středa 1. září 2010

Zdroje obnovitelné, podporované nebo ekologické?

My o voze, ekologistické mafie o OZE
**********************************************
Výkladový slovník některých zneužívaných pojmů

biomasa – podle zákona 180/2005 o podpoře využívání obnovitelných zdrojů: „biologicky rozložitelná část výrobků, odpadů a zbytků z provozování zemědělství a hospodaření v lesích a souvisejících průmyslových odvětví, zemědělské produkty pěstované pro energetické účely a rovněž biologicky rozložitelná část vytříděného průmyslového a komunálního odpadu“Pokud nasadíte bakterie, žeroucí ropu, pak je tedy „biomasou“ i ropa! Pokud nasadíte bakterie, žeroucí plasty, stanou se „biomasou“ i plasty. Biomasou je nakonec vše, co může být snědeno – a stráveno.

obnovitelné zdroje energie (OZE) – „obnovitelné nefosilní přírodní zdroje energie, jimiž jsou energie větru, energie slunečního záření, geotermální energie, energie vody, energie půdy, energie vzduchu, energie biomasy, energie skládkového plynu, energie kalového plynu a energie bioplynu“

Energii slunečního záření ve skutečnosti obnovit neumíme, avšak ze zákona se stala OZE. Totéž platí o energii geotermální. Pokud to vezmeme do důsledků, pak všechny zákonem definované OZE jsou generovány také slunečním zářením (vítr, koloběh vody či fotosyntéza rostlin).

Nejde tedy o „obnovitelné zdroje“, ale o zdroje (téměř) nevyčerpatelné. Avšak pokud bychom je čerpali poněkud podstatněji – třeba na povrchu Dysonovy sféry – zjistíme, že i ony mají své limity. Můžeme na ně narazit už za pouhých několik tisíc let.

Z určitého hlediska by bylo možné za OZE považovat i „vyhořelé“ palivo z jaderných elektráren, pokud bude použito v nové generaci rychlých množivých reaktorů. Ale takto se o „vyhořelém“ palivu zatím neuvažuje.

podpora výroby elektřiny z OZE – „se vztahuje na výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů vyrobenou v zařízeních v České republice využívajících obnovitelné zdroje, s výjimkou větrných elektráren umístěných na rozloze 1 km2 o celkovém instalovaném výkonu nad 20 MWe“

Rozsáhlé větrné farmy jsou tedy nikoli „ošklivé“ nebo „hlučné“ nebo „nebezpečné ptactvu a netopejrům“ nebo „rozhazující námrazu“ jako jejich menší sestřičky-zrůdičky, ale „nepodporované“ - a z hlediska poskytování podpory i „neobnovitelné“!

„Podpora se rovněž vztahuje na výrobu elektřiny z důlního plynu z uzavřených dolů.“

Důlní plyn sice nepatří mezi OZE, ale jeho energetické využití je efektivní a šetrné k životnímu prostředí. Nejde však o „obnovitelný zdroj“ – ale o „podporovaný zdroj“.

výroba elektřiny, ekologická – výroba elektřiny způsobem, který je šetrný k životnímu prostředí

Což například pálení biomasy není. Při jejím spalování se totiž uvolňuje nejvíce oxidů dusíku na jednotku vyrobené energie (o 30 % více než při pálení uhlí) a nejvíce pevných prachových částic (dvakrát více nežli v uhelných elektrárnách!) - viz grafy v článku na www.modernpowersystems.com .

Nadějnější cestou pro ekologickou výrobu elektřiny se jeví moderní technologie spalování uhlí s účinností přes 45 % a vytvoření „platformy pro nulové emise.“ Podmínky této platformy již dnes splňují jaderné elektrárny. Avšak jaderné elektrárny nejsou podle zákona obnovitelné, ani podporované. Jsou však ekologické.

Opakuji: využití tzv. „obnovitelných“ či „podporovaných“ zdrojů energie vůbec nemusí být - a v mnoha případech ani není - „ekologické“!

zemědělské produkty pěstované pro energetické účely – „rychle rostoucí dřeviny“ (RRD - vrby, topoly, olše, akáty), travní porosty, obiloviny, či „energetické byliny“ jako konopí seté, čirok, křídlatka, šťovík krmný

Řeknete-li před sousedy na vesnici, že budete pěstovat „krmný šťovík“, o němž je „vědecky dokázáno“, že se „nerozšiřuje“ mimo pěstební plochu, poženou vás vidlemi. Řekněte raději, že půjde o Uteušu, Rumex OK 2 či šavnat.

