neděle 26. září 2010

Bitva pod Vyšehradem

Tak už to tu máme: Zničená auta, rozbitá okna, hořící barikády, ranění lidé. Levicoví teroristé zaútočili v Praze na symboly západní civilizace. (Právě před 10 lety.)


26. září 2000 to kolem poledne v Sokolské ulici na novoměstské straně Nuselského mostu vypadalo ještě jako na nevinném karnevalovém průvodu. Dav několika tisíc lidí postával, posedával, polehával, pokřikoval hesla, většinou italsky. Socialismus ano, kapitalismus ne. Bubny duněly, stupňovaly rytmus i řev. Re-vo-lušn! Dav ječel, skoro jako při fotbalovém utkání či Hitlerových projevech. Ale našla se i zákoutí se zádumčivou flétnou. Dojem karnevalu umocňovala sádropapírová figurka strýčka Sama a různobarevné balónky s nápisem "Liquidate IMF & WB". Dokonce i cosi jako alegorický vůz se zde nacházelo.

Demonstranti nežádali dialog. Kladli požadavky: Odpusťte všechny dluhy, zrušte Mezinárodní měnový fond, zrušte Světovou banku! Pryč s kapitalismem!

Náměstíčko přímo před mostem bylo prázdné, aktivisté zde polehávali a močili do křoví. Položili si na zem transparenty upevněné na bytelných latích. Świat dla ludzi nie dla zysku, na nich měli napísáno. Na různých transparentech v různých řečech, ale všechny ty transparenty byly upevněny na solidních latích. Na zemi se povalovaly stovky lístečků marxleninské komunistické strany Turecka s frontou tváří velikánů. Na lístečcích hrdě hleděli Marx, Engels, Lenin, Stalin a Mao. I kubánská vlajka nad demonstranty pyšně zavlála.

Nuselský most byl zašpérován hradbou policajtů a jejich techniky. Kolem ní stovky fotoreportérů a kameramanů. Ti nejagilnější vyšplhali až na lampy veřejného osvětlení. Od policistů se linulo hlásání "Občané, vaše shromáždění je v rozporu se zákony České republiky. Jménem zákona vyzýváme svolavatele k jeho rozpuštění." Česky, italsky, anglicky, španělsky. Jakási postarší antiglobalizační túristka hrozila francouzkou holí a volala "Šprechen sí dojč!" Jiná madam volala anglicky, že to je její svoboda, chodit si po mostě, kam chce. I mírumilovný vozíčkář se tu projížděl se svou kamerou.

Těsně u policejních zátarasů bylo tvrdé jádro demonstrace - 200 až 300 vycvičených bojovníků. Za nimi byla silnice prázdná - až po 200 metrech křepčil a polehával onen karneval. Chtěl jsem prázdnou ulici přejít, ale nepustil mne kordon španělsky mluvících borců. (Jak v únoru 1948!) Pochopil jsem, že udržovali ústupovou cestu útočícím bojůvkám. Útočníci napadali čelo policejního kordonu, rozebírali zátarasy a odvlékali je pryč. Občas byli poprášeni lehkým plynovým útokem.

Jednalo se o členy Ya Basta!, které pozvala iniciativa INPEG v počtu asi 1000. Viděli jsme to "nenásilí". Vládní zmocněnec Zdeněk Hrubý se nechal večer v televizi ukecat k vyjádření, že "agresívní skupiny rozbíječů nemají mnoho společného s protestujícími". Protestující nemají s násilníky společné "něco", ale mají společné vše - tvoří plánovaný 90% kontingent celého útoku! Průvod na magistrále na sebe vázal největší část policejních sil na Nuselském mostě, zatímco nečetní Lakedaimonští museli uhájit své Thermopyly v Lumírově ulici sami! Naštěstí neměli útočníci dost sil ve třetím průvodu, který šel odzadu od Pankráce. Ale ani policisté zde neměli mnoho sil - přesto obratným manévrováním uchránili svůj úsek. Stačilo ještě tak dvacet vycvičených aktivistů, aby tudy demonstranti "nenásilně" pronikli až k Pakulu.

Hodní demonstranté v Sokolské nesli pouze velké čtverce papírových transparentů na dřevěných žerdích obdélníkového průřezu asi tak 7,5x2,5 cm a asi metr dlouhých. Coulové latě. Stovky stejných latí. Strašně nepohodlné k nesení a předimenzované na ty transparentíky. Pak jsem ty "žerdě" viděl v akci - prohlédněte si fota v tisku. Náhle z nich byly bicí hole. Teprve poté jsem pochopil pokojného demonstranta, který si v mírovém průvodu nesl hned dva transparentíky - v každé ruce jeden. Proto je taky tolik papírového nepořádku po nich vždycky - musejí si ty transparenty sundat, když chtějí vyjádřit, o co jim vskutku jde.

Tři hodiny (asi 12:00 - 15:00) policie na Nuselském mostě opakovaně vyzývala ne demonstranty - ale svolavatele, aby nezákonou akci rozpustili. Žádný ze svolavatelů se tak ani nepokusil učinit! Ani žádné právní hlídky se nad porušováním zákonů ze strany aktivistů nepohoršily. INPEG by měl být předložen účet minimálně za škody na vinohradské straně a za blokádu magistrály.


Toto byl růžový, "hodný" průvod. Zatímco laškoval s policií u vstupu na Nuselský most, akční modrý průvod mířil k Pakulu z Nuselského údolí. Ve Slavojově zastavil hlavní dav policejní kordón. Tady hrál na trumpetu jeden aktivista pod černou vlajkou anarchie smuteční pochody i revoluční píseň "Avanti popolo". Zatím útočná skupina pokračovala Lumírovou ulicí. Na úrovni Krokovy je však zablokoval kordon policistů, podpořený dvěma obrněnými vozy a stříkačkami. Modří si nechtěli nechat líbit omezování své svobody pohybu, rozebrali chodník a jali se metat kostkami po policistech, kteří se chránili štíty.

Stál jsem tam na zahradě domu na rohu. Po půlhodině to již bylo poněkud fádní - od spodu pršely na policisty nepřetržitě dlažební kostky vyrvané z chodníku, občas jsem se musel některé uhnout. Vždy tak pět až deset útočníků vyrazilo proti policejní hradbě a házeli kostky, někteří si přišli blíž - ti, kteří rozebrali větší kostky silniční. Ve druhé vlně se zatím připravovalo dalších asi dvacet záložníků. Jedni ustoupili, aby doplnili střelivo, druzí nastoupili k házení a další byli připraveni vystřídat své soudruhy. Policajti se kryli štíty a z hasičských vozů trpělivě kropili útočníky, nikoli vražedně silným proudem. Také je pravidelně zásobovali dělbuchy se slzným plynem.

Kolem 14.45 došlo ke změně situace. Odspodu z Lumírovy ulice se blížila posila asi sta bojovníků proti chudobě. Kryli se kdesi strženými plechovými dveřmi před vodní sprchou a nezadržitelně postupovali. Teprve teď, zhruba po hodinovém nepřetržitém držení pod kostkodlažební palbou, policie zaútočila. Přijela jí k tomu posila Krokovou ulicí. Hoši v helmách a ve štítech začali zatlačovat černorudou gardu dolů Lumírovou i do sadů.

