neděle 12. února 2012

Jakého chování by se měli Židé vyvarovat


Inspirováno komentářem Alberta Simona Pergilla k sobotnímu přehledu Moby Dicka: "…pokud se na ty vámi citované "Protokoly ..." [sionských mudrců] podíváte jako na podvrh, [je] geniální v tom, že dokázal prakticky stoprocentně souznít s míněním gojim o Židech, tak naopak mohou posloužit jako cenný informační zdroj. Dost se Židům divím, proč ho takto nevyužívají, protože je to naprosto jasný a blbuvzdorný návod, mimo jiné na to, jakého chování při kontaktu s gojim by se měli vyvarovat (pokud tedy není jejich cílem nárůst antisemitských nálad u gojim)."

Takže jakého chování se měli Židé dříve vyvarovat? Tady jsou některé "poznatky z terénu":

Židé neměli napsat hebrejskou bibli, neměli odcházet z egyptského otroctví, neměli vyvracet města v Zemi zaslíbené a neměli zabíjet Ježíše.

Židé neměli nutit křesťany ke konverzi, neměli zabíjet konvertity ke křesťanství, a když už sami konvertovali, neměli tajně praktikovat judaismus. Správně neměli vůbec konvertovat. Neměli znesvěcovat hostie, neměli obchodovat s Orientem, neměli se proti křesťanské Evropě spolčovat s muslimy, neměli otravovat studně, vyvolávat mor, čarovat, paktovat se s ďáblem a neměli smrdět.

Židé neměli být bohatí, neměli půjčovat na úroky, neměli chtít vracet půjčky, neměli žebrat, neměli nesprávně uvažovat, neměli chtít volit, neměli chodit v kaftanech a neměli mít ty své nosy.

Židé neměli nenávidět lidi, zabíjet křesťanské panny kvůli krvi do macesů, mučit křesťanská dítka, neměli se uzavírat v ghettech a neměli pronikat do našeho národního živlu. Neměli v Rakousku-Uhersku mluvit německy. Neměli mluvit německy ani v první republice. Měli mluvit správně a ne s tím svým legračním přízvukem. Nejlépe neměli mluvit vůbec. Neměli vymyslet marxismus a komunismus. Neměli vyvolávat revoluce.

Židé si neměli sedat v tramvajích, neměli jezdit v tramvajích, neměli chodit po nábřeží a v určených ulicích mimo určené hodiny, neměli navštěvovat divadla, kina, neměli se koupat v bazénech, koupalištích a řekách. Neměli si sundávat zákonem určené označení a ležet v nemocnicích společně s árijci. Neměli si kupovat dopoledne v krámech jídlo, kupovat si čepice, vlastnit auta, domy, kola, šicí stroje, lyže, životy.

A čeho by se měli Židé vyvarovat dnes?

Tak především: neustálé omílání zdánlivých křivd, jichž se svět na židovském národě údajně dopustil budí oprávněné rozhořčení nežidů. Ano, Židé by měli být dodnes vděčni za civilizační tlak opakovaných pogromů, a ne neustále falešně naříkat. Židé by pak hlavně neměli rozněcovat oprávněný antijudaismus tím, že by opakovali některou ze svých dřívějších chyb. Krom výšeuvedených činností by neměli dělat ani toto:

Snažit se o světovládu, mít tolik svých soukmenovců mezi bankéři, uhlobarony, politiky, lékaři, právníky, manažery, řediteli televizí, mediálními magnáty, novináři, dirigenty, virtuózy, zpěváky, režiséry, herci, filmaři, vinaři, spisovateli, genetiky, matematiky, robotiky, vědci vůbec a neměli by provokovat množstvím svých nositelů Nobelových cen. Neměli by protestovat proti vlasteneckým pochodňovým průvodům kolem synagog a vědeckým spiskům typu Protokoly sionských mudrců. Neměli by se spolčovat s Cikány a ochránci lidských práv. Rovněž je vysloveně hnusné, že jich tolik přežilo vyvražďování ve druhé světové, a že to všem neustále připomínají. Na veřejnosti by neměli nosit kipu, neměli by provozovat košer porážky ani stravovat se košer, ani provozovat ohavnou rituální obřízku. Židé by se měli z celého světa přestěhovat zpátky do Izraele (když už ho díky podvodu získali), aby nezacláněli mezi normálními lidmi. Židé by měli vrátit Palestinu jejím oprávněným vlastníkům.

Poslední rada: Židé by se neměli snažit kandidovat na českého prezidenta. To by totiž zdvihlo novou vlnu antisemitismu!

A to by bylo škoda, když si s nimi dnes tak dobře rozumíme.

228 komentářů:

1 – 200 z 228   Novější›   Nejnovější»
Kopretina řekl(a)...

A to není všechno...Praha? Nový Jeruzalém
http://www.prvnizpravy.cz/sloupky/praha--novy-jeruzalem/
Milion Izraelců se chce vystěhovat do Česka...Hnůj...Autor Adam B. Bartoš
Bartoš, ten je monstrum
"Předně Írán nechce napadnout Izrael. Dokonce ani Spojené státy nechtějí napadnout Írán (Obamova administrativa se tlaku neokonzervativců na útok zatím brání). Ve skutečnosti je to Izrael, který už několik dlouhých let přemýšlí, jak napadnout Írán, který je pro něj v regionu nepříjemně silným hráčem. Nyní větří příležitost. Je téměř jisté, že ho letos napadne. Nejspíše v druhém čtvrtletí tohoto roku. Pokud bude nějaký stát vymazán z mapy světa, bude to Írán."
"...Česká republika se ale takovým činem stává spojencem agresora, spojencem toho, kdo vyvolal třetí světovou válku (že bude útok na Írán, dojde-li k němu, spouštěčem třetí světové války, je snad všem, kdo trochu sledují zahraniční zprávy a přemýšlejí u toho, jasné). Spolu s boje neschopnými se sem nejspíše uchýlí i řada pro Izrael důležitých hlav a mozků a Česká republika se tak stane jakousi základnou pro Nový Izrael. Tedy pro zbytek světa ne příliš oblíbeným státem. Staneme se v jejich očích jakousi osou zla. USA - Izrael - ČR. "
"Současný Izrael je postaven z peněz vyždímaných z Německa v rámci toho, co Norman Finkelstein trefně nazval "průmyslem holocaustu", stejně jako z penězovodů amerických. Bez podpory Západu by tato země už dávno neexistovala (to je ostatně důvod, proč zároveň není pro Izrael tak těžké celý stát zase obětovat v oné nadcházející strategické hře zvané "třetí světová válka"
No jako by promluvily Haló noviny, proto užívám termín nacibolševismus...Myslím si, že se tento článek do diskuse hodí, pokud ne, tak račte prominout a klidně ho smažte...

STK řekl(a)...

Tak jo, dobře, dobře, jak chcete...

...ale na místě divadelního ředitele bych raději znovu viděl žida. Umí to s věrchuškou i šílenými kumštýři líp, než kdekterý gojim. Ověřil jsem si to na vlastní kůži (i peněženku).
A když žid umí ubránit před zánikem i tak zbytečné (podle mínění prostého lidu) instituce, jako je divadlo, filharmonie nebo muzeum, proč by k sakru neměl být žid prvním občanem Kotlinky, toho malého státečku v centru Evropy, na který si kdekdo dovoluje?
Žid se přece dokáže dohodnout. Téměř vždy a vždy ku prospěchu obou stran. Takže z toho plyne, že ať je žid na té nebo oné straně, vždy mu z toho plyne prospěch. To ovšem některé "nežidy" irituje. Raději by viděli, že všichni vydělali a jenom žid prodělal. Proč? Závist? Nejspíš.

Židé jsou fakt divní. Procentuálně několikrát úspěšnější, než "nežidé".
Tohle mi tedy vysvětlete! Jediné, co mě napadá je, že je "Žid židovi židem." Nebo že jsou zvyklí na sobě pracovat, protože vědí, že jim zadarmo nikdo nic nedá. Jiný důvod tady asi není. A teď můžeme dumat, je-li to dobře nebo ne.

Mimo jiné - Milan Petrák, jehož knížku o "davu v člověku" vlastním je asi taky Žid. Všiml jsem si, že má takový "židovský" nos. Jeho knížka se mi líbila, pojednává o věcech, o kterých jsem si dumal doma sám a došel ke stejným nebo velmi podobným závěrům jako on což mě uklidnilo. Teď mi zbývá rozřešit problém, jestli už náhodou nejsem zasažen židovskou ideologií.

Co teď? Poradí mi někdo? Nebo je snad dělení lidí na Židy, Slovany, Germány nebo Ugrofiny poněkud zpozdilé? Budeme tedy lidi dělit na židy, křesťany, muslimy, budhisty a tak podobně? Na blonďáky, rusovlasé a snědé?
A není nakonec lepší dělit lidi na slušné a méně slušné? Na chytřejší a ty trošku hloupější?

Na anketní otázku ČTV, jaký by měl být příští český president, myslím nejvýstižněji odpověděl herec Marek Eben: Měl by to být slušný člověk.
O tom, jakého by měl být vyznání nebo etnicity nepadlo ani slovo.

[;>)

A.S. Pergill řekl(a)...

Tak tedy, aby bylo jasno:

Řada průšvihů pramení z civilizačního nedorozumění Židů a gojim, protože Židé mají odlišnou mentalitu. Ta odlišná mentalita je dána mj. tím, že Židé jsou v podstatě "přerostlý kmen", nikoli národ jako takový (to je dáno historickými okolnostmi, především skoro dvěma tisíciletími diaspory).* Ta kmenová mentalita vede k chování, které většina evropanů považuje za (přinejmenším) nemorální - např. stavění se i za ty členy komunity, kteří se dopustili zjevných a prokazatelných zločinů.
Za další průšvih považuji značný a naprosto neoprávněný pocit nadřazenosti, který Židé dávají najevo (ať už verbálně - ti hloupější a neomalenější - nebo "řečí těla")**. Přitom pokud se podíváme na židovské nobelisty, tak prakticky všichni byli úspěšní jen proto, že působili uvnitř civilizace vytvořené gojim, kdyby toho nebylo, tak by seděli někde synagoze a uspokojovali svůj bezesporu nadprůměrný intelekt intelektuální masturbací nad Kabalou, protože judaistická civilizace jako taková ani v době svého největšího rozmachu nebyla (v důsledku judaismu jako takového) vědecko-technicky orientovaná (naopak judaismus je IMHO ideologie, která korektní a smysluplné provozování vědy a techniky znemožňuje)***. Tohle jsem svého času komentoval slovy: "nevím, jestli nám judaismus přinesli zelení mužíčkové, ale pokud by zelení mužíčkové chtěli, aby na Zemi nevznikla technologicky orientovaná civilizace, tak by efektivní cestou bylo na Zemi introdukovat náboženství velmi podobné judaismu". Mimochodem, pro těch pár nobelistů islámských platí to samé, a přibližně ze stejných důvodů.
Z důvodů v předchozím odstavci plyne, že se Židé skutečně během téměř jeden a půl tisíciletí trvající války s islámem paktovali s muslimy (přičemž některé události jsou historicky doloženy, např. vpadnutí do zad obráncům a otevření městských bran v době dobývání Pyrenejského poloostrova muslimy a účast na přípravách svržení vlády Isabely a Ferdinanda po skončení reconquisty). V době moderní se ze Židů rekrutuje valná část multikulturalistů, kteří slouží jako trojský kůň islámu. Prostě ten barbarský islám je mentalitě alespoň části Židů bližší než evropská civilizace (a ti zbývající jsou ochotni s nimi držet basu), stejně tak jsou jim bližší některá totalitní a svou podstatou antievropská hnutí, jako např. marxismus (zcela jistě za to nemohou, ale to není důvod, aby se evropané proti tomu nesměli bránit, nebo museli čelit nařčení, že jsou "nemocní antisemitismem").
Současný "boj proti antisemitismu" je úplně stejná pitomost, jako kdyby Němci bojovali proti "antigermanismu" a vůbec nereflektovali světové války. Shodneme se myslím, že by to působilo coby hašení požáru benzínem (jsem toho názoru, že tohle jsou schopni cítit i Židé, o Němcích si tím úplně jistý nejsem), nicméně naprosto stejný důsledek mají i některé aspekty "boje proti antisemitismu". To, že Židé tento fakt nechápou, je dáno právě odlišnou mentalitou atd. (viz předchozí text). Nicméně pokud to nejsou s to pochopit, ať s tím pracují jako s axiomem, jinak zadělávají na průšvih.

Aby bylo jasno: Přeji si pokojné soužití Židů a gojim, nepřeji si žádný "holokaust II" nebo něco podobného. Proto také Židy upozorňuji na věci, které na nich gojim vadí (i s rizikem čelení nařčení z "antisemitismu"****. Náprava těchto věcí je v rukou samotných Židů; gojim jim mohou radit a doporučovat, rozhodně ne poroučet. A recept je jednoduchý "jsi-li v Evropě, chovej se jako evropan (a ne jako příslušník afroasijského kočovného kmene)".

A.S. Pergill řekl(a)...

Poznámky (k předchozímu):
__________________
* Gojim autochtonní v kotlince jsou zase, a silně, poznamenáni několikasetletou okupací s genocidními prvky a jejich výrazný sklon k ateismu zcela jistě souvisí s náboženskými zmatky, jichž byla kotlinka centrem a bojištěm po celá staletí. A narážejí s tím u gojim z národů, které takovými peripetiemi neprošly (a v některých věcech si paradoxně více rozumějí s irskými gojim přes jejich značnou religiozitu, než např. s gojim anglickými)
** A ti úplně nejblbější a nejneomalenější politickými projevy - viz proslov šéfa strany Šás o "gojim stvořených Hospodinem k tomu, aby dřeli, aby se Židé mohli flákat"
*** Ani v době největšího rozmachu židovského státu, za krále Šalamouna, nebyli Židé s to postavit vlastními silami svému božstvu chrám a museli si na to sehnat jinozemce + jinověrce
**** Kdybych byl antisemita, tak některým věcem naopak budu tleskat

informace řekl(a)...

Myslím, že nejužitečnějším příspěvkem k této diskuzi bude odkaz na stránky L'Osservatorio sul pregiudizio antiebraico contemporaneo (Observatoř protižidovských předsudků v současnosti), vydávané La Fondazione Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea CDEC - Onlus (Nadace Centra současné židovské dokumentace CDEC).
Najdete tam zprávy a dokumenty o projevech antisemitizmu v evropských a mimoevropských zemích za posledních dvanáct měsíců (prohlášení, oficiální texty, debaty, studie o negacionizmu).
http://www.osservatorioantisemitismo.it/default.asp

Pak bych chtěla upozornit na zprávu komise pro studium antisemitizmu v Německu, vypracovanou pro Bundestag.
http://www.bundestag.de/presse/hib/2011_11/2011_488/01.html

informace řekl(a)...

Promiňte, víc se diskuze nezúčastním. Považuji za urážku pro lidský intelekt debatovat o vině židů za rasové předsudky proti nim, které pak vyvrcholily holokaustem. Za ten nesou v první řadě vinu také oni sami?

Schumacher řekl(a)...

Shrnuto : Žid aby vyhověl všem požadavkům, by musel nežít. A i kdyby se tak stalo a ze světa by zmizel poslední Žid, stejně by byl viněn z židovské vychytralosti, protože on si jen tak pohodlně zmizí ze světa a ostatní tady nechá aby úpěli pod ústrky života. A nad to se museli namáhat s hledáním jiného nepřítele.

Schumacher řekl(a)...

Pergille, děkuji za objasnění kdo je Žid. Žid je, kdo si nechá postavit barák místo toho aby ho postavil vlastníma rukama...

Schumacher řekl(a)...

A také už vím, kdo jsou to gojim. Gojim jsou všichni, kteří pracují, aby se ultraortodoxní Židi mohli flákat. Tedy, že mezi Židy je tolik gojim, to jsem nečekal. Aj vaj, to je neštěstí, bejt Žid a ještě k tomu gojim.

Schumacher řekl(a)...

A tak mě podle těch kriterií napadá, nepracujou, bydlení si nechaj zopatřovat cizími, nejsou Cikáni onen ztracený židovský kmen?

Schumacher řekl(a)...

Pergille, otočeno, nebyli židovští nobelisté tak úspěšní uvnitř civilizace vytvořené gojim,proto, že byli Židé? Někde, nějakým tréningem, k potřebné "zmozknosti" museli přijít, aby excelovali na tomhle civilizačním substrátu. Kde se vzal ten nadprůměrný intelekt? Není k té intelektuální masturbaci příkladmo nad Kabalou je nutné nějaké vzdělání, nějaká gramotnost ?

Schumacher řekl(a)...

Pergille, nepomohlo by to i obráceně? Co kdyby si gojim vzali příklad z Židů?

Schumacher řekl(a)...

Pergille, omlouvám se, že pořád otravuju, ale jak se má chovat správný Evropan ?

Jakub S. řekl(a)...