životní prostředí - jediný vesmír, který máme k dispozici

Psáno 23. ledna 2008, v den, kdy Evropská komise, jakožto ochránce zájmů ekologistických mafií, vyhlásila pod heslem ochrany životního prostředí - své plány na jeho zničení! Za naše peníze...

Poprvé zveřejněno na Neviditelném psu 28. ledna 2008. Dnes dáno v návaznosti na včerejší článek. Rovněž inspirováno dnešním ukládáním jaderného "OZE" do kontejneru CASTOR v Temelíně, kde je to poprvé. Za náramného křiku Zelených Khmérů. Kteří si nevšimli, že Dukovany to dělají už 15 let. A Merkelová hodlá německé ekologické jaderné elektrárny zatížit jadernou daní! Blbost kvete - asi jako křídlatka u perexu...

17 komentářů:

STK řekl(a)...

Miluji definice. Zvláště pak definice podivné, paskvilní až blbé.
Definice biomasy je jednou z nich. Dovolím si doplnit tu Šamanem citovanou: */
Bakterie žerou i masivní železo - jak se zjistilo při zkoumání vraku Titanicu. Za pár let ho sežerou a nic nezbude. Biologicky rozložitelné je snad i sklo a porcelán - jenom zatím nevíme, které z těch malinkých potvůrek mají tu křemičitou masu nejraději. (No nic - třeba na Zemi ani nežijí. Ale dáte ruku do ohně, že nežijí na nějaké jiné planetě?) Takže biomasa je vlastně cokoliv.

I já jsem biomasa, i vy jste biomasa... Jak pravil klasik - všichni jsme Gogo. Totiž biomasa...

*/ Ne, nepodezírám Šamana, že by se pustil na tak tenký led. Píše jenom SF, není hazardér...

informace řekl(a)...

V Itálii podle prezidentského dekretu z dubna m.n., který je aplikací směrnic EU, je povinná instalace fotovoltaických panelů na novostavbách a přestavbách. Nevím, jestli na instalaci panelů jsou nějaké regionální příspěvky, je-li to necháno na jednotlivých regionálních správách. A to v rámci zákona o úspoře energie ve stavebnictví. Celý ten zákon neznám, nestarala jsem se tak zvlášť o něj, ale vím, že se mají provádět kontroly nad výkonností systémů ohřívání a ochlazování budov.
Kolik to bude stát, také nevím.
http://www.bioarchitettura-bioedilizia.it/il-rendimento-energetico-nelledilizia/

Jinak jsem četla na jednom ekologickém blogu, že v USA navrhují získávat elektrickou energii z kapek vody ve vzduchu a již navrhují zvláštní panely, které by byly umísťovány na střechách.
http://portal.acs.org/portal/acs/corg/content?_nfpb=true&_pageLabel=PP_ARTICLEMAIN&node_id=222&content_id=CNBP_025407&use_sec=true&sec_url_var=region1&__uuid=05836911-f0e8-467e-a97f-1e38663badb2

Ve francouzské Tolose zase nainstalovali panely pod chodníkem, které akumulují energii kroků chodců a osvětlují tím jeden lampion. To jen na zkoušku, ale průmysl se nápadu už chopil a navrhuje pokračovat v experimentu a rozšířit ho. Nakolik je to únosné, také nemám pojetí.
http://www.guardian.co.uk/world/2010/apr/13/pavement-power-toulouse-streets

Jen mám dojem, že kdo na tom všem vydělá, je průmysl napojený na ekologické trendy.

Anonymní řekl(a)...

ooo velký, kde je "VV" (vlastenec)

http://www.svetzarovek.prodejce.cz

to je místo kde koupíte všechny žárovky za rozumnou cenu 12 Kč/ kus, i ty co se podle "zelňáků" již dávno nevyrábějí

ahoj

informace řekl(a)...