Pak nastoupil druhý sled policistů - bez přileb, který začal řvát na novináře, ať vyklidí "soukromý pozemek", totiž zahradu domu č. 2. Nechápal jsem toho policistu, co křičel na chlápka, který v závětří za domem, jsa oblečen do červené vestičky s nápisem "Press" klofal cosi do svého notebooku. Policajtek k němu přiběhl a z jednoho metru na něj řval: "Okamžitě opusťte soukromý pozemek, jinak proti vám bude použito všech zákonných prostředků." Napadený evidentně nic nedělal, jen klofal. Opáčil, že musí přeci svoje věci zabalit, načež jsme opustili tu zahradu. [BTW 2010: Policajti taky vstoupili na "soukromý pozemek" bez nějakého glejtu, že tak smějí učinit.]

Řadě druhosleďáků to však nestačilo a začala nás vytlačovat Krokovou ulicí dolů, dále od dění v Lumírově. Bylo nás tam asi padesát lidí, z toho tak třicet označených vestičkami "Press". Jeden aktivní policajt vypadal, že nás snad začne mlátit, zarazil ho však starší kolega, nejspíš velitel "zásahu".

Tak to byla jediná skvrnka na práci policie. S těmi hochy v helmách, kteří hodinu trpělivě snášeli soustředěný útok kameny, s těmi se dalo mluvit. Ale pan policajt z týla byl neadvekvátně agresivní - ne na teroristy, na novináře.

Mezitím začala policie zatlačovat všechny demonstranty - i ty, co jen čekali v záloze a zpívali Avanti popolo, panděra rosa. Dav se přesunul podchody pod železniční tratí do ulice Na Slupi, kde zablokoval tramvajovou dopravu. Ulice mezi Vyšehradem a tratí byly ovládnuty policií. Z trati se stala frontová linie. Přes stojící vlak s cementem létaly dlažební kostky, ba i přes projíždějící osobák.

[BTW 2010: Haló noviny o tom druhý den přímo rozkošně referovaly: Cestující vlaku (pod palbou dlažebních kostek) mávali prý na demonstranty a povzbudivě na ně volali: "Držíme vám proti policistům palce!" Skutečná lahůdka dnes již málo vídané klasiky komunistické žurnalistiky.]

Jaromírovou ulicí zatím postupovala policejní artilérie, která dálkovou palbou dělbuchů zatlačovala demonstranty ke křižovatce na Slupi. Zároveň je na své straně trati hnala i Vnislavovou ulicí k Výtoni. Ustupující dav zatarasil Vnislavku snad desítkami barikád z urvaných plotů a uschlých stromků z náspu železniční tratě. A zapálil je. Na Slupi hořela jen jedna barikáda, zato parádně. I tu však policajti překonali. Postupovali opravdu pomalu, spíše zatlačovali. Nevybíhali a nezatahovali demonstranty do antonů. Ti v klídku demolovali zábradlí na slupské křižovatce a vyrobili z nich další zátarasy. Zároveň vzadu za policejním kordonem jiné party rozebírali dlažbu na tramvajové Jaromírově ulici i v souběžných Sekaninově a Oldřichově. Nuselské údolí bylo neprůjezdné. To nejspíš nepochopil řidič dodávky s imperialistickým Plzeňským pivem, který jeda od Vltavy Svobodovou, vjel na křižovatce Na Slupi z boku do plné palby obránců umírajících afrických dětí. Zazmatkoval a jel "bezohledně" dál směrem do Nuslí. (Jak jsem slyšel na některé televizi - jel "bezohledně" v jízdní dráze, místo aby zastavil v dešti kamení). Však byl ztrestán vymlácením oken a poraněním na hlavě.

To už bylo asi 15.45. Školení demonstrátoři systematicky rozebírali ochranná zábradlí, ploty, billboardy, se zkušeným grifem vyjížděli s odpadkovými kontejnery do ulice, kde je vysypávali, případně zapalovali. Pod železničním mostem přes Vltavu, Na Výtoni, stál dav cizokrajných mladých lidí a blokoval veškerou dopravu. Tramvaje nejezdily ani po nábřeží. Nějaký bezohledný automobilista chtěl projet, jeho kapitalistickou stodvacítku však milovníci svobody svobodně a bezelstně zapálili, v pět hodin večer z ní už kapala jen voda. Ještě že ten pivovarník nezastavil!

To jsem viděl a prožil v úterý 26. září 2000 pod Vyšehradem.

Šamanovy poznámky:

1. Poslyšte, mám už za sebou pár demonstrací, kdy už šlo občas o hubu - od liberecké v srpnu 1968, přes Palachiádu a všechny ty předlistopadové - ale něco tak organizovaného jsem ještě nezažil! Všichni demonstranti měli své role. Na jedné straně hoši s plynovými maskami házejí na policajty kamení a Molotovovy koktajly, v pozadí jsou ti hodní, připravení nechat se brutálně zatknout před kamerami televizí. Třeba invalida nebo dívenka s batůžkem, ti jsou opravdu politováníhodní. Ani jsem neměl pocit, že by teroristi, útočící proti policistům se zbraněmi v rukou (ty plaňky, když se z nich strhnul nápis, byly opravdu účinné) - že by projevovali nějakou nenávist. Ne, odváděli pouze profesionální výkon. Ani žádná neobratnost při stavění a zapalování barikád nebyla patrná. Šlo o dobře nacvičenou a dlouhým opakováním zažitou činnost.

2. No, nemyslel jsem si, že budu kdy fandit policii. Přes všechny chyby, které učinila, ji chválím. Všichni zranění - i ti nevinní okolojdoucí lidé, jsou obětmi komunistické špíny, která se halí pod černý šátek anarchie. Jak se natřásal antiglobalista před televizní kamerou, že starému pánovi poskytli první pomoc, když na něj vletěl slzák. Hodní chlapečci mezitím dlouhé desítky minut házeli kamením, dokonce i ti samaritáni s červeným křížem na rukávě!

3. Mám jednu radu pro ze Západu importované odpůrce západní civilizace: Když se vám nelíbí, odstěhujte se třeba do Vietnamu, Severní Koreje či na tu Kubu! Aspoň poznáte onu svobodu reálného socialismu, kterou stále opěvují komunisté. Ale do České republiky už raději nejezděte.

Zlí teroristé odjeli zpět do spřátelené ciziny. Zůstali nám tu jen hodní demonstranté. A vůbec nejhodnější jejich nedílná součást - parlamentní komunistická strana s teroristickou minulostí a hlasitým křikem o demokracii, tišším propagováním předností marxismu-ransdorfismu a společným cílem - likvidací demokratického režimu a restaurování komunismu.

Lidé, nezapomínejte!!!


Psáno v Praze dne 26. září 2000, poprvé vyšlo na Neviditelném psu den nato. (Do textu jsou vloženy i sekvence kurzívou z POZNÁMEK k pražským demonstracím, které vyšly jako samostatný článek 30. září 2000.)

43 komentářů:

STK řekl(a)...

Je to hezká vzpomínka Šamane,
tu na konci republiky ty vaše "pražské záležitosti" kolem MMF vypadaly docela romanticky. Ale křivdili bychom médiím. Protože i tady, 300 km od epicentra dění bylo ze zpráv patrné, že se na straně demonstrantů jednalo o profíky, někým najaté, vycvičené a zaplacené. Byla tu viděl i jistá bezradnost policie - jako by se nějak báli zasáhnout. To způsobily asi ty blonďaté dívenky s culíky a batůžky... ;-)
Jenže: Díval jsem se pak na demošky ohledně brdského radaru - a připadalo mi to dost podobné. Koukám na GreenPiss - no zase to samé. Profesionální (?) horolezci, profesionální transparenty s prostřihy, aby je nenafoukl a nestrhnul vítr...
Spontánnosti v tom nevidím ani ň.