BINGO! Toto je absolutní špica.
Jinak Š aji všem děkuju naprosto nejvíc. Od šesti sedím u zpožděnéhé hovadsky odborně náročného překladu, mou vinou (?) zpožděného. A terazky jsem si u snídaňooběda pustil vás, a su stržený jak most (jsem právě vymyslel). No toto. A právě když musím pár dní dělat v podstatě v jednom kuse. Nále všecko má kromě podstaty aji to ostatní, jinak by podstata nebyla podstatou, přece. Tak dík! Jste chytrý, vtipný, přemýšlivý, rozmarný, ironický... no úplně jako byste nebyli gójim! (kdo taky je a kdo ví, že určitě není Ž či G, že?) Daruju vám haličské (řekněme to takto) přísloví:
Kdo moc pracuje, nemá čas zbohatnout. - No? Je to k věci, chaverot ve chaverim - ? Je. Pracuju, takže nemám nic. Ale na druhé straně, esi to není tím, že su gój. Ale zase z třetí strany tak úplně gój třeba nejsu. Ale zas ze čtvrté strany - myšlenky jsou taky majetek...

EK podotek řekl(a)...

Takhle:
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10301421351-jako-spravny-evropan/

čest v šest!!

Jakub S. řekl(a)...

BINGO se vztahuje k té Schumacherově oslnivé hypotéze o čtvrtém kmeni.
A skýtá možnost se zamyslet, nakolik je formální logika vůbec logikou. A pokud je - ptám se jak Pilát, když si musel zoufale povzdechnout: Kde je... že?

Harpyje řekl(a)...

Je to od Vás nesmírně velkorysé, Aspergille, že si "nepřejete žádný "holokaust II" nebo něco podobného"!
Ale klasický pseudoargument všech antisemitů, hlásající že Židé jsou sami vinni antisemitismem, Vás usvědčuje z téhož.
Vaše fabulace, sestávající z hloupých předsudků, zevšeobecňování a lží, potvrzuje to, co jsem včera napsala o Vaší nenávisti.

Zdeněk Žíkovecký řekl(a)...

> kmenová mentalita vede k chování, které většina evropanů považuje za (přinejmenším) nemorální - např. stavění se i za ty členy komunity, kteří se dopustili zjevných a prokazatelných zločinů.

A z kterého kmene jsou tedy naši politici?

STK řekl(a)...

Při tom všem, jak se tu všichni sesypali na A.S.Pergilla upozorním jen na to, že by stejně nemilosrdně jako judaisty setřel i křesťany - kdyby o nich byla řeč. Muslimstvo setřel už dávno - ale tady v naší hospůdce nenarazil - jsme s ním najednou na jedné lodi. (Kromě Harpyje a (asi) Vlastence. Ale i ti mají 100% právo na svůj názor, stejně jako my ostatní máme právo říct, že tento jejich názor nesdílíme nebo naopak.)
A.S.Pergill je, alespoň já si to myslím, značně nekonformní diskutér, nic víc. A moc prosím - nepodhazujte tomu slovu jiné významy např. že se jedná o "plíživou infiltraci antisemitských myšlenek". To bychom se přátelé dostali do ryze komunistické argumentační roviny.
Řekl bych spíše, že se u Pergilla jedná o nechuť se zúčastnit jakéhokoliv "omlouvání víry ve jménu víry" - promiňte, nedokážu to v krátkosti říct lépe. A že ASP je diskutér "zaťatý" víme všichni. Takže se zamysleme (v klidu a bez emocí) i nad jeho argumenty, možná nejsou některé tak úplně mimo. Jako celek je opravdu nemohu přijmout ani já*, ale tvrdit, že se mýlí ve všech ohledech taky nemůžu.
===
Kupte si nebo aspoň půjčte Petrákovu "Skrytou autoritu" - tam je o lidské psyché a sdružování Homo sapiens do skupin mnoho velmi zajímavých myšlenek.
===
*/ = nedokážu se nějak smířit s jakoukoliv myšlenkou na "celosvětové židovstvo" ať už to řekne filo- nebo anti- semita. Židy vnímám stejně individuálně jako Němce, Rusy, Cikány nebo třeba blondýny. Co kus, to originál.
Integrace názoru na skupinu nastane až po čase - v hlavě a úplně sama. Držím se proto pokud možno "přímých zkušeností", kterýžto přístup některým štamgastům nedá pokoje. Jsem prostě "ideologicky těžko ovladatelný stařík".

Jakub S. řekl(a)...

S, jenom konstatuju: slovo nenávist (ap.) mne v této souvislosti, s ním a s tímto pojetím diskuse a výkladu, vůůbec nenapadlo. A nenapadne. Ber to jako konstatování od člověka, který o tom všem x) sakra něco ví, 2) má to jahrelang probráno diskusema s lidma z příslušných kateder (ovšem i osobně), i ze SŽM, 3) hodiny soustředěně přemýšlel s duší dokořán na Masadě, u Zdi, u Jordánu, v Osvětimi, Birkenau, na žid. hřbitovech všude možně, kde jen vítr hvízdá, v holešovské synagoze, 4) debatoval a naslouchal na konferencích o judaimu... satis. Musel jsem to sepsat, už teď se stydím, ale jenom k podepření, že můj názor případně má taky určitou, byť malou váhu.
Naštěstí mě teď napadlo, co pravil už Mistr: Nepochválím-li se sám... že. - ciumantl. Nemá to bejt Cukmantl - ?

Jakub S. řekl(a)...

STK! Jak všichni? Já ne.
Nevidím důvod. naopak.

STK řekl(a)...

Jednak si, prosím, doplňte čárky ve větách - už vidím, kam patří, ale to už je pozdě, jednak odpovídám Z.Ž.:
Politici jsou z kmene Věrchušků. V Kotlince žijí "odjakživa". [;>))

Heslo: podly
Pixla o mě nemá valné mínění!

STK řekl(a)...

Jakoube, tančíme tu "časový obkročák", takže: ne úplně všichni, jistě, že jsou tu i ti, co se dívají kolem sebe a dokážou sami, bez ideologické nápovědy, pouvažovat nad důležitostí věcí. A takový jste!

Anonymní řekl(a)...

Být bohatý, to byla v (přinejmenším částečně) nepřátelsky naladěné okolní společnosti jediná možnost, jak se udržet. Protože svobodu vyznávat si "své podle svého" bylo potřeba si kupovat jak ve středověké Evropě, tak pomezi islámskými pazgřivci. Navíc postavení Židů (i židů) se v průběhu dějin měnilo. Na zabíjení křesťanů se před mnoha staletími zřejmě skutečně podíleli dobrovolnické oddíly v rámci perské armády při byzantsko - perských válkách. Tam šlo o (hloupé) rozhodnutí byzantinců příslušníky mojžíšovské víry vyhostit z Jeruzaléma. Během doby fungovali mnohde jako první bankéři (mohli půjčovat na "nekřesťanský" úrok) a jako takové je na svém území ubytovávali i někteří biskupové a některé kláštery. V době ekonomické recese pak stačilo poslat nějakého "neoficiálního" kazatele, aby proti židům poštva chátru a rozkradl se jejich majetek.

Harpyje řekl(a)...

Tu nenávist mi, Jakube, nevymluvíš.
Osoba, která mluví o lidských bytostech jako o "bezcenných polozvířatech", není nic jiného než nácek, jak Aspergilla jednou velice stručně a jadrně charakterizoval guerrier.
Antisemitismus, antijudaismus, anticiganismus a i antigermanismus mají společného jmenovatele, a tím je iracionální nenávist. Aby této nenávisti dal zdání racionality, musí Aspergill proto lhát, překrucovat a vymýšlet si. (" judaismus je IMHO ideologie, která korektní a smysluplné provozování vědy a techniky znemožňuje"). Někteří to považují za argumentaci hodnou zamyšlení. Já ne.
A totéž, co platí o výše zmíněných nenávistných ideologiích, platí ve stejné míře o Aspergillově nenávisti vůči "méněcenným muslimským polozvířatům", kterou některé naivní dušičky považují za oprávněnou, protože potvrzuje jejich vlastní předsudky a ignoranci. ("Muslimstvo setřel už dávno - ale tady v naší hospůdce nenarazil - jsme s ním najednou na jedné lodi." Ta představa hřeje, že vážený STK?)

Větší vlastenec řekl(a)...

Židovské nebezpečí sílí
aneb
Proč potřebujeme seznamy Židů a židovských míšenců

Pro nás opravdové Čechy a Moravany je Žid něco jako Němec (tzv.Sudetský Němec) nebo Cikán. Žid je pro nás prostě přivandrovalec, kterému jsme dovolili pobývat v naší zemi, a on se nám za dobro odvděčuje zlem.
Jak již několikrát konstatovali zdejší autoři a přispěvatelé, Židi zneužívají své vychytralosti, a místo poctivé práce jdou na školy. V podmínkách feudalismu a kapitalismu svého vzdělání využívají k ovládání a vykořisťování pracujících mas.
Proto naši vlastenečtí otcové a dědové volali po zavedení kvót pro studenty, lékaře a advokáty židovského původu (tzv.numerus clausus).
Proto dodnes náš lid nepředal Židům majetky, které Židí vydřeli z našeho lidu - majetky, které fašisti tzv.zarizovali a my následně znárodnili.

Ale Židi se nepoučili - je to vážně hrozný národ. Nepoučili se, využili dočasného ústupu našeho slovanského společenského zřízení, a opět nás chtějí ovládat, vysávat a ožebračovat. A nejen nás, ale VŠECHNY pracující celého světa.

Prostě - pravdu má exaktní vědec a český spisovatel-svědomí národa, všemi zdejšími „Doupatovými“ vlastenci milovaný nezávislý myslitel A.S.Pergill : Židi sami jsou vinni antijudaismem i antisemitismem. Ano, jsou prostě nenapravitelní.
Proto POTŘEBUJEME Seznamy Židů a židovských míšenců, působících ve veřejném (i soukromém) prostoru.
Prosím : Tyto Seznamy potřebujeme jen a pouze k registraci; tak ať Židi zase neřvou něco o přípravě další fáze konečného řešení své otázky.

* * * * *

Pro pochybovače : Chcete důkaz židovského spiknutí ?
Tady je : Minimum tzv.Nobelových cen pro nás opravdové Slovany. A žádná, opakuji ŽÁDNÁ tzv.Nobelova cena pro s.s.A.S.Pergilla. Ani za medicínu, ani za literaturu.
Ba ani za MÍR ! Po tom všem, co s.s.Pergill vykonal pro udržení míru, pro odstrašení agresivních Židů od dalšího utlačování nás Slovanů.
Děsivý pronárod, tihle Židi.

Už abychom se konečně opět zbavili multikulti, toho strašného židovského vynálezu.
Už abychom konečně opět zvítězili nad Euroamerikou - pak se nám podaří osvobodit i od všech nepřizpůsobivých, od všech cizáků a parazitů.
A pak se bude tančit všude !

Pravda vítězí !

Větší vlastenec řekl(a)...

Pro váženého Jakuba S.:
Proč vážená paní Harpyje a zrádná emigrantka vyčítá s.s.A.S.Pergillovi "nenávist" vůči Židům a jiným podobným dědičným nepřátelům ?
Inu proto, že se odrodila, že v té děsné Evropě načichla evropskými (to jest nám Slovanům naprosto cizími) myšlenkami a názory.
Prostě si v.p.+z.e.Harpyje nedokáže představit, že pro exaktního vědce s.s.Pergilla jsou Židi něco na způsob virulentních mikroorganismů - cosi, co je nutno zkoumat sine ira et studio, a stejně klidně (a BEZ NENÁVISTI) likvidovat.

Čest a Nazdar !

Větší vlastenec řekl(a)...

Vážený STK, k Vašemu ctěnému příspěvku z 10:34 :
Křesťany samozřejmě možno (a NUTNO !) stírat stejně nelítostně jako židy a Židy.
Ano, všichni tihle tmářští povýšenci znemožňují řádné fungování exaktních věd, všichni drží své otroky a kolonie v nevědomosti a bídě.
Však to známe z našich vlastních dějin - jak hrozně jsme žili za časů nadvlády křesťanů a Židů; jak neuvěřitelný rozvoj u nás vypukl po r.1947, čili po osvobození od Evropy, multikulti a globálna.

A stejný rozvoj, stejný rozkvět nás čeká po opětovném osvobození.
Už aby to bylo !

Na shledanou v lepších časech.

Kopretina řekl(a)...

Každému násilí předchází nenávistná slova, když Pergill ústně Židy proklíná, tak to vede u jednodušších lidí k násilí faktickému...Ale daleko nebezpečnější než-li Pergill je Adam B. Bartoš, protože jeho "články" si přečte hodně lidí a pak přijmou za svou protižidovskou linii, Pergillova slova si přečteme jenom my v hospůdce, ale Bartošova slova si přečte stovky (ne-li tisíce, doufám, že ne) lidí...Bartoš je novodobý Streicher...

Větší vlastenec řekl(a)...

Ještě k podnětnému a sebekritickému článku Velkého Šamana :

Židi by též neměli vlastnit žádná domácí zvířata.
Mimo těch svých nosů by neměli mít ty své typické křivé nohy.
A především : Židi a židovští míšenci by se neměli snažit nám Nežidům podsouvat antijudaismus. To je vážně pěkná sprosťárna - neboli židovina, jak říká vší náš lid.

Mimochodem : Židi nenapsali „hebrejskou bibli“, nýbrž tzv.Zákon. Tedy nesourodou sbírku všelijakých textů, v nichž aby se čert vyznal. Textů, v nichž dodnes různí tmáři hledají čertvíco.

Míru zdar !

Větší vlastenec řekl(a)...

Máte na mysli soukmenovce J.Streichera, dle slov s.s.A.S.Pergilla člověka s vysokým inteligenčním nadprůměrem (přesně 106 bodů) ?

Takže pro Vaši informaci, milá Kopretino :
Přednášky vědce a pedagoga soudruha a soukmenovce Pergilla navštěvují snad stovky studentů. Knihy českého spisovatele-svědomí národa s.s.Pergilla si dobrovolně koupily MRAKY nadšených čtenářů.
A všichni se těší na další informace, jak správně a radostně likvidovat škodlivé mikroorganismy (studenti), resp. makroorganismy (čtenáři příběhů slovanského hrdiny Ivana Konana).
Dobrodiní chemie (např.Uragán D2) a síla mečů hrdinných bohatýrů - to nás osvobodí od tyranů a zrádců všech. I Vás, milá Kopretino.

Světu mír !

Anonymní řekl(a)...

Ti "Nežidové", jak o nich píše VV a onehdy Kopretina, to je též nějaký kaspický kmen?

Větší vlastenec řekl(a)...

Žádný strach z českého Uragánu !

Židi a jejich obhájci často líčí hrůzostrašné historky, jak poškrábané prý byly dveře i zdi tzv.plynových komor. Rozumějte - poškrábané nehty a zevnitř.
Ve skutečnosti se stačí nadechnout - a jako když lezete do vyhřáté postele. Jako když usínáte.

Je příjemné vědět, že my Češi jsme vždy připraveni.

Míru zdar !

Schumacher řekl(a)...

VV, nikoli "Zákon", ale "Smlouvu". Viz "Stará smlouva" a "Nová smlouva" v té se JHVH s lidmi dohodnul, že ho budou víc poslouchat a on na ně bude hodnější. Co se týše původnosti textů, tak i knihy "staré smlouvy" jsou dílem apokryfní. Co ce týče Knihy první, "Genesis", to je převyprávění "předžidovských" textů jiných národů. Podobně to Mohamed převyprávěl a doplnil jako Korán. Ten také čeká na překompilování, ale Alláh ví co z toho bude. Možná, že nás čeká "Chrislám" popsaný v knížce "Kladivo boží". Všechno to má podobnost s vývojem operačních systémů. Judaismus je jako DOS. Křesťanství jako Windows s hezkými obrázky. Z toho protestantismus je puritánským pokusem k návratu k textovému režimu a k příkazové řádce, viz ranný Linux (Unix). Aby to bylo přívětivější pro většinu, stal se z toho operační systém pro Apple. Kol toho se točí rozličné sekty vyznávající rozličné verze toho všeho.

Kopretina řekl(a)...

Nežidé? Nežidé jsou lidé ze všech národů a Židé jsou lidé rasově nejvíce spřízněni s Araby, leč je Arabové nenávidí na život a na smrt a považuji je jako mikroby, které je třeba zničit a vyhladit z povrchu zemského...
http://news.bbc.co.uk/2/hi/sci/tech/742430.stm
Musíme si jednou pro vždy vybrat stranu, nemůžeme sedět na svou židlích, buď jsme na straně Židů a nebo Arabů, na straně demokracie a nebo temného středověku...

Větší vlastenec řekl(a)...

Smlouva, Zákon - to je prašť jako uhoď. Pobožné bláboly.
Sebevědomý vzdělaný Slovan žádné takové berličky nepotřebuje.
Ano, my víme, že není žádný "bůh", žádné "nebe" či "peklo". Je pouze Věčný Kreml, a v něm naši Vůdcové a Hrdinové SSSR a RF.