Nedávno nakladatelství Herder Verlag opublikovalo posmrtně knihu německé soudkyně Kirsten Heisigové Das Ende der Geduld (Konec trpělivosti). Kniha měla okamžitě velký úspěch, zčásti proto, že Heisigová údajně spáchala sebevraždu v červenci t.r. Velice pěknou recenzi otiskl italský list il Foglio, který se soustřeďuje na téma ztroskotání multikulturalizmu v Německu. Heisigová, která zastávala funkci soudce pro nezletilé, popisuje s reálnou znalostí poměrů katastrofickou situaci v berlínském Neuköllnu, čtvrti kde se soustřeďují převážně turečtí a arabští imigranti. Stigmatizuje fakt, že politika tolerance vede jen k větší izolaci imigrantů, kteří si vytvářejí v zemi, která je přijala, svůj svět, se svými zákony a normami a proti němuž německá justice a společnost jsou bezmocné. Mluví o rozšířené kriminalitě mladistvých, o ilegálním pašování malých palestinských dětí z táborů do Německa, o tom, že je zapotřebí nutně zakročit jako na příklad zrušením štědrých sociálních podpor tomuto druhu imigrantů.
Ve čtvti Neukölln žije 300.000 lidí, z toho 40 procent imigrantů z 139 etnických skupin. Ve škole 95 procent žáků není německého původu, německy mluví špatně nebo vůbec ne. Ženy, navlečené do chadorů, žijí jako za středověku, jsou zcela podřízeny mužům, rány nožem, bití, rány z pistole, to je čeká, když se opováží chovat jako německé ženy. I mladí lidé tureckého nebo arabského nemají zájem o integraci. Je zarážející, že německá společnost tato fakta ignoruje, pro pohodlí a klid se k nim obrací zády. Naopak, křesťanské chrámy jsou prodávány muslimským komunitám, které z nich dělají islámská střediska.
Je ještě víc zarážející, že v německých recenzích na knihu se o těchto tématech nemluví, jako kdyby autorka psala jen o všeobecných problémech výchovy mladých. Přečetla jsem asi tři nebo čtyři a všechny byly více méně psané v tomto smyslu. Jen na americkém Bloomberg News jsem našla recenzi, která vyzdvihuje stejné věci jako ta italská.
Zavírají snad oči nad těmito věcmi a hlavně jejich kritikou i němečtí novináři?

italská recenze
http://www.recensioni-storia.it/un-libro-che-dimostra-come-il-modello-del-multiculturalismo-sia-fallimentare

jedna německá recenze
http://www.lovelybooks.de/autor/Kirsten-Heisig/Das-Ende-der-Geduld-Konsequent-gegen-jugendliche-Gewaltt%C3%A4ter-383737176-w/rezension
-397722141/

americká recenze
http://www.bloomberg.com/news/2010-08-18/mafia-imports-teen-dealers-in-berlin-bestseller-by-dead-author.html

STK řekl(a)...

Jako obvykle, vážená Informace:

bude se muset demonstrativně zabít ještě mnoho lidí, než se přijde na to, že celé to "multikulti" je podvod páchaný levicovými "intoši" na zbytku onoho lidského stáda, které je líné použít svých mozků a raději papouškuje cizí, předžvýkané názory. A novináři, kteří si chtějí zachovat svou pozici opakují tu mantru o "pozitivní diskriminaci" spolu s hlavním proudem, ač si nutně musí být vědomi neudržitelnosti takových názorů.

Bojím se, že již bude pozdě, až přijdeme na to, že bychom měli lépe chránit své kulturní hodnoty a ty lidi, kteří chtějí žít jinak, "po svém", odeslat tam, kde je takové chování normou. Do jejich domovů.

P.S.: Je to sice o něčem jiném, než o biomase - ale když se většina nás, lidí, chová jako ta "biomasa"...

informace řekl(a)...

Sciamano,
sveglia! Siamo già al 3 di SETTEMBRE!

informace řekl(a)...

STK,
nevím, jestli jste četl o poslední návštěvě Kaddáfího v Římě, kde mimo jiné řekl, že má Evropa konvertovat na islám a pak chtěl, aby mu platili 5 miliard ročně za to, že od Lybie nepouštějí k Itálii další lodě s imigranty.
Právě čtu, že jedna malá strana, která se prakticky teprv zakládá "Milano autonoma" ho zažalovala u milánské prokuratury pro vydírání.
Měli ho nakopnout do prdele, ale affari sono affari.

STK řekl(a)...

2 Informace:
Kšeft je kšeft? Jaký kšeft s Libyjí?

informace řekl(a)...