Co se té nedávné odborářské demonstrace týče jsem přesvědčen, že kdyby ji pořádali tihle profíci, vláda by se daleko více zlomila v pase a jeli bychom dál, močálem černým, podél bílých skal... - což by byl průšvih, ze kterého ovšem zdaleka venku nejsme. Prý bude generální stávka státních zaměstnanců. Ale beze mne. Nehodlám svým vnukům připravit "islandskou koupel".

Škoda, že tu se mnou není Moby Dickova Mrtvá kočka. Ta by asi řekla "Řežou pod sebou větev, blbci!"

drak řekl(a)...

Asi bylo nutné abychom si my všichni, včetně naší policie tuto zkušenost zažili. Myslím, že to velice prospělo nám všem, a že teď už všelijakým bojovníkům za lepší zítřky jen tak nenaletíme. Důkazem toho, že jsem se poučili, je i to, že sem ta verbež už nejezdí. Někdy to bohužel trvá o trochu déle, nežli je zdrávo, nežli lidem nakonec dojde kdo je kdo, ale zpravidla jim to nakonec dojde, zaplať pán bůh.

informace řekl(a)...

To byli, Šamane, profesionálové antiglobalistické revoluce. Mezinárodní skupiny, vycvičení, organizovaní, kteří využívali davu blbých demonstrantů, co řvali na policii hesla nebo házeli kamení, zatím co t.zv. black blocks (v černém a protiplynových maskách) ničili a vandalsky rozbíjeli všechno.
Tady zasáhli masově v Janově v 2001 r. na G8, bylo tam pravé peklo, na jedné straně manifestanti chtěli prorazit kordon policie a napadnout palác, kde se konala schůze, na druhé black blocks rozbíjeli všechno, co jim přišlo pod ruku, nadělali tam na 50 miliard škod (to jsem alespoň četla v jednom článku). A pak to nakonec odnesla policie, protože prý bila surově manifestanty. Byly z toho procesy proti policejním funkcionářům a manifestanti z toho vyšli jako mučedníci. Dokonce Amnesty International prohlásila, že v Janově byla pošlapána policií lidská práva.
A nakonec, vrchol vší drzosti, ultralevice začala vytrubovat, že black blocks byli převlečení policajti, že oni, jako ti italští levičáci, jen "mírumilovně" protestovali proti globalizmu.

drak řekl(a)...

STK, 26. ZÁŘÍ 2010 23:12,

Nestrašte, někdo by té bandě státních zaměstnanců a jejich odborářů měl po lopatě a pořádně od plic vysvětlit, že mnozí z nás, kteří ten cirkus na kolečkách zvaný stát živíme, jsme se také museli poměrně dost uskromnit. Některé firmy, pro které pracuji musely propustit 20-40% zaměstnanců a těm zbylým zkrátit platy o 20-30%, nechtělo se jim, ale udělat to musely, klesly jim obraty a nedalo se s tím nic jiného dělat. Chtěly-li přežít, musely prostě a jednoduše pokrátit výdaje, na které nemohly vydělat, kdyby to neudělaly, dnes by tu už nebyly.

S určitým zpožděním se musí uskromnit i stát, protože výše odvodů do rozpočtu prostě klesla a nežli se vrátí na úroveň před krizovým rokem 2008, tak to může ještě poměrně dlouho trvat. Je prostě nutné tomuto poklesu příjmů přizpůsobit i výdaje, bezohledné ignorování ekonomické reality ze strany odborů na tom nic nezmění. Jen tak nějak nevěřím, že by v sobě naše současná vláda dokázala najít podobnou sílu a odhodlání, jako kdysi vláda Margaret Thatcherové, a celou tu neblahou situaci "ustát" a neustoupit nátlaku vyžírků a médií, ale v každém případě jí v tomto ohledu držím palce a přeji úspěch, je to v zájmu nás všech, těch, kdo to platíme ale především.

Možná, že by nebylo od věci založit jakýsi nátlakový občanský spolek daňových poplatníků, který by chodil nakopat zadnice demonstrujícím státním zaměstnancům a jejich a odborářům v momentech, kdy to zjevně přehánějí, tak jako se tomu děje nyní a ještě v momentě, kdy média, která o tom informují, tak žalostně selhávají a někoho, kdo nezná realitu, by to mohlo i přimět k tomu, aby tyto nehorázné vyžírky litoval a soucítil s nimi.

STK řekl(a)...

Tož v podstatě máte pravdu, Draku.
Ale ty výkřiky z privátní sféry "my to všechno platíme" taky nejsou v pořádku. Nelze všechno poměřovat "prvovýrobou". Takový hasič, doktor, policajt - to jsou přece většinou státní zaměstnanci. Ale to, že jsou placeni "skrzevá stát" neznamená, že jsou zbyteční. Nebudou-li, nebude mít kdo hasit, léčit, hlídat. Neříkám, že je každý z nich ekonomický génius, takže mnozí do stávky půjdou. Ale mohou za to, že u nás nejsou jen soukromé nemocnice, soukromí lékaři?
O soukromých policajtech jsem sice slyšel, ale znamenalo to vždy spíše nějakou nezákonnost, než dodržování zákonnosti.
Soukromí hasiči by hasili jen v případě, že postižený zaplatí?
Taktéž pojem soukromá armáda je celkem zprofanovaný.
Snad kromě zdravotníků nemá žádná jiná profese možnost bezbolestně (bez komplexního přeškolení - kdo to ale zaplatí?) přejít k soukromníkovi. Takže "státní zaměstnanci" jsou vydíratelná třída a není se třeba divit tomu, že chce být odřena jen "odsaď podsaď".
Pokud by se totiž nikdo neozval, asi by se našli i takoví, kteří by pod praporem úspor začali sprostě krást do vlastní kapsy.

Můj názor je, že právě z toho faktu tyjí odbory, prodloužená ruka KSČM.

A.S.Pergill řekl(a)...