Čest a Nazdar !

Anonymní řekl(a)...

Kontrolní otázka pro všechny pravé demokraty: Kdo a na čí adresu řekl:
"We will bomb you to stone age?"
To k té snaze o vyhlazení z povrchu zemského.

Větší vlastenec řekl(a)...

Ani to nemusím hledat, drahý anonymní soudruhu a soukmenovče : To URČITĚ řekl nějaký Žid nějakým Nežidům.

Míru zdar !

Anonymní řekl(a)...

Jen si to dohledejte, drahý Nežide Nerome Negermáne Neanglosase Nemaďare Nepalestinče Neslováku a Neafroameričane.
Ostatní se nad seznamem můžou aspoň zamyslet.

Schumacher řekl(a)...

Jestli si jednou pro vždy musíme vybrat, tak s tím bych byl opatrný, protože to jednou a ještě k tomu na vždy, případně do konce života, mě poněkud znepokojuje.Taková zásadní rozhodnutí se dělají výjimečně. Například výběr manželky a podobně. Ale jestliže jde o výběr prostý, mám v tom naprosto jasno.
Svíčkovou se šesti!

stk řekl(a)...

Harpyje,
kolik "vražd ze cti", kolik smrtících teroristických útoků "s posvěcením" islámských duchovních ještě budete potřebovat, aby jste přestala kolem dokola mlít tu svoji modlitbičku o neškodnosti některých ideologií? Trpíte snad selektivní slepotou a hluchotou jako jí trpí hluboce věřící nebo komunisté?
===
Bohužel nevím, co byste hlásala, kdyby existoval internet v době, kdy tady byli u vesla komunisté. Možná by to bylo podobné Vaším současným sentencim o islámu. [;>)
Já ale nejsem ten, který by Vám měl tu vaši "zadřenou myšlenku" uvolňovat. To budete muset sama. Ale opatrně, jako když se vytahuje z pod nehtu tříska.

Kopretina řekl(a)...

Pravda o tzv. "etnických čistkách", na které se mimo jiné odkazují nacibolševici
http://www.camera.org/index.asp?x_context=2&x_outlet=118&x_article=2188
Kteří špiní a pomlouvají Stát Izrael, různí nacisté, bolševici, muslimové, křesťanští levičáci, lefebrvisti, socialisté všech barev...Tepají do Izraele, ale zločiny muslimů (vraždy ze cti, kamenování, antisemitismus) nebo Číňanů (zločiny proti vlastním lidem a Tibeťanům, a Rusů (vůči Čečencům)KLDR (koncentrační tábory na úrovni Dachau) jó ještě nesmím zapomenout na narkobarony z Jižní Ameriky...jim nevadí. No mravní relativismus...Levičáci se snaží nakukat, že příčinou veškerého zla je Izrael, ale tak to není, přičinou zla jsou lháři, podvodníci a překrucovači všech barev...Všechno zlo nevadí, jen je moderní u bojovníků za mír tepat do Izraele, špinit ho, lhát o něm, pomlouvat ho, dehonestovat ho a tak...

Harpyje řekl(a)...

Víte o muslimech taky něco jiného, než že "páchají" vraždy ze cti a "jsou" teroristi, STK? Nanejvýš, že to jsou méněcenná polozvířata, jak jste se zajisté poučil u Aspergilla.
Tak mi, prosím, nemějte za zlé, že s Vámi o tomto tématu diskutovat nebudu.

Kopretina řekl(a)...

Mezi muslimy existuje i uzoučká skupina muslimských sionistů, je jich málo, ale přece jenom jsou...
Sheikh Prof. Abdul Hadi Palazzi - ředitel kulturního institutu italského islámského společenství, egyptský učenec Dr. Tawfik Hamid, Irshad Manji, muslimská kanadská spisovatelka a obhájkyně pokrokové interpretace islámu. Ta je přesvědčena, že arabská neschopnost přijmout Židy a a uznat jejich historické pouto s Palestinou je velkou chybou. A proto je nutné rozšiřovat osvětu mezi muslimy, převychovat je, naučit je hodnotám demokracie, jak Němce po II. světové válce...

informace řekl(a)...

http://www.nytimes.com/2012/01/29/magazine/will-israel-attack-iran.html?pagewanted=all

Nevím, jestli jste to četli. Je to už starší článek: Ronen Bergman, Will Israel Attack Iran?
The New York Times Magazine

A.S. Pergill řekl(a)...

Harpyje,
judaismus (a zdědil to po něm islám) skutečně obsahuje anticivilizační prvky, které se podařilo naštěstí v křesťanství utlumit.
Silně anticivilizační je tabu vytváření obrazů (které ortodoxní judaisté i ortodoxní muslimové chápou jako zákaz zobrazování čehokoli z reálného světa, proto se jejich výtvarné umění zredukovalo na kaligrafii a abstraktní ornamenty). Jenže bez zobrazení (plánu) nevytvoříte žádnou alespoň trochu složitější mašinku, už mlýn poháněný vodním kolem bude bez alespoň primitivních plánů dost problémový. Tohle vedlo k technologické stagnaci a úpadku jak Židů tak i muslimů (včetně prokazatelných ztrát některých technologií u muslimů).
Problematický je i zákaz požívání vepřového, protože přispívá k morovým epidemiím ve větších městských aglomeracích (dobrý prase všecko spáslo v křesťanských městech, tedy i odpadky, zatímco islámská města byla daleko náchylnější na průšvihy typu epidemie z choroboplodných zárodků, množících se v organickém odpadu, a navíc bylo účinným transformátorem nepoživatelného odpadu na kvalitní maso).
Pochopitelně obrovský průser, jehož původcem jsou Židé (případně starší semitské tradice, z nichž tvůrci judaismu čerpali) je rasizmus na základě barvy pleti. Ten byl v Evropě, než to do ní zatáhli křesťané (coby židovská sekta) prakticky neznámou věcí. A s tím souvisí i brutalita pokřesťanštěných (tedy částečně požidovštěných) evropanů vůči neevropským a nebílým národům. V Austrálii a Tasmánii se ještě v 19. století pořádaly na domorodce regulérní hony, z titulu toho, že mají černou pleť a jsou tudíž méněcenní (jak je psáno v judaistickém výblitku jménem Starý Zákon). Protože se v křesťanství mísí semitské barbarství s předkřesťanskými evropskými tradicemi, tak nakonec v bojích kolem rasismu a otrokářství byli na obou stranách barikády hluboce věřící křesťané.

A.S. Pergill řekl(a)...

Harpyje,
je, myslím, naprosto zásadní rozdíl mezi tím, když se někdo narodí jako Žid (nemůže za to a nedá se to dost dobře "odnarodit") a když někdo z vlastní vůle odříká šahádu. A neodpadne od islámu ani tehdy, když se dostane do civilizovaných poměrů.

Kopretina řekl(a)...

Pergille, Židé nejsou žádný národ v úpadku, ale naopak jsou schopným, inteligentním a pracovitým národem. Židé toho hodně dokázali, ano, jistě, židovští vědci nejsou ortodoxní víry, nicméně svou kulturu, svou identitu si udrželi. A mnohem více Židů v 19. století žilo zastávalo seveřanské názory (pro neznalé, Sever byl proti otroctví, Jih představoval otrokáře) a židovských otrokářů nebylo mnoho a Židé na Severu se bojovali proti krutostem jižanských otrokářů a po II. světové válce to byli Židé, kdo bojovali proti segregaci v USA a aparteidu v JAR...

A.S. Pergill řekl(a)...

Schumachere,
U těch nobelistů to byli v řadě případů míšenci a je obecně známo, že míšenci dvou do té doby oddělených populací bývají inteligentnější (ale i tělesně zdatnější) než by měli být podle výpočtů na základě těchto vlastností rodičů (vzorečky pro takovéto výpočty opravdu existují). Konec konců, na stejných genetických principech jsou založena i hybridní osiva.
Pokud si vaše dcera namluví třeba Vietnamce nebo Číňana (nebo syn Vietnamku, Číňanku nebo, pochopitelně, i příslušnici jiné s námi nepříbuzné a nesmíšené populace), tak vnoučata budou ve svých tělesných a duševních vlastnostech stimulována naprosto stejnými genetickými jevy a měla by po všech stránkách "přerůst" své rodiče.

A.S. Pergill řekl(a)...

Kopretino,

Židé neměli stát a státní území po dobu +- 2000 let. Předtím měli stát značně odlišný od toho, co bylo v Evropě obvyklé. To je prostě muselo poznamenat daleko víc, než nás německo-rakouská třistaletá okupace s prvky genocidy.

Pokud byli Židé proti otrokářství v době americké občanské války, tak
1. to nic nemění na tom, že samotná myšlenka zotročování na základě barvy pleti je původem z judaismu (což lze snadno doložit patřičnými citáty)
2. bylo v jejich zájmu tohle ukončit (protože se mohli svézt s těmi černochy)
3. Mohli mít i pocit viny, že to jejich předkové spískali

Izrael byl jediný stát, který s rasisticko apartheidní JAR udržoval těsnou vědeckotechnickou spolupráci, včetně společného vývoje jaderné zbraně

Kopretina řekl(a)...

Židovští nositelé Nobelových cen
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kategorie:%C5%BDidov%C5%A1t%C3%AD_nositel%C3%A9_Nobelovy_ceny
Tak včil mudruj, kdo je "čistokrevný Žid", nebo "míšenec"...
Je známé, že existují míšenci I. stupně (jeden z rodičů je Žid) a míšenci II. stupně (jeden z prarodičů je Žid), co mi to připomíná...a co si počíst s "touhle prokletou rasou" se ptal Martin Luther ve svém díle "O Židech a jejich lžích"...

Schumacher řekl(a)...

Aspergille, být Židem - židem je více otázkou "narozenosti", protože židovská víra je unikátní v tom, že je vírou jednoho národa a pro jeden národ, je nedílnou součástí jeho kultury. Naproti tomu křesťanství a islám jsou univerzální. Pořád to tu připomínám. Lze být příslušníkem jakéhokoli jiného národa a přitom být jakékoli univerzální víry tak jako být voličem nebo členem politické strany. Je to záležitost volby. Do jisté míry, samozřejmě, protože víra v různé míře se stala součástí národní identity, například katolické křesťanství v Polsku. Ale není tak silná provázanost. Sice je a rád bych věděl kým a jakými pragmatickými zájmy živená snaha o vytvoření "muslimského národa" v Bosně a Kosovu, ale to pokládám za uměle vytvořenou výjimku. Nepozoruji snahu o vytvoření "křesťanského národa". Otázka je, proč a kdo na tom má či nemá zájem.

Kopretina řekl(a)...

Pergille, mně nezajímají nějaké smyšlené citáty z Talmudu, kterými krmil protektorátní noviny Hanuš Richter...Talmud totiž učí, že existuje 7 Noachibských (Noemových) přikázání. Pokud gój dodrží těch 7 Noachibských přikázání, těší se stejné úctě jako Žid
http://www.cloveknehresi.cz/19.html

A.S. Pergill řekl(a)...

To STK
K té věrchušce: Ona skupinová mentalita (ať už etnická, profesní nebo politická, je vždy do určité míry na štíru s demokracií, kde by měl ideálně každý občan a každý zastupitel jednat podle svého nejlepšího vědomí s svědomí, a ne na základě solidarity se skupinou a třeba i v rozporu se svým svědomím. Proto jsou takovéto skupiny v demokracii vždy problémové a představují i riziko jejího zvrhnutí se na nějakou formu ne-demokracie.

Schumacher řekl(a)...

Aspergille, to je pravda, žádný z nobelistů mi nepřipadá jako ortodoxní šábesdekl, který nevytáhl paty z rodného štedtlu. Ta promíchanost se promítá do fenotypu. Zajímavé jsou rozdíly mezi sefardim a aškenázim, významné například pro odlišné diagnostické a léčebné postupy.

Harpyje řekl(a)...

Takže vinu za vyhlazení Tasmánců nesou Židé. Velmi zajímavá myšlenka. To bude mít zase vážený STK o čem přemýšlet.

A.S. Pergill řekl(a)...

To Schumacher:
Naprostý souhlas, proto je naprosto legitimní být k Židům tolerantnější než třeba k muslimům nebo ortodoxním křesťanům. Nicméně považuji za stejně legitimní dávat jim najevo, že určité chování hnojí "hrozny hněvu" a říkat jim to ještě v situaci, kdy u muslimů nebo ortodoxních muslimů by bylo naprosto legitimní použít daleko drsnější prostředky než slovní odsudek. Nicméně ani tahle vyšší míra tolerance neznamená toleranci bezmeznou (navíc co skousnu já, to už nemusejí skousnout jiní).

A.S. Pergill řekl(a)...

Harpyje,
nepřímou ano, protože ideu vyhlazování populací na základě "nesprávné" barvy kůže vnesli do evropské civilizace oni.
Asi podobná otázka je, jak velkou vinu nesou němečtí nacionalisté a antisemité 19. století na holokaustu.

A.S. Pergill řekl(a)...

Kopretino,
mám na mysli naprosto smyšlenou, ale v každé Bibli se vyskytující historku o Noemových synech. Tuším je to v Genesi. (Aneb, jak praví klasik, "čtěte Bibli, tam to všecko je".)

Schumacher řekl(a)...

Kopretino, s tím souhlasím, to lze považovat za civilizační minimum společné pro celý "moderní svět včetně Asie. Jen zákaz požívání krve vylučuju, tlačenku, jelítka a podobně já rád. Jen tehdy to mělo nějaký hygienický význam, vykrvené maso se asi méně kazilo.A pak, snad krev jak víme, v syrovém stavu může přenášet infekční agens. Pravděpodobně tím bylo míněno požívání syrové krve, známé u pasteveckých kmenů, například v Africe u Masajů. Stvořitelský příkaz, ano, v abstraktní rovině a s velkou pokorou, svědomím, že jsme živočichové jako ostatní, a že ostatní jsou živočichy jako my, cítící, trpící i na různých úrovních myslící. Ještě bych doplnil z "Desatera" nepodáš křivého svědectví a nepokradeš.
Pokládám za důležité stavět na tom co nás spojuje a ne na tom folkóru kolikrát a kterým směrem se klanět, co nás rozděluje.

A.S. Pergill řekl(a)...

Schumachere,
1. co je v krvi, je i v mase
2. odkrvení nijak údržnost masa nezvýší, protože plasma má skoro stejnou koncentraci rozpustných látek jako vnitřek buněk (čili odkrvením nijak nesnížíte vodní aktivitu, která má vliv na růst bakterií)
3. celá ta judaistická šílenost kolem oddělování mléka a masa (krve) nemá naprosto žádný nutriční podklad, vámi zmínění Masajové konzumují směs mléka a krve (získané pouštěním žilou), což je podstatně šetrnější zacházení se zdroji než porážka; přitom žádné problémy s mícháním těchto dvou potravin nemají

s.t.k. řekl(a)...

Mám už opravdu dost té vaší demagogie paní Harpyje. Stejně jako tzv. V. Vlastenec mi stále jen podhazujete slova, která jsem neřekl, nenapsal a které si ani nemyslím. Jste tedy jen obyčejná lhářka a provokatérka.
===
Nevím, co je vaším cílem v tomhle kyberprostoru, ale slušná diskuze to rozhodně není. Zdá se, že si tady jen léčíte nějaké své osobní nebo profesní komplexy. Když Vám dojdou argumenty, zkoušíte to s demagogií.
Vaše rozhodnutí se již na mě v diskuzi neobracet proto velice vítám. S osobou, jakou jste Vy se totiž diskutovat nedá a smyslu to nemá.

Takže se o mě laskavě přestaňte otírat!

Kopretina řekl(a)...

Ano, vyjma krve a vepřového masa, kdybychom dodržovali 6 Noemových přikázání, svět by byl krásnější a to bez ironie a skutečně judaismus je náboženství národní, když odsuzujeme judaismus jako takový, celý, útočíme tím i na Židy, judaismus není misionářské náboženství, neusilujeme o univerzální podobu jak píše Schumacher. A většinou mi Žid neublíží, nezabijeme mě bombou, neotráví mě jedem, nerozseká nožem, nezastřelí mě...Copak někomu škodí Joshua Aaron Manarchuck, nebo Greg Silverman? Kdo chce o nich vědět více, tak pomůže strýček gůgl...Sympatičtí pánové...

Anonymní řekl(a)...