STK,
Kšeft je kšeft, a právě tady jde o velké kšefty pro italské společnosti, jako ENI - ropa a zemní plyn, Finmeccanica - joint venture s obdobnou lybijskou společností na instalaci bezpečnostních zažízení na železnicích, Impregilo, Astaldi - stavba dálnic, banka Unicredit a další. A tak Itálie snáší šaškovká shows excentrického severoafrického diktátora, jak píše anglický Times, Bloomberg zas píše, že Kaddafi veze s sebou do Říma miliardy. Fakt je, že o té návštěvě psaly kriticky skoro všechny noviny i WSJ, protestoval Vatikán proti jeho výrokům o islamizaci Evropy, protestovala i asociace pro ochranu lidských práv. Jenže právě affari sono affari.

Pedro řekl(a)...

Chi ride il venerdì piange la domenica. Tohle přísloví by si měl pan Silvio Berlusconi připomenout.

informace řekl(a)...

Troppo cibo rovina lo stomaco, troppa saggezza l'esistenza.

informace řekl(a)...

S Kaddáfim vyjednávali o investicích v Lybii i Francouzi a Španělé, když tam byl na oficiální cestě.
Jo, plyn a ropa, jako alternativa k ruským dodávkám, zajímá všechny.

informace řekl(a)...

Máte pravdu, STK, píše se Libye, pletu si to, poněvadž jsem zvyklá na Libia. A tak ten ypsilon často netrefím.

STK řekl(a)...

To Informace:
Probůh, neberte si to tak. Kdybych měl truchlit nad každým svým překlepem, každou špatně postavenou čárkou a to nejen v diskuzi, ale i v článku, z truchlení bych nevyšel. A to žiji v českém prostředí... ;-)

informace řekl(a)...

STK,
já si to neberu, chyby děláme každý.
Jen chci říct, že jsem velmi ocenila Vaši diskrétnost. Jste opravdu gentleman.Snad ne poslední.

MPL řekl(a)...

Tak toto mi hlava nebere.
OZE + fotovoltaika + cena el. energie. Jak známo fotovoltaika se nám v letošním roce výrazně "přemnožila" (proč to víme), a proto nám chystají zdražení elektrické energie. O kolik to přesně bude, se zatím pořád jen odhaduje.
Cena elektrické energie v ČR šla v posledních letech výrazně nahoru, přestože jsme v její výrobě soběstační a ještě ji vyvážíme. Zdůvodňuje se to tak, že s ní ČEZ začal obchodovat na burze a cena na burze je tržní. A protože je ta tržní cena vysoká (i kvůli OZE), tak proto i my máme vysokou cenu el. energie. S tím se prý nedá nic dělat, komu se to nelíbí, ať si najde jiného dodavatele. Teď čtu, že cena el. energie na burze klesla. Tak jsem se zaradoval, sláva, bude i u nás levnější nebo aspoň neporoste i když dotovaných (námi) FVE neustále přibývá. Ale kdepak. Takle to tam nepíšou, je to úplně naopak. Cena el. energie se přece musí (pro nás) opět zvýšit, jinak by se snížily zisky ČEZu, když teď bude muset do ciziny prodávat levněji. Dokonce prý už i v Německu, kam el. energii dodává, ji budou mít levnější než my. Tak to je paráda. Spojení prakticky monopolní ČEZ + dotace na OZE + burza na ceny el. energie + legislativa od našich poslanců = perfektni ekonomické perpetum mobile (čti průšvih pro peněženku každého z nás). Ať se děje, co se děje, v ČR ceny el. energie rostou. Nevíte náhodou, jak lze nakoupit el. energii z Francie? Když si prý můžeme vybrat toho dodavatele.

stk řekl(a)...

Vážený MPL!
Počáteční investice je sice velká, ale co takhle kombinovaný větrník se sluneční farmou? Ptravda, ještě by to chtělo sklep plný akumulátorů + nějaké ty 10 000.- na údržbu, ale budete NEZÁVISLÝ na ČEZ cenách. Možná ještě jedno vylepšení - pokud se Vám podaří se připojit k síti ještě před tím, než spadne klec, tak si na ten zbytek můžete přivydělat prodejem slunečního svitu (o kmitočtu 50 Hz.)

Ale vážně: Kdyby se to s transparentností politických rozhodnutí u nás mínilo jen trochu vážně, muselo by být vidět ty silné penězovody z ČEZ do... ...kam?