1. K samotnému WTO a MMF: Jejich role je rozhodně velice pochybná a v řadě konkrétních případů vedla k prohloubení nebo dokonce vyvolání krize.
2. K tomu "smazání dluhů": řada zemí už těmto institucím zaplatila mnohonásobek toho, co od nich dostala. Tyto instituce se v řadě případů chovají jako etničtí lichváři, včetně toho, že se snaží seč mohou zabránit tomu, aby se jejich oběti podařilo dluh splatit, a tím se dostat z jejich moci. Takže výhrady proti nim (a konkrétním lidem v nich) jsou alespoň zčásti oprávněné.
3. Nejsem vůbec přesvědčen o tom, že když se má sejít pár pochybných papalášů, že se kvůli tomu musí zahašprovat polovina Prahy. Mohli se klidně sejít třeba v objektech po sovětech ve vojenském prostoru, kde by nevadili ani oni, ani demonstranti. Zajímavé je, že nikomu z těch desítek tisíc pražanů, kteří trpěli nejrůznější omezení (parkování, doprava, ale i vycházení z domu v určitých hodinách) nebyla poskytnuta sebemenší kompenzace. Kdyby ti papaláši, co se slezli v Pakulu, měli ze svých kapes každému z postižených vyplatit pár stovek (to ze svých kapes zdůrazňuji, ne z našich peněz, co vyberou), tak by asi rychle přišli na to, že se to dá uspořádat v méně problematické lokalitě, případně, že existují prostředky typu videokonference, takže i to slezení se je zbytečné.
Ona tahle akce byla spíš projevem papalášské nadutosti než čehokoli jiného.
4. Policie svou roli absolutně nezvládla. Nechala se vlákat do situace, kdy "mlátila dívenky s baťůžky a invalidy" a na druhé straně právě ono "tvrdé jádro profesionálních demonstrantů" od ní nijak postiženo nebylo. Hlavní vlna zatýkání dokonce přišla až poté, co televizí a zpravodajskými servery prošla zpráva, že jádro Ya Basta opustilo republiku. Pokud by někomu z nich protáhla hlavu olovem, což by pro policejní ostřelovače neměl být problém, tak bych to komentoval, že tak to má být. V reále nakonec policisté, když už "dohřmělo", zatýkali náhodné chodce a čekající na tramvajových zastávkách, kteří bezpečně s demonstracemi nic neměli společného. Na jedné z policejních vyšetřoven se pak ještě po měsíci od "výslechů" těchto "nebezpečných zločinců" našel vyražený zub (identifikovaný na základě DNA). I to je docela pikantní (jak často si asi uklízejí - naskýtá se otázka, zda tam třeba ještě na zdech nemají krev z dob gestapa). Prostě si počínala stejně jako v době "Palachova týdnu" za "staré dobré totality".
Nezájem PČR o organizátory demonstrací skutečně navozoval dojem, že členové Ya Basta jsou cenní policejní informátoři nebo provokateři (třebaže ne místní policie), od kterých raději ruce pryč.

Anonymní řekl(a)...

nooo!!O soukromých policajtech jsem sice slyšel,skutečně soukromou policii má jen ČEZ, armádu a soudy Kočka,hasiče není třeba platit jen čekají až to dohoří, zdraví si raději pro jistotu zaplatím sám,funguje to, když nebudu mít peníze, moje smůla.

Anonymní řekl(a)...

Vážené dámy, vážení pánové
Hypo Real Estate Holding (HRE) http://de.wikipedia.org/wiki/Hypo_Real_Estate je sdružení bank, jejiž manažeři HRE přivedli ke krachu. Německy stát nejprve zaplatil z daní přes 100 miliard EU aby HRE zachránil před úplným kolapsem, a potom HRE zestátnil. HRE manažeři si s drzostí vyplatili ze státního vkladu 150 milionů EU, prý za to jak HRE dobře vedli.
Dalšim přikladem pro dobré vedení je BayernLB http://www.bayernlb.de/internet/de/startseite.ljsp, která je nazývána „Miliardengrab Landesbank” což se dá přeložit jako “Zemská Banka která pohřbila miliardy””.

A takových bank je na světě mnoho.

Výsledkem hospodaření těchto bank jsou bilionové ztráty, obrovská nezaměstnanost, obrovska nespokojenost.

Ve srovnání se škodami způsobených výše uvedenými bankami jsou připlatky vyplácené tak zvaným sockám / nefachčenko / cikánům / atd, a škody způsobené jejich chováním zanedbatelnými maličkostmi.

Mnoho Lásky a Moudra Vám přeje Hledajíci

informace řekl(a)...

G8 v 2009 r. se měl konat na skupince malých ostrůvků la Maddalena na severu Sardinie. Rozhodla to předešlá levicová vláda. Berlusconi to zrušil a přemístil zasedání v posledních měsících do Aquily, která byla v troskách po zemětřesení.
Jeden z důvodů byl, že se tak přispěje finančně k obnově města, ale hlavní důvod byla bezpečnost. U Maddaleny, která byla snadno napadnutelná z moře, by musely hlídkovat válečné lodi, případně delegace by musely na těch lodích i spát, zatímco v Aquile pro hnutí no global nebylo mezi troskami prakticky místo. Zasedání umístil do kasáren a hosty rozváželi do hotelů v horách na Gran Sasso.
Tím hnutí zaskočil, no global neměli čas připravit manifestace (jak psali na svém blogu)a zásahy bojůvek a tak se spokojili tím, že udělali lokální protestní manifestace ve velkých městech, kde je policie snadno zvládla a pár jich zavřela.
No global mají už předem vypracovanou taktiku a policie se s jejich útoky těžko dokáže vypořádat.

Anonymní řekl(a)...

Milý draku, sice jsem neprotestoval, už nejsem státní zaměstnanec, ale plně je chápu a jsem na jejich straně. Škoda že nepřijdete nakopat do té zadnice mojí maličkost. Mám dost značné zkušenosti s tím, jak kopat, a to nejenom do zadnic a rád bych je zase obnovil svůj grif. I nehorázný vyžírka musí kupodivu živit svoji rodinu.

barbucha řekl(a)...

Oni ti "státní zaměstnanci" a soukromníci jsou poněkud na jedné lodi...tak přijde-li doktůrek/sestřička (abychom nemluvili o úřednících, nevytvářejících kromě buzerace občanů nic kloudného) ne o vylhaných 10, nýbrž třeba o 40% svého příjmu - podle nových tabulek - bude muset zásadně omezit spotřebu. A pravděpodobně zrovna u těch "soukromníků".

drak řekl(a)...

STK, Anonymnímu a dalším (1):

Račte mi pánové prominout, že se opovažuji vyjádřit svůj názor v momentě, kdy si odborové organisace státních zaměstnanců s nehorázností jim vlastní odmítají uvědomit, že naše ekonomika není v dobrém stavu a nutí nás všechny pokračovat v neblahém trendu zadlužování státního rozpočtu a to i za situace, kdy je z litevského, maďarského, řeckého a dalších příkladů jasné, že je to nadále neúnosné. Prachy došly a musí se s tím prostě něco dělat.

Není tedy na pořadu dne otázka zda se musí dělat škrty v rozpočtu, nebo ne, dokonce je rámcově jasno i v tom jak musí být veliké, je jen otázkou jak velké budou v tom či onom resortu a jak konkrétně se v něm projeví. Odborové organisace jsou přizvány, aby se na toto procesu podílely a mohou svou prací přispět k tomu, že ty dopady budou pro zaměstnance státu sociálně co nejměkčí, ale to je asi tak vše, co mohou udělat. Je z jejich strany omyl, domnívat se, že na tom něco změní nějaké demonstrace stávky a podobné nesmysly, leda, že by tito zaměstnanci stávkujíce nadělali méně škody, nežli tím, že dochází do zaměstnání a pracují, protože mnozí z nich pracují tak, že by bylo lépe, kdyby nedělali pokud možno vůbec nic.

Co se státní sféry týče, tak s ohledem na rozsah není možné popsat co si o ní o celé myslím, ale krátce vzato:

Proti práci hasičů a zdravotní záchranné služby nemám v podstatě námitek, tak jak mám možnost pozorovat, tak plní svou funkci dobře.

Horší je to se například se zdravotnictvím, protože ministr Heger říká, že cca 20 procent peněz ve zdravotnictví je vydáváno neefektivně. Domnívám se, že je to ještě docela střízlivý odhad, protože toto je odhad, který se týká německého zdravotnictví, v tom našem to odhaduji na 30-40%. Nemáme tady uspokojivě dořešeno, co je standardní péče a na co by se mělo připlácet, což je cca po 20 letech po listopadu 1989 docela ostudné, ale ono není divu. Doktoři byli vždy dobře organisovaní a dovedli si poměrně tvrdě prosazovat své zájmy, a za situace, kdy naše média, která podporují změny a reformy jen v momentě, kdy žádné nehrozí, jakmile se najde někdo, kdo by byl ochoten je byť jen v náznaku učinit, tak se okamžitě přidají k oposici, je tařka nemožné cokoliv prosadit. Připadne Vám normální, že jsme za 20 let po listopadu měli cca 20 ministrů zdravotnictví? Není už náhodou konečně na čase jednoho rozumného "podržet" a nechat ten "Augiášův chlév" zvaný české zdravotnictví konečně zreformovat v něco normálního?

