Člověk", "Antony" a "Michaela", která mimo jiné hlásala nutnost sežehnutím Izraele atomovým ohněm, dobytek Janeček to nebyl schopný odsoudit,Juchelka hlásal přesunutí Židů z Izraele na ostrov (možná Madagaskar ?), "Jana", ta vytrhovala z kontextu některé kritické pasáže Nového zákona proti farizejům, které zgeneralizovala na celý židovský národ, jó ještě nick "Katolík", "Thyronx", "Inspektor Trachta", "Ladík", "To Nevadí" jó já si za tu dobu 6 let, co na Neviditelného psa chodím, hodně hodně pamatuji, jó ještě nesmím zapomenout na ubožáka pod nickem "boleslav 1", patologický židožrout píšící jména domnělých židovských zločinců"...Bože to je doba, těch 6 let to tak uteklo, ani nevím jak...Můj virtuální svět Neviditelného psa, kam chodí slušní lidé i vražedná lůza...Poznala jsem zde hodně lidí (tedy těch virtuálních), někteří lidé si nadávali, i mně nevyjímaje, ale co, to vem čert, když to není "face tu face", tak si člověk troufá, proč také ne, zábava musí být...

Anonymní řekl(a)...

ostrov Amerika