Pro Aspergila a Kopretinu:
Co se potopy, potažmo synů Noemových týká, nejstarší známá verze mýtu je popsána v eposu o Gilgamešovi (tuším z mezopotámského Uru). Nelze vyloučit, že látku židé převzali až během babylonského zajetí. Navíc část věcí z textů týkajích se dějů, historie a pravidel před Ezdrášovo reformou (tedy před vznikem judaismu druhého chrámu), bude pravděpodobně vzniklá rekonstrukcí ze zachráněných vzorků a z vyprávění pamětníků, kterým to vyprávěli prapředci. Popis pádu babylonské věže je nejspíš buďto odraz kulturního šoku, kdy lidé z etnicky a nábožensky víceméně homogenního Jeruzaléma byli dovlečeni do "multikulturní" společnosti Babylonie, nebo ještě spíš odrazem jakéhosi zadostiučení poté, co Babylonii vyvrátil perský panovník Kýros. Popisy genocidy při příchodu Izraele do Kannáanu budou nejspíš přehnané - jazykově se Izraelci a Kannanejci prakticky nelišili a po porážce (a eliminaci místní kannanejské šlechty) nejspíš místní rádi objevili příbuzenské vazby k vítězům a konvertovali k vyznávání Boha živého a vítězného. Vzhledem k tomu, jak vypadala paleohebrejská abeceda i aramejské písmo, které je základem pro současnou hebrejštinu, psalo se tím asi do hliněných destiček a psaní na papyrus nebo pregamen bylo až pozdější vymožeností.
Důvod pro zápověď vepřového byla jednak hygienická - větší riziko parazitární nákazy z masa jen tak halabala opečeného na rožni u vepřového (oproti upečenému či uvařenému v městském prostředí). Druhý důvod byl kultický - mágové na předním východě doporučovali vepřové jako prostředek pro ženskou plodnost - ovce, kráva nebo koza nemá oproti praseti vícečetné vrhy a magie vychází s oblibou z principu podobnosti...
Co se Machometa týká, to byl prachsprostý mordýř a loupežník, který potřeboval vytvořit jednoduchý ovládací "aparát" na sběř skládajíc se ze stejně založených mizerů a hrdlořezů. Z židovství převzal myšlenku jednoho Boha (nějaký primitivní kozo..d nevezme tajemství Boží Trojice jako něco, v co by mohl věřit) a agresi pouštních vydřiduchů nasměroval mimo islámské společenství. Nebo se o to aspoň pokusil, je obecně známo, že muslimové různých směřování si krky podřezávají s nadšením hodným něčeho lepšího...
Sluší se připomenout, že křesťané mají na svědomí pravděpodobně otravu (pomýleného bludaře) Ariase, jehož smrt je podle popisu podezřelá a zřejmě i císaře Juliána (řečeného Apostata - Odpadlík), který se pokusil jednak jednou provždy dorazit Perskou říši (a možná i mohl uspět) a jednak provedl první známé církevní restituce a pokoušel se o primitivní verzi náboženské svobody pro obyvatelstvo (jak by takový pokus mohl býval dopadnout v období vrcholící antiky se lze jedině dohadovat). Navíc prý plánoval povolit obnovení Jeruzalémského Chrámu (pokud si ho Židé sami zaplatí).

Kopretina řekl(a)...

Anonymní, děkuji Vám za vysvětlující shrnutí...

"Ravishing" Rick Rude řekl(a)...

Podle mého názoru právě toto: značný a naprosto neoprávněný pocit nadřazenosti, který Židé neomaleně dávají verbálně nebo "řečí těla" najevo panu A. S. Pergillovi, p.t., je živným pramenem jeho nevraživosti.

"Ravishing" Rick Rude řekl(a)...

Při čtení některých diskusních příspěvků se mi vybavuje film "American History X". Znáte někdo?

Jakub S. řekl(a)...

Neznám - ?

A.S. Pergill řekl(a)...

To anonymní:
1. Nejstarší verze potopy je skutečně součástí sumerského eposu o Gilgamešovi, ale rozrod Utnapištimových synů podle barvy pleti tam není (faktem je, že epos je znám jen zlomkovitě). Navíc báje o Noemových synech není integrální součásti syžetu báje o potopě.
2. ProtoŽidé se mohli seznámit s nějakou verzí báje o potopě světa v době, kdy kočovali v prostoru vymezeném dosahem Egypta, Chetitského státu a států v Mezopotámii.
3. Mezi Mohamedem a Mojžíšem není žádný zásadní rozdíl, oba byli masoví vrazi a nestydatí podvodníci.
4. U té genocidy Kananejců a dalších národů, které měly tu smůlu, že podvodník Mojžíš prohlásil jejich vlast za "zemi zaslíbenou", jde spíš o to, že je ve Starém Zákoně presentována jako ušlechtilý a následováníhodný skutek, zatímco evropská tradice něco podobného chápala jako naprosto poslední možnost, když už selhalo vše ostatní.
Ani Hitler se neodvážil veřejně vyhlásit genocidu Židů a skutečná podstata vyhlazovacích táborů byla říšským tajemstvím, střeženým podobnými prostředky jako u nás za minulého režimu informace o sovětských základnách raket s jadernými hlavicemi.
5. Pro městské obyvatele bylo prasečí maso bezpečné (těch potřebných 80 stupňů v jádře dosáhnete bez větších problémů i v primitivní peci). Mohamedův i Mojžíšův zákaz je jednoznačně preferencí kočovníků, kteří, na rozdíl od městských obyvatel, nebyli nositeli civilizačních tradic, ale spíš anticivilizačních (a lze ho chápat jako projev snahy strhnout celou ovládanou populaci do nějaké "anticivilizace".

informace řekl(a)...

Dovoluju si vážené diskutéry upozornit, že téma Starého zákona bylo předmětem debaty již 17. říja 2010 r. pod článkem "O těch pogromech civilizačních".
Informace si tenkrát dovolila napsat:

"Snad si, Pergille, uvědomujete, že celá tato naše diskuze je jen mlácením prázdné slámy, protože o těchto tématech se debatuje už po staletí, počínaje učeným teologickým přením už od XIV stol. Odborníci, kteří studují Bibli a hlavně Starý zákon o tom již napsali celé knihy, kde vysvětlují nejen genezi hebraizmu ale i jeho náboženských knih. Poukazují, abych to shrnula, že SZ je souhrnem mnoha jiných náboženských nebo světských příběhů, tradovaných v různých dobách a různých národů. Tak Mario Liverani, profesor Historie blízkého antického východu na římské univerzitě (Storia del Vicino Oriente Antico all’università La Sapienza di Roma), v knize Oltre la Bibbia. Storia antica di Israele, tvrdí, že nemají historické opodstatnění mnohé příběhy v SZ jako příběhy Abrahama a Patriarchů, otroctví v Egyptě, Exodus, dobytí zaslíbené země, kvetoucí království Šalomounovo.
A pokud jde o národy, které Židi vyhubili na rozkaz Boha, jde o docela jasný výmysl, jak dokazují historici.
"(Con qualche sollievo gli storici hanno accertato che il loro elenco nella Bibbia è inventato. Salvo i Cananei, che si trovavano davvero in Palestina, ma che di certo non vennero sterminati, e gli Ittiti, autentici anche loro, ma che in Palestina non avevano mai messo piede, gli altri, Amorrei e Perizziti, Hiwiti e Girgashiti, “giganti” e Gebusei sono popoli semplicemente immaginari." píše Liverani) Až na Kanaánjské a Chetity, kteří skutečně existovali, ve SZ jsou jmenovány různé národy od Amerejských až po Girgašity, které si hebrejští autoři vymysleli.
T.R. Hobbs, profesor biblické ezegeze na McMaster University di Hamilton, v Ontariu ve svém A time of War, zase poukazuje mimo jiné i na to, že popis masakrů v SZ je podobný řádění Řeků proti Troji popsaný v Illiadě, kromě jiných analogií. Že by šlo o nějaké tradiční ustálené stylizované formy?
Ti dva profesoři budou snad snad jen poslední dva autoři v dlouhé tradici odborníků, kteří se zabývají biblickou kritikou.
Bible jakožto sbírka knih desítek autorů z různých vykazuje nesrovnalosti.
Samozřejmě to vede často k používání nebo zneužívání tohoto antického složitého textu, který ani nebyl napsán celý v hebrejštině, ale i v aramejštině a některé části byly doplněny v antické řečtině. A který je zčásti sepsáním ústní tradice.
Já se tedy absolutně nepovažuju za nějaké ezegéta SZ, a mám dojem, že Vaše znalosti nebudou o nic větší.
Co kdybychom tu naši neučenou diskuzi skončili tady?"

A Informace by si také dovolila opakovat závěrečnou výzvu.
Pokud jde o odpověď na další možné námitky, Informace odkazuje na tytéž stránky.

Schumacher řekl(a)...

Aspergille, možné rozumné vysvětlení je, že blízké uchovávání mléka a masa mohlo vést ke vzájemné kontaminaci a kažení, stejně tak ke kažení pokrmů z masa a mléka, nebo i část populace měla nějaký problém s trávením masa a mléka. Na počátku byla empirická praktická zkušenost. Co dříve sloužilo pro prosté přežití, později se stalo nástrojem kulturního vymezení proti ostatním a v tom smyslu nástrojem národní identity postrádající původní racionální význam. Proto zákaz vepřového a nekonečné diskuse jak daleko od sebe musí stát konzervy s masem a konzervy s mlékem, oddělené ledničky, zákaz pokrmů z masa a mléka současně a podobně.

Zdeněk Žíkovecký řekl(a)...

> Víte o muslimech taky něco jiného, než že "páchají" vraždy ze cti a "jsou" teroristi

Ještě to, že Arabové nosí na hlavě ručník. No nic proti tomu, ručník s sebou nosí každý správný galaktický stopař, a nevidím žádný důvod, proč by ho nemohl nosit zrovna na hlavě.
Horší je, že nás budou nutit zakrývat si tváře. Copak ženský, ty si je musej zakrejvat jenom na veřejnosti a doma se můžou odhalit, ale my chlapi budeme muset nosit plnovous. A víte jaký jsou s tím problémy, když chcete třeba jenom jíst polívku? A raději ani nebudu podrobně rozebírat jaký to je když dostanete rýmu...

Anonymní řekl(a)...

Pro Aspergilla:
Popisy masakrů budou nejspíš ze všeho jakýmsi písemným obrazem napodobujícím bušení se v hruď od gorilího samce. A varováním - "Tyhle všechny jsme vykráglovali, tak nás nechte na pokoji nebo vás odkrouhnem taky."
Nenávist, kterou vůči židům pociťují tak mnozí, v tomhle asi nespočívá - období hubení nepřátel má za sebou asi každá kultura na světě. Spíše jde o reakci na vědomě udržovanou kulturně-kultickou odlišnost, na to, že se Židé odmítají stát něčím jiným, než židy. V té souvislosti je zajímavý rozpor mezi Starým Zákonem, kde je uváděno o kdekom, že byl synem toho a toho otce a vnukem toho a toho dědečka, versus pravidlo, že Židem je ten, kdo má židovskou matku. Takové pravidlo mohlo mít dva důvody (které se vzájemně nevylučují). Za prvé - dítě je ve staré tradiční rodině prvních několik let takřka ve výhradní péči matky, takže matka uctívající modly by z něj vychovala dalšího modloslužebníka. Druhý důvod mohl být už v období babylonského zajetí - neplnoprávné obyvatelstvo mohlo být vystaveno pogromům, při nichž ke znásilnění dochází spíš pravidelně. Děti z takového svazku pak by mohly být odvrženy, ponechány osudu, zabity. Tomu aspoň zčásti zabrání, pokud za ně má odpovědnost nějaká rada náboženské obce, navíc to znamená, že na jejich zabezpečení lze použít prostředky určené pro chudé z vlastní obce. Připočtěte občasné konverze (ne příliš časté, ale jejich "genetická ozvěna"je v Izraeli rozhodně znát).
Zásadní rozdíl mezi židovstvím a islámem je to, že islám nebyl zbaven svého nejposvátnějšího cetra a neprožil několik zcela zdrcujících vojenských porážek (ano, vojenských porážek bylo poměrně dost, ale žádná nenechala za sebou VŠECHNY muslimy ve stavu duchovního zmatku).

Harpyje řekl(a)...

A jakou pokrývku hlavy nosíte Vy, pane Žíkovecký?
Slyšela jsem, že ve Vaší zemi nosí muži baranici s kosárkem.
Nosíte též halenu a lajbl?

Zdeněk Žíkovecký řekl(a)...

> Slyšela jsem, že ve Vaší zemi nosí muži baranici

To se liší podle jednotlivých kmenů. Vzpomínám si, že jeden můj druh ve zbrani se podivoval slovu "čapica" - u nich se prý říká "bocianica".

Kopretina řekl(a)...

Pergille, mezi Mohamedem a Mojžíšem je rozdíl...Mojžíšův Zákon má ušlechtilé zákony, podle kterých se chovat, Markionova hereze na tom nic nemění (Markion uči, že Bůh Starého zákona je odlišný od Boha Nového zákona (Ježíš)...Ježíš mnohokrát zdůrazňoval, že je Synem Boží (otázka je kterého Boha? Alláha, Višňua, Peruna, Dia, Apolóna?), jistěže Boha Izraele a v 5.kapitole Matouše potvrdil platnost Mojžíše a starozákonních proroků...No a Mohamed byl vrah, mimo jiné vyvraždil židovský kmen Kurajšovců, o tom "Chajbar, chajbar, třeste se Židé..."...No pane Žíkovecký, plnovous není tak hrozný, jako burky nebo vraždy ve jménu cti, prosazované fundamentálními muslimskými kleriky...Alespoň muž může chodit normálně a nemusí se obávat o svůj život...

Harpyje řekl(a)...

Tak vidíte, pane Žíkovecký, skoro jako u Arabů!
I u nich se ony ručníky liší podle příslušnosti ke kmenu, nebo společenské třídě.
A nosí je i někteří Nearabové, zatímco někteří Arabové je nenosí.

Schumacher řekl(a)...

Kopretino, no to mi povídejte ! Denodenně si holit hubu. Mimo jiné jsem se stal expertem i na holidla. Namokro, nasucho, Braun, Philips, Panasonic...Víceplanžetové, ultrarychlostní, lineární, vibrační, rotační, povytáhne a ušmikne, flexibilní...Marná sláva, druhý den musím zas, huba jak angrešt. Plnovous by stačilo občas zastřihnout. Na druhou stranu nemám povinnost holit se dole.

Harpyje řekl(a)...

Ach, Bože, teď mi to došlo.
Za ta léta jsem už slovenštině úplně odvykla.
Terazky som si vzpomenula čo je bocián.

Anonymní řekl(a)...

To je dobre, že ste si spomenuli čo je to bocian. A viete čo je to nezábudka?

Harpyje řekl(a)...

Neviem.
Ale zato viem, čo je vankúšik a ťava.
Dzp.

Zdeněk Žíkovecký řekl(a)...

> Terazky som si vzpomenula čo je bocián.

Vyprávěla se taková historka o českém herci, který měl na Slovensku říci větu „priletěl k nám bocián“ a bál se, že si nezapamatuje to pro nás neobvyklé slovíčko. Kolega mu radil, „to máš jednoduchý, vzpomeň si na toho houslového virtuóza, Kociana a jenom změníš písmenko K na B.“ Uklidněný herec vyběhl na jeviště, rozmáchl ruce a sebejistě vykřikl „priletěl k nám bubelík.“

Harpyje řekl(a)...

:-))))

Větší vlastenec řekl(a)...

Připojuji se n naší milé Kopretině, a též děkuji Anonymnímu soudruhovi a soukmenovci za vysvětlující shrnutí (13.2., 23:59).
Ano, za takový text by se nemusel stydět sám vysoce inteligenčně nadprůměrný soukmenovec J.Streicher. Vždyť kolik jen takových textů napsal - pro poučení nás ostatních vysoce inteligenčně nadprůměrných (okolo 100 bodů IQ) !
Ach, jak poučně a přitom čtivě psal s.Julius o „božství“ židovského míšence Ježíše, o jeho matce-prostitutce, o celém tom židovském starověkém i novověkém hnusu ...
Však spoustu nadšených čtenářů měl i ve slovanském světě; proč asi ?

Správně napsal s.s.A.S.Pergill, hrdý majitel IQ v pásmu geniality, že J.Streicher byl mezi geniálními nacistickými (myslel asi fašistické, ale to je pouhá piha krásy) bonzy za blbce.
Jenže - co by si počali géniové bez takových blbců, schopných tlumočit jejich geniální myšlenky hloupému stádu ?
Ano, co by dokázali géniové Schacht (143 bodů IQ), Seyss-Inquart (141), Göring (138) bez vysoce nadprůměrného Streichera (106) ? Co by bez něj dokázal i sám Hitler (> 180 bodů IQ) ?!
I naši zdejší géniusové potřebují nás hloupé, ke tlumočení svých lidu ne vždy pochopitelných myšlének. (POZOR ! Náš ABB je geniální novinář - řekl to sám náš GÉNIUS NEJVYŠŠÍ, hrdinný obránce Vlasti a Národa V.Klaus.)

Ano, i moje malost je (snad) potřebná v boji za osvobození naší Vlasti z krvavých pracek multikulti židoněmecké Euroameriky. Každopádně jsem VŽDY PŘIPRAVEN tlumočit lidu Vaše Myšlenky, drazí géniusové, drazí přátelé, soudruzi a soukmenovci Pergille, STK, Jakube S. a další.