Zdravotnictví není jediným resortem, který není v pořádku, naše armáda snad neprovedla jediný nákup techniky, materiálu či služeb, který by nebyl přinejmenším podivný. Její užitek je přitom velice sporný, tedy až na zásahy při povodních.

Naše ministerstvo vnitra, má na svědomí kupříkladu projekt datových schránek. Stálo to řádově miliardy. Já osobně považuji tento projekt z hlediska jeho zabezpečení za velmi málo důvěryhodný. Jeho užívání je ze pro právnické osoby ze zákona povinné, což pokud vím, nemá zatím obdoby nikde na světě. Fakt, že to zabezpečení není v pořádku v kombinaci s jeho povinným užíváním považuji za velmi neblahý a hrozící v budoucnu soudními spory o náhrady způsobených škod.

drak řekl(a)...

STK, Anonymnímu a dalším (2):

Práce policie, která když se Vám vloupají do auta, tak se ani nechce podívat na záznamy z kamery, která v ulici je. Otázky: "Nač tu kameru v té ulici vůbec máme? Za co je vlastně platíme?" Na to aby nic kloudného neudělal, nemusí ke mě jezdit služebním autem a nechat mi tam čekat, stačí, když mi do telefonu řekne, že nic dělat nehodlá a já tam aspoň nebudu zbůhdarma zbytečně tuhnout. Ušetří se tím přinejmenším můj čas jeho čas, za auto a za naftu či benzín.

Zkrátka a dobře, efektivnost a výkonnost toho, čemu říkáme státní sektor je mizerná, je to spíš v mnoha případech černá díra na peníze do něj vložené. Z tohoto důvodu mi připadne naprosto nehorázné, že zrovna policejní odbory mají tu drzost se ozývat tak hlasitě a tak naléhavě, zrovna z jejich strany je to naprostá nestydatost a nehoráznost. Až budu mít pocit, že pro mne ten státní sektor dělá také něco užitečného, vyjma toho, že mi odčerpává značnou část mých příjmů, se kterou navíc hospodaří špatně a prapodivně, tak mi také určitě nebudou vadit případné protesty státních zaměstnanců a jejich odborů v případech, kdy jim půjde o peníze. Za dané situace to ale považuji za nestydatost a nehoráznost.

Když se nám sníží v domácnosti příjmy, tak:

a) nezaplatíme dětem jazykovou školu, nebo

b) vybereme si skromnější dovolenou a nebo

c) na žádnou dovolenou nepojedeme.

Něco podobného my normální lidé čekáme i od zaměstnanců veřejného sektoru, který ať už si to oni chtějí uvědomit nebo ne, je součástí české ekonomiky v tom stavu, v jakém ona teď je a není možné od ní očekávat, že bude schopna vložit do veřejného sektoru více prostředků, nežli momentálně může. Veřejný sektor tedy bude muset vyjít s tím, co dostane, tak, jako to umí každá normální česká domácnost.

barbucha řekl(a)...

Milý draku, ad Vaše: "Doktoři byli vždy dobře organisovaní a dovedli si poměrně tvrdě prosazovat své zájmy...tak se okamžitě přidají k oposici, je tařka nemožné cokoliv prosadit."

Co byste chtěl prosazovat vůči VZP, která je stále hlavním partnerem, rozhodujícím a určujícím (podle pofiderního klíče) kolik za co, za jaký výkon?!
V situaci, kdy VZP na nutných výkonech šetří a zbytečné naopak proplácí, nemůžete vinit zdravotnictví z rozhazovačnosti...Co se standardů týče, je míček opět na straně VZP. Z pochopitelných důvodů (prakticky každý rok je před volbami a provázanost "kádrů" je značná) tyto nebudou nikdy definovány.

Anonymní řekl(a)...

Život člověka naučí, že vše na tomto světě přináší zklamání, pouze Bůh ho nezklame když se plně k Bohu obrátí. Zklamání není způsobené zlou mocí, která člověku nic nepřeje a vše kazí. Celé lidstvo je neustále zklamané, protože touží po věcech které nemůže mít. A i když je dostane tak tyto věci jsou pomíjivé a lidstvo je ztratí. Anebo tyto věci nesplňují očekávání a proto lidstvo neuspokují. Pouze obrácení se k Bohu je jedinou pravdou v životě. Indicky myslitel a mystik Sri Aurobindo

Ferdinand (clown) řekl(a)...

Bůh tady, Anonyme, asi není. Jenom větší či menší šamani, kteří nám, bloudícím, prskající smolnou loučí, která může každým okamžikem prsknout naposledy ukazují cestu nebezpečnými temnotami života, temnotami, plnými černých děr a studeného, lepkavého, bezedného bahna...

Anonymní řekl(a)...

Pane Ferdinande
Bůh je, jenom lidé si myslí, že ho nepotřebují, že na vše jim stačí jejich rozum. Lidé, kteří si myslí že Boha nepotřebují jsou nejprve smutní, potom se pokouši smutek zahnat různými zábavami, a nakonec okolo sebe házejí bahno, temnotu, černé díry. A stahují do těchto černých děr i jiné.
Já jsem si také dlouhá léta myslel, že si pomocí kariery vytvořím vysoké konto, které mi umožní jezdit po celém světě. A za pár minut mě vždy radost přešla, a byl jsem zase nespokojen sám se sebou, což mě hnalo na dalši cesty a zábavy. A čim vice jsem měl materiálního bohatství, tím vice jsem měl strach že se ztratí, tím více jsem byl nespokojený sám se sebou.
Nedokáže-li člověk najít Lásku, Štěstí, Spokojenost a Mír ve svém srdci, je největši chybou je hledat jinde.
A Láska není divoký sex jak si mnoho lidí myslí a hledá. Štěstí není vyhrát v sazce miliony, a rozházet je v divokých zábavách.
Já jsem našel Lásku ve svém srdci, a s tím přišlo i Štěstí, Spokojenost a Mír.
A na začatek Vám doporučuji něčtěte příliš články typu Bitva pod Vyšehradem, ty stahují lidi do černých děr.
Přeji Vám mnoho Lásky a Moudra Hledajíci

drak řekl(a)...

barbuchovi, 28. září 2010 0:38

Víte, to je zhruba to, co mám na mysli. Když je tady 20 let po listopadu 1989 pořád ještě takový zmatek, a tolika zmetků v legislativě a veřejném životě obecně, tak se nedivte, že mi připadne ze strany státních zaměstnanců a jejich odborů nestydaté a nehorázné, když požadují zachování jejich stávajících příjmů v momentě, kdy příjmy státu klesají, a navíc vědouc, že částečně vinou špatného hospodaření mnohých z nich, byly výdaje státu do investic zbytečně vysoké. Mnohé rodiny činné v privátní sféře zůstaly na podpoře, tedy naprosto s minimálními příjmy a mnohé se musely uskromnit o 20-40%, nadšení z toho nebyli, ale takové nehoráznosti jako od státních zaměstnanců a jejich odborů, kterým nejde pod nos průměrná redukce výdajů o pouhých 10% jsem od nich neslyšel.

Naší rodině se také oproti předkrizovému roku 2007 zkrátily příjmy cca o 25-30%, ale dopravu u Strakovy akademie kvůli tomu blokovat skutečně nehodláme. Adekvátně snížíme výdaje, tam kde to bude možné, na druhé straně zvýšíme úsilí tam, kde to má smysl, a život půjde dál. Tím se totiž liší přístup rozumných a pragmatických lidí od demagogů.

drak řekl(a)...

informaci, 27. září 2010 13:19

O panu Berlusconim si nedělám žádných iluzí, určitě to není žádný svatoušek a řekl bych, že to bude pěkné kvítko. Na druhé straně se mu nedá upřít inteligence, vtip, rozhodnost, vůle a vytrvalost a mnohé další povahové rysy a vlastnosti, které má a které tak dobře uplatňuje v politice.

To, co předvedl s tím zasedáním G8, byl z jeho strany brilantní tah. Organizátoři podobných akcí by se z toho měli ponaučit a vhodným způsobem aplikovat něco podobného a vždy ty grázlíky plundrující města zaskočit tak, jako se to povedlo panu Berlusconimu, a ne se nechat zaskočit tak, jako se to podařilo naší policii zde, v roce 2010, která teď tak dojemně pláče nad svým, podle mého jedině po zásluze, pokráceným rozpočtem.

A.S.Pergill řekl(a)...

To drak:
Nedávno jsem pochoval dva příbuzné v Německu a mohu zodpovědně prohlásit, že německé zdravotnictví je totální shit.
V obou případech šlo o těžké zanedbání a prošvihnutí počátečních stádií nádorového onemocnění, jaká se u nás stávají jen naprosto výjimečně (a jen v případě, kdy dojde k porušení předepsaných nebo alespoň široce zavedených postupů).
Je ovšem jasné, že rutinní diagnostika nádorových markerů u definovaných podezřelých případů něco stojí, zatímco čekání "co se s toho vyklube" nestojí nic a i následná léčba je zpravidla levnější (a netrvá dlouho). A pokud se navíc jedná o důchodce...

informace řekl(a)...

Nevím,jak funguje zdravotnický systém v Německu, v Itálii jakž takž funguje ve střední a severní Itálii, ne jihu je to špatné, právě minulý týden tu byly skandály s porodnickými klinikami na Sicilii.
Každý region spravuje svůj systém sám, sám si organizuje systém nemocnic a služeb a své výdaje. V devětadevadesátém roce tu při reformě zdravotnictví zavedli t.zv. lékařskou činnost intra moenia, to znamená, že nemocniční lékař může provozovat soukromou praxi v nemocnici a část výdělku nemocnici ponechává za poskytnutí místností a přístrojů. Výsledek je, že všichni lékaři nutí pacienty k soukromé placené asistenci a ne veřejné zdarma. A to platí i pro laboratoře. Následkem toho se musí na léčení a na laboratorní testy zdarma čekat měsíce v pořadníku, zatímco při placení vezmou nemocného hned. To byla velemoudrá reforma levice, která ještě víc prohloubila rozdíly mezi těmi, co na to mají a mohou se jít léčit do soukromé kliniky nebo soukromě ve státních nemocnicích a klinikách a těmi, co na to nemají a tak musí čekat třeba sedm měsíců na radiografii, i když je tu podezření, že mají třeba nádor.
Levice nemyslí vždycky na zájmy všech, ale hlavně na své volební. Ten zákon byl taky ústupkem protestům lékařů, kteří se vzbouřili, když ministr chtěl, aby lékaři optovali mezi státními a soukromými klinikami. A tak jim poskytl možnost vydělávat navíc prováděním soukromé praxe přímo v nemocnici. Výsledek toho kompromisu je tenhle paskvil.

informace řekl(a)...

Draku,
o Berlusconim by se dalo moc diskutovat, ale ve srovnání s levicovou vládou je to pravý obr - zastánce národních zájmů. Bůh nás chraň před novou levou vládou. Ta snad má v hlavě jen piliny,

A.S.Pergill řekl(a)...

IMHO zdravotnictví kdekoli na světě musí být podfinancované, vzhledem k existujícím možnostem. Problém našeho zdravotnictví spočívá v tom, že se vám dostane lepší péče než v mnoha starých zemích EU, ale za tu cenu, že ji vykonávají mizerně placení a přetížení zdravotníci (mizerně placení vzhledem k době pracovní doby, odpovědnosti i ceně materiálů a prostředků s nimiž manipulují - za ty peníze, co dostane chirurg za náročnou operaci, by si soudce nebyl ani ochoten přečíst spis). Přitom pauperizace zdravotníků se jednoznačně obrací proti společnosti: Protože zdravotníci nemají dost peněz, nekupují si a nepředplácejí odborné časopisy, ty žijí z inzerce a "zpívají píseň toho, koho chleba jedí", tj. prosazují zájmy nikoli odborné ale svých významných inzerentů (= co nejdražší léky, instrumentálně co nejnáročnější postupy, co nejvyšší spotřeba co nejdražších materiálů). Případně se zdravotníci stávají účastníky "odborných" konferencí placených farmaceutickými (apod.) firmami, kde jde o to samé (ty už infikovaly i povinné vzdělávání lékařů, požadované lékařskou komorou). To se, pochopitelně, promítá do ceny zdravotnictví, nedostatek financí se opět sanuje podfinancováním zdravotníků a kruh se uzavírá.

Anonymní řekl(a)...

Zajímavé záběry z bojů na mostě se stále dají najít na Britských listech,http://www.blisty.cz/art/32153.html, Kateřina Jaques v davu demonstrantů, je zajímavé, jak dovedně se většina českého tisku těmto Pigulovým snímkům dokázala vyhnout.
Jiří

STK řekl(a)...

Pro A.S.Pergilla:
Problém prodejců "rotačních uňuchadel", t.j. těch, kteří se snaží prodat co nejdráže není jenom u lékařů. I když tam je to jev poměrně nebezpečný, když se zapomene na to, co má ten nebo onen specialista vlastně dělat. Začíná se pak jen obchodovat s péčí a zapomíná se léčit. (I když, pravda, lékař léčí, ale Bůh uzdravuje ;-)

Znám firmu, která dodává předražené scénické zařízení do divadel takovým způsobem, že její majitel se vtírá - ne těm divadelníkům, ale dva roky před akcí hlavně jejich zřizovatelům - tedy těm, kteří drží v ruce kohoutek od penězovodu. Když dojde k "výběrovému řízení" vybraná firma nutně vyhrává a uživatel, divadlo k tomu už nemůže cokoliv dodat. Odborná stránka a skutečná potřeba jsou nerozhodujícími parametry. Ceny jsou stanoveny zcela náhodně (500%-ní předražení není žádnou výjimkou), aparatura se obvykle dodává jako "sada", "sestava" nebo "set" proto, aby ceny jednotlivých komponentů nebyly vidět a nebylo je možné srovnávat. Dodávka bývá hypertrofovaná a typově zastaralá, takže se dá počítat s potřebou brzkého upgrade. Vydělává soukromník a jeden nebo dva úředníci na magistrátu.
Finito.
U bílých plášťů tomu bude, předpokládám, velmi podobně.

A.S.Pergill řekl(a)...