Čest naší společné práci !

Větší vlastenec řekl(a)...

Ackervergissmeinnicht.

Fuj, to je ale DĚSNÉ slovo.

Jakub S. řekl(a)...

Ježišikriste! Eště že mám kafe vypité!!
Ale to vyzerá, že by to mohlo být autentické! To dsnad nelze vymyslet...
Budu říkat: Ten hraje jak B u b e l í k !

Harpyje řekl(a)...

Ověřovací slovo?
Ta mají nanejvýš 3 slabiky.
Dzp.

informace řekl(a)...

Ale jak těm geniům jejich IQ měřili? Když už byli po smrti anebo před, ve vězení? A Hitlerovi?
Nebo že by si byli ve volných chvílích dělali testy, ještě před koncem války, aby se tak "zapsali do dějin" jako geniální zločinci?

Anonymní řekl(a)...

Pro Většího Vlastence - máte na mysli Pomněnku rolní (Myosotis arvensis)? Trochu to připomíná ten pradávný vtip - Hottentottentantepottentatenatentetenmesser (Nůž, kterým byl spáchán atentát na tetu hotentotského potentáta)

Větší vlastenec řekl(a)...

Ale néé.
Nezábudka = pomněnka = Acker-Vergissmeinnicht.

Kopretina řekl(a)...

Der Stürmer über alles…
http://tydlitatova.blog.idnes.cz/c/201904/Der-Sturmer-uber-alles.html
Julius Streicher modla vše nacibolševiků, oběsit ho po válce, no to to tedy byla hnusárna, J.Streicherovi měla být přece udělena odměna za nejlepší novinařinu...

Harpyje řekl(a)...

No vidíte. Tohle mně nenapadlo.
Kytičky pomněnek a konvalinek, které rostou současně, jsem vždycky nosila mé matce.

Větší vlastenec řekl(a)...

Jako Němec byl J.Streicher oběšen dobře, jako zasloužilý bojovník proti židovskému nebezpečí a vpravdě lidový novinář špatně.
Sama byste mu za jeho obvyklá "vysvětlující shrnutí" děkovala, milá Lízo. Jako dnes v 0:16 podobně informativnímu Anonymnímu.

Světu mír !

Kopretina řekl(a)...

Matka Göringa svého syna odhadla, poznamenala, z Hermana bude buď velký muž a nebo velký zločinec...a měla bohužel pravdu...I když bratr Hermana Göringa se nějakých Židů zastal před Himmlerem, některým pomohl a Harman musel svého bratra kvůli otázce židovské "vytahovat z bryndy"...H. Göring byl proti jiným nacistům (Himmlerovi, Eichmannovi, Hoessovi, Seyss-Inquartovi, esesmanům z Osvětimi...) úplným výkvětem charakteru... A sám Göring se obhajoval, že nebyl antisemitou, ale nesemitou....

Větší vlastenec řekl(a)...

A to máte ze své hlavičky, milá Lízo ?

Kopretina řekl(a)...

Čtu knihy a sleduji dokumentární pořady, jinak velká část televizního vysílání stojí za starou belu...Seznamy doporučené literatury (pozor ne povinné,nikdo nemá právo nutit nihoko k ničemu) jsem psala...Téma nacismu a židovské tématiky, musíte se vzdělat, milý VV, vzdělání, učit se, učit se, učit se, jak řekl veliký Lenin...Pravda a vzdělání člověka osvobozuje...

Jakub S. řekl(a)...

Ve skutečnosti to bylo takto: Hottentotenpotentatentantenatentatentäter erwischt. Hani, zkus přeložit. Ne-li, nic si z toho nedělej... je to přes sto let stará autentická hříčka přímo z Němec (přes různé dodatečné mýty a výmysly).

Kopretina řekl(a)...

Jó Jakube toto slovo neumím ani přečíst, na to abych ho uměla přečíst...

A.S. Pergill řekl(a)...

Informace,
s obžalovanými v Norimberském procesu byl psycholog, který s nimi dělal řadu testů, mj. i IQ. Napsal o tom knížku, která kdysi dávno vyšla i česky.

A.S. Pergill řekl(a)...

To Anonymní (a taky Informace)

Pokud nebude vynalezen časový skútr (c) P. Anderson nebo alespoň chronoskop (c) I. Asimov, tak se nemáme šanci dozvědět, zda byly starozákonní masakry reálné, nebo "obdobou gorilího mlácení se do prsou".
Nicméně důležitou výpovědní hodnotu má to, jak jsou podány: Starozákonní masakry jsou podány jako následováníhodný příklad. Masakry v našich dějinách jsou buď kronikáři a legendisty zcela zamlčeny (což se týká masakru Avarů, bez něhož by český národ neexistoval), nebo podány stylem "když jsme vyčerpali všechny možnosti smírného řešení, tak jsme je vojensky porazili a snažili jsme se o to, aby na ně důsledky té porážky dopadly co nejméně" (viz např. Lucká válka). Ani zmasakrování Slavníkovců není podáno jako nějaký jednoznačně pozitivní čin (byť opět by bez něj nemohl existovat český stát jako takový).
Takže tu vidím obrovský rozdíl v přístupu k těmto jevům a v jejich morálním hodnocení.

A.S. Pergill řekl(a)...

Kopretinko,
mohu vám doporučit jediné:
Učit se, učit se, učit se. (c) Lenin
Občas ukazujete, že i tu Bibli znáte hůř než hnusní neznabohové, jako třeba já.

informace řekl(a)...

Pergille.
no, teď jste si dal krásný autogol, Vy jeden sci-fisto, s tím škútrem.
On totiž existuje i obor, který samozřejmě zavrhnete jako pavědu, protože se ti dotyční hrabou lopatkami v hlíně a vytahují odtamtud různé staré věci,jako předměty pro různé potřeby, nebo různě popsané destičky nebo nápisy (epigrafy) na náhrobní deskách nebo na vázách nebo dokonce vykopou celé stavby anebo pohřebiště a pak určují, ze které doy to je. A to na základě předešlých znalostí a zkušeností. A těm krtkům se říká archeologové a mají tu drzost se považovat za vědce. A na př. ti italští krtkové z Turina se už desetiletí hrabou v Libanonu (Valle della Beka'a, Beirut),
v Jordánsku (Gerasa), v Iráku (Baghdad, Seleucia al Tigri, Ver-Ardashir, Hamrin dam, Kifrin, Eski Mossul dam, Hatra, Nimrud, Ninive).
v Iránu (Kuh-i Khwaja, Valle dell'Atrek), v Turkmenistanu (Nisa)
v Pakistanu (Swat).
No a některým z těch krtků, co si říkají egyptologové, se podařilo rozluštit hieroglyfy na Rosettské desce, a etruskologům se zas podařilo rozluštit starou etruštinu, kterou se mluvilo nejen v Etrurii, ale i v Rhetských Alpách a na ostrovech v Egejském moři.
Jo, a žádnej škútr na to neměli.
Snad kdybyste četl trochu míň sci-fi?

Kopretina řekl(a)...

Pergille, všichni se musí učit, "učit se, učit se a učit se", nedávám si patent na rozum, sem na Doupě se chodím bavit, ne perlit jako ve škole a na studiích, ke svému životu potřebuji znalosti z oblasti práva občanského a procesního (občansko-právní řízení, trestní právo hmotné a procesní plus určité znalosti z práce na počítač , Z Bibli Znalost Bible nespočívá v recitování Bible nazpaměť, ale vzetí si poučení a rozebírat si určité biblické verše, jako můj oblíbený verš "Spása je ze Židů" (Jan 4:22) biblické verše si může každý sám dohledat ze Bible a nebo z internetu a na výklad veršů, potřebujete svého duchovního, vždyť v čem bych se lišila od nějakých Pákistánců z medres, kteří jen recitují Korán a v druhé ruce drží nůž a řežou lidem hlavy, ubohý Daniel Pearl- http://cs.wikipedia.org/wiki/Daniel_Pearl
Jeho rodiče by mohli vyprávět

informace řekl(a)...

Jo, a zapomněla jsem dodat, že taky existuje obor, kterému se říká biblická archeologie, která srovnává archeologické nálezy s textem bible.
Mrkněte se semhle:
http://www.mb-soft.com/believe/txw/bibarcha.htm

Kopretina řekl(a)...

Jó a ještě mě fascinuje Izrael a židovská tématika, všechny mé články se točily kolem Izraele. Nic jiného mi nechybí...Jsem spokojená, vždyť mám určité vzdělání, rodinu, práci, zdraví, domov, celkem klid a pohodu, vážím si toho, co mám, nic jiného nepotřebuji...

Jakub S. řekl(a)...

"Pachatel atentátu na tetu hotentotského potentáta dopaden."
Jak je to v té němčině stručné, úderné, jasné. Pak z vás už za chvíli samo vyletí Sieg heil!

informace řekl(a)...

Podívejte se jen, co vyhrabali v Jerichu,
http://en.wikipedia.org/wiki/Jericho
Tam se taky hrabali italští krtci, tentokrát z Římské univerzity, kromě mnoha a mnoha jiných.
Přečtěte si to, je tam i biliografie.

informace řekl(a)...

Nejdřív bych si musela, Jakube rozplést jazyk. Po takovém scioglilingua!

Kopretina řekl(a)...

Děkuji, informace, zítra si odkaz detailně prostuduji,nyní již nemám čas, hodina pokročil, dobou noc...

Kopretina řekl(a)...

Díky Jakube, dvakrát se mi opakuje přečíst a ne přeložit, ale to vem čert, "Sieg Heil, Heil Hitler, Smrt Židům, Čechy Čechům, Krev a čest", a heslo českých nacistů "Čechy Čechům, nic než národ" a heslo francouzských antisemitů během Dreyfussovy aféry "Smrt všem Židům, smrt i Zolovy", Emil Zola se Dreyfusse zastal, napsal dílo "Žaluji"...ale nebudu více rozepisovat, nechci zahltit celý diskusní prostor...

Nezábudka řekl(a)...

Zaujímavá informácia s tou etrúštinou. Jean-Francois Champollion kedysi prečítal egyptské hieroglyfy. Profesor Hrozný odhalil, že chetítština je indoeurópsky jazyk. Ale nik doposiaľ nevedel povedať, či etrúština je semitský alebo indoeurópsky (dokonca podaktorí v nej hľadali aj slovanský - pozri http://metelice.info) jazyk. No to čo hovoríte je naozaj senzácia. Povedzte nám dačo bližšieho na túto tému. Ďakujem vopred. N.

Jakub S. řekl(a)...

I, odpus´tte otevřenost, ale velice se divím, proč jste si z asp-ova příspěvku o nostalgii po časovém skútru (proč škútr?) či chronoskopu vyvodila, že zavrhuje archeologii a luštitele starých písem a jazyků. Vydechněte, prosím, je to škoda, že občas učiníte najednou takový zkratový skok a napadnete a ironizujete názor, který ani není míněn, natož vysloven. Klid. Já jsem archeologii původně studoval dokonce, než jsem přešel jinam, a dodnes se s archeology průběžně stýkám a snažím se sledovat pokrok, dělám jim resumé atd. A vůůbec by mě nenapadlo si to z toho vyvodit, opravdu. Mám z toho tísnivý pocit, škoda! Nemáte to přece zapotřebí. Najednou si zničehožnic vyvodíte... ale už jsem to napsal výše, konec. Je to, omlouvám se - úlet. Rána do prázdna, na falešný, neexistující cíl, mnou vytvořený. A přitom je tolik cílů, na které je tak záhodno se zaměřit... No už teď lituju, že jsem tohle napsal.

Anonymní řekl(a)...

Pro Aspergillum:
Masakr Avarů byl pravděpodobně "půjčkou na oplátku", tedy vcelku obyčejnou pomstou. Došlo k němu asi krátce po tom, co Avarský kaganát porazila Franská říše (spolu se spoustou spojenců a žoldnéřů ve svých řadách), asi něco trochu podobného jako pozabíjení některých českých (alias sudetských) Němců v pohraničí. Zmínky o něm nebyly hlavně z toho důvodu, že tady byla divočina bez kronikářů a kronikáři Franské nebo Byzantské říše zdejší děje co nejusilovněji ignorovali, pokud nešlo o nějaké to vzájemné hrdlořezení...
Text Starého Zákona je prastarý, byť ne zřejmě až natolik, jak by rádi mnozí věřící věřili a v té době bylo milosrdenství a slitování se vůči nepříteli poněkud exotickou zvláštností a panovníci (egyptští a asyrští určitě, ostatní dost pravděpodobně) se na svých stélách a jiných záznamových místech vychloubali počtem obezdušených. Nejsem si jist, ale milosrdný přístup k poraženým použili asi až Řekové nebo možná dokonce až Římané.
Země Kannaan v době příchodu Izraele nebyla jednotným královstvím, ani zdaleka. U pobřeží síldli Pelištejci (že by Řekové z Peloponesu nebo Kréty), kteří jako národ po nějakých dvou třech stoletích vymizeli, ve vnitrozemí jednak (plus-minus hebrejsky hovořící) Kannanejci, kteří s Izraelity nejspíš splynuli, arménsky hovořící Churité (nejspíš buďto asimilováni, vyhnáni nebo vyvražděni), vlastním indoevropským jazykem hovořící a velmi bojovní Chetité (Chetita Urijáš patrně velel Davidovo žoldnéřským jednotkám), jejichž osud je trochu záhadou, je pravděpodobné, že bojovali, až dobojovali... Ti všichni měli maximálně nějaký městský stát, ovládající krajinu okolo sebe na míň, jak denní pěší pochod.
Mojžíš v poušti vytvořil ze skupiny klanů kočovných pastýřů (nejspíš podobných a asi i příbuzných s beduíny) válečnický národ, patrně řádně zfanantizovaný. Nicméně kočovnický Izrael s městskými státy koexistoval (byť bych to tipoval na odvádění výpalného) po několik dalších staletí, až do prvních králů Saula a Davida. Když pak po dalších staletích Nabukadnezar Jeruzalém oblehl a posléze dobyl, už to nebylo o moc víc, než dávnou vzpomínkou, např. na soudce Gedeona a jeho boj proti Midjanským.
Jenže ta už nebyla moc pravdivá nebo ověřitelná v době, kdy se mohli židé zas vrátit zpět. Tóra, vytvořená pod Ezdrášovým redakčním dohledem měla jednak lidu přinést něco pro povzbuzení sebevědomí, jednak pro potvrzení nároku na území - "Přišli jsme, zabrali to tady a zůstsneme tu."

informace řekl(a)...

Jakube,
přečtěte si první větu asp-a. jestli ta není ironická, tak asi ničemu nerozumím.
Jak se tu říká: conosco i miei polli! a podle esperienze pregresse se řídím.

informace řekl(a)...

Nezábudko,
nejsem etruskolog, a mám jen povrchní znalosti jako návštěvník museí nebo pohřebišť.
Ale dost slušnou informaci najdete na italské Wikipedii, i s krátkým etrusko-italským slovníkem.
http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_etrusca#Vocabolario_etrusco-italiano

Jakub S. řekl(a)...

Jazyk Etrusků jako celek dosud není rozluštěna, prosím. A to s těma Slovanama, prosím, ihned zapomeňte, takové diletantské capiny nejsou hodny inteligentního člověka!! To jsou prostě fantazie, tečka. Zůstaňte na zemi a věřte vědě. Vědám.
Jo: jeden velice zasloužilý, leč ve zcela jiném oboru, člověk, kterého celá má rodina znala, přišel zničehonic v 75 na to, že Slovani původně osídlovali Himaláje. A že to znamená "zima leží." Není to půvabné? Ach, a jak... ne v rovině poznatku, vědění ovšem. Jo a vlastně oni vytvořili antickou civilizaci, jenže pak je začali z a z n á v a ť , a povedlo se to... svěží nápady, ano. Proboha, vy tomu věříte?

STK řekl(a)...

Mrzí mě převelice, že se nemohu zúčastnit vaší diskuze, protože o věcech, které se tu diskutují mám jen velmi mlhavé představy.
Začíná mi to tady ale trochu připomínat seminář. Čekám, kdy někdo "nanese problém", kolik že andělů se vejde na špičku jehly...

[;>)) Dobrou noc!

Větší vlastenec řekl(a)...

O tom pseudoproblému se zde již diskuze vedla, vážený STK.
Ale to nic.
Sladké snění přeji.

s.t.k. řekl(a)...

Vím, vedl jsem ji s Vámi. Zbytečně.
I o jiných, rovněž zbytných tématech se tu vedla diskuze. Často se tu žvaní "v kruhu". Příliš mnoho slov. Ale modlitba se odříkává taky pořád stejně, že?

Větší vlastenec řekl(a)...

No tak je nepřivolávejte, ta "zbytná témata", pro Lenina !

Jistěže se tady zbytečně žvaní. Tak už to chodí v té pos...kvrněné demokracii a zas...taralém kapitalismu.
Ale jednou tu mizernou demokratickou žvanírnu uzavřeme, již podruhé, a tentokrát NAVŽDY.
A ušetřený čas věnujeme práci pro vlast a lid.