Problém není ani tak s lékaři, jako s tím, že silně centralizovaná medicína má možnost vnucovat pacientům určité konkrétní léčebné postupy a jiné naopak zakazovat (dokonce i v situaci, kdy jsou pacienti ochotni si je zaplatit sami). V takovém případě stačí mít obšancovaných pár papalášů v centrálních orgánech (ministerstvo, LK), které stanovují "závazné postupy", včetně pořadí, v jakém budou (beznadějným) pacientům podávány léky (o to je dost boj, ti na prvních místech vydělají nejvíc). Situace už jde tak daleko, že se nyní centrální orgány EU snaží dostat mimo zákon léčbu bylinkami (pochopitelně ne tak "nápadně", ale každá bylinkářka by si musela pro každý čaj udělat atesty stejné, jaké dělají mamutí firmy pro léky - za desítky tisíc euro). A je snaha i o vyšachování samoléčby.

informace řekl(a)...

Já nevím, ale pokud jsem četla a vím z vlastní zkušenosti t.zv. přírodní medicina je na nástupu. V 2008 r. se v Pekinu konala mezinárodní konference pořádaná Mezinárodní organizací zdravotnictví, na které byly uznány přírodní způsoby léčby nejen jako doplněk té oficielní ale i jako alternativní. Čína, jak jsem četla včera, požádala o uznání akupunktury jako Property of Mankind. Přírodní medicina je dost rozšířená v některých státech Evropy, v Itálii ji používá asi 23 procenta pacientů. Problém je, že není uznána státním zdravotním systémem a tak si ji každý musí zaplatit ze své kapsy. Jinak mnoho lékařů se o ni zajímá a někteří ji používají jako doplňkové, hlavně k odstranění vedlejších účinků té farmakologické. Znám lékaře, kteří jezdí do Číny na kurzy akupunktury a přírodní mediciny.

STK řekl(a)...

Víte, Informace,

jsem k různým "alternativním" postupům dost skeptický. Naděje, že tam narazíte na skalního podvodníka je značná. Dle mého (naprosto neodborného) názoru daleko víc, než vlastní, např. homeopatický lék zabere víra v něj - a popovídání si s doktorem, kterému věříte. Prostě obyčejné šamanství.

Měl jsem kdysi kolegu, který trpěl častými migrénami. Nepředstíral: potil se, byl bledý, zvracel atd. Pár let předtím jsem měl svých deset migrenózních let já sám (hnusná doba!), věděl jsem tedy, jak migréna vypadá - a "byla to ona!" Protože kolega do sebe vytrvale ládoval různá analgetika, což moc zdravé není (a jako obvykle mu bylo ještě hůř), zkusil jsem na něj podraz. Z nějakého švýcarského antibiotika, které jsem tehdy svému malému synovi musel dávat vysypané na lžičce s čajem, (jinak to nepolkl) mi zůstaly prázdné tobolky s nápisem té cizí farmaceutické firmy.
I naplnil jsem tobolky sodou bicarbonou a donesl mu je v malém sáčku s legendou, že to jsou ty prášky, které mi tenkrát pomohly a že mi jich ještě pár zbylo. Ať je zkusí. Když kolega jednu tobolku s jedlou sodou polkl, za 20 minut jsme byli všichni svědky zázraku. Přestal se potit, šilhat, zrůžověl... Migréna byla fuč. Dal jsem mu celý zbytek těch tobolek s tím, ať jimi šetří - a pokaždé mu ta jedlá soda rychle a bezpečně zlikvidovala záchvat migrény. Pak už záchvaty nedostával, ale loudil po mě vytrvale název toho léku, že si ho nechá zvenku přivést pro případ, že by se mu migréna vrátila. Neměl jsem odvahu se přiznat, tak jsem mlžil a mlžil, až se na celý případ naštěstí zapomnělo.
Loni, po třiceti letech se za mnou stavil v ocelovém srdci republiky a vzpomněl toho skvělého léku.
Ale ani teď jsem nenašel odvahu mu říct, že mu tenkrát migrénu vyléčila jedlá soda.
;-)

Ale na bylinky, na bylinky věřím i já. Fungují. (Ostatně z nich asi vlastně pochází celá chemoterapie. Nebo se mýlím?)

informace řekl(a)...

Víte STK,
některé ty výtažky z bylinek byly studovány farmakology a skutečně se zjistilo, že mají účinky nejen léčebné ale i preventivní. Na příklad echinacea nejen léčí různá virová onemocnění jako rýmu nebo chřipku, ale má i preventivní účinek. Studovali ji ve farmakologickém ústavu ve Florencii a potvrdili, že když si při prvních symptomech vezmete třikrát denně 30-40 kapek (tinktura madre), že buď neonemocníte anebo se doba nemoci podstatně zkrátí. Podobné výsledky amerických badatelů uveřejnil Lancet.
Nejsou to tedy žádné kecy, my ji bereme celá rodina, jak jen pocítíme, že na nás něco leze. Podobně i výtažek z černého rybízu. Při některých chronických onemocněních sám lékař někdy doporučí fytoterapii tam, kde antibiotika nezabírají anebo řeší jen krátkodobě. Při zánětu močových cest na př. doporučují brusinky. Kolegyni to poradil otec - lékař, který měl ještě starou školu.
Ten případ s prášky, o kterém píšete, byl t.zv. effetto placebo, víra ve švýcarský lék ho uzdravila. Toho používají i při testování účinků nových léků. Polovině pokusných lidských myší dají lék, polovině náhražku. A pak porovnávají. On totiž nikdo z nich neví, co mu dali. I když třeba zrovna ta jedlá soda skutečně na něco měla účinek? Na žaludek? A tak jste náhodou strefil ten pravý lék?
Ta výroba fyto- a homoterapeutických léků je už dost rozvinutá, takže ji sotva EU může nějak zastavit. Kromě toho i euparlament se před dvěma roky vyjádřil v tom smyslu, že se mají tyto alternativní discipliny podporovat a studovat.
I když proti nim farmakologický průmysl se všemi svými vědeckými guru pořád brojí.

Shah SA, Sander S, White CM, Rinald M, Coleman C. “Evaluation of echinacea for the prevention and treatment of the common cold: a meta-analysis.” The Lancet Infectious Diseases 2007; 7:473-80.

informace řekl(a)...

Tady vidíte, jak vypadá echinacea
http://www.lookfordiagnosis.com/mesh_info.php?term=echinacea&lang=5

informace řekl(a)...

Oprava: homeo

barbucha řekl(a)...

"Adekvátně snížíme výdaje, tam kde to bude možné, na druhé straně zvýšíme úsilí tam, kde to má smysl, a život půjde dál. Tím se totiž liší přístup rozumných a pragmatických lidí od demagogů. "
To je, draku, moc pěkné...
Aniž bych se chtěla zastávat odborářů, musím říct, že se zde opět zvolila nejsnazší cesta (k úsporám), a také nejpitomější či nejméně účinná. Zůstaneme-li u toho zdravotnictví, kde se má snižovat plat lékaře...místo co by se snižovaly celkové náklady (vizte předřečníci výše). Proč například máme v naší republice malé, střediskové, DEVĚT chirurgických robotů, když sousední srovnatelné Rakousko má DVA?! (jeden bratru za 70 melounů) Atd., atd. A za toto plýtvání řadoví zaměstnanci věru nemohou.
Takže doufám, až budou zrušena specializovaná pracoviště na každém rohu (čímž se začne skutečně šetřit, neb přístroje a provoz něco stojí), rozumní a pragmatičtí pacienti budou rádi vážit obtížnější cestu za vyšetřením, místo co by demagogicky požadovali snížení platu jejich ošetřujícího lékaře.

STK řekl(a)...

Milá Informace,
placebo efekt mimo jiné také popisuje Kniha knih slovy: "...Víra tvá tě uzdravila...".
Jiné než dvojité slepé pokusy se už snad u seriozních výzkumů ani nedělají atd.
Popíšu Vám, jak pracuji s tzv. "placebo mikrofonem":
Situace: mám nasnímat "live koncert", nezkušení zpěváci se mi tlačí k mikrofonu, který je pro ně určen v domnění, že na snímku nebudou slyšet a tím zcela zkazí snímek. Nepomáhá žádná domluva, žádné korekce při zkouškách, "naživo" to provedou zase. Ale nemohu jít na jeviště nebo pódium a odsouvat je od mikrofony- bylo by to pro ně asi dost urážlivé.
Řešení: Postaví se dva mikrofony, za první z nich se postaví ve vzdálenosti cca 1/2 m ještě druhý s mým vysvětlením, že je postaven jen pro "rozostření", "zhmotnění" "probarvení" jejich hlasu (to slůvko by mělo být co nejemotivnější. Mám osvědčený výraz - provzdušnění. Nic sice neznamená, ale líbí se.) Při záznamu produkce se pak bližší mikrofon, ke kterému zpěvák může přistoupit blízko prostě úplně vypne a zpěváka snímá jen ten druhý z optimální vzdálenosti - a záznam je O.K. Já vím, je to podvod, ale když chci mít co nejlepší nahrávku, neštítím se ani podvodu na interpretovi. Co víc - tyhle podvody učím i své mladší kolegy... ;-)

informace řekl(a)...

STK,
že jste pěkné kvítko z čertovy zahrádky, jsem pochopila už tehdy, když jste si bral kabát a dělal, že uraženě odcházíte.
Ale nemáte obavy, že si o těch Vašich fíglech tady přečtou ti šizení? Třeba ten pán s jedlou sodou?
To by byl průšvih!

STK řekl(a)...

To by teda byl...
Ale jak ho znám, odpustil by... Už je to taky starý (zpět! - poněkud starší) pán a od jistého věku začíná být člověk tak nějak nad věcí, že?

A mladí, nadějní operní zpěváci tu do Hospůdky nechodí vůbec - ty bych podle argumentace poznal, i kdyby si dali nick Nick Carter.
Navíc - jsou to právě oni, kteří si pak ten zvukový snímek pochvalují, rozesílají ho agentům jako "promo" - a líbí se sami sobě.

Pedro řekl(a)...

O migréně vím své. Kdysi dávno jako mlaďoch, čerstvě oženěný, jsem měl s milovanou bytostí jít v sobotu na ples. V úterý mě začala šíleně bolet hlava. Žádná teplota, tupá bolest za levým okem, která se zhoršovala při pohledu do světla - trochu úlevy přinášelo jen uchýlit se do tmavé místnosti. Přičítal jsem to zastuzené rýmě v čelních dutinách, večer jsem vždy poctivě inhaloval a snažil se rýmu zahnat - nic nepomáhalo. Milovaná bytost mě dokonce nařkla, že se mi na ples nechce jít a proto že markýruji. V práci neskutečné utrpení. V pátek už jsem to nevydržel a zašel k našemu "obvoďákovi". Starý praktik - když jsem mu vylíčil příznaky, určil diagnózu - migréna. Do té doby jsem žil v přesvědčení, že migrénou trpěly jen zhýčkané paničky a že to je víceméně psychická záležitost. Není - je prý to způsobeno nějakým zúžením cévy v mozku, či co. Takže přátelská rada těm, kdo to dosud nezažili (něco jako s tím cítěním neexistující aviváže nebo brněním konečků prstů na levé ruce jako příznakem blížícího se infarktu) - když vás začne šíleně bolet vzadu za levým nebo pravým okem - je to zřejmě migréna. P.S. Na ten ples jsme nakonec šli.

STK řekl(a)...

Tak, Pedro...
Já jsem tomu symptomu říkal "shnilé oko". Pak už neodvolatelně přišlo postupně i to ostatní a odchod z práce - byl sem opravdu naprosto nepoužitelný. Konec záchvatu byl, když jsem ležel natažený na otomanu se zakrytýma očima a pod silnými prášky a usnul jsem krátkým hlubokým spánkem, příšerě se zpotil - a po probuzení byl dokonale zdravý. Osprchovat a převlíct se - a vesele do práce!
(Ti, co nezažili "tetu migrénu" nám snad prominou ten "dialog dědků". Na tu dobu vzpomínám dost nerad. Migrénu jsem nenáviděl, protože už ráno kolem osmé jsem věděl, že před polednem přijde a nic tomu nezabrání.)

informace řekl(a)...

http://www.salus.it/temacefalea/cefalea4.html
http://www.farmacologiaoculare.com/2010/03/13/la-gestione-non-farmacologica-dellemicrania-oftalmica/

Omlouvám se, že to nepřekládám, ale medicinské termíny neznám.
Lidově se říká, že po čtyřiceti migréna přestane sama trápit, tak snad už vám je přes čtyřicet?

informace řekl(a)...

Proti migréně je účinná akupunktura, účinky jsou trvalé.
Má osobní rada: když vás začne bolet hlava, dejte si pořádnou porci zmrzliny. Úplně vám tu bolest rozpustí, jak se bude rozpouštět zmrzlina ve vašich ústech.

STK řekl(a)...

Vidím milá Informace,
že nepatříte mezi maloměstské paničky, které typicky (jak alespoň praví pokleslá literatura) trápívala migréna, protože Vás (soudím podle vaší reakce) nikdy nepostihla. :-)
Migréna totiž není (jenom) bolest hlavy. Ale je naprosto kontraproduktivní o ní vykládat někomu, kdo ji nezažil. Ten ať je rád, že se mu vyhnula a klidně ať si z těch, které postihla dělá legraci. Mi hledali příčinu migrén téměř deset let. Tolik vyšetření jsem neabsolvoval nikdy předtím ani potom a všechna tvrdila, že jsem až neslušně zdravý. Až jeden starý praktik na to přišel, dal mi prášky na něco úplně jiného a od té doby mě bolí hlava jenom když to přepísknu s vodkou nebo když se do ní (do hlavy!, ne do vodky) praštím.;-))

informace řekl(a)...

STK,
vůbec si z Vás žádnou legraci nedělám. Zmzlina je autoléčba ke které jsem dospěla sama, když jsem při intenzivní léčbě injekcemi proti artroze krčních obratlů (tak tenkrát diagnostikovali původ mých bolestí hlavy)dostala absces a museli mi ho v nemocnici řezat. To mě tehdy zcela vyléčilo a od té doby místo prášků jím preventivně zmrzlinu, když mám dojem, že mě začíná bolet hlava.

STK řekl(a)...

Milá Informace,
nebral jsem to osobně. Jenom bych chtěl malinko podotknout, že migréna a bolest hlavy (i velká) jsou dvě opravdu dost rozdílné věci.

Ostatně léčka pomocí gelato (gelati?) se mi velmi líbí. Musím ji vyzkoušet na nějaký jiný neduh...

informace řekl(a)...

Kocoure,
GELATO, GELATO MISTO, ARTIGIANALE!
http://www.worky.biz/wp-content/uploads/2010/06/gelato.jpg