Co se modliteb týče, tak v této věci jsem tabula rasa jako naše milá Líza ve všem ostatním. Takže prosím prosím, vážený STK, poučte mě ateistu : Jaké „pořád stejné“ modlitby odříkává v „něco“ věřící agnostik ?

Děkuji Vám předem za laskavou odpověď, a zůstávám s pozdravem Světu mír.

A.S. Pergill řekl(a)...

To informace:

Archeologie není žádný stroj času a její výsledky jsou v řadě případů problematické, případně vnitřně rozporné. Na řadu otázek nám prostě není s to dát odpověď (například na jazyk, kterým se domlouvali příslušníci jednotlivých kultur). Někde ex principio selhává (nelze provést antropologický rozbor těl u kultur, které důsledně pohřbívaly žehem apod.). Řada nálezů připouští několikerý logický (a mnohý nelogický) výklad.
A biblická archeologie je ještě navíc zatížena tím problémem, že text SZ byl několikrát v historii podstatně upravován, ne-li zfalšován.

Archeologie nám např. řekne, že tzv. lid s moravskou malovanou keramikou asi 100 - 300 let (přesněji to určit neumí) stavěl na našem území tzv. rondely (+- tisíc let předtím, než v Británii postavili Stonehenge). Nedokáže odpovědět na otázku, proč to začali dělat a jaký to mělo účel, ani proč to dělat přestali. Není dokonce ani schopna říct, jestli to byli naši předkové, nebo jestli naši předkové je či jejich potomky vymlátili.

Řadu nálezů archeologie prostě ignoruje, protože si s nimi neví rady (např. Kounovské řady).

A.S. Pergill řekl(a)...

To anonymní:

Avarský masakr nebyl "půjčkou za oplátku", ale osvobození se civilizačně vyspělého usedlého obyvatelstva z područí civilizačně bezcenných kočovných nájezdníků. Tedy něco, co se nepodařilo těm Kananejským.
Impulsem byla porážka Avarů od Byzance, nikoli od Franků (kdy navíc Avaři v domnění, že mají situaci pod kontrolou, z části podmaněných Slovanů vytvořili pomocné sbory, a ty se pak obrátily proti nim).

Mimochodem, naši předkové hráli významný podíl ještě v dalším "civilizačním masakru", kterým byla bitva u Lechu a paralelně probíhající bezejmenná bitva na moravsko - slovensko - rakouském pomezí (bojiště nebylo lokalizováno), ve kterých byli téměř vybiti kočovní Maďaři, což umožnilo sv. Štěpánovi udělat z "usedlých Maďarů" (což byli maďarsko slovanští míšenci) standardní feudální národ a standardní feudální stát, v němž kočovníci hráli roli obávané lehké jízdy, ale nikoli hlavního politického činitele (jako do té doby). Bitvu na pomezí vybojoval český stát vlastními silami, v bitvě u Lechu padl český pomocný sbor téměř do posledního, ale jeho oběť umožnila uzavřít Maďary mezi řadu těžkých jezdců a řeku a následně obsah tohoto kotle totálně zmasakrovat (Maďaři vesměs neuměli plavat).

A.S. Pergill řekl(a)...

Šamane, čeho by se měli Židé zdržet:

1. Měli by se zdržet halasného pořvávání o "českém rasismu", zejména v situaci, kdy jediný stát, který Židé provozují, je teokratický s prvky rasistického a náboženského apartheidu a s nerovným volebním právem, závislém na národnosti ("rase") a náboženství (dtto takto odstupňovaná rozdílná míra práv a povinností pro občany).

2. Měli by se zdržet pořvávání o "náccích" v situaci, kdy režisér, hlásící se k židovským předkům a příbuzným zavražděným v koncentrácích, natočil za německé (nacistické?) peníze trapnou protičeskou, proněmeckou (a do určité míry i pronacistickou) agitku Habermannův mlýn (filmového Habermanna naprosto nelogicky zavraždí "zlí Češi", kteří vědí, že jim celou okupaci pomáhal, historického Habermanna zavraždili zcela logicky "hodní sudetští Němci", právě z výše uvedeného důvodu).
Židé by si mohli odpustit podobné projevy svého (pro)nacistického přesvědčení i proto, že Češi zlikvidovali za cenu strašlivých obětí jednoho ze strůjců "konečného řešení židovské otázky", což se do samého konce války nikomu dalšímu nepodařilo.

Zdeněk Žíkovecký řekl(a)...

> Hottentotenpotentatentantenatentatentäter

Inu, největší kulturní vynález nebyl vynález písmen, ale vynález mezery. (A jako obvykle u přelomových objevů, jedná se o praktickou aplikaci teorie externismu.)

informace řekl(a)...

Jakube, že zima leží v Himalájích, není žádný nový objev. A že by tam mohly být v předhistorii i protoslovanské kmeny také není divná doměnka. O původním sídlišti protoslovanů byly vysloveny různé hypotézy. Asi před dvaceti ne-li více léty jsem četla zajímavou knihu Il matriarcato slavo.
(Antropologia culturale dei protoslavi), kterou vydal v r. 1973 Evel Gasparini, slovanský filolog na Padovské uiverzitě. Prof. Gasparini na víc jak sedmistech stránkách, doplněných nesčetnou dokumentací, tam rozvíjí svou tézi, že sociální zřízení protoslovanů bylo matriarchální a stopy toho se nacházejí v kultuře, tradicích a některých jazycích (jihoslovanských) ještě na počátku minulého století.
Matriarchát se projevil jak v sociální struktuře, tak v náboženství, tak v materiální kultuře. Podle Gaspariniho slovanská kultura je kulturou dřeva a ne kulturou kovu jako u patriarchálních společností. Uvádí tam nesčetné příklady, pamatuju se ještě na fotografii z jižní Moravy z počátku minulého století, kde žena orala pole dřevěným pluhem (obdoba ruské "sochá", používané někde až do dob kolektivizace).
V poslední kapitole pak nastiňuje svou hypotézu, podle které protoslovani byli původem z východní nebo jihovýchodní Azie (bohužel si po tolika letech už přesnější umístění nepamatuju) odkud táhli do ruských stepí a odtud pak šli dál na západ a na jih. V Azii dosud existují malé etnické skupiny, kde vládne matriarchát, na př. i na Himalájích.
Jak jsem viděla na webu (pro kontrolu roku prvního vydání knihy), ve Florencii Matriarchát Slovanů vydali znova, v r. 2010. Prý se na webu najde i digitalizovaný text knihy, našla jsem i stránku, ale link se neotvírá.
http://bifrost.it/SLAVI/Bibliografia/Bibliografia.html
http://freeforumzone.leonardo.it/lofi/Il-matriarcato-slavo-di-Evel-Gasparini/D9891738.html

Kopretina řekl(a)...

Pergille, nemáte rád muslimy, já je také nemám příliš v lásce, ovšem jsou mezi nimi i slušní lidi, nehlásící nacistický antisemitismus, antikřesťanství, odpor k naši západní cívilizaci...k srdci mi rozhodně nepřirostli, ale teď, co chci říci, přejímáte jejich propagandu, kdzž mluvíte o Izraeli jako o "rasistickém aparteidu", "nerovné volební právo"...Arabové v Izraeli samořejmě mají rovná práva, těší se vešlerému respektu jako Židé, mohou studovat, zakládat politické strany, pracovat ve všech sférách života v Izraeli, ale to je samořejmé, v každém státě by měla být svoboda a rovnost všech lidí bez ohledu na rasu, původ, vyznání a politické přesvědčení...Což samozřejmě v muslimských státech není, ale to nebudu rozebírat, je to nošení dříví do lesa, ale ti mohamedáni v Evropě již jsou, vykopat je nemůžeme, takže se my i sami mohamedáni musí snažit začlenit do evropské společnosti, jinak to nejde

Jakub S. řekl(a)...

Ano, samozřejmě, jako vždy: tzv. Zimmermannsche Lückentheorie. "Teorie externismu je největším darem českého národa modernímu myšlení" - Heidegger myslím. "Wenn es keinen Zimmermann gäbe, dann müssten wir ihn einfach erfinden" - S. Freud.

Harpyje řekl(a)...

Palestina v době Ježíše Krista, aneb co viděl Kristus, když putoval po Israeli. Tento článek http://www.spiegel.de/spiegelgeschichte/0,1518,804890,00.html Vás bude, Kopretino, určitě zajímat.

Kopretina řekl(a)...

Fascinující! Na každém milimetru svaté země Izraelské dýchají a promlouvají dějiny. Izrael je Svatá země, Boží země, co říci? Nechť Bůh žehná Izraeli a jeho lidem...

Větší vlastenec řekl(a)...

Božínečku ! Co si s tím článkem počne chudák malá Kopretina, když jí ho předložíte nepřeložený ?

Mimochodem - všimla jste si, vážená paní Harpyje, jak fotografie zbytků výzdoby starých synagog atd. přesně potvrzují slova s.s.A.S.Pergilla ? Ano, Židi zapověděli zobrazovat osoby, čímž došlo k civilizačnímu úpadku - nebyli schopni nakreslit ani ten nejjednodušší plánek.
Negramoti židovští proticivilizační.

Míru zdar !

Harpyje řekl(a)...

Ano, ty synagogy, které si museli nechat stavět od Nežidů, protože každý Žid má dvě levé ruce, jak ví s. a s. Aspergill.
Mrkněte se na Absurdárium. Dnes to stojí za to. :-)))

Kopretina řekl(a)...

VV, Židé nezapověděli zobrazovat osoby, ale zobrazovat Boha a to je rozdíl...Někteří Židé se bojí napsat jméno Boha a tak píší B-h...nebo JHVH...A nechte si hloupé poznámky a urážky komunisto VV...Jinak Bohužel i Izrael měl své zrádce, rekrutovali se z Komunistické strany Izraele a špionovali proti Izraeli ve prospěch SSSR a arabských států...Nacisté a komunisté, nepřátele židokřesťanské civilizace patří zatlačit na okraj společnosti, vyčlenit pryč ze společnosti jako malomocné...Protože oni malomocní jsou, mají malomocnou a zlou duši...

Kopretina řekl(a)...

Ovšem nejhoršího z nejhorších považuji Aldricha Amese, amerického zrádce pro SSSR, ohrozil, zničil síť sovětských agentů pracující pro SSSR
http://en.wikipedia.org/wiki/Aldrich_Ames
pohled do tváři bestile...
http://www.google.com/search?q=aldrich+ames&hl=cs&sa=G&prmd=imvnsb&tbm=isch&tbo=u&source=univ&ei=mrU7T7orq43iBNrqhaUG&ved=0CDoQsAQ&biw=1366&bih=667

Kopretina řekl(a)...

A ještě Ames, který zničil celou síť proamerických špionů v SSSR dostal jen doživotí, zatímco Jonathan Pollard, který špionoval pro Izrael, spřátelenou zemi, špionáž, která nikoho nestála život dostal také doživotní trest. Možná jistá míra antisemitismu i ve Spojených státech...Když něco učiní Žid, je to vždycky horší, než když něco udělá Nežid...
http://en.wikipedia.org/wiki/Jonathan_Pollard

Kopretina řekl(a)...

A ještě skupina 5 zrádců v Anglii pracující pro SSSR
e Donald Maclean, Guy Burgess, Anthony Blunt and John Cairncross.
Khil Phiby a proklikat se dá ke zbývajícím zrádcům...
http://en.wikipedia.org/wiki/Kim_Philby
Jak vyloženě neschvaluji trest smrti, tak někdy je trest smrti oprávněný...

Jakub S. řekl(a)...

Ale ona si počne. Má po ruce lidi, co jí to převedou či shrnou. Tejkujte to ízy, jak řikají krajani.

Větší vlastenec řekl(a)...

Je mi líto, ale té poslední větě nerozumím, vážený Jakube S.
To víte, jsem jen prostý člověk - Strana mne, ve své Nekonečné Moudrosti, poslala k lopatě. Na rozdíl od Vás, na rozdíl od všech zdejších intošů.
Jinak Vám ovšem rozumím - ze zdejších diskuzí vím (všichni vědí), jak naše milá Líza dosáhla na "své" vzdělání, jímž se nyní tak pyšní.

Světu mír !

----------------------------------------------------------------------
(Prosím všechny vlastence i zrádné emigranty : Nepište mi rozhořčeně, zas a opět, že nemám brát děcku hračky. Ono to děcko je jaksi již dosti vzrostlé.)

Kopretina řekl(a)...

Pro Krista Boha, řeč snad není o mně, ale o chování, kterého by se Židé měli vyvarovat, či jsem nadhodila téma špionů...A vy VV...táhnete do lesa vyřvávat své komunistické "rozumy" a nechte mě na pokoji, musíte být hodně deprivovaný a trpět mnoha komplexy...a mluvte za sebe...

Jakub S. řekl(a)...

Ano, s tím Pollardem jsem to taky jaksi nemohl překousnout. Divná věc.

Kopretina řekl(a)...

Zajímavá postava je také karaim Moshe Marzouk
http://www.executedtoday.com/2010/01/31/1955-moshe-marzouk-and-shmuel-azar/
Hrdinové dost často končí špatně...
Ovšem nebezpeční agenti pracující pro SSSR se rekrutovali z některých sovětských přistěhovalců. Řídil je plukovník Alexandr Korotkov, židovský zrádce Vertiporoch, který byl znám jako "přítel Voloďa". V polovině 60. let se Iseru Harelovi podařilo rozbít skupinu 60 špionů pracují v SSSR. Tito lidé chtěli svrhnout izraelskou vládu a nahradit ji rudým komunistických zřízením.

Větší vlastenec řekl(a)...

Ale ano, milá Lízo, jsem deprivovaný.
Když si přečtu větu "Ovšem nejhoršího z nejhorších považuji Aldricha Amese, amerického zrádce pro SSSR, ohrozil, zničil síť sovětských agentů pracující pro SSSR", když si uvědomím, že tento blábol napsala absolventka vyšší ČESKÉ školy, že se tato osoba za sebe nestydí ...
Tak prostě deprivovaný být MUSÍM.

Mír chýším, válku palácům !

Kopretina řekl(a)...

Případ Pollard mě šokuje dodnes, a každý prezident slibuje, že propustí Pollarda, Obamu nevyjímaje a houby s octem. Je mi ho doopravdy líto, sedí již více než 25 let, dá se říci za nic, jistě, donášet informace jiné zemi asi nebude košer, ale je nutné rozlišovat mezi špionáží a špionáží...Špionáž, která nikomu neuškodí a špionáž, která stojí život a ohrožuje zájmy té které země...

Kopretina řekl(a)...

Ovšem nejhoršího z nejhorších považuji Aldricha Amese, amerického zrádce pro SSSR, ohrozil, zničil síť sovětských agentů pracující pro USA...samosebou, píši rychle, tak co má být, dole jsem se opravila, já se nemám důvod za nic stydět, nic špatného nedělám...píši rychle, tak mi prsty píší páté přes deváté a na rozdíl od vás, jsem schopna něco vytvořit, něco napsat, něčeho docílit a dokázat...Co jste vytvořil vy? A starejte se o své problémy a mě nechte na pokoji a nedělejte si ze mě svůj utěrák...

Kopretina řekl(a)...

Jó vzdělaný a geniální VV, vysvětlete co znamenají tyto řádky...jistě všem vysvětlíte dokonale...
Before drinking wine, recite the following blessing:

Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Ha-olam borei p'ri ha-gafen.

Blessed are You, Adonai our God, Sovereign of the Universe,
Who creates the fruit of the vine.

Before making kiddush or eating a meal in the sukkah, recite the following blessing:

Before eating bread, recite the following blessing:

aruch Atah Adonai Eloheinu Melech Ha-olam ha-motzi lechem min ha-aretz.

Praised are You, Adonai our God, Sovereign of the Universe,
Who brings forth bread from the earth.


Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Ha-olam,
she-he-cheyanu v'kimanu v'higianu laz'man ha-zeh.

Blessed are You, Adonai our God, Sovereign of the Universe,
Who has granted us life, Who has sustained us,
and Who has enabled us to reach this festive occasion.

Kopretina řekl(a)...

Nechala jsem se unést a oslepit hněvem, no nic končím tuhle diskusi, pod tímto článkem, hněv je špatný rádce, s malomockými lidmi se nemá smysl obtěžovat, ale poučte mě super vzdělaný Vlastenče mě hloupou a nevzdělanou bytost, něco znamenají tato slova, kdy se pronáší, kdo je pronáší...
LEHITRA OT...v lepších časech...

Karel Adler řekl(a)...

Pro Kopretinu:
Tohle asi budete znát:
http://www.youtube.com/watch?v=tbdgA_awZ8I
Pro přečtení doporučuji knihu od Larryho Collinse a Dominique LaPierre "Ó Jeruzaléme!" To je dokument, který se čte jako detektivka.

Kopretina řekl(a)...

Ano, znám! Jerušalajim šel zahav, nazpívala ji Ofra Haza, izraelská zpěvačka s jemenskými kořeny, stala se II. neoficiální hymnou Izraele po osvobození Jeruzaléma během triumfálního vítězství v šestidenní válce...
http://www.youtube.com/watch?v=6aBQR8VrENM

Karel Adler řekl(a)...

Pro Kopretinu:
No, Ofra Haza je známější zpěvačka, ale jako první to chvíli před šestidenní válkou nazpívala Shuli Natan, kterou si výslovně vyžádala autorka Naomi Shemer:
http://www.youtube.com/watch?v=uJYYCh-f1Bo
http://www.youtube.com/watch?v=HoRR-MYp8Io
Poté, co podle svědectví píseň zazněla v osvobozeném Jeruzalémě u Zdi Nářků, doplnila Naomi Shemer ještě jednu sloku písně.
U Zdi Nářků byl po 19 letech rovněž slavnostně symbolicky "porušen" jordánský zákaz troubení na šofar (tahle známá fotka, na které troubí rabbi Shlomo Goren v uniformě obklopen výsadkáři http://picasaweb.google.com/lh/photo/NEChLEVcPNLefmLZE-tdVw).
Jestli by se Izraelci, potažmo Židé měli něčeho vyvarovat, tak je to politická korektnost. Řekl to už generál Patton: "Ať má Bůh slitování s mými nepřáteli, protože já ho nemám."
Arabové jsou poněkud nechápaví - je to asi dané kulturou - takže není dobré je mást - slušné korektní chování chápou jako projev slabosti a dokud nedostanou dostatečně důkladně "po sosáku", nikdy se neumravní...

Jakub S. řekl(a)...

Tak teď na mě nebudete mít: Jerušalajim šel zahav mi nadšeně a vroucně a z plného hrdla pěli izraelští pacienti, většinou důchodci, když jsem je 1999 v lázních naložil do minibusu na výlet (skanzen, synagogy, hřbitovy, sklárna...) a rozbalil svatební koláčky, neb den předtím jsme vdávali dceru. Oni vzkypěli a zahřmělo Jerušalajim... a pak eště další, a další, a řidič hleděl, proč brečím... a řekl jsem jim, ať mluví každý, jak mluvil v dětství, třeba jidiš, že rozumím, a byl tam pár Z Krakova, tak ať mluví polsky, a ruský - no rusky, prašú! Tak jsem furt brouzdal z němčiny do ruštiny a angličtiny a chtěl po nich, aby mluvili jidiš (čtyři nad 75, kibucníci od 4O. let), abych se té nesmírné krásy konečně naposlouchal do foroty... promiňte. Zas jsem se rozepsal!
A nebudete věřit: dole to po mně chce a n t h e n . Stačí zaměnit jedno písmenko... a je n á p ě v . Na mú dušu!

Kopretina řekl(a)...

Přesně tak, levicová politická korektnost ubíjí i samotný Izrael, ale ne v takové míře jako Evropu, když spáchají (no korektně řečeno) příslušníci menšin zločin, tak se neřekne národnost výtržníka, ale když spáchá zločin běloch, tak to média zdůrazňují, jací jsou běloši rasisté, ale ono i mezi černochy nebo jinými je (jak by řekla kámoška ze Slovenska) vela, vela, vela a zase vela rasistů...Palestinští Arabové se svého cíle o zničení Izraele NIKDY nevzdají, nikdy...A Izrael to ví, tedy izraelská pravice to ví, levice většinou naivní, není zlá, ale někteří levičáci jako novinář Gideon Levy píšící do izraelského levicového plátku Hárec jsou vyloženě vlastizrádci, nepíší regulérní kritiku vlády, ale články na úrovni vlastizrady, něco jako naši protektorátní kolaborantští novináři ( Rudolf Novák, Antonín Jaromil Kožíšek, Alois Kříž, Vladimír Krychtálek, Jaroslav Křemen, Karel Werner...), psali proti vlastní zemi, tak jako někteří izraelští levicoví novináři píší protiizraelské články plné nenávisti, no vlastizrada...

Kopretina řekl(a)...

Pane Adlere, když slyším píseň Jerušalajim šel zahav a k tomu si prohlížím autentické záběry z osvobození Jeruzaléma, řinou se mi slzy do očí, tak krásná a triumfální událost nemá ve světových dějinách obdoby. Na to lze říci jediné, Bůh žehnej Izraeli a jeho lidem...

A.S. Pergill řekl(a)...

Kopretino,
kdo špionuje, riskuje přinejmenším mnohaleté vězení (minimálně proto, aby nezvládl dát vědět, co vlastně vyšpionoval). Za války se špioni rovnou stavějí ke zdi.
A o tom Izraeli se poučte; i na jejich oficiálních stránkách připouštějí, že obyvatelstvo volí odděleně podle kategorií. (Opomíjejí cudně skutečnost, že váha hlasů obyvatel různých kategorií je velmi různá, mj. proto pořád straší v Knesetu ultraortodoxní politické strany a mají na izraelskou společnost podstatně vyšší vliv než odpovídá počtu lidí, kteří jim dali hlas.)

A.S. Pergill řekl(a)...

Kopretino,
jinak muslimové, judaisté i křesťané jsou mi absolutně lhostejní, alespoň v tom smyslu, že bych se o ně absolutně nezajímal, pokud by se mi nechtěli montovat do života (např. zabudováním prvků chování, plynoucích z bezcenných blábolů, kterým věří, do zákonů). A pokud se o to pokoušejí, tak podpořím kohokoli, kdo je nějakým (jakýmkoli) způsobem zneutralizuje.

Kopretina řekl(a)...

Pergille, souhlasím, náboženství patří do soukromé sféry života, proto jsem proti jakýmkoliv burkám nebo nikábům na veřejnosti, ať si muslimské ženy nosí burky v Afghánistánu nebo Pákistánu, ale ne v Evropě a ať nejedí muslimové vepřové maso u nich doma, ale ať nám to nevnucují u nás v Evropě...

Kopretina řekl(a)...

Pergille, s těmi špiony, má se jednat stejně, ne někomu dát doživotí a někomu mnohem nižší trest a nebo dát doživotí za mnohem menší přestupek než někomu jinému...

Schumacher řekl(a)...

Pergille, a co třeba nezabiješ, nepokradeš, nepodáš křivého svědectví....Krom toho příkazy víry obsahují mnoho praktických a užitečných návodů chování potřebného k přežití. Je účelnější to těm devadesáti procentům lidí (jenom, jsem velký optimista)dát jako příkazy víry než se s nimi hádat a marnit čas dovoláváním se se jejich rozumu. Zvlášť když některým je ho dáno tak málo, že stejně nepochopí. Jistěže některé příkazy se časem ukázaly jako ne až tak dobré, ale přes to, důkazem užitečnosti všeho toho je, že tady kecáme, protože díky tomu jsme se dostali až sem. Připouštím, že kdyby některé příkazy byly trochu jiné, že bychom na tom byli lépe. Nebo hůře. Jestliže je hodnotíme, musíme je hodnotit z pozice příslušné doby a tehdejších představ o světě a zkušeností. samozřejmě, že pokládám za nemoudré lpět na dodržování předpisů pro parní stroje při konstrukci spalovacího motoru. Pokud vím, tak londýnští taxikáři už povinně nevozí otýpku sena podle jakéhosi předpisu pro koňské drožky. Prý nedávno to tak ještě činili.

Harpyje řekl(a)...

Ta vlastizrada byla Gideonu Levymu, jako potomku sudetoněmeckých Židů, daná do kolébky.
Brrr, panstvo.

Schumacher řekl(a)...

Kopretino, co by to mohlo být...No jestliže ve "Švejkovi" cosi v germánském jazyce je ve vysvětlivkách uvedeno jako "německá kletba", pak Vámi zmíněné jsou, ač nemám příslušné vzdělání, nepochybně hebrejské modlitby pro různé příležitosti. Uff, to se mi pod kloboukem zapařila kebule, bez něho bych to nezvládl.

Harpyje řekl(a)...

Kopretino, naposledy!
Vaše hloupé, fanatické a nekvalifikované žvásty o Haaretzu kompromitují vše, co píšete o Israeli.
Zde na tomto fóru jsou lidé, kteří na rozdíl od Vás Haaretz čtou!

Kopretina řekl(a)...

No dobře, Harpyje, Haaretz nechám Haaretzem a nebudu se jím zabývat...Jinak ty hebrejské modlitby pronášené během svátku- Sukkot (svátek stanů či svátek stromů)o tom jste mi Jakube psal
http://judaism.about.com/od/holidays/a/whatissukkot.htm
A ty modlitby jsou pronášeny věřícími Židy po celém světě-
http://jewishappleseed.org/apple/sukkot-prayer.htm
Úvod¨
Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Ha-olam
Nebo-li Požehnán buď Hospodině, Bože náš, Králi světa...

Harpyje řekl(a)...

Kopretino, uvědomte si konečně, že takovými, a podobnými výroky poskytujete nejen munici Vašim osobním odpůrcům, ale škodíte jimi i Vaší věci.
Zde taky nejsme na shromáždění nějakého evangelikálního sboru. Prosím.

Kopretina řekl(a)...

No jo, svaté věci musím prospívat, ne škodit, jinak na svátek stanů (stromů) se sjíždí evangelikálové z celého světa, také se chystám, zatím jsem se k tomu nikdy neodhodlala, ale měla bych...Tak jak muslimové by měli vykonat pouť do Mecky, tak pravověrný evangelikál by měl vzdát hold Izraeli během Sukkotu, ale to jen tak na okraj...Izrael potřebuje pomoc, záchranu, někdo se ho musí zastat...Když ne my, křesťanští sionisté, tak kdo tedy...ale svůj náboženský zápal nechám být, budu hájit Izrael články na Psu, nic jiného mi nezbude...

Kopretina řekl(a)...

A teď odbočím, článek Vlka má do této doby čtenost 9 189 to ještě za dneska a zítra možná docílí čtenost 11 000. Ostuda, článek plný zloby a nenávisti. Jinak Drápal si dovolil hodně, když kritizoval kmenového autora NP...Vlk chrlí denně články měl by raději zůstat u antigermanismu, to mu jde nejlépe...

Kopretina řekl(a)...

Darebáci turečtí (vulgárnější termín nechci používat...)
http://eretz.cz/2012/02/turecko-blokuje-izraeli-pristup-informacim-protiraketoveho-stitu-nato/
A Klaus se Turky paktuje...Současné Turecko do Evropy nepatří (Osmanská říše byla kdysi pokroková a tolerantní ve srovnání s falešnými následovníky Ježíše), režim islamonacisty Erdogana je na pováženou...

A.S. Pergill řekl(a)...

Schumachere,
ono "nezabiješ, nepokradeš, nepodáš křivého svědectví" tu bylo už dávno před náboženstvím (mají to i domorodé kmeny bez uceleného náboženského systému), náboženství maximálně tyto věci:
1. Ukradlo, protože různí rabíni, faráři a imámové to nestydatě vydávají za produkt svých náboženství
2. Pokřivilo (protože zpravidla redukovalo pouze na chování uvnitř náboženské komunity).

Harpyje řekl(a)...

Trestní oznámení na pana Adama B. Bartoše http://vera-tydlitatova.eblog.cz/trestni-oznameni-na-pana-adama-b-bartose-dokument
:-))))

A.S. Pergill řekl(a)...

Kopretino,

Klaus ví, že vstup Turecka do EU == zánik EU ve velmi rychlém termínu.

Mimochodem, té EU, do níž nás ženou především židovští politici, a židovští novináři a politologové o ní píšou lživé oslavné ódy. A zároveň té EU, která podpořila "jasmínové revoluce", z nichž vznikly režimy, kde jsou Židé i křesťané považováni za lovnou zvěř, a která financuje bomby palestinských teroristů a učebnice pro palestinské děti, v nichž je psáno, že Židé jsou křiženci prasat a opic a je správné je vyhubit.
Co tahle EU, která navíc podporuje islamismus nejhrubšího zrna, finálně se Židy udělá, mi není úplně jasné, ale typoval bych si, že většina z nich bude ještě před smrtí říkat něco jako "zlatej Hitler".

Šaman řekl(a)...

Bartošův článek je křišťálově čirý a dokonale vybroušený výplod antisemitismu, jakého se český tisk dopouštěl veřejně v době hnusné Druhé republiky, protektorátu a skrývaně za komunismu.
To s tím prezidentem jsem myslel v nadsázce, obávala se toho má žena a považovala to za chybu. Ale Bartoš a spol. mohou - podle stylu, jaký mají - nakonec za Žida (či židovského míšence či Židy podporovaného či osobu židomilnou - viz Halík) - označit kohokoli. Nakonec i Václava Klause, pravidelně o výročích navštěvujícího Terezín.
Ostatně jednoho židovského prezidenta jsme už měli - TGM.

Harpyje řekl(a)...

Aspergill se opět zamyslel přímo hlavou, a zplodil několik velmi podnětných myšlenek.

Navzdory "nacistickým kořenům EU" jsou to "především židovští politici, a židovští novináři a politologové", kteří "nás do ní ženou". Je to pochopitelné, protože jak je nejpozději od dob Stalinových obecně známo, jsou Židé kosmopolité, vykořenění z vlasti, nevyrostlí z jádra lidu.

Rovněž tak není vůbec si protiřečící, že tito podporují arabské revoluce, islamismus a palestinský terorismus ve jménu falešného humanismu, který je pro Žida typický.

Na Vašem místě bych ale tuto inspirativní úvahu zakončila heslem "Juda verrecke!"

Jakub S. řekl(a)...

Jej! S Věrou T. se znám. S tímhle se musím seznámit!
Může mi někdo shrnout, co je ten neuvěřitelný ABB zač? Věcně, stručně, výstižně? Abych si to nemusel kdovíjak kdovíkde shánět, filtrovat atd.? Su zase špatný, bolí mě oči a točí se mi hlava.

STK řekl(a)...

Většinou s Vámi dost souhlasím* - jenom mě Pergille fascinuje ta vaše jistota, že za tím vším stojí Židé. Vždy si řeknu - jak to tak jistě může ten chlap vědět? Odkud má své zprávy?
Říkám si, jestli nakonec "ti židi" nejsou jenom takový čert na zdi, jako byl pro komunisty "světový imperialismus".

*/ a mnozí mi to mají za zlé - vypadávám svým názorem z toho jejich "ovčanského" a odmítám jejich skupinová nadšení nad tím či oním jevem. Ale právě proto: Moje osobní zkušenost s židy není horší, než s jakýmkoliv jiným gojim - a to třeba i s nynějším rabínem Karolem Sidonem.

Harpyje řekl(a)...

Adam B. Bartoš je "žurnalista", o kterém pan prezident Klaus prohlásil, že je geniální. A pan prezident má, jak známo, vždycky pravdu.
Jeho články se velmi podobají příspěvkům diskutéra Aspergilla.

stk řekl(a)...

Ještě malinká poznámečka: Právě reakce podobného typu, jak mi už nejméně podruhé předvedla Věra Tydlitátová mě drží od Židů (jako celku) v jakémsi uctivém odstupu. Křičí už dneska "Vlk! Vlk!" a až, nedejbože, vlk opravdu přijde, dost lidí jim už nebude věřit.

Šaman řekl(a)...

Z článku vlka Bartoše, který se týkal kritiky Krausova časopisu Kraus. (Časopis není napadán proto, že je blbý, ale proto, že je “pravdoláskařský”, “židovský” a “podvracečský”.)
http://abbartos.wordpress.com/2012/02/11/kraus/
Výběr cintátů z článku provedl už jeden komentátor.

docela výstižně by se dal časopis nazvat i jako “židovský”

Je to časopis exkluzivně židovský. Provokativně židovský. Ostentativně své židovství dávající na odiv

anketa, kde najdete výhradně židovskou inteletuální elitu

Mediální svět je ovládán židovským vlivem

Jakýsi extrakt této židovské žurnalistiky a židovské propagandy

Židovské tiskoviny (určené pro gójímy) většinou ani jiný účel nemají

Židovské tiskoviny neměly nikdy jiný účel, než mystifikovat, zamlčovat, vést propagandu, dělat si legraci z křesťanských hodnot, z národa, útočit na lidské pudy, narušovat morálku, preferovat zvrácenosti a úchylnosti, propagovat revoluci, usilovat o rozvrat, o změnu režimu

Židovská propaganda se nám snaží vsugerovat, že jsme jeden z nejhorších národů

Zrovna od Židů taková kritika ale sedne…

Jak po našem? Po českém? Spíše po židovském

na fotografiích ale nemůžete přehlédnout sedmiramenný svícen a knihu o Kabale v Halíkově knihovně, stejně jako řeči o Freudovi a o židovském šabatu v textu. Jak příznačné. Není ten Halík spíše skrytý rabín?

I ony zapadají do konceptu židovského časopisu

A pěkně po židovsku pokračujeme dál – není to sice pornografie (tradiční to židovský byznys)

Většina z odpovídajících jsou veřejně známí Židé, kteří se pohoršují nad tím, jak se v Česku krade

Časopis plný židovské nenávisti
************
(Konec cintátů z článku předního českého árijce.)
(Můj podepsaný komentář na árijcově blogu "čeká na schválení".)

Šaman řekl(a)...

ASP není antisemita, antikřesťan, antiislamista. On je ochránce lidstva před mimozemšťany, kteří nám sem ta náboženství zavlekli, aby nám zabránili v dobývání vesmíru (u afroameričana Obamy se jim to povedlo dokonale).
Přes zvrácenost svého vědeckého světového názoru nám poskytuje ASP přece jen občas nějakou "přidanou hodnotu" - po odfiltrování bahna a sraček.
Bartoš pouze rozviřuje nenávist, a po odfiltrování nezůstane nic.

Harpyje řekl(a)...

Aspergill je fanatický atheista. A jako každému fanatickému věřícímu, i jemu chybí jakékoli minimum tolerance (nejspíš taky židovský vynález). Odtud ta sebejistota, která působí tak přitažlivě na některé diskutující.

informace řekl(a)...

SOS
Nemohli byste mi vážšní štamgasti helfnout? Já mám večer vystoupit na presentaci jedné knihy nakladatelstvím, ale nemohu nikde najít definitivní oficiální statistiku obětí WWII, jak vojenských tak civilních. Našla jsem už čtyři statistiky, ale všechny udávají jiná čísla.
Kdyby šlo o rozdíly jen ve statisících, ale ony se liší i počtem milionů.
Nemůžu se tam takhle říznout, že budu uvádět hausnumera anebo zas počet snížím.
Děkuju mockrát.

Kopretina řekl(a)...

ABB je kreatura, nacista a připomíná mi to ty protektorátní pronacistické novináře. Kvůli těmto lidem byl umožněn holocaust a jsem si jistá, že by Bartoš s radostí vykonával funkci kápa ve vyhlazovacích táborech, kdyby jen to šlo a psala jsem to pod Šádorůf článek, jedině zbraně Izrael zachrání, odstrašující síla a to nejev vůči Arabům, ale i vůči takovým Bartošům chtějící si zánik Izraele...Za všechno můžou Židé, židovští míšenci a židomilci...A tak si představte Šamane, že možná budeme mít dalšího čistorevně židovského prezidenta...Jana Fischera...Že je něco takového možné?

Kopretina řekl(a)...

A to není všechno..."Praha, nový Jeruzalém"
http://www.prvnizpravy.cz/sloupky/praha--novy-jeruzalem/
Něco tak ohavného, tak odporně nelidského, aby člověk dohledal, z bývalého sionisty vášnivý antisemita, vždyť zastává ještě divočejší názory než-li Semín nebo Bátora a to je co říci...křesťanství...Křesťanský nacismus...Jinak Bartoš útočí na svůj bývalý evangelikální sbor, ze kterého vystoupil, protože ho považuje za sionistický filosemitský a tak, také většina nás evangelikálů sionisty jsme...Poturčenec horší Turka...

Jakub S. řekl(a)...

Ale v takových, velice častých, případech se přece udá rozmezí: Údaje o tomto parametru / množství / počtu se v literatuře pohybují mezi XXX a XXX. E finita, ragazza...

Jakub S. řekl(a)...

JF by nebyla z možných možností ta nejnemožnější.
(Todle bych nechtěl rychle říct jinak. No - písemně by to byla radost. Udělám si to pro sebe. Ale talyjánsky to nechám na jiných - !)

Šaman řekl(a)...

Informace, vždy to budou jen odhady. A rozptyl může být i desítky milionů!

Ztráty podle české Wiki:
Spojenci-Padlí vojáci: přes 14 milionů, Civilní oběti: přes 36 milionů, Celkové ztráty: přes 50 milionů
Osa+ satelity: Padlí vojáci: přes 8 milionů, Civilní oběti: přes 4 miliony, Celkové ztráty: přes 12 milionů

celkem, snad to nespletu: 22 milionů vojáků + 40 milionů civilistů = 62 milionů mrtvých

Považuji to za poměrně přesné, určitě přesnější než vágní poválečné odhady, uvedené např. v knize Antonína Šnejdárka Druhá světová válka (Naše vojsko 1963): "Ztráty bývají odhadovány na 30-40 milionů mrtvých, z čehož nejméně polovina připadá na civilní obyvatelstvo." Dnešní odhady mluví obráceně (viz výše) - dvojnásobek civilistů než vojáků. Někdo uvádí až trojnásobek civilistů! Tak děsný rozptyl je dán nejspíš (předpokládám) z neexistence sovětské statistiky, a možná dokonce i ze zatajování sovětských ztrát komunisty. Také nevím, jestli se statistiky vztahují na ty, co zemřeli hladem, např v obleženém Leningradu.

(Hodné pozoru je, že přes masivní bombardování mělo Německo méně civilních než vojenských obětí. Nejhůře na tom byli civilisté v oblastech, kam šlápla noha německého vojáka…)

(Mezi německými obětmi bylo i 40.000 zastřelených dezertérů z konce války. Zastřelených Němci.)

Ještě pro zajímavost: Československé ztráty (podle PhDr. Vojtěcha Kyncla z Památníku Lidice, Historický ústav ČAV) byly:
12.000 vojáků (včetně letců, partyzánů a povstalců z Českého povstání)
7.500 obětí leteckého bombardování
250.000 ve věznicích a koncentrácích (z toho asi 100.000 židovských obětí)
Jedná se o prokazatelné oběti, známé jménem.

Součet dává nějakých 270 tisíc obětí (dříve se udávalo 360.000, z toho byla většina komunistů:). Desetkrát více lidí u nás zemřelo jako civilisté, než ve válce (boji a za bombardování.)

informace řekl(a)...

Díky, Šamane,
jste kamarád. Já mám čísla, co se pohybují od celkových 48.525.113 (civilisti a vojáci), 54.788.000, 55.317.000 až po 71.090.060 Wikipedia (Joseph V. O'Brien, Dipartimento di Storia – John Jay College of Criminal Justice, New York, NY, USA) a to se všude jedná o celkové světové ztráty propočítané podle jednotlivých zemí.
Merkelová v září 2009 v Gdaňsku mluvila o šedesáti milionech.
Asi budu citovat Merkelovou s dodatkem, že pořád ještě nemáme konečná data. Alespoň pochopí, co to bylo za masakr.

Šaman řekl(a)...

Nicméně, přes stále nejistá absolutní čísla:
IIWW bývá dnes udávána jako PRVNÍ VÁLKA, PŘI KTERÉ ZAHYNULO VÍCE CIVILISTŮ NEŽ VOJÁKŮ.

Jakub S. řekl(a)...

Ale pí Merkel o tom přece, prokrista, zcela jistě nepochybuje - !! No ták... to snad nejni pravda. Porád a porád.

A.S. Pergill řekl(a)...

Informace,
protože o demografii a statistikách něco vím, tak hlavní problém dělají odhady zvýšené úmrtnosti civilního obyvatelstva (které bylo podvyživené a řada infekcí i neinfekčních chorob pak probíhá hůř a s vyšší pravděpodobností úmrtí, a ještě s tím, že některé infekce jsou charakteristické pro strádající obyvatelstvo - např. skvrnitý tyfus). Byla i zhoršená dostupnost lékařské péče a smrtí končily i případy, jaké se před i po válce dařilo řešit. Válečné události byly spojeny i s vlnami sebevražd. Přitom se jedná opravdu o odhady, kdy různé metody dávají různé výsledky.
Někteří demografové do ztrát způsobených WW2 zahrnují i pokles očekávané porodnosti (což pro SSSR dává vyšší číslo, než byl počet padlých na frontě), opět se jedná o odhady, navíc znejistěné tím, že populace byla zatížena demografickou ozvěnou první světové války (v důsledku jejího odeznívání paradoxně šla porodnost v protektorátu nahoru). Ta demografická ozvěna znamená, že porodnost lítala během několika let až o desítky procent a byla velice ovlivněna např. průměrným sňatečním věkem (který kolísá taky a jeho možný pohyb v případě neexistence WW2, to je na věštění z kříšťálové koule). Porodnost mohla zase naopak zvýšit horší dostupnost antikoncepce.
Takže skutečně, pokud se bude chtít zahrnout opravdu vše, tak tam bude nejistota v desítkách procent, v závislosti na tom, co vše se do těch ztrát zahrne a jaká metodika odhadu se na jejich jednotlivé složky použije.

informace řekl(a)...

Díky Vám všem,
já tam nebudu rozdmychávat nějaké spory kolem kancléřky a kolem Německa. Mám za úkol uklidnit rozžhavené diskutéry, protože předvídají, že by si mohli vlítnout do vlasů it. iredentisti (SdL v malém) se zástupci Svazu partyzánů. Jestli se zítra neozvu, budu asi v nemocnici.

Jakub S. řekl(a)...

Vydržať, Eržika, vydržať! Říkejte si: Jsem-železná-lady. Jsem-železná-lady. Sem-klidná-sem-klidná-hergotjásemklidná!!!

Větší vlastenec řekl(a)...

Božínečku, vážená paní Harpyje !
Jen ji nechte, ať si píše dle chuti a letory.
Já ji přímo VIDÍM : Při psaní svých zanícených až horečnatých textíků co chvíli pohlédne vzhůru, odkud ji sleduje sám tzv.bůh, bůh evengelikálů a židů. Pak opět chvíli ťuká, hlava nehlava, písmeno nepísmeno. Nehty si drásá šat, hruď i tvář, občas vydá vítězný skřek, pak počne nábožně pět izraelskou hymnu ...

No nic.
Hezký den přeji.

Kopretina řekl(a)...

VV, Vy ani nikdo mě nemůže znechutit, stát se bytostí zvanou loser můžu jedině tehdy, bude-li postoj odpůrců, ne-li nepřátel silnější, než ten můj. Já alespoň něco dělám, dávám ruku k dílu a to se cení...
VV, chcete si zazpívat hebrejskou píseň, tak zde si zazpívejte
Aninu Malkenu
http://www.youtube.com/watch?v=_WKFkNDwGhk&feature=fvwrel
Nazpíval ji i náš umělec Karel Gott a vzal si na sebe u Zdi nářků kypu...

Harpyje řekl(a)...

Ale no tak, un peu plus de contenance, Vlastenče, je vous prie.
Copak Sukhot, ten začne až v říjnu, ale dnešním dnem začíná vrcholit masopust, zde zvaný Fasnet. Tzv. švábsko alemanský masopust. Je to velmi malebná záležitost, která přitahuje četné turisty, hlavně do Schwarzwaldu. V jeho zimních kulisách jsou průvody tradičních masek velmi působivé.
Před chvílí mi jeden silně podroušený karnevalista, který si to šněroval uprostřed vozovky, málem spadl před auto. :-))) Měl tzv. "Schlagseite", nevíš náhodou Jakube, jak se to přeloží do češtiny?

Tohle je teda vrchol, Šamane! Jako ověřovací heslo jsem měla před chvílí arabská písmena!

Kopretina řekl(a)...

Jó VV, chcete-li si zazpívat hebrejskou píseň vzdávající hold Jeruzalému...Nazpíval ji Paul Wilbur

http://www.youtube.com/watch?v=TbxlKVzNUm4&feature=related

Harpyje řekl(a)...

ŽELEZNÁ JANA

se chce stát prezidentkou. Nepřipustí nadvládu Bruselu nad Prahou!
"Budu chránit a prosazovat národní zájmy a zájmy občanů proti všem cizákům a agentům Bruselu", pravila česká Jehanne la Pucelle.
A běda těm, z ráje naší domoviny odplíživších se Kainů … Ne, ti nejsou česká krev!

Kopretina řekl(a)...

Harpyje, přála bych si, aby se českým prezidentem stal Přemysl Sobotka, slušný člověk, sionista, ale není veden duchem primitivního antiislamismu...A jestli se však stane českým prezidentem Jan Fischer, tak Adama klepne pepka...Žid českým prezidentem...no bojím se toho, co na to EUportal...Semín o něm řekl, že je to člověk, který neslaví Ježíška, ale Mojžíška...No to jsem nevěděla :-) , děkuji, nevěděla jsem, že hlavní bytostí judaismu je Mojžíš a to jistě neví nikdo z náš, to ví jenom Mgr. Michal Semín, ředitel Institutu svatého Josepha, redaktor katolického časopisu Te Deum (bojující hrdinně proti všem heretikům a schizmatikům)

Kopretina řekl(a)...

Harpyje, přála bych si, aby se českým prezidentem stal Přemysl Sobotka, slušný člověk, sionista, ale není veden duchem primitivního antiislamismu...A jestli se však stane českým prezidentem Jan Fischer, tak Adama klepne pepka...Žid českým prezidentem...no bojím se toho, co na to EUportal...Semín o něm řekl, že je to člověk, který neslaví Ježíška, ale Mojžíška...No to jsem nevěděla :-) , děkuji, nevěděla jsem, že hlavní bytostí judaismu je Mojžíš a to jistě neví nikdo z náš, to ví jenom Mgr. Michal Semín, ředitel Institutu svatého Josepha, redaktor katolického časopisu Te Deum (bojující hrdinně proti všem heretikům a schizmatikům)

Jakub S. řekl(a)...

No to je z řeči námořníků - když má loď Schlagseite, tož má trvalý náklon, že. A takový slavič potom, po našem, nedrží balanc, chodí šejdrem, bere mu to roha... Stejně: u nás jsme poetičtí aji v tomhle - pije jak duha. Talyjáni? - come una spugna = jako houba! Mořská, jasný? Plastické jak trhavina. A jak k tomu přijdou Dáni a Vlámové, chudáci, že jsou přísloveční? Švédi a Norové, když můžou, chlastají víc, ne? A snad aji flámujou.
Šejdrem - další záhadné slovo.
ŠAMANE! S TĚMA SLOVAMA TO SE MYSLÍ VÁŽNĚ?!

Harpyje řekl(a)...

Boit comme un trou, säuft wie ein Loch.
Heute blau und morgen blau und übermorgen wieder,
ich bin dein und du bist mein, und froh sind unsre Lieder.
Au frontibus, au ninsibus, Au mentibus, au ventribus, Au sexibus, Aglouglouglou
Il est des nôtres, il a bu son verre comme les autres, C’est un ivrogne, il a bu son verre comme une charogne !
Vive l´amitié franco allemande!
:-)))

A.S. Pergill řekl(a)...

Kopretino,
je tu jeden potenciální průšvih. Před pár měsíci na NP kdosi (na jméno si nevzpomenu, ale většinou píše oslavné ódy na Izrael, takže bude buď Žid nebo alespoň váš souvěrec) napsal, že každý Žid, ať se narodí kdekoli na světě, tak má automaticky izraelské občanství. A faktem je, že řadu ústavních (naprosto správně) nemohou zastávat cizí občané. Ono je to logické, mohli by se dostat do střetu svých občanských identit. (Takovéto ustanovení mají prakticky všechny demokratické státy.) Pokud je tahle téze pravdivá, a tvrdil to dost suverénně, tak je to dost průšvih protože dříve nebo později to na něj někdo vybalí.
Já bych Jana Fischera nevolil, ale ne proto, že je Žid, ale proto, že dělal kariéru u komunistů a teď dělá náboženského horlivce (a je mi šumafu že chodí zrovna do synagogy; kdyby chodil do mešity nebo do kostela, viděl bych to naprosto stejně).

Kopretina řekl(a)...

Podívejte Pergille, ano, každý Žid má podle izraelské ústavy právo na návrat, svatá pravda, ale má-li Žid občanství americké nebo české, tak to nemůže být překážkou vykonávat jakoukoliv funkci...Být "potencionálním Izraelcem" nemůže být důvodem k diskriminaci...

A.S. Pergill řekl(a)...

Harpyje,

1. Někteří z těch politiků a publicistů se k židovství nebo židovským kořenům aktivně hlásí, opravdu není potřeba prolézat nějaké "seznamy utajených Židů". A netají se s tím že by nás viděli hluboko a nevratně zaintegrované pod EU.
2. To, že EU podporuje teroristické organizace palestinských Arabů, je prokazatelný fakt. I ty učebnice svého času způsobily dost pobouření.
3. To, že EU podporovala islamofašistické vzbouřence v Libyi a Egyptě a že tam dnes vládnou režimy pro nemuslimy daleko nepřátelštější než ty svržené, je také neoddiskutovatelný fakt.

A že nás Židé tedy ženou do područí pseudostátního útvaru, který je silně antisemitský, to z toho prostě logicky plyne.
Dnes ráno jsem měl, ve stavu mezi spánkem a plným bděním, opravdu velice ošklivou vizi, v níž figurovaly pod tlakem EU budované výroby "bionafty" a stanice na bioplyn. Byla opravdu hrozně hnusná, do podrobností raději nebudu zacházet, a i teď večer z ní mám nepříjemný pocit až strach.

«Nejstarší ‹Starší   1 – 200 z 228   Novější› Nejnovější»